Černostrakaté Novinky 1/2012

Komentáře

Transkript

Černostrakaté Novinky 1/2012
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
HOL ST E I N CAT T L E BR E E DE R S A SSOCI AT ION OF T H E CZ ECH R E PU BL IC
1/2012
2 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Obsah
novinky
černostrakaté
www.holstein.cz
3
6
Jak si dnes vedou
nejpopulárnější genomičtí býci
roku 2009?
Letální haplotypy ovlivňují
plodnost
7
Vizuální systém hodnocení
zdravotního stavu telat
9
Nejpoužívanější otci býků
Sudan a Epic celosvětová
popularita těchto býků
ISSN 1214-6293
MK ČR E 15442
Publikace pro členy Svazu
Vydavatel:
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.
se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Přehled o pracovištích
a pracovnících Svazu
Sídlo organizace
a adresa pro fakturaci:
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
IČO: 507024, DIČ: CZ00507024
č. účtu: 11231111/0100
KB Praha – západ
e-mail: [email protected]
Webové stránky Svazu:
www.holstein.cz
Předseda Svazu:
Ing. Karel Horák
tel.: 325 655 334, mobil: 602 387157,
fax: 325 655 357
e-mail: [email protected]
Adresa bydliště: 289 05 Žehuň č. 116
12
Poporodní paréza
(hypokalcemické ulehnutí)
14
Nejlepší krávy podle SIH-K
16
TOP 100 býků dle SIH
18
Plemenné hodnoty
Výkonný ředitel:
Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.
tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251
mobil: 602 116 740
e-mail: [email protected]
Cysty na vaječníku
Monika Novotná
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
e-mail: [email protected]
24
27
Co je důležitější,
výživa nebo komfort krav
Pracoviště Svazu:
Hradištko 123; Hradištko; 252 09
Ivana Jiráková
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
e-mail: [email protected]
Ing. Aleš Bychl – tajemník
tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251
mobil: 607 999 442
e-mail: [email protected]
Ing. David Lipovský – odborný pracovník
tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251
mobil: 602 116 742,
e-mail: [email protected]
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
HOL ST E IN CAT T L E BR E E DE RS A SSOCI AT ION OF T H E
CZECH R EPUBL IC
1/2012
Ing. Ladislav Vondrášek jun.
– odborný pracovník
tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251
mobil: 602 707 141
e-mail: [email protected]
Titulní foto:
Ilustrační foto.
Tisk:
Tiskárna WENDY s.r.o., Mělník
E-mail: [email protected]
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 3
Jak si dnes vedou
Zklamání přinesl propad hodnot u kanadského býka
Wabash Way Arbora
nejpopulárnější genomičtí
býci roku 2009?
Šlechtění a hlavně to nejvyšší tedy
produkce býčků, je především
o správných rozhodnutích ve správnou chvíli. Správný výběr ovlivní
příští generace. Správná rozhodnutí
udržují genetický pokrok ve stoupajícím trendu. Na druhou stranu jsou
neustále podrobována pečlivému vyhodnocování výpočtem plemenných
hodnot. Zvolila se správná strategie,
vybrali jsme správný rodičovský
pár? Časopis HI se zpětně podíval
na první nabízené genomické býky
roku 2009, roku kdy si býci s pouze genomickými hodnotami začali
ukusovat z koláče trhu.
Uplynulé tři roky ve světě holštýnského šlechtění jednoznačně patřily genomické revoluci. Před třemi lety, v roce
2009, začali chovatelé po celém světě
v různé míře využívat býky s DNA skenem. Od té doby se podíl takto „prověřených“ býků na trhu bleskově zvětšil.
Hlavním důvodem rychlého rozšíření
na trhu byla výše prezentovaných plemenných hodnot. Rovněž atraktivní
původy a mladá genetika nabízených
býčků, kteří jsou o 3 – 4 roky mladší
než konvenčně prověření plemeníci,
z čehož vyplývá benefit v rychlosti
genetického pokroku. Negativní stránkou věci je spolehlivost plemenných
hodnot. V průměru je asi o 20% nižší
než u prověřených býků. Takže šance, že si býci své genomické plemenné
hodnoty podrží i po prověření, je poměrně malá.
Je rovněž poměrně známý statistický jev, že zvláště nejvýše indexovaní genomáci mají také nejvyšší riziko
pádu v žebříčku. Dává to smysl. Stejně
jako dává smysl, že právě tito býci jsou
nejčastěji chovateli vybíráni. Právě jejich vysoké indexy totiž přitahují pozornost. Samozřejmě že jsou nejpoužívanější, míra rizika je kompenzována
vidinou získání nejvyššího genetického zisku.
4 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Genomoví průkopníci
Francouzský Roumarův syn Craneur v indexu propadl
bez toho, že by měl dojící dceru.
Jméno
Otec x otec matky
Společnost
Index
12/09
Index
12/11 Dcer
USA
Pine-Tree M Shampoo
Co-Op O-Style Oman J
Cabhi Austin Potter
Langs-Twin-B Cassino
Pine-Tree Spearmint
Klassic Big Time
Mr Regelcreek Shot Al
MS Atlees Aftershock
Scientific Destry RC
Pine-Tree M Sholten
Jenny-Lou Shottle Trump
Jenny-Lou Shotle Tornado
A-Elsbernd Mac Douglas
Opsal-P AltaBaron
Southland AltaTrigger
Wilmers AltaBerlage
Ronelee Toystory Domain
Joren Raptor RC
DudocToubib PRC
Bosdale Luxor
Wedgwood Pure Gold
Shottle x Pine-Tree Missy Martha (O-Man)
O-Man x Kings-Ransom Deva (Teamster)
Potter x Autumn-Ridge C Mandy (Rudolph)
Ramos x Raima Shottle of Candle (Shottle)
Shottle x Pine-Tree Outside Mint (Outside)
Mac x Regancrest Barbi (Shottle)
Shottle x MD-Maple-Dell Gold Ailey (Goldwyn)
Shottle x MD-Delight Durham Atlee (Durham)
Goldwyn x Scientific Debutante Rae (Durham)
Shottle x Pine-Tree Missy Martha (O-Man)
Shottle x Jenny-Lou Marshall 618
Shottle x Jenny-Lou Brett 632 (Brett)
Mac x J-Elsbernd Miss October (O-Man)
Toystory x Schaulane Lancelot Blond (Lancelot)
Goldwyn x Southland O-Man Belle 70 (O-Man)
Laudan x Wilmers Betsie 245 (Addison)
Toystory x Ronelee Outside Dabble (Outside)
Goldwyn x Stelbro Rebecca Jean (Talent)
Toystory x Dudoc Oswald Epidemie (Oswald)
Goldwyn x Ehrhardt Durham Liberty (Durham)
Goldwyn x Wedgwood Trixie Gibson (Gibson)
Genex-CRI
Genex-CRI
Genex-CRI
Genex-CRI
Select Sires
Select Sires
Select Sires
ABS Global
ABS Global
ABS Global
(BWM) Acceler.
Accelerated
Accelerated
Alta
Alta
Alta
TAG
TAG
TAG
Foundation
Foundation
gTPI
2314
2168
1960
2248
2330
2286
2400
2270
2284
2216
2264
2089
2139
2011
2084
2020
2385
2110
1844
1860
1730
TPI
1898
2180
1844
2057
1841
2239
2081
1962
1977
1778
1952
1683
1989
1771
1889
1948
2298
1922
1796
1746
1678
139
142
151
11
320
0
19
0
230
111
168
123
53
99
118
108
0
0
0
0
184
Holandsko
De Biesheuvel Sunrise
Southland Lewis
Delta Mazurka
Jardin x De Biesheuvel Javina 5 (O-Man)
Shottle x Southland Jocko Bobbie 5 (Jocko)
Goldwyn x Delta Leticia (Major)
CRV
CRV
CRV
gNVI
348
225
231
NVI
249
104
89
0
171
133
FRANCIE
Craneur
Bernac
Coldfriend
Cetammers
Bonton
Dirst
Roumare x Amarante (Shottle)
Shottle x Vojica 21 (Lancelot)
Bolton x Gen-I-Beq G Secret (Goldwyn)
Bolton xAbeille 3371 (O-Man)
Shottle x 3676 Umalie (Champion)
Bolton xJeltje 0472 (O-Man)
Genes Diff
Genes Diff
Genes Diff
Dynamis
Dynamis
Dynamis
gISU
160
161
151
184
156
179
ISU
137
154
143
180
149
158
0
76
0
0
32
0
Kanada
Regancrest Baltimor
Ardross Sterling RC
Vabash-Way Arbor
Shottle x Regancrest-PR Barbie (Durham)
Mr Burns x Misty Springs S Silk (Shottle)
Shottle x Wabash-Way M Annileigh (BWM)
Semex
Semex
Semex
gLPI
2434
2581
2937
LPI
1247
2249
1148
118
0
135
Je tedy velmi zajímavé podívat se
na to, jak první používaní genomáci klidně je nazvěme pionýry genomiky
– obstáli po svém prověření kontrolou
užitkovosti svých dcer. Byli vybráni
býci s nejvyššími genomicky predikovanými indexy v roce 2009, kteří byli
použiti ve větší míře. Porovnání je
možné díky anketě, kterou v roce 2009
časopis HI zorganizoval a ve které se
různých společností po celém světě
dotazoval na jejich nejpoužívanější
genomové býky roku 2009. Tento přehled byl publikován v lednovém čísle
časopisu 2010 spolu s plemennými
hodnotami, které byly k býkům publikovány. Nyní je přehled přepublikován
v nezměněném pořadí, pouze je doplněn o aktuální index z prosince 2011
spolu s údajem o počtu dojících dcer.
Okolo 60% býků už má dcery v kontrole užitkovosti, jejich počet je uveden
v posledním sloupci tabulky. Pokud je
ve sloupci uvedena 0, pak se dosud jedná pouze o genomické hodnoty. To je
přiklad třeba Klassic Big Time (USA).
Něktří býci již mají více než 100 dcer
a jejich plemenná hodnota tak pochází
z valné většiny z informací o produkci dcer. Příkladem je Scientific Destry,
redfaktorový Goldwynův syn. Něketří
býci mají zatím nedostatečný počet
dcer (například Cassino z USA) a jejich index je kombinací genomických
a konvenčních plemenných hodnot.
Pády
Co jsme zjistili? Ze všech 33 nejprodávanějších genomáků roku 2009, pouze
jeden zvýšil své plemenné hodnoty:
O-Style. V prosinci 2009 měl tento O-Manův syn gTPI 2168 a v prosinci
2011 TPI 2180 (na základě 142 dojících
dcer). Ostatním býkům index ve větší či menší míře spadl. Býci, kterým
se tak stalo, jsou například Delta Mazurka a Wabash Way Arbor, kteří se
dostali na míň než polovinu v okamžiku, kdy se jim začala započítávat
produkce dcer. Jak již bylo výše zmíněno, zhruba 60% ze seznamu již má
dcery v produkci. Zbylých 40% dosud
dcery nemá a jejich index je čistě genomický. Ale i těmto býkům jejich index v míře větší či menší poklesl. Býci,
kteří si původní výši indexu zachovali
nejlépe, jsou: USA býci Big Time a Domain a francouzský býk Cetammers.
U těchto jmenovaných během dvou
let nedošlo k poklesu hodnoty indexu.
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 5
Nedařilo se holandskému Sunrisovi,
jehož genomický index klesl o čtvrtinu, následován býky Craneur, Aftershock a Shot Al u kterých pokles činil
12 – 14%. Ještě jednou zdůrazňujeme,
že to je propad v indexu bez započtení
produkce jediné dcery. S veškerým respektem k hvězdným původům těchto
genomických bestsellerů roku 2009
musíme poznamenat, že bez ohledu
na to zda mají nebo nemají dcery v produkci, si kromě jednoho nebyli schopni udržet své genomické plemenné
hodnoty.
Konvenční alternativy
Podívejme se na jejich konvenční alternativy v podobě prověřených býků
prodávaných v daném období. Z americké top-5ky srpna 2009 vybíráme
býky: Man-O-Man, Planet, Garrett,
Bronco a Bolton. V srpnu měli TPI
v rozmezí 2232 po 2057 s průměrem
2148. Dnes tito samí býci jsou v rozpětí 2206 po 1984 s průměrem 2093 TPI.
První závěr tedy zní, že si tito býci udrželi svou prezentovanou úroveň. Druhý zavěr je, že zatímco v roce 2009 11
z 21 nejpoužívanějších amerických
genomáků mělo gTPI vyšší než zmíněná pětice, do současnosti si takovou
úroveň podrželi pouze tři býci. A dva
z těchto tří ještě čekají na prověření
na dcerách, takže jejich prověření ohněm teprve nastane. Obdobnou situaci lze sledovat i v ostatních zemích.
V roce 2009 nejlepší z holandských
prověřených býků Woudhoeve Impuls
(tenkrát 239 NVI) se mohl poměřovat
indexem pouze s nejhorším ze tří nejpoužívanějších genomáků. Dnes je ten
samý Impuls (234 NVI) v podstatě nejlepší z tohoto tria.
Ve Francii bylo rozmezí ISU 4 nejvýše postavených býků konvenčního
žebříčku v rozmezí 176 – 184. Ta sama
čtveřice dnes dosahuje intervalu 169
-195 bodů ISU. Z francouzských genomických býků tak pouze Cetammers
se mohl a stále může poměřovat s konvenčně prověřenou špičkou.
V roce 2009 se v Kanadě býci
Ashlar, Goldwyn a Eight pohybovali v rozmezí 2585 – 2363 LPI. Pokud
jsme se podívali na jejich genomické
kolegy, nabízeli víc než exkluzívní alternativu. S odstupem času to již tak
slavně nedopadá. Trio Goldwyn, Eight
a Ashlar (nyní v rozmezí 2359 – 1763)
je výrazně lepší než trojice genomáků.
Po uplynutí několika let lze tedy
se zadostiučiněním říct, že chovatelé
využívající na dcerách prověřené býky
z vrcholů žebříčků následovali výrazně stabilnější proud než chovatelé, kteří se ve větší míře pustili do genomických plemeníků.
Bez překvapení
To že plemenné hodnoty genomických
býků takto oscilují, nikoho nepřekvapuje. Opravdu nikoho. S příchodem
genomických superstar se klade velký
důraz na fakt, že jejich spolehlivost je
nízká, a že větší fluktuace hodnost se
dá předpokládat. Většinou se snižují,
to je nevyvratitelný statistický fakt.
Některá varování směrovaná ke šlechtitelům společností, kteří používají genomické superstar jako otce býků již
byly na stránkách časopisu několikrát
prezentovány. Dnes se těmto varováním dostává za pravdu. Mnoho špičkových genomických hodnot se najednou rozplývá jako sněhová vločka. Tím
však vyvstává otázka do budoucna. Je
nutno si uvědomit, že mnoho špičkových krav bylo připouštěno genomickými hvězdičkami. Jenomže mnoho
z nich najednou propadá a nechávají
tak za sebou díry v původech rodin.
Genomické špičky roku 2009 byly rovněž používány jako otci býků a je tak
po nich potomstvo z nejlepších plemenic plemene.
Tento článek by neměl vyznít pesimisticky a zatratit genomiku jako
takovou. Předběžný závěr však je, že
čísla mohou za rok vypadat zase jinak.
Počkáme si na konvenční plemenné
hodnoty zbylých 40% top genomáků
roku 2009. Donutí nás to postavit se
čelem k často ignorovanému prostému
faktu, že nízká spolehlivost genomických hodnot nutně vede k jejich kolísání. Tyto signály jsou naprosto aplikovatelné i na genomické superstar dneška
při jejich porovnávání se špičkami
národních žebříčků konvenčních topek, které s nimi ve výšce indexu často
nemohou soupeřit. Pokud je budeme
opět porovnávat za 3 roky, jistě se dočkáme mnohých změn, mnohem více
než změn u prověřených býků.
Takže neopomíjejte prověřené býky,
jsou zárukou větší stability. Při používání genomických býků je třeba riziko
co možná nejvíce rozprostřít
Volný překlad HI 2/2012
Novinky v publikaci PH
Další nová sestava
pro redholštýnské býky
Sestava je přístupná na www.plemdat.cz
pod odkazem „Pořadí redholštýnských
býků dle SIH (PH na RED bázi)“ v oddíle
Plemenné hodnoty býků, Národní hodnocení plemene H.
V sestavě budou všichni redholštýnští býci, kteří budou mít k příslušnému
datu spočtený SIH. Bude také zobrazena
hodnota SIH a pořadí podle hodnoty SIH
v rámci redholštýnů. Býci se shodným
SIH budou na stejném pořadí. Plemenné hodnoty v sestavě budou přepočtené
na červenou holštýnskou bázi.
Změna v komplexním
souboru býků od 15.3.2012
Nové položky v kint55c.csv a kint55h.csv
Průměrná užitkovost dcer prvotelek dodatek
Počet dcer (= počet normovaných laktací)
Průměrná užitkovost dcer na 2. laktaci dodatek
Počet dcer (= počet normovaných laktací)
Průměrná užitkovost dcer na 3. laktaci dodatek
Počet dcer (= počet normovaných laktací)
Tyto nové údaje, které vlastně vyjadřují
počty normovaných laktací, byly doplněny jako další ukazatele již publikovaných
hodnot průměrné užitkovosti dcer býků
na jednotlivých laktacích. Název „Počet
dcer“ byl zvolen proto, že je již tento název
používán v interaktivním prohlížeči býků.
Nové položky byly vloženy na konec souboru.
Změny v terénní
databázi od 1. 5. 2012
Do věty souboru nvěty3 – laktace budou
přidány položky dny, mléko, tuk bílkovina
za celou laktaci (dnyvse, mlkvse, tukvse,
blkvse), kde budou napočítávány i hodnoty zjištěné po ukončení normované laktace (změna 30), pokud budou hlášeny.
Interval zveřejňování souborů terénní databáze bude týdenní
6
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Pawnee Farm Arlinda Chief
který z těchto haplotypů je samozřejmě
zohledněna v plemenné hodnotě vlastní
plodnosti.
Otázkou zůstává, jak na tyto objevy reagovat. Je velice pravděpodobné,
že varianty škodlivých haplotypů má
ve svém genotypu každý jedinec. Pouze
mále procento z těchto genů však má nějaký ekonomický význam. Tyto tři nově
identifikované patří právě k těm hospodářsky významným. Pokud šlechtitelé
společností tento závěr přijmou, mají
v podobě genomického skenu v ruce
nástroj, jak tyto haplotypy identifikovat
a z testu tak vyloučit pozitivní mladé
býky. Také bude ještě nějakou dobu trvat, než se přestanou používat současní
prověření nositelé těchto genů a než se
doprověří momentální čekatelé. Samozřejmě lze i nadále používat pozitivní
