Belimo Regulační kulové kohouty

Komentáře

Transkript

Belimo Regulační kulové kohouty
BC
5. R-8
Informace o výrobku
Kulové kohouty s otočnými pohony
+
_
R
Regulační prvky s otočným pohybem pro použití na vodu
Reg. kul. kohouty, otevř.-zavř.
kul. kohouty a otočné pohony
regulační kulové kohouty DN10...DN80
• s rovnoprocentní charakteristikou
• pro spojitou regulaci
otevř.-zavř. kulové kohouty DN10...DN80
• pro škrticí nebo přepínací funkci
otočné pohony
• pro ovládání: otevř.-zavř., 3 bodové, spojité
5.NR-..
Otočné pohony pro směšovače
• pro směšovací armatury do DN80
• pro ovládání: 3 bodové, spojité
Vhodné směšovací armatury:
ESBE, Termonix, Pommerening, Dumserwerk, Lovato, Landis&Staefa, Oventrop,
Meibes, Wita, Holter, Satchwell, Centra a
weitere Fabrikate
Upozornění ohledně bezpečnosti
TR.. (strany 14, 15, 22 a 23):
Kryt pohonu smí být otevřen pouze výrobcem. Neobsahuje žádné
uživatelem vyměnitelné nebo opravitelné součásti.
Je-li potřeba vyměnit kabel pomocného spínače, je třeba dbát na
to, aby max. délka odstranění pláště nepřesáhla 50 mm.
LR.. (strany 16, 26 a 27):
Kryt pohonu smí být otevřen pouze výrobcem. Neobsahuje žádné
uživatelem vyměnitelné nebo opravitelné součásti.
Důležitá upozornění
Použití ovládacích prvků Belimo
V této dokumentaci uvedené regulační prvky jsou koncipováno pro
uzavřené vodní okruhy v topení, větrání a klimatizaci. Použití regulačních armatur na jiná tekutá nebo plynná média na vyžádání.
Hodnoty průtoku
Při určování hodnot průtoku regulačních armatur je třeba dodržovat
platné směrnice.
2
NR.. (strany 17, 18, 24, 25 a 28):
Kabel motoru nelze nahradit. Dojde-li k poškození vedení, je třeba
udělat nové připojení přes kabelovou průchodku. Maximální délka
odstranění pláště 50 mm.
NR24-3-S, NR230-3-S (strany 24 a 25):
Je-li potřeba vyměnit kabel pomocného spínače, je třeba dbát na
to, aby max. délka odstranění pláště nepřesáhla 50 mm.
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
5.R-..
BC
Obsah
BC
Přehled výrobků
Belimo regulační kulový kohout
Dimenzování kulových kohoutů
Kulové kohouty
R2.., R4.., R6.. regulační kulové kohouty, 2 cestné
R3.., R5.., R7.. regulační kulové kohouty, 3 cestné
R2.., R4.., R6.. otevřeno-zavřeno kulové kohouty, 2 cestné
R3.., R5.., R7.. otevřeno-zavřeno kulové kohouty, 3 cestné
Rozměry
4
6
7
8
9
10
11
12
Otočné pohony spojité
TRD24-SR
TR24-SR
LR24-SR
NR24-SR
NRY24-SR
LF24-SR
AFR24-SR
Otočné pohony 3 bodové
TRD24-3
TR24-3
NR24-3, NR24-3-S
NR230-3, NR230-3-S
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Otočné pohony otevřeno-zavřeno
LR24, LR24-S
LR230, LR230-S
NR230-1-T
LF24, LF24-S
LF230, LF230-S
AFR24, AFR24-S
AFR230, AFR230-S
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Montážní návody, rozměry, nastavení pomocného kontaktu
Otočný pohon TR.. s kulovým kohoutem R..
Otočný pohon LR.., NR.. s kulovým kohoutem R..
Nastavení pomocného kontaktu LR..-S, NR..-S
Otočný pohon LF.., AFR.. s kulovým kohoutem R..
Nastavení pomocného kontaktu LF..-S, AFR..-S
Důležitá upozornění
Montáž, směr průtoku, uvedení do provozu
Uvedení do provozu, údržba, projektování
Otevř.-zavř. a regulační ventily pro všechna použití
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
3
Přehled výrobků
BC
Regulační kulové kohouty a otočné pohony pro spojitou regulaci
Technické vlastnosti regulačních kulových kohoutů pro spojitou regulaci studené a teplé vody
��
�
Charakteristika: rovnoprocentní
Další technická data: strany 8 a 9
vnitřní závit
kVS [m3/h] 0.25 0.4 0.63
�
DN [mm]
10 10 10
2 cestné
přípustný tlak:
4140 kPa (DN10…DN32)
2760 kPa (DN32…DN50)
��
Připojení
3 cestné
1
15
1.6
15
2.5
15
4
15
6.3
15
4
20
6.3
20
8.6
20
6.3
25
10
25
16
25
10
32
16
32
16
40
25
40
25
50
40
50
R205K R206K R207K R208K R209K R209
R210
R211
R212
R213
R214
R217
R218
R219
R222
R223
R224
R229
R231
R238
R239
R248
R249
R305K R306K R307K R308K
R310
R311
R312
R313
–
R317
R318
–
R322
R323
–
R329
R331
R338
–
R348
–
1
15
1.6
15
2.5
15
4
15
6.3
15
4
20
6.3
20
8.6
20
6.3
25
10
25
16
25
10
32
16
32
16
40
25
40
25
50
40
50
R405K R406K R407K R408K R409K R409
R410
R411
R412
R413
R414
R417
R418
R419
R422
R423
R424
R429
R431
R438
R439
R448
R449
R505K R506K R507K R508K
R510
R511
R512
R513
–
R517
R518
–
R522
R523
–
R529
R531
R538
–
R548
–
Připojení
vnější závit
kVS [m3/h] 0.25 0.4 0.63
DN [mm]
10 10 10
2 cestné
3 cestné
1
10
1.6 0.63
10 15
1
10
–
R309
1.6 0.63
10 15
–
R509
Vhodné otočné pohony, spojité, DC 0...10 V
TRD24-SR, AC/DC 24 V
TR24-SR, AC/DC 24 V
LR24-SR, AC/DC 24 V
NR24-SR, AC/DC 24 V
NRY24-SR, AC/DC 24 V
Vhodné otočné pohony, 3 bodové
TRD24-3, AC 24 V
TR24-3, AC 24 V
NR24-3, AC 24 V
NR230-3, AC 230 V
Vhodné otočné pohony, havarijní funkce
Připojení
kVS [m3/h]
DN [mm]
2 cestné
3 cestné
příruba PN6
0.63
1
15
15
1.6
15
2.5
15
4
15
6.3
20
10
25
16
32
16
40
25
40
25
50
40
50
58
65
90
80
R609R
R610R
R611R
R612R
R613R
R618R
R623R
R631R
–
R639R
–
R649R
R664R
R679R
R709R
–
R711R
–
R713R
R718R
R723R
R731R
R738R
–
R748R
–
–
–
Vhodné otočné pohony, spojité, DC 0...10 V
TR24-SR, AC/DC 24 V
LR24-SR, AC/DC 24 V
NR24-SR, AC/DC 24 V
NRY24-SR, AC/DC 24 V
Vhodné otočné pohony, 3 bodové
TR24-3, AC/DC 24 V
NR24-3, AC 24 V
NR230-3, AC 230 V
Vhodné otočné pohony, havarijní funkce
LF24-SR, AC/DC 24 V
AFR24-SR, AC/DC 24 V
4
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
LF24-SR, AC/DC 24 V
AFR24-SR, AC/DC 24 V
Přehled výrobků
BC
��
Otevř.-zavř. kulové kohouty a otočné pohony pro škrticí a přepínací funkci
�
Technické vlastnosti otevřeno-zavřeno kulových kohoutů studené teplé vody
��
přípustný tlak:
�
Připojení
kVS [m3/h]
DN [mm]
2 cestné
3 cestné
Připojení
kVS [m3/h]
DN [mm]
2 cestné
3 cestné
4140 kPa (DN15…DN32)
2760 kPa (DN32…DN50)
Další technická data: strany 10 a 11
vnitřní závit
8.6
15
21
20
26
25
16
32
32
32
32
40
49
50
R215
R220
R225
R230
R232
R240
R250
R315
R320
R325
R330
R332
R340
R350
21
20
26
25
16
32
32
32
32
40
49
50
R415
R420
R425
R430
R432
R440
R450
R515
R520
R525
R530
R532
R540
R550
vnější závit
8.6
15
Vhodné otočné pohony, 1 vodičové
LR24(-S), AC/DC 24 V
LR230(-S), AC 230 V
NR230-1-T, AC 230 V
Vhodné otočné pohony, 2 vodičové
TR24-3, AC 24 V
NR24-3(-S), AC 24 V
NR230-3(-S), AC 230 V
Vhodné otočné pohony, havarijní funkce
LF24(-S), AC/DC 24 V
LF230(-S), AC 230 V
AFR24(-S), AC 24 V
AFR230(-S), AC 230 V
Připojení
kVS [m3/h]
DN [mm]
2 cestné
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
3 cestné
příruba PN6
8.6
15
21
20
26
25
32
32
32
40
49
50
230
65
230
80
R615R
R620R
R625R
R632R
R640R
R650R
R665R
R680R
R715R
R720R
R725R
R732R
R740R
R750R
–
–
Vhodné otočné pohony, 1 vodičové
LR24(-S), AC/DC 24 V
LR230(-S), AC 230 V
Vhodné otočné pohony, 2 vodičové
TR24-3, AC 24 V
NR24-3(-S), AC 24 V
NR230-3(-S), AC 230 V
Vhodné otočné pohony, havarijní funkce
LF24(-S), AC/DC 24 V
LF230(-S), AC 230 V
AFR24(-S), AC 24 V
AFR230(-S), AC
24 V
5
Regulační kulový kohout Belimo
Pro zajištění vysoké stability regulace
musí hydraulický regulační článek vykazovat charakteristiku tepelného výměníku
v zařízení pro TVK.
íku
íc
ha
ra
k
kon
ý vý
ch
ara
kter
istika
do
průt
dáv
ok
aný k
u
ulov
ýk
oh
o
výs
l ed
ný
Tato charakteristika je však u běžně dodávaných kulových kohoutů velmi deformovaná.
ut
ch
a
í k rak
ulo teri
stik
vý
koh a
out
natelná s hodnotou zdvihového ventilu
stejné světlosti. Aby se ve většině případů
stalo i vkládání redukcí přebytečným, ja
každá světlost k dostání s přizpůsobeným
výběrem různých hodnot kvs.
• rovnoprocentní charakeristika
• po otevření nedochází k prudkému
skoku
• excelentní stabilita regulace díky regulační cloně
• hodnota kvs stejná jako u zdvihového
žn
bě
100 %
Charakteristika běžného kulového kohoutu
Důvody jsou v tom, že běžně dodávané kulové kohouty, v porovnání ke své jmenovité
světlosti, má extrémně vysokou charakteristiku průtoku (hodnota kvs), jehož hodnota
je mnohonásobně vyšší, než u srovnatelného zdvihového ventilu.
Běžně dodávaný kulový kohout je proto
nevhodný pro následující požadavky regulace:
• v závislosti na konstrukci příliš velký
průtok
• v rozsahu částečného zatížení lze průtok
jen nedostatečně kontrolovat
6
1
10
2
9
7 6 8
3
4
5
Charakteristika Belimo regulačního kul.kohoutu
Výhody regulačních kulových
kohoutů Belimo
ě
průtok
u
ěník
ým
v
o
éh
eln
p
n
e
ko
vý
ný
el
p
te
ný
d
e
sl
í
vý
tn
en a č n
c
ro gul
nop
e
rov mo r
i
Bel
100 %
poloha otevření
t
Rovnoprocentní charakteristika ventilu je
žádoucí proto, aby v závislosti na velikosti
otevření regulačního ventilu se předávání
tepla chovalo lineárně (tzv. srovnávací
charakteristika). Na začátku otevírání
regulačního článku se průtok zvyšuje jen
velmi pomalu.
poloha otevření
1 jednoduchá přímá montáž s jedním středovým šroubem. Otočný pohon lze namontovat ve čtyřech různých polohách
2 4hranná hlavička hřídele pro tvarovanou
hřídel otočného pohonu.
3 stejné montážní příruby pro všechny
světlosti
4 hřídel se dvěmi O kroužky pro delší
životnost
5 koule a hřídel z nerezové oceli
cha
rak
ter
ist
ika
100 %
Charakteristika ideálního hydraulického průběhu
100 %
Belimo vyřešilo problém srovnávací charakteristiky u kulového kohoutu.
Takzvaná regulační clona, umístěná na
vstupu regulačního kohoutu, upravuje
charakteristiku kulového kohoutu na rovnoprocentní.
Ke kouli obrácená strana regulační clony je
konkávní a leží na povrchu koule. Průtok je
nyní ovlivněn vývrtem v kouli a otvorem ve
tvaru V v regulační cloně.
Hodnota kvs-je redukována a je srov-
100 %
tn
en
c
o
r
poloha otevření
ln
pe
te
Jednotlivé části regulačních kulových kohoutů
průtok
op
ter
istk
a
n
n
rov
průtok
ěn
ým
to
pn
ý
vý
sl
ed
ný
typ
i ck
ác
ha
r
ak
v
ika
ist
r
te
vý
ko
100 %
Belimo naučilo kulový kohout
regulovat
regulační clona
ventilu stejné světlosti
• potřeba méně redukcí potrubí
• lepší rozdělení zatížení a omezení snahy
o chvění, vyšší stabilita regulace
• těsné uzavření (2 cestné)
6 regulační clona zaručující rovnoprocentní charakteristiku průtoku
7 připojení vnitřním závitem (ISO7/1)
8 armatura kovaná, mosazné části jsou
poniklovány
9 vypouštěcí okénko zabraňuje koncentraci kondenzátu
10 termické oddělení pohonu a kulového
kohoutu
Optimální výběr různých hodnot kvs pro stejné světlosti
• lepší možnost regulace
• nižší náklady na instalaci
Belimo sortiment regulačních kulových
kohoutů je dodáván v 2 cestném a 3
cestném provedení. K dispozici jsou různé
světlosti a různé hodnoty kvs.
Každý regulační kulový kohout Belimo se
dodává s vhodným otočným pohonem jako
jedna jednotka.
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Běžně dodávané kulové kohouty nejsou jako regulační orgány
vhodné
BC
Navrhování kulových kohoutů
BC
8
10
3
4
5
6
2
0.8
1
0.3
0.4
0.5
0.6
pv100 [bar]
0.2
0.08
0.1
0.04
0.05
0.06
0.03
0.02
0.01
Diagram pro navrhování
regulačních kulových kohoutů
200
17
14
11
58
6540
50-
30
40/
8.6
20-
3
2
1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2.8
2.2
1.7
1.4
1.1
0.83
0.56
0.28
0.22
0.17
0.14
0.11
0.06
800
1000
300
400
500
600
200
80
100
30
40
50
60
20
8
10
4
5
6
3
2
1
0.03
pv100 [kPa]
diferenční tlak
∆pv100 [kPa]
průtok
V100 [m3/h]
Připojení
R2.. vnitřní závit
R4.. vnější závit
R6.. příruba
2 cestné
DN
[mm]
0.1
1
3
10
kVS
[m3/h]
0.27
0.86
1.49
2.72
8.6
15
0.66
2.1
3.6
6.6
21
20
0.82
2.6
4.5
8.2
26
25
0.51
1.6
2.77
5.06
16
32
1.01
3.2
5.54
10.12
32
32
1.01
3.2
5.54
10.12
32
40
1.55
4.9
8.49
15.5
49
50
7.26
7.26
23
23
39.86 72.78
39.86 72.78
230
230
65
80
V100
jmenovitý průtok při ∆pv100
Vzorec kvs
V100
kvs =
∆pv100
kVS
[m3/h]
V100 [m3/h]
∆pv100 [kPa]
0.08
0.1
Tabulka pro navrhování kulových kohoutů otevřeno-zavřeno
diferenční tlak při plně
otevřeném kulovém kohoutu
.
100
pmax
6
5
4
∆pv100
5.6
6
0-1
2/4
3
/
25
10
3225/
.3
5-6
0/2
2
/
15
4.0
2015/
2.5
151.6
1510/
1.0
1510/
3
0.6
15/
0
1
0.4
105
0.2
10 -
10
8
∆pmax
pro nehlučný provoz
8.3
25
50-
20
maximální přípustný
diferenční tlak pro dlouhou
životnost regulační větve
A-AB vztažený na celý
rozsah otevření.
28
22
90
80-
60
50
40
100 [m3/h]
s
100 [l/s]
-k v
DN
100
80
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Legenda
∆pmax
56
Definice ∆ps
uzavírací tlak, při kterém
servopohon ještě těsně
uzavře armaturu, s
ohledem na povolenou
hodnotu úniku.
3 cestné
R215
R415
R615R
R220
R420
R620R
R225
R425
R625R
R315
R515
R715R
R320
R520
R720R
R325
R525
R725R
R230
R430
R330
R530
R232
R432
R632R
R240
R440
R640R
R250
R450
R650R
R665R
R680R
R332
R532
R732R
R340
R540
R740R
R350
R550
R750R
–
–
7
