Fitmate MED - S

Komentáře

Transkript

Fitmate MED - S
Kardiopulmonální zátěžové testy
Výjimečné řešení pro kompletní kardiopulmonální vyšetření
►►
Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) a měření MET
►►
Klasifikace zátěžové kapacity a anaerobního prahu
►►
Nutriční hodnocení a klidová VO2 pro Fickovu rovnici
►►
Kompletní spirometrie (FVC, SVC, MVV, atd.)
►►
Stanovení skóre pro kardiovaskulární a pulmonální
rizikovou analýzu
►►
Tělesné složení a komplexní program pro kontrolu
hmotnosti
►►
Propojení s tradičním EKG zátěžovým systémem
►►
Kompaktní přístroj se snadnou obsluhou za příznivou
cenu
Fitmate MED měří spotřebu kyslíku,
která je zlatým standardem pro měření
zátěžové kapacity a pro hodnocení aerobní zdatnosti. Ve spojení se zátěžovým
elektrokardiografem umožňuje Fitmate
MED provedení kompletního kardiopulmonálního zátěžového testu bez nutnosti
použití drahého přístroje, komplikovaných
postupů a speciálních znalostí.
VO2max a skutečná hodnota MET
►► Výběr mezi maximálními a submaximálními zátěžovými protokoly
►► Zobrazení aktuálních respiračních
parametrů v reálném čase
►► Automatické nebo manuální stanovení
anaerobního prahu
Rehabilitace pacientů se pak provádí podle programu pro stanovení cvičebního a
dietního plánu, založeného na všeobecně
přijatých mezinárodních doporučeních.
►► Předdefinované (Bruce, ergometrické, se skokovým nebo plynulým
zvyšováním zátěže atd.) nebo
uživatelem definované zátěžové
protokoly
Fitmate MED je prvním diagnostickým
zařízením, poskytujícím kompletní přehled
o funkci kardiopulmonálního systému.
►► Automatické tréninkové zóny podle
tepové frekvence, stanovené na
základě spotřeby kyslíku
Klinické aplikace VO2
►► V průběhu testu jsou zobrazovány
varovné zprávy a zprávy kontroly
kvality (netěsnosti v masce, nesprávné
provedení manévru, atd.).
►► Skutečné změření zátěžové kapacity a
MET (nejsou odhadované)
►► Předoperační vyhodnocení rizik
chirurgického výkonu
►► Klasifikace a prognóza CHF (kongestivní srdeční selhání)
►► Objektivní kritéria výběru a rozhodování pro transplantaci srdce
►► Odlišení mezi kardiologickými a pulmonálními omezeními
►► Stanovení intenzity cvičení jako
součásti srdeční rehabilitace
►► Nutriční hodnocení v průběhu rekonvalescence při zotavování po delší
nebo chronické nemoci
►► Léčba obezity a prevence diabetu
druhého typu
►► Identifikace energetické potřeby při
dechových problémech (COPD, problémy spánku, cystická fibróza).
Pro zátěžové vyšetření jsou k dispozici pohodlné
silikonové masky (v 5 velikostech pro dospělé i děti)
a pro klidové měření je k dispozici jednorázová
univerzální maska
Klidový energetický výdej
Fitmate MED měří v porovnání s běžně