býky, jen je při připařování nutno dodržet zásadu, aby se
nepřipouštěly plemenice, které mají
v původu potomstvo
výše zmíněných 4
býků (což si lze bez
využití připařovacího programu jen obtížně představit)
nebo je možností mít krávy ogenomované a připouštět nositele býků pouze
na negativní krávy. Pokud už do testu
dále nebudou pozitivní býci nasazování, dojde postupně v populaci k eliminaci těchto haplotypů (obdobně jako
u CVM).
Americká holštýnská asociace
již zveřejnila na svých stránkách výsledky všech 3 uvedených haplotypů
u všech genomicky testovaných plemenic a plemeníků, Kanada se k tomuto
kroku již také připojila.
Na tento objev ale není nutno při
výběru plemeníka na stádo brát přehnaný zřetel. Pokud sledujete plemenné hodnoty pro plodnost býka a jeho
dcer a vybíráte pozitivní varianty, pravděpodobně se nevědomky těmto třem
haplotypům vyhýbáte.
Podrobnější zkoumání přibývajících genomických čipů býků a krav
holštýnského plemene jistě přinese
i další objevy a zjištění.
Volný překlad HI 12/2011
Letální haplotypy
ovlivňují plodnost
Během posledních tří let bylo napsáno
mnoho pojednání a úvah o vlivu genomiky na genetické hodnocení. Nicméně, použití vědeckých postupů při analýze genomických dat přináší některé
vedlejší, přesto velmi důležité a zajímavé objevy, jakým způsobem ve skutečnosti genetika funguje. Prvním v pořadí
z mnoha objevů bude pravděpodobně
identifikace letálních haplotypů s negativním dopadem na plodnost, kterou
učinili výzkumníci z USDA.
Existence „smrtících genů“ je známá
poměrně dlouhou dobu, ale teprve
s možnostmi genomiky jsme schopni
se podívat přímo do zvířecího genomu
a přesně identifikovat jednotlivé geny.
Skot má 30 párů chromozomů, každý
z nich nese tisíce genů. Tyto geny se
však nepřenáší při početí z rodičovských buněk jednotlivě, ale po malých
skupinkách genů (neboli po krátkých
úsecích DNA) které se nazývají haplotypy. Geny nebo haplotypy jsou v párech, jednotlivě zděděných od rodičů.
Poslední výzkumy pod vedením Dr
Paula van Radena při USDA byly zaměřené na vyhledávání v informacích
z genomických 50k čipů severoamerické populace holštýna. Záměrem bylo
nalézt zvířata s pouze jednou kopií
haplotypu. Myšlenka byla taková, že
pokud neexistuje jedinec se dvěma
kopiemi haplotypu, tak je to z důvodu
buď rané embryonální mortality nebo
úmrtím telete po narození. Výsledkem
je predikce letálních haplotypů.
Výzkum USDA objevil celou řadu škodlivých haplotypů, včetně pěti, které mají
významný dopad na plodnost: tři u holštýna a po jednom u jerseye a brownswise. Holštýnský haplotyp 1 (HH1)
vede v původech zpět k Pawnee Farm
Arlinda Chief, HH2 k Willowholme
Mark Anthony, a HH3 na Glendel Arlinda Chief a Gray View Skyliner. Prevalence genů každého z těchto významných
plemeníků je v holštýnské populaci
okolo 4 – 5%. U jerseye je to dokonce
23,4% což je podstatně více, ale logicky
to vyplývá z menší výběrové základny
plemene. Každému z letálních haplotypů je v přepočtu přisuzována o 3% nižší
koncepce a lehce vyšší procento mrtvě
narozených telat. Je nutno zdůraznit, že
o 3% nižší březost býků, kteří nesou ně-
Nově identifikované haplotypy ovlivňující plodnost u plemen holštýn,
jersey a brownswiss
Plemeno
Holštýn
Označení
Frekvence
výskytu
Vliv na
březost
Vliv na Non-return Rate
Identifikování původci
HH1
4.5 %
-3,10 %
-1,10 %
Pawnee Farm Arlinda Chief
HH2
4.6 %
-3,00 %
-1,70 %
Willowholme Mark Anthony
HH3
4.7 %
-3,20 %
-3,10 %
Gray View Skyliner & Glendell Arlinda Chief
Jersey
JH1
23.4 %
-3,70 %
-3,70 %
Observer Chocolate Soldier
Brown Swiss
BH1
14.0 %
-3,40 %
-2,50 %
West Lawn Stretch Improver
Vizuální systém hodnocení zdravotního stavu telat
Autorkou systéme je americká profesorka Sheila McGuirk, která tento systém prezentovala
jako součást přednášky na 3. US-CZ Dairy Planu.
Jméno chovu
ጕ
datum
Dosažené skóre
(Celkové respiratorní skóre (teplota+kašel+výtok+vyšší dosažené skóre oka nebo ucha): 4 -sledovat, 5 nebo víc - léčit, fekální skóre 2 nebo 3 -léčit)
Datum
Číslo telete
(boudy)
Výtok z
nozder
Oční/ušní
skóre
(vyšší číslo)
Kašel
Teplota
Celkové
respiratorní
skóre
Fekální
skóre
Léčba
ጕ
Vizuální systém hodnocení zdravotního stavu telat
0
1
2
3
38,8-39,4
≥39,4
opakované zakašlání
nebo občasný kašel
opakovaný kašel
Rektální teplota
37,8 – 38,3
38,3 – 38,8
Kašel
žádný
občasné zakašlání
Výtok z nosu
normální serózní výtok
malé množství
jednostranně vytékajícího
hlenu
oboustranný výtok
hlenu nebo nadměrný
výtok mukózního sekretu
hojný oboustranný
výtok hlenu
0
1
2
3
Oční skóre
beze změn
malé množství
výtoku z oka
střední množství,
oboustranný výtok
silný výtok z očí
0
1
2
3
Ušní skóre
normální držení
občasné střihnutí uchem
nebo třesení hlavou
mírný jednostranný
pokles ucha
naklonění hlavy
nebo oboustranný pokles
0
1
2
3
Fekální skóre
normální
poloformované, těstovité
tekuté, ale zůstávají
na podestýlce
vodnaté, protékající
podestýlkou
0
1
2
3
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 9
Nejpoužívanější otci býků
Sudan a Epic celosvětová
popularita těchto býků
Fotomontáž skupiny dcer po StanleyCupovi, druhém nejpoužívanějším otcem kanadského Semexu.
Novinky
Prosincové kolo výpočtu plemenných
hodnot mnoho nově konvenčně
prověřených býků nepřineslo.
To se odrazilo i v anketě mezi 22
šlechtitelskými organizacemi z celého
světa. Znovu se potvrzuje trend,
že firmy častěji používají genomické
býky jako otce příští generace –
nejčastěji jsou to genomáci Epic, Mogul
a Numero Uno. Na dcerách prověřený
Jammerův syn Sudan je a i nadále bude
nejpoužívanějším otcem současnosti.
Stejně jako v polovině roku 2011 má
nejnovější přehled nejpopulárnějších otců
býků v čele Sudana. Jeho převaha však
již není tak do očí bijící jako v srpnu 2011,
kdy jej využívala většina organizací.
Tentokrát byl uveden v přehledu 12 z 22
dotazovaných společností. I tak však
nadále zůstává nejvyužívanějším
otcem. S jeho vynikajícími plemennými
hodnotami napříč národními žebříčky,
spolu s jeho outcrossovým původem
(Jammer x Sailor x Duster x Ambition
x Bova Glow), zůstává nadále velmi
přitažlivou volbou.
Nový přehled vykazuje velkou podobnost s přehledem minulým. Přesto
některé novinky najdeme. Nejpoužívanějším nováčkem je Beaver Ray Mural. Jeden z prvních kanadských synů
Toystoryho (matka: Titanic x Outside)
byl jako nejpoužívanější býk zmiňován zhruba třetinou dotazovaných
specialistů. Mural totiž kombinuje
výborný typ a produkci s výbornými
fitness parametry. Výhodou je rovněž
jeho snadná použitelnost na nejrozšířenější linie.
Dalšími kanadskými nováčky v přehledu jsou jednovaječná dvojčata Gillete Windbrook a StanleyCup. Tito Boltonovi synové po Gillete Blitz 2nd Wind
excelují typem (+19).
Americkým nováčkem je UFM-Dubs
Olegant, který se objevil v topu v prosinci 2011s indexem 2170 TPI na 55
dcerách ve 48 stádech. Vyniká především plodností dcer (2,4 DPR), dlouhověkostí (4,9 PL), nízkým počtem somatických buněk (2,80 SCS) a celkovým
typem (2,17 PTAT).
šil na více než polovinu. Jinými slovy,
genomáci jsou momentálně ve více než
polovině případů v pozici otce nové
generace býků. Je však nutno podotknout, že rozdíly mezi jednotlivými
organizacemi a jejich přístup k otázce využití genomáků jsou značné.
Detailní informace naleznete v tabulce. č. 4, která udává procento používaných genomáků v pozicích otců.
Nejmasívněji do nich jdou severoamerické společnosti Accelerated Genetics
90%, Genex-CRI 95% a Alta Genetics
dokonce 100%! To je v přímém kontrastu s evropskými společnostmi, které
se chovají mnohem obezřetněji, například Cogent, Intermizoo nebo Samen
tyto býky v pozici otců nevyužívají
vůbec. Šlechtitel Alty tento stav zdůvodnil nedostatkem nových konvenčně prověřených býků v druhé polovině
roku 2011 a dostatečným počtem březostí po býcích typu Snowmana, který
je schopen genomákům konkurovat.
Zda tento trend bude nadále pokračovat, se uvidí. Jen čas pak prokáže, zda
to byla dobře zvolená strategie.
50% genomických býků
Favoritem je Epic
Částečně snad z důvodu nedostatku
nových, na dcerách prověřených otců
býků, se podíl genomických býků v této
pozici od minulé ankety opět zvýšil.
Od října 2011, kdy byl podíl 40% se zvý-
Nejpoužívanějším genomickým býkem je Epic. Absolutní četnosti genomáků nejsou tak vysoké, protože
šlechtitelé, aby riziko přece jen rozložili, využívají širší spektrum geno-
máků. Nezaměřují se ani tak na jednotlivé plemeníky jako spíš na celé
skupiny. Ve skupině genomáků jsou
ve valné většině synové po býcích jako
Jeeves, Man-O-Man, Planet a Super.
Právě Suprův syn Genervations Epic
je nejpoužívanějším. Epic má vysoké
plemené hodnoty jak v Kanadě, tak
v USA. V obou zemích je populární
Hunsberger Alchemy RC (Destry x Shottle x
O-Man) má sice pouze genomické hodnoty,
přesto však je nejpoužívanějším otcem RED
holštýnské populace
Obdobně jako minulý rok je Jammerův syn
Sudan stále nejpoužívanějším býkem příští
generace. Jeho popularita je již však nižší, díky
širší paletě outcrossových genomických býků
v pozici otců.
10 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Tabulka 1 - Nejpopulárnější otcové býků černé populace
holštýnského plemene v jednotlivých zemích u jednotlivých
společností (před lomítkem jsou uvedeni na dcerách prověření
býci, za lomítkem genomičtí býci). U genomických býků
jsou uvedeni pouze nejpoužívanější. Paleta používaných
genomáků napříč společnostmi je velmi široká.
KANADA, Semex
Alliance
Mural, StanleyCup, Sudan, Trigger / Define,
Fernand, Krunch, Lexor, Meridian, Numero
Uno
NĚMECKO, RSH/NOG Gunnar, Hill, Massey, Sudan / Brisbane,
Carlos, Epic, Jefrim, Manpower, Monreal,
Pioneer, Yorick
NĚMECKO, VOSt
Altima, Elsass, Guarini, Gunnar, Levi,
Mural, StanleyCup/Windhammer, Sudan
/ Dever, Distance, Epic, Lector, Lexor,
Marinero, Mixer, Summer, Sunday
FRANCIE, Creavia
BG/Benito, Bisness, Guarini, Levi, Mural,
Solstice / Abraham, Eskaman, Exempt,
Facety, Fadon, Fantassin, Feuilleton,
Finger, Jiv, Sonic
FRANCIE, Dynam‘is
Bookmaker, Emerald, Mural, Solstice,
Sudan / Ehman, Eliloz DKR, Etui, Ever East,
Facecy Eba, Famous Man, Fridaywear,
Fuiceneuf, Lance, Lavaman, Maxim, Shame
FRANCIE, Genes
BG/Benito, Danillo, Mural, Santana,
Diffusion
Solstice / Brewmaster, Carbone,
Elcorn, Epic, Facecy Eba, Famous Man,
Firmin, Fison PP, Lavaman, Lexor,
O-Cosmopolitan
VELKÁ BRITÁNIE,
CM, Gold Crown, Gunnar, Tiergarn /
Cogent
ITALIE, CIZ
Artes, CM, Slepp, Sudan, Wyman / Beloki,
Eject, Eudon, Scolari
ITALIE, Intermizoo
CM, Coitus, Misis, Sudan, Torrer, Wyman /
ITALIE, Inseme
Artes, Colombiano, EndStory, Goldfarm,
Olegant, Parocas, Santana, Sudan, Wyman
/ Aksel, Attila, Energy, Eudon, Indicus,
Mascalese, Mulkyla, Siluro, Sustain
JAPANSKO, Genetics CM, Emerald, Mural, Olegant, Ore,
Hokkaido
Sparkling, Spiral, Sudan, Windbrook /
Armitage, Bookem, Gold Chip, Mogul,
Shamrock
HOLANDSKO, CRV
Danillo, Levi, Malaga, Ramado / Bismark,
Casino, Gold Chip, Goliath, Jarrot, Nelson,
Packman, Solero, Stellando, Sunset,
Titanium,
HOLANDSKO, Kl
Maik, Shogun, Twist /
Samen
S. Amerika, Alta
AltaKool, AltaAirnet, Epic, Highway, Jives,
Mixer, Mogul
SKANDINÁVIE, Viking Grove, Levi, Mason / Bertel, Bookem,
Cobra, Denim, Op, Opell, Peder, Philip,
Pop, Rudolph
ŠPANĚLSKO, Ascol
Lauthority, StanleyCup, Windbrook / Epic,
O-Cosmopolitan, Omanoman, Shamrock,
Yorick
ŠPANĚLSKO,
Betanzos, Dempsey, Emerald, Gospell,
Xenetica Fontao
Lautamic, Levi, StanleyCup/Windhammer,
Trigger / Delano, Delete, Epic, Lexor,
Mayfield, Mogul, Numero Uno
USA, Accelerated
CM, Emerald, Sudan / Anderson, Ecoyne,
Genetics
Epic, Layne, Lexor, Mogul, Numero Uno,
Punch
USA, ABS Global
AltaR2, CM, Don Juan, Dover, Gaffney,
Gunnar, Levi, Manifold, Olegant, Orient,
Sudan, Trigger, Zelgadis / Anderson,
Calico, Casual, Dean, Ecoyne, Gonzo,
Mogul, Numero Uno, Paradise, Petrone
USA, Genex CRI
Don Juan, Sudan / Layne, Mayfield, Mogul,
Numero Uno, Perry, Petrone
USA, Select Sires
CM, Levi, Maxum, Olegant, Sudan / Layne,
Lithium, Mayfield, Mixer, Mogul, Petrone,
Punch,
ŠVÝCARSKO,
Artes, Glauco, Mural, Sudan / Epic,
Swissgenetics
Lavaman, Numero Uno
i jeho rodina. Nejčastěji zmiňovaným synem Man-O-Mana
je současná jednička amerického genomického žebříčku
Numero Uno.
Genomika na genomiku
Dalším fenoménem, který lze vyčíst z tabulky č. 4 (sloupec
B) je fakt, že někteří genomičtí otci býků jsou již sami synové genomického býka. To znamená že nemáme dosud
žádné informace o dcerách takového otce. Opět za největšího „extrémistu“ v tomto riskování můžeme vidět společnost Alta Genetics. Ti už dosáhli 70% podílu takovýchto
býků. Následuje spočnost Select Sires, která používá syny
genomických býků ve více než polovině případů. Využívaní jsou genomáci jako GW Atwood (Goldwyn), Browser
(Stream), Boxer (Shottle), Domain (Toystory) a Dorcy (Bolton). Posledně zmíněný je otcem bratrů Mountfield Mogul
a Mixer. V Select Sires je právě Mogul nejvyužívanějším genomickým otcem díky velmi vysokému indexu 2552 gTPI
a 897 gNM a díky původu bez Shottla, Goldwyna a Planeta.
RED holštýn
V červené varietě plemene šlechtitelé do genomických otců
šahají dokonce ještě častěji než u variety černé. Je to dáno
užší výběrovou základnou červeného holštýna. Selekce
je velmi ovlivněna genomickými plemeníky, hlavně mladými, red faktorovými syny po prověřených otcích jako
Goldwyn, Man-O-Man a Super. Ale také mnoha RC syny
po Destry RC, populárním synovi Goldwyna, který se sám
dočkal prvních plemenných hodnot v prosinci 2011. Mezi
dalšími jsou zmiňováni Tiger-Lily Lad-Red (Destry x Lawn
Boy x September), OCD Bama-Red (Destry x Baxter x September) a jeho populární polobratr Hunsberger Alchemy.
Alternativou mezi genomickými otci pak je Kings-Ransom
Dakker RC, kombinace Man-O-Man x Mac x September.
Krávy versus jalovice
To že šlechtitelé využívají jako otce genomické býky již bylo
řečeno, ale to samé se týká i mateřské větve rodokmenů.
Opět se odkážeme na tabulku č. 4. tentokrát sloupce C
a D, které popisují procento býčků kontrahovaných z krav
a jalovic. Celkově je tento poměr 50:50, ale stejně jako
u býčků jsou velké rozdíly mezi jednotlivými společnostmi.
Společnosti s vysokým podílem býčků od krav jsou Cogent
(100%), Samen (100%), Xenética Fontao (80%) a Intermizoo
(70%) a nopak největší podíl býčků od jalovic zařazují
společnosti Créavia (80%), Accelerated (75%), Alta (75%)
a Genes Diffusion a Viking (po 70%).
Otcové matek
Pokud se podíváme na nejpoužívanější otce matek, stále převažují na dcerách prověření plemeníci. Společnosti pracují
s dcerami po Planet (16 společností z 22), Man-O-Man (10),
Super (8), Jeeves (7), Goldwyn (6), Bolton a Shottle (5).
U červené variety už taková dominance není patrná a společnosti pracují s širší paletou dcer REDů, RC býků i černého holštýna. Zvláště pak je patrné zvětšení posledně
jmenované skupiny. Šlechtitelé se vysloveně pídí po RC
dcerách vynikajících černých plemeníků.
HI 2/2012, volný překlad
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 11
Tabulka 2 - Nejpoužívanější na dcerách prověření býci holštýnského plemene
ŘÍJEN 2009
Man-O-Man 17
Bogart
16
Garrett
14
Super
13
Planet
9
Bronco
9
Otto
8
Freddie
7
Xacobeo
7
Logan
7
Les
6
Cassano
6
Gabor
6
Legend
6
Ashlar
6
BŘEZEN 2010
Gerard
14
Super
12
Niagra
11
Garrett
10
AltaRoss
9
Freddie
8
Man-O-Man 8
Manifold
5
Legend
5
Bogart
5
Les
5
ŘÍJEN 2010
Altai ota
17
Beacon
15
Jordan
15
Gerard
12
Palermo
9
Man-O-Man 9
Super
9
Freddie
8
Selvino
8
Arden
8
Lauthority
7
Snowman
7
AltaRoss
6
ÚNOR 2011
Altalota
17
Jordan
16
Windbrook
13
Doberman
13
Hill
11
Lauthority
11
Snowman
9
Leko
8
Beacon
7
O-Style
7
Gerard
5
Parocas
5
Radon
5
Bronco
5
ABS Global, USA
Accelerated Genetics, USA
Alta Genetics, S. Amerika
Ascol, Španělsko
CIZ, Itálie
Cogent, Velká Británie
Creavia, Francie
CRV, Holandsko
Dynam‘is, Francie
Genes Diffusion, Francie
Genetics Hokkaido, Japonsko
Genex CRI, USA
