k 30.9.2013 - ERGO pojišťovna, as

Komentáře

Transkript

k 30.9.2013 - ERGO pojišťovna, as
ERGO pojišťovna,a.s.
120 00 Praha 2, Francouzská 28
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí
a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů
Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna") v tomto dokumentu zveřejňuje podle § 82 odst. 7 zákona
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPoj) v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní banky
č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, základní údaje o pojišťovně, členech
jejich orgánů, akcionářích, o skupině jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů.
Stav ke dni: 30.09.2013 (rozhodný den)
Základní údaje o pojišťovně
Obchodní firma:
Právní forma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
Datum zápisu do obchodního rejstříku:
Datum zápisu poslední změny v obchodním
rejstříku (vč.účelu):
Výše základního kapitálu zapsaného v
obchodním rejstříku:
Výše splaceného základního kapitálu:
Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií
s uvedením jejich jmenovité hodnoty:
ERGO pojišťovna, a.s.
akciová společnost
Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
618 58 714
22.9.1994
24.4.2013 - změna složení představenstva a dozorčí rady
316.840 tis.Kč
316.840 tis.Kč
216 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve
jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč a 10.084 kusů
kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě každé akcie 10.000 Kč
Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie,
jiných účastnických cenných papírů:
zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.
Organizační struktura společnosti:
Je přílohou č.1 tohoto dokumentu
Údaje o členech dozorčí rady
Mag. Harald Londer - předseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 12.4.2013, den vzniku členství v dozorčí radě: 21.4.2011
Mag. Harald Londer je zároveň členem představenstva ERGO Austria International AG a ERGO osiguranje d.d, Zagreb.
Je předsedou dozorčí rady ve společnostech: ERGO Zivljenjska Zavarovalnica d.d. Ljubljana; ERGO Zivotno
osiguranje d.d, Zagreb; ERGO Élétbiztosító Zrt., Budapest; VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt., Budapest;
TGR - Biztositaasi Többesügynöki Zartkörüen Müködö Reszvenytarsasag, Budapest; ERGO poisťovňa, a.s., Bratislava.
Je členem dozorčí rady ve společnosti ERGO Asigurari de Viata SA, Bucharest.
Mag. Harald Londer dříve působil ve společnostech Grazer Wechselseitige Versicherung a ve skupině UNIQA Group,
především v oblasti bankopojištění. V letech 2009-2011 byl členem představenstva HYPO Versicherung AG.
V pojišťovnictví působí 24 let.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Elisabeth Stadler - místopředseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 12.4.2013, den vzniku členství v dozorčí radě: 11.4.2012
Paní Elisabeth Stadler je zároveň předsedkyní představenstva ERGO Austria International AG, Wien a předsedkyní
dozorčí rady společnosti VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse, Wien. Je členkou dozorčí rady ve společnostech:
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien; ERGO osiguranje d.d., Zagreb; ERGO Zivotno osiguranje d.d,
Zagreb; ERGO Asigurari de Viata SA, Bucharest; ERGO Eletbiztosító Zrt., Budapest; VICTORIA-VOLKSBANKEN
Biztosító Zrt., Budapest; ERGO Poisťovňa, a.s. Bratislava; VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen AG,
Wien; D.A.S. Österreichische Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Wien; Österreichische Post AG, Wien.
Elisabeth Stadler dříve působila ve společnostech Bundesländer-Versicherung AG a ve skupině UNIQA, v oblasti
pojistné matematiky, životního pojištění pro firemní klienty, uvádění různých pojistnách produktů na trhy v
Rakousku a v zahraničí. Zastávala funkci v dozorčí radě. V letech 2003-2009 byla členkou představenstva UNIQA
Personenversicherung AG and Call Direct AG, v letech 2005-2009 působila v představenstvu společností
Raiffeisen Versicherung AG a FincanceLife Lebensversicherung AG.
V pojišťovnictví působí 30 let.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Dkfm. Thomas Schöllkopf - člen dozorčí rady
Den vzniku členství v dozorčí radě: 30.4.2010
Dkfm. Thomas Schöllkopf je zároveň členem představenstva ERGO International AG, Düsseldorf. Předsedá dozorčí
radě ve společnostech: ERGO Austria International, Wien; ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien;
ERGO Hestia S.A., Sopot; ERGO Russ Versicherung AG, Moskva a ERGO Shisn, Moskva.
Je členem dozorčí rady ve společnostech: ERGO Zivljenjska Zavarovalnica d.d. Ljubljana;
ERGO zivotno osiguranje d.d., Zagreb; ERGO osiguranje d.d., Zagreb; ERGO Eletbiztositó Zrt., Budapest;
VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt., Budapest; ERGO poisťovna, a.s., Bratislava; ITERGO Informationstechnologie GmbH, Düsseldorf; ERGO Life Insurance SE, Litva; ERGO Insurance SE, Estonsko; ERGO Pro, Polsko.
V letech 2005-2007 působil jako generální ředitel / regionální manažer pojišťovací skupiny ERGO
Versicherungsgruppe AG a řídil pobočky v Itálii, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Řecku.
