prezentace ke stažení zde

Transkript

prezentace ke stažení zde
Optimální využití
manažerského
času
Ing. Milan Růžička
T-Mobile Czech
Republic
Specifika manažerské práce 21
století
ƒ Zahlcení (nedůležitými) informacemi
ƒ Extrémní časová náročnost
ƒ Narůstající nutnost mobility
ƒ Prioritizace/ Time-management
ƒ Osobní efektivita
2
*) Ovum study
Dnešní manažerské nástroje
zvyšování efektivity
ƒ Mobilní telefon
ƒ Vzdálený přístup do kanceláře
ƒ z notebooku
ƒ z příručního zařízení
ƒ On-line synchronizace
3
Témata pro dnešní diskusi
Modrý oceán zvyšování efektivity nebo vylepšování
stávajících nástrojů?
Pozitivní nástroje ke zvýšení efektivity
ƒ Vybavení HW a SW k využívání pro práci v terénu
ƒ Virtuální asistentka přebírající administrativu týmů v terénu
ƒ Masivní homeworking
Represivní opatření ke zvyšování efektivity
ƒ Sledování zaměstnanců
ƒ On-line sledování obchodních/pracovních cyklů
4
Děkuji za váš čas!
Ing. Milan Růžička
Head of Large/Corporate/Multinational Enterprise Segment
T-Mobile Czech Republic
Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4
My T-Mobile:
Email:
603605521
[email protected]
5

Podobné dokumenty

T-Mobile Czech Republic, as

T-Mobile Czech Republic, as T-Mobile Czech Republic, a.s. Adresa: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Jak se dostat na místo konání v den akce: Metrem „C“ nebo autobusem 135 na zastávku „Roztyly“. Vstup do budovy T-Mobile přes h...

Více

Výpis z usnesení rady č. 38-2016

Výpis z usnesení rady č. 38-2016 e) poskytnutí 300 ks nádob na bioodpad do podvýpůjčky jednotlivým občanům města Rosice (dle přiloženého seznamu) s využitím na k.ú. Rosice u Brna, a to na dobu 5 let, nejméně však na dobu trvání ud...

Více

46. RM ze dne 30.3.2016

46. RM ze dne 30.3.2016 Usnesení č. 2/46/16: RM schvaluje cenu za pronájem části pozemku p.č. 2125 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou ve výši 1,- Kč/m2/rok, plocha bude pronajata jako manipulační prostor. Výsledek hlasování:...

Více

Záruční program pro ojeté vozy Mercedes Benz

Záruční program pro ojeté vozy Mercedes Benz a odlišení se od konkurence. Bližší informace týkající se rozsahu záruky naleznete na následující straně. 5. Úhrada nákladů Mzdové náklady ze záručního krytí budou plně nahrazeny podle tabulek hodn...

Více

vpn family - kroky, návod na dokončení objednání služby

vpn family - kroky, návod na dokončení objednání služby návodu na druhé straně letáku! V případě smlouvy s měsíčním paušálem T-Mobile je nutné podat výpověď stávající smlouvy písemně do termínu platnosti PAC kódu, případně učiňte výpověď v autorizované ...

Více

2010-06 Výběr: "Franchising: podnikání na jistotu?"

2010-06 Výběr: "Franchising: podnikání na jistotu?" franšízor a jeho koncept vlastně vadí. Nedisciplinovaný nájemce licence je ovšem v rozporu se zájmy majitele značky. Ten má o budování její prestiže a pozice na trhu vlastní, většinou kvalifikovaněj...

Více