Lions Eye - Tyflokabinet České Budějovice, ops

Komentáře

Transkript

Lions Eye - Tyflokabinet České Budějovice, ops
Lions Eye
projekt screeningového vyšetření zraku dětí
České Budějovice
Pokyny pro Mateřské školy
1.
Mateřská škola informuje rodiče dětí o projektu Lions Eye a důležitosti zrakového
vyšetření.
2.
V den měření zajistí vhodné prostory pro měření a následné vyhodnocení protokolů.
Vhodné je vyčlenit jednu třídu, kde lze vytvořit šero (např. pomocí žaluzií) a kde budou
postupně měřeny děti ze všech tříd.
3.
V den měření připraví (ve dvojím vyhotovení) seznam dětí, který bude obsahovat:
- jméno, příjmení (pro identifikaci na protokolu o měření)
- datum narození (z důvodu nastavení přístroje)
- podpis zákonného zástupce dítěte (jako projev souhlasu s měřením)
4.
V připraveném prostoru budou dva dětské stolky a 3 dětské židle. V dosahu musí být i el.
zásuvka a prodlužovací přívod pro napájení třech přístrojů.
5.
Učitelé přivedou do připraveného prostoru vždy celou třídu a podle dodaného seznamu
budou děti postupně u stolku měřeny.
6.
Po změření posledního dítěte budou všechny protokoly předány prostřednictvím
pracovníků Mateřské školy zákonným zástupcům dětí.
7.
Protokol o měření je podkladem pro dětského lékaře, který eventuálně rozhodne o dalším
postupu, např. doporučení do přímé péče očního lékaře.
Preventivní vyšetření zraku dětí je součástí správné péče o vývoj dítěte
Lions Club České Budějovice je součástí mezinárodního humanitárního hnutí na podporu prevence
a léčby zrakového postižení.
Více informací získáte na webu LC České Budějovice: http://www.lionsclub-cb.cz
nebo na telefonním čísle 721 344 962

Podobné dokumenty

Lions Eye - Týden sociálních služeb

Lions Eye - Týden sociálních služeb V rámci tohoto projektu bude screeningové vyšetření zraku prováděno: přímo v mateřských školách v Českých Budějovicích, a to u všech dětí ambulantně, na základě doporučení dětského lékaře nebo na v...

Více