SPEEDWARE Financials

Komentáře

Transkript

SPEEDWARE Financials
SPEEDWARE s. r. o.
Benešovská 10, 101 00 Praha 10
Tel.: 02 - 71 73 21 98, fax: 02 - 71 73 52 962, 71 73 52 96
Kontaktní osoba: Ing. Jan Červinka
e-mail: [email protected]
http://www.speedware.cz
producent
aplikace není úzce
specializována
jiná úzká specializace
zdravotnictví
velkoobchod, maloobchod,
služby
prům. výroba, zemědělství,
stavebnictví, zpracov. prům.
doprava nebo spoje
(telekomunikace, pošta,...)
energetika (vodovody, plyn,
elektřina, teplo,...)
finančnictví, bankovnictví,
pojišťovnictví, leasing
České uživatelské prostředí: ano
Integrace s Microsoft Office: import/export (přímo do/z struktur dat MS Office)
Počet instalací ve světě/ČR+SR: 0/70
Typický počet uživatelů aplikace: 5 až 20
Orientační cena typické instalace
včetně nasazení systému (v Kč): desetitisíce
Reference v ČR/SR: Elplast s.r.o., Severočeská energetika a.s., Kaučuk a.s.,
Narex Ždánice, a.s., Masný průmysl Krásno,
Schott Zwiesel s.r.o.
státní správa a samospráva
SPEEDWARE Financials
komplexní systémy pro řízení větších podniků (ERP)
ekonomické agendy a účetnictví, personalistika
správa dokumentů, workflow, helpdesk, správa zákazníků
grafické systémy a multimediální systémy, CAD, GIS
podpora rozhodování, DW/BI, MIS
průmyslová automatizace, vizualizace, SCADA
jiný druh aplikace
Microsoft
Windows NT
Server
Microsoft
Exchange
Server
Microsoft
System
Management
Server
Microsoft
SNA Server
Microsoft
Site Server
Microsoft
Transaction
Server
Microsoft
Message
Queue Server
Microsoft
Internet
Information
Server
Microsoft
NetShow
Server
Microsoft
Proxy Server
Microsoft
SQL Server
Microsoft
Terminal
Server
Jiné servery
Microsoft
SPEEDWARE Financials - Manažerský informační systém pro finanční řízení a plánování
SPEEDWARE Financials je manažerský informační systém pro profesionální finanční řízení, analýzu a plánování. Systém umožňuje analyzovat finanční
minulost podniku a plánovat budoucí trendy. Pohledy ve Speedware Financials zachycují jak minulost (data z ekonomického/účetního systému uživatele),
tak i budoucnost (data ze systému pro finanční plánování - Cash Flow Management).
K hlavním výstupům SPEEDWARE Financials patří
Analýza standardních účetních výkazů, analýza nákladů a výnosů, analýza odběratelů a dodavatelů, porovnání skutečných dat s plánem, zobrazení plánovaných dat pro další období,
vypočítané ukazatele, analýza růstu podniku, kapitálové informace
Kromě běžných ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti je k dispozici celá řada
nadstandardních ukazatelů potřebných pro kvalifikované řízení podniku (např. EVA – ekonomická přidaná hodnota, WACC – vážená cena kapitálu, atd.). Data jsou zobrazována
v grafické formě a v logických souvislostech, které odpovídají moderním trendům inteligentního finančního řízení. Systém Speedware Financials je vytvořen v prostředí manažerského systému pro podporu rozhodování MEDIA 3.0 společnosti Speedware.
SPEEDWARE Financials jsou dodávány jak přímo, firmou Speedware, tak prostřednictvím
certifikovaných VAR partnerů, jejichž počet se stále rozšiřuje:
ALTEC a.s., AŘ-MANAŽER a.s., Autocont CZ a.s., BrnoData s.r.o., DATRON spol. s r.o., Great Plains Czech s.r.o., I.C.C.C. spol. s r.o., IFT PROGRES a.s., INEQ
s.r.o., INFOS 2001 spol. s r.o., ISS Czech s.r.o., IT Systems a.s., KCT DATA s.r.o., PVT, a.s., o.z. H K.
K období září 1999 byly jako kompatibilní certifikovány tyto informační systémy: ASEO, BAAN, CDYNAMICS C/S+, CONCORDE XAL, DELTA, DIALOGPlus,
JBA Systém 21, HELIOS, IBIS 2000, INFOS, ISO software, MIS GLOBAL, NAVISION Financials, NES 3.52 Eagle, NORIS, PROSPER, SAP R3, STANDARD.
Speedware má v současné době v ČR více než 500 zákazníků a 70 VAR partnerů z řad softwarových a konzultačních společností.
Premium VAR partneři Speedware
ALTEC a.s., Elanor s.r.o., ISS Czech, s.r.o., JBA s.r.o., MEDIUM SOFT a.s., OR - CZ s.r.o.
Full VAR partneři Speedware
AŘ-MANAŽER a.s, AMIS a.s., Autocont CZ a.s., BrnoData s.r.o., DATRON spol. s r.o., Eclipse IBS s.r.o., GC Systém a.s., GENESIS s.r.o., I.C.C.C. spol. s r.o.,
IFT PROGRES a.s., INEQ, s.r.o., INFOS 2001 spol. s r.o., KCT DATA s.r.o., KVADOS a.s., Levi Systems s.r.o., Sefima, s.r.o., NOVITECH Žilina s.r.o., ORTEX
spol. s r.o., Pragosoft a.s., REKONIx s.r.o., SOFTIP spol. s r.o., TES Praha a.s, XEOS s.r.o.
SPEEDWARE s. r. o.
Benešovská 10, 101 00 Praha 10
