SOUTĚŽ - ZizkovskeListy.cz

Komentáře

Transkript

SOUTĚŽ - ZizkovskeListy.cz
Obsah | Contents
VYBERTE SI ZE SEZNAMU INSTITUCÍ O akci | About
78
1
Centrální dopravní mapa | Central Map of Transport
2, 3
Pražská muzejní noc dětem!
4, 5
Centrální přestup | Central Transfer Point
6
Trasa | Line 1
12
Trasa | Line 2
20
Trasa | Line 3
26
Trasa | Line 4
36
Soutěž
41
Trasa | Line 5
42
Trasa | Line 6
52
Trasa | Line 7
56
Trasa | Line 8
62
Trasa | Line 9
70
Trasa | Line 10
74
Seznam institucí | List of Institutions
78
Jízdní řády | Timetables
82
Pražská muzejní noc má nový termín!
14. září 2013, 19.00 – 1.00 hodin
Jubilejní X. Pražskou muzejní noc, původně plánovanou na červen, ohrozily povodně. Desítky tisíc návštěvníků, kteří oblíbenou kulturní akci každoročně navštěvují, však ani letos
nebudou o jedinečný zážitek ochuzeni – náhradní Pražská muzejní noc proběhne již v sobotu 14. září 2013!
38 pražských muzeí, galerií a jiných kulturních institucí otevře dveře 59 objektů
v netradičním čase od 19 do 01 hodin. Vstup do objektů je zdarma, s výjimkou objektů NKP
Vyšehrad se symbolickým vstupným. I v náhradním termínu zpestří návštěvníkům noční
prohlídky bohatý doprovodný program. Pro účastníky akce je zajištěna doprava zdarma
speciálními autobusovými linkami Dopravního podniku hlavního města Prahy. Centrální
přestupní bod linek je na nám. Jana Palacha. Informační stany budou umístěny před
Historickou budovou Národního muzea v pátek 13. 9. od 12 do 19 hodin a v sobotu 14. 9.
od 10 do 24 hodin na tomtéž místě a na nám. Jana Palacha. Pražskou muzejní noc pořádají
Národní muzeum, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci
s dalšími institucemi.
Soutěžte s Pražskou muzejní nocí! Více informací na str. 41.
www.prazskamuzejninoc.cz | www.facebook.com/prazskamuzejninoc
The Prague Museum Night has a new date!
14th September 2013, 7 p.m. – 1 a.m.
The jubilee tenth Prague Museum Night, originally planned in June, was threatened by
floods. However, the tens of thousands of visitors who come to this popular cultural event
every year will not miss this unique experience – the rescheduled Prague Museum Night will
take place on Saturday 14th September 2013!
38 Prague museums, galleries and other cultural institutions will open their doors
in 59 buildings during the evening from 7 p.m. to 1 a.m. Entry into all buildings is
free, with the exception of the Vyšehrad National Cultural Monument, which will charge
a very small fee. The event is yet again accompanied by a rich cultural programme. Free
bus transport between buildings will be provided for event visitors by the Prague Public
Transport Company. The central transfer point is Jan Palach Square (Náměstí Jana Palacha).
Information tents will be located near the Historical Building of the National Museum
on Friday, 13th September, from 12 p.m. to 7 p.m., and on Saturday, 14th September, from
10 a.m. until midnight, and at Jan Palach Square on Saturday, 14th September, from 10 a.m.
until midnight. The event is organized by the National Museum, the Prague Public Transport
Company and the Czech Association of Museums and Galleries, in cooperation with other
institutions.
1
Organizace | Organization
1
4
51
44 18
Organizace | Organization
Botanická zahrada hl. m. Prahy,
Technické a dokumentační
11 Zámek Troja
muzeum pražské energetiky
36
23
49
33
25
6
Letňany
10
Vyberte si trasu:
směr
Ctěnice
55
52
45
46
Ctěnice
Letecké muzeum
Kbely
Náměstí
Jana Palacha
40
Trasa / Line 1
26
29
43
31
53
32
30
27
5
2
59
58
54
22
17
38
8
48
Letohrádek Hvězda
Trasa / Line 4
9
14
Trasa / Line 5
7
39
Muzeum a archiv
populární hudby,
Trasa / Line 3
20
40
24
19
Trasa / Line 2
50
13
Trasa / Line 6
15
42
12
41
Trasa / Line 7
57
47
Trasa / Line 8
3
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
37
Trasa / Line 9
Trasa / Line 10
MeetFactory
28
21
16
56
Výtopna Zlíchov
35
34
2
Seznam institucí
List of Institutions
str. 78
3
vítáme vás na v pořadí již desáté Pražské muzejní noci. Muzea a galerie
pro vás i letos připravily celou řadu speciálních programů. V brožurce
i v muzeích a galeriích je poznáte podle symbolu pana Hvězdičky, který
bude vaším průvodcem po Pražské muzejní noci 2013.
Na co se můžete těšit? Čekají vás zábavné aktivity, během nichž můžete
tvořit, soutěžit, hrát si a třeba i něco vyhrát. Připraveny jsou pro vás
výtvarné dílny, hry, kvízy, ale i sportovní soutěže.
Třeba pod střechou Městské knihovny v Praze se otevírá cirkusová manéž,
kde si můžete vyzkoušet, jaké to je být akrobatem nebo zkrotit dravou zvěř.
Hry a prostor pro vlastní tvorbu na vás čekají v objektech Národní galerie
v Praze. Sjíždění Vltavy s Bedřichem Smetanou? Proč ne! V Muzeu Bedřicha
Smetany je to možné. Národní zemědělské muzeum zve na divadelní
představení O BALYnce a TŘÍDĚ Nízkých kamarádů. Jak se chovat bezpečně
na ulicích a silnicích vám pomocí kvízů, testů a rad policistů vysvětlí
v Muzeu Policie České republiky. Lvíček Arje rozmístil po synagoze několik
záludných otázek, zkuste na ně najít odpovědi v Židovském muzeu
v Praze – Klausové synagoze. Vyrobte si panenku, medvídka nebo oblečení
pro ně v Nové budově Národního muzea. Běh s padákem na zádech
a skákání v pytlích si můžete vyzkoušet v Leteckém muzeu Kbely, dětská
střelnice na vás čeká v Armádním muzeu Žižkov.
4
Programy pro děti připravila i další muzea a galerie. Sledujte pana
Hvězdičku. Pomůže vám i vašim rodičům při rozpoznání dětského
doprovodného programu.
Tetovačka nebo placka?
Děti, na informačních stanech Pražské muzejní noci je pro vás v sobotu
14. září od 19 do 24 hodin připraven zábavný kvíz. Vyplňte jej. Vyluštíte-li
tajenku, dostanete originální tetovačku nebo placku Pražské muzejní noci.
Ale neotálejte. Tetovaček i placek je omezené množství.
5
Centrální přestup | Central Transfer
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Uměleckoprůmyslové
museum v Praze,
Městská knihovna v Praze,
Klausová synagoga,
Španělská synagoga,
Dům U Kamenného zvonu
6
Centrální přestup | Central Transfer
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Museum of Decorative Arts in Prague
Hlavní budova | Main Building
ul. 17. listopadu 2, Praha 1
www.upm.cz | T.: 251 093 265
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Expozice | Příběhy materiálů | Bohaté sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze zahrnují
umělecké řemeslo, užité umění a design od pozdní antiky do současnosti, především evropského
původu se zaměřením na české země. Inspirativní prostředí stálé expozice nazvané „Příběhy materiálů“ seznamuje s vývojem užitého umění: skla a keramiky, užité grafiky a fotografie, prací z kovů,
dřeva a jiných materiálů, šperků, hodin a hodinek, textilu, módy, hračky či nábytku.
Výstavy
František Drtikol: Z fotografického archivu | Výstava čerpá z autorova daru, který byl předán
do sbírek UPM roku 1942. Výběr je sestaven z jedinečných fotografií, většinou pracovních studií
a variací, které ve své době nebyly určeny k veřejnému prezentování. Jsou hlubokou sondou do
Drtikolovy ateliérové práce.
Doprovodné akce | Koncert | Živá hudba na zahradě muzea | čas: 19.00–23.30
Komentovaná prohlídka | Odborné informace od kurátorů muzea v sálech stálé expozice.
čas: 19.00–24.00
Permanent exhibitions | Stories of Materials | The Museum’s rich collections include decorative
and applied arts and design work ranging from Late Antiquity to the present day, with focus on European objects, particularly arts and crafts created in the Bohemian Lands. The impressive interior
of the permanent exhibition “Stories of Materials”offers visitors an excursion into the history and
development of decorative arts: glass and ceramics, graphic art and design, objectsmade in metal,
wood and other materials, jewellery, clocks and watches, textiles, fashion, toys and furniture.
Exhibitions
František Drtikol: From his Photography Archive | The exhibition of works draws from the
artist’s donation presented to the museum in 1942. The selection comprises unique photographs,
mostly working studies and variations that were not intended for public presentation at the time.
The images are a deep probe into the photographer’s studio work.
Accompanying events | Concert | Live music in museum’s garden | time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.
7
Centrální přestup | Central Transfer
Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
Mariánské nám. 1, Praha 1
www.mlp.cz | T.: 222 113 555
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Výstavy | Divadlo žije hudbou | Když se hudba snoubí s divadlem, vznikají nezapomenutelné formy.
Například SEMAFOR. Výběr toho nejlepšího z fondů hudebního a divadelního oddělení od raritních
scénářů až po vinyly. Jukebox! Něco, co většina z nás zná jen z amerických filmů, ale ono to opravdu
funguje…
Doprovodné akce
Co je to tady za cirkus?! | Pod střechou knihovny se otevírá cirkusová manéž! Malování na obličej,
zábavná akrobatická dráha, klaunská výtvarná dílna, krocení dravé zvěře a mnoho dalšího.
čas: 19.00–24.00
Cirkus Kus kus | Zábavné a interaktivní divadlo pro děti s množstvím atrakcí, hudbou, zpěvem
a artistickými kousky včetně krocení zvěře a vystoupení téměř živé artistky. Hrají: Marka Míková
a Hana Grančicová. | čas: 19.30–20.30
Exhibitions | Music in black | Black plates are back in the Library! After many many years we
are going to lend classical LPs again. Come and see special offer for the Prague Museum Night.
And what’s more – Jukebox (everybody knows it from American movies, but does it exist any
more?) will be in the entrance hall with typical and admired statue – IDIOM (column of the books).
Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Klausová synagoga | The Klausen Synagogue
U Starého hřbitova 3a, Praha 1
www.jewishmuseum.cz/cz/czklaus.htm | T.: 222 749 271
otevřeno: 21.00–1.00 | open: 9.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Expozice | Židovské tradice a zvyky | Expozice seznamuje návštěvníky s významem synagogy
a jednotlivých židovských svátků, s každodenním životem židovské rodiny a zvyklostmi spojenými
s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností.
Doprovodné akce | Najdi odpovědi pro lvíčka Arjeho | Lvíček Arje po synagoze rozmístil
několik záludných otázek. Odpovědi na ně však pozorný návštěvník synagogy snadno najde.
Kdo najde všechny odpovědi, dostane od Arjeho odměnu. | čas: 21.00–1.00
8
Centrální přestup | Central Transfer
Komentované prohlídky | Komentované prohlídky synagogy a expozice Židovské tradice a zvyky
v českém jazyce. | čas: 21.00–1.00
Permanent exhibitions | Jewish Customs and Traditions | The exhibition explains the meaning
of the synagogue and Jewish festivals, everyday Jewish family life and the customs associated with
birth, circumcision, bar mitzvah, wedding, divorce and the Jewish household.
Accompanying events | Find the answers for Lion Cub Arje | Arje placed several tricky
questions in the synagogue. The answers could be find in the synagogue for those who can watch
around. Who will find all answers will recieve the Arje’s prize. | time: 9.00 p. m.–1.00 a. m.
Guided tours | Guided tour of the synagogue | Guided tours of the synagogue and the exhibiton
Jewish Customs and Traditions are held in Czech language only. | time: 9.00 p. m.–1.00 a. m.
Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Španělská synagoga | The Spanish Synagogue
Vězeňská 1, Praha 1
www.jewishmuseum.cz/cz/czsilver.htm | T.: 222 749 271
otevřeno: 21.00–1.00 | open: 9.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Expozice | Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II., Stříbro českých synagog | Expozice zahrnuje období osvícenství a emancipace, Rakousko-Uherska, první republiky, nacistické okupace a poválečná
desetiletí. V patře se nachází unikátní expozice více než 6 000 stříbrných synagogálních předmětů.
Komentované prohlídky | Komentované prohlídky synagogy a expozice Dějiny Židů v Čechách
a na Moravě II. v českém jazyce. | čas: 21.00–1.00
Permanent exhibitions
History of the Jews in Bohemia and Moravia II., Synagogue Silver from Bohemia and Moravia
The Jewish enlightenment and emancipation, the Austro-Hungarian Empire, the First Republic, the
Nazi occupation and the post-war decades. A selection of more than 6,000 silver artefacts.
Guided tours | Guided tour of the synagogue | Guided tours of the synagogue and the exhibition
Jews in Bohemia and Moravia II. are held in Czech language only. | time: 9.00 p. m.–1.00 a. m.
9
Centrální přestup | Central Transfer
Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Dům U Kamenného zvonu | The Stone Bell
Staroměstské nám. 13, Praha 1
www.ghmp.cz | T.: 224 828 245
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Výstavy | Viktor Kolář / Retrospektiva | Retrospektivní výstava Viktora Koláře představuje
ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským tématem. Zahrnuje fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti, jež tlumočí
konkrétnost daného místa a silného časového akcentu vytrženého z toku lidského bytí.
Komentované prohlídky | Prohlídka výstavy Viktor Kolář / Retrospektiva s výkladem lektora GHMP
Prohlídky budou probíhat průběžně dle zájmu návštěvníků, sraz vždy u pokladny. | čas: 19.00–1.00
Exhibitions | Viktor Kolář / Retrospective | This retrospective of Viktor Kolář presents
a comprehensive view of his highly individual photographic output centered exclusively around
two intertwining themes of his lifetime: namely, the city of Ostrava, and Canada. The show
comprises photographic images dating from 1959 to the present time, conveying the peculiarity
of each given location, set against a parallel accentuated backdrop of its timeless quality detached
from the flow of human existence.
10
Posviťte si na muzejní sbírky!
Navštivte www.esbirky.cz
a objevujte svět
muzejních sbírek on-line.
11
Trasa | Line 1
Klášter sv. Anežky České,
Poštovní muzeum
(Nemocnice Na Františku,
zast. autobusu l. 207)
Bulharský kulturní institut
(Dlouhá třída,
zast. autobusu l. 207)
Muzeum hl. m. Prahy
(Florenc,
zast. autobusu l. 207)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Národní památník na Vítkově
(Vítkov, dočasně zřízená zastávka)
(Nám. Republiky,
zast. autobusu l. 207)
Armádní muzeum Žižkov
(Armádní muzeum, dočasně
zřízená zastávka)
12
Trasa | Line 1
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Klášter sv. Anežky České | Convent of St. Agnes of Bohemia
U Milosrdných 17 (vstup | entrance Anežská 12), Praha 1
www.ngprague.cz | T.: 724 501 535
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 3, 9
Expozice | Středověké umění v Čechách a Střední Evropě
V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku
1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je od listopadu roku 2000 zpřístupněna
nově koncipovaná expozice středověkého a raně renesančního umění.
Doprovodné akce
Komentované prohlídky k architektuře kláštera a k vybraným gotickým dílům v expozici
čas: 19:00, 20:00 a 21:00
Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka Architektura a historie Anežského kláštera
Doba trvání cca 25–45 min., místo setkání: přízemí – vestibul | čas: 19.00–19.30
Komentovaná prohlídka Umění doby Karla IV. (1347–1378) | doba trvání cca 25–45 min.,
místo setkání: přízemí – vestibul | čas: 20.00–20.30
Komentovaná prohlídka Umění doby Václava IV. a krásný sloh (1378–1419) |
doba trvání cca 25–45 min., místo setkání: přízemí – vestibul | čas: 21.00–21.30
Permanent Exhibitions | Medieval Art in Bohemia and Central Europe
A newly conceived exhibition of mediaeval and early Renaissance art was opened in
November 2000 in the authentic environment of the first convent of the Poor Clares in Bohemia,
probably founded in 1231 by St Agnes of Bohemia, the daughter of Přemysl Otakar I.
Poštovní muzeum | Postal Museum
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
www.postovnimuzeum.cz | T.: 222 312 006
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 3, 9
Expozice | Zahraniční, české a československé poštovní známky
Zahrnuje výstavu poštovních známek a průřez historií korespondence, jakož i možnost prohlídky
salónků s nástěnnými malbami pražského malíře biedermeieru Josefa Navrátila z roku 1847.
Výstavy | Krátký pozdrav poštou. Od pohlednice po SMS
13
Trasa | Line 1
Doprovodné akce | Za nejkrásnější známkou světa...
Loni vyhrála mezinárodní soutěž o nejkrásnější poštovní známku, Grand Prix WIPA Wien, známka
„Poštovní muzeum“. Dílo, jehož ikonografický rozbor i předměty využité k vypracování představujeme jen pro návštěvníky Pražské muzejní noci. | čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky | O Poštovním muzeu | Kurátoři seznámí návštěvníky s posláním muzea
a krásami, které zde mohou obdivovat, expozici si poté budou moci sami projít. Vzhledem ke kapacitě budovy je zaveden systém regulovaného vstupu. | čas: 19.00–24.00
Permanent exhibitions | Local and Foreign Postage Stamps | Visitors can take a guided tour to
see exposition of postage stamps and history of correspondence. The 1847 murals by painter Josef
Navrátil make the impression of the tour even stronger.
Exhibitions | The Short Greeting from Post. From Postcard to SMS
Accompanying events | For the Most Beautiful Stamp in the World... | A Czech Post’s stamp „Postal Museum“ won the Grand Prix de l’Exposition at the WIPA World Exhibition in Vienna. We present
this stamp during the Prague Museum Night at the Postal Museum. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute
Galerie Bulharského kulturního institutu
Gallery of Bulgarian Cultural Institute
Klimentská 6, Praha 1
www.bki.cz | T.: 233 326 862
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 9
Výstavy | Verdi 200. výročí | výstava plakátů v rámci 7. Mezinárodního trienále scénického plakátu Sofie. Expozice v BKI-Praha je, zároveň se světovou premiérou plakátů v Sofii, úžasnou možností shlédnout
vizuální interpretace umělců z celého světa, inspirované nesmrtelným dílem Giuseppe Verdiho.
Doprovodné akce
Šumné stopy – Rodina Prošků | Autoři cyklu dokumentárních filmů Šumná města, z produkce
České televize, ukazují skvosty architektury v České republice. Pokračováním této myšlenky je
projekt Šumné stopy, který zkoumá dějiny českých architektů a osud jejich děl v zahraničí.
čas: 19.00–19.30
Šumné stopy – Adolf Václav Kolář | Druhý díl z cyklu Šumné stopy v Bulharsku. Jako první architekt Sofijské městské správy je Adolf Václav Kolář autorem mnoha staveb a na přání bulharského
knížete Alexandra I. tvoří první moderní urbanistický plán města Sofie. Režie Radovan Lipus.
čas: 20.00–20.30, 23.00–23.30
Šumné stopy – Josef Václav Schnitter | Josef Václav Schnitter své první stavby realizoval v Moskvě, většinu svého života obětoval bulharskému Plovdivu. Od roku 1878 do 1914 je hlavním architektem a inženýrem města. Režisér Radovan Lipus, filmem provádí herec a architekt David Vávra.
čas: 21.00–21.30, 24.00.–00.30
14
Trasa | Line 1
Šumné stopy – Šipkou do Varny | V Šumných stopách nachází žasnoucí architekt David Vávra otisky práce českých rukou v Bulharsku. Toto putování prochází křížem městy jako Albena, Gabrovo či
Varna, kde se nachází významné české stopy. Režisér Radovan Lipus. | čas: 22.00–22.30
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Hlavní budova | Main Building
Na Poříčí 52, Praha 8
www.muzeumprahy.cz | T.: 224 816 772
otevřeno: 19.00–1.00 |open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa |line: 1, 9
Expozice
Praha v pravěku | Expozice nabízí odpovědi na otázky kdy přišli a jak vypadali, čím se živili, jak žili,
jak mysleli a pohřbívali pravěcí obyvatelé pražského území od počátků pravěku do doby příchodu
Slovanů.
Středověká Praha | Začíná vznikem Pražského hradu, Vyšehradu a rozšířením osídlení v 9.–12. st.
Pokračuje založením St. Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména Nového Města ve 14. st.
Praha na přelomu středověku a novověku | Druhá polovina 15. a 16. st. – období pozdní gotiky
a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský
hrad s celým dvorem císař Rudolf II.
Barokní Praha | Z doby „zářného i temného baroka“ se zachovala velká řada uměleckých skvostů
i dokladů života obyvatel Prahy.Patří sem kolekce barokního sochařství, Škrétovy, Brandlovy
a Hirschelyho obrazy.
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 | Je jedinečným dokladem podoby Starého Města, Malé
Strany a Pražského hradu před přestavbou Prahy na konci 19. a počátku 20. století. Byl vyroben
ručně z papírové lepenky.
3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti
Výstavy
Primátorský řetěz | Výstava přináší pohled na pražské primátory a dary, které v půběhu 20.století byly
darovány. Hlavním exponátem je primátorský řetěz zapůjčený Magistrátem hl. m. Prahy.
Doprovodné akce | Tandem plus
Hudební uskupení hraje pro návštěvníky Pražské muzejní noci od 19.00 do 22.00 hod před muzeem, od 22.00 do 23.00 hod uvnitř muzea. | čas: 19.00–22.00, 22.00–23.00
Focení s figurou Klíčníka | Každý se může vyfotit s figurou Klíčníka! | čas: 19.00–01.00
Zemětřesení v muzeu | Samoobslužné pracovní listy pro všechny návštěvníky Pražské muzejní noci.
čas: 19.00–01.00
Divadelní představení pro děti, divadlo Xaver | Začínáme hrát pro děti od 19.30 do 20.30
a od 21 do 21.30. | čas: 19.00–21.30
Výtvarné dílny ve spolupráci s DDM Praha 8 | Tvůrčí dílny pro děti i dospělé. | čas: 19.00–22.00
15
Trasa | Line 1
Vojenský historický ústav Praha
The Military History Institute Prague
Armádní muzeum Žižkov | The Army Museum Žižkov
U Památníku 2, Praha 3
www.vhu.cz | T.: 602 704 906
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1, 9
Expozice
1. světová válka, 1914–1918 | Kromě vývoje na domácí politické scéně a účasti českých a slovenských vojáků pod prapory habsburské monarchie je největší část expozice věnována především
úsilí čs. domácího a zahraničního odboje o zřízení vlastního státního útvaru.
Armáda Československé republiky, 1918–1939 | Expozice se soustřeďuje na zmapování historického vývoje armády meziválečného Československa. Historie dvaceti meziválečných let je bohatě
dokumentována velkým množstvím palných zbraní, stejnokrojů a dalších předmětů.
2. světová válka, 1939–1945 | Expozice je věnována 2. světové válce a II. čs. vojenskému odboji.
Návštěvníci se detailně seznámí s účastí Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím
odboji a v dalších akcích, které měly za cíl obnovení čs. státní samostatnosti.
III. protikomunistický odboj | Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády
