Stavba Trojského mostu úspěšně pokračuje

Transkript

Stavba Trojského mostu úspěšně pokračuje
Časopis o bednění
1/2012 · www.ceskadoka.cz
Stavba Trojského mostu
úspěšně pokračuje
Trojský most
Most přes Opatovický kanál
Staxo 40
Mr. Fachmann
nový most v Praze … strana 3
lehká nosná konstrukce … strana 6
přesun výsuvné skruže BERD … strana 9
komiks o Doce … strana 15
2
Doka Xpress
Editorial
Aktuality
 Most přes Tisu
Maďarská Doka dodala vozíky pro letmou
betonáž s integrovaným bedněním na
most přes Tisu v Maďarsku. Tento velký
projekt proběhl s optimálními výsledky
povrchu betonu a krátkým pracovním
taktem. Na základě této zkušenosti
objednala maďarská stavební společnost
Hídépítö další dva páry vozíků pro letmou
betonáž pro svůj další projekt.
Vážení obchodní přátelé,
v jarním vydání tohoto časopisu jsem hovořil o tom, že i přes
některá pozitivní srovnání
s rokem 2010 se o oživení
ve stavebnictví hovořit nedá.
S příchodem 2. pololetí u nás
ale dochází k velké změně
ve výdeji bednění, manipulujeme s tonáží větší než v době
konjuktury v sezoně 2008!
Je to nečekaný jev, který má
za následek nábor pracovníků
do skladů a zavedení dvou
směn. Nárůst obratu se ale
pohybuje pouze v jednotkách
procent a o zlepšení hospodářského výsledku se hovořit
nedá. Stále je slyšet z médií, že
je zde již druhá fáze krize, daleko hlubší než první. Ptáme se:
„Kde je vlastně pravda, proč
neplatí ekonomické zákony?“
Jak výstižný je úvodník pana
šéfredaktora časopisu Stavitel 09/2011, kde parafrázuje
hlasatele BBC při stávce meterologů, uvedl vlastní předpověď slovy: „Když se podívám
z okna, je tam slunečno a jak
bude za hodinku nikdo neví.“
Další den byla v novinách
zpráva – nejpřesnější předpověď za posledních 50 let.
Stejná situace je nyní v českém
stavebnictví. Přesto i v této
hospodářské situaci dodáváme
bednění např. na stavbu Trojského mostu v Praze, na most
přes vodní kanál v Opatovicích
i na velmi atypický přechod pro
zvěř na D8 u Lovosic.
Závěrem mi dovolte poděkovat
Vám za spolupráci v roce 2011
a pro rok 2012 popřát hodně
stavebních zakázek, v osobním životě hodně štěstí, zdraví
a pevné nervy!
Ing. Karel Novotný
jednatel společnosti
 Most přes řeku Sávu
Nejdůležitější součástí projektu zvýšení
kapacity dopravní infrastruktury v
Bělehradě je nový most přes řeku Sávu.
Se svými 200 m vysokými pylony se tento
zavěšený most stane novou dominantou hlavního města Srbska. Pro hladký
průběh výstavby dodává firma Doka
mnoho různých systémů bednění.
 Most přes Mississippi
Illinois – Nový 1.500 ft. dlouhý zavěšený
most přes řeku Mississippi bude spojovat
centrum St. Louis a jihozápad Illinois.
Most bude třetím nejdelším v USA.
Obsah Strana
Trojský most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Staxo 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Most pro biokoridor u Bílinky
Trojský most
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SO 201 Most přes Opatovický kanál
. . . . . . . . . . . . . .
8
9
Atlantik Děčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chladicí věže v USA
Staxo 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulické bednění pro tunely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krátce ze staveb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krátké zprávy
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Komiks Mr. Fachmann
SO 201 Opatovice
11
Leden 2012
Trojský most
Výstavba Trojského mostu úspěšně pokročila do
fáze realizace hlavního pole mostu přemosťujícího
Vltavu. Pracovníci Metrostavu postupně betonují
jednotlivé díly desky pomocí stolů Doka.
 Bednění koncové oblasti
hlavní mostovky
Fakta
Číslo objektu SO 9031.01
Délka mostu 262,1 m
Rozpětí polí
200,4 m + 40,4 m
Dodavatel mostu
Metrostav a.s.
