Bontrager NODE 1.1 a NODE 2.1

Transkript

Bontrager NODE 1.1 a NODE 2.1
NODE 1.1 & NODE 2.1
Uživatelský manuál
O UŽIVATELSKÉM MANUÁLU
Tento uživatelský manuál ke komputeru NODE vysvětluje, jak Váš NODE
komputer nainstalovat a nastavit. Zároveň Vás provede všemi funkcemi NODE
komputeru a ukáže, jak zobrazit a zaznamenat Vaše jízdní data. Budete-li
potřebovat informace, které tento manuál nezodpovídá, obraťte se prosím
na svého prodejce nebo na dovozce značky Bontrager, Bretton s.r.o.,
Kodaňská 77, 101 00, Praha 10, tel.267 912 679, e-mail: [email protected]
ČESKY
OBSAH
1 _BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
2 _Displej
3 _Seznam funkcí
4 _Tlačítka
4 _Paměť
5 _Režimy
INSTALACE
6 _Základní přehled
7 _Upevnění komputeru
8 _Nastavení
9 _Základní nastavení
PRVNÍ JÍZDA
14 _Základní jízdní funkce
15 _Druhý ukazatel
ZÁZNAM DAT
23 _Přechod do režimu záznamu dat
24 _Prohlednutí jízdních dat
NASTAVENÍ
25 _Přechod do režimu nastavení
26 _Výběr jízdního kola
27 _Nastavení vlastní velikosti kola
30 _???
31 _Kadence
32 _Výkon
34 _Tepová frekvence a kalorie
40 _Teplota
42 _Duální náhled
45 _Hodiny
47 _Vzdálenost
49 _Jazyk
ZKRATKY A ÚDAJE NA DISPLEJI
ALT
Nadmořská výška (Altitude)
AVG
Průměr (Average)
BIKE
Jízdní kola (kolo 1 a kolo 2)
CAD
Kadence
CAL
Kalorie
CLOC
Hodiny
CUR
Současný údaj (Current)
DIST
Vzdálenost (Distance)
F
Žena (Female)
GRADE
Sklon kopce
HR
Tepová frekvence (Heart Rate)
KG
Kilogram
LB
Libra
M
Muž (Male)
MAX
Maximum
MIN
Minimum
ODO
Odometr – celková ujetá vzdálenost
OFF
Vypnout
ON
Zapnout
PWR
Síla (Power)
TEMP
Teplota
TIME
Čas
50 _BATERIE
51 _RESET
52 _ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
i
BEZPEČNOST PŘI JÍZDĚ
Při jízdě na kole věnujte svoji pozornost údajům na komputeru pouze krátce (obrázek 1).
Pokud nevěnujete dostatečně pozornost situaci na silnici před Vámi, mohli byste ztratit
kontrolu a způsobit si pád.
Obrázek 1. Věnujte svoji pozornost zejména situaci na silnici před Vámi,
údajům na displeji se věnujte pouze krátce.
1
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tato část manuálu popisuje displej komputeru NODE, zkratky a údaje, se kterými
pracuje a režimy. Tyto poznatky by Vám měly pomoci s pochopením následujících
částí manuálu. Některé funkce komputery NODE na displeji uvidíte až po jeho instalaci.
Displej
Na displeji komputeru NODE naleznete čtyři zóny pro umístění údajů
Ukazatel aktivních senzorů
– rychlost
– kadence
– výkon
– tepová frekvence
Režim záznamu dat
Výběr kola
– Kolo 1
– Kolo 2
Baterie
Status komputeru
V horní části displeje NODE jsou zobrazeny status připojení senzorů ke komputeru,
režim, zvolené kolo a stav baterie.
Čas jízdy
Rychlost
Hodiny
Pacer
Režim
(druhý ukazatel)
Hodiny a čas jízdy
Ve druhé část displeje NODE jsou zobrazeny hodiny (12 i 24 hodinový cyklus)
a čas jízdy, který počítá čas od posledního spuštění komputeru
Výběr režimu zobrazení rychlosti
– aktuální
– průměrná
– maximální
Více ukazatelů
Rychlost
Největším údajem, ve středu displeje NODE je rychlost.
2
2
Ukazatel druhé funkce
Ve spodní části displeje NODE jsou zobrazeny druhé funkce komputeru.
Pustíte-li Duální náhled, Váš komputer zobrazí dva různé ukazatel současně.
Viz Duální náhled v kapitole Nastavení.