po únorovém státním převratu v roce 1948 a III. protikomunistickému odboji.
Výstavy
Pod křídly Sokola | Výstava představuje významné milníky, které tvořily historii tělovýchovné
i společenské organizace Sokol od roku 1862. Výstava mapuje vedle tělocvičné historie Sokola
významnou měrou i jeho vojenskou linii.
Gešer ad Halom | Výstava „Gešer ad Halom“ (Most až sem) je věnovaná 65. výročí československé
vojenské pomoci státu Izrael.
Doprovodné akce
Dětská střelnice | Děti i dospělí návštěvníci si mohou vyzkoušet svou střeleckou mušku pod
odborným dohledem pracovníků muzea. | čas: 19.00–21.00
S puškou v ruce | Návštěvníci se budou moci blíže seznámit a osahat si nejrůznější palné a střelné
zbraně ze sbírek Vojenského historického ústavu. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions
World War I., 1914–1918 | Besides the domestic political scene development and the participation
of Czech and Slovak soldiers under the Habsburg monarchy flags, the largest part of the exposition
is dedicated to the Czechoslovak domestic and foreign resistance efforts and to the establishment of
their own state formation.
Czechoslovakia Army, 1918–1939 | The exposition concentrates on mapping the historical
development of the interwar Czechoslovakia Army. This period is richly documented with plenty of
arms, uniforms and other items.
16
Trasa | Line 1
World War II., 1939–1945 | Exposition is devoted to the World War II. and to the 2nd Czechoslovakia
military resistance. Visitors will be acquainted with the participation of Czechs and Slovaks in military
operations, in the domestic resistance and other actions, which were aimed at a restoration of the
Czechoslovak independence.
3rd anti-communist resistance | The fourth section of the exposition is dedicated to the persecution of the
Czechoslovak Army members after the february coup in 1948 and to the 3rd anti-communist resistance.
Exhibitions
Under the Wings of Sokol | The exhibition shows some important milestones in a history of
a sport and social organization „Sokol“ since 1862. The exhibition is mapping the Sokol’s sports
history as well as its military line.
Accompanying events
Children’s Shooting Range | Children and adult visitors can try their shooting skills under
the museum staff supervision. | time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.
Holding Rifle | Visitors will have an opportunity to touch and get acquainted with a variety of arms
and guns from the Military History Institute collections. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Národní muzeum | National Museum
Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill
U Památníku 1900, Praha 3
www.nm.cz | T.: 222 781 676
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 1
Expozice
Křižovatky české a československé státnosti | Expozice zachycuje významné zlomy v našich
dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.
Laboratoř moci | Expozice v podzemních prostorách zázemí Mauzolea K. Gottwalda z 50. let 20. stol.,
připomíná nejen osobu K. Gottwalda, přeměnu Památníku na mauzoleum, ale i komunistickou
propagandu.
Výstavy
Sportsmeni v zemích českých | Jak se sportovalo za císaře pána, kdo byli lyžníci nebo jak vypadala hra míčem ledovým i kopaným? Výstava, z výstavního cyklu Monarchie, představuje počátky
moderního sportu na našem území a jeho slavné průkopníky.
Doprovodné akce
Výtvarná dílna Maxe Švabinského | Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou těšit
na dobrodružnou stezku Památníkem. Odhalí jeho tajemná zákoutí i historii. Cesta vrcholí
ve výtvarné dílně M. Švabinského, kde si sami vyzkouší tvořit barevné mozaiky. | čas: 19.00–1.00
Varhanní koncert | Ve Slavnostní síni zazní tóny prvních elektrických varhan v Československu
z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu
prof. B. A. Wiedermanna a později upraven prof. J. B. Krajsem. Začátky koncertu ve 21.00, 22.00
a 23.00 hod. | čas: 21.00–23.00
17
Ukázka dobových uniforem z období 1. světové války a 1. republiky | Seznamte se s uniformami, ve kterých bojovali vojáci v 1. pol. 20. stol. | čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Komentované prohlídky výstavy Sportsmeni v zemích českých | Navštivte výstavu společně
s její autorkou Mgr. Lucií Swierczekovou. Začátky v 19.00, 20.00 a 21.00 | čas: 19.00–21.00
Permanent exhibitions
Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood | Exposition captures important milestones
in our 20th century history, which remarkably changed statehood and ideological view of the state.
Laboratory of Power | After 1948, the National Memorial on Vítkov hill took part in the Communist cult of power. From its original purpose – that of celebrating the Czechoslovakian statehoodthe Memorial has been converted to the stage scene for one of the most striking propaganda actions
of its time.
Exhibitions
Sportsmen in the Czech Lands | The exhibition introduces the most interesting events and artefacts concerning the origins of sports which can be found in the Collection of Physical Education
and Sport of the National Museum.
Accompanying events
Workshop of Max Švabinský
Come and try with us creating a colourful mosaic. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Organ concert | Tones of an organ made in 1938 will be heard in the Ceremonial hall. Beginnings
of the concert at 9.00 p. m., 10.00 p. m. and 11.00 p. m. | time: 9.00 p. m.–11.00 p. m.
18
Hello
call I’m Petr
me tel
Br
. 785 oudy
642 79
5
Hello I’m Petr
Broudy
call me tel.
785 642 795
Potřebujete se zviditelnit?
Využijte legální inzertní plochy!
Věděli jste, že:
• nabídky a inzerce vylepované mimo určené plochy
jsou považovány za „černou reklamu“ a jsou
postihovány podle zákona!
ÿ(51É
5(./$0$
WWW.DPP.CZ
19
Trasa | Line 2
Botanická zahrada hl. m. Prahy,
Zámek Troja
(Troja, výstupní a nástupní
zast. autobusu l. 112)
Technické a dokumentační
muzeum pražské energetiky
(Nádraží Holešovice,
směr Troja, zast. autobusu l. 112;
směr Výstaviště, zast. tramvaje)
Lapidárium
(Výstaviště Holešovice,
zast. tramvají)
Veletržní palác,
The Chemistry Gallery
(Veletržní palác,
zast. tramvají)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
20
Trasa | Line 2
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Veletržní palác | Veletržní Palace
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
www.ngprague.cz | T.: 724 501 535
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 2
Expozice | Umění 20. a 21. století | Mezioborová expozice umění 20. století představuje klíčové
autory českého výtvarného umění v monografických profilech nebo ve výběru děl ze stěžejních
období jejich tvorby. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá
expozice zahraničního umění 20. století.
Výstavy
Jan Pištěk – Pod povrchem
Antonín Pelc: Balzakovy Ztracené iluze | Pelcovy ilustrace k tomuto románu. Grafický kabinet.
Doprovodné akce
Otevřený workshop | Pro všechny děti od 4 let, v přízemí Veletržního paláce.
čas: 19.00–22.00
Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi – pracovní list | Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi
ve věku 3–6 let a 7–11 let obdržíte u informátorky v přízemí. Po zdárném splnění úkolů se vrátíte
zpět a dostanete razítko. | čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Vojtěch Hynais: Návrhy pro výzdobu Panteonu Národního muzea (1899) | Krátký komentář
z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá ve 4. patře Veletržního paláce. | čas: 19.15–19.25
Maxmilián Švabinský: Chudý kraj (1900) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně
probíhá ve 4. patře Veletržního paláce. | čas: 19.45–19.55
František Kupka: Radosti života – Balada (1901) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá ve 4. patře Veletržního paláce. | čas: 20.15–20.25
Emil Filla: Milostná noc (1907) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá
ve 3. patře Veletržního paláce. | čas: 20.45–20.55
Jan Zrzavý: Kleopatra (1942–1957) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá
ve 3. patře Veletržního paláce. | čas: 21.15–21.25
Rudolf Kremlička: Před zrcadlem (1926) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně
probíhá ve 3. patře Veletržního paláce. | čas: 21.45–21.55
Toyen: Úděs (1933) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá ve 2. patře
Veletržního paláce. | čas: 22.15–22.25
Vincenc Makovský: Žena s vázou (1933) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně
probíhá ve 2. patře Veletržního paláce. | čas: 22.45–22.55
Eva Kmentová: Stopy (1970) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá
ve 2. patře Veletržního paláce. | čas: 23.15–23.25
Jitka Válová: Koridor (1967) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá
ve 2 patře Veletržního paláce. | čas: 23.45–23.55
21
Trasa | Line 2
Milena Dopitová: Sixty Something (2003) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně
probíhá ve 2. patře Veletržního paláce. | čas: 23.15–23.25
Permanent exhibitions | Czech and International Art of the second part of the 19th and 20th and
21st Centuries | The permanent exhibition of 20th and 21st century art on three floors of Veletržní
palác acquaints visitors with the development of Czech and foreign fine art during the course of
the last two centuries. The extensive exhibition space in this Functionalist building is home to over
2,300 exhibits and spans an area of 13,500m2. The exhibition presents the work of leading artists in
Czech fine art in monographic profiles or in a selection of key works, along with the work of foreign
artists. The image of the period is complemented with examples of architecture, furniture, the
applied arts, fashion, design and stage design.
Exhibitions | Jan Pištěk, Antonín Pelc
Accompanying events
Open Workshop | For everybody aged 4+, in the ground floor of Veletržní palác.
time: 7.00 p. m.– 10.00 p. m.
Tasks and Riddles for Families with Children – Worksheet | You can collect your worksheet
with Tasks and riddles for children aged 3–6 and 7–11 by the information person on the
ground floor. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Národní muzeum | National Museum
Lapidárium | Lapidary – Exhibition of Stone Monuments
Výstaviště 442, Praha 7
www.nm.cz | T.: 724 412 257
otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.
trasa | line: 2
Expozice | Lapidárium | Šest set památek českého kamenosochařství od středověku do počátku
20. století v osmi sálech historického výstavního paláce.
Doprovodné akce | Lapidárium v pohybu | Návštěvníci zastihnou stěhování části sbírek z depozitářů. Díky tomu poprvé uvidí zlomky středověké architektury, ale i modely sousoší z Historické
budovy Národního muzea. | čas: 19.00–24.00
Komentované prohlídky | Odlévání sochy císaře a krále Karla IV. a její cesta na Norimberský hrad
čas: 19.30–20.00, 20.30–21.00
Permanent exhibitions | Lapidary | Monuments of the Czech sculpture in stone from the Middle
Ages up to the early 20th century.
Accompanying events | Lapidary in motion | Visitors capture moving the collections. Thanks to
this, they can see for the first time some fragments of medieval architecture as well as models of
statues for the Historical building of the National Museum. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
22
Trasa | Line 2
Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky
Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply
Jankovcova 960/40, Praha 7
www.pre.cz/muzeum | T.: 267 052 315
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 2
Expozice | Stálá expozice – více než stoletá historie elektrifikace Prahy a českých zemí
Historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku minulého století až po současnost. Zařízení vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky i písemné doklady.
Unikátní propojení historie se současností v rámci jednoho areálu.
Permanent exhibitions | Exhibition of more than centennial history of Prague’s electrification
History of the generation and distribution of electricity from the start of the last century right up to
the present day. High and low voltage equipment, metering instruments, work and protective aids
as well as written documents. Unique link between history and the present day on one site.
The Chemistry Gallery | The Chemistry Gallery
Bubenská 1, Praha 7
www.thechemistry.cz | T.: 606 889 236
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 2
Výstavy | Tomáš Němec | Němcovo dílo se vyznačuje charakteristickým malířským gestem, které
povstává z dialogu jeho vlastní malířské vize a dějin malířského umění. Aktuální série maleb se ještě
více noří do světa historie umění. Z interpretace známých impresionistických námětů se ještě jasněji
vynořuje autorem již dříve otevřené téma krajiny, krajiny lemované vodní hladinou a nebem. Němec
tak odkrývá další umělecky zpracovanou fasetu svého osobního prožívání, takovou, která je spjata
s tím, co by se snad dalo nazvat „lokálním“ – místu, krajině žití, s níž je člověk neodvratně spjat.
Doprovodné akce
Bohatý bar, Dream Burger | Aktualizovaný doprovodný program naleznete na: https://www.
facebook.com/ChemistryGallery | čas: 19.00–01.00
Živý koncert | Živý koncert v prostorách The Chemistry Gallery | čas: 21.00–01.00
Summer Chemistry | DJ’s (Petr K. a spol.) | čas: 22.30-01.00
Komentovaná prohlídka výstavy Tomáš Němec | čas: 20.00
23
Trasa | Line 2
Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden
Skleník Fata Morgana | Greenhouse Fata Morgana
Nádvorní 134, Praha 7
www.botanicka.cz | T.: 603 582 191
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 2
Expozice
Skleník Fata Morgana | Skleník Fata Morgana nabídne návštěvníkům tajemnou atmosféru nočních tropů, kdy intenzivněji voní některé druhy rostlin a interiér je plný kuňkání desítek drobných
nočních tropických žabek.
Komentované prohlídky | Prohlídky skleníkem Fata Morgana | Během návštěvy skleníku vás
na vybraných stanovištích seznámíme s mnohými zajímavostmi nejen ze světa tropických rostlin.
čas: 19.00–00.30
Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Zámek Troja | Troja Château
U Trojského zámku 1, Praha 7
www.ghmp.cz | T.: 283 851 614
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 2
Výstavy
Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek UPM v Praze (16.–19. století)
Výstava skla z Uměleckoprůmyslového musea v Praze na Zámku Troja se zaměřuje na dva významné fenomény evropského sklářství – benátské, hutně tvarované sklo 16. – 18. století a české řezané
sklo z období konce 17. – první poloviny 19. věku.
Vášeň, sen a ideál | Česká secesní plastika Nová expozice v Zámku Troja provází návštěvníky
příběhem secesní plastiky počínajícím neoklasicistními díly Josefa Václava Myslbeka (1848–1922)
přes práce jeho nejvýznamnějších žáků, jakými byli Josef Mařatka (1874–1937), Quido Kocian
(1874–1928), Bohumil Kafka (1878–1942) a Jan Štursa (1880–1925).
Komentované prohlídky
Prohlídka zámku s výkladem lektora GHMP. Prohlídky budou probíhat průběžně dle zájmu návštěvníků, sraz vždy u pokladny. | čas: 19.00–01.00
Exhibitions
Venetian Free-blown Hot-shaped Glass and Bohemian Engraved Glass (16th–19th Century)
from the Collections of UPM In Prague
The Troja Chateau exhibition of glass from the collections of the Museum of Decorative Arts in
Prague is focused on two major phenomena of European glassmaking.
24
Trasa | Line 2
Passion, Dream and Ideal / Czech Art Nouveau Sculpture
This new exhibition at Troja Château takes visitors on a tour of the history of Art-Nouveau sculpture
starting with Neoclassical works of Josef Václav Myslbek, to sculptures of his prominent pupils
including Josef Mařatka, Quido Kocian, Bohumil Kafka, and Jan Štursa.
Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Veletržní palác – velká dvorana
Veletržní Palace – The Great Court
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
www.ghmp.cz | T.: 224 301 122
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 2
Výstavy | Alfons Mucha / Slovanská epopej | Soubor dvaceti velkoformátových obrazů, na němž
Alfons Mucha pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus Slovanská epopej je nyní představen české veřejnosti v celé své velkoleposti.
Exhibitions | Alfons Mucha / The Slav Epic | A series of twenty large-scale oil paintings, on which
Alfons Mucha worked from 1912–1926. A monumental cycle The Slav Epic is now being presented
to the general public in the Czech Republic in its magnificent completeness.
25
Trasa | Line 3
Klášter sv. Anežky České,
Poštovní muzeum
(Nemocnice Na Františku,
zast. autobusu l. 207 )
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Galerie Emilie Paličkové,
Nová budova Národního muzea,
Langhans – Centrum Člověka v tísni
(Muzeum, zast. autobusu l. 504)
Muzeum Antonína Dvořáka
(I. P. Pavlova, zast.
autobusu l. 504)
Muzeum Policie
České republiky
(Karlov, dočasná zast.
na konci Sokolské ulice)
Galerie Vyšehrad,
Vyšehrad – Cihelná brána
(Vyšehrad, dočasná zast.
na kruhovém objezdu
Pankrácké nám.)
26
Nová budova Národního muzea
(Hlavní nádraží,
zast. autobusu l. 504)
Dům národnostních menšin
(I. P. Pavlova,
zast. autobusu l. 504)
Trasa | Line 3
Národní muzeum | National Museum
Nová budova Národního muzea | New building of the National Museum
Vinohradská 1, Praha 1
www.nm.cz | T.: 224 497 118
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line 3, 9
Výstavy
Monarchie | Hlavní výstava z cyklu Monarchie ukáže návštěvníkům období Rakouska-Uherska:
období našich dějin, které s sebou neslo významné stopy tradice, která však nebránila bouřlivému
modernizačnímu procesu celé společnosti.
Dětský svět za císaře pána | Výstava Dětský svět za císaře pána, která je součástí cyklu Monarchie,
přiblíží návštěvníkům aspekty dětského věku na sklonku habsburské monarchie. Zaměří se na hry
a hračky nebo i péči o dítě.
Člověk ve fotografii | Výstava z cyklu Monarchie představující fotografie zachycující běžný život
za Rakouska-Uherska. Návštěvník se seznámí s fotografiemi z oblasti kultury, sportu i cestování.
Stranou nezůstanou ani fotografie dokumentující nejrůznější slavnosti a významné události nebo
portréty osobností z nejširších vrstev společnosti na přelomu století.
Doprovodné akce
Vstupte do salónu! | Prohlídku výstavy Monarchie návštěvníkům zpříjemní návštěva
z císařského dvora, pravá dvorní dáma se svým doprovodem. Ve svém salónu poodhalí taje
dobového odívání. Součástí bude fotografický ateliér, ve kterém se můžete vyfotit v dobových
kulisách. | čas: 19.00–1.00
Taneční kurz pro malé i velké | Na výstavě Monarchie návštěvníky přivítají ve svém tanečním
minikurzu vznešené dámy a pánové z dob císaře pána. Předvedou oblíbené dobové tance
a zájemce naučí základní kroky. | čas: 19.00–1.00
Z rodinných alb | Přijďte a uvidíte originální dobové záběry a fotografie v unikátním prostoru
bývalé Sněmovny lidu. | čas: 19.00–1.00
Hrací karta | Pojďte se dozvědět víc informací o Nové budově Národního muzea. Pro zvídavé
návštěvníky je připravena hrací karta s otázkami, které je provedou zajímavou historií budovy.
Hrací karty k vyzvednutí na pokladně Nové budovy Národního muzea. | čas: 19.00–1.00
Vláčky, zvířátka a jiné pohyblivé hračky | Na milovníky vláčků a železnic čekají odborníci,
kteří předvedou dobové modely vláčků a jiné pohyblivé hračky. Promítat se budou také dobové
zábavné filmy. | čas: 19.00–1.00
Tiskařský lis znovu v akci | Přesvědčte se, jak funguje tiskařský lis, a vytiskněte si originální
pamětní lístek. | čas: 19.00–1.00
Exhibitions
Monarchy | Exhibition shows the period in our history which carries significant traces of tradition,
despite it underwent the modernisation processes of the society.
Life of children under Emperor Franz Joseph I.
The exhibition ’Children’s world at the times of Mr the Emperor’ aims to display all aspects of the
child’s life at the end of the Habsburg monarchy, that is, the phenomenon of children’s culture,
focusing mainly on games, toys and child minding.
27
Trasa | Line 3
19th century people in photos
Exhibition from the Monarchy exhibition series. The photography exhibition is focused on
capturing daily life in the 19th century. The time period is framed from 1848 through 1918.
Visitors will see photographs taken in the field of culture, sport or travelling, inclusive of photos
documenting unique situations, festivities and events.
Accompanying events
Welcome to the noble drawing room! | 19th century clothing guides are waiting for visitors.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Dancing school |
How people dance in the late 19th century? You are welcome in our small dancing school!
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
From old family photo albums | Slideshow in the former Chamber of the People
time: 7.00 p. m.–1.00 AM
Art workshop | Create small toys connected with times of monarchy.
time: 7:00 p. m.–1:00 a. m.
Playing trains, animals and old mechanic toys
Demonstration of historical toys from 19th century. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Printing press
How does the printing press work? Print your own commemorative note.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Langhans – Centrum Člověka v tísni
Langhans – People in Need Center
Vodičkova 37, Praha 1
www.clovekvtisni.cz | T.: 777 787 962
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 3
Výstavy | Indické konfigurace: Záznam a reakce
Výstava fotografií a ilustrací z Indie. Zatímco Kryštof Kříž indickou realitu zaznamenává prostřednictvím fotoaparátu, Anvita Jain reaguje na rituály a zvyklosti kritickým pohledem ilustrátora.
Komentované prohlídky
Prohlídka komentovaná autory fotografií a ilustrací, Kryštofem Křížem a jeho indickou manželkou
Anvitou Jain. | čas: 20.00 a 22.00
28
Trasa | Line 3
Národní muzeum | National Museum
Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum
Ke Karlovu 20, Praha 2
www.nm.cz | T.: 224 923 363
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 3, 9
Expozice | Cesty Antonína Dvořáka (1841–1904)
Sledujte životní pouť slavného skladatele z rodné Nelahozevsi do Ameriky a zpátky do milovaných
Čech. Pomůže vám celá řada autentických osobních předmětů.
Výstavy | Jak Novosvětská dobyla svět
Vydejte se po stopách nejznámější Dvořákovy skladby Symfonie č. 9 „Z Nového světa“, od jejíhož
vzniku letos uplynulo 120 let. Dozvíte se i to, co s ní mají společného američtí indiáni.
Doprovodné akce
Indiánské dílny | Střelba na terč z luku, vyrábění indiánských čelenek, malování a další
aktivity pro děti. | čas: 19.00–21.30