R2.., R4.., R6.. regulační kulové kohouty, 2 cestné
2 cestný regulační kulový kohout
DN 10...80
Výběr
1/ ”
2
1/ ”
2
1/ ”
2
1/ ”
2
1/ ”
2
3/ ”
4
3/ ”
4
3/ ”
4
1”
1”
1”
11/4”
11/4”
11/2”
11/2”
2”
2”
21/2”
3”
Technická data
média
teplota média
přípustný tlak ps
charakteristika průtoku
regulační poměr
netěsnost
připojení potrubí
diferenční tlak ∆pmax
uzavírací tlak ∆ps
pracovní úhel
montážní poloha
údržba
materiály
armatura
uzavírací těleso
těsnění
hřídel
těsnění hřídele
příruba
těsnění příruby
regulační clona
* až kvs 2.5
** a DN15 kvs > 4
typ
R205.. – R229
R405.. – R429
R231 – R249
R431 – R449
R609R – R679R
8
studená a teplá voda,
voda s obsahem glykolu až max. 50%
+5°C...+110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání)
viz tabulka níže
regulační větev A–AB: rovnoprocentní (dle VDI/VDE 2173)
DN10...15*
n(gl) = 3.2, optimalizované v rozsahu otevření
DN20...50** n(gl) = 3.9, optimalizované v rozsahu otevření
DN 10...15*
Sv > 50
DN 20...50**
Sv > 100
vzduchotěsné (BO 1, DIN3230 T3)
R2.. vnitřní závit dle ISO 7/1
R4.. vnější závit dle ISO 228/1
R6.. příruba PN6 dle EN 1092/1
350 kPa (200 kPa pro bezhlučný provoz)
1400 kPa
90° (pracovní rozsah 15º...90°)
na stojato až ležato (ve vztahu k hřídeli)
bezúdržbové
kovaná, mosazné těleso poniklované
nerezová ocel / R6.. chromovaná mosaz
PTFE
nerezová ocel / R6.. chromovaná mosaz
EPDM
DN15/20 pozinkovaná ocel
DN25...80 hliník
pozinkovaná mosaz
TEFZEL
přípustný tlak
ps [kPa]
4140
4140
2760
2760
600
Charakteristika rovno-
Použití
AFR24-SR AC/DC 24 V
1/ ”
2
procentní
LF24-SR AC/DC 24 V
3/ ”
8
Pro spojitou regulaci
studené a teplé vody
NR230-3 AC 230 V
3/ ”
8
–
–
–
–
–
R609R
R610R
R611R
R612R
R613R
R614R
R617R
R618R
R619R
R622R
R623R
R624R
–
R631R
R638R
R639R
R648R
R649R
R664R
R679R
TR24-3 AC 24 V
3/ ”
8
R405K
R406K
R407K
R408K
R409K
R409
R410
R411
R412
R413
R414
R417
R418
R419
R422
R423
R424
R429
R431
R438
R439
R448
R449
–
–
NR24-3 AC 24 V
R205K
R206K
R207K
R208K
R209K
R209
R210
R211
R212
R213
R214
R217
R218
R219
R222
R223
R224
R229
R231
R238
R239
R248
R249
–
–
3/ ”
8
havarijní
funkce
3-Punkt
TRD24-3
AC 24 V
3/ ”
8
stetig
DC 0...10 V
LR24-SR AC/DC 24 V
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
20
20
20
25
25
25
32
32
40
40
50
50
65
80
vhodné otočné pohony
příruba
NR(Y)24-SR AC/DC 24 V
0.25
0.4
0.63
1
1.6
0.63
1
1.6
2.5
4
6.3
4
6.3
8.6
6.3
10
16
10
16
16
25
25
40
58
90
vnitřní závit vnější závit
• regulace vodních okruhů přístrojů na
úpravu vzduchu v klimatizačních a VZT
zařízeních
• regulace vodních okruhů v topných zařízeních
Funkce
Regulační kulový kohout je přestavován
otočným pohonem. Otočné pohony jsou
řízeny běžně dodávanými regulačními
systémy spojitě příp. 3 bodově a otáčejí
kouli regulačního kulového kohoutu, který
funguje jako škrticí orgán, do polohy otevření zadané řídicím signálem.
Vlastnosti výrobku
Rovnoprocentní charakteristika průtoku
je zaručena díky inteligentní regulační
cloně.
Ruční provoz pomocí ruční páky po stisknutí vyřazení převodu na otočném pohonu
TR.., LR.. příp. NR.. (LF../AFR.. bez ručního
přestavení)
Objednání
Objednání regulačních kulových kohoutů
R2.. se provádí vždy spolu s vhodným
otočným pohonem.
Příklady objednání: (s NR24-SR)
a) regulační kulový kohout R231 s
NR24-SR
– otočný pohon namontován
– objednací kód: R231+NR24-SR
b) regulační kulový kohout R231 a
NR24-SR
– otočný pohon přiložen
– objednací kód: R231/NR24-SR
Důležitá upozornění
• Diagram pro navrhování regulačních
kulových kohoutů: strana 7
• Rozměry: strana 12, 33, 34 a 36
• Montážní návody: strany 33, 34, 36
• Je důležité zohlednit upozornění na
stanách 2 tak jako 38 až 40 ohledně
použití, montáže, projektování, uvedení
do provozu a údržby!
• Šroubení potrubí jako příslušenství:
strana 13
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
typ
palce
TR24-SR AC/DC 24 V
DN
mm
TRD24-SR
AC/DC 24 V
kVS
[m3/h]
BC
R3.., R5.., R7.. regulační kulové kohouty, 3 cestné
BC
3 cestné
regulační kulové kohouty
DN 10...50
Výběr
typ
1/ ”
2
1/ ”
2
1/ ”
2
1/ ”
2
3/ ”
4
3/ ”
4
1”
1”
11/4”
11/4”
11/2”
2”
procentní
LF24-SR AC/DC 24 V
1/ ”
2
Pro spojitou regulaci studené a teplé vody
Technická data
média
teplota média
přípustný tlak ps
charakteristika průtoku
regulační poměr
netěsnost
připojení potrubí
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
diferenční tlak ∆pmax
uzavírací tlak ∆ps
pracovní úhel
montážní poloha
údržba
materiály
armatura
uzavírací těleso
těsnění
hřídel
těsnění hřídele
příruba
kovaná, mosazné těleso poniklované
nerezová ocel / R7.. chromovaná mosaz
PTFE
nerezová ocel / R7.. chromovaná mosaz
EPDM
DN15/20 pozinkovaná ocel
DN25...80 hliník
pozinkovaná mosaz
TEFZEL
těsnění příruby
regulační clona
* až kvs 2.5
studená a teplá voda,
voda s obsahem glykolu až max. 50%
+5°C...+110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání)
viz tabulka níže
regulační větev A–AB: rovnoprocentní (dle VDI/VDE 2173)
DN10...15*
n(gl) = 3.2, optimalizované v rozsahu otevření
DN20...50**
n(gl) = 3.9, optimalizované v rozsahu otevření
bypass B-AB: lineární, průtok 70% z hodnoty kvs
DN 10...15*
Sv > 50
DN 20...50**
Sv > 100
regulační větev A-AB: vzduchotěsné (BO 1, DIN3230 T3)
bypass B-AB:
cca 1...2% z hodnoty kvs (vztaženo na
největší hodnotu uvnitř DN (např. R313)
R3.. vnitřní závit dle ISO 7/1
R5.. vnější závit dle ISO 228/1
R7.. příruba PN6 dle EN 1092/1
350 kPa (200 kPa pro bezhlučný provoz)
1400 kPa
90° (pracovní rozsah regulační větev A-AB 15º...90°
bypass B-AB 15°...70°)
na stojato až ležato (ve vztahu k hřídeli)
bezúdržbové
AFR24-SR AC/DC 24 V
3/ ”
8
–
–
–
–
R709R
–
R711R
–
R713R
–
R718R
–
R723R
–
R731R
R738R
R748R
NR24-3 AC 24 V
3/ ”
8
R505K
R506K
R507K
R508K
R509
R510
R511
R512
R513
R517
R518
R522
R523
R529
R531
R538
R548
NR230-3 AC 230 V
R305K
R306K
R307K
R308K
R309
R310
R311
R312
R313
R317
R318
R322
R323
R329
R331
R338
R348
3/ ”
8
havarijní
funkce
3-Punkt
TR24-3 AC 24 V
3/ ”
8
stetig
DC 0...10 V
TRD24-3
AC 24 V
10
10
10
10
15
15
15
15
15
20
20
25
25
32
32
40
50
vhodné otočné pohony
příruba
NR(Y)24-SR AC/DC 24 V
0.25
0.4
0.63
1
0.63
1
1.6
2.5
4
4
6.3
6.3
10
10
16
16
25
vnitřní závit vnější závit
TR24-SR AC/DC 24 V
palce
LR24-SR AC/DC 24 V
DN
mm
TRD24-SR
AC/DC 24 V
kVS
[m3/h]
Charakteristika rovno-
Použití
• regulace vodních okruhů přístrojů na
úpravu vzduchu v klimatizačních a VZT
zařízeních
• regulace vodních okruhů v topných zařízeních
Funkce
Regulační kulový kohout je přestavován
otočným pohonem. Otočné pohony jsou
řízeny běžně dodávanými regulačními
systémy spojitě příp. 3 bodově a otáčejí
kouli regulačního kulového kohoutu, který
funguje jako směšovací orgán, do polohy
otevření zadané řídicím signálem.
Vlastnosti výrobku
Rovnoprocentní charakteristika průtoku
je zaručena díky inteligentní regulační
cloně.
Ruční provoz pomocí ruční páky po stisknutí vyřazení převodu na otočném pohonu
TR.., LR.. příp. NR.. (LF../AFR.. bez ručního
přestavení)
Objednání
Objednání regulačních kulových kohoutů
R3.. se provádí vždy spolu s vhodným
otočným pohonem.
Příklady objednání: (s NR24-SR)
a) regulační kulový kohout R318 s
NR24-SR
– otočný pohon namontován
– objednací kód: R318+NR24-SR
b) regulační kulový kohout R318 a
NR24-SR
– otočný pohon přiložen
– objednací kód: R318/NR24-SR
** a DN15 kvs > 4
Důležitá upozornění
typ
R305.. – R329
R505.. – R529
R331 – R348
R531 – R548
R709R – R748R
přípustný tlak
ps [kPa]
4140
4140
2760
2760
600
• Diagram pro navrhování regulačních
kulových kohoutů: strana 7
• Rozměry: strana 12, 33, 34 a 36
• Montážní návody: strany 33, 34, 36
• Je důležité zohlednit upozornění na
stanách 2 tak jako 38 až 40 ohledně
použití, montáže, projektování, uvedení
do provozu a údržby!
• Šroubení potrubí jako příslušenství:
strana 13
9
R2.., R4.., R6.. otevř.-zavř. kulové kohouty, 2 cestné
2 cestné otevř.-zavř.
kulové kohouty
DN 15...80
Výběr
AFR230(-S) AC 230 V
AFR24(-S) AC 24 V
R615R
R620R
R625R
–
R632R
R640R
R650R
R665R
R680R
havarijní funkce
LF230(-S)
AC 230 V
R415
R420
R425
R430
R432
R440
R450
–
–
2 vodičové
LF24(-S)
AC/DC 24 V
R215
R220
R225
R230
R232
R240
R250
–
–
1 vodičové
NR230-3(-S) AC 230 V
1”
11/4”
11/4”
11/2”
2”
21/2”
3”
příruba
NR24-3(-S) AC 24 V
3/ ”
4
vnější závit
NR230-1-T AC 230 V
15
20
25
32
32
40
50
65
80
1/ ”
2
vhodné otočné pohony
vnitřní
závit
TR24-3
AC 24 V
typ
palce
LR230(-S)
AC 230 V
8.6
21
26
16
32
32
49
230
230
DN
mm
LR24(-S)
AC/DC 24 V
kVS
[m3/h]
BC
Škrticí funkce a 2 bodová regulace
v systémech studené a teplé vody
Použití
Uzavření vodních okruhů nebo 2 bodová
regulace studené a teplé vody v topných a
VZT zařízeních.
Funkce
média
teplota média
přípustný tlak ps
netěsnost
připojení potrubí
diferenční tlak ∆pmax
uzavírací tlak ∆ps
pracovní úhel
montážní poloha
údržba
materiály
armatura
uzavírací těleso
těsnění
hřídel
těsnění hřídele
příruba
těsnění příruby
typ
R215 – R230
R415 – R430
R232 – R250
R432 – R450
R615R – R680R
studená a teplá voda,
voda s obsahem glykolu až max. 50%
+5°C...+110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání)
viz tabulka níže
vzduchotěsné (BO 1, DIN3230 T3)
R2.. vnitřní závit dle ISO 7/1
R4.. vnější závit dle ISO 228/1
R6.. příruba PN6 dle EN 1092/1
1000 kPa (200 kPa pro bezhlučný provoz)
1400 kPa
90°
na stojato až ležato (ve vztahu k hřídeli)
bezúdržbové
kovaná, mosazné těleso poniklované
nerezová ocel / R6.. chromovaná mosaz
PTFE
nerezová ocel / R6.. chromovaná mosaz
EPDM
DN15/20 pozinkovaná ocel
DN25...80 hliník
pozinkovaná mosaz
Otevřeno-zavřeno kulový kohout je přestavován otočným pohonem. Otočné pohony
jsou řízeny signálem otevřeno-zavřeno.
Vlastnosti výrobku
Ruční provoz pomocí ruční páky po stisknutí vyřazení převodu na otočném pohonu
TR.., LR.. příp. NR.. (LF../AFR.. bez ručního
přestavení)
Objednání
Objednání oteř.zavř. kulových kohoutů R2..
se provádí vždy spolu s vhodným otočným
pohonem.
Příklady objednání: (s NR230-3)
a) otevř.-zavř. kul. kohout R240 s NR230-3
– otočný pohon namontován
– objednací kód: R240+NR230-3
b) otevř.-zavř. kul. kohout R240 a
NR24-SR
– otočný pohon přiložen
– objednací kód: R240/NR230-3
přípustný tlak
ps [kPa]
4140
4140
2760
2760
600
Důležitá upozornění
• Diagram pro navrhování regulačních
kulových kohoutů: strana 7
• Rozměry: strana 12, 33, 34 a 36
• Montážní návody: strany 33, 34, 36
• Je důležité zohlednit upozornění na
stanách 2 tak jako 38 až 40 ohledně
použití, montáže, projektování, uvedení
do provozu a údržby!
• Šroubení potrubí jako příslušenství:
strana 13
10
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Technická data
R3.., R5.., R7.. otevřeno-zavřeno kulové kohouty, 3 cestné
BC
3 cestné otevř.-zavř.
kulové kohouty
DN 15...50
Výběr
teplota média
přípustný tlak ps
průtok
netěsnost
připojení potrubí
diferenční tlak ∆pmax
uzavírací tlak ∆ps
pracovní úhel
montážní poloha
údržba
materiály
armatura
uzavírací těleso
těsnění
hřídel
těsnění hřídele
příruba
těsnění příruby
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
typ
R315 – R330
R515 – R530
R332 – R350
R532 – R550
R715R – R750R
AFR230(-S) AC 230 V
Přepínaccí funkce a 2 bodová
regulace v systémech studené a
teplé vody
Použití
Přepínání vodních okruhů nebo 2 bodová
regulace studené a teplé vody v topných a
VZT zařízeních.
Funkce
Technická data
média
AFR24(-S) AC 24 V
R715R
R720R
R725R
–
R732R
R740R
R750R
havarijní funkce
LF230(-S)
AC 230 V
R515
R520
R525
R530
R532
R540
R550
2 vodičové
LF24(-S)
AC/DC 24 V
R315
R320
R325
R330
R332
R340
R350
1 vodičové
NR230-3(-S) AC 230 V
1”
11/4”
11/4”
11/2”
2”
příruba
NR24-3(-S) AC 24 V
3/ ”
4
vnější závit
NR230-1-T AC 230 V
15
20
25
32
32
40
50
1/ ”
2
vhodné otočné pohony
vnitřní
závit
TR24-3
AC 24 V
typ
palce
LR230(-S)
AC 230 V
8.6
21
26
16
32
32
49
DN
mm
LR24(-S)
AC/DC 24 V
kVS
[m3/h]
studená a teplá voda,
voda s obsahem glykolu až max. 50%
+5°C...+110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání)
viz tabulka níže
bypass B-AB: cca 50% z kVS
větev A-AB: vzduchotěsné (BO 1, DIN3230 T3)
bypass B-AB: 1% z hodnoty kVS
R3.. vnitřní závit dle ISO 7/1
R5.. vnější závit dle ISO 228/1
R7.. příruba PN6 dle EN 1092/1
1000 kPa (200 kPa pro bezhlučný provoz)
1400 kPa
90°
na stojato až ležato (ve vztahu k hřídeli)
bezúdržbové
Otevřeno-zavřeno kulový kohout je přestavován otočným pohonem. Otočné pohony
jsou řízeny signálem otevřeno-zavřeno.
kovaná, mosazné těleso poniklované
nerezová ocel / R7.. chromovaná mosaz
PTFE
nerezová ocel / R7.. chromovaná mosaz
EPDM
DN15/20 pozinkovaná ocel