Nový pražský most spojující ulici Partyzánskou v Holešovicích s ulicí Povltavskou
v Tróji bude v budoucnu sloužit tramvajím,
autům, cyklistům i pěším. Napojen bude
prostřednictvím tunelového komplexu
Blanka až na Strahovský tunel a Jižní spojku, na severu zajišťuje propojení se severní
výpadovkou křižovatka Trója.
Po dokončení veškerých prací spatříme
nad Vltavou most, sestávající se z hlavního
pole tvořeného ocelobetonovým plnostěnným předpjatým síťovým obloukem s dolní
mostovkou z předpjatého betonu a prefa-příčníky, na který navazuje inundační
most navržený jako předpjatý trámový
monolit.
Inundační most
Nosná monolitická konstrukce inundačního mostu byla betonována postupně
ve třech fázích. Nejprve krajní třetina směrem od opěry O1, následovala krajní třetina
od středového pilíře P2 a na závěr byla
realizována střední třetina mostovky.
Doka přispěla k úspěšné realizaci návrhem
Objednatel
Hlavní město Praha
3
4
Doka Xpress
 Zdvihání stolu mezi prefa-příčníky hlavní mostovky
 Vizualizace přechodu hlavní
mostovky a inundačního mostu
a dodávkou bednění převážně složeného
z prvků systému Top50 podporovaného
těžkou podpěrnou konstrukcí Pižmo dodanou Metrostavem.
Vzhledem k tvarové náročnosti způsobené průběžnou změnou polohy a průřezu
podélníků bylo třeba navrhnout bednění
s možností plynulého nastavení a výškové rektifikace v jakémkoliv příčném řezu
konstrukce.
Návrh byl také zásadně ovlivněn nárůstem
zatížení na bednění ve fázi realizace podélného a příčného předpětí konstrukce.
K úspěchu vedla úzká spolupráce mezi
projekčním týmem Doky, projektanty mostu a zhotovitelem stavby.
Výsledkem je monolitická konstrukce
splňující nejpřísnější kritéria z hlediska
povrchů a přesnosti zhotovení.
Stav na stavbě
V současné době se výstavba nachází ve fázi realizace monolitické desky
hlavního pole mostu. Deska mostovky je
rozdělena do třinácti betonážních dílů, harmonogram výstavby přesně určuje dobu
jednotlivých prováděných fází výstavby.
Nejprve je třeba realizovat koncové oblasti,
tedy betonážní díly jedna na holešovické
straně a třináct na trojské straně, jejichž
součástí jsou masivní monolitické koncové
příčníky. Následně je betonována deska
dalších úseků.
Bednění hlavní mostovky
Bednění koncových oblastí sestává ze
dvou částí. První část je rámová konstrukce sestavená z prvků systému Top50,
která je uložena na těžkou podpěrnou
konstrukci Pižmo. Druhá část jsou Doka-stoly jejichž součástí je podvěšené lešení,
a s jejichž pomocí jsou realizovány také
zbylé úseky desky.
Bednicí stoly jsou smontovány z příčných ocelových nosníků, podélných
dřevěných nosníků H20 top, podkladové
Leden 2012
překližky a bednicích desek Doka 3-S eco.
Lešení zavěšené pod stoly je ze systému
Staxo 40.
Při osazování je nejprve třeba předem
sestavený stůl s lešením vytáhnout z lodě
mezi prefa-příčníky. Vytažení je prováděno
z plošin osazených na horní hrany prefa-příčníků pomocí čtveřice hydraulických
válců. Po zajištění stolů jsou z podvěšeného lešení osazeny na předem zabetonovaná závěsná místa prefa-příčníku konzoly
a závěsné prvky sloužící po uvolnění vytahovacích prostředků jako podpora stolů.
Následně jsou dobedněny prostory mezi
prefa-příčníky a stolem tak, aby sestava
byla připravena k betonáži desky. Po betonáži a předepnutí jsou stoly opět pomocí
hydrauliky spuštěny na loď skrze čtveřici
prostupů ve vybetonované desce.