Antonín Dvořák | Promítání dokumentárního filmu o Antonínu Dvořákovi. | čas: 19.30–20.30
Pěvecký recitál Jana Ericssona | Zazní Biblické písně a americké spirituály. | čas: 21.00–22.00
Novosvětská, jak ji neznáte | Úprava pro klavír na čtyři ruce – hrají Denisa Ulmanová a Marek Poláčik.
čas: 23.00–24.00
Permanent exhibitions | Journeys of Antonín Dvořák (1841–1904) | Let’s accompany the famous
composer on his journeys from his native Nelahozeves to Prague, throughout Europe, to America
and back home to Bohemia.
Exhibitions | How the New World Symphony conquered the world | Discover the story of
Dvořák’s most famous piece Symphony No. 9 “From the New World”. You will get to know what
connects the symphony with American-Indians.
Accompanying events
American Indian workshops | Bow-shooting, making Indian headbands, painting and many
other activities for children. | time: 7.00 p. m.–9.30 a. m.
Antonín Dvořák | Screening of a documentary film about Antonín Dvořák. | time: 7.30 p. m.–8.30 p. m.
Recital of Jan Ericsson | Concert of Biblical songs and American spirituals.
time: 9.00 p. m.–10.00 p. m.
„From the New World“ as you don’t know it | Pianists Denisa Ulmanová and Marek Poláčik will
play Symphony “From the New World”, arr. for four hands. | time: 11.00 p. m.–12.00 a. m.
29
Trasa | Line 3
Muzeum Policie České republiky | The Czech Police Museum
Ke Karlovu 453/1, Praha 2
www.muzeumpolicie.cz | T.: 721 222 513
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 3
Expozice
Historie bezpečnostních sborů na území České republiky | Vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na našem území, kriminalistika a známé případy, cizinecká policie, dopravní a letecká
služba, vývoj speciálních bezpečnostních složek.
Ochrana obyvatelstva | Expozice Hasičského záchranného sboru České republiky.
Výstavy
Modely dopravních prostředků policie od roku 1945 | Výstava ze soukromých sbírek.
Nejdelší noc – 21. 8. 1968 | Výstava k 45. výročí srpnových událostí.
Unikáty z depozitářů – Zbraně v září 1938 | Výstava ze sbírek muzea.
Putování Prahou | Výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových.
Doprovodné akce
Hudba Hradní stráže a Policie ČR | Dixieland Hudby Hradní stráže zahájí 10. ročník Pražské
muzejní noci v Muzeu Policie ČR. | čas: 19.00–21.00
Z místa činu do laborky | Stopy, které zajistí technik na místě činu, zkoumají kriminalističtí znalci.
S trochou nadsázky představíme jejich práci, která se odehrává v laboratořích, kam se běžný člověk
jen tak nedostane. | čas: 20.00–20.30, 22.00–22.30
Střela vypovídá | Ukázky balistických expertiz s komentářem balistiků z Kriminalistického ústavu Praha.
čas: 19.00–22.00
Pohrajme si s daktyloskopií | Daktyloskopie dokáže identifikovat člověka podle uspořádání papilárních linií na článcích prstů. Jak se vyhledávají a zajišťují daktyloskopické stopy? Vyzkoušíte si sami.
čas: 19.00–24.00
Četnický génius Jan Arnošt Klicpera | Život a dílo dosud málo známého četnického kriminalisty,
objevitele a vynálezce. | čas: 19.00–19.30
Živé obrazy z policejní služby | Život pražského podsvětí ve 30. letech minulého století v podání
Četnické pátrací stanice Praha. | čas: 20.00–22.00
Bony, bony, bony | Malé ohlédnutí za pražským vekslákem v podání Četnické pátrací stanice Praha.
čas: 22.30–0.30
Sherlock Holmes a vraždy v East Endu | V Londýně znovu řádí sériový vrah. Dokáže velký detektiv chytit nástupce Jacka Rozparovače? | čas: 21.00–21.30
160 let pro Pražany | |Ukázky techniky a vybavení HZS Praha, např. technický automobil TA–UL
COBRA se speciálním zařízením určeným pro hašení, řezání a efektivní snížení teploty v prostoru
požáru. | čas: 19.00–1.00
Správným směrem – Droga není norma | Kapka prevence Národní protidrogové centrály.
čas: 19.00–24.00
30
Trasa | Line 3
Na kole či pěšky, zvládneme společně, jak se chovat bezpečně | Testy, kvízy a dobré
rady policistů. | čas: 19.00–1.00
Záchranáři Česká Kamenice | Záchranáři předvedou a poučí, jak zachránit zraněné.
čas: 19.00–24.00
Permanent exhibitions
History of security forces in the Czech Republic | Establishment, development and activities
of security forces in our country, criminalogy and well known cases, alien police, traffic police and
aerial police, the development of special forces.
Civil protection | Permanent exhibition of the Czech Republic Fire Brigade.
Exhibitions
Models of Vehicles used by Police Forces since 1945 | Exhibition of items from private collections.
The Longest Night – August 21. 1968
The exhibition commemorating the 45-th anniversary of August Events.
Unique releases from depositories – Arms in September 1938
The exhibition from museum collection.
Wandering Prague | Children’s art work from the E-workshop of the Elšíks.
Accompanying events
The Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic | Dixieland Band will open
10th year of the Prague Museum Night in Museum of Czech Police. | time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.
From the Crime Scene to the Lab | Forensic experts examine traces (latents, stains, etc.) secured
by crime scene investigators at the crime scene. We will present their work that takes place at labs
where common people do not have access, with a little hyperbole.
time: 8.00 p. m.–8.30 p. m., 10.00 p. m.–10.30 p. m.
The Projectile Testifies | Demonstration of the balistic expertises. | time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.
Let’s play with fingerprinting | Dactyloscopy (forensic fingerprint analysis) is able to identify
people according to papillary ridges in finger pads. How are fingerprint traces (latents)
discovered and enhanced? Come and try it. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Gendarmers Genius Jan Arnošt Klicpera | time: 7.00 p. m.–7.30 p. m.
Live Pictures from Police Service | Life of the Prague Underground in the 30-ies of the
20-th Century. | time: 8.00 p. m.–10.00 p. m.
Bons, Bons, Bons | Small Look Back at a Prague Money-Changer. | time: 10.30 p. m.–12.30 a. m.
Sherlock Holmes and the East End Murders | time: 9.00 p. m.–9.30 p. m.
160 years for Prague Citizens | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The Right Direction – Drug is not Standard | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
By Bike or on Foot – We will together manage how to behave safely
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Rescuers from Česká Kamenice | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
31
Trasa | Line 3
Dům národnostních menšin | House of National Minorities
Vocelova 602/3, Praha 2
www.dnm-praha.eu | T.: 224 419 800
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 3, 9
Výstavy
STARINA – RUSÍNI | Výstava Ivany Jašminské, rusínská menšina.
Ruská tradice | Výstavka periodik a knih ve foyer
Doprovodné akce
Ukrajinská iniciativa | Prezentace ve společenském sále (B. Rajčinec)
čas: 19.15–19.30
Ruská tradice | Foto a video prezentace Rusové v Čechách/Československu ve společenském sále
čas: 19.30–19.45
Rusini. Cz – mlčící menšina | Prezentace ve společenském sále
čas: 19.45–20.00, 20.00–20.15
Projekce dokumentu Osadné | Projekce dokumentu ve společenském sále Společnost přátel
Podkarpatské Rusi | čas: 20.15–20.30, 20.30–20.45
Prezentace projektu mundArt | Prezentace projektu mundArt Beamer, Landeszeitung
čas: 21.00–22.00
Literární pořad D. Tatarka a Generace 56 | Pořad ve výstavní síni (H. Nosková)
čas: 20.30–21.00
Exhibitions
STARINA – RUTHENES | Exhibition of Ivana Jašminská, exhibition hall.
Russian tradition | Exhibition of Russian books and periodicals, Russian minority
Accompanying events
Ukrainian presentation (B. Rajčinec)
time: 7.15 p. m.–7.30 p. m.
Russians in the Czech Rep. and Czechoslovakia, Russian minority
time: 7.30 p. m.–7.45 p. m.
Ruthenes – silent minority
time: 7.45 p. m.–8.00 p. m., 8.00 p. m.–8.15 p. m.
Screening of documentary film “Osadné”, Ruthenes
time: 8.15 p. m.–8.30 p. m., 8.30 p. m.–8.45 p. m.
MundArt project presentation, German minority
time: 9.00 p. m.–10.00 p. m.
Dominik Tatarka and Generation 56: literary evening, Slovak minority
time: 8.30 p. m.–9.00 p. m.
32
Trasa | Line 3
Národní kulturní památka Vyšehrad
Vyšehrad National Cultural Monument
Galerie Vyšehrad | The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)
Nad Libušinou lázní, Praha 2
www.praha-vysehrad.cz | T.: 241 410 352
Symbolické vstupné
V objektu je symbolické vstupné 1 Kč.
otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.
trasa | line: 3
Výstavy | Olinka Broadfoot – NÁVRAT | (obrazy, sochy)
Exhibitions | Olinka Broadfoot – RETURN | (paintings, sculptures)
Národní kulturní památka Vyšehrad
Vyšehrad National Cultural Monument
Cihelná brána, kasematy a sál Gorlice
The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall
V Pevnosti 159/5b, Praha 2
www.praha-vysehrad.cz | T.: 241 410 352
V objektu je symbolické vstupné 1 Kč.
otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.
trasa | line: 3
Expozice | Kasematy a podzemní sál Gorlice
V podzemním sále Gorlice se nachází šest originálních barokních soch z Karlova mostu.
Permanent exhibitions | Casematek and the Gorlice hall
The Gorlice hall has housed original sculptures from Charles Bridge.
33
Trasa | Line 3
Galerie Emilie Paličkové | Emilie Paličková Gallery
U Půjčovny 1274/9, Praha 1
www.textilniskola.cz | T.: 224 218 850
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 3
Výstavy | Krajka v módě | Výstava se věnuje unikátnímu spojení krajky a oděvu od 20. let 20. století až do
současnosti. Výběr představuje jak díla předních textilních výtvarníků, uchovaná ve sbírce Vyšší odborné
školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, tak i práce současných studentů.
Doprovodné akce
Móda v krajce | Přednáška o dějinách českého krajkářství od 18. do 21. století. Vývoj v posledním století
je dokumentován špičkovými díly českého krajkářství ze sbírek Vyšší odborné školy textilních řemesel
a Střední umělecké školy textilních řemesel. Přednáší Mgr. Petra Czumalová. | čas: 19.30–20.00
Konzervování a restaurování textilií | Přednáška se zabývá specifickými problémy péče o historická díla textilního umění a otázkami výchovy profesionálních restaurátorů a konzervátorů. Doplní
ji ukázky konkrétních děl, která se restaurovala ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední
umělecké škole textilních řemesel. Přednáší Mgr. Petra Czumalová. | čas: 21.00–21.30
Exhibitions | Lace in Fashion | The exhibition is devoted to the unique combination of lace and
clothing from the 1920s to the present. The exhibition presents works of leading Czech textile
artists, preserved in the collection of the Higher Vocational School of Textile Crafts and Secondary
Art School of Textile Crafts, as well as the works of current students.
34
WWW.DPP.CZ
Úspěšný bestseller
110 výletů s Dopravním
podnikem hlavního města Prahy
opět v prodeji
j
• Již 3. vydání
• Ze šanonu lze
jednotlivé výlety
vyjmout a vzít
s sebou na cestu
samostatně
• Každý výlet
obsahuje
mapu, dopravní
spojení a GPS
souřadnice
• Systém ikon
jednoduše
ost a typ výletu
rozlišuje náročnost
• Kniha obsahuje slevové kupony na vstupy
do některých památek v hodnotě více než 500 Kč
• Cena: 330 Kč
V prodeji v Infocentrech Dopravního podniku:
Muzeum, Nádraží Holešovice, Anděl,
Magistrát hl. m. Prahy – Jungmannova ul.
Trasa | Line 4
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
(Vozovna Střešovice,
zast. autobusu l. 174)
HRADČANSKÁ
(zast. autobusu l. 174)
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského,
Valdštejnská jízdárna
(Malostranská,
bývalá zast . autobusu l.  3)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Schwarzenberský palác,
Šternberský palác
(dočasná zastávka
Hradčanské nám.)
36
PRAŽSKÝ HRAD
(dočasná zastávka
ul. Mariánské hradby)
Trasa | Line 4
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Valdštejnská jízdárna | Waldstein Riding School
Valdštejnská 3, Praha 1
www.ngprague.cz | T.: 724 501 535
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 4, 5 a 7
Výstavy | Jan Křížek (1919–1985) a umělecká Paříž 50. let
Breton, Degottex, Duvillier, Dubuffet, Picasso... & Foyer de l’art brut
Doprovodné akce | Interaktivní studio | Prostor, kde můžete použít obyčejné materiály
neobyčejně. Zanechat stopu člověka, navázat na nekonečný automatický text, vytvořit sochu
z brambory, vymyslet novou abecedu nebo pomíjivou malbu vodou. Ke čtení a prohlížení zde
budou katalogy, knihy a texty k tématu výstavy.. | čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Jan Křížek (1919–1985) | Komentovaná prohlídka výstavy | čas: 19.30–20.00, 21.00–21.30
Exhibition
Jan Křížek (1919–1985) and the Paris Art Scene in the 1950s
Breton, Degottex, Duvillier, Dubuffet, Picasso... & Foyer de l’art brut
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
Valdštejnská 20, Praha 1
www.npmk.cz | T.: 721 479 227
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 4, 5 a 7
Expozice | Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě
Jediná muzejní expozice v ČR, která mapuje vývoj českého školství a vzdělanosti od raného
středověku do současnosti.
Výstavy | Labyrint světa a ráj srdce | Koláže současného výtvarníka Miroslava Huptycha inspirované dílem J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce připomínají 390. výročí vzniku tohoto
nejslavnějšího díla Učitele národů.
Doprovodné akce
Roboti na startu | Zúčastněte se soutěže v ovládání malých neposedných robotů, které vytvořili
studenti Střední průmyslové školy F. Křižíka. | čas: 19.00–1.00
Šikovné ruce | Lepení modelů bojové techniky z druhé světové války pro kluky i holky.
čas: 19.00–1.00
37
Trasa | Line 4
Veselé přírodní vědy | Setkejte se s malými debrujáry, kteří Vás přesvědčí o tom, že fyzika
a chemie jsou všude okolo nás a objevování přírodních zákonů může být velmi zábavné.
čas: 19.00–24.00
Jak nás naučili psát Cyril s Metodějem | Jedinečná příležitost vyzkoušet si psaní hlaholicí –
písmem, které speciálně pro záznam slovanského jazyka vytvořili soluňští bratři Cyril
s Metodějem v 9. století. | čas: 19.00–1.00
Písařský koutek | Vyzkoušejte si, jak se psalo v minulých staletích – od středověku po začátek
20. stol. Máte-li dost zručnosti, můžete se pustit i do výroby zdobeného listu středověkého
manuskriptu. | čas: 19.00–1.00
Předškolákův koutek | Rčení „učení = mučení“ v našem muzeu neplatí. Pro děti je nachystána
spousta her, ve kterých si mohou upevnit svoje znalosti písmen, číslic i čtení. Šikulové mohou
skládat puzzle či si zahrát hru „Veselá množilka“. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions
The Legacy of J. A. Comenius. Traditions and Challenges of the Czech Culture and Education
to Europe | The comprehensive exhibition summarizing history of education and pedagogy in the
Czech Republic from the Middle Ages to the present.
Exhibitions | Labyrinth of the World and Paradise of the Heart
Collages contemporary artist Miroslav Huptych inspired by the work of Comenius Labyrinth of the
World and Paradise of the Heart commemorate 390th jubilee of the most famous Comenius works.
Accompanying events
Robots: ready-steady-go! | Enter the competition in controlling little robots created by
students of High school of electrical engineering.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Skilful hands | Making models of the Wolrd War II fighter planes, tanks and army vehicles.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Popular science – physical experiments | Meet with young débrouillards who will convince
you that physics and chemistry are all around us and discovering natural laws can be very
entertaining. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Brass-rubbing: Old slavic script | Brass-rubbing in museum: opportunity to try old glagoliticscript which was invented by St. Kyrillos in the 9th century.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Scribes Corner | Try writing quill and the penholder during the centuries – from middle-age to the
beginning of the 20th century. Also can you try to make a sheet of middle-age manuscript.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Preschooler corner | The old saying “learning=torture” is not applied in our museum.
Preschoolers can compose a puzzle or play games which help them to learn numbers and letters.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
38
Trasa | Line 4
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
Public Transport Museum in Prague
Vozovna Střešovice | Tram Depot Střešovice
Patočkova 4, Praha 6
www.dpp.cz/muzeum-mhd | T.: 296 128 960
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 4, 8
Expozice | Expozice historických vozidel
Jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky.
Doprovodná akce | Poštovní tramvaj | Můžete získat otisk příležitostného razítka, který budou
rozdávat pracovníci České pošty v historické tramvaji na dvoře muzea. Svoje psaníčka si můžete
ihned odeslat. | čas: 19.00–00.00
Permanent exhibitions
Exhibition of Historical Vehicles of Prague Public Transport
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Šternberský palác | Sternberg Palace
Hradčanské nám. 15, Praha 1
www.ngprague.cz | T.: 724 501 535
otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.
trasa | line: 4
Expozice | Evropské umění od antiky do závěru baroka
Bronzino, H. Holbein starší, A. Dürer...
Výstavy
Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853
Jedno z nejslavnějších děl J. Čermáka Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě je nyní zapůjčeno
v NG. Je to první obraz českého autora, vystavený na slavném pařížském Salonu, který tehdy
třiadvacetiletému umělci z Prahy zajistil místo mezi významnými osobnostmi francouzského
uměleckého světa.
Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století | Expozice německého a rakouského malířství 19. století představuje nejvýznamnější díla umělců těchto zemí ve sbírkách Národní
galerie v Praze.
Doprovodné akce
Úkoly a hádanky pro děti | V průběhu celého večera zveme také rodiče s dětmi na setkání s poklady
evropského umění a na zábavné putování Šternberským palácem s pracovními listy a soutěží pro
starší děti. V ateliéru ve 2. patře paláce budou připraveny samoobslužné výtvarné aktivity, hry –
stavebnice, magnetické skládačky, kvízy, výtvarné úkoly. | čas: 19.00–23.00
39
Trasa | Line 4
Samoobslužný výtvarný ateliér k výstavě Mistrovská díla rakouského a německého
malířství 19. století | Přijďte si vytvořit tajemnou a nebezpečnou krajinu do
výtvarného ateliéru ve 2. patře vedle výstavy. | čas: 19.00–01.00
Samoobslužný výtvarný ateliér k výstavnímu medailonu Jaroslav Čermák: Šimon Lomnický
žebrá na pražském mostě | Prostor s výtvarnými aktivitami, hrami a katalogy najdete v závěru
expozice ve 2. patře. Vyzkoušejte si své pozorovací schopnosti a odhadněte, co běží hlavou
postavám na obraze Jaroslava Čermáka. | čas: 19.00–01.00
Komentované prohlídky
Osudy obrazů | Krátké komentáře k vybraným dílům: 20. 00 a 22.00 Albrecht Dürer: Růžencová
slavnost | 21. 00 Willem Drost: Zvěstování Panně Marii. | čas: 20.00–21.30
Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století | Komentovaná prohlídka výstavy ve 2. patře s Kristýnou Brožovou. Místo setkání: ve vstupním vestibulu. | čas: 23.00–23.45
Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853
Krátký komentář výstavního medailonu s Kristýnou Brožovou. Místo setkání: ve vstupním vestibulu.
čas: 21.30–21.45
Permanent exhibitions | European Art from the Classical Era to the Close of the Baroque
A. Bronzino, H. Holbein the Elder, A. Dürer...
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace
Hradčanské nám. 2, Praha 1
www.ngprague.cz | T.: 724 501 535
otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.
trasa | line: 4
Expozice
Baroko v Čechách | Ve stálé expozici Baroko v Čechách je ve třech podlažích rekonstruovaného
objektu paláce prezentováno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství vytvořených od konce 16. století do konce století 18. na teritoriu zemí Koruny české.
Výstava | Bernard Picart – Slavnosti a náboženské zvyky národů celého světa
Bernard Picart byl francouzský rytec, který většinu svého života strávil v Holandsku.Přestože Picart
nikdy neopustil Evropu, přispěl svými formálně i obsahově nesmírně poutavými ilustracemi ke vzniku
díla, které se stalo prvním univerzálním přehledem světových náboženství.
Doprovodná akce | Ozvěny letních dílen | Během prohlídky Schwarzenberského paláce navštivte
ateliér ve 2. patře, kde si můžete prohlédnout pestrou tvorbu účastníků letošních letních dílen.
Prezentace je otevřena během celé muzejní noci. | čas: 19.00–01.00
Permanent Exhibitions | Baroque in Bohemia | On the three floors of the reconstructed building
of the palace, the permanent exhibition Baroque in Bohemia presents about 160 sculptural exhibits
and 280 pieces of late Renaissance and Baroque painting, created in the territory of the lands of the
Crown of Bohemia from the late 16th to the end of the 18th centuries.
40
Soutěž
!!! SOUTĚŽ !!!
Slavíme X. narozeniny,
dárky ale dostáváte vy!
Soutěžte s Pražskou muzejní nocí a dejte noci tvář!
Vyzvedněte si v průběhu Pražské muzejní noci soutěžní lístek na informačních stanech a vyplněný jej odevzdejte do 22 hod. do připraveného osudí. Bližší informace a pravidla naleznete
na soutěžních lístcích a na webových stránkách www.prazskamuzejninoc.cz.
Kromě hodnotných věcných cen se výherci mohou těšit i na speciální muzejní zážitkové akce.
Skládací kolo Foldy od společnosti ekolo.cz
Vysavač Miele S 6210
Vysavač Miele S 5281 HEPA
Dva mobilní telefony Samsung Galaxy Pocket od společnosti Telefónica Czech Republic
Ceny do soutěže PMN věnovali:
ekolo.cz – specialisté na elektrokola a skládací kola. Společnost ekolo.cz provozuje showroom
elektrokol v Holešovicích a do soutěže věnovala skládací kolo Foldy. www.ekolo.cz
Miele – německý výrobce prémiových spotřebičů pro domácnost i profesionální provozy.
Oba vysavače věnované do soutěže mají optimální sací výkon a vynikající filtrační systém.
Zaručují perfektní výsledky vysávání a splňují nejvyšší hygienické standardy. www.miele.cz
Telefónica Czech Republic – společnost přináší svým klientům prostřednictvím programu
O2 extra výhody denně až 100 výhod u partnerů po celé ČR. Do soutěže věnovala dva telefony
Samsung Galaxy Pocket. Více na www.o2extravyhody.cz
Podrobné informace k cenám věnovaným do soutěže na www.prazskamuzejninoc.cz
Trasa | Line 5
Galerie AMU,
Muzeum Montanelli,
Svatomikulášská městská
zvonice, Národní pedagogické
muzeum a knihovna
J. A. Komenského,