Inseme, Itálie
Intermizoo, Itálie
Kl Samen, Holandsko
RSH/NOG, Německo
Select Sires, USA
Semex, Kanada
Swissgenetics, Švýcarsko
Viking Genetics, Skandinávie
VOSt, Německo
Xenetica Fontao, Spain
A
B
C
D
50
90
100
70
40
0
75
60
35
80
20
95
50
10
0
65
70
70-75
10
70
50
20
30
25
70
10
0
0
0
40
5
5
0
30
10
0
0
10
60
30
2-3
25
10-15
5
50
25
25
20
25
100
20
60
30
10
30
50
50
70
100
40
40
50
5
30
50
80
50
75
75
30
50
0
80
40
70
70
70
50
50
30
0
60
60
50
2-3
70
50
20
ÚNOR 2012
Sudan
12
CM
7
Levi
7
Mural
7
Stanleycup/
5
Windhamrr
Artes
4
Emerald
4
Gunnar
4
Olegant
4
Wyman
4
NĚMECKO, RSH
FRANCIE, Genes
Diffusion
ITALIE, Inseme
HOLANDSKO, CRV
4
4
4
3
3
3
3
BŘEZEN 2010
Jerudo
5
Fidelity
5
ŘÍJEN 2010
Jerudo
5
Durable RC
5
Matrix-Red
4
ÚNOR 2011
Matrix
Durable RC
Fidelity
Acme RC
Jerudo
Kairo
Pleasure
Tableau
6
4
3
3
Faromir, Like, Tonikum / Dertour, Fodulo, Jamasco
Alchemy RC, Fasto RC, Felmo,Ladd P, Larson
Delired, Pitbull RC
Kodak, Tableau / Alchemy RC, Chanel, Dakker
RC, Design, Embrace, Faithful, RC, Foxtrot RC,
Glorious, Jego, Mike, RC, Stellando RC, Superstar
HOLANDSKO, Kl Samen Malando, Pleasure, Sunflower RC /
SKANDINÁVIE, Viking
Tableau / Castin, Dakker RC, Fidji, Jerut
ŠPANĚLSKO, Xenetica
Durable RC, Infrarouge, Rojo,
Fontao
Spectrum RC / Alchemy RC, Larson
USA, Accelerated
Alchemy RC, AltaAcme RC, Bama, Dakker RC,
Genetics
Dancer, Ladd-P, Prince, Showdown RC
USA, Genex CRI
/ AltaAcme RC, Alchemy RC, Bama,
Dakker RC, Prince, Realtime
USA, Select Sires
Chris RC, Durable RC / Bama, Colt P, Deluxe, Hoho,
Ladd P
ŠVÝCARSKO,
Acme RC, Allegro, Darling, Marco, Spectrum RC
Swissgenetics
/ Alchemy RC, Dreamdate RC, Globull, Jonathan,
Sequence RC
Tabulka 6 - Nejvyužívanější, konvenční plemeníci v pozici otců býků u RED
holštýnské populace
ŘÍJEN 2009
Zabing RC
Jerudo
Fidelity
Lion King RC
Fiction RC
Destry RC
Dusk RC
ÚNOR 2012
Epic
Mogul
Numero Uno
Lexor
Tabulka 5 - Nejpopulárnější otcové býků červené populace
holštýnského plemene v jednotlivých zemích u jednotlivých
společností (před lomítkem jsou uvedeni na dcerách
prověření býci, za lomítkem genomičtí býci).
Tabulka 4 - Detailní informace o využívání
genomických býků jako otců býků a věk
kontrahovaných matek býků. A = % genomických býků
v pozici otců v jednotlivých šlechtitelských programech,
B = % genomických býků v pozici otců, jejichž otec už
byl jen genomickým býkem. C = % testovaných býků
kontrahovaných od krav. D = % testovaných býků
kontrahovaných od jalovic.
SPOLEČNOST, ZEMĚ
ŘÍJEN 2011
Sudan
24
Levi
14
CM
11
Artes
10
Emerald
8
Danillo
6
Gunnar
6
O-Style
6
Santana
6
Admiral
5
Hill
5
Snowman
5
Tabulka 3
Nejpoužívanější
genomičtí otci
býků
5
4
4
3
3
3
3
3
ŘÍJEN 2011
Acme RC
Spectrum RC
Tableau
Pleasure
7
5
4
3
ÚNOR 2012
Durable RC
2
Tableau
2
Spectrum RC 2
Tabulka 7
Nejvyužívanější genomičtí býci v pozici otců
býků u RED holštýnské
populace
ÚNOR 2012
Alchemy RC
Dakker RC
Bama
Ladd P
6
4
3
3
12 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Poporodní paréza
(hypokalcemické ulehnutí)
Patří mezi jednu z nejčastějších metabolických poruch
mléčného skotu. Jenom v USA je ročně postiženo okolo 5 %
krav na 3. a vyšší laktaci. Subklinická hypokalcémie (kráva
má sníženou hladinu vápníku v krvi, ale ne natolik, že ulehne) postihuje dokonce 54 % krav a to už od 2. laktace.
12
10
1RUPiOQt
&DPJGO
8
6
4
Subklinická
25 %
54 %
53 %
Klinická
0,7 %
2%
5%
2
0
0
1
2
>3
3RÀDGtODNWDFH
Graf: Výskyt klinické a subklinické hypokalcémie v USA
podle pořadí laktace.
3RWÀHEDYiSQtNXJGHQ
Klinická hypokalcémie (ulehnutí) se objevuje v drtivé většině krátce po porodu (okolo 75 % během prvního dne a 24 %
během druhého dne po porodu). Riziko jejího výskytu stoupá se stářím (na 1. laktaci se v podstatě nevyskytuje) a se
zvyšující se mléčnou užitkovostí. Krávy, které toto onemocnění prodělaly, mají zvýšené riziko vzniku této poruchy
i na další laktaci.
Spolu se začínající laktací stoupá potřeba vápníku oproti
době stání na sucho až 3x (na každý vyprodukovaný litr
kolostra je potřeba 1,5g vápníku!). Organizmus ho získává
z potravy i uvolňováním z kostí a ledvin. Tyto děje jsou složitě ovlivňovány hormony a vitamínem D. Pokud nejsou tyto
regulační mechanismy včas adaptovány na udržování dostatečných hladin vápníku pro poporodní období, dochází
k hypokalcémii.
Obrázek: Složitý regulační mechanizmus hladin vápníku
v organizmu.
Se vznikem hypokalcémie dochází i ke změnám koncentrace fosforu, hořčíku, draslíku a sodíku, což způsobí typický
klinický syndrom onemocnění:
1. Stádium:
Neochota k pohybu, polehávání, problémy s postavením,
svěšené uši.
2. Stádium:
Ulehnutí ve sternální poloze, hlava zpočátku natažená
a opřená o zem, později stočená podél těla (při nadzvednutí
se vrací do původní polohy), terminální části těla (uši) jsou
na dotek chladné, zorničky roztažené.
120
3. Stádium
100
Ulehnutí na boku s nataženými ochabnutými končetinami,
ztráta vědomí. Pokud nenastoupí léčba, postižený jedinec
do několika hodin umírá.
80
60
40
20
0
22
30
35
46
4
8
12
20
28
Graf: Změna potřeby vápníku v průběhu celé laktace.
Musíme si ale uvědomit, že ne každá ulehlá mléčná kráva
v poporodním období, musí nutně trpět hypokalcémií
(i když je tato příčina nejčastější). K odlišení hypokalcémie
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 13
od jiných stavů, jako jsou hypofosfatémie, hypomagnezémie
(tetanie), konečná stádia ketózy, těžká onemocnění jater
(jaterní kóma), težké bachorové dysfunkce (acidóza,
alkalóza, hniloba, tympanie), sepse, traumata; je potřeba
znalostí zkušeného veterinárního lékaře.
K léčbě poporodní parézy je třeba přistoupit co nejrychleji. Pokud se kráva nachází v 1. stádiu onemocnění, měl by
chovatel co nejdříve podat orálně bolusy, nápoje či pasty
s obsahem vápníku. Je ale třeba pamatovat na to, že u tekutých forem podstupujeme větší riziko vdechnutí vzhledem
k oslabení polykacího aparátu. Navíc často dochází ke ztrátám vyplivnutím. Postižení jedinci, kteří se nacházejí v 2.
či 3. stádiu, vyžadují nitrožilní podání vápníku. Neuvážené
intravenózní podání samotného vápníku může způsobit
zástavu srdce. Proto je dobré používat infuze, které kromě
vápníku obsahují i hořčík (chrání myokard). U léčených jedinců dochází velmi rychle k zotavení. Více než 75 % neléčených jedinců naopak uhyne!
K prevenci této metabolické poruchy je možno využít
několik přístupů:
Jak jsem psal v úvodu, je potřeba připravit regulační mechanismy udržující hladinu vápníku alespoň 10 dnů před porodem. Jelikož je v tomto období jeho potřeba až 3x nižší než
v poporodním období, lze regulační mechanismy vyburcovat krmnou dávkou s nedostatkem vápníku (40 – 80g kus/
den). Když pak po porodu podáme krmnou dávku s dostatečným množstvím vápníku, je organizmus nastaven na jeho
zvýšené vstřebávání ze střeva + dochází k jeho uvolňování
z kostí, což pokryje jeho zvýšenou potřebu v tomto období.
8YRO­RYiQtYiSQtNX]NRVWtJGHQ
20
ፚ Podávání vitamínu D3 týden před očekávaným porodem
podpoří vápníkový metabolismus.
ፚ Nejsložitějším, ale dle řady autorů nejúčinnějším preventivním krokem je zkrmování aniontových solí. Jejich podáváním je vyvolána mírná metabolická acidóza, která
vede k zvýšenému vstřebávání vápníku ze střeva a k jeho
zvýšené mobilizaci z kostí. Složitost spočívá ve faktu, že
jejich podávání musí předcházet analýzy krmné dávky
na její schopnost způsobovat alkalózu nebo acidózu
podle zastoupení jednotlivých iontů. Podávání aniontových solí musí být navíc neustále kontrolováno, aby
bylo eliminováno riziko vzniku příliš silné metabolické
acidózy. Krmná dávka nesmí obsahovat alkalické složky
(velká množství senáží, bachorové pufry). Komplikací je
i nízká chutnost aniontových solí.
ፚ Všechny předchozí kroky je třeba podpořit podáváním
pohotových zdrojů vápníku ihned po porodu. Obzvláště
výhodné je dojnici podat poporodní nápoj o objemu alespoň 20l s obsahem dalších účinných látek, který slouží
navíc k prevenci ketóz a dislokací slezu.
ፚ Krávy na vyšších laktacích, a obzvláště ty, které trpěly
hypokalcémií minulou laktaci, je dobré podpořit perorálním podáním bolusů, které obsahují kromě pohotového také dlouhodobě působící zdroj vápníku.
Hypokalcémii (klinické i subklinické) je třeba předcházet
hlavně kvůli jejím dalším negativním vlivům na organizmus:
Hypokalcémie
Porod
6QtÎHQtmLQQRVWLKODGNpKRVYDOVWYD
15
Ca v suchostojné KD
6QtÎHQtSRK\EOLYRVWL*,7
6QtÎHQtNRQWUDNWLOLW\G€ORK\
10
5
GLVORNDFtVOH]X
SÀtMPXNUPLYD
]DGUÎHQÛFKOÕÎHN
LQYROXFHG€ORK\
Ca v suchostojné KD
PRELOL]DFH]¬WXNRYÛFK]iVRE
0
NHWy]
0
5
10
POpmQpXÎLWNRYRVWL
]iQ€WÕG€ORK\
SORGQRVWL
15
Dny laktace
Graf: Uvolňování vápníku z kostí podle jeho koncentrace v suchostojné krmné dávce.
MVDr. Martin Vlček
soukromý veterinární lékař
www.vetvlcek.cz
14 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
DOBRONIN MARTA 3
DOBRONIN MARTA 6
OSTRETIN ADELA 30
OSTRETIN ADELA 31
OSTRETIN DOBROMILA 8
DOBRONIN MARTA 12
OSEVA JASMINA 6
DOBRONIN MONA LISA 5
OSEVA JASMINA 4
OSTRETIN GENUA 1
OSTRETIN GENUA 4
DOBRONIN ALLICIA 5
OSTRETIN PETUNIA 5
DOBRONIN MARTA 5
OSTRETIN GENUA 3
OSTRETIN REGINA 21
SHARKY
MORTY
MORTY
DUCE
GARTER
MORTY
O MAN
BEST
DANE
VELOX
JELTAN JAB
O MAN
ZELATI
O MAN
MASCOL
GISLEY
MORTY
MURPHY
ARISTIDES
O MAN
FIDGERALD
MERWE
SHARKY
EMMETT
MASCOL
STRESS
O MAN
JESTHER
SATIRE
HOGER
MURPHY
O MAN
SOSA
DOGGER
BOLIVER
AARON
HARRY
BERTUS
IMPS
A-A WIN 395
ZELATI
MORTY
DANE
SHARKY
GOLDWYN
DANE
ZELATI
MORTY
O MAN
ZORRO
RAMOS
MTOTO
AARON
JAB
O MAN
HORM ET
O MAN
ZELATI
O MAN
NOMBREUX
MURPHY
LUKE
O MAN
SATIRE
MANAT
SHOTTLE
O MAN
MORTY
O MAN
DIE-HARD
SAILOR
FANRED
GARTER
ICON
MURPHY
ALLEGRO
BW MARSHALL
JACKET
TRENT
RAY
AGRAS BOHDALOV, A.S.
DOBROSEV A.S.
DOBROSEV A.S.
MESPOL MEDLOV, A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
DOBROSEV A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRODRUZSTVO ZAHORI
DOBROSEV A.S.
AGRO MONET, A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
MESPOL MEDLOV, A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
ZD LUSTENICE
DOBROSEV A.S.
ZOD BRNISTE
ZD CECHTICE
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZD VYSOCINA ZELIV
ZD VYSOCINA ZELIV
ZERAS AS RADOST.N/O.
DUBICKA ZEMEDEL.A.S.
ZD VYSOCINA ZELIV
ZD KELECSKO
OSEVA A.S. CHRUDIM
ZD LUSTENICE
MESPOL MEDLOV, A.S.
MESPOL MEDLOV, A.S.
CETA S.R.O.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRAS BOHDALOV, A.S.
VFU BRNO
DOBROSEV A.S.
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
PODEBRADSKA BLATA
VOS ZEMEDELCU,A.S.
VOD STEBORICE
ZD „ HRANICAR“
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
AGRODRUZSTVO ZAHORI
DVPM SLAVIKOV
MESPOL MEDLOV, A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
MECLOVSKA ZEMEDEL.AS
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZOD HANA,DRUZSTVO
ZESPO CZ S.R.O.
OSEVA A.S. CHRUDIM
ZS OSTRETIN A.S.
MESPOL MEDLOV, A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZD VYSOCINA ZELIV
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRONET NESOVICE,DR.
ZS OSTRETIN A.S.
ZOD ZALSI
OSICKA VACLAV MVDR.
ZD VYSOCINA ZELIV
AGRODRUZSTVO ZAHORI
MESPOL MEDLOV, A.S.
TAGROS TROUBELICE AS
DOBROSEV A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
DOBROSEV A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
AGROPODNIK KOSETICE
ZEAS OSKORINEK A.S.
HERMANSKY JOSEF ING.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
MESPOL MEDLOV, A.S.
CETA S.R.O.
ZOS SESTAJOVICE A.S.
AGRODR. NACERADEC
MESPOL MEDLOV, A.S.
ZOD BRNISTE
ZS OSTRETIN A.S.
st
áj
O MAN
O MAN
VELOX
O MAN
O MAN
JARDIN
GOLDWYN
O MAN
O MAN
STYLIST
O MAN
MASCOL
DUCE
MASCOL
STYLIST
SNOWMAN
O MAN
ENCINO
O MAN
BOLTON
MERWE
ALEXANDER
ROUMARE
O MAN
O MAN
O MAN
EROTIC
SNOWMAN
O MAN
O MAN
ORION
MASCOL
SHARKY
O MAN
ALTAZESTY
O MAN
O MAN
HORTY
O MAN
V EXCES
SNOWMAN
O MAN
RAMOS
O MAN
O MAN
O MAN
O MAN
O MAN
ROUMARE
ROTHENEUF
SNOWMAN
O MAN
O MAN
O MAN
BEST
HARRY
LONARD
LEXIKON
RAMOS
RAFAEL
ORION
O MAN
GOLDWYN
O MAN
O MAN
ROUMARE
EROTIC
ROUMARE
RAMOS
BURT
WONDERBOY
RAFAEL
O MAN
O MAN
ORION
O MAN
GOLDWYN
JASON
PLANET
EROTIC
ch
ov
at
el
o
én
jm
DOBRONIN MARTA 11
DOBRONIN MARTA 1
OM
CZ000371830961
CZ000363141961
CZ000222837961
CZ000183016971
CZ000260403931
CZ000326599961
CZ000313287931
CZ000260455931
CZ000339856931
CZ000363057961
CZ000167693962
CZ000109968953
CZ000134687971
CZ000109969953
CZ000171520953
CZ000203871921
CZ000363144961
CZ000100918951
CZ000174181921
CZ000339722931
CZ000221909961
CZ000363832961
CZ000367026961
CZ000173532971
CZ000395707961
CZ000141283972
CZ000202010953
CZ000203868921
CZ000183198971
CZ000163058971
CZ000171229981
CZ000313267931
CZ000274805961
CZ000176895981
CZ000326591961
CZ000148471972
CZ000189561921
CZ000179873962
CZ000166947981
CZ000175216981
CZ000137997972
CZ000216586931
CZ000298473961
CZ000183079971
CZ000370254931
CZ000229940932
CZ000115799972
CZ000339818931
CZ000339931931
CZ000140664962
CZ000182206953
CZ000148600953
CZ000109770953
CZ000183216971
CZ000300735931
CZ000319053961
CZ000300789931
CZ000132661962
CZ000171274953
CZ000138269953
CZ000158752971
CZ000245132961
CZ000260390931
CZ000183052971
CZ000161444971
CZ000326713961
CZ000171300953
CZ000326803961
CZ000171252953
CZ000333558961
CZ000141777921
CZ000146318921
CZ000181910931
CZ000183087971
CZ000171349981
CZ000219300921
CZ000225271921
CZ000012172971
CZ000151559951
CZ000171501953
ot
ec
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
19
19
22
23
24
24
26
26
28
29
29
31
31
33
34
35
36
36
38
38
40
40
42
43
44
45
46
46
46
49
50
50
50
50
50
55
55
55
58
59
59
61
62
62
62
65
65
67
68
68
68
68
72
72
74
74
74
74
74
79
80
kr
áv
a
po
řa
d
í
Nejlepší krávy podle SIH-K (Datum publikace PH:15.3.2012)
BOHDALOV VKK
DOBRONIN VKK-K2
DOBRONIN VKK-K2
MEDLOV VKK
TRESEN
DOBRONIN VKK-K2
OSLOV NK
OSLOV NK
TRESEN
DOBRONIN VKK-K2
TESANY
OSTRETIN-NK
MEDLOV VKK
OSTRETIN-NK
OSTRETIN-NK
LUSTENICE
DOBRONIN VKK-K2
VELKY GRUNOV VKK
CECHTICE - HOLSTYN
TRESEN
ZELIV-H
ZELIV-H
RADOSTIN
BOHUSLAVICE
ZELIV-H
KELC SZCHD KU
VKK KOCI
LUSTENICE
MEDLOV VKK
MEDLOV VKK
KOBERICE 202 K3
TRESEN
BOHDALOV VKK
KUNIN- FARMA
DOBRONIN VKK-K2
NIVNICE
KOUTY
V.OPATOVICE-UHRICE H
JEZDKOVICE
NEPLACHOVICE
NIVNICE
TRESEN
SLAVIKOV VKK,KU,INS
MEDLOV VKK
OSLOV NK
VKK SRBY
NIVNICE
TRESEN
TRESEN
VKK RYBNICEK
PISECNA H
VKK KOCI
OSTRETIN-NK
MEDLOV VKK
OSLOV NK
ZELIV-H
TRESEN
LETOSOV - KU
OSTRETIN-NK
CESKE HERMANICE 1
NOVY DVUR
ZELIV-H
OSLOV NK
MEDLOV VKK
TROUBELICE VKK
DOBRONIN VKK-K2
OSTRETIN-NK
DOBRONIN VKK-K2
OSTRETIN-NK
KOSETICE
CHLEBY VKK
SEMCICE
TRESEN
MEDLOV VKK
KOBERICE 202 K3
SESTAJOVICE
NACERADEC
MEDLOV VKK
VELKY GRUNOV VKK
OSTRETIN-NK
G+
G+
VG
G+
G+
VG
VG
G+
VG
VG
VG
G+
G+
VG
G+
G+
G+
VG
G+
G+
VG
VG
VG
G+
G
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
VG
G+
VG
G
VG
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
VG
G+
VG
G+
G+
G+
G+
G+
G+
F
G+
VG
G+
G+
VG
G+
G+
VG
VG
VG
VG
G+
G+
G+
VG
G+
G
G+
G+
G+
G+
VG
83
83
86
82
82
88
85
84
85
87
85
80
84
86
82
82
80
86
82
84
85
85
87
80
79
82
84
84
80
84
82
81
85
82
86
77
85
82
82
81
84
82
80
82
83
84
81
82
85
81
85
81
84
84
83
83
82
73
84
85
81
83
85
80
81
87
85
87
85
83
80
84
85
83
79
84
82
84
80
85
125
121
109
119
120
115
110
109
117
103
100
106
114
115
92
101
99
107
125
117
98
103
117
98
115
96
101
119
115
99
119
132
134
123
114
143
142
101
127
122
112
114
123
122
99
131
123
131
101
127
107
116
127
123
120
103
128
135
122
124
123
118
118
95
134
117
106
131
110
134
134
117
114
110
112
116
95
116
124
100
112
118
136
135
112
93
101
102
130
107
115
114
136
117
116
137
128
143
131
111
102
96
126
128
122
127
140
121
108
99
120
117
113
112
118
124
127
127
117
120
114
106
117
117
111
112
114
150
116
125
99
114
121
113
112
117
115
125
122
117
119
111
122
114
129
117
118
116
122
126
131
120
118
117
116
115
105
116
118
100
131
121
137
116
122
120
118
105
130
114
119
116
125
103
108
128
108
125
133
136
104
108
127
109
121
117
135
112
102
116
139
144
148
133
120
155
153
139
135
136
116