Plošiny
Vzhledem k potřebě výše zmíněného
vytahování Doka-stolů mezi prefa-příčníky
a posléze spouštění těchto stolů na loď,
byla Doka oslovena firmou M-TEK zajišťující pro Metrostav tuto činnost, zda by se
nepodílela na tomto procesu. Po konzultacích a specifikaci okrajových podmínek
jsme navrhli trojici plošin přesouvaných
a podporovaných stoličkami osazenými
na horní hranu prefa-příčníků. Plošiny jsou
tvořeny podélnými nosníky SL-1 a roznášecím roštem Top50 sestaveným tak,
aby byly splněny veškeré bezpečnostní
a provozní požadavky.
Snahou tohoto článku bylo ve zkratce
popsat konstrukci mostu a segmenty
dodávané naší firmou na tuto stavbu
výjimečnou svým rozsahem a náročností. Rád bych zakončil heslem, které
slýchám od kolegů po náročných koordinačních poradách, na kterých nacházíme
řešení i těch nejsložitějších problémů:
„Mostu zdar“.
 Bednicí plášť inundačního
mostu
 Bednění inundačního mostu
2. fáze s přípravou bednění koncové oblasti hlavní mostovky
5
6
Doka Xpress
 Podepření průvlaků výšky
1,0 m, podpěrná výška 7,5 m,
stavba – Obchodně zábavní
centrum Nová Karolina
Staxo 40 – lehká
nosná konstrukce
Nízká hmotnost, ideální ergonomie rámů a malý
počet dílů, snadná manipulace a rychlá montáž –
to je Staxo 40.
 Bezpečné pracovní místo
vytvořené pomocí konzoly
Staxo 40 je nová nosná konstrukce určená
pro variabilní použití v pozemním a inženýrském stavitelství. Hlavní využití najde
zejména v oblastech, kde dosavadní
systémy pro podepírání vodorovných konstrukcí nebyly zcela využity, nebo práce
byla namáhavá. Staxo 40 vychází z osvědčené koncepce rámových systémů Doka,
s novou geometrií rámu má zjevné výhody
oproti tyčovým systémům, zejména
v oblasti rychlosti montáže, bezpečnosti
a transportu sestavené nosné konstrukce.
Při vývoji Staxa 40 byla využita znalost
stavebního prostředí a potřeb uživatele.
Výsledkem je systém, který je uživatelsky
přívětivý a poskytuje zákazníkovi maximální užitek.
Rychlost, bezpečnost a snadná manipulace
Nosná konstrukce Staxo 40 může být
sestavena jako jednotlivé věže, nebo v řadách (prostorová skruž). Rámy se spojují
pomocí diagonálních křížů – tato konstrukce je výhodná díky malému počtu dílů
a logickému postupu montáže. Při návrhu
a konstrukci Staxa 40 byla použita metoda
konečných prvků, což umožnilo maximálně snížit hmotnost rámů i příslušenství.
Bylo dosaženo výborného poměru mezi
nosností a vlastní hmotností. Konstrukce
rámů s H geometrií a možnost uchopení
rámu v těžišti vede k usnadnění práce,
manipulaci s rámem zvládne jedna osoba.
To vše, spolu s integrovanými závěsnými
body pro osobní ochranné prostředky proti
pádu, čepy s integrovanými pojistkami pro
osazení diagonálních křížů a rozsáhlým příslušenstvím přispívá k vysokému bezpečnostnímu standardu. Systémové podlážky
s pojistkou proti nadzdvihnutí lze využít při
Leden 2012
 Stabilní a bezpečné
podepření průvlaku v kombinaci
s nosníkovým systémem
montáži nebo jako celoplošnou podlahu
v jakékoliv výšce nosné konstrukce.
Variabilní konstrukce pro různé
požadavky
Délka diagonálních křížů od 100 cm
do 300 cm umožňuje optimální využití
materiálu a přizpůsobení půdorysu. Tři
výšky rámů, 90 cm, 120 cm a 180 cm
spolu s výškově stavitelnými hlavovými
a patními vřeteny umožňují přesné výškové
nastavení. Podle potřeb a přání zákazníka
lze Staxo 40 doplnit o žebříky usnadňující
výstup na věž nebo konzoly pro vytvoření
bezpečného pracovního místa na okraji
stropní desky.
