Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo

Transkript

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary
Autor: Markéta Volková
Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_TEST 6 LEKCE_ E2
Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
Tematická oblast: Německý jazyk pro 1. - 3. ROČNÍK SOU
Datum tvorby: 10. 10. 2012
Datum ověření: 6. 11. 2012
Klíčové slovo: Gramatika 6. lekce
Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. - 3. ročníku učebního oboru elektrikář/truhlář,
slouží k opakování dané látky. Žáci si procvičí výukové téma Gramatika 6. lekce.
CITACE:
POUŽITÉ ZDROJE: Slovní zásoba z učebnice – Německy od Adama I. do 6. lekce
POUŽITÁ LITERATURA: Drahomíra Kettnerová-Lea Tesařová: Německy od Adama
první díl 1A,B Nakladatelství Fraus 1999, ISBN 80-7238-033-8
Test 6.l.
1. Doplň člen určitý, neurčitý nebo žádný.
1. Hier sind ______ Kinder. _______ Kinder stören hier sehr
2. Hier ist _______Mädchen. Woher kommt ________ Mädchen? ______ kommt aus Schweiz.
3. Hier fotografiert ________ Frau. _______ Frau möchte uns auch fotografieren.
4. Hier wohnt _________ Mann. Was ist _______ Mann von Beruf. Er ist Lehrer.
2. Doplň přivlastňovací zájmeno.
1. wir und _________ Kinder
2. er und __________Mutter
3. ihr und _________Rentnerin
4. du und __________ Großvater
5.Sie und ________ Eltern
6. sie und ________ Jung
7. ich und ________ Sohn
8. Paul und Eva _________ Tochter
3. Doplň text.
Beruf
Tochter
Familie
Sohn
lernen
Schule
Kinder
Das ist aber schönes Foto. Ja, das ist meine _________________.
Und das sind unsere ___________. Wir haben einen _______________
und ein____________. Sie sind sehr fleißig. Sie ____________ nämlich
sehr gut. Ihre Mutter ist Lehrerin von______________. Sie lernt in der ________________.
4. Převeď věty do záporu.
1. Er erzählt gut. Seine Freundin fotografiert auch gut.
2. Meine Eltern sind schon alt. Sie sind Rentner.
3. Der Taxifahrer ist sehr sympathisch. Er arbeitet heute.
5.Napiš číslovky slovem.
33 _______________________________
12 _______________________________
24 _______________________________
17 _____________________________
Klíč
Test 6.l.
Celkem 33 bodů
1. Doplň člen určitý, neurčitý nebo žádný.
1. Hier sind 0
Kinder. Die Kinder stören hier sehr
2. Hier ist ein
Mädchen. Woher kommt das Mädchen? Das kommt aus Schweiz.
3. Hier fotografiert eine Frau. die
Frau möchte uns auch fotografieren.
4. Hier wohnt ein
Mann. Was ist der
Mann von Beruf. Er ist Lehrer.
9 bodů
2. Doplň přivlastňovací zájmeno.
1. wir und unsere Kinder
2. er und seine Mutter
3. ihr und eure Rentnerin
4. du und dein Großvater
5.Sie und Ihre Eltern
6. sie und ihr Jung
7. ich und mein Sohn
8. Paul und Eva ihre Tochter
8 bodů
3. Doplň text.
Beruf
Tochter
Familie
Sohn
lernen
Schule
Das ist aber schönes Foto. Ja, das ist meine Familie.
Und das sind unsere Kinder. Wir haben einen Sohn
und eine Tochter. Sie sind sehr fleißig. Sie lernen nämlich
sehr gut. Ihre Mutter ist Lehrerin von Beruf. Sie lernt in der Schule.
Kinder
6 bodů
4. Převeď věty do záporu.
1. Er erzählt gut. Seine Freundin fotografiert auch gut.
Er erzählt nicht gut. Seine Freundin fotografiert nicht auch gut.
2. Meine Eltern sind schon alt. Sie sind Rentner.
Meine Eltern sind nicht schon alt. Sie sind nicht Rentner.
3. Der Taxifahrer ist sehr sympathisch. Er arbeitet heute.
Der Taxifahrer ist nicht sehr sympathisch. Er arbeitet nicht heute.
6 bodů
5. Napiš číslovky slovem.
33 ___dreiunddreißig
12 ___zwölf
24 ___vierundzwanzig
17 ___siebzehn
4 body