kauza: ekonomika: příloha

Komentáře

Transkript

kauza: ekonomika: příloha
Odborný časopis pro veřejnou správu
12
PROSINEC 2012
105 KČ/4,80 EUR
kauza:
ekonomika:
příloha:
veřejné zakázky
bez tlaku na kvalitu?
na scénu se chystá
vstoupit registr smluv
komunální technika
pro města a obce
Měsíčník vydavatelství Economia
ModerniObec.cz
MO001262-1
Foto: archiv nadace via
Názor
vlasta mokrá
starostka obce násedlovice
(okres hodonín), vítězka soutěže
era Starosta roku 2012
Krize nemá
na dění v obci
a utváření pospolitosti jejích obyvatel až takový
vliv. Většina našich společných
akcí totiž stojí
více lidské energie a času než
peněz.
prosinec 2012
P
evná pospolitost občanů je jedním ze základních
pilířů každé moderní obce. Z mého pohledu starostky malých jihomoravských Násedlovic je pro
udržení této pospolitosti nejdůležitější dobré slovo,
setkávání – a také slavení. Doporučuji pořádat nejen
akce tradiční, jako jsou hody či jarmarky, ale najít si
i nové příležitosti. V naší obci to byl například lampionový průvod s ohňostrojem, čajem či svařáčkem.
Vůbec je dobré tradice v obci udržovat. Občané
na vesnici nemají tolik příležitostí navštěvovat kulturní akce ve městech. Například maminka na mateřské
dovolené je vděčná za to, může-li se navečer na pár
chvil odreagovat od celodenních starostí a třeba si
přijít zazpívat do pěveckého sboru. U nás takový sbor
vznikl, nacvičuje na všechny významné události v životě obce, ať už to jsou dožínky, Farní čaj, oslava (letos
už) 100. výročí založení včelařů, sjezdy rodáků, besedy pro důchodce či zpívání u Vánočního stromu před
obecním úřadem. Sbor letos opět vystoupí i na Půlnoční mši v kostele sv. Martina a už se také chystá
na tradiční, široko daleko vyhlášený Myslivecký ples,
stejně jako na obecní krojovaný ples. Na jeho úvod
místní děti a mládež zatančí českou, moravskou nebo
slováckou besedu. Nacvičování začíná několik týdnů
předem a na těchto zkouškách se scházejí děti i jejich
rodiče, takže »všichni dohromady uděláme moc«.
Myslím si, že toto je nejjednodušší způsob, jak dávat dohromady občany, sousedy, kamarády. Zkrátka
všechny dobré lidi, kteří se sejdou, pobaví a ještě udělají kus pořádné práce ku prospěchu celé obce. Kromě
už zmíněných myslivců jsou jistě nejen u nás aktivní
fotbalisté, hasiči, zahrádkáři, včelaři... To všechno jsou
lidé, které jejich zájmová činnost baví, jsou ochotní
pro ni, ale i pro obec něco udělat, obětovat svůj volný
čas a energii. Máme štěstí, že takoví občané v naší obci
žijí a ještě se mně nestalo, že by někdo z nich odmítl
pomoc, když jsem ho o ni slušně požádala. Jistě, najdou se i lidé, kteří se už ze zásady proti všemu vymezují, jen kritizují a odmítají se do života obce zapojit.
Těmi se však nesmíme nenechat odradit.
Ano, i v obci pociťujeme dopady ekonomické recese
a bedlivě sledujeme, jak se odrazí například v našich
daňových příjmech. Přesto si myslím, že krize nemá
na dění v obci a utváření pospolitosti jejích obyvatel až
takový vliv. Většina našich společných akcí totiž stojí
více lidské enegie a času než peněz.
Nebuďme proto lhostejní a snažme se uzdravovat
pošramocené vztahy mezi lidmi. Ať už vznikly v kterékoliv době a z jakékoliv příčiny. Každý k tomu může,
byť i jen nepatrně přispět. Radujme se z maličkostí,
k čemuž nepotřebujeme žádné investice, a těšme se
z každého úspěchu našich sousedů, přátel, spoluobčanů. Jejich úspěch je i naším a celé obce. Jen v tomto
duchu můžeme být sebevědomí občané, hrdí na svou
obec. To je i záruka jejího zdravého kulturního, společenského, duchovního a ekonomického rozvoje.
Vážené starostky a vážení starostové, nadcházející
Vánoce se opět jistě stanou především příležitostí uvědomit si, jak se všichni navzájem velmi potřebujeme
a že lidské dobro je největší hodnotou života. Hodně
n
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2013.
MO001252-1
I za ekonomické
recese lze v obci
posilovat
pospolitost lidí
www.regionservis.cz
AKTUÁLNĚ
PRO SAMOSPRÁVU
ZA CENU 1.500 KČ
VÝPOČTY DAŇOVÝCH
PŘÍJMŮ
S BILANCEMI OD ROKU 2003
A VÝHLEDEM DO ROKU 2018
VČETNĚ DOPADŮ ZMĚNY
RUD A LOTERIÍ
ZA CENU OD 290 KČ MĚSÍČNĚ
Nový portál pro správu nancí
měst a obcí, účinné sledování
hospodaření samosprávy,
WWW.REGIONSERVIS.NET
ZVEME VÁS NA AKCE
17. ledna 2013, Praha,
Právnická fakulta UK
Konference o novém občanském
zákoníku, výklad faktů pro
samosprávy
•
22. ledna 2013, Praha,
DŮM ABF, Václavské náměstí
Konference o územním plánování
a stavebním právu
OBCÍM NABÍZÍME ÚSPORY
PORADENSTVÍ PŘINÁŠEJÍCÍ
ÚSPORY FINANCÍ
KATALOGY NA ADRESE
www.regionservis.cz
REGIONSERVIS s. r. o.
Nad Koupadly 287/5, Říčany u Prahy
[email protected]
Telefon: 240 200 272
Mobil: 724 931 593
www.regionservis.cz
www.regionservis.net
1
Obsah
n titulní strana
Násedlovice, okr. Hodonín (Foto: Jiří Kobzinek)
n názOr
Nemají-li občané dýchat prach, musí být čištění ulic rychlé
(Ing. Ivo Celjak, CSc.)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �27
Jak využít »druhý« život stroje (Mgr. Ivan Ryšavý)� � � � � � � � � � � � �28
S malými vozy na velký odpad � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �29
I za ekonomické recese lze v obci posilovat pospolitost lidí
(Vlasta Mokrá) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1
n evrOpská unie
n spektrum
Střední Morava už přemýšlí o kohezní politice od roku 2014
(Mgr. Renata Škrobálková) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �30
Konference Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí
(Mgr. Ivan Ryšavý) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4
Starostkou roku 2012 je Vlasta Mokrá z Násedlovic � � � � � � � � � � 5
n kauza
Dilema veřejných zakázek: Priorita ceny, či priorita kvality?
(Mgr. Ivan Ryšavý) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
n ekOnOmika
Skončila Finanční konference SMO ČR � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Letos HDP klesne o 1 %, napřesrok má vzrůst o 0,7 % � � � � � � � � � 9
Pokladní plnění státního rozpočtu a sdílené daně� � � � � � � � � � � � 9
Zákon o registru smluv by měl přinést úspory desítek miliard
(Mgr. Ivan Ryšavý) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
Mýty o české ekonomice aneb Skluz dolů na ekonomické vlně
(Ing. Luděk Tesař) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Finance v době krize? Kromě škrtů myslete i na rozvoj
(Mgr. Simona Dvořáčková) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
n infOrmační a kOmunikační technOlOgie
Stavíme informační systém (Jaroslav Winter) � � � � � � � � � � � � � � 15
Pomocník, který usnadní přístup k základním registrům
(RNDr. Miroslav Kozák) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16
Elektronická komunikace /12 (Ing. Jan Handl) � � � � � � � � � � � � � � 17
Chytřejší města umějí data využít (Martin Švík) � � � � � � � � � � � � � 18
Geoportál, jenž chce usnadnit práci s mapovými podklady � � � � � � 18
n živOtní prOstředí
Povodňová ochrana: Zahraniční zkušenost (pplk. Ing. Jiří Matějka) � 20
Mikulášské náměstí v Plzni: Z ošklivého káčete krásná labuť
(Ing. Lucie Nižaradzeová) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22
n téma: příklady dObré praxe z Obcí a měst
Co těší a zaměstnává starosty a starostky venkovských obcí
(Mgr. Simona Dvořáčková) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �31
Malá obec, jež překvapí počtem spolků� � � � � � � � � � � � � � � � � � �32
Prorodinná opatření se týkají rodin s dětmi, ale i seniorů
(Mgr. Simona Dvořáčková) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �33
V knihovně jako v »obecním obýváku« (Mgr. Simona Dvořáčková) � �34
Novodvorská alej i obec Vavřinec sbírají jeden vavřín za druhým � � � �34
Kvetoucí sídla a obce, v nichž se to doslova zelení
(Mgr. Simona Dvořáčková) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �35
Separace odpadu se vyplatí všem, potvrzují zkušenosti obcí
(Mgr. Simona Dvořáčková) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �36
n s p r áva a r O z v O j
Regulace nájemného končí. Co bude dál? /6 (Tomáš Johánek) � � � � �38
V Liberci se zvýšení nájmů obecním bytům vyhne � � � � � � � � � � � �38
V Klimkovicích o čistějším ovzduší � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �39
Konference Farmářské trhy – Quo vadis? � � � � � � � � � � � � � � � � �39
The LivCom Awards: Úspěch českých měst � � � � � � � � � � � � � � � � �39
V lednu 2013 Infotherma završí už druhé desetiletí � � � � � � � � � � �40
Půdorysy jako pomůcka pro vlastníky nemovitostí � � � � � � � � � � � �40
Nebojte se lokálek /3 (Ing. Petr Tejkl, Ing. Jan Šatava) � � � � � � � � � �41
Otevřená zahrada se již představila veřejnosti – zatím té odborné � � �42
Zaostřeno na obnovu a využití nádraží � � � � � � � � � � � � � � � � � � �42
Regionalnitelevize.cz – televize pro obce, města, regiony a kraje� � � �43
Moderní pojímání veřejného osvětlení se opírá o tři pilíře
(Ing. Petr Míka)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �44
Veřejné opatrovnictví z pohledu měst a obcí ČR� � � � � � � � � � � � � �45
Moderní veřejné osvětlení pomohlo zlepšit tvář města � � � � � � � � �46
Opatrovnictví – stávající problémy a nová legislativa � � � � � � � � � � �47
n management
n l e g i s l at i va
Osm kroků, které vedou k zákaznické orientaci úřadu
(Mgr. Rostislav Honus) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23
Cena Personalista veřejné správy: Kdo ji získá? /4 (Mgr. Ivan Ryšavý) 24
Umíte se starat o zdraví svých zaměstnanců? � � � � � � � � � � � � � � 24
Ceny za kvalitu ve veřejné správě se udělí v Brně � � � � � � � � � � � � 24
Trestní odpovědnost právnických osob: Nová rizika ÚSC
(JUDr. Jan Vidrna) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �48
Ze sbírky zákonů (Mgr. Jan Břeň) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �49
Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně
(Mgr. Martin Lachmann, JUDr. Petra Nováková, Ph.D.) � � � � � � � � � �50
Zvláštní orgány obce /1 (Mgr. Jan Břeň)� � � � � � � � � � � � � � � � � � �52
Co přináší novela stavebního zákona (Marek Ženkl) � � � � � � � � � � �53
n s p O l e č n á p ř í l O h a s č s p. O d p a d y :
kOmunální technika
Obce tlumí i investice do nákupů malé komunální techniky
(Ing. František Hes) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25
Když chytrý mobil přemýšlí i o odpadech � � � � � � � � � � � � � � � � � 26
Moderní obec – Měsíčník vydavatelství economia
n právní pOradna
n servis
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �54
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �56
Uzávěrka tohoto čísla: 22. 11. 2012
Ročník XVIII, číslo 12 • Vychází 6. 12. 2012 • Cena výtisku ve volném prodeji 105 Kč • Roční předplatné 1260 Kč • Adresa redakce: Moderní obec, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: moderni.
obec @economia.cz, http://moderniobec.cz • Publisher divize odborného tisku: Daniel Köppl • Řízením redakce pověřen: Mgr. Ivan Ryšavý, tel.: 233 071 407, e-mail: [email protected] •
redaktorka: Mgr. Simona Dvořáčková, tel.: 233 071 491, e-mail: [email protected] • Grafická úprava: Libor Hofman, tel.: 233 071 411, e-mail: [email protected] • Manažer
inzerce: Petr Pfleger, mobil: 603 198 873, tel.: 233 071 403, fax: 233 072 010, e-mail: [email protected] • redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, tajemnice MČ Praha 13; Mgr. Jana Hamplová, advokátka a zastupitelka města Mohelnice; PaedDr. Václav Hartman, předseda regionální komise SMO ČR; Ing. Jan Horník, senátor, starosta Božího Daru; Ing. Sylva Kováčiková, zastupitelka města Bílovce; Ing. Zdeňka Škarková, ředitelka RRA Vysočina; Mgr. Tomáš Úlehla, poslanec • Vydává: ECONOMIA, a. s., IČ: 28191226, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 • Inzerce: Dobrovského 25, 170 55 Praha
7 • Příjem inzerce: tel.: 233 071 788, 233 071 766, fax: 233 072 730 • Komerční přílohy: tel.: 233 071 701, fax: 233 072 780 • distribuce: Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 • Volný prodej: tel.: 233 071 110,
fax: 233 072 001, e-mail: [email protected] • Ve volném prodeji rozšiřují: Společnosti PNS, a. s. • Předplatné, nové objednávky: tel.: 233 071 197; fax: 233 072 009, e-mail: [email protected], www.economia.cz • Zákaznická linka: tel.: 800 110 022 • objednávky do zahraničí: tel.: 233 071 197, fax: 233 072 009, e-mail: [email protected] • doručování předplatného provádí: Česká pošta, s. p. – střediska Postservis • Předplatné a distribuci v Slovenské republice zajišťují: L. K. Permanent, s. r. o., Magnet Press, Slovakia s. r. o. • Internetový online archiv: divize Nová
média, Dobrovského 25, 170 00 Praha 7, tel.: 233 074 142, e-mail: [email protected] • Internetová inzerce: divize Nová média, Dobrovského 25, 170 00 Praha 7, tel.: 233 074 163, e-mail: [email protected]
ihned.cz • Tisk: Amos Typografické studio, Praha • Sazba a reprodukční část: Economia, a. s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 • MK ČR E 6995 • ISSN 1211-0507 • Poskytnutím autorského příspěvku
autor souhlasí s jeho rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném anebo elektronickém titulu vydavatele či osoby s jeho majetkovou účastí, či v jejich souboru. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Za užití náleží autorovi honorář podle obvyklých honorářových podmínek vydavatele. Blíže viz www.economia.cz. •
© 2012 ECONOMIA, a. s.
2
prosinec 2012
MO001266-1
Spektrum
Zemní plyn: Zájmy
distributorů a zájmy obcí
FOTO: radOvan miča
p
FOTO: radOvan miča
Za SFŽP promluvil Ondřej Vrbický a (u stolu zleva) prezident ČPU Oldřich Petržilka,
Jaroslav Steinbauer (MPO ČR) a Pavel
Drahovzal (SMO ČR).
cemi a městy. Kupní cena tohoto majetku
– na základě vyhlášky ERÚ č. 140/2009 Sb.,
o způsobu regulace cen v energetických
odvětvích a postupech pro regulaci cen,
ve znění pozdějších předpisů – činí 1,884
mld. Kč. Ovšem na obnovu těchto sítí, jak
připomněl Miloslav Zaur, bude nutné vynaložit investice ve výši přibližně 40 mld. Kč.
Současná legislativa přitom provozovateli
distribuční sítě neukládá povinnost pronajaté sítě odkupovat.
Jednatel RWE GasNet vysvětlil i některé okolnosti spojené s nájemními vztahy
mezi obcemi a distribučními společnostmi. Těmto vztahům jsme se v Moderní obci
již několikrát podrobně věnovali (viz např.
Nájemné za distribuční plynové sítě budí
rozruch. Proč? – MO č. 12/201, Skupina RWE
chce změnu nájmů v distribuční síti – MO
č. 10/2012) a této problematice zůstaneme
na našich stránkách věrni i nadále.
Tím spíše, že distribuční plynárenské
společnosti skupiny RWE na základě analýzy právních rizik vyplývajících ze současného znění Energetického zákona, i některých
možných ekonomických dopadů pozastavily od letošního května uzavírání nájemních
smluv k nově budovaným plynárenským
sítím. Smluvní vztahy uzavřené před tímto
termínem zůstávají v platnosti – a jak Miloslav Zaur na konferenci ujistil, budou do-
FOTO: radOvan miča
Mezi diskutujícími z pléna se neztratil ani
Miloslav Zaur, jednatel RWE GasNet.
FOTO: radOvan miča
od tímto názvem redakce časopisu
Moderní obec uspořádala 20. listopadu v pražském hotelu Amarilis
pro starosty a další zástupce obcí a měst
odbornou konferenci. Na konferenci šlo
o to navzájem si vysvětlit zájmy i možnosti
municipalit na straně jedné a distribučních
plynárenských společností na straně druhé
– to vše pod záštitou předsedkyně Energetuckého regulačního úřadu (ERÚ) Aleny
Vitáskové.
Jednatel společnosti RWE GasNet Miloslav Zaur, který na konferenci hovořil
za všechny distribuční společnosti v rámci
skupiny RWE, tedy RWE GasNet, s. r. o., JMP
Net, s. r. o., SMP Net s. r. o., a VČP Net, s. r. o.,
připomněl,vysoký stupeň plynofikace obcí
napříč všemi regiony (nejvyšší podíl plynofikovaných obcí – z 89 % – je na území jižní
Moravy), ale také více než 300 tisíc přípojek bez odběru. Další rozvoj distribuční sítě
proto bude z pohledu distribučních plynárenských společností skupiny RWE motivován individuálními požadavky (individuální výstavba a developerské projekty).
Před nájmy plynárenských zařízení či
jejich provozováním za úhradu nebo vznikem a připojením lokální distribuční sítě
distributoři v rámci skupiny RWE preferují
odkupy sítí od obcí a měst.
Podle Miloslava Zaura distributoři v rámci skupiny RWE aktuálně provozují zhruba
7 tisíc km pronajatých plynovodů a evidují
k tomu 3080 uzavřených nájemních smluv,
přičemž 1511 smluv bylo uzavřeno s ob-
V odpolední části hovořili (zleva): Miloslav Zaur (RWE GasNet), Lubor Alex
(eCENTRE), Miloš Sladký (MěÚ Semily),
Petra Grigelová (ERÚ) a Ingrid Lipusová
(Vortal Connecting Business CZ).
drženy. Pro rok 2013 v souvislosti s novelou
vyhlášky č.140/2009 Sb., distribuční společnosti ve spolupráci s ERÚ připravují nový
typ nájemní smlouvy, s nímž chtějí do 30. 6.
2013 oslovit všechny pronajímatele tak, aby
do 30. 11. 2013 mohly být příslušné smluvní
vztahy aktualizovány.Už dříve pro Moderní
obec Miloslav Zaur odhadl, že přibližně dvě
třetiny obcí by si tak mohly i polepšit.
K vystoupením jednotlivých řečníků se
podrobněji vrátíme v lednovém vydání Moderní obce.
Hlavními partnerem konference byla
společnost RWE GasNet, s. r. o., partnery
Svaz měst a obcí ČR, Česká plynárenská
n
unie a hotel Amarilis.
ivan ryšavý
FOTO: radOvan miča
FOTO: radOvan miča
Jednateli RWE GasNet Miloslavu Zaurovi (sedícímu vpravo) asistoval vedoucí
odboru regulace a řízení rizik RWE GasNet
Luboš Strachota.
Prezident ČPU Oldřich Petržilka věcně
doložil, že zemní plyn má budoucnost.
4
Konference Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí se uskutečnila v příjemném
prostředí hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici v centru Prahy.
prosinec 2012
Spektrum
SPRÁVNÉ
ROZHODNUTÍ
v
Předplatné časopisu
Moderní obec
se vyplatí
Starostce Vlastě Mokré pogratuloval také
Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.
FOTO: arCHiv nadaCe via
ítězkou čtvrtého ročníku soutěže Era
Starosta roku se stala Vlasta Mokrá
z obce Násedlovice na Hodonínsku
v Jihomoravském kraji. Ve finálovém klání, kterého se zúčastnili dvě starostky a tři
starostové z celkem 166 nominovaných,
nenašla přemožitele a byla odbornou komisí jednomyslně zvolena Starostkou roku
2012. Od Ery tak ve druhé polovině listopadu v Praze převzala šek na 250 tisíc korun do obecního rozpočtu a navíc tradiční
Rychtářské právo, symbol dobrého vedení
obce.
Již před vyhlášením výsledků soutěže
Vlasta Mokrá naznačila, jak by s případným čtvrtmilionem korun pro obec naložila: »Kdybychom vyhráli, určitě bych tyto
peníze dala hasičům na auto nebo na domov důchodců či na cokoliv, protože plánů
máme hodně,« uvedla.
»Cenu nejvyšší by si určitě zasloužilo
všech pět finalistů, protože ve svých obcích odvádějí obdivuhodnou práci. Obce
pod jejich rukama vzkvétají, občané jsou
spokojení a baví se čilým společenským
životem. Paní starostka Mokrá však komisi oslovila svou živelnou povahou a se
srdcem na dlani. Spojuje lidi, umí je nadchnout pro společnou věc, přesně chápe potřeby obce a svůj organizátorský um
spojuje s moudrostí a citem,« uvedla při
slavnostním vyhlašování výsledků soutěže
Lenka Heřmánková, manažerka SME Poštovní spořitelny.
FOTO: arCHiv nadaCe via
Starostkou roku 2012 je
vlasta mokrá z násedlovic
Pětice finalistů bezprostředně po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
v Praze (zleva): Petr Halada, Bohumil
Cempírek,Jana Kuthanová, vítězka soutěže Vlasta Mokrá a Josef Lněníček.
Vlasta Mokrá je starostkou Násedlovic
již deset let, z toho šest let předsedá mikroregionu Ždánice. Velmi aktivně spolupracuje s mládeží a iniciovala významnou
místní akci – sjezd rodáků. Během letních
prázdnin již po mnoho let let pořádá dva
týdenní pobytové tábory pro děti z Násedlovic a z okolí, na nichž ve své dovolené
působí jako vedoucí a hlavní organizátorka.
Během povodní před dvěma toky zařídila
pomoc násedlovických občanů a dobrovolných hasičů okolním obcím. Za dobu jejího
působení byly v obci kompletně opraveny
všechny chodníky a komunikace, zrekonstruovalo se víceúčelové sportoviště, v obci
přibyla nová točna autobusů, opravila se
hasičská zbrojnice, zdravotní středisko se
přesunulo do centra obce atd.
»Za dobu působení paní starostky
ve funkci se život v Násedlovicích změnil
opravdu k nepoznání. Pomohla lidem pochopit, že pokud potáhnou za jeden provaz,
bude to ku prospěchu všech spoluobčanů.
Konečnému rozhodnutí odborné komise
částečně pomohl i počet podpisů obyvatel
připojených k nominaci. Nominaci Vlasty
Mokré do soutěže totiž podepsalo 347 občanů z celkem 844 obyvatel Násedlovic,«
dodala Kateřina Bláhová, manažerka projektu Era Starosta roku z Nadace VIA.
Soutěž Era Starosta roku se pořádá v rámci programu podpory projektů zaměřených
na komunitní rozvoj, který vyhlašují ČSOB
a Era ve spolupráci s Nadací VIA.
Podrobnější informace o soutěži jsou
dostupné na: www.erasvet.cz/starostaroku
a www.nadacevia.cz.
/sk/
Finalisté soutěže Era Starosta roku 2012
Bohumil Cempírek (obec Polnička – 788 obyv., okres Žďár nad Sázavou, kraj vysočina), starostou od mimořádných voleb v roce 2000.
n Petr Halada (obec Kamýk nad vltavou – 898 obyv., okres,. Příbram, Středočeský kraj), starostou od roku
1998.
n Jana Kuthanová (obec Hořiněves – 704 obyv., okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj), starostkou
od roku 202.
n Josef Lněníček (obec nepomyšl – 395 obyv., okres Louny, Ústecký kraj), starostou od roku 2006.
n Vlasta Mokrá (obec násedlovice – 844 obyv., okres Hodonín, Jihomoravský kraj), starostkou od roku
2002.
UNIKÁTNÍ OBSAH V DEN
VYDÁNÍ NA VAŠEM STOLE
BEZPLATNÝ PŘÍSTUP
DO ONLINE ARCHIVU
ČLÁNKŮ*
REDAKČNÍ NEWSLETTER
DO E-MAILU
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY
NA ODBORNÉ AKCE
A VELETRHY
MOŽNOST ODEČTU
PŘEDPLATNÉHO Z DANÍ
SLEVOVÁ KNÍŽKA NA
DALŠÍ TITULY ECONOMIA
n
prosinec 2012
MO001342-3
* Platí pro roční nebo delší předplatné
5
Kauza
dilema veřejných zakázek:
Priorita ceny, či priorita kvality?
Ze společné analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) , Grant Thornton a CEEC Research vyplývá, že
v letošním 2. čtvrtletí, tj. od vstupu tzv. protikorupční novely
zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) v účinnost, klesl počet
oznámení o veřejné zakázce o 66,2 %.
P
ředseda KAVZ Mgr. Robert Pergl sice
připouští, že propad může být dán
i tím, že se obce snažily vyhlásit co nejvyšší počet zadávacích řízení ještě před 1. 4.
2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 55/2012
Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů – tedy tzv. protikorupční novela
ZVZ. Zároveň však poukazuje i na fakt, že
»počty i předpokládané hodnoty oznámených veřejných zakázek mezi 1. a 2. čtvrtletím letos výrazně propadly, ačkoliv novelizací byly sníženy limity pro veřejné zakázky
malého rozsahu, a tudíž by se dal očekávat
spíše nárůst počtu veřejných zakázek vstupujících do systému«.
»Ať tak či onak, celkově dochází k nežádoucímu negativnímu dopadu na národní
hospodářství v podobě snižování HDP,«
říká Robert Pergl. Opakuje tak vlastně to,
co zaznělo na říjnové konferenci Fórum
veřejné zakázky kvalitně, která se konala na Ministerstvu průmyslu a obchodu
(MPO) a během níž byla zahájena činnost
stejnojmenné platformy. Fórum veřejné zakázky kvalitně coby společný projekt MPO
a KAVZ (viz wwww.fvzk.cz) požaduje návrat
kritéria kvality do veřejných zakázek a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně
nízké nabídkové ceny.
aPel obcí a měst vůči
ministerstvu nestojí na vodě
Podobně o dopadech poslední novely ZVZ
hovořil v závěru listopadu na Finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR (SMO) jeho
předseda Ing. Dan Jiránek. »Žádná novela
zákona nebude nikdy naprosto bezchybná. Nicméně aplikace té k veřejným zakázkám v praxi způsobuje, že se téměř bojíme
zakázky vypisovat. Důsledkem tak není
zabránění manipulace se zakázkami, ale
jejich razantní pokles až o 82 % oproti loňskému roku, který má bohužel přímý dopad
na HDP,« zdůraznil předseda SMO.
V závěrech Finanční konference pak mj.
najdeme jednoznačný apel na Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR), aby »připravilo
nový zákon o veřejných zakázkách, který by
nekomplikoval obcím zadávání veřejných
zakázek, např. umožňoval pro hodnocení
veřejné zakázky využití kritéria kvality, nikoliv jen kritérium nejnižší nabídkové ceny,
a umožňoval vyřadit uchazeče, kteří v předchozích smluvních vztazích se zadavatelem
prokazatelně neplnili své závazky«.
MMR ústy ředitelky svého odboru komunikace a tiskové mluvčí Jany Jabůrkové
oponuje: »Novela ZVZ z dubna 2012 nezměnila nic na textaci týkající se hodnoticích
kritérií. Znění platné před novelou je stejné
jako po novele. Zákon pouze umožňuje zadavateli vybrat si cenu nebo ekonomickou
Vypsání veřejné zakázky a stanovování jiných hodnotících kritérií než pouze na základě nejnižší nabídkové ceny dnes vyžaduje také značnou dávku osobní statečnosti, míní Robert Pergl,
předseda Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ)
Jak upozorňuje Mgr. Robert Pergl, partner Advokátníl kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři a předseda
KAVZ, zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) sice pojem
»mimořádně nízké nabídkové ceny« nedefinuje,
ukládá však odnoticí komisi posuzovat u nabídek
uchazečů výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Nabídka, která obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je nabídkou
nepřijatelnou a musí být vyřazena. Robert Pergl
připomíná i to, že nyní je v Evropském parlamentu projednáván návrh nové směrnice o zadávání
veřejných zakázek a ta již reflektuje nepsané pravidlo
z praxe, podle něhož odchylka nabídkové ceny o více
než 30 % směrem dolů od průměru cen obsažených
v ostatních nabídkách je považována za mimořádně
nízkou cenu.
Není tedy spíše nedostatkem ZVZ to, že dostatečně nevymezuje poměr ceny a nabídky?
Zákonná úprava neukládá soutěžit výhradně
na nejnižší nabídkovou cenu. Pouze nedefinuje,
jak stanovovat dílčí kritéria a jak je vyhodnocovat.
Mnohdy se pak stává, že zadavatelé mají obavy
realizovat veřejné zakázky jinak nežli výlučně podle
kritéria ceny, což může vést k dalším dodatečným nákladům a navýšení konečné částky – kvalita se totiž
projeví v nákladech na opravu, resp. nutnou údržbu
a provoz příslušného statku.
Dalším problémem je poměrně častá neodbornost
úředních osob při aplikaci zákona o veřejných
zakázkách. S jistou nadsázkou lze říci, že vypsání
n
6
veřejné zakázky, stanovování jiných hodnotících
kritérií nežli pouze na základě nejnižší nabídkové
ceny nebo projednávání podrobností provádění rámcových smluv nyní vyžaduje nejenom vysokou míru
profesionality a odbornosti, ale také značnou dávku
osobní statečnosti a zejména znalost trestního práva.
Úředníci, jejichž rozhodování je velmi zodpovědné
a zároveň vysoce rizikové, čelí různým tlakům, a proto se mnohdy snaží o jediné – přežít« ve své funkci
a nepřidělávat si problémy. Ve většině případů se proto na zadávání veřejných zakázek podle principu »3
E« rezignuje a výsledkem je, při současném odkladu
účinnosti služebního zákona, nekvalitní a neefektivní
hospodaření s veřejnými prostředky.
V čem vidíte největší slabiny zákona, pokud
jde o jeho aplikaci?
Podle mého názoru je jedním z hlavních nedostatků
stávající zákonné úpravy veřejných zakázek administrativní náročnost a složitost celé řady úkonů, které
vedou k neúměrnému prodlužování a prodražování
procesu zadávání a realizace veřejných zakázek.
Za nepříliš šťastné řešení považuji dále snížení finančních limitů u jednotlivých veřejných zakázek a také
přeřazení vodního hospodářství ze skupiny sektorových zadavatelů do skupiny veřejných zadavatelů
– ze stavby vodovodu či kanalizace v obci se nyní
stal zbytečně složitý proces. Největší problém spatřuji
v tom, že ZVZ dostatečným způsobem nevymezuje
poměr ceny a kvality. S tím bezprostředně souvisí
otázka nemožnosti hodnocení kvalifikací, přitom
n
u svobodných povolání,
ale také např. v oblasti
stavebních prací či ICT
sehrávají členové týmu
a jejich kvalifikace,
odborné reference
a zkušenosti zásadní
roli. Připravovaná unijní
úprava již tuto myšlenku
poměrně důsledně
reflektuje.
Které nápravné kroky v protikorupční novele ZVZ nyní prosazuje vaše komora a využívá
i zkušenosti neziskových organizací typu Oživení, Transparency International apod.?
Pro další vývoj bude určující způsob implementace
aktuálního znění novely zákona o veřejných zakázkách a také nutnost harmonizace národního práva
s právem Evropské unie, které se v zásadě odklání
od kritéria nejnižší nabídkové ceny a naopak preferuje celkovou ekonomickou výhodnost jednotlivých
nabídek (návrh nové směrnice o zadávání veřejných
zakázek počítá s transpozicí do právních řádů jednotlivých členských států ve lhůtě do 30.6.2014).
Jak jsem již jednou uvedl, Komora administrátorů
veřejných zakázek považuje za klíčové především
tyto body: 1. opuštění teze o nejnižší nabídkové ceně
jako jediném hodnotícím kritériu – návrat ke kritériím
kvality; 2. aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny.
n
prosinec 2012
Kauza
výhodnost. Je na zadavateli, aby zvolil kritérium, které mu umožní vybrat nejkvalitnější nabídku. V případě, že umí přesně
specifikovat své požadavky, může hodnotit
na cenu. V případě, že hodlá posuzovat nabídky v rozsahu, o kolik přesahují minimální požadavky zadavatele, může hodnotit
ekonomickou výhodnost. V takovém případě však musí stanovit transparentní a přezkoumatelná kvalitativní kritéria.«
»červené KontrolKy« něKterým
zadavatelům nefungují
Přesto mluvčí MMR apel Svazu měst a obcí
zcela neodmítá. Dodává totiž: »Je faktem, že
systém kontroly jak národní, tak především
evropský tlačí zadavatele do použití jediného kritéria, a to ceny, protože v případě
použití kvalitativních kritérií automaticky
předpokládá, že mohlo být koupeno levněji – a tudíž, že je veřejná zakázka chybně
nastavena. Tento stav podpořen mediálními kauzami, kde opravdu zadavatel zneužil
svého práva a kritéria nastavil nesprávně,
vede k velké nechuti zadavatelů používat
kvalitativní kritéria.«
Podle mluvčí největší současnou slabinou ZVZ je nefunkční dohled ze strany
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). »Zadavatelé i dodavatelé trpí právní nejistotou, který právní názor je správný,
a na výsledek řízení čekají neúměrně dlouho. Druhou stranou téže mince je, že ÚOHS
– na rozdíl od jiných přezkumných úřadů –
musí řešit věci, které by měly být vyřešeny
v rámci autoremedury zadavatele a vůbec
by se neměly před ÚOHS dostat,« poznamenává Jana Jabůrková.
Také předseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek namítá, že dubnová novela nenutí
zadavatele vybírat podle kritéria nejnižší
nabídkové ceny (viz box na str. 8).
»Nízké ceny jsou však fenoménem posledních zhruba 1,5–2 let. V některých oborech se začaly vyskytovat dříve, v dalších
oborech se začaly projevovat později. Je
zřejmé, že hlavní příčinou snižování cen je
celková ekonomická situace a snaha dodavatelů o získání zakázek i za cenu nižších
ziskových marží, popř. za jakoukoliv cenu.
Paralelně je zde však zájem rozumného
zadavatele na udržení a zajištění kvality,«
zdůrazňuje Tomáš Machurek. »Takový zadavatel má pak možnost využít při posouzení nabídek institutu mimořádně nízké
nabídkové ceny a podrobit daného uchazeče „křížovému výslechu“. S ohledem
na rozhodovací praxi je nicméně nutné,
aby zadavatel skutečně věděl a podrobně
specifikoval, v jaké části či ve kterých položkách vznikají na straně zadavatele pochybnosti z dumpingové ceny (tedy ceny
účelově i pod náklady uchazeče, ve snaze
získat zakázku za každou cenu a s plytkou
vidinou následného navýšení ceny během
realizace) a dal tak uchazeči šanci cenu
odůvodnit. Je třeba zadavatelům „rozsvítit
červenou kontrolku“. Již při přípravě zadávacích podmínek a pak ve fázi posouzení
nabídkových cen by si totiž měli uvědomit,
že uzavřít smlouvu a realizovat zakázku
s uchazečem, který zvítězil tendr s nízkou
prosinec 2012
cenou, může (samozřejmě ale nemusí) pro
zadavatele znamenat riziko
n a) nekvalitního plnění (v konečném důsledku by mohlo vést i k vyšším celkovým
nákladům na celou zakázku);
n b) ztráty či snížení dotace, pokud jde
o zakázku financovanou ze strukturálních
fondů – a pokud by se ukázalo porušení
na straně zadavatele při výběru uchazeče či
během vlastního plnění;
n c) potřeby změny smlouvy s vybraným
uchazečem, které (s výjimkou nepodstatných změn smlouvy, zadávání víceprací
v limitech dle ZVZ, aplikace inflačních doložek, popř. uplatnění opčního práva) mohou znamenat porušení ZVZ;
n d) ztráty či snížení dotace, pokud jde
o zakázku financovanou ze strukturálních
fondů – a pokud by se ukázalo porušení
na straně zadavatele při výběru uchazeče či
během vlastního plnění.«
Před tlaKem médií něKteří
zadavatelé volí ústuP
od Kvality K nejnižší ceně
Náměstek ministra průmyslu a obchodu
a vedoucí Úřadu ministerstva Ing. Jiří Jirka konstatuje, že základní hodnoticí kritérium nejnižší nabídkové ceny je zadavateli
nadužíváno. Proč? »Protože jde o kritérium
kvantifikovatelné, které lze velmi jednoduše vyhodnotit,« vysvětluje Jiří Jirka.
A dodává: »Navíc toto kritérium rovněž
plně vyhovuje mediálnímu tlaku na protikorupčnost a transparentnost, kdy zadavatel nemá možnost výběr nejvhodnější nabídky jakkoliv ovlivnit. ZVZ sice umožňuje
zadavatelům zadávat podle hodnoticího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky,
ale ti mají obavu pokoušet se o složitější
hodnocení nejlepší nabídky s poměrem
cena/kvalita. Posouzení kvality či technické
úrovně nabízeného plnění vyžaduje větší
odbornost na straně zadavatelů a hrozí zde
i větší riziko napadení hodnocení ze strany
nevybraných dodavatelů. Pro většinu zada-
vatelů tak soutěžení na cenu představuje
cestu nejmenšího odporu.
Zadávání veřejných zakázek na základě nejnižší nabídkové ceny se podle Jiřího
Jirky zavedeným větším dodavatelům pochopitelně nelíbí. Jejich ceny totiž obvykle
bývají vyšší než ceny menších dodavatelů.
»Takovým nabídkovým cenám pak mohou
obtížně konkurovat, což má za následek, že
se buď neúčastní zadávacího řízení vůbec,
anebo jsou nuceni jít hluboko pod svojí obvyklou cenovou hladinu, a snížit tak i kvalitu svých služeb,« míní náměstek ministra.
Jeho slova tak v podstatě souznějí s výrokem ředitele společnosti CEEC Research
Ing. Jiřího Vacka (viz str. 16 již uvedené
společné analýzy KAVZ, Grant Thornton
a CEEC Research – je ke stažení na www.
fvzk.cz): »Z naší kvartální analýzy českého
stavebnictví 3Q/2012 vyplývá, že některé
společnosti jsou ochotny podstupovat rizika a nabízet ceny i s nulovou nebo dokonce
zápornou marží. Ale také že každá čtvrtá
firma potvrzuje záměrné snižování kvality
svých realizací kvůli tlaku na cenu.«
Každá rada dobrá
Dodavatelé se podle slov Jiřího Jirky oprávněně obávají, že při zadávání veřejných zakázek, kdy je vyvíjen primární tlak na cenu,
někdo z jejich konkurentů nabídne dumpingovou nabídkovou cenu, aby veřejnou
zakázku vyhrál. »Mnohdy takový dodavatel
automaticky spoléhá, že se pak na zadavateli bude „hojit“ v průběhu plnění prostřednictvím víceprací či víceslužeb. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny má sloužit
k vyloučení těchto dodavatelů, hodnoticí
komise má vždy povinnost posoudit výši
nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky,« říká náměstek ministra
průmyslu a obchodu. »Současné znění ZVZ
však vůbec neřeší porovnávání nabídkových cen uchazečů mezi sebou, kdy např.
v případě odchylky ceny o více než 30 %
směrem dolů od průměru ostatních cen
Prestižní studiuM
V oblAsti Veřejné sPráVy
MPA – MAster of Public AdMinistrAtion
/
/
/
/
Diplom od LSBU
Prestižní mezinárodní titul
Významné profesní kontakty
Start únor 2013
www.vsfs.cz/mpa
MO001362
7
›
Kauza
› by tato cena měla být automaticky považo-
vána za mimořádně nízkou. Zadavatelé se
mohou snažit vyvarovat mimořádně nízkých cen i tak, že v zadávací dokumentaci
stanoví nejen předpokládanou hodnotu
zakázky, ale zároveň hranici, pod kterou
bude cena považována za mimořádně nízkou. Dodavatelům tak dají jakýsi návod,
v jakých mantinelech by se jejich ceny měly
pohybovat,« doporučuje Jiří Jirka.
»Vzhledem k administrativní náročnosti a složitosti stávající zákonné úpravy, při
současném nárůstu nákladů na přípravu
zadávacího řízení a dalším problémům,
bych municipalitám doporučil využívat externí subjekty – administrátory veřejných
zakázek, kteří se uvedenou problematikou
dlouhodobě profesně zabývají, a disponují tak potřebným odborným aparátem
schopným realizovat celý proces zadání
a realizace veřejné zakázky profesionálně
a bezproblémově,« nabádá radnice Robert
Pergl s tím, že pokud jde o nutnost vyrovnat se v praxi s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, KAVZ zpravidla doporučuje
využít možnosti orientačního vymezení
mimořádně nízké nabídkové ceny přímo
v zadávací dokumentaci. »V případě potřeby lze rovněž využít znalce, který posoudí
reálnost ceny z hlediska předmětu veřejné
zakázky, popř. je možno cenu podrobněji
rozepsat do kalkulací jednotlivých dílčích
cen,« poznamenává Robert Pergl.
analýza, Kterou doPoručuje
občansKé sdružení oživení
Občanské sdružení Oživení se již od roku
1997 zasazuje o prosazování principů
transparentnosti veřejné správy a udržitelného rozvoje. Martin Kameník, projektový
koordinát Oživení,
o. s., potvrzuje, že
v posledních letech
skutečně zadavatelům veřejných zakázek přibývá vrásek
na čele. Musí totiž
reagovat na stále více omezené veřejné finance a vyšší
nároky na zadávací
Martin Kameník
řízení dané ZVZ.
»Po éře předražených zakázek stále více
zadavatelů preferuje kritérium nejnižší
ceny jako záruku transparentnosti a hospodárnosti,« uvědomuje si Martin Kameník. »Bohužel, toto kritérium se nemusí
ve výsledku vždy vyplatit. Zejména hrozí
nižší kvalita plnění. Proto sílí kritické hlasy volající po novelizaci ZVZ, který by kladl
větší důraz na kritérium kvality než pouhé
ceny. Obávám se však, že novela zákona
v tomto duchu by problémy nevyřešila.
I nynější právní úprava přece umožňuje
stanovit kritéria kvality. Jde spíše o to, že
zadavatelé často nedovedou kritéria dobře
nastavit vzhledem k poptávanému předmětu zakázky. Oba extrémy, priorita ceny
vs. priorita kvality nemusí být pokaždé tím
správným vodítkem. Vždy je třeba posuzovat celkové náklady na zakázku ve vztahu
k možným rizikům při její realizaci. Taková
analýza by měla být východiskem nejen pro
nastavení soutěžních kritérií, ale také pro
způsob a nastavení projektového řízení,«
n
uzavírá Martin Kameník.
ivan ryšavý
Že dubnová novela zákona o veřejných zakázkách nutí zadavatele vybírat jen podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny? Pouhý mediální mýtus, tvrdí Tomáš Machurek, partner AK MT Legal
Z politického hlediska poslední novela zákona o veřejných zakázkách podle Mgr. Tomáše Machurka,
partnera MT Legal, s. r. o., advokátní kanceláře,
a předsedy výkonného výboru občanského sdružení
Asociace pro veřejné zakázky, naplnila část příslibů
programového prohlášení vlády, že se v oblasti zadávání veřejných zakázek má zvýšit transparentnost.
Promítnutí těchto snah lze nalézt zejména v povinném uveřejňování zadávacích podmínek na profilu zadavatele již při zahájení tendru, povinném
uveřejňování smluv a skutečně uhrazené ceny pro
veřejné zadavatele. A to jsem uvedl jen část z těch
opatření, které dle mého soudu mohou v určitém
směru transparentnost zvýšit Bude však nezbytné –
a to je slabinou a současně i rizikem celé řady dalších
novelizačních opatření, které byly iniciovány spíše
politickými proklamacemi, než potřebou praktické
aplikace – odstranit řadu výkladových a praktických
nejasností novelizovaných ustanovení. Pokud vůbec
platí rovnice, že vyšší transparentnost snižuje korupci, pak lze o této novele hovořit jako protikorupční
jen zčásti. Přísnější a kazuistická právní úprava nikdy
v českých podmínkách nepovede úměrně ke snižování korupce. Nicméně praxe nepotřebovala takovou
novelu. Jako příklady přínosnosti z pohledu praxe
lze, kromě uveřejňování zadávacích podmínek již při
zahájení, uvést např. jednodušší zadávání víceprací,
možnost doručování rozhodnutí ve zjednodušeném
podlimitním řízení uveřejňováním na profilu zadavatele nebo navrácení mezních lhůt pro žádosti o dodatečné informace dodavatelů. O rizicích novely jsem
již hovořil, obecně by se daly shrnout do výkladových
a aplikačních nejasností a problémů novelizovaných
ustanovení. Ať již jde o celou řadu otázek týkající se
prokazování kvalifikace u zjednodušeného podlimitního řízení, způsobu plnění nových uveřejňovacích
povinností dle § 147a ZVZ či povinného rušení zadávacího řízení při jedné nabídce, se kterým některé
obory budou mít řadu problémů. Někde na pomezí
jsou některé instituty, jejichž zařazení do novely bylo
nevyhnutelné (např. s ohledem na rozhodovací praxi)
8
nebo vhodné, ale bude ještě třeba dalšího výkladu
či metodické podpory. To se týká např. povinného
prodlužování lhůt při změně zadávacích podmínek,
zákazu podstatných změn smluv či zákaz hodnotit
smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele.
n Novela je hojně kritizována za to, že zadavatelé jsou prý nuceni vybírat podle nejnižší, často
nepřiměřeně nízké nabídkové ceny, Dále za to,
že novela klade značné administrativní nároky
na zadavatele a ¨nejméně zdvojnásobuje náklady na vlastní i externí spolupracovníky podílející
se na implementaci změn a na jejich dodržování.
Prodlužuje prý rovněž lhůty platné pro provedení výběrového řízení. Vidíte to také tak?
Lze souhlasit s tím, že zajistit přípravu a realizaci zadávacího řízení tak, aby byla souladná se zákonem,
je z dlouhodobějšího hlediska čím dál náročnější. Zajistit řádnou přípravu a realizaci zadávacího řízení nepochybně vyžaduje profesionální přístup a značnou
zkušenost v daném oboru. Příčinou je nejen dubnová
novelizace (která se mediálně nejen přeceňuje, ale
v řadě případů i špatně interpretuje), ale již předchozí
novely, které způsobily celkový nárůst rozsahu
a složitosti právní úpravy v oblasti zadávání veřejných
zakázek. Příčinou zvýšené náročnosti celého procesu
je i existence řady prováděcích předpisů a dnes již
nezbytné znalosti rozhodovací praxe ÚOHS a soudů.
Nicméně pokud zadavatel nepodceňuje přípravu
zadávacích podmínek a vlastní realizaci zadávacího
řízení, pak provedení vlastního procesu před dubnovou novelou a po ní (při vhodném načasování splnění
povinností týkajících se např. předběžného oznámení
a odůvodnění veřejné zakázky) není z hlediska časového harmonogramu zase tak výrazně odlišné.
Pokud jde o tvrzení, že novela nutí zadavatele vybírat
podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, musím tento
mediální mýtus rozptýlit. Dubnová novela nenutí
zadavatele k takovému způsobu hodnocení. Naopak,
řada erudovaných zadavatelů ví, že v některých
případech (např. některé
druhy veřejných zakázek
na služby) je hodnocení
podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny nevhodné
a značně rizikové s ohledem na potřebu a zájem
zadavatele na udržení
kvality, resp. zachování
poměru cena/výkon (nejlepší hodnoty za peníze). Bohužel, je faktem, že vládní škrty a úsporná opatření
se promítly do řady pokynů a nařízení právě v podobě příkazu určité zakázky hodnotit právě jen na základě nejnižší ceny, (aniž však toto vyvolala dubnová
novela, jak se někdy mylně interpretuje). Domnívám
se, že by bylo vhodné si po určité době vyhodnotit,
zda takové pokyny a nařízení nevedly v některých
případech, oborech či komoditách k razantnímu
snížení kvality, a tím případně paradoxně ke zvýšení
nákladů na straně zadavatele – a třeba i ztrátě či
snížení některých dotačních prostředků. Mohu uvést
z vlastní praxe několik případů, kdy si zadavatelé
(ať již z vlastní iniciativy, neznalosti či v důsledku
subordinačního pokynu) vybrali nejlevnější poradce
