01. základní pojmy

Komentáře

Transkript

01. základní pojmy
Základní pojmy
Jana Drašarová
Vysocefunkční textilie
Klasifikace textilií dle použití
Oděvní
Technické
Základní funkce - konvenční textilie
 ochranná (běžné prostředí)
 sociální (estetická)
 (dětské oděvy,…)
VFT
 technický výkon a funkční
vlastnosti
 čistící, dekorativní, izolační
(teplo, hluk), ochranná (spec.),
….
Spotřeba - potenciál
Technicke
počet obyvatel
(25-30 kg/rok)
Prijem
ODĚVNÍ
Odevni
 TECHNICKÉ
 úroveň poznání
10
VFT
Spotreba kg/ rok
Technické textilie – vývoj pojmu
technické textilie = textilní materiály a produkty vyrobené primárně pro jejich technické a
funkční vlastnosti
„industrial textiles“ (USA) = textilní produkty, které se nepoužívají pro oděvy, bytové textilie a
nábytkářské účely
TECHTEXTIL (Frankfurt,Osaka, 80tá léta) definováno 12 kategorií TTX dle oblastí použití:
Geotech - geoinženýrství
Argotech - agroinženýrství
Buildtech - stavebnictví
Medtech - zdravotnictví a hygiena
Protech - ochrana a bezpečnost
Mobiltech - dopravní prostředky
Pactech - transport a balení
Indutech - průmyslové aplikace
Sportech - sport a volný čas
Clothtech - doplňky oděvů
Hometech - domácí textil
Ekotech - ekologie
VFT
Argotech
aplikace v zemědělství, lesnictví, zahradnictví a
zahradní architektuře
ochrana a urychlení růstu plodin, textilie pro stínění proti slunci,
síťoviny pro stabilizaci půdy resp. pěstování plodin, rohože a
výztuže pro zemědělství, ohrady a oplocení, zahradnictví a
lesnictví, rybářské sítě a vlasce, textilie pro melioraci resp.
odvodňování půdy, textilie pro skleníky, kontejnery na vodu
VFT
Buildtech
aplikace ve stavebnictví a architektuře
tapety, akustické a tepelné izolace, nosiče bitumenů, střešních
krytin a hydroizolací, armovací sítě do omítek, vypínané stavby
s nosnými konstrukcemi, nafukovací stavby, protihlukové
bariéry, dočasné stavby, kompozitní desky pro stavební účely,
krytiny stropů a stěn, proti hlukové bariery, výstelky a vycpávky
stok a kanálů, balicí materiály pro stavby, …
VFT
Clothtech
doplňky oděvů
tkaničky do bot, výstelky do bot, podšívky, vycpávky,
šicí nitě, zipy, přezky, poutka, štítky, etikety, visačky,
loga,…
VFT
Geotech
aplikace v stavitelství silnic, přehrad, skládek
zpevnění, separace, filtrace, drenáž, antieroze, ochrana břehů,
skládek pro nebezpečné odpady, výztuž pod kamenný pokryv,
jedna z dálničních vrstev,..
(např. výstelky šachet, textilie pro formování a stabilizaci
terénu, textilie pro zabránění erozím, textilie pro zpevňovaní
říčních břehů a mořského pobřeží, zpevňování komunikací,
zpevnění náspů a hrází)
VFT
Hometech
domácí textil
nábytkové potahy, koberce, čalounění, podklady pro další
podlahové krytiny, matrace, závěsy, vycpávky, výplně
polštářů a matrací, lapače prachu, filtry do vysavačů,
domovních klimatizací,…
VFT
Indutech
průmyslové aplikace
průmyslové filtry, brusné a leštící kotouče, lepící,
těsnící, izolační a zpevňující pásky, izolace kabelů,
separátory v bateriích, plsti pro výrobu papíru, …
VFT
Medtech
zdravotnictví a hygiena
obvazy a obinadla, hygienické produkty, operační čepice a
pláště, masky, roušky, anti-trombózní pomůcky (punčochy,
pružné obvazy), chirurgické šicí nitě, transplantáty (cévy,
mozkové blány, chrupavky), nosiče kmenových buněk pro
tkáňové inženýrství,…
VFT
Mobiltech
aplikace v dopravních prostředcích
pneumatiky, potahy sedadel, krytiny podlah, stěn a stropů,
air-bag systémy, výztuže z laminovaných textilií, lisované
kompozitní struktury pro vnitřní prostory dopravních
prostředků, bezpečnostní pásy, plachty na nákladní auta,
lodní plachty, lana, potahy balonů
cca 20 kg v 1 autě – 45 millionů aut/rok
VFT
Ekotech
oblast ochrany životního prostředí, nakládání s
odpady a recyklace
filtry, izolace sloužící k ochraně životního prostředí, další
textilie z jiných skupin pro ochranu životního prostředí
VFT
Pactech
transport a balení
dopravníkové pásy pro tepelné zatížení (pekárny,
úpravny), vložky dopravníků, řemenů, hadic apod.
kontejnery, přepravní vaky, sáčky na čaj,…
VFT
Protech
ochrana a bezpečnost osob a zařízení
ochrana člověka proti teplu, extrémnímu chladu,
plamenům, vodě, chemikáliím, kontaminaci, radiaci,
nízkým tlakům, mechanickým i elektrickým úrazům, proti
hmyzu, bakteriím, řezným a balistickým poraněním,
reflexní textilie,…
ochrana prostředí - zachytávání škodlivých produktů,
filtry,…
VFT
Sportech
sport a volný čas
sportovní vybavení – horolezecká lana, sportovní sítě
a obaly, stany, spací pytle, padáky, vlajky, umělé
trávníky, popruhy pro zvířata, kompozita (lyže, lodě,
snowboard, rámy kol),…
VFT
Klasifikace textilií dle funkce
konvenční
vliv trhu
funkční
Ve všech kategoriích – dle použití
 oděvní
 technické