Muzeum Karla Zemana
(Malostranské nám.,
zast. tramvaje)
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského,
Valdštejnská jízdárna
(Malostranská,
bývalá zast . autobusu l.  3)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur,
Muzeum Bedřicha Smetany,
Colloredo-Mansfeldský palác,
Knihovna Václava Havla,
Kino Ponrepo
(Karlovy lázně, zast. tramvaje)
Národopisné
muzeum – Musaion
(Švandovo divadlo,
zast. autobusu l. 176)
42
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze,
Goethe-Institut
(dočasná zastávka
Masarykovo nábřeží)
Trasa | Line 5
Národní muzeum | National Museum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
Betlémské nám. 1, Praha 1
www.nm.cz | T.: 224 497 511
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Expozice
Amerika | Americké sbírky Náprstkova muzea mapují život Původních obyvatel Ameriky od pravěku po současnost.
Austrálie a Oceánie | Tato expozice představuje materiální kulturu původních obyvatel Austrálie,
Melanésie, Polynésie a Mikronésie.
Nias – ostrov předků a mýtů | Expozice nabízí nahlédnutí do života obyvatel tohoto ostrova tak, jak
ho poznal cestovatel Pavel Durdík.
Vojta Náprstek | Stálá panelová výstava Vojta Náprstek podává ucelený přehled o životě a díle
zakladatele Náprstkova muzea.
Výstavy | Po stopě Karla Maye | Výstava připomíná základní informace o nesnadném životě
tohoto slavného autora a především upozorňuje na jeho stopy na našem území. Na výstavě se
návštěvník seznámí s postavami Mayových románů, statečnými Indiány, zálesáky, beduíny i Kurdy
a dalšími hrdiny. Spatří reálné předměty indiánských kultur i orientálního světa, které zároveň
hrály významné role v Mayových dílech.
Doprovodné akce
Indiánskou stezkou odvahy | Návštěvníci se vydají indiánskou stezkou odvahy, kde na ně budou
čekat nejrůznější úkoly, hádanky a další aktivity. Za každý splněný úkol obdrží razítka orlích per
a na závěr bude čekat ty nejodvážnější Indiány malé překvapení. Pro malé i větší návštěvníky
budou připraveny pracovní listy výstavou Po stopě Karla Maye. | čas: 19.00–1.00
Indiánská módní přehlídka | Módní přehlídka na nádvoří Náprstkova muzea. Módní přehlídka kostýmů, které si děti vyrobily během měsíce května ve spolupráci s pracovníky Náprstkova muzea.
čas: 19.30–20.30
Wanbli Ohitika Singers | Indiánské písně s doprovodem na velký buben. | čas: 19.00–21.00
Karel May a Indiáni – fikce a realita | Přednáška v historickém interiéru knihovny Náprstkova
muzea. Vycházel Karel May ve svých knihách z reálného života Původních obyvatel Ameriky nebo
zkresloval skutečnost? Jak věrohodné bylo zobrazení Indiánů ve filmovém zpracování Mayovek?
čas: 20.30–21.30
Komentované prohlídky | Komentovaná prohlídka výstavy Po stopě Karla Maye | Komentované prohlídky výstavou Po stopě Karla Maye s autorem výstavy PhDr. Petrem Maškem. Doba trvání
prohlídky zhruba 45 min. Začátky prohlídek ve 21:00 a 22:30 hod.
čas: 21.00 a 22.30
Permanent exhibitions
America | American collections of Náprstek Museum illustrate the life of native residents from the
Prehistory to the Present.
43
Trasa | Line 5
Australian and Oceanian Cultures | This permanent exhibition represents material culture of
ethnics living in Australia, Melanesia, Polynesia and Micronesia.
Nias – Island of Ancestors and Myths | Exhibition presents a look into the life on this island,
as traveller Pavel Durdík identified.
Exhibitions | Tracing Karl May | The exhibition presents the work of the famous German writer
not only in books, but especially with the help of real objects from the areas in which his heros
Old Shatterhand and Kara ben Nemsi lived.
Accompanying events
Children’s Studio | Folding puzzles, producing of Indian headbands, colouring books
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Národní muzeum | National Museum
Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum
Novotného lávka 1, Praha 1
www.nm.cz | T.: 222 220 082
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Expozice | Bedřich Smetana (1824–1884) | Poznejte život a dílo slavného skladatele za pomoci
jeho korespondence, deníků, notových rukopisů, dobových vyobrazení a dalších dokumentů,
osobních památek a trofejí.
Výstavy | Jak se u Smetanů malovalo | Výstava poprvé prezentuje komplet kreseb Bedřicha Smetany,
vystaveny jsou i obrazy a kresby dalších členů rodiny (zejména manželka Bettina, vnuk Zdeněk Schwarz).
Doprovodné akce
Přijďte sjíždět Vltavu s Bedřichem Smetanou – dílna pro děti
Vydejte se s námi po vltavském proudu tak, jak jej zachytil slavný skladatel! Pod Čertovu stěnu,
přes svatojánské proudy, pod pražské mosty a dál až k Labi. Neunikne nám ani zajímavé dění
na břehu – svatba, lov i rej divokých rusalek. | čas: 19.00–21.30
Teskně hučí Niagara | Filmový dokument o Eduardu Ingrišovi, neznámém autorovi známé písně
Teskně hučí Niagara. Neobyčejný život českého dobrodruha, který přeplul Pacifik na balsovém voru
a přitom stihl napsat 60 operet a hudbu k 11 filmům. | čas: 19.00–19.45
Vltava, jak ji neznáte
Nejznámější Smetanova skladba a řada dalších „vodních“ hudebních děl v podání Ensemble Guillaume, smíšeného komorního sboru pod vedením Lukáše Vendla. | čas: 20.00–20.45
Voda v opeře | Předehra z opery Le Deluge o potopě světa, árie Což ta voda z výše strání z opery
Tajemství a další skladby v podání Komorního ansámblu mladých Praha (dirigent – Chuhei Iwasaki,
soprán – Denisa Ullmanová). | čas: 21.00–21.45
Nokturno nad řekou | Noční klavírní koncert z tvorby Bedřicha Smetany a dalších autorů v podání
Laury Kaufmann. | čas: 22.00–22.40
Jazz námořníků z Aurory | Jazzová hudba v podání Aurora JasBandu, pražské kapely s dlouholetou
tradicí a repertoárem klasických i nových skladeb s originálními texty. | čas: 22.45–23.15
44
Trasa | Line 5
Vodní remixy – klasika v moderním provedení | Taneční hudba a slavné skladby inspirované
vodou. Přijďte si je poslechnout, zatančit si a přesvědčit se o nadčasovosti nesmrtelných melodií
velkých skladatelů. | čas: 23.30–24.00
Komentované prohlídky:
Komentované prohlídky výstavy Jak se u Smetanů malovalo
Začátky prohlídek v 19.45, 20.45 a 21.45 hod.
Prohlídka trvá zhruba 15minut.
čas: 19.45–22.00
Permanent exhibitions | Bedřich Smetana. His life, his work, his period | Examples from
Smetana’s correspondence, diaries and notes sheet manuscripts, many pictures and other
documents, personal souvenirs, trophies.
Exhibitions | Bedřich Smetana’s Family: Collection of Pictures | For the first time the exhibition
brings the collection of Smetana’s drawings. Presented are also paintings and drawings of other
family members.
Accompanying events
Come to ride down the Moldau river with Bedřich Smetana!
Workshops for children. | time: 7.00 p. m.–9.30 p. m.
Moldau, as you don’t know it | Smetana’s masterpiece and a many other “water” musical works
performed by Ensemble Guillaume, mixed chamber choir led by Lukáš Vendl.
time: 8.00 p. m.–8.45 p. m.
Water at the Opera | Overture from the opera Le Deluge (Flood), opera aria from Smetana’s opera
The Secret and other compositions performed by Prague Youth Chamber Ensemble (conductor –
Chuhei Iwasaki, soprano – Denisa Ullmanová). | time: 9.00 p. m. to 9.45 p. m.
Nocturne over the river | Night piano concert of works of Bedřich Smetana and other composers
performed by Laura Kaufmann. | time: 10.00 p. m.–10.40 p. m.
Sailors from Aurora play jazz | Jazz music performed by Aurora JasBand, Prague band with a long
history and repertoire of classic and new songs with original lyrics. | time: 10.45 p. m.–11.15 p. m.
Famous water composition in the 21 th century | Come dance and listen to remastered immortal
melodies of the great classical composers. | time: 11.30 p. m.–0.00 a. m.
Goethe-Institut | Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
www.goethe.de/praha | T.: 221 962 213
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Výstavy
Hannah Arendt: Důvěra v lidství
Výstava dokumentuje život a dílo politoložky a filozofky Hannah Arendt, která svými publikacemi
zásadně ovlivnila veřejnou debatu o totalitarismu 20. století a jeho důsledcích pro budoucnost.
Lyrik-Lounge | Navštivte naši výstavu současné německé poezie.
45
Trasa | Line 5
Doprovodné akce
Goethe-Institut – Co vše se tu skrývá? | Vezměte si u vchodu dotazník, seznamte se s naším
institutem a otestujte si své znalosti Německa! Z kompletně vyplněných dotazníků budou
vylosováni výherci zajímavých cen! | čas: 19.00–1.00
Německy v 10 minutách | Objevte německý jazyk! Zúčastněte se jednoho z našich ukázkových
kurzů (10 minut) a přesvědčte se, jak snadné je učit se německy! | čas: 19.15–22.30
Kurz & gut – Krátké animované filmy z Německa | Reprezentativní výběr animovaných filmů
posledních deseti let jednoznačně ukazuje, že kreativita a představivost filmových tvůrců nezná
mezí. | čas: 19.00–1.00
Goethe-Lounge | Posaďte se a odpočiňte si v naší kavárně. Získejte na našich webových stránkách
informace o práci a nabídce Goethe-Institutu. | čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Prohlídka výstavou Rub a líc | Umělecké intervence šestice německých umělců vytvořené pro
budovu Goethe-Institutu. Každou půl hodinu prohlídky v češtině a němčině. | čas: 19.00–23.30
Prohlídka knihovny | Německo z první ruky: Seznamte se s naší knihovnou, s jejím multimediálním
fondem a příjemnými prostory pro četbu a studium. Prohlídky každou celou hodinu.
čas: 19.00–23.00
Exhibitions | Lyrik-Lounge | Visit our exhibition on contemporary German poetry.
Accompanying events
Goethe Institut – What’s all about it? | Grab one questionnaire at the entrance and discover
our institute! Test your knowledge about Germany! Nice prices are waiting for you!
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
German in 10 Minutes | Discover German! Take part in one of our trial lessons (10 minutes)
and find out, how easy it is to learn German. | time: 7.15 p. m.–10.30 p. m.
Short & Sweet – Animated film from Germany | The great variety of the films from the last
decade once again proves that, in animated film, the film-makers creativity and imagination
know no bounds. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Goethe-Lounge | Take a seat and relax in our lounge at Café Goethe. Read and surf on our website
and find out more about Goethe-Institut. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Guided tours | Guided tour through the exhibition “Inside Out” | Artistic interventions of six
German artists developed for the building of the Goethe-institut. Every (half) hour tours in German
and Czech. | 7.00 p. m.–11.30 a. m.
46
Trasa | Line 5
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol
Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
www.hlahol.cz | T.: 773 669 273
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Expozice
Stálá expozice v unikátním Muzeu Hlahol
Během Pražské muzejní noci máte možnost prohlédnout si v našem muzeu cenné fotografie, ceny
a také spolkové prapory. Máme nepřerušenou evidenci členů od založení sboru (před 152 lety),
nahlédněte a najděte své předky…
Velký sál
Jako každý rok budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si nádherný Velký sál v přízemí budovy. Zde jsme pro Vás připravili audio/videoprojekci z několika našich minulých koncertů.
Komentovaná prohlídka
Krátké komentované prohlídky expozice muzea se uskuteční od 19.00 hod.
čas: 19.00–21.00
Permanent exhibitions
History of Choir’s Society Hlahol Prague
Národní muzeum | National Museum
Národopisné muzeum – Musaion | Ethnographical Museum – Musaion
Kinského zahrada 98, Praha 5
www.nm.cz | T.: 257 214 806
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5
Expozice | Tradiční lidová kultura Čech, Moravy a Slezska
Každodenní i sváteční život českého venkova v 19. a 1. polovině 20. století.
Výstavy | Krmě – jídlo – žrádlo | Výstava z cyklu Monarchie pod názvem Krmě – jídlo – žrádlo
představuje gastronomii druhé poloviny 19. století – přípravu, úpravu a konzumaci potravin
a nápojů s důrazem na zvyklosti a symboly stolování, rituály, úpravu stolu a jídelen, stolní nádobí
a náčiní i desítky dobových receptů.
Doprovodné akce
Lidové písně a tance z Brněnska | Vystoupení folklorního souboru Líšňáci z Brna-Líšně.
čas: 19.00–20.00
Buchty a loutky dětem | Divadelní představení pro děti. | čas: 19.00–20.00
Život na vsi, jak jej (ne)znáte! | Program pro děti a jejich rodiče. Společně s malým Matějem vyplňte nenáročné úkoly ve stálé expozici, které hravou formou seznamují s lidovou kulturou našich
47
Trasa | Line 5
předků a odměnou získejte vystřihovánky lidových krojů a obrazový průvodce po muzeu!
čas: 19.00–22.00
Folklorní beseda u cimbálu | Možno si zatančit, zazpívat či posedět s cimbálovou muzikou.
čas: 21.00–22.00
Komentované prohlídky | Komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy | Kurátoři muzea
zodpovídají dotazy návštěvníků ve stálé expozici i výstavě Krmě-jídlo-žrádlo. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions | Traditional Folk Culture of the Czech Lands | Everyday and festive
rural life of Bohemia, Moravia and Silesia in the 19th and the 20th century.
Galerie Akademie múzických umění v Praze
Gallery of the Academy of Performing Arts in Prague
Malostranské nám. 12, Praha 1
www.amu.cz/cs/gamu
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5
Výstavy | Bakalářské soubory Katedry fotografie 2013
Výstava absolventských prací studentů bakalářského programu na Katedře fotografie FAMU.
Doprovodné akce | Matouš Hejl: Solar Spaces | prostor+město+světlo+elektro = solar spaces.
premiéra! (pro tuto příležitost složil a během večera dvakrát zahraje Matouš Hejl).
čas: 21.30–22.00 a 23.00–23.30
Exhibitions | Bachelor Graduation Projects of the Department of Photography 2013
Bachelor study programm graduates from the Department of Photography at FAMU.
Accompanying events | Matouš Hejl: Solar Spaces | space–city–light–electro = solar spaces.
premiere! (a piece created for this occasion by Matouš Hejl, will be performed twice during the night)
time: 9.30 p.m.–10.00 p.m. and 11.00 p.m.–11.30 p.m.
Muzeum Montanelli | Museum Montanelli
Nerudova 13, Praha 1
www.muzeummontanelli.com | T.: 257 531 220
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5
Výstavy | Venice… Venice! | Výstava ze sbírky Nadace DrAK: M. Bláhová, V. Bláha, K. Heilmayer,
K. G. Oehlert, D. Pešta, P. Roučka, P. Skavová, A. Šimotová, J. Zrzavý
Exhibitions | Venice… Venice! | Exhibition from the DrAK Foundation collection: M. Bláhová,
V. Bláha, K. Heilmayer, K. G. Oehlert, D. Pešta, P. Roučka, P. Skavová, A. Šimotová, J. Zrzavý
48
Trasa | Line 5
Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace
Karlova 189/2, Praha 1
ghmp.cz | T.: 222 232 053
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Výstavy
Prohlídková trasa v Colloredo-Mansfeldském paláci
Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat
pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Jako hlavní
nástroj zprostředkování významu a hodnoty paláce je využita specifická atmosféra paláce.
JIŘÍ DAVID / Křik paviánů… | Samostatná výstava Jiřího Davida má mnohoznačný název, ale formálně jasně vymezené téma: zahrnuje obrazy a plastiky, jejichž spojujícím rysem je zájem o beton.
Komentované prohlídky | Prohlídka expozice s výkladem lektora GHMP
Prohlídky budou probíhat průběžně dle zájmu návštěvníků, sraz vždy u pokladny. | čas: 19.00–1.00
Exhibitions
Colloredo-Mansfeld Palace visitors area
The visitors area was conceived along several key lines, the dominant ambition being to attract the
visitors’ attention to the art historical and architectural qualities of the palace.
JIŘÍ DAVID / Baboon Shriek... | Its ambiguous title notwithstanding, the one-man exhibition of
Jiří David brings forth a pivotal theme which is precisely defined on the formal level: namely, it
comprises paintings and sculptures embodying the artist’s fascination by concrete.
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Svatomikulášská městská zvonice
The Town belfry by St. Nicholas’ church
Malostranské náměstí 556/29, Praha 1
www.muzeumprahy.cz | T.: 725 847 820
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5
Pražské zvony
Expozice „Pražské zvony“ je věnována výrobě zvonů a historii pražského zvonařství. Její součástí
jsou cenné autentické i historické exponáty, související s výrobou zvonů.
Permanent Exhibitions | The Prague Bells | The Prague Bells exposition is dedicated to the
manufacture of bells and Prague bell history. It includes valuable authentic and historical exhibits
related to the production of bells.
49
Trasa | Line 5
Knihovna Václava Havla | Vaclav Havel Library
Galerie Montmartre | Gallery Montmartre
Řetězová 7, Praha 1
www.vaclavhavel-library.org/ | T.: 732 573 998
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Expozice | Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce
Knihovna Václava Havla je místem výzkumu moderní české historie s důrazem na šíření myšlenek a díla
Václava Havla, dramatika, disidenta, prezidenta i symbolu ostražitosti vůči jakékoli zvůli moci. V Řetězové 7 je umístěna stálá expozice Knihovny Václava Havla „Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce“
a pořádají se zde též nejrůznější semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení.
Výstavy | Margita Titlová Ylovsky: Bio
Nový cyklus obrazů Margity Titlové Ylovsky BIO MUERTE. Malířka pracuje zejména se světelnými
a biologickými procesy v krajině. Výstava probíhá v rámci výstavního cyklu "Osmdesátá", jenž
prezentuje generaci českých umělců narozených v padesátých a šedesátých letech 20. století.
Doprovodná akce | Noc za oponou prezidentského úřadu
Promítání fotografií, nenadálá setkání, čtení z děl Václava Havla a mnohé další. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions | Václav Havel – Czech Myth or Havel in a Nutshell
The Václav Havel Library is a centre for the research of modern Czech history, with an emphasis
on promoting the ideas and works of Václav Havel, playwright, president, and symbol of vigilance
against despotism. The Václav Havel Library’s permanent exhibition “Václav Havel – Czech Myth, or
Havel in a Nutshell” is located at Řetězová 7, a venue that also hosts all kinds of seminars, readings,
exhibitions, concerts and theatre performances.
Exhibitions | Margita Titlová Ylovsky: Bio
Accompanying events | President’s Office Backstage | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Muzeum Karla Zemana | Karel Zeman Museum
Saský dvůr – Saská 3, Praha 1
www.muzeumkarlazemana.cz | T.: 775 183 950
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5
Expozice
Vítejte v Muzeu Karla Zemana! | Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově
uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky. Muzeum je unikátní svým hravým
pojetím – nabízí vám možnost se zapojit a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech a videokamerách
trikové postupy, které ve svých filmech používal.
50
Trasa | Line 5
Výstavy
Focení a filmování doporučeno | Výstava je koncipována jako filmové scény a malé ateliéry,
kterými budete procházet a můžete se v nich - přímo mezi kulisami – natáčet v akci. Vznesete se
na létajícím stroji, projdete se po měsíci Barona Prášila nebo budete ovládat známou ponorku
z Vynálezu zkázy.
Doprovodné akce
Muzeum Karla Zemana ožívá i v noci | Návštěvníky čeká slavnostní nasvícení a videomapping
na budovu muzea, noční plavby lodí ElektroNemo, křížovky a kvízy, promítaní filmů Cesta do
pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil. Čertovka se rozvlní tóny hudby Clarinet Factory a hrou
světel a obrazů ve stylu filmů Karla Zemana. | čas: 19.00–01.00
Permanent exhibitions
Welcome to the Karel Zeman Museum! | The Karel Zeman Museum presents the life’s work of
the world renowned film maker Karel Zeman. The museum’s playful approach to the exhibition is
unique. It allows visitors to participate directly - to try out with their own photo and video cameras
selected special-effect techniques that Zeman used.
Exhibitions
Shooting photos and video is encouraged | The individual rooms of the museum are conceived
as movie studios, and there are small stages with backdrops which visitors can step into and shoot
their scenes. They can take a ride on a flying machine, or walk around the moon like Baron Munchausen, or take the controls of the famous submarine.
Accompanying events
Karel Zeman Museum comes alive at night | Visitors can enjoy festive lighting and videomapping at the museum, night cruise by boat ElektroNemo, puzzles and quizzes, screening movies.
Čertovka ripples with tones of music Clarinet Factory and play of light and images in style of
Karel Zemans movies. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Kino Ponrepo | Ponrepo Cinema
Národní filmový archiv – Kino Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
www.bio-ponrepo.cz | T.: 734 276 555
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 5, 9
Doprovodné akce
ČESKÉ FILMOVÉ MUZEUM | Velké noc-turnové pásmo muzeálních klenotů a bizarností českého
filmu. A ke konci možná i nostalgická špetka úpadkového odéru českého entertainmentu pozdní
normalizace.| čas: 19.00–1.00
51
Trasa | Line 6
Letňany
(zast. bus185)
směr
Zámek Ctěnice
Letecké muzeum Kbely
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
(Letecké muzeum,
zast. autobusu l. 185)
směr
Letecké muzeum Kbely,
Zámek Ctěnice
52
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Trasa | Line 6
Vojenský historický ústav Praha
The Military History Institute Prague
Letecké muzeum Kbely | The Aviation Museum Kbely
Mladoboleslavská 902, Praha 9
www.vhu.cz/cs | T.: 602 704 906
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 6
Expozice
Československé letectvo 1918–1924
K nejvýznamnějším exponátům patří francouzský stíhací letoun SPAD VII z období 1. světové války
a první vojenský letoun čs. konstrukce Letov Š-2. Expozice je doplněna ukázkou letecké dílny včetně
dobového vybavení a součástí letadel.
Československé letectvo 1925–1938
Expozice plynule navazuje na počátky čs. letectví a pokračuje v obdobném duchu až do roku 1938.
K vidění je zde např. standardní čs. stíhačka našeho letectva-Avia B-534 nebo první dopravní letoun
čs. konstrukce Aero A-10.
Letectví 2. světové války
Expozice prezentuje zejména letouny a další předměty vztahující se k činnosti čs. letců. Jde zejména
o sovětské letouny – bitevní Iljušin Il-2m3 a stíhací Lavočkin La-7 nebo britské cvičné stroje
De Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.
Proudové letouny 1. generace