DN25...80 hliník
pozinkovaná mosaz
Příklady objednání: (s LR230)
a) otevř.-zavř. kul. kohout R315 s LR230
– otočný pohon namontován
– objednací kód: R315+LR230
b) otevř.-zavř. kul. kohout R315 a LR230
– otočný pohon přiložen
– objednací kód: R315/LR230
Vlastnosti výrobku
Ruční provoz pomocí ruční páky po stisknutí vyřazení převodu na otočném pohonu
TR.., LR.. příp. NR.. (LF../AFR.. bez ručního
přestavení)
Objednání
Objednání oteř.zavř. kulových kohoutů R3..
se provádí vždy spolu s vhodným otočným
pohonem.
přípustný tlak
ps [kPa]
4140
4140
2760
2760
600
Důležitá upozornění
• Diagram pro navrhování regulačních
kulových kohoutů: strana 7
• Rozměry: strana 12, 33, 34 a 36
• Montážní návody: strany 33, 34, 36
• Je důležité zohlednit upozornění na
stanách 2 tak jako 38 až 40 ohledně
použití, montáže, projektování, uvedení
do provozu a údržby!
• Šroubení potrubí jako příslušenství:
strana 13
11
Rozměry kulových kohoutů R2.., R4.., R6..
BC
2 cestné kulové kohouty s vnitřním závitem
DN
42
A
Rp
H
[mm]
10
15
20
25
32
32
40
50
AB
L
rozměr
L
H
Rp
[mm]
52
67
78
87
105
105
111
125
[mm]
35
45
47,5
47,5
47,5
52
52
58
[palce]
3/ ”
8
1/ ”
2
3/ ”
4
1”
11/4”
11/4”
11/2”
2”
závit
Max. Einschraubtiefe
[mm]
10
13
13
17
19
19
19
22
hmotnost
[kg]
0,3
0,4
0,55
0,7
0,9
1,05
1,15
1,8
2 cestné kulové kohouty s vnějším závitem
DN
rozměr
L
H
[mm] [mm]
[mm]
10
69
31,5
15
74
44
20
85,5
46
25
84,5
46
32
97,5
46
32
102
50,5
40
103
50,5
50 115,5
56
G
H
42
A
AB
L
závit
G
[palce]
3/ ”
4
1”
11/4”
11/2”
2”
2”
21/4”
23/4”
hmotnost
[kg]
0,4
0,6
0,8
0,9
1,1
1,3
1,4
2,3
2 cestné kulové kohouty s přírubou
DN
42
D
H
C
A
d
AB
K
D
[mm]
80
90
100
120
130
140
160
190
příruba
C
K
[mm] [mm]
55
15
65
15
20
75
90
17
100
18
110
18
130
18
20,5 150
hmotnost
d
[mm]
4 x 11
4 x 11
4 x 11,5
4 x 14
4 x 14
4 x 14
4 x 14
4 x 18
[kg]
1,3
1,7
1,7
2,3
2,7
3,7
6,0
7,6
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
L
rozměr
L
H
[mm] [mm]
[mm]
15 101,5
45
20
112
47,5
25
132
47,5
32 143,5
52
40 149,5
52
50
165
58
65 180,5
69
80 191,5
69
12
Rozměry kulových kohoutů R3.., R5.., R7..
BC
3 cestné kulové kohouty s vnitřním závitem
DN
42
A
Rp
H
[mm]
10
15
20
25
32
32
40
50
AB
B
L
M
rozměr
L
H
M
Rp
[mm]
52
67
78
87
105
105
111
125
[mm]
35
45
47,5
47,5
47,5
52
52
58
[mm]
28
39
41,5
45
55,5
55,5
56
68
[palce]
3/ ”
8
1/ ”
2
3/ ”
4
1”
11/4”
11/4”
11/2”
2”
závit
Max. Einschraubtiefe
[mm]
10
13
13
17
19
19
19
22
hmotnost
[kg]
0,35
0,45
0,6
0,9
1,2
1,3
1,5
2,4
3 cestné kulové kohouty s vnějším závitem
DN
42
G
H
L
[mm] [mm]
10
69
15
74
20
85,5
25
84,5
32 103,5
32
108
40
114
50 131,5
A
AB
B
L
M
rozměr
H
M
[mm]
[mm]
31,5
34
44
38
46
42,5
46
47,5
46
56
50,5
56
50,5
60,5
56
71,5
závit
G
[palce]
3/ ”
4
1”
11/4”
11/2”
2”
2”
21/4”
23/4”
hmotnost
[kg]
0,4
0,7
1,0
1,1
1,7
1,8
2,3
3,8
3 cestné kulové kohouty s přírubou
DN
42
D
H
C
A
AB
d
B
L
K
L
[mm] [mm]
15 101,5
20
112
25
132
32 143,5
40 149,5
50
165
rozměr
H
M
[mm] [mm]
45
73
47,5
79
47,5
92
52
102,5
52
105
58
121
D
[mm]
80
90
100
120
130
140
příruba
C
K
[mm] [mm]
55
15
65
15
20
75
90
17
100
18
110
18
hmotnost
d
[mm]
4 x 11
4 x 11
4 x 11,5
4 x 14
4 x 14
4 x 14
[kg]
1,8
2,4
2,5
3,4
4
5,6
M
Šroubení potrubí (příslušenství)
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
typ
IT
Rp
G
R
L
Rozsah dodávky ZR23.. : 1 šroubovací díl (R závit),
1 převlečná matice (G závit),
1 vložný díl (Rp závit),
1 ploché těsnění (IT)
ZR2310
ZR2315
ZR2320
ZR2325
ZR2332
ZR2340
ZR2350
DN
L
hmotnost
[mm]
10
15
20
25
32
40
50
[mm]
58
66
72
80
90
95
107
[kg]
0,1
0,2
0,35
0,45
0,8
0,9
1,4
G
Rp
G 3/4”
G 1”
G 11/4”
G 11/2”
G 2”
G 21/4”
G 23/4”
3/ ”
8
1/ ”
2
3/ ”
4
Šroubení potrubí ke kulovému kohoutu
typ
G
Rp
Rozsah dodávky ZR45.. : vložný díl, převlečná matice, ploché
těsnění
ZR4510
ZR4515
ZR4520
ZR4525
ZR4532
ZR4540
ZR4550
DN
[mm]
10
15
20
25
32
40
50
1
11/4”
11/2”
2”
13
TRD24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 10
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá spojitě normovaným
řídicím signálem DC 0...10 V.
Vlastnosti výrobku
c
T
ovládání z regulátoru
d
Y DC 0...10 V
ovládání z regulátoru
c
~
T
- +
3
Y
1
TRD24-SR
T
2
2
~
1
- +
pohon reg. kul. kohout
A-AB = 100%
1
A-AB = 0%
spojitý provoz
R M Y=0
TRD24-SR
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
d
směr otáčení R (standard) při
poloze přepínače vpravo
0
3
Y
Připojení přes
oddělovací transformátor
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V
1 VA
0,5 W
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
dočasné vyřazení převodu
min. 1,6 Nm (při jmenovitém napětí)
90°
90 s
max. 35 dB (A)
III malé napětí
IP 40
-7...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
+5...+100ºC (kulový kohout)
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1 EN 60730-1
bezúdržbové
0,3 kg (bez kulového kohoutu)
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
pohonu je převod vyřazen).
Příklady objednání:
a) otočný pohon TRD24-SR s regulační
kulový kohout R.. namontován
– objednací kód: R..+TRD24-SR
b) otočný pohon TRD24-SR a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../TRD24-SR
c) otočný pohon TRD24-SR samostatně
– objednací kód: TRD24-SR
Rozměry [mm]
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 33
• Instalační rozměry:
strana 33
14
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
~
Y DC 0...10 V
!
��
- +
AC 24 V
DC 24 V
Jednoduchá přímá montáž na regulační
kulový kohout pomocí pouze jednoho
šroubu. Montážní poloha s ohledem na
regulační kulový kohout volitelná po krocích 90°.
��
��
Připojení přes
oddělovací transformátor
T
!
R 1 2 3
- +
AC 24 V
DC 24 V
Nucenné řízení (mrazové spínání)
~
Standardní připojení
��
Schéma připojení
TR24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá spojitě normovaným
řídicím signálem DC 0...10 V.
Vlastnosti výrobku
~
T
Y DC 0...10 V
c
ovládání z
regulátoru
d
!
Y DC 0...10 V
ovládání z
regulátoru
c
~
T
- +
3
Y
1
TR24-SR
T
2
2
~
1
- +
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
d
Y
směr otáčení R (standard) při
poloze přepínače vpravo
pohon reg. kul. kohout
A-AB = 100%
1
0
3
A-AB = 0%
spojitý provoz
R M Y=0
TR24-SR
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
Připojení přes
oddělovací transformátor
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V
1 VA
0,5 W
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
dočasné vyřazení převodu
min. 2 Nm (při jmenovitém napětí)
90°
90 s
max. 35 dB (A)
III malé napětí
IP 40
-7...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
+5...+100ºC (kulový kohout)
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1 EN 60730-1
bezúdržbové
0,3 kg (bez kulového kohoutu)
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
pohonu je převod vyřazen).
Příklady objednání:
a) otočný pohon TR24-SR s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+TR24-SR
b) otočný pohon TR24-SR a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../TR24-SR
c) otočný pohon TR24-SR samostatně
– objednací kód: TR24-SR
Rozměry [mm]
��
- +
AC 24 V
DC 24 V
Jednoduchá přímá montáž na regulační
kulový kohout pomocí pouze jednoho
šroubu. Montážní poloha s ohledem na
regulační kulový kohout volitelná po krocích 90°.
��
��
Připojení přes
oddělovací transformátor
T
!
R 1 2 3
- +
AC 24 V
DC 24 V
Nucenné řízení (mrazové spínání)
~
Standardní připojení
��
��
��
Schéma připojení
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 33
• Instalační rozměry:
strana 33
15
LR24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15...32
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá spojitě normovaným
řídicím signálem DC 0...10 V.
Vlastnosti výrobku
Schéma připojení
~
T
Y DC 0...10 V
c
ovládání z regulátoru
d
!
Y DC 0...10 V
ovládání z regulátoru
c
U DC 2...10 V
Připojení přes
oddělovací
transformátor
d
měřicí napětí pro
zpětné hlášení polohy
3
5
T
~
Y
U
- +
LR24-SR
1
2
3
5
T
2
A-AB = 100%
1
~
1
pohon reg. kul. kohout
Y
U
- +
0
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
krytu je převod vyřazen).
Příklady objednání:
LR24-SR
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ovládání
pracovní rozsah
zpětné hlášení polohy
souběh
ruční provoz
krouticí moment
doba přestavení
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
funkce
údržba
hmotnost
A-AB = 0%
spojitý provoz
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
4 VA
2W
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
DC 0...10 V @ 100 k vstupní odpor
DC 2...10 V pro 0...100%
(0...90º)
DC 2...10 V (max. 1 mA) pro 0....100%
± 5%
tlačítko, samovratné
min. 4 Nm (při jmenovitém napětí)
80...110 s (0...4 Nm)
max. 35 dB (A)
stupnice 0...1
III malé napětí
IP 40
0...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
+5...+100ºC (kulový kohout)
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
typ 1
bezúdržbové
0,55 kg (bez kulového kohoutu)
a) otočný pohon LR24-SR s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+LR24-SR
b) otočný pohon LR24-SR a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../LR24-SR
c) otočný pohon LR24-SR samostatně
– objednací kód: LR24-SR
Rozměry [mm]
134
66
40
(0...90º)
18
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
16
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
AC 24 V
- + DC 24 V
59
Připojení přes
oddělovací
transformátor
Jednoduchá přímá montáž na regulační
kulový kohout pomocí pouze jednoho
šroubu. Montážní poloha s ohledem na
regulační kulový kohout volitelná po krocích 90°.
83
!
T
- +
AC 24 V
DC 24 V
Nucenné řízení (mrazové spínání)
~
Standardní připojení
NR24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15...80
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá spojitě normovaným
řídicím signálem DC 0...10 V.
Po připojení napájecího napětí se provede
synchronizace. Pohon jede do zavřené
polohy (koncový spínač zavřeno) a synchronizuje se.
Schéma připojení
!
Připojení přes
oddělovací
transformátor
T
~
T
- +
AC 24 V
DC 24 V
Nucenné řízení (mrazové spínání)
~
Standardní připojení
- +
Y DC 0...10 V
AC 24 V
DC 24 V
c
ovládání z regulátoru
d
!
Y DC 0...10 V
ovládání z regulátoru
c
U DC 2...10 V
Připojení přes
oddělovací
transformátor
d
měřicí napětí pro
zpětné hlášení polohy
3
5
T
~
Y
U
- +
NR24-SR
1
2
3
5
T
2
A-AB = 100%
1
~
1
pohon reg. kul. kohout
Y
U
- +
0
A-AB = 0%
spojitý provoz
NR24-SR
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na regulační
kulový kohout pomocí pouze jednoho
šroubu. Montážní poloha vzhledem k regulačnímu kulovému kohoutu je možná v
krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(dočasné vyřazení převodu stisknutím, trvalé přepnutím knoflíku na krytu pohonu).
Příklady objednání:
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
2,5 VA
1,5 W
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
DC 0...10 V @ 100 k vstupní odpor
DC 2...10 V pro 0...100%
(0...90º)
DC 2...10 V (max. 1 mA) pro 0....100%
(0...90º)
± 5%
dočasné a trvalé vyřazení převodu otočným knoflíkem na krytu
min. 10 Nm (při jmenovitém napětí)
140 s
max. 35 dB (A)
stupnice 0...1
III malé napětí
IP 40
0...+ 50°C
+5...+120ºC (kulový kohout)
– 30...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
typ 1 / třída software A
bezúdržbové
0,5 kg (bez kulového kohoutu)
(montážní sada WNR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
�����
����
��
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ovládání
pracovní rozsah
zpětné hlášení polohy
souběh
ruční provoz
krouticí moment
doba přestavení
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
funkce
údržba
hmotnost
a) otočný pohon NR24-SR s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+NR24-SR
b) otočný pohon NR24-SR a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../NR24-SR
c) otočný pohon NR24-SR samostatně
– objednací kód: NR24-SR+WNR
��
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Technická data
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
17
NRY24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15...80
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Doba přestavení 35 s
Přizpůsobení pracovního úhlu
Ochrana proti zablokování
Žádná nucenná synchronizace při
výpadku proudu
Schéma připojení
c
T
ovládání z regulátoru
d
!
Y DC 0...10 V
ovládání z regulátoru
c
U DC 2...10 V
d
měřicí napětí pro
zpětné hlášení polohy
3
5
T
~
Y
U
- +
NRY24-SR
1
2
3
5
T
2
A-AB = 100%
1
~
1
pohon reg. kul. kohout
Y
U
- +
0
A-AB = 0%
spojitý provoz
NRY24-SR
