ínský horoskop pro rok kozy

Komentáře

Transkript

ínský horoskop pro rok kozy
Čínský horoskop pro rok kozy
19. února 2015 začíná čínský rok dřevěné Kozy.
5 prvků a rok Kozy
Podívejme se na to, jaký vývoj nám tento nový rok přinese z pohledu pěti prvků.
Rok 2015 je rokem, kdy se střetávají prvky dřeva a země, neboť Koza je velice zemské
znamení zatímco rok 2015 je v konstelaci yinového dřeva. Koza je v Číně považována
za šťastné znamení, neboť symbolizuje dobré mezilidské vztahy. Je to Yinové zvíře a
tudíž ve srovnání s ostatními znameními i poněkud klidnější.
Yinové dřevo symbolizuje rok ženské pasivní plodné energie. Bude to rok pro budování
a rozvoj rodinných vztahů a energie dřeva je též vhodná pro početí. Celkově půjde o
rok, kde v popředí bude upřednostněna péče o děti, nemocné a staré lidi.
Bude to rok ve znamení odpouštění, smíření a konání dobrých skutků. V tomto roce
poroste zájem o humanitární aktivity, protože vyšší vibrace dřeva povedou lidstvo k
větší vnímavosti k utrpení ostatních národů. Bude to úspěšný rok pro různé dobročinné
organizace a nadace, protože lidé budou více přispívat a zajímat se o charitu v
rozvojových zemích, Zejména v zemích, kde se lidé živí pastevectvím, může docházet
k hladomoru a jejich obyvatelé budou závislí na pomoci z vyspělých zemí. Zájem bude
též i o pomoc ekonomicky slabším spoluobčanům, zvláště ženám a dětem.
Lidé začnou být přístupnější ke kompromisům a jejich chování k sobě bude
tolerantnější, asertivnější, méně agresivní a budou více dodržovat to, co slíbili.
Nebudou již tak silně reagovat na historické křivdy a více se semknou, aby se vymezili
1
proti problémům a nespravedlnostem, které je trápí v současnosti. Poroste zájem o
duchovno a náboženství jako takové. Začnou vnímat negativněji emoce jako nenávist,
mstivost, potměšilost a sarkasmus.
Bohužel s sebou stále nechají manipulovat a ovlivňovat se sdělovacími prostředky - jako
stádo ovcí nebo koz.
V politice by mohlo dojít k zmírnění napjaté politické situace. Doufejme, že válečné
konflikty se uklidní na celém světě. Půjde o skvělý posun oproti dramatickému vývoji v
loňském roce Koně. Bude to rok, ve kterém se konflikty budou řešit spíše
diplomatickou než vojenskou cestou. Nebude vítězit násilí. Státy a jejich vlády začnou
být stabilnější a uvědomí si, že musí více hájit své národní zájmy. Tím se nebezpečí
válečného konfliktu odvrátí. Budou podepsány mírové smlouvy a dohody o vzájemné
spolupráci. Územní spory by se měly vyřešit nebo by se jejich řešení mělo odložit. To, co
v minulém roce vypadalo jako krize, která nemá řešení, se najednou začne samo
rozmotávat.
Element Země bude oslabený a v pentagramu pro tento rok chybí i Kov a Voda.
Oslabená země může přinést tektonickou nestabilitu, sesuvy nebo propady půdy a
zemětřesení. Dá se tedy předpokládat, že to bude neblahý rok pro zemědělce, ve
kterém můžeme čekávat špatnou úrodu, sucha a rizika požárů. To se odrazí na produkci
a cenách potravin. Mělo by být relativně větrno, neboť vítr je charakteristickým rysem
prvku Dřeva. Vítr bude svědčit cestování - dobře se budou prodávat luxusní zájezdy,
rodinné dovolené a ekoturistika.
Výrobci a obchodníci s luxusním a spotřebním zbožím budou letos prosperovat
neboť Koza je rozený spotřebitel - spásá zelenou louku. Prosperita se bude projevovat i
v dřevařském, textilním a nábytkářském průmyslu, dobře si povedou výrobci
ekologických, tzv. "zelených" produktů. Půjde o dobrý rok pro gastronomická
zařízení a všechny firmy, které pracují v oblasti služeb. Dobře si povedou zejména
výrobci a obchodníci s luxusním oblečením, výrobou a dovozem nábytku a bytových
doplňků, umění a šperků.
Trh s nemovitostmi bude v recesi v důsledku oslabené zemské energie s výjimkou
průmyslových a luxusních nemovitostí. Lidé budou více rekonstruovat a opravovat
své příbytky než prodávat a kupovat nové. Bude jim více záležet na dobré životní úrovni,
kráse a harmonii jejich domova a budou více utrácet, aby ho zkrášlili. Budou investovat
do uměleckých děl a bytových doplňků. Musí však být opatrní, protože se mohou
snadno dostat do finančních potíží, do dluhů a do exekucí.
Trh s akciemi se oživí, protože Dřevo tonifikuje Oheň a společnosti, které se zabývají
rychlými krátkodobými investicemi, si povedou lépe než ty, které obchodují s
dlouhodobými. Z toho samého důvodu by rok Kozy měl být i mimořádně inspirativním
rokem pro umělce a kreativní jedince. Umění bude prosperovat, protože více lidí bude
chodit do divadel, kin a na koncerty. Lidé se budou více zajímat o romantické a
