Kvalitativní výsledky

Komentáře

Transkript

Kvalitativní výsledky
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření)
Analýza močových konkrementů
Kontrolní cyklus: MK1/11
Legenda:
>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek
Datum kontroly: 20.05.2011
n ... počet výsledků
Zkouška
Skupina
n
Výsledek
1
Šťavelan vápenatý, Fosforečnan vápenatý,
Cystin
Whewellit, Cystin
Whewellit, Weddellit, Cystin
Whewellit, Cystin
Whewellit, Weddellit
Whewellit, Cystin
Šťavelan vápenatý, Fosforečnan vápenatý,
Cystin
(870) Vzorek A - složení
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
>>>
>>>
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
(9) Jiný princip měření
Celkem za vzorek: n = 16
Celková úspěšnost: 75,0 %
-
>>>
Úspěšnost:
1
1
7
1
4
1
75,0 %
-
(871) Vzorek A - kvantita (whewellit)
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 15
-
>
1 60
>
1 60
>
2 60
>
3 70
>>>
1 80
>
2 90
>
1 70
>
3 60
1 80
>>>
Úspěšnost: 100,0 % -
%
%
%
%
%
%
%
%
%
>
1 30
>
1 40
>
2 10
>>>
1 20
4 30
>
>
1 40
>>>
1 20
>
3 40
Úspěšnost: 100,0 % -
%
%
%
%
%
%
%
%
(872) Vzorek A - kvantita (cystin)
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 14
-
(875) Vzorek B - složení
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
>
>>>
>>>
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
(9) Jiný princip měření
Celkem za vzorek: n = 16
Celková úspěšnost: 81,3 %
-
Úspěšnost:
1 Šťavelan vápenatý, Fosforečnan vápenatý
1 Whewellit, Weddellit, Brushit
7 Whewellit, Weddellit, Brushit
1 Weddellit, Apatit, Brushit
1 Weddellit, Brushit
3 Whewellit, Weddellit, Brushit
>>>
1 Whewellit, Brushit
>
1 Šťavelan vápenatý, Fosforečnan vápenatý
81,3 % -
(876) Vzorek B - kvantita (whewellit)
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 13
-
Úspěšnost:
>
>
>>>
>
1 40
1 40
4 30
1 40
2 60
>>>
3 30
>
1 50
84,6 % -
%
%
%
%
%
%
%
>>>
>
>
>>>
>
>
%
%
%
%
%
%
%
%
%
(877) Vzorek B - kvantita (weddellit)
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 13
-
Úspěšnost:
1 30
1 10
3 20
2 30
1 40
1 50
1 80
>
2 20
>>>
1 30
92,3 % -
Strana: 1
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření)
Analýza močových konkrementů
Kontrolní cyklus: MK1/11
Datum kontroly: 20.05.2011
Zkouška
n
Skupina
Výsledek
(878) Vzorek B - kvantita (brushit)
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 15
-
>
1 60
>
1 30
>
3 20
>
1 30
>>>
2 40
>
2 50
>
1 20
>>>
1 40
>
3 50
Úspěšnost: 100,0 % -
%
%
%
%
%
%
%
%
%
(880) Vzorek C - složení
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
>
>>>
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
>>>
(9) Jiný princip měření
Celkem za vzorek: n = 16
Celková úspěšnost: 18,8 %
-
Úspěšnost:
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
18,8 %
Kyselina močová, Fosforečnan hořečnato-amonný
Urát amonný, Struvit
Kyselina močová, Apatit, Struvit
Kyselina močová, Struvit
Urát amonný, Apatit, Struvit
Urát amonný, Struvit
Urát amonný, Struvit
Uricit, Urát amonný, Struvit
Urát amonný, Apatit, Struvit
Urát amonný, Struvit
Šťavelan vápenatý, Fosforečnan vápenatý,
Fosforečnan hořečnato-amonný
-
(881) Vzorek C - kvantita (urát amonný)
>>>
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 15
-
Úspěšnost:
1 20
1 60
1 20
>>>
>
2 30
4 60
1 70
1 40
>
>>>
2 20
1 30
>
1 50
53,3 % -
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
(882) Vzorek C - kvantita (apatit)
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 3 -
>>>
2 20 %
>
1 10 %
Úspěšnost: 100,0 % -
(883) Vzorek C - kvantita (struvit)
(0) Neuvedeno
(1) Polarizační mikroskopie
(3) Stan. chem. m. + polariz. mik.
>
>
(4) IR spektroskopie
(5) IR spektros. + polariz. mik.
Celkem za vzorek: n = 15
Kval_Sta
-
Úspěšnost:
1 80
1 40
1 30
>
4 40
>
2 50
>
1 80
>>>
1 60
>
1 50
>
3 70
93,3 % -
Konec sestavy
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Vytištěno: 04.06.2011
Strana: 2

Podobné dokumenty

Aktinická keratóza

Aktinická keratóza na imikvimod nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Zabraňte kontaktu s očima, rty a nosními dírkami. Krém může zhoršit zánětlivá kožní onemocnění. ...

Více

Prvková analýza konkrementů močového traktu

Prvková analýza konkrementů močového traktu s dopočteným obsahem minerálů asi od 1 %. V této skupině vzorků (> 1 % fosforečnanového minerálu) pak lze spolehlivě pozorovat asociace minoritních prvků s minerály. Bylo zjištěno, že ve významné m...

Více

1 Příčiny močových kamenů v ledvině a močovodu

1 Příčiny močových kamenů v ledvině a močovodu •  Močové kameny jsou časté onemocnění: přibližně u každého desátého člověka dojde v určité fázi života ke vzniku močového kamene. •  Máte asi 5-10% pravděpodobnost, že u vás dojde ke vzniku mo...

Více

Příloha č. 1

Příloha č. 1 8 S-CA 125 21 S-FSH 9. S-CA 15-3 22 S-gentamicin 10 S-CA 19-9 23 S-hCG 11 S-C3 složka komplementu 24 S-hCG-prenatal.screening II 12 S-C4 složka komplementu 25 S-hCG-beta celkové 13 S-CEA 26 S-IgA Z...

Více

Močový sediment- důležitá součást vyšetření moči v praxi

Močový sediment- důležitá součást vyšetření moči v praxi +při zánětu nebo infekci ledvin nebo horních močových cest (malé buňky) + při neoplaziích, při dys- nebo hyperplaziích (epitelie s různou morfologií, cluster)

Více