VFT
smart
Funkční textilie (definice)
= s vyšší přidanou hodnotou (high added value)
 poskytují novou funkci nad rámec základních
 nezávisle na okolních podmínkách
čas – trh
HAV textilie  konvenční
(př. elastomery, dutá vlákna, membrány… )
VFT
Příklady použití
• ochranné oděvy
• sport
• medicína
• hasiči
• vojáci
• elektřina,…
• sportovní potřeby
• medicína, péče o zdraví
• …
… prolíná se s kategoriemi TTX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
funkce
transport tepla
hydrofilita (vodo-nepropustnost)
prodyšnost
dýchatelnost
transport vlhkosti
nehořlavost, ohni - odolnost
komfort
antistatické vl.
anti-bakteriální vl.
vysocepevné
…
multifunkční = kombinace více funkcí; specializace
VFT
Smart struktury
Umělá inteligence
schopnost činit rozhodnutí na základě vnějších podnětů (sensorické,
mechanické, chemické…)
Inteligentní struktury
schopnost pozitivní reakce na vnější podněty
Podnět (změna)
– Elektromagnetická energie (UV, viditelné, IČ)
– Chemická energie (vlhkost, přítomnost iontů,…)
– Mechanická energie (tlak, krut,…)
Reakce (změna)
–
–
–
–
VFT
Tvar (botnání, srážení)
Barva (odstín, intenzita)
Elektrická vodivost
Fáze (změna fáze, krystalinity,...)
Smart textilie (definice)
citlivé na vnější podněty
(teplota, chemické, elektrické, mechanické, magnetické)
Typ reakcí:
1) pasivní – citlivé na vnější podněty, reakce pouze nevratná (pouze cítí)
2) aktivní – schopné poznat změnu vnějších podnětů a reagovat vratně (cítí,
reaguje), reakce je stále stejná
3) very smart materials – cítí, reaguje, adaptuje se (wereable electronics)
1 generace – konvenční materiály + electronics added to the textile
2 generace – funkce integrovány do textilie (textilní display, …)
3 generace – vlákna s integrovanou elektronikou – vize – výzkum
4) sebe-určující, samo-učící, předvídající – budoucnost
nanoroboti,…
VFT
Příklady použití
-
funkce
Pasivní ST
vlákenné senzory
bioaktivní materiály
Aktivní ST
chameleonní
teplo generující/ukládající
teplosensitivní
inteligentní membrány
textilie s tvarovou pamětí
měření (teplota, tah/tlak, koncentrace)
biodegradabilní vlákna
chemicky citlivé polymery
mchanicky citlivé polymery
foto-sensitivní materiály
postupné uvolňování během nošení
(pachy, farmaka, …)
phase change materials (shape memory
materials)
Very smart
servis pro staré a nemocné
telemedicína,
zdravotní
péče
(prevence a domácí ošetřování)
osobní ochrana (detekce zranění)
sport
VFT
Ukazatele pozice
zábava, informatika (audio, video)
reakce na prostředí
monitoring
podle použití
Klasifikace textilií - souhrn
 oděvní
počet obyvatel, spotřeba 25-30 kg/čl/rok
chrání, zdobí
podle funkce
konvenční
funkční
smart
VFT
 technické
úroveň znalostí
čistící, dekorativní, izolační,…
podle funkce
konvenční
funkční
smart
Proč textilie?
Vysocefunkční textilie
INOVACE = KONKURENCESCHOPNOST
TECHNICKÉ INOVACE
nové struktury
(materiály, konstrukce)
nové procesy, technologie
( produktivita)
POŽADAVKY TRHU
estetické požadavky
nové funkce
nový komfort
SOCIÁLNÍ POTŘEBY
zachování životního prostředí
úspora energetických zdrojů
bezpečnost a zdraví
VFT
PROČ nová funkce ?
 funkční komponenta do textilní struktury
 inovace
 hodnota
 expanze do nového sektoru
konkurenceschopnost
investice do vědy a výzkumu
VFT
PROČ inteligence ?
 pohodlnost
 trvanlivost
 nízká měrná hmotnost s
dobrou
pevností, tažností, elasticitou
 extrémně velký měrný povrch
 snadná údržba (praní, ch.čištení)
 snadná výroba (šití, pojení, lepení)
 ergonomie, testování, likvidace
 cenová dostupnost
multidisciplinární spolupráce
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
JAK získat novou funkci ?
funkce
textilní materiál
struktura
technologie
kompatibilita
(př. bariérové textile pro superčisté provozy
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Možnosti vložení funkčního prvku
Zpracování
přírodních
Vlákno
Zvlákňování
chemických
Textilní galanterie
Předení, skaní
příze
Délková textilie
Tvarování
multifilu
Splétání
Tkaní
Pletení
Plošná textilie
Netkaná textilie
Chemická
Finální úprava
Mechanická
Konfekce
Výšivka
Vyšívání
 inovuje se strojní zařízení, roste produkce, snižuje se podíl lidské práce, principy zůstávají
 vývoj především v oblastech chemických vláken, finálních úprav
 textil expanduje do nových oblastí
Další cesty rozvoje
1) Nové materiály a struktury na atomární a molekulární úrovni se
smart funkcí (aktivace textilních povrchů)
nové objevy
(mikro a nano- materiály, mikrokapsule, vlákna, filmy, pěny)
2) Nové materiály a struktury vložením známých prvků
aktivní (parazitické) elementy připojené do struktury
aktivní elementy vložené do struktury
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Stav oboru
Jana Drašarová
