Projekt GLOBE

Komentáře

Transkript

Projekt GLOBE
Projekt GLOBE
O programu GLOBE a dalších ekologických aktivitách
Program GLOBE probíhá na našem gymnáziu v rámci Ekologického semináře již od roku 1997.
Jedná se o dlouhodobý, celosvětový projekt, koordinovaný Sdružením pro ekologickou výchovu
TEREZA. Projekt je zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni.
Studenti z 105 zemí světa provádějí pravidelná měření stavu životního prostředí v okolí své
školy, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze ve Washingtonu. Data jsou
využívána pro ověřování vědeckých hypotéz a sledování globálních změn. Zpracovaná data
jsou přístupná všem lidem na celém světě na adrese www.globe.gov. Garantem zpracování
výsledků je NASA.
Studenti provádějí měření v následujících oblastech:
- meteorologie – každodenní měření teplot, srážek (množství, pH), sledování oblačnosti
- hydrologie – čtrnáctidenní měření kvality vody v Dobrovodském potoce (teplota, pH,
průhlednost, vodivost, koncentrace dusičnanů, dusitanů, rozpuštěného kyslíku)
- biometrie – 4x ročně sledování stavu lesního porostu poblíž sídliště Máj
(fotodokumentace, výška, tloušťka stromů, druhové složení vegetace, pokryvnost korunového a
bylinného patra)
- ozón - v roce 2003 nás poctila svou návštěvou Dr.Margharet Pippin a Dr. Irene Ladd, z
americké NASA, která předala našemu gymnáziu, jako jedné z dvanácti škol v ČR, přístroj na
měření přízemního ozónu.
Každodenní měření vede studenty k pečlivé, systematické práci, která je každoročně
oceňována diplomem za pravidelné odesílání dat.
Stalo se krásnou tradicí, že každý rok pořádá jedna z aktivních škol, zapojených do projektu,
GLOBE Games (GG). Setkávají se zde studenti i pedagogové – vyměňují si zkušenosti s
programem a soutěží v dovednostech a znalostech, potřebných pro získávání, vyhodnocování a
interpretaci naměřených dat.
V těchto soutěžích zaznamenala naše škola četné úspěchy na republikové i mezinárodní
úrovni:
2002 –Mezinárodní GG v Norském Vangu - mezinárodní soutěžní skupina složená ze studentů
z Norska, Estonska, Finska a ze 4 studentů naší školy obsadila 1. místo
2003 – VI. GG v Karviné – 3. místo ve smíšené kategorii
2004 – VII. GG v Broumov-Bylnice – 1. místo v kategorii 13-15 let
2005 – VIII.GG + 1. Evropské GG v České Třebové – 1. místo v kategorii 13-15 let
1/2
Projekt GLOBE
2006 – letos se chystáme na GG do Bánova
V souvislosti s naší prací na zmiňovaných projektech jsme se zúčastnili několika výzkumných a
poznávacích expedic pořádaných sdružením Tereza – do Chorvatska, na Etnu, na Slovensko.
Nedílnou součástí ekologického semináře je participace i na dalších projektech, koordinovaných
sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA. (Již čtvrtým rokem jsme zapojeni do projektu
Ozón - zjišťování přízemní koncentrace ozónu pomocí kultivarů tabáku Bel-B a Bel-W3)
Seminář je dále obohacen o tematicky zaměřené projekty Ekologického sdružení Cassiopeia
(Fish banks, Řeka čaruje a další).
2/2