Stáhnout dokument

Komentáře

Transkript

Stáhnout dokument
Pokroky a nové trendy v léčbě konopím.
Lumír Ondřej Hanuš
Heberejská Univerzita
Jeruzalém, Izrael
Cannafest Prague 2015, Výstaviště Incheba, Praha – Holešovice
sobota 7.listopadu 2015
Látky identifikované v konopí k listopadu 2014
Celkem v konopí zjištěno 1068 látek, z nichž
141
látek jsou cannabinoidní látky, které
jsou pro tuto rostlinu typické a nevyskytují
se v jiných rostlinách
927
je ostatních identifikovaných látek
Cannabinoidní
receptory
exprese CB1
CB1/GAPDH
3.0E+00
2.0E-01
1.0E-01
0.0E+00
mozeček
slezina
játra
Langerhansovy
ostrůvky
GAPDH =
glyceraldehyd
3-fosfátdehydrogenáza
exprese CB2
CB2/GAPDH
1.0E-03
1.8E-05
1.2E-05
6.0E-06
0.0E+00
mozeček
slezina
játra
Langerhansovy
ostrůvky
Anandamid
arachidonoylethanolamid
(anandamid)
K i = 39.2 ± 5.7 nM CB1
Anandamid (molární hmotnost 347.53 g/mol)
50 pmoles/g váhy čerstvé tkáně (samičí krysí mozek)
50 pmoles x 347.53 pgram/pmol = 17 376 picogramů
17 376 pg = 17.376 ng = 0.017356 mg = 0.000017356 mg (anandamidu v 1 g samičího
krysího mozku)
Vzali jsme 2 kg of vepřového mozku (zhruba tatáž koncentrace anandamidu)
0.000017356 mg x 2 000 mg = 0.034712 mg
ligand (“klíč”)
receptor (“zámek”)
THC
CB1
or
CB2
ANA
řada dalších dosud
neznámých ligandů
(“klíčů”)
cannabidiol (CBD)
mechanizmus
neznámý ?
Endocannabinoidy
Prof. Raphael Mechoulam:
“Neexistuje téměř žádný fyziologický systém, v němž
by anandamid nehrál určitou roli.”
„Co dokáže THC, to dokáže i anandamid.“
Co je důvodem, že syntetický anandamid nebyl dosud použit k
lékařským účelům místo THC?
Jde o velmi citlivou otázku.
Když v roce1921 kanadští vědci Fredrick Grant Banting, Charles
Herbert Best, John James Richard Macleod a James Bertram Collip
objevili insulin, byl použit v klinické praxi již v lednu 1922.
Když v roce 1935 Edward Calvin Kendall objervil kortizon, byl
podán pacientům již v následujícím roce a stal se úspěšným lékam.
Anandamid jsme objevili před dvaatřiceti léty a do dnešního dne
nebyl oficiálně použit u člověka. Totéž platí pro 2-AG.
Mějte na zřeteli, že konopí je
báječný lék, ale není to panaceum
a tudíž:
1. neléčí vždy
2. neléčí každého
3. neléčí každou nemoc
4. neléčí každé stádium nemoci
Cannabidiol
je antipsychotický lék
Zuardi A. W., Morais S. L., Guimaraes F. S., Mechoulam R.:
Antipsychotic effect of cannabidiol.
The Journal of clinical psychiatry 56(10), 485-486 (1995)
Zuardi Antonio Waldo, Crippa Jose Alexandre de Souza, Hallak Jaime Eduardo Cecilio, Moreira Fabricio Araujo,
Aguiar Daniele Cristina, Guimaraes Francisco Silveira:
Possible therapeutic uses of cannabidiol in anxiety disorders and schizophrenia
Edited by Govil J. N., Singh V. K. Ahmad Khalil.
Recent Progress in Medicinal Plants 14, 1-12 (2006)
Bylo zjištěno, že pacienti, přijatí do
psychiatrické léčebny v Jižní Africe, vykázali
po požiti odrůdy konopí, která neobsahuje
žádný cannabidiol, vykázali mnohem vyšší
frekvenci akutních psychotických epizod nežli
byly v jiných zemích.
Je možné, že přítomnost cannabidiolu v
konopné rostlině může chránit uživatele v
jiných zemích aby se nestali psychicky
narušenými.
