Digitálny prietokomer plynov model GC868

Komentáře

Transkript

Digitálny prietokomer plynov model GC868
PANAMETRICS
09/2001
Digitální průtokoměr plynů Model GC868
DigtalFlowTM
Digitální průtokoměr DigitalFlowTM GC868 dosahuje vynikající výsledky v ultrazvukové technologii měření plynů
proudících v kovovém potrubí pod vysokým anebo nízkým tlakem a to využitím upínacieho systému sond. Přístroj
používá metodu měření korelovaného času průchodu signálu (Transit-TimeTM), která v ultrazvukovém měření
průtoku poskytuje přesné a stabilní údaje bez potřeby porušení anebo narušení toku média.
Aplikace
Přístroj GC868 může být použitý při mnohých druzích měření průtoku plynů. V následujícím textu jsou
uvedeny jen typické příklady:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Přeprava zemního plynu
Distribuce zemního plynu
Stlačený vzduch
Separace vzduchu
Zpracování plynu
Palivové plyny
Erozivní, korozívní, toxický, velmi čistý anebo sterilní plyn.
Libovolný plyn v potrubí z různého materiálu
Vlastnosti a charakteristické znaky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Volná instalace, upnutím
Bez smáčených součástek
1 anebo 2 kanály (dráhy)
Bez pohyblivých součástek
Bez tlakových úbytků
Výstup rychlosti šíření ultrazvuku
Jednoduchá instalace
Standardní objemový výpočet
Seznamte se s upínacím průtokoměrem plynů, prvním svého druhu na světě
Mnozí experti si mysleli, že je nemožné vyvinout upínací ultrazvukový průtokoměr pro plyny. Firma
Panametrics však po rozsáhlém výzkumu překonala všechny technické překážky a jako první firma na
světě předvedla unikátní technologii v ultrazvukovém měření průtoku plynů, proudících v potrubí z
různých materiálů při vysokém anebo nízkém tlaku – průtokoměr DigitalFlow GC868.
Z retrospektivního hlediska byly upínací průtokoměry doposud určeny jen na měření v průtoku
kapalin. Existující metody nebyly použitelné pro kovová potrubí, ve kterých proudily plyny, proto
firma Panametrics vyvinula nový systém, kde se tato překážka odstranila. Firma si podala patentovou
přihlášku a momentálně se o ní rozhoduje.
Nový měřící přístroj bol intenzívně testován na kovových potrubích obsahujících vzduch, vodík a
zemní plyn a to pro průměry potrubí v rozsahu 3 až 36 palců. Pomocí patentovaných technik měření
doby přechodu ultrazvuku (Transit-Time), se dosahuje ukázková přesnost měření (2 % z hodnoty) a v
případě časově zprůměrněné hodnoty je to dokonce až 1 % z hodnoty. Naměřená data poukazují na
opakovatelnost 0,5 % z hodnoty.
Jelikož digitální průtokoměr GC868 měří průtok libovolného plynu, je speciálně použitelný pro
měření erozivních, korosivních, toxických, velmi čistých anebo sterilních plynů, případně při aplikacích,
kde proražení potrubní stěny nepřichází do úvahy. Protože se nic neproráží ani neřeže, významně se snižují
náklady na instalaci. Přístroj nemá žádné smáčené anebo pohyblivé součástky, nevyžaduje žádnou údržbu,
nezpůsobuje úbytky tlaku a má velmi širokou rozsahovou schopnost.
Tato nová s ničím doposud neporovnatelná technologie rozšiřuje všechny výhody bezkontaktního měření
průtoku plynů.
Průtokoměr GC 868 – všeobecné informace
1
PANAMETRICS
09/2001
Obrázek vpravo nahoře: Tok plynu
Sondy
Dráha ultrazvuku
Obrázek dole: Běžné uspořádání měřícího systému při standardním měření průtoku
Předzesilovač
Sonda vysílající signál v směru proudění média
Sonda vysílající signál v proti směru proudění média
Volitelný tlakový snímač
Volitelný snímač teploty
Obrázek vlevo nahoře: Technologicky zdokonalené sondy na měření plynu od firmy Panametrics
Obrázek dole:
:
:
:
:
Bez pohyblivých součástek
Bez tlakových úbytků
Bez údržby
Bez smáčených součástek
Měření průtoku s upnutím sond může být provedeno od 15 do 30 minut.
Upínací fixační přípravky CFG-V4 a CFG-V8
jsou používány pro potrubí průměrů 3 až 8 palců.
Upínací fixační přípravek CFG-PI je používaný
pro potrubí průměrů 8 až 36 palců.
Technologicky zdokonalené upínací sondy pro měření plynu.
Nové sondy typu C-RL od firmy Panametrics jsou speciálně vyvinuty pro měření průtoku plynů.
Představují vysokou úroveň inovace ve vyhotovení ultrazvukových sond a jsou integrální součástí
systému na měření průtoku s upínací technikou.
Široký rozsah rozměrů potrubí a podmínek průtoku.
Digitální průtokoměr GC868 je schopen měřit průtok daného média pro široký rozsah rychlostí v
potrubí malých, či velkých průměrů. Může být použitý na potrubí průměru v rozsahu 3 až 36 palců
(7,6 cm až 0,9 m) a rychlostí z intervalu ± 1,0 až ±100ft/s (± 0,3 až ± 30 m/s).
Žádné úbytky tlaku, žádná údržba.
Sondy typu C-RL jsou na potrubí přichyceny z vnější strany, proto se při instalaci nenaruší průtok, ani
nedojde k nijakému úbytku tlaku. Průtokoměr GC868 nemá žádné součástky, které by byly zdrojem
nečistot anebo shromažďovaly úlomky. Také neobsahuje pohyblivé součástky, které by se opotřebovaly. Z
uvedených důvodů nejsou nutno používat maziva anebo provádět rutinní údržbu.
Pohodlná instalace.
Přímá instalace je další výhoda systému na měření průtoku přístrojem GC868. Systém obsahuje jeden
pár sond na kanál, upínací přípravek, předzesilovač a elektronickou konzolu. Sondy jsou přichyceny
na potrubí z vnější strany. Elektronická konzola může být umístěna až do 500 stop (150 m) od místa
instalace sond. Nastavení a výstupní volby umožňují přizpůsobit digitální průtokoměr GC868 pro
libovolný proces.
Na dosažení maximální přesnosti měření, použijte dvoukanálový měřící přístroj, který dokáže zprůměrovat
měřený průtok média pro dvě různé dráhy ultrazvuku na stejném místě anebo na dvou různých místech na
stejném potrubí. Dvoukanálový měřící přístroj může být taktéž použitý i na měření průtoku plynu ve dvou
různých potrubích.
Průtokoměr GC 868 – všeobecné informace
2
PANAMETRICS
09/2001
Programování průtokoměru - lokální anebo na dálku počítačem.
Uživatelský program pro přístroj GC868 nejen lehce spustí měření, ale ho i přizpůsobuje pro různé
procesní podmínky. Postupně (krok za krokem), si program vyžádá všechny nutné potrubní parametry
a jiné informace, které mohou být zadány klávesnicí přístroje anebo přes osobní počítač, ve kterém je
instalovaný softvér PanaViewTM.
Obrázek: Měření s upínacím ultrazvukovým průtokoměrem odstraňuje většinu nákladů, které jsou
spojeny s konvenčním měřením průtoku.
Ö Nejlepší cena pro vaše peníze:
Upínací ultrazvukový průtokoměr model GC 868 od firmy Panametrics!
Diagram – vodorovná osa: (způsoby měření průtoku plynu)
Vortex
Termální disperze
Coriolis
Clonka
Annubar
Upínací průtokoměr GC868
Diagram – svislá osa: (NÁKLADY)
Náklady na odvětrávání produktu, aby se uzavřelo potrubí pro instalaci
Náklady na ztráty produktu kvůli odstavení systému
Instalační náklady na úpravu (odřezání) potrubí a přivaření přírub a/anebo proražení otvoru
Náklady na údržbu – kalibrace a/anebo čištění
Výměna opotřebovaných, zkorodovaných smáčených součástek během provozu přístroje
Náklady spojené s úbytkem tlaku během životnosti přístroje
Kapitálové (pořizovací) náklady
Celkové náklady na průtokoměr během jeho životnosti
Porovnejte si náklady na instalaci, údržbu, servis atd. Velmi rychle zjistíte, že jiné technologie měření
průtoku, které se na prvý pohled zdají být laciné, v konečném důsledku dosahují vysoké celkové
náklady.
Digitální průtokoměr je mnohostranně využitelný
Přístroj GC868 měří rychlost, aktuální objemový průtok anebo standardní objemový průtok v plynu.
Ostatní digitální průtokoměry od firmy Panametrics pro plyny měří hmotnostní průtok páry (model
GS868) anebo flérových odplynů (model GF868). Dostupné jsou i ultrazvukové průtokoměry pro
různé druhy kapalin. Navštivte naši webovou stránku a seznamte se s naší kompletní nabídkou.
" www.panametrics.com !
Průtokoměr GC 868 – všeobecné informace
3

