Kartičky Vašim dětem, které pomáhají

Komentáře

Transkript

Kartičky Vašim dětem, které pomáhají
Katalog Oskola, školní rok 2014/2015
Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy,
dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní
rok 2014/2015.
Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou naše
laminované kartičky a další výukové materiály pod
značkou Oskola - Obrázková škola na trhu v České
republice. V naší nabídce je téměř 400 produktů a
neustále se snažíme nabídku rozšiřovat, doplňovat i
obměňovat a to především podle přání a zájmů Vás našich zákazníků.
Tištěné zalaminované pomůcky využijí děti již od dvou
let, předškoláci, děti mladšího školního věku a děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Kartičky jsou
stejně vhodné pro děti se zdravým vývojem jako pro děti
s různým zdravotním postižením.
Těší nás Váš zájem o náš katalog.
Martina Potschová
majitelka společnosti Oskola s.r.o
Co nového ve školním roce 2014/2015
Výrobcem a předním distributorem se od tohoto
školního roku stává společnost Oskola s.r.o.
Na výrobě kartiček a všech ostatních
laminovaných pomůcek se od června
2014 podílí osoby se zdravotním postižením pracující v chráněné pracovní
dílně, kterou provozuje naše společnost.
Všechny výrobky jsou přehledně rozděleny do deseti kategorií. Zároveň
jsme pro všechny výrobky připravili
nové obaly. Pro každou kategorii výrobků je jedna barevná varianta.
Nabídku jsme obohatili celkem o 50
nových produktů. Mezi ně patří
Strukturované sešity (na obrázku), 8
nových logopedických pomůcek
(především dějové obrázky), nové
kartičky s kolíčky a další pomůcky
pro školáky. Největší novinkou jsou
anglické kartičky (barvy, číslovky,
abeceda a kolíčky) a také Anglický
obrázkový slovníček.
Logopedické pomůcky
6
Obrázkové kartičky
10
Hry a skládačky
14
Předškoláci
20
Český jazyk
24
Matematika
30
Angličtina
34
Aktivní a strukturované učení
38
Komunikace, režimy, schémata
44
Stíratelné sešity
52
8
Dějové obrázky
Dějové obrázky jsou sady několika krátkých příběhů na kartičkách. V rámci logopedických cvičení děti
skládají kartičky za sebe a poté vypráví příběh. Sady rozvíjí představivost, dějovou návaznost, slovní
zásobu, a především podněcují k vyprávění. To vše je důležité pro rozvoj spontánní mluvy, udržení
dějové linie a celkový rozvoj komunikační schopnosti.
Dějové posloupnosti
Pohádkové posloupnosti
24 kartiček
Kód produktu: 24101
Cena: 139 Kč
48 kartiček
Kód produktu: 24102
Cena: 299 Kč
Jak se to stalo
Jak se to dělá
40 kartiček
Kód produktu: 25111
Cena: 129 Kč
20 kartiček
Kód produktu: 25121
Cena: 99 Kč
Vyprávěj podle obrázku 1
Vyprávěj podle obrázku 2
24 kartiček
Kód produktu: 25123
Cena: 99 Kč
32 kartiček
Kód produktu: 25124
Cena: 129 Kč
Vyprávěj podle obrázku 3
Následek děje
40 kartiček
Kód produktu: 25125
Cena: 159 Kč
30 kartiček
Kód produktu: 25128
Cena: 149 Kč
Činnosti během dne
Činnosti během dne
holka
kluk
12 kartiček
Kód produktu: 25126
Cena: 75 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25127
Cena: 75 Kč
Logopedické pomůcky
Slovní zásoba, význam slov
9
Citoslovce jsou nezbytné k tomu, aby děti začaly mluvit. Předložky, Rody podstatných jmen a stejně
tak Řazení podle velikosti a Stupňování přídavných jmen pomáhají při osvojování gramatických
pravidel. Protiklady rozvíjí slovní zásobu a děti pomocí obrázků lépe porozumí významům slov.
Kartičky Generalizace a Slova různého významu umožní dětem poznat, že věci, které se stejně jmenují,
nemusí stejně vypadat.
Citoslovce - zvuky
Citoslovce - zvuky zvířátek
12 kartiček
Kód produktu: 25104
Cena: 69 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25105
Cena: 69 Kč
Předložky
Rody podstatných jmen
16 kartiček
Kód produktu: 25114
Cena: 59 Kč
64 kartiček
Kód produktu: 25115
Cena: 149 Kč
Protiklady s opičkou
Protiklady s piktogramy
18 kartiček
Kód produktu: 25103
Cena: 105 Kč
36 kartiček
Kód produktu: 25110
Cena: 129 Kč
Stupňování
Řazení podle velikosti
přídavných jmen
22 kartiček
Kód produktu: 24119
Cena: 99 Kč
21 kartiček
Kód produktu: 24122
Cena: 99 Kč
Generalizace
Slova různého významu
36 kartiček
Kód produktu: 25118
Cena: 130 Kč
18 kartiček
Kód produktu: 25120
Cena: 59 Kč
Logopedické pomůcky
10
Porozumění řeči, nácvik řeči
Porozumění řeči je součástí rozvoje řeči. Pokud například dítě zná slovo „hrnek“, neznamená to, že umí
odpovědět na otázku „Z čeho se pije?“. Sady porozumění řeči obsahují obrázky a k nim i příslušné
otázky k hlubšímu chápání řeči. Sluchové vnímání neboli odlišení podobně znějících slov je také
nezbytné k rozvoji řeči. Sady Hledej rozdíl, Nesmyslné obrázky a Co kdo dělá slouží k popisování
obrázku a nácviku jednotlivých vět. Všechny tyto kartičky jsou vhodné i k rozvoji slovní zásoby.
Porozumění s piktogramy
Porozumění řeči
36 kartiček
Kód produktu: 25109
Cena: 139 Kč
18 kartiček
Kód produktu: 25107
Cena: 99 Kč
Sluchové vnímání
Hledej rozdíl
36 kartiček
Kód produktu: 25112
Cena: 129 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25130
Cena: 75 Kč
Nesmyslné obrázky
Co kdo dělá
24 kartiček
Kód produktu: 25116
Cena: 119 Kč
40 kartiček
Kód produktu: 25129
Cena: 169 Kč
Oromotorická cvičení
Oromotorická cvičení 2
8 kartiček
Kód produktu: 25107
Cena: 59 Kč
18 kartiček
Kód produktu: 25113
Cena: 89 Kč
Rozlišování hlásek
Jak se vyslovuje hláska
CSZ
21 kartiček
Kód produktu: 25117
Cena: 75 Kč
ČŠŽ
6 kartiček
Kód produktu: 25108
Cena: 29 Kč
Logopedické pomůcky
Trénování výslovnosti
11
Každá sada na trénování
výslovnosti obsahuje 12 nebo 24
kartiček, na kterých jsou obrázky s
problematickou hláskou nebo
skupinou hlásek. V nabídce
všechny hlásky české abecedy.