Rottanburg et al., 1982
Prvním důkazem, že by CBD mohl mít
antipsychotické účinky, byl získán v
interaktivní studii CBD a D9-THC u
zdravých dobrovolníků, která byla
publikována v roce 1982. Tato studie
prokázala, že CBD může inhibovat THC
indukované subjektivní změny, které se
podobaly
příznakům
psychotických
onemocnění, jako jsou: rozpad myšlení,
poruchy vnímání, deperzonalizace a
poruchy v komunikaci.
100
rozpad myšlení
90
(disconnected thought)
% dobrovolníků
80
70
60
0.5 mg/kg D9-THC
0.5 mg/kg D9-THC + 1 mg/kg CBD
50
40
30
20
10
0
-10
-30
0
30
60
90
120
doba (min.)
150
180
100
porucha vnímání
90
(perceptual disturbance)
% dobrovolníků
80
0.5 mg/kg D9-THC
0.5 mg/kg D9-THC + 1 mg/kg CBD
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-30
0
30
60
90
120
doba (min.)
150
180
100
depersonalizace
90
(depersonalization)
% dobrovolníků
80
70
60
0.5 mg/kg D9-THC
0.5 mg/kg D9-THC + 1 mg/kg CBD
50
40
30
20
10
0
-10
-30
0
30
60
90
120
doba (min.)
150
180
100
poruchy v komunikaci
90
(resistance to communication )
% dobrovolníků
80
70
60
50
40
30
0.5 mg/kg D9-THC
0.5 mg/kg D9-THC + 1 mg/kg CBD
20
10
0
-10
-30
0
30
60
90
120
doba (min.)
150
180
Schizofrenie
Schizofrenie – cannabidiol je lék stejně kvalitní
jako známé legální léky na schizofrenii, ale na
rozdíl od nich je bez vedlejších účinků.
Cannabidiol zvyšuje v mozku množství anandamidu
– to je možné vysvětlení, proč je tak účinný na
schizofrenii. Vzhledem k tomu, že anandamid nebyl
nikdy použit u člověka in vivo, nelze toto dokázat.
Leweke F. M., Piomelli D., Pahlisch F., Muhl D., Gerth C. W., Hoyer C., Klosterkoetter J., Hellmich M., Koethe D.:
Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia.
Translational Psychiatry 2(March), e94/1-e94/7 (2012)
Zuardi A.W., Hallak J.E., Dursun S.M., Morais S.L., Sanches R.F., Musty R.E.,
Crippa J.A.:
Cannabidiol monotherapy for treatment-resistant schizophrenia.
Journal of Psychopharmacology 20(5):, 683-686 (2006)
Epilepsie
Cannabidiol odstraňuje záchvaty epileptických pacientů.
Charlotte Figi
syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství
*18.října 2006, záchvaty od 3 měsíců života, konopný extrakt v jídle asi od 5 let života
J.M. Cunha, E.A. Carlini, A.E. Pereira, O.L. Ramos, G. Pimentel, R. Gagliardi, E.L.
Sanvito, N. Lander and R. Mechoulam:
Chronic administration of CBD to healthy volunteers and epileptic patients.
Pharmacologia, 21, 175-185 (1980)
Bylo vybráno 15 epileptických pacientů, 11 žen a 4 muži ve věku 14 – 40 let (průměr 24 let) s
dokumentovanou historií pravidelných křečí po dobu nejméně jednoho roku. Tito pacienti
nereagovali uspokojivě na předepsané antiepileptické léky navzdory zvláštní péči, která
zaručovala, že je pacienti brali správně.
Všichni pacienti snášeli CBD velmi dobře a při jejich vyšetření nebyly zjištěny žádné známky
toxicity nebo vážných vedlejších účinků. Čtyři z osmi pacientů byli během pokusu téměř bez
záchvatů a další tři pacienti vykázali částečné zlepšení klinického stavu. CBD byl neúčinný u
jednoho pacienta. Klinický stav sedmi pacientů s placebem zůstal nezměněn a jeden pacient se
mírně zlepšil.
Závěrem:
Bylo zjištěno, že CBD má příznivý účinek u pacientů se sekundární generalizovanou epilepsií
s temporálním ložiskem, kterým nepomáhaly známé epileptické léky.
