Czechs, Slovaks and the Jews, 1938–48

Komentáře

Transkript

Czechs, Slovaks and the Jews, 1938–48
Bibliography
Primary sources
Czech Republic
Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (AMZV), Prague
Londýnský archiv (LA), 1939–1945 [London Archives]
Londýnský archiv – Důvěrné (LA-D), 1939–1945 [London Archives – Confidential]
Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra České republiky (ABS), Prague
Archival Collection 425
Archiv Českého muzea
Zdeněk Fierlinger Papers
Jaromír Smutný Papers
Archiv Českého rozhlasu (AČR)
BBC 1939–1945
Archiv Ústavu Tomáše Garrigue Masaryka (AÚTGM), Prague
Edvard Beneš Papers – London (EB-L)
Vladimír Klecanda Collection (No. 38)
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (AKPR), Prague
624/27
D11484/47
D17375/46
Archiv Židovského muzea (AŽM), Prague
Miroslav Kárný Collection
Erik Kolár
Národní archiv České republiky (CNA), Prague
Archiv Huberta Ripky
Československý Červený kříž – Londýn (ČsČK–L)
Prokop Drtina
Klement Gottwald
Karel Kreibich
Ministerstvo sociální péče – Londýn (MSP-L)
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Předsednictvo ministerské rady – Londýn (PMR–L)
Jan Šverma
Úřad Předsedy vlády – běžná spisovna (ÚPV-BS)
237
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Manuscripts
238
Bibliography
Úřad Říšského protektora, 114
Zahraniční tiskový archiv (ZTA)
Zahraniční vedení KSČ v Moskvě, 1938–1945
Antonín Zápotocký
Petr Zenkl
Ústřední vojenský historický archiv (VHA) Praha
Collection ‘37’ – Czechoslovak intelligence service during the Second World War
Dr Jaromír Kopecký Papers
Canada
Library and Archives of Canada (LAC), Ottawa
Stephen Barber Papers (MG 31 H 113)
Imrich Rosenberg Collection (MG 31 H 158)
Israel
Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem
Gustav Sicher Papers
Central Zionist Archives (CZA), Jerusalem
American Jewish Conference (C7)
Central Office of the Zionist Organization, London (Z4)
Geneva Office of the Zionist Organization (L22)
Nahum Goldmann Office (Z6)
Leo Hermann Papers (A145)
Hitachdut Olei Czechoslovakia Papers ( J112)
Jewish Agency, New York (Z5)
Paul Maerz Papers (A314)
Oskar Rabinowicz Papers (A87)
Fritz Ullmann Papers (A320)
World Jewish Congress – London Office (C2)
World Jewish Congress – Geneva Office (C3)
World Zionist Executive – Organizational Department (S5)
World Zionist Executive – Immigration Department (S6)
World Zionist Executive – Political Department (S25)
World Zionist Executive – Rescue Department (S26)
Leon Zelmanovits (A280)
Chaim Weizmann Archives, Rehovot
Chaim Weizmann Papers
University of Haifa Archives (UHA), Center for Historic Documentation, The
Strochlitz Institute of Holocaust Studies
Vojtěch Winterstein Papers
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Archiv Památníku národního písemnictví (APNP), Prague
Viktor Fischl/Avigdor Dagan Papers
Bibliography
239
Yad Vashem Archives (YVA), Jerusalem
Archives in Yugoslavia (M.70)
Belgian Jewish Council (Comite Juif Belge), London (M.22)
Collection of Testimonies and Documents on the Participation of Czechoslovak
Jews in the War against the Nazi Germany (O.59).
Ignacy Schwarzbart Papers (M.2)
Poland
Archives of the State Museum in Auschwitz-Birkenau
Materialy Ruchu Oporu
Slovakia
Slovak National Archives (SNA), Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí – Slovenská republika (Foreign Ministry – Slovak
Republic)
Poverenictvo vnútra – prezidialne (Commission for the Internal Affairs – Presidium)
Poverenictvo vnútra – bezpečnost’ (Commission for the Internal Affairs – Security)
Slovenská národná rada (Slovak National Council)
Úrad predsednictva Zboru povereníkov (The Office of the Board of
Commissioners)
Úrad predsednictva SNR (The Office of the Presidium of the Slovak National
Council)
Úrad Zboru povereníkov 1945–59
Switzerland
Das Archiv für Zeitgeschichte, Zürich (AfZ)
Hechalutz Movement Papers (microfilm)
World Jewish Congress, Geneva Office (microfilm)
United Kingdom
BBC Written Archives Centre, Caversham, Reading
R34, R41, E1, E2 holdings
The National Archives of the United Kingdom (TNA), Kew, London
Foreign Office Papers (FO)
Prime Minister Papers (PREM)
Churchill Archives Centre (Churchill College) (CAC), Cambridge
Papers of Douglas E. Ritchie and Noel Newsome (NERI)
Houses of Parliament Archives (HPA)
Bruce Lockhart Papers
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
The Pinchas Lavon Institute for Labour Movement Research Archives
(PLILMRA), Tel Aviv
Hechalutz Papers
Nathan Schwalb Papers
240
Bibliography
London Metropolitan Archives (LMA), London
Board of Deputies Papers
Chief Rabbi’s Religious Emergency Committee
University of Southampton Archives (USA), Southampton
Archives of the Anglo-Jewish Association (MS 137)
Institute of Jewish Affairs Papers (MS 238, 241)
Joseph Hertz Papers (MS 175)
James Reverend Parkes Papers (MS60)
Solomon Schonfeld Papers (MS 636)
University of Hull Archives
National Committee for Civil Liberties Papers
United States of America
American Jewish Archives, Cincinnati (AJA)
Guido Kisch Papers
Stephen Wise Papers (microfilm)
World Jewish Congress Papers
American Joint Jewish Distribution Committee Archives, New York (AJJDCA)
AJJDC Papers
American Jewish Historical Society, Newton Centre, Massachusetts (AJHSA)
Stephen S. Wise Papers
Columbia University Manuscript Division, Bakhmeteff Archive, New York
(CUA)
Jaromír Smutný Papers
Franklin Delano Roosevelt Presidential Library, Hyde Park, NY (FDRPL)
Correspondence, FDR with Stephen S. Wise (microfilm)
FDR: Papers of the President, Official File
FDR: Papers of the President: President’s Secretary’s File
Ira Hirschmann Papers
Henry Morgenthau Jr. Diaries
Leland Olds Papers
Alexander Sachs Papers
War Refugee Board Papers
Sumner Welles Papers
John G. Winant Papers
Hoover Institution Archives, Stanford University, Palo Alto (HIA)
Ivo Ducháček Papers
Ladislav K. Feierabend Papers
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
School of Slavonic and East European Studies Archives (SSEES)
Karel Lisický Collection
Bibliography
241
Library of Congress, Rare Books and Manuscript Division (LOC)
Ján Papánek Papers
Laurence A. Steinhardt Papers
National Archives and Records Administration, College Park, MD (NARA)
RG 59 – State Department Decimal Files
RG 84 – US Embassy to the Czechoslovak Government
RG 226 – Office of Strategic Services Records
New York Public Library Manuscript and Archives Division, New York (NYPL)
Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars Records,
1927–1949
Ján Papánek Papers
United States Holocaust Memorial Museum Archives (USHMMA),
Washington, DC
Vojenský historický archiv – Praha (microfilm)
World Jewish Congress – London Office (microfilm)
World Jewish Congress – Paris Office (microfilm)
Yeshiva University Archives, New York (YUA)
Vaad Hatzala Papers
YIVO Archives, New York
American Jewish Committee, 347.7.1, Foreign Affairs
Benjamin Eichler Collection
RG 348 Papers of Lucien Wolf and David Mowshowitch
RG 584 Max Weinreich Papers
Published documents
Actes et Documents du Saint Siège relatifs à Seconde Guerre Mondiale, ed. Pierre Blet,
Robert A. Graham, Angelo Martini and Burkhart Schneider, 11 vols. (Vatican
City: Libreria Editrice Vaticana, 1965–81).
Bulínová, Marie (ed.) (1993), Československo a Izrael v letech 1945–1956. Dokumenty
(Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
Čechurová, Jana, Kuklík, Jan, Čechura, Jaroslav and Němeček, Jan (eds.) (2001),
Váleč né deníky Jana Opoč enského (Prague: Karolinum).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Vladimír J. Krajina Papers
Štefan Osuský Papers
Poland: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Poland: Poselstvo (Czechoslovakia)
Poland: Ambasada (U.S.) Records
Poland: Ministerstwo Informacji
Juraj Slávik Papers
Jaroslav Stránský Papers
Edward Táborský Papers
Bibliography
Documents on Israeli–Soviet Relations 1941–1953, Part I: 1941–May 1949 (London:
Frank Cass, 2000).
Föhlich, Elke (ed.) (1993–6), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil 2 Diktate
(Munich: K. G. Saur).
Foreign Relations of the United States, 1939–1948 (FRUS).
Hradská, Katarína (2003), Holokaust na Slovensku 3. Listy Gisely Fleischmannovej
(1942–1944): Snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenkých a európskych židov:
dokumenty (Bratislava: Nadácia Milana Šimečku).
——— (ed.) (2008), Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940–1944)
(Bratislava: Nadácia Milana Šimečku).
Jech, Karel and Kaplan, Karel (eds.) (2002), Dekrety prezidenta republiky 1940–1945.
Dokumenty. Druhé vydání (Brno: Doplněk).
Kamenec, Ivan, Prečan, Vilém and Škovránek, Stanislav (eds.) (1992), Vatikán
a Slovenská republika (1939–1945) Dokumenty (Bratislava: Slovak Academia
Press).
Kennan, George F. (1968), From Prague after Munich: Diplomatic Papers 1938–1940
(Princeton, NJ: Princeton University Press).
Kuklík, Jan (ed.) (1999), Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé
prozatimní vlády 1939–1940. Př íloha, Zápisy ze zasedání Československého
národního výboru 1939–1940 (Prague: Ústav mezinárodních vztahů).
Mastný, Vojtěch (1972), ‘The Beneš–Stalin–Molotov Conversations in
December 1943: New Documents’, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 20,
pp. 367–402.
Němeček, Jan, Kuklík, Jan, Nováčková, Helena and Št’ovíček, Ivan (eds.)
(2006), Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek B/2/1. Od uznání
československé prozatimní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941
(Prague: Ústav mezinárodních vztahů).
Němeček, Jan, Nováčková, Helena and Št’ovíček, Ivan (eds.) (1999), ‘Edvard
Beneš v USA v roce 1943. Dokumenty’, Sborník archivních prací 49, no. 2,
pp. 469–562.
Němeček, Jan, Št’ovíček, Ivan, Nováčková, Helena and Kuklík, Jan (eds.) (2008),
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941) (Prague: Historický
ústav AVČR – Masarykův ústav a archiv AVČR).
Němeček, Jan, Št’ovíček, Ivan, Nováčková, Helena, Kuklík, Jan and Bílek, Jan
(eds.) (2011), Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně II. (1942) (Prague:
Historický ústav AVČR – Masarykův ústav a archiv AVČR).
Nižn̆anský, Eduard (ed.) (2005a), Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942
(Bratislava: Nadácia Milana Šimečku).
——— (2005b), Holocaust na Slovensku 7. Vzt’ah slovenskej majority a židovskej
minority (náčrt problému). Dokumenty (Bratislava: Nadácia Milana Šimečku).
Nižn̆anský, Eduard and Kamenec, Ivan (eds.) (2003), Holokaust na Slovensku 2.
Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke (1939–1945) (Bratislava:
Nadácia Milana šimečku).
Otáhalová, Libuše and Červinková, Milada (eds.) (1966), Dokumenty z historie
československé politiky 1939–1943, 2 vols. (Prague: Academia).
Parliamentary Debates (quoted as Hansard).
Prečan, Vilém (ed.) (1965), Slovenké národné povstanie: Dokumenty (Bratislava:
Vydavatel’stvo politickej literatúry).
——— (ed.) (1971), Slovenské národné povstanie: Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty
(Bratislava: Epocha).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
242
243
——— (ed.) (1997), ‘Záznam o zasedání Ústředního výboru KSČ 17. a 18. července
1945’, in Česko-Slovenská historická ročenka (Brno: Masarykova Univerzita),
pp. 203–300.
——— (ed.) (1999), ‘Delegace Slovenské národní rady v Londýně (říjen–
listopad 1944): Nové dokumenty’, in Česko-slovenská historická ročenka (Brno:
Masarykova Univerzita), pp. 159–291.
Rudé právo 1939–1945 (Prague: Svoboda, 1971).
Sachar, Howard M. (gen. ed.) (1987), The Rise of Israel: A Documentary Record
from the Nineteenth Century to 1948. A Facsimile Series Reproducing over 1,900
Documents in 39 Volumes (New York and London: Garland Publishing, 1987).
Vol. 31: The Zionist Political Programme 1940–1947 (ed. Michael J. Cohen).
Šolc, Jiří (ed.) (1996), E. Beneš: Vzkazy do vlasti. Směrnice a pokyny československému
domácímu odboji za druhé světové války (Prague: Naše vojsko).
Tóth, Dezider (ed.) (2002), Zápisky generála Rudolfa Viest. (Exil 1939–1944)
(Bratislava: Ministerstvo obrany).
V boj: Edice ilegálního časopisu I–III, 1939–1941 (Prague: Historický ústav Armády
České republiky, 1992–5).
Vondrová, Jitka (ed.) (1994), Češi a sudetoněmecká otázka, 1939–1945: Dokumenty
(Prague: Ústav mezinárodních vztahů).
Newspapers and journals
Árijský boj, 1939–45
Auf bau, 1939–45
Central European Observer, 1940–5
Čechoslovák, 1940–5
Česko-Slovenský boj, 1939–40
Daily News Bulletin (The Jewish Telegraphic Agency), 1939–48
The Jewish Bulletin, 1941–5
The Jewish Chronicle, 1939–48
Jewish Comment, 1944
Jewish News: a bulletin issued periodically from the Jewish Central Information Office,
London, 1942
The Jewish Standard, 1939–48
News Flashes from Czechoslovakia under German Domination, 1939–45
The New York Times, 1945–8
The Palestinian Post, 1939–48
Polish Jewish Observer (1942–4) later European Jewish Observer (1944–5)
The Spirit of Czechoslovakia, 1939–45
Věstník Židovské obce náboženské v Praze, 1945–8
Der Vidershtand (The Resistance), 1940–8
Di Vokhntsaytung (The Jewish Weekly), 1939–45
The Washington Post, 1945–8
Židovský bulletin/Czechoslovak Jewish Bulletin, 1942–3
Zionist Review, 1939–48
Secondary sources
Adler, H[ans] G[ünter] (1960), Theresienstadt, 1941–1945: Das Antlitz einer
Zwangsgemeinschaft, Geschichte, Soziologie, Psychologie (Tübingen: Mohr).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography
Bibliography
Agnew, Hugh LeCaine (2004), The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown
(Stanford, CA: Hoover Institution Press).
Ahonen, Pertti et al. (2008), People on the Move: Forced Population Movements in
Europe in the Second World War and its Aftermath (Oxford: Berg).
Akzin, Benjamin (1941), ‘The Jewish Question after the War’, Harper’s Magazine,
September, pp. 430–40.
Arad, Yitzhak (2009), The Holocaust in the Soviet Union (Lincoln, NE: University of
Nebraska Press and Jerusalem: Yad Vashem).
Bankier, David (ed.) (2005), The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to
their Countries of Origin after WWII ( Jerusalem: Yad Vashem).
Barnett, Victoria (1999), Bystanders: Conscience and Complicity During the Holocaust
(Westport, CT: Greenwood Press).
Barnovský, Michal (2003), ‘Sovietsky zväz, komunisti a riešenie mad’arskej
otázky na Slovensku v rokoch 1945–1950’, in Zdeněk Kárník and Michal
Kopeček (eds.), Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu
III (Prague: Dokořán), pp. 154–82.
Bauer, Yehuda (1970), Flight and Rescue: BRICHAH (New York: Random House).
——— (1989), ‘When Did They Know?’, in Michael R. Marrus (ed.), The Nazi