Výhodný balíček
Trénování výslovnosti
Všechny sady v jednom balíčku
Celkem 384 kartiček
Kód produktu: 20199
Cena: 849 Kč
Produkt
Kód
Kartiček
Cena
Výslovnost hlásky M
25151
12
30 Kč
Výslovnost hlásky B
25152
12
30 Kč
Výslovnost hlásky P
25153
12
30 Kč
Výslovnost hlásky J
25154
12
30 Kč
Výslovnost hlásky K
25155
24
60 Kč
Výslovnost hlásky G
25156
12
30 Kč
Výslovnost hlásky H
25157
12
30 Kč
Výslovnost hlásky CH
25158
12
30 Kč
Výslovnost hlásky V
25159
12
30 Kč
Výslovnost hlásky F
25160
12
30 Kč
Výslovnost hlásky L
25161
24
60 Kč
Výslovnost hlásek Ď Ť Ň
25162
24
60 Kč
Výslovnost hlásek D T N
25163
24
60 Kč
Výslovnost hlásek C Č
25164
24
60 Kč
Výslovnost hlásek S Š
25165
24
60 Kč
Výslovnost hlásek Z Ž
25166
24
60 Kč
Výslovnost hlásek CSZ ČŠŽ
25167
24
60 Kč
Výslovnost hlásek BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 25168
12
30 Kč
Výslovnost hlásky R 1.část
25169
24
60 Kč
Výslovnost hlásky R 2.část
25170
24
60 Kč
Výslovnost hlásky Ř
25171
24
60 Kč
Logopedické pomůcky
12
Naučné kartičky
Naučné kartičky zahrnují 8 níže uvedených témat a mají rozměr 6x6 cm.
Děti s poruchou porozumění či s poruchou autistického spektra mívají problém se orientovat ve více
obrázcích, nerady si prohlížejí knížky a je poměrně těžké zaujmout jejich pozornost. V kartičkách se
mnohem lépe orientují a mohou si je vzít do rukou. Dospělí můžou regulovat jejich počet a dávat dětem
na výběr z libovolného množství obrázků. Slouží k zafixování slov nejprve do pasivní a poté i do
aktivní slovní zásoby. Tyto kartičky jsou vhodné i pro děti bez narušeného vývoje.
Ovoce a zelenina
Zvířata 2
24 kartiček
Kód produktu: 25203
Cena: 69 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25207
Cena: 69 Kč
Dopravní prostředky
Věci v domě
24 kartiček
Kód produktu: 25204
Cena: 69 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25208
Cena: 69 Kč
Povolání
Hudební nástroje
24 kartiček
Kód produktu: 25205
Cena: 69 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25209
Cena: 35 Kč
Zvířata 1
Nářadí
24 kartiček
Kód produktu: 25206
Cena: 69 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25210
Cena: 35 Kč
Obrázkové kartičky
Mini kartičky
Mini kartičky
Kartičky z předchozí stránky lze
zakoupit také ve zmenšené verzi
13
Tip: Pro rozvoj slovní zásoby u dětí s poruchami komunikace lze využít také komunikační kartičky, které jsou
opatřené suchým zipem. V nabídce je celkem 34 témat.
Komunikační kartičky najdete na straně 50-51.
o rozměru 4x4cm.
Ovoce a zelenina
Zvířata 2
24 kartiček
Kód produktu: 25219
Cena: 39 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25223
Cena: 39 Kč
Dopravní prostředky
Věci v domě
24 kartiček
Kód produktu: 25220
Cena: 39 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25224
Cena: 39 Kč
Povolání
Hudební nástroje
24 kartiček
Kód produktu: 25221
Cena: 39 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25225
Cena: 19 Kč
Zvířata 1
Nářadí
24 kartiček
Kód produktu: 25222
Cena: 39 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25226
Cena: 19 Kč
Obrázkové kartičky
14
Třísložkové karty
Každá sada třísložkových karet obsahuje 12 nebo 24 slov. Ke každému
slovu je jedna kartička s obrázkem a slovem, jedna kartička pouze s obrázkem
a jedna kartička pouze se slovem. Kartičky jsou určené k přiřazování slov k
obrázkům a k nácviku globálního čtení. Kartička s obrázkem a slovem může
Kartičky
s anglickými
slovy najdete
na straně 35.
posloužit jako vzor k přiřazování.
Ovoce a zelenina
Zvířata 2
72 kartiček
Kód produktu: 25211
Cena: 165 Kč
72 kartiček
Kód produktu: 25215
Cena: 165 Kč
Dopravní prostředky
Věci v domě
72 kartiček
Kód produktu: 25212
Cena: 165 Kč
72 kartiček
Kód produktu: 25216
Cena: 165 Kč
Povolání
Hudební nástroje
72 kartiček
Kód produktu: 25213
Cena: 165 Kč
36 kartiček
Kód produktu: 25217
Cena: 89 Kč
Zvířata 1
Nářadí
72 kartiček
Kód produktu: 25214
Cena: 165 Kč
36 kartiček
Kód produktu: 25218
Cena: 89 Kč
Obrázkové kartičky
Vzdělávací karty
Emoce
18 kartiček
Kód produktu: 25201
Cena: 69 Kč
15
Tip: Kartičky s emocemi jsou zvlášť
vhodné pro děti s poruchou autistického spektra.
K poznávání emocí máme další dvě
pomůcky:
Komunikační kartičky Emoce
(strana 50 a 51),
Emoční schéma (strana 44)
Tip: Pro rozeznávání ročních
období máme další dvě pomůcky:
Roční období
20 kartiček
Kód produktu: 25253
Cena: 59 Kč
Mláďata zvířátek
22 kartiček
Kód produktu: 25202
Cena: 100 Kč
Skládačka Roční období
(strana 14)
Strukturované karty Roční období
(strana 39)
Tip: Pro poznávání zvířátek doporučujeme další pomůcky:
Zvířátka - strukturované proužky
(strana 41)
Skládačka - hlavy zvířátek
(strana 14)
Obrázkové kartičky
16
Obrázkové skládačky
Obrázkové skládačky rozvíjí u dětí logický úsudek, jemnou motoriku, prostorovou představivost a také
slovní zásobu při pojmenovávání obrázků. Zároveň jsou dobrou průpravou pro budoucí hodiny
geometrie. Skládačky se slovy a se slabikami je navíc možné použít pro všechny metody čtení.
Hlavy zvířátek
Ovoce
36 dílků
24 dílků
Kód produktu:
25351
Cena: 59 Kč
Kód produktu:
25361
Cena: 49 Kč
Tvary 1
Tvary 2
24 dílků
24 dílků
Kód produktu:
25352
Cena: 59 Kč
Kód produktu:
25353
Cena: 59 Kč
Postavičky
Dopravní
18 dílků
prostředky
Kód produktu:
25357
Cena: 59 Kč
48 dílků
Kód produktu:
25358
Cena: 89 Kč
Roční období
21 obrázků
24 dílků
104 dílků
Kód produktu:
25362
Cena: 49 Kč
Kód produktu:
24354
Cena: 149 Kč
Hry a skládačky
Obrázkové skládačky
Skládačka
Skládačka
se slovy 1
se slovy 2
64 dílků
80 dílků
Kód produktu:
24355
Cena: 139 Kč
Kód produktu:
24356
Cena: 139 Kč
Skládačka
Skládačka
se slabikami 1
se slabikami 2
64 dílků
64 dílků
Kód produktu:
24359
Cena: 139 Kč