Montáž a přemísťování věží
Rámová konstrukce Staxa 40 umožňuje
montáž věží naležato. Jedná se o nejbezpečnější a nejrychlejší způsob montáže
nosné konstrukce. Hotová věž včetně
hlavových a patních vřeten, příp. podlah se
zvedne jeřábem a postaví na místo použití.
V případě montáže nastojato lze využít
montážní podlážky a předstihové zábradlí
nebo osobní ochranné prostředky proti
pádu uchycené do definovaných úchytných bodů. Smontované věže, případně
i s horní konstrukcí, lze přemísťovat jeřábem nebo pomocí transportních koleček.
Oblasti použití
Lehkou nosnou konstrukci Staxo 40 lze
optimálně využít pro:
- konstrukce s podpěrnou výškou přes
5 m, kde je práce se stropními podpěrami
namáhavá a nehospodárná nebo již nelze
použít stropní podpěry
- tloušťky stropních konstrukcí nad 30 cm
- okrajové oblasti stropních desek pro
zvýšení stability a bezpečnosti nosníkového bednění
- podepření průvlaků
- šikmé stropy, nájezdové rampy
- stropy v silech, bioplynových stanicích
- v případě potřeby přemísťování celých
bednicích jednotek nebo stolů jeřábem
nebo na kolečkách
- menší mosty a propustky s tloušťkou
desky do cca 50 cm
- mostní konzoly
- spřažené ocelobetonové mosty
Zkušenosti za 1,5 roku na českém trhu
Na český trh byla nosná konstrukce
Staxo 40 uvedena na jaře 2010. Od té
doby si našla mnoho příznivců v řadách
našich zákazníků, ale i uživatelů tyčových
systémů. Pracovníci, kteří Staxo 40 montují, vyzdvihují zejména malou hmotnost
rámů i sestavených věží. Pro ekonomiku
stavby a dodržení termínů je zajímavý
poměr mezi cenou systému, jeho nosností a rychlostí výstavby. Mezi významné
stavby realizované s pomocí Staxa 40 patří
Obchodní centrum Nová Karolina v Ostravě, bioplynové stanice po celé republice,
Trojský most v Praze, Ikea Praha - Černý
Most. Kompletní informace o systému
naleznete na www.staxo40.com nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.
Doka tip
Díky rámové konstrukci lze
věže smontovat naležato,
celou věž včetně nohou,
hlav a podlážek zdvihnout
jeřábem a přemístit na
místo použití. Jedná se
nejbezpečnější a nejrychlejší způsob montáže nosných
konstrukcí.
 Ergonomický tvar umožňuje
uchopení rámu v těžišti
7
8
Doka Xpress
 Celkový pohled na stavbu
Fakta
Konstrukce přesýpaný tunel
se střední podporou
délka 47,5 m
šířka 32,2 m
výška nosné konstrukce
7,16 m
Zhotovitel Klement a.s.,
středisko železobetonových
konstrukcí SKAML Třebíč
 Bednění stěny tunelu
Most pro biokoridor
u Bílinky
Na novém úseku D8 v úbočí vrchu Lovoš bylo
nutné vybudovat přechod nadregionálního
biokoridoru K13 přes dálnici.
Konstrukce
Objekt přesýpaného tunelu je tvarově
složitý jak v příčném, tak podélném směru.
Současně se jeho podélná osa svažuje
k Lovosicím ve sklonu 3°. Zásadními problémy, které jsme na konstrukci bednění
museli řešit, bylo zachycení vztlakových
sil a zajištění stability bednění stěn, u podpěrné skruže stropní desky tunelu potom
zachycení vodorovných sil.
Realizace
Podle doporučení techniků České Doky
vyjednal vedoucí střediska železobetonových konstrukcí Klement a.s. Ing. Vladimír
Mlnařík změny v umístění dilatací, smršťovacích a pracovních spár. Výsledkem
bylo rozdělení objektu do 5 dilatací, u stěn
navíc s vloženými smršťovacími spárami
vždy uprostřed dilatace. Tím byla umožněna optimalizace bednění pro efektivní
postup bednicích a betonářských prací
a současně minimalizovány nutné náklady
na bednění.
