letní akce

Transkript

letní akce
LETNÍ AKCE
MP Biomedicals
M.G.P. spol. s.r.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
Czech Republic
Email: [email protected]
Zelená linka: 800 125 890
www.mgp.cz
www.mpbio.com
MP Biomedicals
PRODUKTY MP BIOMEDICALS
Využijte naší skvělé nabídky a jeďte klidně na dovolenou.
Kupte produkt a ušetříte !
Sledujte barvy sandálů a zjistíte
výši Vaší slevy!!
20%
25%
30%
40%
50%
Purifikace
DNA a RNA purifikace
AquaPhenol™ je redestilován a nasycen vodou. V kapalné fázi je připraven k použití k RNA
extrakci nebo ekvilibrována pomocí Tris pufru (pH Maker™ 7,5 nebo pH Maker™ 8), který je
dodáván spolu s každou lahví pro DNA extrakci. Neobsahuje žádné přísady ani antioxidanty.
Ready-Red™ je používán pro zdokonalení extrakce fenolem a pro odstranění stop vodné faze.
• Jednoduchá separace organické a vodné fáze
• Zdokonaluje obnovu
• Molekulárně biologický gradient
Popis
Produkt
AQUAPHENOL (Contains ready to use pH Maker AQUAPH01
to adjust pH for RNA or DNA extractions)
AQUAPH02
AQUAPH03
RYRED001
READY-RED (Colored Chloroform ready to use
solution)
RYRED002
AQUAPHENOL / READY-RED KIT
AQUARED1
Velikost
250 ml
4 x 250 ml
10 x 250 ml
250 ml
4 x 250 ml
1 AP + 2 RR
Původní
cena Kč
Price
3000€
Promo
cena Kč
8910
18.180
1377
4650
4860
7128
14.544
1102
3720
3888
2400
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
MP Biomedicals
Pokračování DNA a RNA purifikace
Popis
GLYCOGEN, Mol Biol grade
2-MERCAPTOETHANOL, Mol Biol reagent
RNA PLUS (Trizol, tri reagent equivalent)
TRICHLOROACETIC ACID Solution
Produkt
GLYCO001
194834
RNAPLUS2
196057
CAS č.
Množství
500µL
25 ml
100 ml
100 ml
60-24-2
76-03-9
Původní
cena Kč
Price
2280€
240
7920
1395
Promo
cena Kč
1368
144
4752
837
GENECLEAN® Turbo Kit
Rychlé a jednoduché obnovení fragment DNA z agarózových
gelů, PCR reakcí a jiných enzymatických !
Popis
GENECLEAN® Turbo Kit
GENECLEAN® Turbo Kit
Produkt
1102400
1102600
Půvoní Promo
cena Kč cena Kč
Množství
100 preps
300 preps
4320
2970
11.730 8190
MERmaid® SPIN Kit
Pro rychlou izolaci oligomerů DNA (10 - 200 nukleotidů) z gelů a roztoků.
Popis
MERmaid® SPIN Kit
Produkt
1105200
Množství
25 preps
Původní Promo
cena Kč cena Kč
3330 2310
RapidPureTM Plasmid Mini Kit
Příprava plazmidů nebyla nikdy snadnější!
Popis
RapidPure™ Plasmid Mini Kit
RapidPure™ Plasmid Mini Kit
Produkt
2066400
2066600
Množství
120 preps
300 preps
Původní Promo
cena Kč cena Kč
4800 3360
11.130 7770
RNaid® Spin Kit
Pro rychlou izolaci RNA z roztoku, agarózových a polyakrylamidových gelů.
Popis
RNaid®Spin Kit
Produkt
1107200
Množství
200 preps
Původní Promo
cena Kč cena Kč
6780 4740
EtBr Green Bag Disposal Kit
Etidium Bromid Kit pro bezpečnou likvidaci.
Popis
EtBr Green Bag Disposal Kit
Produkt
2350200
Množství
50 bags
Původní Promo
cena Kč cena Kč
4290 2970
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
MP Biomedicals
Rychlý a spolehlivý systém pro homogenizaci vzorků a extrakci
DNA, RNA a proteinů
Přístroj FastPrep™-24: Extrémně rychlá a dokonalá
homogenizace
•
•
•
•
•
Lyze jakéhokoliv pevného nebo zmrazeného vzorku během 40 sekund
Vysoká reproducibilita
Nejuniverzálnější systém s výměnnými adapter
Zachování integrity a velikosti DNA, RNA a protein
Optimalizované lyzační matrix a kompletní extrakční kity pro
