Redox rovnice

Transkript

Redox rovnice
Zadání:
Je možné, že sem – tam se vloudila chyba. Prosím o jejich najití a splnění
oznamovací povinnosti :-)!!! S díky na rtech a s vděčností srdci Váš K.V.
1. HgS + O2 –> Hg + SO2
2. BaO + O2 –> BaO2
3. PbS + O2 –> PbO + SO2
4. HI + H2SO4 –> I2 + H2S + H2O
5. BiCl3 + SnCl2 –> Bi + SnCl4
6. HgCl2 + SnCl2 –> Hg2Cl2 + SnCl4
7. Hg2Cl2 + SnCl2 –> Hg + SnCl4
8. FeCl3 + H2S –> FeCl2 + S + HCl
9. I2 + H2S –> HI + S
10. Se + Cl2 + H2O –> H2SeO3 + HCl
11. HClO + Br2 + H2O –> HBrO3 + HCl
12. I2 + Cl2 + H2O –> HIO3 + HCl
13. As2O3 + Br2 + H2O –> H3AsO4 + HBr
14. NH3 + Br2 –> N2 + HBr
15. HCl + MnO2 –> MnCl2 + Cl2 + H2O
16. MnO2 + KBr + H2SO4 –> MnSO4 + Br2 + K2SO4
17. KI + CuSO4 –> CuI + I2 + K2SO4
18. HI + HBrO3 –> I2 + H2O + HBr
19. HIO3 + FeSO4 + H2SO4 –> I2 + Fe2(SO4)3 + H2O
20. KIO3 + SO2 + H2O –> K2SO4 + I2 + H2SO4
21. H2SO3 + I2 + H2O –> H2SO4 + HI
22. KClO3 + KI + H2SO4 –> K2SO4 + KCl + I2 + H2O
23. H2SO3 + HClO4 –> HCl + H2SO4
24. HIO3 + CO –> CO2 + I2 + H2O
25. Cu + H2SO4 –> CuSO4 + SO2 + H2O
26. C + H2SO4 –> CO2 + SO2 + H2O
27. HNO3 + H2 –> NH3 + H2O
28. HNO3 + H2 –> NH2OH + H2 O
29. HNO3 + H2 –> H2 N2 O2 + H2 O
30. Cu + HNO3 –> Cu(NO3)2 + NO + H2O
31. Cr2O3 + KNO3 + KOH –> K2CrO4 + H2O + KNO2
32. O2 + H2S –> H2O + SO2
33. AsH3 + O2 –> H2O + As2O3
34. NH3 + O2 –> H2O + N2
35. NH3 + Cl2 –> NH4Cl + N2
36. FeCl3 + H2S –> FeCl2 + S + HCl
37. Ti + HNO3 + HCl –> TiCl4 + NO + H2O
38. NH3 + O2 –> NO + H2O
39. NH3 + CuO –> Cu + N2 + H2O
40. Zn + NaOH + NaNO3 –> Na2ZnO2 + NH3 + H2O
Řešení:
1. HgS + O2 –> Hg + SO2
2. 2BaO + O2 –> 2BaO2
3. 2PbS + 3O2 –> 2PbO +2SO2
4. 4HI + 1H2SO4 –>2 I2 + H2S + 4H2O
5. 2BiCl3 + 3SnCl2 –> 2Bi + 3SnCl4
6 . 2 HgCl2 + SnCl2 –> Hg2Cl2 + SnCl4
7. Hg2Cl2 + SnCl2 –> 2 Hg + SnCl4
8. 2 FeCl3 + H2S –> 2 FeCl2 + S + 2 HCl
9. I2 + H2S –> 2HI + S
10. Se + 2 Cl2 +3 H2O –> H2SeO3 +4 HCl
11. 5 HClO + Br2 + H2O –>2 HBrO3 + 5 HCl
12. I2 + 5 Cl2 + 6 H2O –> 2 HIO3 + 10 HCl
13. As2O3 +2 Br2 +5 H2O –> 2 H3AsO4 + 4 HBr
14. 2 NH3 + 3 Br2 –>1 N2 + 6 HBr
15. 4 HCl + MnO2 –> MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
16. MnO2 + 2 KBr + 2 H2SO4 –> MnSO4 + Br2 + K2SO4 + 2 H2O
17. 4 KI + 2 CuSO4 –> 2 CuI + I2 +2 K2SO4
18. 6 HI + HBrO3 –> 3 I2 + 3 H2O + HBr
19. 2 HIO3 + 10 FeSO4 + 5 H2SO4 –> I2 + 5 Fe2(SO4)3 + 6 H2O
20. 2 KIO3 +5 SO2 + 4 H2O –> K2SO4 + I2 + 4 H2SO4
21. H2SO3 + I2 + H2O –> H2SO4 + 2HI
22. KClO3 + 6 KI +3 H2 SO4 –>3 K2SO4 + KCl + I2 +3 H2O
23. 4H2SO3 + HClO4 –> HCl + 4 H2 SO4
24. 2HIO3 + 5CO –> 5CO2 + I2 + H2O
25. Cu + 2H2SO4 –> CuSO4 + SO2 + 2H2O
26. C + 2H2SO4 –> CO2 + 2SO2 +2H2O
27. HNO3 + 4H2 –> NH3 + 3H2O
28. HNO3 + 4H2 –> NH2OH + 2H2O
29. 2HNO3 + 4H2 –> H2N2O2 + 4H2O
30. Cu + 4HNO3 –> Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O
31. Cr2O3 + 3 KNO3 + 4 KOH –> 2 K2CrO4 + 2 H2O + 3 KNO2
32. 3 O2 + 2 H2S –> 2 H2O + 2 SO2
33. 2 AsH3 + 3 O2 –> 3 H2O + As2O3
34. 4 NH3 + 3 O2 –> 6 H2O + 2 N2
35. 8 NH3 + 3 Cl2 –> 6 NH4Cl + 1 N2
36. 2 FeCl3 + H2S –> 2 FeCl2 + S + 2 HCl
37. 3 Ti + 4 HNO3 + 12 HCl –> 3 TiCl4 + 4 NO + 8 H2O
38. 4 NH3 + 5 O2 –> 4 NO + 6 H2O
39. 2 NH3 + 3 CuO –> 3 Cu + N2 + 3 H2O
40. 4 Zn + 7 NaOH + NaNO3 –> 4 Na2ZnO2 + NH3 + 2 H2O

