Prohlížet

Transkript

Prohlížet
Doka Xpress
Časopis o bednění | Číslo 1 | 2013
Svět techniky v Ostravě
bude sám o sobě technickým unikátem
Novinky z veletrhu
bauma 2013
Veletrh bauma přinesl opět řadu
novinek!
Elektrárna v Roudnici
roste jako z vody
Vodní elektrárna, která roste
s pomocí speciálního bednění Doka,
bude vyrábět proud už koncem
roku.
Ekologická Doka
Ve skladech společnosti
Česká Doka pracují ekologické
vysokozdvižné vozíky na CNG.
Odborníci na bednění.
Úvodník
Obsah
Bauma přinesla řadu novinek 03
Pracovní lešení Modul
06
Doka má ekologické vysokozdvižné vozíky 07
Elektrárna v Roudnici roste jako z vody
08
Vážení kolegové, vážení zákazníci,
V Ostravě vzniká Svět techniky
10
Tři roky uplynuly velice rychle a opět
jsme se vydali na největší veletrh stavebních strojů a techniky v Evropě.
Nejvyšší budova v Koreji 14
Diamanty pro Orinoko
16
Mnichovská Bauma má pro mne dva
rozměry: první je bezesporu prezentace
zařízení a technických novinek. Zdálo
se mi ale, že v porovnání s minulými
ročníky, letošní Bauma částečně ztratila na pompéznosti. Druhým rozměrem
veletrhu je pro mne setkání s obchodními partnery i kolegy. V tomto druhém
pohledu jsem s právě ukončenou
Baumou velmi spokojen a snad se už
zase začínám těšit na další, pro mne
osmou v pořadí.
Komix Mr. Fachman 19
Krátké zprávy
20
Z pohledu dění „doma“ je bezesporu
stále největší událostí dokončování
dostavby rozšíření centrály naší firmy
v Praze. Kolaudace nás čeká už za
pár dní. Nové prostory a především
nové vybavení, přinese mnoho užitku
a možností nejen nám, ale především
rozšíří naše možnosti a služby pro vás,
naše obchodní partnery.
Krátké zprávy
Podvodní tunel
Přes kilometr dlouhý podvodní tunel propojí města
Norfolk a Portsmouth v americkém státě Virginia.
Jedenáct samostatných segmentů tunelu, které byly
betonovány do bednění neseného systémem SL1,
právě bzlo dokončeno v suchých docích v Baltimore.
Odsud pak poputují ještě dalších 300 kilometrů než
se ponoří na finální místa pod vodní hladinu.
185 metrů šplhání
Samošplhací bednění SKE 100plus je momentálně na
135 metru své 185 metrové cesty na vrchol nové budovy evropské centrální banky ve Frankfurtu. Samotné
samošplhací staveniště i dělníci, kteří na něm pracují,
je chráněno před poryvy větru ochrannými fóliemi, které
odolají větru až o rychlosti 140 km/h.
Těším se, až vám budeme moci renovovanou centrálu oficiálně představit.
Jednou z možností k tomu bude
připravovaný „den otevřených dveří“,
pořádaný u příležitosti dvacátého
výročí vzniku samostatné Doky
v České republice.
Závěrem vám ještě chci popřát mnoho
úspěchů pracovních i soukromých
v konečně teplejším počasí.
Karel Novotný
Jednatel společnosti Česká Doka
2 | Doka Xpress
Perfektní beton v Mexiku Nové výzkumné a vývojové centrum pro mexické
výrobce potravin bylo dle návrhu velmi náročné na
konkrétní podobu betonu. Nejen, že bylo třeba řešit
tvary desek a jejich spárořez, ale také vodotěsnost
konstrukce, protože nad pohledovým stropem se
nacházejí nádrže na dešťovou vodu.
Das Thermen-Design ist sowohl für österreichische als auch für internationale Verhältnisse einzigartig.
Bauma 2013
největší stavební veletrh
Pathbreaking. Beyond Solutions. Pod tímto mottem letos Doka představila řadu
novinek a inovací na letošním veletrhu bauma. A bylo na co se těšit; kromě dynamických
ukázek jednotlivých bednicích systémů totiž "Doka cube" ožívala i díky netradiční show.
"Doka poskytuje mnohem více než pouhé výrobky.
Spolu s našimi zákazníky vypracujeme pro každý
stavební projekt individuální řešení. Našim cílem je
zapojit do vývoje koncepce bednění aspekty
a zkušenosti, které našim zákazníkům přináší nové
poznatky a skutečnou přidanou hodnotu", vysvětluje
motto Josef Kurzmann, šlen představenstva
Doka Group. Čtyři tématické oblasti poskytují přehled řešení bednění pro všechny sektory
stavebnictví."Doprovázíme naše zákazníky ve všech
fázích stavebního projektu, od vývoje až po dokončení
hrubé stavby. Proto nabízíme širokou paletu služeb,
které zajišťují optimální nasazení bednicích systémů."
Zkušenosti ze stavebních projektů na celém světě
jsou součástí nového a dalšího vývoje nabídky Doka.
Tématická oblast "Residential"
Doka poskytuje široký sortiment systémů stropního
bednění pro každou oblast nasazení. Představené
prvkové stropní bednění Dokadek 30 doplňuje portfólio stropního bednění a lze jej snadno kombinovat
s nosníkovými systémy a bednicími stoly společnosti
Doka - pro optimální sladění s požadavky stavby.
Dokadek 30 je beznosníkové ruční bednění s lehkou
ocelovou konstrukcí, rámem s povrchem upraveným
práškovou technologií a robustní deskou Xlife. Montáž
Dokadek 30 se provádí bezpečně ze země, bez vstupu
na stropní bednění. Díky jejich obdélníkovému tvaru
lze prvky nenáročně a bezpečně zdola zavěsit do hlav
opěr a snadno zdvihnout i u vyšších stropů.
Profesionál:
„V Doka Cube si můžete snadno udělat
přehled o celém portfoliu produktů
Doka. A my jsme v našich projektech
řadu těchto systémů použili”
Erich Hofer, společnost GLS, Rakousko
Květen 2012 | 3
Fakta
Projekt: Bauma 2013, Mnichov
Počet návštěvníků Doka Cube:
za týden prošlo stánkem téměř 110.816
návštěvníků
Plocha výstavního prostoru: 3600m2
Posádka veletrhu za Českou Doku:
Karel Novotný, Jan Mikula, Václav Lorenc,
Radek Syka
Vystavené bednicí systémy: podpěrné
konstukce, rámové a nosníkové systémy,
bednění tunelů, mostů a přehrad, šplhací
a samošplhací systémy, systémy pro
bednění stropů, podpůrné technologie,
představení služeb a mnoho dalšího
www.doka.cz
Řešení
Nejen vniřní prostory byly plné technologií Doka, ale i samotný stánek nesl
jasný podpis: opláštění bylo totiž
tvořeno trapézovými plechy používanými
u samošplhacích systémů.