používanými metabolickými monitory
relativně přesně klidovou spotřebu kyslíku
(VO2)
Spirometrie
Na přístroji je možné provádět kompletní
spirometrické vyšetření (FVC, SVC, MVV,
Pre/Post bronchodilatační test), které je
plně v souladu s doporučeními ATS/ERS.
Další měření
►► Stratifikace kardiovaskulárních rizik
(Duke Score, Framingham Index,
European Heart Score, BODE Index)
►► Individuální programy kontroly hmotnosti založené na rovnici energetické
bilance a dietním plánu založeném
na kalorickém příjmu (databáze
USDA – United States Deparment of
Agricultur)
►► Standardní měření (BMI, WHR BP,
atd.)
►► Monitorování životního stylu (pomocí
monitoru fyzické aktivity, Fitmate
Lifecorder)
Reference
-- 1) Validation of COSMED’s Fitmate™ in measuring
exercise metabolism.
[David C. Nieman, at al . Research in Sports
Medicine, 15: 1–9, 2007.]
-- 2) Validation of Fitmate in measuring REE
[David C. Nieman, at al . Research in Sports
Medicine, 14: 1–8, 2006.]
-- 3) Validation of the Fitmate for predicting Maximal
Oxygen Consumption
[David Bassett, at al . JSCR, 25/9: 2573-2579, 2011.]
-- 4) Comparison between Fitmate and Deltatrac in
measuring REE in non-ventilated patients
[Pierre Singer, at al . ESPEN 2010.]
Snadno vyměnitelný senzor O2 dodávaný v
utěsněném obalu. Životnost senzoru je 12-18 měsíců a
stav senzoru je zobrazován přístrojem
Kompletní informace a výsledky aktuální otevřené návštěvy nebo předchozích ukončených návštěv. Možnost
seriového porovnání dat. Zpráva s barevným zobrazením při tisku ze software PC
Fitmate® Wellness Technology
Last Name: DEMO
First Name: PATIENT
Gender:
Male
Age:
48
Height (cm): 175.00
Weight (Kg): 88.0
Membership #: 1
Report Date:
15/05/2008
Personal Trainer:
Spirometry & SpO2
F
14
Flow/Volume
V
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
12
10
8
6
4
Volume/Time
Pre
Post
1
2
3
4
5
6
7
t
2
0
-2
-4
-6
-8
0
2
4
6
Graf zobrazuje VO2,
HR (TF), označené
události a zadané
hodnoty TK
V
Diagnosis
Moderately severe Obstruction
Quality Check
PEF reproducible,FVC reproducible,FEV1 reproducible
Name
Description
Units of meas.
Meas
EVC
IVC
ERV
IC
IRV
VE
Rf
VT
Best FVC
Best FEV1
FVC
FEV1
FEV1/FVC%
PEF
FEV6
FEV1/FEV6%
MEF75%
MEF50%
MEF25%
FEF25-75%
Lung Age
Expiratory Vital Capacity
Inspiratory Vital Capacity
Expiratory Reserve Volume
Inspiratory Capacity
Inspiratory Reserve Volume
VE
Rf
Tidal Volume
Best Forced Vital Capacity
Best Forced Exp Volume in 1 sec
Forced Vital Capacity
Forced Exp Volume in 1 sec
FEV1 as % of FVC
Peak Expiratory Flow
Forced Exp Volume in 6 sec
FEV1 as % of FEV6
Max Exp Flow @ 25% FVC
Max Exp Flow @ 50% FVC
Max Exp Flow @ 75% FVC
Forced mid-expiratory flow
Lung Age
l
l(btps)
l(btps)
l
l
l/min
