R6 Tisová - Kamenný Dvůr a R6 Nové Sedlo - Jenišov

Transkript

R6 Tisová - Kamenný Dvůr a R6 Nové Sedlo - Jenišov
6/1
APLIKACE GEOTEXTILIÍ
specialisté na geosyntetiku
geosyntetické vyztužení, drenáže a protierozní opatření
Název:
R6 Tisová - Kamenný Dvůr a R6 Nové Sedlo - Jenišov
Zhotovitelé:
R6 Tisová - Kamenný Dvůr:
SSŽ a.s. / SMP-CZ a.s. / Metrostav a.s. / Strabag a.s.
R6 Nové Sedlo - Jenišov:
SSŽ a.s. / Skanska DS a.s. / SMP-CZ a.s.
/ Berger Bohemia a.s. / Swietelski stavební s.r.o.
Projektant:
Investor:
Materiály
(názvy, množství):
Popis použitých
materiálů:
Dovozce produktů
do České republiky
R6 Tisová - Kamenný Dvůr: Sudop Praha a.s.
R6 Nové Sedlo - Jenišov: Pragoprojekt a.s.
ŘSD ČR
Miragrid GX 55/55 - 10 tis. m2
Envirofelt CO400 - 35 tis. m2
Polyfelt TS10 - 80 tis. m2
TenCate Miragrid GX je geomříž vyrobená z vysokopevnostních polyesterových vláken (PET) s polymerním ochranným
povlakem. Má vynikající třecí vlastnosti , je ideální výztuhou
pro hrubozrnné, nesoudržné zeminy. TenCate Miragrid GX se
uplatňuje při vyztužování neúnosných podloží, zemních konstrukcí a opěrných zdí. Sekundární uplatnění nachází jako
protierozní materiál při zpevňování sypaných svahů a při
zajištění skal proti padajícímu kamení.
Envirofelt CO je biologicky odbouratelná protierozní rohož
vyrobená z 100% přírodních kokosových vláken. Díky
biodegradačnímu procesu jsou do půdy postupně dodávány
živiny namísto aktivního hnojení. Envirofelt CO má nezbytnou
pevnost pro udržení zeminy a ochránění proti erozi během
zakořenění až do doby dostatečného vzrůstu vegetace.
Zároveň díky struktuře vytváří vhodné mikroklima a "zásobárnu" vody. Envirofelt CO se využívá zejména na strmých
svazích náspů silnic a železnic, pro zazelenění zemních těles
tvořící protihlukové stěny a opěrné zdi a pro zakrývání
deponií.
Polyfelt TS je mechanicky zpevněná geotextilie z nekonečných vláken ze 100% polypropylenu (PP) plně stabilizovaného proti UV záření. Mechanické vlastnosti materiálu
Polyfelt TS zaručují jeho extrémní odolnost proti poškození,
vynikající hydraulické vlastnosti a dlouhodobý účinek. Polyfelt
TS je vhodný zejména pro oddělování vrstev při stabilizaci
podloží. Proto nachází široké využití při stavbě silnic a železnic
a všech typů drenážních systémů. Zvláštností na výrobku
Polyfelt TS je jakost a vlastnosti jeho nekonečných vláken.
Díky nim geotextilie Polyfelt TS vykazují optimální pevnostní
parametry již při nižších "gramážích" (oproti vláknům střižovým), dále vynikající odolnost vůči kyselinám, louhům a organickým substancím. Odolávají extrémním klimatických
vlivům jako je mráz, horko nebo vlhkost. Jsou velice odolné
vůči UV záření a netvoří žádné vedlejší produkty, čímž Polyfelt
TS absolutně neškodí životnímu prostředí. Polyfelt TS vykazuje ve všech směrech stejnou pevnost, neexistuje tedy žádný
"slabý směr."
PVP syntetik s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, tel.: 353 332 946, fax: 353 223 311, mobil: 602 455 128, e-mail: [email protected], www.pvpsyntetik.cz

Podobné dokumenty

Dálnice D11, násyp 42, 660-45, 120 km

Dálnice D11, násyp 42, 660-45, 120 km TenCate Miragrid GX je geomříž vyrobená z vysokopevnostních polyesterových vláken (PET) s polymerním ochranným povlakem. Má vynikající třecí vlastnosti, je ideální výztuhou pro hrubozrnné, nesoudrž...

Více

Miragrid GX - Stavocon sro

Miragrid GX - Stavocon sro Pevnosti v tahu při protažení 2, 3 a 5% jsou k dispozici na vyžádání, kontaktujte firmu PVP Syntetik prostřednictvím obchodních zástupců Po dohodě jsou možné dodávky i v jiných rozměrech, případně ...

Více

Miragrid GX – Geomříž

Miragrid GX – Geomříž Jízda jakýmkoli vozidlem přímo po mříži Miragrid GX není dovolena. Výplňový materiál uložte vysypáním z valníku stojícího na již zhutněné ploše. Tloušťka vrstvy výplňového materiálu by měla být pře...

Více

RÁZOVÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DYNAMICKOU DESKOU HMP LFG

RÁZOVÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DYNAMICKOU DESKOU HMP LFG rychlost umožňuje její použití např. při vymezení míst pro statické zatěžovací zkoušky a redukci počtu prováděných statických zatěžovacích zkoušek. Metoda je vhodná pro nesoudržné zeminy (písky, št...

Více

závlahová nádrž Bílovec

závlahová nádrž Bílovec Geocells – suitable for stabilization of roads and high embankments, not for our purposes. Protierozní matrace ENKAMAT – pro potřeby stabilizace břehu za spolupůsobení kořenových systémů nejvhodněj...

Více

Články Vyztužování podloží (časopis IGS-CZ)

Články Vyztužování podloží (časopis IGS-CZ) staly  především  výzkumy  prováděné  v roce  1992  v laboratořích  společnosti  US Army  Corps  of Engineers  (USACE).  Na zkušebních  sekcích  s různými  typy  geomříží  byly  prováděny  zatěžova...

Více

ceník - KB - BLOK systém, sro

ceník - KB - BLOK systém, sro Společnost KB-BLOK systém, s. r. o. připravila pro projektanty software na výpočet vyztužených opěrných stěn. Jedná se o software s názven MSEW 3.0 (Mechanically Stabilized Earth Walls) od spol. AD...

Více