ZOLL AED Plus

Komentáře

Transkript

ZOLL AED Plus
ZOLL AED Plus
První a jediný automatický defibrilátor pro kompletní resuscitaci
Více než defibrilátor … AED pro kompletní resuscitaci
Řetěz přežití
Nejlepší cestou, jak zvýšit šanci na záchranu obětí náhlé srdeční zástavy (náhlé zástavy oběhu
NZO, Sudden Cardiac Arrest, SCA) je pamatovat si a splnit každý článek v řetězci: Rychlý
příjezd, včasné zahájení KPR, včasné provedení defibrilace, včasné dosažení resuscitační
péče. Každý z těchto kroků napomáhá zachránit lidské životy. Každé přerušení tohoto řetězce
šanci na přežití omezuje.
Běžné přístroje AED pouze defibrilují. Rychlé provedení defibrilace je rozhodující intervencí,
která zlepšuje přežití, ale není samospasitelné. Zatímco defibrilaci potřebuje zhruba polovina
nereagujících pacientů po náhlém kolapsu, kardiopulmonální resuscitaci (KPR) potřebuje
každý.
Dodržení uvedeného Řetězu přežití vyžaduje mnohem více než pouhé připevnění elektrod a
provedení defibrilačního výboje. Od zjištění stavu vědomí, přivolání odborné pomoci a
zahájení resuscitace podle pravidel ABC (Airway – uvolnění dýchacích cest, Breathing =
zajištění dýchání, Circulation = zajištění oběhu) při kardiopulmonální resuscitaci po
defibrilaci ZOLL® AED Plus™ s okamžitou zpětnou vazbou kardiopulmonální resuscitace
pomáhá provést zachraňujícího celou sekvencí úsilí pro záchranu oběti náhlé srdeční zástavy.
AED Plus plně podporuje zachraňujícího
Zaměřením se na celý obsah Řetězu přežití a podporou efektivní KPR ZOLL AED Plus je
prvním AED pro celý proces resuscitace.
„AED jsou snadno ovladatelné, zatímco KPR a její součásti ABC zůstávají pro provedení
obtížné. Při dodržování návodů Řetězu přežití ti, kteří používají zařízení ZOLL, provádějí
celý postup výrazně lépe než ti, kteří používají jiná zařízení.“
(Miller SG et Al.: „Lay rescuer adherence to the Chain of survival: A comparison of four
automated external defibrilators.“ Prehospital Emergency Care 2004; 4:91 (abstrakt)
Vývoj třetí generace defibrilátorů
První generace
Manuální defibrilátory
Druhá generace
Běžné AED
Třetí generace
Chytré AED
Uživatelé jsou školeni v
interpretaci rytmů a aplikaci
defibrilačních výbojů. Použijí
je lékaři nebo záchranáři
školení v interpretaci
srdečního rytmu.
Jedno nebo dvou tlačítkové
přístroje vyžadují použití
dvou elektrod. Ne zcela
podporují Řetěz přežití ani
nepomáhají k efektivní KPR.
ZOLL® AED Plus™ je
jediným AED plně
podporujícím resuscitaci,
zajišťuje zpětnou vazbu jako
pomoc při provádění účinné
KPR a podporují celý Řetěz
přežití.
Pomoc pro občasné záchranáře, kteří potřebují nápovědu nejvíce
Kompletní průvodce resuscitací
Názorný obrázek má cenu tisíce slov. Unikátní grafické rozhraní AED Plus – obrázky
kombinované se zobrazeným textem a hlasovými výzvami – pomáhají záchranáři při každém
kroku na této cestě.
LEDky na obrázcích slouží k zaměření pozornosti zachraňujícího a k provádění činností ve
správném pořadí. Textové a hlasové výzvy odpovídají obrázkům a pomáhají zachraňujícímu
provést každou důležitou život zachraňující akci. Tyto obrázky a výzvy jsou zárukou toho, že
všechno bude provedené správně a defibrilační výboje, pokud budou nutné, budou dodány
včas.
Jedna elektroda je jednodušší než dvě
Běžné přístroje AED vyžadují, aby záchranáři použili dvě matoucí
elektrody. ZOLL Full-Rescue AED jsou vybavené jednodílnou
elektrodou CPR-D*padz, která je již předem opatřená gelem a
zpětnou vazbou pro KPR. Při použití značky pro umístění rukou jako
orientačních bodů se CPR-D*padz umístí na hrudníku pacienta do
správné pozice rychle a snadno. Elektrody CPR-D*padz mají
životnost pět let – nejdelší životnost ze všech v současné době
prodávaných elektrod.
Inteligentní možnost použití v pediatrii
ZOLL® AED Plus™ mohou při použití dětských defibrilačních elektrod pedi*padz II™
defibrilovat děti již od 8 let věku. Pokud připojíte elektrody pedi*padz II, AED Plus
automaticky rozpozná, že se provádí resuscitaci dětí. Při analýze EKG určené speciálně pro
dětské srdeční frekvence a při patřičném nastavení defibrilačních energií je možné AED Plus
úspěšně a bezpečně použít při záchraně dětských i dospělých pacientů.
Pouze jeden AED podporuje celý resuscitační proces
Okamžitá zpětná vazba při KPR
Nedostatečná frekvence a nedostatečná hloubka masáže jsou běžnými nedostatky během
provádění KPR. Dospělí pacienti potřebují komprese s frekvenci 100 /minutu s hloubkou 3.7
až 5 cm. Komprese musí být prováděny správně, aby bylo srdce schopné účinně pumpovat
krev.
ZOLL® AED Plus™ okamžitě konvertují data o kompresi
získaná z elektrod CPR-D*padz a vytvoří adaptivní
metronom, pomocí něhož může záchranář upravit rytmus a
frekvenci kompresí, přičemž hloubka kompresí je podle
potřeby komentována hlasovými výzvami „Přitlač více“ nebo
„Dobrá masáž“. Současně se hloubka kompresí vyznačí též
na displeji přístroje. ZOLL AED Plus je jediným AED, který pomáhá záchranáři dosáhnout
správné frekvence a hloubky kompresí hrudníku při provádění KPR. Jiné AED tuto možnost
nemají.
ZOLL AED Plus podporuje celý Řetěz přežití nejlépe
ZOLL AED Plus zlepší provedení KPR nejvíce
Rektilineární bifázická křivka™ ZOLL
Rektilineární bifázická křivka ZOLL je jedinou bifázickou křivkou, která je FDA označena
jako klinicky výkonnější než monofázická křivka pro konverzi komorové fibrilace u pacientů
s vysokou impedancí. Umožňuje AED Plus dodat více proudu než ostatní AED tam, kde je to
důležité.
Běžné baterie pro zvýšení pohodlí a úsporu nákladů
ZOLL AED Plus je jediným AED, který používá běžné levné
spotřebitelské baterie, které se snadno vyměňují a v pohotovostním
režimu vydrží až 5 let. Tyto lithiové baterie pro fotografické aparáty
jsou dostupné ve většině supermarketů a v obchodech s elektronikou.
ZOLL AED Plus
AED Plus má všechny charakteristické znaky produktu společnosti ZOLL: pokrokovou
technologii, dlouhou životnost, vysokou kvalitu a přijatelnou cenu. Při více než 20 letech
zkušeností s defibrilací je ZOLL průkopníkem v resuscitačních technologiích. ZOLL se na
celém světě standardně používá v nemocnicích, v Záchranné službě a na veřejných místech.
ZOLL® AED Plus™ je možné snadno konfigurovat tak, aby vyhověl speciálním
požadavkům, jako např. modifikací hlasových výzev, výzvou k zahájení KPR před aplikací
defibrilačního výboje nebo změnou úrovní energií při defibrilačních výbojích.
Rozšířený zdravotnický dozor
Všechny informace zaznamenané AED Plus v neodkladných situacích včetně dat o
kompresích, EKG a případně i zvukového záznamu z průběhu akce, je možné retrospektivně
vyhodnotit a analyzovat profesionálními záchranáři. Data je možné přenést přes standardní
infračervený port, kterým jsou počítače nebo kapesní PC vybaveny.
Vnitřní testy zaručují okamžitou připravenost
ZOLL AED Plus provádí automatické vnitřní testy každý den až každých 7 dnů, v závislosti
na tom, která konfigurace je vybrána. Systémový indikátor zobrazí buď zelený symbol „√“
nebo červený symbol „ד jako jasnou indikaci toho, zda přístroj je či není připraven k použití.
Pokud přístroj vyžaduje vyměnit baterie za nové, ozve se akustický alarm a zobrazí se
červený symbol „ד.
Vše, co potřebujete pro resuscitaci
Elektrody CPR-D*padz se dodávají kompletní s ochranou maskou, nůžkami, jednorázovými
rukavicemi, jednorázovým holicím strojkem, ručníkem a vlhkými tampónky.