Bednění krajních stěn tunelu bylo realizováno pomocí dvou sad bednění Top50
na každé stěně s atypickými nástavci
v čelech tunelu. Stabilita bednění stěn byla
zajištěna pomocí opěrných rámů Universal
na jedné, resp. kombinací podpěrných věží
Staxo100 s vřetenovými vzpěrami na dru-
hé boční stěně tunelu. Střední stěna s pilíři
byla betonována do rámového bednění
Framax X-life.
Na bednění stropu tunelu byly použity
podpěrné věže Staxo100 s bednicím
pláštěm v systému Top50, doplněném
ramenáty pro dosažení přesného tvaru
konstrukce tunelu. Bednění jsme rozdělili
do jednotlivých stolů tak, aby byl umožněn
postupný převoz bednění do dalšího záběru. Nasadili jsme celkem 5 sad stropního
bednění v rozsahu 2,5 délky dilatace tak,
aby byly současně podbedněny 2 dilatace
s oboustranným přesahem bednění pro
bezpečný pohyb pracovníků a vybednění
čel stropní desky.
Do dalšího postupu se přesunuly vždy
2 sady bednění stropu, takže nedocházelo
k prostojům kvůli nutným technologickým
přestávkám. Odbedněné záběry stropní
desky byly dodatečně podepřeny pomocí
stropních podpěr Doka Eurex 20 700.
Díky obrovskému nasazení a dlouhodobým
zkušenostem pracovníků střediska
železobetonových konstrukcí SKAML
Třebíč byla nosná konstrukce tunelu
přes počáteční zpoždění dokončena
v plánovaném termínu a vynikající
pohledové kvalitě betonu.
Leden 2012
SO 201 Most
přes Opatovický kanál
 Celkový pohled na výsuvnou
skruž BERD a kolejovou dráhu
Na stavbě I/37 Březhrad – Opatovice – SO 201
Most přes Opatovický kanál proběhla začátkem
letošního července zajímavá akce.
Fakta
Po dokončení prvního ze dvou souběžných
mostů bylo nutno přesunout výsuvnou
skruž BERD opět na začátek hotového
mostu a zde jí připravit pro betonáž druhého mostu.
V běžných případech je po přesunutí celá
90 metrů dlouhá konstrukce rozebrána
a následně znovu sestavena v nové poloze, přibližně o 15 metrů vedle. Tato operace trvá skoro 2,5 měsíce a je při ní potřeba
přemístit více než 300 tun materiálu.
Technici firmy Eurovia proto kvůli eliminaci
tohoto časově i finančně velice náročného procesu navrhli a následně realizovali
zcela novou a unikátní technologii bočního
přesunu skruže.
Nejprve se celá konstrukce přesunula
zpět o šest polí až za krajní opěru. Přesun o jedno pole trval jeden den, takže
zhruba za týden byla konstrukce na konci
08/2010 - 09/2011
přejezdu najeta na ocelových podpěrných
blocích, pod nimiž již byla kolmo umístěna
kolejová dráha s vozíky.
Jen pro zajímavost, podobná kolejová
dráha i vozíky byly použity již v roce 1975
při známém přesunu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě.
Pro vlastní boční posun byly použity hydraulické zdvihací lisy fy Škoda o nosnosti
200 tun. Před a za vozíky byly pokládány
ocelové nebo dřevěné klíny, které zajišťovaly vozíky proti nežádoucímu pohybu.
Celá operace trvala pouhých 11 hodin
a realizovali ji 4 technici a 18 dělníků.
Závěrem lze konstatovat, že tuto náročnou
operaci se podařilo uskutečnit jen díky
technické invenci a zkušenostem pracovníků firmy Eurovia a díky tomu také ušetřit
i spoustu času a nemalou část finančních
prostředků.
Prováděcí firmy
Strabag a.s., Eurovia CS a.s.
Doba výstavby
Použité systémy
TOP 50, výsuvná skruž Berd
Délka mostu 238 m
 Hydraulický lis použitý pro
přesun výsuvné skruže BERD po
kolejové dráze
9
10
Doka Xpress
 Probíhající revitalizace
objektu Atlantik
Atlantik Děčín
Fakta
Stavební firma
Viamont DSP, a.s.
doba výstavby
03/2011 – 04/2012
Investor
statutární město Děčín
Revitalizace objektu Atlantik na knihovnu
a multimediální centrum.