Holocaust: Historical Articles on the Destruction of European Jews. Vol. 8: Bystanders
of the Holocaust (Toronto: Mecklermedia), pp. 52–9.
——— (1994), Jews for Sale? Nazi–Jewish Negotiations, 1933–1945 (New Haven:
Yale University Press).
Bednařík, Petr (2007), ‘Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky’,
in Židé v čechách. Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v
Liberci (Prague: Židovské museum), pp. 32–45.
Beneš, Edvard (1940), Nazi Barbarism in Czechoslovakia (London: George Allen &
Unwin).
——— (1941), ‘The New Order in Europe’, The Nineteenth Century and After, 130,
pp. 150–5.
——— (1941–2), ‘The Organization of Postwar Europe’, Foreign Affairs, 20,
pp. 226–42.
——— (1944–5), ‘Czechoslovakia Plans for Peace’, Foreign Affairs, 23, pp. 23–37.
——— (1945–6), ‘Postwar Czechoslovakia’, Foreign Affairs, 24, pp. 397–410.
——— (1946), Šest let exilu a druhé světové války: Řeči, projevy a dokumenty z r.
1938–1945 (Prague: Družstevní práce).
——— (1954), The Memoirs of Dr. Edvard Beneš: From Munich to New War and
New Victory (London: George Allen & Unwin).
Bevins, Anthony (1991), British Wartime Policy towards European Jewry: British
Diplomatic Efforts to Secure the Release of 4,500 Jewish Children from the Balkans
1943–44 (Reading: University of Reading Department of Politics Occasional
Paper).
Blau, Bruno (1948), ‘Nationality Among Czechoslovak Jewry’, Historica Judaica, 10,
pp. 147–54.
Boxerman, Burton A. (1973), ‘Adolph Joachim Sabath in Congress: The
Early Years, 1907–1932’, Journal of the Illinois State Historical Society, 66(3),
pp. 327–40.
Brandes, Detlef (1969), Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Volume 1:
Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und
Mähren bis Heydrichs Tod (1939–1942) (Munich: Oldenburg).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
244
245
——— (1975) Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Volume 2: Besatzungspolitik,
Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren von Heydrichs
Tod bis zum Prager Aufstand (1942–1945) (Munich: Oldenburg).
——— (2003), Exil v Londýně 1939–1943. Velká Británie a její spojenci Československo,
Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem (Prague: Karolinum).
——— (2005), Der Weg zur Vertreibung. Pläne und Entscheidung zum ‘Transfer’ der
Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen (Munich: Oldenburg, 2005).
Briggs, Asa (1970), The War of Words: The History of Broadcasting in the United
Kingdom, Volume III (London: Oxford University Press).
Brod, Peter (1980), Die Antizionismus- und Israelpolitik der UdSSR: Voraussetzungen
und Entwicklung bis 1956 (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft).
Brod, Petr (1997), ‘Židé v poválečném Československu’, in Václav Veber (ed.),
Židé v novodobých dějinách: Soubor přednášek FF ÚK (Prague: Univerzita Karlova),
pp. 177–89.
Brown, Martin David (2006), Dealing with Democrats: The British Foreign Office and the
Czechoslovak Émigrés in Great Britain, 1939–1945 (Frankfurt am Main: Peter Lang).
Brügel, Johann, Wolfgang (1973), ‘Die KPČ und die Judenfrage’, Osteuropa, 11,
pp. 874–80.
——— (2008), Češi a Němci. 1939–1946 (Prague: Academia).
Bryant, Chad (2007), Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism (Cambridge,
MA and London: Harvard University Press).
Büchler, Yehoshua R., ‘Reconstruction Efforts in Hostile Surroundings – Slovaks
and the Jews after World War II’, in David Bankier (ed.), The Jews are Coming
Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII ( Jerusalem:
Yad Vashem), pp. 257–76.
Bumová, Ivica (2007), ‘Protižidovské výtržnosti v Bratislave v historickom kontexte
(August 1946)’, Pamät’ národa, 3, pp. 14–29.
——— (2008), ‘The Jewish Community after 1945: Struggle for Civic and Social
Rehabilitation’, in Holocaust as a Historical and Moral Problem of the Past and
the Present: Collection of Studies from the Conference (Bratislava: Dokumentačné
stredisko holokaustu), pp. 253–78.
Čapek, Karel (1995), Talks with T. G. Masaryk (North Haven, CT: Catbird Press).
Čapková, Kateřina (2012), Czechs, Germans, Jews? National Identity & the Jews of
Bohemia (New York: Berghahn Books).
Čapková, Kateřina and Frankl, Michal (2008), Nejisté útočiště. Československo a
uprchlíci před nacismem 1933–1938 (Prague: Paseka).
Case, Holly (2008), ‘Territorial Revision and the Holocaust: Hungary and
Slovakia During World War II’, in Doris Bergen (ed.), Lessons and Legacies VIII:
From Generation to Generation (Evanston, IL: Northwestern University Press),
pp. 222–44.
Cebe, Jan and Končelík, Jakub (2008), ‘Novinářský aktivismus: protektorátní
kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého
legálního tisku’, Sborník Národního muzea v Praze, 53(1–4), pp. 39–48.
Černý, Václav (1992a), Křik koruny české, 1938–1945 (Brno: Atlantis).
——— (1992b), Paměti III, 1945–1972 (Brno: Atlantis).
Cichopek, Anna (2003), ‘The Cracow Pogrom of August 1945: A Narrative
Reconstruction’, in Joshua D. Zimmerman (ed.), Contested Memories: Poles and
Jews during the Holocaust and its Aftermath (New Brunswick, NJ and London:
Rutgers University Press), pp. 221–38.
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography
Bibliography
Clementis, Vladimír (1947), Odkazy z Londýna (Bratislava: Obroda).
Cornwall, Mark (1993), ‘The Rise and Fall of a “Special Relationship”? Britain
and Czechoslovakia, 1930–48’, in Brian Brivati and Harriet Jones (eds.), What
Difference Did The War Make? (Leicester: Leicester University Press), pp. 130–50.
——— (2006), ‘Stirring Resistance from Moscow: The German Communists of
Czechoslovakia and Wireless Propaganda in the Sudetenland, 1941–1945’,
German History, 24(2), pp. 212–42.
Crum, Bartley C. (1947), Behind the Silken Curtain: A Personal Account of AngloAmerican Diplomacy in Palestine and the Middle-East (New York: Simon &
Schuster).
Czechoslovakia and the Czechoslovak Jews: address delivered at the meeting of the
Czechoslovak Jewish representative committee affiliated with the WJC, Nov. 18,
1944 (New York: Czechoslovak Jewish Representative Committee, 1945).
Dagan, Avigdor (1984), ‘The Czechoslovak Government-in-Exile and the Jews’,
in Avigdor Dagan (ed.), Jews of Czechoslovakia: Historical Studies and Surveys,
Volume III (Philadelphia and New York: Jewish Publication Society of America),
pp. 449–95.
——— (1986), ‘Excerpts from a London War Diary’, Review for the History of
Czechoslovak Jews, 1, pp. 42–52.
——— (1990) ‘“München” aus jüdischer Sicht’, in München 1938. Das Ende des
alten Europa (Essen: Reimar Hobbling), pp. 345–55.
Dejmek, Jindřich (2008), Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata.
Část druhá Prezident Republiky a vůdce národního odboje (1935–1948) (Prague:
Karolinum).
Driberg, Tom (1944), Absentees for Freedom (London: National Committee for
Civil Liberties).
——— (1977), Ruling Passions: The Autobiography (London: Quartet Books).
Drtina, Prokop (1945), A nyní promluví Pavel Svatý. Londýnské rozhlasové epištoly
Dr Prokopa Drtiny z let 1940–1945 (Prague: Vladimír Žikeš).
Dufek, Jiří, Kaplan, Karel and Šlosar, Vladimír (1993), Československo a Izrael v
letech 1947–1953 (Brno: Doplněk).
Duker, Abraham, G. (1942), Governments-in-Exile on Jewish Rights (New York:
American Jewish Committee).