Terpeny
Monoterpeny
a-pinen
myrcen
100
80
ratio %
myrcen
(monoterpen)
60
40
20
0
0
5
10
15
retention time
20
25
Seskviterpeny
trans-b-karyofylen
100
80
ratio %
b-karyofylen
(seskviterpen)
60
40
20
0
0
5
10
15
retention time
20
25
b-karyofylen je aromatický terpen. Je to
jediný známý terpen, který se váže na
endocannabinoidní systém (CB2)
našeho těla. Karyofylen má analgetické,
antibakteriální, antidepresivní,
protizánětlivé, antiproliferativní,
antioxidační, anxiolytické, analgetické
a neuroprotektivní účinky.
Silvia Di Giacomo, Gabriela Mazzanti, Antonella Di Sotto: Mutagenicity of Cigarette
Butt Waste in the Bacterial Reverse Mutation Assay: The Protective Effects of bCaryophyllene and b-Caryophyllene Oxide. Environmental Toxicology (in press, 2015)
Autoři studovali jako preventivní strategii schopnost přírodních seskviterpenů, bkaryofylenu and b-karyofylen oxidu inibovat mutagenitu běžných nedopalků cigaret.
Antimutagenní účinek byl silný za všech experimentálních podmínek.
Antonella Di Sotto,Maria Grazia Evandri, Gabriela Mazzanti: Antimutagenic and
mutagenic activities of some terpenes in the bacterial reverse mutation assay. Mutation
Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 653 (1–2), 130–133
(2008)
b-karyofylen vykázal silnou antimutagenní účinnost.
Hyun-Joo Chang, Ji-Myung Kim, Jae-Chul Lee, Won-Ki Kim,3 and Hyang Sook Chun:
Protective Effect of b-Caryophyllene, a Natural Bicyclic Sesquiterpene, Against Cerebral
Ischemic Injury. Journal of Medicinal Food 16 (6), 471–480 (2013)
Jediná intraperitoneální injekce b-karyofylenu výrazně snížila objem kortikálního
infarktu o 67 % když byla podána bezprostředně před okluzí střední mozkové tepny. βkaryofylen má silný neuroprotektivní účinek a jeho neuroprotekce může souviset
částečně s modulácí mediátorů zánětu.
70 % indica, 30 % sativa
100
80
ratio %
60
40
20
0
0
5
10
15
retention time
20
25
divoké konopí z Jižní Moravy
100
80
ratio %
60
40
20
0
0
5
10
15
retention time
20
25
70 % sativa, 30 % indica
100
80
ratio %
60
40
20
0
0
5
10
15
retention time
20
25
Flavonoidy
flavonoidy
Flavonoidy mají při in vitro studiích širokou
škálu biologických a farmakologických účinků:
antialergické
protirakovinné
protiprůjmové
protizánětlivé
antimikrobiální (antibakteriální, antimykotické
a antivirové)
antioxidační
atd.
Příjem dietních flavonoidů je u žen dáván do
souvislosti se sníženým rizikem karcinomu
žaludku a u kuřáků se sníženým rizikem
rakoviny aerodigestivního traktu.
Zákon by měl tolerovat uživatele
léčebného konopí a jeho produktů
(hašiše
a marihuany) a místo toho
trestat vývozce a dovozce drog a
dealery.
Vliv marihuany na děti a mladistvé
U cannabinoidu významná rizika zahrnují iniciaci
psychózy, schizofrenie a kognitivní poruchy
(obvykle zhoršení krátkodobé paměti).
Zdá se být zcela jasné, že riziko je mnohem vyšší u
dětí a dospívajících (zejména před pubertou).
Zatímco podle studií ti, u kterých je závislost na
konopí před stářím 18 let mají výrazné zhoršení
paměti, koncentrace a inteligence, dospělí
nevykázali žádnou takovou poruchu a to dokonce i
když byli silnými uživateli konopí.
Lze předpokládat, že konopí může poškodit
mozek dospívajícího člověka, ale na rozdíl od
alkoholu nikoliv mozek dospělého člověka.
Marihuana není zcela neškodná. Je to silný lék s
celou řadou různých účinků. Přesto s výjimkou
škod způsobených kouřením jsou nepříznivé
účinky marihuany v rozsahu účinků tolerovaných
u jiných zcela legálních léků.
Konopí a děti.