Ve finančním sektoru působí 28 let.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
ERGO pojišťovna,a.s.
120 00 Praha 2, Francouzská 28
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Údaje o členech představenstva
Dr.Ing. Pavel Chmelík - předseda představenstva
Den vzniku funkce: 30.4.2010, den vzniku členství v představenstvu: 1.7.2007
Vzdělání: vysokoškolské v oboru strojírenství
Dr.Ing. Pavel Chmelík dříve působil v společnostech Siemens AG v Německu, v Generali pojišťovně
a Raiffeisen stavební spořitelně. Ve finančním sektoru pracuje 15 let.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Ing. Jana Jenšová - členka představenstva
Den vzniku členství v představenstvu: 30.4.2010
Vzdělání: vysokoškolské v oboru provoz a ekonomika
V pojišťovnictví působí 12 let. Od 25.3.2010 je členkou kontrolní komise České asociace pojišťoven.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Kurt Kalla - člen představenstva
Den vzniku členství v představenstvu: 12.4.2013
Vzdělání: vysokoškolské v oboru pojišťovnictví a řízení rizika
Pan Kurt Kalla dříve působil ve společnosti UNIQA Versicherungen AG, jako obchodní ředitel pro vlastní síť pojišťovacích
zprostředkovatelů. Od roku 2005 působí ve skupině ERGO, nejdříve ve společnosti Victoria – Volksbanken
Versicherungs AG, jako vedoucí prodeje přes makléře, v letech 2010-2013 vedl pobočku ERGO Versicherung AG
ve Slovinsku. Jako člen představenstva ERGO pojišťovny, a.s. je od dubna 2013 odpovědný za prodej.
Souhrnná výše úvěrů / půjček: 0
Souhrnná výše záruk: 0
Údaje o složení akcionářů pojišťovny
Obchodní firma / název
ERGO Austria International AG
ERGO Versicherung
Aktiengesellschaft
Právní
forma
Adresa sídla
ERGO Center, Businesspark
Marximum / Objekt 3
Aktiengesellschaft Modecenterstraße 17, A-1110 Wien
Rakouská republika
ERGO Center, Businesspark
Marximum / Objekt 3
Aktiengesellschaft Modecenterstraße 17, A-1110 Wien
Rakouská republika
Podíl na
Podíl na
základním hlasovacích
kapitálu
právech
75,928%
75,928%
24,072%
24,072%
Údaje o struktuře skupiny
Ovládající osoba
Obchodní firma / název:
Právní forma:
Adresa sídla:
ERGO Austria International AG
Aktiengesellschaft (akciová společnost)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve
Vídni, pod č. FN 294738 p
ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3
Modecenterstraße 17, A-1110 Wien
Rakouská republika
ERGO Austria International AG vlastní kmenové akcie na jméno pojišťovny ERGO pojišťovna, a.s.,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 75,928 % základního kapitálu a reprezentují 75,928 % hlasovacích práv.
ERGO pojišťovna, a.s.nemá k uvedenému dni vůči společnosti ERGO Austria International AG
žádné pohledávky. Souhrnná výše závazků ke společnosti ERGO Austria International AG k rozhodnému dni činí
780 tis. Kč. Pojišťovna nemá k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované ovládající osobou
a nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna nevydala žádné záruky
za ovládající osobou ani žádné záruky od ovládající osoby nepřijala.
Grafické znázornění skupiny, které zahrnuje ovládající osobu a všechny ovládané a přidružené osoby ovládající osoby
je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
ERGO pojišťovna,a.s.
120 00 Praha 2, Francouzská 28
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Údaje o činnosti pojišťovny
Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:
► pojišťovací činnost (zák. č. 363/1999 a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění
v souladu s § 137 zákona odst. 2 zákona o pojišťovnictví:
- pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. a) přílohy č. 1 k ZPoj;
- pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. b) přílohy č. 1 k ZPoj;
- pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. c) přílohy č. 1 k ZPoj;
- v rozsahu pojistných odvětví 1,2,7,8,9,10,13 a 18 neživotních pojištění v souladu s § 137 zákona odst. 4
uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. U odvětví 10 nemá pojišťovna povolení provozovat
pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.
► činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
► pojišťovací činnost na území České republiky v rozsahu dle zákona č. 363/1999 Sb., a zákona č. 277/2009 Sb.
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, pojistné odvětví uvedené v části A bodu III přílohy č. 1 k ZPoj spojené
s investičním fondem
► pojišťovací činnost na území České republiky v rozsahu dle části B, bod 16, písm. h) - pojištění různých
finančních ztrát vyplývajících ze ztráty pravidelného zdroje příjmu
Uvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává.
Českou národní bankou nebylo omezeno nebo pozastaveno vykonávání žádné činnosti.
Rozvaha pojišťovny je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny je přílohou č. 4 tohoto dokumentu.
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
ERGO pojišťovna,a.s.
120 00 Praha 2, Francouzská 28
Telefon: +420 221 585 111
Telefax: +420 221 585 555
[email protected], www.ergo.cz
Finanční ukazatele pojišťovny
Ukazatele solventnosti k 31.12.2012 v tis.Kč
Disponibilní míra solventnosti
Požadovaná míra solventnosti
Výše garančního fondu