Tel.: 02 - 71 73 21 98, fax: 02 - 71 73 52 96
Kontaktní osoba: Ing. Jan Červinka
e-mail: [email protected]
http://www.speedware.cz
distributor
aplikace není úzce
specializována
jiná úzká specializace
zdravotnictví
velkoobchod, maloobchod,
služby
prům. výroba, zemědělství,
stavebnictví, zpracov. prům.
doprava nebo spoje
(telekomunikace, pošta,...)
energetika (vodovody, plyn,
elektřina, teplo,...)
finančnictví, bankovnictví,
pojišťovnictví, leasing
České uživatelské prostředí: ano
Integrace s Microsoft Office: import/export (přímo do/z struktur dat MS Office)
Počet instalací ve světě/ČR+SR: 10 000/25
Typický počet uživatelů aplikace: více než 20
Orientační cena typické instalace
včetně nasazení systému (v Kč): desetitisíce
Reference v ČR/SR: Timo s.r.o.
státní správa a samospráva
ProClarity
komplexní systémy pro řízení větších podniků (ERP)
ekonomické agendy a účetnictví, personalistika
správa dokumentů, workflow, helpdesk, správa zákazníků
grafické systémy a multimediální systémy, CAD, GIS
podpora rozhodování, DW/BI, MIS
průmyslová automatizace, vizualizace, SCADA
jiný druh aplikace
Microsoft
Windows NT
Server
Microsoft
Exchange
Server
Microsoft
System
Management
Server
Microsoft
SNA Server
Microsoft
Site Server
Microsoft
Transaction
Server
Microsoft
Message
Queue Server
Microsoft
Internet
Information
Server
Microsoft
NetShow
Server
Microsoft
Proxy Server
Microsoft
SQL Server
Microsoft
Terminal
Server
Jiné servery
Microsoft
ProClarity - Manažerský informační systém pro platformu Microsoft SQL 7.0 OLAP server
ProClarity® americké fimy Knosys Inc. je manažerský informační systém, který je od počátku svého vývoje optimalizován pro spolupráci s OLE DB/ OLAP
servery včetně spolupráce s Microsoft SQL 7.0 OLAP serverem. Tato orientace umožňuje dosahovat maximálního výkonu při manažerské on-line analýze.
Síla klientského nástroje ProClarity je založena na dvou základních pilířích. Za prvé, ProClarity byl přednostně navržen tak, aby v maximální možné míře
přenesl funkcionalitu Microsoft SQL 7 OLAP serveru až na úroveň osobního počítače. Tím se stávají všechny přednosti výkonného OLAP serveru dostupnými všem manažerům bez ohledu na stupeň jejich počítačových zkušeností. Za druhé, ProClarity je postaven na zcela otevřené architektuře, která je
výkonná, pružná a rozšiřitelná.
Silné stránky ProClarity
ProClarity umožnuje pracovat se všemi standardními OLAP funkcemi ve velmi výkonném a uživatelsky příjemném prostředí. Kromě toho ProClarity přináší i řadu nejnovějších prvků z oblasti business
intelligence:
Časová řada - umožňuje uživateli volit časová rozpětí a tímto způsobem porovnávat různé časové
úseky nebo sledovat trendy
Průvodce dotazem - pomáhá uživateli formulovat nejrůznější manažerské dotazy
Průvodce vypočítanými ukazateli a prvky dimenzí - umožňuje snadno vytvářet uživatelské pohledy
Rozpadový strom Knosys - výkonný nástroj pro detailní analýzu založenou na rozpadovém stromu
a Paretově grafu
Rozptylový graf Knosys - nástroj pro shlukovou analýzu, který umožnuje uživateli ve velkém
množství složitých dat vysledovat trendy, souvislosti a extrémní hodnoty.
Knosys Inc.
Firma Knosys byla založena v roce 1995. Ústřední vizí společnosti je zpřístupňovat používání OLAP technologií široké manažerské veřejnosti. Knosys se zaměřuje především na aplikace na podporu rozhodování provozované na osobních počítačích, čímž činí možnost
provádění manažerských on-line analýz mnohem dostupnějšími. Společným rysem všech nástrojů od firmy Knosys pro OLAP analýzu
je možnost jejich uplatnění v širokém měřítku, vysoká výkonnost, výjimečně jednoduché ovládání a snadná dostupnost. Pracovníci
firmy Knosys se podíleli již na vývoji a implementaci řady kompletních OLAP řešení. To je jeden z důvodů, proč dnes Knosys disponuje
velmi zkušenými konzultanty, školiteli a marketingovými specialisty, a to jak ve Spojených státech, tak v Evropě.
Firma Speedware je od roku 1998 obchodním partnerem americké firmy Knosys Inc. a výhradním distributorem jejího produktu ProClarity v České
a Slovenské republice. ProClarity je druhou technologickou platformou vedle tradičního systému MEDIA 3.0, na níž Speedware nabízí svá standardní
řešení jako je Speedware Financials, Speedware Saldo nebo Speedware Human Resources, jakož i rozsáhlé, na míru šité projekty manažerských informačních systémů a datových skladů.