Jak lékaři tak i rodiče budou
i nadále čelit těžkému rozhodnutí,
zda dát jejich dítěti tento lék a
doufat, že udělá více užitku nežli
škody.
Použití těchto přípravků může být vhodné u
pacientů, u kterých konvenční léčba nedosahuje
adekvátního odstranění symptomů jako je
spasticita, bolest, nevolnost, zvracení nebo ztráta
chuti k jídlu.
Cannabinoidy jsou v současné době používány
zejména u těch případů, kdy klasická léčba nevede
k žádnému zlepšení nebo vyvolává nežádoucí
vedlejší účinky.
Existuje pět důvodů kvůli kterým bychom se měli
zaměřit na vliv marihuany na děti a mladistvé:
1. Mozek se stále významně vyvíjí až do věku 25 let(Giedd 2004).
2. Děti a mladiství jsou ve významně vyšším riziku, že se stanou na marihuaně
závislými a že tato závislost vznikne mnohem rychleji.
3. Děti a mladiství jsou ovlivněni marihuanou mnohem výrazněji ještě
předtím, než dojde k jejich závislosti.
4. V mozcích mladých uživatelů marihuany byly zjištěny strukturální změny.
5. Mírné účinky marihuany na emoce a logické myšlení jsou stále častěji
prokazovány u všech uživatelů marihuany.
Normální vývoj mozku
Věk 5 let
Věk 8 let
Věk 12 let
Věk 16 let
Vývoj mozku. Studie National
Institute of Mental Health u
13 jedinců po dobu více jak
deseti let ukazuje proces
vývoje— ten stále probíhá i v
pozdním mladistvém věku —
při kterém je šedá hmota
nahrazována v celé kůře
počínaje od zadu.
objem
šedé
hmoty
Věk 20 let
Beckman, 2004
Většina dospívajících, kteří
zneužívají marihuanu se
naštěstí v dospělosti nestává
psychotickými pacienty.
Hilt, 2014
Čípky
- alternativa vhodná pro pacienty, kteří nemohou požívat nebo inhalovat cannabis
- působí rychle a účinek je dlouhodobý
- jsou rychle absorbovány střevní stěnou přímo do krevního oběhu čímž má oproti
jiným formám podání „vynikající biologickou dostupnost“
- může tlumit boles téměř okamžitě, bez pocitu úzkosti nebo stavu označovaného
jako „head high“, což trvá několik hodin.
Biologická dostupnost rektální cestou je přibližně dvakrát větší než cestou orální
vzhledem k vyšší absorpci a nižšímu metabolismu prvního průchodu.
Čípky jsou ideální volbou pro mnoho pacientů jako jsou pacienti při chemoterapii,
kteří zažívají silnou nevolnost a nemohou udržet perorální konopí v žaludku, pacienti
se zánětlivým onemocněním střev, některé děti během záchvatu při nouzovém
rektálním podání CBD, starší osoby a děti, které nemohou kouřit nebo polykat
pilulky, pacienti kteří podstoupili chirurgický zákrok a nesmí požít cokoliv
bezprostředně před nebo po zákroku a pacienti při vážných obtížích, kteří nemohou
čekat až začne konopí požité orální cestou působit. Existují též někteří lidé, kteří
prostě mají citlivé žaludky, které jsou požitím konopí podrážděné.
Co je lepší - chemická laboratoř nebo příroda?
Je důležité vědět, že mnohem nižší dávkování je nutné
při použití extraktů z celé rostliny konopí nežli při
použití čistých kanabinoidů nebo vysoce čištěných
extraktů konopí.
Histogram THC. Četnost výskytu vzorků jednotlivých rostlin při různých koncentracích D9-THC (%).