Kód produktu:
24360
Cena: 139 Kč
17
„Puzzle with words“ nebo-li Skládačku s a anglickými slovy najdete na straně 34.
Skládačky
Skládačky
s předlohou 1
s předlohou 1
48 dílků, 12 předloh
120 dílků, 12 předloh
Kód produktu:
23303
Cena: 99 Kč
Kód produktu:
23304
Cena: 219 Kč
Ke skládání podle předlohy a přikládání stejných obrázků doporučujeme také
Strukturovaný sešit „Začínáme II - Stejné obrázky“ na straně 42.
Hry a skládačky
18
Obrázkové LOTO a domino
Každá z našich her LOTO obsahuje 4 velké karty a 24 kartiček k přiřazení. Velké karty jsou oboustranné, z jedné strany je obrázková předloha, z druhé strany stínová předloha. LOTO spočívá v přiřazování obrázků na velkou kartu. To je samozřejmě nejjednodušší varianta. V dalších variantách hry
každý z hráčů obdrží jednu velkou kartu. Malé kartičky se losují, vždy se přihlásí ten, kdo daný obrázek má a vyhrává hráč , který jako první zaplní svou velkou kartu. Pro procvičení paměti lze malé
kartičky otočit lícem dolů a hráč, který je na tahu vždy otočí jednu kartičku a tu si vezme pouze v
případě, že se hodí na jeho velkou kartu.
Loto s obrázky
Loto se zvířátky
Kód produktu: 21301, Cena: 150 Kč
Kód produktu: 21302, Cena: 150 Kč
Naše výuková domina nejsou tolik jako tradiční hra domino, ale více jako nová zábavná forma poznávání nebo procvičování učiva. Hlavním cílem je přiřazovat dvojice k sobě. Všechny dominové sady v
nabídce (jedná se o obrázková domina, matematiku a češtinu) je možné poskládat do jedné dlouhé
řady za sebe. Může to být úkol pro jednotlivce, ale i pro celou rodinu nebo skupinku ve třídě.
Domino zvířátka
40 kartiček
Kód produktu:
25318
Cena: 89 Kč
Hry a skládačky
Další výuková
domina jsou
na stránce 18-19..
Pexeso, Matematické pexeso
Pexeso u dětí rozvíjí zábavnou formou jejich
aktivní i pasivní slovní zásobu. Napomáhá též
při rozvoji krátkodobé paměti a zrakového rozlišování. Pexesa jsou zalaminovaná, oboustranně
potištěná a mají dlouhou životnost na rozdíl od
papírových pexes.
19
Zvířátka (pexeso)
18 dvojic
Kód produktu: 25307
Cena: 69 Kč
Stíny (pexeso)
Ovoce (pexeso)
12 dvojic
Kód produktu: 25305
Cena: 49 Kč
12 dvojic
Kód produktu: 25308
Cena: 49 Kč
Kolem nás (pexeso)
Abeceda (pexeso)
24 dvojic
Kód produktu: 25306
Cena: 85 Kč
36 dvojic
Kód produktu: 25309
Cena: 89 Kč
Princip hry matematických pexes je stejný jako u klasického pexesa. Dvojice však tvoří
příklady se stejným výsledkem. Kromě hry lze toto pexeso využít k přiřazování.
Matematické pexeso 1
Matematické pexeso 2
18 dvojic
Kód produktu: 25319
Cena: 55 Kč
18 dvojic
Kód produktu: 25320
Cena: 55 Kč
Matematické pexeso 3
Matematické pexeso 4
18 dvojic
Kód produktu: 25321
Cena: 55 Kč
18 dvojic
Kód produktu: 25322
Cena: 55 Kč
Hry a skládačky
20
Matematické domino
Počítání (domino) 50 kartiček
Násobilka 1 (domino) 50 kartiček
Kód produktu: 25310, Cena: 99 Kč
Kód produktu: 25312, Cena: 99 Kč
Příklady (domino) 50 kartiček
Násobilka 2 (domino) 50 kartiček
Kód produktu: 25311, Cena: 99 Kč
Kód produktu: 25313, Cena: 99 Kč
Pro získání početních představ máme další
kartičky na stranách 20 a 22.
Na procvičování násobilky a násobků máme
kartičky na straně 30-31 a kartičky s kolíčky
na straně 33.
Zlomky (domino) 56 kartiček
Kód produktu: 24323, Cena: 119 Kč
Hry a skládačky
A na procvičování zlomků máme kartičky s
kolíčky na straně 32.
Domino s češtinou
Čtení 1 (domino), slova ze 3-4 písmen
21
Čtení 2 (domino), slova z 5-6 písmen
80 kartiček
80 kartiček
Kód produktu: 25316, Cena: 159 Kč
Kód produktu: 25317, Cena: 159 Kč
Pro výuku čtení jsou vhodné také sady kartiček:
Skládání slov, Neúplná slova, Skrytá písmena
z kategorie Český jazyk začínající na straně 24.
Slabiky (domino) 80 kartiček
Abeceda (domino) 54 kartiček
Kód produktu: 25314, Cena: 159 Kč
Kód produktu: 25315, Cena: 119 Kč
Slabiky a totožné obrázky lze nalézt
také na kartičkách sady
„Obrázkové slabiky“ viz. Strana 24
Totožné obrázky „Obrázková abeceda“ lze nalézt v samostatné sadě kartiček na straně 24 a také ve stíratelných
a strukturovaných sešitech.
Hry a skládačky
22
Barvy, tvary, počítání
Sada Barvy a věci kolem nás naučí děti znalosti základních barev a zároveň může rozšířit jejich slovní
zásobu. Pro každou barvu jsou tři různé obrázky.
Sada Nauč se barvičky umožní dětem fixovat si barvu podle jednoho konkrétního obrázku, například
„Zelená jako travička.“
Sada Tvary kolem nás naučí děti rozeznat různé tvary věcí na obrázku. Například „Okno má tvar
čtverce, značka má tvar trojúhelníku a míč má tvar kruhu.“
Nauč se barvičky
Barvy a věci kolem nás
22 kartiček
Kód produktu: 25414
Cena: 49 Kč
33 kartiček
Kód produktu: 25411
Cena: 59 Kč
Tvary kolem nás
20 kartiček
Kód produktu: 25416
Cena: 45 Kč
Podívejte se na strukturované úkoly na
stránkách 38 - 43, ve kterých najdete úlohy
se suchým zipem zaměřené nejen na poznávání barev a tvarů.
Sada Čísla a kostky obsahuje kartičky s barevnými kostkami a puntíky, barevná čísla i černá čísla k
přiřazování. Děti si tak osvojí základní matematické představy.
Sada Spočítej předměty obsahuje 20 kartiček, pro každý počet 1-10 dvě kartičky s různými obrázky.
Čísla a kostky
Spočítej předměty
30 kartiček
Kód produktu: 25419
Cena: 49 Kč
43 kartiček
Kód produktu: 25415
Cena: 49 Kč
Další kartičky na osvojení si matematických představ naleznete na dalších stráně 30..
Předškoláci
Zrakové vnímání
Zrakové vnímání je nezbytné pro
správné čtení i psaní.
Správná schopnost rozlišit od sebe
obrázky, které se liší jen drobnými
detaily, napomáhá při pozdějším
rozlišování písmen.
Včasný rozvoj zrakového vnímání
slouží jako prevence při specifických
poruchách učení.
23
Děti na kartičkách určují :

