Songs of lonely whale

Transkript

Songs of lonely whale
Songs of lonely whale
Petr Šafařı́k
1
Vzpomı́nky
Vı́dal jsem ji — měla dlouhé vlasy,
úsměv svůj rozdávala všem,
uloupit jı́ aspoň kousek jejı́ krásy,
na noc jı́ mı́t byl pro mnohého sen.
Věřil jsem, věřil jsem,
že se jednou pro ni vrátı́m,
netušil, netušil, že svý šance brzy ztratı́m, netušil.
Jen málo dnů já mohl být vedle nı́,
tiše krást a nemuset se bát,
v oblacı́ch byl a než se rozednı́,
já zůstal sám na zastávce stát.
Vzpomı́nek pár a čtyři fotky rozmazaný,
marnosti dı́l a smutek ve mě zbyl,
z konopı́ dým mi vrátı́ chvı́le dávný,
když jsem tehdy u jejı́ch dveřı́ zazvonil.
Věřil jsem, věřil jsem,
že se jednou pro ni vrátı́m
netušil, netušil, že svý šance brzy ztratı́m, netušil.
I miss you
I know by now
that you’ll arrive
By the time
I stop waiting
I miss you
but I haven’t met you yet.
And if you believe in dreams
or what is more important. . .
That the dream can come true
I miss you
You are gorgeous
but I haven’t met you yet.
Neomlouvám se
Neomlouvám se, neomlouvám se, neomlouvám se.
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
se za to, co jsem Ti řekl.
se za to, co Ti řeknu.
se za to, co jsem Ti napsal.
se za to, co Ti pı́šu.
se, neomlouvám se, neomlouvám se.
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
se za to, jaký jsem byl.
se za to, čı́m jsem ted’.
se za to, co budu.
se, neomlouvám se, neomlouvám se.
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
se za to, že jsem Tě miloval.
se za to, že Tě stále miluji.
se za to, že na Tebe nechci zapomenout.
se, neomlouvám se, neomlouvám se.
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
se za to, že si pamatuji jen půlku svého života.
se za to, že čtvrtinu života jsem strávil s Tebou.
se za to, že jsi stále ve mně.
se, neomlouvám se, neomlouvám se.
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
Neomlouvám
se za to, jsem Ti nikdy nenapsal dlouhý dopis.
se za to, že jsem Ti nikdy nenapsal báseň.
se za to, že tato je prvnı́.
se za to, že je i poslednı́.
se, neomlouvám se, neomlouvám se.
Neomlouvám se.
Neomlouvám se.
Neomlouvám se.
Omlouvám se jen za to, že se neomlouvám.

Podobné dokumenty

Martin Hruška manažer divize Office, Microsoft ČR

Martin Hruška manažer divize Office, Microsoft ČR jim strategickou pozornost, mají o čtvrtinu tvrtinu lepší výsledky než ostatní v

Více

Abecednı seznam Atakjsemzu˚stalsám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Abecednı seznam Atakjsemzu˚stalsám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 R.: To se přece nedělá chtı́t vı́c než dá se dát To nenı́ fér hrát podle vlastnı́ch pravidel To nenı́ fér chtı́t jı́t když je čas spát A chce se létat, létat i bez křı́del 3.: Pak js...

Více

gvi , da . nu , lle ě o š nicoeooo / te ž e š oeaa š f . ut

gvi , da . nu , lle ě o š nicoeooo / te ž e š oeaa š f . ut „Máte někdo hlad?“ Křı́žový J vytáhl z kapsy kus ovocného koláče. Ukázalo se, že hlad majı́ všichni, a Křı́žový J s obratnostı́ varietnı́ho kouzelnı́ka vytáhl z kapsy těch koláču...

Více

Spina, Spencer aj. Úvod do islamu I

Spina, Spencer aj. Úvod do islamu I v"emo$né nástrahy! Jestli$e se v"ak kajícn* obrátí, budou dodr$ovat modlitbu a dávat almu$nu, nechte je jít cestou jejich, v$dy. B/h je v*ru odpou"t*jící, slitovn%. Proto$e byl zjeven pozd*ji v Moh...

Více

Greatest Hit

Greatest Hit at’ se tou vzpomínkou vzbudí! Měsíčku, nezhasni, nezhasni! Měsíčku, nezhasni!

Více