Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Transkript

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského
Zpravodaj
SCHPMT
1/2016
Moravský teplokrevník mnohostranný, rodinný kůň pro všechny generace
Vážení chovatelé a příznivci moravského teplokrevníka,
stalo se již tradicí, že Vám vždy na začátku roku, respektive před připouštěcí sezonou předkládáme
zpravodaj. Jeho hlavním posláním je aktuální seznam plemenných hřebců pro danou sezonu. Nejinak je tomu i
nyní. Připouštěcí sezona roku 2016 je ve složení plemeníků podobná té předešlé. Oživíme si, co na které stanici
stojí. V Těšánkách, u Ing. Galatíka je dnes již 19-ti letý Przedswit VIII MT/1688 Pado, jemný ušlechtilý a
korektní hnědý hřebec. Má velmi dobrou sportovní minulost a nese ve svém původu 47% krve anglického
plnokrevníka. Pado je představitel hnědých Przedswitů, linie Przedswit VIII. Druhým plemeníkem v Těšánkách
je Przedswit V MT/1485 Hary, ryzák narozený v roce 1993, rovněž s úspěšnou sportovní kariérou a vyšším
podílem krve anglického plnokrevníka (32%). Hary je zástupcem linie Przedswit III K. V Tlumačově stojí
hřebci Catalin I MT/2715 C IV-33, hnědák narozen v roce 1990, přesto stále plný energie a Dahoman I
MT/2943 Dahoman IV CZ Tamarix, bělouš narozen v roce 2001. Oba plemeníci jsou chovatelům k dispozici
v inseminaci čerstvým spermatem. V Odrlicích u p. Štursy je Przedswit XVII MT/2207 Listek, hnědák narozen
v roce 2009, tedy mladý hřebec s vlastní výkoností TT v zápřeži, představitel linie Przedswit III K. U
Ing.Jelínka na Kývalce budou, jako v předešlých letech, Sahib I MT/2626 Sahib Kubišta narozen v roce 1990 a
Furioso III MT/2839 Furioso XXI-24 Matador narozen v roce 1999. V Jindřichově u paní Polešenské bude
k dispozici mladý Gidran IV MT/1899 Garnet s vlastní výkoností drezura L, v Kojetíně u Čeňka Krybuse bude
Furioso VIII MT/1590 Furioso XXIV-4 Hamlet, z jeho předešlého působení jsou velmi zdařilé dcery i jeden
syn. Na poslední stanici na Moravě, ve Velké nad Veličkou v Kvatro-ekostatku stojí dva Furiosové, Furioso XII
MT/1897 Furioso R-4 a Furioso XIII MT/1983 Furioso-256 Figura. Oba jsou představiteli linie Furioso XIII R.
a kolekci doplňuje Przedswit VI MT/1486 Przedswit XVII-46 Aramis, starší pán narozený v roce 1994,
představitel linie Przedswit VIII Pib. V Čechách je v Hřebčíně Tasov North Star I MT/1542 NS X-7 Jenisej,
narozen v roce 2004, jediný zástupce linie North Star III Bont. U Ing. Richtra v Janovicích u Trutnova stojí
sestava Przedswitů, Przedswit IV MT/2975 Przedswit Lukas, ryzák narozen v roce 1998, Przedswit XIV
MT/2157 Jasta, ryzák narozen v roce 2008, oba linie Przedswit III K a Przedswit IX MT/1867 Jung, hnědák
narozen v roce 1994 s vlastní výkonností T ve skoku, zástupce linie Przedswit VIII. Jak je vidět, chovatelé si
mají z čeho vybírat a je jen na nich, aby nabídku využili. Řada hřebců je již v pokročilém věku a marně si pak
budeme říkat, co se mělo…… Do nové připouštěcí sezony všem přeji šťastnou ruku a pěkná hříbata.
Karásek Ladislav
1
Společenská rubrika
S velkou lítostí Vám oznamujeme, že nás 27. Ledna 2016 navždy opustil náš dlouholetý předseda
Ing. Vincenc Krybus
Stál u zrodu Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka a velkou měrou se podílel
na tom, že Furiosové na Kojetínsku zůstali. Pro svaz obětavě pracoval až do vysokého věku a ani vážné
onemocnění mu nezabránilo, aby se aktivně nepodílel na jeho činnosti. Vždy kolem sebe šířil dobrou
náladu a vždy byl ochoten podat pomocnou ruku.
Smutným dnem byl pro nás také 19. 12. 2015, kdy nás opustil náš člen
Ing. Jiří Purš
Byl velkým příznivcem chovu moravských teplokrevníků a platným členem našeho svazu.
