Neckermann Auto / Bahn / Bus / Ferienwohnungen

Komentáře

Transkript

Neckermann Auto / Bahn / Bus / Ferienwohnungen
Výročí DZT
Prostor pro efektivní spolupráci – zahraniční zastoupení
DZT slaví výročí
Frankfurt nad Mohanem, 20. prosince 2012 – z pověření spolkové vlády reprezentuje
Německá turistická centrála (DZT) na zahraničních trzích turistickou destinaci Německo. Jejím hlavním úkolem je realizace marketingových aktivit, především propagace této turistické země, a posilování její image. Všechny své aktivity koordinuje
DZT přes svých 6 regionálních zastoupení, která se skládají 11 zahraničních zastoupení a 19 marketingových agentur. Tři z těchto zahraničních zastoupení slaví
v roce 2012 velká výročí – zastoupení v Belgii a Amsterdamu existuje již od roku
1952, a slaví tak v letošním roce své šedesáté jubileum. Kancelář ve Vídni byla otevřena roku 1957 a má za sebou již 55 let činnosti. „ Jsme velmi hrdí na nasazení a
výsledky našich zahraničních zastoupení. Současný růstový trend počtu přenocování
nás utvrzuje v tom, že činnost DZT je kontinuálně velmi úspěšná, „ říká Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály.
Další rekord příjezdového cestovního ruchu v Německu
Statistický úřad registroval v roce 2011 rekordní počet přenocování zahraničních
hostů v Německu - 63,7 milionů přenocování, což představovalo meziroční nárůst
o 5,7 procent. Po takto úspěšném roce jsou i pro letošní rok, 2012, předpokládány
rekordní výsledky: od ledna do října 2012 přenocovalo v Německu průběžně 60 milionů hostů, což představuje 8 procentní nárůst v porovnání se stejným obdobím minulého roku.
Každý šestý zahraniční turista v Německu pochází z Nizozemí
Na nejvyšší příčce v počtu přenocování se mezi zahraničními hosty umístilo Nizozemí s 10,7 miliony přenocováními. Každý šestý zahraniční host Německa tak pocházel právě z Nizozemí. „Počet přenocování nizozemských hostů se od roku 2001
téměř zdvojnásobil. V roce 2001 přenocovalo v Německu asi 5,5 milionů nizozemských turistů, v roce 2011 to bylo již 10,7 milionů. S těmito výsledky vedou statistiky
přenocování zahraničních hostů nizozemští návštěvníci již od roku 1971,“ zdůrazňuje
Petra Hedorfer. Od ledna do září letošního roku bylo zaznamenáno již 9,1 milionů
přenocování hostů z Nizozemí. To odpovídá meziročnímu nárůstu v hodnotě 3,1
procent. Image turistické země Německo je u nizozemských hostů na velmi vysoké
úrovni. V jednom z šetření obdržela turistická země Německo na škále od 1 (velmi
spokojeni) až 6 (spíše zklamáni) od těchto hostů známku 1,91 v sekci celková spokojenost.
Silné přírůstky také z Belgie a Rakouska
Také počty přenocování u hostů pocházejících z Belgie jsou v porovnání s minulým
rokem s nárůstem 5,6 procent od ledna do září letošního roku velmi příznivé. V prvních devíti měsících dosáhla DZT již 2,3 milionů přenocování belgických hostů.
V mezinárodním srovnání se Belgie ocitá z hlediska počtu přenocování na osmé
pozici, a Německo se tak stává hned za Francií nejoblíbenější evropskou destinací
Belgičanů. Také belgičtí hosté hodnotí turistickou zemi Německo velmi pozitivně:
Německo tak obdrželo ve výzkumu za celkovou spokojenost známku 1,96.
Rovněž statistiky přenocování rakouských hostů jsou velmi pozitivní: S dosavadními
2,5 miliony přenocování od ledna do září 2012 zaznamenala DZT meziroční nárůst
u tohoto trhu ve výši 6,3 procent. Tato sousední země Německa se tak v celkové
statistice přenocování umístila na šestém místě.
O DZT (Německé turistické centrále)
Německá turistická centrála (DZT/Deutsche Zentrale für Tourismus), národní turistická centrála se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, je inovativním a kompetentním marketingovým
poskytovatelem služeb pro destinaci Německo. Zastupuje turistickou zemi Německo na základě pověření Spolkovým ministerstvem průmyslu a technologie a je jím i na základě rozhodnutí Spolkového sněmu finančně podporována. Německá turistická centrála (DZT) rozvíjí
a komunikuje strategie a produkty s cílem vytvářet pozitivní image Německa v zahraničí a
rozvíjení incomingu v Německu. Tyto aktivity jsou realizovány ve 30 zahraničních zastoupeních.

Podobné dokumenty

TZ_DZT prezentovala filmový projekt GOLD v rámci

TZ_DZT prezentovala filmový projekt GOLD v rámci Production. Spolkový ministr Dr. Hans-Peter Friedrich společně s Willi Lemkem převzali patronát nad tímto projektem. O DZT Německá turistická centrála (DZT) je německým národním úřadem cestovního r...

Více

TZ_Germany Travel Mart

TZ_Germany Travel Mart vinařství, stejně jako bezbariérové cestování.

Více

Největší workshop příchozího cestovního ruchu o

Největší workshop příchozího cestovního ruchu o Workshop informuje o Německu jako zemi cestovního ruchu Centrem dění na tomto světově největším B2B veletrhu pro příchozí cestovní ruch je dvoudenní workshop, který se letos bude konat v areálu Lip...

Více