Znám pravidla pro mé bezpečí - National Center for Missing and

Transkript

Znám pravidla pro mé bezpečí - National Center for Missing and
1.
Znám pravidla
pro mé bezpečí
Než někam půjdu, někomu pomůžu, něco přijmu nebo nastoupím do
auta, ZEPTÁM SE NEJDŘÍV rodičů, opatrovníků nebo jiných dospělých,
kterým věřím.
2.
3.
Když někam půjdu nebo si půjdu hrát ven, VEZMU S SEBOU KAMARÁDA.
Když se mě bude chtít někdo dotýkat nebo mi ublížit, ŘEKNU “NE”.
Je V POŘÁDKU, když si budu stát na svém.
4.
Pokud mi bude smutno, budu se bát nebo něčemu nebudu rozumět,
ŘEKNU to dospělému, kterému věřím.
Někteří lidé někdy lžou nebo ubližují ostatním. Nikdo nemá právo, aby ti to
dělal. Používej tahle pravidla a pamatuj, že máš SÍLU a CHYTROST a že
máš právo na svoje BEZPEČÍ. Vždycky
▪ SE NEJDŘÍV ZEPTEJ
▪ VEZMI KAMARÁDA
▪ ŘEKNI LIDEM “NE”, POKUD SE TĚ CHTĚJÍ DOTÝKAT NEBO TI UBLÍŽIT
▪ ŘEKNI DOSPĚLÉMU, KTERÉMU VĚŘÍŠ, KDYŽ SE NĚCO STANE
1-800-THE-LOST ® (1-800-843-5678)
www.missingkids.com
Tento projekt byl podpořen Grantem č. 2010-MC-CX-K001, který byl udělen Úřadem pro právo a prevenci kriminality mladistvých (Office of Juvenile Justice and Delinquency
Prevention - OJJDP), Úřadem pro soudní programy (Office of Justice Programs - OJP), Ministerstvem spravedlnosti USA (U.S. Department of Justice - DOJ). Názory nebo
hlediska v tomto dokumentu patří autorovi a nemusí nutně vyjadřovat oficiální stanoviska nebo zásady Ministerstva spravedlnosti USA (U.S. Department of Justice - DOJ).
Národní středisko pro ztracené a zneužívané děti (National Center for Missing & Exploited Children ® - NCMEC) a linka 1-800-THE-LOST® jsou registrované obchodní známky
Národního střediska pro ztracené a zneužívané děti (National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC). Tento dokument již byl publikován pod názvem “Mých 8
pravidel pro mé bezpečí” (My 8 Rules for Safety) a “Znám mých 8 pravidel pro mé bezpečí” (Knowing My 8 Rules for Safety). NCMEC Objednávka č.28CZ.
Copyright © 1991, 1999, 2005, a 2010 Národní středisko pro ztracené a zneužívané děti (National Center for Missing & Exploited Children ® - NCMEC). Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 1998, 2005, a 2010 Národní středisko pro
ztracené a zneužívané děti (National Center for Missing &
Exploited Children - NCMEC). Všechna práva vyhrazena.
Tento projekt byl podpořen Grantem č. 2010-MCCX-K001, který byl udělen Úřadem pro právo a
prevenci kriminality mladistvých (Office of Juvenile
Justice and Delinquency Prevention - OJJDP),
Úřadem pro soudní programy (Office of Justice
Programs - OJP), Ministerstvem spravedlnosti USA
(U.S. Department of Justice - DOJ). Názory nebo
hlediska v tomto dokumentu patří autorovi a nemusí
nutně vyjadřovat oficiální stanoviska nebo zásady
Ministerstva spravedlnosti USA (U.S. Department
of Justice - DOJ). Národní středisko pro ztracené
a zneužívané děti (National Center for Missing &
Exploited Children ® - NCMEC) a linka 1-800-THE-LOST®
jsou registrované obchodní známky Národního
střediska pro ztracené a zneužívané děti (National
Center for Missing & Exploited Children - NCMEC).
Tento dokument již byl publikován pod názvem
“Mých 8 pravidel pro mé bezpečí” (My 8 Rules for
Safety). NCMEC Objednávka č.28CZ.
1-800-THE-LOST ® (1-800-843-5678)
www.missingkids.com
▪ SE NEJDŘÍV ZEPTEJ
▪ VEZMI KAMARÁDA
▪ ŘEKNI LIDEM “NE”, POKUD SE
TĚ CHTĚJÍ DOTÝKAT NEBO
TI UBLÍŽIT
▪ ŘEKNI DOSPĚLÉMU, KTERÉMU
VĚŘÍŠ, KDYŽ SE NĚCO STANE
Někteří lidé někdy lžou nebo
ubližují ostatním. Nikdo nemá
právo, aby ti to dělal. Používej
tahle pravidla a pamatuj, že máš
SÍLU a CHYTROST a že máš
právo na svoje BEZPEČÍ. Vždycky
Znám pravidla
pro mé bezpečí
1. Než někam půjdu, někomu
pomůžu, něco přijmu nebo
nastoupím do auta, ZEPTÁM
SE NEJDŘÍV rodičů,
opatrovníků nebo jiných
dospělých, kterým věřím.
2. Když někam půjdu nebo si
půjdu hrát ven, VEZMU S
SEBOU KAMAR Á DA.
3. Když se mě bude chtít někdo
dotýkat nebo mi ublížit,
ŘEKNU “NE”. Je V POŘÁDKU,
když si budu stát na svém.
4. Pokud m i b u d e s m u t n o ,
budu se bát nebo něčemu
nebudu rozumět, ŘEKNU to
dospělému, kterému věřím.
Odstřihněte a dejte záložku dole svým dětem!