Engel, David (1987), In the Shadow of Auschwitz: The Polish Government-in-Exile and
the Jews, 1939–1942 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press).
——— (1989), ‘An Early Account of Polish Jewry under Nazi and Soviet Occupation
Presented to the Polish Government-In-Exile, February 1940’, in Michael Marrus
(ed.), The Nazi Holocaust, Volume 5.1 (Westport: Meckler), pp. 299–314.
——— (1993), Facing a Holocaust: The Polish Government-in-Exile and the Jews,
1943–1945 (Chapel Hill: University of North Carolina Press).
——— (1998), ‘Patterns of Anti-Jewish Violence in Poland, 1944–1946’, Yad
Vashem Studies, 26, pp. 43–85.
——— (2002), ‘Perception of Power: Poland and World Jewry’, Simon Dubnow
Institute Yearbook 1, pp. 17–28.
Eppler, Elizabeth E. (1977), ‘The Rescue Work of the World Jewish Congress
During the Nazi Period’, in Yisrael Gutman and Efraim Zuroff (eds.), Rescue
Attempts during the Holocaust: Proceedings of the Second Yad Vashem International
Historical Conference ( Jerusalem: Yad Vashem), pp. 47–70.
Fatranová, Gila (2007), Boj o prežitie (Bratislava: Judaica Slovaca).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
246
247
Favez, Jean Claude (1999), The Red Cross and the Holocaust (Cambridge:
Cambridge University Press).
Feierabend, Ladislav Karel (1994), Politické vzpomínky 1 (Brno: Atlantis).
Fenomén Holocaustu. Sborník Mezinárodní vědecké konference, Prague 1999.
<http://old.hrad.cz/president/Havel/holocaust/speeches/sbornik_ctvrtek.htm>
(20 August 2007).
Fink, Carole (2004), Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and
International Minority Protection, 1878–1938 (Cambridge: Cambridge University
Press).
Frank, Matthew (2008), Expelling the Germans: British Opinion and Post-1945
Population Transfer in Context (Oxford: Oxford University Press).
Frankl, Michal (2007), “Emancipace od židů.” Český antisemitismus na konci 19.
století (Prague and Litomyšl: Paseka).
Frieder, Emanuel (1993), Z denníka mladého rabina (Bratislava: SNM).
Friedländer, Saul (2007), Nazi Germany and the Jews 1939–1945: The Years of
Extermination (New York: HarperCollins).
Friedmann, Franz (1933), Einige Zahlen über die tschechoslowakischen Juden
(Prague: Barrisia).
Friling, Tuvia (2005), Arrows in the Dark: David Ben-Gurion, the Yishuv Leadership,
and Rescue Attempts during the Holocaust, Volume 1 (Madison, WI: University of
Wisconsin Press).
Frischer, Arnošt, Winterstein, Eugen and Neumann, Oskar (1936), K Židovskej
otázke na Slovensku (Bratislava: Židovská strana v ČSR).
Frischer, Ernest and Kobler, Franz (1942), Help for the “Ghettoes” (London: private
print).
Frommer, Benjamin (2005), Retribution Against Nazi Collaborators in Postwar
Czechoslovakia (Cambridge: Cambridge University Press).
German Cultural Oppression in Czechoslovakia (London: George Allen & Unwin,
1940).
German Massacres in Occupied Czechoslovakia Following the Attack on Reinhard
Heydrich (London: Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs, 1942).
Gilbert, Martin (1981), Auschwitz and the Allies (London: Michael Joseph).
Goldmann, Nahum (1988), Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach
Hitler (Frankfurt am Main: Athenäum, 3. Auflage).
Gorodetsky, Gabriel (2003), ‘The Soviet Union’s Role in the Creation of the State
of Israel’, Journal of Israeli History, 22(1), pp. 4–20.
Gottwald, Klement (1955), Spisy XI, 1943–1945 (Prague: Státní nakladatelství
politické literatury).
Grňa, Josef (1968), Sedm roků na domácí frontě (Brno: Blok).
Gross, Jan T. (2007), Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An Essay in
Historical Interpretation (New York: Random House).
Gruner, Wolf (2006), Jewish Forced Labor Under the Nazis: Economic Needs and
Racial Aims, 1938–1944 (Cambridge: Cambridge University Press).
Gutman, Ysrael (1980), ‘A Report of a Member of the Polish Underground on
Polish–Jewish Relations in Occupied Poland’, in M. Minc and S. Simonsohn
(eds.), Michael: On the History of Jews in the Diaspora, Volume VI (Tel Aviv:
Diaspora Research Institute), pp. 102–14.
Gutman, Yisrael and Krakowski, Shmuel (1986), Unequal Victims: Poles and Jews
During World War Two (New York: Holocaust Library).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography
Bibliography
Hadler, Franz (2002), ‘“Erträglicher Antisemitismus”? Jüdische Fragen und
tschechoslowakische Antworten 1918/19’, Simon Dubnow Institute Yearbook, 1,
pp. 169–200.
Hahn, Fred (1993), ‘Jews and the Second Czech Republic’, The Jewish Quarterly,
40(2), pp. 18–23.
Hájková, Alena (1975), Strana v odboji, 1938–1942. Z dějin ilegálního boje KSČ
v letech 1938–1942 (Prague: Svoboda).
Harris, Jeremy D. (1996), ‘Broadcasting the Massacres: An Analysis of the BBC’s
Contemporary Coverage of the Holocaust’, Yad Vashem Studies, 25, pp. 65–98.
Herf, Jeffrey (2006), The Jewish Enemy: Nazi Propaganda during World War II and the
Holocaust (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press).
Heumos, Peter (1989), Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa
und dem Nahen Osten 1938–1945 (Munich: Oldenburg Verlag).
Hilberg, Raul (1979), The Destruction of the European Jews (New York: Harper
Torchbooks).
Hirschler, Gertrude (1971), ‘The History of Agudath Israel in Slovakia (1918–1939)’,
in The Jews of Czechoslovakia, Historical Studies and Surveys, Volume II (Philadelphia
and New York: Jewish Publication Society of America), pp. 155–72.
Hyndráková, Anna and Lorencová, Anna (1999), ‘Die tschechische Gesellschaft
und die Juden in den Erinnerungen von Zeitzeugen’, in Theresienstädter Studien
und Dokumente 1999 (Prague: Academia), pp. 141–67.
Ioanid, Radu (2000), The Holocaust in Romania: The Destruction of Jews and Gypsies
Under the Antonescu Regime, 1940–1944 (Chicago: Ivan R. Dee).
Jablonický, Jozef (1969), Z ilegality do povstania: Kapitoly z občianského odboja
(Bratislava: Epocha).
Jacobi, Walter (1943), Země zaslíbená (Prague: Orbis).
Jančík, Drahomír, Kubů, Eduard and Kuklík ml., Jan (2003), “Arizace” a restituce
židovského majetku v čekých zemích (1939–2000) (Prague: Univerzita Karlova).
Janowsky, Oskar I. (1938), People at Bay: The Jewish Problem in East-Central Europe
(London: Victor Gollancz).
——— (1966), The Jews and Minority Rights (1898–1919) (New York: AMS Press.
Reprint from 1933).
Jelínek, Yeshayahu (1978), ‘The Communist Party of Slovakia and the Jews: Ten
Years (1938–1948)’, East Central Europe, 2, pp. 186–202.
——— (1983), The Lust for Power: Nationalism, Slovakia, and the Communists,
1918–1948 (Boulder, CO: Columbia University Press).
——— (1995), ‘“Carpatho-Rus” Jewry: The Last Czechoslovakian Chapter,
1944–1949’, Shvut, 1–2(17–18), pp. 265–295.
——— (1998), ‘Zachraň sa, kto môžeš. Židia na Slovensku v rokoch 1944–1950:
poznámky a úvahy’, Acta Judaica Slovaca, 4, pp. 91–119.
——— (2000), Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí, I. a II. část (Bratislava: Judaica
Slovaca).
Kamenec, Ivan (1999), ‘Protižidovský pogrom v Topol’čanoch v septembri
1945’, Studia Historica Nitrensia, 8, pp. 85–97.
——— (2003), ‘Changes in the Attitude of the Slovak Population to the
So-Called “Solution to the Jewish Question” During the Period 1938–1945’,
in David Bankier and Israel Gutman (eds.), Nazi Europe and the Final Solution
( Jerusalem: Yad Vashem), pp. 327–38.