Řešení bednění pro malé tloušťky stropů nabízí
Dokaflex 15: lehký ruční systém pro stropy
o tloušťce 10 až 15 cm a s větším počtem průvlaků,
které se často objevují v rámci bytové výstavby.
Nové rámové bednění Frami eco je pak ideální pro
rychlé a hospodárné bednění základů, stěn a sloupů
– s jeřábem i bez. Frami eco kombinuje odolný,
ocelový rám s dutým profilem a úpravou povrchu
práškovou technologií s 15-mm bednicí deskou
Dokaplex. Osvědčené komponenty a silné spojovací
díly ze systému Frami Xlife pak optimálně doplňují
produkční řadu.
Tématická oblast "Highrise"
Osvědčená řešení bednění a inovativní systémy pro
výstavbu nejvyšších budov světa mohli návštěvníci
vidět v tématické oblasti "Highrise". Doka prezentovala novinky, které byl již úspěšně nasazeny u vzorových
projektů jako u 555 m vysoké věže Lotte World Tower
v Soulu, u projektu 432 Park Avenue v New Yorku,
u věže Taunus Turm ve Frankfurtu nad Mohanem
nebo u Torre Intesa Sanpaolo v Turínu.
Pro bezpečnou stavbu Doka představila nově vyvinuté
celoplošné rámové opláštění Xbright pro ochranný
štít Xclimb 60, který umožňuje nejen bezpečnou
práci na stavbě ale také poskytuje na nejvyšších
podlažích stavby ochranu proti povětrnostním vlivům.
Tento samošplhací systém lze snadno přizpůsobit
různým půdorysům a sklonům a tak je možné nasazení i u komplexních projektů výškových domů.
Uživatelé mají možnost podle požadavků volit mezi
rámy s polykarbonátovou nebo mřížkovou výplní.
Žlutá, větru vzdorná a neprůhledná polzkarbonátová výplň propouští světlo a zajišťuje dobré přírodní
osvětlení na zakrytých pracovních úrovních, a to
i pod stropním bedněním. Rámy mřížkovou výplní
jsou propustné pro vzduch a světlo. Pozinkování
a úprava povrchu práškovou technologií slibují
dlouhou životnost.
Mobilní hydraulický systém pro Xclimb 60 šetří
kapacitu jeřábu během výstavby a umožňuje šplhání
i při obedněném stropu a rychlostech větru do
72km/h. Xclimb 60 lze dle potřeby přemístit i pomocí
jeřábu. Integrované výjezdové plošiny a výtah pro
bednicí stoly TLS společnosti Doka optimalizují průběh
stavby díky snadnému, bezpečnému a rychlému
přemísťování např. stropního bednění a pracovních
zařízení. Možnost předmontáže kompletně pronajímatelného rámového zakrytí společností Doka přináší
dodatečnou úsporu nákladů a času.
Další premiérou na veletrhu Bauma bylo samošplhací
bednění SKE100 plus. Na základě patnáctiletých
zkušeností z projektů se samošplhacím bedněním
SKE100 vznikla inovace, která nemá obdoby. Tento
na jeřábu nezávislý systém bednění přináší rychlé
pracovní takty a všestrannost: jeho modulární
konstrukce umožňuje individuální, hospodárná
a bezpečná řešení pro každý typ stavební konstrukce.
SKE100 plus je k dispozici v různých standardních
provedeních: s pojízdnou jednotkou či se sloupovým
systémem , který je určen speciálně pro šachty a stavební konstrukce ve stísněném venkovním pracovním
prostoru.
Pohled do Doka Cube před otevřením. Později už nebylo možno podpobnou fotografii udělat - stánkem denně prošlo
téměř 15 000 návštěvníků.
4 | Doka Xpress
SKE100 plus je výkonná systémová stavebnice;
volně projektovatelné šplhací jednotky umožňují
přizpůsobení všem půdorysům a výškám budov,
dokonce při měnících se sklonech a přesazení
stěn. Nové standardní řešení například vytváří
velkorysý pracovní prostor při bednění šachet.
Kolem dokola uzavřené zakrytí zaručuje
bezpečnou a na povětrnostních podmínkách
nezávislou práci.
SKE100 plus uvolňuje kapacitu jeřábů, jelikož
nabízí i vysokou nosnost plošit, a to i při samotném šplhání. Součástí systému mohou být
i rozdělovače betonu, které lze plně integrovat.
Šplhání probíhá plně hydraulicky od prvního
úseku betonáže a SKE100 plus je navíc zcela
kompatibilní se systémem SKE50 plus a bylo už
úspěšně nasazeno u projektů výškových budov
v Německu a Itálii.
Karel Novotný, jednatel společnosti Česká Doka, provází české návštěvníky veletrhu.
Tématická oblast "Transport"
Doka poskytuje řešení bednění pro výstavbu
komunikací na základě dlouholetých zkušeností
s projekty výstavby mostů a tunelů. Na veletrhu
Bauma 2013 tak byly středem pozornosti vozíky
pro spřažené konstrukce Doka, bednění ParaTop,
DokaShore a inovace pro výstavbu tunelů.
Nový tunelový systém DokaCC, jehož název
vychází y metody výstavby "cut-and-cover" - je
prvním systémem, který byl koncipován a optimalizován speciálně pro výstavbu tunelů v otevřené
rýze. Různé dopravní tunely lze pomocí DokaCC
Tématická oblast highrise přitahovala díky novinkám v samošplhacích bedněních.
vybudovat rychle, efektivně a bezpečně. Teprve
použití hightech výrobků, jako například bednicího nosníku I tec 20, umožnilo vývoj tohoto
inovativního tunelového systému. Volbou vysoce
kvalitních ocelových nosníků bylo možné značně
snížit hmotnost. Tento variabilní systém tunelového bednění je navíc nezávislý na geometrii
a lze jej přizpůsobit i nejnáročnějším tvarům
a profilům tunelů.
Nový komplexní systém lze bez odstavení
trojdimenzionálně seřídit na milimetr přesně,
a to díky plně hydraulickému systému kol.