Ukazatel aktivních senzorů
– rychlost
– kadence
– výkon
– tepová frekvence
Režim záznamu dat
Výběr kola
– Kolo 1
– Kolo 2
Baterie
Seznam funkcí
Čas jízdy
Modely komputerů NODE 1.1 a NODE 2.1 mají různé funkce.
Rychlost
NODE 1.1
NODE 2.1
Vzdálenost
X
X
Duální náhled
X
X
Kadence
X
X
Tepová frekvence
X
X
Výkon
X
X
Sklon kopce
X
Nadmořská výška
X
Teplota
X
Hodiny
Pacer
Režim
(druhý ukazatel)
Výběr režimu zobrazení rychlosti
– aktuální
– průměrná
– maximální
Více ukazatelů
Většinu funkcí komputeru NODE je možné zapnout nebo vypnout.
Je-li funkce vypnutá, neobjevuje se na displeji komputeru.
3
3
Tlačítka komputeru
T
Komputer NODE má 4 tlačítka (Obrázek 7). Funkce tlačítek jsou popsány v následující
tabulce. V manuálu jsou pro tlačítka využívány následující zkratky.
T horní tlačítko
B spodní tlačítko
s 1 horní tlačítko na pravé straně komputeru
s 2 spodní tlačítko na pravé straně komputeru
Opakované stiskání (Browse)
Pro listování v seznamu hodnot
či údajů stiskněte opakovaně.
Podržet
Podržet tlačítko po
dobu přibližně tří sekund.
Stisknout
Stisknout tlačítko jednou, krátce.
Paměť
Komputer NODE má krátkodobou (Trip) paměť a dlouhodobou (Total) paměť.
s1
s2
B
Obrázek 7. Tlačítka komputeru
Krátkodobá paměť (Trip memory)
- Kadence AVG a MAX
- Vzdálenost
- Tepová frekvence AVG, MIN a MAX, navíc Zóna 1 až Zóna 5
- Výkon AVG, MIN a MAX
- Rychlost AVG a MAX
- Nadmořská výška, +, -, a sklon kopce (%) AVG a MAX
s1
(3 sekundy)
Vymazání krátkodobé paměti
Krátkodobá paměť můžete vymazat (vynulovat) před každou jízdnou (Obrázek 8).
Přidržte tlačítko s 1 po dobu 3 sekund. Vymazání krátkodobé paměti neovlivní údaje
v dlouhodobé paměti komputeru.
Dlouhodobá paměť (Total memory)
- celková ujetá vzdálenost
- celkové zdolané převýšení
Vymazání dlouhodobé paměti
Dlouhodobou paměť komputeru je možné vymazat (vynulovat).
Viz kapitola Baterie.
Obrázek 8. Vymazání krátkodobé paměti
4
4
Režimy
Komputer NODE má pět režimů:
Preference
Režim Preference Vám umožní nastavit na Vašem komputeru jazyk,
měrné jednotky, hodiny a odometr.
Jízda
V režimu Jízda se na Vašem komputeru zobrazují funkce a informace (Obrázek 9)
nasbírané během jízdy na kole. Mohou to být aktuální informace jako aktuální rychlost,
teplota či data z jiných funkcí. U některých funkcí komputer NODE zobrazuje údaje
průměrné, celkové, maximální či minimální.
Obrázek 9. Režim Jízda
Přehled
Režim Přehled zobrazuje veškeré dosavadní nasbírané informace
o jízdě chcete-li je po skončení nebo během vyjížďky vidět. (Obrázek 10)
Vlastní nastavení
Přehled
Tento režim Vám umožňuje zkontrolovat preference nebo zvolit
vlastní pokročilé nastavení komputeru.
Režim spánku (Standby)
Komputer NODE se přepne do režimu spánku, pokud senzory nevyšlou žádný signál
po dobu 20 minut. V režimu spánku komputer šetří baterii. Na displeji jsou v režimu
spánku zobrazeny dvě pomlčky (- -). Po dalších 10 minutách se komputer NODE
vypne úplně.
.
Dva způsoby jak komputer NODE probudit (aktivovat):
- stisknutí libovolného tlačítka
- autostart: roztočením kola vyšle senzor signál komputeru
Obrázek 10. Režim Přehled
5
5
INSTALACE
Spuštění Vašeho komputery NODE je snadné, zabere jen okolo 10 minut.
