4B - Geoportál Jihočeského kraje

Komentáře

Transkript

4B - Geoportál Jihočeského kraje
k.ú.Bukvice u Trhových Svinů
k.ú.Trhové Sviny
RBK 64
k.ú.Těšínov
k.ú.Olešnice u Trhových Svinů
RBC 550
RBK 83
D64
NBC 39
k.ú.Halámky
Halámky
k.ú.Buková u Nových Hradů
7-4B
k.ú.Rapšach
Trhové Sviny
RBC 551
k.ú.Pěčín u Trhových Svinů
Hranice
NBK 169
k.ú.Hranice u Nových Hradů
k.ú.Mezilesí u Trhových Svinů
Slavče
Dačice
k.ú.Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
Petříkov
Olešnice
k.ú.Mohuřice
Dešná
k.ú.Tušť
Suchdol nad Lužnicí
NBK 169
Čížkrajice
RBK 75
k.ú.Čížkrajice
k.ú.Dvory nad Lužnicí
k.ú.Žumberk u Nových Hradů
RBK 78
RBC 1576
Žár
NBK 167
RBC 553
k.ú.Žár u Nových Hradů
k.ú.Slavče u Trhových Svinů
RBC 554
Dvory nad Lužnicí
RBC 552
k.ú.Byňov
k.ú.Údolí u Nových Hradů
Rapšach
D42
RBK 76
RBK 81
k.ú.Božejov u Nových Hradů
k.ú.Krabonoš
Třeboň
Nové Hrady
k.ú.Štiptoň
LEGENDA
k.ú.Obora u Vyšného
D42
V 23
D15
JEVY INFORMATIVNÍ
HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
Nová Ves nad Lužnicí
RBK 76
Kamenná
JEVY SCHVALOVANÉ
Ee 4
RBC 549
k.ú.Kondrač
Hranice kraje
k.ú.Nová Ves nad Lužnicí
Trhové Sviny
Třeboň
k.ú.Nakolice
k.ú.Kamenná u Trhových Svinů
k.ú.Vyšné
k.ú.Nové Hrady
k.ú.Svébohy
RBC 548
Kvilda
RBK 84
RBK 3077
k.ú.Římov
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
DOPRAVA
Hranice správ. obvodů obcí s rozšíř. působností
Rozvojové plochy nadmístního významu pro dopravu
D19
Hranice správního území obce
D1
Koridor silniční dopravy
D3
Koridor železniční dopravy
Hranice katastrálního území
k.ú.Klení
D75
Koridor cyklotras
RBK 3079
k.ú.Rychnov u Nových Hradů
k.ú.Horní Stropnice
k.ú.Meziluží
D18
RBC 555
Koridor vodní dopravy
k.ú.Mýtiny
RBK 85
k.ú.Bedřichov u Horní Stropnice
k.ú.České Velenice
k.ú.Valtéřov
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
České Velenice
Ee 25
k.ú.Veveří u Nových Hradů
k.ú.Dlouhá Stropnice
RBK 82
Horní Stropnice
k.ú.Konratice
RBK 62
V9
Koridor zásobování vodou
Ee2
Koridor zásobování elektrickou energií
Et1
Ep2
k.ú.Dobrá Voda u Horní Stropnice
Koridor zásobování plynem a teplem
k.ú.Hartunkov
k.ú.Paseky u Horní Stropnice
RBC 547
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
RBC 9
ÚSES
k.ú.Hojná Voda
#
7#
7#
7#
I#
I#
I#
I
k.ú.Šejby
RBK 3080
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
RBC 364
RBC 626
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
RBK 63
s
NBK 170
s
NBK 171
"
J
"
J
"
J
"
J
"
J
"
J
Biocentrum regionální
Biokoridor nadregionální
"
J
RBK 18
k.ú.Staré Hutě u Horní Stropnice
Biocentrum nadregionální
s
s
s
s
s
k.ú.Benešov nad Černou
s
k.ú.Velký Jindřichov
NBC 51
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
s
k.ú.Kuří
7#
7
#
I#
I#
I #
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
Benešov nad Černou
Biokoridor regionální
ASANACE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
k.ú.Lužnice u Pohorské Vsi
A1
Plochy starých zátěží nadmíst. významu navržené k asanaci
POPIS VPS, VPO A ASANAČNÍCH OPATŘENÍ
k.ú.Pivonice u Pohorské Vsi
D71
Kaplice
Malonty
RBC 626
A1
Identifikace veřejně prospěšné stavby
Identifikace veřejně prospěšného opatření
Identifikace asanačního opatření
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:
NBC 79
k.ú.Dolní Příbraní
Pohorská Ves
Označení správního orgánu,
který zásady územního rozvoje vydal:
ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE
Číslo jednací materiálu,
kterým byly předloženy zásady k vydání:
217/ZK/11
Číslo usnesení,
kterým bylo vydání zásad schváleno:
293/2011/ZK-26
Datum vydání:
13. ZÁŘÍ 2011
RBK 66
Datum nabytí účinnosti:
Jméno a příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby pořizovatele
RBK 67
otisk úředního razítka
(pouze na oficiálních výtiscích)
ING. ARCH. RADEK BOČEK
pořizovatel ZÚR, vedoucí metodik
k.ú.Pohoří na Šumavě
NBK 172
RBK 100
RBC 534
Podkladová data:
Správní hranice © ČÚZK, 2010
Mapa RZM50 © ČÚZK, 2009
|
S
VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
A+U DESIGN, spol s r.o.
ing.arch. J. BRŮHA
ing.arch. D. POLCAROVÁ
ing.arch. V. FUČÍK
NOVÁ 1997/24, ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel. 387 436 898, e-mail: [email protected]
VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
ing. H. BUDÍNOVÁ
EKO EKO, spol. s r.o., Č. BUDĚJOVICE
ing. J. KARPYTA
ELENERG, Č. BUDĚJOVICE
ing. M. KRÁL
THERMYON, Č. BUDĚJOVICE
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
OCHRANA PŘÍRODY
ÚSES, PUPFL
ing. L. ZENKL
ZESA, Č. BUDĚJOVICE
ing. P. POPELA
SADOVNICTVÍ, KRAJINÁŘSTVÍ, Č. BUDĚJOVICE
ing. J. WIMMER
WV PROJECTION, Č. BUDĚJOVICE
POŘIZOVATEL:
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A
ASANACÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČÍSLO ZAKÁZKY:
Z/057.2-2007
STUPEŇ:
ZÚR JČK
MĚŘÍTKO
DATUM
1 : 50 000
13.09.2011
ČÍSLO VÝKRESU
ČÍSLO PARÉ
7
1

Podobné dokumenty

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA ing. J. KARPYTA ELENERG, Č. BUDĚJOVICE OCHRANA PŘÍRODY ing. P. POPELA SADOVNICTVÍ, KRAJINÁŘSTVÍ, Č. BUDĚJOVICE

Více

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA Identifikace veřejně prospěšné stavby Identifikace veřejně prospěšného opatření Identifikace asanačního opatření

Více

4B - Geoportál Jihočeského kraje

4B - Geoportál Jihočeského kraje Mapa RZM50 © ČÚZK, 2009

Více

katalog 2015 - Obec Borovnice

katalog 2015 - Obec Borovnice Ledenice, Zborov, Mladošovice, Vrcov, Borovany, Hluboká u Borovan, Třebeč, Dvorec, Olešnice, Buková, Petříkov, Jílovice, Šalmanovice, Kramolín, Hrachoviště, Radostice, Jedovary, Střížov, Staré Hodě...

Více