Kárný, Miroslav (1981), ‘Theresienstädter Dokumente (Teil I.)’, Judaica Bohemiae,
17(1), pp. 15–46.
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
248
249
——— (1982), ‘Theresienstädter Dokumente (Teil II.)’, Judaica Bohemiae, 18(2), pp. 65–87.
——— (1991), “Konečné řešení”. Genocida českých židů v německé protektorátní politice (Prague: Academia).
——— (1993), ‘Obóz familijny w Brzezinke (BIIb) dla Żidów z getta Theresienstadt’,
Zeszyty Oświecimskie, 20, pp. 123–215.
——— (1994a), ‘Terezínský rodinný tábor v “konečném řešení”’, in Toman Brod,
Miroslav Kárný and Margita Kárná (eds.), Terezínský rodinný tábor v OsvětimiBirkenau (Prague: Terezínská Iniciativa – Mellantrich), pp. 35–49.
——— (1994b), ‘The Vrba and Wetzler Report’, in Yisrael Gutman and Michael
Berenbaum (eds.), Anatomy of the Auschwitz Death Camp (Bloomington:
Indiana University Press), pp. 553–68.
——— (2003), ‘Czech Society and the “Final Solution”’, in David Bankier
and Israel Gutman (eds.), Nazi Europe and the Final Solution ( Jerusalem: Yad
Vashem), pp. 309–26.
Kárný, Miroslav, Blodig, Vojtěch and Kárná, Margita (eds.) (1994), Terezínský
rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau (Prague: Terezínská Iniciativa – Melantrich).
Kieval, Hillel J. (2000), Languages of Community: The Jewish Experience in the Czech
Lands (Berkeley and Los Angeles: University of California Press).
Kisch, Guido (1947), ‘Woodrow Wilson and the Independence of Small Nations
in Central Europe’, The Journal of Modern Europe, 19(3), pp. 235–8.
Klein-Pejšová, Rebekah (2009), ‘“Abandon Your Role as Exponents of the
Magyars”: Contested Jewish Loyalty in Interwar (Czecho) Slovakia’, AJS Review,
33(2) (November), pp. 341–62.
Kochavi, Arieh J. (1998), Prelude to Nuremberg: Allied War Crimes Policy and
the Question of Punishment (Chapel Hill, NC: University of North Carolina
Press).
——— (2001), Post-Holocaust Politics: Britain, the United States & Jewish Refugees
1945–1948 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press).
——— (2004), ‘Indirect Pressure: Moscow and the End of the British Mandate in
Palestine’, Israel Affairs, 10(1), pp. 60–76.
Kokoška, Stanislav (1997), ‘Dvě neznámé zprávy z okupované Prahy o postavení
židovského obyvatelstva v Protektorátě’, in Terezínské studie a dokumenty 1997
(Prague: Academia), pp. 30–44.
Kolár, Erik (1945), Ještě naposledy – co víte o židech: programová úvaha (Prague:
Protinorimberský ústav).
Kopecký, Jaromír (1999), Ženeva. Politické paměti 1939–1945 (Prague: Historický
ústav).
Kopecký, Václav (1945), Antisemitismus poslední zbraní nacismu (Prague:
Svoboda).
Krejčová, Helena (1993a), ‘The Czech Lands at the Dawn of the New Age
(Czech Anti-Semitism 1945–1948)’, in Jan Hancil (ed.), Anti-Semitism in Post
Totalitarian Europe (Prague: Franz Kafka Publishers), pp. 115–24.
——— (1993b), ‘Czech and Slovak Anti-Semitism, 1945–1948’, in Karel Jech
(ed.), Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesetinám Karla Kaplana
(Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), pp. 158–73.
Krejčová, Helena and Hyndráková, Anna (1995), ‘Postoj Čechů k Židům.
Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku 1939–1941’,
Soudobé dějiny, 4(2), pp. 578–605.
Krejčová, Helena, Svobodová, Jana and Hyndráková, Anna (1997), Židé v protektorátu.
Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 (Dokumenty) (Prague: Maxdorf).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography
Bibliography
Křen, Jan (1969a), Do emigrace: Západní zahraniční odboj 1938–1939. 2. vydání
(Prague: Naše vojsko).
——— (1969b), V emigraci: Západní zahraniční odboj 1939–1940 (Prague: Naše
vojsko).
Kryl, Miroslav (1997), ‘Fritz Ullmann a jeho pomoc vězňům v Terezíně’, in
Terezínské studie a dokumenty 1997 (Prague: Academia), pp. 170–97.
——— (2001), ‘Vztah české společnosti k Židům v době nacistické okupace’,
in Česko-Slovenská historická ročenka, 2001 (Brno: Masarykova Univerzita),
pp. 79–87.
Kubů, Eduard and Kuklík, Jan ml. (2003), ‘Ungewollte Restitution. Die
Rückerstattung jüdischen Eingentums in den bömischen Ländern nach dem
Zweiten Weltkrieg’, in Constantin Goschler and Phillip Ther (eds.), Raub und
Restitution. “Arisierung” und Rückerstattung des jüdischen Eingentums in Europa
(Frankfurt am Main: Fischer), pp. 184–204.
Kulka, Erich (1984), ‘Jews in the Czechoslovak Armed Forces Abroad During
World War II’, in Avigdon Dagan (ed.), The Jews of Czechoslovakia: Historical
Studies and Surveys, Volume III (Philadelphia: The Jewish Publication Society of
America), pp. 331–448.
——— (1987), Jews in Svoboda’s Army in the Soviet Union: Czechoslovak Jewry’s Fight
against the Nazis during World War II (Lanham, MD: University Press of America).
——— (1992), Židé v československém vojsku na Západě (Prague: Naše Vojsko).
Kulka, Otto Dov (1984), ‘Ghetto in an Annihilation Camp: Jewish Social History
in the Holocaust Period and its Ultimate Limits’, in Israel Gutman and Avital
Saf (eds.), The Nazi Concentration Camps – Structure and Aims – The Image of the
Prisoners – The Jew in the Camps (Jerusalem: Yad Vashem), pp. 315–30.
Kural, Václav (1994), Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a
cesta k odsunu (1938–1945) (Prague: Ústav mezinárodních vztahů).
——— (1997), Vlastenci proti okupaci (Prague: Univerzita Karlova).
——— (2005), ‘Úvahy a poznámky o problémech politiky KSČ v letech 1938–1945’,
in Zdeněk Kárník and Michal Kopeček (eds.), Bolševismus, komunismus a
radikální socialismus IV (Prague: Dokořán), pp. 72–87.
Kushner, Tony (1994), The Holocaust and the Liberal Imagination: A Social and
Cultural History (Oxford and Cambridge, MA: Blackwell).
Láníček, Jan (2008a), ‘Arnošt Frischer und seine Hilfe für Juden im besetzen
Europa (1941–1945)’, in Theresienstädter Studien und Dokumente 2007 (Prague:
Sefer), pp. 11–91.
——— (2008b), ‘Výhry a prohry Arnošta Frischera’, in Židovská ročenka 5769,
2008–2009 (Prague: Federace židovských obcí v České republice), pp. 47–63.
——— (2009), ‘The Czechoslovak Jewish Political Exile in Great Britain during
World War Two’, in Charmian Brinson and Marian Malet (eds.), Exile in and
from Czechoslovakia during the 1930s and 1940s: The Yearbook of the Research
Centre for German and Austrian Exile Studies, Vol. 11 (London: Research Centre
for German and Austrian Exile Studies), pp. 167–82.
——— (2010), ‘The Czechoslovak Section of the BBC and the Jews during the
Second World War’, Yad Vashem Studies, 38(2), pp. 123–53.
Laqueur, Walter (1982), The Terrible Secret: An Investigation into the Suppression of
Information about Hitler’s “Final Solution” (New York: Penguin).
Lemberg, Hans (2005), ‘Jan Masaryk antwortet Max Weinreich (1942). Zur Zukunft
der jüdichen Minderheit in der ČSR’, in Kristina Kaiserová and Jiří Pešek
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
250
251
(eds.), Viribus Unitis nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám
(Ústí nad Labem: Alibis International), pp. 197–217.
Lenard, Dionys (1991), ‘Flucht aus Majdanek’, Dachauer Hefte, 7, pp. 144–73.
Levene, Mark (1993), ‘Nationalism and Its Alternatives in the International
Arena: The Jewish Question at Paris, 1919’, Journal of Contemporary History,
28(3), pp. 511–31.
Lipscher, Ladislav (1979), Die Juden im Slowakischen Staat 1939–1945 (Munich:
Oldenbourg Verlag).