Na hraně centrální zóny a pohledově exponované nábřežní části města Děčín vzniká
novostavba knihovny a multimediálního
společenského centra s dalšími přídavnými funkcemi. Revitalizací vznikne nová
svébytná stavba, která bude vybudována
na místě stávajícího objektu Atlantik. Pozůstatky suterénu původní budovy budou
zcela odstraněny.
Jedná se o železobetonový, monolitický,
stěno-sloupový objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.
Půdorys nadzemních podlaží má nepravidelně zvlněný tvar vepsaný v obdélníku o
rozměrech cca 32,0x48,0 m. Čtvrté (po-
 Bednění stropů
slední) nadzemní podlaží obdélníkového
půdorysu cca 19,0x36,5 m je ustoupené a
zastropené plochou střechou.
V úrovni 2.NP je umožněn vstup do objektu po venkovní železobetonové lávce ve
tvaru zvlněného „Y“.
Zásadním předpokladem pro úspěšné
zvládnutí akce bylo včasné zhotovení železobetonového skeletu. Proto již při stavbě
skeletu byly realizovány činnosti uvnitř
budovy i na opláštění fasády. Pro výstavbu
skeletu byly používány dva stabilní jeřáby
a pracovalo na něm 20-30 tesařů, železářů
a betonářů.
Leden 2012
 Trvale namontované pracovní
plošiny jsou součástí všech
šplhacích jednotek podél celého obvodu věže. Tento detail
zásadním způsobem příznivě
přispívá ke zvýšení bezpečnosti
a efektivity práce.
Chladicí věže v USA
Fakta
místo a název stavby Bray-
ton Point Cooling Towers,
Somerset, Massachusetts
ZÁKAZNÍK
Největší elektrárna na fosilní paliva Brayton
Point v Nové Anglii bude mít dvě chladicí věže
s přirozeným tahem navržené k redukci množství
chladicí vody vypouštěné do zálivu v Mount Hope.
Každá bude 500 ft vysoká a 370 ft široká se sílou
stěny v dolní části 20 in.
Proměnný tvar chladicích věží vyžaduje
flexibilní bednicí systém, který je možno
lehce přizpůsobit měnícímu se průměru
věží. Samošplhací bednění chladicích
věží SK 175 lze plně přizpůsobit tomuto hyperbolickému tvaru věží. Systém
bednění sestává z nastavitelných ocelových bednicích panelů připojených k plně
automatizovanému šplhacímu systému,
který se kotví ke dříve betonovanému
pásku věže. Vlastní šplhání je prováděno
elektromechanickým systémem. Nejprve
se zvedá vodící rám a následně pracovní
rám s bedněním. To dělá systém kompletně nezávislý na jeřábu. Součástí každé
jednotky jsou široké pracovní plošiny –
po obvodu celé věže.
sláno z rakouské Doky do Port Newark /
Elizabeth Terminal v N.J., dále pak nákladní dopravou na staveniště v Massachusetts. Bylo dodáno přibližně 26.000 sq.ft.
bednění a 228 šplhacích jednotek SK 175.
Celková plocha dodaného bednění je ekvivalentní ploše dvou fotbalových hřišť.
Systém je navržen pro betonování celého
pásku věže v jeden den. To minimalizuje
množství práce a zrychluje čas potřebný
pro bednění dalšího taktu.
Více než 80 kontejnerů vybavení bylo ode-
Po dokončení bude do každé věže proudit
360.000 galonů vody za minutu. O to se
budou starat čtyři čerpadla, každé s výkonem 4.900 hp. Věže by měly být v provozu
od května 2012.
Pro splnění termínu bylo nutno pracovat
10 hodin denně, bednění je proto vybaveno plošinami zahrnující vytápění, přenosné
koupelny a čistící boxy pro nářadí. Pracovní plošiny mohou být nakláněny otáčením
jednoho centrálního vřetena v rozsahu 22
stupňů, což umožňuje jejich vyrovnání do
horizontální polohy vůči měnícímu se tvaru
chladicí věže.