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ovládání
pracovní rozsah
zpětné hlášení polohy
souběh
ruční provoz
krouticí moment
doba přestavení
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
Funkce
údržba
hmotnost
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
4 VA
2,5 W
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
DC 0...10 V @ 100 k vstupní odpor
DC 2...10 V pro 0...100%
(15...90º)
DC 2...10 V (max. 1 mA) pro 0....100%
(15...90º)
± 5%
dočasné a trvalé vyřazení převodu otočným knoflíkem na krytu
min. 10 Nm (při jmenovitém napětí)
35 s
max. 50 dB (A)
stupnice 0...1
III malé napětí
IP 40
0...+ 50°C
+5...+120ºC (kulový kohout)
– 30...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
typ 1 / třída software A
bezúdržbové
0,5 kg (bez kulového kohoutu)
Funkce
Ovládání probíhá spojitě normovaným
řídicím signálem DC 0...10 V.
Po připojení napájecího napětí se provede
synchronizace. Pohon jede do zavřené
polohy (koncový spínač zavřeno) a synchronizuje se.
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na regulační kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu.
Montážní poloha ve vztahu k regulačnímu
kulovému kohoutu je volitelná v krocích
po 90°.
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(dočasné vyřazení převodu stisknutím, trvalé přepnutím knoflíku na krytu pohonu).
Příklady objednání:
a) otočný pohon NRY24-SR s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+NRY24-SR
b) otočný pohon NRY24-SR samostatně
– objednací kód: NRY24-SR+WNR
(montážní sada WNR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
�����
����
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
18
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
~
Y DC 0...10 V
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Připojení přes
oddělovací
transformátor
��
- +
AC 24 V
DC 24 V
��
!
Připojení přes
oddělovací
transformátor
T
- +
AC 24 V
DC 24 V
Použití
Nucenné řízení (mrazové spínání)
~
Standardní připojení
NRY24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Přizpůsobení pracovního rozsahu
ovládání Y
průtok kv/kvs
10 V
100%
NRY24-SR
NR24-SR
LR24-SR
2V
0 15
90
pracovní
úhel
ovládání Y
0
2V
3.4 V
10 V
Pohon se nastaví na 15º při ovládání Y od cca 1,9 V (pracovní rozsah 2..10 V). V rozmezí
> 2...10 V vyjíždí pohon lineárně od 15...90º.
• (ovládání Y = zpětné hlášení polohy U = 2...10 V)
Protiblokovací funkce
Pohon je vybaven protiblokovací funkcí. Jestliže zůstává ovládání Y po dobu 23 hodin
beze změn a 20% pod začátkem pracovního rozsahu (2 V), vyjede pohon z 0 na 13º a
zase zpět.
• (regulační kulový kohout A-AB = 0...15º = vzduchotěsný)
Bz potřeby synchronizace
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
• při výpadku proudu se aktuální poloha uloží v paměti pohonu. Tím vypadne proces
synchronizace při opětovném zapnutí proudu.
• odchylka pracovního úhlu o > 10º, vyvolaná např. při ručním přestavení, spustí při
dosažení koncového spínače zavřeno příp. otevřeno proces synchronizace.
• odchylka pracovního úhlu o <10º se opraví při dosažení koncového spínače zavřeno
příp. otevřeno bez procesu synchronizace.
19
LF24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15...32
s havarijní funkcí
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Funkce
3
5
T
~
Y
U
-
+
LF24-SR
L
při
Y=0
R
při
Y=0
Paralelní připojení dalších
pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
řídicí signál Y
pracovní rozsah
měřicí napětí U
směr otáčení
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
životnost
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
údržba
hmotnost
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
5 VA (lmax 5,8 A @ 5 ms)
během natahování pružiny 2,5 W
v klidové poloze
1W
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
DC 0...10 V @ 100 kΩ vstupní odpor
DC 2...10 V pro 0...100%
DC 2...10 V (max. 0,7 mA) pro 0...100%
motor
volitelný přepínačem L / R
zpětná pružina volitelný montáží L / R
motor
min. 4 Nm (při jmenovitém napětí)
zpětná pružina min. 4 Nm
max. 95° (nastavitelný 37...100%
s integrovaným
mechanickým omezovačem polohy)
motor
150 s
zpětná pružina ~20 s @ –20...50°C / max. 60 s @ –30°C
motor
max. 30 dB (A)
zpětná pružina ~62 dB (A)
min. 60 000 havarijních poloh
mechanický
III malé napětí
IP 54
–30...+ 50°C
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
bezúdržbové
1,4 kg (bez kulového kohoutu)
L
při
Y=0
Jednoduchá přímá montáž na regulační
kulový kohout pomocí pouze jednoho
šroubu. Montážní poloha s ohledem na
regulační kulový kohout volitelná po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Signalizace: 0...100%, s nastavitelným
pomocným kontaktem.
Příklady objednání:
a) otočný pohon LF24-SR s otevř.-zavř.
kul. kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+LF24-SR
b) otočný pohon LF24-SR a otevř.-zavř.
kul. kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../LF24-SR
c) otočný pohon LF24-SR samostatně
– objednací kód: LF24-SR+WLF
(montážní sada WLF pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
181
155
25
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 36
• Instalační rozměry:
strana 36
20
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
2
R
při
Y=0
Vlastnosti výrobku
49
98
1
R
přepínač směru otáčení
.8
T
L
měřicí napětí U pro
ukazatel polohy nebo další řídicí signál
.6
DC 2...10 V
.4
U
80 0
7
60
50
40
30
20
10
0
.2
DC 0...10 V
0
Y
montážní strana
70
60
50
40
30
20
10
0
1
Připojení přes
oddělovací
transformátor
90
~
+
!
90
80
-
AC 24 V
DC 24 V
87.5
57
Schéma připojení
Ovládání probíhá spojitě normovaným
řídicím signálem DC 0...10 V.
Pohon LF.. unáší regulační kulový kohout
za současného natahování zpětné pružiny
do provozní polohy. Přerušením napájecího
napětí se regulační kulový kohout otočí díky
energii pružiny zpět do havarijní polohy.
AFR24-SR otočný pohon pro regulační kulové kohou-
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15...80
s havarijní funkcí
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání DC 0...10 V
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů.
Funkce
Y
DC 0...10 V
U
DC 2...10 V
montážní strana
70
60
50
40
30
20
10
0
T
L
1
2
3
5
T
~
Y
U
-
+
AFR24-SR
měřicí napětí U pro
ukazatel polohy
nebo jako další řídcí
signál
R
přepínač směru otáčení
R
při
Y=0
L
při
Y=0
R
při
Y=0
Paralelní připojení dalších
pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
řídicí signál Y
pracovní rozsah
měřicí napětí U
směr otáčení
krouticí moment
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
životnost
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
údržba
hmotnost
80 0
7
60
50
40
30
20
10
0
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
10 VA (lmax 5,8 A @ 5 ms)
během natahování pružiny
6W
v klidové poloze
2,5 W
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
DC 0...10 V @ 100 kΩ vstupní odpor
DC 2...10 V pro 0...100%
DC 2...10 V (max. 0,7 mA) pro 0...100%
motor
volitelný přepínačem L / R
zpětná pružina volitelný montáží L / R
motor
min. 15 Nm (při jmenovitém napětí)
zpětná pružina min. 15 Nm
max. 95° (nastavitelný 37...100%
s integrovaným
mechanickým omezovačem polohy)
motor
150 s
zpětná pružina ~16 s @ –20...50°C / max. 60 s @ –30°C
motor
max. 30 dB (A)
zpětná pružina ~62 dB (A)
min. 60 000 havarijních poloh
mechanický
III malé napětí
IP 54
–30...+ 50°C
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
bezúdržbové
1,4 kg (bez kulového kohoutu)
L
při
Y=0
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na regulační
kulový kohout pomocí pouze jednoho
šroubu. Montážní poloha s ohledem na
regulační kulový kohout volitelná po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Signalizace: 0...100%, mit einstellbarem
pomocný kontakt.
Příklady objednání:
a) otočný pohon AFR24-SR s otevř.-zavř.
kul. kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+AFR24-SR
b) otočný pohon AFR24-SR a otevř.-zavř.
kul. kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../AFR24-SR
c) otočný pohon AFR24-SR samostatně
– objednací kód: AFR24-SR+WAFR
(montážní sada WAFR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
87.5
57
Připojení přes
oddělovací
transformátor
90
~
+
!
90
80
-
AC 24 V
DC 24 V
248
98
Schéma připojení
Ovládání probíhá spojitě normovaným řídicím
signálem DC 0...10 V.
Pohon AFR.. unáší regulační kulový kohout
za současného natahování zpětné pružiny do
provozní polohy. Přerušením napájecího napětí
se regulační kulový kohout otočí díky energii
pružiny zpět do havarijní polohy.
50
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační kulové kohouty:
strany 8 a 9
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 36
• Instalační rozměry:
strana 36
21
TRD24-3 otočný pohon pro regulační a O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 10
a pro 2 a 3 cestné oteř.-zavř. kulové kohouty DN 10
3 bodový pohon (AC 24 V)
Ovládání 3 bodové nebo otevř.-zavř.
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů
nebo otevřeno-zavřeno kulových kohoutů.
Funkce
Schéma připojení
3
2
3
3 bodový
regulátor
1
TRD24-3
Y1 Y2
1
T
~
T
1
2
Připojení přes
oddělovací
transformátor
!
T
1
AC 24 V
Otevřeno-zavřeno ovládání
pro otevř.-zavř. kulové kohouty
~
3 bodové ovládání
pro regulační kulové kohouty
AC 24 V
2
3
2
3
Připojení přes
oddělovací
transformátor
!
Ovládání erfolgt 3-Punkt pro regulační kulový kohouten. Kulové kohouty otevřeno-zavřeno se ovládají oteřeno-zavřeno.
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na kulový
kohout pomocí pouze jednoho šroubu.
Montážní poloha s ohledem na kulový
kohout volitelná po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Při dosažení koncové polohy se pohon automaticky odpojí.
TRD24-3
Y1 Y2
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
pohonu je převod vyřazen).
T
Příklady objednání:
Y1
A-AB = 0%
Y2
A-AB = 100%
1
0
A-AB = 0%
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
AC 24 V 50/60 Hz
AC 19,2...28,8 V
1 VA
1W
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
dočasné vyřazení převodu
min. 1,6 Nm (při jmenovitém napětí)
90°
105/90 s
max. 35 dB (A)
III malé napětí
IP 40
-7...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
+5...+100ºC (kulový kohout)
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1 EN 60730-1
bezúdržbové
0,3 kg (bez kulového kohoutu)
a) otočný pohon TRD24-3 s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+TRD24-3
b) otočný pohon TRD24-3 a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../TRD24-3
c) otočný pohon TRD24-3 samostatně
– objednací kód: TRD24-3
Rozměry [mm]
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační a otevř.-zavř. kulové
kohouty: strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 33
• Instalační rozměry:
strana 33
22
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
0
A-AB = 100%
��
Y2
1
��
��
Y1
pohon O-Z kulové kohouty
��
pohon reg.kul.kohouty
TR24-3 otočný pohon pro regulační a O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15
a pro 2 a 3 cestné oteř.-zavř. kulové kohouty DN 15
3 bodový pohon (AC 24 V)
Ovládání 3 bodové nebo otevř.-zavř.
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů
nebo otevřeno-zavřeno kulových kohoutů.
Funkce
Schéma připojení
3
2
3
Připojení přes
oddělovací
transformátor
3 bodový
regulátor
1
TR24-3
Y1 Y2
1
T
~
T
1
2
!
T
1
AC 24 V
Otevřeno-zavřeno ovládání
pro otevř.-zavř. kulové kohouty
~
3 bodové ovládání
pro regulační kulové kohouty
AC 24 V
2
3
2
3
!
Připojení přes
oddělovací
transformátor
Ovládání regulačních kulových kohoutů
probíhá 3 bodově. Kulové kohouty otevřeno-zavřeno se ovládají oteřeno-zavřeno.
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na kulový
kohout pomocí pouze jednoho šroubu.
Montážní poloha s ohledem na kulový
kohout volitelná po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Při dosažení koncové polohy se pohon automaticky odpojí.
TR24-3
Y1 Y2
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
pohonu je převod vyřazen).
T
Příklady objednání:
0
A-AB = 100%
Y1
A-AB = 0%
Y2
A-AB = 100%
1
0
A-AB = 0%
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
AC 24 V 50/60 Hz
AC 19,2..28,8 V
1 VA
1W
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
dočasné vyřazení převodu
min. 2 Nm (při jmenovitém napětí)
90°
105/90 s
max. 35 dB (A)
III malé napětí
IP 40
-7...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
+5...+100ºC (kulový kohout)
