7. AV

Transkript

7. AV
Rámcový plán učiva
Učebnice: Maturita Solutions – Intermediate, OUP, časopis BRIDGE, e-learning
Unit 1
Září
Fashion
Unit 2
říjen
Daily Routines, Free time, Hobbies, My family
Unit 3
Unit 3
listopad
Jobs
Czech Republic, Prague , UNESCO
prosinec
Unit 4
Food Health ,Sports
leden
Unit 5
Unit 6
únor
Housing
Unit 7
březen
British Literature
American literature
duben
Unit 8
Travelling
Travelling
květen
Unit 9
Shopping, Services
Unit 10
Culture and Entertainment
Závěrečné opakování
červen

Podobné dokumenty

SNAP! - Free time READ WRITE RIDE WALK WATCH WATCH

SNAP! - Free time READ WRITE RIDE WALK WATCH WATCH SNAP, získává bod. Pokud k sobě kartičky nepasují, hráči otáčejí a pokládají kartičky tak dlouho, dokud někdo nevykřikne SNAP. Pokud jeden z hráčů zvolá SNAP, ale kartičky se k sobě nehodí,

Více

MY DICTIONARY 2

MY DICTIONARY 2 Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402.

Více

Happy Street slovíčka

Happy Street slovíčka Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského 402

Více

MY DICTIONARY 1

MY DICTIONARY 1 Spoj správně číslo se slovem:

Více