Zajišťovací řešení pro nový systém bednění
čel šetří čas při odbedňování a integrovaný
plošinový systém a výstupy zajišťují maximální
bezpečnost. Toto plně hydraulické řešení
bednění umožňuje snadnější, bezpečnější
a ergonomičtější práci na staveništi.
Tématická oblast "Energy"
V tématické oblasti Energy prezentovala Doka
individuální řešení pro technologické výzvy
a komplexní úlohy při výstavbě různých typů
elektráren. Pro obnovitelné nebo konvenční
zdroje energie spojuje Doka mezinárodní
kompetenci a spolehlivé systémy. S výrobky jako
přehradním bedněním D35, nosníkovým
bedněním Top 100 tec nebo nosnou konstrukcí Staxo 100 přinesla Doka na veletrh
Bauma flexibilní řešení pro každý typ elektrárny.
Vertikání show jako zlatý hřeb
Nebyl by to tým společnosti Doka, kdybychom
nenabídli návštěvníkům Doka Cube něco navíc.
Ti nejen že mohli využít odborně komentovaných prohlídek vedených členy Doka týmu,
ale také mohli shlédnout jedinečnou tématickou
show, kterou vedli tři profesionálové na
statických lanech. V rámci tohoto vystoupení
artisté na svislé ploše netradičně představili
nejen společnost Doka a její cíle, ale zejména
ilustrovali jednotlivé tématické světy vystavené
v Doka Cube.
Bauma 2013 byla plná novinek pro celosvětový
stavební trh a rozhodně stálo za to se u nás
zastavit. Na celkové ploše 555.000 m2 totiž
vystavovalo své inovace i stávající produkty
téměř 4000 firem. A že žlutá Doka Cube byla
mezi nimi lákadlem číslo jedna svědčí i to,
že našimi branami prošlo více než sto tisíc
návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.
Nebyli jste mezi nimi? Navadí, zastavte se na
stanovišti N817 zase za tři roky! //
Květen 2012 | 5
Fatka
Výrobek: Armovací lešení Modul plus
Použití: montáž výztuže a práce na
bednění
Royměry: Až 10,2m vysoké, až 9,21m
dlouhé, až 2,13 metru široké
Pracovní lešení Modul
Pro snadnou a rychlou montáž výzyuže nebo práce na bednění přináší
Doka novinku: nově je možno k objednávce bednění přidat i sadu
armovacího lešení Modul. Doka tak nabízí kompletní služby od projektu
bednění až po komplexní dodávku, a to vše pod jednou střechou.
Bezpečnost: Díkz definovaným kotevním
místům a montážnímu zábradlí
Modulové armovací lešení je v nabídce společnosti
Doka úplnou novinkou. Jedná se o standardizované
sestavy samostatně stojícího, tedy nekotveného, lešení,
které je určeno zejména pro montáž výztuže, případně
pro přístup k bednění při větších výškách stěn.
stavbě lešení napomáhá montážní zábradlí, které je
možné na nejvyšší podlážku osadit odspodu. Úvazek
je možné připevnit na řadu definovaných kotevních
míst pro upevnění osobních ochranných prostředků.
Bezpečný je i výstup na lešení a sestup z něj po
pohodlných integrovaných žebřících.
Lešení Modul
Výhodné řešení pro každou stavbu
Řešení
Komplexní dodávka na stavbu může teď
obsahovat nejen bednicí systémy, ale také
sadu lešení Modul plus, které usnadní
práci na staveništi.
Sestavy jsou tvořeny prvky modulového lešení Modul
plus. Systém neobsahuje šroubové spoje, spojení
sloupků s prvky ztužení je zajištěno pomocí klínových
hlav nasazených na rozetu umístěnou na sloupku.
Stabilita sestavy je pak zajištěna rozšířenou základnou.
Sady jsou k dispozici pro jedno, dvě nabo tři pole při
délce pole 3,07 metru, maximální výška poslední pracovní podlážky je 10,2 metru. Systémová šířka lešení
je 0,73 metru, šířka základny 1,40 metru a 2,13
metru. Pro všechny sestavy je k dispozici návod na
montáž, výpis prvků a výkresová dokumentace.
Zcela bezpečné
Práce na lešení Modul je naprosto bezpečná díky
integrovaným bezpečnostním řešením. Při samotné
Jako pronajímatelný materiál, nové lešení usnadní
a urychlí dodávky na stavbu, protože je možné zajistit celý balík služeb i materiálu najednou s jedním
dodavatelem a tedy jen jednou projednávat zakázku.
Nižší jsou samozřejmě náklady na transport, protože
lešení může být exportováno společně s bedněním
a díky kompaktnímu balení se ušetří
i náklady na skladování.
V porovnání s improvizovaným řešením na stavbě
je pronájem lešení Modul jasná volba. Montáž
lešení je rychlejší a jednodušší a bezpečnost je
mnohonásobně vyšší v porovnání s použitím řešení
z materiálu stavby. Navíc lze lešení Modul kombinovat s některými dalšími systémy. //
Armovací lešení posktuje bezpečné pracovní místo pro vyvazování armatury, stejně jako pro práci na bednění
6 | Doka Xpress
Praktické informace:
CNG vysokozdvižný vozík
Vysokozdvižné vozíky na stlačený zemní
plyn (Compressed Natural Gas - CNG)
přinášejí řadu výhod:
▪ Ekologický provoz díky snížení emisí CO2
a nemožnosti těžce odstranitelné kontaminace půdy při nehodě nebo poruše
vozíku
▪ Zdravější pracovní prostředí díky sníženým
emisím pevných částic a mutagenů
▪ Ekonomický provoz
Vozíky jsou plněny přímo v areálu
závodu v plnicí stanici.
Vysokozdvižné vozíky na CNG šetří životní prostředí, zdraví zaměstnanců i provozní náklady
Doka zavádí ekologické
vysokozdvižné vozíky
První tři vysokozdvižné vozíky na alternativní pohon jsou od ledna letošního roku
v provozu ve skladech pražské pobočky společnosti Česká Doka. Zavedením vozíků
na CNG, tedy stlačený zemní plyn, Doka prezentuje svoji odpovědnost vůči životnímu
prostředí i zaměstnancům skladů; emise z provozu vozíků poháněných CNG jsou totiž
mnohonásobně nižší než u jiných motorů spalujících fosilní paliva.
Manipulaci s materiálem doposud zajišťovaly
dieselové vozíky, jejichž provozování bylo nejen
nákladnější, ale zejména znamenalo větší ekologickou zátěž. Při spalování běžného paliva totiž
vzniká mnohem více emisí než u CNG motorů.
