Pracovní list řešení

Komentáře

Transkript

Pracovní list řešení
 Biologie – Pozorovánía popis stavby těla hmyzu Metodický list Pracovní list – řešení 1 Vzdušnicovci, pavoukovci, korýši patří do kmene
členovci
řadíme
hmyz,
stonožky,
orgány
vzdušnice
, je to systém chitinem vyztužených trubiček, rozvádějících dýchací plyny
celým tělem. Cévní soustava je
mnohonožky a
. Mezi vzdušnicovce
otevřená
metabolitů. Končetiny hmyzu jsou článkované
chvostoskoky. Mají odlišné dýchací
, hemolymfa zajišťuje přísun živin a odvod
, tvořené příkyčlím, stehnem, holení a chodidlem
s drápky, dochází u nich často přeměně. Pro sarančata, kobylky a blechy jsou typické nohy
skákací
, pro krtonožky nebo larvy cikád jsou typické nohy
hrabavé
. Také
základní kousací ústrojí se mění. Mouchy mají ústní ústrojí lízací, komáři bodavě sací, motýli sací
vážky mají kousací s výsuvnou
maskou
. Podle předložených ukázek zakreslete končetinu
kobylky nebo sarančete a pozorujte pod lupou hlavu vážky . Dle ukázky zakreslete šupiny na motýlím
křídle.
ŽÁCI ZAKRESLÍ BIOLOGICKÉ SCHÉMA PODLE POZOROVANÉHO DRUHU
Zvětšeno:
zvětšení okuláru X zvětšení objektivu
,
Metodický list Biologie – Pozorovánía popis stavby těla hmyzu Pracovní list – řešení 2 ŽÁCI ZAKRESLÍ BIOLOGICKÉ SCHÉMA PODLE POZOROVANÉHO DRUHU
Zvětšeno:
zvětšení okuláru X zvětšení objektivu
Uvedené vlastnosti přiřaď k taxonomickým skupinám:
1. Vážky f) žijí u vody, jsou dravci, jsou starobylá skupina, jsou dobří letci, mají velké oči, mají
kousací ústrojí s maskou
2.
Ploštice c) první křídla tvoří polokrovky, tělo je zploštělé, sají rostlinné šťávy i krev 3. Stejnokřídlí b) mají stejná blanitá křídla, sají na rostlinách, někteří vytvářejí medovici nebo pěnu 4. Rovnokřídlí d) jejich proměna je nedokonalá, končetiny jsou skákací či hrabací, cvrčí 5. Vši a) sají krev, tvoří hnidy, některé druhy přenášejí skvrnitý tyfus 6. Blechy e) sají krev, jsou přenašeči moru, patří mezi „supermany“ ve skoku 7. Motýli i) na křídlech mají šupinky, ústní ústrojí je přeměněno v sosák, larva je housenka 8. Dvoukřídlí h) jeden pár křídel přeměněn v kyvadélka, dobří letci, mnozí parazité, přenašeči 9. Brouci j) první pár křídel je přeměněn v krovky, ústní ústrojí je kousací, larvy jsou ponravy 10. Blanokřídlí g) dva páry různých blanitých křídel, některé druhy žijí ve společenství 

Podobné dokumenty

186 kB

186 kB Larvy u hmyzu s proměnou nedokonalou se ……………………………………dospělcům.

Více

Bezobratlí se třemi páry hrudních kráčivých končetin

Bezobratlí se třemi páry hrudních kráčivých končetin dvoukřídlí hmyz - Diptera (mouchy, komáři, tiplice)

Více

Členovci - ZŠ Na Planině

Členovci - ZŠ Na Planině Hmyz s proměnou nedokonalou Z vajíčka se vylíhne larva, která se podobá dospělému jedinci. Larva se postupně svléká a roste. Po posledním svlékání se objeví křídla a z larvy se stává dospělý jedin...

Více