v oblasti veřejných zakázek, tito následně zajistili
zadávací řízení, které vykazovalo vadu, a v důsledku
toho museli zadavatelé vracet (či nezískali, ač získání
očekávali) značnou část dotačních prostředků.
Kterým směrem by se tedy měla ubírat příprava novely poslední úpravy ZVZ – a proč?
Je primárně otázkou, zda je vhodné jít cestou
neustálých změn a novelizací ZVZ. Osobně zastávám
názor, že pokud bude existovat rychlá, konzistentní
a právně správná rozhodovací praxe a současně
aktuální výklad problematických ustanovení ZVZ
a metodická podpora gestora zákonné úpravy, pak
není zdaleka třeba tak častých novel. Řada výkladových a aplikačních problémů, o kterých jsem hovořil,
se těmito prostředky dá efektivně vyřešit.
n
prosinec 2012
Ekonomika
Skončila Finanční konference Smo ČR
XV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR
(SMO) mj. konstatovala, že reformní procesy jsou uspěchané
a nedostatečně připravené a přinášejí s sebou závažné negativní dopady na obce a služby, které poskytují občanům.
V
závěrech konference, která se uskutečnila ve dnech 29. a 30. 11. v Praze,
se jako příklad uvádí sociální reforma, »jejímž výsledkem je rozbití stávajícího
funkčního modelu, zpřetrhání vazeb mezi
sociální prací a motivující výplatou sociálních dávek, což nevede k úsporám, ale
naopak k neefektivitě a nehospodárnosti
celého systému«.
Reformní snahy vlády ve jménu úspor se
podle účastníků konference odrážejí hlavně
v rozpočtech obcí. Přitom vzájemná neprovázanost reforem ohrožuje stabilitu výkonu
veřejné správy v území.
Předseda SMO ČR Dan Jiránek na jednání za přítomnosti řady poslanců a senátorů, ministra životního prostředí Tomáše
Chalupy i náměstků z dalších resortů zopakoval: »Svaz opětovně žádá vládu a zástupce všech politických stran, aby jakékoli
reformy připravovali uváženě, zvažovali
systémové i ekonomické dopady a svými
rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné
správy občanům! Výsledek sociální reformy
I. nakonec hovoří za vše.«
nEkoncEPČnoSt PRoVází
i aDminiStRaci Dotací EU
Účastníci konference rovněž vznesli požadavek, aby se zjednodušil a zefektivnil systém administrace dotací EU. V souvislosti
s postupem přípravy na nadcházející období čerpání těchto dotací od roku 2014 SMO
ČR upozorňuje příslušné resorty na nutnost zohlednit potřeby měst a obcí, a to formou partnerství. Role municipalit v území
je podle Ústavy ČR nezastupitelná, proto je
nezbytné, aby vznikly podmínky pro možnost obcí koordinovat aktivity jak na svém
území, tak za jeho hranicemi.
Problémy řady obcí shrnul Dan Jiránek:
»Obce často nevědí, co obsahují žádosti
neziskovek či podnikatelů sídlících v jejich
katastru. Tyto záměry tak mohou jít i proti
plánům obce, která chce např. podporovat
lázeňství a místní podnikatel přitom obdrží
dotaci na likvidaci pneumatik.«
SMO proto přináší návrhy na efektivní meziobecní spolupráci v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností a prosazuje sjednocení postupů jed-
Pokladní plnění státního
rozpočtu a sdílené daně
c
elkové příjmy státního rozpočtu ke
konci října 2012 činily 887,6 mld.
Kč, celkové výdaje 938,9 mld. Kč, což
představuje schodek 51,3 mld. Kč (v říjnu 2011 vykázán schodek 91,5 mld. Kč, tj.
o 40,2 mld. Kč vyšší). Daňové příjmy za
období leden až říjen 2012 (bez pojistného na SZ) dosáhly 451,9 mld. Kč (80,5 %
rozpočtu) a meziroční růst o 12,3 mld. Kč
(2,8 % – rozpočet počítá s růstem o 7,3 %
proti skutečnosti roku 2011).
Zaměříme-li se na výběr sdílených daní,
v období leden až říjen 2012, o nějž se stát
dělí s obcemi a kraji, pak:
n Inkaso DPH činilo 174,9 mld. Kč (tj.
78,9 % rozpočtu, což je o 8,0 p. b. nižší plnění než loni v říjnu). Meziročně vzrostlo o 5,3
mld. Kč (3,1 %). Rozpočet počítá s růstem
o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což
ovlivňuje především novela zákona o DPH,
která zvýšila sníženou sazbu DPH z 10 na 14
% s účinností od 1. 1. 2012. V souvislosti
s touto změnou došlo i ke změně parametrů
RUD (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje
8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet
o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011).
n Inkaso daně z příjmů fyzických osob
(FO) ze závislé činnosti dosáhlo 65,6 mld.
prosinec 2012
Kč (plnění rozpočtu na 81,7 % – loni to bylo
79,1 %). Meziročně je inkaso o 0,2 mld. Kč,
tj. o 0,4 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, hlavně kvůli zvýšení slevy na dani na dítě o 1800 Kč ročně.
n Inkaso daně z příjmů FO vybírané srážkou činilo 8,0 mld. Kč (88,6 % rozpočtu –
loni 48,6 %) a meziročně je vyšší o 1,4 mld.
Kč (21,5 %). Rozpočet 2012 počítá s růstem
o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti
roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo
promítnout zrušení osvobození zdanění
příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory
n Inkaso daně z příjmů FO placené na
základě přiznání ve výši 0,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 15,9 % (loni 5,2 %) a
meziročně je o 0,1 mld. Kč vyšší. Rozpočet
2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011
o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Důvodem nižšího
výnosu v posledních letech je ekonomická
situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.
n Inkaso daně z příjmů právnických
osob dosáhlo 71,6 mld. Kč (83,6 % rozpočtu
– v roce 2011 to bylo 77,9 %) a meziročně
bylo o 6,1 mld. Kč, tj. o 9,3 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti
/st/
skutečnosti roku 2011.
notlivých orgánů s důrazem na maximální
uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům.
PRoČ Lacině náLEPkoVat
StaRoSty jako koRUPČníky?
Na konferenci zaznělo silné odmítnutí častého nálepkování starostů jako korupčníků,
zločinců nebo zlodějů. Starosta obce Příšovice Antonín Lízner za všechny přítomné
konstatoval: »Je tristní, že když starostové
vznesou jakékoli, byť sebevíc logické připomínky k návrhu zákona o obcích nebo o veřejných zakázkách, jsou hned označováni
za korupčníky a svazové připomínky jsou
odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády.«
Řečníci upozornili na širokosáhlý dopad
protikorupčních úprav v legislativě. Dan
Jiránek např. připomněl úskalí současného nastavení veřejných zakázek: »Aplikace poslední novely zákona o veřejných
zakázkách v praxi způsobuje, že se téměř
bojíme zakázky vypisovat. Důsledkem tak
není zabránění manipulace se zakázkami,
ale jejich razantní pokles až o 82 % oproti
loňskému roku, což má bohužel přímý dopad na HDP.« Starostové by jednoznačně
přivítali, aby zákon nekomplikoval obcím
zadávání veřejných zakázek a umožňoval
jim upřednostnit kritérium kvality provedení před kritériem nejnižší nabídkové ceny.
(K témuž viz rubrika Kauza na str. 6–8). /st/
Letos HDP
klesne o 1 %,
napřesrok má
vzrůst o 0,7 %
n
ová makroekonomická predikce ČR
zveřejněná Ministerstvem financí
31. 10. počítá pro letošek s poklesem HDP o 1,0 %, zatímco v roce 2013 by
se ekonomický výkon mohl zvýšit o 0,7 %.
Ekonomika má být tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu, záporně by
pak k růstu měla přispívat konečná spotřeba a v roce 2012 i tvorba hrubého kapitálu.
Pro rok 2012 se počítá s růstem spotřebitelských cen okolo 3,3 %, v roce 2013 by
pak měla průměrná míra inflace dosáhnout
2,1 %. Vývoj spotřebitelských cen bude významným způsobem ovlivněn změnami
sazeb DPH. Trh práce by měl být se zpožděním negativně ovlivněn nepříznivou
ekonomickou situací. Zaměstnanost, která
by letos měla stagnovat, v roce 2013 může
poklesnout o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti
(dle metodiky Výběrového šetření pracovních sil odlišné od metodiky Úřadu práce)
by měla vykazovat tendenci k mírnému
růstu: Oproti loňským 6,7 % by letos měla
činit 6,9 %, v roce 2013 pak 7,3 %. Růst objemu mezd a platů by se v tomto a příštím
/st/
roce mohl pohybovat okolo 2 %.
9
Ekonomika
zákon o Registru smluv by měl
přinést úspory desítek miliard
P
řipomíná to poslanec, starosta Semil
Mgr. Jan Farský. Právě on je hlavním
iniciátorem vzniku Registru smluv,
v němž by se měly povinně zveřejňovat
nejen všechny smlouvy uzavřené s veřejným sektorem, nýbrž také veškeré faktury a objednávky. Bez zveřejnění s lhůtou
do tří měsíců smlouva jako by neexistovala.
Od druhého dne zveřejnění ji však obě strany budou moci začít plnit. Jestliže smlouvu
povinný subjekt ze státní správy a samosprávy nezveřejní, může tak už po sedmém
dnu učinit jeho obchodní partner.
Jan Farský spolu s dalšími kolegy ve Sněmovně k tomu připravil a předložil návrh
zákona, jímž by měl být Registr smluv uzákoněn a který přináší příslušné nutné změny do občanského zákoníku, obchodního
zákoníku, zákona o svobodném přístupu
k informacím a zákona o veřejných zakázkách (viz sněmovní tisk č. 740). Jakkoliv má
návrh zákona dlouhý a komplikovaný název, neříká se mu už jinak než (Farského)
zákon o Registru smluv.
Návrh zákona minulý měsíc v Poslanecké
sněmovně hladce prošel do 2. čtení a nyní
by měl být projednáván výbory ústavně
právním a pro veřejnou správu a regionální
rozvoj. Jan Farský chce, aby zákon vstoupil
v účinnost 1. 1. 2014.
n Proč by měl být zaveden Registr, když
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, přece občanům
umožňuje vyžádat si smlouvu, kterou
město uzavřelo?
Vycházíme ze tří základních principů.
První je ten, že s veřejnými prostředky by
se mělo nakládat veřejně a efektivně. Pokud
ovšem takový postup nezpůsobí natolik velkou administrativní zátěž, že se stane sám
o sobě neefektivní. Druhý princip spočívá
v tom, že nejefektivnější je kontrola motivovaná. A tou je kontrola ze strany opozice, neziskových organizací a konkurence.
Tyto subjekty mají eminentní zájem, aby
kontrola fungovala. A pozor! Vykonávají ji
vlastně zadarmo. Třetí princip – a teď už se
dostávám k vaší otázce, nesleduje nic jiného než to, aby se občan nedostával do role
prosebníka, když si, dejme tomu na radnici,
říká o informace. Vždyť přece už dnes tyto
informace existují v datové podobě a jsou
někde uloženy. Registr svou filozofií pouze
vzkazuje úřadům: Když už máte tohle vše
v datové podobě uloženo, nečekejte, až si
o to někdo řekne, a vy mu to budete muset
kopírovat, skenovat, složkovat. Prostě to
rovnou sami zveřejněte.
n Smyslem Registru tedy má být ještě větší transparentnost veřejného sektoru?
Samozřejmě že nám jde o transparentnost. Ale nejen o ni. Pouze pro názornost:
Když jsme v Semilech přistoupili ke zveřejňování smluv od 30 tisíc korun výše, priorit-
FOTO: ARCHIV
V ČR se ročně ve veřejných zakázkách utratí asi 600 mld. Kč.
Podle novely zákona o veřejných zakázkách účinné letos
k 1. dubnu by se měla zveřejňovat data o 70 % z nich. Zbylých
180 mld. z veřejných rozpočtů je nadále netransparentních.
Jan Farský: Neoficiálně přinesl slovenský
CRS úspory v řádu 20 až 30 %. To promítnuto do našeho prostředí by znamenalo
úspory v řádu desítek miliard korun.
ně jsme transparentnost vůbec nesledovali.
Především jsme však chtěli mít efektivněji
fungující úřad. Zveřejňováním smluv se dostává pod veřejnou kontrolu i práce úředníků. Hlavně na nich je, jak kvalitní návrhy
smluv připraví. Navíc některé smlouvy se
už ani nepřipraví, protože by na ně takto
bylo vidět a byly by neobhajitelné. Jistě by
také vymizela praxe, kdy například resorty
ke konci kalendářního roku honem začnou
utrácet ve velkém a velmi často zcela neúčelně zbývající peníze pouze proto, aby jim
v příštím roce nebyl snížen objem prostředků v příslušné kapitole rozpočtu. Na Slovensku odhadují, že zveřejňováním smluv,
faktur a objednávek už od nuly eur takto
ročně šetří desítky, ba stamiliony eur.
Praktické zkušenosti našich východních sousedů s fungováním CRS mohou inspirovat i Česko
»Městům a obcím Centrální registr smluv bezprostředně nepřinesl nic. Ale povinné zveřejňování
smluv jako podmínka jejich platnosti způsobilo, že
obce a jejich obyvatelé získali lepší přehled o tom,
jaká smlouva a s kým byla uzavřena. Potenciálně se
tak eliminoval prostor pro „skryté smlouvy“, které
dříve občas bývaly příčinou vážnějších problémů
nových vedení municipalit, nebo které komplikovaly
situaci kolem organizací
podřízených samosprávám,« říká Ing. Milan
Muška, výkonný
podpředseda Sdružení
měst a obcí Slovenska
(Združenie miest a obcí
Slovenska – ZMOS).
»Pokud jde o vyšší
technickou a administrativní náročnost, která
10
pro města a obce vyplývá ze zavedení povinného
zveřejňování smluv, hodně záleží na tom, zda daná
municipalita měla už předtím zavedené moderní
postupy pro nakládání a archivování smluv a jak
vyspělým k tomu disponovala technickým zázemím.
Subjekty, které ještě nemají vlastní web, však
smlouvy mohou zdarma zveřejňovat v elektronickém Obchodním věstníku (OV).«
Milan Muška oceňuje, že publikovat smlouvu v OV
může i druhá smluvní strana – pokud povinná osoba
smlouvu nezveřejní sama. Mezi praktické problémy podle výkonného podpředsedy ZMOS patřily
zejména vynucené požadavky na úpravy existujícího
evidenčního softwaru, modernizaci digitalizační techniky, rozšíření kapacit webů, někde i na personální
posílení příslušných úseků radnic. Nastaly i některé
aplikační problémy, zejména pokud jde o ustálení postupů při nakládání s osobními údaji ve smlouvách,
při nutnosti respektovat obchodní tajemství apod.
Město Martin jednoznačně přivítalo povinnost
zveřejňování smluv, faktur a objednávek – samo
totiž úspěšně rozvíjí vlastní projekt Transparentní
město a na zveřejňování smluv se už beztak samo
připravovalo. JUDr. Katarína Katinová, přednostka
Městského úřadu v Martině, připouští, že nová
zákonná úprava v praxi úřadu přinesla i poněkud
vyšší administrativní a ekonomickou zátěž. Katarína
Katinová vysvětluje:
»Jen v roce 2011 naše
město zveřejnilo 1744
smluv, 3639 dodavatelských a 1298 odběratelských faktur a 1124
objednávek. Proto jsme
museli zakoupit nový
skener, protože naše
stávající skenovací zařízení nebyla dostatečně
prosinec 2012
Ekonomika
n Jenže to jsou odhady. Jistě mnohem
přesněji lze prokázat zvýšené náklady
na takový systém...
Chápu obavy i mnoha starostů, zda nepůjde o další, pro obce složité administrativní opatření. Jenže Registr naopak mnohé
administrativní úkony potlačí. Už třeba nebude nutné v naskenované podobě zveřejňovat smlouvu, na níž jsou podpisy a razítka. Ale bude možné ji bez problému odeslat
do Registru ve formátu .doc nebo .pdf apod.
Dokonce bude povinností poslat smlouvu
do Registru v datově čitelné podobě. Jinak
řečeno, zveřejňování smluv podle Registru
bude spočívat v odeslání jednoho e-mailu. Úřad si nebude muset pořizovat žádný
nový skener či kopírku, takže i pro nejmenší obce bude nová povinnost administrativně stravitelná. A protože se strojově čitelná
data budou soustřeďovat na jednom místě – v Registru, lze očekávat, že to umožní
vznik různých aplikací, díky nimž se například snadno dohledá, v jakých oblastech ta
či ona firma získává tržby, zda se po změně
vedení radnice změnily její ceny pro město
apod. Doporučuji prohlédnout si jednu takovou slovenskou aplikaci – www.otvorene
zmluvy.sk.
Nebo jiný příklad: Dnes si sice můžete
na městském úřadě zjistit, za kolik tam dejme tomu nakupují papír do kopírek. Ale už
stěží tuto cenu budete porovnávat s cenami téhož papíru, na které svým dodavatelům kývly jiné radnice v zemi. Čímž se dostávám i k povinnému zveřejňování faktur
a objednávek v Registru. Jsem přesvědčen
o tom, že ani této povinnosti nebude nutné
se bát. V Semilech jsem ve funkci starosty
už šest let a nevzpomínám si, že by k nám
během té doby na městský úřad doputovala jediná faktura vyplněná ručně. Všechny
jsou v elektronické podobě.
V našem městě s rozpočtem zhruba 130
mil. Kč jsme si již vše modelově ověřili.
Všechny smlouvy od 30 tisíc Kč výše (ročně
je jich zhruba do 30) zveřejňujeme už teď,
zveřejňování smluv od 0 Kč nás už zásadněji další administrativou nezatíží. Faktur
máme denně v průměru devět, objednáv-
výkonná. Skener vyšel na zhruba 1600 eur včetně
pořízení dvou softwarových programů převádějících naskenovaný text do podoby k editaci. Ve spolupráci s Úřadem práce, sociálních věcí a rodiny
jsme také vybudovali chráněné pracoviště s jedním
zaměstnancem, který zodpovídá za sken materiálů
a ochranu osobních údajů při jejich zveřejňování.
V tomto případě mzdové náklady městu refundoval
stát a Martin se na nich loni podílel jen 1400 eury.«
Přednostka zmiňuje i některá rizika. Vidí je zejména
v souvislosti s tím, že smlouva je platná teprve
po zveřejnění. »Nezveřejnění smlouvy naopak ze
zákona způsobuje její absolutní neplatnost. Sice
nemám žádné povědomí o tom, že by někdo právě
z tohoto důvodů napadl neplatnost některé smlouvy.
Ale nemohu vyloučit reálné riziko, že se tak může
stát, pokud by k nezveřejnění smlouvy přece jen
došlo,« poznamenává Katarína Katinová.
Milan Muška si uvědomuje, že bez zvyšování
transparentnosti veřejných nákupů se neobejdou ani
na Slovensku. »Tato idea je v souladu se snahou samospráv být a zůstat vůči veřejnosti důvěryhodným
prosinec 2012
Na Slovensku Centrální registr smluv funguje už dva roky
Ve Slovenské republice je od 1. 1. 2011 uzákoněna
povinnost zveřejňovat smlouvy, objednávky zboží
a služeb i faktury na zboží a služby. Děje se tak
ve dvou rovinách.
n Centrální registr smluv (CRZ – www.crz.gov.sk) je
seznamem smluv uzavřených ministerstvy a dalšími
ústředními orgány státní správy, veřejnoprávními
institucemi a jimi založenými nebo kontrolovanými
subjekty.
n Města a obce mají povinnost zveřejňovat smlouvy
a faktury na svých webech. Nemají-li vlastní web, mohou tyto informace bezplatně zveřejnit v Obchodním
věstníku, který je vydáván elektronicky.
n Podle zákona č. 546/2010 Sb. každá taková smlouva nabývá účinnosti den po zveřejnění výše popsaným
způsobem.
n CRZ je veřejný seznam povinně zveřejňovaných smluv vedený Úřadem vlády SR v elektronické podobě.
ky dvě. Zvýší se částečně pouze personální
požadavky, ale jen v řádu tisíců korun měsíčně. A ty se určitě vyplatí. Ostatně ani zavedení těchto povinností na Slovensku tam
k žádnému kolapsu nevedlo.
A náklady na vybudování Registru?
Protože Registr by měl být jednou ze
sekcí už vybudovaného Portálu veřejné
správy vidím je jako minimální. Data se budou vkládat do Registru pomocí datových
schránek a tato činnost by měla být pro veřejný sektor zdarma.
n
n Mimochodem, proč zveřejňování smluv
už od 0 Kč?
Můžete přece uzavřít třeba smlouvu o výpůjčce pozemků v hodnotě stamilionů korun se soukromou osobou, a ta z nich bude
generovat zisk v řádu milionů nebo i desítek milionů. Kdyby se smlouvy s nulovým
plněním nezveřejňovaly, jen stěží byste
jako občan na tak »výhodný obchod« své
radnice přišel.
n Existovaly by přesto nějaké výjimky
smluv, které by se v Registru nemusely objevovat?
Určitě by se nezveřejňovaly pracovně
právní smlouvy a jistěže ani ty, jejichž pu-
partnerem,« poznamenává výkonnný podpředseda
ZMOS. »Důležité však bude, jakou formulací podmínek těchto postupů se dosáhne zamýšlené efektivity.
Naší snahou je, aby standardy transparentnosti
a otevřenosti veřejných informací neubíraly zdroje
a kapacity nutné pro věcné naplňování elementárních potřeb obyvatelstva. Koneckonců lidé zpravidla
jako podstatnější v kvalitě veřejných služeb vnímají
například pečovatelskou službu než kvalitu zveřejňovaných informací,«poznamenává Milan Muška.
Proto také na základě už bezmála dvouletých
zkušeností Slovenska s Centrálním registrem smluv
radí kolegům v českých samosprávách: »Doporučuji
v úvahách o Registru smluv stát oběma nohama pevně na zemi a věcně diskutovat o rozsahu povinností
a potenciálním přínosu zavedení standardů transparentnosti. Zahlcení obrovským množstvím informací
vede ke ztrátě zájmu o věc ze strany těch, kdo jsou
jejich adresáty a měli by vykonávat veřejnou kontrolu.« Milan Muška rovněž nabádá určitě příliš často
neměnit pravidla struktury povinně zveřejňovaných
informací a v tomto smyslu ani kapacity obcí a měst
blikování by mohlo ohrozit bezpečnost
státu. Ale nevidím důvod, proč by nemohla
být zveřejněna řekněme smlouva o nákupu
pandurů. Samozřejmě s výhradou, že by zůstaly utajeny technické parametry výzbroje,
síly pancéřování apod. Přebíráme i zkušenost ze Slovenska, kde dospěli k závěru, že
není příliš vhodné zveřejňovat např. smlouvy o pronájmu hrobového místa.
n Slovensko vás svým Centrálním registrem smluv velmi inspirovalo. Mezitím
tam už dvakrát příslušný zákon změnili
a chystají další změny. Je něco, v čem je váš
návrh dál, než je zatím zakotveno ve slovenské legislativě?
Dál budeme v datové čitelnosti, protože
na Slovensku v některých případech ještě
musí používat sken. Na rozdíl od Slovenska
u nás obce a města nebudou zveřejňovat
smlouvy, objednávky a faktury na svých
webech, ale přímo v Registru smluv. Našim
samosprávám se tak v tomto smyslu náklady nezvýší. Díky tomu, že u nás budou
všechny tyto informace na jednom centrálním portálu, bude možné veškerá data
filtrovat a získat příslušné strukturované
n
informace napříč celou republikou.
iVan RyšaVý
naráz nezahltit velkým objemem požadavků. »I jednoduché povinné naskenování smlouvy a její zveřejnění
může být v řadě případů velkým krokem vpřed,«
konstatuje výkonný podpředseda ZMOS. »Jednotná
struktura zveřejňování smluv, objednávek a faktur sice
umožní porovnávat ceny, ale nikoliv nevyhnutelně
kvalitu a podmínky dodání,« varuje Milan Muška.
Rovněž přednostka Městského úřadu v Martině Katarína Katinová má pro kolegy v českých samosprávách vzkaz: »Při přípravě Registru smluv bych určitě
kladla důraz na obsah zveřejňovaných informací
a ochranu osobních údajů, přehlednost a možnost
selekce údajů pro občana, dostatečný časový prostor
pro povinné osoby k zajištění administrativně technického aparátu nutného pro zveřejňování smluv.
Důrazně bych se také věnovala smlouvám, které
povinnosti zveřejnění nepodléhají. V praxi jsme už
také byli nuceni zveřejňovat smlouvy při poskytování
sociálních služeb. Ovšem jejich obsahem jsou citlivé
údaje o sociálním a zdravotním stavu klientů. Po novelizaci příslušného zákona už tyto smlouvy naštěstí
zveřejňovat nemusíme.«
11
Ekonomika
mýty o české ekonomice aneb
skluz dolů na ekonomické vlně
Tomáš Baťa ve svých závodech kdysi používal pozdrav »Práci
čest«. Poté převzali heslo komunisté, ale otočili je na »Čest
práci«, nedlouho na to se používalo slovo »čest«, zatímco práce se jaksi vytratila. Podobně to zažíváme dnes.
V
láda pořádá hon na živnostníky, zaměstnavatele a zaměstnance, zvedá
daně a zavedla »hon na milionáře«.
Skutečně je to správná cesta? Nikoliv, ekonomika již sedm čtvtletí po sobě přivádí
i obce do stavu, kdy se vezou na vlně stagnace (viz graf).
mýty o EkonomicE ČR a mojE
pokusy o nápRaVu:
n Mýtus č. 1: »ČR je malá otevřená proexportní ekonomika, kterou táhne export,«
donekonečna papouškují populisté i leckteří politici. Ano, česká ekonomika je, byla
a ještě dlouho bude závislá na Škodě Auto
a oligopolech. Škodovka vyváží jako jediná s dominantním vlivem na ekonomiku
ČR a její subdodavatelé jsou na ní zavislí –
a někteří také vyvážejí. Ekonomiku ČR tvoří
podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby z 80 % export. Ale export z 80 % závisí na mladoboleslavské automobilce. Poptávka po autech v EU klesá. Takže nakonec
tuzemskou ekonomiku udržuje průměrný
Čech svou spotřebou: Platí předraženou
elektřinu i vysoké poplatky v bankách, jezdí
ve škodovce, má mobil u ucha a kouří, jak
ostatně dokládá pořadí největších plátců
daně z příjmů právnických osob v ČR za rok
2011 (viz box vpravo nahoře):
Zprávy z Českého statistického úřadu komentované mj. na portálu www.mesec.cz:
Jedinou růstovou oblastí zůstává zahraniční obchod. I zde vyvstávají první problémy,
když září si nepřipsalo téměř žádný růst vývozu, pouze dovoz poklesl. Dokazuje nám
to i propad průmyslu, postaveného hlavně
na výrobě aut a souvisejících odvětvích.
Pokles poptávky po autech u nás i v celé
Evropě rýsuje na obzor další možné problémy. Přebytky zahraničního obchodu rostou
jen vlivem slabých dovozů, neboť český trh
v recesi tolik zboží z ciziny nespotřebovává. Převis vývozu nad dovozem těžko bude
dlouhodobě stačit na pokles výdajů domácností na spotřebu (spotřeba domácností je
v útlumu již sedm čtvrtletí za sebou, vládní
sektor pak už osm čtvrtletí).
n Mýtus č. 2: »Hon na milionáře« se vyplatí, stát vybere více na daních. Opravdu,
to »pravicová« ODS znovu zavedla pojem
»milionář«, uplatňuje progresivní zdanění
příjmů, ruší rovnou daň, zdaňuje plyn, zvedá daně ze spotřeby, zvyšuje DPH, ruší pro
podnikatele nákladové paušály, ale odmítá
zavést registrační pokladny, aby daně konečně platili i stánkaři.
Lidé tleskají: »Konečně, zdaňte ty
parchanty! Proč má někdo brát 100 tisíc korun měsíčně a více?! Co je to však za profese
a pozice, na nichž se berou tyto platy? Jednoduchá odpověď: Manažeři, vlastníci firem,
jednatelé, ředitelé, členové představenstev,
ale i nejlepší doktoři, vědci, právníci, podnikatelé, bankéři atd. Co udělá pětičlenné
vedení akciovky o 200 zaměstnancích, když
je v ČR průměrně pouze 60% vytíženost výrobních zdrojů (stroje, zaměstnanci a další
kapacita výrobního potenciálu a technologií), když každému z těchto vrcholných manažerů stát zavede 7% »solidární«přirážku«
k dani z příjmů?
Můj osobní odhad je, že nevezmou
zpět děti z lycea, ani nevymění bavoráka
za škodovku. Ale zvednou si odměny, aby
si je po novém zdanění alespoň dorovnali
na původní úroveň, a raději propustí část
zaměstnanců.
Daňové příjmy obcí – předpoklad (v mld. Kč)
142
140
138
136
134
132
130
128
126
2012
2Q 2013
2013
2Q 2014
2014
2Q 2015 2015
ZDROJ: WWW.CITYFINANCE.CZ
12
Největší plátci daně z příjmů
právnických osob (2011)
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Zkratka obchodního jména
ČEZ, a. s.
Česká spořitelna, a.s.
Škoda AUTO a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Komerční banka, a.s.
OKD, a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
NET4GAS, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
*
Raiffeisenbank a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Vodafone Czech Republic a.s.
*
Philip Morris ČR a.s.
RWE Gas Storage, s.r.o.
*
ZDROJ: MF ČR – ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA
Firmy očekávaly od vlády signál, že jim
situaci ulehčí a nabidne vyhlídku na oživení ekonomiky. Vláda jim však poslala vzkaz:
»Kašleme na vás a na vaše podnikání. Zdaňujeme!« Odpovědí bude propouštění lidí.
Počítejme společně a vezměme si za příklad
propuštění »jen« dvaceti zaměstnanců: Akciovka je propustí a vrcholný management
si zvedne platy. Pro stát každý nezaměstnaný znamená roční náklad 0,25 mil. Kč
(dávky, správa systému, státní zaměstnanci atd.), tedy 0,25 mil. Kč x 20 = 5 mil.
Kč. Od pěti TOP manažerů stát na nových
daních vybere 5 x 0,2 mil. Kč = 1 mil. Kč.
Konečná bilance? Stát zaplatí za »milionářskou daň« jen u jedné malé akciovky 4 mil.
Kč a vytvoří 20 nových nezaměstnaných.
Paradoxem je, že firmy se sice propouštěním mohou zbavit nadbytečně držených
výrobních kapacit a zvýšit zisk. Jenže v roce
2014 zaplatí více na dani z příjmů právnických osob. Což se však zase může líbit
obcím, jež mají na této dani podíl. Realita
nebude však v daňových výnosech, nýbrž
v tom, že se prudce zvýší nezaměstnanost
a ekonomika se bude dále propadat. Všichni tak pojedeme na ekonomické vlně rychle
dolů plni adrenalinu. Napadá mě už klasický sarkastický slogan Milana Pitkina »a vo
vo vo tom to je«. Ekonomika má mnoho
provázaných jevů. Takže si je užijme, proton
že rozčilovat se můžeme jindy.
luděk tEsař
www.cityfinance.cz
prosinec 2012
KB
prosinec 2012
KB PT municipality br 210x297 obecafinance 03.indd 1
MO001253-1
Ekonomika
13
16.11.12 15:00
Ekonomika
Finance v době krize? kromě
škrtů myslete i na rozvoj
Ž
ďár nad Sázavou v minulosti vykoupil
a sítěmi zainvestoval průmyslovou
zónu, v níž vzniklo několik set nových
pracovních příležitostí. Firmy a podnikatele
město nezatěžuje neúměrně vysokou daní
z nemovitostí – nemění se už 15 let. Investice do dopravní infrastruktury zlepšily dopravní dostupnost z D1 a výhodou je i nižší
mzdová hladina a kvalifikace pracovní síly
v technických a strojírenských oborech.
n Jak se promítla krize, o níž se stále hovoří, v hospodaření města?
Stanovování výdajových rámců a případné škrty podle aktuálního vývoje rozpočtu
se staly po dlouhých letech růstu nezbytnou součástí rozpočtů měst a obcí. Jen to
by však bylo málo. Dalším opatřením bylo
zavedení a důsledné používání elektronických nástrojů k zadávání veřejných zakázek
včetně jejich zveřejňování na webu s cílem
zefektivnit, zprůhlednit a snížit náklady již
od zakázek malého rozsahu.
Vzhledem k tomu, že 80 % provozních
nákladů tvoří náklady na zaměstnance, nevyhnuly se úspory ani této oblasti. Za poslední čtyři roky jsme postupně snížili počet
zaměstnanců o více než 10 %. Toto snížení
však nemá vliv na dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb.
Město realizovalo jednorázové příjmy
z prodeje majetku, které používá či plánuje
použít výhradně do reprodukce nebo investic. Velmi důležité je i posuzování dopadů a budoucích nákladů investic.
ILUSTRAČNí FOTO: PETR ŠMíD
n Diskutovaným tématem byly letos změny v rozpočtovém určení daní. Jak novela
zákona o RUD ovlivnila přípravu rozpočtu
na rok 2013?
Žďár nad Sázavou změnu RUD přivítal,
ale očekávaný efekt – zvýšení daňových
příjmů bude podle našich odhadů malý.
Vlivem zpomalení ekonomiky a nižšího
daňového inkasa nepočítáme s optimistickými odhady Ministerstva financí, které
se ostatně v našem případě nenaplňují již
několik let.
Dalším tentokrát lokálním negativním
vlivem na příjmy rozpočtu města je korekce počtu obyvatel města provedená ČSÚ
po sčítání v roce 2011, v jehož důsledku klesl počet obyvatel města a tím i daňové příjmy pro rok 2013 o více než 11 mil. Kč.
Pokud jde o výdajový rámec, provozní
výdaje města a jeho organizací nesmí příští
rok překročit výdaje roku 2007. K tomuto
opatření vede radu města skutečnost, že
opakované příjmy rozpočtu již čtvrtý rok
stagnují a jejich stěžejní část – daňové příjmy oscilují kolem 250 mil. Kč.
Místo skládky suti vyrostl ve Žďáru park
Farská humna (dotace ROP Jihovýchod).
14
n Co ze své praxe považujete za rozumné
pro město srovnatelné velikosti, pokud
jde o objem majetku města a jeho správu?
Rozsah vlastněného majetku a způsob
jeho správy je výsostným rozhodnutím
každé samosprávy a neexistuje univerzální
řešení. Žďár nad Sázavou např. privatizoval bytový fond a prodal 3000 bytů, čímž
získal neopakovatelných 280 mil. Kč. Noví
vlastníci nabyli jiný vztah a odpovědnost,
což se odrazilo na stavu a vzhledu bytových
domů. Uvolnil se trh s byty a získané prostředky umožňují zkvalitnit nebo vytvářet
novou infrastrukturu ve městě.
Protože peníze jsou také oběživo, vyjma
rozumné rezervy pro doby nejhorší, mají
sloužit k uspokojování potřeb většiny občanů města v dlouhodobém časovém horizontu, neboť po jednom volebním období
přichází další, po nás naše děti a vnoučata.
Pokud pro realizaci jednorázových příjmů z prodeje majetku nejsou připraveny
smysluplné a udržitelné projekty, je přirozená snaha o udržení jejich reálné hodnoty
a ochrana před inflačním znehodnocením.
K tomu poslouží různé nástroje, jejichž výběr se u samospráv neodvíjí od výše výnosu,
ale od míry rizika a likvidity. Protože peníze
jsou postaveny na důvěře, tak i výběr produktu či správce peněz vyžaduje vysokou
míru důvěry na obou stranách.
FOTO: ARChIV J. hAVLíKA
Žďár nad Sázavou se slovy tajemníka městského úřadu
Ing. Jana Havlíka, MPA, díky politické stabilitě udržitelně
rozvíjí s cílem být dobrým místem pro život. Výhodná poloha
uprostřed ČR z něj navíc činí celoročně turisticky vyhledávanou destinaci. Jak město hospodaří v tzv. hubených letech?
Jan Havlík vykonává funkci tajemníka
na MěÚ Žďár nad Sázavou už 15 let.
Naše správa financí s konzervativní investiční strategií odstartovala neplánovaným a rychlým prodejem energetických akcií v roce 1999 za 135 mil. Kč a pokračovala
příjmy z prodeje bytů. Bilance výnosů za 12
let zpět činí po odečtení úroků všech přijatých úvěrů ve stejném období +38 mil. Kč.
n Uveďte několik příkladů velkých investičních akcí města za posledních 15 let.
Toto období se shodou okolností kryje
s dobou mého působení na radnici. První
velkou akcí v letech 1998–2000 byla rekonstrukce ČOV za více než 100 mil. Kč. Úspěšná realizace odvrátila hrozbu stavební uzávěry ve městě s 24 tisíci obyvateli. Investici
financoval ze 70 % stát a z 30 % Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako provozovatel vodárenské soustavy.
Naléhavá potřeba získání asi 40 mil. Kč
pro svazek obcí v době vysokých úrokových
sazeb a neochoty bank půjčovat na cokoliv
a komukoliv přinutily město převzít splácení úroků úvěru v cizí měně u zahraniční
banky. Vše dobře dopadlo a my jsme získali
cennou zkušenost – jak je dobré mít určitou
finanční rezervu pro podobné situace.
Zkušeností byla i rekonstrukce komunikací v jedné části města za 130 mil. Kč financovaná několika 5letými úvěry s pevnou
úrokovou sazbou. Úroky úvěrů zaplatily výnosy ze správy peněz získaných prodejem
akcií energetických firem JmE a JmP.
n Které investiční akce realizuje město
v současnosti a co zásadního chystá?
Letos dokončíme rekonstrukci a rozšíření
plaveckého bazénu z roku 1970 za 165 mil.
Kč, kterou financujeme z rozpočtu města
a 40milionovým úvěrem na 10 let. Největší
investicí příštích dvou let bude právě zahájená stavba mostu a komunikace přes řeku
Sázavu za více než 80 mil. Kč z našeho rozpočtu. Tato realizace otevírá nové plochy
n
pro bytovou výstavbu a rozvoj města.
simona dVořáČkoVá
prosinec 2012
Informační a komunIkační technologIe
stavíme informační systém
Letošní rok přinesl řadu obzvlášť nepovedených ICT projektů
ve veřejné správě. Za všechny připomeňme problémy se zavedením nového centrálního registru vozidel. Pomineme-li
možné příčiny v nekompetentnosti dodavatelů, kteří by při
řádném výběrovém řízení neměli šanci zakázku získat, nejčastějším zdrojem potíží jsou chyby na straně zadavatele.
n
a podceňování problematiky výstavby, financování a provozu
informačních a telekomunikačních systémů dlouhodobě poukazuje ICT
Unie, profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických
komunikací, dalších podnikatelských
a vzdělávacích subjektů. Zpracovala
proto dokument, který definuje zásady
správného zadávání a realizace ICT projektů ve veřejné správě.
»Neúspěšné realizace projektů ve veřejné
správě poškozují pověst ICT průmyslu jako
celku. Ten přitom významně přispívá k výkonu české ekonomiky, podobně jako například automobilový průmysl,« konstatuje
Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.
mluvIt stejnou řečí
Dokument, který ICT Unie zpracovala
ve spolupráci s Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost,
se nazývá Stavíme informační systém. Dokument má ambici sjednotit klíčové pojmy
tak, aby vznikl slovník pojmů, díky němuž
by zadavatelé a dodavatelé mohli »mluvit
stejnou řečí«. Využívá přitom paralelu s oblastí stavebních projektů a zakázek, jejíž používané pojmosloví je všeobecně známo.
Na příkladu stavebního projektu názorně
popisuje ideální postupy při definici zadání, ověření realizovatelnosti, návrhu řešení,
zadání poptávky, nákupu, realizaci a vlastním provozu (užívání) informačního systému, či případné likvidaci původního řešení.
Nezapomíná ani na jednotlivé kompetence
nutné pro hladký průběh naznačených aktivit a naznačuje i vhodný obsah výstupů
jednotlivých fází.
Dokument zdůrazňuje, že realizace informačního systému není úkolem pouze
implementátora informačního systému –
úspěch závisí na kvalitě součinnosti všech
stran: zadavatele, implementátora, architekta, projektanta a projektového dohledu.
řízení projektu
Projekt musí být řízen podle standardních
projektových metodik (Prince2, PMBOK
apod.) upravených pro potřeby konkrétního projektu:
n Za řízení projektu je primárně odpovědný implementátor informačního systému
včetně správy kompletního harmonogramu (úkoly všech zúčastněných stran).
n Protipólem implementátora informačního systému je projektový manažer (supervizor) zadavatele nebo projektový dohled,
prosinec 2012
který může plnit roli projektového manažera zadavatele.
n V průběhu realizace projektu vzniká
dokumentace o průběhu projektu (řízená
dokumentace definovaná použitou metodikou řízení projektu).
Úspěch zavedení informačního systému závisí
na kvalitě součinnosti
všech stran.
Projekt by měl být rozdělen minimálně
na následující etapy:
n globální analýza (architekt);
n detailní analýza (projektant);
n design (implementátor IS);
n prototyp – technologický, funkční, procesní, designový (implementátor IS);
n vývoj (implementátor IS);
n testování – funkční (implementátor IS,
zadavatel), integrační, výkonnostní, bezpečnostní (implementátor IS);
n pilot (implementátor IS, zadavatel);
n implementace (implementátor IS – překrývá se časově s některými předchozími
etapami);
Příručka Unie ICT je k dispozici on-line.
předání do provozu (implementátor IS).
Zdánlivě jde o samozřejmé požadavky.
Zkušenosti z řady ICT projektů ve veřejné
správě však potvrzují, že v mnoha případech byly tyto zásady opomenuty, některé
etapy byly velmi podceněny, případně zcela
vynechány.
Příručka Stavíme informační systém je
na webu ICT Unie poměrně dobře ukryta,
nachází se v rubrice Dokumenty (na horní
n
liště na stránce www.ictu.cz).
n
jaroslav WInter
šéfredaktor portálu Helpnet
S NÁMI
ØÍDÍTE
DOKUMENTY
OD SKENU AŽ PO SKARTACI
Nahradíme obìh papírových dokumentù elektronickým, digitalizujeme
váš archiv a poskytneme vám pøehled o tom, kdo s jakým dokumentem
nakládal. Umožníme vstup skenovaných dokumentù pøímo do vašich
firemních systémù. Dokážeme tisknout personalizované dokumenty
i variabilní data, zajistíme tisk ze specifických aplikací. Pøipravíme
a zavedeme tiskovou politiku, archivaèní a skartaèní øády podle potøeb
vaší organizace.
Se sedmi miliony bezchybnì vytištìných stran dennì jsme v Èeské
republice jednièkou na trhu tisku. Ze 100 nejvýznamnìjších firem v ÈR
využívá naše služby 72 spoleèností. Také poèet strojù dodaný na èeský
trh je mezi konkurenty jednoznaènì nejvyšší.
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o.
www.konicaminolta.cz Zákaznické centrum: 841 777 777
[email protected]
MO001361
15
Informační a komunIkační technologIe
pomocník, který usnadní
přístup k základním registrům
Ve chvíli, kdy vstoupil v platnost zákon o základních registrech (ZR), vyvstala nutnost, aby s nimi dokázaly komunikovat
informační systémy (IS), používané v rámci měst a obcí i dalších subjektů veřejné správy. Byla proto vyvinuta speciální
softwarová komponenta, jež tuto komunikaci umožňuje, lépe
řešeno, usnadňuje.
j
estliže obec komunikuje se základními
registry, musí to dělat podle speciálně
vymezených pravidel. Stát sám komunikuje se ZR prostřednictvím aplikace zvané Informační systém základních registrů
(ISZR) a jeho prostřednictvím musí s registry komunikovat i veškeré ostatní subjekty.
přístup k regIstrům
Komponenta KZR může být bez problémů
nasazena u všech subjektů, jež mají odpovídající IS. Háček je prozatím v tom, že právo přistupovat k registrům mají nyní pouze
orgány veřejné moci, a to jen ty, jejichž alespoň jedna agenda je registrovaná v registru
práv a povinností (RPP).
Ale ani to nestačí – aby bylo možné se ZR
komunikovat, musí pro každou oblast existovat samostatný zákon, který jasně upravuje, kdo vykonává kterou činnost a kdo je
tedy oprávněn získávat z registrů k ní příslušející informace. Proto se změnily např.
zákon o obcích, stavební zákon, přestupkový a další zákony.
Organizace jako muzea či školy, ačkoli
jsou zřizovány veřejnou správou, se zatím
k informacím ze ZR nedostanou. Do budoucna se však plánuje, že některé z nich
tato oprávnění získají. Alespoň ty, které vydávají rozhodnutí, což jsou třeba právě školy (rozhodnutí o přijetí uchazeče apod.).
Přístupových práv k ZR existuje široká
škála a jsou dělena podle agend a činností, jež daný orgán veřejné moci vykonává.
Každé činnosti je pak přiřazena činnostní
IluStrAční foto: JAn ŠtemberA
rozsahem malý, významem
velký doplněk
ISZR nabízí škálu nástrojů, jejichž prostřednictvím je třeba k registrům přistupovat. To
může být pro vývojáře aplikací, které budou
s registry komunikovat, poměrně složité.
Nová komponenta, jež byla vytvořena pro
HELIOS Fenix, což je jeden z IS pro orgány
veřejné správy, se nazývá KZR (Komunikace se základními registry).
Ta nejen usnadňuje a zajišťuje samotnou komunikaci s ISZR, ale navíc reaguje
i na různé související legislativní požadavky. Jejím prostřednictvím lze též evidovat
oprávnění přístupu k registrům a logovat
se pro komunikaci s nimi podstatně jednodušším způsobem, než přímo přes ISZR. Dá
se říci, že tento rozsahem malý, ale významem velký softwarový doplněk »zlidšťuje«
vývojářům konkrétních aplikací komunikaci s registry.
Vlastní obsah komunikace však není věcí
této komponenty, ten si určují jednotlivé
moduly IS a jejich uživatelé. Flexibilní rozhraní KZR, jehož prostřednictvím přistupu-
jí k základním registrům jednotlivé aplikace
systému, je k dispozici i pro snadné napojení systémů třetích stran a KZR může na úřadu plnit roli jediné univerzální komponenty
pro komunikaci s registry.
role, která určuje souhrn oprávnění přístupů osob k registrům. To je zaznamenáno
v RPP.
Aby se uživatelé dokázali v množství přístupových práv orientovat, vznikla v KZR
další pomůcka – modul IDM (Identity Manager). Ten usnadňuje správu přístupových
práv uživatelů. Tento modul má velkou
výhodu: nemusí nutně fungovat jen jako
součást HELIOSU Fenix, ale může fungovat
i samostatně a jeho služby mohou využívat
i jiné IS.
systémy v novém kabátku
Na první pohled by se zdálo, že vytvořením
příslušné komponenty pro komunikaci se
celý problém vyřešil. Skutečnost však byla
výrazně složitější. V IS jsou totiž jeho jednotlivé moduly úzce provázány a tak bylo
nutné, aby k termínu vstupu zákona o ZR
v platnost byly přizpůsobeny funkce všech
modulů IS pro orgány veřejné správy tak,
aby byly schopné s registry komunikovat.
Existují však i takové orgány veřejné správy, které vlastní IS nemají. Ani těm se nutnost komunikovat se ZR nevyhnula. Těmto
subjektům stát nabídl jinou cestu – komunikaci prostřednictvím Datových schránek
nebo Czech Pointu. Pokud jde o instituce,
které nemají příliš rozsáhlou agendu, v níž
není nutné často komunikovat směrem
k ZR, tato cesta dostačuje. Avšak v případě
subjektů s rozsáhlejší agendou je mnohem
efektivnější komunikovat s registry přímo
ze svého IS, jehož komunikace stojí na bázi
využívání nástrojů a služeb KZR.
data versus lIdský faktor
Jak se vlastně dostávají do ZR všechna data?
Orgány, v důsledku jejichž činnosti jsou referenční údaje vedené v ZR vytvářeny nebo
evidovány, mají povinnost být současně
editory a zapisovat data do příslušných
registrů. Nejpozději do tří pracovních dnů
musí být zapsáno vše, co se nově eviduje či
bylo změněno, např. údaje o nově vzniklé
právnické osobě.
Již rok před spuštěním registrů však měli
všichni povinní editoři plnit ZR daty či ověřovat jejich správnost. Jejich role je v některých případech nezastupitelná – např. bez
vložení údajů o novém adresním místě není
možné na takovou adresu přestěhovat obyvatele.
Vzhledem k tomu, že za nesplnění této
povinnosti nejsou stanoveny žádné sankce, dodnes se může stát, že některé údaje
nejsou kompletní či správné nebo úplně
chybí, což může nepříznivě ovlivnit práci
jiných editorů i uživatelů, kteří s daty regisn
trů potřebují pracovat.
mIroslav kozák
Účinné fungování základních registrů vyžaduje sladění s informačními systémy úřadů.
16
systémový architekt
Asseco Solutions, a.s.
prosinec 2012
inzer
Informační a komunIkační technologIe
elektronická komunikace /12
s
oftware pro správu a archivování