zda jsou dva obrázky na kartičce stejné (dvojice)

který obrázek v řadě je jiný (řady)

jaký obrázek je na kartičce dvakrát (základní skupiny)

jakých obrázků je na kartičce více (pokročilé skupiny)
Základní dvojice
Pokročilé dvojice
48 kartiček
Kód produktu:
25412
Cena: 79 Kč
48 kartiček
Kód produktu:
25413
Cena: 79 Kč
Základní řady
Pokročilé řady
24 kartiček
Kód produktu:
24403
Cena: 55 Kč
24 kartiček
Kód produktu:
24404
Cena: 55 Kč
Základní skupiny
Pokročilé skupiny
12 kartiček
Kód produktu:
24405
Cena: 39 Kč
12 kartiček
Kód produktu:
24406
Cena: 39 Kč
Předškoláci
24
Kartičky s kolíčky pro předškoláky
Systém s barevnými dřevěnými kolíčky se stává pro děti zajímavý a kromě důležitých znalostí trénuje
také jejich jemnou motoriku.
Kolíčky
a barvy
Kolíčky
a počty
2 kolečka
24 kolíčků
8 koleček
48 kolíčků
Kód produktu:
23401
Cena: 99 Kč
Kód produktu:
23402
Cena: 99 Kč
Počet do 6
Co do řady nepatří
24 kartiček
Kód produktu: 25417
Cena: 115 Kč
30 kartiček
Kód produktu: 24418
Cena: 179 Kč
Počet do 20 najdete
v kategorii Matematika
na straně 32.
Předškoláci
Co do řady nepatří se slovy
najdete v kategorii
Český jazyk na straně 27.
Kartičky s kolíčky pro předškoláky
25
Každá sada obsahuje 20 oboustranných kartiček a 20 malých
barevných kolíčků. Princip tohoto systém spočívá v tom, že má dítě
vyhledat správnou odpověď a přicvaknout na kartičku kolíček
příslušné barvy. Poté, co splní úkol, kartičku otočí a podle barevných
puntíků si může zkontrolovat, zda má úkol správně.
V naší nabídce je vyhledávání jak stejných tak i stínových obrázků.
Jako vyšší stupeň obtížnost nabízíme vyhledávání obrázků v tabulce
podle pozice.
Stejné obrázky
Stínové obrázky
Najdi obrázek
20 kartiček
Kód produktu: 24407
Cena: 185 Kč
20 kartiček
Kód produktu: 24408
Cena: 185 Kč
20 kartiček
Kód produktu: 24409
Cena: 185 Kč
Další zajímavé úkoly s kolíčky najdete v kategoriích:
Český jazyk (strana 26-27)
Matematika (strana 32-33)
Angličtina (strana 36-37)
Předškoláci
Ke kartičkám s kolíčky lze
zakoupit samostatně další
barevné kolíčky pro plné
využití této zábavné formy učení.
26
Abeceda, písmena a slabiky
Velká písmena
34 kartiček
Kód produktu: 25511
Cena: 49 Kč
Obrázková
abeceda
Obrázkové
slabiky
108 kartiček
Kód produktu:
24514
Cena: 185 Kč
160 kartiček
Kód produktu:
24515
Cena: 225 Kč
Slabikování 1
Slabikování 2
155 kartiček
Kód produktu:
24516
Cena: 185 Kč
159 kartiček
Kód produktu:
24517
Cena: 185 Kč
Písmena pro
skládání slov
370 kartiček
Kód produktu: 24512
Cena: 180 Kč
Český jazyk
Tvary písmen
28 kartiček
Kód produktu: 25513
Cena: 180 Kč
Skládání slov
Skládání slov 1
(slova ze 3 písmen)
96 kartiček
Kód produktu: 24520
Cena: 145 Kč
Skládání slov 2
(slova ze 4 písmen)
120 kartiček
Kód produktu: 2452
Cena: 175 Kč
27
Skládání slov 3
(slova z 5 písmen)
144 kartiček
Kód produktu: 2453
Cena: 195 Kč
Skrytá slova obsahují sadu proužků s obrázky a
Skrytá slova 3
(5 písmen)
sadu kartiček s písmenky. Princip spočívá k
přiřazování písmenek k obrázkům podle
24 slov, 120 kartiček
Kód produktu: 22504
Cena: 239 Kč
počátečního písmena. Pokud se zaplní celý
proužek správnými písmeny, vznikne nové slovo.
Skrytá slova na proužku jsou ze 3-7 písmenek.
Skrytá slova 1
(3 písmena)
Skrytá slova 4
(6 písmen)
16 slov, 48 kartiček
Kód produktu: 22502
Cena: 109 Kč
16 slov, 96 kartiček
Kód produktu: 22505
Cena: 239 Kč
Skrytá slova 2
(4 písmena)
Skrytá slova 5
(7 písmen)
24 slov, 96 kartiček
Kód produktu: 22503
Cena: 189 Kč
24 slov, 168 kartiček
Kód produktu: 22506
Cena: 299 Kč
Český jazyk
28
Český jazyk s kolíčky
Každá sada Neúplná slova obsahuje 24 kartiček. Na kartičce je obrázek a neúplné slovo. Děti mají za
úkol vybrat správnou odpověď k doplnění slova a na tuto odpověď umístit kolíček. Po otočení
kartičky si mohou svoji odpověď zkontrolovat. V každé sadě je 6 kolíčků.
Neúplná slova 1
Neúplná slova 3
24 kartiček
Kód produktu: 25528
Cena: 110 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25530
Cena: 110 Kč
Neúplná slova 2
Neúplná slova 4
24 kartiček
Kód produktu: 25529
Cena: 110 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25531
Cena: 110 Kč
Naše sady Kolíčky a pravopis mohou velmi zábavnou formou ulehčit procvičovaní
pravopisných jevů. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit
kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/y . Po otočení kartičky si děti mohou
zkontrolovat správnou odpověď. Sady obsahují 64 kartiček a 16 kolíčků.
Pravopis 1
(znělé a neznělé
souhlásky)
Kód produktu: 24508
Cena: 269 Kč
Pravopis 2
(tvrdé a měkké
slabiky)
Kód produktu: 24509
Cena: 269 Kč
Český jazyk
Pravopis 3
(vyjmenovaná
slova)
Kód produktu: 24510
Cena: 269 Kč
Český jazyk s kolíčky
29
Každá sada Skrytá písmena obsahuje 24 kartiček. Dítě má za úkol rozložit slovo na jednotlivé hlásky
- písmena a umístit kolíček na takovou pozici, aby odpovídala poloze zobrazeného písmenka.
Například ve slově MED a zvýrazněném písmenu D, musí dítě umístit kolíček na třetí pozici.
Rozložení slov na jednotlivé hlásky je důležitým předpokladem pro správné psaní. Sady obsahují
slova ze 3-6 písmen a v každé sadě je 6 kolíčků.
Skrytá písmena 1
Skrytá písmena 3
24 kartiček
Kód produktu: 24532
Cena: 129 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 24534
Cena: 129 Kč
Skrytá písmena 2
Skrytá písmena 4
24 kartiček
Kód produktu: 24533
Cena: 129 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 24535
Cena: 129 Kč
Přeházená
písmena 1
Přeházená
písmena 3
24 kartiček
Kód produktu: 24537
Cena: 179 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 24539
Cena: 179 Kč
Přeházená
písmena 2
Co do řady nepatří pro školáky
40 kartiček
Kód produktu: 24536
Cena: 239 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 24538
Cena: 179 Kč
Český jazyk
30
Výuka čtení
Výukové kartičky na podporu čtení slouží




