Kreatininová clearance

Komentáře

Transkript

Kreatininová clearance
Laboratoře MeDiLa spol. s r.o.
Kreatininová clearance
(clearance endogenního kreatininu)
Vážená paní, vážený pane!
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, které hodnotí
funkci ledvin.
Účel vyšetření
Cílem je zjistit očisťovací funkci ledvin. Vyšetření se skládá ze sběru moče za 24
hodin a odběru krve ze žíly. Současně je třeba znát Vaši aktuální tělesnou váhu a
výšku.
Ve vzorku moče sbírané 24 hodin budou stanoveny některé důležité látky, tak aby
mohl být stanoven výdej těchto látek za 24 hodin. Sběr moče probíhá 24 hodin od
rána jednoho dne do rána druhého dne
Pro správné vyšetření je třeba dodržet všechny podmínky vyšetření. Správnost
vyšetření závisí hlavně na zajištění správného sběru moče a na dodržení správného
režimu po celou dobu konání testu.
Potřeby pro sběr moče
-
sběrná nádoba nejméně o objemu 3 l (plastová nebo skleněná nádoba, čistě
vymytá beze stop saponátů, dobře vysušená)
pomůcka na promíchání moče - nejlépe plastová tyčinka apod.
zkumavka na vzorek moče - předem si ji vyzvedněte u ordinujícího lékaře
odměrná nádoba na změření objemu moče s přesností na 10 ml
Postupujte přesně podle následujících pokynů
Začátek sběru – 1. den
- Ráno v 6.00 hodin se úplně vymočíte do záchodu (NE DO SBĚRNÉ NÁDOBY !)
- Od této doby sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby. Po celých 24 hodin
močte pouze do sběrné nádoby! Dbejte, aby nedocházelo ke ztrátám moče
např. při stolici, proto je dobré se vymočit před stolicí do sběrné nádoby.
Konec sběru – 2. den
- Naposledy se vymočte do sběrné nádoby přesně za 24 hod tj. v 6.00 hodin
- Během sběru skladujte nádobu s močí na chladném místě, chráněném před
sluncem.
- Během sběru vypijte minimálně 2 l tekutin.
www.medila.cz
Laboratoře MeDiLa spol. s r.o.
-
-
Po ukončení sběru změřte objem posbírané moče odměrkou s přesností na 10
ml - objem moče nelze odhadnout nebo měřit nepřesně. Naměřenou hodnotu
množství moče si zaznamenejte.
Moč ve sběrné nádobě promíchejte a odlijte vzorek z celého objemu moče do
zkumavky nebo jiné vhodné nádobky - nejméně v množství 10 ml. Zkumavku
označte svým jménem, příjmením a rodným číslem nebo datem narození.
Pozn.: Jestliže objem moče během sběru přesáhne objem sběrné nádoby, pokračujte
ve sběru do další nádoby a po ukončení sběru celé množství moče ze všech nádob
smíchejte v jedné objemné nádobě (např.v kbelíku). Teprve z tohoto smíchaného
množství moče odlijte vzorek na vyšetření. Nelze odlít vzorek z každé sběrné nádoby.
Změřit je nutné celkový objem moče.
Do ordinace svého lékaře přineste vzorek moče v náležitě označené zkumavce,
uveďte údaj o objemu posbírané moče.
Dietní a režimová opatření během vyšetření
Během vyšetření:
- nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin)
- nepodnikejte mimořádně těžkou fyzickou práci
- omezte příjem čaje a kávy
- léky - během sběru moče není obvykle nutné vysazovat léky, řiďte se pokyny
- ošetřujícího lékaře
- během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným
a rovnoměrným příjmem tekutin tj. příjem tekutin asi 2,0 až 2,5 l za den, tedy
každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypijete asi 3/4 litru tekutin (voda
nebo minerální voda)
- požadovaný objem moče za 24 hod je 1500 až 2500 ml
Odběr krve
Na konci sběrového období Vám bude odebrán vzorek srážlivé žilní krve v ordinaci
lékaře nebo na odběrovém místě.
Nutné údaje pro vyšetření
Následující údaje sdělte lékaři, který Vám vyšetření ordinoval:
- objem moče v ml
- doba sběru moče (obvykle 24 hod)
- aktuální tělesná hmotnosti (váha) v kg
- aktuální výška pacienta
www.medila.cz
Laboratoře MeDiLa spol. s r.o.
Vyhodnocení vyšetření
S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme.
Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Kontakty, odběrová centra
Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice
Zelená linka : 800 737 304
Pardubice
Pardubice, Štrossova 239
Polyfunkční dům Poliklinika Vektor, Rokycanova ul. 2798
Poliklinika KOLF, Masarykovo nám. 2667
Odběrové centrum Polabiny, Kosmonaut 399
Holice
Poliklinika Holice, Nám. TGM 29
Přelouč
Odběrové centrum Přelouč, Hradecká 1383
Laboratorní a diagnostické centrum Hradec Králové
Zelená linka : 800 737 305
Poliklinika II, suterén, Bratří Štefanů 895
Laboratorní a diagnostické centrum Brno
Zelená linka : 800 111 012
Odběrové centrum poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1
Odběrové centrum Josefská 25
Odběrové centrum Palackého třída 137
Laboratorní a diagnostické centrum Dačice
Zelená linka : 800 111 210
Antonínská 85/II
Laboratorní a diagnostické centrum Tanvald
Nemocniční 287
www.medila.cz
+420 483 367 317
Laboratoře MeDiLa spol. s r.o.
Laboratorní a diagnostické centrum Turnov
Zelená linka : 800 888 250
Ohrazenice 285
Laboratorní a diagnostické centrum Žamberk
Zelená linka : 800 737 306 , +420 463 033 033
Žamberk
nám. Gen. Knopa 837
Letohrad
Družstevní 815
Červená Voda
Nemocnice, č.p. 333 (Aeskulap s.r.o.)
Česká Třebová
Masarykova 1071
www.medila.cz