Expozice prezentuje proudové letouny 1. generace. V současné době jsou zde umístěny letouny
Avia S-92, britské stíhačky Gloster Meteor F Mk.8 a De Havilland Vampire FB Mk.6, sovětský stíhací
Jakovlev Jak-17 a americký cvičný Lockheed T-33.
Československé letectvo po roce 1945
V hangáru samotném se nachází téměř 60 letounů a množství dalších sbírkových předmětů, dokumentujících vývoj československého vojenského, dopravního a sportovního letectví po roce 1945.
Venkovní expoziční prostory
Významným exponátem je první proudový letoun používaný ČSA – Tupolev Tu-104. Mezi další letouny vystavené venku patří stroje významných typů západní konstrukce. Závěrečná část expozice
je pak věnována bojovým letounům řady Mikojan-Gurjevič a Suchoj.
Výstavy | Letecká výroba na území Čech a Moravy v letech 1939–1945
Výstava částečně mapuje obrovský nárůst letecké výroby na našem území během německé okupace.
Doprovodné akce
Ukázka práce se služebními psy
Ukázka práce se služebními psy 24. základny dopravního letectva. | čas: 19.00–20.30
Ukázky letecké techniky
Ukázky letecké techniky s možností nahlédnout do kokpitu. Přílet historických letounů.
čas: 19.00–1.00
Ukázky armádní výzbroje
Statické ukázky z výzbroje Armády České republiky. | čas: 19.00–1.00
53
Trasa | Line 6
Závody pro děti
Závod pro děti ve skákání v pytlích na vrtulové listy a běh s padákem na zádech.
čas: 19.00–21.00
Permanent exhibitions
Czechoslovak aviation 1918–1924
The most important exhibits include French fighter aircraft SPAD VII from period World War I. and
the first Czechoslovak construction military aircraft, Letov Š-2. The exposition is supplemented by
the demonstration of an air workshop including contemporary equipment and aircraft parts.
Czechoslovak aviation 1925–1938
This part of the exposition continues by describing the beginnings of the Czechoslovak aviation
and continues in a similar line until 1938. Visitors can, for example, see a standard Czechoslovakian
fighter aircraft-Avia B-534 or the first Czechoslovak construction transport aircraft Aero A-10.
Aviation of World War II.
Exposition presents mainly the aircrafts and other subjects related to the activities of Czechoslovak
pilots. These are mainly Soviet aircrafts – Iljušin Il-2m3 and Lavočkin La-7 or British training
machines De Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.
First generation Turbojet aeroplanes
Exposition presents the first generation turbojet aeroplanes. The aircrafts Avia S-92, British fighter
aircrafts Gloster Meteor F Mk.8 a De Havilland Vampire FB Mk.6, Soviet fighter aircraft Jakovlev Jak-17
and the American trainer aircraft Lockheed T-33 are currently placed at the present exposition.
Czechoslovak aviation since 1945
Thre are nearly 60 aircraft in the hangar accompanied by many other exhibits documenting the
Czechoslovak military, transport and sporting aviation development since 1945.
Outdoor exposition areas
An important exhibit – the first turbojet aircraft used by Czechoslovak Airlines – Tupolev Tu-104.
Other aircrafts, exposed to outside, are including some significant western construction airplanes.
The final exposition section is devoted to the series of fighter aircrafts Mikojan-Gurjevič a Suchoj.
Exhibitions | Aircraft production – the territory of Bohemia and Moravia in 1939–1945
The exhibition is partly mapping a huge Czechoslovakia aircraft production increase during the
period of German occupation.
Accompanying events
Military working dog demonstration
24th Air Transportation Base military working dog demonstrations. | time: 7.00 p. m.–8.30 p. m.
Samples of aviation technology
Samples of aviation technology with access to the cockpit. A historic aircraft landing.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Demonstrations of military weaponry
Czech Armed Forces weaponry – static demonstrations. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Races for kids
Race for kids jumping in sacks on the blades, running with a parachute worn on a back.
time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.
54
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Château
Bohdanečská 259/1, Praha 9
www.muzeumprahy.cz | T.: 725 847 820
otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.
trasa | line: 6
Výstavy
Chaloupka na vršku a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové | Rozsáhlá výstava tvorby výtvarnice Šárky Váchové zahrnuje nejen filmové a divadelní pohádky, ale rovněž oblíbený seriál Kostičky
a večerníčkové série Chaloupka na vršku.
Z historie Ctěnic a Vinoře | Nové expozice v přízemí zámku seznamují návštěvníky s počátky původně vodní tvrze a jejím postupným stavebně-historickým vývojem.
Doprovodné akce
Výtvarné dílny v rámci výstavy Šárky Váchové Chaloupka na vršku
Tvůrčí dílny pro děti a dospělé.
čas: 19.00–22.00
Komentované prohlídky
Chaloupka na vršku a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové
Komentovaná prohlídka výstavy Chaloupka na vršku a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové
průběhu celého večera
čas: 19.00–01.00
Komentované prohlídky k výstavě Z historie Ctěnic a Vinoře
Komentovaná prohlídka výstavy a další informace o zámku Ctěnice
čas: 19.00–01.00
Exhibitions | The History of Ctěnice and Vinoř
55
Trasa | Line 7
Muzeum kávy Alchymista
(dočasná zast. Sparta)
Národní pedagogické
muzeum a knihovna
J. A. Komenského,
Valdštejnská jízdárna
(Malostranská,
bývalá zast .
autobusu l.  3)
56
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Národní technické
muzeum,
Národní zemědělské
muzeum Praha
(dočasná zast.
Muzejní)
Trasa | Line 7
Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum
Jana Zajíce 7, Praha 7
www.coffeemuseum.cz | T.: 233 383 745
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 7, 8
Výstavy
Aktuální informace o výstavě budou zveřejněny na webových stránkách muzea. | www.coffeemuseum.cz
Exhibition
Current exhbition will appear on the museum website. | www.coffeemuseum.cz
Národní technické muzeum | National Technical Museum
Kostelní 42, Praha 7
www.ntm.cz | T.: 220 399 111
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 7
Expozice
Architektura, stavitelství a design | Muzeum architektury a stavitelství představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost.
Astronomie | Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících
hvězd v podobě unikátních sbírkových předmětů.
Doprava | Expozice historie dopravy v tzv. „dopravní hale“ poutá tradičně největší pozornost
návštěvníků. Svět staré techniky zde promlouvá zvlášť působivě.
Fotografický ateliér | Ústřední část expozice tvoří skleněný ateliér – rekonstrukce dobového fotografického ateliéru k portrétování za denního světla se skleněným stropem ve stylu počátku 20. století.
Tiskařství | Tiskařství, spojené s výrobou knih, časopisů, novin a tiskovin, má v českém prostředí mimořádné místo. Knižní kultura a tisk byly úzce propojeny s formováním novodobého národního vědomí.
Technika v domácnosti | Expozice Technika v domácnosti je první expozicí tohoto druhu v dějinách Národního technického muzea a jednou z mála takto zaměřených expozic ve střední Evropě.
Sál modelů s hernou Merkur | Posledním „přírůstkem“ expozice je velmi úspěšná herna Merkur.
U kulatého stolu sedí každý den malí i velcí stavitelé a hrají si s nejznámější českou stavebnicí.
Chemie kolem nás | Hlavním námětem expozice Chemie kolem nás je příběh setkávání člověka
a chemie během dne.
Měření času | Expozice Měření času dokumentuje vývoj časoměrných přístrojů v celém historickém i typologickém spektru.
Výstavy
60 let televizního vysílání | Výstava mapuje počátky televizního vysílání u nás a vývoj záznamové
a vysílací techniky a televizních přijímačů až po současnost.
57
Trasa | Line 7
Drobné perly české architektury | Kaple, Boží muka, náves, kašna, krematorium, včelín, ale také
středověká obranná věž, větrný mlýn či malá vodní elektrárna jsou stavby, které jsou sice svým typem
nebo rozsahem „drobné“, ale přesto představují skutečné umělecké perly se zvláštním příběhem.
Doprovodné akce
Historická drezína TATRA z filmu Ostře sledované vlaky
Velkoplošná projekce filmu Ostře sledované vlaky doprovázená jízdou historické drezíny TATRA,
která účinkuje ve filmu. Venkovní část areálu NTM. | čas: 19.00–1.00
Unikátní parní automobil podle projektu Louise Baffreye
Projížďka parního automobilu sestaveného podle projektu Louise Baffreye.
Venkovní část areálu NTM. | čas: 19.00–1.00
Meteorologické balony | Prezentace meteorologických balonů před budovou NTM.
čas: 19.00–1.00
Zvuky | Ukázka historických způsobů zaznamenávání zvuku: nahrávání na fonograf, ukázka
Edisonovy gramodesky, hrací strojky, provoz stereofonního JUKEBOXu. | čas: 19.00–1.00
Věda a technika všemi smysly s ČVUT | Návštěvníci si mohou vyzkoušet, že věda a technika
může být i zábavná, a to na interaktivních modelech z různých pracovišť ČVUT.
čas: 19.00–24.00
Teplovzdušný motor | Demonstrace chodu malého teplovzdušného motoru s elektrickým
ohřevem. Měření otáček pomocí ručního mechanického otáčkoměru. | čas: 19.00–1.00
Dalekohledy | Pozorování různých cílů dalekohledem. | čas: 19.00–1.00
První sbírkový předmět Národního technického muzea a výroba cukru u nás
Slečna Kostka Cukrová a dobrý duch Cukrovít představí návštěvníkům model cukrovaru, vývoj
výroby cukru a příběh první cukrové kostky. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions
Architecture, Construction and Design | The Museum of Architecture and Civil Engineering presents
the major architectural feats in the Czech lands from the second half of the 19th century to present.
Astronomy | The most important collection of astronomical instruments in the Czech lands
Transportation | The transportation history exhibit in the “transportation hall” is traditionally the
most popular among visitors.
Photographic studio | The central part of the exhibit consists of a glass studio – reconstruction
of a photographic studio of that period used for taking portraits in daylight. The studio has a glass
ceiling as was the style in the early 20th century.
Printing | Printing connected to the production of books, newspapers and printed matter holds an
exceptional place in the Czech lands. The book culture and press were closely linked to the forging
of the national consciousness of modern times.
Household Appliances | The new exposition gives a retrospective look into several “snapshots” of
specific time periods, from the present back to the mid-19th century.
Chemistry Around Us | The main theme of exposure Chemistry Around Us is the story about
meeting place of human and chemistry during the day.
Timing | Exposure of Timing documents the development of timing apparatus troughout the
historical and typological spectrum.
58
Trasa | Line 7
Exhibitions
60 Yers of Television Broadcast | The exhibition is mapping beginings of a television broadcast in
Czech republic and development of the recording and broadcasting technics till present time.
Petite Pearls of Czech Architecture | The Chapel of Our Lord’s Agony, a village square, a water
fountain, a crematorium, an apiary, a defensive medieval tower, a windmill and a small hydro-electric powerplant are all structures that are physically fairly small, but are examples of beautiful
architectural craftsmanship, each with its own unique history.
Accompanying events
Historical trolley | A large area projections of a movie „Closely Watched Trains“ accompanied
by a driving of historical trolley, that is taking a part int his movie. Outsidea area of NTM.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Steam car project from Louis Baffrey | Rides of a steam car build by a project from
Louis Baffrey. Outside area of NTM. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Meteorological ballons | Presentation of a meteorological ballons in front of NTM building.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The sounds | Exhibition of historical way of sound recordnig: fonograf recording, exhibition of
Edison gramophone record, automatic musical instruments and working stereophonic jukebox.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Czech Technical University in Prague | The visitors can try, that science and technics can be
funny too, on the interactive models from various departments of Czech Technical University in
Prague. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Heat-air engine | Demonstration of running a small heat-air engine with a electrical heating.
Measurement of speed by manual mechanical speedmeter. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Telescope | Observation of various targets by a telescope. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The process of making sugar and the story of the first sugar cube | Miss Sugar Cube and
the good ghost Sugarvit introduce to the visitors a sugar refinery model, the process of making
sugar and the story of the first sugar cube. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Národní zemědělské muzeum Praha
National Museum of Agriculture Prague
Kostelní 44, Praha 7
www.nzm.cz | T.: 220 308 200
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 7
Expozice
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky | Stálá expozice unikátních historických traktorů a dalších zemědělských strojů v provozuschopném stavu; interaktivní program pro děti i pro dospělé.
„O stromech a lese“ – malá naučná lesní stezka | „O stromech a lese“ – malá naučná lesní
stezka: poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, prolézačka apod.
59
Trasa | Line 7
Výstavy
Turistické trasy třemi stoletími | „Praha slaví 125 let KČT“ (výstava u příležitosti 125. výročí
Klubu českých turistů).
Chlévská lyrika | Výstava uměleckých fotografií Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM
„Duševní rozměr“ Štreitovy tvorby v kontrastu s „dokumentárním rozměrem“ archivních fotografií NZM.
Od věku sloužím člověku – 1. a 2. část | Dlouhodobý projekt přibližující historický kontext
i současnost potravinových obalů, jejich vývoj, technologii, třídění a recyklaci.
Stromy světa | Výstava fotografií Tomáše Míčka (ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově)
Na stejné vlně | Výstava nejlepších prací dětské soutěže MZe ČR ke Světovému dni vody (22. 3.),
v rámci "Mezinárodní roku pro vodní spolupráci“ vyhlášeného na rok 2013 OSN.
Doprovodné akce
Prezentace, ochutnávky a prodej gastronomických specialit | Prezentace, ochutnávky
a prodej gastronomických specialit – stánkový prodej na muzejním dvoře, výběr nejrůznějších
druhů speciálních potravin českých výrobců. | čas: 19.00–1.00
Divadelní představení „O BALYnce a TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů“
V podání karlovarského Divadla Dětí jsou připravena (nejen) pro dětské návštěvníky Pražské
muzejní noci v NZM Praha dvě představení netradiční pohádky. | čas: 20.00 a 21.30
Měření zraku | Možnost nechat si odborně změřit zrak zkušeným optikem | čas: 19.00–00.00
Permanent exhibitions
Tractor goes on – a collection of agricultural machinery | The permanent exhibition presents
a special collection of unique historical tractors, and other agricultural machines; an interactive
program for children, and adults.
“About trees and forest” – a small educational forest’s trail | “About trees and forest” – a small
interactive, and educational forest’s trail.
Exhibitions
Tourist routes in view of three centuries | “Prague celebrates 125 years of the CTC” (the exhibition on the occassion of the 125th anniversary of the Czech tourist club).
Cowshed’s lyrique | Cowshed’s lyrique – art photos of Jindřich Štreit and a collection of NMA
photoarchive’s photos – “a soul dimension” of Štreit’s art-photos in contrast with “a documentary
dimension” of the National Museum of Agriculture’s photo-collection.
Since time out of mind I serve the mankind – 1st and 2nd parts | The 1st part – an exhibition
on the history of cover and packing technology, transport of food, and the recyclation of covers.
The 2nd part – historical context of cover and packing technology. (The ehxibition was created in
co-operation with EKO-KOM Comp.)
Trees of the world | The exhibition of Tomáš Míček’s photos(in co-operation with the Regional
museum of Chomutov)
On the same wave | The exhibition of the best works in the frame of the UN International year of
water co-operation children contest.
60
Trasa | Line 7
Accompanying events
Presentation, degustation and sale of the Czech gastronomy specialities | Presentation,
degustation and sale of the Czech gastronomy specialities – the stands’ sale of the Czech
producers at the museum’s courtyard. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Theatre performances | Karlovy Vary’s Theatre for children presents two modern
performances (not only) for children. Begining at 8 p.m. and 9.30 p.m. | time: 8.00 p. m.–9.30 p. m.
The eyes measurement | A possibility of the eyes measurement by the experienced optician
time: 7. p. m.–12.00 a. m.
61
Trasa | Line 8
Městská knihovna v Praze
– pobočka Dejvice,
Národní technická knihovna,
Fakulta architektury ČVUT
(Dejvická,
z centra výstupní zast. autobusu l. 143,
do centra nástupní zast. l. autobusu 143)
Muzeum kávy
Alchymista
(Korunovační, dočasná
zast. ul. Korunovační)
Galerie Anderle,
Malá vila Památníku
národního písemnictví
(Pelléova,
dočasná zast. ul. Pelléova)
Muzeum městské hromadné
dopravy v Praze
(Vozovna Střešovice,
z centra zast. autobusu l. 174,
do centra zast. autobusu tram.)
směr
Muzeum a archiv
populární hudby
– POPMUSEUM
(Muzeum populární hudby,
dočasná zast. vstřícně
ul. U Kaštanu)
Letohrádek Hvězda
(Obora Hvězda, dočasná
zast. v ul. Na Vypichu
před domem č. 44)
62
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Trasa | Line 8
Galerie Anderle | Anderle Gallery
Pelléova 10, Praha 6
www.galerieanderle.cz | T.: 224 326 189
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Expozice | Retrospektiva díla Jiřího Anderle a jeho unikátní sbírka kmenového umění Afriky
Klíčové momenty široce se rozvětvující autorovy rozsáhlé tvorby jak grafické, tak malířské. Sbírka
kmenového umění Afriky prezentuje masky, sochy, stolce, křesla i drobné kultovní předměty.
Výstavy
Jiří Anderle – Tenkrát a dnes II. – obrazy 1989–2013
Petr Šmaha – Nedořečenosti – obrazy a kresby 2011–2013
Komentovaná prohlídka | Největší stálá expozice kmenového umění Afriky v České republice.
čas: 21.00–22.30
Permanent exhibitions | Retrospective of work of Jiří Anderle and his African art collection.
Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Malá vila | The small House
Pelléova 20/70, Praha 6
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
T.: 731 448 561
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Expozice | Pracovna Ladislava Mňačka
Expozice představuje pracovnu významného československého spisovatele Ladislava Mňačka.
Výstavy | Zdeněk Burian | Výstava kopií ilustrací Zdeňka Buriana uložených v PNP.
Doprovodné akce
Viktorie Dědečková – Victoria Ensemble | Vystoupení hudebního souboru zaměřujícího se
na historicky poučenou interpretaci evropské hudby 16.–18. století v zahradě malé vily Památníku
národního písemnictví. | čas: 20.00–22.00
Pracovna Ladislava Mňačka | „Diskotéka“ /na přání/ z vinylů spisovatele | čas: 19.00–1.00
Nejkrásnější české knihy roku 2012 | Výstava oceněných knih v soutěži Nejkrásnější české knihy
roku 2012 a knih z užšího výběru soutěže s doprovodnou projekcí. Katalogy všech ročníků NČKR
k nahlédnutí. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions | Exposition of the Ladislav Mňačko’s workroom
Exposition introduces the workroom of the important Czech-Slovak writer Ladislav Mňačko.
63
Trasa | Line 8
Národní technická knihovna | National Library of Technology
Technická 6, Praha 6
www.techlib.cz/cs | T.: 232 002 111
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Výstavy
Festival 60 VTEŘIN DO MINUTY | Festival minutových videí Ballingův sál, 1. NP
per video (vidět-přehlížet-zrakem pronikat) | Vlastní výstava Galerie NTK kurátorovaná Milanem
Mikuláštíkem.
Doprovodné akce
Věda a technika v srdci Dejvic III. | Třetí ročník prezentace hostujících institucí / Vysoká škola
chemicko-technologická Praha / Ústav chemických procesů AV ČR / Dům zahraničních služeb
Místo konání: týmové studovny 3. NP. a 4. NP. | čas: 19.00–1.00
Rozzářit knihovnu | Multimediální pásmo / Electroschock Kvartet / Ježíš táhne na Berlín / Zuby
nehty / Věra Ondrašiková – 15 STEPS / Úžasné divadlo fyziky / TAM TAM Batucada / MIKI Discjockey
Místo konání: Hala služeb a Galerie NTK. | čas: 19.00–1.00
Zaujetí technikou v proměnách staletí | Prezentace Historického fondu NTK, služby e-Books on
Demand (EOD) a Digitalizačního pracoviště NTK. Místo konání: PC 01, 3. NP. + Digitalizační pracoviště
NTK, 3. NP. | čas: 19.00–23.30
Creative Commons nové šance pro české tvůrce i uživatele
Prezentující: Národní technická knihovna (NTK), Iuridicum Remedium (IuRe), Masarykova univerzita (MU) Místo konání: Informační pult, 3. NP. | čas: 19.00–23.30
Exkluzivní potisk triček | Místo konání: předsálí Ballingova sálu | čas: 19.00–24.00
TEAJAY | Čajový bar Místo konání: 6. NP. | čas: 19.00–1.00
Palačinkárna Galetka | Místo konání: prostranství před knihovnou. | čas: 19.00–1.00
YAK YETI | Tibetské a nepálské centrum. Místo konání: 6. NP. | čas: 19.00–01.00
Komentované prohlídky
Prohlídka digitalizačního pracoviště NTK | Exkurze vychází od stanice rychlého občerstvení
ve 3. NP., každých 15 minut. | čas: 19.00–23.30
Exkurze do knižních skladů NTK | Exkurze vychází od pultu služeb ve 3. NP., každých 15 minut.
čas: 19.00–23.30
Exhibitions
60 SECONDS IN A MINUTE | One minute video festival Balling’s Hall, 1. NP.
per video | Exhibition in Gallery NTK curated by Milan Mikuláštík.
Accompanying events
Science and Technology at the Heart of Dejvice III. | Exhibition of hosted institutions / The Institute
of Chemical Technology in Prague / Institute of Chemical Process Fundamentals of ASCR / Centre for
International ServicesTeamwork rooms, 3. NP. and 4. NP.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
64
Trasa | Line 8
Brighten Library | Multimedia programme / Electroschock Quartet / Jesus Marches Towards Berlin
/ Zuby nehty / Věra Ondrašiková – 15 STEPS / Amazing Theatre of Physics / TAM TAM Batucada /
MIKI Discjockey The Main Desk Hall and NTK Gallery, 1. NP. and 2. NP. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Taking the technology over the centuries | Presentation on the NTK Special Collection, the