Inteligentní a skromný člověk, který hovořil několika jazyky a tak nám rád na mnohých mezinárodních
setkáních chovatelů koní nesoucích rakousko-uherské geny dělal tlumočníka.
Čest jejich památce
2
Životní jubileum oslaví v roce 2016 tito naši členové:
Jan Binek
Jakub Havlíček
Ing. Roman Klos
Vojtěch Kocáb
Libor Krčmář
PharmDr. Stanislava Mrhálková
Ing. Lucie Rulfová
Mgr. Božena Soušková
Vladimíra Stoličková
Mgr. Jana Svárovská
Václav Vymětalík
Ing. Vít Zapletal
Všem srdečně blahopřejeme
Noví členové
V loňském roce jsme v našich řadách přivítali novou členku
Paní Věru Macháňovou
Při té příležitosti jí přejeme, aby se jí u nás líbilo a také hodně chovatelských
úspěchů.
3
SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ
S OPRÁVNĚNÍM PŮSOBIT V PLEMENITBĚ
MORAVSKÉHO TEPLOKREVNÍKA V ROCE 2016
Stanice: ZH Tlumačov, Dolní 115, 763 62 Tlumačov
Kontakt: Ing. Mamica Ondřej, tel. 775 2245 728
Catalin I MT / 2815 Catalin IV – 33 (v SK 3397)
Dahoman I MT / 2943 Dahoman IV – CZ (Tamarix)
Oba hřebci inseminace čerstvým spermatem
Stanice: KVATRO-EKOSTATEK s.r.o., Velká nad Veličkou 877, 696 74, okres Hodonín
Kontakt: Karásek Ladislav, tel. 602 578 542
Furioso XII MT / 1897 Furioso R – 4 (54/397)
Furioso XIII MT / Furioso XII SK / 1983 Furioso – 68 Figura / Merlot
Przedswit VI MT / Przedswit XXV SK /1486 Przedswit XVII – 46 /Aramis/ (v SK 3670)
Stanice: Kývalka – Rosice, 665 01 Rosice, okres Brno – venkov
Kontakt: Ing. Jelínek Leopold, tel. 604 281 729
Furioso III MT / Furioso XXVIII SK /2839 Furioso XXI – 24 ( NJ) (v SK 3603 / Matador)
Sahib I MT / 2626 Sahib Kubišta
Stanice: Janovice u Trutnova, zemědělská farma, 542 34 Malé Svatoňovice
Kontakt: Ing. Richter Jaroslav, tel. 777 053 080
Przedswit IV MT / 2975 Przedswit Lukas
Przedswit IX MT / 1867 Przedswit Jung
Przedswit XIV MT/ 2157 Jasta
Stanice: GRUNT GALATÍK s.r.o., Zemědělský dvůr č. 1 Těšánky, 768 02 Zdounky, okres Kroměříž
Kontakt: Ing. Galatík Petr, tel. 602 741 251
Przedswit V MT / 1485 Hary (62/365)
Przedswit VIII MT / Przedswit XXIV SK / 1688 Pado (v SK 4528)
Stanice: Hřebčín Tasov a.s., samota Tasava, 438 01 Žatec, okres Louny
Kontakt: Mgr. Petra Fousková, tel. 777 205 445
North Star I MT / North Star XIII SK /1542 North Star X - 7 /Jenisej/ (v SK 3722)
____________________________________________________________________________
4
Stanice: Jindřichov 27, 753 01 Hranice, okres Přerov
Kontakt: Polešenská Ilona, tel. 724 307 794
Gidran IV MT / 1899 Garnet
________________________________________________________________
Stanice: JK Eldorado, Odrlice 7, Cholina 783 22
Kontakt: Vladimír Štursa, tel. 606 042 227
Przedswit XV MT /2207 Listek
Stanice: Kojetín, Kroměřížská 165, 752 01, okres Přerov
Kontakt: Čeněk Krybus, tel. 606 328 718
Furioso VIII MT/ Furioso XXXVI SK/1590 Furioso XXIV.4/Hamlet (v SK 3700)
________________________________________________________________
RPK MT upozorňuje, že hřebci, kterým bylo dříve uděleno oprávnění působit v
plemenitbě MT, mohou i v této sezóně působit na základě splnění podmínek dle
ŘPK MT.
Do plemenitby v roce 2015 mohou být zařazeni schválení plemenní hřebci pro MT dle
podmínek v ŘPK MT:
Furioso I MT / 5150 Furioso blažovický (v SK 31)
Furioso IV MT / Furioso XXX SK / 3022 Furioso XXIV – 2 /Frodo/ (v SK 3672)
Furioso V MT / Furioso XXXIV SK / 2951 Furioso XXV – 8 /Red Fernet/ (v SK 3692)
Furioso VII MT / Furioso XXXVIII SK / 1400 Furioso XXVII – 10 /Villám/ (v SK 3731)
Furioso IX MT / Furioso XLI SK / 1601 Furioso Rinaldo III G
Furioso XI MT / Furioso XXIV-Mot./ Furioso XXXV HU/1735/1735 Furioso XVIII-3/Franky
Gidran V MT / Gidran XXIV / 1906 Gidran Razbeg I – 4 / Nepomuk
Kuhailan Urkub I MT / Kuhailan Urkub I / 5148 Kuhailan Urkub – 21 (v SK 3471)