k rozvoji čtení slabik, slov a vět
na přiřazování slov k obrázkům
k pochopení čteného textu—čtení s porozuměním
aby se čtení mohlo stát i zábavou
Čtení s porozuměním - věci
Čtení s otevřenou
slabikou
75 kartiček
56 kartiček
Kód produktu: 24507
Cena: 99 Kč
Kód produktu: 25523
Cena: 75 Kč
Doplňování vět
Slovesa
Doplňování vět
Podstatná jména
Kód produktu: 25524
Cena: 115 Kč
Kód produktu: 25525
Cena: 115 Kč
Doplňování vět
Předložky
Doplňování vět
Přídavná jména
48 kartiček
48 kartiček
Kód produktu: 25526
Cena: 115 Kč
Kód produktu: 25527
Cena: 115 Kč
48 kartiček
Český jazyk
48 kartiček
Procvičování učiva
31
Děti třídí kartičky podle slovních druhů nebo podle rodů do domečku. V domečku lze kartičky třídit dál, podle druhu nebo vzoru.
Domečky
Vzory podstatných jmen
Domečky
Slovní druhy
3 domečky, 131 kartiček
10 domečků, 230 kartiček
Kód produktu: 21540
Cena: 239 Kč
Kód produktu: 21501
Cena: 279 Kč
Vlak - vyjmenovaná slova
Vlak - měsíce
88 kartiček,
Kód produktu: 25518, Cena: 129 Kč
26 kartiček,
Kód produktu: 25519, Cena: 55 Kč
Český jazyk
32
Čísla a příklady
Čísla 1-20
Čísla 1-100
Čísla 1-1000
20 kartiček
Kód produktu: 25609
Cena: 40 Kč
18 kartiček
Kód produktu: 23603
Cena: 59 Kč
27 kartiček
Kód produktu: 23603
Cena: 109 Kč
Násobilka 1
Násobilka 2
100 kartiček
Kód produktu: 25610
Cena: 135 Kč
100 kartiček
Kód produktu: 25611
Cena: 135 Kč
Dělení 1
Dělení 2
100 kartiček
Kód produktu: 25612
Cena: 135 Kč
100 kartiček
Kód produktu: 25613
Cena: 135 Kč
Násobilka a dělení umožní dětem lepší a zábavnější procvičování násobení a dělení. Kartičky s
násobky poslouží i ke snadnějšímu zapamatování
a zafixování těchto čísel.
Matematika
K procvičování násobilky a jejích
násobků jsou vhodné i domečky a
kartičky s kolíčky, které najdete na
následujících stranách.
Procvičování učiva
Do domečků s rozklady čísel děti doplňují příklady podle počtu puntíků.
V domečku s číslem 10 do řádku se čtyřmi puntíky je potřeba doplnit příklad (4+6).
Do domečků s násobilkou děti doplňují násobky podle příkladů. Každý domeček má 10 řádků.
Domečky
Rozklady čísel
18 domečků, 81 kartiček
Kód produktu: 22601
Cena: 239 Kč
Domečky
Násobilka
10 domečků, 100 kartiček
Kód produktu: 22601
Cena: 239 Kč
V nabídce také domečky na procvičování učiva Českého jazyka:
Slovní druhy
Vzory podstatných jmen
(strana XX)
Matematika
33
34
Matematika s kolíčky
Porovnání čísel má
jednoduchý princip. Je
potřeba doplnit správné
znaménko do barevného
rámečku a to tak, že se
kolíčkem příslušné barvy
označí daný znak na spodní
straně kartičky. U
porovnávání čísel s obrázky
se navíc označují počty
předmětů v rámečcích.
Porovnávání čísel
(čísla 1-100)
30 kartiček, 15 kolíčků
Kód produktu: 25616
Cena: 189 Kč
Porovnání čísel
s obrázky
(příklady do 100 bez
přechodu přes 10)
20 kartiček, 12 kolíčků
Kód produktu: 24615
Cena: 199 Kč
Počet do dvaceti má zcela
jednoduchý úkol - přiřadit
počtu správné číslo.
Znázornění zlomků obsahuje
na každé kartičce 4 různě
barevné zlomky a 4
výsledky. Úkolem je přiřadit
Počet do 20
40 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 25614
Cena: 115 Kč
správný výsledek a označit
Znázornění zlomků
ho barevným kolíčkem podle
20 kartiček, 20 kolíčků
Kód produktu: 24617
Cena: 185 Kč
barvy zlomku.
Matematika
Matematika s kolíčky
35
Příklady s kolíčky se stanou
ještě zábavnějšími. Jsou zde
čtyři příklady v barevných
rámečcích, pro každý z nich
je jeden barevný kolíček,
který stačí přiřadit ke
správné odpovědi. Když dítě
kartičku otočí, může si
zkontrolovat správnost
odpovědi.
Sčítání a odčítání 1
(příklady do 20)
20 kartiček, 20 kolíčků
Kód produktu: 24605
Cena: 185 Kč
Sčítání a odčítání 2
(příklady do 100 bez
přechodu přes 10)
20 kartiček, 20 kolíčků
Kód produktu: 24606
Cena: 185 Kč
Sčítání a odčítání 3
(příklady do 100 s
přechodem přes 10)
Násobení a dělení 1
(násobení a dělení
čísly 1-5)
Násobení a dělení 2
(násobení a dělení
čísly 5-10)
20 kartiček, 20 kolíčků
Kód produktu: 24607
Cena: 185 Kč
20 kartiček, 20 kolíčků
Kód produktu: 24608
Cena: 185 Kč
20 kartiček, 20 kolíčků
Kód produktu: 24610
Cena: 185 Kč
Matematika
36
Anglické kartičky a obrázkový slovníček
Anglický obrázkový slovníček
English vocabulary
 více jak 30 kategorií obrázků
 má 15 listů a 30 pevných zalaminovaných stran
 má pevnou kroužkovou vazbu
 má praktický formát A5
 na začátku má přehledný obsah kategorií
 obsahuje více jak 500 roztříděných obrázků
Slovníček je určen všem dětem, které se učí anglicky.
Kód produktu: 20042
Cena: 255 Kč
Puzzle with words 1
Puzzle with words 2
64 kartiček
Kód produktu: 24763
Cena: 139 Kč
80 kartiček
Kód produktu: 24764
Cena: 139 Kč
English numbers
English colours
English alphabet
60 kartiček
Kód produktu: 25709
Cena: 110 Kč
30 kartiček
Kód produktu: 25710
Cena: 65 Kč
78 kartiček
Kód produktu: 25711
Cena: 180 Kč
Angličtina
Anglické obrázkové kartičky
37
Anglické obrázkové kartičky zahrnují 8 níže
uvedených témat a mají rozměr 6x6 cm.
Kartičky jsou vhodné pro děti všech věkových
kategorií, které se učí anglicky.
Kartičky s českými slovy (třísložkové
karty) a kartičky pouze s obrázky
naleznete na stranách 10-12.
Fruit and vegetables
Animals 2
24 kartiček
Kód produktu: 25727
Cena: 75 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25731
Cena: 75 Kč
Means of transport
Things in the house
24 kartiček
Kód produktu: 25728
Cena: 75 Kč
24 kartiček
Kód produktu: 25732
Cena: 75 Kč
Profession
Musical instrument
24 kartiček
Kód produktu: 25729
Cena: 75 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25733
Cena: 35 Kč
Animals 1
Tools
24 kartiček
Kód produktu: 25730
Cena: 75 Kč
12 kartiček
Kód produktu: 25734
Cena: 35 Kč
Angličtina
38
Angličtina s kolíčky
What does not belong there neboli Co do řady nepatří je
velice jednoduchý princip úkolu. Děti mají za úkol přečíst
si slova na kartičce a kolíčkem označit jedno, které do
řady nepatří.
What does not belong there
40 kartiček, 8 kolíčků
Kód produktu: 24701
Cena: 239 Kč
Co do řady nepatří s českými slovy
naleznete na straně 27.
Co do řady nepatří s obrázky
naleznete na straně 22.
Každá sada Hidden letters neboli Skrytá písmena obsahuje 24 kartiček. Dítě má za úkol rozložit slovo
na jednotlivé písmena - písmena a umístit kolíček na takovou pozici, aby odpovídala poloze
zobrazeného písmenka. Například ve slově postel (BED) a zvýrazněném písmenu D, musí dítě umístit
kolíček na třetí pozici.
Hidden letters 1
Hidden letters 2
Hidden letters 3
24 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 24703
Cena: 135 Kč
24 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 24704
Cena: 135 Kč
24 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 24705
Cena: 135 Kč
Skrytá slova s českými slovy naleznete na straně 27.
Angličtina
Angličtina s kolíčky
39
Incomplete words neboli Neúplná slova je velice
jednoduchý princip úkolu. Úkolem je doplnit do
vynechaného slova chybějící písmena nebo skupinu
písmen. Tato sada je velice vhodná k procvičení anglické
gramatiky.
Incomplete words