všechny typy vzorků
Zkumavky s lyzační matrix
•
Stačí pouze přidat vzorek a pufr do zkumavky s lyzační matrix a pokračovat v homogenizaci
•
Široká škála specializovaných zkumavek s lyzační matrix přizpůsobené každé z Vašich aplikací
•
Zaručena DNase a RNase-free
•
Dostupné odděleně nebo jako součást purifikačních kitů
Popis
Lysing Matrix A
Lysing Matrix B
Lysing Matrix C
Lysing Matrix D
Lysing Matrix E
Produkt
6910-050
6911-050
6912-050
6913-050
6914-050
Množství
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
Původní Promo
cena Kč cena Kč
5340
4272
5340
4272
5340
4272
5340
4272
5340
4272
Objevte náš nejnovější DNA purifikační kit:
FastDNA Spin kit pro fekálie
•
•
•
•
Rychlá a reproducibilní lyze vzorku za méně než 40 sekund pomocí přístroje FastPrep™
Rychlá izolace genomové DNA z fekálního materiálu
Odstraňuje organické kontaminanty jako jsou huminové kyseliny pro další aplikace
Dosahuje optimálního poměru 260/280 (1.8-2.0)
Popis
FastDNA™ Spin Kit for feces
Produkt
6570-200
Množství
50 preps
Původní Promo
cena Kč cena Kč
10.410 8310
Please use promocode Summer11
Prosím,
použijte
v objednávce
when
placing
your order.
The offer
promo kód Summer1
Summer11.
is valid until 30th August 2011.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Terms
conditions
Cenyand
jsou
uvedeny applied.
bez DPH.
MP Biomedicals
PCR
Isis™ High Fidelity DNA Polymeráza
Izolována z archea bakterie Pyrococcus abyssi, Isis DNA Polymeráza má 3’ - 5’
exonukleázovou aktivitu (korektura) a lepší termostabilitu v porovnání s ostatními
termostabilními polymerázami.
• Čistá korektura provedená DNA polymerázou
• Extrémně nízká četnost chyb
• Silné termostabilní vlastnosti
Popis
Produkt
Isis DNA Polymerase
Isis DNA Polymerase
Isis DNA Polymerase including 10 mM dNTPs
EPSIS100
EPSIS103
EPSISK100
Množství
100 U
3 x 100 U
100 U
Původní Promo
cena Kč cena Kč
2880
6990
3510
2304
5592
2808
Q-Bio Taq DNA Polymeráza
Q-Bio Taq DNA Polymeráza je rekombinantní zkrácená forma
Thermus aquaticus DNA polymerázy. N-terminální delece poskytuje
jedinečné vlastnosti:
• Vysoká termostabilita
• Absence 5'-3' exonukleázové aktivity
• Rezistence k PCR inhibitorům
Popis
Produkt
Q-Bio Taq DNA Polymerase
Q-Bio Taq DNA Polymerase
EPQBT025
EPQBT100
20%
25%
30%
Množství
3900
3120
12.690 10.140
250 U
1000 U
40%
Původní Promo
cena Kč cena Kč
50%
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
MP Biomedicals
Core Kit Koncept: Všechny potřebné reagencie pro PCR v jedné krabici!
Ultra čisté enzymy Taq DNA polymerázy od MP Biomedicals zaručují největší
amplifikační výnos se spolehlivými výsledky.
Zdokonalte svou práci pomocí vhodných Taq CORE kitů, které obsahují:
•
•
•
•
Vysoce kvalitní Taq DNA polymeráza
Vysoce čisté dNTP směsy buď 10 mM nebo 25 mM
Optimalizované inkubační pufry s/bez Mg
Samostatný MgCl2 roztok
Popis
Produkt
Taq CORE Kit 10
Taq CORE Kit 10
Taq CORE Kit 25
Taq CORE Kit 10
EPTQK300
EPTQK109
EPTQK259
EPTQK10L
dNTP koncentrace
10 mM
10 mM
25 mM
10 mM
Množství
1000U
10 x 250 U
10 x 250 U
5 x 1000 U
Původní Promo
cena Kč cena Kč
9390
4680
29.460 14.730
29.460 14.730
49.560 24.780
Elektroforéza
Elektroforéza - Polyakrylamidový gel
Předem smíchané ultra čisté akrylamidové a bis-akrylamidové 40% (w/v)