e-Books on Demand (EOD) and Book Digitisation at NTK PC 01, 3. NP. + Digitisation Department
NTK, 3. NP. | time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.
Creative Commons new opportunities for Czech creators and users | Info Desk, 3. NP.
time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.,
Exclusive T-shirt printing | Foyer of the Balling’s Hall, 1. NP. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
TEAJAY | Tea bar 6. NP. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Crêperie Galetka | Area in front of the library. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
YAK YETI | Nepalese & tibetan centre, 6. NP. | 7.00 p. m–1.00 a. m.
Guided tours
Book Digitisation at NTK | Meeting point is at the fast food corner on 3. NP every 15 minutes.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
NTK Book Deposits | Meeting point is at the library desk on 3. NP every 15 minutes.
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
pobočka Dejvice | Dejvice branch
Technická 6, Praha 6
www.mlp.cz | T.: 222 537 005
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Doprovodné akce | Hradní hrátky v Dejvicích | Soutěže a hry pro princezny a rytíře čekají přímo
v knihovně. Chybět nebude ani kolbiště, šatlava, dračí jeskyně a dílna mistrů všech řemesel. Vyrob
si štít, hrad z papíru nebo pohádkovou postavu! | čas: 19.00–01.00
Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM
Museum and Archive of Popular Music
Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
www.popmuseum.cz | T.: 776 141 531
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Expozice | Stálá expozice a informační centrum | Kytary české výroby a další elektrické
hudební nástroje a přístroje, audio a video ukázky z historie československé populární hudby,
specializované časopisy a knihy.
65
Trasa | Line 8
Výstavy | A tuhle znáte? Populární hudba v českém kresleném humoru. | Výběr z nejvtipnějších karikatur a anekdot českých kreslířů: Miroslav Barták, Vladimír Jiránek, Pavel Kantorek, Josef
Kučera – Kobra, Dušan Pálka, Vladimír Renčín, Jiří Slíva, Jan Vyčítal, Jiří Winter – Neprakta a další.
Doprovodné akce
Když je v Praze abnormální hic | Písničky Ivana Mládka zvukem a obrazem.
čas: 19.30–19.50, 22.30–22.50
Jiří Dědeček | Vystoupení známého písničkáře a básníka. | čas: 20.00–20.50, 21.30–22.20
Milé krávy, mám tu čest | Klipová koláž ze 60. let. | čas: 21.00–21.20, 23.00–23.20
Permanent exhibitions | Permanent Exhibition and Information Centre | Czech made guitars
and other electric instruments and historical music equipment. Audio and video extracts from the
history of Czechoslovak popular music, specialized magazines and books.
Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion
Obora Hvězda, Praha 6
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | T.: 731 448 561
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Expozice | Minulost a přítomnost – expozice o využití letohrádku Hvězda v 16. až 20. století
Expozice v suterénu a přízemí využívá kontrast původní funkce objektu v 16. století a moderního využití
v současnosti. V náznaku připomíná vznik a stavební vývoj letohrádku i významné okamžiky českých dějin.
Výstavy | Zdeněk Dvořák (1897–1943) – zapomenutý abstrakcionista | Zdeněk Dvořák
(1897–1943) byl mimořádnou osobností české abstrakce třicátých let 20. století a jedním z řady
dnes více méně neznámých účastníků protifašistického odboje, na něž by se nemělo zapomenout.
Kurátorkou výstavy je PhDr. Hana Rousová.
Doprovodné akce
Cancioneta Praga | Cancioneta Praga, dívčí sbor pod vedením sbormistra Lukáše Jindřicha.
čas: 19.00–19.40
Hvězda a šepot kamene | Netradiční povídání s kustodem Janem Válkem o letohrádku Hvězda.
čas: 19.50–20.00
Jidiš písně | Jidiš písně v podání Zity Honzlové. | čas: 20.50–21.20
Diovy proměny, exkurz do antické mytologie | K antické mytologii, ožívající ve štukové výzdobě
Hvězdy si povídáme s Janem Válkem. | čas: 21.30–21.45
Francouzské šansony | Zita Honzlová zazpívá francouzské šansony. | čas: 22.00–22.30
Fenomén Hvězda | O fenoménu Hvězdy, její historii, osobnostech, které ji navštívily, vypráví Jan Válek.
čas: 22.45–23.00
66
Trasa | Line 8
České a moravské lidové písně | Zita Honzlová zpívá české a moravské lidové písně.
čas: 23.15–23.45
„Srdce květiny bez srdce“ /A. Breton/
Půlnoční povídání s Janem Válkem na téma kamene mudrců, hvězd a Hvězdy. | čas: 00.00–00.15
Písně na rozloučenou | Zita Honzlová zazpívá písně na rozloučenou. | čas: 00.20–01.00
Komentované prohlídky | Zdeněk Dvořák – zapomenutý abstrakcionista | Výstavou „Zdeněk
Dvořák – zapomenutý abstrakcionista“ provede kurátorka výstavy PhDr. Hana Rousová.
čas: 20.00–20.40
Permanent exhibitions | Past and present | The exposition in the basement and on the ground
floor of the building exploits the contrast between the original function of the building in the 16th
century and its modern usage in present days. It hints at the foundation and the structural development of the Summer Pavilion and calls to mind crucial moments of Czech history.
Exhibitions | Zdeněk Dvořák (1897–1943)
Zdeněk Dvořák (1897–1943) was an extraordinary personality of Czech abstraction in the 1930’
and one of the range today more or less unknown participants in the anti-fascist resistance, who
should not be forgotten.
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Faculty of Architecture, CTU in Prague
Thákurova 2700/9, Praha 6
www.fa.cvut.cz | T.: 224 351 111
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 8
Výstavy
Praha haptická: výstava modelů historických architektonických ikon Prahy pro nevidomé
Velké modely představí ikonická díla pražské architektury tak, aby je mohli hmatem poznat ti, kterým je jejich podoba přístupna jenom slovním opisem. Výstava vznikla v rámci projektu Operační
program Praha Adaptabilita. | Vernisáž: 19.00
Doprovodné akce
Interaktivní prezentace internetové verze Industriální topografie, audiovizuální projekce
Co jsme si zbořili | Na dvou počítačích si každý může vyzkoušet internetovou verzi rozsáhlé databáze Industriální topografie. Atmosféru doplní audiovizuální část výstavy Co jsme si zbořili.
Odkaz: http://vcpd.cvut.cz | čas: 19.00–01.00
Promítaní filmů: Great Expectations. A Visual Journey through the History of Visionary Architecture | Dokumentární film režiséra Jespera Wachtmeistera z roku 2007 popisuje vizionářské
projekty architektury dvacátého století – utopické i realizované. Film bude promítán v anglickém
znění. | čas: 19.00–20.00
67
Trasa | Line 8
Prodej knih o architektuře z produkce vydavatelství Zlatý řez a z ediční činnosti Fakulty
architektury ČVUT | Nejnovější publikace jako: Petr Kratochvíl (ed.): Architektura a veřejný prostor Monika Mitášová (ed.): Oxymorón a pleonasmus II (Rozhovory o kritické a projektivní teorii
architektury) Časopis Zlatý řez 35: Automobil, architektura a město a mnoho dalších titulů, vše se
slevou 10 % z běžné prodejní ceny. Odkaz: www.zlatyrez.cz | čas: 19.00–01.00
Accompanying Events
Screening: Great Expectations. A Visual Journey through the History of Visionary
Architecture
The documentary film by Jasper Wachtmeister from 2007 describes visionary projects of 20th
century architecture, both realised and utopic.
The film will be screened in English language.
68
Ať již hledáte
moderní nebo
alternativní
cestu...
...tak právě pro Vás je
určen nový způsob
placení za pražskou
MHD. Stačí si do
vašeho chytrého
telefonu stáhnout
aplikaci SEJF a nabít
si kredit dle vašeho
přání, který můžete
využít k placení svých
jízdenek.
pro iphone
+420 296 19 18 17
www.dpp.cz
pro iphone
pro android
pro android
69
Trasa | Line 9
Klášter sv. Anežky České,
Poštovní muzeum
(Nemocnice na Františku,
zast. autobusu l. 207 )
Bulharský kulturní institut
(Dlouhá třída,
zast. autobusu l. 207)
Muzeum hl. m. Prahy
(Florenc,
zast. autobusu l. 207)
Náprstkovo muzeum
asijských, afrických
a amerických kultur,
Muzeum Bedřicha
Smetany, Knihovna
Václava Havla,
Kino Ponrepo,
Colloredo-Mansfeldský
palác
(Karlovy lázně,
zast. tramvaje)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
(Nám. Republiky,
zast. autobusu l. 207)
Muzeum Antonína Dvořáka
(dočasná zast. Štěpánská,
v zast. autobusu l. 510)
Zpěvácký spolek
Hlahol v Praze,
Goethe-Institut
(dočasná zast.
Masarykovo nábř.)
Armádní muzeum
Žižkov
(dočasná zast.
Armádní muzeum)
Nová budova
Národního muzea,
(Hlavní nádraží,
zast. autobusu l. 504)
Dům národnostních menšin,
Muzeum Antonína Dvořáka
(2 x I. P. Pavlova,
zast. autobusu l. 504)
Novoměstská radnice
(dočasná zast. Karlovo náměstí,
v zast. tramvaje od Moráně)
Podskalská celnice na Výtoni
(dočasná zast. Výtoň)
70
Trasa | Line 9
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí Custom House at Výtoň
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2
www.muzeumprahy.cz | T.: 224 919 833
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 9
Expozice | Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba po Vltavě
Doprovodné akce | Pracovní listy pro děti | Pracovní listy pro děti jsou samoobslužné a slouží
k aktivnímu zapojení malých návštěvníků. | čas: 19.00–1.00
Permanent exhibitions | A permanent exhibition devoted to the history of the former Rafter’s
Quarter, rafting on the Vltava, commercial shipping and Prague passenger steam navigation.
Novoměstská radnice | New Town Hall
Karlovo nám. 1/23, Praha 1
www.nrpraha.cz | T.: 224 948 229
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 9
Expozice | Historie Nového města a Praha panoramatická | Stálá výstava v bytu věžníka.
Představuje historii Nového Města i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy
z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin
z archivu Muzea hl. m. Prahy.
Výstavy
GENERACE BAREV aneb SENO TRÁVA | Výstava rodiny Pavla Roučky v galerii věže, v Mázhauzu
a na nádvoří. Druhá mezigenerační výstava vlastních i nevlastních členů jedné rodiny představí
kostýmní a módní výtvarné umění, malířství, grafiku, sochařství i fotografie.
Karel Benetka... a jiné legrace | Výstava obrazů Karla Benetky v Galerii. Výroční výstava malíře
a karikaturisty Karla Benetky předvede své obrazy, grafické listy a ukázky kresleného humoru.
Noční hrátky v kapli | Malá ochutnávka tradiční výstavy Hry a hlavolamy. Pro návštěvníky je
připravena malá ochutnávka tradiční výstavy Hry a hlavolamy, kterou lze navštívit od 12. do 15. 9.
ve Velkém sále a přilehlých prostorách NR v čase 10-18 hodin.
Permanent exhibitions | History of the New Town and Panoramatic Prague | Permanent
exhibition in the Towerist flat . The exhibition represents the history of the New Town and the cities
oldest panoramas. The exhibition consists of copies of historical engravings from the archives of the
Museum of the City of Prague.
71
Trasa | Line 9
Exhibitions
GENERATION of COLORS or HAY GRASS | Exhibition of the family of Pavel Roučka in the
Gallery of the Tower , in the Mazhouse and in the courtyard. The second exhibition of its kind from
members of one family will present costumes and fashion art, paintings, graphics, sculptures and
photography.
Karel Benetka ... and other fun | The exhibition of paintings of Karel Benetka in the Gallery.
Annuale exhibition of the painter and cartoonist Karel Benetka shows his paintings, graphic works
and examples of cartoon humor.
Night games in the chapel | Small taste of traditional Games and brain teasers. Visitors can also
see some traditional exhibition games and brain teasers, which can be visited from the 12th to the
15th of september in the Big Hall and adjacent areas in the New Town Hall from 10 a. m. to 6 p. m.
Dark Depths of Hapiness | Exhibition of paintings, sculptures and photographs in the Tower
Gallery. The exhibition project “Dark Depths of Happiness” presents seven leading figures of the
contemporary art scene who in their works analyse the paradox of happiness of today’s era.
Ladislav Janiga | Exhibition of pictures of Ladislav Janiga in the Gallery . The spring exhibition
introduces some recent work, unusual geometrical collages as well as some compositions inspired
by classical Chinese work of Qi Baishi.
72
Trasa | Line 9
Tramvaj má na přechodu vždy přednost!
Kamarádka Zebra radí:
PŘECHÁZEJTE POUZE TAK,
ABYSTE SE VYHNULI
NEBEZPEČNÝM SITUACÍM!
Zákon přírody říká,
že silnější vyhrává.
V dopravě platí, že
tramvaj má na přechodu
pro chodce přednost!
Tramvaj má na rozdíl od ostatních
dopravních prostředků přednost
i na přechodech pro chodce!
73
Trasa | Line 10
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – nástupní
(v pravidelné zastávce BUS linky č. 198,
směr Sídliště Písnice)
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – výstupní
(v pravidelné výstupní zastávce BUS
v terminálu jih)
MeetFactory,
Výtopna Zlíchov
(MeetFactory, dočasně zřízená
zastávka v ul. Ke Sklárně,
100 metrů před vchodem
do budovy)
74
Trasa | Line 10
MeetFactory | MeetFactory
Ke Sklárně 15, Praha 5
www.meetfactory.cz | T.: 251 551 796
otevřeno: 19.00–3.00 | open: 7.00 p.m.–3.00 a.m.
trasa | line: 10
Výstavy
Robert Šalanda (CZ), Dušan Zahoranský (CZ): Slovo dalo slovo | Hlavním momentem, jež byl
inspirací pro představení této dvojice umělců na společné výstavě, je jejich zájem o slova, znaky
a lingvistické jevy, které oba, každý svým způsobem, zpracovávají vizuálně. Místo konání: Galerie
MeetFactory
Antonín Jirát (CZ), Martin Llavaneras (ESP): Quagmire | Výstava dvojice umělců, kteří se potkali
na stáži v Berlíně, je asambláží obrazů a forem zdánlivě vytržených z kontextu příběhů či pohádek.
Místo konání: Galerie Kostka
Otevřené ateliéry rezidentů MeetFactory | Umělci rezidenčního programu MeetFactory představí
svoji tvorbu. Seznam rezidentů: Emmeline de Mooije (NL), Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič
(SK), Andrea Gombos (HU), Martin Llavaneras (ESP), Matěj Al Ali (CZ), Viktor Valášek (CZ).
Místo konání: rezidenční patro MeetFactory
Galerie NE | Kontejnerová Galerie NE – galerie osobností, které se nebály jít proti proudu. Vyjádřit
zápor, odmítnutí, nesouhlas – říci: NE! Lidé, kteří řekli NE. Jsme jejich Galerie. Místo konání: dvorek
MeetFactory
Robert Šalanda (CZ): Evergreen | Velkoformátová malba na Galerii Zeď je součástí výstavního
projektu Slovo dalo slovo. Místo konání: Galerie Zeď
Doprovodný program
Doprovodný program Otevřených ateliérů | Prezentace současného mexického videoartu GRIT:
Současné mexické video, výběr 1996–2012. Videoformes: videoprogram o industriální architektuře, live streaming performancí našich rezidentů ve spolupráci se slovenským všeumělcem GND.
čas: 19.00–01.00
Labyrint divadla MeetFactory | Interaktivní instalace v divadelním sále vás provede nejen všemi
inscenacemi divadla MeetFactory, ale nechá vás nahlédnout i do zákulisí!
čas: 19.00–22.00
Afterparty Muzejní noci | Afterparty s dream-popovým triem TEVE, indie kapelou Holden Caulfield a DJs. Místo konání: Hudební sál. | čas: 23.00–03.00
Komentované prohlídky
Kurátorka Karina Kottová představí výstavu „Slovo dalo slovo“ | Místo konání: Galerie MeetFactory | čas: 20.00–20.30, 22.00–22.30
Kurátorka Karina Kottová představí výstavu „Quagmire “ | Místo konání: Galerie Kostka
čas: 21.00–21.20
75
Exhibitions
Robert Šalanda (CZ), Dušan Zahoranský (CZ): Word for Word | The inspiration to present these
two artists at a collaborative exhibition was their mutual interest in words, signs and linguistic
phenomena, which both Zahoranský and Šalanda, each in their own way, transfer to visual
creations. Venue: MeetFactory Gallery
Antonín Jirát (CZ), Martin Llavaneras (ESP): Quagmire | In their exhibition project Jirát and
Llavaneras, who shared a studio during their exchange semester in Berlin, present an assemblage
of images and forms seemingly pulled out from tales. Venue: Kostka Gallery
Open Studios of the MeetFactory artists-in-residence | MeetFactory artists-in-residence present
their work:Emmeline de Mooije (NL), Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič (SK), Andrea Gombos
(HU), Martin Llavaneras (ESP), Matěj Al Ali (CZ), Viktor Valášek (CZ). Venue: Residency floor
Gallery NE | Gallery NE: gallery of the personalities who wasn’t afraid to go upstream. To express
negativity, rejection denial – to say: NO! People who said NO. We are the Gallery of theirs. Venue:
MeetFactory’s backyard
Osobní programRobert Šalanda (CZ): Evergreen | The large-format painting on the Wall Gallery
is a part of the Word for word exhibition project. Venue: Wall Gallery
Accompanying events
Open studios accompanying programme | An extensive videoprogram GRIT: Contemporary
Mexican video. An arbitrary selection 1996–2012. Videoformes: videoprogram about industrial
architecture, live streaming of performances of our residents in cooperation with the Slovak artist GND
time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Theatre MeetFactory Labyrinth | The interactive installation will not only show you all the
inscenations of MeetFactory Theater, but you can also take a look to the theatre backstage!
time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.
Prague Museum Night Afterparty | Afterparty with dream-pop trio TEVE, indie band Holden
Caulfield and DJs. Venue: Music Hall. | time: 11.00 p. m.–3.00 a. m.
Guided tours
Guided tour of the exhibition Word for Word with the curator Karina Kottová
MeetFactory Gallery | time: 8.00 p. m.–8.30 p. m., 10.00 p. m.–10.30 p. m.
Guided tour of the exhibition Quagmire with the curator Karina Kottová
Kostka Gallery | time: 9.00 p. m.–9.20 p. m.
76
Výtopna Zlíchov | Train Depot Zlíchov
Ke Sklárně 2588, Praha 5
www.masinka.cz | T.: 602 656 320
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.
trasa | line: 10
Expozice
Parní lokomotivy
Ve sbírkovém fondu Výtopny Zlíchov se nachází tři parní lokomotivy. Lokomotiva 213.902 byla
vyrobena v roce 1947 v ČKD Praha pod výrobním číslem 2207 jako prototyp připravované série
lokomotiv. Po vyrobení byla dodána do cukrovaru v Dolním Cetně, po jeho uzavření přešla do cukrovaru v Kropáčově Vrutici. V novém tisíciletí prošla náročnou renovací a nyní je využívána k vozbě
nostalgických vlaků v Praze a okolí. Lokomotiva 313.901 byla vyrobena v ČKD v roce 1957. Dodána
byla do cukrovaru v Brodcích nad Jizerou.Lokomotiva 317.903 pochází ze Škody Plzeň.
Motorové lokomotivy
Lokomotivy motorové trakce jsou zastoupeny stroji řad T211.0, T334.0 a T203.05. Lokomotiva
T211.0 je dvounápravová s automobilovým motorem T111 A a s maximální rychlostí 40 km/h. Byly
vyráběny v ČKD Prahy od roku 1957 do 1962. Vyrobeno bylo 835 lokomotiv, které byly dodány
ČSD, průmyslovým podnikům a také exportovány do Indie, Egyptu, Albánie a dalších zemí. Lokomotiva T334.0 je třínápravová s dvanáctiválcovým motorem a s maximální rychlostí 60 km/h. Určena
je především pro lehkou posunovací službu a pro dopravu lehkých nákladních vlaků na sklonově
nenáročných tratích. Vyrobena byla v ČKD Praha.Lokomotiva T203.05 je dvounápravová s šestiválcovým motorem a s maximální rychlostí 30 km/h. Tyto lokomotivy byly vyráběny v závodě MAŠ
v dřívějším Sovětském svazu. Do ČSR byly importovány mezi roky 1979 a 1981 z důvodů vytíženosti
domácího průmyslu a jeho orientace na lokomotivy jiných výkonů.
Parní válec
Provozuschopný parní válec Mamut výrobního čísla 220, který byl vyroben roku 1930 v ČKD.
Hmotnost 16 t, výkon parního stroje 34 kW, maximální rychlost 7 km/h.
Permanent exhibitions
Steam Locomotives
Motor Locomotives
Steam Roller
77
Seznam institucí | List of Institutions
1 |Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden
Skleník Fata Morgana | Greenhouse Fata Morgana
24
2 | Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute
Galerie Bulharského kulturního institutu | Gallery of Bulgarian Cultural Institute
14
3 | Dům národnostních menšin | House of National Minorities
32
4 | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture, CTU in Prague
67
5 | Galerie Akademie múzických umění v Praze
Gallery of the Academy of performing Arts in Prague
48
6 | Galerie Anderle | Anderle Gallery
63
7 | Galerie Emilie Paličkové | Emilie Paličková Gallery
34
8 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace
49
9 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Dům U Kamenného zvonu | The Stone Bell
10
10 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Veletržní palác – velká dvorana | Veletržní Palace – The Great Court
25
11 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Zámek Troja | Troja Château
24
12 | Goethe-Institut | Goethe-Institut
45
13 | Kino Ponrepo | Ponrepo Cinema
51
14 | Knihovna Václava Havla | Vaclav Havel Library
Galerie Montmartre | Gallery Montmartre
50
15 | Langhans – Centrum Člověka v tísni | Langhans – People in Need Center
28
16 | MeetFactory | MeetFactory
75
17 | Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague 8
18 | Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
65
Městská knihovna v Praze, pobočka Dejvice | Municipal Library of Prague, Dejvice branch
19 | Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM
Museum and Archive of Popular Music
78
65
Seznam institucí | List of Institutions
20 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Hlavní budova | Main Building
15
21 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí Custom House at Výtoň
71
22 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Svatomikulášská městská zvonice | The Town belfry by St. Nicholas’ church
49
23 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Château
55
24 | Muzeum Karla Zemana | Karel Zeman Museum 50
25 | Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum 57
26 | Muzeum městské hromadné dopravy v Praze | Prague Public Transport Museum
Vozovna Střešovice | Tram Depot Střešovice
39
27 | Muzeum Montanelli | Museum Montanelli
48
28 | Muzeum Policie České republiky | Museum of Czech Police
30
29 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Klášter sv. Anežky České | Convent of St Agnes of Bohemia
13
30 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace
40
31 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Šternberský palác | Sternberg Palace
39
32 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Valdštejnská jízdárna | Waldstein Riding School
37
33 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Veletržní palác | Veletržní Palace
21
34 | Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument
Cihelná brána, kasematy a sál Gorlice | The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall
33
35 | Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument
