Mycology News - Mycology Research Laboratories

Transkript

Mycology News - Mycology Research Laboratories
Mycology News
Mykologické novinky
1. svazek, číslo 1
€1.45 $1.75 £1.20 Kč 10,00
Vítejte v prvním vydání „Mykologických novinek“, bulletinu věnovaném rozšiřování
informací o klinickém využití produktů houbové výživy. Přinášejí Vám ho Výzkumné
mykologické laboratoře (Mycology Research Laboratories Ltd. - MRL), které byly
založeny v dubnu roku 1997 za účelem vývoje dietetických mykologických přípravků.
Podrobněji se zaměříme na houbu Cordyceps sinensis (dongchong xiacao).
Jaké je současné využití mykologických produktů ve výživě?
V Číně byly houby dlouho uctívané jako taoistické
byliny dlouhověkosti a silné adaptogeny. V posledních
letech se vybrané mykologické produkty dostávají do
popředí v oblastech léčení rakovinových onemocnění,
a to zejména v Číně a Japonsku. Stále více se prosazují
i jako doplněk výživy u osob s oslabenou imunitou.
Japonští onkologové věří, že mykologická imunoterapie
stimuluje hostitelem zprostředkované imunitní reakce,
které podporují zničení rakovinových buněk
pacientovým vlastním imunitním systémem.
Japonští lékaři proto běžně předepisují doplňky stravy
založené na houbách, aby doplnili západní
protirakovinové postupy. Extrakt Krestin z jedné takové
houby – outovky (Coriolus versicolor), byl po několik
let jedním z nejprodávanějších farmaceutických
produktů v celém Japonsku.
Co je teoretickým základem imunoterapie?
Podle profesora Goro Chihara z Teikyoské univerzity
by se nemělo léčení rakovinových a infekčních
onemocnění výhradně opírat pouze o cytocidní
chemoterapeutika nebo o imunoterapeutické prostředky,
ale měly by se zvýšit také přirozené obranné
mechanismy hostitele.
V tomto ohledu je třeba se snažit o zvýšení nebo
obnovení schopnosti hostitele reagovat na bioaktivní
látky (jako jsou lymfokiny nebo cytokiny) stimulací
dozrávání, dělení či rozmnožování buněk, které jsou
důležité pro obranné mechanismy hostitele.(1) Látky,
které posilují tyto obranné mechanismy hostitele,
označuje jako „umocňovatele obrany hostitele“ (Host
Defence Potentiators - HDPs)(2).
Látky jako Interleukin-2 (IL-2) nebo Faktor nádorové
nekrózy (Tumour Necrosis Factor – TNF) nejsou
kategorizovány jako HDPs. Jejich působení je obecně
lokalizované, není obzvláště selektivní a jejich poločas
rozpadu v lidském těle je krátký.
Lentinan získaný z houby shiitake (Lentinus edodes)
a Krestin získaný z outovky (Coriolus versicolor) byly
identifikovány jako HDPs(3).
Nedávno byla ve Francii schválena imunostimulace
spojená s antiretrovirální terapií pro léčbu pacientů
s oslabenou imunitou spolu s vydáním dočasného
certifikátu pro Chironový imunostimulant, Macrolin
(aldesleukin/interleukin-2) 4.5 UM.(4) Toto bylo poprvé,
kdy se na Západě využila imunostimulace ve spojení
s antiretrovirální léčbou u infekce HIV.(5)
Poznámky:
(1)
Medical Aspects of Lentinan Isolated From Lentinus Edodes
(Berk.) Sign. by Goro Chihara – Biotechnology Research Centre,
Teikyo University, Nogawa 907, Miyamae-Ku, Kawasaki 213,
Japan. Mushroom Biology and Mushroom Products. Page 237.
Proceedings of the Second International Conference – University
Park, Pensylvania, June 9.12, 1996, Edited by D.J.Royce.
(2)
Ibid, kapitola 27
(3)
Ibid, str. 238
(4)
SCRIP-World Pharmaceutical News, No 2473, September 7th,
1999, str. 3.
(5)
Ibid, str.3.
Outkovka (Coriolus versicolor) rostoucí ve volné přírodě.
MRL - Novinky z mykologie č. 1, strana 1
www.pragon.cz
Jaké výzkumy zaměřené na houby byly provedeny v oblasti podpory
imunity?
V Japonsku je již dávno velmi dobře zavedeno
využívání mykologických produktů včetně maitake,
ganodermy, outovky a shiitake na podporu imunity.
Přesto však existuje potřeba dalších vysoce kvalitních
výzkumů i na Západě, aby se účinek mykologických
produktů na podporu imunity plně pochopil a potvrdil.
Ve dvou předešlých studiích bylo zjištěno, že
doplňková výživa outovkou (Coriolus versicolor)
podporuje imunitní funkce u HIV pozitivních
pacientů. Studie byly provedeny v Anglii a Itálii a byly
prezentovány na 10. Mezinárodním kongresu
imunologie sliznic v Amsterdamu 28. června 1999.
Obě studie měly malý rozsah vzorků, proto bylo
rozhodnuto, že se provedou další nutné pokusy, aby se
prokázal účinek doplňkové výživy outovkou na
imunitní systém HIV pozitivních pacientů. Předběžné
výsledky však byly slibné; John Tindall je prezentoval
v roce 1999 na Middleesexské univerzitě.
Další informace o outovce a jejím dávkování naleznete na stránkách
kongresu Houbové výživy a léčivých hub:
http://www.phytochemistry.freeserve.co.uk/mushroom/mush2.htm.
Aplikace mykologie ve veterinářské oblasti
Počáteční pokusy naznačují, že outkovka (Coriolus
versicolor) může být velice prospěšná i ve
veterinární péči o kočky a psi.
Předběžné zprávy veterinářů z Velké Británie, kteří
outovku zkušebně používají na psech a kočkách
s různými nádory (včetně osteosarkomu, karcinomu
dlaždicových buněk a tumoru štítné žlázy),
naznačují, že u těchto zvířat nastalo výrazné zlepšení v
energii, duševní pohodě, chuti do jídla a v kvalitě
života.
Z předběžných údajů je zřejmé, že outkovka nabízí
praktikům příležitost minimalizovat utrpení chronicky
nemocných zvířat v terminálním stádiu a skýtá jejich
majitelům útěchu v pozitivním zapojení se do
dlouhodobé péče o své domácí mazlíčky.