London, Louise (2000), Whitehall and the Jews, 1933–1948: British Immigration
Policy, Jewish Refugees and the Holocaust (Cambridge: Cambridge University
Press).
Lukeš, Igor (2006), ‘Ambassador Laurence Steinhardt: From New York to Prague’,
Diplomacy & Statecraft, 17(3), pp. 523–45.
——— (2012), On the Edge of the Cold War: American Diplomats and Spies in Postwar
Prague (Oxford: Oxford University Press).
Luža, Radomír (1964), The Transfer of the Sudeten Germans: A Study of Czech–German
Relations, 1933–1962 (London: Routledge).
——— (1969), ‘The Communist Party of Czechoslovakia and the Czech
Resistance, 1939–1945’, Slavic Review, 28(4), pp. 561–76.
Margolius-Kovály, Heda (1997), Under a Cruel Star: A Life in Prague 1941–1968
(Teaneck, NJ: Holmes & Meier).
Marrus, Michael R. (1989), The Holocaust in History (London: Penguin Books).
Marrus, Michael R. and Paxton, Robert O. (1981), Vichy France and the Jews
(New York: Basic Books).
Masaryk, Jan (1943), Minorities and the Democratic State (London: The Jewish
Historical Society of England).
——— (1945), Volá Londýn (London: Lincolns-Prager Publishers).
——— (2000), Projevy Jana Masaryka v Americe: září 1942 (Prague: Vysoká škola
ekonomická).
Mastný, Vojtěch (1971), The Czechs under Nazi Rule: The Failure of National
Resistance, 1939–1942 (New York and London: Columbia University
Press).
Mendelsohn, Ezra (1983), The Jews of East Central Europe between the World Wars
(Bloomington: Indiana University Press).
Meyer, Peter et al. (1953), The Jews in the Soviet Satellites (Syracuse, NY: Syracuse
University Press).
Milotová, Jaroslava (1996), ‘Die Protektoratspresse und die “Judenfrage”’, in
Theresienstädter Studien und Dokumente 1996, pp. 153–83.
——— (1998), ‘Der Okkupationsapparat und die Vorbereitung der Transporte
nach Lodz’, in Theresienstädter Studien und Dokumente 1998, pp. 40–69.
——— (2002), ‘Zur Geschichte der Verordnung Konstantin von Neuraths über
das jüdische Vermögen’, in Theresienstädter Studien und Dokumente 2002,
pp. 75–105.
Moravec, Emanuel (1943), O český zítřek (Prague: Orbis).
Němeček, Jan (2003), Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové
reprezentace 1939–1945 (Prague: Academia, 2003).
——— (2007), ‘Československá exilová vláda v Londýně a řešení židovské otázky’,
in Zlatica Zudová-Lešková (ed.), Židé v boji a odboji. Rezistence československých
Židů v letech druhé světové války (Prague: Historický ústav), pp. 217–44.
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography
Bibliography
——— (2008), Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen 1939
a československé zastupitelské úřady (Prague: Academia).
Nepalová, Šárka (1999), ‘Židovská menšina v Čechách a na Moravě v letech
1945–1948’, in Terezínské studie a dokumenty 1999 (Prague: Academia),
pp. 314–37.
Neumann, Oskar (1956), Im Schatten des Todes. Vom Schicksalkampf des slovakischen
Judentums (Tel Aviv: Olamehu).
Nižňanský, Eduard (1999), Židovská komunita na Slovensku medzi československou
parlamentnou demokraciou a Slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte
(Prešov: Universum).
On the Reign of Terror in Bohemia and Moravia under the regime of Reinhard Heydrich
(London: Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs, 1942).
Orzoff, Andrea (2009), Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe,
1914–1948 (Oxford: Oxford University Press).
Palkovský, Karel B. (1947), Londýnské epištoly (Prague: Václav Petr).
Pasák, Tomáš (1969), ‘Český antisemitismus na počátku okupace’, Věda a Život
(March), pp. 151–4.
——— (1999), Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945 (Prague: Práh).
Pernes, Jiří (1997), Až na dno zrady. Emanuel Moravec (Prague: Themis).
The Persecution of the Jews in Slovakia: Reports and Documents (London: Federation
of Czechoslovakian Jews, 1942).
Pinard, Peter Richard (2005), ‘Alois Kříž a cyklus rozhlasových relací “Co víte o
Židech a zednářích?”’, in Terezínské studie a dokumenty 2005, pp. 193–245.
Pojar, Miloš (2003), ‘T. G. Masaryk’s Relations with Jews’, Judaica Bohemiae, 38,
pp. 160–81.
Polonsky, Antony (1997), ‘Beyond Condemnation, Apologetics and Apologies:
On the Complexity of Polish Behavior Toward the Jews During the Second
World War’, in Jonathan Frankel (ed.), Studies in Contemporary Jewry XIII: The
Fate of European Jews, 1939–1945. Continuity or Contingency? (Oxford: Oxford
University Press), pp. 190–224.
Poznanski, Renée (2003), ‘The French Resistance: An Alternative Society for the
Jews?’, in David Bankier and Israel Gutman (eds.), Nazi Europe and the Final
Solution ( Jerusalem: Yad Vashem), pp. 411–33.
——— (2004), ‘French Public Opinion and the Jews during World War II:
Assumptions of the Clandestine Press’, in Beate Kosmala and Feliks Tych
(eds.), Facing the Nazi Genocide: Non-Jews and Jews in Europe (Berlin: Metropol),
pp. 117–35.
——— (2008), Propagandes et persécutions: La Résistance et le “problème juif”1940–
1944 (Paris: Fayard).
Puławski, Adam (2009), W obliczu zagłady. Rza˛d RP na Uchodźstwie, Delegatura
Rza˛d RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)
(Lublin: IPN).
Pynsent, Robert B. (2007), ‘Conclusory Essay: Activists, Jews, the Little Czech
Man, and Germans’, Central Europe, 5(2), pp. 211–333.
Rabinowicz, Aharon Moshe (1968), ‘The Jewish Minority’, in The Jews of
Czechoslovakia: Historical Studies and Surveys, Volume 1 (Philadelphia: Jewish
Publication Society of America), pp. 155–265.
Rataj, Jan (1997), O autoritativní národní stát. Ideologické promény cěské politiky v
druhé republice, 1938–1939 (Prague: Karolinum).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
252
253
——— (1999), ‘Český antisemitismus v proměnách let 1918–1945’, in Jerzy
Tomaszewski (ed.), Židé v české a polské občanské společnosti (Prague: Filozofická
fakulta UK), pp. 45–64.
Riegner, Gerhart M. (1996), ‘Vztah Červeného kř íže k Terezínu v závěrečné
fázi války’, in Terezínské studie a dokumenty 1996 (Prague: Academia),
pp. 177–87.
Ringelblum, Emanuel (1992), Polish–Jewish Relations during the Second World War
(Evanston, IL: Northwestern University Press).
Ripka, Hubert (1939), Munich: Before and After (London: Victor Gollancz).
Rosenberg, Imrich Yitzhak and Goldman, Corey (2004), A Jew in Deed
(Ottawa: Penumbra University Press).
Rothkirchen, Livia (1961), The Destruction of Slovak Jewry: A Documentary History
( Jerusalem: Yad Vashem).
——— (1973), ‘The Czechoslovak Government-in-Exile: Jewish and Palestinian
Aspects in the Light of Documents’, Yad Vashem Studies, 9 ( Jerusalem),
pp. 157–99.
——— (1981), ‘The Defiant Jew: Jews and the Czech “Inside Front” (1938–1942)’,
Yad Vashem Studies, 14, pp. 35–88.
——— (1989) ‘Czech Attitudes towards the Jews during the Nazi Regime’, in
Michael Marrus (ed.), The Nazi Holocaust: Historical Articles on the Destruction
of European Jews, Vol. 5: Public Opinion and Relations to the Jews in Nazi Europe
(Westport: Meckler), pp. 415–49.
——— (2005), The Jews of Bohemia and Moravia (Lincoln, NE: University of
Nebraska Press and Jerusalem: Yad Vashem).
Rubin, Barry (1981), ‘Ambassador Laurence A. Steinhardt: The Perils of a Jewish
Diplomat, 1940–1945’, American Jewish History, 70, pp. 331–46.
Rucker, Laurent (2001), Stalin, Izrael a Židé (Prague: Rybka Publishers).
Rychlík, Jan (1997), Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945