Poměr disponibilní a požadované míry solventnosti
Poměr výše garančního fondu a součtu položek dle § 18
Neživotní
pojištění
240 360
29 974
120 000
802%
50%
Životní
pojištění
148 515
52 036
120 000
285%
81%
Poměrové ukazatele za období 1-9/2013
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)
Combined ratio v neživotním pojištění
Zisk nebo ztráta za účetní
období / Aktiva celkem
Zisk nebo ztráta za účetní
období / Vlastní kapitál
(náklady na pojistná plnění,
vč.změny stavu rezervy na
pojistná plnění, očištěných od
zajištění + čistá výše
provozních nákladů) /
zasloužené pojistné, očištěné
od zajištění
2,12%
10,42%
72,58%
Přílohy:
Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti
Příloha č. 2 - Grafické znázornění skupiny
Příloha č. 3 - Rozvaha pojišťovny
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
Zápis do OR: Městský soud v Praze,
vložka B 2740
IČO: 61858714, DIČ: CZ61858714
Organizační struktura k 30.09.2013
ERGO pojišťovna, a.s.
Dozorčí rada
Interní audit
1
Compliance / AML
výbor
Rizikový výbor
Představenstvo
Právní kancelář
ext.
Archiv
ext.
Představenstvo
Kurt Kalla
Prodej
Představenstvo
Jana Jenšová
Zajištění, investice, řízení rizika
Předseda představenstva
Pavel Chmelík
PR/Marketing, dohled/právní, personální,
compliance
Sekretariát
1
Obchod.oddělení
1+4
Regionální pobočky
6 poboček
Centr.ext.partneři
1+3
Controlling
1
Pojistná matematika
2
Informační technologie
1
Finance a účetnictví
1+6
Produkt.management
1
Programování
1+4
Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti
Správa pojištění, likvidace škod
1+12
ERGO pojišťovna, a.s., grafické znázornění skupiny
ERGO Austria International AG k 30.09.2013
ERGO Austria International AG, Wien
100%
ERGO Življenjska
Zavarovalnica d. d.,
Ljubljana
75,93%
ERGO pojišťovna, a.s., Praha
75,20%
ERGO životno osiguranje d.d.,
Zagreb
ERGO osiguranje d.d., Zagreb
99,99%
ERGO ASIGURARI DE VIATA
SA, Bukarest
75,30%
VICTORIA-VOLKSBANKEN
Biztosító Zrt., Budapest
75,20%
88,8%
ERGO Élétbiztosító Zrt.,
Budapest
93,28%
ERGO Versicherung
Aktiengesellschaft,
Wien
80,00%
85,53%
ERGO poisťovňa,
a.s., Bratislava
23,75%
VICTORIA-VOLKSBANKEN
Pensionskassen AG
Příloha č. 2 - Grafické znázornění skupiny
TGR Biztosítási
Többesügynöki
Zrt., Budapest
Rozvaha pojišťovny k 30.09.2013
v tis. Kč
ERGO pojišťovna, a.s.
< 1 > Rozvahová aktiva
v tis. Kč, k 30.09.2013
@
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Goodwill
Finanční umístění (investice)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
Provozní nemovitosti
Finanční umístění v podnikatelských seskupeních
Podíly v ovládaných osobách
Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám
Podíly s podstatným vlivem
Dluhové CP vydané os., ve kterých má úč. jedn. podst. vliv
Jiná finanční umístění
Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
Dluhové cenné papíry
Cenné papíry oceň. reál. hodn. proti účtům nákladů a výnosů
Dluhopisy "OECD" držené do splatnosti
Ostatní cenné papíry držené do splatnosti
Finanční umístění v investičních sdruženích
Ostatní půjčky
Depozita u finančních institucí
Ostatní finanční umístění
Depozita při aktivním zajištění
Finanční umístění ŽP, je-li nositelem inv. rizika pojistník
Dlužníci
Pohledávky z operací přímého pojištění
Pojistníci
Zprostředkovatelé
Pohledávky z operací zajištění
Ostatní pohledávky
Ostatní aktiva
Dlouhodobý hm. majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby
Hotovost na účtech u fin. institucí a hotovost v pokladně
Jiná aktiva
Přechodné účty aktiv
Naběhlé úroky a nájemné
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Odložené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v živ. poj.
Odložené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v neživ. poj.
Ostatní přechodné účty aktiv
Dohadné položky aktivní
Příloha č. 3 - Rozvaha pojišťovny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Údaj
nekompenzovaný o
opravné položky a
oprávky
Opravné položky a
oprávky
Údaj kompenzovaný
o opravné položky a
oprávky
1
2
3
2 089 306
0
18 072
0
0
1 640 641
0
0
0
0
0
0
0
1 640 641
613
1 620 028
189 317
1 286 073
144 638
0
0
20 000
0
0
178 239
130 748
114 799
27 729
87 070
0
15 949
80 152
20 215
59 937
0
41 453
0
41 051
26 985
14 065
403
0
135 037
1 954 269
18 034
38
0
1 640 641
0
0
0
1 640 641
613
1 620 028
189 317
1 286 073
144 638
0
20 000
102 880
102 349
20 638
81 711
178 239
27 868
12 450
7 091
5 359
530
14 124
14 124
15 419
66 028
6 091
59 937
0
41 453
0
41 051
26 985
14 065
403
< 2 > Rozvahová pasiva
v tis. Kč, k 30.09.2013
Hrubá hodnota
@
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Změny základního kapitálu
Vlastní akcie nebo vl. zatímní listy, vl. obch. podíly
Emisní ážio
Rezervní fond na nové ocenění
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých úč. období
Zisk nebo ztráta běžného účetního období
Podřízená pasiva
Technické rezervy
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva pojistného životních pojištění
Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na prémie a slevy vztahující se k poj. odv. NP
Vyrovnávací rezerva
Rezerva na splnění záv. z použité TÚM a ost.početních param.
Rezerva pojistného neživotních pojištění