Podobné dokumenty

Výplach žaludku

Výplach žaludku  POUČIT – nutno rychle vypít velké množství roztoku  po výplachu – vypije dle ordinace lékaře roztok asktivného uhlí  NUTNO – po celý výkon sledovat stav nemocného  vypláchne si dutinu ústní  ...

Více

usA - IVAO-CZ

usA - IVAO-CZ UA4A ORBS OBBI VTBD OLBA VABB VECC OSDI OEDR OTBD OMDB OEJN OAKB OPKC WMKK OKBK OPLA VOMM

Více

8. Měření kinetiky dohasínání fluorescence v časové doméně

8. Měření kinetiky dohasínání fluorescence v časové doméně různě dlouhou prodlevou po excitačním pulzu Díky horšímu rozlišení (IRF~3 ns) a systematickým artefaktům prakticky opuštěna, nyní se v některých aplikacích začíná vracet Výhody: - relativně levná -...

Více

Svoboda vůle a přístup k informacím o vlastních

Svoboda vůle a přístup k informacím o vlastních silný pocit, že jsou svobodnými autory svých rozhodnutí. Pocit, že se rozhodli ze své svobodné vůle a pouze oni sami jsou za své akce odpovědní. Na předpokladu svobodné vůle je založeno mnoho spole...

Více

Ultrazvukový přístroj na měření tloušťky Model 26MG

Ultrazvukový přístroj na měření tloušťky Model 26MG Model 26MG Ultrazvukový přístroj na měření tloušťky, Model 26MG, představuje dokonalou kombinaci jednoduchého provozu, nízkých nákladů a velké provozní výkonnosti. Tento přístroj patří mezi nejkval...

Více

Panametrics-NDT Epoch LT

Panametrics-NDT Epoch LT - Expanded Range - Echo - Echo - měření tloušťky - AWS D1.1

Více

1) Katalogový list 2088

1) Katalogový list 2088 Řada 2088 je v provedení pro měření relativního nebo absolutního tlaku. Měření jsou prováděna v rozsazích až do 27 500 kPa. Pro měření se využívá pevné polysilikonové čidlo, které je od procesu odd...

Více