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1 EN 60730-1
bezúdržbové
0,3 kg (bez kulového kohoutu)
a) otočný pohon TR24-3 s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+TR24-3
b) otočný pohon TR24-3 a regulační kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../TR24-3
c) otočný pohon TR24-3 samostatně
– objednací kód: TR24-3
Rozměry [mm]
��
Y2
1
��
��
Y1
pohon O-Z kulový kohout
��
��
��
pohon reg. kul. kohout
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační a otevř.-zavř. kulové
kohouty: strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 33
• Instalační rozměry:
strana 33
23
NR24-3(-S) otočný pohon pro regulační a O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 15...80
a pro 2 a 3 cestné oteř.-zavř. kulové kohouty DN 15...80
3 bodový pohon (AC 24 V)
Ovládání 3 bodové nebo otevř.-zavř.
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů
nebo otevřeno-zavřeno kulových kohoutů.
Funkce
Schéma připojení
Připojení přes
oddělovací
transformátor
!
T
AC 24 V
Otevřeno-zavřeno ovládání
pro otevř.-zavř. kulové kohouty
~
3 bodové ovládání
pro regulační kulové kohouty
AC 24 V
Připojení přes
oddělovací
transformátor
!
~
T
3 bod. regulátor
3
1
2
3
T
1
S1 S2 S3
1
Y1 Y2
2
2
0...100%
3
NR24-3
Y1 Y2
3
NR24-3-S
1
2
3
1
2
3
1
T
2
T
1
T
pohon reg.kul.kohouty
Y1
Y2
1
0
Y1 Y2
2
3
Y1 Y2
2
3
0...100%
NR24-3-S
NR24-3
pohon O-Z kulový kohout
A-AB = 100%
Y1
A-AB = 0%
Y2
A-AB = 100%
1
0
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na kulový
kohout pomocí pouze jednoho šroubu.
Montážní poloha s ohledem na kulový
kohout volitelná po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Při dosažení koncové polohy se pohon automaticky odpojí.
S1 S2 S3
1
Ovládání regulačních kulových kohoutů
probíhá 3 bodově. Kulové kohouty otevřeno-zavřeno se ovládají oteř.-zavř..
A-AB = 0%
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(dočasné vyřazení převodu stisknutím, trvalé přepnutím knoflíku na krytu pohonu).
Příklady objednání:
a) otočný pohon NR24-3 s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+NR24-3
b) otočný pohon NR24-3 a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../NR24-3
c) otočný pohon NR24-3 samostatně
– objednací kód: NR24-3
Technická data
Rozměry [mm]
����
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační a otevř.-zavř. kulové
kohouty: strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
24
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
�����
��
AC 24 V 50/60 Hz
AC 19,2...28,8 V
1,5 VA
1,5 W
motor
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (NR24-3-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (NR24-3-S)1 x EPU 5 (1) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...100%
ruční provoz
dočasné a trvalé vyřazení převodu otočným knoflíkem na krytu
krouticí moment
min. 10 Nm (při jmenovitém napětí)
pracovní úhel
90°
doba přestavení
140 s
hladina hluku
max. 35 dB (A)
ukazatel polohy
stupnice 0...1
ochranná třída
III malé napětí
krytí
IP 40
teplota okolí
0...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
teplota média
+5...+120ºC (kulový kohout)
skladovací teplota
– 30...+80°C
kontrola vlhkosti
dle EN 60730-1
rušení EMV
CE dle 89/336/EWG
směrnice pro malá napětí
CE dle 73/23/EWG
funkce
typ 1.C
údržba
bezúdržbové
hmotnost
0,5 kg (bez kulového kohoutu)
��
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
NR230-3(-S) otočný pohon pro regulační a O-Z kulové kohou-
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné reg.
kulové kohouty DN 15...80
a pro 2 a 3 cestné oteř.-zavř. kulové kohouty DN 15...80
3 bodový pohon (AC 230 V)
Ovládání 3 bodové nebo otevř.-zavř.
Použití
Přestavování regulačních kulových kohoutů
nebo otevřeno-zavřeno kulových kohoutů.
Funkce
Schéma připojení
3 bodové ovládání
pro regulační kulové kohouty
AC 230 V
N
AC 230 V
L1
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž na kulový
kohout pomocí pouze jednoho šroubu.
Montážní poloha s ohledem na kulový
kohout volitelná po krocích 90°.
3 bod. regulátor
2
3
S1 S2 S3
1
Y1 Y2
2
2
3
0...100%
3
NR230-3
Y1 Y2
1
NR230-3-S
1
1
T
pohon reg. kul. kohout
Y1
Y2
1
0
2
3
2
3
Y1 Y2
2
Funkční bezpečnost: Při dosažení
koncové polohy se pohon automaticky
odpojí.
S1 S2 S3
3
Y1 Y2
1
2
3
0...100%
NR230-3-S
NR230-3
pohon O-Z kulový kohout
A-AB = 100%
Y1
A-AB = 0%
Y2
A-AB = 100%
1
0
A-AB = 0%
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
pom. kontakt (NR230-3-S)
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
AC 230 V 50/60 Hz
AC 198...264 V
3,5 VA
3,5 W
motor
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (NR230-3-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
1 x EPU 5 (1) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...100%
dočasné a trvalé vyřazení převodu otočným knoflíkem na krytu
min. 10 Nm (při jmenovitém napětí)
90°
140 s
max. 35 dB (A)
stupnice 0...1
II ochranná izolace
IP 40
0...+ 50°C (duty cycle 140/35 s)
+5...+120ºC (kulový kohout)
– 30...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1.C
bezúdržbové
0,5 kg (bez kulového kohoutu)
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(dočasné vyřazení převodu stisknutím, trvalé přepnutím knoflíku na krytu pohonu).
Signalizace: 0...100%, s nastavitelným
pomocným kontaktem (jen NR230-3-S).
Příklady objednání:
a) otočný pohon NR230-3 s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+NR230-3
b) otočný pohon NR230-3 a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../NR230-3
c) otočný pohon NR230-3 samostatně
– objednací kód: NR230-3+WNR
(montážní sada WNR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
�����
����
��
T
1
3
T
1
2
T
1
Ovládání regulačních kulových kohoutů
probíhá 3 bodově. Kulové kohouty otevřeno-zavřeno se ovládají oteř.-zavř..
��
N L1
Otevřeno-zavřeno ovládání
pro otevř.-zavř. kulové kohouty
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační a otevř.-zavř. kulové
kohouty: strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
25
LR24(-S) otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...32
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Vlastnosti výrobku
Připojení přes
oddělovací
transformátor
T
pohon O-Z kulový kohout
2 3
1
2
3
S1 S2 S3
- + +
~~
0...100%
~~
LR24
T
T
- + +
A-AB = 100%
1
2 3
0
A-AB = 0%
LR24-S
Paralelní připojení dalších pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
pomocný kontakt (LR24-S)
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC/DC 19,2...28,8 V
2 VA
1,5 W
motor
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LR24-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
1 x EPU 5 (1,5) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...100%
tlačítko, samovratné
min. 4 Nm (při jmenovitém napětí)
max. 95°
80...110 s (0...4 Nm)
max. 35 dB (A)
stupnice 0...1
III malé napětí
IP 40
0...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
+5...+100ºC (kulový kohout)
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1.C
bezúdržbové
0,55 kg (bez kulového kohoutu)
Jednoduchá přímá montáž na otevř.-zavř. kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu. Montážní poloha vzhledem
k otevř.-zavř. kulovým kohoutům volitelná
po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
krytu je převod vyřazen).
Signalizace: 0...100%, s nastavitelným
pomocným kontaktem (jen LR24-S).
Příklady objednání:
a) otočný pohon LR24 s otevř.-zavř. kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+LR24
b) otočný pohon LR24 a otevř.-zavř. kul.
kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../LR24
c) otočný pohon LR24 samostatně
– objednací kód: LR24
Rozměry [mm]
134
66
40
18
Důležitá upozornění
• Vhodné otevř.-zavř. kulové kohouty:
strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
26
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
!
59
~
- +
AC 24 V
DC 24 V
83
Schéma připojení
LR230(-S) otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...32
Spojitý pohon (AC 24 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Vlastnosti výrobku
pohon O-Z kulový kohout
2 3
1
2
3
S1 S2 S3
2 3
0...100%
LR230
A-AB = 100%
1
0
A-AB = 0%
LR230-S
Paralelní připojení dalších pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
Technická data
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
AC 230 V 50/60 Hz
AC 198...264 V
12 VA
1W
motor
kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LR230-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LR230-S) 1 x EPU 5 (1,5) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...100%
ruční provoz
tlačítko, samovratné
krouticí moment
min. 4 Nm (při jmenovitém napětí)
pracovní úhel
max. 95°
doba přestavení
80...110 s (0...4 Nm)
hladina hluku
max. 35 dB (A)
ukazatel polohy
stupnice 0...1
ochranná třída
II ochranná izolace
krytí
IP 40
teplota okolí
0...+ 50°C (spolu s kulovým kohoutem)
teplota média
+5...+100ºC (kulový kohout)
skladovací teplota
– 40...+80°C
kontrola vlhkosti
dle EN 60730-1
rušení EMV
CE dle 89/336/EWG
směrnice pro malá napětí
CE dle 73/23/EWG
funkce
typ 1.C
údržba
bezúdržbové
hmotnost
0,55 kg (bez kulového kohoutu)
Jednoduchá přímá montáž na otevř.-zavř. kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu. Montážní poloha vzhledem
k otevř.-zavř. kulovým kohoutům volitelná
po krocích 90°.
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(po dobu stisknutí samovratného tlačítka na
krytu je převod vyřazen).
Signalizace: 0...100%, s nastavitelným
pomocným kontaktem (jen LR230-S).
Příklady objednání:
a) otočný pohon LR230 s otevř.-zavř.
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+LR230
b) otočný pohon LR230 a otevř.-zavř. kul.
kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../LR230
c) otočný pohon LR230 samostatně
– objednací kód: LR230
Rozměry [mm]
134
66
40
18
59
N L1 AC 230 V
83
Schéma připojení
Důležitá upozornění
• Vhodné otevř.-zavř. kulové kohouty:
strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
27
NR230-1-T otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...80
Spojitý pohon (AC 230 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Vlastnosti výrobku
Schéma připojení
Jednoduchá přímá montáž na kulový
kohout pomocí pouze jednoho šroubu.
Montážní poloha s ohledem na kulový
kohout volitelná po krocích 90°.
pohon O-Z kulový kohout
L
3
1
3
1
L1 L
2
2
N
L1
A-AB = 100%
1
0
A-AB = 0%
NR230-1-T
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
ruční provoz
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
údržba
hmotnost
AC 230 V 50/60 Hz
AC 198...264 V
3,5 VA
3,5 W
svorkovnice
dočasné a trvalé vyřazení převodu otočným knoflíkem na krytu
min. 10 Nm (při jmenovitém napětí)
90°
140 s
max. 35 dB (A)
stupnice 0...1
II ochranná izolace
IP 40
0...+ 50°C (duty cicle 140/35 s)
+5...+120ºC (kulový kohout)
– 30...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
typ 1.C
bezúdržbové
0,5 kg (bez kulového kohoutu)
Funkční bezpečnost: Při dosažení
koncové polohy se pohon automaticky
odpojí.
Ruční provoz pomocí ruční páky je možný
(dočasné vyřazení převodu stisknutím, trvalé přepnutím knoflíku na krytu pohonu).
Příklady objednání:
a) otočný pohon NR230-1-T s regulačním
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+NR230-1-T
b) otočný pohon NR230-3 a regulační
kulový kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../NR230-1-T
c) otočný pohon NR230-1-T samostatně
– objednací kód: NR230-1-T+WNR
(montážní sada WNR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
�����
����
��
��
Důležitá upozornění
• Vhodné regulační a otevř.-zavř. kulové
kohouty: strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 34
• Instalační rozměry:
strana 34
28
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
AC 230 V
��
N
��
L
LF24(-S) otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...32
s havarijní funkcí
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Pohon LF.. unáší kulový kohout za současného natahování zpětné pružiny do provozní
polohy. Přerušením napájecího napětí se kulový kohout otočí díky energii pružiny zpět do
havarijní polohy.
Schéma připojení
~
T
- +
AC 24 V
DC 24 V
Připojení přes
oddělovací
transformátor
!
Vlastnosti výrobku
S1 S2 S3
x = 0...100%
LF24
LF24-S
Paralelní připojení dalších pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
hladina hluku
životnost
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
údržba
hmotnost
181
155
25
49
98
doba přestavení
Rozměry [mm]
0
pracovní úhel