Seznam součástek
Základní přehled
Doporučujeme přečíst celou kapitolu před instalací Vašeho komputeru NODE,
usnadní Vám to práci a ušetří čas. Držte se následujících kroků:
1. Nainstalujte senzor rychlosti a magnet na kolo
(při instalaci senzoru se držte instrukcí přibalených k senzoru).
Nainstalujte případné další senzory.
C
A
F
2. Připevněte komputer NODE na řídítka nebo představec.
I
3. Nastavte své preference času, měrných jednotek, atd.
4. Spárujte Váš komputer NODE se senzorem
(komputer rozpozná a zapamatuje si radiový signál senzorů)
J
H
G
Senzory
Senzory nejsou součástí balení komputeru NODE.
Zakoupit je můžete u Vašeho prodejce Bontrager.
Při instalaci senzorů se držte návodu přiloženého v balení.
Komputer NODE přijímá signály ze senzorů:
- rychlosti
- kadence
- tepové frekvence
- výkonu
- combo (rychlost a kadence)
Nové senzory můžete libovolně přidávat.
Přidání nového senzoru však vyžaduje dodatečné nastavení.
E
B
D
Obrázek 10. Součástky v balení komputeru NODE
A. Svorka na řidítka
B. Gumová podložka s logem
C. Držák komputeru
D. Baterie
E. Gumová podložka
F. Stahovací pásky
G. Šroub a podložka
H. Kryt baterie
I. Gumový o-kroužek
J. Hrudní pás (jen u modelu NODE 2.1)
Nástroje k instalaci
- malý šroubovák
- mince
6
6
Upevnění komputeru
Komputer NODE je možné upevnit na řidítka nebo na představec.
Při upevnění na řídítka berte v úvahu volbu strany, aby byl umožněn přístup
ke všem tlačítkům na komputeru. Při upevnění na představec je komputer
ve středové pozici.
Řidítka bývají ve dvou průměrech, zatímco představec může mít různé tvary a velikosti.
Může se stát, že komputer nejde na představec upevnit pomocí běžných držáků
a podložek, je tedy nutné použít stahovací pásky.
Upevnění na řídítka
Obrázek 12.
Svorka zezadu držáku komputeru.
Obrázek 13.
Podložka zezadu držáku komputeru.
Obrázek 14.
Dotáhněte šroub
Obrázek 15.
Vložte komputer do držáku
Obrázek 16.
Podložka zezadu držáku komputeru
Obrázek 17.
Držák komputeru připevněný na představci
1. Zjistěte průměr Vašich řídítek (25.4 mm, 26.0 mm nebo 31.8 mm).
2. Vložte vhodnou svorku zezadu držáku komputeru. (Obrázek 12)
3.
4. Vložte gumovou podložku s logem zezadu držáku komputeru (Obrázek 13)
5. Umístěte svorku okolo řídítek s otvorem pro šroub směřujícím k rámu.
6. Lehce utáhněte šroub šroubovákem dokud se svorka nepřestane otáčet
okolo řídítek (Obrázek 14) Neutahujte šroub příliš silně.
7. Vložte komputer NODE do držáku komputeru. (Obrázek 15)
Upevnění na představec
1. Vložte gumovou podložku s logem zezadu držáku komputeru. (Obrázek 16)
2. Přiložte držák komputeru k představci, s otvorem na šroub směřujícím k rámu. (Obrázek 17)
3. Upevněte držák komputeru k rámu pomocí stahovacích pásků.
4. Vložte komputer NODE do držáku komputeru. (Obrázek 15)
7
7
Nastavení
Součástí balení komputeru NODE je baterie, která není vložení do komputeru.
To zaručí, že zůstane plně nabitá. Poté co baterii vložíte do komputeru,
Váš NODE komputer automaticky zahájí proces nastavení a proces spojování.
Automatické nastavení a spojování rovněž proběhne po výměně baterie a resetování
komputeru. Před zahájením nastavování komputeru čtěte následující kapitolu.
Před nastavením
Před zahájením nastavování Vašeho NODE komputeru proveďte upevnění držáku
komputeru, senzoru a magnetu (při instalaci senzoru se držte instrukcí přibalených
k senzoru). Vložte baterii do komputeru a umístěte NODE komputer přibližně 1.5 metru
od senzoru. Připravte se na párování komputeru a senzoru.
Viz. kapitola Párování senzorů.