Provoz vozíků Linde H40 na stlačený zemní plyn
znamená rapidní snížení emisí ve výfukových
plynech, dochází k výraznému zmenšení obsahu
pevných částic (až o 25% méně emisí oxidu
uhličitého než u benzínových motorů a až o 95%
méně emisí oxidů dusíku než u dieselových motorů)
a především nevznikají nebezpečné uhlovodíky. Navíc nemůže dojít ke kontaminaci půdy při případné
havárii nebo úniku paliva a emise CNG nezpůsobují
tvorbu ozónu, takzvaný letní smog.
V pozadí nejsou ani zaměstnanci společnosti, kteří
díky využívání vozíků na CNG pohon pracují ve
zdravějším prostředí; pevné částice, jejichž emise
jsou u CNG motorů výrazně sníženy, jsou totiž
považovány za nejzávažnější mutageny a karcinogeny. O více než 50% je také snížena hlučnost provozu, což je společně s nižšími zplodinami rozhodně
dobrá zpráva zejména pro personál v uzavřených
skladech společnosti Doka.
Ekologicky šetrným provozem skladů se chce
společnost Doka zařadit po bok firem, kterým není
lhostejné naše životní prostředí. //
Fakta
Projekt: Ekologický provoz skladů pražské
pobočky Česká Doka
Typ projektu: Zodpovědnost vůči
životnímu prostředí
Dodavatel: Linde, manipulační technika
Profesionál:
Nové vozíky jsou perfektním nástrojem
pro každodenní práci a jsem rád, že
jejich provozem nezatěžujeme životní
prostředí.
Jiří Knapp, řidič vozíku
Květen 2012 | 7
Fakta
Projekt: Vodní elektrárna Roudnice nad
Labem
Generální dodavatel: Metrostav a. s.
Dodavatel monolitických konstrukcí:
Terracon a. s.
Doba výstavby monolitu:
2012 - 2013
Hloubka stavební jámy: 10,00 m
Použité systémy: Staxo 100, Dokaflex,
rámové bednění Framax, kruhové bednění
H20, bednicí desky Doka 3SO, podpěrné
stojky Eurex, TOP 50 nosníkové bednění,
zakázkové bednění
Obchodní zástupce: Štefan Jajko
Technické řešení: Martin Paškrta,
Petr Vosyka
Řešení
Pro vybudování savek a loží pro turbíny
nebylo možné použít žádný ze standardních
systémů. Tvorby bednění se proto ujali
truhláři z výrobny zakázkového bednění
Doka v pražských Čakovicích.
Elektrárna v Roudnici
roste jako z vody
Do Roudnice nad Labem přišel projekt, který svým rozsahem nemá obdoby.
Projekt vodní elektrárny na pravém břehu Labe totiž přinese nejen ekologickou energii, ale i kajakářskou dráhu.
www.doka.cz
Samotná vodní elektrárna bude vyrábět proud
pomocí čtveřice turbín, ale tento provoz nebude
po dokončení téměř vidět; elektrárna totiž bude
zapuštěná do úrovně okolního terénu a ozeleněná.
Nad povrch budou vystupovat jen některá technická zařízení a přístupové šachty. A samozřejmě
bude vidět i moderní dráha pro vodní slalom, kterou
stavba buduje místo stávající i jako poděkování za
trpělivost během výstavby. Součástí projektu pak
je i rybí přechod a chodník na Vědomice.
Konstrukce vodní elektrárny je železobetonový
monolit, kdy má armatura vzšší krzcí vrstvu
kvůli otěru proudící vodou. Té tady totiž proteče
průměrně 100 krychlových metrů za sekundu.
Velkou výzvou byla betonáž loží pro turbíny, které
jsou třikrát vyšší než průměrný dospělý člověk.
8 | Doka Xpress
Pro ty totiž muselo být vytvořeno speciální
bednění, které pak bylo na stavbu dopraveno
předmontované a pouze se na místě dokompletovalo. Tato bednění byla použita postupně hned
čtyřikrát na všechny čtyři savky.
Bednění, vyráběné v dílnách společnosti Česká
Doka, je tvořeno přímo dle specifických požadavků
projektu. V tomto případě se jednalo o rám tvořený
dřevěnými nosníky spojenými ocelovými paždíky.
Na tento rošt pak byla namontovaná samotná
deska tvořená kónicky nařezanými pruhy bednicích
desek Doka 3-SO. Celé bednění je vyrobeno velmi
masivně a je vyneseno na podpůrné věže Staxo
100 tak, aby konstrukce bez problémů přenesla
hmotnost vysoké vrstvy ukládaného betonu.
Pro betonáž savek a okolí turbín bylo na stavbu dodáno speciálně vyrobené bednění.
Bednění musí být uložené na místo s velkou přesností kvůli rozměrům a pozdějšímu umístění turbín.
Velkou výzvou byla i samotná příprava stavební
jámy, jejíž dno je téměř v desetimetrové hloubce.
Základní izolace jámy byla provedena ocelovými
profily, ale i tak bylo nutné v průběhu stavby
neustále odčerpávat vodu, která do ní pronikala.
Po vyhloubení a základním odizolování stavební
jámy tak byly jako první vybudovány boční stěny za
pomoci rámového bednění Framax. Vnitřní přepážky
pak byly bedněny částečně rámovým bedněním,
částečně pak bedněním nosníkovým. Za zmínku
rozhodně stojí, že kvůli pracovním spárám byly
například vnitřní přepážky bedněny a betonovány
najednou a samotné bednění tak bylo více než osm
metrů vysoké.
Stavbyvedoucí Ing. Miroslav Mrázek ze společnosti
Terracon, která má stavbu na starosti, komentuje
spolupráci s dodavatelem bednění Doka: „Speciální
bednění, které nám truhláři z firmy Doka vyrobili,
značně zrychlilo a usnadnilo výstavbu elektrárny.
Stejně tak nám pomohlo snadné použití systémového bednění i využití dalších služeb, které společnost
Doka poskytuje“. Stavebně by vodní elektrárna
v Roudnici nad Labem měla být dokončena na konci
letošního roku. Dokončovací práce a uvedení do
provozu pak proběhne na počátku roku 2014, kdy
začne dodávat energii a teplo do města a zejména
do místního plaveckého bazénu. //
Květen 2012 | 9
Fakta
Projekt: Svět techniky Ostrava
Generální dodavatel: Subterra a.s.
Dodavatel monolitických konstrukcí:
MONOS Morava s.r.o.