40
30
Fasamo (Německo)
20
2.3 x (0.06 – 0.14%)
10
0
0.02
0.12
0.22
0.32
0.42
0.52
0.62
0.72
0.82
0.92
1.02
1.12
40
30
20
Kompolti (Maďarsko)
10
8.0 x (0.02 – 0.16%)
0
0.02
0.12
0.22
0.32
0.42
0.52
0.62
0.72
0.82
0.92
1.02
1.12
40
30
20
Beniko (Polsko)
10
6.0 x (0.04 – 0.24%)
0
0.02
0.12
0.22
0.32
0.42
0.52
0.62
0.72
0.82
0.92
1.02
1.12
40
30
20
Felina (Francie)
10
15.5 x 0.04 – 0.62%)
0
0.02
0.12
0.22
0.32
0.42
0.52
0.62
0.72
0.82
0.92
1.02
1.12
40
30
20
Bialobrzeskie (Polsko)
15.0 x (0.04 – 0.60%)
10
0
0.02
0.12
0.22
0.32
0.42
0.52
0.62
0.72
0.82
0.92
1.02
1.12
četnost
40
30
Maďarská odrůda
20
28.5 x (0.04 – 1.14%)
10
0
0.02
0.12
0.22
0.32
0.42
0.52
0.62
THC (%)
0.72
0.82
0.92
1.02
1.12
ICP 19 19
Obsah D9-THC u deseti rostlin téže odrůdy konopí. Z každé
rostliny bylo odebráno odshora dolů pět vzorků (zleva doprava).
2
5

=
2
0
.
7
+
0
.
3
2
0
1
6
.
6
2
5
.
7
(
1
.
5
5
x
)
% D9-THC
1
5
1
0
5
0
123456789
10
vzorky
Obsah D9-THC u různých rostlin
(odrůda Free Leonard)
14
 = 12.0 + 1.3
(8.8 - 13.4)
12
9
% D -THC
10
listy (velké)
listy (u vrcholků)
8
vrcholky)
6
 = 5.6 + 1.0
(4.1 - 7.4)
4
2
0
 = 1.3 + 0.4
(0.7 - 2.1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14
15
DRUH SATIVA
DRUH INDICA
Aktivující
Sedativní
Zvyšuje pozornost!
Snižuje pozornost!
Anxiolytický
Relaxační
Antidepresivní
Svalový relaxans
Léčí chronické bolesti
Léčí akutní bolesti
Zvyšuje kreativitu
Zvyšuje chuť k jídlu
Snižuje dávení
Zvyšuje hladinu
serotoninu
Zvyšuje hladinu
dopaminu
Allan Frankel, MD
Kdy je “příliš mnoho” konopí skutečně příliš mnoho?
Pokud pacient užívá konopí a jedná při tom zodpovědně, může
dosáhnout těch nejlepších výsledků?
Příliš mnoho je v případě, kdy lék ovládá pacienta.
Každý pacient je zcela odlišný a liší se v reakci a citlivosti na
lék:
co je příliš pro jednoho může být málo pro jiného.
Všechny odrůdy sativa nejsou stejné. Totéž platí pro
odrůdy indica.
Existují rozdíly v obsahu a vzájemném poměru
různých cannabinoidů. Navíc dosud nevíme jaké jsou
k léčbě v konopí další důležité obsahové látky!
Všichni jsme jako lidské osoby rozdílní a také naše
potřeby jsou odlišné. Je proto logické, že různé
odrůdy konopí budou působit u různých osob odlišně.
Proč někteří pacienti vyzkoušejí konopné produkty a
poté se vzdají a tvrdí, že „konopí není pro mně“?
Konopí je neomezený počet léků. Můžeme mít lék s
různým množstvím terpenů, cannabinoidů, flavonoidů
a dalších látek pokud sklidíme konopí dříve nebo
později.
Takže nejen obrovské množství odrůd, ale i pěstování
jedné odrůdy různým způsobem nás může dovést k
novému léku.
Takže když vám konopí nepomáhá, nevzdávejte se!!
Vyzkoušejte jinou odrůdu!
Cannabinoidy a rakovina
V současnosti dosud nevíme, které cannabinoidy působí lépe na
který druh rakoviny. Zatím jsme na počátku a naše vědomosti
se každým dnem zvětšují.
Co dnes víme je skutečnost, že v podstatě každá studie
cannabinoidů a rakoviny použila dekarboxylované
cannabinoidy.
Konopí versus rakovina – neexistuje
ani jediná klinická zkouška. Proč?
Konopí nelze patentovat, tak nač by to
farmaceutické firmy dělaly?
Cannabigerol
I když cannabigerol (CBG) nebyl zdaleka
studován tak jako cannabidiol, je dokázáno, že
má také protizánětlivé a anioxidační účinky.
Z experimentů plyne, že CBG může být novým
léčebným prostředkem při léčbě zánětlivého
onemocnění střev (Crohnova choroba a
ulcerózní kolitida).