roztoky, které nabízejí větší bezpečnost do Vašich laboratoří. Dostupné také
v množství 500 ml.
Popis
Produkt
ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 19:1
ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 29:1
ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 37,5:1
BIAC1902
BIAC2902
BIAC3752
Původní Promo
Množství cena Kč
cena Kč
4560
3648
1L
4560
3648
1L
4560
3648
1L
Please use promocode Summer11
Prosím,
použijte
v objednávce
when
placing
your order.
The offer
promo kód Summer1
Summer11.
is valid
untilje30th
August
Nabídka
platná
do 30.2011.
srpna 2011.
Terms
applied.
Cenyand
jsouconditions
uvedeny bez
DPH.
MP Biomedicals
Produkty pro elektroforézu a hybridizaci
MP nabízí kompletní výběr vysoce čistých a šetrných reagencií. Elektroforační stupeň
molekulárního gradient reagencií nabízí vynikající produkci, minimální pozadí
a reprodukovatelnost daleko za standardní jakostí materiálu.
Popis
10X PBD
ALBUMIN, BOVINE, Fraction V, Fatty
Acid Free
ALBUMIN, BOVINE, Fraction V, Fatty
Acid Free
AMMONIUM PERSULFATE
AMMONIUM PERSULFATE
ANTIFADE
Betaine 5M
BICINE
BICINE
bis-TRIS
bis-TRIS
CHAPS
COOMASSIE BRILLIANT BLUE G-250
DENHARDTS EASY SOL, 100X
DEXTRAN SULFATE Sodium Salt, MW
400,000-600,000
DEXTRAN SULFATE Sodium Salt, MW
400,000-600,000
DTT
DTT
EDTA
EDTA
EDTA EASY SOL
Produkt
CAS č.
Množství
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
3720
11100
2976
8880
RIST1370
152401
9048-46-8
500 ml
50 g
152401
9048-46-8
100 g
19980
15984
802811
802829
RIST1376
BETA0200
101005
101005
101038
101038
190319
808274
DENH1003
160110
7727-54-0
7727-54-0
9011-18-1
25 g
100 g
1 ml
20 ml
100 g
250 g
100 g
1 kg
25 g
10 g
100 ml
100 g
654
1146
1650
3150
1710
3930
2730
18960
14490
810
4830
7620
523,2
916,8
1320
2520
1368
3144
2184
15168
11592
648
3864
6096
160110
9011-18-1
500 g
35340
28272
100597
100597
800682
800683
EDTA05M1
27565-41-9
27565-41-9
60-00-4
60-00-4
5g
10 g
500 g
1 kg
100 ml
3090
6360
1680
2220
867
2472
5088
1344
1776
694
150-25-4
150-25-4
6976-37-0
6976-37-0
75621-03-3
6104-58-1
MP Biomedicals
Pokračování produktů pro elektroforézu a hybridizaci - 1
Popis
Produkt
ETHIDIUM BROMIDE (10 mg/ml)
FICOLL®
FORMAMIDE DEIONIZED
HYBRISOL VII
MOPS, FREE ACID, MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
MOPS, FREE ACID, MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
NP40 (NONIDET P40)
PBS 10X
POTASSIUM CHLORIDE (KCl), ACS
REAGENT GRADE
POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC
(K2HPO4), ACS REAGENT GRADE
POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC
(KH2PO4)
PROPIDIUM IODIDE/ANTIFA
SDS EASY SOL 20%
SDS Easy Sol 20%
SODIUM CITRATE, ACS Reagent Grade
SODIUM DODECYL SULFATE, 20% SOLUTION
SODIUM DODECYL SULFATE, 20% SOLUTION
SODIUM PHOSHATE MONOBASIC (NaH2PO4), MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
GRADE
SODIUM PHOSPHATE DIBASIC (Na2HPO4), ACS REAGENT GRADE
SSC 20X BUFFER
SSC EASY SOL
20%
CAS č.
Množství
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
ETBC1002
194824
FORMD002
RIST13901
194837
1239-45-8
1239-45-8
26873-85-8
6 x 10 ml
100 g
500 ml
10 x 1 ml
100 g
3540
9900
3030
4080
2250
2832
7920
2424
3264
1800
194837
1132-61-2
500 g
6240
4992
RIST1315
PBS10X02
191427
1132-61-2
5 ml
1L
1 kg
1227
1377
1740
982
1102
1392
191431
7447-40-7