Podobné dokumenty

CRPlus - Puro

CRPlus - Puro aby na základì analýzy pacientova stavu sám urèil, zda je nutné provést výboj èi nikoliv. K dispozici jsou jak plnì automatické pøístroje, které v pøípadì potøeby výboj provedou, tak pøístroje polo...

Více

Defibrillator

Defibrillator Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí jsou opakované dodávky speciálních zdravotnických prostředků ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostř...

Více

automatický externí defibrilátor

automatický externí defibrilátor jasné a stručné hlasové výzvy k defibrilaci a KPR; LCD displej pro textové výzvy, počet výbojů, dobu KPR a hodiny. Možnost výběru 2- nebo 3-tlačítkového přístroje umožňuje,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace při KPR • lze je využít při déletrvajících KPR • neprokázáno jednoznačné zvýšení dlouhodobého přežívání • transport • během koronární angioplastiky (LUCAS) • Masáž pomocí pistonu LUCAS (LUND UNIVER...

Více

Antibiotická rezistence u netyfových sérovarů Salmonella spp.v

Antibiotická rezistence u netyfových sérovarů Salmonella spp.v prodlužuje [2]. Sérovary netyfových salmonel jsou geneticky blízce příbuzné, některé z  nich jsou však častěji spojeny se vznikem invazivních infekcí [3]. Léčba účinnými antibiotiky je nezbytná u p...

Více

Shrnutí bifázických klinických údajů

Shrnutí bifázických klinických údajů V této dvojnásobně slepé studii bylo prokázáno, že účinnost bifázických výbojů BTE 200 J je přinejmenším stejná jako účinnost monofázických výbojů MDS 200 J pro defibrilaci elektricky indukované ve...

Více

lifepak5oo - Zahas sro

lifepak5oo - Zahas sro snadná obsluha dělají z LIFEPAK 500 AED ideální přístroj pro osoby, které AED nepoužívají pravidelně. LIFEPAK500 nabízí ADAPTIVNÍ bifázickou defibrilační vlnu, která má schopnost poskytovat šoky s ...

Více