sada pro zahájení doplňování zboží

Komentáře

Transkript

sada pro zahájení doplňování zboží
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
1
Doplňování zboží má zajistit, aby byly v prodejních prostorách neustále vystaveny všechny velikosti zboží a byly tak
maximalizovány prodej a konverze a zvyšována provozní efektivita. Tato sada pro zahájení obsahuje následující části
zajišťující úspěšné zahájení procesu doplňování zboží ve vaší prodejně.
WARM-UP: BUĎTE PŘIPRAVENI
Cvičení Warm-Up poskytuje užitečné úvodní informace.
KEY PLAY: ÚKOLY A ČINNOSTI
Části Key Play nastiňují, co se musí stát, aby mohl být program zahájen.
VYBAVENÍ: NÁSTROJE A ZDROJE
Část Vybavení poskytuje informace o nástrojích a zdrojích nutných k zahájení programu.
Zde jsou fáze zahájení doplňování zboží. Upozorňujeme, že podle počtu vedoucích, kteří mají být proškoleni, a podle objemu
prodejů mohou být data upravena.
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
2
Abyste mohli-li vést proces doplňování zboží, musíte se stát odborníkem na tuto problematiku. Pro začátek se můžete
seznámit s nejnovějšími nástroji pro doplňování zboží na stránce DTC Zero. Znalosti potřebné k podpoře procesu doplňování
zboží v prodejně naleznete v příručce Playbook pro doplňování zboží, v průvodci GO GUIDE doplňováním zboží, na poradách
v prodejně týkajících se doplňování zboží a v této sadě pro zahájení.
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
3
Části Key Play nastiňují, co se musí stát, koho se to týká a kdy je třeba co udělat, aby bylo zahájení doplňování zboží
úspěšné.
Zpracování zboží pro doplnění je důležité pro úspěšné zahájení.
Pomocí kontrolního seznamu pracovníků na pozici Field Leader a Head Coach, který naleznete v příloze, zajistěte následující:
• Plánování zahájení
• Naplánování a provedení příprav
• Školení týmu prodejny
• Zahájení procesu
• Zdokonalení provádění procesu
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
4
Správné zahájení doplňování zboží pomůže zajistit úspěch. Zorganizujte schůzku k seznámení týmu vedení s procesem
doplňování zboží a k sjednocení očekávání.
Využijte program schůzky s pracovníky na pozici Head Coach v příloze a projděte následující body:
• Účel a výhody doplňování zboží
• Hranice a pracovní normy doplňování zboží
• Dostupné nástroje
• Podrobnosti zahájení
• Použití listu pro zápis doplňování zboží a očekávané výsledky sledování
Je důležité, aby pracovníci na pozici Athlete před zahájením doplňování zboží rozuměli procesu i své roli.
1. Pracovník na pozici Store Leader povede porady týkající se doplňování zboží.
2. Pracovníci na pozici Athlete splní průvodce GO GUIDE doplňováním zboží.
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
5
Před zahájením doplňování zboží ve vašem regionu či prodejně máte k dispozici řadu materiálů pro rozcvičení týmu. Níže je
uveden seznam materiálů společně s informací, pro koho jsou určeny a co si z nich mají čtenáři odnést.
Kontrolní seznamy, materiály a
aktivity pomáhající pracovníkům na
pozici Store Leader a Field Leader při
zahajování procesu doplňování zboží.
Samostatné školení poskytující
znalosti, schopnosti a možnosti
procvičit si proces doplňování
zboží během 10 minut či méně.
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
Slouží k naplánování aktivit
souvisejících se zahájením doplňování
zboží v jednotlivých prodejnách.
Představuje školení pro pracovníky
na pozici Store Leader při vytváření
a řízení procesu doplňování zboží.
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Součástí je podrobný program, který vás
provede školením pro pracovníky na
pozici Store Leader (součástí sady pro
zahájení doplňování zboží).
Pomáhají pracovníkům na pozici
Athlete pochopit výhody doplňování
zboží a jejich povinnosti související
s tímto procesem.
6
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
7















© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
8


















© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
9
Zde je vzor diskuze, která by měla při poradě s pracovníky na pozici Store Leader proběhnout.
Dle potřeby jej uzpůsobte vlastnímu stylu a potřebám posluchačů.
Zopakujte si účel a výhody doplňování zboží
• Vystavení všech velikostí s sebou nese vyšší prodeje a konverzi
• Zvýšení efektivity provozu
• Trvalé dodržování standardů prezentace výrobků
Proberte hranice a pracovní normy doplňování zboží
• Proberte potenciální výzvy a řešení
Připomeňte dostupné nástroje
• Příručka Playbook
• Průvodce GO GUIDE
• Porady
• Sada pro zahájení
Připomeňte podrobnosti zahájení
• Datum zahájení
• Kontrolní seznam pro zahájení
• Vybavení: projděte část Vybavení v příručce Playbook
• Harmonogramy: je třeba projít a upravit harmonogramy na podporu procesu
• Proveďte kontrolu skladu a podle potřeby proveďte úpravy
• Proveďte kontrolu položek, které nejsou na skladě, a podle potřeby doplňte zboží v prodejních prostorách
Sledujte pokrok doplňování zboží pomocí listu pro zápis doplňování zboží a očekávaných výsledků sledování.
© NIKE, Inc. MALOOBCHOD 2014
SADA PRO ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
10

Podobné dokumenty

SO OCIA AL BU USIN NESS S IDE EA

SO OCIA AL BU USIN NESS S IDE EA 2.1 Buďte milí a vstřícní Odpovídat s chladnou hlavou! V případě, že člověk vystupuje za značku nebo firmu na sociálních sítích, musí mít stále na paměti, že se nesmí nechat vytočit. Nesmí být arog...

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě vedoucí VŠKP) témata VŠKP, na něž se student přihlašuje z prostředí Portálu OU (Informační systémy - Databáze VŠKP). Postupy vedoucího VŠKP a studenta popisuje manuál DIPLu 2, který je přílohou smě...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint mladší cílovou skupinu posluchačů do 30 let. Jedná se o skupinu, která je nejvíce ochotna utrácet za novinky a je senzitivní vůči netradičním způsobům komunikace. První rockové rádio v ČR, má nejvě...

Více