Bezobratlí se třemi páry hrudních kráčivých končetin

Komentáře

Transkript

Bezobratlí se třemi páry hrudních kráčivých končetin
Bezobratlí se třemi páry hrudních kráčivých končetin – Hexapoda
Bezobratlí se třemi páry hrudních kráčivých končetin,
skupina Hexapoda - šestinozí; klíč k určování dospělců.
Zpravidla větší, silně pigmentovaní živočichové, ústní ústrojí vnější
(mimo některé parazitické skupiny).
Drobní (několik mm), většinou málo pigmentovaní živočichové, nemají viditelné vnější orgány ústního ústrojí;
žijí v půdě, opadance, mechu, někdy i na hladině stojatých vod.
Křídla nejsou vyvinutá,
nebo druhotně chybí.
Hlava s tykadly.
Tykadla chybí, jejich funkci přebírá 1. pár končetin.
hmyzenky - Protura
Dospělci parazitují v srsti savců či peří ptáků.
Tělo kompaktní, zadeček tvořen šesti nebo méně viditelnými články
(u někt. skupin zadečkové články srostlé). Na břišní straně zadečku
přítomen skákací aparát.
chvostoskoci - Collembola
Tělo protáhlé, zadeček tvořen z více jak šesti viditelných článků.
Poslední článek zadečku s jedním párem klíštkovitých nebo
štětinovitých výběžků. vidličnatky - Diplura
Volně žijící, neparazitické skupiny.
Přítomen jeden nebo dva páry křídel
(mohou být různě modifikovaná).
Tělo svrchu zploštělé.
Složené oči redukované, dospělci nikdy nemají
křídla ani jejich zbytky. Drápky často nápadně
modifikované k uchycení se na hostiteli.
vši - Anoplura; péřovky - Ischnocera;
luptouši - Amblycera
Tělo bočně (laterálně) zploštělé,
končetiny uzpůsobeny ke skákání.
blechy - Siphonaptera
Složené oči nápadné, původně
křídlaté druhy, po nalezení hostitele
se křídel zbavují. kloši a ptakotrudky
- parazitické mouchy
Poslení zadečkový článek
s mnohočlennými štetinovitými přívěsky.
štetinovky - Campodeina
Poslední zadečkový článek
nese jednočlánkové klíšťky.
škvorovky - Japygina
Na zadečku tři štěty,
Zadní nohy uzpůsobené
suchozemské
formy, bez křídel. Na zadečku dva klíšťkovité přívěsky.
ke skákání, ústní ústrojí kousací.
někteří škvoři - Dermaptera
bezkřídlé formy kobylek
a sarančat Ensifera, Caelifera
Přední část zadečku přeměněna ve
stopku, sociální (společenský) hmyz.
dělnice mravenců
Velká hlava, dlouhá niťovitá
tykadla, nápadné složené oči.
Redukovaná žilnatina křídel.
Jehličkovité čelisti.
pisivky - Psocoptera
Prostřední štět výrazně delší než
krajní, oči nápadné, dotýkají se.
chvostnatky - Archeognatha
Prostřední štět přibližně stejně dlouhý jako
krajní, složené oči malé, nedotýkají se navzájem.
rybenky - Zygentoma
První pár křídel tuhý, kožovitý,
přeměněn v krytky, krovky či polokrovky.
První pár křídel přeměněn v krovky,
které kryjí (téměř) celý zadeček.
Ústní ústrojí kousací.
První pár křídel přeměněn v krovky nebo
brouci - Coleoptera
podobné útvary, které nekryjí celý zadeček
(typicky kryjí max. 1/3 až 1/3 zadečku).
Ústní ústrojí bodavě savé,
sají rostlinné šťávy. mšice - Aphidoidea,
červci - Coccomorpha.
První pár křídel tuhý,
nevytváří ale typické krovky,
alespoň na části je zřetelná žilnatina.
Na konci zadečku
klíšťkovité přívěsky.
škvoři - Dermaptera
Zadeček bez přívěsků.
někteří brouci - Coleoptera
Většinou drobné formy.
drabčíci - Staphilinidae
Velké formy (3 a více cm).
majky - Meloidae
Křídla bez šupinek či hustých chloupků, průsvitná,
průhledná, nebo slabě pigmentovaná.
Druhý pár křídel silně
redukovaný, nebo úplně chybí.
Druhý pár křídel přeměněn v kyjovitá
kyvadélka (haltery), křídelní žilnatina
poměrně jednoduchá. Zadeček bez štětů.
dvoukřídlí hmyz - Diptera
(mouchy, komáři, tiplice)
První pár křídel přeměněn v polokrovky.
Ústní ústrojí bodavě savé.
ploštice - Heteroptera
První pár křídel, blanitý, většinou průsvitný,
pokrytý šupinkami či chloupky, vzácně slabě pigmentovaný.
Ústní ústrojí přeměněno v dlouhý sosák
(může chybět), křídla pokryta šupinkami.
motýli - Lepidoptera
Zadní nohy uzpůsobené ke skákání.
kobylky a sarančata - Ensifera, Caelifera
Loupeživé přední končetiny.
kudlanky - Mantodea
Druhý pár křídel normálně vyvinut.
Křídla v klidové poloze roztažena kolmo k podélné ose těla,
nebo složena svisle nad zadečkem, nikdy nejsou složena ploše na
zadečku. vážky, šidélka, motýlice - Odonata
Křídla v klidu obalují okraj
zadečku. Zmožená žilnatina.
Zadeček často se dvěma štěty.
pošvatky - Plecoptera
Bohatá síťovitá žilnatina.
síťokřídlí - Neuroptera
Křídla střechovitě složená,
zakouřená. V blízkosti vod.
střechatky - Megaloptera
www.generacey.cz
Ústní ústrojí bodavě savé, sosák ústí mezi
prvním párem nohou. mšicosaví (mšice, molice,
červci, mery) - Sternorrhyncha
Ústní ústrojí kousací,
křídla krytá jemnými chloupky.
chrostíci - Trichoptera
Druhý pár křídel velmi redukovaný,
nebo chybí úplně, křídelní žilnatina
složitá, na zadečku 2-3 štěty.
jepice - Ephemeroptera
Žilnatina na prvním páru křídel zřetelná
v celé délce křídla. Ústní ústrojí kousací.
Hlava skloněná pod tělo.
švábi - Blatodea
Křídla krytá šupinkami nebo hustými jemnými chloupky.
Křídla úzká s dlouhými chloupky.
třásněnky - Thysanoptera
Křídla v klidu složena ploše
(nebo střechovitě) na zadečku.
Křídla blanitá, u mnoha zástupců
zadeček přeměněn ve stopku.
blanokřídlí - Hymenoptera
Předohruď nápadně protažená.
dlouhošíjky - Rhaphidoiptera
Ústní ústrojí bodavě savé.
křísi - Auchenorrhyncha
Hlava kuželovitě protažená,
křídla s nepravidelným skvrněním.
srpice - Mecoptera
Velká hlava, dlouhá niťovitá tykadla,
nápadné složené oči. Redukovaná žilnatina
křídel. Jehličkovité čelisti.
pisivky - Psocoptera
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Autor konceptu a textů: Mgr. Petr Šípek, Ph.D., IPN PTPO

Podobné dokumenty

Pracovní list řešení

Pracovní list řešení 4. Rovnokřídlí d) jejich proměna je nedokonalá, končetiny jsou skákací či hrabací, cvrčí  5. Vši a) sají krev, tvoří hnidy, některé druhy přenášejí skvrnitý tyfus  6. Blechy e) sají krev, jsou přen...

Více