Doba výstavby monolitu:
07/2012 - 04/2013
Výška konstrukce: 18,00 m
Nasazení podpěrných věží: 30.000 m3
Použité systémy: Staxo 100, Dokaflex,
sloupové bednění RS, rámové bednění
Framax, rámové bednění Frami, kruhové
bednění H20, bednicí desky Doka 3SO,
stropní podpěry Eurex
Obchodní zástupce: Daniel Šindler
Technické řešení: Libor Radecký, Aleš
Novák, Petr Hönig, Petr Sonnek
V Ostravě vzniká Svět techniky
Řešení
Celkový vzhled betonových povrchů
projektu byl závislý na uspořádání bednicích panelů a desek. Při návrhu bednění
proto byl právě na tuto oblast brán zvláštní
zřetel.
www.doka.cz
Svět techniky, jehož stavba probíhá v ostravských Vítkovicích už od loňského
jara, přinese na deseti tisících metrech čtverečních řadu interaktivních expozic.
Zajímavá ale bude i samotná budova, která roste s podporou bednicích systémů
Doka.
Budova podle návrhu architekta Josefa Pleskota
bude nejen sídlem expozice, ale zároveň pravděpodobně největším interaktivním obrazem na světě.
Speciální sklo na 130 metrů široké fasádě totiž bude
odrážet industriální prostředí původních Vítkovic,
stejně jako dění uvnitř budovy Světa techniky. Tato
fasáda bude uzavírat nádvoří, jehož strop bude
vynesen do osmnáctimetrové výšky jen na několika
sloupech. Právě betonáž tohoto stropu byla jednou
z největších výzev v rámci stavby; pro stavbu bylo
třeba navézt stovky kusů podpěrných věží Staxo
100, sloupy pak byly bedněny do kruhového sloupového bednění RS. "Na celé stavbě bylo najednou
nasazeno asi 30.000 m3 věží Staxo 100“, říká Daniel
Šindler z ostravské pobočky Doka, „A to nejen pro
podepření bednění nejvyššího stropu, ale také pro
vybudování šikmých stropů, které budou zároveň
tvořit podlahy hledišť v přednáškových a promítacích
sálech“.
Je škoda, že při návštěvě hotového objektu si jistě
jen málokdo uvědomí složitost a náročnost stavby,
10 | Doka Xpress
která je patrná asi jen z leteckého pohledu. Na sebe
navazující kruhové i rovné stěny, průvlaky, šikmé
i rovné stropy nebo vnitřní balkony a vysoké sloupy
totiž vyžadovaly zručnost nejen při samotné stavbě,
ale zejména odborníky při plánování. Z bednicích
systémů byla na stavbě použita celá řada:
od rámových bednění Frami a Framax, přes kruhové
H20 a sloupové RS po bednění stropů, podpůrné
a výstupové věže Staxo, skládací plošiny pro práce
ve vyšších patrech až po řadu dnes již nezbytných
bezpečnostních prvků.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny betonové povrchy byly prováděny ve zvýšené kvalitě betonu, bylo
vše navíc doplněno důrazem na takzvaný spárořez,
tedy na otisk a skladbu jednotlivých bednicích prvků.
I tyto detaily byly konzultovány s autory projektu
a navrženy v souladu s požadavky architektů.
Spárořez pak byl kontrolován nejen na svislých, ale
i vodorovných konstrukcích, kde pro bednění stropů
bylo třeba téměř všechny bednicí desky umístit do
předem naplánované polohy. Výsledkem pak je
Při celkovém pohledu na staveniště Světa techniky je jasné, že tento projekt si vyžaduje zvláštní nasazení.
rozbíhající se pavučina otisků desek Doka 3-SO, která
dotváří celkový pocit z technicky pojatého charakteru
stavby.
Všechny práce byly komplikovány časovým hlediskem, které bylo zprvu ovlivněno složitostí základových
poměrů. Stavba totiž vzniká na místě bývalé továrny,
a proto byla stále objevována nová a nová překvapení
v podobě nezmapovaných starých základových konstrukcí pod úrovní terénu. Následný posun provádění
prací do nepříznivého zimního období přinesl
bohužel také další komplikace. Pro stavbu navíc bylo
vyčleněno obrovské množství bednicího materiálu,
zejména podpůrných věží Staxo 100, jejichž návoz
nebyl zrovna jednoduchým logistickým úkolem.
Nasazení pracovních týmů ale rozhodně stojí za
to - unikátní budova Světa techniky přinese do
ostravských Vítkovic další možnosti vzdělávání
a kulturního vyžití. A to nejen svým obsahem, ale
i budovou samotnou. //
Daniel Šindler a Václav Lorenc (oba Česká Doka) prohlížejí nasazení věží Staxo 100.
Pohled na střed budovy z výšky jeřábu. Krásně vyniká složitá konstrukce.
Květen 2012 | 11
Tip z praxe
Přemostění pro běžkařské závody
I když bednění Doka není určené pro
podobné projekty, variabilita, kterou nabízí
umožňuje postavit z bednicích desek,
nosníků a podpůrných konstrukcí
i neobvyklý můstek pro běžkaře.
Fakta
Projekt: Dvě přemostění pro sprintérský
závod na běžkách
Typ projektu: Podpora sportovní akce
Konstrukce: Nosníková
Prováděcí firma: Česká Doka, pobočka
Ostrava
Obchodní zástupce: Daniel Šindler
Technické řešení: Petr Letzián
Použté bednicí systémy: Dřevěné bednicí nosníky, desky Doka 3-SO, Staxo 100
podpůrná konstrukce, sloupky zábradlí XP
Běžkařský sprint přes
Doka kopec
Svátek běžkařů – RWE City Cross Sprint 2013 – v severomoravské metropoli
Ostravě podpořila i společnost Česká Doka. Pro desítky běžkařů jsme postavili
dvě tříapůlmetrová převýšení, která nejenže simulovala přírodní kopce, ale také
fungovala jako podchody pod tratí.
Běžecké odpoledne na konci ledna přilákalo do
ostravských Vítkovic nejen stovky příznivců bílé
stopy ale i desítky samotných závodníků. Sobotní
závod tak navázal na sérii klání v Düsseldorfu,
Lienzu nebo Oslu a přinesl navíc i zajímavou exkurzi
do industriálního prostředí areálu národní kulturní
památky Dolní oblast Vítkovice.