poznámek a obsahu využije každý.
Pořizujete-li si poznámky on-line a potřebujete je kdykoliv a kdekoliv
editovat, dobře vám poslouží např. Evernote nebo Microsoft OneNote. Pro práci
s poznámkami existuje několik desítek
dalších velmi dobře použitelných systémů. Umožňují přístup k poznámkám
prostřednictvím nejrůznějších platforem
(operačních systémů) a zařízení.
Hlavní výhodou je pořizování poznámek prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo stolního počítače.
Poznámky jsou synchronizovány mezi
zařízeními, lze je třídit do složek či je
označovat tagy, podle nichž je snadné
sdružovat jednotlivé tematické okruhy,
např. poznámky soukromé, pracovní,
příp. zápisky týkající se nejrůznějších koníčků či aktivit.
Většina těchto systémů nabízí nejen
pořizování poznámek, ale také schraňování zajímavých odkazů nebo obrázků – ať
už vlastních, nebo cizích, zveřejněných
na internetu. Zajímavou funkcionalitou je
možnost nechat si do systému přeposílat
e-maily, systémy pro práci s poznámkami
pak poslouží také jako podklad pro orga-
nizaci pracovního či soukromého času
a k vytváření on-line zrcadla vlastního života.
Systém Evernote je otevřený vývojářům,
díky tomu vznikají nejrůznější podpůrné
aplikace a nadstavby, rozšiřující jeho používání. Při zpětném procházení poznámek
(pořizují-li se pravidelně a pečlivě) získáte
i přehled o pracovních i mimopracovních
aktivitách v minulosti.
Mnozí uživatelé využívají systémy jako
znalostní bázi týkající se nejrůznějších
pracovních projektů. Tzv. hard users (skalní) uživatelé systémů v nich provozují
řadu aktivit, od správy fotoalb až po tvorbu a editaci složitějších a delších textů
a dokumentů.
Aplikace Skitch pro Evernote umožňuje skicování do existujících obrázků.
Tuto nadstavbu na tabletu využívají třeba
architekti nebo designéři pro zhmotnění
svých nápadů. Evernote Food zase slouží
milovníkům jídla, kteří si zaznamenávají
(včetně fotodokumentace), kde se dobře
najedli a kam by se chtěli vrátit.
Pokud najdete zajímavý odkaz na internetu, je dobré si ho uložit do systému,
označit tagem (tematicky ho identifikovat)
a opatřit vlastními poznámkami a komen-
táři. K obsahu se kdykoliv vrátíte. Systémy
jsou někdy používány pro shromažďování
fotografií a dokumentů v elektronické podobě, pro jejich sdílení mimo soukromé
poznámky.
Na jednom dokumentu rovněž může
pracovat více uživatelů systému najednou. Na těchto řešeních je dobré, že nejefektivnější způsob jejich používání není
předem definovaný, každý z uživatelů si
na nich najde to své. Náročnější uživatelé
využívají třeba možností převodu psaného textu nebo oscanovaných papírových
dokumentů do elektronické podoby. Tato
řešení do určité míry také snižují spotřebu
papíru.
Většina aplikací je v základní verzi zdarma, platí se např. v případě, že uživatel
chce mít k dispozici více datového prostoru, nebo některé nadstavbové funkcionality, jež ve verzi zdarma chybějí.
Systémy pro správu poznámek bývají
označovány jako »externí paměť« či »externí mozek«. Tyto definice naznačují,
že systémy poslouží všem, kteří si chtějí pročistit hlavu a důležité informace
(od nákupního seznamu po poznámky
z pracovní porady) mohou udržovat a aktualizovat v elektronické podobě, jež je
n
k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
jan handl
ICt publicista
MO001365
HELIOS Fenix
moderní komplexní
a spolehlivý informační
systém pro veřejnou správu,
obce a rozpočtové organizace
plná informační podpora po celé republice
včasné technické a legislativní aktualizace
rychlá instalace, odborná školení
splňuje standardy a normativy pro systémy
veřejné správy
www.helios.eu
prosinec 2012
inzerát moderní obec listopad 2012.indd 1
17
11/20/2012 11:00:50 AM
Informační a komunIkační technologIe
chytřejší města umějí data využít
Radnice měst lze přirovnat ke střední či velké firmě, také se
snaží uspokojit co nejvíce zákazníků. V jejich případě jde
především o občany města, což jsou svým způsobem akcionáři, kteří ve volbách rozhodují o obsazení radnice. Z jejich
pohledu je důležité, jak rychle a dobře úředníci města zvládají
vyřizovat požadavky a reagovat na podněty. V této oblasti hrají
důležitou roli také informační technologie.
p
řestože se radnice může přirovnat
k firmě, její aktivity a úkoly jsou specifické. Do značné míry je definují
a stanovují předpisy, nařízení a normy, které
nastavují způsob fungování a postup. Organizace samosprávy vykonávají v rámci své
působnosti řadu agend a dalších aktivit, při
nichž se pracuje s různými typy dokumentů.
Zároveň je při vyřizování důležitá spolupráce více pracovníků a veškeré činnosti musí
být v souladu s platnou legislativou.
systémy pro správu obsahu
a řízení dokumentů
Pro podporu zpracování a ukládání dokumentů radnice často využívají systémy pro
správu obsahu a řízení dokumentů (Enterprise Content Management – ECM a Document Management System – DMS) provázané s elektronickou spisovou službou.
Procesy související s dokumenty pak řídí
systémy pro správu podnikových procesů
(Business Proces Management – BPM).
Ne vždy ale lze danou záležitost řešit dostatečně pružně při splnění všech nároků
daných procesními systémy. Pokud se však
objeví záležitost, která potřebuje flexibilitu,
individuální přizpůsobení a spolupráci, je
lepší spolehnout se na systém řízení případů (Case Management).
Case Management soustředí procesy,
osoby a informace kolem případu, jenž je
centrem. Může probíhat více aktivit souběžně či v různém pořadí, aktivity lze přidat či ubrat. Case Management je postaven
na myšlence komplexní podpory zpracování případu (množině informací a uspořádaných úloh). Složka případu je mechanismem, který pro uživatele shromažďuje,
ukládá a zpřístupňuje všechny informace
o případu a zaznamenává potřebné úlohy.
Systém řízení případů se hodí zvláště,
pokud je třeba k dosažení cílů využívat znalosti řešitelů a je třeba koordinovat úlohy,
procesy a služby. Zatímco tradiční BPM
systémy vyžadují předvídatelné a v každé
instanci shodné procesy, v rámci Case Managementu jsou případy méně předvídatelné než procesy, protože názory a zkušenosti jejich řešitelů významně ovlivňují způsob
řešení a tím výsledný výstup. Systém řízení
případů musí zajistit účastníkům takový
pohled na případ, který jim umožní efektivně dokončit jejich přiřazené úkoly.
případ ve všech souvIslostech
Systém řízení případů předkládá řešitelům
všechny souvislosti – označuje se jako 360°
pohled na případ. Uživatel s dostatečnými
právy má k dispozici veškeré informace
včetně historie, dokumentů v různých formátech a obsahu přidaného jinými řešiteli.
Case Management se hodí k řešení částečně se opakujících problémů, protože nabízí relevantní nástroje pro ukončení případu. Tento pohled je odlišný od tradičního
BPM, jenž se zaměřuje na aktivity a jejich
postupné plnění. Systém řízení případu nemusí mít postup přesně stanoven, protože
mnohdy nejsou předem známy všechny
potřebné aktivity k jeho vyřešení. Řešitel
proto může dynamicky přidávat nové úkoly
v rámci běžící instance a rozhodovat, které
úkoly nejsou pro uzavření dané instance
případu nutné.
Case Management nachází v místní správě uplatnění v mnoha oblastech. Obecně ho
lze využít pro podporu jakéhokoliv procesu
v rámci agend vykonávaných v souladu se
správním řádem. S jeho pomocí lze připravit procesní podporu opakovatelných částí
agend, které správní řád vyžaduje. Zároveň
ale systém ponechává uživatelům dostatek
volnosti ve volbě kroků a jejich pořadí při
n
výkonu různých typů řízení.
martIn švík
odborník na enterprise Content management
Ibm
geoportál, jenž chce usnadnit
práci s mapovými podklady
Webová aplikace Geosense Geoportal umožňuje samosprávám, státní správě, občanům i privátnímu sektoru snadnou
práci s mapovými podklady (např. s podklady katastru nemovitostí). Služba je zřízena zdarma pro všechny obce v ČR.
z
ákladem geoportálu je rychlý mapový klient, jenž umožňuje zobrazení
a vzájemné překrývání datových vrstev – map, schémat, plánů inženýrských
sítí, bodů zájmu atd.
využItí v různých oblastech
»Geoportál a jeho funkcionality lze upravit na míru konkrétnímu uživateli,« říká
Jan Zvoník, technický ředitel společnosti Geosense s.r.o., která portál provozuje.
»Produkt nachází využití také v turistickém
ruchu obce, města či území. Jeho prostřednictvím mohou být zpřístupněny například
informace o zajímavých lokalitách a turisticky atraktivních místech.«
18
Geoportál lze doplnit o další funkce
a propojit s jinými aplikacemi Geosense. Je
možné jej rozšířit kupříkladu o modul hromadných výpisů z informačního systému
katastru nemovitostí.
Pokročilý editační modul dokáže provádět úpravy zobrazovaných dat okamžitě
a přímo z prostředí internetového prohlížeče, přičemž jsou podporovány pokročilé
funkce jako třeba tzv. snapping, tedy automatické přichycování editovaného objektu
k existujícím liniím podkladu.
Podle informací poskytnutých Moderní
obci Danielou Svobodovou, PR specialistkou společnosti Geosense, má každá z asi
6500 obcí již vygenerovaný svůj geoportál,
který vloží do svého webu. Implementace trvá jen několik desítek vteřin. Jedná se
o 100% webové řešení, je tudíž k dispozici
neomezenému množství uživatelů – zaměstnancům úřadu, nebo občanům. Práce
s geoportálem je intuitivní a k přístupu by
měl stačit běžný prohlížeč.
Aplikace je otevřená i pro mobilní řešení (např. Android, Apple), jako 3D geoportál nebo desktopová off-line aplikace.
V aplikaci je neomezené množství obecního pasportu (komunikace, zeleň, hřbitov, majetek, pronájmy apod.), lze pracovat s daty Registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (RÚIAN), propojit
se do stávajících informačních systémů
(VITA aj.).
Řada uživatelů využívá Geosense Geoportal k zobrazení a správě inženýrských
sítí a územního plánu.
Více informací naleznete na stránkách
www.geosense.cz.
/st/
prosinec 2012
MO001348
Životní prostředí
mikulášské náměstí v plzni:
Z ošklivého káčete krásná labuť
Letos v polovině září bylo v Plzni slavnostně předáno k užívání
obnovené Mikulášské náměstí. To bylo už v roce 1902 založeno jako klasické parkové a rozsáhlý park je tu dodnes.
n
ávrh celkové obnovy Mikulášského náměstí zpracoval tým pod vedením Ing. arch. Karla Hanzlíka.
Na základní studii řešení rekonstrukce náměstí spolupracoval Ing. Václav Weinfurter
z Klatov, významný zahradní architekt, který se mj. autorsky podílel na úpravách zahrad Pražského hradu. Svoji práci na Mikulášském náměstí bohužel nemohl dokončit,
protože předčasně zemřel.
FOTO: ARCHIV
Zeleň v kaŽdém detailu
Celkové řešení vychází z původní pravidelné dispozice náměstí, jež dá vyniknout
významným budovám a přitom odpovídá
současnému životnímu stylu. Základní kostru prostoru tvoří dvojité lipové aleje, které
lemují pěší komunikace.
Rozdělení prostoru na průchozí a relaxační zajišťují živé plůtky z ptačího zobu a smíšená rabata trvalek a okrasných keřů. Vstup
do relaxační části je možný ze čtyř rohů
náměstí skrz výrazná kovová loubí popnutá růžemi (nyní jsou zatím holá, nicméně
v budoucnu bude veřejnost do parku vstupovat nádherně »rozkvetlými branami«).
Centrální travnatý prostor (pod automatickou závlahou) budou moci lidé využívat
k relaxaci na pobytovém trávníku obdobně
jako v historickém jádru města. Pro venčení
psů budou sloužit travnaté pásy vně delších
stran náměstí, čímž nebude docházet k nežádoucím kolizím.
Součástí rekonstrukce byla i obnova
zpevněných povrchů – dlažby a mlat, instalovalo se nové veřejné osvětlení, přibyly
lavičky a odpadkové koše a kompletně byly
obnoveny vegetační prvky (trávníky, stromy a keře). Během zemních prací v jihovýchodním rohu náměstí dělníci objevili starou studnu, která byla následně upravena
tak, aby vodu z ní bylo možné využívat pro
závlahu parkových ploch.
Stavba byla zahájena na podzim roku
2010 a z finančních důvodů byla rozložena
do tří let. Celkové náklady na realizaci či-
Mikulášské náměstí: Pohled na průčelí
přilehlého Církevního gymnázia.
20
Zkušenosti po prvních měsících
Zatím nelze objektivně zhodnotit, jak si zrekonstruovaný park vede z hlediska údržby
a zda byly záměr a myšlenka tvůrců skutečně naplněny a veřejností přijaty. Travnaté
plochy jsou úspěšně zapojené, trvalkovým
výsadbám bude kompletní zapojení ještě
nějakou dobu trvat. Na podzim se v parku
rozehrála atraktivní barevná přehlídka rudého zbarvení listů nově vysazených okrasných třešní a zářivě zlatých listů lip.
Park je hojně navštěvován. O velké přestávce dopoledne studenty z obou škol,
korzujícími maminkami s kočárky i seniory.
Odpoledne a o víkendech pak lidmi všech
věkových a sociálních skupin. Za hezkého
počasí bývají téměř všechny lavičky obsazeny. Bohužel, začátkem října vandalové
zlomili čtyři vysazené lípy a u fontány odcizili krytky trysek. Věříme, že to byly první
a poslední pokusy zkazit radost všem, kdo
se na obnově parku podíleli, a park se stane
oblíbenou zelenou oázou setkávání a krátkodobého odpočinku a že si takto upraven
ného prostoru budou lidé vážit.
lucie niŽaradZeová
Správa veřejného statku města Plzně,
oddělení koncepce zeleně
Po setmění jsou střiky ve fontáně atraktivně nasvíceny podvodním osvětlením.
Mikulášské náměstí –
technologie údržby
v rámci následné péče
Pracovní operace
počet opakování/rok
Vegetační prvek: STROMY
Znovuuvázání dřeviny
1x
Výchovný řez alejových stromů
1x
Hnojení umělým hnojivem k jednotlivým
1x
rostlinám
Odstranění obalu kmene z juty, odstranění
0,3x
kotvících prvků
Vegetační prvek: ŽIVÉ PLOTY
Chemické odplevelení výsadeb
0,5x
Vypletí bez okopávky
2x
Řez a tvarování živého plotu
2x
Vegetační prvek: PNOUCÍ RŮŽE
Řez pnoucích růží
1x
Zřízení a odstranění zimní ochrany rostlin
1x
Hnojení umělým hnojivem k jednotlivým
2x
rostlinám
Vegetační prvek: TRVALKOVÉ ZÁHONY
Zřízení a odstranění zimní ochrany rostlin
1x
Odplevelení s nakypřením
4x
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí
2x
Dosadba chybějících rostlin (5% z celkové1x
ho počtu)
Výhrab listí z výsadeb
2x
Hnojení umělým hnojivem naširoko
1x
Vegetační prvek: TRÁVNÍK
Jarní výhrab
1x
Seč vč. shrabání posečené hmoty
22x
Hnojení umělým hnojivem naširoko
1-2x
Chemické odplevelení
1x
Provzdušnění trávníku
0,3x
Prořezání trávníku
0,3x
Podzimní shrabání listí
1x
ZDROJ: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
prosinec 2012
MO001364
do parku patří i sochy
Park je doplněn několika sochařskými díly.
Hmotově nejvýraznější je sousoší J. K. Tyla
v hlavní ose parku jako protiváha k budově
Církevního gymnázia. Sousoší bylo do parku umístěno v rámci rekonstrukce, dříve se
nacházelo v jiném plzeňském parku – Lochotínském, kde ovšem nemělo dostatečně
důstojnou polohu. Ve dvou vstupních loubích jsou další plastiky – busta Jiřího Trnky
(ta byla v parku i dříve) a kamenné pítko
z dílny výtvarníka Václava Fialy.
Do parku se vrátil také vodní prvek –
sice ne na původní místo v centrální části
travnatého parteru, nýbrž na zpevněnou
plochu před sousoším J. K. Tyla. Tvarem
i použitým materiálem jde o moderní fontánu s několika střiky, které jsou při setmění atraktivně nasvíceny. Zvuk vody navíc
přehlušuje hluk okolní dopravy, což je pro
krátkodobou relaxaci na lavičkách kolem
fontány velmi příjemné.
FOTO: ARCHIV
nily 36 mil. Kč. Investorem bylo Statutární
město Plzeň zastoupené Správou veřejného
statku města Plzně. Na rekonstrukci Mikulášského náměstí město získalo dotaci z OP
Životní prostředí, a to na obnovu vegetačních prvků i mlatových povrchů, a rovněž
finanční dar od společnosti Panasonic.
93%
Životní prostředí
našich absolventů zná
pocit úspěchu
Vysoká škola
finanční a správní
Bakalářské a magisterské studijní obory:
/ ekonomické / společensko-vědní
/ právně-správní / informatické
MO001364
www.vsfs.cz
prosinec 2012
21
povodňová ochrana:
Zahraniční zkušenost
V Moderní obci č. 4 a10/2012 jsme představili mobilní protipovodňové systémy, které jsou hojně využívány ve Švédsku
a Německu (paletové bariéry) a USA a Kanadě (Water-Gate).
Jaké další systémy se v zahraničí využívají?
FOTO: ARCHIV AUTORA
Životní prostředí
Bariéry Flood Buster se plní vodou.
Tloušťka materiálu je 1,5 mm, délka
jednotlivých modelů je 15 m. Vyrábějí se
ve třech základních velikostech, větší jsou
využity jako tzv. základové kameny, na něž
se staví menší segmenty, nebo při nižší
hladině tvoří základnu. Šířka plných vaků
je 2,6/ 2,3/ 1 m, výška 1,1/ 1/ 0,6 m, obvod
7/ 6,5/ 3,1 m. Hmotnost prázdných segmentů je 198/ 182/ 87 kg.
Postup plnění vodou je stejný jako u podobných protipovodňových stěn. Bariéry
jsou vyrobeny z LLDPE (nízkotlakého polyethylenu), jako plnivo slouží saze. Plastifikátory či další aditiva jsou použity jen
v malé míře, proto výsledná směs neztrácí
svoji pružnost a dobře kopíruje terén.
Mřížky systému RDFW se plní pískem.
22
Plastové válce NOAQ se plní vzduchem.
stavebnicově navázat, i v rozích. Segmenty
mají délku 1,8 m, šířku 1,5 m a výšku 1 m.
Britské Zkušenosti
Britská firma Hydroscience dodává tzv. RED
systém, jenž je vybaven »plovoucí blánou«
na dně suché strany k ukotvení proti silnému větru. Aby byl systém účinný, musí být
lem zatížen, což zajišťuje příchozí voda.
Bariéry lze instalovat do čtvercové konfigurace s těsnicími lemy, které obepínají
vnitřek vodovzdornou membránou (umožňuje vytvořit též nádrž na vodu nebo nebezpečnou látku). Protipovodňové stěny
se skládají a rozkládají do cívky. Jednotlivé
modely se k sobě připevňují dvoustrannými přípravky. Ideálně se RED systém staví
z výše položených území směrem dolů přes
níže položené části s tím, že hráz končí opět
ve vyšších horizontech. Není nutno těsnit
konce vůči vertikálním povrchům, protože
jsou výše než očekávaná výška hladiny.
Doporučuje se podtrhnout čelní lemní
část pod vodu na dno a proložit pytli s pískem, čímž dojde k požadovanému utěsnění. Ve městě lze využít speciální zástrčky,
n
které kotví celý systém.
Zkušenosti Ze švédska
Švédská firma Flood Protection AB vyrábí
protipovodňové vzduchem plnitelné plastové válce NOAQ, jež lze vzájemně propojovat a vytvářet ochrannou bariéru – válcovou
zeď. Každý válec je opatřen lemem, který
splývá s návodní stranou. Tlakem vody je
lem vmáčknut do země a ukotven.
Systém pracuje na principu otevřené
knihy, která je podepřena svým koncem,
a v ohybu kotvena svou vlastní hmotností.
Jeden model (odpovídá 90 pytlům s pískem) je 75 cm vysoký a 25 m dlouhý, lze jej
naplnit vzduchem asi za 10 minut, hráz
smontují 2–4 osoby.
Výhody: jednoduchá montáž, dostupný
materiál pro plnění (vzduch), kotvení vodou, snadná manipulovatelnost a skladovatelnost, flexibilita. Válce různých délek lze
propojit pod různými úhly, což umožňuje
vytvořit hráz kolem domu. Povrch nemusí
být ideálně rovný (tráva, asfalt, beton).
Stěny NOAQ neničí životní prostředí těžkou technikou. Technická data: 2 osoby postaví 60 m za 1 hodinu, výška 75 cm, hmotnost 5 kg/m, hmotnost válce 25–100 kg, plnit
max. tlakem 10 kPa, délka válce 5–20 m.
Zkušenosti Z kanady
Kanadská společnost Flood Master vyrábí
vodou plnitelné protipovodňové bariéry Flood Buster. Segmenty se spojují patentovými rukávy a plní se vodou. Systém
umožňuje vytvářet pravé úhly, a tím uzavřít plochu, což lze využít jako zásobník
pro distribuci vody, nebo jako uzavíratelný
prostor, např. při havárii s nebezpečnou
látkou. Spojením jednotlivých modelů speciálními postroji nad i vedle sebe se zvyšuje
jejich stabilita, protože jsou ukotveny proti
hydrostatickému tlaku a klouzání.
Jiří matěJka
Ministerstvo vnitra
generální ředitelství HZS ČR
FOTO: ARCHIV AUTORA
FOTO: ARCHIV AUTORA
Zkušenosti Z usa
Mřížky jsou vyrobeny z recyklovaného plastu a plní se shora pískem. Jsou dobře skladovatelné, nenáročné na prostor a snadno
rozložitelné díky pohyblivým příčkám.
Jednotlivé segmenty se staví i na sebe. Mají
délku asi 15 m a výšku 1,2 m; lze dodat různé
velikosti. Výhody modulových segmentů:
n pro stavbu je třeba nakladač písku a netrénovaní dobrovolníci;
n ve srovnání s klasickými pytli s pískem je
stavba pevnější a rychlejší;
n mřížky jsou lehké, zvládnou s nimi manipulovat jen 2 lidé;
n odolnost proti větru, proti hmyzu a plísni;
n není třeba speciálních nástrojů a lze je
plnit i jiným materiálem než pískem.
Americká firma FCA (Flood Control America) vyrábí protipovodňové hráze IFCW
(Invisible Flood Control Wall), jež využívají
mobilně – stacionární systém kotevních desek, ocelové sloupy s podpěrami a hliníková
hradidla opatřená těsnicím materiálem.
Společnost Agua Levee vyrábí protipovodňové stěny, jež se skládají z trojúhelníkové části řešené jako trubka, která je
naplněna vaky s vodou a uspořádána jako
umělá hráz. K plnění lze použít povodňovou vodu. Plnicí tlak je limitován počtem
hadic a čerpací technikou.
Stěny slouží ke zvýšení retence, odklonu
proudu vody, příp. jako odvodňovací kanály. Lze je použít i při zvýšení hrází či jezů
bez potřeby zvláštního ukotvení. Díly jsou
díky trojúhelníkovému tvaru velmi stabilní
(kotvení speciálními kroužky), lze je snadno
FOTO: ARCHIV AUTORA
s
polečnost Geocell Systems z USA
vyrábí protipovodňový systém označený zkratkou RDFW (Rapid Deployment Flood Wall – rychle sestavitelné protipovodňové stěny). Jde o mřížkový systém,
jenž je po povodni znovu použitelný nebo
jej lze ponechat coby trvalé zábrany.
Stěny Aqua Levee slouží i při zvýšení jezů.
prosinec 2012
ManageMent
osm kroků, které vedou
k zákaznické orientaci úřadu
S
oučástí modelu 8Q jsou kroky, které
jsme popsali v letošní Moderní obci
v č. 6 (Je váš úřad přívětivý z pohledu
občana coby zákazníka?), č. 8 (Jak docílit
přívětivé atmosféry na úřadě) a č. 10 (Jak
na standardy zákaznické orientace). Jmenované články pojednávaly o šetřeních zákaznické orientace (Mystery Client, dotazníky), orientace na uživatelskou přívětivost
budov a prostředí a o zpracování standardů
zákaznické orientace.
Pokud se rozhodnete postupně implementovat model 8Q, můžete také získat
nejvyšší stupeň certifikace zákaznické orientace v rámci projektu Úřad s úsměvem.
Vše zde souvisí se vším, jednotlivé kroky
se synergicky podporují. Rozhodnete-li se
pro jejich postupnou implementaci, čeká
vaši organizaci změna komplexní, hluboká
a náročná, ale každá dobře zvládnutá etapa znamená posun k lepšímu fungování,
k lepším vztahům, komunikaci a ke kvalitnějším službám.
Každý z popsaných kroků je jen metodou, nástrojem, jenž můžeme používat
správně, nebo tak, že nám přinese zklamání, ztrátu času, energie i motivace lidí.
KroK první: zpětná vazba vnější
i vnitřní
Vše podstatné k tématu získávání zpětné vazby od klientů bylo řečeno v prvním
článku (MO 6/2012). Pokud se management úřadu rozhodne zabývat zákaznickou
orientací, pak je nezbytné obdobná měřítka
a hodnocení zavést také v rámci interních
vztahů. Jedná se o koncepci interních klientů, kdy nám jde o zpětnou vazbu servisním
odborům a oddělením, jejichž klienty jsou
převážně ostatní kolegové a jiné organizační jednotky.
Dále je potřeba systematicky využívat
nástroje Public Relations – prodávat veřejnosti a cílovým skupinám vše, co organizace dělá pro zákaznickou orientaci, všechny
úspěchy a zlepšení, kterých dosáhla.
(Krok druhý, třetí a čtvrtý jsme popisovali
v MO č. 8 a č. 10/2012.)
KroK pátý: Stanovení
a naplňování vize
Součástí poslání, vize a strategie úřadu by
měla být silná poselství vyjadřující hodnoty
a cíle ve vztazích s klienty (nejen s občany/
klienty, ale také se zastupiteli, kteří jsou významnou cílovou skupinou). Formulujte
silné poslání, vizi a zajistěte jejich naplňování pomocí systémových, koncepčních,
prosinec 2012
ale rovněž operativních strategických úkolů
a cílů.
Proč uvádíme tvorbu poslání, vize a strategie teprve až na pátém místě, když bychom těmito činnostmi měli spíše začínat?
V praxi jsme se opakovaně přesvědčili, že
mnohem účinnější postup je: zpětná vazba – diskuse a opatření – formulace poslání, vize a strategie.
Zpětná vazba je také analýzou současného stavu, tedy jedním z východisek strategického řízení. Zpětná vazba vyvolává
rovněž důležité vědomí naléhavosti změny,
které umožňuje proaktivnější přístup managementu ke strategickému řízení.
KroK šeStý: průběžný profeSní
rozvoj
Rozvoj komunikačních dovedností, řešení
konfliktů a zvládání problémových klientů
je tzv. během na dlouhou trať. Znamená to,
že jedním z pilířů standardů vztahů s klienty se musí stát průběžný a celoživotní profesní rozvoj potřebných schopností a dovedností ve vztazích s klienty.
V tomto pilíři nesmíme zapomenout
na prevenci syndromu vyhoření, jenž
ohrožuje všechny zaměstnance, kteří dlouhodobě, opakovaně a rutinně řeší záležitosti svých klientů.
Současně budeme potřebovat výcvikem,
vzděláváním, tréninkem apod. podpořit
manažerské dovednosti vedoucích pracovníků jako přípravu k realizaci jednotlivých
kroků a změn, které nás čekají.
KroK SedMý: KoMpeteční Model –
náStroj hodnocení i výběru
Součástí kompetenčního modelu jako nástroje pro hodnocení a sebehodnocení
v rámci motivačně hodnoticích rozhovorů
by dále měla být podrobněji rozpracovaná
oblast vztahů s klienty. Je důležité, aby psanou i nepsanou součástí kultury organizace
byly hodnoty a normy požadující a odměňující zdravé vztahy ke klientům.
V rámci motivačních nebo hodnoticích
rozhovorů doporučujeme pravidelně dávat
prostor pro motivování, diskusi a hodnocení toho, jak si jednotliví zaměstnanci stojí při jednáních s klienty. Důležité je
vzděláváním a osobnostním rozvojem posilovat silné a umenšovat slabé stránky pracovníků úřadu.
Součástí systému motivace a hodnocení
je také model řízení podle cílů – Management By Objectives, který nám umožňuje
kontrolovat a realizovat naplňování vize
a strategie organizace a zajišťuje její sdílení
všemi zaměstnanci.
Kompetenční model je v neposlední řadě
jedním z nástrojů pro výběr zaměstnanců.
Vybíráme zaměstnance nejen podle toho
»co« mají umět a dělat, ale také podle toho
»jak« a jaké způsobilosti postavené na hodnotách mají umět uplatňovat v oblasti vztahů, seberozvoje, komunikace, spolupráce
apod.
KroK oSMý a Možná nejtěžší:
udržet vše v chodu
Pojmy controlling a reporting = co všechno
musíme sledovat, analyzovat a vyhodnocovat abychom:
n dosáhli svých cílů (věděli, že jich dosahujeme, že jsme na správné cestě);
n včas zjistili, že se něco nevyvíjí správným
směrem a dokázali zjistit proč, dokázali přijmout včas opatření nebo změnit definici
cíle a cestu k němu;
n abychom dokázali včas reagovat, když se
věci nevyvíjí podle plánu;
n věděli, zda, kým a jak jsou plněny úkoly ve vazbě na strategické cíle organizace,
ve vazbě na zákaznickou orientaci;
n všechny tyto informace měli k dispozici včas, na správném místě a v potřebném
rozsahu podle toho, komu jsou v organizaci
určeny (míra detailu informace bude jiná
pro zaměstnance, manažery a jiná pro jednání zastupitelstva apod.).
Potřebujeme popsat nejdůležitější strategické procesy, určit jejich průběh, nároky
na zdroje, odpovědnost a vlastníky procesů
n
tak, aby se vše udrželo funkční.
roStiSlav honuS
konzultant veřejné správy
MVS Projekt, s.r.o.
MO001319-1
Osm kroků k zákaznické orientaci® (8Q) představuje ucelený
a provázaný systém metod a nástrojů, které umožní úřadu
zlepšovat fungování organizace, a tím i poskytované služby
a přístup ke klientům.
Certikace
zákaznické orientace
veřejné správy
WWW.MVSPROJEKT.CZ
23
ManageMent
cena personalista veřejné ceny za kvalitu
správy: Kdo ji získá? /4
n
MagiStrát inSpiruje i průMySl
»Šlo zejména o využití řady inteligentních
formulářů pro zaměstnance. Jakmile se
na úřadě zavedl elektronický oběh faktur
a jejich elektronické podepisování, téměř
hned na základě iniciativy nominované
byly uvedeny v život i elektronicky podepisované nepřítomnosti na pracovišti (dovolenky, propustky) propojené přímo do SW
na zpracování platů,« připomněl v nominaci Jaromír Zajíček.
Nyní se na magistrátě ve spolupráci s oddělením informačních technologií zavádějí
ve zkušebním provozu elektronické cestovní příkazy, přičemž již několik let tam fungují elektronické žádosti o školení. »Děčínské inovace«, za nimiž významně stojí Eva
Tomášková, už vzbudily pozornost i tak velkých společností, jako je Škoda Auto či ČEZ,
kde se podobné SW rovněž zavádějí.
jaK efeKtivně hodnotit
zaMěStnance
Naopak Děčínští neváhali inspirovat se
u soukromého sektoru. Už v roce 2003 Eva
Tomášková prosadila projekt Vzdělávacího
centra pro veřejnou správu zaměřený na řízení lidských zdrojů. Bylo to krátce po zániku okresních úřadů a převedení některých
jejich agend (a úředníků) na obce s rozšířenou působností. Eva Tomášková získala
ze dvou soukromých firem coby inspiraci
vzory hodnocení zaměstnanců formou
hodnoticích rozhovorů. Metodiku včetně
kritérií však zpracovala sama ze studijních
materiálů, které si opatřila.
Před devíti roku tuto formu hodnocení využívalo jen minimum úřadů veřejné
správy. Nyní je běžná a také v Děčíně ji s obměnami používají dosud.
d
FOTO: ARCHIV
a magistrátě města Děčín pracuje
Eva Tomášková už od roku 1998
jako vedoucí oddělení personálního a platového. Když tajemník magistrátu
Ing. Jaromír Zajíček, MPA, posílal její nominaci do soutěže o cenu Personalista veřejné správy, mj. vyzvedl, že Eva Tomášková je jedním z »tahounů« CAF týmu města
Děčín. »Neustále do kolektivu přináší nové
nápady, jejichž realizací přispívá ke zkvalitnění personální práce. Odpovědně mohu
říci, že nejméně třetina bodů akčního plánu
CAF se týkala personalistiky,« uvedl.
Eva Tomášková
nepodceňujMe e-learning.
opravdu poMáhá
Díky Evě Tomáškové a s podporou oddělení
informačních technologií na magistrátě už
sedmým rokem funguje inovační proces
adaptace – vzdělávání dlouhodobě nepřítomných zaměstnanců.
Sama nominantka jej takto krátce komentuje: »Tuto formu e-learningu jsme s pomocí společnosti RENTEL použili pro snazší
a rychlejší adaptaci dlouhodobě nepřítomných zaměstnankyň (na mateřské dovolené
rodičovské dovolené). Většinou ji využívají
ve třetím roku rodičovské dovolené, před
návratem zpět do práce. Pomáhá jim to odbourat stres z pomyšlení na to, že ztratily
všeobecný přehled, unikly jim změny v legislativě atd. S maminkami jsme v kontaktu
po celou dobu jejich nepřítomnosti. Můžeme jim domů ke studiu bezplatně zapůjčit
notebook s připojením na internet apod.
Po absolvování kurzu zaměstnankyně dostane „osvědčení“, studium jí zaevidujeme
a po návratu zpět do práce ji tajemník magistrátu finančně odmění.«
E-learning v Děčíně hojně využívají
i ostatní pracovníci. »Pravidelnou spoluprací se zástupcem firmy RENTEL jsme
pomáhali zavádět další produkty tak, aby
vyhovovaly našim potřebám pro vzdělávání
zaměstnanců a jeho administraci. Nejdůležitější je stále o všech změnách a nově zaváděných produktech informovat zaměstnance. K tomu nám velmi dobře slouží „portál
úředníka“, který jsme vytvořili ve spolupráci s našimi informatiky,« uzavřela Eva Ton
mášková.
ivan ryšavý
Soutěž o cenu Personalista veřejné správy
Vyhlašovatelem soutěže je Klub personalistů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.
Cena je určena úředníkům a zaměstnancům, a to pro vedoucí úřadů územních samosprávných celků,
vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty. V pilotním ročníku bude oceněn 1 z nominovaných.
n Účastníky soutěže nominují hejtmani a ředitelé krajských úřadů, primátoři, starostové, tajemníci magistrátů, tajemníci městských úřadů těch krajů a měst, které jsou členy Klubu personalistů.
n Statut ceny a kritéria pro nominaci jsou na: www.klub-personalistu.cz.
n Příjem nominací do letošního pilotního ročníku již byl ukončen..
n
n
ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ
24
ve veřejné
správě se udělí
v brně
alší ročník Národní konference kvality ve veřejné správě, kterou pořádá
Ministerstvo vnitra (MV), Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna a Rada
kvality ČR, se uskuteční 19.–21. února
2013 v brněnském OREA hotelu Voroněž 1.
Na akci jsou zváni zástupci orgánů veřejné správy, příspěvkových organizací, škol
a další odborníci a zájemci z praxe.
Úvodní plenární zasedání se zaměří
na kvalitu ve veřejné správě a řízení u nás
a v Evropě. Druhý den poběží paralelně čtyři odborné sekce – Kvalita ve veřejné správě
(metody kvality CAF a ISO), Inovace ve veřejné správě (v sekci se představí vítězové
cen MV), Lidské zdroje a kvalita (systematizace, organizační řád, hodnocení a osobní
spisy zaměstnanců), sekce e-Government
(formuláře, jejich tvorba, využití a vazba
na Základní registry) a Komerční sekce
(propagace nástrojů a služeb vedoucích
ke zvyšování kvality). Poslední den konference je věnován tématu Jak dál zvyšovat
kvalitu ve veřejné správě.
Během konference budou předány Ceny
Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci
ve veřejné správě za rok 2012. O ceny se
letos uchází 38 organizací. Udělena bude
i cena Personalista veřejné správy.
Podrobnosti a registrační formulář naleznete na www.kvalitavs.cz/brno-2013. /sk/
umíte se starat
o zdraví svých
zaměstnanců?
K
lání o titul Podnik podporující
zdraví proběhlo letos už poosmé.
Mezi oceněnými je i Základní škola
Luh ze Vsetína (Podnik podporující zdraví 3. stupně, obhajoba titulu z roku 2009)
a Město Studénka (Podnik podporující
zdraví 2. stupně).
Soutěž Státního zdravotního ústavu
v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví je rozdělena do dvou kategorií: Velké
podniky a Malé a střední podniky. Získaný
titul se uděluje na dobu tří let. Předmětem
hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci – povinná péče daná
legislativou ČR i nadstavbová část, což jsou
opatření na podporu zdraví na pracovišti.
Během vyhlašování výsledků letošního
ročníku v říjnu v Praze vyhlásil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta i ročník devátý.
Hlásit se lze do 31. března 2013. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro
hodnocení jsou k dispozici na: www.szu.cz
/st/
a www.mzcr.cz.
prosinec 2012
komunální technika
Příloha
ILUSTRAČNÍ foTo: ARCHIV
SPOLEČNÁ PŘÍLOHA ČASOPISŮ MODERNÍ OBEC A ODPADY č. 12/2012
Komunální technika nalézá uplatnění i v historických centrech měst. Vždy je však třeba volit vhodný typ, který se snáze pohybuje v často
stísněnějších prostorech, má nižší emise a je tišší.
obce tlumí i investice do nákupů
malé komunální techniky
Do malé komunální techniky používané v obcích pro ošetřování zeleně a údržbu veřejných ploch patří motorové stroje,
jako např. výkonnější křovinořezy a sekačky, travní traktory,
mulčovače, bubnové sekačky na vysokou trávu, provzdušňovače, vyžínače křovin, drtiče, zametací stroje, sněžné frézy, sypače apod. Do této skupiny strojů se obvykle nezařazují větší
stroje s cenou několika set tisíc korun nebo i více.
T
ato technika se pořizuje tak, aby měla
celoroční využití včetně zimního úklidu sněhu. Základem je dvouosý nebo
i jednoosý traktor (často oba dva) spolu
s doplňujícími pracovními adaptéry. V obcích, které se nacházejí v horských nebo
podhorských oblastech, je nutno zvážit
i případné pořízení výkonné sněhové frézy.
n Jednoosé malotraktory. Velmi často se
využívá multifunkční systém komunální
techniky, založený na jednoosém malotrakprosinec 2012
toru s čelním vývodovým hřídelem a snadno výměnými pracovními stroji. Může to
být bubnová sekačka, mulčovač, zametací
kartáč, sněhová radlice, sněžná fréza atd.
Například cena malotraktoru s motorem
HONDA 5,5 HP se pohybuje kolem 30 tisíc Kč (vč. DPH), přípojné stroje stojí zhruba
od 4 tisíc do 25 tisíc Kč. Součástí systému je
i robustní převodovka používaná pro půdní práce (rotační kypření, orba) a dopravu
materiálu (sklápěcí návěs).
n
Travní dvouosé traktory. Travní (zahradní) traktory mají vedle základního
adaptéru pro sečení ještě celou řadu dalších přípojných strojů – válcový zametací
kartáč, sněhovou radlici, provzdušňovače,
rozmetadla-sypače, postřikovače, sklápěcí vozíky a další. Pro komunální účely
jsou vhodné výkonnější typy zahradních
traktorů s dvouválcovým motorem o výkonu zhruba 20–22 HP, s dvourotorovým
sečením, alespoň s dvěma noži, středovým
výhozem pořezané hmoty do koše a s masivní konstrukcí pojezdové části. V současné době se tyto traktory obvykle dodávají
s hydrostatickou převodovkou s plynulou
změnou rychlosti pojezdu.
V letošním roce se ceny dvouosých travních traktorů (včetně DPH) pohybovaly přibližně od ceny 85 tisíc Kč. Při dobré znalosti
trhu se však daly koupit velmi kvalitní traktory s dobře zajištěným servisem i za nižší
ceny.
25
›
Příloha
komunální technika
foTo: ARCHIV AUToRA
›
Zimní kartáč je jedním z adaptérů systému VARI, které umoňují
s jedním motorem vykonávat řadu dalších prací.
Novinkou posledních let na trhu v ČR je
zahradní traktor s náhonem na všechny
čtyři kola. Pohon zadních kol je klasickou
hydrostatickou převodovkou, v předních
kolech jsou zabudovány hydromotory.Traktor má velmi dobrou průjezdnost i v obtížném terénu a je také velmi vhodný pro úklid
sněhu shrnovací radlicí. Za minulé dva roky
bylo prodáno jen přes naši firmu kolem 20
těchto traktorů a všechny pracují spolehlivě a bez poruch.
Zahradní traktory je možné kombinovat
s výše uvedeným jednoosým malotraktorem s přípojnými stroji. Například při údržbě větších travnatých ploch s parkovou
úpravou a travnatých hřišť se osvědčuje
kombinace zahradního traktoru s jednoosým malotraktorem vybaveným kartáčem,
shrnovací radlicí a sněžnou frézou. Jednoosý malotraktor s bubnovou sekačkou nebo
mulčovačem lze použít i na méně udržované plochy s přerostlou trávou. Fotografie
těchto strojů a jejich možných kombinací
lze vidět například na www.jvs-zahrada.cz/
komunalni-technika.html.
n Sněžné frézy. Zvláště v horských a v podhorských oblastech je třeba mít v obci výkonnou sněžnou frézu. Na trhu se nabízí
celá řada kolových fréz o výkonu motoru
6,5–13 HP a se záběrem zhruba 56–81cm.
Cena takových sněžných fréz se pohybuje
Dvouosé travní (zahradní) traktory a sekačky by neměly chybět
ve výbavě žádné obce pro údržbu veřejných prostranství.
Na trhu se poslední dobou
začíná zlepšovat postavení
regionálních odborných
prodejců s vlastním
servisem a skladem
náhradních dílů.
okolo 30 tisíc Kč. Na trhu je pochopitelně
možné sehnat i levnější frézy, ale ty jsou určeny spíše pro menší plochy ve vnitrozemí.
Pro náročnější podmínky v podhorských
a horských oblastech se hodně používají
pásové frézy. Například s motorem o výkonu kolem 8 HP a se záběrem přibližně
66 cm. Podle výkonu motoru a vybavení
tyto frézy stojí 50–100 tisíc Kč i více.
akkTuální sTav v Prodeji malé
komunální Techniky:
Zřejmě v důsledku hospodářské recese
zaznamenáváme v našem regionu (lze
předpokládat, že až na výjimky je tomu
tak i v celé ČR) určitý útlum v investicích
do obnovy komunální techniky. Obce pokud možno odkládají nákupy nové techniky
a požadují od nás servis i již značně použi-
tých strojů s cílem udržet a prodloužit jejich provozuschopnost.
Na druhé straně nižší příjmy obcí vedou k tomu, že nové nákupy provádějí již
s daleko větší opatrností, než tomu bývalo
v minulosti. Zcela správně obce kladou důraz nejen na cenu, ale především na skutečnou kvalitu nově nakupované techniky,
a to včetně přiměřené ceny a dostatečné
dostupnosti náhradních dílů a zajištění servisu, pokud možno v blízkém okolí
obce.
V tomto ohledu (aniž bych se chtěl dotknout internetových obchodů) se na trhu
s touto technikou zlepšuje postavení regionálních odborných prodejců s vlastním servisem a skladem náhradních dílů.
Tito prodejci mají uzavřeny přímé servisní
smlouvy jak s finálními výrobci komunální techniky, tak s národními zastoupeními
výrobců motorů. Proto jsou schopni zabezpečit obcím komplexní služby včetně výkupu použité techniky protiúčtem, zajištění
provozu nově nakoupených strojů po celou
dobu jejich životnosti a jejich servis – běžnou údržbu i větší opravy v co nejkratších
n
lhůtách.
franTišek hes
JVS s. r. o., Dublovice u Sedlčan
www.jvs-zahrada.cz
když chytrý mobil přemýšlí i o odpadech
Hlavní město Rakouska jde s dobou. Oddělení MA 48 vídeňského magistrátu, které má za úkol starat se o komunální
odpad a čištění ulic, připravilo aplikaci do chytrých telefonů.
T
a svého uživatele dovede k nejbližší
skládce nebo sběrnému dvoru, ukáže
mu, kde je místo se sáčky na psí exkrementy a zanese do mobilního kalendáře
termín svozu nebezpečného nebo velkoobjemového odpadu.
Aplikace určí aktuální pozici telefonu
a zobrazí veškeré možnosti, týkající se odpadového hospodářství v v nejbližším okolí. Kliknutí na symbol získává uživatel další
26
detailní informace. V nabídce je také praktický filtr pro vyhledávání služeb. Aplikace
poskytuje navigaci a doporučení nejkratší
cesty k cíli. Kalendář v aplikaci informuje
o termínech mobilních svozů.
Uživatel má v telefonu také k dispozici
abecedu o zacházení s odpadem, kde najde odpovědi na otázky kolem třídění komunálního odpadu nebo informace o různých zajímavostech v oblasti odpadového
hospodářství či ekologických opatřeních
magistrátu. Pomůcka je propojena s interaktivním plánem města, takže se její obsah
stále aktualizuje.
»Odpadová« aplikace je přizpůsobena
Androidům, iPhonům a iPadům. Další součástí aplikace je aktivní i pasivní interakce
s oddělením MA48 skrze sociální kanály,
jako jsou Facebook, Twitter a YouTubeChannel. Klasické komunikační možnosti
jako telefon a email samozřejmě v přístroji
zůstávají. Aplikaci lze stáhnout z App-Store
(iOS – verze) nebo také v Google-Play (verze
pro Android).
Více informace o projektu naleznete na:
/jhm/
http://www.facebook.com/die48er .
prosinec 2012
komunální technika
Příloha
nemají-li občané dýchat prach,
musí být čištění ulic rychlé
Prostředí v každé obci je ovlivňováno mnoha zdroji znečištění,
které produkují různá množství prachových částic – znečišťujících látek s rozmanitými účinky.
Základní pojmy
Zdroje Prachu
Ke zvýšení koncentrace znečišťujících látek
v nehybné přízemní vrstvě vzduchu dochází vždy v období inverze. Příčinou zvýšené
koncentrace není zmíněný meteorologický
jev, nýbrž antropogenní, přírodní a kombinované zdroje znečištění ovzduší.
V teritoriu obce či jejím blízkém okolí lze
»vystopovat« zdroje prachových částic biologického a fyzikálního původu. Například,
foTo: ARCHIV AUToRA
r
ozsah škodlivých účinků prachu
na člověka je velmi široký. Při jejich
hodnocení záleží na původu, vlastnostech a velikosti prachu i jeho koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách
působení i na individuální vnímavosti člověka na prach. Znečišťující látky se ukládají
například na silnicích, v asimilačních orgánech dřevin a bylin nebo v obytných místnostech domácností.
Hlavní a nejčastější cestou vstupu prachu
do lidského organismu jsou dýchací cesty.
Hrubé prachové částice (větší než 5 μm,
PM5) jsou zadržovány v horních cestách
dýchacích, menší částice pronikají hlouběji. Se zmenšující se velikostí částic pravděpodobnost průchodu do plicních sklípků
stoupá, pro částice velikosti 3 μm (PM3) je
tato pravděpodobnost vyšší než 50 %. Frakce prachu PM10 tvořená malými částicemi
s velikostí částice pod 1μm je z hlediska
zdravotního rizika nejnebezpečnější, neboť
je vdechnutelná až do plic.
Dlouhodobá expozice těmto koncentracím i u prachu bez specifických účinků (někdy nazývanému inertní) přetěžuje samočisticí mechanismy plic, snižuje celkovou
obranyschopnost člověka a může přispívat
ke vzniku chronického zánětu průdušek.
Na displeji přístroje lze okamžitě zjistit
hodnoty koncentrace prachových částic
(zde po průjezdu vozidla po znečištěné
silnici).
když ustoupí mrazy a roztaje sníh, bývají
zdrojem prachu zbytky zimního posypu,
zejména při používání popele po spalování pevných fosilních paliv. Během příprav
na setí a ve sklizni vyjíždějí z polí zemědělské stroje, na jejichž pneumatikách zůstávají zbytky půdy, které opadnou na silnicích,
vysuší se, rozdrobí a stanou se polétavými.
Prach může mít četné další zdroje: Vyvážení rozmanitých nečistot ze staveb a dalších nezpevněných a znečištěných ploch
na podvozcích vozidel a stavebních strojů,
zbytky nečistot při rekonstrukcích vozovek,