Obrázek 18. Proces párování komputeru se senzory
Ikony senzoru
Párování senzorů
Párování je proces, při kterém komputer vyhledává a rozpoznává signál vysílaný
senzorem (Obrázek 18). Když se senzor s komputerem spárují,
objeví se na displeji ikona (obrázek 19).
Aby komputer nalezl a spároval se se senzorem je nutné aby senzor vysílal signál.
Senzor rychlosti vysílá signál pouze pokud je kolo v pohybu.
Obrázek 19. Ikona označující spárování komputeru se senzorem
Instalace baterie
1. Vložte baterii přiloženou v balení s + směřujícím nahoru (ven).
2. Přiložte kryt baterie. Kryt dotáhněte pomocí mince ve směru hodinových ručiček.
1.
2.
8
8
T
Základní nastavení
T
s1
s1
Základní nastavení Vám umožní zvolit a uložit vlastní preference.
Při uložení jedné funkce, komputer automaticky přejde k nastavení následující funkce.
or
s2
1. Aktivujte (probuďte) Váš NODE komputer: nainstalujte baterii,
stiskněte libovolné tlačítko nebo vyšlete signál senzorem rychlosti roztočením kola.
2. Pro změnu Jazyka (na výběr němčina, angličtina, španělština nebo francouzština)
stiskněte T nebo BB .
Pro uložení nastavení Jazyka a postoupení k nastavení Hodinového cyklu
stiskněte ss11 .
B
B
1.
2.
3. Hodiny zobrazují čas. Pro změnu hodinového cyklu (12 či 24 hodin) stiskněte s 22.
Pro uložení nastavení Hodinového cyklu a postoupení k nastavení Hodin stiskněte ss1.
1
s1
4. Pro změnu hodin stiskněte T nebo BB .
s2 .
Pro uložení nastavení hodin a postoupení k nastavení minut stiskněte s2
s2
3.
T
or
s2
B
4.
9
9
T
s1
5. Pro změnu minut stiskněte T nebo B .
Pokud je to nutné, je možné vrátit se k předchozímu kroku,
nastavení hodin, stisknutím tlačítka s2
s2 .
Pro uložení Nastavení času a postoupení k nastavení
Velikosti kola stiskněte ss11 .
or
B
5.
6. Pro změnu velikosti kola (vyberte z Tabulky velikostí kol),
stiskněte T nebo B .
Pro nastavení vlastní velikosti kola viz kapitolu Nastavení vlastní velikosti kola.
Pro uložení Velikosti kola a postoupení
k Jednotkám vzdálenosti stiskněte s 11.
T
Tabulka
velikostí kol
700 x 20
700 x 23
700 x 25
700 x 28
700 x 32
700 x 35
700 x 38
26 x 1.5
26 x 1.9
26 x 2.0
26 x 2.1
26 x 2.2
Vlastní velikost kola
s1
or
B
6.
7. Pro změnu měrných jednotek vzdálenosti
(kilometry nebo míle) stiskněte ss22 .
Pro uložení Jednotek vzdálenosti a postoupení
k nastavení Odometru stiskněte ss11 .
s1
s2
7.
10
10
T
8. Odometr ukazuje Vaši aktuální ujetou vzdálenost.
Můžete přeskočit nastavení Odometru a ponechat jej
s hodnotou 00000 stisknutím ss11 a posunout se tak na krok 10.
Pro změnu zvýrazněné číslice stiskněte T nebo B .
Pro volbu hodnoty a přejití k další číslici stiskněte ss22 .
or
s2
B
8.
9. Opakujte krok 8 pro každou další číslici:
Pro změnu zvýrazněné číslice stiskněte T nebo B .
Pro volbu hodnoty a přejití k další číslici stiskněte ss22 .
Pokud je to nutné, je možné vrátit se k předchozí číslici stisknutím tlačítka s2
s2 .
Pro uložení Odometru a postoupení k nastavení Párování stiskněte ss11 .
T
s1
or
s2
B
10. Po uložení nastavení Odometru, komputer NODE automaticky postoupí
k procesu párování. Aby se komputer NODE spároval se senzorem,
je nutné aktivovat senzor aby vyslal signál:
- senzor rychlosti: roztočit kolo
- senzor kadence: zatočit klikou
- senzor tepové frekvence: nasaďte si svůj hrudní pás
- senzor výkonu: zatočit klikou (nebo u senzoru v náboji, zatočte kolem)
9.
s1
s1
11. Objeví-li se na displeji „SETUP COMPLETE“ (nastavení dokončeno) stiskněte s1
pro uložení nastavení a přechod do režimu Jízda.