24 kartiček, 8 kolíčků
Kód produktu: 25702
Cena: 129 Kč
Neúplná slova s českými slovy
naleznete na straně 26.
Každá sada Jumbled letters neboli Přeházená písmena obsahuje 24 kartiček. Dítě má za úkol poskládat
z uvedených písmen nějaké slovo. Musí to být jedno ze slov, která jsou zobrazena na kartičce
prostřednictvím obrázku. Toto slovo dítě označí kolíčkem. Z druhé strany je možné zkontrolovat si
odpověď.
Jumbled letters 1
Jumbled letters 2
Jumbled letters 3
24 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 24706
Cena: 179 Kč
24 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 24707
Cena: 179 Kč
24 kartiček, 6 kolíčků
Kód produktu: 24708
Cena: 179 Kč
Přeházená písmena s českými slovy naleznete na straně 27.
Angličtina
40
Dřevěné krabice
Krabice s pěti přihrádkami a krabice na třídění jsou určené zejména pro výuku dětí s autismem,
poruchou porozumění řeči, mentálním či jiným postižením, a to proto, že utváří možnost práci
strukturovat a ctít základní princip zleva doprava a shora dolů.
Struktura dá vše jasně najevo a jakmile se děti ve struktuře zorientují zvýší se jejich samostatnost,
schopnost porozumění instrukcím a získají nové znalosti i schopnosti.
Krabice s pěti přihrádkami
možnost vložení obrázků,
kartiček, reálných předmětů,
jedna velká přihrádka vlevo,
4 malé přihrádky vpravo
Kód produktu: 20901
Cena: 420 Kč
Krabice na třídění
možnost vložení obrázků, kartiček,
reálných předmětů,
nastavitelné vyjímatelné přepážky,
až 6 svislých přihrádek
Kód produktu: 20902
Cena: 420 Kč
Krabice na ukládání kartiček
Tato krabice je určena pro
uschování různých sad kartiček, vč.
kolíčků, gumiček aj.
Má dřevěné víko a je velice
praktická.
Kód produktu: 20940
Cena: 499 Kč
Aktivní učení
Strukturované karty
41
Strukturované karty umožní dětem získat základní znalosti a dovednosti jednoduchou a přehlednou
formou. Jedná se o několik velkých karet a menší kartičky na přiřazování. Úkolem je třídit kartičky na
velké karty. Je možné regulovat počet tříděných skupin.
Základní barvy
Pokročilé barvy
4 velké karty
20 kartiček
Kód produktu: 23819
Cena: 159 Kč
6 velkých karet
24 kartiček
Kód produktu: 23820
Cena: 219 Kč
Základní počty
Nadřazená slova
6 velkých karet
27 kartiček
Kód produktu: 23821
Cena: 199 Kč
6 velkých karet
24 kartiček
Kód produktu: 23822
Cena: 169 Kč
Roční období
Naše smysly
4 velké karty
16 kartiček
Kód produktu: 23823
Cena: 129 Kč
5 velkých karet
20 kartiček
Kód produktu: 23828
Cena: 179 Kč
Dům a jeho části
Suroviny a materiály
6 velkých karet
24 kartiček
Kód produktu: 23824
Cena: 169 Kč
4 velké karty
20 kartiček
Kód produktu: 23825
Cena: 139 Kč
Povolání
Zvířátka a tvary
8 velkých karet
32 kartiček
Kód produktu: 23826
Cena: 229 Kč
4 velké karty
16 tvarů
Kód produktu: 23827
Cena: 179 Kč
Aktivní učení
42
Strukturované proužky
Strukturované proužky nabízí naprosto jednoduchou formou úkoly s obrázky, barvami a tvary.
Tato jednoduchá forma u dětí rozvíjí vnímání barev a tvarů, představivost, fantazii, slovní zásobu i
jemnou motoriku.
Barevné oblečení
Kód produktu: 22801, Cena: 40 Kč
Barevné příbory
Kód produktu: 22802, Cena: 40 Kč
Pastelky a obrázky
Kód produktu: 22803, Cena: 40 Kč
Počítání jablíček
Kód produktu: 22804, Cena: 40 Kč
Barevné tvary
Kód produktu: 22805, Cena: 40 Kč
Stínové obrázky
Kód produktu: 22806, Cena: 40 Kč
Podřazené slovo
Kód produktu: 22807, Cena: 40 Kč
Stínové tvary
Kód produktu: 22809, Cena: 40 Kč
Aktivní učení
Strukturované proužky
Barevné kytičky
Kód produktu: 22810, Cena: 40 Kč
Malý velký zajíc
Kód produktu: 22811, Cena: 40 Kč
Barevné kostky
Kód produktu: 22812, Cena: 40 Kč
Vláček s čísly
Kód produktu: 22813, Cena: 40 Kč
Zvířátka - kde bydlí
Kód produktu: 22814, Cena: 40 Kč
Zvířátka - co jí
Kód produktu: 22815, Cena: 40 Kč
Zvířátka - co nám dávají
Kód produktu: 22816, Cena: 40 Kč
Dopravní prostředky - kam patří
Kód produktu: 22817, Cena: 40 Kč
Dvojice obrázků
Kód produktu: 22808, Cena: 40 Kč
Počasí - co si obléknu
Kód produktu: 22818, Cena: 40 Kč
Aktivní učení
43
44
Strukturované sešity
Začínáme I - Skládáme obrázky
Začínáme II - Stejné obrázky
8 stran, 21 tvarů
8 stran, 40 kartiček
Kód produktu: 21831, Cena: 259 Kč
Kód produktu: 21832, Cena: 359 Kč
Začínáme III - Stejné obrázky
Pozice obrázků
8 stran, 32 kartiček
8 stran, 68 kartiček
Kód produktu: 21833, Cena: 299 Kč
Kód produktu: 21834, Cena: 399 Kč
Aktivní učení
Strukturované sešity
Úkoly s piktogramy
Řady, barvy a tvary
8 stran, 80 kartiček
8 stran, 89 kartiček
Kód produktu: 21835, Cena: 449 Kč
Kód produktu: 21836, Cena: 449 Kč
Abeceda
Číslice a počítání
8 stran, 108 kartiček
8 stran, 63 kartiček
Kód produktu: 21837, Cena: 449 Kč
Kód produktu: 21838, Cena: 399 Kč
Aktivní učení
45
46
Aktivní schémata
Emoční schéma holka
Emoční schéma kluk
Kód produktu: 21908, Cena: 70 Kč
Kód produktu: 21909, Cena: 70 Kč
Oblékací postava holka
Oblékací postava kluk
Kód produktu: 21910, Cena: 249 Kč
Kód produktu: 21911, Cena: 249 Kč
Tvoření obsahuje celkem 74 kartiček a možnost
složení až padesáti různých jednoduchý vět.
Toto schéma používá kartičky „Co kdo dělá“,
které naleznete samostatně na straně 8.
Tvoření vět
Kód produktu: 22939, Cena: 349 Kč
Struktura
Procesuální schémata
Oblékání, 2 proužky, 48 kartiček
Hygiena, 4 proužky, 24 kartiček
Kód produktu: 22914, Cena: 229 Kč
Kód produktu: 22915, Cena: 159 Kč
Návštěva lékaře, 1 proužek, 24 kartiček
Nakupovat, 1 proužek, 12 kartiček
Kód produktu: 22916, Cena: 119 Kč
Kód produktu: 22917, Cena: 89 Kč
47
Procesuální schémata využívají stejné sady
piktogramů jako systém náhradní komunikace.
Proto lze procesuální schémata doplnit o kartičky náhradní komunikace nebo naopak.
Systém náhradní komunikace najdete
na straně 50-51.
Jídlo, 4 proužky, 48 kartiček
Kód produktu: 22918, Cena: 249 Kč
Struktura
48
Režimy na suchý zip
 díky režimům děti přesně ví, co je čeká následující hodinu, den či týden
 nabízíme kartičky i příslušné tabule
 u denního režimu můžete volit mezi malými kartičkami (4x4) a velkými kartičkami (6x6)
 na tabuli pro týdenní režim lze umístit pouze
malé kartičky (4x4)
 kartičky v režimu je možné zvýraznit prostřednictvím průhledných rámečků a šipek
 pokud některá činnost z režimu vypadne, je možné na kartičku umístit průhledný křížek
 v každé sadě kartiček pro denní/týdenní režim je
šipka, rámeček a křížek po 1ks
 šipky, rámečky i křížky lze dokoupit také samostatně
Kód
Produkt
Cena
20901
Tabule na týdenní režim
390 Kč
20904
Tabule na denní režim
330 Kč
24919
Týdenní režim
355 Kč
24920
Týdenní režim - rozšíření
385 Kč
24921
Denní režim - malé
135 Kč
24922
Denní režim - rozšíření - malé
99 Kč
24923
Školní režim - malé
135 Kč
24924
Denní režim - velké
159 Kč
24925
Denní režim - rozšíření
125 Kč
24926
Školní režim - velké
159 Kč
35976
Rámečky - malé
39 Kč
35977
Rámečky - velké
39 Kč
35978
Křížky - malé
39 Kč
35979
Křížky - velké
39 Kč
35980
Šipky
39 Kč
Struktura
Režimy s magnetem
49
 kartičky jsou opatřeny magnetky, lze je proto umístit na