nanesené vysychající bahno po prudkých
deštích či povodních, nánosy vlivem větrné
eroze v místech silného větru, odpadávání
nezajištěných sypkých materiálů z koreb
vozidel při přepravě, horniny ponechané
při rekonstrukcích a budování rýh pro inženýrské sítě, dočasná složiště stavebních
materiálů či stavebních recyklátů, průmys-
Znečišťující látky v reálném prostředí
Podmínky
V místě, kde není inverze
Mírná inverze
Nabírání uhlí lopatkou do nádoby
Zatápění v kachlových kamnech, do místnosti unikl kouř
Vysávání domácím vysavačem
oblékání oděvů
Chov drůbeže v objektech
Demolice výškových budov drticí čelistí rýpadel
Hodnoty PM10
11 až 20 μg/m3
115 až 150 μg/m3
537 až 985 μg/m3
170 μg/m3
40 až 65 μg/m3 (původní hodnota 23μg/m3)
53 μg/m3 (původní hodnota 23μg/m3)
186–336 μg/m3 (záleží na aktivitě drůbeže)
669–1360 μg/m3 (záleží na materiálu konstrukce
stěn, vzdálenosti měřicího zařízení od zdroje
a intenzitě demoličních prací)
Pozn: Činnosti v domácnosti – hodnoty PM10 se zvyšují krátkodobě.
Hodnoty byly změřeny přístrojem DustTRAK 8530, který je k dispozici v BAT centru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v laboratoři Hluk a prach.
prosinec 2012
n Znečišťující látka – zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší, § 2, odst. b říká: Znečišťující látkou je jakákoliv látka vnesená do vnějšího
ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má
přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické
přeměně škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat,
na životní prostředí, na klimatický systém Země
nebo na hmotný majetek.
n Emisní limit – nejvýše přípustné množství
znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje
znečištění vyjádřené jako hmotnostní koncentrace
znečišťující látky nebo hmotnostní tok znečišťující
látky za jednotku času nebo hmotnost znečišťující
látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské
činnosti (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
§ 2, odst. e). Emisní limit pro ochranu zdraví lidí
je stanoven pro částice, které projdou velikostněselektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací účinnost – PM10
(nařízení vlády č. 597/2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, §3, odst. (2), písm. b)).
n Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Imisní limity vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
stanovuje nařízení vlády č. 597/2006 o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší v příloze č. 1.
lové objekty produkující prachové částice
(drtiče, třídiče, kamenolomy).
Prachové čásTice na voZovce
Významnou zátěž představuje víření prachových částic na vozovce (vozovkový
prach) a v jejím okolí. Prachové částice se
dostávají do ovzduší především prouděním
vzduchu buď větrem, nebo pohybem dopravních a manipulačních zařízení. Je také
nutno brát v úvahu, že silnice a chodníky
velmi rychle vysychají. Po dešti to může být
od 10 do 60 minut. Při oblevě roztaje posypaná vrstva ujetého sněhu do jednoho až
tří dnů a posyp velmi rychle vysychá. Vysychání podporuje sluneční svit a vítr, v zimě i
mráz a působení kol dopravních zařízení.
Čisticí zásahy v ulicích musí být proto
velmi rychlé. Je třeba, aby zametací zařízení bylo dostatečně výkonné (s vysokou tzv.
plošnou výkonností). Obecně platí, že čím
vyšší je hodnota pracovní šířky, pracovní
rychlosti a objemu sběrné nádoby zametacího stroje, tím je jeho plošná výkonnost
větší. Velká, a tedy výkonná čisticí a zametací zařízení (stroje s odsáváním nečistot)
musí disponovat i účinnou filtrací, aby se
při jejich nasazení nerozptyloval prach
do okolí. U menších strojů to bývá řešeno
n
skrápěním povrchu vodou.
ivo celjak
katedra zemědělské, dopravní a manipulační
techniky Zemědělské fakulty,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
27
Příloha
komunální technika
jak využít »druhý« život stroje
P
řesně tohle se nedávno stalo v případě certifikované přestavby skládkového kompaktoru Cat 826GII, jemuž po 18 tisících motohodinách práce
na skládkách komunálního odpadu vlivem
nečistot zkratovala elektroinstalace s následným požárem stroje.
jedinečnou znalost »života« každého stroje
a jeho dealeři disponují odpovídajícím zázemím a technologiemi, aby opravy strojů
v tak komplexním záběru mohli provádět.
Program CCR zahrnuje rozebrání stroje,
inspekci komponent včetně rámu, provedení posledních výrobních změn a doporučení výrobního závodu a nahrazení továrnou
předepsaných náhradních dílů včetně kompletních částí, které působí nejvyšší ztráty
odstávkou stroje (hadice, kabelové svazky,
senzory, těsnění, přístrojové vybavení).
Následně je pohonné ústrojí po inspekci
opraveno podle standardů firmy Caterpillar a jsou provedeny továrnou předepsané
testy, a to na dílně i v aplikaci u zákazníka.
Výrobní závod osvědčuje kvalitu provedené
přestavby přidělením nového výrobního
čísla stroje. Díky těmto výhodám je jednodušší i pojištění stroje po přestavbě.
co hovořilo ve ProsPěch ccr
Zákazník se rozhodoval, zda koupit nový
stroj o porovnatelném výkonu, investovat
do nového stroje nižšího výkonu nebo zničený Cat 826G II nechat opravit. Společnost
Phoenix-Zeppelin mu však svým programem Cat Certified Rebuild (CCR) nabídla
ještě jednu variantu. Totiž certifikovanou
přestavbu stroje. Pro tuto možnost se klient nakonec rozhodl, protože byl původně
spokojen s velikostí a výkonem stroje v jeho
aplikaci a nechtěl jej měnit za nový. Důležitou roli hrála i cenová výhodnost přestavby
v porovnání s nákupem nového stroje.
Během osmiměsíční přestavby byly
na kompaktoru vyměněny více než čtyři tisíce dílů. »Nejsložitější bylo dostat kabinu
stroje z USA do Ostravy. Kvůli jejím rozměrům ji nebylo možné přepravit letecky, proto se musel dojednat alternativní způsob
přepravy po moři a z přístavu do Ostravy
pak po silnici,« uvedl Aleš Štěpanda, vedoucí ostravské pobočky společnosti Phoenix-Zeppelin. Během přestavby byly zrenovovány hutnicí trny a kola stroje. Uskutečnila
se také kompletní výměna elektroinstalace
a proběhly předepsané testy a kontrolní
měření. Časová náročnost přestavby přesáhla 1400 odpracovaných hodin.
Ze strojů Cat jsou k přestavbě CCR vhodné dozery
od modelu D8 výše, rýpadla vyšší hmotnosti než
50 tun, kloubové i pevné
dampry a nakladače Cat
980 a výše.
»Program Cat Certified Rebuild nabízí
zákazníkovi atraktivní alternativu k nákupu nového stroje díky cenové výhodnosti
včetně záručního krytí a možnosti financování přestavby přes společnost Caterpillar
Financial Services,« připomněl Martin Jelínek, vedoucí Product Support společnosti
Phoenix-Zeppelin. Přesto podle jeho slov
foTo: ARCHIV
kvaliTa PoTvrZená i Přidělením
nového výrobního čísla sTroje
Na trhu stavebních a zemních strojů je program CCR naprosto unikátní. Caterpillar
jej představil již v roce 1985, protože má
Skládkový kompaktor Cat 826G II krátce po požáru v důsledku zkratu v elektroinstalaci
(vlevo). Během osmiměsíční komplexní přestavby v rámci programu Cat Certified Rebuild
byly na kompaktoru vyměněny více než čtyři tisíce dílů. Až ze Spojených států se pro něj
přes oceán dopravila i nová kabina.
28
foTo: ARCHIV
Certifikovaná přestavba stroje s odpracovanými 17 tisíci
až 20 tisíci motohodinami a provedená se zárukou podle
pravidel a postupů jeho výrobce může kupříkladu kompaktor,
nakladač či dozer přenést do jeho »druhého životního cyklu«.
Martin Jelínek: Všeobecně platí ekonomická úvaha, že náklady na přestavbu stroje
v rámci CCR by neměly přesáhnout
60–70 % z pořizovací ceny nového stroje.
v dnešních podmínkách na českém trhu
zůstává tato možnost spíše nedoceněna.
Zatímco Phoenix-Zeppelin v rámci programu CCR renovoval v Česku dosud pouze
dva stroje (dampr Cat 775 v roce 2007 a letos kompaktor Cat 826G II), v Německu tento rok slavili již 50. přestavbu CCR.
Tři klíčové oTáZky
Martin Jelínek odhaduje potenciální množství strojů připadajících v úvahu pro program CCR na zhruba stovku. Ze strojů Cat
k této komplexní přestavbě doporučuje
dozery od modelu D8 výše, rýpadla vyšší hmotnosti než 50 tun, kloubové i pevné
dampry a nakladače Cat 980 a výše.
»Při rozhodování o přihlášení stroje
do programu CCR je klíčové, aby stroj svými výkonovými a technickými parametry
i v souladu s provozním nasazením, zákazníkovi vyhovoval,« poznamenal vedoucí
Product Support společnosti Phoenix-Zeppelin. »Odpracoval stroj již dostatečný počet motohodin? V jaké hmotnostní třídě se
stroj nachází? Nabízí výrobní závod Caterpillar program CCR pro tento model stroje?
Rádi zákazníkovi pomůžeme dospět k rozhodnutí a dodáme mu potřebné informace,« zdůraznil Martin Jelínek.
Vysvětlil také, co je »ideální« životní cyklus stroje, který prochází programem CCR.
»Nejprve si zákazník pořídí nový stroj.
Po určité době jeho používání se provede
generální oprava pohonného ústrojí a stroj
dále pokračuje v práci. Další položkou v životním cyklu je přestavba CCR a nasazení
stroje zpět do aplikace. Následuje druhá
generální oprava a opět využití stroje u klienta. Tím „ideální“ životní cyklus stroje
končí,« uzavřel Martin Jelínek s tím, že přestavbu CCR je dobré obvykle provést po přibližně 17 tisících až 20 tisících odpracovan
ných motohodinách.
ivan ryšavý
prosinec 2012
komunální technika
Příloha
s malými vozy
i na velký odpad
ve sběrném dvoře nebo do jiného druhu
techniky, a to vše s jednočlennou posádkou. V boční části je nástavba osazena výklopnými dvířky, která obsluze umožňují
snížit nakládkovou hranu při eventuálním
vysypávání parkových košů, při ručním nakládání v rámci pytlového svozu nebo biologicky rozložitelného odpadu.
Vzhledem k šířce a hmotnosti může tuto
práci vykonávat pohodlně i z chodníku, což
způsobí urychlení průjezdu městem a hlavní tepnou.
Pro svoZ růZnorodého
maTeriálu
Mezi nejpoužívanější svozová vozidla v kategorii N1 patří vozidlo Piaggio Porter s nástavbou sběrná vana, Kapacita nástavby je
2 m3. Její zvláštností je, že nástavba je vodotěsná; a v podlaze je vypouštěcí otvor. Nástavba obsahuje hydraulický převraceč nádob, který je univerzální podle normy DIN.
Kde tedy toto vozidlo najde uplatnění?
Všude tam, kde jsou nádoby o objemu 80,
110, 120, 240 a 360 litrů. Poradí si i se špatně
dostupným terénem. Díky vykládací hraně
140 cm můžeme překládat do kontejnerů
nejvěTší Z nejmenších
nákladních voZů
Dalším užitečným pomocníkem mezi svozovými vozidly značky Piaggio je Porter Maxxi – kontejnerový nosič o objemu zhruba
6 m3. Díky podvozku Maxxi a jedinečnému
zdvihacímu zařízení je toto vozidlo schopno naložit kontejner o nosnosti 1200 kg
za 66 sekund.
Záleží na tom, jaký typ nástavby: Podle provedení kontejnerů jej lze využívat
na různé účely. Kontejnery s nízkými bočnicemi (400 mm) jsou určeny k nakládání materiálu a různých strojních zařízení,
Piaggio Porter s nástavbou sběrná vana
se uplatní i ve špatně přístupném terénu.
foTo: ARCHIV
s
polečnost I-Tec Czech, spol. s r.o.,
ve svém širokém portfoliu svozových vozidel nabízí i vozidla menších
rozměrů, která najdou uplatnění hlavně
v městských parcích, obydlených zónách
a na místech, kam se běžný popelářský vůz
nedostane. Zákazník má možnost si vybrat
z několika typů nástaveb a ekologických
pohonů, které společnost -Tec Czech dokáže ušít na míru požadavkům zákazníka.
Které vozidlo zvolit tak, aby splňovalo
vaše požadavky? Máme pro vás pár tipů.
Kontejnerový nosič Piaggio Porter Maxxi
s objemem kontejneru zhruba 6 m3.
kontejnery s vyššími bočnicemi (900 mm)
jsou vhodné k přepravě odpadu, papíru,
/st/
skla a dřeva.
prosinec 2012
29
MO001366
Evropská uniE
střední morava už přemýšlí
o kohezní politice od roku 2014
Jako konzultační proces by se mohl označit projekt spolupráce mezi Regionální radou Střední Morava, úřady Olomouckého a Zlínského kraje a následně pak městy a dalšími partnery v regionu při přípravě na další období evropské kohezní
politiky.
J
de o dialog mezi pracovníky krajů, odborných expertů a pracovníků Regionální rady Střední Morava na přípravě
rozvojové strategie do roku 2020, která by
se měla stát podkladem pro využití fondů
v letech 2014 až 2020.
ale také na úrovni specifik jednotlivých
obcí s rozšířenou působností. »Jen tak budeme umět zkoordinovat celou řadu témat
do doby, než bude jasně dána architektura
politiky soudržnosti po roce 2013. Proto
v tuto chvíli není důležité, kdo a jaký orgán
zodpovídá za ten který zdroj financí. Ale
zda poskytnuté prostředky budeme moci
využít k rozvoji měst či obcí, mikroregionů,
a to nikoliv pouze formou individuálních
projektů. V tom spočívají hlavní změny evropské legislativy oproti stávajícímu období
a je na nás, jak je budeme umět využít nejen v České republice, ale i v Olomouckém
a Zlínském kraji,« dodal Ivan Matulík.
FOTO: ARCHIV
Drobit financování nEní
řEšEním
Důvodem, proč Regionální rada vyzvala
partnery v regionu ke spolupráci, je identifikovat specifické klíčové problémy a příležitosti podle toho, jak je vnímají a prezentují partneři v území. Výsledkem pak
bude návrh strategie rozvoje Olomouckého a Zlínského kraje, připravený s ohledem na nové směry politiky Evropské unie.
»Důležité je uvědomit si potřebu soustředění budoucích výdajů EU na prioritní
oblasti s cílem dosáhnout maximálních
výsledků. S omezenými zdroji nelze vyřešit
všechny problémy. To však vyžaduje nejen
standardní analytickou a programovou
práci, ale zejména podrobnou znalost samotného tématu, konkrétní situace, v konkrétním místě. Tento postup je v souladu
s přístupem Evropské komise, která upřednostňuje „sladění“ veškerých fondů. Sladění strukturálních fondů s politikou rozvoje
venkova vidím jako zcela zásadní pro oba
kraje. Význam rozvoje měst i rozvoje venkova spolu velmi úzce souvisí,« řekl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední
Morava.
Podle jeho slov je třeba jasně formulovat
požadavky potřeb nejen na místní úrovni,
Cyklostezka Bečva vznikla díky integrovanému přístupu obcí k řešení území. Tento
160kilometrový souvislý úsek, hojně využívaný místními obyvateli i cykloturisty,
bývá také nazýván Královna cyklostezek.
30
DůlEžitá JE přEDEvším Dobrá
stratEgiE
Jednotlivé kroky projektu reagují na zveřejněnou legislativu, dokumenty Vlády ČR,
které se týkají politiky soudržnosti. Česká
republika zatím v souvislosti s novým obdobím nepřijala žádné finální rozhodnutí.
Evropská komise však své zásadní úpravy podoby budoucího období zveřejnila
letos 30. října. Od té doby rychle pracuje
na prováděcích dokumentech, které budou
známy po schválení rozpočtu na období
2014–2020. Proto je teď důležité zaměřit pozornost na to, kde bychom chtěli být a čeho
bychom chtěli s podporou evropských peněz dosáhnout do roku 2020. To ovšem bez
lidí, kteří pracují přímo v regionu, nelze.
»Budeme-li znát, co chceme, co nám
brání v rozvoji, nebo co jej naopak podmiňuje, můžeme něčeho dosáhnout. Určitě se
nám bude dál i lépe vyjednávat a posléze
nastavovat kompetence zainteresovaných
orgánů,« doplnil ředitel Úřadu Regionální
rady Střední Morava. Proto si tento úřad vytkl jako hlavní úkol postupně vyhodnocovat postup přípravných prací na národní
úrovni, včetně postupů orgánů Evropské
unie, a závěry přenášet do regionu.
»V tomto kontextu není až tak rozhodující, kdo vykonává funkci řídicího orgánu,
nebo kolik je operačních programů. Ale
jde o vytvoření podmínek pro integrovaný
rozvoj území napříč tematickými programy,« zdůraznil Ivan Matulík. Integrovaný
přístup je klíčový pro implementaci fondů, resp. pro zvýšení jejich přínosů v území. Proto musí být v rámci NUTS II Střední
Morava připravena strategie financování,
která by měla umožnit financování projektů z různých operačních programů současně.
Znalost místních poměrů
JE ZáklaDEm
Práce na projektu byly rozděleny do pěti
na sebe navazujících etap. V první etapě
byli řediteli obou krajských úřadů jmenováni gestoři, pracovníci odborných útvarů
na krajích. Ti se budou podílet na zpracování návrhu strategického rozvoje s výhledem do roku 2020 podle metodiky, kterou
připravila Regionální rada Střední Morava.
Cílem je mít k dispozici návrhy komplexní
strategie, která je reálná a zároveň realizovatelná, má měřitelné cíle i podmiňující faktory. Před zahájením programových
prací bude strategie sloužit jako podklad
pro jednání s partnery na místní a regionální úrovni v rámci tzv. partnerství.
»Vycházíme ze svých zkušeností, že strategii nemohou dělat externí firmy a externisté, kteří neznají konkrétní podmínky,«
připomněl Ivan Matulík. »Jen tak může
vzniknout dobře zpracovaný programový
dokument s jasně měřitelnými cíli a dopady pro region.«
mysli globálně, JEDnEJ lokálně
Regionální rada Střední Morava pracuje
na přípravách návrhu pro kohezní politiku
po roce 2014 už od loňského roku. Podílela se na zpracování dokumentu s názvem
Alternativní návrh politiky soudržnosti
2014+, který byl 22. června 2012 schválen
Asociací krajů ČR. Šlo o ucelený alternativní návrh vůči dosavadním návrhům Ministerstva pro místní rozvoj. Podle posledních
informací měl tento resort do listopadu
2012 předložit vládě zaměření politiky soudržnosti včetně operačních programů.
»Mezi důležité aspekty, které očekáváme,
patří detailnější zaměření na územní a integrovaný přístup, tedy důsledné uplatnění
tzv. regionální dimenze,« uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava. Česká
republika, a stejně i oba kraje, by se proto
měly soustředit na možnosti využití všech
výhod plynoucích z členství v Evropské
unii. To se týká hlavně financování a toho,
aby finanční prostředky byly zaměřeny
na klíčové výzvy, které jsou rozhodující pro
zvýšení kvality života, podnikání a tvorbu či
udržení pracovních míst ve městech a obcích Olomouckého a Zlínského kraje. Nikdo
jiný nemůže hájit zájmy obyvatel v regionu,
než regionální a místní samosprávy, podnikatelé a občané, kteří v regionu žijí.
»Ekonomický potenciál měst a venkovských oblastí, efektivní využívání zdrojů
a možností určitě nebyly dosud plně využity, ba právě naopak. Musíme se snažit,
aby došlo ke změně,« uzavřel Ivan Matulík.
V tomto směru stále platí »baťovské« Mysli
n
globálně, jednej lokálně.
rEnata škrobálková
Úřad Regionální rady Střední Morava
prosinec 2012
téma
FOTO: archiv Obce křižánky
příklady dobré praxe z obcí a měst
Obyvatelé Křižánek si náležitě užívali umístění své obce na druhé příčce v letošním ročníku celorepublikové soutěže Vesnice roku.
co těší a zaměstnává starosty
a starostky venkovských obcí
Konec roku je obdobím bilancování, nahlédněme tedy pod
pokličku obcí a měst, jimž se v posledních letech obzvláště
daří. Příkladů dobré praxe není nikdy dost a stojí za to dopřát
jim prostor, především jako užitečnému zdroji inspirace. Odrazovým můstkem nám bude soutěž Vesnice roku.
S
outěž Vesnice roku chce mj. povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji jejich domova a zveřejnit rozmanitost uskutečňování programů obnovy
vesnic. Vesnicí roku 2012 se stala jihočeská
Řepice (asi 440 obyv.), o níž jsme psali v MO
č. 10/2012. Stříbrné Křižánky (asi 390 obyv.,
okr. Žďár nad Sázavou) a bronzovou Tvarožnou Lhotu (asi 900 obyv., okr. Hodonín)
si představíme tentokrát.
Vítěz celostátního kola postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice, již
ve dvouletém intervalu vyhlašuje Evropská
pracovní společnost pro rozvoj venkova
a obnovu vesnice. Její dvanáctý ročník byl
vyhlášen v polovině roku 2011 a završen
na podzim 2012. ČR hájila Vesnice roku
2010 obec Ratměřice (asi 250 obyv., okr. Benešov) a Vesnice roku 2011 obec Komňa (asi
580 obyv., okr. Uherské Hradiště).
Úspěch Ratměřických, vicemistrů Evropy, jsme zveřejnili v listopadové MO. Komni, oceněné »za výjimečné výsledky ve více
prosinec 2012
oblastech rozvoje vesnice«, dáváme prostor
v tomto vydání.
Komňa zachovává tradice
Podle starosty obce Komňa Karla Navrátila se obci daří hlavně v oblasti kulturní
a společenské, což dokládá dechová hudba,
harmonikáři a heligonkáři, folklorní soubor a ochotníci. Vedle tradic a zvyků se daří
udržovat i původní ráz vesnice díky péči
o zeleň a životní prostředí. »Přestože jsme
chudý kraj, lidé jsou pohostinní a váží si
hodnot zanechaných svými předky.«
Navštívíte-li obec v kterémkoliv ročním
období, vždy má co nabídnout. K populárním událostem patří fašank s šavlovým
tancem, velikonoční zvyky a hody. Ve dvou
z památkově chráněných objektů jsou stálé expozice (J. A. Komenského a zaniklého
řemesla zvěřokleštiče). Opravuje se vodní
mlýn s dochovaným původním vybavením.
Okolní příroda nabízí síť turistických tras
a naučných stezek.
Aktivity obce správným směrem se podle starosty odráží i v počtu obyvatel, který
mírně stoupá. I přes těžkosti se daří udržet
základní i mateřskou školu. A s čím se obec
potýká? »Je to zejména nedostatek pracovních příležitostí a stavebních míst. Tento
problém řešíme přípravou nové lokality
pro výstavbu rodinných domů, abychom
do obce přilákali mladé a podnikavé lidi,«
uzavírá starosta.
všeStranně aKtivní KřižánKy
Křižánky, obklopené vysokými kopci Vysočiny, leží poměrně daleko od větších měst.
Starosta obce, Ing. Mgr. Jan Sedláček konstatuje, že odlehlost
může být jedním
z důvodů bohatého
spolkového života
v obci. Zároveň však
způsobuje
mírný
úbytek obyvatel, kteří ve městech hledají
pracovní příležitosti.
Ale spolkové i obecní aktivity jistě přiJan Sedláček,
spívají k pocitu soustarosta Křižánek
náležitosti občanů
s obcí. A možná jich díky tomu neodchází
tolik, domnívá se starosta.
Dlouhodobý úbytek obyvatel je však
znát. Přispívá k němu též atraktivita obce
31
›
téma
příklady dobré praxe z obcí a měst
› pro
se sváží jednou týdně a ukládá se na krechty v kompostárně. Větve se drtí na štěpku.
Zájem o službu je podle starostky velký
a ubylo i pálení odpadů ze zahrad. Na jaře
se kompost použije do truhlíků či na záhony, zájem mají i soukromí zemědělci.
Co podporuje sounáležitost s obcí? »Co si
neuděláme, to nemáme. Pro děti organizujeme kroužky, pro dospělé kulturní akce.«
Aktivní je spolek myslivců, rybářů, sdružení
sousedů Real střed, mužský pěvecky sbor,
sdružení rodičů nebo farní komunita. Pozornost návštěvníků upoutá mj. Muzeum
oskoruší, Slavnost oskoruší, Etnosalaš, Oskorušobraní či hody. Jedno infocentrum je
v provozu celý rok v místní knihovně a druhé sezonně v rekreační oblasti.
I Martina Bílová potvrzuje, že bez dotací
by obec nemohla investovat do většího rozvoje. Díky nim vyrostly komunikace, cyklostezky, obecní a společenský dům, kompostárna nebo se opravil hřbitov. Místo
dotací a související administrativy by však
uvítala přímé navýšení obecních rozpočtů.
Problémy působí zatrubněný potok,
jenž se na několika místech propadá. Dotace na opravu je však podmíněna výstavbou ČOV. Ale ta v obci je. »Pozitivní je však
rozbíhající se pozemková úprava, jež nám
pomůže s erozními problémy na katastru.
A také startujeme výstavbu ulice pro 24
domů ve dvou etapách. »Je to zásadní krok
pro udržení školy. A udržet školu znamená
n
udržet zde život,« uzavírá starostka.
FOTO: archiv
chataře a chalupáře, která zvyšuje
ceny nemovitostí. Zvětšuje se i počet trvale neobydlených domů, jichž je v obci
na dvě stovky, a které využívají především
lidé z velkých měst k rekreaci. Křižánky
tak v sezoně a mimo ni výrazně mění svůj
charakter. »Máme velké katastrální území i vysoký počet nemovitostí. Obce však
získávají finance především podle počtu
trvale bydlících obyvatel,« upozorňuje starosta. »V současnosti nevidím reálné řešení. Snažíme se alespoň místní obyvatele
podporovat. Zároveň však nezapomínáme
na komunikaci s chataři a chalupáři.«
Z turistického hlediska nabízí obec unikátní roztroušenou zástavbu s řadou památkově chráněných domů i krásné okolí.
Na malebná místa cíleně upozorňuje. Např.
vloni naučnou stezkou o křižaneckých pilníkářích, která vede na kopec s nádherným
výhledem na Křižánky a Žďárské vrchy.
Rozvoj obce se opírá o externí zdroje financování. Vlastní rozpočet by nepokryl
rozvoj, jaký zažívají Křižánky v posledních
letech. Daří se využívat evropské, národní
i krajské zdroje. Starosta však upozorňuje, že na realizaci řady projektů nelze tyto
zdroje získat, příkladem je výstavba obecních bytů. Tzv. evropské peníze podpořily
např. v roce 2007 přestavbu původní prodejny Jednota na vzdělávací centrum pro
občany z regionu s kapacitou až 80 osob.
Od roku 2005 realizují Křižánky i program
místní Agendy 21 a jako první malá obec
letos získaly kategorii B. Za úroveň MA21
mají i Cenu za kvalitu ve veřejné správě.
Martina Bílová, starostka Tvarožné Lhoty,
říká, že na venkově k sobě mají lidé blíž.
tvarožná lhota Si cení šKoly
Nápad, který se obci Tvarožná Lhota v budoucnu jistě vyplatí, je možnost dětí z místní školy strávit za dobré vysvědčení jeden
den se starostkou. »Ráno společně rozdělíme práci zaměstnancům a projdeme si vesnici, kdy děti vznáší nápady na zlepšení,«
uvádí starostka Martina Bílová. »V rekreační oblasti vodní nádrže Lučina posbíráme odpadky po turistech a děti se seznámí
s provozem nádrže. Navštívíme i některého
z nejstarších občanů s vyrobenými dárky.
Z vybraných dětí už máme zájemce o zaměstnání na úřadě,« chválí si starostka.
Obec dlouhodobě podněcuje ekologický
způsob života na svém území, čehož dokladem je i komunitní kompostárna. Část
kapacity zaplní údržba veřejných prostranství, ale slouží i občanům. Biologický odpad
Simona dvořáčKová
malá obec, jež překvapí počtem spolků
c
ena naděje pro živý venkov je udělována v rámci soutěže Vesnice roku
za každý kraj vždy jedné obci. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový
vítěz, jemuž náleží finanční odměna ve výši
100 tisíc korun. Částka je určena na podporu místních spolkových aktivit. Iniciátorem
tohoto ocenění je Sdružení místních samospráv (SMS) ČR a letos si je vysloužila obec
Rouské (asi 250 obyv., okr. Přerov).
»Rouské má obrovské množství aktivních
spolků, které významně obohacují život
komunity,« zdůvodňuje volbu Jan Pijáček,
starosta Vlčnova, první místopředseda SMS
ČR a člen hodnotitelské komise. »S paní
starostkou jsme hovořili i o tom, jak naloží
se 100tisícovou odměnou za vítězství obce.
Bez zaváhání sdělila, že svolá všechny spolky a domluví se, jak budou peníze rozděleny
a využity. Toto rozhodnutí mi jen potvrdilo,
že si Rouské prvenství zasloužilo.«
Čím to, že se spolkovému životu tak daří?
»Rouské dlouho spadalo pod obec střediskovou a byli jsme tzv. zániková obec,« říká
starostka Miluše Stržínková. »Znamenalo
to odliv mladých lidí z vesnice a útlum kulturního života. Po roce 1990, kdy se obec
32
osamostatnila a začala se rozvíjet, nám
mladí lidé přestali odcházet a zakládali rodiny. Své děti zapojují do kulturních aktivit
a pěstují v nich zdravou hrdost na obec
a její propagaci.«
aKtivity od jara do zimy
V obci působí deset spolků a občanských
sdružení. Nejstarším spolkem jsou hasiči,
nejaktivnějšími Rousecká dráčata, jež vystupují během obecních a kulturních akcí.
Pořádají také festival slámování nebo drakiádu. Taneční klub Californie se věnuje
soutěžím a výuce country tanců. Bestfest je
pořadatelem stejnojmenného letního hudebního festivalu.
K velmi aktivním patří také Občanské
sdružení Za uchování a rozvoj místních
tradic, jež pořádá kurzy tradičních řemesel
a podzimní, jarní a vánoční výstavy, které
mají ohlas v širokém okolí. Na kulturním životě obce se dále podílí Klub seniorů Rouské-Všechovice, který organizuje cestopisné
a naučné přednášky, zájezdy do divadel
a po našich regionech. Sdružení Centrum
aktivního odpočinku se věnuje aktivitám
v dostihovém sportu a práci se zvířaty. Ak-
FOTO: archiv Obce rOuské
Vznik Ceny naděje pro živý venkov motivovali lidé, kteří jsou
hybateli společenského dění. Spotřebují při tom často mnohem víc entuziasmu než peněz. Kam ocenění putovalo letos?
Společenský život obce Rouské tvoří tanec, lidová řemesla, soutěže, festivaly...
tivními spolky jsou rovněž Ochránci přírody a Myslivecké sdružení Háj.
Zázemí nacházejí spolky zdarma v prostorách obecního domu nebo venkovním
víceúčelovém areálu. Při získávání finančních prostředků a dotací je podporuje nejen obec, ale i mikroregion Záhoran.
Návštěvníky mohou v Rouském zaujmout
také šesterými slunečními hodinami (sedmé se připravují), slaměnými sochami, jež
v adventním čase zdobí náves, nebo živým
betlémem v podání Rouseckých dráčat.
»Novou aktivitou obce je letní spolkový
biograf, při němž se promítají filmové dokumenty z různých akcí a úžasně se u toho
/sd/
dovedeme bavit,« uzavírá starostka.
prosinec 2012
příklady dobré praxe z obcí a měst
téma
prorodinná opatření se týkají
rodin s dětmi, ale i seniorů
m
otivovat obce a města ke zmapování zavedených prorodinných
opatření a rozvíjet je patří k cílům
soutěže Obec přátelská rodině, již vyhlašuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá
komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny. Přihlásit se do pátého
ročníku soutěže lze ještě do konce prosince. Podmínkou je plán rozvoje rodinné
politiky (http://obecpratelskarodine.cz).
Požádali jsme několik obcí, jež vloni zvítězily ve svých kategorích, o příklady jejich
prorodinných aktivit.
v Suchovršicích mají K Sobě blíž
Ohniskem dění v Suchovršicích (asi 370
obyvatel, okr. Trutnov) je dvoutřídní mateřská škola. »Vycházíme vstříc i rodinám
z okolních obcí a města Úpice,« říká starostka Lenka Hozová. MŠ je členem sdružení
venkovských školek SULIHARA (Suchovršice, Libňatov, Havlovice a dříve i Radče).
MŠ je v obci již 65 let, první stupeň ZŠ
byl zrušen v roce 1976. Přibližně v té době
se obec sloučila s Úpicí. »V roce 1990 jsme
se osamostatnili a první roky se soustředili hlavně na výstavbu vodovodu a opravy
mostů, jichž máme pět,« pokračuje starostka. »Poté jsme se mohli zaměřit více na život v obci, což činíme posledních šest let.«
Hybatelem dění je i sdružení rodičů nejen dětí navštěvujících MŠ – Prima rodiny,
jež celoročně pořádá ve spolupráci s MŠ,
SDH a Mateřským klubem pravidelné akce.
Mateřský klub je v obci asi dva roky a každé
úterý se dělí o prostor pro scházení se s MŠ.
Jeho členky se účastní tvořivých dílen, které
organizuje obec. Dětské dílny pořádá místní knihovnice. Činnost sdružení, k nimž
patří i Sokol, podporuje obec zázemím, ale
i finančně. Podporu prorodinným aktivitám
poskytuje i Svazek obcí Jestřebí hory a MAS
Království – Jestřebí hory.
V územním plánu vyčlenily Suchovršice
pozemky pro plánovanou novou výstavbu,
zatím se je však nepodařilo zasíťovat, příp.
vykoupit další. Co se však v posledních letech podařilo, jsou bezbariérové chodníky,
první přechod pro chodce, oprava budovy
MŠ společné s OÚ, nové vybavení knihovny, společenské místnosti a dětské hřiště.
»Všechny spolky tvoří lidé, jimž je s námi
dobře, a vzájemně spolupracují. Roli má
i obsazení úřadu, kdy v minulém volebním
období zaujaly funkce starosty i místostarosty ženy. Cíl, blaho obce, je stejný, jen cesty žen a mužů vedou občas jinudy,« uzavírá
starostka.
prosinec 2012
černá hora podporuje SpolKy
Městys Černá Hora (asi 1930 obyv., okr.
Blansko) se v oblasti prorodinných opatření
zaměřoval v minulosti na základní funkce,
tj. fungování školy a školky, zajištění lékařské péče, provozování sportovišť a dětských
hřišť apod. K výčtu patří i zainvestování
a příprava pozemků pro bytovou výstavbu.
»V rámci možností poskytujeme organizacím v naší působnosti finanční podporu
a pronájem obecních prostor za příznivých
podmínek, příp. bezplatně,« uvádí starosta
Ing. Ondřej Měšťan.
Od roku 2010 Černá Hora cíleně spolupracuje s neziskovými organizacemi, nejvýrazněji s těmi, jež se zaměřují na děti a seniory. Jsou to Centrum pro rodinu Veselá
Beruška, Svaz zdravotně postižených, SDH
a TJ Sokol. Přímo městys organizuje a řídí
činnost Sboru pro občanské záležitosti,
místní knihovny a podílí se na aktivitách
ZŠ a MŠ. Podle starosty je třeba poděkovat
dobrovolníkům, kteří v této oblasti iniciativně a obětavě pracují.
Vzhledem k rozsahu bytové výstavby se
do městyse stěhují hlavně mladé rodiny
s dětmi, které zajímá i oblast prorodinných
opatření. »V současnosti tento dojem nepříznivě ovlivňuje nedostatek míst ve školce. Hledáme řešení pro překlenutí tohoto
přechodného období 2–3 let,« říká starosta.
Soužití generací v Kunovicích
Prorodinné aktivity města Kunovice (asi
5500 obyv., okr. Uherské Hradiště) ilustruje
např. výstavba či obnova stávajících dětských hřišť rozmístěných po celém území
města nebo rekonstrukce budovy bývalé
Panské sýpky na Komunitní centrum, jež
poskytuje zázemí knihovně, některým spolkům, Centru pro matky s dětmi Beruška
a seniorům. »Je důležité zmínit, že na Slovácku je víc než jinde časté tzv. mezigenerační bydlení, kdy v jednom domě žijí děti
s rodiči a jejich prarodiči,« upozorňuje kunovická starostka Mgr. Ivana Majíčková.
Od roku 1990, kdy se Kunovice osamostatnily, podporovalo vedení města spolkovou činnost pro děti i dospělé. Spolků
a sdružení pracuje na pět desítek a město
je podporuje bezplatným poskytováním
prostor nebo finančními příspěvky. Město
také pořádá kulturní akce zaměřené na setkávání občanů všech generací, na nichž se
organizačně podílí právě jednotlivé spolky.
Iniciátorem je především kulturní komise
rady města, ve spolupráci s komisí školskou
i sportovní.
FOTO: archiv MPsv
Odliv mladých z menších obcí za prací a službami do měst,
kde se obvykle usadí, je dlouhodobým jevem. V tomto ohledu
konkurují malá sídla těm velkým stěží. Ale promyšlený přístup a nabídka prorodinných opatření může ovlivnit mnohé.
Z vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině 2011 v Poslanecké sněmovně.
Zájem mladých o život ve městě se odvíjí
od nabídky bydlení. »Ve spolupráci se soukromými investory připravujeme pozemky
pro výstavbu rodinných domů či domů bytových. Za posledních deset let vzrostl počet obyvatel o 10 %,« doplňuje starostka.
Město se též snaží, aby MŠ i obě ZŠ byly
otevřenými školami, jež nabízejí volnočasové aktivity a spolupracují kromě rodičů
i s veřejností, spolky a sportovními kluby.
Na Slovácku je bohatá lidová kultura, kterou Kunovice podporují a udržují. Členy
folklorních souborů jsou děti, dospělí i senioři. V nejmladším souboru v republice,
Věnečku, pracují maminky s dětmi od jednoho roku. V ženském sboru Tetičky je
oproti tomu průměrný věk zpěvaček 70 let.
Svitavy pracují S rodinami
»Rodinná politika nespočívá v jednotlivých opatřeních, kterých je v našem městě
spousta. Jejím cílem je poskytnout rodinám,
ale nejen těm s dětmi, to, co potřebují,« komentují Mgr. Monika Čuhelová, koordinátorka projektu Svitavy pro rodiny a vedoucí
Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy a Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. »Základem je komunikace – náměty od rodin
se musí dostat k představitelům města.«
K opatřením města Svitavy (asi 17 tisíc
obyv.) patří např. podpora slaďování rodiny
a práce (Hlídací centrum), možnost zapojit se do veřejného života (Kulaté stoly či
Pracovní skupina pro rodinu), vzdělávání
rodičů i seniorů, přátelské prostředí (mezigenerační a komunitní objekty, hřiště),
občanská sdružení a organizace, v nichž rodiny najdou pomoc. Ke spokojenosti rodin
s dětmi ve městě přispívá rodinné centrum,
seniorům je k dispozici Klubu seniorů, děti
najdou zázemí v knihovně či Nízkoprahovém klubu Díra. Pamatuje se i na rodiny
ohrožené sociálním vyloučením či krizí.
Město rovněž využívá vazby na organizace, jež poskytují služby v okolních obcích
s cílem posilování funkcí rodiny a rodičovn
ských kompetencí.
Simona dvořáčKová
33
téma
příklady dobré praxe z obcí a měst
v knihovně jako v »obecním obýváku«
t
akto komplexně nahlíží na »malé«
knihovny i Ministerstvo kultury při
udílení ocenění Knihovna roku. Letos tento titul získala v kategorii základní
knihovna Obecní knihovna v Ratíškovicích
na Hodonínsku (4100 obyv., 413 čtenářů),
již vede Ing. Marie Škorpíková. Pomyslnou
druhou příčku má Místní knihovna Ostravice na Frýdecku-Místecku (2400 obyv.,
301 čtenářů) s vedoucí Martinou Klímkovou a třetí je Obecní knihovna v Košťálově
na Semilsku (1700 obyv., 114 čtenářů) v čele
s Lenkou Barochovou. V kategorii městských knihoven udělil Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR hlavní cenu
Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana
Uherské Hradiště (25 500 obyv., 8600 čtenářů), kterou řídí Mgr. Radovan Jančář.
Knihovna ratíšKovice
Si pochvaluje Souhru S obcí
»V knihovně pracuji od roku 2002 a práce
mě postupem času tak nadchla, že bych se
k původní profesi ekonomky už nevrátila,«
svěřuje se Marie Škorpíková. »Naši občané
se již naučili, že do knihovny si mohou přijít nejen pro dobrou knihu, ale také si posedět,vypít čaj při četbě časopisu, zajít na internet, zkrátka si odpočinout, setkávat se.«
Knihovnu naštěvují děti, studenti, dospělí v produktivním věku i senioři. Maminkám s dětmi je k dispozici dětský koutek,
od letošního jara slouží i »Family Point«.
Na nákup knihovního fondu poskytuje obec
ročně 50 tisíc korun, za něž lze pořídit max.
250 nových titulů. Vzhledem k tomu, že
většina čtenářů vyžaduje nové knihy, snaží
se knihovna vyčlenit z každé dotace, o niž
žádá, určitou částku i na doplnění knihovního fondu, většinou odborné literatury.
»Kdosi moudrý řekl, že by knihovna měla
být „obývákem obce“, a o to se všichni snažíme,« dodává Marie Škorpíková.
Knihovna v oStravici Slouží
míStním i návštěvníKům
Martina Klímková působí v ostravické
knihovně také jedenáct let. I »její« knihovna je místem setkání čtenářů všeho věků
včetně dětí, jež v ní vyplňují čas při čekání
na kroužky. Knihovna mj. nabízí donáškovou službu nebo bezplatné používání internetu. Navíc je spojena s turistickým informačním centrem a galerií.
Čtenáři se dělí na pravidelné a sezonní (chataři, turisté a lidé na dovolených
v okolních ubytovacích zařízeních, jež mají
možnost jednorázových výpůjček). Do knihovního fondu přibude ročně asi 300 nových knih, letos hlavně titulů povinné četby
pro studenty. Nákup hradí obec.
FOTO: archiv
Knihovny už dávno neplní jen služby spojené s výpůjčkou
knih. A nezastupitelné jsou zejména v malých obcích, kde bývají důležitým místem kulturního a společenského dění.
Místostarosta Ratíškovic Radim Šťastný,
Marie Škorpíková a starosta Josef Uhlík.
v hradišti čtou SKoro všichni
Téměř každý třetí občan je čtenářem
Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském
Hradišti, kterou už sedm let vede Radovan
Jančář. »Snažíme přilákat lidi do knihovny
akcemi pro všechny věkové kategorie s důrazem na děti. Početnou skupinou, s níž
pracujeme, jsou i nevidomí a slabozrací
občané a senioři. Dbáme také na to, aby se
u nás lidé cítili jako doma a měli pohodlí.«
Knihovna např. půjčuje dioptrické brýle,
deštníky, instalovala venku box na vracení
knih, na akce zve formou SMS atd.
Snaží se rovněž zapojovat do všech větších akcí, jež pořádá město. Tradičně jsou
to Slovácké slavnosti vína a dny otevřených
památek, letos to byla též kampaň Město stromů. Spolupracuje mj. s agenturou
Marlin při rekvalifikaci nezaměstnaných,
z nichž někteří našli v knihovně práci.
Na nákup knih se v minulosti uvolňovalo kolem 1,2 mil. korun. »Dbáme přísně
na profilaci knihovního fondu, proto se poměr beletrie a naučné literatury pohybuje
n
zhruba 50 na 50,« dodává ředitel.
KošťálovSKá Knihovna má více
čtenářeK
Opravdovým komunitním centrem je
i knihovna v Košťálově, v níž se odehrávají programy, zábavná odpoledne a soutěže
pro děti, tvůrčí dílny o Velikonocích či Vánocích, besedy, vzdělávání apod. Vznikla
v ní kupříkladu i nekonečná kniha básní
dětských autorů nebo leporelo obce. Slovy
Lenky Barochové, která je v knihovně už
třináctým rokem, je to místo pro relaxaci
i zábavu. Mezi čtenáři všeho věku mírně
převažují ženy. Knihovní fond je pravidelně
rozšiřován asi o 400 titulů ročně.
Simona dvořáčKová
o
zisku titulu Strom roku 2012 v anketě Nadace Partnerství pro nejmohutnější lípu Novodvorské aleje
u obceVavřinec na Blanensku (asi 840 obyv.)
jsme v Moderní obci psali. Ale zmíněná alej
uspěla už vloni v anketě sdružení Arnika
Alej roku. Obě vítězství ovlivnilo nasazení
místních občanů za její obnovu a podpora
obce (Vesnice roku 2011 Jihomoravského
kraje, Knihovna roku 2011).
»Obec se začala v obnově aleje angažovat
vloni, poté, co jsem byl seznámen iniciátorkou její záchrany, studentkou Kateřinou
Židů a jejím otcem, se záměrem revitalizace,« upřesňuje starosta Vavřince Miloslav
Novotný. »Jmenovaní doslova zbláznili
další – žáky ze ZŠ Sloup, revírníka Lesů ČR
34
a další, kteří pomáhali s odstraňováním náletů a obrostu v aleji. Současně dojednali
na Správě CHKO Moravský kras arboristické ošetření jednotlivých stromů. Práce dobrovolníků financovali částečně z vlastních
prostředků a Kateřina získala na revitalizaci prostředky díky projektu přihlášenému
do programu Nadace O2 Think Big.«
Mezery v aleji po zaniklých stromech doplnili klony 500–600 let starých lip, jež vysázely rodiny z okolí jako své rodové stromy.
Obec se do revitalizace zapojila pracemi
při vysečení aleje, osazení odpočinkového
posezení a jinými drobnými činnostmi.
Červnové slavnostní předání aleje veřejnosti bylo také příležitostí k adopci stromů
/sd/
některými rodinami.
FOTO: lenka grOssMannOvá
novodvorská alej i obec vavřinec
sbírají jeden vavřín za druhým
Z titulu Strom roku 2012 se radovali žáci
a učitelé ZŠ Sloup i vedení obce Vavřinec.
prosinec 2012
příklady dobré praxe z obcí a měst
téma
Generel zeleně, územní plán, osvěta dětí školou povinných,
organizovaná výsadba zeleně, prevence vandalismu..., to
všechno jsou nástroje, s nimiž mohou obce a města pracovat,
aby zlepšily kvalitu života na svém území.
n
a zkušenosti s nimi jsme se dotázali vybraných municipalit, jež by
si ke svému názvu mohly bez obav
připojit přídomek »zelené«: Uherské Hradiště, Drmoul, Dolní Břežany a Machová.
prosinec 2012
Součástí »zelené« kampaně Uherského
Hradiště byl i program ke Dni Země.
dolní břežany jSou v péči
o zelené plochy důSledné
Držitelem Zelené stuhy 2012 jsou Dolní
Břežany (asi 3200 obyv., okr. Praha-západ),
které v posledních dvaceti letech procházejí velkou proměnou. Podle starosty Ing. Věslava Michalika, CSc. si výsadba, zakládání ploch zeleně a revitalizace historických
částí obce vyžádaly posílení pracovní čety
a investici do technického vybavení.
Obec má rozpracovaný generel zeleně
a Strategický plán, jehož je součástí je koncepce rozvoje zeleně. Územní plán požaduje u všech rozvojových ploch ponechat min.
19 % na veřejná prostranství a zeleň. To
umožňuje u nové zástavby realizovat širší
ulice s chodníky a stromořadím, ponechat
místa pro náměstíčka, hřiště apod.
Regulační plány jednotlivých rozvojových
lokalit řeší zadání pro realizaci veřejné zeleně tak, aby navazovala na již realizované
projekty. Např. nyní se projednává RP pro
výstavbu 15 rodinných domů blízko parkově upravené plochy v centru obce. Podle RP
má k parkové úpravě vést přístupová cesta
s dvojitým stromořadím, jež v budoucnu
vytvoří přístupovou alej navozující atmosféru vstupu do parkově upravené zeleně.
Občané se zapojují do údržby zeleně
např. péčí o předzahrádky (soutěž Rozkvetlá obec) a brigádami, pracovníci obecního
úřadu každoročně vysazují v lese stromky.
FOTO: archiv szkT
Z vyhlašování výsledků EFE: druhá zleva
starostka Drmoulu Vladislava Chalupková.
O zeleň pečují dva zaměstnanci s každoroční posilou pracovníků z úřadu práce
(VPP, VPS). S náročnými pěstebními pracemi pomáhá Správa lesů Drmoul. Zapojuje se i veřejnost: vloni např. při výsadbě
na školní zahradě, letos v prostoru bývalého tankodromu při přípravě výsadby aleje
a sadu původních ovocných dřevin, jež dřív
pěstovali němečtí obyvatelé. Jde o unikátní
projekt, při němž se posílí genofond původních odrůd, své síly spojí jednotlivci i spolky a němečtí sousedé. Vztah k životnímu
prostředí se cíleně buduje v ZŠ ekologickou
výchovou (mj. Zlatý diplom v recyklování).
Současný úspěch obce pramení v minulosti, kdy její vedení zbudovala základní infrastrukturu. Neméně důležité je, že v současném zastupitelstvu obce panuje soulad