1 kg
3540
2832
191430
7758-11-4
1 kg
2070
1656
RIST1375
SDS20002
SDS20003
194868
198957
7778-77-0
6132-04-3
1 ml
1L
5L
500 g
500 ml
2130
3120
7290
1020
2220
1704
2496
5832
816
1776
SDS20002
151-21-3
1L
3120
2496
1 kg
4470
3576
194850
191440
7558-80-7
5 kg
10890
8712
RIST2050
SSC20X01
7558-79-4
500 ml
5L
969
2160
775,2
1728
30% 40% 50%
Please use promocode Summer11
Prosím, použijte v objednávce
when placing your order. The offer
promo kód Summer1
Summer11.
is valid
until
30th
August
Nabídka je platná
do 30.2011.
srpna 2011.
Terms
applied.
Cenyand
jsouconditions
uvedeny bez
DPH.
MP Biomedicals
Pokračování produktů pro elektroforézu a hybridizaci - 1
Popis
TAE 50X BUFFER
TBE 10X BUFFER
TBE 10X BUFFER
TEMED, ELECTROPHORESIS GRADE
TRICINE, ELECTROPHORESIS GRADE
TRICINE, ELECTROPHORESIS GRADE
TRIS HCL
TRIS HCL
TRIS HCL, ULTRA PUR
TRIS-GLYCINE BUFFER
TWEEN® 20
TWEEN® 20
TWEEN® 80, Cell Culture Reagent
Produkt
TAE50X01
TBE10X02
TBE10X03
805615
807416
807420
816100
816124
816116
816200
103168
103168
194725
CAS č.
110-18-9
5704-04-1
5704-04-1
1185-53-1
1185-53-1
1185-53-1
9005-64-5
9005-64-5
9005-65-6
Množství
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
1L
1L
5L
50 ml
250 g
1 kg
1 kg
500 g
100 g
1 box (48 L)
500 ml
1L
100 ml
1500
1149
3090
1890
4890
16.680
5910
4140
1290
1680
1224
1770
900
1200
920
2472
1512
3912
13.344
4728
3312
1032
1344
980
1416
720
Média
CIRCLEGROW® Médium
Super medium pro rychlý růst buněk E. coli.
Popis
CIRCLEGROW®MEDIUM
CIRCLEGROW®MEDIUM
Produkt
3000122
3000132
Množství
454 g
908 g
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
2880
2010
5370
3750
LB Médium a LB-Agar Médium
Forma kapslí – maximální jednoduchost a pohodlí.
Popis
LB Medium
LB Medium
LB-Agar Medium
LB-Agar Medium
Produkt
3002021
3002031
3002221
3002231
Množství
454 g
1 kg
454 g
1 kg
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
2520
1740
5220
3510
7440
3630
2430
5190
MP Biomedicals
TRYPTON
Tento přípravek doplňuje médium pro kultivaci a zachovává náročné aerobní
a fakultativní mikroorganismy jako je E. coli a Pseudomonas species.
Popis
TRYPTONE
Produkt
1010817
Původní
cena Kč
500 GM 3000
Množství
Promo
cena Kč
2100
AGAR – Bakteriální stupeň
Speciálně purifikován pro použití při přípravě pevného média kultur pro mikrobiologické
a bakteriologické aplikace. Produkuje neobyčejně jasné gely a média. Je bílý až světle žlutý.
Popis
AGAR - Bacteriological Grade
AGAR - Bacteriological Grade
AGAR - Bacteriological Grade
Produkt
150178
150178
150178
Množství
100 GM
250 GM
500 GM
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
1590
3210
1113
2247
6990
4893
YPD Broth
Růstové medium pro Saccharomyces cerevisiae
Popis
YPD Broth
YPD Broth
Produkt
4001022
4001032
Množství
454 g
1 kg
Původní
cena Kč
2250
4200
Promo
Cena Kč
1560
2940
YPD Agar
Růstové medium s agarem pro Saccharomyces cerevisiae
Popis
YPD Agar
YPD Agar
Produkt
4001222
4001232
Množství
454 g
1 kg
Původní
cena Kč
3060
5640
Promo
cena Kč
2130
3930
PleasPe
promocode
Prosím,use
použijte
v objednávce
Summer11
promo kód Summer1
Summer11.
when
placing
your order.
offer
Nabídka
je platná
do 30.The
srpna
2011.
bez DPH.
is Ceny
valid jsou
until uvedeny
30th August
2011.
MP Biomedicals
YNB se Sulfátem amonia
Popis
Produkt
YNB with Ammonium Sulfate