Závodníky prověřily dva osmsetpadesátimetrové
okruhy, které obsahovaly už zmíněné přemostění
s úhlem 20 stupňů, které se po mnohé stalo
prubířským kamenem. O pády právě na „kopečku“
totiž rozhodně nebyla nouze. Závod nakonec
vyhrál Dušan Kožíšek, nejlepší ženou pak byla Klára
Moravcová. Druhý den si pak mohli trať vyzkoušet
i zájemci z řad široké veřejnosti.
Přemostění Doka bylo místem nejčastějších pádů; stoupání a klesání prověřilo závodníky na maximum.
12 | Doka Xpress
Přemostění, které v areálu ostravských Vítkovic postavili odborníci na bednění z firmy Česká Doka, ale
rozhodně není jediným příspěvkem společnosti Doka
v této oblasti. Žlutomodré bednění se totiž například
objevilo už při konverzi historického plynojemu na
unikátní kulturní objekt Gong, kam Doka dodávala
veškeré bednicí systémy pro vybudování vnitřní vestavby objektu. Další bednění a bednicí systémy pak
je možné vidět hned vedle, a to na probíhající stavbě
Světa Techniky. //
Pražský Mánes
vystavuje bednění Doka
Od třicátých let tu vystavovali svá díla velikáni světového malířství; dnes
ve výloze hlavního výstavního prostoru mohou návštěvníci obdivovat
rámové bednění Framax. Výstavní síň Mánes totiž prochází celkovou
rekonstrukcí, na které se podílí i bednicí systémy společnosti Doka.
Cílem rekonstrukce slavné výstavní síně je zejména
navrátit mu původní vzhled a dispoziční řešení tak,
jak ho projektoval v roce 1930 architekt Otakar
Novotný. Objekt byl totiž od padesátých let průběžně
přestavován a upravován až z původního Mánesu
zbylo jen málo a navíc se objekt dostal do špatného
technického stavu. Po rekonstrukci budou moci
návštěvníci využít několik zrekonstruovaných výstavních síní a obnovena bude i původní restaurace a
kavárna s terasou. Návštěvníci se navíc mohou těšit
i na strop s obnovenými freskami Emila Filly.
V současné době ale návštěvníci ve výloze Mánesu
neuvidí žádné obrazy, protože výstavní síni kraluje
instalace rámového bednění Framax. Společnost
Česká Doka totiž pro úspěch rekonstrukce dodala
své nejlepší systémy: rámová bednění pro vybetonování nových, respektive původních stěn a
rámové bednění doplněné o speciální rohové díly
pro betonáž výtahových šachet. Syrový beton navíc
dle studie v prostoru zůstane – základní výstavní
plocha z ulice (na snímku s bedněním) totiž zůstane
bez dalších povrchových úprav a bude tak součástí
výstavní síně. Vysoké architektonické nároky na
výsledné povrchy tak zahrnovaly nejen řešení rastru
spínání a spárořezu, ale také bezchybný povrch
betonu. I proto byly do rámů bednění vkládány
speciální desky a byla použita i odbedňovací emulze Doka Optix, která je používána pro dosažení
nejlepších povrchů betonu.
Na znovuotevření výstavních prostor legendárního
Mánesu si ale budeme muset počkat až do června
letošního roku, kdy by měla být rekonstrukce
dokončena. A nezbývá než se těšit, že jeho výstavní prostory opět ožijí díly umělců takových jmen,
jako byli výtvarníci Josef Čapek, Bohumil Kubišta,
Jindřich Štýrský, Josef Wenig či Jan Zrzavý nebo
například architektonické studie z pera Josefa
Kaplického a Josipa Plečnika. //
Na místech, kde jsou návštěvníci zvyklí vidět umělecká díla, mohli tentokrát shlédnout bednění Framax.
Fatka
Projekt: Rekonstrukce výstavního objektu
Mánes, Praha
Typ projektu: Historická budova, kulturní
stavba
Konstrukce: železobetonový skelet
Prováděcí firma: Hobst a.s.
Obchodní zástupce: Tomáš Hora
Technické řešení: Jakub Rychtařík
Použté bednicí systémy: Rámové
bednění Framax X-life se speciální deskou,
rámové bednění Frami X-life, rohové
bednění
www.doka.cz
Řešení
Pro nejlepší povrchy betonů v rámci
výstavní síně byla použita odbedňovací
emulze Doka Optix, která zamezí výstkytu
pórů a lunkrů a zajistí kvalitní povrch.
Květen 2012 | 13
Fakta
Projekt: Mrakodrap Lotte World Tower
Typ stavby: betonový skelet
Výška: 555 metrů
Počet poschodí: 123
Nasazené systémy: SKE 50plus,
SKE 100plus, nosníkové bednění Top 50,
ochranné štíty Xclimb 60
Řešení
Samošplhací bednění Doka SKEplus je
modulární, na jeřábu nezávislé bednění.
Využití je efektivní zejména při stavbě
výškových budov, pylonů a pilířů a díky
flexibilnímu přizpůsobování zejména
objektů s proměnlivým průřezem. Jeho
posun je realizován hydraulickými cylindry,
kterých může být ovládáno až dvacet na
jeden agregát. SKE 50plus má nosnost
5 tun na jednu konzolu, SKE 100plus
pak na jedné konzole unese tun až deset.
Oba systémy nabízejí vysokou konstrukci,
která umožňuje současnou práci na více
úrovních a tím i oddělení bednicích prací
a vázání výztuže. Mimořádně únosné
konzoly SKE 100plus navíc umožňují
velké, variabilní odstupy a přemisťování
rozdělovačů betonu. Systémy disponují
širokými pracovními plošinami, které jsou
uzavřené po celém obvodu a nabízejí i
možnost kompletního zakrytí. Na stavbě
Lotte Tower tak pro celkové zakrytí
pracovních plošin byly využity ochranné
štíty Xclimb 60. Takové zakrytí nejen že
zmírní dopad povětrnostních podmínek na
prováděné práce, ale jeho využití i práce
zrychluje a zefektivňuje, neboť dělníci
pracují v bezpečném prostředí a mohou se
tak více soustředit na svoji činnost.
14 | Doka Xpress
Samošplhací bednění SKE 50plus je nasazeno na betonáž sloupů, s pomocí SKE 100plus pak vzniká centrální stavba
Lotte World Tower
nejvyšší budova v jižní Asii
Panorama korejského hlavního města Soulu brzy změní nový mrakodrap – Lotte
World Tower – který se se svými 555 metry a 123 podlažími stane nejvyšší
stavbou jihovýchodní Asie.