ZAMĚŘENO NA HOUBU – dongchongxiacao (Cordyceps sinensis)
(výňatek z knihy Medicinal Mushrooms od Christophera Hobbse,
Interweave Press, 1986)
byla vyhrazena pouze pro použití v rámci císařského
paláce.
Imunostimulační houby mají dlouhou historii používání
v léčbě i prevenci. Díky svým posilujícím účinkům se
stejně tak dlouho používají i jako sexuální
povzbuzovadla. Nejtypičtější zástupce takového
použití je housenice čínská (Cordyceps sinensis).
Studie na zvířatech ukázaly její regulační účinek na
hladinu tuků v krvi, i na zvýšení spermatogeneze
u myší a králíků. Klinické studie u lidí potvrdily
jeho význam v léčbě mužské sexuální dysfunkce.
V čínštině se jmenuje dongchong xiacao (v překladu
„v zimě brouk, v létě tráva“). Tato unikátní houba roste
v přírodě jako parazit na larvách můr Lepidoptera.
Plodnice hůlkovitého tvaru se na nich objevují na jaře.
Housenice roste na vysokohorských pastvinách ve
výškách nad 3000 metrů a sbírá se v době letního
slunovratu předtím, než roztaje poslední sníh.
Dongchong xiacao si již dávno drží v čínské
farmakologii výjimečné postavení. Housenice byla
odjakživa považovaná za tonikum par excellence na
vážnou vyčerpanost i oslabení a schopnost léčit
„impotenci a poluce s bolestmi v bedrech
a kolenou“. Byla velmi drahocenná a tak vzácná, že
MRL - Novinky z mykologie č. 1, strana 2
Malcolm Clark, jeden ze zakladatelů společnosti MRL, při terénním
sběru mycélia autentického Cordyceps sinensis v Himalájích blízko
nepálsko-tibetských hranic.
www.pragon.cz
V jednom klinickém pokusu byla dávka 1 g denně
podávána 155 pacientům se sexuální hypofunkcí po 40
dní, přičemž 46 pacientů bylo znovu schopných
normálního sexuálního života a 64,15 % vykazovalo
zlepšení proti 31,57 % léčených placebem. U těchto
pacientů bylo zaznamenáno zvýšení hladin 17-
hydroxykortikosteroidů a 17-ketosteroidů. (Yang et
al, 1985)
V dnešní Číně se housenice (Cordyceps sinensis)
pravidelně používá na regulaci a podporu gonád a
dále jako tonikum plic a ledvin. Rovněž se používá
specificky na nadměrnou únavu, dlouhotrvající
kašel, impotenci, debilitu a anémii. Kromě toho je
známá také jako protiastmatický a protirakovinový
činitel.
Kvůli schopnosti posilovat plíce byla housenice
pravidelně používána jako součást tréninkového
režimu
čínských
atletů
„Maovy
armády“
překonávajících rekordy a obzvlášť se doporučuje
jako doplněk stravy u starších osob, u kterých je
považována za stejně účinnou jako ženšen.
Společnost MRL pěstuje housenici (Cordyceps
sinensis) s ověřovanou pravostí na přírodních
neživočišních substrátech, a činí ji tak dostupnou za
přijatelnou cenu širokému okruhu spotřebitelů.
Dokumentace stanoviště a růstových podmínek housenice
(Cordyceps sinensis) panem Clarkem v Nepálu.
Kde mohu najít více informací o houbové výživě?
1. Medicinal Mushrooms, An Exploration of Tradition, Healing & Culture („Houby, průzkum tradice, léčení
a kultury“) od Christophera Hobbse, L.Ac, Interweave Press Inc.
2. The Scientific Rediscovery of Ancient Chinese Herbal Medicine („Vědecké znovuobjevení starověké
čínské bylinné medicíny“): Cordyceps sinensis – 1. část od Jia-Shi Zhu, M.D., PhD., George M.Halperna,
M.D., PhD., a Kennetha Jonesa. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Vol (4), číslo 3,
1998, str. 289-303 Mary Ann Liebert, Inc.
3. Sborník Prvního ročního sympózia o houbové výživě konaného 2.června 1999 na Univerzitě Middlesex,
http://www.phytochemistry.freeserve.co.uk
Jaké houbové produkty společnost MRL vyrábí?
Značka
Čeština
Japonština
Čínština
Coriolus
MRL
Latina
Coriolus versicolor
outkovka pestrá
synonyma:
Polyporus versicolor,
Trametes versicolor
Kawaratake
yunzhi 云芝
Cordyceps
MRL
housenice čínská
Cordyceps sinensis
Tochukaso
dongchongxiacao
冬虫夏草
Ganoderma
MRL
lesklokorka čínská
Ganoderma lucidum
Reishi
lingzhi 灵芝
MRL - Novinky z mykologie č. 1, strana 3
Balení
90 tablet
á 500 mg
biomasy
www.pragon.cz
Jak se vyrábějí produkty společnosti MRL?
Společnost Mycology Research Laboratories Ltd.
(Mykologické výzkumné laboratoře – MRL) využívá na
kultivaci vybraných druhů rozdílných hub v Kalifornii
patentovanou japonskou výrobní technologii. Druhy
byly vybrány kvůli celkové bioaktivitě a stabilitě
(pravosti). Kultivační proces je v souladu se zákonem
Kalifornie O organických potravinách z roku 1990.
MRL-mykologické produkty nejsou extrakty, místo
toho obsahují podhoubí i zárodky (mladé plodnice)
dané houby kultivované v biomasu na jedlém, sterilním
DOVOZCE A VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUTOR
PRAGON s.r.o.
(autoklávovaném) substrátu. Kvalitní certifikovaný
kultivační proces zajišťuje, že biomasa není
kontaminována jinými houbami ani bakteriemi a že
nejsou přítomny ani pesticidy či těžké kovy.
Po kultivaci se biomasa vysouší, rozemele na prášek
a tabletuje podle standardů farmaceutického průmyslu
„Správné výrobní praxe – GMP“ v licencovaném
farmaceutickém závodě Essential Nutrition Ltd.,
Brough, East Yorkshire, Velká Británie.
© 1999 by Mycology Laboratories Research Ltd.
Pro komentáře a doporučení můžete kontaktovat editory:
Williama Aherna <[email protected]> a Martina Powella
<[email protected]>
telefon: 728 845360, fax: 266 710 580
www.pragon.cz, [email protected]
České vydání
© PRAGON s.r.o., 2007
1. vydání
VÁŠ PRODEJCE
PODPŮRNÝCH IMUNONUTRIČNÍCH HUB PRO ZDRAVOU VÝŽIVU:
MRL - Novinky z mykologie č. 1, strana 4
www.pragon.cz