YNB with Ammonium Sulfate
Původní
cena Kč
Množství
4027522
4027532
454 g
1 kg
Promo
cena Kč
5820
4050
11.490
8040
DOB a DOBA Média
Popis
Produkt
DOB
DOB
DOBA
Původní
cena Kč
Množství
4025022
4025032
4026032
454 g
1 kg
1 kg
Promo
cena Kč
5730
3990
10.470
10.890
7320
7620
6 - Balení: Média buněčných kultur a reagencie
MP Biomedicals vybrala nejpoužívanější média a dala je do vhodného balení – 6-ti lahví
po 500 ml objemu - tak, aby pokryla všechny Vaše potřeby v oblasti buněčných kultur.
Popis
Produkt
1X MEM Earles without Glutamine
1210254X6
1X DMEM with 20 mM HEPES without Glutamine
1233454X6
1X RPMI 1640 without Glutamine
1260254X6
1X RPMI 1640 with Glutamine
1260354X6
1X RPMI 1640 with HEPES without Glutamine, Bicarbonate
1260454X6
1X PBS Dubelcco's formulation without Ca/Mg
1860454X6
Množství
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
Původní Promo
cena Kč cena Kč
2576
1546
3284
1970
2921
1752
3275
1965
4089
2454
3744
2247
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
MP Biomedicals
MP Biomedicals Rostlinná Média & Nádoby (kontejnéry)
Rostlinné medium obsahuje FE-NA EDTA namísto solí uvedených v původní formulaci, které
slouží k zajištění dostupnosti železa v roztoku v širokém rozmezí pH.
Popis
Murashige & Skoog Medium. Powder
Murashige & Skoog Medium. Powder
Murashige & Skoog Medium. Powder
Murashige and Skoog Plant Salt with Sucrose.
Powder
Murashige & Skoog Plant Salt Mixture - Powder
Murashige & Skoog Plant Salt Mixture - Powder
Murashige and Skoog basal salt medium with
Gamborg's Vitamins
Murashige and Skoog basal salt medium with
Gamborg's Vitamins
Murashige and Skoog's Macronutrient stock
solution (10X)
Murashige and Skoog's vitamin Powder mixture
(1000X)
Murashige and Skoog's modified vitamin
Solution (1000X)
Gamborg's modified vitamin Solution (1000x)
Gamborg's Basal Salt Mixture;; Powder
Gamborg's Basal Salt Mixture;; Powder
Hoagland's modified basal salt mixture
Hoagland's modified basal salt mixture
Agar - Cell culture application
Agar - Cell culture application
Agar - Cell culture application
Produkt
Množství
26100
26100
26100
10 x 1LT
1 x 10LT
1 x 50LT
26000
1 x 10LT
26330
26330
1 x 10LT
1 x 50LT
26232
10 x 1LT
26232
1 x 10LT
26246
500 ML
26248
100 ML
26251
100 ML
26213
26215
26215
26218
26218
100262
100262
100262
100 ML
10 x 1LT
1 x 10LT
10 x 1LT
1 x 10LT
250 GM
500 GM
1 KG
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
1311
918
585
2070
1137
410
1449
796
684
2490
987
479
1743
691
612
429
408
286
714
500
1137
796
1020
987
1005
1224
684
1140
2250
3930
714
691
704
857
479
798
1575
2751
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer11
Summer11.
11
Nabídka je platná do 30.srpna 2011.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
MP Biomedicals
MP Biomedicals Rostlinná Média & Nádoby (kontejnéry)
PlantConTM: sterilní, jednorázový a plastický růstový kontejnér byl speciálně navrhnut tak, aby
redukoval čas, který je potřebný pro přípravu růstového prostředí “in vitro”, které je potřebné
pro rostlinné kultury a k minimalizaci rizika kontaminace.
•
•
•
•
Průhledný plast: Výborný světelný přenos
Nerozbitný: Bezpečné použití
Sterilizován ethylenoxidem: Jednoduché použití
Speciální polohovací kryt: Speciální výstupky na krytu umožňují uživateli zaklapnout