a v péči o zeleň se řadu let postupuje podle
stejných plánů a záměrů. »Cením si také
organizací, které dokážou zapojit do dění
v obci veřejnost. Někde je to snad běžné, ale
u nás, v bývalých Sudetech, kde se po válce
vyměnilo přes 95 % obyvatelstva, to samozřejmé není,« dodává starostka.
FOTO: FranTišek kleMenTa
v uherSKém hradišti mají lidé
zájem o životní proStředí
Pro Uherské Hradiště byl tento rok velmi
příznivý. Vloni na podzim převzalo symbolické žezlo pro Město stromů 2011/2012,
což jej nominovalo i do soutěže Entente
Florale Europe (EFE, Evropská kvetoucí
sídla). Letos na jaře bylo vyhlášeno Historickým městem 2012, v září se v rámci EFE
umístilo na druhém místě a v říjnu se jeho
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana stala Městskou knihovnou roku (viz str. 34).
Vítězství v soutěži Město stromů znamená
i závazek vést po 12 měsíců environmentálně vzdělávací kampaň. V Uherském Hradišti byly její součástí např. veřejná projednání
zaměřená na zeleň a revitalizaci veřejných
prostranství, výsadby stromů, osvětové
akce (např. Týden pro Zemi), tematické besedy či výstavy. Ke Dni stromů (20. října) letos proběhl i týdenní doprovodný program.
Do kampaně se zapojily i školy. Zvýšenému
zájmu o téma životní prostředí přizpůsobuje město i svůj web.
Častým nástrojem průběžné osvěty a motivace občanů, aby chránili své prostředí, je
výsadba ve spolupráci se sdruženími a spolky a doprovodné programy (Stromy pro Rochus či Zelené plíce města). Město podporuje i zakládání zeleně v krajině (myslivecká
sdružení a ochránce přírody).
Zdrojem financování péče o zeleň a prostředí je rozpočet města, ale daří se čerpat
i »evropské« dotace, např. z OP Životní
prostředí a v rámci IPRM. Veřejná zelená
prostranství je však třeba zachovat, jak časté jsou třeba projevy vandalismu? »V posledních letech mají klesající tendenci,«
komentuje Mgr. Pavel Hubáček z oddělení
rozvoje města. Přispívá k tomu i kamerový
a dohlížecí systém, kdy je po městě rozmístěno 16 kamer a plánuje se instalace
dalších. Opomenout nelze ani pravidelné
pochůzky městských policistů.
»Máme to štěstí, že lidem není lhostejný
vzhled veřejných prostranství. V některých
částech se dodnes konají společné brigády,
např. jarní úklid zelených ploch, hrabání
listí a drobné udržovací práce,« říká Pavel
Hubáček. Dodejme ještě, že pomyslné žezlo Města stromů předalo Uherské Hradiště
v listopadu Městské části Praha 10.
drmoul dbá o Svůj původní ráz
ČR letos v EFE zastupovala i obec Drmoul
(910 obyv., okr. Cheb), díky vítězství v soutěži Zelená stuha ČR 2011. Neodešla s prázdnou a v kategorii vesnic získala bronz. Jak
ona udržuje svá zelená prostranství?
Východiskem je generel zeleně, plán náhradních výsadeb a Program rozvoje obce,
kdy obec podporuje výsadbu trvalých porostů stromů a keřů a preferuje domácí
druhy. »Zachování venkovského charakteru
je pro nás stejně důležité jako dlouhodobá
spolupráce s odborníky,« vysvětluje starostka Drmoulu Mgr. Vladislava Chalupková.
Údržbu zeleně obec hradí z rozpočtu
a z výnosů obecních lesů, s dalším pomáhají dotace: OP Životní prostředí, Strategický plán Leader prostřednictvím MAS 21,
o.p.s. a Program rozvoje venkova.
FOTO: archiv MěsTa uherské hradišTě
Kvetoucí sídla a obce, v nichž
se to doslova zelení
Machová chce pořídit i kontejnery, jež by
umožnily svoz hmoty ke kompostování.
35
›
téma
příklady dobré praxe z obcí a měst
Machová na Zlínsku (asi 570 obyv.) obsadila
v soutěži Zelená stuha 2012 stříbrnou příčku. Péči o životní prostředí a zeleň uvnitř
obce i v celém katastru se usilovně věnuje přes deset let. Mezi první počiny patří
v tomto ohledu výstavba kořenové čistírny
odpadních vod uvedená do provozu v roce
2002. O vysoké úrovni čištění vod svědčí
i to, že se do potoka vrátily vydry.
V témže roce se obci podařilo podle plánu ozelenění komplexně obnovit parkové
a zelené plochy. Nejen ty v její správě, ale
ve spolupráci s občany i ty přiléhající k jejich obydlím. Ti je od té doby udržují a jak
dodává starosta obce MVDr. František
Václavík: »Můžete k nám zavítat kdykoliv
a travnaté plochy budou stále upravené.«
Příkladem péče o zeleň jsou i rozsáhlé
biokoridory. Obec vykoupila od občanů
pozemky a vysadila na nich v souladu se
zpracovaným projektem vhodnou druhovou skladbu stromů a keřů. »V obci došlo
téměř ke 100% zornění zemědělské půdy,
FOTO: FranTišek kleMenTa
› machová Se zelenou hradbou
Biokoridory o rozloze 8 ha umožnily
záchranu řady živočichů a rostlin.
z osevních ploch zmizely pícniny, okopaniny a zůstaly pouze řepka, kukuřice a obiloviny. Zhoršily se podmínky pro život fauny
i pro pestrost květeny a některé druhy se
skoro vytratily. Dnes můžeme konstatovat,
že toto opatření mělo pro život v přírodě
velký význam. S jeho realizací nám pomohla Agentura ochrany přírody a krajiny
ve Zlíně,« informuje starosta.
Podobně osela obec 3 ha květnatých luk.
Pro dané území byly louky dříve typické,
seno z nich se využívalo ke krmení hospodářských zvířat. Domácí zvířata, jež by potřebovala zelené krmivo, se však v Machové
už nechovají, proto obec zřídila louky s co
nejpestřejší druhovou skladbou lučních
květin. Louky se sečou až v červenci, aby
bylo možné vysemenit květy a vyvést mláďata. Dopad je v osvětě – mládež se může
učit poznávat rostliny. Stejným přístupem
řeší obec i úpravu polních cest, aby byly
1–2krát ročně pokoseny, čímž se omezuje
výskyt plevelných rostlin.
Z množství dalších aktivit zmiňme ještě
komunitní kompostování rostlinného odpadu do vaků, jež funguje od loňska díky
dotaci z OPŽP a spolupráci s okolními obcemi. Součástí kompostárny je budova pro
uskladnění potřebné techniky. Občané tudíž nemají důvod vyvážet biologický odpad
n
na polní cesty či meze.
Simona dvořáčKová
Separace odpadu se vyplatí
všem, potvrzují zkušenosti obcí
Obcí a měst, které dosahují výborných výsledků v třídění
komunálního odpadu, je už celá řada. Ty nejlepší každoročně
odměňuje společnost EKO-KOM křišťálovou popelnicí.
S
outěže »O křišťálovou popelnici« se
automaticky účastní všechny obce
zapojené do systému EKO-KOM.
Hodnotí se jejich výsledky při nakládání
s komunálním odpadem i komplexnost
hospodaření včetně informování občanů.
Vychází se z údajů, jež obce poskytují pravidelným výkaznictvím. Za své výkony v roce
2011 byly letos prvními třemi místy odměněny obce Vimperk, Jeseník a Sedlčany.
řejnou prezentaci výsledků v oblasti třídění
odpadů, aby lidé věděli, že toto počínání
má smysl,« říká Ing. Marie Hejlková z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk.
Ve Vimperku slouží ke třídění 276 kontejnerů rozestavěných na 66 stanovištích
po celém městě a sběrný dvůr. »Občany
k třídění motivujeme ve vimperských novinách a na webu města,« přibližuje Marie
Hejlková. »V září se konaly Odpadové dny,
kdy jednotlivci i školy mohli navštívit skládku odpadů v Pravětíně, sběrný dvůr a kompostárnu či se seznámit s technikou Městských služeb Vimperk.« Další podpůrná
opatření zahrnují informační letáky o odpadovém hospodářství a sběrných místech,
třídění bioodpadu nebo sběr papíru a nádoby na papír a plast ve školách.
FOTO: archiv MěsTa viMPerk
rodinné Stříbro vimperKu
Odpadové hospodaření Vimperku (asi 7900
obyv.) stojí na zásadách, že má být ekonomicky soběstačné, aby město nemuselo
systém dotovat a jeho vybavení (skládka,
kompostárna, Městské služby aj.) je tzv.
rodinným stříbrem. Služby si občan musí
platit, ale nesmí přitom řešit problém kam
s odpadem. »A nezapomínáme ani na ve-
Ve sběrném dvoře ve Vimperku mohou
občané odevzdat i potravinářský olej.
36
na jeSenicKu obce Spojily Síly
»Náš region je specifický, a také proto se
obce domluvily na jednotném systému
v oblasti odpadů,« vysvětluje Jan Prejda,
ředitel Technických služeb Jeseník a. s., jež
ve městě (asi 11 850 obyv.) zajišťují komplexní odpadové hospodářství. Region má
jeden systém separace odpadů a jednu
hlavní skládku s dostatečnou kapacitou.
Separovaný odpad Jeseník podporuje už od roku 1992, k dispozici je hustá síť
kontejnerů a dva sběrné dvory. »Občanům
zdůrazňujeme, že vše co odloží do separačních kontejnerů a lze to využít, předáme
po dotřídění k využití. Celkem využijeme
až 85 % odpadů.« Občané jsou informováni
v místním tisku, školám se nabízí prohlídky
dotřiďovací linky, pořádají se ekosoutěže,
besedy a dny otevřených dveří v TS.
Nedávno se s pomocí dotace zahájila
výstavba nové dotřiďovací linky na separovaný odpad s kapacitou výhledově až na 20
let. Obce se též dohodly, že vybudují kompostárnu. »Třídění bioodpadu řešíme pět
let. Bylo složité najít vhodné místo a přesvědčit všechny členy Sdružení měst a obcí
Jesenicka,« uvádí Jan Prejda. Jako nejvýhodnější se pak zvolila technologie klasického
kompostování v pásových hromadách.
Sedlčany Si občany vychovaly
»Máme jednoduchou strategii,« informuje
Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta Sedlčan (asi 7560 obyv.). »Čím více vytřídíme,
tím méně směsného odpadu odvezeme
na skládku a zaplatíme za dopravu a uložení. A méně zaplatí i občané.« Ty se k třídění
podařilo z větší části „vychovat“, což by ale
nešlo bez jejich zájmu, myslí si místostarosta. O jejich osvětu se starají převážně Sedlčanské technické služby, a to články v místním tisku či akcemi pro školy a veřejnost.
Třídí se kromě běžných komodit i bioodpad? Ano, ale jen ve sběrném dvoře. Malá
obecní kompostárna do 150 t/rok už přestává stačit, město si zažádalo o dotaci z OP
ŽP na výstavbu nové.
V areálu bývalé městské skládky vznikla
překládací stanice pro transport odpadu
na skládku do Votic. Plánovala se i výstavba kompostárny pro výrobu energetického
kompostu coby topného média pro městkou teplárenskou společnost. Kvůli finanční náročnosti město od projektu ustoupilo.
Bývalou skládku dále čeká rekultivace. n
Simona dvořáčKová
prosinec 2012
S námi
jste vždy
o stupeň výš
Lakovna disponuje NEJVĚTŠÍ a NEJRYCHLEJŠÍ
plně automatickou linkou s chemickou předúpravou,
možností velmi rychlé výměny odstínu barvy
a vypalovací tunelovou pecí s regulovanou teplotou
i rychlostí průjezdu.
Součástí lakovny je také linka DECORAL, která
umožňuje vtisknout kovům jedinečný a designově
náročný vzhled. Mimo různé dekory dřeva, které jsou
využívány zejména pro okenní profily a bazénová
zastřešení, nabízí dekory imitující karbon, měď, žulu,
mramor, kapky deště a mnoho dalších.
Eiffelovku
nalakujeme
za 13 dní!
B
Barvy
s duší...
ALBIXON a.s.
Cintlovka 535
268 01 Hořovice
Tel.:
+420 251 094 094
Fax:
+420 251 094 056
Email: [email protected]
www.PRASKOVALAKOVNA.cz
www.ALBIXON.cz
MO001360
Správa a rozvoj
regulace nájemného
končí. Co bude dál? /6
»Nedojde-li k dohodě, bude moci některá
ze smluvních stran podat návrh k soudu
na určení výše nájemného v místě obvyklého,« upozornila mluvčí MMR. Zkušenosti
z postupné deregulace hovoří o tom, že drtivá většina sporů mezi majiteli bytů a nájemci končí nakonec dohodou. Jen minimum případů zamířilo k soudu. Soudních
sporů proběhlo za necelé dva roky několik
desítek – a nikoli tedy desetitisíce, o nichž
se ještě na sklonku roku 2010 spekulovalo.
Konec regulace nájemného k 31. 12. 2012 ve zbývajících městech České republiky, tedy zejména v Praze a krajských metropolích, je již na spadnutí.
M
inisterstvo pro místní rozvoj
(MMR) spustilo pilotní provoz
mapy nájemného ve spolupráci
s Institutem regionálních informací (IRI)
přibližně v polovině loňského roku a postupně se do ní doplňovala data z měst
a obcí, které mají přes 2000 obyvatel.
Mapa nájeMného by už Měla být
doplněna
»Po vyhodnocení pilotního projektu bylo
rozhodnuto, že se do mapy ještě do konce listopadu doplní údaje za Prahu a další
města, v nichž končí k regulované nájemné
k 31. prosinci 2012,« informovala tisková
mluvčí MMR Jana Jabůrková. U některých
větších měst budou v mapě nájemného informace i o obvyklém nájemném za jejich
části. Jde o tzv. cenové oblasti města, tvořené seskupením katastrálních území.
V případě velkých měst nově zařazených
do mapy nájemného, informativní údaje
o výši tamního obvyklého nájemného budou vycházet především z odhadu soudních znalců. Vzorem bude pro danou oblast
či město nejběžnější typ nájemního bytu.
»Už teď jsou na webu MMR (www.mmr.
cz) dostupné obvyklé ceny pro většinu krajských měst, např. pro Zlín, Olomouc, Plzeň
či Hradec Králové. Na konci listopadu ještě přibudou údaje o Praze a Brně,« sdělila
Jana Jabůrková. Zdůraznila však, že jde jen
o ceny orientační. Skutečná výše nájemného totiž záleží na více aspektech, jako jsou
lokalita, kvalita konkrétních bytů apod.
»Skutečně objektivní metodou, jak stanovit nájemné pro konkrétní byt, je však
jedině znalecký posudek daného bytu,«
upozornil Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR.
Změna nájemného od 1. 1. 2013 bude
možná už jen dohodou mezi nájemcem
a pronajímatelem, nikoli tedy na základě
jednostranného zvýšení pronajímatelem.
tržní nájeMné na SeStupné
trajektorii?
Zatímco obce ve Středočeském kraji nad
10 tisíc obyvatel a většinu krajských měst
konec regulace teprve čeká, zbytek ČR jí
prochází už od ledna 2012 bez větších problémů. Tržní nájemné totiž delší dobu klesá, často se dokonce pohybuje níže, než se
uvádí v mapách.
Podle Jany Jabůrkové tržní nájemné je
ve velké části ČR na nižší úrovni, než na
které se nacházelo regulované nájemné.
Přesto se objevily i případy, třeba v Karviné,
kdy se lidé dobrovolně z bytů stěhují, neboť
na nájem v nich nemají peníze. Ostatně
právě na Ostravsku se zatím vedou největší
spory o výši tržního nájmu mezi vlastníky
n
nemovitostí a nájemníky.
toMáš johánek
Building News
v liberci se zvýšení nájmů
obecním bytům vyhne
M
ěsto by sice u svých standardních
bytů mohlo přistoupit od Nového
roku ke zvýšení nájemného, pro
nejbližší období však tento krok neplánuje.
A to přesto, že od 1. 1. 2013 začne i pro Liberec platit úplná deregulace nájemného.
Na jeho výši se napříště musí dohodnout
obě strany: nájemník a pronajímatel. Sporné případy budou řešit soudy, přičemž přihlédnou k nájemnému v místě obvyklému.
Jeho výše se zjistí např. z mapy nájemného,
která by podle informací Ministerstva pro
místní rozvoj měla být pro Liberec k dispozici od letošního listopadu.
MěSto nanejvýš zohlední inflaCi
»Liberec vlastní zhruba 1000 bytů několika
typů. Např. byty v domě s pečovatelskou
službou, byty bezbariérové nebo byty pro
příjmově vymezené skupiny. Ty jsou určeny
lidem, kteří se třeba kvůli ztrátě zaměstnání
či z jiných příčin ocitnuli ve svízelné životní situaci. Ve všech konkrétně vymezených
typech bytů se nájemné meziročně zvyšuje
nanejvýš o inflaci, která se pohybuje okolo
2–3 %. V těchto typech bytů město nebude
v nejbližších letech nájemné zvyšovat ji-
38
ným způsobem,« uvedla primátorka města
Liberce Martina Rosenbergová. »Nyní, kdy
se značná část občanů vinou vlády potýká
se zdražováním základních potřeb, potravin, energií apod., nechceme občany zatěžovat dalšími životními náklady,« doplnila.
Ze všech bytů ve vlastnictví města je přibližně 200 standardních, na něž se uzavírají
smlouvy na dobu neurčitou a s výší nájemného 63 Kč/m2. V některých srovnatelných
městech se nájemné v podobných bytech
pohybuje i okolo 85 Kč/m2 podlahové plochy.Za bydlení v domech s pečovatelskou
službou platí nájemníci, jejichž jediným
příjmem je často pouze starobní či invalidní důchod, nájemné 23,42 Kč/m2 podlahové plochy, což je jedno z nejnižších v rámci
celé ČR. Za byt o 40 m2 tak nájemník na nájemném měsíčně zaplatí necelých 1000 Kč.
v čeM je SMySl obeCníCh bytů
»Vzhledem ke stárnutí populace a obtížné
sociální situaci některých skupin občanů je
hlavní úlohou obecních bytů zajistit střechu nad hlavou právě těmto skupinám,«
připomněla primátorka. »V domech s pečovatelskou službou je nájemné stanoveno
FOTO: ARCHIV
Říjnové vydání Moderní obec uvedlo chybnou informaci
o navyšování nájemného v obecních bytech, jimiž disponuje
Statutární město Liberec.
Primátorka Martina Rosenbergová
tak, aby obyvatelům bytů zbylo dost peněz
nejen na úhradu pečovatelské služby, ale
i základních zdravotnických úkonů,« dodala. V bytech pro příjmově vymezené osoby
je nájemné za 1 m2 pod 25 Kč. Město pamatuje i na tělesně handicapované občany,
kteří potřebují bezbariérové bydlení.
Další výhodou pro zájemce o obecní byty
je způsob jejich přidělování. Pokud se jakýkoliv byt uvolní, mají žadatelé možnost
získat jej už v témže měsíci (s výjimkou července a srpna). Přitom v řadě měst a obcí se
byty přidělují 2–3krát ročně.
V některých městech se nájemné také
soutěží. Byt tam získá ten, kdo nabídne nejvyšší nájemné. »Pro město Liberec je však
důležité nabízet byty za jasných podmínek,
kdy výši nájemného znají zájemci předem
a město bere v potaz jejich potřebnost a so/st/
ciální situaci,« shrnula primátorka.
prosinec 2012
Správa a rozvoj
v klimkovicích o čistějším ovzduší
Město Klimkovice (okr. Ostrava-město) se dlouhodobě zasazuje o čistější ovzduší na svém území. Uvědomuje si však, že
úsilí o kvalitu ovzduší nemůže být věcí pouze jedné radnice.
p
roto Klimkovičtí k tématu znečištění ovzduší připravují na 11. 12. 2012
konferenci, na níž pod záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy chtějí se zástupci dalších měst a obcí
probrat možnosti, jak z úrovně samospráv
vysoké koncentraci škodlivin v ovzduší čelit
a jaký tlak lze vyvinout na ty občany, kteří
nezodpovědným spalováním odpadů k této
koncentraci přispívají .
»Na konferenci se chceme s jejími účastníky domluvit na společném postupu,
který v rámci stávající legislativy umožní
občanům a samosprávám minimalizovat
nesprávné a zejména nezákonné činnosti,
k nimž dochází při individuálním vytápění
domácností,« vysvětlil místostarosta Klimkovic Ing. Jakub Unucka.
Podle jeho slov cílem konference nebude
hodnotit podíl lokálních topenišť na znečištění ovzduší či zdravotní rizika užívání
různých paliv. »Nechceme ani nikterak
konfrontovat jednotlivé organizace nebo
požadovat změny legislativy. Prostě pouze
chceme najít rozumné a schůdné řešení,
jak nenásilně donutit i ty nezodpovědné
k odpovědnosti,« uvedl Jakub Unucka.
Nicméně připustil, že kde tato osvěta
selže, bude zřejmě nutné hledat »správný
metr« na nezodpovědné občany. »Město Klimkovice už vyzkoušelo různé formy
působení na občany, kteří do svých kotlů
používají nevhodná či dokonce zakázaná
Konference Klimkovická výzva: 11. 12. 2012 ve městě Klimkovice
Na podporu své výzvy se město Klimkovice rozhodlo svolat workshop, který by měl vyústit v jednoduchý a účinný návod »Co dělat, aby se z komína
místního občana nelinul nepříjemný kouř?«
Město zve ty představitele obcí a další zájemce,
kteří si nechtějí jen stěžovat na špatnou legislativu,
ale pokoušejí se situaci aktivně řešit již nyní v rámci
svých možností.
Na workshopu se za účasti zástupců Ministerstva
životního prostředí, Moravskoslezského kraje,
Statutárního města Ostravy, Svazu měst a obcí ČR,
České inspekce životního prostředí, neziskových
organizací a dalších mají společně probrat reálné
možnosti pro rozumné a schůdné řešení, jak se domoci nápravy, když někteří obyvatelé obce ve svých
lokálních topeništích spalují odpady a používají
další zakázaná paliva.
konference farmářské
trhy – Quo vadis?
l
etošní sezona farmářských trhů (FT) je
již uzavřena, což nabízí vhodnou příležitost k jejímu zhodnocení, ale také
k hlubšímu zamyšlení nad úlohou těchto
trhů při rozvoji českého zemědělství, nad
jejich přínosy pro města a obce a rovněž,
nad tím, co přinášejí spotřebitelům.
Proto se letos už podruhé uskuteční konference Farmářské trhy – Quo vadis? Jejím
pořadatelem je Národní zemědělské muzeum v Praze a roli organizátora akce opět
přijala společnost SYMPEX GROUP s. r. o.
Její jednatel Ing. Josef Sléha, CSc., který je
zároveň vědeckým sekretářem konference,
připomíná, že akce si klade za cíl propojit
všechny klíčové aktéry. tedy farmáře a pořadatele trhů, představitele státní správy
a samosprávy, zástupce akademické obce
i všechny ty, kteří se o problematiku farmářských trhů hlouběji zajímají.
Letos se konference s podporou Ministerwstva zemědělství uskuteční už 11. 12.
od 9 hodin v Národním zemědělském muzeu (Kostelní ul. 44, Praha 7-Letná).
Na programu budou mj. témata jako:
Efekt FT pro rozvoj města Frýdku-Místku,
Veterinární dozor nad prodejem živočišných produktů na FT, Význam FT pro odbyt
prosinec 2012
paliva. Od zveřejňování fotografií komínů
znečišťujících ovzduší, přes články v místním tisku a televizi, vyhlášku o čistějším
vzduchu, až po osobní intervence. V posledních dvou letech však jde hlavně o pozitivní působení, které letos vyvrcholilo
masivní kampaní na výměnu starých kotlů
za novější s pomocí ministerské a krajské
„kotlíkové“ dotace, městského příspěvku
a výhodné půjčky. Možná lze udělat ještě
více a o tom rádi budeme na konferenci diskutovat,« uzavřel Jakub Unucka. /st/
tuzemského ovoce, Konkrétní zkušenosti
s prodejem masa a uzenin na FT, Nové přístupy k prodeji zemědělských produktů,
Zkušenosti konkrétních farem a ekofarem
s prodejem na FT apod.
Prezentovat se budou také zahraniční
zkušenosti, zejména z Německa.
Protože vedle farmářských trhů se rozvíjejí také další alternativní formy prodeje
potravin – kamenné »farmářské« prodejny,
prodej ze dvora, bedýnky, dodávky z farem
do restaurací aj., budou se účastníci konference zabývat také těmito trendy.
Organizátoři konference upozorňují
na to, že k účasti na konferenci je třeba se
předem elektronicky zaregistrovat, a to na
adrese: http://www.konferenceft.cz/index.
php?id=4 .
Garanty odborného programu jsou:
n Mgr. Lenka Fendrychová, Přírodovědecká fakulta UK;
n Tomáš Popp, provozovatel Plzeňských
farmářských trhů a Farmářských obchodů;
ENVIC, o. s.;
n Generální sekretář: Dana Kandertová,
[email protected], tel. 604 234 030;
n Vědecký sekretář: Ing. Josef Sléha, CSc.,
/st/
[email protected]
Nad konferencí převzal záštitu ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa.
Kdy a kde?
Akce se uskuteční v konferenčním sále Sanatoria
Klimkovice 11. 12. 2012 od 10:00.
Program:
10:00–10:30 prezence
10:30–12:00 přednáškový blok shrnující jednotlivá
témata
Přestávka
12:30–14:00 panelová diskuse nad možnostmi
řešení
14:00 Oběd
Další informace na webu www.cisty-komin.cz
Přihlášky se přijímají na: [email protected] nebo telefonicky na 556 420 303.
the livCom
awards: Úspěch
českých měst
f
inále celosvětové prestižní soutěže LivCom Awards (The International Awards
for Liveable Communities – Město, kde
stojí za to žít) se v závěru listopadu konalo
ve Spojených arabských emirátech ve městě Al Ain. Zástupci měst z celého světa tam
soutěžili v disciplínách souvisejících se zlepšováním životního prostředí a zvyšováním
kvality života svých obyvatel.
Zdravé město Chrudim dosáhlo nejvyššího ocenění, když v tomto finále získalo
mimo jiné první místo v hlavní soutěži
měst (v kategorii 20 tis. až 75 tis. obyvatel).
Druhé místo patřilo městu Kogarah City
z Austrálie a třetí místo si vydobyla Jihlava.
Finalistou soutěže v kategorii měst do 20
tis.obyvatel byly jihočeské Prachatice.
Chrudim byla dále oceněna v konkurenci
68 projektů z celého světa za dílčí projekty
Dům na půl cesty aneb Druhá šance pro
život a Nově – lépe – s lidmi!, a získala tak
ještě Bronzovou cenu za prezentaci. Jihlava
uspěla také na bronz s přihlášeným projektem Centrum environmentální výchovy.
Kompletní přehled výsledků v jednotlivých kategoriích se nalézá na: http://www.
/st/
livcomawards.com.
39
Správa a rozvoj
Dvacáté pokračování naší největší specializované výstavy
Infotherma k vytápění, úsporám energie a využívání smysluplných obnovitelných zdrojů energie se uskuteční ve dnech
14.–17. 1. 2013 na výstavišti Černá louka v Ostravě.
p
rezentovat se tam bude na 360 domácích a zahraničních firem a organizací, což je plná kapacita výstaviště. Letos se na Infothermě se očekává více
než 26 tisíc návštěvníků. Vzhledem ke složité ekonomické situaci, která se promítá
i do možnosti mnoha lidí vytápět své příbytky ušlechtilými palivy, je obsah výstavy
směrován do tří rovin.
Především to budou technické novinky
v otopných systémech na ušlechtilá i tuhá
paliva. Druhý okruh otázek se bude věnovat
Co dále nabízí Infotherma 2013
Součástí výstavy jsou již od letošního léta také tři internetové hlasovací soutěže:
TOP ENERGIE 2013 – na téma energeticky úsporných výrobků, technologiíca služeb
TOP DESIGN 2013 – je věnována návrhům a realizacím krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků.
ZKROCENÁ A NEZKROCENÁ ENERGIE – je určena pro amatérské a profesionální fotografy a jejich představám
o této problematice.
n Pro návštěvníkům výstavy bude sloužit i odborné poradenské středisko s předními wxperty z jednotlivých
oborů nomenklatury výstavy.
n Již tradičně budou výstavu hodnotit její návštěvníci v anketě Která expozice vás svými technickými novinkami nejvíce zaujala. Od jejího vyhlášení před čtyřmi léty nejvíce hlasů na výstavách dostávají firmy s otopnými
systémy, jako je například ATMOS, BUDERUS, DAKON a VIADRUS
n Vše o výstavě, vystavovatelích a odborném doprovodném programu najdete na: www.infotherma.cz
n
ZDROJ: INFOTHERMA
půdorysy jako pomůcka
pro vlastníky nemovitostí
Letos během podzimu se na trhu s nemovitostmi objevila
nová služba, která má za úkol zvýšit kredibilitu trhu s nemovitostmi v oblasti prodeje a pronájmu.
t
uzemská společnost Floorplans získala od britské firmy Making Plans
výhradní licenci na vytváření jednoduchých půdorysů. Ty slouží zejména k doplnění dokumentace stávající nemovitosti
nebo nebytového prostoru či k lepší orientaci konečného zákazníka při transakcích,
jako je pronájem bytových či nebytových
prostor, kanceláří a dalších objektů.
Půdorysy mohou vhodně sloužit i pro
doplnění chybějící dokumentace k nemovitostem ve vlastnictví obce. Přispívají také
ke zkvalitnění služeb partnerům v roli nájemců majetku. obce Strana pronajímatele
či prodávajícího získává efektivní nástroj,
jak jednoduše oslovit svoji protistranu.
Trh s obecními i komerčními nemovitostmi nepochybně vyžaduje stále větší péči.
U historických objektů je pochopitelné, že
se původní výkresy nedochovaly a v elektronické podobě nikdy vytvořeny nebyly.
V takových případech je nutné neexistující
dokumentaci nahradit.
kvalitní a pŘeSná dokuMentaCe
je základeM
Že srozumitelná dokumentace je naprostou
nezbytností, potvrzují i experti z renomované společnosti Cushman & Wakefield. »Aby
bylo možné prostory kvalitně pronajmout
nebo je nabídnout k prodeji, je nutné znát
alespoň výměry a dispozice jednotlivých
podlaží. V případě prodeje nemovitosti si
prodávající i kupující nechávají zpracovat
odhad ceny. Technická dokumentace je
jednou z položek, kterou odhadci studují
při stanovení hodnoty objektu,« vysvětluje Michal Soták, vedoucí výzkumu trhu
ve společnosti Cushman & Wakefield.
Kvalitní dokumentaci potřebuje rovněž sám vlastník nemovitosti, byť ji nemá
v úmyslu dále prodávat nebo pronajímat.
Je-li určena k podnikatelským účelům, například jako sídlo firmy, eviduje se její hodnota v účetnictví.
Nemálo nemovitostí rovněž bývá nabídnuto bance jako zástava pro získání úvěru,
FOTO: ARCHIV
v lednu 2013 infotherma
završí už druhé desetiletí
Podle zkušeností minulých let se letos na
výstavě očekává přes 26 tisíc návštěvníků.
celé škále zásadních možných úspor paliv
a energie. Ve třetí části budou představeny
smysluplné příklady uplatňování obnovitelných zdrojů energie.
obSáhlý doprovodný prograM
Nejen pro zástupce obcí a měst je připraven
rozsáhlý odborný doprovodný program,
který bude zahájen 14. 1. 2013 celostátní
tiskovou konferencí k aktualizované státní
energetické koncepci. Na konferenci vystoupí představitelé vlády a ministerstev
průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí, která převzala nad výstavou
záštitu.
Také dalších 41 přednášek a seminářů,
které se uskuteční během výstavy, se zaměří na moderní vytápění za ekonomicky do/st/
stupných podmínek.
což se v současné době týká i mnoha nemovitostí ve vlastnictví obcí. I v takových případech se pochopitelně klade velký důraz
na kvalitní a přesnou dokumentaci.
půdoryS ke každé nabízené
neMovitoSti
Pro stanovení ceny nemovitosti připravují
znalci odborné posudky, přičemž znalost
podlahových výměr budovy představuje naprostý základ pro jejich práci. Právě
půdorysy mohou velmi efektivně doplnit
pasport nemovitosti. »Dosud se půdorysy
Odhadovaná struktura
kancelářských ploch v Praze
2012 Třída A+B
Celkem 4,5 mil. m2
Ostatní
37 %
Třída A
44 %
Třída B
19 %
ZDROJ: CUSHMAN & WAKEFIELD A PRF, 2012
40
prosinec 2012
Správa a rozvoj
V případě prodeje nemovitosti si prodávající i kupující nechávají zpracovat
odhad ceny. Technická
dokumentace je jednou
z položek, kterou odhadci
studují při stanovení hodnoty objektu.
náStroj pro lepší vzájeMnou
koMunikaCi pŘi privatizaCi bytů
V řadě krajských měst, ale také ve středočeských sídlech nad 10 tisíc obyvatel nyní
končí deregulace nájemného a mnohde
ještě rovněž pokračuje, resp. dokončuje se
odprodej obecního bytového fondu.
Z výsledků posledního šetření Ústavu
územního rozvoje vyplývá, že celkový podíl zprivatizovaných bytových jednotek
do konce roku 2010 byl 79,7 %. Podle vyjádření jednotlivých měst, která byla do šetření zahrnuta, by nejzazším termínem privatizace bytového fontu mohl být rok 2023.
Procentní podíl bytů, které si obec hodlá
ponechat ve svém vlastnictví, je vztažen
k počtu bytů převedených ze státu do vlastnictví obce v roce 1991.
»Právě privatizovaný bytový fond často
trpí nedostatkem kvalitní dokumentace.
Naše služba však může poskytnout velmi
kvalitní a efektivní nástroj, jak zlepšit komunikaci mezi správcem bytového fondu
a nájemníkem,« tvrdí Miroslav Křivánek.
»Náš propracovaný systém přitom umožňuje pružně reagovat na vysokou poptávku
po zpracování plánků a během 24 hodin
od zadání vypracovat desítky půdorysů,«,
uzavírá majitel společnosti Floorplans.
/st/
prosinec 2012
nebojte se lokálek /3
Podle výzkumů je pro většinu cestujících – ať používají dopravu veřejnou, nebo individuální – klíčovým parametrem čas.
Tedy cestovní rychlost, s níž se mohou co nejdříve přepravit
z jednoho místa do druhého.
p
rávě zvýšení rychlosti se ukazuje jako
největší magnet pro přilákání dalších
cestujících, a tím i pro zlepšení ekonomiky a konkurenceschopnosti regionální
trati. Proto se na tento parametr zaměříme
detailněji. Často opakovaným mýtem je, že
dosáhnout rychlosti, která regionální tratě
zatraktivní pro zákazníka (cestujícího), by
bylo při současné úrovni jejich podudržovanosti nesmírně nákladné.
Co Snižuje ryChloSt na trati
Nízké průměrné rychlosti jsou někde dány
celým komplexem příčin, někde reálným
stavem trati, jinde historicky bezdůvodně
nízkou traťovou rychlostí, zastaralostí vozidel či technologií provozu – křižováním, telefonickým dorozumíváním apod. Některé
příčiny lze relativně snadno a levně odstranit či je alespoň podstatně omezit.
Zaměřme se především na ty, které lze
relativně snadno ovlivnit. Směrové a sklonové poměry trati ovlivníme jen obtížně.
Vozidlo a jeho provozní a dynamické parametry zpočátku – než budeme mít vozidla
nová – asi také ne. Křižování ve stanicích je
dáno technologií provozu, lze je optimalizovat ale většinou ne zcela odstranit.
Klíčovým parametrem, který na regionálních tratích ovlivňuje rychlost provozu,
jsou křížení se silničními komunikacemi,
nejčastěji nechráněnými přejezdy lesních
a polních cest se špatnými rozhledovými
poměry. Především nechráněné přejezdy snižují rychlost a zvyšují riziko střetu.
Míst, kde dopravní předpis podle typu zabezpečení a rozhledových poměrů snižuje
rychlost železničního vozidla i na 10 km/
hod, je na regionálních tratích mnoho. Přejezdy zásadně snižují průměrnou rychlost.
Dalším negativem je brzdění před a rozjezd
za tímto místem, což zvyšuje opotřebení
brzd a zvyšuje spotřebu pohonných hmot,
tedy výrazně zhoršuje ekonomiku provozu.
Řešením je:
n Odstranění přejezdu – dohoda s majiteli pozemků, kterým přejezd slouží, o odstranění alespoň některých přejezdů a svedení
dopravní potřeby na přejezdy zbývající. Vý-
Je dobré vědět
n Průměrná rychlost na regionálních tratích
se pohybuje na úrovni 30–35 km/hod. V případě
autobusové dopravy mezi 20–30 km/hod. Pokud
rychlosti porovnáme s jízdou autem na silnicích
II. a III. třídy, ta se pohybuje většinou na úrovni 50,
max. 55 km/hod.
n Komplexní optimalizace silničních přejezdů
zvýší nejen rychlost a plynulost jízdy na celé trati,
ale také významně sníží provozní náklady při relativně nízké investici.
ILUSTRAČNí FOTO: ARCHIV PETRA TEJKLA
u starších nemovitostí objevovaly na českém trhu jen sporadicky. Hlavní myšlenkou
naší společnosti je, aby realitní kanceláře
nebo správci majetku poskytovali půdorysy ke všem nabízeným nemovitostem. Tak,
aby klient dostával úplné a pravdivé informace,« konstatuje Miroslav Křivánek, majitel společnosti Floorplans.
Podle jeho slov velký tržní potenciál mají
také nebytové prostory a kanceláře. Neopomenutelným segmentem je však také
privatizovaný fond bytových jednotek.
Právě pro něj Miroslav Křivánek vidí velký
přínos v podobě kvalitní dokumentace využité při prodeji jednotlivých bytů nájemníkům. »Z praxe víme, že často uváděné
dispozice bytové jednotky nebo její metráž
neodpovídají skutečnosti,« připomíná majitel společnosti Floorplans. A dodává, že
hlavní výhodou nové služby proti dosavadní tuzemské konkurenci je jednoduchost,
přehlednost, rychlost zpracování a výrazně
nižší cena zhotovených půdorysů. Přitom
podle odhadů je v ČR na trhu asi 200 tisíc
nemovitostí.
V zahraničí jsou regionální železniční
tratě vnímány jako spolehlivý dopravní
prostředek.
sledkem je omezení jejich celkového počtu.
Další možností je zavést provozní režim
na těchto přejezdech a v mezičase jejich zabezpečení uzamčenou závorou. Toto jednání nemusí být jednoduché. Na druhé straně
obec či svazek má k místnímu občanu blíž,
než dříve měla státní správcovská organizace, a může být šance vzájemný kompromis
nalézt.
n Zlepšit rozhledové poměry. Řada nechráněných přejezdů má sníženou rychlost
ještě kvůli »špatným rozhledovým poměrům«. I tuto slabinu lze za relativně menších nákladů a po dohodě s majiteli přilehlých pozemků buď úplně odstranit nebo
částečně omezit. Jde jak o porost – keře
a stromy, tak hlavně o terénní nepřehledné
nerovnosti v místě přiblížení komunikace
k trati.
n Zlepšit zabezpečení. U silničních komunikací se silnějším provozem lze uvažovat o zvýšení míry zabezpečení přejezdu
– výstražný kříž nahradit světelným zabezpečením případně i použitím závor. To však
už chce zásadnější investici. Ovšem toto zabezpečení je podporováno z SFDI a EU.
Tzv. pomalé jízdy – jde o krátké úsekové
omezení rychlosti kvůli stavebně technickým závadám na trati. Důvodem jsou opotřebené mostky či propustky, případně jiné
lokální závady na infrastruktuře.
Při rozhodování o prioritách investic
do nápravných opatření pomáhají relativně
jednoduché modelovací programy kalkulující, jak která úprava má vliv na celkovou
průměrnou rychlost. Investice do místa,
kde nechráněný přejezd dělí dlouhý rovný
úsek trati, se asi vyplatí, investice do přejezdů u zastávky kde vlak stejně zastaví a rozn
jíždí se, efektivní být nemusí.
petr tejkl
poradce v oboru dopravního marketingu
jan šatava
odborný poradce v oblasti dopravy
41
Správa a rozvoj
otevřená zahrada se již představila
veřejnosti – prozatím té odborné
S
ledování chování budovy a spotřeb
energií bude předmětem výzkumu
vysokých škol a poslouží též jako inspirace pro investory. Projekt Otevřená zahrada získal dotaci OP Životní prostředí.
Nadace Partnerství coby investor připravovala program pro využití jedinečného
území pod hradem Špilberkem od roku
2007 ve spolupráci s městem Brnem i vysokými školami. V roce 2009 při hledání zpracovatele zadání oslovila pět architektonických studií. »Porotu vedenou arch. Josefem
Pleskotem nevíce zaujal koncept Projektilu,
který pracuje se zahradou jako se svou součástí, z níž se objekt vynořuje,« říká ředitel
Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.
Protáhlý objekt poradenského centra
provází výukovou zahradou na parcele šplhající vzhůru k hradu. Ve všech úrovních lze
dům prostoupit, prohlédnout či se do něj
ponořit přes zelenou střechu. Jižním koncem stavba vrůstá do svahu a nabízí střechu k pobytu jako čtvrté venkovní podlaží.
Školní a výukové aktivity probíhající v zahradě a na stezkách vdechnou areálu život
v době provozu centra. Veřejně přístupná
zahrada by se též měla stát zajímavým cílem
obyvatel města i jeho návštěvníků. Nadace
Partnerství proto kladla důraz na atraktivnost i uměleckou hodnotu herních prvků
v zahradě, která poskytuje prostor i rozvoji
dalších programů, jako je např. zelená gastronomie ve spolupráci s hnutím Slow food
a pořadateli festivalu Jídlo zblízka.
Už v zadání vyžadovala nadace provedení
stavby v pasivním energetickém standardu.
(Tj. spotřeba méně než 15 kWh/m2 za rok
na topení a méně než 30 kWh/m2 na chlazení.) Poradenské centrum bude tyto hodnoty
splňovat s rezervou. Předpokládaná spotřeba energie na vytápění je 7 kWh/m2 za rok
a na chlazení 19 kWh/m2 za rok. Při optimálním způsobu provozování spotřebuje
budova na udržení optimálního vnitřního
prostředí budovy 54 kWh primární energie
na m2/rok (tj. topení, chlazení, osvětlení,
FOTO: NADACE PARTNERSTVí
Nadace Partnerství slavnostně otevřela 29. listopadu v Brně
nové poradenské environmentální centrum v areálu Otevřená
zahrada. Pasivní budova využívá řadu unikátních technologií.
Snímek z podzimu zachycuje dokončovací
práce na budově i v okolní zahradě. Generálním dodavatelem stavby je Skanska.
výměna vzduchu). Speciální technologie
budou po dobu životnosti budovy udržovat
její minimální uhlíkovou stopu. Budova využívá i dešťovou vodu a část šedé vody pro
závlahy i pro herní prvky v zahradě.
Součástí pasivního domu je informační
biosystém, který vytvořili grafici ze studia
Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin
z brněnských květinářství.
Pro širokou veřejnost zpřístupní Nadace
Partnerství zahradu kolem poradenského centra na jaře 2013. (Více informací na
/st/
www.otevrenazahrada.cz.)
zaostřeno na obnovu a využití nádraží
Nádraží, to nejsou jen výpravní haly a kolejiště. Nádražní areály tvoří i řada dalších železničních staveb. Otázce, co s nimi
dál, se věnoval 5. ročník konference PROPAMÁTKY.
42
Speciální vlak se zastavil i v areálu nádraží Praha-Bubny, které také čeká proměna.
tích, příklady úspěšných rekonstrukcí či
konverzí nádražních budov v objekty s jinou funkcí v České republice i v zahraničí.
Součástí konference bylo také představení
pražských nádraží během jízdy speciálně
vypraveného vlaku.
Co na konferenci kupříkladu zaznělo?
Ing. Milan Čermák z odboru správy nemovitostí Českých drah a. s. informoval o nutnosti hledat úspory v hospodaření společnosti mj. i tím, že se zbaví nepotřebného
majetku. Z celkového množství téměř 7000
různých objektů, je asi 1170 nádražních bu-
FOTO: ADéLA BACHTíKOVÁ
nádraží koleM dokola
Konferenci PROPAMÁTKY, letos věnovanou
obnově a využívání historických nádražních budov, uspořádala organizace Institut
pro památky a kulturu, o. p. s. Její ředitel
Ing. Aleš Kozák vysvětlil: »Prvotním impulsem k uspořádání těchto setkání byla snaha připravit mezioborové setkání majitelů
památek, architektů, zástupců měst a obcí,
pracovníků památkové péče, studentů ale
i zainteresované veřejnosti nad konkrétním
typem památky. Specifikem je i skutečnost,
že se odehrávají přímo v historickém prostředí dané stavby, na níž je konference
zaměřena. To, že obnova a využívání železničních areálů či jednotlivých staveb je tématem aktuálním, potvrdila účast přes 150
lidí z řad odborníků i veřejnosti.«
V průběhu programu zazněly příspěvky
o historii, ale především o využití nádražních budov na zaniklých i fungujících tra-
ILUSTRAČNí FOTO: LIBOR FOJTíK
ž
e nádraží mnohdy skrývají architektonické klenoty, přesvědčil účastníky
listopadové konference i jednací prostor, jímž byl secesní kulturní sál Fantovy
budovy pražského hlavního nádraží.
dov a ty jsou z 51 % v dobrém technickém
stavu. Obcím a městům nabídly ČD v rámci
pilotního projektu na 70 nádražních budov, které Ministerstvo dopravy vytipovalo
jako nerentabilní poskytovat v budoucnu
výpravní služby. Podle informací Milana
Čermáka zatím 35 obcí odpovědělo, že by
nabídku nevyužilo ani zadarmo.
Mgr. Pavel Bek z Národního technického
muzea v Praze představil projekt Železničního muzea, jež by mělo své expozice dějin
železniční dopravy v prostorách bývalého
depa na Masarykově nádraží v Praze. Dosud ale není známo, kdy má začít realizace.
Příští ročník konference PROPAMÁTKY
nabídne téma historické pivovary. Podrobnosti přinese v průběhu roku 2013 portál
/sd/
www.propamatky.info.
Konference se konala v kulturním sále
v historické budově hlavního nádraží.
prosinec 2012
Správa a rozvoj
regionalnitelevize.cz – televize
pro obce, města, regiony a kraje
p
od tímto spíše internetovým názvem
jej naladíte na naší nejprestižnější satelitní platformě – na satelitu
Astra 23,5° na frekvenci 12 168 MHz. Postupně však tento program přebírají i kabeloví operátoři a operátoři internetových
televizí. V některých regionech jej naladíte
také v pozemním vysílání a jako jediná česká televize svého druhu vysílá na platformě
Youtube live. Potenciálně ji tak může sledovat téměř deset milionů diváků v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku i na Slovensku.
televize, která nevytváŘí kauzy,
ale dokuMentuje život
Co však přináší obcím, městům, regionům
a krajům? Jednak dává za velmi příznivých
podmínek prostor regionálnímu zpravodajství a už tak spolupracuje s více než stovkou regionálních a lokálních televizí, a to
i na Slovensku. Ale hlavně se věnuje propagaci regionů v cestovním ruchu, regionální
gastronomii i regionálním výrobcům a zemědělcům a podporuje jejich konkurenceschopnost.
Zkrátka, snaží se zviditelňovat regionální atraktivity tak, aby i obyvatelé z jiných
míst ČR věděli, že naše země má spoustu
krásných míst, že republika není jen Praha
a život v regionech nesestává pouze z kriminálních činů a kauz. Ale že i běžný život
může být plný zajímavých kulturních akcí,
sportovních utkání či charitativních počinů. Tímto zaměřením se tak významně odlišuje od ostatních celoplošných stanic a ne
nadarmo se profiluje jako televize, která nevytváří kauzy, ale dokumentuje život.
regiony Se propagují vzájeMně
Mezi Sebou
Za projektem stojí Eva Stejskalová, dlouholetá tisková mluvčí vsetínské radnice. »Jako
bývalá mluvčí vím, jak složité je dostat pozitivní informace z měst a obcí do celostátních médií. Negativním zpravodajstvím,
které převažuje v celoplošných médiích,
pak trpí i domácí cestovní ruch. Některé
regiony totiž získaly mediální nálepku od-
regionalnitelevize.cz
razující řadu možných návštěvníků a jíž je
velmi těžké se zbavit,« říká Eva Stejskalová,
která sdružila regionální a lokální televize
z celé ČR a dala jim příležitost zviditelnit se
na prestižní celostátní televizní platformě,
kterou satelitní vysílání bezesporu je.
»Vstup do satelitního vysílání je významný i pro samotné regionální televize, které
najednou sledují nejen diváci v lokálních
kabelovkách, ale prakticky celá Evropa. Je
to šance pro jejich partnery, kteří se tak mohou zviditelnit v celé republice i v zahraničí, i motivace pro obsahové a technické
zkvalitňování regionálního zpravodajství,«
dodává Eva Stejskalová.
FOTO: ARCHIV
Malé obce, města i kraje nyní konečně mají příležitost zviditelnit se a propagovat své turistické a další atraktivity, ale také
zajímavé projekty a akce na celoplošném satelitním vysílání.
Umožňuje jim to nedávno vzniklý televizní program, který je
pod názvem regionalnitelevize.cz věnován všem oblastem ČR.
Všude je něco zajímavého a regionalnitelevize.cz to zprostředkuje po celé ČR.