120
142
130
118
133
135
156
127
142
120
128
145
123
119
120
136
150
127
133
134
126
147
125
150
114
123
138
120
112
138
134
132
121
130
123
105
131
147
109
153
133
144
145
132
119
131
107
143
131
126
128
149
120
118
168
138
159
148
141
105
118
157
131
126
125
149
130
128
140
136
145
150
133
120
152
145
146
128
134
108
125
144
128
120
127
142
145
128
145
124
129
153
118
117
119
131
144
124
128
135
121
144
130
145
108
123
132
115
90
122
135
133
124
138
120
110
136
155
107
154
131
136
142
132
124
134
103
141
131
132
133
147
124
114
176
143
163
143
145
99
124
156
128
122
118
141
137
124
143
zn
ka
ex
117
112
121
124
122
90
111
119
122
116
103
130
127
118
101
120
112
104
129
110
134
126
122
127
112
114
122
127
130
99
107
119
105
125
109
121
119
107
138
117
120
95
127
119
110
113
118
120
123
112
124
111
101
123
114
111
124
106
119
113
82
131
95
133
117
116
115
91
120
117
126
128
130
116
113
115
109
124
100
108
PH
-c
83
68
68
53
78
61
57
43
59
69
63
49
38
52
71
66
53
51
57
72
54
55
46
63
77
69
68
59
44
52
42
67
72
39
62
51
40
62
48
60
58
82
56
65
43
64
51
52
49
54
49
68
35
50
43
39
38
40
49
45
54
61
39
50
42
47
66
46
26
27
43
35
39
47
35
61
49
44
73
68
PH
-k
on
PH
-v
em
0,11
0,11
-0,02
0,31
0,02
0,21
0,12
0,24
0,13
0,09
0,25
0,38
0,29
0,35
0,26
0,09
0,21
-0,12
0,10
-0,08
0,15
0,15
0,17
0,13
0,00
0,10
-0,02
-0,12
0,26
0,23
0,19
0,17
0,06
0,23
-0,03
0,25
0,29
0,18
0,11
0,09
-0,09
-0,10
0,07
0,04
0,27
-0,02
0,16
0,12
0,15
0,19
-0,05
-0,06
0,36
0,07
0,14
0,26
0,17
0,31
0,13
0,29
0,14
-0,09
0,26
0,17
0,27
-0,02
-0,08
0,18
0,38
0,20
0,29
0,30
0,03
0,25
0,19
0,04
0,03
0,11
0,06
0,04
ch
PH
-k
ap
PH
- st
t
79
94
116
79
85
77
85
75
73
83
82
75
68
75
67
72
68
79
66
62
76
66
56
62
81
64
75
71
59
70
84
66
46
64
63
54
57
56
66
75
79
67
57
62
59
70
83
55
46
87
64
70
40
60
69
75
65
92
52
45
75
64
68
67
71
59
72
53
43
52
73
56
54
60
81
61
61
55
62
55
PH
-m
-0,13
0,2
0,26
0,45
-0,10
0,22
0,26
0,48
0,13
0,05
0,29
0,54
0,52
0,47
0,05
-0,01
0,23
0,01
0,05
-0,35
0,24
0,11
0,15
-0,03
-0,15
-0,12
-0,13
-0,16
0,32
0,29
0,53
-0,01
-0,37
0,40
-0,18
0,15
0,38
-0,03
0,17
0,08
-0,05
-0,42
-0,07
-0,15
0,34
-0,12
0,37
0,03
-0,01
0,39
-0,04
-0,21
0,32
0,05
0,31
0,56
0,36
0,79
0,04
0,17
0,21
-0,21
0,48
0,22
0,48
-0,03
-0,19
0,13
0,51
0,41
0,52
0,46
0,07
0,27
0,60
-0,11
0,02
0,11
-0,22
-0,25
Zn
ám
kg
2056
1644
1969
814
2136
1233
1317
679
1341
1713
1201
573
461
702
1375
1636
1012
1730
1368
2252
1174
1211
911
1444
2177
1708
1983
1959
658
937
755
1487
1883
612
1828
886
493
1323
1092
1477
1869
2554
1411
1728
619
1851
1060
1167
1035
1085
1502
2078
257
1223
885
544
705
462
1071
645
1187
1936
528
1015
601
1390
2063
896
-14
330
570
340
1035
766
581
1607
1306
981
1895
1817
PH
SB
Tř
íd
a
B
b
PH
%
kg
PH
T
%
t
kg
M
SI
-v
em
118
120
119
119
101
131
116
122
117
110
97
102
125
97
105
107
122
121
116
127
111
109
134
103
98
102
108
122
109
115
110
97
127
122
126
102
115
108
101
85
102
112
114
108
121
110
100
121
129
95
124
109
118
129
115
108
122
91
114
117
116
118
122
109
103
141
119
138
117
130
89
115
135
115
100
106
122
131
111
115
PH
113
112
103
109
117
112
120
123
119
108
110
96
113
106
100
111
109
152
111
122
101
116
118
111
105
114
111
127
117
115
117
106
115
112
123
119
118
114
121
122
132
116
118
115
111
116
103
116
115
97
130
120
136
113
119
111
113
101
124
116
116
115
113
96
105
119
106
119
128
134
103
106
127
102
120
117
128
111
98
109
PH
154
152
153
149
151
148
146
142
143
149
153
150
140
150
152
144
143
132
140
138
143
141
135
143
148
144
142
133
139
143
142
146
139
137
136
140
138
142
136
143
136
142
135
139
139
139
144
135
133
148
130
138
134
134
137
141
135
148
134
137
142
133
139
140
142
129
138
134
132
127
143
136
126
140
138
138
132
132
144
139
PH
157,2
154,6
154,3
153,4
152,4
150,4
150,4
150,2
149,5
149,3
148,7
148,2
148,0
147,5
147,5
146,3
146,2
145,9
145,8
145,8
145,8
145,5
145,4
145,0
145,0
144,8
144,8
144,6
144,5
144,5
144,4
144,4
144,2
143,9
143,7
143,6
143,6
143,2
143,2
143,0
143,0
142,9
142,7
142,6
142,5
142,4
142,4
142,4
142,3
142,2
142,2
142,2
142,2
142,2
142,0
142,0
142,0
141,9
141,6
141,6
141,5
141,4
141,4
141,4
141,2
141,2
141,1
141,0
141,0
141,0
141,0
140,9
140,9
140,8
140,8
140,8
140,8
140,8
140,7
140,5
SI
-p
ro
d
SI
-k
on
SI
H
-K
ex
t
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
14
16
17
18
18
20
21
22
23
23
25
25
27
28
28
30
31
32
32
34
35
35
35
38
38
38
41
42
43
44
44
46
p
jm
é
no
SNOWMAN
O MAN
ROUMARE
OMEGA
MASCOL
JERUDO
IMPRESS
IMOLA
IRONMAN
KETCUA
FINESSE
FROSTY
DIAMOND
SHULAN
GOLDFIRE
ZELATI
HORTY
KAI
JOMAN
LLOYD
JOBESS
TAURIN
JULIAN
SWITCH
LUCKY STAR
NAVARRO
ALTON
ICHANT
IMAN
OVIEDO
GIBOR
JARDIN
IDRIL
MANGO
ALTARUFFIAN
SOLUTION
FOREIGN
GO-AHEAD
ELASCO
MICA
BAROS
STOL JOC
STYLIST
BOJANGLES
RANDALIA
FLASHBACK
í
ad
oř
LI
N
E
-R
NEA-515
NEA-113
NEA-526
NEA-436
NEA-392
RED-446
NEA-508
TL
NEA-352
TV*TL
NEA-417
TV*TL
NEA-671
NEA-363
TV*TL
NXA-567
TV*TL*TY NEA-322
TV*TL
NEA-637
TV*TL
NXA-680
TV*TL
NXA-143
TV*TL
NEA-188
TV*TL
NXA-627
TV*TL
NEA-553
NEA-629
*TV*TL
NEA-654
NEA-684
TV*TL
NEA-537
TV*TL
NXA-636
TV*TL
NEA-408
NEA-644
CV*TL
NXA-507
TV*TL
NEA-371
TV*TL
NEA-356
NEA-717
TV*TL
NGA-450
TV*TL
NEA-509
TV*TL
NEA-383
TV*TL
NEA-374
TV*TL
NXA-542
TV
NBY-256
TV
NEA-442
TV
NEA-507
*TV
NEB-914
NEA-642
TV
NGA-573
TV*TL
NEA-648
TV*TL
NEA-641
TV*TL
NXA-660
TV*TL
NEA-483
TV
NGA-532
at
*TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
st
us
ot
ec
O MAN
MANFRED
BESN
O MAN
MTOTO
JEROM
O MAN
O MAN
O MAN
O MAN
O MAN
BW MARSHALL
BESN
SHOTTLE
GOLDWYN
ZEBO
MORTY
REXONDI
O MAN
SHOTTLE
BESN
MASCOL
O MAN
SABRE
ESTIMATE
MASCOL
ADDISON
MERCHANT
O MAN
MASCOL
GIBBON
BESN
HARRY
AARON
BW MARSHALL
ORCIVAL
O MAN
O MAN
MANFRED
SHOTTLE
JORDAN
BESN
STEVEN
MANAT
AARON
MIKE
G
(Datum publikace PH: 15.3.2012)
e
BW MARSHALL
ELTON
GIBBON
BW MARSHALL
RUDOLPH
RUDOLPH
AARON
TRENT
DUTCH BOY
BELLWOOD
ADDISON
SAND
WILLIS
BESN
O MAN
PRELUDE
PATRON
O MAN
AARON
TRENT
AIRLINER
HARRY
MONTU
RONALD
RUDOLPH
MELCHIOR
MANFRED
ADDISON
LANTZ
O MAN
SUNNY BOY
TONIC
WOUDHOEVE
PRESCOTT
PATRON
RONALD
LORD LILY
RUSSEL
TONIC
HARRY
JESTHER
MANFRED
GIBBON
RUDOLPH
BELLWOOD
RONALD
ot
cm
ky
at
05
98
00
04
00
03
05
04
04
06
04
01
04
06
06
96
03
06
05
05
02
06
05
02
00
06
00
04
04
06
97
01
04
00
01
05
04
04
00
06
05
01
02
01
00
04
RN
604
75 38 66 38
901 1535 120 1148 103
604 184 35 172 33
604
76 42 63 33
904 475 68 382 57
401
131 42 95 33
101
81 53 62 44
701
179 70 172 63
701
67 43
61 37
201
72 47 64 41
101
93 53 73 43
906 1441 129 828 99
101
83 61 64 44
202
67 53 62 45
604
72 37 65 33
701 1743 158 777 110
401 129 42 97 40
101
69 50 55 36
701
74 45 63 38
101
61 40 53 34
510
137 35 104 32
101
53 33 48 29
604
65 38 52 32
101
629 91 258 55
906 338 42 279 32
101
54 40 48 37
170
947 77 571 46
101
60 36
51 30
401
69 36 60 30
101
49 40 49 39
904 186 37 111 20
401 400 61 267 46
202 107 46 70 37
170 469 54 272 34
910
394 44 235 30
101
62 47 53 41
101
75 48
57 41
101
71 46 58 38
510
263 68 114 39
101
40 30 36 27
101
64 48 52 40
903 226 34 204 29
904 441 66 274 52
101 384 56 218 45
903 243 35 167 27
101
73 51 66 43
89 24
99 96
95 31
89 33
98 60
93 34
89 47
95 59
87 32
88 29
91 39
99 100
89 45
87 40
88 28
99 126
93 34
88 41
89 37
86 32
93 20
85 30
87 27
98 70
97 32
85 31
99 58
86 27
88 27
83 28
95 28
97 49
91 33
98 43
97 35
87 38
89 36
88 32
96 46
80 24
87 39
96 24
98 47
97 47
96 27
88 38
120
121
125
129
112
123
106
110
133
107
115
118
91
104
112
122
109
110
117
103
114
109
126
117
96
114
104
101
107
114
125
88
86
113
114
99
136
103
102
96
106
104
96
116
82
101
1080
368
-200
480
1319
1540
1002
292
846
507
-739
354
1364
153
739
152
596
613
1464
976
350
370
604
342
2199
1143
540
497
495
210
-79
1057
1676
768
1185
847
548
632
598
189
1127
1295
1143
77
1123
-0,19
0,11
0,01
0,20
0,26
0,40
0,37
0,13
-0,19
0,04
0,11
0,15
0,36
0,27
0,09
0,90
0,02
-0,10
-0,12
0,46
-0,01
0,63
0,01
0,21
0,65
0,05
-0,15
-0,32
-0,05
0,21
-0,17
0,00
0,95
-0,16
-0,15
0,41
-0,08
0,41
0,18
0,20
-0,26
-0,21
0,12
0,30
0,16
0,29
-0,10
0,16
0,24
0,15
0,24
0,20
0,31
0,09
-0,07
0,17
-0,01
0,00
0,17
0,10
0,14
0,13
0,03
0,14
0,00
0,23
-0,07
0,36
0,02
0,13
0,22
0,26
-0,03
-0,01
0,02
0,25
0,06
0,27
0,52
0,27
-0,13
0,29
0,08
0,25
0,26
0,13
-0,02
0,08
0,33
0,02
0,22
0,22
74
60
24
40
45
44
27
58
53
38
62
51
56
52
35
85
51
47
39
42
48
52
48
34
43
26
42
35
39
31
21
22
38
2
45
42
25
42
42
45
38
23
26
42
40
40
66
53
37
29
35
22
19
44
52
40
40
29
32
30
31
16
41
57
39
19
33
25
39
22
8
36
43
52
36
28
34
38
7
32
36
27
32
23
41
31
49
40
37
14
38
29
137
136
123
122
128
122
119
130
127
126
127
120
128
124
121
128
125
134
121
121
118
130
124
117
117
124
122
124
120
122
116
124
125
117
117
126
117
123
130
123
124
119
127
112
127
124
86
108
100
104
105
112
108
88
82
93
106
109
86
94
109
94
103
100
69
97
105
96
102
100
97
89
105
96
107
74
81
111
106
110
105
98
102
105
107
81
86
107
95
116
88
78
99
121
107
128
122
122
119
121
125
123
113
114
115
90
114
95
100
96
114
109
118
105
101
111
107
112
104
99
109
111
113
101
108
112
92
121
108
92
107
105
103
115
88
118
85
104
122
126
139
128
143
114
131
99
122
128
106
141
115
135
144
115
124
139
111
132
142
138
113
150
137
142
141
109
128
0
128
138
109
130
129
109
126
120
119
127
122
135
147
144
128
103
129
106
112
105
99
122
125
110
90
108
109
109
105
116
116
116
106
111
111
104
121
104
103
103
107
105
96
110
117
110
106
103
107
113
114
93
94
117
92
102
101
96
104
102
111
117
115
103
127
108
95
100
105
93
88
88
102
100
108
119
120
94
111
90
105
114
108
100
110
102
124
104
112
119
95
107
105
109
115
102
128
101
115
105
87
106
101
102
92
104
109
97
146,7
144,4
138,7
136,3
135,9
134,1
132,9
132,5
132,4
132,1
131,2
130,9
130,3
130,3
129,9
129,8
129,4
129,1
128,3
128,3
128,3
128,3
127,8
127,6
127,1
127,1
127,1
127,0
126,7
126,7
126,6
126,6
126,5
126,4
126,4
126,3
126,2
125,6
125,5
125,2
124,9
124,8
124,7
124,7
124,4
124,3
st
ko iny o
e
í
)
ě
c
n
%
v
n
k
et
r
st
x t e x t e h ( sb
iz
h o on č m e
du vla dce
od rod
SB
e
B
T
n
u
o
r
e
l
r
r
a
o
d
d
M
B
T
%
%
p
k
H
H
v
.
.
o
l
e
p
g
p
á
á
I.
D
I.
SI
PL
or
dc
st
dc
st
Sp st
RP
PH PH
PH PH I.
PH
PL
e
ac
TOP 100 býků dle SIH (min. 30 stád prod. a 20 stád ext.. stáří do 8 let nebo min. 50 ins v probíhajícím či předchozím roce)
SNOWMAN ET
O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
ROUMARE
OMEGA
MASCOL ET
JERUDO ET
DT IMPRESS
GENOS IMOLA ET
GENOS IRONMAN ET
CRF KETCUA
TIMMER FINESSE
DIAMOND-OAK FROSTY-ET
GOOLSTAR DIAMOND
SHULAN ET
GOLDFIRE ET
URNIETA ZELATI II ET
HORTY
ZDISLAVICE KAI
JOMAN
DELTA LLOYD
JOBESS ET
NEWHOUSE TAURIN
HOLE JULIAN
VERO SWITCH
BOFRAN LUCKY STAR ET
DOME S NAVARRO
BO-IRISH ALTON-ET
ZELIV ICHANT
EM-JO IMAN
DELTA OVIEDO
GIBOR
JARDIN ET
ZELIV IDRIL
PASEN MANGO-ET
HONEYCREST RUFFIAN-ET
ELAGAASTER SOLUTION
WILLEM`S HOEVE R FOREIGN
DELTA GO-AHEAD
ELASCO
DELTA MICA
WIDEVIEW BAROS
STOL JOC
STYLIST ET
AUTUMN-RIDGE BOJANGLES-ET
RANDALIA
SOUTHLAND FLASHBACK
o
én
jm a
lé k
C e bý
16
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
47
47
49
50
51
52
53
53
55
55
57
57
57
60
61
62
63
63
65
66
67
67
69
70
70
70
70
74
74
74
77
78
78
80
81
81
83
84
85
86
87
88
88
90
91
92
92
92
95
95
97
97
99
99
RAMOS
IBIS
SHARKY
CAPITOL
MURPHY
ALTASPARTA
BURT
OREGON
GARTON
BILLION
SELTO
LAURICK
MASERATI
JOINT
LATIMER
JAP
FRITZ
JOLIVER
KIAN
ALINO
HOLLYWOOD
SERMIONE
JEEP
ALGAVE
OMRO
JACKPOT
OMGEN
FICTION
SAILOR
JOBERT
ROLEX
NACIDO
AIRRAID
TARTARE
JANGO
JAMMER
ALEXANDER
GRENT
ALTAZESTY
MERSON
FOLMER
IMALOT
RORY
EMIL
SATIRE
KIRIBATI
JOYALIST
JERRY
HODICAK
LIBERATOR
HEATWAVE
FAUST
LABES
SHOWBOY
NEA-026
NEA-368
NXA-481
NEA-299
NEA-175
NXA-579
NEA-375
NEA-486
NXA-179
NXA-525
NEA-626
NEA-551
NEA-710
NEA-548
NEA-592
NEA-538
NGA-561
NXA-501
TV*TL
RED-486
TV*TL
NEA-700
TVRF
NBY-250
TV
NEA-058
TV*TL
NEA-502
TV*TL
NEA-610
TV*TL
NEA-435
TV*TL
NEA-570
TV*TL
NEA-556
TV
NEA-361
TV*TL
NEB-901
TV*TL*AA NEA-522
TV*TL
NGA-586
TV*TL
NEA-643
TV*TL
NXA-508
TV*TL
NXA-632
TV*TL
NEA-653
TV*TL
NXA-458
TV*TL
NEA-390
TV*TL
NXA-315
TV*TL
NXA-509
NEA-622
NEA-360
TV*TL
NEA-439
TV*TL
NEA-628
TV*TL
NEA-565
TV*TL
NXA-475
TV*TL
NXA-588
RED-475
TV
NEA-567
TV*TL
NXA-420
NXA-590
TV
NGA-553
TV
RED-481
TV*TL
NEA-410
TV*TL
NEA-594
TV*TL*BY
TV*TL
TV*TL*TY
TV
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TL
TV
TV*TL
TV*TL
RUDOLPH
O MAN
BRETT
KIRBY
MANFRED
BW MARSHALL
AARON
O MAN
MARSHALL
BW MARSHALL
SHOTTLE
LAUDAN
MASCOL
SHOTTLE
SHOTTLE
MURPHY
JASPER
BOLIVER
ANDRIES
BESN
ORCIVAL
LADIN
MURPHY
SHOTTLE
O MAN
MURPHY
O MAN
O MAN
MATHIE
BESN
EMERSON
MASCOL
BW MARSHALL
DUTCH BOY
BESN
EARL
RUSSEL
TRENT
BW MARSHALL
MASCOL
HARRY
O MAN
SHOTTLE
OUTSIDE
ADDISON
GOLDWYN
ROYALIST
O MAN
BW MARSHALL
LOUSON
JORDAN
TS GOGO
LANCELOT
SHOTTLE
AMBITION
MARSHALL
EMERY
SIERRA
LUKE
CONVINCER
PRESCOTT
BW MARSHALL
PATRON
DUSTER
SKYWALKER
OUTSIDE
O MAN
BESN
SIMON
MARSHALL
RIDGE-HEIGHTS BE
ADDISON
SUNNY BOY
STORM
LENTINI RF
LUKAS
CHAMPION
MANAT
AARON
ADDISON
AARON
RONALD
ROTATE
MATTIE
EMORY
GARTER
MANFRED
CONVINCER
LUKAS
ZEBO
CELSIUS
MANFRED
PATRON
LANCELOT
ADDISON
MTOTO
OUTSIDE
RUDOLPH
PATRON
CORSARO
TRIBUTE
MAJOR
DOMBINATOR
RUSSEL
RUSSEL
LIGHTNING
BESN
FORD
97
04
00
04
99
01
00
04
02
01
05
05
06
05
05
05
01
05
97
01
05
01
05
05
04
05
05
04
94
00
01
06
01
02
00
00
00
02
01
06
04
04
06
05
00
06
05
05
03
05
04
05
04
05
101
170
701
101
701
910
170
701
401
901
201
510
202
701
101
101
901
401
101
803
101
101
701
604
604
701
604
101
901
510
901
101
901
903
510
170
101
701
910
101
101
401
170
701
701
604
401
101
604
101
101
101
510
201
1466
178
947
66
1428
674
870
98
825
363
71
79
62
97
79
82
218
75
1335
515
68
2237
65
76
51
53
57
71
573
390
225
66
232
214
131
839
1604
338
500
82
73
77
108
71
1513
77
90
74
144
78
78
99
85
74
216
60
81
47
184
92
86
58
132
54
49
32
41
62
45
47
45
32
147
100
44
241
39
38
31
33
36
57
132
48
39
41
49
35
32
95
165
78
55
52
48
37
33
44
132
45
37
53
62
52
53
41
33
47
747
98
583
57
894
465
497
84
438
318
55
64
54
87
62
70
142
62
313
349
56
960
63
63
46
47
50
62
367
221
168
61
206
178
91
397
797
283
372
66
53
65
81
64
1096
61
71
61
95
65
65
64
74
59
150
37
73
40
140
75
61
51
80
44
41
24
38
54
35
42
35
26
63
75
36
176
38
29
28
29
31
48
89
35
33
39
38
29
22
56
121
61
47
43
36
30
26
41
100
37
28
46
45
45
44
27
28
36
99
95
99
87
99
99
99
91
99
97
88
89
87
91
89
89
96
89
99
98
88
99
87
89
84
85
86
88
98
97
96
87
96
95
93
99
99
97
98
89
88
89
92
88
99
89
90
88
94
89
89
91
90
88
177
45
71
38
137
80
73
48
95
46
33
27
28
54
33
33
37
27
115
72
38
169
32
29
25
27
26
51
103
42
36
33
39
30
24
80
128
64
49
40
36
30
27
33
100
31
31
44
44
46
39
29
25
35
131 282
95 1577
98 986
114 418
98 1398
86 560
111 -334
100 1383
111 215
100 850
124 509
123 335
126 628
110 588
111 560
117 674
103 613
123 671
94 -843
104 801
112 776
111 660
104 1171
98 221
121 610
95 648
112 231
110 655
110 1047
94 481
110 686
106 383
98 858
89 685
98 359
99 329
102 50
109 590
108 883
94 299
118 26
107 987
110 544
100 694
113 1120
102 -524
110 292
124 933
103 106
115 707
107 -109
95 -1280
106 425
114 85
0,11
-0,30
-0,07
0,09
-0,17
-0,04
0,61
0,01
0,12
-0,24
0,21
0,11
0,04
-0,03
0,07
-0,27
0,28
-0,15
0,94
-0,07
-0,09
0,03
0,05
0,33
-0,03
0,33
-0,06
-0,06
-0,21
0,01
0,03
0,22
0,20
0,08
-0,01
0,31
0,19
0,27
-0,22
0,12
0,49
-0,21
0,22
0,34
-0,01
0,50
0,03
-0,28
0,32
-0,15
0,26
1,11
-0,04
0,23
0,08
-0,07
0,04
0,19
-0,06
-0,09
0,34
0,01
0,17
0,05
0,02
0,03
0,06
0,02
0,10
-0,01
0,03
0,03
0,50
-0,04
0,12
0,12
-0,01
0,12
0,11
0,06
0,12
0,04
-0,13
0,12
0,02
0,28
-0,13
0,10
0,06
-0,02
0,22
0,15
0,00
0,22
0,27
0,00
-0,07
-0,09
-0,02
0,24
0,20
-0,05
0,09
0,14
0,33
0,52
0,15
0,05
22 16 110
38 48 122
37 38 121
26 29 119
44 43 121
21 13 103
34 11 120
61 49 130
20 20 114
15 33 114
41 19 114
24 14 108
31 27 116
23 22 111
31 27 117
5 22 105
52 23 119
16 26 111
31
2 121
29 25 111
25 36 120
31 32 120
55 40 125
38 17 116
24 29 116
58 27 123
6 17 107
23 26 113
26 26 108
22 26 115
33 26 115
37 34 127
56 19 113
37 31 120
15 17 108
42 10 109
18 17 114