Superlativní projekt, jehož stavba už přesáhla hranici
dvou set metrů, po svém dokončení nabídne obchody, kanceláře, malé apartmány i sedmi hvězdičkový
hotel. Stříbrná, jemně zakřivená věž s filigránským
žebrováním má připomínat tradiční korejskou keramiku a kaligrafii. Co se tradicím ale vymyká, je
ekologické smýšlení projektantů: věž je pokrytá
fotovoltaickými panely, nechybí větrné turbíny, venkovní stínící zařízení nebo svody pro sběr a následné
využití užitkové dešťové vody.
Rychlý růst se samošplhacím bedněním
Pro bednění ohromného železobetonové konstrukce
Doka opět nasadila osvědčené know how pro po-
Das Tischhubsystem TLS kann zum unabhängigen Höhersetzen der Dokamatic-Tische in der Neigung klettern.
Na vizualizaci vypadá budova opravdu úchvatně. Za několik měsíců takhle bude vypadat i ve skutečnosti.
dobné megaprojekty. Budova je stavěna za pomoci
132 kompletů samošplhacího bednění SKE 100plus
doplněného o nosníkové bednění Top 50, přičemž
jednotlivé záběry jsou 4,5 metru vysoké. Dalších
osmdesát samošplhacích automatů SKE 50plus,
nesoucích bednění Top 50, je pak použito pro formování osmi třísetmetrových sloupů na vnější straně
budovy. Ty budou sloužit jako stabilizační
a bezpečnostní opěry pro dokončenou budovu.
„Z práce na tomto projektu máme radost“, říká
manažer projektu Klaus Eckstein: „Navzdory těsné
lhůtě jsme dokončili všechny projekční činnosti včas
a i na staveništi vše jde podle plánu.“
Ochranné štíty pro maximální komfort
V současné době jsou pracovní plošiny zakryty
síťovinou. Tu ale v dohledné době nahradí ochranné
štíty Xclimb 60, díky kterým bude na staveništi
zajištěn maximální komfort; štíty nabízejí ochranu
pracovníků i budovaného projektu proti rozmarům
počasí a zároveň chrání prostory pod sebou. Díky
takto zajištěným pracovištím navíc stoupá i efektivita
práce, protože naprosté uzavření pracovních ploch
umožňuje dělníkům plné soustředění na výkon. Pro
stavbu Lotte World Tower byly navíc ochranné štíty
upraveny tak, aby mohlo bednění lépe reagovat na
změny profilu stavby. Jednoduše je tak možné měnit
jejich šířku až o dva metry.
Výjimečnost stavby dokazuje nejen její výška
a vybrané bednicí systémy, ale také nasazení Doka
týmu: „Jeden z nejvýraznějších rysů této stavby bylo
plánování. Tým tvořilo dvacet kolegů ze tří zemí
– Koreje, Singapuru a Rakouska – a všichni jsme
u svých stolů vymýšleli do sebe zapadající technologie pro tento projekt,“ doplňuje Klaus Eckstein. //
Více informací najdete na
www.doka.com
Květen 2012 | 15
Fakta
Projekt: Most přes řeku Orinoko
Typ konstrukce: Pylony ve tvaru diamantu
Délka mostu: 11.215m
Výška mostovky: 55m
Výška pylonů: 135m
Dodavatel: Odebrecht, Venezuela
Bednicí systémy: Samošplhací bednění
SKE 100plus, velkoplošné bendnění
Top 50, výstupové věže Staxo
Služby: Technická podpora na stavbě,
plánování nasazení bednění
Řešení
Nasazení samošplhacího bednění
SKE 100plus v kombinaci s velkoplošným
bedněním Top 50 je pro pylony
s proměnným průřezem a sklonem ideální.
.
Více informací najdete na
www.doka.com
Diamanty pro Orinoko
V jihoamerické Venezuele vyrůstá s pomocí bednění Doka velkokapacitní most
o celkové délce přes jedenáct kilometrů s mostovkou ve výšce 55 metrů nad
vodní hladinou. Hlavní část o délce 2,28 kilometru ponesou dva pylony ve tvaru
diamantu, které se nad hladinu budou tyčit do úctyhodné výšky 135,5 metrů.
Pylony jsou bedněny za pomoci automatického
samošplhacího bednění SKE 100plus, celkem je na
obou pilířích nasazeno 54 šplhacích jednotek. Samotné
bednění je pak složené z velkoplošného bednění Top
50. Právě díky nasazení samošplhacího bednění jdou
práce kupředu, respektive vzhůru rychlým tempem:
desetitunová nosnost kotev totiž umožňuje pracovat
zároveň na několika úrovních. Rychlou práci navíc
umožňuje i zabezpečení pracovní plochy, kdy je část
zabezpečena ochrannými plechy, nižší plošiny chrání
trapézová fólie a všechna ostatní pracoviště jsou
chráněna zábradlím.
16 | Doka Xpress
Pro úspěch stavby je důležitá celkově jednoduchá adaptabilita bednění, protože návrh mostních pylonů počítá
se změnami průřezu i sklonu z 18°, pod příčníkem, na
13° nad ním. I proto Doka průběžně vysílá své montážní
mistry, aby s přeskupením bednění a jeho adaptací
pomohli. Vincente Rodrígues z firmy Odebrecht Venezuela stavbu komentuje: „Doka nás přesvědčila, že má
skutečně promyšlené své systémy bednění i návzných
služeb. Díky podrobnostem v nabídce, průběžné spolupráci i podpoře na místě jde stavba kupředu opravdu
hladce.“ Společnost Doka se v jižní Americe podílela už
na mnoha zajímavých projektech. Zastoupení zde totiž
má v Brazílii, Chille, Mexiku, Panamě a Peru. //
Rychlé řešení pro rychlovlak
Výstavba centrální stanice metra v izraelském Tel Avivu je v současné chvíli
“výkladní skříní” dovedností odborníků na bednění z blízkého východu.
Vlakové nádraží Hauma je megaprojektem zahrnujícím
nejen samotnou stanici, ale také síť tunelů, které
navazují na stávající tratě. Protože se jedná o metro,
naprostá většina prací probíhá v podzemí, kde stísněné podmínky vyžadují opravdu profesionální přístup.
Situaci nekomplikují jen stísněné prostory staveniště,
ale také to, že stavba je lokalizovaná v samotném
centru města a nabízí tak jen omezené prostory pro
skladování materiálu, což vyžaduje precizní logistiku.
Komplexní řešení pro stavbu, na kterém spolupracovali kolegové z Doka Izrael i z rakouské centrály
tak zahrnuje naprosto přesně rozfázované dodávky
bednění na místo.
