Totalseal B.11 - Spectrum Franěk sro

Transkript

Totalseal B.11 - Spectrum Franěk sro
LE JOINT FRANCAIS
Automotive Products
TECHNICKÝ LIST
TOTALSEAL B.11
Popis produktu
Těsnící a lepící tmel
• těsní autoskla ke karoserii a gumovému profilu
• těsní mezi podvozkem a karoserií
• tmelí kovové přeplátování
Není vhodný pro tmelení dutin
Aplikace
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty a prachu.
Aplikujte Totalseal B.11 hojně mezi díly, které budou slepeny
dohromady, přebytečné množství produktu odstraňte pomocí
Totalsealu N.
Použijte běžné ruční nebo pneumatické pistole pro kartuše nebo
salámová balení.
Pokrytí
cca 1 kg/m2
Skladování
V neotevřených originálních plechovkách 12 měsíců.
Skladujte na chladném a suchém místě při teplotách +5 – +30°C.
Zdraví a bezpečnost
Přečtěte si prosím bezpečnostní datový list
Balení
310 ml kartuše
400 a 600 ml salámové balení
Vlastnosti
Základ:
Polybutene
Vhled:
Černá pasta, permanentně elastický, netvrdnoucí
Vůně:
Téměř bez vůně
Hustota:
1,5 g/cm3
Obsah pevných částic:
95 %
Smršťování:
cca 8 % objemu
SPECTRUM Franěk s.r.o. – přímý dovozce a distributor autolaků PPG, příslušenství a vybavení autolakoven
IČO: 40230767 • DIČ: CZ40230767 • č.ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C. 1546
Odolnost:
-
vodě:
vzdušné vlhkosti
rozpouštědlům:
chemikáliím:
teplotní:
dobrá
dobrá
podle typu rozpouštědla, doporučujeme předem otestovat
podle typu chemikálie, doporučujeme předem otestovat
dobrá mezi 40 °C a 80 °C
Záruka
Poskytujeme záruku proti skrytým výrobním a materiálovým vadám. Naše zodpovědnost se omezuje na povinnost
opravit nebo vyměnit vadné produkty zdarma, bez nároku na odškodnění z jakéhokoliv důvodu.
Rady, které poskytneme pro určitý výběr materiálů nebo aplikací jsou pouze informace založené na
předcházejících zkušenostech, které by neměly být považovány za vyčerpávající a které nás nezavazují
k zodpovědnosti v případě nezdaru.
Tyto technické údaje Vám mají poskytnout informace o ideálních a teoretických vlastnostech produktu.
Naše firma ani její společníci nejsou zodpovědnÍ za osobní či materiálové škody vzniklé z nesprávného použití
produktů nebo vzniklé nedodržením našich pokynů.
SPECTRUM Franěk s.r.o. – přímý dovozce a distributor autolaků PPG, příslušenství a vybavení autolakoven
IČO: 40230767 • DIČ: CZ40230767 • č.ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C. 1546