50 32 125
18 31 112
24 26 119
42 20 123
24 34 115
43 14 110
61 17 115
48 37 121
16 -2 106
16 25 115
14 28 108
32 10 110
18 35 118
17 19 117
19 -14 112
15 26 114
24
6 106
86 116 122 109
100 112 121 107
115 98 124 111
96 98 109 109
86 96 107 123
99 127 151 124
104
61 137 134
89 94 99 103
69 110 136 94
86 114 124 117
92 116 130 91
92 117 138 98
73 118
0 107
108 112 129 108
102 112 137 97
132 118 119 121
104 114 136 97
87 101 129 106
115 104 145 102
96 104 151 98
99 103 117 106
104
81 140 107
110 92 100 111
109 113 127 96
89 95 101 120
98 98 134 116
89 113 113 121
80 105 111 115
62 111 123 123
90 94 144 109
105 93 148 106
98 112 138 88
85 96 126 122
114 127 138 79
81 106 145 114
113 110 132 108
80 106 129 112
108 99 121 78
105
91 142 119
117 112 132 90
106 75 87 109
108 97 132 112
91 108 141 105
101 103 137 105
110 68 125 103
103 126 140 111
106 99 123 114
87 118 129 89
106
91 115 126
88 103 98 100
82 113 108 101
100 122 118 115
106 107 104 110
113 102 134 107
111
94
107
115
104
115
111
94
118
103
107
116
99
117
97
119
91
121
88
122
97
106
101
114
108
103
119
116
108
113
104
90
114
91
117
121
100
102
106
101
125
102
107
100
123
97
97
115
127
113
99
95
113
130
124,2
123,9
123,9
123,8
123,4
123,2
123,1
123,1
123,1
122,8
122,7
122,5
122,5
122,4
122,4
122,2
122,0
122,0
121,9
121,9
121,8
121,8
121,6
121,6
121,5
121,4
121,2
121,1
121,0
121,0
120,9
120,9
120,8
120,7
120,6
120,6
120,3
120,3
120,3
120,2
120,1
120,1
120,1
119,8
119,8
119,8
119,7
119,7
119,7
119,7
119,6
119,6
119,5
119,5
RAMOS
CERNOV IBIS ET
JEWELED-ACRES SHARKY-ET
MILLSTREAM CAPITOL
RICECREST MURPHY-ET
PARADISE-DND SPARTA-ET
LUTZ-BROOKVIEW BURT-ET
LYNCREST OREGON ET
OSTRETIN GARTON ET
J-K-R BW-MARSHLL BILLION-ET
SELTO ET
LAURICK ET
MASERATI
JOINT ET
EASTLAND LATIMER
DOBRONIN JAP
FRITZLAND CJ ABE-ET
OSTRETIN JOLIVER ET
KIAN
TEC MARTINIEGA ALINO ET
DELTA HOLLYWOOD
SERMIONE
AGRAS JEEP ET
ALGAVE
OMRO
AGRAS JACKPOT ET
OMGEN
FICTION
PARADISE-R SAILOR 95-ET
JOBERT
TERRICK EMERSON ROLEX-ET
GROENHILDE NACIDO
SILDAHL AIRRAID
TARTARE
JANGO
RIDGE-STAR JAMMER-ET
GANVO ALEXANDER
GRENT ET
VALLEY-DRIVE ZESTY-ET
DELTA MERSON
BARNKAMPER FOLMER
OSTRETIN IMALOT ET
AVENHAM RORY ET
BG EMIL OUTSIDE-ET
GG ADDISON SATIRE
HOLE KIRIBATI ET
OSTRETIN JOYALIST
WIDEVIEW JERRY
ROSTYN HODICAK ET
LOWLANDS LIBERATOR
LOWLANDS HEATWAVE
LOWLANDS FAUST
LABES ET
SHOWBOY ET
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 17
18 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Přehled žebříčků genomických býků
Pro porovnání přetiskujeme i žebříček genomických
býků bez podrobnějšího komentáře, pouze
pro možnost porovnání momentálně nejvýše
postavených kombinací O x OM a dosahovaných
indexů. Je zcela běžné, že v množství čipovaných
býků a při dané míře spolehlivosti dosahují
genomáci na špičce vyššího indexu než býci
konvenční TOPky. Volný překlad z HI 2/2012.
Jméno
Původ
Kanada (Dempsey, 2638 LPI)
De-Su Phoenix
Planet x Bolton
Generations Lexor
Man-O-Man x Goldwyn
Cabon Fernand
Man-O-Man x Bolton
Misty Spr Number One Man-O-Man x Shottle
Cookiecutter Hefty
Man-O-Man x Goldwyn
Pirolo Solemio
Man-O-Man x Goldwyn
Gen-I-Beq Lavaman Man-O-Man x Goldwyn
Brandt-View Police Gerard x Planet
Ste Odile Rimouski
Manifold x Baxter
HFP AltaQuantum
Planet x O-Man
Comestar Lobster
Man-O-Man x Goldwyn
Mapel Wood Brewmaster Garrett x Shottle
Misty Spr Brackley
Man-O-Man xWildman
Leothe Dexterman
Man-O-Man x Baxter
Dirt-Road Clemente Man-O-Man x Goldwyn
De-Su Bartlett
Planet x Shottle
R%
Typ
68 %
68 %
68 %
69 %
68 %
68 %
68 %
66 %
68 %
68 %
69 %
71 %
66 %
67 %
66 %
68 %
Index
LPI
3283
3263
3239
3220
3211
3180
3116
3091
3086
3084
3048
3046
3039
3037
3033
3030
GERMANY (Snowman, 154 RZG)
Genesis
Gerard x Mascol
Bilstein
Billard x Ramos
Maxim
Man-O-Man x Goldwyn
Masterplan
Man-O-Man x Goldwyn
Maximum
Man-O-Man x Laudan
Marmor
Man-O-Man x Goldwyn
Brisbane
Bowser x O-Man
Macareno
Man-O-Man x Goldwyn
Sunday
Super x Shottle
PlanZ
Planet x Shottle
Bordun
Bolton x O-Man
Majestic
Man-O-Man x Shottle
Bonanza
Planet x Goldwyn
Manpower
Man-O-Man x Goldwyn
Maserati
Man-O-Man x Pronto
Giabo
Gibor x Shottle
R%
73 %
71 %
73 %
73 %
72 %
73 %
71 %
73 %
73 %
73 %
73 %
73 %
73 %
72 %
73 %
73 %
RZG
156
154
154
154
154
154
153
153
151
150
148
147
147
147
147
147
Typ
117
115
125
128
117
115
118
127
130
123
125
122
128
121
135
109
FRANCIE (Via Thelo, 195 ISU)
Foxy Isy
Via Thelo x Shottle
Fridaywear
Otto x Bolton
Faeries
Via Th6lo x Laudan
Famous Man
Man-O-Man x Bolton
Flyboy Isy
Man-O-Man x Pagewire
Franz 655
Cassino x O-Man
Eponin
Planet x O-Man
Fuiceneuf
Man-O-Man x Oliver
Felikan
Via Thelo x Shottle
Festin Pom
Man-O-Man x Bolton
Enziba
Randview x Bolton
Fisher
Otto x Shottle
Fleurigne
Man-O-Man x Bolton
Ehman Isy
Planet x Buckeye
Dunhill
Bolton x O-Man
Finetti DP
Otto x Roumare
Diester
Roumare x O-Man
R%
70 %
69 %
71 %
69 %
68 %
65 %
70 %
68 %
71 %
69 %
72 %
69 %
69 %
69 %
73 %
69 %
72 %
ISU
198
197
197
195
193
192
192
191
191
191
190
190
189
189
189
189
189
Typ
2.2
1.9
1.5
3.6
3.4
2.9
1.6
2.5
2.5
2.4
2.0
1.8
2.8
2.7
2.3
2.0
1.5
ITALY (Wyman, 2901 PFT)
Libu Ins Attila
Man-O-Man x Goldwyn
Go-Farm R Eudon
Million x Shottle
Zial Ejec
Million x Titanic
Alfra^ R Beloki
Man-O-Man x Shottle
AII.Denti Aksel
Shottle x Talent
R%
71 %
71 %
71 %
71 %
71 %
PFT
3212
3130
2938
2807
2734
Typ
2.84
3.53
2.52
2.26
3.01
11
11
10
14
14
13
10
13
8
12
12
13
10
10
10
13
Plemenné ho
ϙ Velmi dobré umístění německého býka Gorch Fock při svém
debutu není nijak překvapující. Jeho plná bratr Gospell je
španělskou jedničkou.
Počínaje prosincovým kolem výpočtu časopis Holstein International
poprvé redukuje komentáře k oficiálním národním žebříčkům co
do rozsahu ze šesti stran na čtyři a na uvolněném prostoru začíná
komentovat žebříčky genomických býků. Tento počin kopíruje
celosvětový trend růstu významu a používání genomických (DNA
tested) plemeníků.
Prosincový výpočet opět nepřinesl žádné dramatické změny
v národních žebříčcích prověřených býků, což je velmi dobrá zpráva pro
chovatele napříč kontinenty. Skoro všechny země mají jasně stanovené
TOP 10, pouze se obměňují pozice. Například v USA se dobře známý
O-Manův syn Freddie vrátil na pozici jedničky zlepšením indexu TPI
o 43 bodů. Rovněž v Kanadě se formálně jedničkou stal Dempsey, který
nabral do indexu LPI dalších 117 bodů. Jedinou zemí, kde se v prosinci
dočkali úplně nové jedničky, je Švýcarsko, kde je momentálně v čele
Goldwynův syn Gen-I-Beq Saphir, debutující v topce rovnou se 1495
body indexu Isel. Samozřejmě novinek je mnohem více, dále jsou
uvedeny podrobnější komentáře k jednotlivým zemím.
Itálie
Počínaje prosincem, zahrnula Itálie do výpočtu plemenných hodnot
i hodnoty genomické, takže většina býků v žebříčku podle indexu
PFT má plemenné hodnoty vypočtené kombinací konvenčních
a genomických. Stejně jako v srpnu 2011 je dominantním otcem býků
Goldwyn. Má 23 synů v TOP 50 a dokonce 6 synů v TOP 7! Goldwynův
syn Wyman se pevně drží na místě jedničky, na dohled na druhém
místě je jeho polobratr Sparkling (jeden z mnoha nováčků v srpnovém
kole). Vedle Goldwyna jsou úspěšnými otci i O-Man a Shottle (se sedmi
a devíti syny v TOP 50). Shottlův syn Coitus je nejlepší novinkou
v přehledu. Dalším významným synem je Crival, který skočil do TOP 15
po výrazném zlepšení indexu. Je nejlepším Italem podle dlouhověkosti
a jeho matkou je Aquila Samanta (Finley x Tugolo). Žádanými by se
pro outcrossové původy mohli stát Cinnamon (Ramos), Ventus (FBI),
Glauco (Duplex), Melchisedech (Laudan) a Prince (Britt).
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 19
dnoty
Sambugaro Fastball
Royal Scolari
Del Santo Mulkyla
Frati Ins Energy
Zani Fuoco
ϙ Nadějně pro RED holštýnskou populaci se rýsuje kanadský
Infrarouge, zlepšil se o 237 bodů LPI.
ϛ Pohled na skandinávskou jedničku –
D-Oscar (O-Man x Juote)
Kanada
Dempsey se vrátil na pozici
jedničky, nejnižším možným
rozdílem jedno bodu LPI,
nad nováčkem Beaver Ray
Muralem. Mural (Toystory
x EX-94 Titanic x Outside x
Skychief x Starbuck) je jedním
z prvních synů býka Toystory
a exceluje mimoprodukčními
Pouze jeden bod ztrácí Mural na kanadskou
znaky – hlavně plodností dcer.
jedničku. Uvidíme, jaké bude pořadí
Windbrook se posunul za ně.
po dubnovém kole.
Velká očekávání se vkládají
do potomstva Fevera. Novinkami v TOP 10 jsou dvojčata Stanlaycup
a Windhammer, kteří se na vrchol prodrali i díky typu +19 (o pravidle
výpočtu hodnot dvojčat v Kanadě jsme psali minule – proto jen ve zkratce
PH jsou jim spočteny společně). I díky nim má jejich matka Gillete Blitz
2nd Wind celkem 5 super exteriérových synů v TOP 20. Další novinky
zahrnují býky: Butoise Bahamas (Jefferson x Titanic x EX-91 Lheros),
první Goldwynovi vnuky – Velthuis Solstice (Lou x Goldwyn x Durham
x Splendor) a Mr Marvelous (Toystory x Finley), polobratr typaře PineTree Sid (18 typ a 1335 LPI). Smithden Admiral trochu ztratil, ale do TOP
20 se k němu přidal jeho plný bratr Smithden Aaron. Jízdu dolů zažili
Genervations Lobo (z 8. místa na 36.) a Charpentier Spectrum (z 30. na 95.).
Velká Británie
Tohle kolo výpočtu bylo poslední, kdy ještě nebyly zahrnuty do matic
genomické hodnoty. V dubnu se již dočkáme kombinovaných PH.
Prosincový výpočet vykazoval maximální stabilitu hodnot. Jedním
z důvodů je i to že nováčkům se zdaleka nedaří dosáhnout vynikajících
plemenných hodnot plemeníků na vrcholu žebříčku. Synové Shottla
a Goldwyna se těší stálé popularitě. Na vrcholu je stále duo býků Tiergan
a Twist, následování Blusky a Goldminem. Zajímavý je i Mr Gold z rodiny
Kimo, který kombinuje vysokou produkci s vynikajícím typem. Tennyson
Man-O-Man x Mac
Jeeves x Goldwyn
Man-O-Man x Shottle
Bronco x Bolton
Man-O-Man x Pagewire
71 %
71 %
71 %
71 %
71 %
2713
2694
2693
2662
2655
2.57
2.41
2.38
2.40
2.96
Holandsko (Dakota, 285 NVI)
Delta G-Force
Man-O-Man x Jordan
Vero Goliath
Goli x Paramount
Delta Quality
Sunrise x Ramos
Delta Titanium
Ramos x O-Man
Delta Bocelli
Legend x Jordan
Heuvel Suarez
O-Man x Cello
Elagaaster Packman Bogart x Jordan
Ms Eusebio
Atlantic x Goldwyn
R%
59 %
62 %
55 %
63 %
60 %
63 %
59 %
55 %
NVI
308
295
284
281
273
272
271
269
Typ
109
110
108
108
106
107
107
111
SKANDINÁVIE (Oscar, 32 NTM)
VHBismark
Bob x Jordan
VH Osmus
Onside x Exces
VH Op
Onside x Jordan
VH Opell
Onside x Mascol
VH Pop
Planet x Ramos
VH Raket
Rakuuna x G Alexander
VH Cup
Cole x Bob
VH Cadiz
Cole x Jorden
R%
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
NTM Typ
36
*
35
*
32
*
31
*
29
*
29
*
29
*
28
*
USA (Freddie, 2217 TPI)
Amighetti Numero Uno Man-O-Man x Shottle
Mountfield Mogul
Dorcy x Marsh
De-Su Mayfield
Domain x Shottle
Roylane Punch
Boxer x O-Man
Kellercrest Layne
Super x Shottle
Generations Epic
Super x Baxter
Welcome Petrone
Super x Baxter
Ladys-Manor Shamrock Planet x Shottle
Shema Cameron
Jeeves x Pontiac
Ronelee Deligent
Dorcy x Boliver
Regancrest Paradise Dorcy x Shottle
Misty Spr Supersonic Super x Shottle
De-Su Moonboy
Dorcy x Shottle
Mountfield Mixer
Dorcy x Marsh
Glen-Toctin Large
Super x Shottle
Jolicap Highway
AltaRoss x Baxter
Cookiecutter Hunter Man-O-Man x Shottle
Vision-Gen Anderson Freddie x Jet Stream
Air-Osa-Exel AltaAirnet Planet x Shottle
Ever-Green-View Fonsy Super x Shottle
Berryridge Jives
Jeeves x Shottle
S-S-l Mintmaker
Robust x Ramos
Ammon-Peach Mitch Moscow x Outside
De-Su Big Bang
Karsten x Shottle
Co-Op Perry
Shot Al x Sharkey
R%
80 %
77 %
78 %
75 %
78 %
78 %
75 %
76 %
77 %
77 %
76 %
77 %
77 %
77 %
78 %
78 %
79 %
77 %
77 %
76 %
77 %
76 %
79 %
78 %
77 %
TPI
2621
2552
2497
2497
2476
2475
2459
2455
2452
2448
2440
2432
2431
2427
2423
2422
2416
2411
2396
2393
2392
2391
2390
2390
2385
Typ
3.37
3.55
4.00
3.42
3.11
3.32
2.43
3.16
3.92
3.62
3.15
2.92
3.81
3.15
3.89
2.44
3.24
2.30
3.08
2.73
2.55
2.45
3.18
2.98
2.51
RED-HOLŠTÝN
NĚMECKO (Tableau, 137 RZG)
Cold Boy
Spencer x O-Man
Brilliant
Fiction x Spencer
Morris
Fidelity x Spencer
Fiero
Fiction x Tocar
Kumo
Fiction x Spencer
Geert
Fidelity x Spencer
Falster
Fiction x Mr. Burns
R%
Typ
73 %
73 %
73 %
73 %
73 %
73 %
73 %
Index
RZG
151
146
146
145
145
144
144
103
119
124
107
114
119
126
HOLANDSKO (Fidelity, 209 NVI)
Delta Direct
Fidelity x Spencer
Borderview Rigsby
Nearby x Spencer
De Volmer Glorious Nearby x Classic
Schreur Jackpot
Fidelity x O-Man
Peeldijker Heskey
Supreme x Canvas
Big Superstar
Fidelity x Lightning
R%
62 %
61 %
62 %
62 %
55 %
62 %
NVI
293
257
255
247
245
241
Typ
109
108
110
110
106
109
20 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Zkracování generačního intervalu v praxi- dvojka
německého žebříčku Bilstein narozen 09.10.2010 má za otce
genomického býka Billarda (narozen 17.03.2008 gRZG 144)
Z vrcholu německého genomického TOPu : Maximum (ManO-Man x Laudan x Jefferson)
se dočkal dcer z opakovaného nasazení a ty mu zajistily
mírné zlepšení.
jedním ze dvou prvních Boltonových synů s konvenčním
prověřením, zažívá slibný začátek kariéry. Za zmínku také
stojí Goldwynův syn NOG Greco nebo Arkticův syn Ashmore.
Menší či větší ztráty naopak zaznamenaly novinky ze srpna
jako Folk, Goldburg a Goldfink. Z přehledu vypadli BG-ET,
Radon, Duke, Raik a Gandolf.
USA
Přesně jako před rokem je na vrcholu amerického žebříčku
TPI Freddie, počet dcer se mu zvedl z 76 na 106. Použití
prvních dat dcer z opakovaného nasazení zvedly jeho PH
o 100 lbs mléka. S +7,3 PL je Freddie jedním z nejlepších
býků pro dlouhověkost. Je zřetelně vidět, že špička
amerického národního žebříčku má vždy plusové hodnoty
pro dlouhověkost. TOP 15 má vždy PL větší než 3,0. Nejlepší
novinkou je Trigger (Shottlův syn z Lars-Acres Tenise). Dobře
si vedou i Marionovi synové AltaR2 a Padlock. R2 se dostal
do TOP 20 a je tak volbou pro chovatele hledající alternativní
linie. Padlock je syn L-L-M Dairy Rudolph Pilgrim EX-92.
V indexu výrazně poskočil Maxum (rovněž s méně obvyklým
původem Allegro x Blitz x Rudolph x Prelude). Fandové
outcrossů se mohou podívat i na býky CM, Sudan, Emerald,
Jettison, Padron, Joe a Don Chuan. Počet synů Toystoryho
v první stovce je stále omezený. Nejvýše je na 20. místě Hero
(který pošel a není k dispozici). Jeho polobratr AltaToyota je
až na 50. místě žebříčku.
Top 99% býci v USA TOPu jsou nadále Planet a O-Man,
těsně následováni Jeevesem. Má nyní 2500 dcer v produkci
a zlepšil se v produkci, dlouhověkosti, somatických buňkách
a plodnosti. Jeho polobratr Million má 2600 dcer, ale mírně
si pohoršil. Do budoucna budou pečlivě sledování další dva
polobratři Alexander a Sanchez. Tito Stormaticovi synové
mají 1166 a 1450 dcer v produkci. Alexander si v TPI pohoršil,
Sanchez lehce přidal.
Německo
Většina současného německého TOPu se do roku 2012
přesunula bez větších změn. Obzvláště v TOP-25 nedošlo
prakticky k žádným změnám. Vítězové prosincového kola tak
jsou především Sheffield, syn dobře známé německé matky
Nevada, a Elsass (Encino x Titanic x Aaron x Hunter). Mezi
nováčky vyčnívají někteří býci s dobrým typem, vyrovnanými
plemennými hodnotami a původem z výborných rodin.
Nejlepším je Gorch Fock, Goldwynův syn z americké matky
Muranda BWM Lorrete (OM: Rudolph). Jedním z mála
Marionových synů a jedním z TOP býků je je Madlock, jehož
matka Clear-Echo Ramo 1200 EX-92 je plná sestra matky
Bookema. Shottmar je také býkem s ověřeným původem.
Tento Shottlův syn s excelentním typem je polobratrem
suverénní špičky žebříčku Snowmana a matky s titulem
„Global Cow“ Broeks MNM Elsy. Spolu s Broderickem,
Skandinávie
Ani skandinávský žebříček neoplývá novinkami nebo
změnami. Jedničkou zůstává O-Manův syn Oscar. Novinky
se do krátkého přehledu v podstatě nedostaly. Mezi nimi však
vynikají synové Excese - Evald a Escapade. Hlavně Evald
výborně koriguje hlavní nedostatek svého otce – vemena.
Evald má za vemeno 110 bodů a vede si dobře v produkci
kg bílkoviny a je žádaný pro BB kapakasein.
Holandsko