(montážní sada WLF pro reg. kul. kohout)
.8
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
směr otáčení
krouticí moment
a) otočný pohon LF24 s otevř.-zavř. kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+LF24
b) otočný pohon LF24 a otevř.-zavř. kul.
kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../LF24
c) otočný pohon LF24 samostatně
– objednací kód: LF24+WLF
.6
pomocný kontakt (LF24-S)
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
7 VA (lmax 5,8 A @ 5 ms)
během natahování pružiny 5 W
v klidové poloze
2,5 W
motor
kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LF24-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
1 x EPU 6 (1,5) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...100%
volitelný přepínačem L / R
motor
min. 4 Nm (při jmenovitém napětí)
zpětná pružina min. 4 Nm
max. 95° (nastavitelný 37...100%
s integrovaným
mechanickým omezovačem polohy)
motor
40...75 s (0...4 Nm)
zpětná pružina ~20 s @ –20...50°C / max. 60 s @ –30°C
motor
max. 50 dB (A)
zpětná pružina ~62 dB (A)
min. 60 000 havarijních poloh
mechanický
III malé napětí
IP 54
–30...+ 50°C
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
bezúdržbové
1,4 kg (bez kulového kohoutu)
.4
připojení
Signalizace: 0...100%, s nastavitelným
pomocným kontaktem (jen LF24-S).
Příklady objednání:
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
.2
M
<x
>x
1
M
87.5
57
2
1
Jednoduchá přímá montáž na otevř.-zavř. kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu. Montážní poloha vzhledem
k otevř.-zavř. kulovým kohoutům volitelná
po krocích 90°.
Důležitá upozornění
• Vhodné otevř.-zavř. kulové kohouty:
strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 36
• Instalační rozměry:
strana 36
29
LF230(-S) otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...32
s havarijní funkcí
Spojitý pohon (AC 230 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Schéma připojení
N L1 AC 24 V
K odpojení od sítě musí být zařízení, které oddělí pólové vodiče
(min. vzdálenost kontaktů 3 mm)
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Pohon LF.. unáší kulový kohout za současného natahování zpětné pružiny do provozní
polohy. Přerušením napájecího napětí se kulový kohout otočí díky energii pružiny zpět do
havarijní polohy.
Vlastnosti výrobku
připojení
pomocný kontakt (LR24-S)
směr otáčení
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
životnost
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
údržba
hmotnost
AC 230 V 50/60 Hz
AC 198...264 V
7 VA (lmax 150 mA @ 10 ms)
během natahování pružiny 5 W
v klidové poloze
3W
motor
kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LF230-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
1 x EPU 6 (1,5) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...100%
volitelný přepínačem L / R
motor
min. 4 Nm (při jmenovitém napětí)
zpětná pružina min. 4 Nm
max. 95° (nastavitelný 37...100%
s integrovaným
mechanickým omezovačem polohy)
motor
40...75 s (0...4 Nm)
zpětná pružina ~20 s @ –20...50°C / max. 60 s @ –30°C
motor
max. 50 dB (A)
zpětná pružina ~62 dB (A)
min. 60 000 havarijních poloh
mechanický
II ochranná izolace
IP 54
–30...+ 50°C
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
bezúdržbové
1,55 kg (bez kulového kohoutu)
Příklady objednání:
a) otočný pohon LF230 s otevř.-zavř.
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+LF230
b) otočný pohon LF230 a otevř.-zavř. kul.
kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../LF230
c) otočný pohon LF230 samostatně
– objednací kód: LF230+WLF
(montážní sada WLF pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
181
155
25
Důležitá upozornění
• Vhodné otevř.-zavř. kulové kohouty:
strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 36
• Instalační rozměry:
strana 36
30
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
49
98
Technická data
Signalizace: 0...100%, s nastavitelným
pomocným kontaktem (jen LF230-S).
.8
Paralelní připojení dalších pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
.6
LF230
LF230-S
.4
x = 0...100%
.2
M
<x
>x
0
M
Jednoduchá přímá montáž na otevř.-zavř. kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu. Montážní poloha vzhledem
k otevř.-zavř. kulovým kohoutům volitelná
po krocích 90°.
1
S1 S2 S3
87.5
57
2
1
AFR24(-S) otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...80
s havarijní funkcí
Spojitý pohon (AC/DC 24 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Pohon AFR.. unáší regulační kulový kohout
za současného natahování zpětné pružiny do
provozní polohy. Přerušením napájecího napětí
se regulační kulový kohout otočí díky energii
pružiny zpět do havarijní polohy.
Schéma připojení
~
T
- +
AC 24 V
DC 24 V
Připojení přes
oddělovací
transformátor
!
Vlastnosti výrobku
S1 S2 S3
M
<s
>s
s = 0...89%
AFR24
AFR24-S
Paralelní připojení dalších pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
připojení
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
pomocný kontakt (LR24-S)
směr otáčení
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
životnost
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
údržba
hmotnost
Signalizace: 0...89%, s nastavitelným pomocným kontaktem (jen AFR24-S).
Příklady objednání:
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V
10 VA
během natahování pružiny 5 W
v klidové poloze
1,5 W
motor
kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LF24-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
1 x EPU 6 (3) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...89%
volitelný montáží L / R
motor
min. 15 Nm (při jmenovitém napětí)
zpětná pružina min. 15 Nm
max. 95° (nastavitelný od 33% v krocích 5,5%
omezovačem pracovního úhlu ZDB-AF)
motor
~150 s
zpětná pružina ~16 s
motor
max. 45 dB (A)
zpětná pružina ~62 dB (A)
min. 60 000 havarijních poloh
mechanický
III malé napětí
IP 54
–30...+ 50°C
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
bezúdržbové
3 kg (bez kulového kohoutu)
a) otočný pohon AFR24 s otevř.-zavř.
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+AFR24
b) otočný pohon AFR24 a
otevř.-zavř. kul. kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../AFR24
c) otočný pohon AFR24 samostatně
– objednací kód: AFR24+WAFR
(montážní sada WAFR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
87.5
57
M
248
98
2
1
Jednoduchá přímá montáž na otevř.-zavř. kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu. Montážní poloha vzhledem
k otevř.-zavř. kulovým kohoutům volitelná
po krocích 90°.
50
Důležitá upozornění
• Vhodné otevř.-zavř. kulové kohouty:
strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 36
• Instalační rozměry:
strana 36
31
AFR230(-S) otočný pohon pro O-Z kulové kohouty
BC
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné O/Z
kulové kohouty DN 15...80
s havarijní funkcí
Spojitý pohon (AC 230 V)
Ovládání otevřeno-zavřeno
Použití
Přestavování otevř.-zavř. kulových kohoutů.
Funkce
Schéma připojení
N L1 AC 24 V
K odpojení od sítě musí být zařízení, které oddělí pólové vodiče
(min. vzdálenost kontaktů 3 mm)
Ovládání probíhá otevřeno-zavřeno 1 vodičovým řízením.
Pohon AFR.. unáší regulační kulový kohout
za současného natahování zpětné pružiny do
provozní polohy. Přerušením napájecího napětí
se regulační kulový kohout otočí díky energii
pružiny zpět do havarijní polohy.
Vlastnosti výrobku
M
<s
>s
s = 0...89%
AFR230
AFR230-S
Paralelní připojení dalších pohonů je možné.
Dbejte údajů o příkonech!
Technická data
napájecí napětí
funkční rozsah
dimenzování
příkon
připojení
pomocný kontakt (LR24-S)
směr otáčení
krouticí moment
pracovní úhel
doba přestavení
hladina hluku
životnost
ukazatel polohy
ochranná třída
krytí
teplota okolí
skladovací teplota
kontrola vlhkosti
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
údržba
hmotnost
AC 230 V 50/60 Hz
AC 198...264 V
11 VA
během natahování pružiny 6,5 W
v klidové poloze
2,5 W
motor
kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2
pomocný kontakt (LF230-S) kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2
1 x EPU 6 (3) A, AC 250 V II
nastavitelný spínací bod 0...89%
volitelný montáží L / R
motor
min. 15 Nm (při jmenovitém napětí)
zpětná pružina min. 15 Nm
max. 95° (nastavitelný od 33% v krocích 5,5%
omezovačem pracovního úhlu ZDB-AF)
motor
~150 s
zpětná pružina ~16 s
motor
max. 45 dB (A)
zpětná pružina ~62 dB (A)
min. 60 000 havarijních poloh
mechanický
II ochranná izolace
IP 54
–30...+ 50°C
– 40...+80°C
dle EN 60730-1
CE dle 89/336/EWG
CE dle 73/23/EWG
bezúdržbové
3 kg (bez kulového kohoutu)
Funkční bezpečnost: Pohon je jištěn
proti přetížení a zůstává automaticky stát
na dorazu.
Signalizace: 0...89%, s nastavitelným pomocným kontaktem (jen AFR230-S).
Příklady objednání:
a) otočný pohon AFR230 s otevř.-zavř.
kulovým kohoutem R.. namontován
– objednací kód: R..+AFR230
b) otočný pohon AFR230 a
otevř.-zavř. kul. kohout R.. přiložen
– objednací kód: R../AFR230
c) otočný pohon AFR230 samostatně
– objednací kód: AFR230+WAFR
(montážní sada WAFR pro reg. kul. kohout)
Rozměry [mm]
248
50
Důležitá upozornění
• Vhodné otevř.-zavř. kulové kohouty:
strany 8 až 11
• Použití a bezpečnost: strana 2
• Montážní návod: strana 36
• Installations-Rozměry:
strana 36
32
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
M
Jednoduchá přímá montáž na otevř.-zavř. kulový kohout pomocí pouze jednoho šroubu. Montážní poloha vzhledem
k otevř.-zavř. kulovým kohoutům volitelná
po krocích 90°.
87.5
57
S1 S2 S3
98
2
1
TRD.., TR.. s R.. montážní návod a rozměry
BC
Montáž otočného pohonu TR.. s kulovým kohoutem R..
84
55
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
67
min. 40
69
62
min. 70
Instalační rozměry TR.. + R..
42
min. 40
Rozsah dodávky R..+TR.. :
• kulový kohout otevřený
• ruční páka otočného pohonu na dorazu vlevo (ccw)
• kabel na vstupu A
• rozměry kulového kohoutu: strana 12/13
33
LR.., NR.. s R.. montážní návod a rozměry
Montáž ot. pohonu LR.. s kulovým kohoutem R..
BC
Montáž ot. pohonu NR.. s kulovým kohoutem R..
���
�
�
�
�
� ����
���
���
��
��
�
�
���
�
���
���
Instalační rozměry LR.. + R..
Instalační rozměry NR.. + R..
min. 40
66
114.5
LR...
83
59
40
18
min. 70
134
42
min. 40
93
80
33
NR...
42
min. 40
Rozsah dodávky R..+LR.. :
• kulový kohout otevřený
• ruční páka otočného pohonu na dorazu vlevo (ccw)
• kabel na vstupu A
• rozměry kulového kohoutu: strana 12/13
34
���
���
���� ���
���
���
���
���
min. 70
�
�
�
��
���
���
���� ���
���
��
min. 40
Rozsah dodávky R..+NR.. :
• kulový kohout otevřený
• ruční páka otočného pohonu na dorazu vlevo (ccw)
• kabel na vstupu A
• rozměry kulového kohoutu: strana 12/13
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
���
Nastavení pomocného kontaktu u LR..-S, NR..-S
BC
Nastavení pomocného kontaktu LR24-S, LR230-S
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
Postup:
1. stisknout tlačítko pro ruční ovládání a rukou natočit pohon do
polohy ve které by měl sepnout
(např. při 60% pracovním úhlu).
2. přepínací knoflík pomocného spínače
pootočit doprava (cw) a lehce přejet
šipkou 0 na stupnici spínače (sepnutí
kontaktů S1–S3 je nastaveno a spínací
poloha 60% pracovního úhlu naprogramována).
��
na stupnici .6
�
��
�
Nastavení pomocného kontaktu NR24-3-S, NR230-3-S
obr.1
B
1
1
B
1
2
3
S2 S1
1
2
4
2
označení šipkou D
3
S3
4
A
Postup:
1. sejmout kryt.
2. stlačit ruční převod A na pohonu a pomocí kličky pootočit pohon do požadované polohy přidávaného spínače.
3. nasadit závlačku B dle obr. 1 tak, aby
spínací bod C právě stiskl spínač.
Kontakty S1-S2 jsou spojeny (označení
šipkou D je pak nahoře).
4. namontovat kryt pohonu.
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
spínací bod C
35
LF.., AFR.. s R.. montážní návod a rozměry
Montáž ot. pohonu LF.. s kulovým kohoutem R..
NC
BC
Montáž ot. pohonu AFR.. s kul. kohoutem R..
NC
1
.8
.6
.4
.2
0
.8
.6
R
.4
.2
0
R
M
R
L
R
Made in Switzland
M
M
Y=0
Y=0
1
0
.2
.4
.6
.8
1
0
.2
.8
.6
.4
R
R
M
d
a
e
in
w
S
it
n
zla
d
R
M
R ML
M
Y=0Y=0
AB
AB
B
A
B
A
0%
B = 0%
A-A B = 10
B-A
NO
NO
1
0
0%
B = 0%
A-A B = 10
B-A
.8
.2
.4
.6
.6
.8
1
.4
.2
0
L
1
.8
0
R
.4
.6
Y=0
Y=0
Made in Switzland
M
L
.4
.2
0
M
M
1
.8
.6
.2
R
L
0
L
.4
.6
.8
.2
.4
.6
.8
1
1
M
d
a
e
M
in
w
S
it
Y=0Y=0
n
zla
d
R
L M
M
AB
AB
B
0%
=10
B
A-A B = 0%
B-A
�������
��
�����
��
�������
��
��
�������
Rozsah dodávky R..+LF.. :
• montáž NC: kulový kohout A–AB zavřena (havarijní poloha)