Přítupem ke staveniští je 80 metrů hluboká stavební
jáma o průměru 22 metrů. Zde bude později vstup do
složité sítě nástupišť vysokorychlostních vlaků, povedou zde větrací šachty i schodiště a výtahové systémy.
Vertikální šachta byla vytvořena pomocí speciálně
navrženého bednění TOP 50 a přehradního bednění.
Díky dobrému načasování i zvoleným materiálům bylo
možno navíc tuto šachtu bednit opravdu v rychlém
tempu - bednění pro čtyřmetrové záběry se posouvalo
každý den.
Projekt zahrnuje řadu různých tunelů, z nichž každý
je řešen individuálně. Ve většině případů jsou ale
tunely bedněny za pomoci tunelového vozíku z těžké
konstrukce SL-1, která nese kruhové bednění TOP
50 a umožňuje třídenní betonážní cykly. Modulární
možnosti nastavení zajišťují rychlý a ekonomicky
výhodný postup bez ohledu na tvar a zatížení konstrukce. Integrované pracovní plošiny a žebříky pak
poskytují opravdu bezpečné pracovní místo.
Součástí projektu je i moderní stavba vstupní haly,
kde architekti plánují s výrazným použitím pohledového betonu. Aby byly povrchy co nejdokonalejší,
technici zvolili použití rámového bednění Framax s
vysoce kvalitními deskami Xlife. //
Fakta
Projekt: Metro Tel Aviv
Typ konstrukce: Různé budovy a tunely
Začátek výstavby: Srpen 2010
Dokončení: 2016
Hloubka stavební jámy: 80m
Dodavatel: Ramet Ltd.
Bednicí systémy: Těžká podpěrná
konstrukce SL-1, velkoplošné bednění
Top 50, podpůrné věže Staxo 100, rámové
bednění Framax Xlife
Služby: Technická podpora na stavbě,
plánování nasazení bednění, předmontáž
Květen 2012 | 17
Metro Veleslavín
Nové stanice pražského metra se už začínají rýsovat. Například
stanice Veleslavín, i když je na zelené trase „A“, v současné době
svítí žlutou barvou díky nasazení bednění Doka. Dvacet metrů
pod zemí se zde buduje zahloubený vestibul stanice, výstup pak
bude mezi ulicí Evropská a železniční tratí. Polohy stanice, vestibulu a jednotlivých výstupů jsou takové, aby umožňovaly přímé
vazby na dočasný autobusový terminál a zároveň bez nutnosti
přestavby v předstihu reagovaly na předpokládanou modernizaci
stávající železniční tratě.
Naše společnost dodává pro stanici metra veškeré bednicí systémy a technické oddělení už teď pracuje na plánech bednění
tunelového.
Samošplhací bednění pro
most Mokré Lazce
Pilíře pro most v Mokrých Lazích, který bude představovat
přemostění pro rychlostní silnici mezi Ostravou a Opavou,
jsou právě teď budovány za pomoci samošplhacího bednění
SKE 50plus. Celkem zde vyroste 11 pilířů, na které bude
položena vysouvaná mostovka. Na snímku sleduje Daniel Šindler
z ostravské pobočky Doka vyvazování výztuže a přípravu bednění
na další krok betonáže.
18 | Doka Xpress
Květen 2012 | 19
CZ
Krátké zprávy
Novinky, oznámení, termíny, tisk
Bezpečně s bednicími systémy Doka
V průběhu února proběhla řada školení zaměřených na bezpečnost práce s bedněním Doka
a na správnou praxi na staveništi. Zájem o školení byl veliký, a to nejen proto, že bezpečnost
na staveništi začíná být stále více diskutovaným tématem. Školení, která pod vedením produktového manažera Václava Lorence probíhala na pobočkách i u zákazníků, se zúčastnilo na dvě stovky
zaměstnanců stavebních společností.
Školení zaměřená na bezpečnost
probíhala v únoru.
Rekonstrukce pražské pobočky úspěšně pokračuje
Sklady, opravna bednění i dílny pražské pobočky už mají nejen nové vybavení, ale i nový kabát.
Právě v době uzávěrky tohoto čísla totiž fasádníci dokončují poslední malby šedožlutých hal.
Nové je i odbavovací centrum, které bude v nejbližších dnech zprovozněno; parkoviště pro kaminony
a nákladní vozy před samotným skladem už v provozu je. V další fázi projde rekonstrukcí i samotná
kancelářská budova centrály.
Pražská pobočka se na jaře oblékla
do nového kabátu.
Pobočka Praha
Za Avií 838
196 00 Praha 9 - Čakovice
T +420 284 001 311
F +420 284 001 312
[email protected]
Pobočka Brno
Kšírova 265
619 00 Brno - Horní Heršpice
T +420 543 424 711
F +420 543 424 712
[email protected]
Doka působí celosvětově.
Společnost Doka provozuje více než
160 poboček a logistických center
ve více než 70ti zemích světa na pěti
kontinentech.
Pobočka Ostrava
Palackého 1144/80
702 00 Ostrava - Přívoz
T +420 595 134 611
F +420 595 134 612
[email protected]
www.doka.cz
www.facebook.com/
Doka
www.youtube.com/
Doka
Tiráž: „Doka Xpress“ je časopis společnosti Česká Doka bednicí technika s r.o., vychází dvakrát ročně. Redakce: Radek Syka, Karel Novotný, Daniel Šindler, Jan Mikula, Václav Lorenc, Štefan Jajko, Tomáš Hora, Václav Lorenc,
Veronika Lukešová Foto: Radek Syka, archiv společnosti. Grafická úprava: Radek Syka. Distribuce: Hromadně mezi zákazníky a partnery fy Česká Doka. Tisk: Mangus II nákladem 1 300 kusů.
V některých případech může fotodokumentace ukazovat situace v průběhu montáže bednění a proto nemusí být z bezpečnostního hlediska vždy úplná.

Podobné dokumenty

Prohlížet

Prohlížet mají průměr od 25 až do 42 metrů dle typu a využití bioplynové stanice. Tady přichází ke slovu nejčastěji kruhové bednění H20, které přesně reflektuje požadavky takovéhoto typu stavby.

Více

Prohlížet

Prohlížet Framax Xlife, který nám vyhovuje zejména možností jednoduchého přestavění a kombinace jednotlivých prvků pro potřeby různých tvarů i velikostí," komentuje Tomáš Letko, z realizační společnosti Terr...

Více