Vysocefunkční textilie
Stav oboru
VFT
celkový roční obrat cca
1620 bilionů US
dolarů
Výroba
Spotřeba
ODĚVNÍ
 počet obyvatel
 (25-30 kg/rok)
Technické
textilie
24%
TECHNICKÉ
 úroveň poznání
Oděvy
43%
Technicke
Prijem
Produkce
TOP
celosvětově
Odevni
Domácí
textilie
33%
10
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Spotreba kg/ rok
Výroba
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Export
Import
ostatní 1%
PAN 5%
PAD 8%
Produkce vláken
přírodní (5%) 35%
r.2012 - 85.800.000 tun
(= 12,2 kg/člověka; + 4,5 %)
celulóza
(+10%)
6%
PES 45%
Bavlna
Syntetická vlákna
V.Evropa
1%
Japan 2%
Others 11%
Řecko 2%
Z.Evropa
5%
Ostatní
16%
Čína 24%
Turecko
4%
USA 5%
Franc.
Afrika 5%
Indie 6%
Čína 61%
Uzbekistán
5%
Indie 13%
Taiwan 5%
Korea 4%
Brazílie 4%
Pakistan
8%
USA 19%
juta
Indie, Bangladéš,
Čína
hedvábí
Čína, Indie, Thajsko
vlna
Austrálie, Nový
Zéland, Čína
Teritoriální struktura obchodu textiliemi
EU
ČR
Dovoz - Čína, Turecko, Indie, Pákistán, USA
Vývoz - USA, Turecko, Čína, Švýcarsko, Rusko
Vývoz textilu
Dovoz textilu
Itálie
9%
Čína
8%
Belgie
6%
Slovensko 6%
Austrálie
4%
Itálie 11%
Polsko 8%
Francie 5%
Turecko
4%
Německo
28%
UK
3%
ostatní
32%
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Rakousko 4%
Rakousko
3%
Polsko
3%
Německo
28%
Nizozemsko 3%
UK 3%
Belgie 3%
ostatní 29%
Teritoriální struktura obchodu oděvy
Dovoz - Čína, Bangladéš, Turecko, Indie, Tunisko
Vývoz - Švýcarsko, Rusko, USA, Japonsko, Hong Kong
EU
ČR
Dovoz oděvů
Turecko
11%
Bangladéš
10%
Vývoz oděvů
Slovensko
13%
Německo
7%
Polsko
10%
Itálie
11%
Francie
7%
Itálie
6%
Čína
37%
Indie
3%
Rakousko
4%
Německo
25%
UK
4%
Slovensko
2%
ostatní
20%
Vietnam
2%
Pákistán
2%
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
ostatní
22%
Španělsko
2%
Švédsko
2%
Trendy TOP v ČR
CLUTEX
2012 – pozitivní trendy za 3 roky
(ATOK)
•
•
•
•
růst tržeb za textilní průmysl (v oděvním průmysl jen za rok)
stabilní počet zaměstnanců v TOP ČR (33 000)
růst produktivity práce v TOP
stabilní počet textilních a oděvních firem (420 nad 20 zam.)
(CLUTEX)
•
růst tržeb a exportu v absolutních hodnotách, v přepočtu na zaměstnance
Vývoj vybraných ekonomických
ukazatelů (tis. Kč)
Vývoj ekonomických ukazatelů
5 000 000
1 400
4 500 000
1 200
tržby na zaměstnance
1 000
800
export na
zaměstnance
600
přidaná hodnota na
zaměstnance
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
4 000 000
Hodnota ukazatele [tis. Kč]
Hodnota ukazatele [tis. Kč]
1 600
3 500 000
3 000 000
tržby
2 500 000
export
2 000 000
přidaná hodnota
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Stav oboru - ČR
ATOK Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu www.atok.cz 46 členů
CLUTEX (Klastr technických textilií) www.clutex.cz 25 členů
ČTPT (Česká technologická platforma pro textil) www.ctpt.cz 17 členů
TOP of TOP (roční tržby nad 250 miliónů korun, oděvní
nad 50 miliónů)
JUTA, Pegas Nonwovens, Nová Mosilana, Kordárna Plus,
VEBA
Tonak, …
z 10 největších textilek v ČR patřilo v roce 2012 sedm do sektoru TTX
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Spotřeba textilních výrobků, oděvů, obuvi
ČR r.2012
od r. 2000 vzrostla kupní síla o 41 %, z toho oděvy o 7 %
bydlení (22%), potraviny (20%), ostatní (11%), rekreace
(11%), doprava (11%), odívání a obuv (5 % - 5600 Kč)
Spotřeba oděvů: konfekce dámská, prádlo a pletené
ošacení dámské/ pánské, konfekce pánská
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Horizon 2020
Inovativní přístupy k přírodním textilním surovinám se
zaměřením na udržitelnost (recyklace, bio-polymery,
udržitelná přírodní vlákna)
Obrat převažujících mokrých textilních procesů na suché a
energeticky úsporné
Efektivní výrobní technologie pro 3D textilie a komponenty
Multifunkční textilní materiály pro energeticky efektivní,
bezpečné konstrukce a nové architektonické řešení
​Inovativní technické textilie pro různé námořní aplikace a
ochrany pobřeží
Inovativní textilní řešení pro protierozní ochranu a ochranu
rostlin a vodní hospodaření v zemědělství a krajinářství
Integrovaný digitální systém textilní a oděvní tvorby a výroby
v blízkosti místa prodeje (POS) nebo místo použití (POU)
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Ovladače růstu
•
•
•
•
•
rostoucí populace
kratší módní cykly
nové aplikace výrobků
industrializace v Asii a Latinské Americe
růst nákladů na bavlnu (spotřeba vody, hnojiv a pesticidů; na 4 %
obdělávané zemědělské půdy, které z celé světové plochy bavlna zaujímá, padne víc
než 10 % světové spotřeby pesticidů a téměř 25 % světové spotřeby insekticidů)
• TP – množství odpadních vod
• TP – zátěž z dopravy (džíny 19 000 km)
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Podobné dokumenty