zapojit Se Mohou i další lokální
a regionální televize
Navíc, díky spojení na jednom programu je
satelitní vysílání pro regionální televize finančně dostupné. „Pro jedinou regionální
televizi je provoz satelitního či jiného celoplošného vysílání finančně nedosažitelný.
Spojením v jedinou platformu však dochází
k synergickému efektu, z něhož ve finále
profitují všichni včetně regionů, které se
propagují navzájem, a lokálních a regionálních televizí,« pokračuje Eva Stejskalová s tím, že do projektu se mohou zapojit
lokální a regionální televize ze všech koutů
České republiky.
Pokud vám název programu připomíná název webové stránky, je to v pořádku.
Projekt totiž vznikl nejprve na internetové
platformě. Samostatné satelitní vysílání
bylo spuštěno až o rok později, tedy letos
1. dubna. Tím se ovšem projekt významně
posunul jak v prestiži, tak ve sledovanosti.
Má už své diváky u nás, na Slovenku, ale
také v Polsku, Chorvatsku a dalších zemích.
Jak se u nás žije a kam stojí za to vypravit se
na dovolenou či na výlet, se totiž rádi do/st/
zvědí i naši rodáci žijící v zahraničí.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
a
Nottingham Trent University
nabízejí studijní program
MPA
Master of Public Administration
pro vedoucí pracovníky ve veřejné správě
•
jedinečná možnost získat mezinárodně uznávaný titul udělený britskou
univerzitou studiem v České republice
•
postgraduální studium odpovídající standardu MBA
•
plánované zahájení v jarním semestru 2013
•
distanční forma studia, výuka v českém jazyce
•
termín pro podání přihlášek: do 31. ledna 2013
prosinec 2012
Více informací na:
www.law.muni.cz/mpa; [email protected]; 549 496 728
43
MO001367
Správa a rozvoj
Moderní pojímání veřejného
osvětlení se opírá o tři pilíře
Co je úkolem umělého osvětlení? Dobré světlo! Prodlužuje
plnohodnotně den i po setmění a přináší do života v nočním
městě více bezpečí, pohody a klidu.
z
kusme se proto společně zamyslet
nad třemi nosnými pilíři moderního a optimálního veřejného osvětlení
(VO) v moderním městě či v moderní obci.
vat, čeho v oboru dosáhli a případně si prohlédnout jimi provedené realizace, které
jsou k dispozici. Zejména v oblasti nových
LED aplikací je prohlídka již uskuitečněných řešení velmi vhodná.
druhý noSný pilíŘ
n Dobrá volba svítidel. Každé svítidlo má
specifické vlastnosti a je svým způsobem
unikátní. Volbu svítidla, která probíhá již
v rámci světelného výpočtu, je třeba mít
pod kontrolou. Co bychom měli sledovat?
Svítidlo je součástí architektonického řešení prostoru. Vzhled by měl být volen v souladu s estetickým požadavkem.
Svítidlo musí svými světelně technickými
parametry respektovat výsledky výpočtu.
Použité materiály musí zaručovat dlouhou
životnost a zachování funkčnosti svítidla.
Po skončení životnosti pak naplnit požadavek recyklovatelnosti.
Z pohledu zákazníka je třeba se soustředit
na výhodný poměr cena/výkon, snadnost
údržby a v neposlední řadě rychlost a dostupnost servisu a náhradních dílů. Požadavek servisu nabývá na významu zejména
při poruše osvětlení v oblastech s velkým
požadavkem bezpečnosti. Výpadek jednoho svítidla může mít za následek i ohrožení
bezpečnosti obyvatel. Z pohledu zákazníka
na elektrickou bezpečnost a mechanickou
odolnost musí být svítidla vybavena dokladem o provedení příslušných zkoušek.
Těmito doklady se rozumí Ujištění o vystavení prohlášení o shodě nebo Prohlášení
o shodě či Certifikát o provedených zkouškách.
Pro oblast svítidel LED, která prochází
bouřlivým vývojem, takže dnešní řešení
mohou být zítra již zastaralá, je vhodné
se zajímat, jaká řešení nabízí výrobce pro
ILUSTRAČNí FOTO: ARCHIV ARTECHNIC-SCHRéDER
první noSný pilíŘ
n
Dokonalé technické řešení návrhu
osvětlení. Cílem dobrého technického návrhu je dosažení optimální zrakové pohody uživatele při optimálních investičních
nákladech a minimálních provozních nákladech.
Abychom cíle dosáhli, je vhodné začít
zjištěním stávajícího stavu. K tomuto účelu
slouží různé formy energetických analýz,
které mohou být podkladem pro energetický audit. Další nezbytnou součástí je
zhotovení pasportu VO, který je nejen splněním povinnosti obce, ale zároveň slouží
jako důležitý podklad pro nasazení řídicích
regulačních systémů. Jejich uplatněním
se nám daří snižovat provozní náklady
na možné minimum. Důležitý je podrobný
výpočet, který potvrdí či vyvrátí rentabilitu
instalace takového zařízení.
Dalším velmi důležitým krokem je správné provedení světelných výpočtů, které
jsou zárukou zajištění dobré zrakové pohody uživatelů. Výpočty musí být provedeny
v souladu s platnými normami a předpisy.
Pokud máme k dispozici uvedené dokumenty, je vhodné zpracovat investiční záměr. Ten je spolu s ostatními dokumenty
dostatečným podkladem pro zpracování
energetického auditu, který je společně
s pasportem nezbytným podkladem snahy
o získání financování z jiných zdrojů.
Pro zpracování uvedené dokumentace je
nezbytné přizvat důvěryhodné odborníky
coby záruku úspěšného vyřešení problému.
Je vhodné se však předem o nich informo-
průběžnou modernizaci svítidla po dobu
jeho fyzické životnosti. Mám tím na mysli
možnost výměny LED bloku za moderní
(výkonnější) v rámci běžné údržby v terénu.
Velká část současných svítidel veřejného osvětlení je již zastaralá. Podle čeho se však při
výběru nových svítidel orientovat v široké nabídce, která existuje na trhu?
44
tŘetí noSný pilíŘ
n Stopa zanechaná na životním prostředí. V současné době, kdy stále intenzivněji
vnímáme změny klimatu, by každý z nás
měl přispět k udržení a v lepším případě
ke zlepšení stavu životního prostředí. Dá se
tedy říci, že i pro veřejnou správu, by stav
životního prostředí měl být jednou z hlavních priorit.
O co se v oboru osvětlování opřít? Určitým návodem a možná i řešením je pozornost věnovaná programu GreenLight. Je
to dobrovolná iniciativa v oblasti prevence
znečišťování životního prostředí. Partneři
se zavázali k instalaci úsporných světelných technologií, pokud to bude rentabilní a pokud bude zachována nebo zlepšena
kvalita osvětlení. Výrobci, kteří jsou partnery programu, si v souladu s jeho požadavky
stanovili závazná kritéria pro výrobu. Při jejich dodržení zanechávají svítidla a z nich
sestavené osvětlovací soustavy minimální
stopu na životním prostředí. Kritéria si výrobci obvykle nastavují ve čtyřech oblastech: Spotřeba energie a světelně technické parametry, světelné znečištění, použité
materiály, certifikace a lokalizace výroby.
Pozornost v oblasti spotřeby energie
je věnována zejména rozmístění svítidel,
průměru hořáku zdroje, krytí optické části,
účinnosti zdroje světla a předřadného zařízení, používání elektronických předřadníků, regulaci a řízení.
V oblasti světelného znečištění se pozornost soustřeďuje na omezení hodnoty
vyzařovaného světelného toku do horního
poloprostoru.
V oblasti použitých materiálů se důraz
klade na omezené či nulové množství rtuti, recyklovatelnost, minimalizaci nutného
množství materiálu na výrobek a snadnou
demontovatelnost výrobku po uplynutí
doby životnosti.
V oblasti výroby je důraz kladen na certifikaci kvality výroby a lokalizaci výroby co
nejblíže místu spotřeby.
Text si neklade za cíl suplovat odborný
výklad problematiky veřejného osvětlení.
Snaží se pouze přiblížit široké veřejnosti,
jak obsáhlý je soubor požadavků, k nimž
je třeba při řešení veřejného osvětlení přihlížet. Domnívám se, že není vůči budoucnosti správné hovořit pouze o finančních
úsporách. Nýbrž, že je třeba se této problematice věnovat v širších souvislostech. n
petr Míka
obchodní ředitel
Artechnic-Schréder
prosinec 2012
Veřejné opatrovnictví z pohledu
měst a obcí České republiky
Právním základem veřejného opatrovnictví je občanský zákoník. Podle současného i nového občanského zákoníku je
veřejným opatrovníkem obec. Bohužel ani jeden ze zákoníků
pojem veřejného opatrovnictví nedefinuje. Definici by měl
přinést až nový zákon, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu
2014, avšak nebyl doposud zpracován.
MO001363-2
Správa a rozvoj
Opatrovanci zcela či částečně zbavení způsobilosti k právním úkonům často nemají
příspěvek na péči podle zákona o sociálních
službách a jejich příjmy by tudíž nepokryly
služby, které by si (teoreticky) museli opatrovanci nakupovat. Z těchto důvodů veřejní opatrovníci vykonávají i to, co zcela jistě
není právním úkonem. Dobře to vědí, ale
aby nechali opatrovance „vlastnímu osudu“,
si prostě jednoduše nevezmou na svědomí.
Jak souvisí veřejné opatrovnictví a trvalý
pobyt?
Specifickou skupinou obcí jsou obce, ve
kterých je umístěna léčebna duševně nemocných či domov pro osoby se zdravotním postižením, případně jiné pobytové
zařízení s uživateli částečně či plně zbavenými způsobilosti k právním úkonům. Tyto
obce se více než ostatní zabývají veřejným
opatrovnictvím. Vzhledem k vysokému
počtu opatrovanců se tato města obracejí
na soudy v případě, kdy mají být opatrovníky osob, které nemají v jejich městech
trvalý pobyt. Soudy rozhodují nejednotně, avšak setkal jsem se s rozhodnutími,
že pokud osoba nemá v místě trvalý pobyt,
stane se (automaticky) opatrovníkem město nebo obce, kde má osoba trvalý pobyt.
Často je toto rozhodování velmi nepraktické, neboť „domovské“ místo může být od
místa faktického pobytu vzdáleno i stovky
kilometrů.
Od roku 1992 obsahuje občanský zákoník pojem „orgán místní správy“, který má
opatrovnictví vykonávat. Výkladem tohoto
pojmu se zabýval v minulosti Ústavní soud,
který řešil otázku, zdali jde o obecní úřad či
o obec. Podle Ústavního soudu jde jednoznačně o obec. Stejný soud se dále zabýval
otázkou, zdali obec vykonává veřejné opatrovnictví v samostatné a nebo v přenesené
působnosti. V roce 2007 ÚS judikoval, že jde
o působnost přenesenou.
Ačkoliv od zmíněného průlomového rozhodnutí Ústavního soudu uplynulo už bezmála pět let, není doposud jasné, jaké ministerstvo vykonává jednotný metodický
dohled nad veřejným opatrovnictvím.
Co je obsahem pojmu veřejné opatrovnictví?
V každé obci se může nacházet osoba, které soud omezil způsobilost k právním úkonům, a nebo kterou způsobilosti k právním
úkonům zcela zbavil. Pokud se nenajde jiná
vhodná osoba, stane se opatrovníkem automaticky obec. Vzhledem k tomu, že jde
o výkon přenesené působnosti, není souhlas
obce v dané věci důležitý a obec musí konat.
prosinec 2012
Veřejný opatrovník by měl za svého opatrovance jeho jménem vykonávat jen právní
úkony, např. platbu za nákup. Ostatní úkony
by si měl opatrovanec vykonávat sám, a pokud by na ně fyzicky či duševně nestačil,
měl by mu opatrovník zjednat pomoc. Tuto
pomoc by však měl opatrovanec zaplatit ze
svých zdrojů. Tolik šedá teorie.
V praxi veřejní opatrovníci nevykonávají jen
právní úkony, nýbrž rovněž i úkony ostatní.
Dohlížejí na to, zdali se opatrovanec obléká
v souladu s počasím, dohlížejí na jeho osobní hygienu, na jeho bydlení, či na to, aby se
správně stravoval. Poměrně častým jevem
je situace, kdy se starosta (zejména v menších obcích) vlastnoručně postará, aby měl
opatrovanec čím topit, čím svítit, o zavezení
k lékaři (často do vzdálených měst) ani nemluvě.
Proč to veřejní opatrovníci dělají? Jedním
z důvodů může být nedostatek sociálních
služeb v regionu, zejména v příhraničních
oblastech. Avšak zřejmě nejdůležitějším
momentem bude nedostatečná finanční
situace klienta a jakési vnitřní přijetí odpovědnosti za „svého opatrovance“, které
se nedá postihnout právním předpisem.
Kdo to všechno zaplatí?
Zmíněné průlomové rozhodnutí Ústavního soudu spočívá na logické konstrukci.
Stát omezuje či zbavuje osobu způsobilosti
k právním úkonům, a proto musí opět stát
zajistit, aby tyto osoby byly řádně zastoupeny. To je smyslem veřejného opatrovnictví,
které je vším jen nikoliv formální úlohou.
Obce tuto činnost vykonávají tedy jménem
státu a pro stát. Bohužel stát na výkon státní
správy pouze přispívá a nehradí ji v celkovém objemu. Velmi by pomohlo, pokud by
funkce veřejného opatrovníka byla hrazena
z účelově vázané dotace, kterou by stát poskytoval obcím podle počtu opatrovanců.
Města a obce respektují rozhodnutí Ústavního soudu, že je výkon veřejného opatrovnictví vykonávána v přenesené působnosti.
Zejména menší obce však nutně potřebují
metodické vedení, jak výkon veřejného opatrovnictví vykonávat. Nepovažuji za vhodné, aby veřejné opatrovnictví vykonával jen
určitý typ obcí, například obce s rozšířenou
působností. Opatrovanci mohou žít velmi
daleko od těchto větších obcí a smysl veřejného opatrovnictví tkví především v tom,
aby se opatrovanec měl možnost na svého
opatrovníka obrátit bezprostředně.
V Praze, dne 28. května 2012
Mgr. Petr Schlesinger
45
Správa a rozvoj
Moderní veřejné osvětlení
pomohlo zlepšit tvář města
Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem letos prodělalo kompletní urbanistickou proměnu. Historické jádro tak
od června získalo nový příjemný a vlídný ráz a zvýšila se jeho
atraktivita pro místní obyvatele i návštěvníky města.
vůbec neztratí v kontextu historického jádra města. Ano, ne vždy je snadné dohodnout se o tom s památkáři. Ale s podporou
starosty a celé radnice lze čelit i ve veřejnosti ještě přežívajícím rigidním názorům,
že do historického centra patří jen historizující design svítidel. Já podporu starosty
Mgr. Jiřího Havelky měl. Dokonce bych
řekl, že moderní vzhled stožárů veřejného
osvětlení a svítidel spolu s moderním mobiliářem historický ráz dané lokality naopak
ještě více zvýrazní. Vhodně volený kontrast
moderního a historického je určitě působivější než se pokoušet památkovou zónu
»zušlechťovat« kvazitvary svítidel.
a
MO001368-2
46
Architekt Josef Matyáš je autorem projektu rekonstrukce centra Lysé nad Labem.
teplejším osvětlením parkové části ze stožárů v kombinaci dřevo a kov.
n Patří však moderní svítidla do historických center?
Pokud vím, tak LED Stela Square je
opravdu nejmodernější a nejprodávanější
LED svítidlo. Mě těší, že i na příkladu Lysé
lze doložit, jak se moderně pojaté svítidlo
ivan ryšavý
FOTO: ARCHIV
n Ve dne, kdy je veřejné osvětlení vypnuto, se nám může líbit či nelíbit umístění,
tvar a provedení stožárů – a samozřejmě
i vzhled svítidel. V noci zase vnímáme
pouze světlo. Jak jste se s těmito dvěma
stranami jedné mince vypořádal v Lysé?
V noci nastává fáze praktického využití veřejného osvětlení. V Lysé jsem kromě
osvětlení ze stožárů volil i řadu zemních
reflektorů, které nasvěcují tři výrazné pomníky v prostoru náměstí: pomník Bedřicha Hrozného, Mariánský sloup se sochou
Panny Marie Immaculaty a pomník padlým
občanům Lysé v 1. světové válce. Je to taková hra se světlem. U stožárů zase musíte
dbát o to, aby z nich nevznikl »prales« – což
už je i otázka onoho »denního vnímání« veřejného osvětlení, jak o něm hovoříte. Ale
zároveň se musí dodržovat určitý rytmus
rozmístění stožárů a respektovat mezi nimi
vzdálenosti, které doporučil dodavatel svítidel Philips Indal. Na náměstí se setkává
»studenější« světlo z kovových stožárů použité pro osvětlení vozovek s intimnějším
n Mohou moderní svítidla architektovi
pomoci i svými technickými parametry?
U tohoto typu svítidel lze ladit chromatičnost světla. Například studenější bílé
světlo odbarvuje parkovou zeleň do tmavé.
Když však technici společnosti Philips Indal
světlu z LED Stela Square přidali na jeho
barevné teplotě, pak se zeleň rozzářila
i v noci. Pod těmito svítidly zelená i v noci
zůstala zelená. A stejné to bylo s dalšími
barvami, které také »neztmavly«. Ono to
však kromě estetického má i psychologický
efekt: Jestliže se pod dopadem bílého světla
barvy prostředí nemění na tmavou, pak se
lidé na takto osvětleném prostranství cítí
n
bezpečněji.
FOTO: ARCHIV
n Vezmu-li jako příklad právě veřejné
osvětlení, jak moc je architekt u podobných projektů svazován faktem, že si »jen
vybírá« stožáry a svítidla z katalogů, aniž
by mohl ovlivnit jejich provedení, tvar...?
Architekt má dnes v tomto smyslu rozhodně větší svobodu než za minulého režimu. Tehdy se pokládalo za úspěch, když se
třeba právě pro stožár veřejného osvětlení
trochu originálněji zkroutila trubka. Nyní je
výběr stožárů i svítidel nepřeberný. A právě
silná konkurence vede k tomu, že mně dodavatel stožárů, společnost Urban Design,
vyšel vstříc a podle mých výkresů své stožáry dále upravil a pro svítidla je opatřil i klasicky tvarovanými výložníky vyrobenými
na zakázku. Urban Design je i dodavatelem
mobiliáře pro náměstí a možná není od věci
připomenout, že tento mobiliář nese lokalizaci v podobě znaku města.
FOTO: ARCHIV
utorem urbanistické koncepce je
akad. arch. Josef Matyáš z architektonického ateliéru AMS-Architect
Matyas Studio. Projekt podpořený z ROP
Střední Čechy zahrnul mj. rekonstrukci
zpevněných komunikací, chodníků, parkovacích stání i nezpevněných cest v parku.
Zároveň se vybudovaly nové a zrekonstruovaly stávající inženýrské sítě, byla revitalizována lipová alej a osazen nový mobiliář.
Na náměstí včetně jeho parkové části bylo
instalováno i nové veřejné osvětlení (VO).
Přívětivé osvětlení parku po setmění vybízí chodce, aby se tudy nebáli chodit.
Kónické stožáry VO v provedení dřevo
a kov vhodně doplňují použitý mobiliář.
Veřejné osvětlení náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
LED Stela Square, model použitý v Lysé nad Labem, je kompaktní svítidlo pro uchycení na sloup do výšky
5 m. Je tak perfektním svítidlem pro rezidenční oblasti, náměstí, parky, pěší zóny, okolí bodov apod. Jeho
jednoduchý design je vhodný jak do městského, tak venkovského prostředí.
n Veřejné osvětlení se svítidly LED Stela Square je v Lysé nad Labem. umístěno ve vnitřním prostoru parku
a plní funkci parkového osvětlení. Světla jsou tam instalována na kónických parkových sloupech v provedení
dřevo a kov. Barevné řešení svítidel a sloupů je sladěno s ostatními prvky městského mobiliáře. Světla jsou
na výložnících vyrobených na zakázku společností Urban Design.
n Výrobce svítidel: Philips Indal.
(www.indal-lighting.com, www.verejneosvetleni-led.cz)
n Autor urbanistické koncepce akad. arch. Josef Matyáš
(AMS-Architect Matyas Studio – www.ams-matyas.cz)
n Více info na vyžádání: [email protected]
n
prosinec 2012
Správa a rozvoj
Jedním z témat, které významně ovlivňuje život osob se zdravotním postižením, je opatrovnictví. V České republice nyní
žije přibližně 32 000 lidí, kteří mají opatrovníka. Právní úprava týkající se opatrovnictví je však velmi strohá, což způsobuje
množství problémů.
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
Deficity v právní úpravě vedou k nejasnostem v každodenní praxi. Při ustanovování
opatrovníka má soud vybírat přednostně
rodiče či osobou blízkou, a až v případě, že
takové osoby ustanovit nelze, zvolit opatrovníka veřejného. Zároveň má dbát, aby
mezi opatrovníkem a osobou pod opatrovnictvím nebyl střet zájmů . Otázku důvěry
mezi opatrovníkem a osobou však zákon
neřeší a další požadavky na opatrovníka
nestanoví.
Velkým problémem je v praxi nedostatek
informací o tom, jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka, kam sahá jeho pravomoc. Není jasné, a to ani dle judikatury, co
se považuje za běžný právní úkon, o které
smí opatrovník rozhodnout a učinit ho
sám, a co už je úkon neběžný, tedy takový, který nelze provést bez souhlasu soudu.
Dle zákona činí opatrovník právní úkony
za opatrovance, v právní úpravě ovšem
není stanovena povinnost opatrovníka
obeznámit opatrovaného s daným právním
úkonem.
Ve stávající české úpravě prakticky chybí
systém kontroly opatrovníka. Soud sice
může žádat opatrovníka o pravidelné zprávy, zejména o hospodaření s financemi,
avšak tato praxe je silně nejednotná. Nejsou stanoveny postihy za špatné zastupování opatrovníkem. Jedinou možností je
projednání stížnosti na opatrovníka, případně jeho výměna.
NOVÁ ŘEŠENÍ
Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (dále
jen n. o. z.), který přináší množství změn
v postavení osob se zdravotním postižením. Jednou z hlavních je skutečnost, že již
nebude možno osobu zbavit způsobilosti
k právním úkonům. Největším zásahem do
svéprávnosti bude její omezení, které ale
bude vždy časově limitované (maximálně
na 3 roky). Oblast opatrovnictví je nově výrazně obsáhlejší než předešlá, přesto však
nepokrývá veškeré problémy související
s tímto institutem. Je však třeba říci, že ještě není k dispozici platná verze občanského soudního řádu, případně speciálního
zákona (o nesporných řízeních), v rámci
kterého by mělo být upraveno i opatrovnické řízení, a stejně tak ještě není vytvořen
zvláštní zákon, který by se měl právě opatrovnictví věnovat.
prosinec 2012
Nový zákoník reaguje na deficity předchozí úpravy. Již při ustanovování opatrovníka
musí soud přihlédnout k přáním a potřebám osoby, jíž se opatrovník ustanovuje,
i podnětům osob jí blízkých. Nově se výslovně deklaruje, že opatrovníkem nesmí
být provozovatel zařízení, kde opatrovaná
osoba pobývá nebo jsou jí poskytovány
služby, a také osoba závislá na takovém zařízení (například zaměstnanec). Opatrovníkovi je stanovena tzv. vysvětlovací povinnost vůči opatrované osobě, tedy závazek
objasnit jí povahu a následky zamýšleného
rozhodnutí. Zákonodárce také stanovil povinnost udržování pravidelného kontaktu
opatrovníka s opatrovancem.
Nová úprava přináší institut kontroly výkonu opatrovnictví – opatrovnickou radu. Ta
je ustavena na základě žádosti opatrovance
či osoby jemu blízké a složena minimálně
ze tří osob , například přátel či rodiny. Účelem je možnost pravidelné kontroly hospodaření opatrovníka a jeho právní jednání
za opatrovance. Pravidelných setkání rady
se bude moci účastnit jak opatrovanec, tak
i opatrovník (ten nesmí být sám členem
rady). Vybrané právní jednání opatrovníka
bude podléhat souhlasu rady, bez nějž nebude moci být učiněno. Rada bude moci
soudu zasílat svá stanoviska týkající se činnosti opatrovníka, podat návrh na odvolání
opatrovníka, ale i na zrušení opatrovnictví
vůbec.
MO001363-1
Opatrovnictví - stávající
problémy a nová legislativa
ALTERNATIVY K OPATROVNICTVÍ
Nový zákoník obsahuje mimo již známého
institutu opatrovnictví i opatrovnictví osob,
které jsou zcela svéprávné. Na základě návrhu osoby, která potřebuje pomoc při správě jmění nebo hájení svých práv, tedy soud
jmenuje opatrovníka a ve shodně s návrhem
vymezí rozsah jeho působnosti. Opatrovník
jedná zpravidla společně s opatrovancem.
Pokud by jednal sám, pak v souladu s vůli
opatrované osoby. (Pokud by ji nebylo možno zjistit, rozhodne o tom na návrh soud.)
Další z alternativ je institut podporovaného rozhodování - nápomoc při rozhodování. Osoba, která má důvěru podporované osoby, s ní bude moci uzavřít smlouvu,
kterou schvaluje soud a na základě které jí
bude poskytovat podporu při rozhodování.
Například se tedy bude účastnit právních
jednání podporované osoby, bude jí moci
vysvětlovat, v čem je podstata např. smlouvy, jaké bude mít její uzavření následky, nabízet možnosti řešení. Rozhodnutí samotné
a tedy i právní jednání je ovšem vždy na
podporované osobě. Podporovatel ale může,
bude-li to třeba, navrhnout neplatnost právního jednání. Podporovaný navíc může mít
i více podpůrců.
Nový zákon upravuje další formu náhradního rozhodování, a to zastoupení členem
domácnosti. Ta je určena zejména pro rodinu zastupovaného. Ačkoli je k zastoupení
třeba smlouva schválená soudem, soud při
zjišťování názoru zastupované osoby vyvine potřebné úsilí, a to i za použití způsobu
dorozumívání, který si zvolí zastoupený. Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti
podle životních poměrů osoby, v případě
manipulace s financemi na účtu zastoupeného je ale limitováno výší měsíčního minima
zastoupeného. Zastoupení může zaniknout
na základě vůle zastoupené osoby (stačí
schopnost projevit přání) nebo zástupce.
Automaticky také zaniká v případě, že je
osobě ustanoven opatrovník, nebo je účinná
smlouva o nápomoci.
V zákoníku se objevuje další institut, který
může pomoci osobám, které mají některé
z postupně se zhoršujících onemocnění (například Alzheimerovu chorobu). Jedná se
o předběžné prohlášení , v rámci nějž bude
moci osoba projevit svou vůli o tom, jak
chce, aby byly v budoucnu spravovány její
záležitosti, a případně kdo je má spravovat.
Občanský zákoník tedy přichází s novou koncepcí zajištění právní ochrany a podpory při
rozhodování pro osoby se zdravotním postižením, kdy každý by měl mít možnost užívat
opatření „šité na míru“, bez zbytečného omezování. Doufejme, že se tyto instituty začnou
v praxi brzy používat a dobře poslouží svému
účelu. K naplnění tohoto cíle by měla sloužit
i připravovaná právní úprava.
Barbora Rittichová
47
L e g i s L at i va
Trestní
odpovědnost
právnických
osob: Nová
rizika ÚSC
Z
ákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, umožňuje již od 1. ledna
2012 přímo stíhat tisíce právnických osob,
které byly zřízeny územními samosprávnými celky (ÚSC) buď ve formě příspěvkových organizací, anebo ve formě organizací
obchodních.
Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b)
uvedeného zákona nejsou trestně odpovědné územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. Jejich majetková účast
na právnické osobě ale nevylučuje trestní
odpovědnost takové právnické osoby podle
tohoto zákona (§ 6 odst. 2).
CO ZNaMeNaJÍ tatO UstaNOveNÍ
v PRaXi?
Postavení územních samosprávných celků je založeno Ústavou ČR. Podle ní jsou
územní samosprávné celky veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní
majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu. Postavení a činnost ÚSC podrobněji
upravují zákony č. 128/2000 Sb., o obcích,
č. 129/2000 Sb., o krajích a č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze.
Územní samosprávné celky (prostřednictvím svých úřadů) vykonávají v každodenní
praxi činnosti, jejichž obsah lze zahrnout
do pojmu »výkon veřejné moci« (živnostenské agendy, agendy osobních dokladů
a vedení matrik, poplatkové agendy, rozsáhlé oblasti sociální péče a zdravotnictví
a mnohých dalších). Jejich činnost je současně stejně tak významná jako nezastupitelná, a je proto i z povahy věci zřejmé, že
jejich přímý trestní postih jako právnických
osob zde nepřipadá v úvahu. Pokud dojde
při tomto výkonu veřejné moci k nějaké
trestné činnosti, lze pro ni stíhat pouze ty
konkrétní fyzické osoby, které se jí dopustily, a nikoliv územní samosprávné celky.
Není ale bez zajímavosti, že ÚSC, svazky
obcí, městské části hlavního města Prahy
nebo regionální rady regionů soudržnosti
mohou být naproti tomu přímo postihovány pro správní delikty, týkající se porušení
rozpočtových pravidel, stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 22a). Za takové
správní delikty jim může být uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun, což
není zcela zanedbatelné ani v porovnání
s možnými tresty podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim.
Ustanovení § 23 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvádí, že územní samosprávný celek může ve své pravomoci k plnění svých
úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně
prospěšných činností:
n zřizovat vlastní organizační složky jako
svá zařízení bez právní subjektivity,
n zřizovat příspěvkové organizace jako
právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk,
n zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),
n zakládat obecně prospěšné společnosti
podle zvláštního zákona (zákon č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech),
n zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání),
n zřizovat veřejné výzkumné instituce
podle zvláštního zákona (zákon č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích).
Územní samosprávný celek se může spolu s jinými osobami také stát účastníkem
(společníkem) na činnostech jiných osob,
zejména obchodních společností nebo
obecně prospěšných společností, na jejichž
činnosti se podílí svým majetkem včetně
peněžních prostředků.
Toto ustanovení (ve spojení s tím, co již
bylo citováno úvodem) znamená, že všechny tyto subjekty – pokud skutečně jsou
právnickými osobami – mohou být trestně
stíhány a odsuzovány v režimu zákona číslo
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
V případě příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC jde o širokou škálu nejrůznějších škol, zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, dětských domovů,
domovů pro seniory, divadel, galerií, muzeí,
zoologických a botanických zahrad apod.
Například v hl. městě Praze jsou takových
organizací stovky.
Co se týče obchodních organizací s účastí
územních samosprávných celků, jde o subjekty vytvářené zejména za účelem správy
komunální infrastruktury (provozování
Aktuální publikace
P
ublikace Doprava – ÚZ č. 918 obsahuje soubor 17 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná
přeprava; dráhy. Součástí publikace je nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách
48
místní dopravy, hospodaření s bytovým
fondem, údržby veřejných prostranství
a zeleně, dodávek tepla, údržby a správy
vodních toků, kanalizací, kolektorů apod.).
JaKÉ HROZÍ tRestY
V praxi to ale znamená, že všechny takové
příspěvkové a obchodní organizace již mohou být postihovány pro zhruba osmdesát,
v uvedeném zákoně explicitně vyjmenovaných trestných činů. Za tyto trestné činy
jim mohou být uloženy následující tresty:
a) zrušení právnické osoby,
b) propadnutí majetku,
c) peněžitý trest,
d) propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty,
e) zákaz činnosti,
f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti
v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži,
g) zákaz přijímání dotací a subvencí,
h) uveřejnění rozsudku.
Jisté je, že takové trestněprávní dopady
mohou mít přímé a velmi negativní následky jak pro právnické osoby samotné, tak
pro ÚSC jako pro jejich zřizovatele nebo
subjekty, mající v nich majetkovou účast.
Zdá se být poměrně nespravedlivé, že
by mohly být – teoreticky i k fatálním trestům – odsuzovány i takové právnické osoby, které nepochybně vykonávají nezbytné
a užitečné činnosti ve prospěch občanů
měst a obcí. Nicméně podle dikce zákona
číslo 418/2011 Sb. tomu tak skutečně je.
S touto novou situací je proto nyní třeba počítat. Určitou útěchou může být pouze to,
že při stanovení druhu trestu a jeho výměry
přihlédne soud obligatorně mj. k tomu, zda
právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu (§ 14 odst. 1). Nicméně včasná
úvaha o možnostech prevence je zde určitě
namístě.
V případě tzv. »komunálních« právnických osob v praxi lze asi předpokládat
zejména páchání kriminality tzv. »bílých
límečků« (například trestné činy typu dotačních a úvěrových podvodů, dále trestné
činy daňové, ale i trestné činy korupčního
charakteru apod.).
tRestNÉ ČiNY KORUPČNÍHO
CHaRaKteRU
Posledně uvedená skupina trestných činů
si zasluhuje zvláštní pozornosti, protože
zde aktuálně dochází k souběhu několika
faktorů.
Prvním a obecným faktorem je určitě celkový posun ve vztahu k chápání společenské škodlivosti korupčního chování, kdy lze
kromě rétoriky občas už přece jen zaznamenat i konkrétní případy jeho trestního
v přepravě cestujících. Rozsáhlými změnami byly
dotčeny zákony o silniční dopravě (73 změnových
bodů), o pozemních komunikacích (62 změnových
bodů) a řada prováděcích vyhlášek. Poslední změny
všech předpisů jsou vyznačeny (podle stavu k 8. 10.
2012) tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Více informací je na www.
n
dop.sagit.cz.
prosinec 2012
L e g i s L at i va
postihu – a to často na »komunální« úrovni.
Jde vesměs o trestnou činnost, spojenou se
zadáváním veřejných zakázek. Zákon číslo
40/2009 Sb., trestní zákoník, zná v této souvislosti tři speciální skutkové podstaty:
n trestný čin Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248),
n trestný čin Sjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a při
veřejné dražbě (§ 256),
n trestný čin Pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži (§ 257).
Druhým faktorem je, že poslední dva
uvedené trestné činy jsou obsaženy v explicitním výčtu »přičitatelných« trestných
činů, kterých se podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, mohou od 1. ledna 2012 dopustit i právnické osoby, tj.
i příspěvkové organizace nebo územními
samosprávnými celky založené obchodní
společnosti. (Samozřejmě pokud pomineme možnost centralizovaného zadávání
veřejných zakázek, případně výhrady zřizovatele.)
Jde o úmyslné trestné činy, což znamená,
že jejich pachatelé musí chtít popsanými
způsoby porušit anebo ohrozit zájem chráněný trestním zákoníkem, nebo být s takovým následkem minimálně srozuměni.
Ovšem pozor – toto ustanovení o formě
zavinění platí pouze pro fyzické osoby.
Právnické osoby z logiky věci nemohou ani
»chtít«, ani »být srozuměny«, takže zákonodárce v jejich případě zvolil specifickou
konstrukci tzv. »přičítáni« (tj. jakéhosi »přidělení« deliktního jednání osoby fyzické
osobě právnické).
V praxi tak mohou nastat dosti velké
problémy (jak při dokazování, tak při obhajobě), zvláště s přihlédnutím k tomu, že
vyvození trestní odpovědnosti právnické
osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která
konkrétní fyzická osoba takovým deliktním
způsobem jednala.
Třetím faktorem jsou všechny nedávné změny zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách. V roce 2011 totiž
vstoupily v účinnost dvě jeho změny (zákon č. 73/2011 Sb. a zákon č. 258/2011 Sb.)
a v letošním roce již dokonce čtyři (zákon
číslo 367/2011 Sb., zákon č. 420/2011 Sb.,
zákon č. 1/2012 Sb. a zákon č. 55/2012 Sb.).
Některé změny zákona o veřejných zakázkách byly velmi výrazné, některé zcela
okrajové, ale zvláště starostové malých obcí
celkově mají z tohoto vývoje určitě velkou
radost. Jistě přitom nezapomínají ani na ty
části zákona č. 55/2012 Sb., které nabudou
účinnosti až od 1. ledna 2014.
Předmětem současných diskusí je možnost a schopnost zadavatelů veřejných
zakázek striktně se novými pravidly řídit
(viz zvýšená administrativní náročnost,
s tím spojené zvýšené náklady, potřeba či
nepotřeba prováděcích předpisů). Někteří starostové dokonce tvrdí, že se v novele
zákona prostě nevyznají a pro jistotu proto
raději zadávání veřejných zakázek dočasně
n
rovnou zastavili.
JaN viDRNa
ZE SBÍRKY ZÁKONŮ
Uvádíme přehled vybraných právních
předpisů a dalších aktů státních orgánů
publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky
92/2012 do částky 110/2012).
Částka 92 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 8. srpna 2012.
Sdělení Ministerstva vnitra č. 270/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra vyhlásil na den 5. ledna 2013 nové
volby do Zastupitelstva obce Cehnice (okres
Strakonice).
Částka 94 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. srpna 2012.
Zákon č. 274/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Novela zákona o správních poplatcích v položce 3 písm. a) Sazebníku, která se týká vydání
stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
z úředních spisů atd., změnila dosavadní sazbu
správního poplatku Kč 15 za každou i započatou
stránku. V případě dané položky došlo ke snížení
u druhé a další i započaté stránky, a to na Kč 5
(sazba Kč 15 za první stránku zůstala nezměněna). Nově může správní úřad uvedený správní
poplatek účastníku správního řízení na jeho
žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to
z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Účinnost od 1. září 2012
Částka 95 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. srpna 2012.
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky)
Tento zákon upravuje podmínky výkonu
volebního práva při volbě prezidenta republiky,
podrobnosti navrhování kandidátů na funkci
prezidenta republiky, vyhlašování a provádění
volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího
výsledku a soudní přezkum.
Účinnost od 1. října 2012 (s výjimkami)
Částka 98 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. srpna 2012.
Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech
celostátního hrubého výnosu daně z přidané
hodnoty a daní z příjmů
Účinnost od 1. září 2012
Částka 102 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 5. září 2012.
Sdělení Ministerstva vnitra č. 292/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra vyhlásil na den 5. ledna 2013
nové volby do Zastupitelstva obce Sluštice (okres
Praha-východ) a Študlov (okres Vsetín).
Sdělení Ministerstva vnitra č. 293/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra vyhlásil na den 5. ledna 2013 nové
volby do Zastupitelstva obce Krhová (okres Vsetín), Poličná (okres Vsetín) a Panenské Břežany
(okres Praha-východ).
Částka 107 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 17. září 2012.
Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Vyhlášku č. 304/2012 Sb. vydalo Ministerstvo
vnitra k provedení § 33 odst. 1 zákona číslo
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
podle něhož povinnost prokázat zvláštní
odbornou způsobilost, povinnost účastnit se
vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích
úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního
vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání
v bakalářských nebo magisterských studijních
programech stanovených prováděcím právním
předpisem (tj. vyhláškou č. 304/2012 Sb.)
nebo kterému bylo vydáno osvědčení o uznání
rovnocennosti vzdělání nebo jeho části. Zákon
o úřednících územních samosprávných celků
a vyhláška č. 304/2012 Sb. upravují uznávání
vysokoškolských studijních programů a oborů,
které jsou svým obsahem a rozsahem rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro
prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona.
Vzdělání se uznává na základě vyhlášky číslo
304/2012 Sb., nebo na žádost (úředníka nebo
územního samosprávného celku) ve správním řízení. Vyhláška č. 304/2012 Sb. reaguje
na změny akreditací vysokých škol, provedené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), jež nastaly v době po nabytí účinnosti předchozí vyhlášky č. 511/2002 Sb., a též
na změny v klasifikaci kmenových oborů vzdělávání, kterou určuje MŠMT ve své působnosti.
Změny se promítají do třech příloh vyhlášky:
n příloha č. 1 obsahuje bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování
úředník není povinen účastnit se vstupního
vzdělávání,
n příloha č. 2 obsahuje bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní
odbornou způsobilost, a to jak pro obecnou
část, tak i pro zvláštní část zvláštní odborné
způsobilosti,
n příloha č. 3 obsahuje bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování
úředník není povinen účastnit se vzdělávání
vedoucích úředníků nebo vedoucích úřadů, a to
pro obecnou část.
Účinnost od 1. října 2012
Částka 110 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. září 2012.
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové
dostupnosti zdravotních služeb
Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost
zdravotních služeb hrazených z veřejného
zdravotního pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1
k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené
pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny
jako nejzazší možné. Plánovanými hrazenými
službami se pro účely tohoto nařízení rozumí
hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, aby
pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý
a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby
jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Účinnost od 1. ledna 2013
Mgr. JaN BŘeŇ
právník
advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři
prosinec 2012
49
L e g i s L at i va
Zásadní změny
v promíjení
odvodu
za porušení
rozpočtové
kázně
O
blíbeným nástrojem, který obce
používají k financování svých projektů, jsou dotace. Dotační řízení je
však spojeno s řadou povinností; za jejich
nedodržení je vyměřován tzv. odvod za porušení rozpočtové kázně.
V minulosti bylo možné poté, co byl odvod za porušení rozpočtové kázně obci či
jinému příjemci dotace (i podnikateli) uložen, úspěšně požádat o jeho prominutí. Zásadní změna z letošního léta však podstatným způsobem tuto možnost zhoršila.
Jak vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla), je to Generální finanční ředitelství,
které je oprávněno vyměřený odvod (včetně souvisejícího penále) prominout. Tuto
svoji pravomoc značně limitovalo vydáním
dvojice interních pokynů popisujících důvody, pro které je možné vyměřený odvod
prominout.
Dříve neurčité formulaci »důvody hodné
zvláštního zřetele«, pro které bylo možné
vyměřený odvod prominout, se nově dostalo natolik konkrétního vymezení, že pro
některé příjemce dotací může být dosažení, byť jen částečného prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, obtížné.
ROZPOČtOvÁ KÁZeŇ, JeJÍ
PORUŠeNÍ, saNKCe
Pojmem rozpočtová kázeň rozumíme
nakládání s prostředky získanými ve formě dotace způsobem, který je v souladu
s rozpočtovými pravidly a dalšími předpisy (např. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou
se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy nebo Národním
fondem aj.).
Porušením rozpočtové kázně je třeba
v této souvislosti rozumět zejména jednání popsaná v § 44 rozpočtových pravidel.
Samotný pojem zahrnuje širokou škálu
jednání a opomenutí fyzických i právnických osob, která jsou v rozporu s rozpočtovými pravidly a souvisejícími předpisy,
a také nedodržení podmínek stanovených
rozhodnutím o udělení dotace či smlouvou
s jejím poskytovatelem. Dodržování rozpočtové kázně (tj. plnění všech podmínek,
za kterých byla dotace udělena) kontrolují
50
především poskytovatelé dotací a finanční
úřady.
Sankce za porušení rozpočtové kázně
přitom mohou pro příjemce dotací znamenat značnou finanční zátěž. Nejenže musí
dotaci »vrátit« ve formě odvodu za porušení
rozpočtové kázně, rozpočtová pravidla mu
navíc ukládají povinnost uhradit penále.
Penále je rozpočtovými pravidly stanoveno
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý
den následující po dni, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo, a to až do dne uskutečnění odvodu. Naštěstí pro »porušitele«
stanoví rozpočtová pravidla horní limit pro
vyměření penále; částka penále nemůže
převýšit celkovou výši odvodu za porušení
rozpočtové kázně.
Z uvedeného vyplývá, že porušení rozpočtové kázně může být v konečném důsledku sankcionováno až dvojnásobkem
objemu poskytnuté podpory. Sankce v takové výši ve většině případů negativně
ovlivňuje celkovou finanční situaci obce
a podstatně snižuje schopnost obce dostát
řádně a včas svým (ostatním) závazkům.
JaK PŘeDCHÁZet ODvODU
a PeNÁLe
Uložení povinnosti odvodu a souvisejícího penále lze předcházet primárně správným nastavením interních procesů tak,
aby při realizaci projektu, na nějž jsou
čerpány dotační prostředky, byla obec
schopna včas identifikovat hrozící porušení rozpočtové kázně a přijmout adekvátní
nápravná opatření. V rámci probíhající
kontroly porušení rozpočtové kázně pak
obec disponuje důležitými oprávněními, která by měla v zájmu »minimalizace
škod« důsledně využívat. Pakliže již jsou
v důsledku kontroly odvod a související
penále vyměřeny, připadá v úvahu využití
řádného opravného prostředku v podobě
odvolání, které pozdrží nabytí právní moci
platebního výměru, což v praxi znamená
»odložení splatnosti« odvodu (penále je
však splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení
příslušného platebního výměru). Příjemci
dotací také často využívají svého oprávnění
požádat finanční úřad o posečkání s úhradou odvodu a souvisejícího penále, a to
i zpětně k datu původní splatnosti odvodu.
LHŮtY PRO PODÁNÍ ŽÁDOstÍ
Za ultimátní prostředek ochrany je třeba
považovat právo příjemce dotace požádat
podle § 44a odst. 10 rozpočtových pravidel z důvodu hodného zvláštního zřetele
Generální finanční ředitelství o prominutí
uloženého odvodu za porušení rozpočtové
kázně a penále. Tato žádost musí být podána prostřednictvím finančního úřadu, který