kryt pevně (snadná manipulace) nebo nechat uvolněné, což usnadňuje výměnu
atmosféry.
Popis
PlantCon™ Plant Tissue Culture Container (Sterilized)
PlantCon™ Plant Tissue Culture Container (Sterilized)
PlantCon™ Plant Tissue Culture Container (Sterilized)
Produkt
2672202
2672204
2672206
Množství
10/box
50/box
100/box
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
1590
1113
3690
15.060
2602
10.556
MP Biomedicals
Biochemikálie
Proteázový inhibitor
Jakmile se buňky během proteinové purifikace naruší, tak se vytvoří komplex enzym –
inhibitor nebo se proteiny disociují a dojde k proteolýze. Abychom získali požadovaný
protein v jeho původní konformaci a ideálním výtěžku, je potřeba použít proteázové
inhibitory s následujícími vlastnosti.
Ideální proteázový inhibitor má následující vlastnosti:
•
•
•
•
•
•
Široká specifita
Rychlá a specifická reakce
Nízkokoncentrační efektivita
Jednoduché odstranění z purifikovaného protein
Rozpustnost ve vodě
Nízká molekulární hmotnost
Popis
AEBSF (nontoxic substitute of the
PMSF)
AEBSF (nontoxic substitute of the
PMSF)
AEBSF (nontoxic substitute of the
PMSF)
ANTIPAIN
ANTIPAIN
APROTININ (>10,000 KIU/ml)
APROTININ (Lyophilized)
BENZAMIDINE (HCl, H2O)
BESTATIN
BESTATIN
LEUPEPTIN
LEUPEPTIN
PEPSTATIN A
PEPSTATIN A
PMSF
PMSF
PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL KIT
Produkt
CAS č.
Původní
cena Kč
Množství
193503
30827-99-7
100 mg
193503
30827-99-7
500 mg
193503
30827-99-7
1g
152843
152843
190779
190382
195068
152844
152844
151553
151553
195368
195368
195381
195381
158837
37691-11-5
37691-11-5
9087-70-1
9087-70-1
206752-365
58970-76-6
58970-76-6
103476-897
103476-897
26305-03-3
5 mg
25 mg
10 ml
50 mg
25 g
5 mg
25 mg
5 mg
25 mg
10 mg
25 mg
5g
25 g
1 kit
26305-03-3
329-98-6
329-98-6
Promo
cena Kč
3990
2793
12.300
8610
16.200
11.340
1890
6510
5670
10.920
1950
2550
8340
2400
7590
2490
4860
2040
6570
2880
1323
4557
3969
7644
1365
1785
5838
1680
5313
1743
3402
1428
4599
2880
Please use promocode Summer11
Prosím,
použijte
v objednávce
when
placing
your order.
The offer
promo kód Summer1
Summer11.
is Nabídka
valid until
je 30th
platnáAugust
do 30.2011.
srpna 2011.
Terms
applied.
Cenyand
jsouconditions
uvedeny bez
DPH.
MP Biomedicals
Speciální výběr čistých chemikálií
MP Biomedicals nabízí širokou výběr čistých chemikálií a rozpouštědel s více než 5000
referencemi. Neváhejte použít také větší objemy a zlepšit tak kvalitu své práce!
• Vysoká čistota
• Velká produkce
• Vysoká užitečnost
Popis
Produkt
CHLOROFORM (Mol Biol reagent)
CHLOROFORM (Mol Biol reagent)
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)
FORMALDEHYDE, ACS
GLYCEROL (99,7%)
*/<&(52/- (+LJKO\ SXULÀHG)
GLYCEROL (Mol Biol reagent)
ISOPROPYL ALCOHOL (Isopropanol Mol Biol reagent)
LUXOL FAST BLUE
TRITON X-100
20%
CAS č.
Množství
194002
194002
194819
190186
194047
151194
195204
193996
67-66-3
67-66-3
67-68-5
67-68-5
50-00-0
56-81-5
56-81-5
56-81-5
500 ml
1L
50 ml
100 ml
500 ml
1L
1L
500 ml
194006
67-63-0
500 ml
201238
194854
12226-74-3
10g
100 ml
25%
30%
35%
Původní
cena Kč
Promo
cena Kč
1398
1049
2220
1116
459
1560
1362
3180
1800
3360
1665
837
345
1170
1022
2385
1350
2520
1290
1116
968
837
40%
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Podobné dokumenty