příslušné tabule, ale i na jiný magnetický povrch, např. na
lednici
na velkou magnetickou tabuli lze umístit kartičky z denního
režimu v kombinaci s jinými magnetickými kartičkami nebo
magnetickými obrázky.
na tabuli pro denní režim lze umístit malé (4x4 cm) i velké
kartičky (6x6 cm)
tabule na týdenní režim má sedm barevně odlišených pruhů
pro všechny dny v týdnu. Barvy jsou totožné s kartičkami
pro jednotlivé dny.
k magnetickým kartičkám jsou v nabídce průhledné magnetické rámečky, průhledné křížky a šipky pro zvýraznění
činností v režimech
Kód
Produkt
Cena
20905
Bílá magnetická tabule
450 Kč
20906
Mag. tabule na týdenní režim
540 Kč
20907
Mag. tabule na denní režim
370 Kč
24927
Týdenní režim
355 Kč
24928
Týdenní režim - rozšíření
385 Kč
24929
Denní režim - malé
135 Kč
24930
Denní režim, rozšíření—malé
99 Kč
24931
Školní režim - malé
135 Kč
24932
Denní režim - velké
159 Kč
24933
Denní režim - rozšíření - velké
125 Kč
24934
Školní režim - velké
195 Kč
35981
Rámečky - malé (4 ks)
39 Kč
35982
Rámečky - velké (4 ks)
39 Kč
35983
Křížky - malé (4 ks)
39 Kč
35984
Křížky - velké (4 ks)
39 Kč
35985
Šipky (4 ks)
39 Kč
Struktura
50
Motivace, Obrazová schémata
Školní činnosti,
plnění úkolu
proužek + 12 kartiček
Kód produktu: 22913
Cena: 59 Kč
Smajlíci, plnění úkolu
proužek + 10 kartiček
Kód produktu: 22912
Cena: 59 Kč
Pokud děti nechtějí pracovat—učit se, je třeba je
k učení motivovat. Za každý splněný, popř.
správně splněný úkol dítě obdrží usměvavého
smajlíka a za nesplněný, popř. špatně splněný
úkol dítě obdrží mračouna.
Název
Kód
Cena
Usměvaví smajlíci
25935
39 Kč
Mix smajlíků
25936
39 Kč
Usměvaví smajlíci - magnetické
25937
95 Kč
Mix smajlíků - magnetické
25938
95 Kč
Mytí rukou
Mytí zubů
Toaleta
Kód produktu: 20051
Cena: 15 Kč
Kód produktu: 20052
Cena: 15 Kč
Kód produktu: 20053
Cena: 20 Kč
Struktura
Náhradní komunikace
Obrázkový komunikační slovníček
 více jak 30 kategorií obrázků
 má 15 listů a 30 pevných zalaminovaných stran
 má pevnou kroužkovou vazbu
 má praktický formát A5
 na začátku má přehledný obsah kategorií
 obsahuje více jak 500 roztříděných piktogramů
Slovníček je určen zejména dětem s narušenou
komunikační schopností. Pomáhá s výbavností slov a
rozšiřuje slovní zásobu.
Cena: 255 Kč
Kód produktu: 20041
Anglický obrázkový slovníček najdete
na straně 34.
Název produktu
Kód
Cena
Komunikační kniha malá (formát A5)
30901
299 Kč
Komunikační kniha velká (formát A4)
30902
399 Kč
List do malé komunikační knihy (A5),
barva: žlutá, červená, modrá, zelená, oranžová
30903
50 Kč
List do velké komunikační knihy (A4),
barva: žlutá, červená, modrá, zelená, oranžová
30904
65 Kč
Malý komunikační proužek,
barva: žlutá, červená, modrá, zelená
30905
15 Kč
Velký komunikační proužek,
barva: žlutá, červená, modrá, zelená
30906
20 Kč
Struktura
51
52
Malé komunikační kartičky
Kód
Produkt
Cena
Kód
Produkt
Cena
35942
Jídlo 
179 Kč
35959
Pro nejmenší
29 Kč
35943
Pití 
45 Kč
35960
Prázdniny a dovole- 110 Kč
35944
Pochutiny 
55 Kč
35961
Svátky
125 Kč
35945
Ovoce a zelenina  75 Kč
35962
Doprava
59 Kč
35946
Činnosti 
119 Kč
35963
Zvířata
169 Kč
35947
Místa
125 Kč
35964
Emoce
39 Kč
35948
Osoby
110 Kč
35965
Rok a čas
59 Kč
35949
Slovesa
149 Kč
35966
Počasí
45 Kč
35950
Oblečení 
129 Kč
35967
Měsíce
49 Kč
35951
Naše tělo 
65 Kč
35968
Dny v týdnu
35 Kč
35952
Zdraví a nemoc 
69 Kč
35969
Vlastnosti
139 Kč
35953
Hygiena 
119 Kč
35970
Barvy
49 Kč
35954
Tvoření vět
29 Kč
35971
Čísla
45 Kč
35955
Mohu a nesmím
39 Kč
35956
Doma 
145 Kč
35972
Hračky a výtvarné
potřeby
79 Kč
35957
Venku a sport
125 Kč
35973
Školní potřeby
79 Kč
35958
Věci
75 Kč
35974
Školní předměty
59 Kč
35975
Hodiny
49 Kč
10 nejpoužívanějších sad, které jsou
vhodné pro začátky s alternativní komunikací, je označeno 
Struktura
Velké komunikační kartičky
53
Kód
Produkt
Cena
Kód
Produkt
Cena
34907
Jídlo 
219 Kč
34924
Pro nejmenší
35 Kč
34908
Pití 
55 Kč
34925
Prázdniny a dovole- 135 Kč
34909
Pochutiny 
69 Kč
34910
34926
Svátky
149 Kč
34911
Ovoce a zelenina  89 Kč
Činnosti 
145 Kč
34927
Doprava
75 Kč
34928
Zvířata
210 Kč
34912
Místa
149 Kč
34929
Emoce
45 Kč
34913
Osoby
129 Kč
35030
Rok a čas
69 Kč
34914
Slovesa
189 Kč
35031
Počasí
49 Kč
34915
Oblečení 
149 Kč
35032
Měsíce
59 Kč
34916
Naše tělo 
85 Kč
35033
Dny v týdnu
39 Kč
34917
Zdraví a nemoc 
89 Kč
35034
Vlastnosti
169 Kč
34918
Hygiena 
145 Kč
35035
Barvy
55 Kč
34919
Tvoření vět
35 Kč
35036
Čísla
49 Kč
34920
34921
34922
Mohu a nesmím
Doma 
Venku a sport
45 Kč
175 Kč
35037
Hračky a výtvarné
potřeby
89 Kč
149 Kč
35038
Školní potřeby
75 Kč
34923
Věci
89 Kč
35039
Školní předměty
75 Kč
35040
Hodiny
59 Kč
Nadřazené kartičky
(nadpisy do komunikačních knih)
10 nejpoužívanějších sad, které jsou
vhodné pro začátky s alternativní komunikací, je označeno 
Celkem 37 kartiček (6x4 cm)
Kód produktu: 34941
Cena: 175 Kč
Struktura
54
Stíratelné pracovní sešity
Stíratelné sešity slouží jako první průprava ke kreslení a psaní. Všechna cvičení uvolňují zápěstí, do
sešitu jde psát opakovaně, nepovedené kresby lze setřít, a proto děti nemusí mít strach z neúspěchu.
V nabídce je celkem 15 různých sešitů rozdělených podle druhu:
 Základy písmen (pr ůpr ava ke psaní)
 Učíme se psát (obtahování písmen s obr ázky)
 Grafomotorická cvičení (základní a nejjednodušší cvičení)
 Dokreslovačky (nácvik vlastní kr esby)
 Hrátky s fixou (r ůzná zábavná cvičení ke kr eslení a uvolnění zápěstí)
Základy písmen
Psací písmo
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20011
Cena: 115 Kč
Základy písmen
Hůlkové písmo
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20012
Cena: 115 Kč
Učíme se psát
Psací písmo
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20014
Cena: 115 Kč
Sešity a knihy
Stíratelné pracovní sešity
Učíme se psát
Hůlkové písmo
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20014
Cena: 115 Kč
Učíme se psát
Číslice
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20015
Cena: 115 Kč
Grafomotorická
cvičení
Zvířátka
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20016
Cena: 115 Kč
Grafomotorická
cvičení
Auta a vlaky
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20011
Cena: 115 Kč
Sešity a knihy
55
56
Stíratelné pracovní sešity
Grafomotorická
cvičení
Klauni
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20018
Cena: 115 Kč
Dokreslovačky
Půlka obrázku
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20019
Cena: 115 Kč
Dokreslovačky
Co chybí
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20012
Cena: 115 Kč
Hrátky s fixou
Kreslení a psaní
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20021
Cena: 115 Kč
Sešity a knihy
Stíratelné pracovní sešity
Hrátky s fixou
Kreslíme tvary
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20022
Cena: 115 Kč
Hrátky s fixou
Cestičky
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20023
Cena: 115 Kč
Hrátky s fixou
Bludiště
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20024
Cena: 115 Kč
Hrátky s fixou
Jednotahy
8 stíratelných stránek
Kód produktu: 20025
Cena: 115 Kč
Sešity a knihy
57
„Kartičky Vašim dětem, které pomáhají“
Kartičky pomáhají Vašim dětem a zároveň se na výrobě podílí osoby
se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně
Oskola s.r.o.
(výrobce pomůcek)
IČ: 02683059, DIČ: CZ02683059
Lidická 1875/40, 60200 Brno
Kontakty:
[email protected]
545 218 653
Nabídka uvedená v katalogu (včetně cen)
je platná od 1.8.2014 do 31.7.2015
Za tiskové chyby neručíme.
© OSKOLA s.r.o.
2014
Katalog produktů společnosti OSKOLA s.r.o.
pro školní rok 2014/2015