odvod a penále uložil, a to do jednoho roku
od nabytí právní moci platebního výměru, kterým byly odvod a související sankce
vyměřeny. Pro některé příjemce dotací je
přitom obzvláště významné, že podle přechodných ustanovení k zákonu č. 465/2011
Sb., kterým byla do rozpočtových pravidel
mj. zavedena tato jednoroční lhůta, lze
o prominutí odvodu a penále pravomocně
uložených před účinností novely rozpočto-
vých pravidel (tj. do 30. 12. 2011) požádat
pouze do jednoho roku od účinnosti této
novely, tj. de facto výhradně do konce roku
2012. V případě rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále pravomocně vyměřených
před 30. 12. 2011 tak není možné například vyčkat s podáním žádosti o prominutí
na rok 2013, kdy obec splní další podmínky, za kterých byla uložena dotace (a tím si
fakticky zvýší šanci na prominutí odvodu).
Řízení o takto podaných žádostech bude
pro zmeškání lhůty zastaveno bez věcného
projednání.
U včas podaných žádostí o prominutí je
však nutné mít na paměti, že na prominutí
odvodu a souvisejícího penále není podle
stávající právní úpravy a rozhodovací praxe soudů právní nárok a proti případnému
zamítavému rozhodnutí Generálního finančního ředitelství není opravného prostředku.
CO staNOvUJÍ POKYNY D-9 a D-11
Institut prominutí odvodů a souvisejícího
penále významně ovlivnily pokyny Generálního finančního ředitelství k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů
a penále za porušení rozpočtové kázně, a to
pokyn D-9 ze dne 28. 6. 2012, a posléze pokyn D-11 ze dne 1. 8. 2012; podle posledního z nich Generální finanční ředitelství
nadále postupuje (dále jen »pokyn D-11«).
Pokyn D-11 v jistém ohledu doplňuje
ustanovení § 44a odst. 10 rozpočtových
pravidel a podrobněji stanoví, co se rozumí oněmi důvody hodnými zvláštního
zřetele, pro které je možné pravomocně
uložený odvod a penále prominout. Platí
přitom, že zatímco dříve mohli příjemci
dotací běžně dosáhnout promíjení odvodů a penále v plné výši, a to i na základě
mnohdy nepříliš kvalitně zpracovaných žádostí, po 1. 8. 2012 již tak úspěšní nejsou.
Pokyn D-11 především vypočítává případy,
kdy je prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně zcela vyloučeno. Znepokojivou může být skutečnost, že do kategorie
»neprominutelných« odvodů patří například i odvody vyměřené z důvodu porušení
těch podmínek poskytnutí dotace, které poskytovatel označil ve smlouvě o poskytnutí
dotace za méně závažné. Typicky se jedná
o různé povinnosti notifikačního charakteru (například podání písemného vyjádření
o stavu čerpání dotace). Dále nepřipadá
v úvahu prominutí odvodu v situaci, kdy
byly porušeny ty podmínky poskytnutí dotace, za jejichž porušení poskytovatel stanovil nižší odvod. Je tedy zřejmé, že i porušení
těch dotačních podmínek, jejichž označení
by svádělo k jejich přehlížení, může mít pro
obec dramatické finanční konsekvence.
Jak již bylo uvedeno, pokyn D-11 specifikuje ty typové skutkové situace, v nichž Generální finanční ředitelství spatřuje důvody
hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 10 rozpočtových pravidel.
Pokyn vypočítává tzv. »výjimečné případy«,
tj. situace nezaviněné příjemcem dotace,
například živelné katastrofy, absence součinnosti ze strany poskytovatele dotace či
situace zapříčiněné státem.
prosinec 2012
L e g i s L at i va
V těchto případech by mělo Generální
finanční ředitelství po 1. 8. 2012 až na některé výjimky prominout celý uložený odvod za porušení rozpočtové kázně, a to
včetně souvisejícího penále. Pokyn D-11
dále vymezuje, co se rozumí »ostatními důvody hodnými zvláštního zřetele«. Pro zde
uvedené situace je do jisté míry společné,
že porušení rozpočtové kázně příjemcem
dotace nemělo fatální důsledky a nevedlo
ke zmaření účelu poskytnuté dotace.
Do této množiny patří například (i) porušení povinností v případě, že do doby podání žádosti o prominutí došlo k pozdnímu
splnění této povinnosti a prodlení nemělo
vliv na naplnění účelu poskytnuté dotace
(například pozdní kolaudace stavby financované z dotačních prostředků), (ii) porušení povinností vyplývajících z předpisů
o veřejných zakázkách (například neoprávněné rozdělení veřejné zakázky, porušení
pravidel pro jednání hodnoticí komise atd.);
některá porušení těchto předpisů nicméně
jakémukoliv prominutí odvodu a penále
podle pokynu brání – typicky neprovedení
výběrového řízení, (iii) použití investičních
prostředků na neinvestiční výdaje a naopak
(za předpokladu zachování účelu poskytnuté dotace).
V těchto a dalších případech předpokládá pokyn určité snížení odvodu za porušení
rozpočtové kázně, nikoliv však jeho úplné
prominutí, jak tomu mohlo být v minulosti. V případě částečného prominutí odvodu však může zůstat zachována povinnost
úhrady části penále, a to v rozsahu výhody
ze zadržení z neprominuté částky odvodu.
Ač Generální finanční ředitelství (vedeno komunitární úpravou veřejné podpory)
jistě přispělo ke zvýšení právní jistoty při
promíjení odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně, nebude přesto v dů-
dány konkrétní důvody hodné zvláštního
zřetele aprobované pokynem. Přestože je
od srpna 2012 výchozí pozice pro příjemce
dotací proti minulosti významně ztížena,
neznamená to, že je vše ztraceno.
A ještě jedna poznámka na závěr: Smysl
posečkání spočívá v tom, že obec není povinna do určité doby (většinou do doby, než
Generální finanční ředitelství rozhodne
o podané žádosti o prominutí odvodu a penále) vyměřený odvod a penále hradit. Je
však třeba zdůraznit, že za dobu posečkání je třeba hradit úrok z posečkání (ve výši
repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o sedm procentních bodů).
Daňový řád umožňuje požádat správce
daně o tzv. upuštění od předepsání úroku
z posečkání (fakticky o jeho »prominutí«).
Důvody, pro které daňový řád tuto možnost připouští, spočívají podle zákonného
textu v ekonomických či sociálních poměrech žadatele, jež by zakládaly tvrdost.
I v tomto případě přitom Generální finanční ředitelství dne 8. 10. 2012 vydalo Metodický pokyn č. D-15/2012, jímž upravuje
podmínky, za kterých bude možné úrok
z posečkání nestanovit.
V obou výše uvedených případech – prominutí i posečkání – je patrná snaha Generálního finančního ředitelství stanovit
zcela pregnantně mantinely pro vlastní
správní uvážení. Ruku v ruce s vyjasněním
podmínek však přichází i jejich zpřísnění.
Proto i tyto hlediska je třeba brát v úvahu
při zvažování nad budoucím financováním
n
komunálních projektů.
sledku formulací užívaných v pokynu pro
příjemce dotací vždy snadné podřadit svou
konkrétní situaci, která zapříčinila porušení
podmínek, určitým ustanovením pokynu.
Podaná žádost o prominutí odvodu a penále přitom musí být kvalitně zpracována;
skutečná situace dané obce a okolnosti
využití dotačních prostředků musí být v žádosti vysvětleny tak, aby bylo zřejmé, že je
naplněn konkrétní důvod hodný zvláštního
zřetele pro úplné nebo částečné prominutí
odvodu a sankce.
Nesprávné zhodnocení situace může mít
nejen fatální finanční důsledky pro obec,
jíž byly odvod a penále vyměřeny, ale rovněž nezanedbatelné osobní konsekvence
pro představitele obce odpovědné za danou situaci.
sHRNUtÍ
Čerpání dotací, kontrola rozpočtové kázně
a odvodů za její porušení není oblastí, v níž
by bylo možné se orientovat bez dostatečných znalostí nejen rozpočtových pravidel,
daňového řádu, ale i problematiky veřejných zakázek a dalších důležitých předpisů
včetně pokynů finanční správy. Proto považujeme pro prevenci souvisejících rizik
za významné nastavit ještě před zahájením
čerpání dotace odpovídající vnitřní procesy umožňující jejich efektivní řízení a minimalizaci možných porušení podmínek.
Zahájí-li příslušné orgány kontrolu rozpočtové kázně, měl by každý příjemce dotace zvážit, zda pro účinnou ochranu svých
práv disponuje dostatečnými odbornými
znalostmi. Pakliže již byl odvod za porušení rozpočtové kázně pravomocně vyměřen,
nezbývá než analyzovat konkrétní skutkovou situaci a pokusit se pečlivou a promyšlenou argumentací v žádosti přesvědčit
Generální finanční ředitelství o tom, že jsou
MaRtiN LaCHMaNN
advokát spolupracující s PwC Legal
PetRa NOvÁKOvÁ
členka Legislativní rady vlády,
advokátka spolupracující s PwC Legal
OBJEDNÁVÁM PŘEDPLATNÉ měsíčníku Moderní obec
na 12 měsíců za cenu 1260 Kč (včetně DPH)
Předplatné se automaticky prodlužuje dokud není zrušeno.
ADRESA
KÓD:
2507
OBJEDNAVATELE:
ZPŮSOB
PLATBY:
FAKTURA
PLATEBNÍ KARTA
SIPO
NÁZEV ORGANIZACE:
SLOŽENKA
spoj. č.
PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
TITUL:
ÚDAJE
ULICE , Č. P.:
OBEC:
PSČ:
PROFESE:
PRO FAKTURACI:
IČ:
DIČ:
Č. ÚČTU:
ADRESA
PRO DORUČOVÁNÍ: (je-li shodná s adresou objednavatele,nevyplňovat)
NÁZEV ORGANIZACE:
VYPLŇTE
PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
KONTAKT:
TITUL:
ULICE , Č. P.:
OBEC:
Vyplněný lístek odešlete na adresu:
ECONOMIA, a. s., oddělení distribuce, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7.
Podrobnější informace: telefon zdarma 800 110 022,
internet – http://www.economia.cz a http://www.economia.cz/mo
prosinec 2012
PSČ:
RAZÍTKO/PODPIS:
Vyplněním kuponu souhlasím bezplatně s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto kuponu byly po dobu deseti let zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností ECONOMIA a.s. se sídlem Praha 7, 170 55, Dobrovského 25, jako správcem, k nabízení výrobků a služeb správce, k průzkumu trhu,
analýz, organizování dalších akcí, zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán na adrese správce. Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou ANO NE
51
L e g i s L at i va
Zvláštní orgány
obce 1/
PŘÍKLaDY ZvLÁŠtNÍCH ORgÁNŮ
OBCe
Platná právní úprava některé orgány označuje za »zvláštní orgány obce«, někdy je
ovšem nutno povahu příslušného orgánu
dovodit z jeho právního postavení, aniž
by tento orgán byl zvláštním zákonem
za »zvláštní orgán obce« výslovně označen.
52
ILUSTračNí FOTO: DagMar hOFMaNOVá
P
odle § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou dalším orgánem obce – vedle zastupitelstva
obce, rady obce, starosty, obecního úřadu
– zvláštní orgány obce. Obecnou charakteristiku zvláštních orgánů obce, které jsou
svým personálním složením orgány kolektivními (kolegiálními), podává § 106 obecního zřízení.
Podle § 106 odst. 1 obecního zřízení zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti
zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává
jejich členy, a to v případech stanovených
zvláštními zákony. I přesto, že obecní zřízení hovoří o tom, že starosta zřizuje zvláštní orgány obce, neznamená to, že zvláštní zákon vždy stanoví povinnost starosty
zvláštní orgán obce zřídit. Například § 53
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, stanoví, že obce mohou (tedy nejsou
povinny) jako svůj zvláštní orgán zřizovat
komise k projednávání přestupků. Naopak podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, platí,
že starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce komisi
pro sociálně-právní ochranu dětí – v tomto případě tedy starosta obce s rozšířenou
působností nemá »na výběr« a komisi pro
sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštní
orgán obce s rozšířenou působností zřídit
musí.
Otázkou ale je, jak postupovat v případě,
kdyby starosta obce s rozšířenou působností komisi pro sociálně-právní ochranu
dětí nezřídil. Pravděpodobně by působnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí vykonával na základě »zbytkové«
kompetenční klauzule uvedené v § 109
odst. 3 písm. b) obecního zřízení obecní
úřad, podle níž platí, že obecní úřad vykonává přenesenou působnost podle §
61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které
patří do působnosti jiného orgánu obce.
Byť kompetence stanovené v § 38 zákona
číslo 359/1999 Sb. spadají do působnosti
»jiného orgánu obce«, tj. komise pro sociálně-právní ochranu dětí, tak s ohledem
na obecný požadavek povinného zabezpečení výkonu státní správy obcemi, který byl
na ně (na jejich orgány) zákonem přenesen, by při případném nezřízení zvláštního
orgánu obce (a tedy nezákonné nečinnosti
starosty obce s rozšířenou působností)
zřejmě musel předmětnou působnost vykonávat obecní úřad.
Turnovská radnice na náměstí Českého ráje.
Dále je vhodné upozornit na to, že některé
orgány obce, jež byly původně považovány
za zvláštní orgány obce, v současné době
toto právní postavení nemají – příkladem je
bezpečnostní rada obce podle § 24 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), která
byla považována za zvláštní orgán obce (byť
tak výslovně označena nebyla; byla charakterizována jako koordinační orgán pro
přípravu na krizové situace). Nicméně novela krizového zákona č. 430/2010 Sb. účinná od 1. ledna 2011 již bezpečnostní radu
obce nezmiňuje a uvádí pouze bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností, jež je
(»pouhým«) poradním orgánem zřizovatele
pro přípravu na krizové situace.
KOMise K PROJeDNÁvÁNÍ
PŘestUPKŮ
Na základě § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, mohou obce jako svůj
zvláštní orgán zřizovat komise k projednávání přestupků. Tyto komise jednají a rozhodují v tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby s právnickým vzděláním
nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro
projednávání přestupků; usnášejí se většinou hlasů.
K uvedenému lze upozornit na to, že stejné podmínky platí, pokud by projednáváním přestupků byla pověřena komise rady
obce (v tomto případě komise rady obce
nemá postavení zvláštního orgánu obce,
ale výkonného orgánu podle § 5 odst. 3
ve spojení s § 122 odst. 2 obecního zřízení).
Je tedy nutno rozlišovat mezi komisí k projednávání přestupků, jakožto zvláštního orgánu obce, a komisí rady obce k projednávání přestupků, jakožto výkonného orgánu
obce.
Působnost komise k projednávání přestupků není zákonem č. 200/1990 Sb. výslovně vymezena, a proto by ji měl starosta
při jejím zřízení stanovit, přičemž však nemůže překročit obecný rozsah přestupků
projednávaných obcemi (obecními úřady)
uvedený v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb. (komise k projednávání přestupků by
tak mohla projednávat například přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
přestupky proti veřejnému pořádku či přestupky proti majetku).
KOMise PRO sOCiÁLNĚ-PRÁvNÍ
OCHRaNU DĚtÍ
Podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, starosta obce
s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní
orgán komisi pro sociálně-právní ochranu
dětí. Působnost této komise stanoví § 38
odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. (tato komise
například navrhuje a posuzuje předložené
sociálně preventivní programy na ochranu
týraných, zneužívaných a zanedbávaných
dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení
opatření k účinné pomoci dítěti a rodině;
doporučuje provést opatření, která by měla
být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před
sociálně patologickými jevy, a připravuje
programy péče o problémové skupiny dětí).
V souladu s § 38 odst. 3 zákona č. 359/1999
Sb. starosta obce s rozšířenou působností
jmenuje a odvolává předsedu komise pro
sociálně-právní ochranu dětí, jeho zástupce
a ostatní členy komise pro sociálně-právní
ochranu dětí z členů obecních zastupitelstev a fyzických osob, které spolupůsobí při
sociálně-právní ochraně, zejména pedagogických pracovníků, psychologů, zdravotnických pracovníků, zástupců pověřených
osob, občanských sdružení, církví a jiných
právnických nebo fyzických osob.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen předseda komise nebo jeho zástupce
a nejméně další dva členové komise. Komise
pro sociálně-právní ochranu dětí se usnáší
většinou hlasů členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise, a není-li přítomen předseda,
rozhoduje hlas jeho zástupce (§ 38 odst. 4
n
zákona č. 359/1999 Sb.).
JaN BŘeŇ
právník
prosinec 2012
L e g i s L at i va
Co přináší
novela
stavebního
zákona
L
etošního 1. října podepsal prezident
republiky dlouho připravovanou novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Ve Sbírce zákonů vyšla 22. října
pod číslem 350/2012 Sb. a nabude účinnosti 1. 1. 2013.
CÍLe NOvÉ ÚPRavY
Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby
v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Reaguje mj. i na judikaturu Nejvyššího správního soudu, spojuje
procesy územního plánování a posuzování
vlivů na životní prostředí a zjednodušuje
pořizování politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje z důvodu veřejného
zájmu. Dále se novelou odstraňují nedůvodné odchylky od správního řádu jako
obecného procesního předpisu. Změny
by měly vést k časovým i finančním úsporám obcí při pořizování územně plánovací
dokumentace, zejména u obcemi nejčastěji pořizovaných územních plánů. Zpřesnění právní úpravy by ve svém důsledku
rovněž mělo zredukovat počet případů,
kdy je rušena územně plánovací dokumentace pro rozpor s právními předpisy.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR
ČR) novelizací stavebního zákona zareagovalo na aktuální problémy ve stavebním
a územním řízení a zároveň na výstupy
z Programového prohlášení Vlády ČR.
Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona přispěje ke snížení
administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování a podstatným způsobem tak zkrátí dobu při pořizování a vydávání územních plánů.
Jedním z hlavních cílů je i rozšíření deregulace o případy, o kterých z hlediska veřejných zájmů není třeba rozhodovat v územním řízení. Snahou MMR ČR je zjednodušit
život stavebníkům, a to zejména u doplňkových staveb na pozemcích rodinných
a bytových domů. V oblasti povolování
staveb umožní sjednotit procesní postupy
při ohlašování a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění
staveb. Rovněž rozšiřuje výčet případů, které pro své provedení nebudou vyžadovat
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. Současná praxe složitého vyřizování
stavebních řízení zbytečně zpomaluje i některé velmi jednoduché stavby.
vÝČet KONKRÉtNÍCH ZLePŠeNÍ
1. Významně zjednodušuje a zkrátí postup
pořizování územních plánů. Celkově je
prosinec 2012
Rozvody tepelné energie.
sítí veřejného osvětlení.
možné zkrátit dobu přípravy územního plánu pro výstavbu komunikací až o 3,5 roku.
n
2. Rozšiřuje účast veřejnosti při územním
plánování. Nově občané mohou podávat
připomínky ke zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje ČR, zásad územního rozvoje kraje i územního plánu. Připomínky veřejnosti jsou nově umožněny také
v první etapě pořizování územně plánovací
dokumentace, tj. ve fázi společného jednání, která předchází vlastnímu řízení s veřejným projednáním.
8. V návaznosti na rozšíření záměrů, které
nevyžadují územní rozhodnutí ani územní
souhlas (viz bod 3) rozšiřuje okruh záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená,
že tyto záměry stavebník bude realizovat
bez jakéhokoliv předchozího projednání se
stavebním úřadem.
3. Rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
(stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky na pozemku rodinného domu, nebo
stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou
rekreaci, bazén do 40 m2 zastavěné plochy
na pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci, skleníky do 40 m2,
výměna vedení technické infrastruktury,
pokud se nemění její trasa, technické parametry a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního
pásma atd.).
4. Zjednodušuje územní řízení (povinné
ústní jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo
na které se prováděla EIA, v ostatních případech stavební úřad může od ústního jednání upustit; oznámení o zahájení územního
řízení a územní rozhodnutí se účastníkům
řízení doručují jednotlivě – do vlastních
rukou, nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků – více než 30).
5. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí je sloučen
postup EIA s územním řízením (např. záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí,
nebo záměry, u kterých proběhlo zjišťovací
řízení). Tím se zkracuje příprava realizace
staveb a vydání územního rozhodnutí včetně stanoviska EIA, které trvá max. tři měsíce proti stávajícím případům, kdy vydání
stanoviska EIA mohlo trvat roky.
6. Rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (všechny energetické přípojky,
všechny výrobky plnící funkci, reklamní
zařízení atd.); to znamená, že tyto záměry
bude stavebník realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
7. Veřejná technická infrastruktura nebude
vyžadovat stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu; to znamená, že ji stavebník bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale budou se kolaudovat. Jde o tyto
druhy veřejné technické infrastruktury:
n Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací.
n Podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny.
n Vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu.
n Vedení
9. Nově upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití. Certifikát bude
zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu
30 dnů tak, aby kdokoli mohl zjistit, že se
bude stavba na území obce realizovat. Nemělo by docházet k tomu, že autorizovaný inspektor opomene projednat záměr
s některými účastníky řízení. Pokud s nimi
neprojedná záměr, nebo konečné řešení
záměru je v rozporu s tím, co s nimi bylo
projednáno, mohou podat námitku proti
vydanému certifikátu. Tuto možnost mají
též dotčené orgány.
10. Účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je oproti stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve kterých mohou
být stavebním povolením dotčeny veřejné
zájmy chráněné podle zvláštních právních
předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení.
11. Podrobněji upraven postup přijímání
veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnutí, tak i stavební
povolení, což přispěje k většímu využívání
tohoto institutu.
12. U kolaudace zajištěno dřívější užívání
dokončené stavby tím, že u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník užívat následující den po kontrolní prohlídce stavby; stavební úřad ověří
do protokolu, že je vše v pořádku. U staveb
vyžadujících kolaudační souhlas je zákonem nově stanovena 60denní lhůta od podání žádosti, do které musí být stavebním
úřadem provedena závěrečná kontrolní
prohlídka stavby (dnes tato lhůta upravena
není).
722 ZÁsaDNÍCH PŘiPOMÍNeK
Komplexní novela stavebního zákona byla
připravována od poloviny roku 2008. V roce
2009 byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. Vyjádřilo se 59 připomínkových míst, z čehož tzv. zásadní připomínky jich uplatnilo 39. Celkový počet
připomínek byl 1469, z toho zásadních 722.
Doplnění novely stavebního zákona o cíle
stanovené Programovým prohlášením vlády a proces vypořádání připomínek – tedy
odlaďování sporů, trvalo déle než jeden
rok. Všechny zásadní připomínky se však
n
MMR podařilo vypořádat.
MaReK ŽeNKL
odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj čr
53
Právní Poradna
Podepisování
usnesení a OZV
n Prosím o radu: Kdo může podepsat
obecně závaznou vyhlášku a usnesení
i zápis ze zastupitelstva obce v případě,
že není přítomen místostarosta (je dlouhodobě v pracovní neschopnosti). Lze to
nějak ošetřit např. v usnesení zastupitelstva?
Nejprve k otázce podepisování usnesení/zápisu ze zasedání zastupitelstva obce:
Podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích),
se o průběhu zasedání zastupitelstva obce
pořizuje zápis, který podepisuje starosta
nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
V zápise se vždy uvede počet přítomných
členů zastupitelstva obce, schválený pořad
jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
Jak vyplývá z výše uvedeného, usnesení
přijatá zastupitelstvem obce jsou vždy součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zápis ze zasedání přitom podle zákona podepisuje starosta nebo místostarosta a určení
ověřovatelé. To znamená, že zákon nevyžaduje, aby zápis podepisoval vždy starosta
i místostarosta.
»Souběžné« podepisování zápisu starostou i místostarostou je na obcích spíše
Důsledky
nezveřejnění záměru
na internetu
n Jaké důsledky má nesplnění povinnosti
zveřejnit záměr prodeje obecní nemovitosti na internetových stránkách obce?
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, ukládá obci v § 39
odst. 1, aby svůj úmysl prodat, pronajmout,
vypůjčit, darovat nebo směnit nemovitý
majetek předem zveřejnila na úřední desce
obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů
před rozhodnutím o zamýšlené dispozici
v příslušném obecním orgánu. Pokud záměr není na úřední desce zveřejněn, je uzavřená smlouva absolutně neplatná.
Podle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, musí být obsah úřední desky zveřejněn též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, tedy zjednodušeně řečeno na internetu. Proto je-li záměr povinně zveřejňován na úřední desce, musí být
zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup (a to po identickou dobu, jako
na úřední desce). Na rozdíl od nezveřejnění
na »fyzické« úřední desce ale zákon pro nezveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (někdy se zjednodušeně hovoří
o elektronické úřední desce) žádnou sankci
např. v podobě neúčinnosti zveřejnění či
neplatnosti smlouvy nestanoví.
54
zvykové, příp. někdy takovou povinnost
stanoví nad rámec zákona jednací řád
zastupitelstva obce (pokud tomu tak je
i v tomto případě, doporučovala bych jednací řád v tomto smyslu upravit).
K problematice podepisování obecně
závazné vyhlášky obce je možné uvést následující: Podle § 104 odst. 2 zákona o obcích starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obcích
upravuje nabytí platnosti právního předpisu obce: Právní předpisy obce musí být vyhlášeny, což je podmínkou jejich platnosti.
Vyhlášení se uskuteční tak, že se právní
předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den
jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho
může obec uveřejnit právní předpis obce
způsobem v místě obvyklým.
Na rozdíl od zápisu/usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce, tj. v případě právních
předpisů obce, (jak obecně závazných vyhlášek, tak nařízení) zákon o obcích vyžaduje jejich podepsání starostou a rovněž
místostarostou.
Na situaci, kterou popisujete ve svém
dotazu, však v současné době platný zákon o obcích nepamatuje a právní důsledky chybějících či irelevantních podpisů
na právních předpisech obce výslovně neupravuje a nijak neřeší (nepřipouští ani,
aby byl podpis starosty, resp. místostarosty
V praxi proto až dosud převládal názor,
vycházející z výkladového stanoviska ministra vnitra ke správnímu řádu č. 14 (dostupného na http://www.mvcr.cz), podle
něhož neúčinnost zveřejnění určitého dokumentu na úřední desce nastává jen, stanoví-li tuto sankci zákon výslovně. To v případě § 39 odst. 1 zákona o obcích nečiní,
takže opomenout zveřejnění záměru též
na elektronické úřední desce by nemělo mít
žádné právní následky.
K povaze zveřejňování nabídek na elektronické úřední desce v souvislosti s dispozicemi s veřejným majetkem však v nedávné době zaujal odlišné stanovisko Nejvyšší
soud. Ten v rozsudku ze dne 26. 9. 2012, sp.
zn. 30 Cdo 2373/2012 (dostupný na http://
www.nsoud.cz), dovodil, zjednodušeně řečeno, že tam, kde zákonná úprava zveřejnění nabídky (výzvy, záměru apod.) na úřední
desce sleduje především transparentnost
majetkové dispozice či ochranu veřejného
majetku, je nutné mít zato, že nesplnění
povinnosti plynoucí z § 26 odst. 1 správního řádu, tedy nezveřejnění nabídky (výzvy,
záměru apod.) též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, má za následek neúčinnost
zveřejnění a tudíž i rozpor následně uzavřené smlouvy se zákonem, jenž vyvolává
její absolutní neplatnost podle § 39 občanského zákoníku.
Ačkoli se rozhodnutí soudu výslovně netýká § 39 odst. 1 zákona o obcích, je závěr
soudu obecný a lze jej proto vztáhnout
i ke zveřejnění záměru podle zákona o ob-
nahrazen podpisem někoho jiného). V této
souvislosti je však třeba zdůraznit, že zákon
o obcích s podepsáním právního předpisu
obce nespojuje jeho platnost, jako jedinou podmínku platnosti stanoví schválení příslušným orgánem obce a vyhlášení
na úřední desce.
To znamená, že nedostatek v podpisu
právního předpisu obce (ať již absence
podpisu oprávněné osoby, nebo podpis
neoprávněnou osobou), pokud byl jinak
předpis přijat a publikován v souladu se
zákonem, nijak neovlivňuje jeho platnost
(například nález Ústavního soudu ze dne
19. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96). V tomto
kontextu je tedy podpis vnímán spíše jako
určité formální potvrzení správnosti právního předpisu obce.
Obecně je možné závěrem doplnit, že
podle § 104 odst. 1 zákona o obcích má zastupitelstvo obce možnost zvolit i více místostarostů – mohlo by se tak předejít uvedeným problémům.
Mgr. PavLa SaMKová
právnička
cích (ostatně soud ve zmíněném rozsudku
s tímto ustanovením argumentuje). Názor
soudu přitom plně odpovídá stávajícímu
vyššímu důrazu na obecnou transparentnost a »poctivost« obecních majetkových
dispozic (srov. v této souvislosti »vlajkový«
nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012,
sp. zn. IV. ÚS 1167/11, dostupný na http://
nalus.usoud.cz).
Z praktického hlediska je proto vhodné, aby v doložce o povinném zveřejnění
a schválení, kterou se podle § 41 odst. 1 zákona o obcích opatřuje listina osvědčující
právní úkon (tj. uzavřená písemná smlouva), byl uváděn též údaj o zveřejnění záměru způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obce obvykle zřizují na svých webových
stránkách zvláštní »rubriku« označenou
jako úřední deska či elektronická úřední
deska. V takovém případě by záměr měl být
prokazatelně zveřejněn na této podstránce.
Z § 26 odst. 1 správního řádu však povinnost koncentrovat elektronickou úřední
desku v jedné sekci webové stránky není,
a proto i vytvoření speciální rubriky např.
právě pro publikaci záměrů by zřejmě nebylo v rozporu se zákonem, byť takový postup spíše nelze doporučit zejména, pokud
by kromě této sekce existovala ještě zvláštní
sekce úřední deska, neboť každý oprávněně
předpokládá, že záměry budou publikovány právě na podstránce k tomu určené.
Pro doložení toho, že určitý dokument
byl na elektronické úřední desce zveřejněn,
nejsou na rozdíl od zveřejnění na fyzické
prosinec 2012
Právní Poradna
úřední desce stanovena žádná zákonná
pravidla, obdobná § 65 odst. 3 zákona číslo
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném
znění (povinnost dokument opatřit datem
vyvěšení a sejmutí z úřední desky). Tím je
dán prostor, aby obec prokázala zveřejnění
jakýmkoli možným způsobem, např. i výtiskem z webové stránky obce (srov. právní věta usnesení Městského soudu v Praze
ze dne 22. 11. 2007, č. j. 11 Ca 27/2007-75,
publ. pod č. 1519 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2008). V této
souvislosti lze doporučit, aby z příslušné
webové stránky byl pořízen výtisk a ten byl
pevně spojen se záměrem, jenž byl zveřejněn na fyzické úřední desce.
Finanční odměna
tajemnici a souhlas
zastupitelstva
n Jako starosta městyse jsem na návrh
zastupitelů rozhodl o udělení finanční
odměny tajemnici úřadu, která administrativně zajistila řadu dotací ve prospěch
městyse. Musím k této mimořádné odměně mít souhlas zastupitelstva, když jinak
tajemnici v pololetí a na konci roku odměňuji podle výsledků práce?
Z dotazu není jednoznačně patrné, o jakou »odměnu« jde. S ohledem na postavení
tajemníka jakožto zaměstnance obce lze
nicméně předpokládat, že půjde o odměnu
podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění (za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel
poskytnout zaměstnanci odměnu). Jak ze
zmíněného ustanovení zákoníku práce vyplývá, odměnu poskytuje zaměstnanci (zde
tajemnici úřadu městyse) zaměstnavatel
Starosta v roli
zaměstnavatele
n První čtyři měsíce pracoval ve funkci
odborného lesního hospodáře pracovník
na smlouvu jako osoba samostatně vydělečně činná. Poté s ním byla smlouva
ukončena (šlo o tzv. švarcsystém). V předchozím roce ale doplněk smlouvy nebyl
uzavřen. Domnívám se, že mu můžu jako
starosta udělit odměnu sám. Je moje úvaha správná?
U starostů obcí se uplatní § 5 odst. 2
zákoníku práce, podle něhož je-li veřejná
funkce vykonávána v pracovním poměru,
řídí se tento pracovní poměr zákoníkem
práce.
Právní postavení starostů a členů zastupitelstev musíme však posuzovat nejen
podle zákoníku práce, ale i podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Starosta plní
úkoly zaměstnavatele podle pracovněpráv-
prosinec 2012
(zde městys), přičemž úkoly statutárního
orgánu zaměstnavatele, tj. toho, kdo jménem obce činí pracovněprávní úkony, plní
vůči tajemníkovi starosta obce /§ 103 odst.
4 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)/, v platném znění. To znamená, že starosta městyse nepotřebuje
předchozí souhlas zastupitelstva městyse
k poskytnutí (pracovní) odměny tajemnici
úřadu městyse, neboť o tomto pracovněprávním úkonu rozhoduje jakožto statutární orgán obce v pracovněprávních vztazích
sám.
Podání žaloby
u soudu a souhlas
zastupitelstva
n Bývalý starosta honebního společenstva zrušil platnou smlouvu o nájmu honebních pozemků (platnost končí
v březnu 2013) a uzavřel smlouvu novou
s platnosti od dubna 2012 do dubna 2023.
Jako starosta městyse jsem na honební
společnost podal žalobu u soudu. Musím
mít k tomuto úkonu souhlas zastupitelstva? (Městys má ve společenstvu 49 % pozemků, nová nájemní smlouva byla schválena výborem, nikoliv valnou hromadou
a působnost přenesena nebyla).
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, výslovně nestanoví, který obecní orgán by měl rozhodnout o podání žaloby jménem obce. Proto
by bylo možné uvažovat o tzv. zbytkové
pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3
zákona o obcích (rada obce zabezpečuje
rozhodování ostatních záležitostí patřících
do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo).
V obcích, v nichž není volena rada obce,
ních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní
poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim
plat. Pokud není v obci tajemník obecního úřadu, starosta jmenuje vedoucí odboru, odvolává je a stanoví jim plat. Pokud je
zřízena rada obce, provádí uvedené úkony
tato rada.
Podle § 2 odst. 8 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, plní
starosta úkoly vedoucího úřadu v obcích,
městských obvodech a městských částech,
kde není zřízena funkce tajemníka nebo
kde není tajemník ustaven. Jde o plnění
pracovněprávních úkonů, které upravuje
zákon č. 312/2002 Sb. Starosta se v těchto
případech, kdy řeší pracovněprávní otázky,
dostává do pozice vedoucího úřadu. U vedoucích úředníků se pracovní poměr zakládá jmenováním.
Je-li v obci zřízena funkce tajemníka
obecního úřadu, platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
(včetně starosty, který je uvolněn k výkonu
vykonává tuto pravomoc starosta obce
(srov. § 99 odst. 2 zákona o obcích).
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, v platném znění, však obsahuje v § 21b
zvláštní ustanovení o jednání za územní
samosprávný celek v občanském soudním
řízení, přičemž toto ustanovení je nutné
považovat za ustanovení speciální vůči
zákonu o obcích. Podle § 21b odst. 1 občanského soudního řádu jedná za územní
samosprávný celek ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn jej zastupovat navenek, tedy ve smyslu § 103 odst. 1 zákona
o obcích starosta obce.
To znamená, že k podání žaloby jménem obce je oprávněn starosta obce, aniž
by k takovému kroku potřeboval předchozí
souhlas rady nebo zastupitelstva obce. Je
samozřejmě rozumnější, pokud s podáním
žaloby zastupitelstvo nebo rada obce předem souhlasí, neboť s vedením soudního
řízení obvykle budou spojeny určité peněžní náklady pro obec, nicméně k »účinnosti« podané žaloby z hlediska občanského
soudního řádu není předchozí souhlas nezbytný.
Uvedený názor potvrzuje i judikatura
soudů, zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. srpna 2010, sp. zn. 33 Cdo
694/2010 a usnesení Ústavního soudu ze
dne 7. února 2011, sp. zn. I. ÚS 3038/10
(judikáty jsou dostupné na http://www.
nsoud.cz a http://nalus.usoud.cz).
JUdr. adaM FUrEK
právník
funkce) stanoví tajemník obce /§ 110 odst.
74, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb./.
Při vzniku pracovního poměru starosty
je nutno brát v úvahu § 33 odst. 2 zákoníku
práce. Jestliže zvláštní právní předpis vyžaduje, aby se obsazení pracovního místa
uskutečnilo na základě volby příslušným
orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní
smlouvy. Tímto orgánem je zastupitelstvo
obce. Starostu volí podle § 84 odst. 1 písm.
m) zákona o obcích a zastupitelstvo má
právo starostu z funkce i odvolat.
JUdr. LadISLav JoUZa
právník
55
ServiS
KALENDÁRIUM
n 13. 12., Praha 6
Masarykova kolej (Thákurova 1)
Stavební zákon – Velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání
staveb účinná od ledna 2013
Seminář Studia AXIS se bude věnovat novinkám, jež od ledna 2013 zavádí
novela stavebního zákona, předevšm
stavbám a zařízení, územnímu řízení,
správním deliktům, autorizovaným inspektorům nebo odpovědnosti osob při
přípravě, realizaci a užívání staveb.
Více informací a on-line přihlášku naleznete na: www.studioaxis.cz.
n 14. 12., Praha
Klub techniků ČSVTS (Novotného
lávka 5)
Vodní zákon po novelizaci stavebního
zákona
Seminář osvětlí změny, jež čekají vodní hospodářství v souvislosti s účinností
nového stavebního zákona, a další otázky aplikace vodního zákona v praxi.
Více na www.cmv.cz nebo e-mailu
[email protected] a tel.: 602 240 451.
n 14.–17. 1. 2013, Ostrava
Výstaviště Černá louka
Veletrh Infotherma
Jubilejní 20. ročník největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů
nabídne řadu novinek a bohatý doprovodný program.
Veškeré informace k podmínkám
účasti, včetně programu odborného veletrhu najdete na stránkách: www.infotherma.cz.
SEZNAM INZERENTŮ
FIRMA
Regionservis s.r.o.
ČESKÁ SPOŘITELNA
Vysoká škola finanční
a správní, o.p.s.
Komerční banka
Konica Minolta
ASSECO Solutions, a.s.
IBM ČR
MVS Projekt, s.r.o.
ALBIXON a.s.
Právnická fakulta
Masarykovy university
MPSV
Indal C&EE s.r.o.
Artechnic-Schréder a.s.
GORDIC spol. s r. o.
Příloha MO + OD 12
I-tec Czech, spol. s r.o.
56
TEL.
240 200 272
800 207 207
FAX
-
STR.
1
3
800 521 521
841 777 777
251 094 094
251 094 056
7,21
13
15
17
19
23
37
549 496 728
222 522 930
-
43
45,47
46
222 521 722 2.obálka
4.obálka
596 761 141
596 761 140
29
Foto: archiv
n 11. 12., Brno
Školicí centrum Cejl (Cejl 73)
Veřejné osvětlení: Dotace, úspory,
trendy, příklady
Konference Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn), seznámí
s připravovanými dotačními tituly na veřejné osvětlení; s technologiemi LED
či inteligentním veřejným osvětlením.
Bližší informace poskytne Ing. Michal
Staša, e-mail: [email protected], tel.:
724 992 441. Více na www.svn.cz/vo.
Města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov a Vsetín, obec Křižánky (okres
Žďár nad Sázavou) a mikroregion Drahanská vrchovina obhájily tituly nejpokročilejších místních Agend 21 pro rok 2012. Stalo se tak ve druhé polovině listopadu v Praze
při příležitosti Národní přehlídky nejlepších MA 21, která se uskutečnila v rámci konference Národní sítě Zdravých měst ČR pořádané ve spolupráci s ministerstvy životního
prostředí a pro místní rozvoj. Zástupci uvedených MA 21 tam prezentovali své postupy
a zkušenosti z oblasti zapojování veřejnosti, strategického řízení úřadu i obce, ze zajímavých projektů a aktivit k udržitelnému rozvoji a o správnosti svých postupů při veřejné obhajobě přesvědčili na 160 zástupců dalších místních Agend 21. K nejzajímavějším bodům všech prezentací patřil zejména výklad o tom, jak pracovat se strategickým
plánem města/obce/regionu či dalšími tematickými rozvojovými koncepcemi a jejich
/sk/
vazbou na schválený rozpočet. Na snímku zástupci oceněných MA 21.
Veřejné zakázky
pro začátečníky
ocení i zástupci obcí
Zastupitelé územních samospráv, vedoucí obecních i krajských úřadů nebo jejich
řadoví zaměstnanci, kteří se necítí příliš
jisti, pokud jde o základní zásady zadávání
veřejných zakázek, mají možnost rozšířit
své poznatky na semináři Institutu veřejné správy Praha. Uskuteční se 13. prosince
v pražském výukovém středisku.
Program a on-line registrace je k dispozici na: www.institutpraha.cz. Informace
o náplni kurzu podá Mgr. Petr Kuš, [email protected]
institutpraha.cz, tel.: 224 241 278. S přihláškou a dalšími organizačními záležitostmi
pomůže Miroslava Šípková, [email protected]/sk/
tutpraha.cz, tel: 974 863 534.
Konference Centers
Dating už v lednu
Už tradiční největší setkání zástupců měst,
investorů, developerů, bank a subdodavatelů realitního trhu se pod názvem Centers
Dating chystá na 31. 1. 2013 do pražského
Kaiserštejnského paláce. V jeden čas na jednom místě tam bude možné hovořit se všemi hlavními hráči českého realitního světa
– jak s komerčními subjekty, tak se zástupci
měst, krajů či příslušných resortů. »Naším
cílem je, aby se na neformální půdě potkali
všichni, jichž se týká výstavba a správa nemovitostí,« uvedla Pavlína Hajnová, ředitelka Centers Publishing.
Aktuální program a možnost přihlášení
/sk/
naleznete na: www.centers.cz.
Příručka radí
se sociálním
začleňováním
Agentura pro sociální začleňování využila
své dosavadní čtyřleté zkušenosti s působením ve třiceti městech a obcích a připravila
obsáhlou Příručku pro obce. Nabízí návody
a postupy při řešení problémů spojených se
sociálním vyloučením. Tvoří ji osm samostatných brožur a jedno DVD. Brožury se
věnují oblastem: sociální služby, zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, sociálně-právní
ochrana dítěte, bezpečnost a prevence kriminality, dluhy. DVD obsahuje elektronickou verzi všech textů a videomedailony.
Příručka už byla rozeslána do více než
300 obcí, v nichž se podle analýzy sociologa
Ivana Gabala vyskytují sociálně vyloučené
lokality. Byla k nim přidána i další místa na
základě zkušeností Agentury.
Příručku získáte v elektronické verzi na:
/sk/
www.socialni-zaclenovani.cz.
prosinec 2012
Odpadové hospodářství
bez problémů
Vše, co potřebujete vědět o managementu odpadů
najdete v odborném měsíčníku Odpady
jediný časopis B2B pro nakládání
s odpady a životní prostředí
n Kauzy, aktuality, rozhovory
Odpady
10/2012
cena 90 Kč / 4,2 EUR
odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí
n Zkušenosti podniků i obcí
TÉMA:
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Změny
v odpadářské
legislativě
n Zajímavé technologie
Dotace v šestém
roce své existence
n Legislativa a praxe
Bioplasty –
nový problém
pro odpadáře
Strategie
druhotných surovin
www.odpady.ihned.cz
Měsíčník vydavatelství Economia a.s., odpady.ihned.cz
Předplatitelé získávají zdarma elektronický newsletter, přístup
k elektronickému archivu a další výhody.
Požádejte o ukázkový výtisk a přesvědčte se, že
Odpady je užitečný a zajímavý odborný časopis!
MO001369
Ukázkové číslo zdarma si vyžádejte na tel.: 800 11 00 22
nebo na email: predplatne.economia.cz
Economia a.s., obchodní úsek, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
Specializované informační systémy
pro státní správu a samosprávu
• Nástroje zvyšující efektivitu a transparentnost výkonu veřejné správy.
• Sofistikované prostředky integrace všech agend organizace.
• Významné zdroje dat pro podporu rozhodovacího procesu.
• Komfortní přístup k základním registrům, datové schránce a Czechpointu.
• Instrumenty podporující digitalizaci, mobilitu a nové technologie.
Pomáháme modernizovat veřejnou správu
www.gordic.cz
MO001276-1
GORDIC.indd 1
23.11.2012 14:36:16