(Bratislava: Academic Electronic Press).
Schmidt-Hartmann, Eva (1983), ‘Die deutschsprachige jüdische Emigration aus
der Tschechoslowakei nach Großbritannien 1938–45’, in Ferdinand Seibt (ed.),
Die Juden in den böhmischen Ländern (Munich and Vienna: Oldenburg Verlag),
pp. 297–313.
——— (1991), ‘Tschechoslowakei’, in Wolfgang Benz (ed.), Dimension des
Völkermords. Die Zahl der jüdishen opfer des Nazionalsozialismus (Munich:
Oldenbourg), pp. 353–79.
Shatzkes, Pamela (2002), Holocaust and Rescue: Impotent or Indifferent? Anglo-Jewry
1938–1945 (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan).
Sherman, Ari Joshua (1994), Island Refuge: Britain and Refugees from the Third Reich
1933–1939, 2nd edn. (Ilford, Essex: Frank Cass).
Šišjaková, Jana (2008), ‘Some Problematic Issues of Anti-Semitism in Slovakia
during the Years 1945–1948’, in Holocaust as a Historical and Moral Problem
of the Past and the Present: Collection of Studies from the Conference (Bratislava:
Dokumentačné stredisko holokaustu), pp. 410–19.
Slávik, Juraj (1943), Československo: Zemský ráj – nacistické peklo (London:
Čechoslovák).
Smetana, Vít (2008), In the Shadow of Munich: British Policy towards Czechoslovakia
from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938–1942)
(Prague: Karolinum).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography
Bibliography
Smutný, Jaromír (1963), ‘Edvard Beneš a československý odboj za druhé světové
války’, Svědectví, 6(21), pp. 50–60.
Sobota, Emil (1946), Glossy 1939–1944 (Prague: Jan Leichter).
Šolc, Jiří (2008), Útěky a návraty. Bohumil Laušman – osud českého politika (Prague:
Naše vojsko).
Sompolinsky, Meier (1999), The British Government and the Holocaust: The Failure
of Anglo-Jewish Leadership? (Brighton: Sussex Academic Press).
St. James’s Conference of the Allied Governments in London and Nazi Anti-Jewish Crimes:
Documents exchanged with the World Jewish Congress (London: BS WJC, 1942).
Staněk, Tomáš (1991), Odsun Němců z Československa 1945–1947 (Prague: Academia).
Staněk-von Arburg, Adrian (2005/2006a/2006b), ‘Organizované nebo divoké
odsuny? Úloha ústředních státních orgánů př i provádění “evakuace”
německého obyvatelstva (květen až září 1945)’, in Soudobé dějiny XII, 3–4
(2005), pp. 465–533; Soudobé dějiny XIII, 1–2 (2006a), pp. 13–49; Soudobé dějiny
XIII, 3–4 (2006b), pp. 321–76.
Stola, Dariusz (1995), Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski prezedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945) (Warsaw: Oficyna Naukowa).
Stránský, Jaroslav (1946), Hovory k domovu (Prague: Fr. Borový).
Stř íbrný, Jan (1998), ‘Židovští vojenští duchovní a židovská otázka v
československém vojsku na Západě v letech 1939–1945. Příběh Alexandra
Krause a JUDr. Hanuše Rebenwurzela – Rezka’, in Helena Krejčová and Jana
Svobodová (eds.), Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na
Moravě v letech 1939–1945 (Prague: ÚSD AV ČR), pp. 162–220.
Świebocki, Henryk (ed.) (2002), London Has Been Informed … Reports by Auschwitz
Escapees, 2nd edn. (Oświecim: The Auschwitz-Birkenau State Museum).
Táborský, Eduard (1946), Pravda zvítězila (Prague: Dr. práce).
——— (1953–4), ‘Benes and Stalin: Moscow 1943 and 1945’, Journal of Central
European Affairs, 13, pp. 154–81.
——— (1983), Prezidentův sekretář vypovídá (Zürich: Konfrontace).
Tesař, Jan (2006), Traktát o “záchraně národa”. Texty z let 1967–1969 o začátku
německé okupace (Prague: Triáda).
Thomas G. Masaryk and the Jews: A Collection of Essays (New York: B. Pollak, 1949).
Tigrid, Pavel (1988), Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu (Toronto:
Sixty-eight Publishers).
Tomlin, Chanan (2006), Protest and Prayer: Rabbi Dr Solomon Schonfeld and
Orthodox Jewish Responses in Britain to the Nazi Persecution of Europe’s Jews
1942–1945 (Bern: Peter Lang).
Tönsmeyer, Tatjana (2003), Das Dritte Reich und die Slowakei 1939–1945. Politischer
Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn (Paderborn: Ferdinand Schöningh).
Tragédia slovenských Židov. Materiály z medzinárodného sympózia, Banská Bystrica
25.–27. marca 1992 (Banská Bystrica: Datei, 1992).
Two Years of German Oppression in Czechoslovakia (London: Czechoslovak Ministry
of Foreign Affairs, Department of Information, 1941).
Ullmann, Walter (1978), The United States in Prague, 1945–1948 (Boulder, CO:
Columbia University Press).
Vago, Bela (1975), The Shadow of the Swastika: The Rise of Fascism and AntiSemitism in the Danube Basin, 1936–39 (London: Institute of Jewish Affairs).
Večeřa, Pavel (2003), ‘Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých
deníků v letech 1939–1945’, in Média a realita 2002. Sborník prací Katedry
mediálních studií a žurnalistiky FSS (Brno: Masarykova univerzita), pp. 103–20.
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
254
255
Wachsman, Zvi Hirsch (1944), Jews in Post War Europe: The Governments in Exile
and Their Attitude towards the Jews (New York: H. H. Glanz).
Wasserstein, Bernard (1979), Britain and the Jews of Europe 1939–1945 (London:
Institute of Jewish Affairs).
——— (1998), ‘Polish Influences on British Policy Regarding Jewish Rescue
Efforts in Poland 1939–1945’, in Anthony Polonsky (ed.), Polin, Volume 11:
Focusing on Aspects and Experiences of Religion (London: The Litman Library of
Jewish Civilization), pp. 183–91.
We Think of You (London: HaMacabbi, 1941).
Wehle, Kurt (1984), ‘The Jews of Bohemia and Moravia: 1945–1948’, in Avigdon
Dagan (ed.), The Jews of Czechoslovakia: Historical Studies and Surveys, Volume III
(Philadelphia: The Jewish Publication Society of America), pp. 499–530.
Zahra, Tara (2011), Lost Children: Reconstructing Europe’s Families after World War II
(Cambridge, MA: Harvard University Press).
Unpublished papers and theses
Bednařík, Petr (2003), ‘Vztah židů a české společnosti na stránkách českého tisku
v letech 1945–1948’ (Prague: Karlova Univerzita, Unpublished PhD thesis).
Cichopek-Gajraj, Anna (2008), ‘Jews, Poles, and Slovaks: A Story of Encounters,
1944–48’ (University of Michigan, Unpublished PhD thesis).
Hanková, Monika (2006), ‘Kapitoly z poválečných dějin židovské komunity v
Čechách a na Moravě (1945–1956)’ (Prague: Faculty of Arts, Unpublished MA
thesis).
Klein-Pejšová, Rebekah (2007), ‘Among the Nationalities: Jewish Refugees, Jewish
Nationality, and Czechoslovak Statebuilding’ (New York: Columbia University,
Unpublished PhD thesis).
Kratochvil, Michaela (2000), ‘The Jewish Aspects of the Czechoslovak
Government-in-Exile: Minority Policy During 1939–1948’ (Jerusalem: Hebrew
University, Unpublished MA thesis).
Lichtenstein, Tatjana (2009), ‘Making Jews at Home: Jewish Nationalism in the
Bohemian Lands, 1918–1938’ (Toronto: University of Toronto, Unpublished
PhD thesis).
Novotná, Hedvika (2003), ‘Soužití české společnosti a Židů v letech 1945–1948
ve světle různých pramenů’ (Prague: Faculty of Humanities, Charles University,
Unpublished MA thesis).
Sedlák, Petr (2008), ‘Poté. Postoj a přístup k Židům v českých zemích po
druhé světové válce (1945–1947/1953)’ (Brno: Institute of History, Masaryk
University, Unpublished PhD thesis).
10.1057/9781137317476 - Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48, Jan Láníček
Copyright material from www.palgraveconnect.com - licensed to npg - PalgraveConnect - 2016-10-12
Bibliography