Podobné dokumenty

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii.

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Historie terapeutického použití monoklonálních protilátek v onkologii Po objevení protilátek v roce 1890 Emilem von Behringem byl záhy rozpoznán jejich potenciální i praktický terapeutický význam c...

Více

Třapatka nachová (Echinacea purpurea)

Třapatka nachová (Echinacea purpurea) Pokud kupujete Echinacei v obchodě, tak Vám většinou nabídnou přípravky ze tři nejrozšířenějších druhů: E. pallida, E. purpurea a E. angustifolia. Ale je vhodné vybrat si určitý druh, protože i kdy...

Více

zde

zde důležitý a širší projekt než jejich účast na politice. Stoupenci strany se snaží pomáhat lidem v obtížných situacích, při povodních či po zemětřesení. Prohlašují to za svoji náboženskou povinnost a...

Více

Cordyceps

Cordyceps 11. Inhibitive Effect of Cordyceps sinensis on Experimental Hepatic Fibrosis and its Possible Mechanism“ Liu YK, Shen W. Department of Gastroenterology, The Second Affiliated Hospital, Chongqing Un...

Více

Mycology News - Mycology Research Laboratories

Mycology News - Mycology Research Laboratories patentovanou japonskou výrobní technologii. Druhy byly vybrány kvůli celkové bioaktivitě a stabilitě (pravosti). Kultivační proces je v souladu se zákonem Kalifornie O organických potravinách z rok...

Více

Velký anglicko - český slovník (výběr výrazů)

Velký anglicko - český slovník (výběr výrazů) (Pokud je v poznámce uveden PSJ , jedná se o webovou verzi slovníku na adrese: http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php, a výraz neobsahuje PSJ , ale Databáze lexikálního archivu – kartotéka)

Více