Rezerva pojistného neživ. poj. vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva pojistného neživ. poj. vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky ČKP
Jiné rezervy
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv. ŽP
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv. NP
Technická rezerva ŽP, je-li nositelem inv. rizika pojistník
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daně
Ostatní rezervy
Depozita při pasivním zajištění
Věřitelé
Závazky z operací přímého pojištění
Závazky z operací zajištění
Výpůjčky zaručené dluhopisem
Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
Závazky vůči finančním institucím
Ostatní závazky
Daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
Garanční fond Kanceláře
Přechodné účty pasiv
Výdaje příštích období a výnosy příštích období
Ostatní přechodné účty pasiv
Dohadné položky pasivní
Příloha č. 3 - Rozvaha pojišťovny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1 304 035
62 906
11 561
51 345
1 109 767
92 850
3 522
89 328
38 513
38 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178 239
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Podíl zajišťovatelů na
TR
Čistá hodnota
2
3
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1 954 269
404 696
316 840
24 094
10 123
12 309
41 329
40 989
3 444
3 444
37 546
483
37 062
0
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
1 263 046
59 462
11 561
47 901
1 109 767
55 304
3 038
52 266
38 513
38 513
0
0
0
0
178 239
0
69 888
51 846
12 373
5 669
1 367
38 400
1 205
37 194
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny za období 1-9/2013
v tis. Kč
ERGO pojišťovna, a.s.
< 1 > Technický účet k neživotnímu pojištění
v tis. Kč
@
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané hrubé pojistné
Pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené poj., očištěné od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťo.
Převedené výnosy z finan. umístění z netechnického účtu
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajištění
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu rezervy na poj. pl., očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajištění
Prémie a slevy, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na zisku
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Změna stavu vyrovnávací rezervy
1
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1-9/2013
34 792
108 620
83 763
100 209
-16 446
24 858
24 493
364
5 279
310
-20 653
-28 844
-32 804
3 960
8 191
-16 178
24 369
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-58 181
-32 342
-7 759
-20 434
2 354
-583
< 2 > Technický účet k životnímu pojištění
v tis. Kč
@
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané hrubé pojistné
Pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené poj., očištěné od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťo.
Výnosy z finančního umístění
Výnosy z podílů
Výnosy z ostatního finančního umístění
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy
Výnosy z realizace finančního umístění
Přírůstky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajištění
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu rezervy na poj. pl., očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajištění
Změna stavu rezervy pojistného živ. poj., očištěná od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy pojistného životních pojišt.
Změna stavu rezervy poj. živ. pojištění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu ostat. TR (mimo rez. živ. poj.), očiš. od zajiš.
Prémie a slevy, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na zisku
Náklady na finanční umístění
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
Změna hodnoty finančního umístění - náklady
Náklady spojené s realizací finančního umístění
Úbytky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet
1
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
2
3
4
5
6
7
1-9/2013
13 553
166 589
164 982
166 867
-1 885
1 607
1 607
8
9
63 608
10
11
50 491
12
13
50 491
14
15
16
17
18
19
20
13 118
6 452
695
-136 887
-136 924
-136 924
21
22
23
24
25
26
27
37
16
20
-1 667
3 972
3 972
28
29
30
31
32
33
34
-5 639
-1 104
-59 265
-28 745
-1 369
-29 151
35
36
37
-14 591
-1 566
38
39
40
41
42
-13 025
-2 361
2 574
-10 491
< 3 > Netechnický účet
v tis. Kč
@
Zisk nebo ztráta za účetní období
Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Výnosy z finančního umístění
Výnosy z podílů
Výnosy z ostatního finančního umístění
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy
Výnosy z realizace finančního umístění
Převedené výnosy fin. umístění z technického účtu k živ.poj.
Náklady na finanční umístění
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
Změna hodnoty finančního umístění - náklady
Náklady spojené s realizací finančního umístění
Převod výnosů z fin. umístění na tech. účet k neživ. poj.
Ostatní výnosy
Ostatní náklady
Daň z příjmů z běžné činnosti
Mimořádný zisk nebo ztráta
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách
1
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
2
3
4
5
1-9/2013
41 329
41 343
34 792
13 553
0
6
7
0
8
9
10
11
12
13
10 491
0
14
15
16
17
18
19
20
21
-5 279
784
-762
-12 237
0
22
23
24
25
-13