Podobné dokumenty

Test na okultní krvácení ve stolici

Test na okultní krvácení ve stolici Označte zkumavku svým jménem, příjmením a rodným číslem! Do 3 dní odneste spolu se žádankou na vyšetření do laboratoře nebo na odběrové centrum .

Více

Pokyny před odběrem krve

Pokyny před odběrem krve v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření. K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla: 1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tu...

Více

- EAU Patient Information

- EAU Patient Information V případě postižení ledvinovou kolikou se provádí vyšetření moči a krve, aby byla vyloučena infekce či selhání ledvin. Pokud se předpokládá, že kámen vymočíte, váš lékař Vám doporučí cedit moč k za...

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Instrukce týkající se požadování dodatečných analýz jsou stanoveny v kap. C – 4. Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření. Odběr biologického materiálu by měl probíhat na základě doporučení uvedený...

Více

zde - Nemocnice Sokolov

zde - Nemocnice Sokolov odstranitelné, ale je třeba s nimi při interpretaci výsledků počítat. Preanalytickými vlivy jsou například příprava pacienta před odběrem (lačnění apod.), doba a způsob odběru, použití správného od...

Více

laboratorní příručka

laboratorní příručka Základní mikrobiologická vyšetření zajišťuje laboratoř STAFILA, spol. s r.o. ve spolupráci s laboratoří Nemocnice České Budějovice – centrální laboratoře Sortiment vyšetřovacích metod se upravuje d...

Více

Bližší informace o laboratorním vyšetření

Bližší informace o laboratorním vyšetření nadbytečný příjem draslíku potravou (například ovoce patří mezi suroviny s vysokým podílem draslíku, takže nadbytečný příjem ovoce či džusů může přispívat ke zvyšování hladin draslíku)

Více

Survey of contaminated sites

Survey of contaminated sites zvrstvená – svislý průřez - půdní profil – charakteristické horizonty – studují se do hloubky, do které zasahují půdotvorné procesy – v našich podmínkách 120 – 150 cm,

Více

WinREDAP (5.7)

WinREDAP (5.7) SKP Sušice Cykloservex-Chot$šov Bike Brdy Team Klatovy KGT Kašperské Hory CK Kramolín P-íbram TJ Slavia Karlovy Vary Chodov u Karlových Var 1 High Point Sušice JIKO Gácha Cykloservex-Medila CK Spor...

Více