Przedswit XII MT / Przedswit XXXII SK / 2084 Princ ( v SK 3745)
2944 Shagya VII-CZ (Kasr)
Shagya I MT / 751 Shagya IV – CZ(Wanad)
1161Tiznit (FR)
6062 Scyris (POL)
5
Sazebník poplatků SCHPMT pro rok 2016
a) vstupní zápis majitele koně/í do PK…………………………………………. zdarma
b) zápis a označení hříběte pod klisnou ………………………………………… 500,- Kč
člen svazu sleva 500,- Kč
0,-Kč
c) zápis klisny do PK
…………………………………………………. 500,- Kč
člen SCHPMT,o.s. sleva 200,- Kč …...................................................... 300,- Kč
(platí při prvotním zápisu do PK koní vedené v ČR)
d) zápis hřebce (čerstvého nebo zmraženého spermatu) do PK ………………..... 3000,- Kč
e) vydání osvědčení svazu k použití hřebce (spermatu) pro příslušný rok ……… 1000,- Kč
člen SCHPMT,o.s. sleva 500,- Kč …...................................................... 500,- Kč
splatné k 30.11.
f) pozdní zaslání připouštěcího registru (do 30.11.) …………………………….. 5000,- Kč
g) vydání potvrzení o původu plemenného koně ………………………………… 500,- Kč
člen SCHPMT,o.s. sleva 500,- Kč …....................................................... 0,- Kč
h) vydání výpisu z plemenné knihy …………………………………………… 400,- Kč
člen SCHPMT,o.s. sleva 200,- Kč …...................................................... 200,- Kč
ch) vydání duplikátů dokladů z bodu g) a h) ………………………………….. 1000,- Kč
člen SCHPMT,o.s. sleva 500,- Kč …...................................................... 500,- Kč
i) dodatečné vystavení připouštěcího lístku ……………………………………. 1000,- Kč
j) duplikát připouštěcího lístku ………………………………………………….. 1000,- Kč
k) změna jména koně …………………………………………………………… 600,- Kč
l) změna majitele
200,- Kč
člen SCHPMT,o.s. sleva 100,- Kč …........................................................ 100,- Kč
m) členský příspěvek …………………………………………………………... 400,- Kč
kolektivní členství ……………………………………………………… 500,- Kč
n) poplatek za výkonnostní zkoušky hřebec i klisna ……………………………..500,- Kč
o) k uvedeným poplatkům bude účtováno poštovné
p) při zápisu klisen a hřebců do PK MT mimo svod bude majiteli účtováno cestovné.
Schváleno VV SCHPMT 8.2.2016
6
Catalin I MT/2815 Catalin IV-33 (v SK 3397)
7
Dahoman I MT / 2943 Dahoman IV – CZ (Tamarix)
8
Furioso VIII MT/Furioso XXXVI SK/1590 Furioso XXIV.4/Hamlet
9
Furioso III MT/Furioso XXVIII SK/2839 Furioso XXI – 24(NJ) (v SK 3603/Matador)
10
Furioso XIII MT / Furioso XLII SK / 1983 Furioso – 68 Figura / Merlot
11
Furioso XII MT / 1897 Furioso R – 4 (54/397)
12
Gidran IV MT / 1899 Garnet ( 68/257)
13
North Star I MT / North Star XIII SK / 1542 North Star X – 7 / Jenisej
14
Przedswit IV MT / 2975 Przedswit Lukas
15
Przedswit V MT/Hary
16
Przedswit VI MT / Przedswit XXV SK / 1486 Przedswit XVII – 46 / Aramis /
17
Przedswit VIII MT/ P XXIV SK/1688 / Pado/
18
Przedswit IX MT / 1867 Przedswit Jung / v POL 2448 Jung
19
Przedswit XIV MT/ 2157 Jasta
20
Przedswit XV MT /2207 Listek
21
Sahib I MT / 2626 Sahib Kubišta
22
Akce pořádané SCHPMT a akce související v roce 2016
Valná hromada, Pivovarský hotel Kojetín – termín bude upřesněn
3. – 5. 6 Výstava k dvacátému výročí založení SCHPMT, zámek Kroměříž
8. 6 Předvýběr hřebců do plemenitby, Těšánky
11. 6 Zemědělská výstava Kroměříž - Kotojedy
2. 7 Výstava SCHKMS Tlumačov
27. – 28. 8 Kôň Trenčín
16. 9 Zkoušky hřebců do plemenitby po 100 - denním testu, Těšánky
17. 9 XIII. Výstava moravského teplokrevníka, Těšánky
18. 9 ZZUV klisen MT, Těšánky
Podzimní chovatelská beseda – termín bude upřesněn
23
Zpravodaj SCHPMT 1/2016 , koňařský občasník
Vydává SCHPMT z.s., Lebedov 108, 768 02 Zdounky
korespondenční adresa: Wolkerova 178, 683 23 Ivanovice na Hané
www. moravskyteplokrevnik.cz
[email protected]
fotografie: archív SCHPMT
redaktor: Marie Urbanová
tisk:
24
25