autobiografické filmy nebo filmy se silným lidským příběhem a s dobrým koncem. Budou
také rádi chodit na sci-fi filmy nebo filmy, kde budou moci dát průchod fantazii. Nebudou
2
vyhledávat kriminální a napínavé filmy nebo horory. Bude to i dobrý rok pro
vydavatelský průmysl, protože lidé začnou více číst a rozvíjet svůj intelekt.
Poroste zájem o alternativní terapie a zvláště herbalisti (bylinkáři) zaznamenají
zvýšený zájem o jejich služby. Lidé se rovněž budou více zajímat o zdravou výživu.
Začnou se více orientovat na zeleninu, byliny a zelené potraviny. Nebudou tolik
konzumovat maso a uzeniny, ale budou mít o to větší chuť na sladkosti. Proto letos
nebudou prosperovat masokombináty a řeznictví, ale spíše čokoládovny a cukrárny.
Lidé začnou více vyhledávat organické, domácí a farmářské potraviny a s mnohem
větší oblibou budou popíjet bylinné čaje a zelené smoothies.
Péče o zdraví je oblast, kterou energie Kozy podporuje, zvláště pokud je péče
zaměřena na holistickou léčbu. Bude důležité dodržovat pravidelný denní a noční rytmus
- spánek i životosprávu. Lidé by měli pokud možno přestat pracovat přes čas a dodržovat
pracovní dobu a ve zbylém volnu se věnovat svému rozvoji. Je to rok, ve kterém by
lidé měli více odpočívat a zklidnit nervovou soustavu.
Dřevo napadá Zem, a tudíž bude v oslabení energie žaludku a sleziny. To znamená, že
budeme náchylnější k zažívacím poruchám, zejména v souvislosti s hladinami
cukru v krvi. Více pacientů se bude léčit s hypo- a hyperglykemií nebo s cukrovkou.
Bohužel lze očekávat i nárůst pacientů s rakovinou nebo s nejrůznějšími nádory a
problémy lymfatického systému. Lidé si budou dělat více starostí o zdraví a někteří
budou až hypochondričtí.
Protože je chybí prvek vody a kovu, očekáváme i vzestup nemocí, spojených s
ledvinami a plícemi. Více starých lidí bude vykazovat známky demence, Alzheimera
nebo problémů s kostmi. Zvýšená aktivita energie dřeva znamená, že lidé budou
náchylnější ke zlomeninám, zejména malých kostí jako jsou žebra a kůstky na rukou a
nohou. Chirurgové se mohou těšit na více adeptů na operace páteře, kyčlí, kolen a
kotníků.
Bude to zvláště obtížný rok pro lidi s oslabeným respiračním aparátem a nízkou
imunitou. Větrné klima a oslabený prvek Země bude vytvářet ideální prostředí pro
nachlazení, záněty průdušek, kašel a problémy s hlasivkami. Nachlazení a zahlenění se
budeme hůře a déle zbavovat. Projevy alergií a astmatu budou v tomto roce silnější.
Praktici alternativní medicíny by se měli letos zaměřit na zlepšení péče o klienty a
komunikaci s nimi, neboť ti budou očekávat kromě profesionality i větší zdvořilost
a ohleduplnost.
Krása a styl budou pozitivně vnímány a oslavovány. Lidé budou nakupovat luxusní
oděvy a šperky, pokud na to budou mít a kultivovat svůj zevnějšek. Můžeme se těšit na
návrat starých dobrých mravů a způsobů. Lidé budou vůči sobě zdvořilejší. Začne se
preferovat větší ženskost u žen a gentlemanství u mužů. V popředí zájmu budou lidé,
kteří mají nekonfrontační povahu, šarm a dobré vychování.
3
Životní styl a umělecké a výtvarné hobby budou v tomto roce důležitější než práce
sama. Lidé nebudou tolik zaměření na peníze, úspěch a slávu. Otevřeme se svým
uměleckým ambicím a začněme znovu malovat, psát, hrát na hudební nástroj, vařit nebo
vyrábět šperky, prostě dělat cokoliv, co nejlépe vyjádří naše tvůrčí nadání!
Bude to dobrý rok i pro kultivaci osobních vztahů a příznivý pro ty, kteří uvažují o
zásnubách nebo sňatku. Lidé, kteří žijí ve stabilním vztahu, budou pociťovat větší
soulad a náklonost ke svému protějšku. Vztahy budou harmoničtější a měně
konfrontační a snad se dočkáme méně rozvodů. Koza je patronkou stabilního vztahu.
Energie kozy bude stimulovat i ostatní rodinné vazby, neboť koza se drží ve stádu.
Můžeme očekávat, že rodiny se více než obvykle budou scházet u různých oslav a
příležitostí a budou více držet pohromadě.
Několik tipů pro rok Kozy:
Buďme pozitivní a optimističtí a konejme dobré skutky. Více odpočívejme,
přijímejme a zamýšlejme se. Rozvíjejme svou intuici, neboť nám pomůže
spolehlivě dělat správná rozhodnutí. Vylečme si staré rány a naučme se
odpouštět. Udělejme si čas na chvíli klidu a meditace. Důležitá rozhodnutí dělejme
srdcem. Buďme velkorysí. Cvičme se v trpělivosti. Starejme se více o druhé.
Zpomalme a užívejme si života...
Horoskop pro jednotlivá znamení na rok 2015
Krysa – prvek Voda
(roky narození 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 a 2020)
Očekávejme zlepšení finanční situace a kariérní postup, ale krysy by měly zapojit
