konstrukce, materiály

Komentáře

Transkript

konstrukce, materiály
Technologie rozváděčů
Podle typu:
• silové – rozvod el. energie + ovládání
• datové (komunikační, IT, sdělovací)
Podle materiálu:
• plastové
• kovové
• event. kombinace
Ostatní dělelní: výbušné / nevýbušné
domovní, prům., telefonní aj.
funkce, účel, k čemu to je
• elektrické zajištění požadovaného obvodu
• mechanické zajištění spojů – spolehlivost kontaktu
• bezpečnost rozvodu – odolnost / robustnost
• chlazení komponent, klimatizace
• čistota prostředí
konstrukce, materiály
• zákl. tvar – skříň, box, aj.
• zákl. díly – kostra, bočnice, dveře, event. strop / dno
• bočnice odnímatelné
• manipulace - oko na zvedání
• dveře – zámek, klika (bezpečnost)
• rozměry:
–standardizované / 19“ RACK aj.
–zákaznické, atypické
• materiály:
– Al, Fe + povrch. Úprava
– plast – díly / celý výlisek
• Fe plech
–fosfátování – HPO3
–práškové barvy
• Spojový materiál
–Zinkování
–Zn, Sn, Pb, Al
konstrukce, materiály
• vnitřní vybavení – montáž na DIN lištu
• 19“ systém RACK
– šířka zásuvky
– výška 1“ / 2“
• silové rozvody
– kabely upevněné na svorkonice
– styk Al / Cu – spojky z jiného kovu
• svorkovnice
– systémy WAGO apod.
– šroubové / zastrkávací
• dle velikosti proudu – mech. pevnost spoje
• odolnost proti zkratům – upevnění kabelů
přípojnicové systémy
• moderní, pro velké proudy
– Cu pasovina
– plastový kryt, odbočnice, rozpěrky
– ochranné pospojování
– „začínají“ vytlačovat kabelové rozvody
– prům. objekty, chodby, podhledy aj.
chlazení – vzduch
• vhodné uspořádání – „topidlo nahoře“
• montáž VPS – chladič „nastojato“
• ventilace – přirozená / nucená
• ven-tilátor / dovnitř-tilátor
• vztah průměr lopatek / rychlost / objem
• prašnost – snos prachu
– velikost otvorů
- typ proudění
chlazení kapalinové
• tepelné trubice
– heat pipes
– výparné teplo, kondenzace
– media - H2O, metanol, etylenglykol, aj.
• chladiče
– Al / Cu,
– nutná kvalita povrchu,
– teplovodné pasty – Au, Ag, Pd…
• velké utahovací momenty – přítlak, odolnost
proti zkratům
Ovládání, zabezpečení
• řízený přístup – zámky, dveře, zábrany
• ovládací prvky (ovladače) – relé, tlačítka, stykače,
signální majáky aj. (český systém T6, Moeller, Schurter)
• pospojování, zemnění – nutné podložky + pružiny!
EMC skříně
• vodivé / polovodivé těsnění
• fosfor-bronz, Cu, Al, ocelové pružiny
• průchodky – plast x kov
• pěnové hmoty – plnění vodivým mater.
řídicí systémy
• PLC: Symatic, TECO, ADAM
• montáž - DIN lišta, V/V moduly
• jednodeskové PC – Single Board
Computer
• komunikace – RS232, 485, CAN
Bus, Ethernet, ProfiBus, MODUS
• Průmyslové provedení !!!
Stínění zařízení
• pro elektrické a magnetické pole (E, H)
• pole – stacionární, nestacionární, kvazistacionární
• účinnost stínění: bE = 20 log
E0
[db]
EI
bH = 20 log
H0
[db]
HI
• celkem 6 principů stínění, v praxi 4 typy:
– ekvipotenciální plochy
– prostředí s danou µ, ε
– vícenásobné odrazy v nekonečné stěně
Stínění statické el. pole
vytvořením ekvipot. plochy
(Faradayovy klece)
prostředím o velké
permitivitě – ponořením
do vody
Stínění magnetického pole
prostředím s velkou
permeabilitou
(stacionární pole)
vodivým prostředím
(kvazistacionární pole)
Útlum elmag. pole ve stěně
Frekvence
Al
Mosaz
Fe
50 Hz
0,02
0,03
0,33
1 kHz
0,08
0,11
1,37
10 kHz
0,26
0,33
4,35
150 kHz
1,0
1,29
16,9
1 MHz
2,6
3,34
36,3
15 MHz
10,0
12,9
106,0
100 MHz
26,0
33,4
137,0
1,5 GHz
100,0
129,0
168,0
10 GHz
260,0
334,0
137,0
δ =
2
ωµ 0 µ Rσ

Podobné dokumenty

Pozice: správce elektrozařízení na elektrárně Kontaktní osoba

Pozice: správce elektrozařízení na elektrárně Kontaktní osoba AJ – alespoň dobrá pasivní úroveň (čtení a porozumění psaného textu), požadujeme znalost odborné terminologie kladný vztah k technologiím VVN, VN a NN, zájem o práci v této oblasti kladný vztah k p...

Více

profix pa profix pa

profix pa profix pa vlákny. Do těla izolátoru jsou zalisovány na protilehlých stranách ocelové zápustky pro uchycení šroubů. Rozšířená část izolátoru ve tvaru šestihranu umožňuje snadnější

Více

PDF soubor - Parametric Systems

PDF soubor - Parametric Systems dopravy vápence. Návrh hadicového dopravníku. Napojovací uzly a přesypy. Vše ovládané systémem SYMATIC. Rozsah dodávky: Projekt byl zpracován ve stupni prováděcího projektu a zahrnoval provedení pr...

Více

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky 7) Formuluj Coulombův zákon. 8) Na jakých veličinách závisí elektrická síla? 9) Co udává permitivita prostředí? 10) Jaký je vztah mezi permitivitou a izolačními schopnostmi materiálu? 11) Jak defin...

Více

Media Guide - Mistrovství světa horských kol 2016

Media Guide - Mistrovství světa horských kol 2016 k dispozici tým organizátorů, který Vám poskytne podmínky k tomu, abyste mohli plnit svoje úkoly. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na příslušné odpovědné osoby, jejichž seznam najdete na ko...

Více

přehled – elektroinstalace

přehled – elektroinstalace hladkým pláštěm, určené pro ukládání do země, hladké ohebné trubky v pevnostech 350-1250 N, s průměry 16-63 mm. Pro průměry 8-50 mm dodáváme ohebné hadice pro pohyblivé přívody v široké škále barev...

Více

NSSHCGEOEu SCHRÄM TENAX®-Z

NSSHCGEOEu SCHRÄM TENAX®-Z NSSHCGEOEU SCHRÄM TENAX®-Z

Více