Projektové vyučování

Projektové vyučování Žáci si při výletu do Grónska zapomenou vzít velmi teplou obuv. Před plánovaným výletem se psím spřežením mají pouze jeden den na to, aby si vytvořili náhradní boty, které izolují od chladu. Žáci ř...

Více

zde - POSPOLU

zde - POSPOLU Předmluva ............................................................................................................................. 4 1. Úvod ......................................................

Více

E - Technical University of Liberec

E - Technical University of Liberec způsobů namáhání, které poskytují různé informace o mechanických projevech.

Více

O nás - PAPILLONS a.s.

O nás - PAPILLONS a.s. ekonomicko-organizační a poradenskou činností v oblasti obchodu. V roce 2001 společnost začala pracovat jako obchodní firma. V roce 2003 převzala obchodní aktivity výrobního družstva VZOR Ždírec na...

Více

Textilní vlákna

Textilní vlákna Vlákenná struktura je typická jak pro přírodní, tak i syntetická vlákna.

Více

04. délkové a pošné textilie

04. délkové a pošné textilie možno přijmout pouze u základních vazeb Vliv překřížení nití se zanedbává ( překřížená místa se započítávají 2x)

Více

RE QU EST - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby

RE QU EST - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby zpracování experimentálních dat s využitím výpočetní techniky. Od roku 1990 působí ve funkci vedoucího katedry textilních materiálů. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci z oblasti fyzi...

Více