Prominenty holandského žebříčku jsou Dakota, Danillo,
Goli a Big Winner. Big Winner se na vrchol postupným
zlepšováním dostal rok a půl po svém debutu. Tento syn Win
395 nemá ve svém původu O-Mana. V mateřské větvi matka,
babička i prabába vyprodukovaly každá více než 100 000 kg
mléka. Nejlepší novinkou je Jefferson, syn Oosterzicht
Granda. Dalším zajímavým býkem je Hoekland Maik, tento
Mascolův syn má jednak vyrovnané PH a jednak zajímavý
původ (Ronald, Sunny Boy a Tops).
Red holštýn
S výrazným zlepšením se kanadský Infrarouge stal jedním
z nejlepších REDů, které světu dala Kanada. Jeho původ
neobsahude Storma (Salto x Faber x Cliffhanger) a exceluje
znaky zdraví, složkami a typem.
V Německu dal o sobě znovu vědět Jerudo díky dcerám
z opakovaného nasazení. Stejně tak Tocar má dalších 200 dcer
a vyšplhal se na druhé místo za jedničku Tableaua. Přidejme
k nim ještě Malvoye a máme kompletní trojky na druhých
dcerách v německé TOP 6. Prominentem mezi novinkami je
Lucatoni (O: Laurel), má dobré fitness znaky, vysoké složky
a vyniká stavbou končetin. Pochází ze stejné rodiny jako
hojně využívání Němci Storm a Strunz.
V holandsku Kodak dohnal ztráty ze srpna a pouze
o kousek mu unikla pozice jedničky v Topce. Specialista
na dlouhověkost pochází z „černého“ pedigree, které již
představilo býky jako Ronald a Tops. Talentino, Talentův syn
po Annet 3348 EX-90 (Kian x Lentini) která vyniká procentem
bílkoviny, kombinuje ve svých PH rovněž typ a bílkovinu.
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 21
Jméno
Kanada
LirrDrewDempsey
BeaverRayMural
GilletteWindbrook
CrockettͲAcresEight
ComestarLauthority
CrackholmFever
UFMͲDubsOlegant
GilletteWindhammer
GilletteStanleyCup
SmithdenAdmiral
GilletteJordan
ButoiseBahamas
VelthuisSolstice
SmithdenAaron
DudocMrBurnsRC
MrMarvelous
GilletteWildthing
GilletteWillrock
GenervationsLixicon
GilletteJerrick
RaimaGoldwynCoach
BͲCrestShadow
CharityAltagratis
ComestarLavanguard
Ind. +/Ͳ
LPI
2638 +117
2637
N
2519 +229
2340
Ͳ18
2327
Ͳ19
2299 +92
2295
+0
2290
N
2290
N
2290 Ͳ246
2271
Ͳ10
2268
N
2228
N
2226
N
2110
Ͳ97
2110
N
2077 Ͳ133
2077 Ͳ133
1992 +91
1870
Ͳ18
1851 +49
1810
N
1805
Ͳ18
1697
Ͳ76
Holandsko
ALHDakota
FievoSnowman
Danillo
WoudhoeveImpuls
DeͲSu0Goli
BigWinner
Raima0Cricket
GoolstarDiamond
OosterzichtGrand
TimmerClimax
DeltaMalaga
HoeklandMaik
DeltaParamount
NVI
285
264
256
234
226
208
206
201
199
191
182
179
177
VelkáBitánie
BallycairnTiergarn
CogentTwist
AbbeyhouseMrGold
PLI
216
199
156
Itálie
PiroloWyman
Sparkling
GoͲFarmArtes
SabbionaGoldfarm
NewFarmColombiano
ToeͲFarmGoldsun
SabbionaSlepp
GPAsotman
SalaParocas
All.MarcherCoitus
OͲManEndͲStory
ZaniAmerican
AquilaCrival
ToeͲFarmGoldfish
MagnoliaNedveo
CeresioCinnamon
FantasyVentus
FlevoSnowman
Omega
Guarini
Mascol
Gunnar
Gibor
Shandar
Leko
Wizzard
Manur
GorchFock
Sheffield
Shord
Elsass
Stylist
Lonar
Madlock
PFT
2901
2779
2747
2720
2650
2631
2586
2539
2533
2502
2476
2396
2378
2341
2304
2272
2233
154
147
145
144
143
141
140
139
139
138
137
137
137
136
136
136
135
+26
Ͳ13
+24
Ͳ18
+32
+38
+19
+8
+28
+11
+29
+10
Ͳ1
R% KgM
%B
T
B
OtecxOtecmatky
Typ
Vem.
Kon.
Dl.
SCS
Pl.
94
93
95
94
95
96
89
90
90
93
97
88
91
87
99
90
96
96
88
97
93
92
94
95
695
1359
1170
1383
857
603
1612
1150
1150
1294
1097
1668
512
1292
1438
1352
1788
1788
1180
1084
737
691
683
433
+.24
+.29
+30
+.23
+.32
+.34
Ͳ07
+.30
+.30
+.29
+.16
Ͳ.10
+.25
+.13
Ͳ.09
+.10
Ͳ.23
Ͳ.23
+.07
+.12
+.02
+.07
+.32
+.32
+.18
+.04
+.10
+.28
+.06
+.03
+.01
Ͳ.01
Ͳ.01
+.06
+.04
+.09
+.26
+.06
+.20
+.08
Ͳ.03
Ͳ.03
+.08
+.03
+.00
+.10
+.20
+.07
50
81
74
74
64
57
51
71
71
78
57
50
45
62
42
81
39
39
49
52
30
32
59
49
42
50
50
79
36
23
54
35
35
50
41
65
45
50
71
54
55
55
48
39
25
34
44
32
GoldwynxDerry
ToystoryxTitanic
FBIxBlitz
OͲManxMtoto
GoldwynxIgniter
GoldwynxBlitz
ElegantxOͲMan
BoltonxBlitz
BoltonxBlitz
GoldwynxAllen
GoldwynxDurham
JeffersonxTitanic
LouxGoldwyn
GoldwynxAllen
ThunderxStorm
ToystoryxFinley
MarionxBlitz
MarionxBlitz
GoldwynxDurham
GoldwynxDurham
GoldwynxOͲMan
GoldwynxDurham
ShottlexBest
GoldwynxTitanic
18
11
17
Ͳ1
17
17
8
19
19
10
14
10
10
11
9
8
12
12
11
10
15
16
11
14
13
9
11
0
14
14
10
15
15
10
13
17
10
11
5
14
12
12
11
11
12
15
10
10
16
10
17
1
12
15
6
16
16
7
12
Ͳ2
13
11
11
0
9
9
6
8
11
6
7
18
111
110
102
109
105
113
112
105
105
108
108
108
107
110
102
107
104
104
106
109
108
105
101
104
2.56
2.85
3.04
2.67
2.87
2.66
2.85
3.17
3.17
2.80
2.55
3.14
2.74
2.69
3.09
3.02
3.02
3.02
2.77
2.51
2.77
2.78
3.15
2.89
104
107
99
105
102
103
106
*
*
98
99
101
104
*
100
99
101
101
98
95
105
101
97
95
93
92
89
94
95
96
96
97
84
97
92
86
99
2068
2769
742
1139
873
166
920
335
1301
441
1476
425
1444
Ͳ.23
Ͳ.33
+.07
+.02
+.06
+.39
Ͳ.36
+.35
Ͳ.33
+.28
Ͳ.43
Ͳ.05
Ͳ.47
Ͳ.06
Ͳ.20
+.03
+.08
Ͳ.01
+.16
Ͳ.07
+.13
Ͳ.02
+.09
Ͳ.13
+.02
Ͳ.08
65
83
38
51
43
40
7
44
25
43
22
14
17
65
73
28
47
29
19
25
23
43
23
38
16
42
OͲManxDurham
OͲManxBWM
GoldwynxOͲMan
OͲManxJesther
OͲManxBWM
Win395xLuckyLeo
OͲManxDurham
JockoxWillis
JeffersonxOͲMan
OͲManxNovalis
JordanxJocko
MascolxRonald
JockoxFatal
104
111
115
105
110
107
111
107
106
103
108
109
110
103
110
112
103
109
105
108
109
108
104
107
107
109
104
105
110
101
104
107
105
105
102
101
108
107
109
643
447
505
503
558
504
545
493
362
584
636
427
450
105
109
108
106
108
98
114
105
104
105
104
107
100
101
95
101
101
101
103
102
98
101
101
95
102
95
+.07 :31
+.04 37
Ͳ.10 17
19
23
19
GoldwynxGarter
ShottlexMajor
GoldwynxInquirer
1.81
1.29
1.94
1.78
0.76
1.78
1.3
1.83
1.39
0.2
0.1
0.3
Ͳ18 1.7
Ͳ13 Ͳ3.8
Ͳ24 1.2
+.28 62
Ͳ.01 62
Ͳ.02 54
+.16 56
+.15 47
+.11 16
+.11 72
+.07 50
Ͳ.03 59
Ͳ.02 46
+.12 65
+.04 46
Ͳ.11 49
+.10 20
+.09 16
+.04 29
Ͳ.10 45
Ͳ.15 82
+.24 77
+.16 36
+.18 56
+.05 46
Ͳ.04 29
Ͳ.10 75
Ͳ.02 41
+.03 100
Ͳ.02 42
Ͳ.04 41
Ͳ.06 49
Ͳ.05 38
+.10 40
+.22 45
+.05 28
Ͳ.11 65
46
49
53
41
64
25
35
53
54
49
42
39
24
23
35
48
35
76
61
51
51
53
44
73
50
44
51
51
40
54
56
61
38
54
GoldwynxOͲMan
GoldwynxEland
GoldwynxBWM
GoldwynxStorm
OͲManxAaron
GoldwynxAllen
GoldwynxStorm
OͲManxHershel
ShottlexBritt
ShottlexTresor
OͲManxJocko
OͲManxStep
ShottlexFinley
GoldwynxAllen
GoldwynxChampion
RamosxAaron
FBIxAdam
OͲManxBWM
OͲManxManat
GoldwynxOͲMan
MtotoxRudolph
GoldwynxFord
GibbonxSunnyboy
ShottlexBrett
LaudanxJocko
WebsterxCash
MascolxBWM
GoldwynxBWM
ShottlexJesther
ShottlexFord
EncinoxTitantic
StevenxGibbon
LaudanxDesign
MarionxRamos
2.72
2.92
3.28
2.44
1.82
4.15
3.12
1.96
2.37
3.23
2.50
1.50
2.87
3.21
3.02
1.59
2.36
132
101
132
111
134
109
110
126
107
118
125
123
117
122
111
133
129
2.71
3.59
3.78
2.97
1.97
4.92
3.26
2.20
2.25
3.90
2.51
2.08
3.49
3.59
3.18
2.42
3.16
121
98
132
104
133
109
93
111
111
111
127
113
112
117
107
125
122
3.06
2.28
3.31
2.48
2.57
2.79
2.19
2.50
3.08
3.35
2.75
1.73
2.78
2.72
2.85
1.65
2.63
124
110
111
119
115
124
107
132
116
118
109
122
111
121
118
124
113
110
110
109
112
111
112
109
111
109
111
105
108
113
111
110
111
108
123
130
126
130
116
130
115
124
119
120
120
123
120
105
116
130
113
111
110
104
109
105
108
109
108
110
94
99
105
110
112
104
103
105
125
114
124
123
113
125
104
120
96
117
116
124
116
117
102
123
115
Ͳ4 92
+8 93
Ͳ2 94
+30
+122
+33
+105
Ͳ18
+214
+49
+195
+37
N
Ͳ184
+69
+570
+193
+229
+260
N
Ͳ2
+1
+2
+1
+1
0
0
0
0
Ͳ1
N
+5
+2
+8
+2
0
N
%T
92
86
91
91
89
93
92
92
93
88
90
93
92
92
88
90
88
99
96
95
99
94
99
93
94
99
95
92
93
89
89
99
94
91
397 +.19
603 +.16
755 Ͳ.15
530
1461
1651
718
1420
416
741
1319
1692
1496
1229
1041
1092
402
755
1309
1358
2784
1081
1037
964
1408
1422
2491
1551
1195
1587
1604
1366
1757
1323
1132
952
1949
+.41
+.07
Ͳ.07
+.29
Ͳ.04
+.01
+.42
+.00
Ͳ.02
Ͳ.09
+.20
+.07
+.08
+.05
Ͳ.12
Ͳ.18
Ͳ.05
Ͳ.27
+32
Ͳ.07
+.17
Ͳ.11
Ͳ.28
Ͳ.24
Ͳ.21
+.50
Ͳ.22
Ͳ.24
Ͳ.07
Ͳ.32
Ͳ.14
Ͳ.02
Ͳ.11
Ͳ.13
105
101
100
106
99
108
104
100
97
103
104
102
106
106
107
105
105
89
108
112
108
111
118
95
95
110
106
99
106
100
105
88
95
89
22 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Jméno
NĢmecko
Shottmar
Jardin
Broderick
Sherlock
Schaffner
Truman
Terbium
Goldboy
Gormio
Beagle
Dunar
GoldenEye
Ind. +/Ͳ
RZG
135
N
134
Ͳ2
133
N
133
Ͳ1
132
0
131
+1
131
Ͳ1
131
+1
Ͳ4
129
129
+1
128
Ͳ1
127
Ͳ3
85
99
88
93
93
95
95
92
94
94
93
93
USA
BadgerͲBFreddie
MorningviewLevi
LongͲLManOman
CharlSuperstition
EnsenadaPlanet
RegancrAltalota
CoͲOpOͲStyle
EͲLongviewCM
LarsͲAcresTrigger
CoͲopLogan
LottaͲHillShottle
MainstrManifold
VAͲEarlyͲDSudan
SchillviewGarrett
BossideAltaRoss
ClearͲEchoAltaR2
GranͲJMcCormick
BomazEmerald
SiemersHero
CoppertDoberman
BremerMaxum
ColdspringsGaffney
KedJeeves
ScoͲLoͲMrPadron
LͲLͲMPadlock
KoebeleSantaͲFe
SandyͲVBolton
BeyercrestJoe
WaͲDelGarman
SchiltviewGerard
CoͲOpDonJuan
RoneleeDurableRC
ShadybankSantana
KingsͲRDomingo
HartlineJayton
EndͲRoadBronco
LatuchOrient
ProbstlandErnesto
RoneleeDreamer
ScientificDestryRC
MarͲBilGrenade
SolidͲGoldColby
BomazPlato
CalvaryLarryBoy
RaburPicasso
MornAltaToyota
VeazlandMystical
TPI
2217 +43 92
2207 +11 94
2206 +13 94
2201 +12 93
2184
Ͳ38 99
2184
+4 94
2180
Ͳ15 93
2169 +36 94
2144
N 92
2112
+5 94
2104
+8 92
2103 +23 95
2097
Ͳ3 90
2081 +21 94
2076
Ͳ2 93
2074 +33 92
2064
+1 94
2060
Ͳ21 92
2057
Ͳ16 92
2056
Ͳ8 93
2052 +75 93
2048
N 91
2031 +116 99
2024
N 92
2011 +57 90
2010
N 93
2010
Ͳ1 99
2009 +16 91
2004 +26 93
2002
Ͳ13 95
2001 +23 92
1997 +31 94
1994
Ͳ33 91
1991 +27 94
1990
Ͳ14 94
1984
Ͳ19 92
1984 +67 92
1984 +19 98
1983 +43 90
1977
N 95
1971 +52 93
1967 +22 99
1966 +19 93
1965 +52 91
1965
Ͳ12 90
1961 +33 92
1961 +10 94
Jméno
NĢmeckoͲRED
Tableau
Tocar
MaximoͲRed
Jerudo
Malvoy
Liek
Kairo
Taurus
Carmano
Lucatoni
Jotan
Ind. +/Ͳ
RZG
137
+2
134
+1
133
Ͳ1
132
Ͳ1
131
Ͳ1
129
Ͳ5
127
Ͳ3
126
0
126
0
123
N
122
+3
R% KgM
%T
%B
T
B
1914
1202
1782
1670
1083
980
1253
958
520
1280
774
746
Ͳ.29
Ͳ.10
Ͳ.30
Ͳ.27
Ͳ.20
Ͳ.07
+.12
Ͳ.02
+.38
Ͳ.23
Ͳ.16
Ͳ.07
Ͳ.13
+.21
Ͳ.07
Ͳ.10
Ͳ.07
Ͳ.03
Ͳ.02
Ͳ.07
+.10
Ͳ.17
+.12
+.02
47
39
41
40
24
33
64
37
58
29
16
24
51
62
53
46
29
30
40
26
27
26
38
27
ShottlexBWM
JockoxTonic
BoltonxOͲMan
ShottlexBWM
ShottlexRubens
ThronexLee
TitanicxRudolph
GoldwynxFord
GoldwynxBormio
ElegantxStormatic
DuplexxChampion
GoldwynxDerry
132
115
123
126
134
127
113
138
128
139
130
132
121
114
124
122
129
116
111
128
125
134
115
128
1135
1006
1277
1754
2267
925
1666
1722
627
1638
1763
1542
1306
1167
639
1462
Ͳ263
649
Ͳ128
518
1284
812
422
1399
1121
222
1945
Ͳ87
717
1323
994
887
1201
999
1375
1428
1206
524
1811
Ͳ545
2001
505
1199
1627
1798
1048
1634
+.05
+.13
+.09
Ͳ.12
Ͳ.04
+.13
Ͳ.06
+.06
+.01
+.08
Ͳ.03
+.09
+.12
+.03
+.08
Ͳ.01
+.28
+.2
+.21
+.15
+.01
+.05
+.05
+.11
+.03
+.20
Ͳ.01
+.19
+.08
Ͳ.03
+.01
+.09
+.13
+.05
+.03
Ͳ.01
+.02
+.01
+.01
+.08
Ͳ.12
+.02
+.03
+.02
+.04
Ͳ.03
Ͳ.05
+.04
+.10
+.10
+.00
Ͳ.01
+.06
Ͳ.01
+.00
+.02
+.04
Ͳ.05
+.02
+.05
+.01
+.04
Ͳ.04
+.10
+.10
+.03
+.08
Ͳ.02
+.04
+.00
+.03
+.03
+.07
Ͳ.02
+.08
+.02
+.06
Ͳ.03
Ͳ.04
+.05
Ͳ.01
+.01
+.03
+.03
+.07
+.00
+.09
Ͳ.06
Ͳ.04
Ͳ.05
Ͳ.02
Ͳ.05
+.03
+.00
54
71
70
32
72
69
44
81
25
81
55
81
80
51
44
50
63
90
50
60
51
42
27
81
50
60
70
46
47
41
40
58
79
51
59
50
49
22
68
0
39
25
52
64
76
31
46
45
56
67
52
66
44
48
51
24
60
38
53
52
38
31
33
18
45
5
37
34
34
14
49
42
24
51
18
26
55
22
17
50
26
44
51
44
33
54
7
42
6
22
44
40
39
49
OͲManxDieͲHard
BuckeyexOͲMan
OͲManxAaron
BoliverxOͲMan
TabooxAmel
OͲManxIto
OͲManxTeamster
SharkyxOutside
ShottlexBoliver
OͲManxBWM
ShottlexBWM
OͲManxBWM
JammerxSailor
OͲManxMtoto
OͲManxBoss
MarionxRamos
OͲManxDurham
MarionxLynch
ToystoryxDurham
ShottlexGranger
AllegroxBlitz
BuckeyexOͲMan
OutsidexDuster
JosexPippen
MarionxRudolph
ShottlexDetroit
HershelxConvincer
RamosxMtoto
GarrisonxOͲMan
OͲManxBWM
DonxLucente
SeptemberxOutside
ShottlexTrent
TeamsterxMtoto
DucexJocko
OͲManxBWM
JetStreamxBoliver
ForbiddenxAddison
RSVPxOutside
GoldwynxDurham
MarionxOutside
OutsidexRudolph
PotterxManat
LuckyStarxBWM
MarionxOutside
ToystoryxFinley
BuckeyexMorty
1.05
1.44
1.83
2.06
2.04
2.29
1.36
1.71
2.47
0.94
2.50
1.17
1.82
1.63
1.47
1.99
1.27
1.58
3.70
2.01
1.52
1.51
1.86
0.71
1.60
1.86
2.77
0.87
1.77
2.08
1.83
2.33
2.10
1.32
0.58
1.68
2.03
2.57
1.86
3.13
1.95
1.99
1.39
2.51
1.54
2.48
1.89
1.11
0.52
1.40
2.02
1.73
2.01
1.25
1.44
2.38
0.31
2.78
1.05
1.45
1.19
1.46
1.47
1.27
1.53
3.84
2.06
1.37
1.71
1.33
Ͳ0.05
1.59
1.78
2.63
0.81
1.53
2.47
2.10
1.63
1.28
1.13
0.52
1.41
2.43
2.68
1.02
2.90
1.29
2.10
1.89
2.18
1.17
2.32
1.72
R% KgM
95
99
92
96
99
91
93
95
99
86
97
1265
1338
2191
905
2141
1121
566
795
579
439
362
%T
%B
T
B
Ͳ.36
+.37
Ͳ.16
+.20
Ͳ.70
+.29
+.26
Ͳ.23
Ͳ.10
+.26
+.24
+.19
+.23
Ͳ.05
+.11
Ͳ.11
+.19
+.29
+.25
Ͳ.05
+.05
+.18
20
90
75
56
20
73
45
13
16
40
34
61
67
70
40
62
55
43
49
16
19
27
OtecxOtecmatky
OtecxOtecmatky
TalentxFaber
TopredxLuckyLeo
MarmaxxMarshall
JeromxRudolph
MarmaxxCelsius
LudoxxLee
KianxLentini
TalentxCliffhanger
CadonxLayOut
LaurelxTalent
JordanͲRedxDurham
Typ
Typ
125
111
113
117
116
111
112
124
132
121
130
Vem.
Vem.
124
104
112
110
106
104
110
114
124
110
126
Kon.
PL
SCS
Pl.
123
109
107
121
122
129
115
123
106
125
126
109
116
107
113
117
126
122
114
119
117
113
119
121
102
97
101
119
124
122
108
120
102
103
93
111
97
99
102
92
103
106
105
107
114
115
101
108
2.09
1.98
2.00
0.72
Ͳ0.65
1.11
2.35
0.53
2.19
1.96
1.47
0.76
2.57
2.82
1.86
1.53
1.29
1.92
2.53
1.02
0.95
0.75
2.14
1.44
1.45
1.21
2.25
0.98
2.25
1.61
1.96
3.02
0.57
0.26
1.87
1.57
1.94
1.89
1.65
2.34
1.84
1.09
1.70
2.40
1.86
1.08
2.07
7.3
4.9
3.1
6.8
6.5
3.6
5.9
4.7
7.1
3.4
4.3
3.9
3.6
4.4
5.6
5.0
5.0
1.4
2.9
3.0
5.0
4.2
8.7
3.5
3.6
4.2
1.7
6.2
4.0
1.8
5.1
3.5
0.5
5.0
5.5
2.3
2.5
2.3
2.1
4.3
3.0
5.4
5.3
Ͳ1.1
2.9
1.7
1.1
2.83
2.64
2.96
2.74
3.01
2.83
2.73
2.76
2.61
2.64
2.70
2.88
2.84
2.70
2.76
2.62
2.65
2.96
2.94
2.65
2.76
2.89
2.84
2.78
2.65
2.81
2.77
2.67
2.97
3.15
2.94
2.57
2.88
2.62
2.80
2.97
3.02
2.87
2.76
2.77
2.82
2.77
2.82
3.02
2.80
2.99
2.93
2.7
1.9
0.8
1.5
Ͳ0.5
1.5
2.1
0.8
1.3
0.2
Ͳ0.7
0.9
Ͳ1.2
0.7
1.8
0.6
3.0
0.2
0.8
0.6
1.5
2.5
2.4
0.5
Ͳ0.3
1.0
Ͳ2.9
2.8
1.8
Ͳ0.6
1.5
Ͳ0.3
Ͳ0.2
1.1
0.2
Ͳ0.3
Ͳ1.4
0.3
Ͳ1.2
2.1
0.8
2.5
Ͳ0.7
Ͳ0.7
Ͳ1.1
0.9
Ͳ0.5
Kon.
121
no
101
110
124
197
102
120
133
127
125
PL
SCS
Pl.
124
109
101
113
104
110
115
108
124
116
115
109
96
105
119
96
96
115
103
121
111
96
87
80
92
118
110
97
90
98
120
111
97
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 23
HolandskoͲRED
DeltaFidelity
TopspeedKodak
HeihoeveSpencer
HeihoeveArnold
LowlandsKlimmer
J&GMalando
BeukenhofIdeal
AalhorstPleasure
LowlandsFender
Talentino
NVI
209
208
201
192
175
174
174
166
160
153
Kanada
MicheretInfrarouge
MístySpringsBenjamin
LPI
1938 +237 97
1335
Ͳ80 90
Švýcarsko
PlatteryLeonard
Benuri
Flury'sFormat
Konig'sBental
LaWaeberaHarlequin
PlatteryMiaru
PlatteryManhattan
Savard
GZW
128
123
122
122
117
116
111
111
Ͳ13
+19
Ͳ10
Ͳ17
+10
+3
Ͳ16
Ͳ5
Ͳ12
30
+2
N
Ͳ1
+3
0
+3
+2
Ͳ2
96
799 +.07
95
579 +.11
99
150 Ͳ.04
97
Ͳ36 +.19
95
378 +.26
89 1589 +.40
96
406 +.07
95
464 Ͳ.11
93
574 Ͳ.05
88
542 Ͳ.24
94
85
93
93
93
85
92
99
+.24
+.03
+.28
+.12
+.16
+.22
+.20
+.02
+.03
+.15
42
35
4
13
38
59
24
12
22
5
48
23
27
8
26
39
30
18
23
31
KianxLightning
KevinxStadel
LightningxSpektrum
LightningxRens
TacoxPablo
GogoxKian
TalentxLightning
TalentxMerton
GogoxLightning
TalentxKian
846 +.32
79 +.23
+.20
+.14
57
25
44
19
SaltoxFaber
SaltoxTalent
Ͳ.32
+.28
Ͳ.07
Ͳ.14
Ͳ.05
+.27
+.01
Ͳ.12
Ͳ.02
.00
Ͳ.08
Ͳ.06
Ͳ.15
+.11
Ͳ.03
Ͳ.11
40
49
55
40
38
26
18
11
55
23
45
38
24
13
13
9
TalentxRustler
RustlerxStadel
JordanxStadel
TalentxClaudio
SeptemberxTulip
RustlerxRecrue
RustlerxRubens
BradxStorm
1695
696
1534
1296
1074
125
443
527
Zní to téměř neuvěřitelně, ale 25. března 2012
Ing. Vlastimil Kozel oslavil krásné životní
jubileum 90 let a to v plné duševní i fyzické svěžesti!
Když se vysloví jméno Ing. Vlastimil Kozel před zootechniky či manažery zemědělských podniků několika generací, většina z nich jej zná osobně nebo alespoň z doslechu a jsou jednotní v názoru, že to vždy byl
a do dneška je Pan Zootechnik!
Celé desítky let intenzivně ovlivňoval zemědělskou