b/min
l
l(btps)
l(btps)
l(btps)
l(btps)
%
l/sec
l(btps)
%
l/sec
l/sec
l/sec
l/sec
years
3.81
0.00
1.13
2.68
2.18
12.8
26.10
0.493
3.78
2.05
3.78
2.05
54.3
5.28
3.76
54.5
2.87
1.04
0.54
0.95
0
Post
3.66
2.05
3.66
2.05
55.9
4.03
3.65
56.1
2.67
1.22
0.48
1.01
0
% Pre
Pred.
% Pred.
103
100
103
100
97
131
103
97
107
85
112
94
0
4.68
4.68
1.31
0.00
0.00
0.0
0.00
0.000
4.49
3.64
4.49
3.64
78.5
8.83
4.76
0.0
7.69
4.79
1.97
4.03
0
81
0
86
0
0
0
0
0
84
56
84
56
69
59
79
0
37
21
27
23
0
Last Name: DEMO
First Name: PATIENT
Gender:
Male
Fitmate® Wellness Technology
Age:
47
Height (cm): 175,00
Weight (Kg): 88,0
Oblast ventilačních
omezení pro snadnou
interpretaci
Membership #:
1
Report Date:
05/02/2008
Test Conducted by:
Cardio-respiratory Fitness
40,0
HR (bpm)
180
VO2/Kg
HR
160
35,0
140
80,0
15,0
60,0
10,0
40
5,0
20
0,0
00.00 01.45 03.30 05.15 07.00 08.45 10.30 12.15 14.00 15.45
0
METS
ml/min
ml/Kg/min
bpm
bpm
ml/bpm
l/min
ml
68
103
16,3
10,4
101
l(btps)
l/min
l/min
%
b/min
2,05
82,0
37,1
55
33
watt
kmh
%
119
0,0
0,0
Vent. limitation
10,0
t
5,0
Recovery
60
Measured
5,5
1680
11,5
100,0
20,0 MVV
80
15,0
Gas Exchange
Functional Capacity
Peak VO2
Measured Anaerobic Threshold
Cardiovascular
Resting Heart Rate
Maximal Heart rate
Maximal VO2/HR
Estimated peak Cardiac Output
Estimated peak Stroke Volume
Pulmonary
Forced Exp Volume in 1 s
Maximum Voluntary Ventilation
VE
Breathing Reserve
Rf
Other
Load
Speed
Grade
25,0
100
Exerc
Page 1 of 1
VE (l/min)
140,0
VO2/HR
VE
120,0
30,0
Warmup
160/87
20,0
140/85
25,0
140/83
120
VO2max Pred
120/80
30,0
FitMate version 1.5 (build 61)
VO2/HR (ml/bpm)
35,0
Rest
VO2/Kg (ml/Kg/min)
45,0
0,0
00.00 01.45 03.30 05.15 07.00 08.45 10.30 12.15 14.00 15.45
40,0
20,0
0,0
t
Normal
> 6,9
> 2112
> 12,0
> 156
> 13,6
> 2,94
> 117,5
Maximální hodnoty
> 30
< 50
Cardio-respiratory Fitness (ml/Kg/min)
Impairment: None to mild
Zátěžová kapacita
a intenzita zátěže
pro program
kardiologické
rehabilitace
19,1
D
C
B
A
< 8,9
9,0 - 14,3
14,4 - 17,9
> 18,0
Anaerobic Threshold (ml/Kg/min)
Impairment: Mild to moderate
11,5
D
C
B
A
< 7,9
8,0 - 10,9
11,0 - 13,9
> 14,0
Exercise Intensity for Cardiac Rehabilitation (HR)
HR (bpm)
Load (watt)
Speed (kmh)
%VO2R (---)
EE (Kcal/hour)
Very light
75-80
0-0
0-1
10-24
160
Light
81-88
5-25
1-2
25-44
230
Moderate
88-94
30-45
2-3
45-59
---
Heavy
94-103
45-75
3-4
60-84
---
FitMate version 2.0 (build 20)
Široké možnosti tisku zpráv na PC (tisk na formát velikosti A4 nebo Letter)
Page 1 of 1
Vzorek výtisku teplocitlivé tiskárny (originální velikost:
šířka 110mm)
Technické parametry
Testys přístrojem
Uživatelé
Tisky ze software
Kardiopulmonální zátěžové testy
Kardiorespirační zdatnost (VO2max, Anaerobní práh)