Podobné dokumenty

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám H2CO3 …………………………………………………………. kyselina dusičná HNO3 …………………………………………………………. kyselina sírová H2SO4 …………………………………………………………. kyselina siřičitá H2SO3 …………………………………………………………

Více

PL - VYČÍSLOVÁNÍ ROVNIC

PL - VYČÍSLOVÁNÍ ROVNIC Pracovní list: Vyčísli rovnice: HgO → Hg + O2 S + O2 → SO2 C + O2 → CO2 Ca + O2 → CaO Fe + 3 O2 → Fe2O3 Cu + O2 → CuO H2 + Cl2 → HCl Na + HCl → H2 + NaCl Zn + HCl → ZnCl2 + H2 CuO + HCl → H2O + CuCl2

Více

PDF verze

PDF verze Disociační konstanty kyselin a zásad pKa ( pKb ) – záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny (zásady) při 25°C. U vícesytných kyselin (zásad) je stupeň disociace označen římskou čí...

Více

Úpravy chemických rovnic – procvičování (kvinta + 1.G)

Úpravy chemických rovnic – procvičování (kvinta + 1.G) 24. 6 KI + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 3 I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O 25. 4 NH3 + 5 O2 4 NO + 6 H2O 26. I2 + 5 Cl2 + 6 H2O 2 HIO3 + 10 HCl 27. AsH3 + 8 HNO3 H3AsO4 + 8 NO2 + 4 H2O 28. Cr2O3 + 3 KNO3 + 2 ...

Více

1/9 Přehled rovnic

1/9 Přehled rovnic 4Fe(OH)2 + 8CO2 ; 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2 O 4Fe(OH)3 ; 4FeSO4 + O2 + 10H2 O 4Fe(HCO3 )2 4Fe(OH)3 +4H2 SO4 ; Ca(HCO3 )2 +H2 SO4 CaSO4 +2H2 O+2CO2 ; FeSO4 +Ca(OH)2 CaSO4 +Fe(OH)2 ; Fe(OH)2 + O2 + 2H2 O 4...

Více

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v 215. Rozhodněte, zda chrom vstupuje do chemické reakce a v kladném případě napište odpovídající chemickou rovnici. a) s kyselinou chlorovodíkovou bez přístupu vzduchu b) se zředěnou kyselinou sírov...

Více

Chemické reakce a rovnice

Chemické reakce a rovnice energii, nikoliv hmotu. Reakce v zatavené ampuli. Izolovaná. Neumožňuje vyměňovat s okolím ani hmotu ani energii. Reakce v uzavřeném, tepelně izolovaném autoklávu.

Více

pbcso

pbcso Potenciál kovové elektrody, jež vysílá do roztoku kationty je dán Nernstovou rovnicí: E = - RT/nF . ln c kde R ...univerzální konstanta = 8,314 47 J. K−1. mol−1 n ... počet elekt. tvořících rozdíl...

Více