všechen svůj um a intelekt, aby si vyřešily problémy, který si způsobily v minulých letech.
Je to rok, ve kterém se krysa vzpamatuje a začne znovu a lépe.
Buvol – prvek Země
(roky narození 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a 2021)
Nebude to jednoduchý rok! Buvol bude muset čelit mnoha nástrahám a překážkám a
začne se cítit energeticky vyčerpaný. Může mít finanční potíže a problémy s
nemovitostmi. Bude mít ale příznivé podmínky k cestám a i rodinná situace vypadá
dobře.
Tygr – prvek Dřevo
(roky narození 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 a 2022)
Toto bude pro tygra nudný rok, neboť tygr potřebuje více vzrušení. Bude mít ale štěstí v
obchodě a ve vztazích, i když se mu bude zdát, že postupuje příliš pomalu. Tygr je
romantik a tento rok mu bude připadat, že sedí za pecí.
4
Králík – prvek Dřevo
(roky narození 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 a 2023)
Králík se může těšit a báječný rok! Bude mít štěstí v obchodě a bude si více věřit. Vztahy
budou harmonické a v tomto roce bude vypadat a cítit se lépe a zdravěji. Bude si užívat
kulturní akce. Energie tohoto roku mu bude svědčit!
Drak – prvek Země
(roky narození 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 a 2024)
Bude to rok plný překážek při realizaci Vašich přání. Peníze se k Vám nepohrnou a
budete mít pocit, že Vás stále někdo kritizuje. Avšak Vaše zdraví bude velmi dobré.
Buďte opatrní s penězi a vyhněte se hazardu. Je to velmi dobrý rok pro cesty a
stěhování.
Had – prvek Oheň
(roky narození 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 a 2025)
Hadi mají rádi spokojený rodinný život. Protože milují krásu a eleganci a zajímají se o
zdravý životní styl, tento rok pro ně bude úspěšný, zejména pokud se tím živí. Zůstaňte u
starého a osvědčeného a čeká Vás úspěšný rok. Vyhněte se dobrodružstvím.
Kůň – prvek Oheň
(roky narození 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 and 2026)
Bude to šťastný rok, ale musíte být "více jin", abyste dosáhli kýžených výsledků. Povede
se Vám dobře v obchodě i doma. Budete vnímat, že je to nezáživný a nudný rok.
Zůstaňte pasivní a budete úspěšní. Zdraví Vám bude přát.
Koza – prvek Země
(roky narození 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 a 2015)
Bude to dobrý rok, v osobních i společenských vztazích. Koza je domácí zvíře a tam se
také cítí šťastná a v bezpečí. Letos budou kozy více plodné a kreativní. Bude je to
inspirovat v lásce, v obchodě a při nákupech nábytku, bytových doplňků a nového
oblečení.
Opice - prvek Kov
(roky narození 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 a 2016)
Tento rok nebude pro opici snadný, protože se dostávají snadno do sporů a rády se
hádají. Vztahy budou problematické, ale obchod půjde dobře a bude to příznivý rok i k
cestování. Opice musí být neustále v pohybu, aby dosáhla úspěchu.
Kohout – prvek Kov
(roky narození 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,1993, 2005 a 2017)
Bude to relativně dobrý rok s několika vysloveně šťastnými obdobími. V tomto roce
potkáte nové přátele a najdete si nové zájmy nebo se vrátíte k bývalým koníčkům, které
Vám pomohou se expresivně vyjádřit. Kohouti musí zachovat klid a moc nevyčnívat, aby
dosáhli skromných výsledků.
5
Pes – prvek Země
(roky narození 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 a 2018)
V letošním roce budou psi čelit různým konfliktů. Doma je také nečeká nic pěkného, tak
doporučujeme kompletní rekonstrukci domácnosti. Potká je mnoho neočekávaných
výdajů, ale bude to dobrý rok pro lásku a rodinné vztahy.
Prase – prvek Země
(roky narození 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, a 2019)
Rok 2015 bude pro prasata velmi šťastným rokem. Vztahy, zejména ty milostné, se
budou rozvíjet a prohlubovat. Přísun peněz bude trochu pomalejší. Prasata by se měli
více zdržovat doma a věnovat se zkrášlování svého příbytku a trávit čas s rodinou a
přáteli.
*Buvol, Koza a Pes by měli u sebe nosit přívěšek s Koněm na ochranu.
Všechny informace v této předpovědi jsou založeny na principech taoistické medicíny a
Teorie Pěti prvků a zvířecí symboliky v čínské astrologii. Je určen k pobavení a poučení.
Není možno se odvolávat nebo vyvozovat důsledky z tohoto horoskopu a každý je
osobně zodpovědný za interpretaci, kterou si z něj odvodí a aplikuje do svého života.
Výklad tohoto horoskopu není možné použít jako náhražku právního, medicínského nebo
psychologického poradenství nebo léčby.
Zdroj: Lilian Pearl Bridges, Lotus institute, 2015
Klinika alternativní a čínské medicíny
www.naturecare.cz
6