prvovýrobu a svůj vysoký kredit si udržuje dosud. Aktivně vystupuje na různých setkáních zemědělců, stále
je zván na konzultace do zemědělských podniků a má
neuvěřitelně široké znalosti o stavu českého zemědělství.
Ing. Kozel se celý život věnoval sedlačení, hlavně živočišné výrobě. Již v letech 1940 - 1943 na císařském statku Koleč u 200 hlavého stáda Montafonských krav dosahoval užitkovosti vysoko převyšující tehdejší standard.
107
106
102
105
106
107
109
111
105
112
105
106
103
106
104
104
111
111
103
111
112
106
101
107
106
107
102
105
107
109
9
9
11
11
12
10
110
113
106
115
110
117
115
118
120
116
115
125
117
120
119
121
108
109
99
110
102
114
114
113
299
782
344
617
444
308
273
566
442
334
100
104
106
102
104
103
102
104
104
102
93
98
106
104
97
92
98
97
99
92
109 2.78
107 3.13
106
101
107
108
106
106
106
110
106
112
95
*
111
95
100
*
*
103
108
115
99
104
117
98
100
109
Následně pracoval jako kontrolní asistent u plemenářské organizace ve středních i severních Čechách a po té
se dostal až do řídící sféry na Ministerstvo zemědělství.
Se svojí aktivitou však v úřednické profesi dlouho nevydržel a vrátil se do provozu v Jílovém u Prahy. Zde měl
ideální podmínky pro uplatnění svých myšlenek, nápadů a transferu veškerých novinek přímo do praxe.
Ing. Vlastimil Kozel po celou dobu svého života neustále studoval, sumarizoval informace z celého světa
a hlavně byl schopen je dále předávat a rozšiřovat. Díky
svému globálnímu přehledu získal v předstihu dostatek
informací o přednostech a perspektivách černostrakatého, později holštýnského skotu a stal se jeho velkým propagátorem v České republice. V době své působnosti v Jílovém, Slušovicích či Sedmihorkách spolupořádal řadu
seminářů, jež měly obrovskou návštěvnost a chovatelkou
odezvu, čímž se zasloužil o intenzifikaci chovu skotu
s využitím holštýnského plemene v naší zemi. A dlouhodobé výsledky a trendy ukazují, že to byla správná cesta!
Práce a osvětová činnost ing Kozla byla v zemědělských
podnicích vždy velmi příznivě hodnocena. Jeho nekonečné množství námětů vždy provokovalo k diskusím
a ve finále záleželo na vedení každého podniku, na co si
troufl a co zrealizoval. Jiné hodnocení však často slýchával
od šéfů plemenářských služeb a řídících struktur vůbec!
A jak hodnotí Ing. Kozel současné zemědělství? Asi
nejlépe to vyjadřuje závěr jeho diskusního příspěvku
na nedávném setkání chovatelů skotu, kdy řekl: „za nedlouho mi bude 90 roků a chci věřit, že mne krávy v republice přežijí.».
My též doufáme a chceme mu při této příležitosti poděkovat, že k jejich záchraně nemalou měrou přispěl!
Zároveň bychom mu rádi popřáli do dalších let hlavně
pevné zdraví a neutuchající vitalitu!
24 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
Cysty na vaječníku
11 pravd
Pravda č. 1
Mýtus je tradice
nebo legenda, která
se pokouší vyjádřit
nebo vysvětlit nějakou
základní prvadu,
přičemž tato pravda je mnohdy přijímána naprosto nekriticky. Mýty, tradice
a legendy ovlivňují naše myšlení a rozhodování. Současně si ale uvědomujeme,
že ne všechny informace, které se k nám dostávají prostřednictvím kontaktu
s jinými osobami, dením tiskem nebo dnes iuž i elektronicky musí být
důvěryhodné. Jak se tedy máme orientovat v záplavě informací a údajů?
Náš mozek by měl být otevřený přílivu nových informací a nové poznatky
by měly naše myšlení ovlivňovat. Přesto však i v moderním chovu skotu
přetrvává celá řada mýtů. Podívejme se podrobněji na některé z nich.
V tomto článku se zaměříme na několik mýtů týkajících se ovariálních cyst.
Mýty a pravdy
Co jsou to ovariální cysty?
Podle definice jsou to útvary
podobné folikulům na vaječnících
krávy, které mají průměr větší než 3
centimetry.
Vyskytují se ve dvou základních
typech:
• Folikulární cysty
• Luteální cysty
Folikulární cysty mají měkkou tkáň
a dají se snadno nahmatat při rektálním vyšetření. Některé krávy, které
mají folikulární cysty mají projevy
říje v nepravidelných intervalech.
Luteální cysty jsou neovulační (potlačující ovulaci) luteinizované folikuly. Mají hrubou stěnu a při palpaci
jsou víc poddajné. Funkčně připomínají normální žluté tělísko (CL), pro-
tože hrubá stěna je vlastně luteální
tkáň, která vylučuje progesteron
podobně jako žluté tělísko. Dutina
u obou druhů cyst je vyplněna tekutinou.
Mýty
Během své dlouholeté praxe jsem
o ovariálních cystách slyšel neuvěřitelné množství mýtů a polopravd
– například že cysty jsou :
• důsledkem nevyváženého
příjmu energie
• způsobené disbalancí v dávkování mikrominerálů
• zapříčiněné neznámými faktory ve výživě
• běžným jevem každého dojeného stáda
Folikulární cysty sa vyskytují mezi 15.
– 45. dnem na začátku laktace, obvykle jako jednotlivé, tenkostěnné cysty
na jednom nebo druhém vaječníku. Ke
spontánímu vymyzení folikulu dochází téměř u 50 % krav před první inseminaí do 60 dní po otelení.
Pravda č. 2
Spolehlivé rozlišení těchto dvou typů
cyst palpací je téměř nemožné. Částečně je to způsobené tím, že i nově se
formující žluté tělísko má dutinu vyplněnou tekutinou a na omak se projevuje jako cysta. Jediným způsobem jak
stanovit přesnou diagnózu typu cysty
je použití transrektálního ultrazvuku.
Avšak i normální palpační vyšetření
normálních vaječníkových tkání má
jistá úskalí. Tři studie publikované
v odborné literatuře porovnávaly diagnózy stanovené palpačně se simultánním rozborem krve na obsah progesteronu. Když inseminátoři tvrdili,
že nahmatali žluté tělísko na jednom
nebo obou vaječnících, pouze 80%
krav mělo vysokou hladinu progesteronu. A nopak v případě, že nenahmatali žádné žluté tělísko, 25 – 30% krav
vysokou hladinu progesteronu mělo,
což dokazovalo, že palpace per rektum
není dostatečně spolehlivou metodou.
Pravda č. 3
Podle mých patnáctiletých zkušeností
s využitím ultrazvuku při diagnostice
březosti, luteální cysta je cysta s nej-
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 25
o cystách
vyšším výskytem u krav před připuštěním. Mnohé z nich produkují progesteron a mají nedostatečně vytvořené
žluté tělísko s velkou dutinou vyplněnou tekutinou. Přitom najít žluté tělísko s dutinou u zabřeznuté krávy ve 30.
– 32. dni gravidity je velmi zřídkavé.
Pravda č. 4
Cysty na vaječnících mohou být způsobené složkami krmiva, které obsahují sloučeniny podobné progesteronu,
známé jako izoflavony nebo fytoestrogeny. Některé z nich se nacházejí v jeteli, vojtěšce, celých sójových bobech
a krmivu napadeném plísní.
Pravda č. 5
O ekonomickém dopadu ovariálních
cyst na prvovýrobu mléka neexistují
žádné statisticky podložená data. Od
začátku používání ultrazvuku na spolehlivé odlišení cyst od jiných ovariálních útvarů, frekvence výskytu cyst
poklesla (pod méně než 5 procent). Někteří autoři pejorativně označují cystu
za palpační chorobu jako důsledek jejich příliš častí diagnózy při rektální
palpaci. V žádném případě však nejde o kompromitování inseminačních
techniků nebo jejich práce. Pouze tím
poukazují na fakt, že diagnóy bez užití
ultrazvuku jsou často nesprávné.
Pravda č. 6
Zatím nebyly identifikovány žádné nutriční látky nebo složky krmiva, které
by byl příčinou vzniku cyst. Výjimku
tvoří nedostatek betakarotenu podle
výzkumu o nárůstu cyst u skotu v Německu. To však výzkumným ověřováním v USA potvrzeno nebylo.
Pravda č. 7
Jen málo krav s cystou nereaguje ne
příslušnou léčbu. Nejúčinnějšími léky
jsou i nadále hormony jako GnRH a
hCG. Autor osobně poukazuje na lepší
odezvu při použití hCG v kombinaci
s prostaglandiny. Pouze krávy s mnohonásobnými cystami na léčbu nereagují a často se ze stáda musí vyřadit.
Pravda č. 8
Cysty mají tendenci k opětovnému výskytu u krav, u kterých již byly v minulosti zjištěny. V některých výzkumných pracích se uvádí, že cysty na
vaječnících u dojného skotu mají dědivost až do h2=0,43. Ve Švédsku se podařilo jejich výskyt zredukovat přímou
selekcí býků do inseminačních stanic.
Pravda č. 9
Výskyt cyst u skotu narůstá se zvyšujícím se věkem. V porovnání se zvířaty
jiných věkových skupin, u krav ve stáří
2 – 4 roky je menší pravděpodobnost,
že se u nich objeví cysty jako u věkové skupiny 4 až 7 let, a ta je zase méně
náchylná na tvorbu cyst jako u skupiny
ve věku 7 let a starší.
Pravda č. 10
Ve většině studií se uvádí, že ani vysoká produkce mléka v laktaci, ani
vysoký genetický potenciál zvířete
k produkci mléka nejsou rizikovým
faktorem incidence ovariálních cyst.
Odhady genetických korelací mezi
incidencí ovariálních cyst a vysokou
užitkovostí se dost liší. Závěr, ke kterému se dospělo na základě pěti studií
je, že u holštýnských krav vysoká dojivost není příčinným faktorem vzniku
cysty.
Pravda č. 11
V mnohých výzkumných zprávách
se naznačuje, že endokrinní nerovnováha by mohla generovat vývoj
vaječníkových cyst. Důvodem je, že
při podávání exogenních estrogenů
a progestinů, jednotlivě anebo v kombinaci už k takovým případům došlo.
Podávání antiséra s luteinizačním hormonem anebo estrogenu rovněž může
vyvolat vznik cyst.
Je to komplexní záležitosť
K většině reprodukčních problémů
(těžký porod, dvojčata, narození mrtvého telete, zadržené lůžko, cysty na
vaječnících, neovulující vaječníky a infekce reprodukčních orgánů) dochází
v komplexní podobě, nikdy se nejedmá o jednotlivý problém.
Krávy s některým výše vyjmenovaným problémem jsou vystaveny většímu riziku vzniku problému následného nebo jejich kombinací, často navíc
v kombinaci s metabolickými disfunkcemi. Dlouhodobý kumulativní efekt
genetické selekce proti chorobám redukuje možnost jejich výskytu. Přeji
mnoho úspěchů v řešení reprodukčních problémů.
Jeff Stevenson, Hoard´s Dairyman
26 ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012
POZVÁNKA
PRO ČLEN Y SVA ZU
na členské shromáždění
a odborný seminář
Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.
Termín:
Místo:
Prezentace:
Začátek jednání:
Napsali o nás
Národní šampionka
České republiky roku 2011
Genos Balantines
se dostala na plakát
prestižního časopisu
Holstein International.
19. dubna 2012
Větrný Jeníkov u Jihlavy – Kulturní dům
8:30 hodin
9:00 hodin
ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY 1/2012 27
Co je důležitější,
výživa nebo komfort krav
M
noho mých telefonických konzultací se týká problémů se zadrženou placentou. Příklad: po krátkém
rozhovoru s chovatelem na povrch
vyplouvá fakt, že se v chovu minulý
měsíc otelil vysoký počat krav a že kotec s plemenicemi před otelením byl
přeplněný.
Podle mého názoru jsou tato zvířata vystavena stresovému tlaku ve stísněném prostoru což v důsledku, mimo
jiné, způsobí nižší příjem krmiva.
To způsobí pokles vápníku v krevní
plazmě a tím prudký nárůst počtu zadržené placenty a následně další metabolické problémy.
Vzpomínám si na mléčnou farmu,
kde výrazně stoupla mléčná užitkovost
a poklesl problém s metabolickými dysfunkcemi ihned po tom, kdy do kotce
přípravy na porod instalovali ventilátory. Proč? Jako následek vyššího komfortu krávy přijímaly více sušiny.
Za posledních 10 – 15 let došlo k redukci výskytu metabolických problémů v dobře managovaných chovech,
vzrostla užitkovost a zlepšila se reprodukční výkonnost stáda a to jen díky
opatřením souvisícími se zlepšením
komfortu krav. Komfort krav v tranzitním období souvisí s přeplněnými
boxy, rivalitou, velikostí kotce, kvalitou podestýlky a časem vyhrazeným
na jednotlivé činnosti, počtem přesunů
ve stáji a stresem z tepla. Komfort krav
je často důležitější než složení krmné
dávky. Ta může být dokonale vyvážená, ale pokud je její příjem v důsledku
špatného ustájení neadekvátní, pravděpodobnost výskytu problémů se zvyšuje. Naopak při vyhovující pohodě krav,
i v případě, že krmná dávka není úplně
optimální je výskyt problému potlačen.
Klíčovým faktorem je příjem
sušiny krmné dávky
Odborníci na výživu se na základě
výsledků výzkumu shodují v tom, že
dochází k depresi příjmu sušiny v ob-
dobí před otelením. Víme, že hormony
a kapacita trávicího traktu mají na příjem sušiny negativní vliv. Avšak podle
výzkumníků z University of British
Columbia se tento pokles přeceňuje.
Ve skutečnosti zdravá kráva až do dne
před otelením svůj příjem sušiny výrazně nesnižuje. Zjistilo se, že pokles
příjmu sušiny o 1 kg zdvojnásobuje
riziko vzniku subklinické ketózy. Kromě toho každé snížení příjmu sušiny
o 1 kg v tomto období ztrojnásobuje riziko vzniku metritidy.
Každé vylepšení komfortu krav pomáhá zvýšit příjem sušiny před otelením. Pokud jsou zvířata v tranzitním
období nucené trávit čas v přeplněných
kotcích, příjem sušiny klesá a procento
případu dislokace slezu narůstá.
Několik doporučení pro krávy v přechodném období:
• Pokles příjmu nastává, pokud, je
kotec naplněn na víc než 80% míst
u krmného stolu. Box pro 16 krav
by tedy měl mít 20 míst u žlabu
(a lehacích boxů).
• Každá kráva v přechodném období
ve volném kotci by měla mít prostor
140 cm u krmného žlabu.
• Boxy by měly mít prostor 9 m2
na jednu krávu
Při každém přesunu je kráva vystavena
stresu především z budování hierarchie skupiny. Stres způsobuje snížení
příjmu sušiny, zapříčiňuje metabolické
problémy a mobilizuje odbourávání
tuku. Nové stavby jsou dnes koncipované tak, aby počet pohybů byl co
nejmenší. Některé zařízení mají boxy
pro krávy v přechodném období dimenzovaný způsobem, aby se krávy
mohly pohodlně a přitom hygienicky
otelit přímo v nich. Matky se přemisťují
do oddělených boxů pouze v případě,
že dojde při telení ke komplikacím.
Někteří chovatelé kontrolují krávy
každou hodinu a přesunují je do porod-
ního boxu až v okamžiku, kdy porod začne. Ihned po porodu je pak kráva převáděna do oddělení pro otelené krávy.
Testy potvrdily, že v chovech s velikostí nad 200 krav je mimořádně
výhodné mít skupinu krav čerstvě
po otelení. Krávy jsou do ní zařazovány
zhruba na 14 dní (některé chovy až 21
dní). Protože otelené krávy jsou méně
agresívní a nechají snadno vytlačit
od krmného stolu je i v této skupině důležitý podstav vzhledem k délce žlabu.
Krávy jsou stádová zvířat a chtějí všechny dělat všechno současně.
U přeplněných stájí tedy neplatí, že
pokud je krmivo založeno po celých
24 hodin, krávy, které se ke stolu nedostanou, si počkají na uvolnění místa
u žlabu. Všechny totiž chtějí žrát i zalehnout ve stejný čas. Důsledkem je že
čekáním na možnost nažrání nebo zalehnutí tráví krávy mnohem více času
stojící na tvrdém betonu, což se negativně projevuje na kulhavosti. Hlavně
to ale zkracuje dobu příjmu krmiva.
Doba odpočinku
Je etologicky prokázané, že krávy potřebují 12 -14 hodin odpočinku denně.
Pokud tento čas k dispozici nemají,
sníží příjem sušiny. V jedné studii se
ukázalo, že každých 3,5 minuty ztraceného oddechu znamená v důsledku
zkrácení doby příjmu krmiva o 1 minutu. Řešením jsou prostorné stáje
s pohodlným ložem a bezproblémovou možností zalehnout.
Hned po otelení má kráva nutkání produkovat mléko. Naší úlohou je
zabezpečit bezproblémové fungování
bachoru v čase, kdy je příjem krmiva
nižší a nestálý. V porovnání s vysokoprodukční dojnicí, krmná dávka čerstvě otelené krávy by měla mít o něco
vyšší obsah škrobu a o něco vyšší
podíl NDF vlákniny v objemu. Obvyklým řešením je přídavek 1 kg řezaného
lučního sena nejvyšší kvality. Řezanka
musí být v tomto případě o délce 5 –
7 cm pro stimulaci přežvykování, ale
zabránění separace. V tomto období
jsou vhodná aditiva určená na zlepšení funkce bachoru, podporující příjem
sušiny a redukující subklinickou ketózu a syndrom ztučnělých jater.
Ale opět zdůrazňujeme, komfort
krav je často důležitější než vyvážená krmná dávka. Cokoliv, co můžeme
udělat na zvýšení komfortu krav, přispívá současně ke zvýšení příjmu krmiva. Každý zkušený chovatel potvrdí,
že otelená kráva, která dobře žere, bude
mít vysokou a bezproblémovou laktaci.
Mary Beth de Ondarza,
Překlad z Hoard´s Dairyman
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s.
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251
e-mail: [email protected], www.holstein.cz