• montáž NO: kulový kohout A–AB offen (havarijní poloha)
• kabel na vstupu A
• rozměry kulového kohoutu: strana 12/13
36
���
��
�������
��
����
Instalační rozměry AFR.. + R..
����
��
��
�������
Instalační rozměry LF.. + R..
���
B
0%
=10
B
A-A B = 0%
B-A
A
����
A
�������
Rozsah dodávky R..+AFR.. :
• montáž NC: kulový kohout A–AB zavřena (havarijní pooha)
• montáž NO: kulový kohout A–AB otevřen (havarijní poloha)
• kabel na vstupu A
• rozměry kulového kohoutu: strana 12/13
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
R
.2
Nastavení pomocného kontaktu u LF..-S, AFR..-S
BC
Nastavení pomocného kontaktu LF24-S, LF230-S
Montážní strana R
Výchozí poloha:
Pohon v havarijní poloze
Postup:
1. Přepínač pomocného spínače pootočit,
až šipka ukazuje na žádanou polohu
spínání (viz obr.).
Příklad: nastavený spínací bod = .4
odpodvídá 40% pracovního úhlu.
2. Nyní otočit pohon do provozní polohy (ccw
), a zároveň otočit
přepínač ve směru ccw
.
Jakmile šipka přejede bod 0 na stupnici,
pomocný kontakt se přepne (kontakty
S1–S3 jsou sepnuty).
1
.8
.6
.4
.6
.4
0
.2
S2
.2
1
.8
0
S1
S3
R
S2
S1
S3
Montážní strana L
Výchozí poloha:
Pohon v havarijní poloze
Postup:
1. Přepínač pomocného spínače pootočit,
až šipka ukazuje na žádanou polohu
spínání (viz obr.).
Příklad: nastavený spínací bod = .4
odpodvídá 40% pracovního úhlu.
2. Nyní otočit pohon do provozní
polohy (cw
), da zároveň
otočit přepínač ve směru cw
.
Jakmile šipka přejede bod 0 na stupnici,
pomocný kontakt se přepne (kontakty
S1–S3 jsou sepnuty).
1
1 .8
.8
.6
0
.4
.2
S2
0
S1
S3
L
.2
S2
.6
.4
S1
S3
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Nastavení pomocného kontaktu AFR24-S, AFR230-S
1
*
2
3
* vnitřní šestihranný klíč 3 mm (1/8”) není
součástí dodávky, viz obr. 2
37
Upozornění pro montáž, směr průtoku, uvedení do provozu
BC
Předepsané směry průtoku
��
A
AB
A
AB
A-AB
otevřena
�
A
AB
A
AB
A-AB zavřena
2 cestné
R2..
A-AB zavřena
3 cestné
R3..
A-AB zavřena
2 cestné
R2..
A-AB zavřena
3 cestné
R3..
regulační
��
kulové kohouty
��
A-AB
otevřena
�
�
B
B
��
A
AB
A
AB
A-AB
otevřena
�
otevřeno-zavřeno
kulové kohouty
A-AB
otevřena
A
AB
A
AB
B
B
poloha hřídele
A-AB zavřena
při daném směru průtoku
kulového kohoutu
pro 2 cestné
a 3 cestné
kulové kohouty
poloha
otočného pohonu
pohon 0%
pohon 100%
při daném směru průtoku
kulového kohoutu
A-AB zavřena
2 cestný reg.kul.kohout
3 cestné
Stejný průběh na regulační větvi A–AB
jako u 2 cestných regulačních kulových
kohoutů. U bypassu B–AB je průtok
dimenzován na 70% z hodnoty kvs
regulační větve (A-AB). Charakteristika
v bypassu je lineární.
kv/k vs
3 cestný reg.kul.kohout
100%
B
A-
A-
AB
70%
BA
0
38
15°
B
kv/k vs
100%
Mezi 0...15° pracovního úhlu fungují
regulační kulové kohouty jako těsně uzavírající škrticí orgány.
A
2 cestné
Charakteristika je rovnoprocentní, s faktorem n(gl) = 3.2 příp. 3.9. To zaručuje ve
zvýšeném rozsahu částečného zatížení
stabilní průběh regulace. Ve spodním
rozsahu otevření mezi 0...30% pracovního
rozsahu je průběh lineární. To zajišťuje vynikající průběh regulace, také ve spodním
rozsahu částečného zatížení. Pracovní
rozsah 0...100% odpovídá pracovnímu
úhlu 15...85º.
pracovní
90° úhel
0
15°
70°
pracovní
90° úhel
Upozornění:
Z důvodu kulové konstrukce je 3 cestný
regulační kulový kohout pouze podmínečně
vhodný pro konvenční regulaci teploty na
přívodu. Proto se doporučuje regulaci
teploty na přívodu používat jako zdvojené
přimíchávání (viz obr. dole). Pro zapojení
přimíchávání u ohřívače vzduchu ani pro
vstřikování nejsou žádná omezení.
M
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Charakteristika průtoku regulačních kulových kohoutů
BC
Upozornění pro uvedení do provozu, údržbu, projektování
Montážní poloha, osazení, uvedení do provozu
Samostatná dodávka
V případě samostatné dodávky kulového
kohoutu a otočného pohonu lze tyto přímo
na místě určení smontovat dohromady.
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu smí být provedeno
teprve po předpisově provedené montáži
kulového kohoutu a otočného pohonu.
TR../LR../NR..
LF../AFR..
TR../LR../NR..
LF../AFR..
Doporučené polohy osazení
Kulové kohouty lze namontovat na
stojato (obr.1) nebo na ležato (obr.2).
Nedoporučuje se však umístit kulové kohouty hřídelí dolů, tzn. zavěšené (obr.3).
Pro montáž není zapotřebí žádné speciální nářadí. Příslušný montážní návod je
přiložen u každého kulového kohoutu i u
otočného pohonu.
TR../LR../NR..
LF../AFR..
obr. 1
Údržba
• Kulové kohouty a otočné pohony jsou
bezúdržbové.
• Při všech servisních pracích musí být
odpojeno napájení (v případě potřeby
odpojit elektrické kabely). Vypnout čerpadla příslušného systému potrubí a
uzavřít příslušné škrticí klapky (v případě
potřeby nechat vychladnout a klesnout
tlak v systému na tlak okolí).
• Opakované uvedení do provozu smí být
uvedeno po předpisovém smontování
kulového kohoutu a otočného pohonu
až poté, co je potrubí odborně smontováno.
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
Pozdější demontáž
Při použití, které vyžaduje pozdější demontáž kulového kohoutu, doporučujeme
provést určitá opatření. Příklad: použít přídavné šroubení potrubí ZR23.. (str. 3).
Likvidace
V případě likvidace musí být regulační
armatura (kulový kohout a otočný pohon)
rozložena na jednotlivé materiály a vhdoně
zlikvidována.
obr. 2
Projektování
Osazení R2.. regulačních kulových kohoutů 2 cestných
R2.. regulační kulový kohout je určen
pro použití jako škrticí orgán ve zpětném
potrubí. To zaručuje malé tepelné nároky
na těsnění v armaturách. Je třeba dodržet
předepsané směry průtoku.
Osazení R3.. regulačních kulových kohoutů 3 cestných
R3.. regulační kulové kohouty, 3 cestné,
jsou směšovací armatury. V každém případě je nutné dodržet směr průtoku. Zda
bude armatura osazena v přívodním nebo
zpětném potrubí, ja závislé na zvoleném
hydraulickém okruhu.
Při vratném zapojení není díky redukovanému průtoku v bypassu zapotřebí žádné
vyrovnávací škrticí klapky.
obr. 3
Požadavky na kvalitu vody
Ustanovení dle VDI 2035 ohledně kvality
vody musí být dodržena.
Doporučuje se filtr na kvalitu vody
Regulační kulové kohouty jsou regulační
orgány. Aby mohli plnit své regulační
funkce dlouhodobě, doporučuje se použít
filtr nečistot.
Dostatečné šktricí orgány
Je třeba dbát na to, aby bylo použito dostatek škrticích orgánů.
Správný návrh a posouzení
Pro zajištění vysoké životnosti regulační
armatury (regulační kulový kohout a
otočný pohon) je třeba, aby regulační
kulový kohout byl navržen pro správný
diferenční tlak ∆pv100 nad ventilem, tzn.
s dodtatečně vysokou autoritou ventilu
(Pv > 0.5). Diferenční tlak ∆pv100 je závislý
na hydraulickém zařízení, kterým je regulační kulový kohout provozován.
39
Upozornění pro uvedení do provozu, údržbu, projektování
M
M
M
M
M
M
M
M
pVR
pVR
pVR
pVR
pVR
M
M
BC
pVR
M
M
M
M
Diferenční tlaky ∆pv100 při plně otevřeném
regulačnímRL
kulovém kohoutu
RL
RL
RL RL
RL
∆pv100 R2.. regulační kulový kohout, 2 cestný
∆pv100 R3.. regulační kulový kohout, 3 cestný
Škrticí spínání
Vratný okruh
Přimíchávací okruh
∆pv100 > ∆pMV
∆pv100 > ∆pMV
Typické hodnoty:
5 kPa < ∆pv100 < 50 kPa
Typické hodnoty:
∆pv100 > 3 kPa (pro beztlakém rozvod). Pro další
přimíchávací okruhy:
3 kPa < ∆pv100 < 30 kPa
Vstřikovací okruh se
škrticím orgánem
∆pv100 > ∆pVR / 2
∆pv100 > ∆pVR / 2
Typické hodnoty:
Typické hodnoty:
15 kPa < ∆pv100 < 150 kPa 10 kPa < ∆pv100 < 100 kPa
geografické
znázornění
pMV
pMV
VL VL
M
M
M
VL VL
pV
pV
VL VL
RL RL
M
pV
pV
R
R
RL RL
RL RL
VL VL
VL VL
VL VL
VL VL
synoptické
znázornění
pV
VL VL
RL RL
R
R
R
pV
R
pVR pVR
pVR pVR
pVR pVR
M
M
M
RL RL
RL RL
RL RL
RL RL
M
M
M
Typické hodnoty:
∆pv100 > 3 kPa
pMV
pMV1
pMV1
pMV1
R
pMV2
pMV2
pMV2
pMV ≈ 0
≈ 0 pMV ≈ 0
pMV
pV
R
M
M
pVR pVR
M
pV
M
Vstřikovací okruh s
3 cest.reg.kul.kohoutem
∆pMV1 + ∆pMV2 ≈ 0
pMV
pMV
M
M
M
M
pMV
M
pMV ≈ 0
≈ 0 pMV ≈ 0
pMV
pMV1
pMV1
pMV1
pMV2
pMV2
pMV2
Legenda:
M
M
regulační
kulový kohout, 2 cestný, s
M
otočným pohonem
VL
přívod
∆pVR
diferenční tlak v místě odbočky při jmenovitém
zatížení
M
MM
regulační kulový kohout, 2 cestný, s
MM
otočným
pohonem
RL
odtah
∆pMV
diferenční tlak v části proměnného množství při
jmenovitém zatížení (např. výměník)
M
M
čerpadlo
pMV pMV
pMV1 pMV1
vyrovnávací škrticí klapka
pMV1 pMV1
pMV2 pMV2
pMV2 pMV2
pMV ≈p0MV ≈ 0
Upozornění: Lapač nečistot a škrticí orgány nejsou znázorněny.
pMV ≈p0MV ≈ 0
M
M
VL
VL
M
p
pV
VR
RL
RL
VL
R
RL
RL
MM
VL
M
pMV pMV
VL
pV
R
R
pMV
pMV
VL
VL
VL
RL
RL
RL
pVR
pVpVR
R
pV
RL
40
VL
VL
p
VL VR
RL
RL
R
M
pVR
pVRRL
RL
VL
VL
VL
MM
VL
RL
M
RL
VR
pp
VR
pVR
VL
VL
VL
pVpVR
R
pV
R
M
M
VR
pp
VR
pVR
MM
pMV1 pMV1
M
M
pMV1 pMV1
pMV ≈p0MV ≈ 0
M
VL
M
pMV ≈p0MV ≈ 0
pV
VL
M
M
pMV2 pMV2
pMV2 pMV2
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
pMV pMV
zpětná uzavírací klapka
BC
Otevřeno-zavřeno nebo regulační ventily pro všechna použití
Regulační kulový kohout s
otočným pohonem
kVS
320
Průtokový nebo směšovací ventil s vnitřním
nebo vnějším závitem nebo s přírubou.
Rovnoprocentní charakteristika pro regulaci malých až středních průtoků. Dodává
se také pro použití otevřeno-zavřeno. Šroubení potrubí jako opce.
H6..S
H7..N
R6..
40
3,8 l/s
Tlakově nezávislý regulační
ventil s otočným pohonem
Důsledným dalším vývojem osvědčeného
regulačního kulového kohoutu Belimo
vznikl nový tlakově nezávislý regulační
ventil R2..P zjednodušující projektování.
Průtok je konstantní, také pokud ventil
zavírá a diferenční tlak narůstá. Autorita
ventilu zůstává 1, a to i při předimenzované
velikosti ventilu.
H6..N
0.63
0.25
R2/3..K
H6..S
0,09 l/s
průtok
[m3/h]
Zdvihový ventil se zdvihovým
pohonem
Klasický zdvihový ventil s rovnoprocentní
charakteristikou pro regulaci malých až
velkých průtoků. Jako průtokový nebo
směšovací ventil s přírubou nebo vnějším
závitem. Vhodný také pro použití otevřeno-zavřeno. Dodávají se také pohony s
havarijní funkcí.
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
SuperCompact regulační ventil
se zdvihovým pohonem, příruba
S rovnoprocentní (standard) nebo lineární
(opce) charakteristikou pro regulaci malých
až velkých průtoků.
Jako průtokový ventil pro mezipřírubovou
konstrukci. Dodává se také pro použití
otevřeno-zavřeno.
regulační
kulový
kohout
regulační
kulový
kohout
vnitřní závit vnější závit
2 cestné
3 cestné
DN
Ps [kPa]
regulační
kulový
kohout
příruba
Druckunabhängiges
Regelventil
zdvihový
ventil
vnitřní závit vnější závit
zdvihový
ventil
SuperCompact
Regelventil
příruba
příruba
R2..
R2..K
R4..
R6..R
R2..P
H4..B
H6..N
H6..S
S6..
R3..
R3..K
R5..
R7..R
–
H5..B
H7..N
–
10…50
15…50
15…80
15…50
15…50
15…150
15…100
(H6..N)
20…150
600
4140 / 2760*
1600
1600
1600
16
6 / 10 / 16
4140 / 2760* 4140 / 2760*
PN
6
* DN10…20 / DN40…50
Regulační ventily s pohony schopnými komunikace Bus. Pro
první intalaci nabízí Belimo vybraný sortiment regulačních ventilů
v používaných světlostech. K tomu příslušné pohony pokrývají
všechny požadavky na použití.
Výměna a náhrada ventilů. K motorizování příp. náhradě a
výměně ventilů předních výrobců je k dispozici široký program
inteligentních pohonů. Takto lze také stávající zařízení cenově
úsporně přizpůsobit novým technickým trendům. Vhodné konzoly
umožňují jednoduchou montáž bez potřeby speciálního nářadí.
41
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
BC
42
CZ-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technické změny vyhrazeny
BC
43
použití na vzduch
Klapkové pohony a pohony
s pružinovým zpětným
chodem pro VZT klapky v
klimatizačních zařízeních
Pohony s havarijní funkcí
pro motorizování požárních
a odkuřovacích klapek
použití na vodu
Komponenty VAV pro individuální regulaci vzduchu v
místnosti
Pohony
směšovacích
armatur a kulové kohouty
pro vodní okruhy v TVK
Zdvihové ventily a inteligentní zdvihové pohony
- také pro ventily předních
výrobců
Inovace, kvalita a poradenství:
Partnerství pro motorizování ovladačů v TVK
Česká Republika
Švýcarsko
BELIMO CZ
BELIMO Automation AG
Charkovská 16
ČR-10100 Praha 10
Telefon +420 271 740 523
Fax
+420 271 743 057
[email protected]
www.belimo.cz
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil
Telefon +41 (0)43 843 62 12
Fax
+41 (0)43 843 62 66
[email protected]
www.belimo.ch
Belimo má zastoupení ve více než 60 zemích světa.
Adresy najdete na www.belimo.cz
DEU-93001-93511-08.04-2M • Printed in Switzerland • ZSD • Technische Änderungen vorbehalten
Pro další informace se prosím obraťte na:

