Návod - ballistica

Komentáře

Transkript

Návod - ballistica
Návod na použití
Nikdy nepozorujte pomocí puškohledu Slunce nebo jiné silné svítící zdroje. Hrozí nebezpečí
poškození zraku.
Veškerou manipulaci s puškohledem provádějte na nenabité a zajištěné zbrani a v místě,
kde nemůžete nikoho ohrozit.
Montáž puškohledu na zbraň svěřte odborníkovi.
Na poškození puškohledu neodbornou montáží se nevztahuje záruka.
Puškohled je přesné optické zařízení, které chraňte před vlhkem a hrubým zacházením,
které může být příčinou poškození a nefunkčností na které se nevztahuje záruka.
BURRIS Ballistic III Laserscope 4-16 x 50
strana 1 / 4
Režim rychlého spuštění a použití :
1. Baterii CR 2 vložte do puškohledu podle označené polarity do pouzdra po
odšroubování krytu na levé straně puškohledu. Kryt pečlivě zašroubujte. Doporučuje
se vždy nosit záložní baterii s puškohledem.
2. Stlačte hlavní vypínač na levé nebo pravé straně v přední části puškohledu.
3. Dalším stiskem tohoto vypínače proběhne změření vzdálenosti k cíli a balistický
výpočet. Výsledek je promítnut do polohy osvětleného bodu na záměrné osnově.
Pomocí tohoto bodu zamiřte cíl a vystřelte.
Změřená vzdálenost je zobrazena v horní části zorného pole. V případě, že
vzdálenost nebyla změřena se zobrazí blikající čárky. V tomto případě musíte změřit
vzdálenost ještě jednou.
4. Do výpočtu je zahrnut polohový úhel střelby a bod již ukazuje správnou korekci pro
střelbu z kopce a do kopce.
5. Paralaxu pro přesné zasažení cíle nastavte pomocí prstence na objektivu. Stupnice je
vyznačena v yardech. V případě špatně nastavené paralaxy může dojít k výrazné
chybě nebo minutí cíle.
6. Výsledek výpočtu a zobrazení v zorném poli trvá 90 s. Poté je nutné dálku změřit
znovu.
7. Změna zvětšení puškohledu nemá vliv na přesnost střelby. Lze změnit zvětšení i po
změření cíle.
8. Nastavení intenzity displeje je možné pomocí horní a dolní šipky na ovladači.
Režim nastavení a nastřelení :
9. Stlačte hlavní vypínač na levé nebo pravé straně v přední části puškohledu.
10. Ještě jednou stlačte hlavní vypínač na levé nebo pravé straně v přední části
puškohledu a držte jej. Zároveň zmáčkněte přední šipku na ovladači.
11. V zorném poli puškohledu se objeví nejprve číslo označující verzi použitého softwaru
( 3003 )
12. Tlačítka pusťte.
13. Pro vstup do režimu nastavení zmáčkněte přední šipku ovladače. Výběr jednotek m
nebo yards proveďte horní nebo dolní šipkou. Doporučené nastavení je m.
14. Opětovným stlačením přední šipky se nastavení přesune na blikající trojčíslí. Toto
číslo je rovné počtu Inch ( 2,54 cm ) poklesu střely na 750 yards ( 686 m )
( bez ohledu na nastavení jednotek m/yards podle bodu 13 )
Hodnotu zjistíte z přiloženého katalogu nábojů ze sloupce DROP u zvoleného náboje.
Hodnoty zvyšujete nebo snižujete pomocí horní nebo dolní šipky ovladače.
strana 2 / 4
15. Dalším zmáčknutím přední šipky se přesunute na volbu balistického koeficientu BC.
Ten zjistíte opět z katalogu ze sloupce BC. Zadáte hodnotu za desetinnou čárkou.
16. Proces nastavení ukončíte uložením zmáčknutím zadní šipky.
17. Montáž na zbraň je možná pouze na normalizovanou Weaver lištu / Picatinny lištu,
která je připravena na zbrani pomocí 2 kusů spojovacích kusů z příslušenství
puškohledu.
18. Nastřelení proveďte na 100 m. Záměrný bod ( střed osnovy ) musí souhlasit s bodem
zásahu. Případné odchylky zkorigujte pomocí výškového a stranového točítka
puškohledu.
19. V případě správného nastřelení podle bodu č. 18, ale cíl není zasahován proveďte
korekci :
v případě , že jsou zásahy dole, zvyšte hodnotu DROP a opačně nebo
v případě , že jsou zásahy dole, snižte hodnotu BC a opačně
Příklad :
Náboj Remington Premier Match ráže 308 Win, střela Sierra HPBT 168 gr / 10,9 g.
Výtah z přiložené tabulky od výrobce :
Cartridge
308 Win ( 7,62x51)
Brand
Remington Match
Wt.
Wt.
Grain Gram
168
10,9
Bullet
Match King HPBT
(MV)
f/s
2680
(MV)
m/s
817
DROP
171
BC
0,48
Na displeji v režimu nastavení bude provedeno toto nastavení :
M
1 171 48
Výrobce puškohledu použil do přiloženého seznamu tabulkové hodnoty střeliva uváděné
jednotlivými výrobci střeliva. Ne vždy jsou tyto údaje správné nebo přesné a vždy je nutné
zvolené nastavení ověřit střelbou na 300 m a více podle předpokládané vzdálenost střelby.
strana 3 / 4
Základní parametry puškohledu :
Zvětšení
Dosah měření
Dosah na jelena
Rozsah korekce
Krok korekce
Hmotnost
Délka
Provozní teplota
Záměrná osnova
4 - 16 x 50
1000 m ( ideální reflexní terč )
600 m
140 cm / 100 m
1/8 MOA ( 0,36 cm / 100 / m / klik )
737 g
40 cm
-26 °C až + 60°C
v ohniskové rovině okuláru ( SF )
při změně zvětšení se osnova nemění.
Dosah měření je závislý na povětrnostních podmínkách a odrazivých vlastnostech cíle a
může se i výrazně lišit od deklarovaných parametrů.
strana 4 / 4