Podobné dokumenty

Katalog HOLŠTÝNSKÝCH býků

Katalog HOLŠTÝNSKÝCH býků Oprávněná organizace Ministerstvem zemědělství ČR dle zákona 154/2000 Sb.

Více

Černostrakaté Novinky 4/2011 - Svaz chovatelů holštýnského skotu

Černostrakaté Novinky 4/2011 - Svaz chovatelů holštýnského skotu Změna v modelu pro výpočet PH plodnosti dcer u plemene H

Více

Laurin NEA 739

Laurin NEA 739 plemenici. Časopis Holstein International nominoval v roce 2005 Remarlindu EX 90 na krávu roku. Remarlinda byla masově využívána jako dárkyně embryí. Remarlinda EX 90 má 18 prověřených synů v někol...

Více

Černostrakaté Novinky 1/2014 - Svaz chovatelů holštýnského skotu

Černostrakaté Novinky 1/2014 - Svaz chovatelů holštýnského skotu Kromě býků, kteří se již umisťují mezi nejlepšími v TOP 100, se objevují další nadějní mladí býci z českých chovů, případně nakoupení mladí býci v majetku českých plemenářských organizací, kteří ať...

Více

Prohlédnout - Gensemex, as

Prohlédnout - Gensemex, as Po více než dvaceti letech došlo v Kanadě k úpravě výpočtu indexu LPI, s cílem snížit rozpětí kladných a záporných extrémů, které se momentálně šplhaly nad 3000 bodů LPI (respektive -3000 u záporný...

Více

Černostrakaté Novinky 1/2016 - Svaz chovatelů holštýnského skotu

Černostrakaté Novinky 1/2016 - Svaz chovatelů holštýnského skotu e-mail: [email protected] Adresa bydliště: 289 05 Žehuň č. 116 Výkonný ředitel: Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. tel.: 257 896 248 mobil: 602 116 740 e-mail: [email protected] Monika Novotná tel....

Více

ANNUAL REPORT 2014

ANNUAL REPORT 2014 5.2 Numbers and propor•on insemina•ons by semen of bulls proven in different countries (imports) 2014 ..................................................... 8 5.3 Numbers and propor•on of insemina•on...

Více

ANNUAL REPORT 2013

ANNUAL REPORT 2013 4. Best herds and cows according to the fat and protein production per lactations completed in the test year 2012/2013 ................................................................ 6 4.1 Best he...

Více