Podobné dokumenty

Poznejte Evropu! – brožura a vzdělávací on

Poznejte Evropu! – brožura a vzdělávací on Zařazení osob, událostí a změn do správného časového období (s. 19–29); používání dat a slovní zásoby odpovídající dané době (s. 19–29); povědomí o smýšlení, postojích a zkušenostech lidí v minulos...

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Oromotorikou se začínají zabývat logopedi, ale i učitelky v mateřských školách, což je pro děti s touto poruchou nesmírný přínos. Bohužel vede stále dlouhá cesta k diagnostikování praxie. Většinou ...

Více

Miroslav Drábek toner 2 493,00 155388 Dictum sro předpl. školství 1

Miroslav Drábek toner 2 493,00 155388 Dictum sro předpl. školství 1 předpl. školství pracovní sešity Mat tonery ochr. prac. pomůcky geodesky - matematika toner kopírka nářadí "Dílny 2015" ESF demontáž hydrantu spotřeba el. energie 10/15 telefony 10/15 kancel, hyg. ...

Více

Listopad

Listopad OBZOR, výrobní družstvo Zlín PH-tonery s.r.o. Oskola s.r.o. Bonita Group Service s.r.o. Bonita Group Service s.r.o. Hynek Vaníček

Více

EUROPEAN CHAMPION CLUBS CUP FOR JUNIORS

EUROPEAN CHAMPION CLUBS CUP FOR JUNIORS jsem rád, že na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu Pod Palackého vrchem mohu přivítat ty nejlepší mladé atlety z celého kontinentu na Evropském šampionátu juniorských družstev nejvyšší skupi...

Více