Galerie Vyšehrad | The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)
33
36 | Národní muzeum | National Museum
Lapidárium | Lapidary – Exhibition of Stone Monuments
22
79
Seznam institucí | List of Institutions
37 | Národní muzeum | National Museum
Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum
29
38 | Národní muzeum | National Museum
Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum
44
39 | Národní muzeum | National Museum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
43
40 | Národní muzeum | National Museum
Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill
17
41 | Národní muzeum | National Museum
Národopisné muzeum – Musaion | Ethnographical Museum – Musaion
47
42 | Národní muzeum | National Museum
Nová budova Národního muzea | New building of the National Museum
27
43 | Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
37
44 | Národní technická knihovna | National Library of Technology
64
45 | Národní technické muzeum | National Technical Museum
57
46 | Národní zemědělské muzeum Praha | National Museum of Agriculture Prague 59
47 | Novoměstská radnice | New Town Hall
71
48 | Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion
66
49 | Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Malá vila | The small House
63
50 | Poštovní muzeum | Postal Museum 13
51 | Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky
Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply
23
52 | The Chemistry Gallery | The Chemistry Gallery
23
53 | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | Museum of Decorative Arts in Prague
Hlavní budova | Main Building
80
7
Seznam institucí | List of Institutions
54 | Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague
Armádní muzeum Žižkov | The Army Museum Žižkov
16
55 | Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague
Letecké muzeum Kbely | Aviation Museum Kbely
53
56 | Výtopna Zlíchov | Train Depot Zlíchov 77
57 | Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol
47
58 | Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Klausová synagoga | The Klausen Synagogue
8
59 | Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Španělská synagoga | The Spanish Synagogue
9
81
82
23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07
18:35 18:42 18:50 18:57 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35
V ČASOVÉM
18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37
OBDOBÍ
18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 19:00–24:00 HOD.
18:46 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46 BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:44 19:52
INTERVAL
18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 19:46 19:54
7–8 MINUT
Náměstí Republiky
Florenc
19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 19:55 20:03
19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55 20:02 20:10
Veletržní palác
Staroměstská
Výstaviště Holešovice 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:02
19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45 19:52 20:00
odj. 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:44 19:52
příj. 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48
Nádraží Holešovice
Troja
23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10 1:20 1:30 1:40
23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:13 1:23 1:33
23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02 1:12 1:22 1:32
23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:10 1:20 1:30
23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:44 0:52 1:02 1:12 1:22
23:25 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:58 1:08 1:18
23:17 23:25 23:32 23:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:50 1:00 1:10
23:15 23:23 23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:48 0:58 1:08
Výstaviště Holešovice 18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38
18:40 18:47 18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40
18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37
Veletržní palác
Nádraží Holešovice
23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07
18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Staroměstská
23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00
Staroměstská
Linkový JŘ linky 2
23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:10 1:20 1:30
23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02 1:12 1:22 1:32
Nemocnice Na Františku 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45 19:52 20:00
19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:02
23:34 23:42 23:49 23:57 0:04 0:12 0:19 0:27 0:34 0:42 0:49 0:57 1:07 1:17 1:27
18:57 19:04 19:12 19:19 19:27 19:34 19:42 19:49 19:57
Dlouhá třída
23:33 23:41 23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:06 1:16 1:26
18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56
23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:46 0:54 1:04 1:14 1:24
23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:44 0:52 1:02 1:12 1:22
23:23 23:31 23:38 23:46 23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:56 1:06 1:16
Náměstí Republiky
Florenc
Armádní muzeum
Vítkov
Armádní muzeum
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00 HOD.
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
23:10 23:18 23:25 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:43 0:53 1:03
23:12 23:20 23:27 23:35 23:42 23:50 23:57 0:05 0:12 0:20 0:27 0:35 0:45 0:55 1:05
18:33 18:40 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33
Dlouhá třída
23:16 23:24 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:49 0:59 1:09
23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00
23:09 23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:42 0:52 1:02
18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Staroměstská
Nemocnice Na Františku 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32
Linkový JŘ linky 1
Jízdní řády | Timetables
18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 19:12 19:16 19:20
Hlavní nádraží
18:32 18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04
18:37 18:41 18:45 18:49 18:53 18:57 19:01 19:05 19:09
18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 19:12
18:46 18:50 18:54 18:58 19:02 19:06 19:10 19:14 19:18
18:51 18:55 18:59 19:03 19:07 19:11 19:15 19:19 19:23
18:55 18:59 19:03 19:07 19:11 19:15 19:19 19:23 19:27
18:57 19:01 19:05 19:09 19:13 19:17 19:21 19:25 19:29
Malostranská
Hradčanská
Vozovna Střešovice
Hradčanské nám.
Pražský hrad
Malostranská
Staroměstská
18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38
18:41 18:48 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41
Karlovy lázně
Masarykovo nábřeží
Švandovo divadlo
Staroměstská
Malostranská
18:50 18:57 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35 19:42 19:50
18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48
Malostranské náměstí 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45
18:34 18:41 18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34
18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36
Staroměstská
Linkový JŘ linky 5
18:30 18:34 18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02
Staroměstská
Linkový JŘ linky 4
18:54 18:58 19:02 19:06 19:10 19:14 19:18 19:22 19:26
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
4 MINUTY
0:17 0:21 0:25 0:29 0:33 0:37 0:41 0:45 0:50 0:55 1:00 1:05 1:10 1:15
0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:40 0:44 0:48 0:53 0:58 1:03 1:08 1:13 1:18
23:35 23:42 23:50 23:57 0:05 0:12 0:20 0:27 0:35 0:42 0:50 0:57 1:05 1:12 1:20
23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:10 1:18
23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:07 1:15
23:26 23:33 23:41 23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:03 1:11
23:23 23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:00 1:08
23:21 23:28 23:36 23:43 23:51 23:58 0:06 0:13 0:21 0:28 0:36 0:43 0:51 0:58 1:06
23:19 23:26 23:34 23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04
0:25 0:29 0:33 0:37 0:41 0:45 0:49 0:53 0:57 1:02 1:07 1:12 1:17 1:22 1:27
0:23 0:27 0:31 0:35 0:39 0:43 0:47 0:51 0:55 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20 1:25
0:19 0:23 0:27 0:31 0:35 0:39 0:43 0:47 0:51 0:56 1:01 1:06 1:11 1:16 1:21
0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:34 0:38 0:42 0:46 0:51 0:56 1:01 1:06 1:11 1:16
0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00 1:05 1:10
0:05 0:09 0:13 0:17 0:21 0:25 0:29 0:33 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02 1:07
0:00 0:04 0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02
23:58 0:02 0:06 0:10 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00
0:22 0:26 0:30 0:34 0:38 0:42 0:46 0:50 0:54 0:59 1:04 1:09 1:14 1:18 1:24
18:45 18:49 18:53 18:57 19:01 19:05 19:09 19:13 19:17
I.P.Pavlova
0:11 0:15 0:19 0:23 0:27 0:31 0:35 0:39 0:44 0:49 0:54 0:59 1:04 1:09
0:13 0:17 0:21 0:25 0:29 0:33 0:37 0:41 0:46 0:51 0:56 1:01 1:06 1:11
0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:40 0:44 0:48 0:52 0:57 1:02 1:07 1:12 1:17 1:22
18:41 18:45 18:49 18:53 18:57 19:01 19:05 19:09 19:13
Vyšehrad
0:10 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:34 0:38 0:43 0:48 0:53 0:58 1:03 1:08
Staroměstská
18:39 18:43 18:47 18:51 18:55 18:59 19:03 19:07 19:11
Karlov
Nemocnice Na Františku 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 19:12 19:16 19:20 19:24
18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02 19:06 19:10
I.P.Pavlova
0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:41 0:46 0:51 0:56 1:01 1:06
0:00 0:04 0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02
18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08
Muzeum
0:04
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
0:06
19:00–24:00
0:07
HODIN
BUDE NA LINCE 0:09
JEDNOTNÝ
0:13
INTERVAL
4 MINUTY
0:16
23:58 0:02 0:06 0:10 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00
18:30 18:34 18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02
Staroměstská
Nemocnice Na Františku 18:32 18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04
Linkový JŘ linky 3
Jízdní řády | Timetables
83
84
19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 0:21 0:51 1:21
19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 0:24 0:54 1:24
19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 0:27 0:57 1:27
19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 0:14 0:44 1:14 1:44
Letňany
Prosek
Staroměstská
19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 0:08 0:38 1:08
Ctěnice
Letecké muzeum
18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 0:24 0:54
18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 0:28 0:58
Letecké muzeum
18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 0:20 0:50
Letňany
18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 0:05 0:35
Prosek
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
10 MINUT
Staroměstská
Linkový JŘ linky 6 – Tento spoj zajííždí do zastávky Ctěnice
19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19 20:29 20:39
Staroměstská
▼
19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22
▼
18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19
▼
Prosek
▼
Letňany
▼
18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16
▼
Letecké muzeum
▼
18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13
Letecké muzeum
▼
18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09
Letňany
▼
18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05
Prosek
Ctěnice
18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50
Staroměstská
Linkový JŘ linky 6 – Tento spoj nezajííždí do zastávky Ctěnice
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09 1:19 1:29 1:39
23:12 23:22 23:32 23:42 23:52 0:02 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22
23:09 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09 1:19
23:06 23:16 23:26 23:36 23:46 23:56 0:06 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16
▼
23:03 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 0:03 0:13 0:23 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13
22:59 23:09 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09
22:55 23:05 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05
22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50
Jízdní řády | Timetables
18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50
18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55
18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58
18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00
18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03
18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10
18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14
19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22
19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25
19:07 19:17 19:27 19:37 19:47 19:57 20:07 20:17 20:27
19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26 20:36
Staroměstská
Korunovační
Pelléova
Dejvická
Vozovna Střešovice
Muzeum populární hudby
Obora Hvězda
Vozovna Střešovice
Dejvická
Pelléova
Korunovační
Staroměstská
Linkový JŘ linky 8
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA
LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
10 MINUT
0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:11 1:18
0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:46 0:54 1:02 1:09
0:06 0:13 0:21 0:28 0:36 0:43 0:51 0:59 1:06
0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:55 1:02
0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:53 1:00
23:36 23:46 23:56 0:06 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16 1:26 1:36 1:46
23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40
23:27 23:37 23:47 23:57 0:07 0:17 0:27 0:37 0:47 0:57 1:07 1:17 1:27 1:37
23:25 23:35 23:45 23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05 1:15 1:25 1:35
23:22 23:32 23:42 23:52 0:02 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22 1:32
23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 0:04 0:14 0:24 0:34 0:44 0:54 1:04 1:14 1:24
23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20
23:03 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 0:03 0:13 0:23 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13
23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10
22:58 23:08 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 0:08 0:18 0:28 0:38 0:48 0:58 1:08
22:55 23:05 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05
22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00
23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52
V ČASOVÉM OBDOBÍ
19:00–24:00 HODIN 23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54
BUDE NA LINCE
Sparta
18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36
23:21 23:28 23:36 23:43 23:51 23:58
JEDNOTNÝ INTERVAL
Muzejní
18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39
23:24 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01
7–8 MINUT
Staroměstská 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48
23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10
Malostranská 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32
Staroměstská 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Linkový JŘ linky 7
Jízdní řády | Timetables
85
86
18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32
18:34 18:41 18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34
18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38
18:41 18:48 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41
18:42 18:49 18:57 19:04 19:12 19:19 19:27 19:34 19:42
18:44 18:51 18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44
18:46 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46
18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49
18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36 19:43 19:51
18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 19:45 19:53
18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55
18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56
18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59
19:01 19:08 19:16 19:23P 19:31 19:38P 19:46 19:53P 20:01
Karlovy lázně
Masarykovo nábřeží
Výtoň
Karlovo náměstí
Štěpánská
I.P.Pavlova
I.P.Pavlova
Hlavní nádraží
Armádní muzeum
Florenc
Náměstí Republiky
Dlouhá třída
Nemocnice Na Františku
Staroměstská
18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:35 21:50 22:05 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05
18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:38 21:53 22:08 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08
18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:42 21:57 22:12 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12
Smíchovské nádraží
0:27 0:42 0:57 1:12
0:23 0:38 0:53 1:08
0:20 0:35 0:50 1:05
23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:53 1:01 1:08 1:16 1:23 1:31
23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:51 0:59 1:06 1:14 1:21 1:29
23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:03 1:11 1:18 1:26
23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10 1:17 1:25
23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:00 1:08 1:15 1:23
23:43 23:51 23:58 0:06 0:13 0:21 0:28 0:36 0:43 0:51 0:58 1:06 1:13 1:21
23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04 1:11 1:19
23:38 23:46 23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:53 1:01 1:08 1:16
23:36 23:44 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:51 0:59 1:06 1:14
23:34 23:42 23:49 23:57 0:04 0:12 0:19 0:27 0:34 0:42 0:49 0:57 1:04 1:12
23:33 23:41 23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:03 1:11
23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:00 1:08
Smíchovské nádraží
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA
LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
23:26 23:34 23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04
23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02
23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00
MeetFactory
Linkový JŘ linky10
18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Staroměstská
Linkový JŘ linky 9
Jízdní řády | Timetables
Hlavní organizátoři:
Národní muzeum, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Asociace muzeí a galerií ČR
Spoluorganizátoři:
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Bulharský kulturní institut, Dům národnostních menšin, Fakulta
architektury ČVUT v Praze, Galerie AMU, Galerie Anderle, Galerie Emilie Paličkové, Galerie hlavního
města Prahy, Goethe-Institut, Knihovna Václava Havla, Langhans – Centrum Člověka v tísni, MeetFactory,
Městská knihovna v Praze, Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM, Muzeum hlavního města
Prahy, Muzeum Karla Zemana, Muzeum kávy Alchymista, Muzeum městské hromadné dopravy v Praze,
Muzeum Montanelli, Muzeum Policie České republiky, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze,
Národní kulturní památka Vyšehrad, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Národní
technická knihovna, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum Praha, Novoměstská
radnice, Památník národního písemnictví, Poštovní muzeum, Technické a dokumentační muzeum pražské
energetiky, The Chemistry Gallery, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Vojenský historický ústav
Praha, Výtopna Zlíchov, Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, Židovské muzeum v Praze
Partneři akce:
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy
Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.
www.prazskamuzejninoc.cz
Layout: ViaGaudium s.r.o.
Vydala: Asociace muzeí a galerií ČR
ISBN 978-80-86611-57-0
Main organizers:
National Museum, Prague Public Transport Company, Inc., Czech Association of Museums and Galleries
Co-organizers:
Anderle Gallery, Bulgarian Cultural Institute, City Gallery Prague, City of Prague Museum, Coffee Museum,
Emilie Palickova Gallery, Faculty of Architecture – CTU in Prague, Gallery of Academy of Performing Arts
in Prague, Goethe-Institut, House of National Minorities, Jewish Museum in Prague, Karel Zeman Museum,
Langhans - People in Need Center, MeetFactory, Municipal Library of Prague, Museum and Archive of
Popular Music, Museum Montanelli, Museum of Czech Police, Museum of Decorative Arts in Prague,
National Film Archive, National Gallery in Prague, National Library of Technology, National Museum of
Agriculture Prague, National Technical Museum, New Town Hall, Postal Museum of the Czech Post, Prague
Botanic Garden, Prague Hlahol, Prague Public Transport Museum, Round-House Zlíchov, Technical and
Documentary Museum of Prague Power Supply, The Chemistry Gallery, The Military History Institute
Prague, The Museum of Czech Literature, The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
in Prague, Vaclav Havel Library, Vyšehrad National Cultural Monument
Partners of the Prague Museum Night:
Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall
The action takes place with financial support by the Ministry of Culture of the Czech Republic and
Prague City Hall.
www.prazskamuzejninoc.cz
Layout: ViaGaudium s.r.o.
Publisher: Czech Association of Museums and Galleries
ISBN 978-80-86611-57-0
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Bulharský kulturní institut, Dům národnostních
menšin, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Galerie AMU, Galerie Anderle, Galerie
Emilie Paličkové, Galerie hlavního města Prahy, Goethe-Institut, Kino Ponrepo,
Knihovna Václava Havla, Langhans – Centrum Člověka v tísni, MeetFactory, Městská
knihovna v Praze, Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM, Muzeum
hlavního města Prahy, Muzeum Karla Zemana, Muzeum kávy Alchymista, Muzeum
městské hromadné dopravy v Praze, Muzeum Montanelli, Muzeum Policie
České republiky, Národní galerie v Praze, Národní kulturní památka Vyšehrad,
Národní muzeum, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Národní technická knihovna, Národní technické muzeum, Národní zemědělské
muzeum Praha, Novoměstská radnice, Památník národního písemnictví, Poštovní
muzeum, Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky, The Chemistry
Gallery, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Vojenský historický ústav Praha,
Výtopna Zlíchov, Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, Židovské muzeum v Praze
13
PARTNEŘI:
V objektech NKP Vyšehrad symbolické vstupné. Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Podobné dokumenty