Podobné dokumenty

Servopohony pro topení,větrání a klimatizaci

Servopohony pro topení,větrání a klimatizaci média: studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až max. 50% teplota média: +5°C… +110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání) přípustný tlak ps: viz tabulka níže netěsnost: vzduchotěsné (BO 1, DI...

Více

VR 400 DC VR 700 DC

VR 400 DC VR 700 DC motory, které mají až o 30% nižší spot!ebu elektrické energie. Kapsový filtr, rota"ní rekuperátor a ventilátory jsou jednoduše vyjímatelné pro "išt ní nebo údržbu.

Více

ventilační komínky

ventilační komínky Komínová hlavice s el. ventilátorem ALFAVENT PLUS –Díky svým rozměrům může být instalován samostatně, nebo v sestavě na základě komínového krytu. Jeho velkou výhodou je nízká hlučnost a vysoká výko...

Více

Regulační ventily RV 702

Regulační ventily RV 702 vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že

Více

R209 - belimo.cz

R209 - belimo.cz pracovní úhel osazení údržba

Více

ONKYO TX-8555 černý značky ONKYO - A1411

ONKYO TX-8555 černý značky ONKYO - A1411 Bezdrátové přenášení hudby nebylo nikdy jednodušší, stačí vložit adaptér do čelního portu USB a vybrat si hudbu k přehrávání. USB Bluetooth adaptér Onkyo UBT-1 vám poslouží ke spojení s iPadem,…

Více

regulační armatury - Katedra technických zařízení budov K11125

regulační armatury - Katedra technických zařízení budov K11125 Umístění ventilů LDM na bloku uhelné elektrárny

Více

SR24A-MP - belimo.cz

SR24A-MP - belimo.cz CE dle 89/336/EWG typ 1 (dle EN 60730-1) 0,8 kV (dle EN 60730-1) 3 (dle EN 60730-1) +0 ... +50°C +5 ... +120°C –10°C s vyhříváním hřídele na vyžádání –40 ... +80°C 95% r.v., nekondenzační (dle EN 6...

Více