Podobné dokumenty

Zde - PHARMANEWS

Zde - PHARMANEWS doplatky? To je takový teoretický modelový případ. Ve skutečnosti musí lékárna řešit mnohem více. Platnost receptu, pojišťovnu, čitelnost receptu, interakce, dávkování, dostupnost léku, možnou (něk...

Více

Ženšen - Komora TČM

Ženšen - Komora TČM - Kolaps po AKU - Omyly typu „bu“ když pacient je v nadbytku - Zhoršení stavu při špatně vyhodnoceném Crohnovi - Hospitalizace s cirhozou, po léčbě, ale ne v důsledku léčby - Nedostatečná komunikac...

Více

Pět Tibeťanů – 2 strany_úpravy

Pět Tibeťanů – 2 strany_úpravy nejdůležitější. Čtěte dále. Důležitá poznámka: Budete-li dostatečně vnímaví ke svému tělu, začnou se přirozenou cestou dít malé zázraky. Například nebudete přibírat na váze. Vaše tělo samo začne mí...

Více

Začni - Slovo víry

Začni - Slovo víry každý váš krok, kontroluje okolí a dohlíží na to, aby se vám nic nestalo? Taková ochrana se poskytuje velmi důležitým osobám, zejména když jim hrozí nějaké nebezpečí. Věřím, že pro našeho Boha je k...

Více

Boží spolupracovníci Alšovice 2014 – 07 – 13 Pavlův list do Říma 12

Boží spolupracovníci Alšovice 2014 – 07 – 13 Pavlův list do Říma 12 Další pravidlo: Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi, má taky pozitivní význam. Neznamená: do ničeho se nemíchej, nechej každého být, hleď si svého, a podobně. Nevím, jak...

Více

Středověká evropská literatura

Středověká evropská literatura ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější neţ já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ...

Více