Podobné dokumenty

"ČESKO ZPÍVÁ 2011"

"ČESKO ZPÍVÁ 2011" Nebe na zemi Doufám, že mi sílu Bůh dá Sladké mámení Slza z tváře padá White horse Jsi můj pán The Climb If I only had a brain Mamma, I'm a big girl now Thank you for the music Řekl, lásko má já st...

Více

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského Byl jsem předsedou „Svazu chovatelů českého teplokrevníka SCHČT“ a za mého působení se mimo jiné v České republice poprvé uskutečnil i předvýběr mladých hřebců do plemenitby. Z chladnokrevného chov...

Více

čiřič cvl

čiřič cvl vstupu do vločkovače jsou vysrážené látky míseny v agre− gační komoře s polymerním flokulantem. Při vzestupném toku suspenze komorou vločkovače jsou zachycovány jemné koloidní podíly do vločkového ...

Více

Ke stažení zde.

Ke stažení zde. Startovní listina – Skok. soutěž – stupňovaná obtížnost do 100cm Start

Více

náhled publikace

náhled publikace materiálu fy Avia se totiž hovoří o úpravách, které již byly provedeny, případně budou teprve provedeny, ovšem zda se tak skutečně stalo v plném rozsahu, těžko říci. Podle zatím publikovaných mater...

Více

Jezdecké listy 5/2013 - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Jezdecké listy 5/2013 - Svaz chovatelů a příznivců moravského zařazeného plemenného hřebce Przedswit Rufa, který sám dosáhl ve skocích stupně T**. Przedswit Klam působil v plemenitbě pouze v rámci PK ČT. I matky některých hřebců jsou zajímavé jak z hlediska c...

Více

XXIX. Chovatelská abeceda – hříbě - registrace - HYJÉ

XXIX. Chovatelská abeceda – hříbě - registrace - HYJÉ Výžehy hříbat narozených po vývozu březích klisen a transferu embryí (hříbata exportovaná v mateřském těle nebo formou embryí) musí být opatřena výžehy svazu jen s jeho souhlasem, na základě dolože...

Více