Automatické řízení ergometru (kolo nebo běhátko)

Snímání HR (TF) z externího ECG (TTL)
m
Nepřímý srdeční výdej (Wassermann)
Tréninkové zóny VO2/HR (stanovené na základě anaerobního prahu)

Intenzita zátěže pro kardiologickou rehabilitaci
Spirometrie
Usilovná a pomalá vitální kapacita (FVC, SVC)
Maximální minutová ventilace (MVV)
Bronchodilatační testy (Pre-Post)
Fitmate Suite
Monitor aktivity
COSMED
Jednotka Fitmate MED
Výtisky z
termotiskárny














Nutriční hodnocení
Klidový energetický výdej (REE, RMR)

Program kontroly hmotnosti (Energetická bilance)

Monitor fyzické aktivity (integrace s akcelerometrem)
Dietní software s týdenním plánovačem jídel
Další měření
Tělesné složení (kožní řasa)
Standardní měření (tlak krve, WHR, klidová tepová frekvence, BMI..)
Integrovaný pulzní oximetr (SpO2) – pouze klidové měření
Pás a sonda měření HR COSMED



Kardiovaskulární riziková analýza
Framingham index
Duke score
Bode index
European Cardio Score
*
se software



m



m
Měření spotřeby kyslíku
*
Typ sensoru
Rozsah měření O2
Typ vzorkování
Vzorkovací interval
Kalibrace
Doba zahřívání
Přesnost
Životnost senzoru O2
GFC (Galvanický chemický článek)
0-25%
Dynamická směšovací komora (mezinárodní patent)
30 sec / 60 sec
Automatická vzduchem v místnosti (za méně než 20 sekund)
10 sekund
± 2% (REE) ±0.02% (O2)
12-18 měsíců
PrůtokoměrØ 18mmØ 28mm
Ergometry COSMED
Typ
Rozsah ventilace
Odpor
Přesnost průtoku/objemu
*
Obousměrná digitální turbina
0-50 l/min
<0.7 cmH2O/l/s @ 3l/s
±2%
Obousměrná digitální turbina
0-300 l/min
<0.6 cmH2O/l/s @ 14l/s
±2%
Hardware
EKG COSMED
Port RS-232
Bezdrátový
přenos
Port USB
TTL
*option
Rozměry a váha Displej (pixel)
Tiskárna
24 x 20 x 8 cm / 1.5kg
Barevný LCD 320 x 240
Rychlá teplocitlivá tiskárna 12 cm (4,7 in)
Standardní dodávka obsahuje
Jednotka Fitmate MED, průtokoměr RMR, průtokoměr VO2max, masky RMR (10 ks), silikonová obličejová maska, (velikost M),
hlavový klobouček pro silikonovou masku, adaptér AC/DC, kabel USB, Fitmate PC Software (CD-Rom), antibakteriální filtry (5 kusů),
náustky (10 kusů) a adaptér pro pediatrické náustky, metr, senzor kyslíku, pás a sonda pro měření HR (TF), brašna.
Firmware Italština, angličtina, španělština, němčina, francouzština, řečtina, finština, holandština,
portugalština, japonština, čínština, turečtina, ruština, polština, slovinština
Italština, angličtina, španělština, němčina, francouzština, řečtina, holandština,
portugalština, čínština, slovinština
Software
Standardy bezpečnosti a kvality
Distributed by:
Přístroj splňuje požadavky MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (bezpečnost)/ EN 60601-1-2 (EMC) FDA 510(k) cleared.
COSMED má certifikovaný systém kvality organizací CERMET v souladu se standardem
UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13485:2004.
COSMED srl COSMED srl
Headquarters
Headquarters
Via dei Piani Via
di Monte
Savello
37 Savello 37
dei Piani
di Monte
Albano Laziale
- Rome
Albano
Laziale - Rome
00041 ITALY 00041 ITALY
Phone +39 06
931-5492
Phone
+39 06 931-5492
Fax +39 06 931-4580
Fax +39 06 931-4580
[email protected]
[email protected]
USA
Concord, CA - Chicago, IL
CHINA
Guangzhou
Phone +1 (925) 676-6002
Fax +1 (925) 676-6005
Phone +86 (20) 8332-4521
Fax +86 (20) 8332-0683
[email protected]
[email protected]
Toll Free 800 426-3763 [email protected]
© 2013/04 COSMED
cosmed.com
E & OE. Možnost změny bez předchozího upozornění. . P/N.: C03226-06-93
COSMED and its product names and logos are owned by COSMED and may be registered.
Dostupné jazyky

Podobné dokumenty

Vyšetření respiračních funkcí - Ústav patologické fyziologie

Vyšetření respiračních funkcí - Ústav patologické fyziologie d.f. - dechová frekvence (f/min) MV - minutová ventilace (objem/min) v klidu 6-8 l/min FVC - usilovná vitální kapacita ž: [21.7 – (0.101 x věk)] x výška (cm) = ml) m: [27.63 – (0.112 x věk)] x výšk...

Více

Dýchání

Dýchání Páteř, žebra, sternum, mezižeberní svaly (parasternální (I), vnější (I), vnitřní (E))

Více