Kiewit Infrastructure Group
použité systémy bednění
chladicích věží SK 175
Plocha bednění 26.000 sq. ft.
 Proměnný tvar chladicích
věží vyžaduje flexibilní bednicí
systém, který lze jednoduše
přizpůsobit jejich měnícímu se
průměru.
11
12
Doka Xpress
 Bednicí tunelová forma
od firmy Doka při nasazení
na rozpletu tvaru písmene Y v
sekci u Erstfeldu Gotthardského
tunelu.
Hydraulické bednění
pro tunely
Dvě větve ve tvaru „Y“ Gotthardského tunelu
ve Švýcarsku byly bedněny plně hydraulickými
formami tunelového bednění od firmy Doka.
Beat
Blindenbacher
Project Manager
AGN Strabag
Slovo profesionála
„Profesionální podpora z Doky,
prováděná přímo na stavbě,
výrazně urychlila montáž
bednicí formy, stejně tak
pak zabezpečila hladký
průběh bednících prací.“
Dodavateli části tunelu v úseku
„Amsteg a Erstfeld“ je sdružení firem
Strabag Tunnelbau Schweiz a Strabag Spittal/Drau. Tunelové bednění Doka
je cyklicky nasazeno při realizaci ostění
tunelu na úseku dlouhém 7.400 m včetně
atypických křížení ve tvaru Y.
Systémové řešení
Stěžejním úsekem stavby je rozpletová
část tunelu, která má tvar písmene Y
a ve které dochází i k významným změnám
v proporcích tunelových trub (výška se
mění z 7,92 m na 5,72 m a šířka z 17,65 m
na 10,40 m).
Bednicí vozík byl navržen tak, aby ho bylo
možno přizpůsobit změnám tvaru tunelu.
Je komplet osazen hydraulikou a při jeho
přestavbě na menší průřez bylo využito
75 % původních dílů.
Robustní a bezpečný
Základní stavební konstrukcí tunelové
formy bednění je stavebnicový systém
vysokonosných komponentů bednění
DOKA SL1. Bednicí plášť tvoří nosníkové
bednění TOP 50 sestavené z nosníků
a paždíků. Výškové nastavení tunelové
formy, jakož i sklápění jednotlivých dílců
bednění TOP 50 je ovládáno hydraulikou.
Celkem je na tunelu použito 144 hydraulických cylindrů.
Forma je osazena pracovními plošinami
a obsluha může zcela bezpečně pracovat
na všech fázích pracovního cyklu.
Pro přesun 170 tunového vozíku jen
stisknete tlačítko
Přesun bednicí formy do dalších pracovních taktů je rovněž zajišťován hydraulikou.
Systém je opatřen elektronikou, která
Leden 2012
„hlídá“ formu v době přejezdu. 170 tun
těžká forma se snadno, stiskem tlačítka
ovládání, rychle a přesně přesune do polohy dalšího betonovaného taktu.
Fakta
název stavby Gotthardský
úpatní tunel
místo Švýcarsko
zákazník sdružení firem
Strabag Tunnelbau Schweiz
a Strabag Spittal/Drau
výzva Tunelová forma
bednění, navzdory své
únosnosti a mohutnosti,
musí být adaptabilní, jak pro
běžný tvar tunelu, tak i pro
přechodové tubusy v oddíle
u rozpletu. Zároveň musí být
zcela bezpečná pro pracovníky
obsluhy.
použité systémy
Top 50, SL-1
 Hydraulika 170 tunového
bednicího vozíku firmy Doka
ovládala veškeré pohybové
procesy formy, tj. zabednění,
odbednění, výškové nastavení
i posun do dalšího pracovního
taktu
13
14
Doka Xpress
Krátce ze staveb
 Palác Křižík II

Koncem roku 2010 byla v Praze
na Smíchově zahájena výstavba nového kancelářského objektu s názvem „Administrativní
budova Palác Křižík II“, jehož
investorem je společnost
Smíchov Terrasse s.r.o. Jako
zhotovitel stavby bylo vybráno
„Sdružení Administrativní Budova Palác Křižík II“. Vedoucím členem sdružení a zároveň
dodavatelem betonových konstrukcí je firma VCES a.s. a jako
člen firma Průmstav FCC. Dne
5.5.2011 byla zahájena hrubá
stavba, jejíž největší část tvoří
železobetonové konstrukce a to
ve 4.PP a 7.NP. Realizací betonových konstrukcí byla pověřena skupina pracovníků kolem
Ing. Jana Čejchana. Vedoucím
projektu byl určen Ing. Pavel Tomáš. Na této stavbě je
využíváno mnoho bednicích
systémů firmy Doka, například
sloupové bednění KS, jednostranné bednění Framax Xlife
nebo bednicí stoly Dokamatic.