F. Borrelli, I. Fasolino, B. Romano, R. Capasso, F. Maiello, D. Coppola, P. Orlando, G. Battista , E. Pagano , V.
Di Marzo, A. A. Izzo: Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental
inflammatory bowel disease. Biochemical Pharmacology 85, 1306–1316 (2013)
Cannabigerol je protirakovinná látka.
Baek Seung-Hwa, Han Du Seok, Yook Chan Nam, Kim Young Chae, Kwak Jung Suk:
Synthesis and antitumor activity of cannabigerol.
Archives of Pharmacal Research 19(3), 228-230 (1996)
Baek Seung-Hwa, Kim Young Ok, Kwag Jung Suk, Choi Kyw Eun, Jung Woo Young, Han
Du Seok:
Boron trifluoride etherate on silica-​A modified Lewis acid reagent (VII)​. Antitumor activity
of cannabigerol against human oral epitheloid carcinoma cells.
Archives of Pharmacal Research 21(3), 353-356 (1998)
Borrelli Francesca, Pagano Ester, Romano Barbara, Panzera Stefania, Izzo Angelo A.,
Maiello Francesco, Coppola Diana, De Petrocellis Luciano, Buono Lorena, Orlando
Pierangelo:
Colon carcinogenesis is inhibited by the TRPM8 antagonist cannabigerol, a Cannabis​derived non-​psychotropic cannabinoid.
Carcinogenesis 35(12), 2787-2797 (2014)
Existují odrůdy s vysokým obsahem
cannabigerolu (CBG) a prakticky bez
D9-tetrahydrocannabinolu (THC), tak
proč je nevyzkoušet?
Analýza trichomů:
cannabidiol - 1.30 %
D9-tetrahydrocannabinol - 0.03 %
cannabigerol - 12.50 %
D9-THC
CBE
CBC
CBT
CBDV
CBD
CBG
Ve Francii pěstují legální odrůdu Santica, která je prakticky bez THC.
Obsah terpenů (relativně):
karyofylén oxid
- 100.000 %
humulén epoxid II - 33.914 %
b-karyofylén
- 4.865 %
a-humulén
- 3.028 %
Konopí a závislost
Lékaři dnes uvádí, že na konopí je závislých asi 10 % uživatelů.
Ve skutečnosti je jich asi 7%, což se tomu číslu blíží.
O čem se již nezmiňují je skutečnost, že to je polovina
závislých na kafeinu (kterých je asi 20 %) a na nikotinu a
alkoholu je jich mnohem, mnohem více.
Navíc jestliže používáme odrůdy s vysokým obsahem CBD,
pak tato závislost bude jednotková (pokud vůbec nějaká bude).
Cannabidiol má významný účinek při snižování halucinací,
paranoii a dalších poruch myšlení spojeného se schizofrenií.
CBD zvyšuje obsah anandamidu v našem mozku. Platí, že
anandamid je endocannabinoid, který je v mnoha ohledech
podobný THC. Takže CBD vede ke zvýšení obsahu anandamidu
snížením enzymu FAAH, který rozkládá anandamid. Čili CBD
blokuje činnost enzymu, který rozkládá anandamid. Nárůst
obsahu anandamidu v mozku a séru vede ke zlepšení nálady a
snížení bolesti.
To může vysvětlovat, proč CBD jak se zdá má vliv na
cannabinoidní receptory, ale ve skutečnosti hlavně působí tak, že
zvyšuje hladinu našeho vnitřního „THC“ neboli anandamidu. To
může také vysvětlovat zdánlivou „opačnou toleranci“, kterou lze
často pozorovat klinicky.
Existuje celá řada studií, které prokázaly, že CBD je účinný při regulaci
řady genů rakoviny. Zejména aktivace ID-1 genu vyvolá agresivní
rakovinu prsu. O CBD je známo již řadu let, že ID-1 gen „vypíná“.
Když byl myším 21 dní podáván injekčně CBD, implantovaná rakovina
prsu v podstatě zmizela.
McAllister SD, Christian RT, Horowitz MP, Garcia A, Desprez PY:
Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive
breast cancer cells. Mol Cancer Ther. 6(11):2921-2927 (2007)
S výše uvedenou studií máme dnes důkaz, že metastázy lze pomocí
CBD minimalizovat.