tetička southindian

tetička southindian desky, za dob jeho mládí celuloidový film ještě neexistoval. Jan Havlasa se narodil 22.12.1883 v Teplicích, vystudoval filosofickou fakultu v Praze a v roce 1904 odjel jako reportér do St Louis v U...

Více

Čín aa - Jan J. Safarik: Air Aces

Čín aa - Jan J. Safarik: Air Aces © Clavework Graphics, http://www.clavework-graphics.co.uk/

Více

zde - City Revue

zde - City Revue alfarezidence DOKONČENA!

Více

Brožura pro tisk - Pražská muzejní noc 2016

Brožura pro tisk - Pražská muzejní noc 2016 čase (19.00 až 1.00 hodin) a vstup a doprava zdarma. Doprava je zajištěna speciálními autobusovými linkami Dopravního podniku hlavního města Prahy. Centrální přestupní bod linek je na nám. Jana Pal...

Více

ZIMA/LÉTO 2015 - Čechoaustralan

ZIMA/LÉTO 2015 - Čechoaustralan vybraných nově přijatých virtuálních tváří, ba mnohdy i přátel přátel, činí z Facebooku něco, co vás může nebývale a nečekaně příjemně i užitečně obohatit. Jako samostatná aplikace oddělením ‚chatu...

Více

Brožura - pro tisk - Pražská muzejní noc 2016

Brožura - pro tisk - Pražská muzejní noc 2016 v netradičním nočním čase (19.00 až 1.00 hodin) a vstup a doprava zdarma. Doprava je zajištěna speciálními autobusovými linkami Dopravního podniku hlavního města Prahy. Centrální přestupní bod line...

Více