Všechny používané systémy
byly navrhovány s maximálním
možným zřetelem na bezpečnost práce.

 Oddychové a relaxační centrum Chomutov
Firma ARMO Construct s.r.o. staví v
Chomutově nové centrum pro relaxaci,
jehož součástí bude víceúčelový rekreační
bazén a dětský bazén. Objekt bazénového
zařízení bude dvoupodlažní a v odděleném prostoru bude samostatně umístěn
sportovní bazén 25 m s osmi drahami. Na
veškeré viditelné betonové plochy jsou
kladeny vysoké nároky na jejich finální
strukturu. Z důvodu rozsáhlosti a komplikovanosti celé akce byla použita celá
škála bednicích systémů - např. Frami,
Framax,Top50, H20, Dokaflex. Náročná
byla především konstrukce obvodového
pláště.
Leden 2012
15
16
Doka Xpress
Krátké zprávy
Novinky, Termíny, Tisk, Oznámení
Nové vybavení skladů
Pro zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců ve skladech a také pro
zvýšení produktivity práce byly v roce 2011
realizovány následující investice:
V Brně linka na rámové bednění, na které
probíhá veškeré čištění prvků Framax
a částečně také prvků Frami. Přímo na této
lince se provádějí také drobné opravy.


Stanová hala Ostrava
Linka na rámové bednění v Brně
V Brně a v Ostravě linka na přebírku
stropních podpěr a nosníků, která se dá
využít také na jiné druhy bednění, jako
jsou ocelové paždíky, opěry bednění a jiné.
Dále byly na skladové ploše v Brně
a Ostravě umístěny stanové haly na uložení
materiálu, u kterého není vhodné jeho
skladování na volné ploše. Brněnská hala
má 200 m2 a ostravská 300 m2. V Ostravě
bude ještě do konce roku v mycím boxu
umístěn jeřáb na manipulaci s rámovým
bedněním při jeho čištění.
50 let německé doky
23. března 2011 oslavila jubilejních 50 let
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH.
Od skromných začátků se vyvinul z této
první dceřinné společnosti Umdasch AG
jeden z největších dodavatelů bednění
v Německu, který je se svými šestnácti
pobočkami a rozsáhlými nájemními
sklady připraven dodávat stavebním
firmám nejmodernější produkty v oblasti
bednění.
Linka na přebírku stropních podpěr
a nosníků v Brně

www.doka.cz
Tiráž texty: Ing. Karel Novotný sen., Ing. Karel Novotný jun., Ing. Jan Bednář, Michal Žoha, Václav Lorenc, Bc. Václav Smetana, Štefan Jajko, Lukáš Budín, Pavel
Linhart, Miroslav Ptáček, Josef Koudela DiS., foto: Josef Koudela DiS., archiv Doka, komiks napsal a nakreslil: Josef Pernikl, grafická úprava: Josef Koudela DiS.
a Erkotyp, distribuce: hromadně mezi zákazníky fy Česká Doka, náklad: 1000ks
Česká Doka - bednicí technika spol. s r.o.
Pobočka Praha
Za Avií 868
CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.:
+420 284 001 311
Fax.:
+420 284 001 312
E-mail:[email protected]
Pobočka Brno
Kšírova 265
CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.:
+420 543 424 711
Fax.:
+420 543 424 712
E-mail:[email protected]
Pobočka Ostrava
ul. Palackého 1144/80
CZ 702 00 Ostrava - Přívoz
Tel.:
+420 595 134 611
Fax.:
+420 595 134 612
E-mail:[email protected]