Betonové prefabrikáty

Transkript

Betonové prefabrikáty
Betonové prafabrikáty
zdroj
1.název: Stavební hmoty
autor: Luboš svoboda a kolektiv
nakladatelství: Jaga group, s.r.o.,
Bratislava 2007
ISBN 978-80-8076-057-1
2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr
ednasky-​svoboda-m6153-p1.html
3. www.cembrit.cz
4. www.cetris.cz
Betonové prefabrikáty
 Kusové
výrobky z betonu
Dle funkce:
 Prefabrikáty pro hrubou
výstavbu
 Prefabrikáty pro inženýrskou
výstavbu
 Skeleto-panelové konstrukce
 Pro dokončovací práce
BETONOVÁ CIHLA
Betonová cihla
 Šedá, hrubý povrch
 Velmi odolná
 Poměrně laciná, slušná pevnost
(25 MPa)
Zámková dlažba
 Technologie
vibrolisování –
umožňuje vyrobit malé, ale přesné a
pevné prvky
 Na povrch lze přivibrovat vrstvu z
jiné (např. barevné) hmoty
Betonové tvárnice
z betonu C25/30 – vibrolisováním do ocel.
forem, jsou přesné, nehořlavé,
mrazuvzdorné, zdravotně nezávadné,
dobře zvukově izolují
 Tepelný odpor závisí na druhu(jedno nebo
vícevrstvé)
 malá nasákavost,
 obj. hm. 1050-2000kg.m-3,
 ztracené bednění, do dutin lze uložit beton
s výztuží
 Občanské a bytové stavby

Betonové tvárnice
Vibrolisované prvky pro
stavbu opěrných zdí
Stropní prefabrikáty
Schodiště
Potrubí
Betonová taška
Rovnocenná pálené tašce
 těžší, zatěžuje krov, nehodí se pro
rekonstukce(krovy nejsou na ni stavěné)
 sklon 12-90°, bezpečný od 22°, pod 22°
izolace pod krytinou
 Beton-povětrnostně dosti odolný
 Někdy jsou tašky navíc chráněny ochrannou
vrstvou
 Střecha z betonových tašek se musí zateplit
izolační fólií
 Dnes se používá 1,5x více, než pálená taška

Betonová taška
Další střešní krytiny

Cementové výrobky – jsou štíhlé, nelze
tedy užít hrubší kamenivo
Eternit - azbestocement
Vláknocementové vlnovky a
desky
Cement CEM I 42,5, přírodní buničina
z cedrového a borového dřeva nebo
eukalyptového a borového, syntetická vlákna
o délce 4-6mm, voda a mikroplniva(kaolín)
 Cembrit = cement + dřevěné vlákno. Vlákno
do jisté míry nahrazuje azbest, materiál má
dobré mechanické vlastnosti. Nelze ale použít
každé vlákno.
 Vlnovky a tvarovky – různé délky a výšky vlny

Cetris
cementotřískové desky – nehořlavé,
ochrana ocelových konstrukcí.
 pod dlažby, podhledy, obkladové desky,
příčky, sokly, vikýře, podbití střech,
fasády-odvětrané, do vlhkých prostor
 fasádní obklady – 9 odstínů, lícní strana
nahrubo zbroušená – docíleno matného
přírodního vzhledu

Stěny
Fasády
Podlahy
Střechy
Požární systémy
Podhledy
Sokly
Balkóny
Dopravní stavby
Velox
Ztracené bednění – takové, které se
ponechá v konstrukci
 89% dřevěné štěpky (větší ploché třísky),
9% cement, 2% vodní sklo (na impregnaci
štěpek – aby se zmineralizovaly a dobře
spojily)

 Ztracené
bednění (stěny, stropy,
překlady, věnce, obklady)
 Protihluková opatření
Heraklit
Heraklit
 Dřevitá vlna + cement + vodní sklo
 Není moc hezký, ale je lehký a slušně
tepelně izoluje, dobře se pojí s omítkou,
dobře se formátuje => užití prakticky na
každé stavbě na překrývání, vyplňování
mezer. Nehoří.

Prezentaci vytvořila Ing. Zita Lebedová, vyučující odborných předmětů
na Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace.
Prezentace je určena pro podporu výuky pozemního stavitelství na středních odborných školách stavebních
oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.
Vytvořeno v rámci projektu „Stavebnictví 21“, reg. číslo CZ.107/1.124/01.0110,
za finanční podpory Evropského sociálního fontu a rozpočtu České republiky.