LETNÁ AKCIA

LETNÁ AKCIA DNA a RNA purifikace AquaPhenol™ je redestilován a nasycen vodou. V kapalné fázi je připraven k použití k RNA extrakci nebo ekvilibrována pomocí Tris pufru (pH Maker™ 7,5 nebo pH Maker™ 8), který j...

Více

Jarni akce MP CZ

Jarni akce MP CZ Původní cena Akční cena KČ (bez DPH) KČ (bez DPH)

Více

Podzimní akce 2012

Podzimní akce 2012 Pufry Až 60% slevy! Prosím, použijte v objednávce Promokód „Autumn12“. Nabídka je platná do 30. listopadu 2012.

Více

Lokman_A Vision on the Future of Mobility

Lokman_A Vision on the Future of Mobility photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from Uber. This document is intended only for the use of the individual or entity to whom ...

Více

CHEMICKÉ ZVESTI XI, 2 — Bratislava 1957 POZNÁMKA K

CHEMICKÉ ZVESTI XI, 2 — Bratislava 1957 POZNÁMKA K CHEMICKÉ ZVESTI XI, 2 — Bratislava 1957 POZNÁMKA K VISKOSIMETKII POLYVINYLCHLORID U Z D E N Ě K MENČÍK Výzkumný ústav makromolekulami chemie v Brně Pro charakterisaci polyvinylchloridu s hlediska m...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint TĚLESNÁ TEPLOTA ZÁPIS TT DO DOKUMENTACE

Více

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI 4. Legerski, M., Plura, J., Schindler, I., Rusz, S., Kawulok, P., Kulveitova, H., Hadasik, E., Kuc, D., Niewielski, G. Complex Flow Stress Model for a Magnesium Alloy AZ31 at Hot Forming. High Temp...

Více