Podobné dokumenty

k 31.12.2013 - ERGO pojišťovna, as

k 31.12.2013 - ERGO pojišťovna, as Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714

Více

k 30.6.2014 - ERGO pojišťovna, as

k 30.6.2014 - ERGO pojišťovna, as a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna") v tomto dokumentu zveřejňuje podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPo...

Více

Základní údaje o pojišťovně Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně Údaje o členech dozorčí rady Údaje o činnosti pojišťovny Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku: ► pojišťovací činnost (zák. č. 363/1999 a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvis...

Více

Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 544/1 www.triglav.cz 602 00

Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 544/1 www.triglav.cz 602 00 potřeby a zájmy klientů. Jediným akcionářem je Zavarovalnica Triglav. Tato pojišťovna působí již více jak sto let a má největší tržní podíl ve Slovinsku. S předpisem pojistného 17,5 mld. Kč dosahuj...

Více

Zde

Zde Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry Cenné papíry oceň. reál. hodn. proti účtům nákladů a výnosů Depozita u finančních institucí

Více

informace o pojišťovně podle § 82 odst

informace o pojišťovně podle § 82 odst Upravená míra solventnosti (+ výpočet) Přidružená pojišťovna Disponibilní míra solventnosti holdingové pojišťovny Poměrný podíl holdingové pojišťovny na základním kapitálu přidružené pojišťovny Dis...

Více