Onkologie se dnes obecně stále více otevírá léčbě konopím. Věřme, že
se tato látka brzy stane součástí každé chemoterapie. Měla by se
doporučit kombinace CBD a THC, ale jak se zdá přinejmenším u
rakoviny prsu a i u jiných malignit (jakými jsou různé druhy leukémie)
se CBD jeví jako velmi účinný a určitě neškodný.
Podle mé zkušenosti s orální CBD kapslí je velmi důležité,
aby se tato požila nalačno.
Allan Frankel, MD
Léčba konopím
Není žádný důvod hovořit o „léčbě“. Léčba je v lékařství velmi
vzácná. Snažíme se kontrolovat anebo řídit procesy nemoci a
mírnit příznaky. V omezeném počtu studií máme vědecké
důkazy, že cannabinoidy umožňují lepší kvalitu spánku,
odstraňují úzkost/paniku a ve značném stupni zmírní špatné
vzpomínky a noční můry (děsivé sny).
Prodleva
Způsob podání
Orální
účinnost 4−20%
30-90 minut
Inhalační
okamžitě
2−56%
50−70%
10-15 minut
Rektální (THC-HS)
0%
20%
40%
60%
Biologická dostupnost (max)
Orálně: velice variabilní, dokonce i mezi jednotlivými dávkami u téhož člověka
Inhalačně: velice variabilní, do značné míry závisí na osobní zkušenosti každého člověka
Rektálně: s předpokládanými účinky dokonce u různých jedinců (účinek trvá 4 až 8 hodin)
80%
Každý jedinec má odlišnou míru tolerance. Hladina tolerance je
množství konopí nebo jeho produktů, které lze pohodlně snášet.
Hladina vaší snášenlivosti poroste s používáním konopí nebo
jeho produktů. Jinými slovy – po několika dnech anebo týdnech
budete moci brát více konopí nebo jeho produktů aniž byste
pociťovali jeho účinky.
Tetrahydrocannabinol:
- zvyšuje hladinu dopaminu, zpomaluje nervovou aktivitu,
vyvolává uklidňující účinky.
- vysoké dávky – negativní změna nálady, smyslové poruchy,
panika.
Užívání konopí (i dlouhodobé užívání) není
škodlivé pro zdraví duševně zdravého
dospělého člověka.
Předávkování není škodlivé
ale může být
velmi nepříjemné.
Koupit či nekoupit?
Analýza extraktů vrcholků konopí
(tzv. “konopný olej” či “fénixovy slzy”)
Neznámý
původ
Maui
Waui
Směs
odrůd
50 €/gram
CBD
Red
Horse
Diesel
Barcelona
Hawaii
+
Blueberry
6.5 €/gram
1.8
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
D9-THC
23.3
81.8
65.9
44.7
51.2
53.6
CBN
15.9
1.3
1.3
1.4
1.2
2.8
„Zázračný" konopný olej: Může léčit rakovinu, ale
peníze a zákon tomu brání.
Sušené vrcholky konopí
Datum spotřeby
nejméně půl roku
nejméně půl roku
nejméně půl roku
CBN
0%
CBD
2%
THC
10%
(až 1.5%)
(0.2% - 3.8%)
(6% - 14%)
0%
2%
10%
(až 1.5%)
(0.2% - 3.8%)
(6% - 14%)
0%
3%
15%
(až 1.5%)
(0.5% - 5.5%)
(11% - 19%)
nejméně půl roku
0%
3%
15%
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(0.5% - 5.5%)
4%
(11% - 19%)
20%
(až 1.5%)
(1% - 7%)
(16% - 24%)
nejméně půl roku
0%
4%
20%
(až 1.5%)
(1% - 7%)
(16% - 24%)
Položka
“slabé konopí´” vhodné
během dne
původ/typ druh Sativa*
“slabé konopí´” vhodné na
noc
původ/typ druh Indica*
“konopí” vhodné během
dne
původ/typ druh Sativa*
“konopí” vhodné na noc
původ/typ druh Indica*
“silné konopí” vhodné
během dne
původ/typ druh Sativa*
“silné konopí” vhodné na
noc
nejméně půl roku
0%
9%
5%
původ/typ druh Indica*
"konopí CBD"
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(5% - 13%)
14%
(2.5% - 7.5%)
3%
"silné konopí CBD "
(až 1.5%)
(10% - 18%)
(0.5% - 5.5%)
* Rozmezí je uvedeno v závorkách a větší rozdíly nebudou povoleny!