Podobné dokumenty

Maturitní témata

Maturitní témata část obvodu, pro uzavřený obvod, Kirchhoffovy zákony). Přístroje k měření napětí a proudu, zvětšení jejich rozsahu. Práce a výkon elektrického obvodu.

Více

Valašský kopec II. 2008

Valašský kopec II. 2008 CZ SVC Motorsport Náchod

Více

Sken - Minerva

Sken - Minerva již není možnéÍirmu říditbez pomocí ERP systému. U někoho můžebyt změna q'volána novým odběratelem, kteý požaduje r,ybavení r,yspělýrn ERP řešeců, kdy

Více

business intelligence

business intelligence kolik kilometrů se s nimi nacestovalo?“

Více

Periodická zpráva 2005 Projektu LC527

Periodická zpráva 2005 Projektu LC527 účast na vývoji nové generace detektorů pro celosvětový projektu lineárního srážeče ILC. Pro úspěšné plnění výše zmíněného experimentálního programu bylo potřeba dále rozšířit a modernizovat přístr...

Více

Česká verze - Aktivátory zisku

Česká verze - Aktivátory zisku nabízí pronájem kancelářských prostor o rozloze 140 m2. Firma však nepotřebuje tak velké prostory, protože

Více

Ceník 12

Ceník 12 CV59102019 CV5902018 CV5901024 CV5901038 CV5901045 CV5901027 CV5901022 CV5901023 CV5901021 CV5901034 CV5901050 CV5005075 CV5005076 CV5005086 CV5005085 CV5005074 CV7001602 CV7001601 CV9000213 CV700...

Více