Podobné dokumenty

Zdroje pro obory na UTB

Zdroje pro obory na UTB adresáře, metodické příručky. Mezi knihy lze řadit i sborníky. Jsou složeny z různých příspěvků a od více autorů. Často jsou vystaveny elektronicky na webových stránkách konferencí, rozesílány odka...

Více

moderní úřad - Mechanizace zemědělství

moderní úřad - Mechanizace zemědělství V závěru bych rád všem čtenářům Moderní obce popřál do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, profesní i osobní spokojenosti a dostatek energie n na zvládnutí všeho, co nás v roce 2013 čeká.

Více

financování komunálních projektů

financování komunálních projektů obec @economia.cz, http://moderniobec.cz • Publisher divize odborného tisku: Daniel Köppl • Řízením redakce pověřen: Mgr. Ivan Ryšavý, tel.: 233 071 407, e-mail: [email protected] • redaktork...

Více

odpady a obce

odpady a obce economia.cz, http://moderniobec.cz • Publisher divize odborného tisku: Daniel Köppl • Řízením redakce pověřen: Mgr. Ivan Ryšavý, tel.: 233 071 407, e-mail: [email protected] • redaktorka: Mgr...

Více

Zpravodaj venkova 12-2011 - SPOV

Zpravodaj venkova 12-2011 - SPOV shromáždění koná nebo nekoná. Vážená paní starostko, vážený pane starosto, i za těchto náročných podmínek Vás bez ohledu na skutečnost, jestli jsou Vaše obce členy našich organizací nebo ne, prosím...

Více

Doba Seniorů 12/2008

Doba Seniorů 12/2008 celospolečensky. I proto nyní dochází k rozšíření obsahu. To si společně s větším počtem stran, plnou barevností, kvalitnějším papírem vyžádá bohužel i další náklady. I proto DS od lednového čísla ...

Více