Konopný olej
Datum spotřeby
nejméně půl roku
CBN
0%
CBD
2%
THC
10%
Položka
“slabý konopný olej”
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(0.2% - 3.8%)
3%
(6% - 14%)
15%
“konopný olej”
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(0.5% - 5.5%)
4%
(11% - 19%)
20%
“silný konopný olej”
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(1% - 7%)
9%
(16% - 24%)
5%
“konopný olej CBD”
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(5% - 13%)
14%
(2.5% - 7.5%)
3%
(až 1.5%)
(10% - 18%)
(0.5% - 5.5%)
* Rozmezí je uvedeno v závorkách a větší rozdíly nebudou povoleny!
“silný konopný olej
CBD”
Konopné koláčky
Na základě podmínek a rozhodnutí generálního ředitele
Datum spotřeby
nejméně půl roku
CBN
0%
CBD
2%
THC
10%
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(0.2% - 3.8%)
3%
(6% - 14%)
15%
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(0.5% - 5.5%)
4%
(11% - 19%)
20%
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(1% - 7%)
9%
(16% - 24%)
5%
nejméně půl roku
(až 1.5%)
0%
(5% - 13%)
14%
(2.5% - 7.5%)
3%
(až 1.5%)
(10% - 18%)
(0.5% - 5.5%)
* Rozmezí je uvedeno v závorkách a větší rozdíly nebudou povoleny!
Položka
“slabé konopné
koláčky”
“konopné koláčky”
“silné konopné
koláčky”
“konopné koláčky
CBD”
“silné konopné
koláčky CBD”
V celém systému použití
léčebného konopí je nutné
identifikovat nejen ty pacienty,
kterým toto může přinést
užitek a pomoci jim, nýbrž i ty,
kteří by na tom mohli prodělat
a kterým by mohlo uškodit!
V nedávné souborné práci Pacher a Kunos uvádějí,
že "modulace aktivity endocannabinoidního
systému může mít terapeutický potenciál téměř
u všech chorob, které postihují lidi, včetně obezity/
metabolického syndromu; diabetu a diabetických
komplikací; neurodegenerativních, zánětlivých,
kardiovaskulárních, jaterních, gastrointestinálních
a kožních onemocnění; bolesti; duševních poruch;
kachexie; rakoviny a chemoterapií vyvolané
nevolnosti a zvracení, mezi mnoha jinými ",
podporujíce toto silné prohlášení dlouhým
seznamem příkladů, i když většinou in vitro anebo
u zvířat.
Počet publikací
Počet publikací v letech 1840 až 1897
roky
Počet publikací
Počátek chemického výzkumu
Počet publikací v letech 1898 až 1963
roky
Nárůst publikací v letech 1964 až 1991
po objevu D9-tetrahydrocannabinolu
500
400
300
200
100
roky
1991
0
1964
Počet publikací
600
Nárůst publikací v letech 1992 až 2014
po objevu anandamidu
6000
4000
3000
2000
1000
roky
2014
0
1992
Počet publikací
5000
Publikace o anandamidu
400
300
200
0
roky
2014
100
1992
Počet publikací
500
Publikace o endocannabinoidech
800
600
400
200
rok opublikování
2014
0
1992
Počet publikací
1000
Citovaná práce: Science 258, 1946 (1992)
200
100
rok opublikování
2014
0
1992
Počet citujících prací
300
od 1.ledna 1950 do 27.října 2015:
117,033 publikací o konopí a endocannabinoidech
Všechna práva vyhrazena
Copyright Lumír O. Hanuš 2015

Podobné dokumenty

ostrava konopí - isb

ostrava konopí - isb Pozitivní vliv na kardiovaskulární sytém Neurologické poruchy Veškeré komerční produkty, ať se jedná o olej, semena, mouku, nápoje, čokoládu, šampóny a další, obsahují stopová množství kanabinoidů ...

Více

Souhrn - Konopí je lék

Souhrn - Konopí je lék Carroll CB, Bain PG, Teare L, et al. Cannabis for dyskinesia in Parkinson disease: a randomized double-blind crossover study. Neurology 2004; 63(7): 1245–1250. Conrad C. Konopí pro zdraví. Praha: P...

Více