Podobné dokumenty

nanočástice emitované spalovacími motory v městském

nanočástice emitované spalovacími motory v městském [22] Smith, W. A., Arif, J. M., Gupta, R. C.: Effect of cancer chemopreventive agents on microsome-mediated DNA adduction of the breast carcinogen dibenzo[a,l]pyrene. Mutat. Res. 412, 1998, s. 307 ...

Více

2012-23 - MEDETOX

2012-23 - MEDETOX efficiently retained in human lung alveoli and they can penentrate through cell membrane into blood, delivering a complex mixture of hazardous organic compounds formed by the combustion of fuel and...

Více

Životopisy

Životopisy sv. Vojtěcha od kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizaci Görres Gesellschaft (SRN). Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění F...

Více

Art and Life in Modernist Prague

Art and Life in Modernist Prague Kautman, František. St. K. Neumann: Člověk a dílo, 1875–1917. Prague: Academia, 1966. Kern, Stephen. The Culture of Time and Space, 1880–1914. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. Kieval,...

Více

MĚŘENÍ KAPACITNÍ DIODY

MĚŘENÍ KAPACITNÍ DIODY Vznik difuzního napětí U 0 na přechodu PN je jen důsledkem zákona zachování energie. Vytvoření potenciálové bariéry na přechodu PN znemožňuje průchod majoritních nosičů přes přechod. Přechodem PN p...

Více