NEWSLETTER - Expozice času

Transkript

NEWSLETTER - Expozice času
NEWSLETTER
Expozice času
30. vydání říjen 2014
FOTO MĚSÍCE
Foto: DS Foto Šternberk
Ve čtvrtek 25. září se v Expozici
času uskutečnila vernisáž výstavy
O zločinech a trestech ve městě
Šternberku aneb Z Malého šternberského pitavalu. Výstava mapuje
historii raně novověkých zločinů ve
městě, přináší konkrétní případy
provinilců, vycházející z tzv. smolné knihy, a také několik dobových
artefaktů (palečnice, pouta, lýtkovnice apod.). Na vernisáži proběhl
rovněž křest knihy autorů libreta
k výstavě. Více informací naleznete
na straně 2.
(alf)
Říjen nabízí Univerzitu 3. věku i Dámský klub
V říjnu nabídne Expozice času kromě stálých výstav Virtuální Univerzitu 3. věku, Dámský klub, koncert
a vernisáž krátkodobé výstavy.
Virtuální Univerzita 3. věku: univerzita, která proběhne v Expozici
času již pošesté, je určena všem
zájemcům nad 50 let a držitelům
průkazu ZTP. Šestidílný kurz na
téma Michelangelo Buonarroti začíná ve čtvrtek 2. října v 10 hodin ve
2. patře budovy na ČSA 19, další
lekce se pak budou konat každých
14 dní na stejném místě.
Jednotlivé výukové hodiny probíhají formou promítání přednášek
na plátno; studenti následně rozšiřují své znalosti přes internet. Cena
kurzu je 390 korun, přihlášky si lze
vyzvednout v Expozici času. Garantem akce je Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
výstava k výročí sboru: v letošním roce si Pěvecký sbor Šternberk připomíná 40. výročí od svého
založení. Oslavy započnou 6. října
v 17 hodin vernisáží výstavy o historii i současnosti sboru v prostorách Expozice času. Výstava pak
potrvá do 21. listopadu 2014.
Během vernisáže zazpívá sbor
několik písní jako malou pozvánku
na výroční koncert, který se bude
konat letos 22. listopadu v 18 hodin v kapli Vincentina.
Dámský klub: po letní pauze se
do Expozice času vrací oblíbený
Dámský klub, určený ženám každého věku. Tentokrát se účastnice sejdou v úterý 21. října v 18 hodin,
aby se dozvěděly, jak „přežít“ ve
zdraví nadcházející podzimní období. Chybět nebude ani inspirace
na podzimní dekorace do bytu a
o pomyslnou třešničku na dortu
se postará olomoucký Elancé boutique, který ukáže, jak může vypadat podzimní šatník... Vstupné činí
50 korun.
dechovka: vystoupení dechovky
Šternberanka se uskuteční v neděli
26. října od 15 hodin. Šternberanku doprovodí duo Jamajka. (alf)
30. vydání říjen 2014
Hledání času: Mikuláš Koperník a Tycho Brahe
Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 
Znáte dobrý vtip nebo se kreslením anekdot zabýváte? Podělte se
o své dílo s ostatními a pošlete ho
na [email protected]
Tycho BRAHE (1546–1601):
Planetární soustava.
Dánský astronom Tycho Brahe vybudoval na ostrově Hven moderní observatoř. Podle jejího vzoru
vytvořil v Praze na dvoře císaře
Rudolfa II. společně s J. Keplerem
astronomické středisko světového
významu. Brahe zformoval kompromisní soustavu, kombinaci geo- a
heliocentrické, v níž Slunce obíhalo
kolem Země a ostatní planety obíhaly kolem Slunce. Prováděl celou
řadu poměrně přesných astronomických pozorování, které sloužily
J. Keplerovi jako podklad k výpočtům planetárních drah.
Tycho Brahe je pochován v Týnském chrámu na Staroměstském
náměstí v Praze. Na kameni z červeného mramoru je Tycho Brahe
zobrazen jako rytíř v brnění, který
v jedné ruce drží meč a druhou se
opírá o globus. Nad kamenem je
dlouhý latinský nápis, který dánského učence oslavuje jako „nejdůmyslnějšího vynálezce a nejštědřejšího
strůjce nástrojů hvězdářských“.
„Raději býti než se zdáti.“
Tycho Brahe
zdroj: Createam
T. Brahe
vesmíru překonal až italský filozof
Giordano Bruno a kruhové dráhy
planet zaměnil za eliptické Johannes Kepler.
„Matematika je psána pro matematiky.“
Mikuláš Koperník
M. Koperník
Mikuláš KOPERNÍK (1473–1543):
Slunce uprostřed.
V roce 1514 umístil polský kněz,
matematik, astronom a lékař Mikuláš Koperník Slunce do středu
svého kosmologického modelu a
planety nechal obíhat kolem něj po
kružnicích. Popřel tím do té doby
uznávanou Ptolemaiovu geocentrickou teorii a vytvořil teorii soustavy heliocentrické, ve které koná
Země oběžný pohyb kolem Slunce,
a navíc se otáčí kolem vlastní osy.
Své poznatky shrnul v díle O obězích sfér nebeských šest knih.
Po Koperníkově smrti trvalo ještě plných sto let, než byl heliocentrický systém církví přijat. Koperník
ještě předpokládal, že vesmír je
konečný, v jeho středu je Slunce
a dráhy nebeských těles jsou kruhové. Jeho předpoklad konečného
Výstava mapuje historii zločinů
dokončení ze strany 1
Autory libreta jsou Jiří Fiala (bohemista, historik a univerzitní profesor) a Miroslav Koudela (historik a
archivář Státního okresního archivu Olomouc).
Již zmíněná Smolná kniha města Šternberka dokládá historii raně
novověkého hrdelního práva, soudnictví a kriminality ve Šternberku
a okolí. Tento vzácný exponát byl
k vidění od 25. do 28. září a nyní je
již zpět ve Státním okresním archivu
Olomouc; na výstavě můžete spatřit jeho repliku. V knize je zaznamenáno celkem 85 právních kauz,
z toho 43 hrdelních případů pro-
jednávaných městským soudem ve
Šternberku v letech 1628–1735.
Animační koutek: pro děti bude
připraven zábavný program v čarodějnickém koutku, kde na ně bude
čekat třeba míchání lektvarů...
Otevírací doba: výstavu můžete
zhlédnout ve stejnou dobu jako
samotnou Expozici času, tedy denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin (od května do září do 17:00).
Výstava O zločinech a trestech ve
městě Šternberku potrvá až do září
roku 2015.
Vstupné: dospělí zaplatí za vstup
20 korun, děti a senioři nad 65 let
mají vstupné za 10 korun.
(alf)
Expozice času Šternberk
ČSA 19, 785 01 Šternberk
Kontakty: [email protected] | +420 587 571 278 | www.expozicecasu.cz
vydala Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace v říjnu 2014, 30. vydání

Podobné dokumenty