10.
11
11
Displej během Párování
Během procesu Párování je na displeji zobrazeno „PAIRING SENSORS“
(párování senzorů) a v pravém spodním rohu displeje bliká ikona párování
(Obrázek 20). Když komputer nalezne signál a spáruje se s ním ikona senzoru
třikrát zabliká a poté se objeví na displeji. Spárování s rychlostním senzorem
je zobrazeno v Obrázku 21. Proces párování pokračuje následující minutu.
Proces párování ukončíte stisknutím libovolného tlačítka. Poté se na displeji
zobrazí „SENSORS FOUND“ (nalezeno senzorů) a číslice, označující kolik senzorů
bylo spárováno.
Po ukončení procesu párování se na displeji objeví „SETUP COMPLETE“
(nastavení dokončeno) (Obrázek 22). Po stisknutí s1 se komputer přepne
do režimu Jízda a je připraven k jízdě (Obrázek 23).
Obrázek 20. Párování senzorů
Obrázek 21. Senzor nalezen
Obrázek 22. Nastavení dokončeno
Po přepnutí komputeru NODE do režimu Jízda se na displeji zobrazí rychlost,
poté je připraven k jízdě.
Pokud se po Procesu párování nezobrazí na displeji ikona rychlosti,
proveďte jedno z následujících:
- opakovaně provést Proces párování
- stiskněte tlačítko Reset (vymazání všeho nastavení)
- přečtěte kapitolu Řešení problémů
Obrázek 23. Režim Jízda
Vynucené Párování
Pokud komputer NODE nelze spárovat se senzory nebo pokud dodatečně
přidáváte senzor k již nastavenému NODE komputeru je možné provést
nucený Párovací proces:
1. V režimu Jízda přidržte ss11 a s2
s 2 po dobu tří sekund
a poté vyšlete signál ze senzoru.
s1
s2
(3 seconds)
(3 seconds)
1.
12
12
PRVNÍ JÍZDA
Ikony senzoru
Tato kapitola popisuje jak začít novou jízdu. Pro zahájení jízdy je nutné spojit
komputer se senzorem a poté buď pokračovat v předchozí jízdě nebo začít jízdu novou.
Spojování se senzorem
Při každém zapnutí nebo probuzení se komputer NODE automaticky pokusí
spojit se senzorem. Tento proces se nazývá „Spojování“.
Pro spojení komputeru NODE se senzorem rychlosti musí být kolo v pohybu.
Displej během Spojování
Během procesu Spojování je na displeji zobrazeno „CONNECTING SENSORS“
(Spojování senzorů) a v pravém dolním rohu displeje bliká „přijímací“ ikona (Obrázek 24).
Tento proces může trvat přibližně jednu minutu. Připojené senzory se zobrazí jako
ikona v levém horním rohu displeje (Obrázek 25).
Pro skončení Spojování se zobrazí NEW RIDE? (Nová jízda?)
Obrázek 24. Spojování senzorů
Obrázek 25. Spojené senzory
Vynucené spojování
s2
Pokud proces Spojování neproběhl správně, je možné provést nucené Spojování.
Komputer NODE zopakuje proces Spojování. režimu Jízda přidržte ss22 po dobu tří vteřin
a poté vyšlete signál ze senzoru (Obrázek 26).
(3 sekundy)
Obrázek 26. Vynucené spojování
s1
NEW RIDE? Nová Jízda?
1. Pro změnu hodnoty (vyberte YES/NO (ano/ne)) stisknutím ss22 .
2. Pro volbu hodnoty stiskněte ss11 .
YES
NO
Údaje o jízdě
Smazány
Uloženy
Čas jízdy
0:00:00
Pokračuje od posledního
Podsvícení
Zapnuté po dobu 5 vteřin
Přepnutí do režimu Jízda
Přepnutí do režimu Jízda
s2
1.
s1
2.
13
13
Základní jízdní funkce
Tato kapitola popisuje jak zobrazit informace a údaje o jízdě na komputeru NODE.
Informace jsou uspořádány v pořadí, v jakém jsou zobrazeny a objevují se
na displeji při prohlížení funkcí.
Aby bylo možné tyto funkce vidět, je nejprve nutné komputer NODE spojit se senzory
(viz kapitola První jízda). Pokud senzor není spojen bude patřičná funkce přeskočena.
Jinými slovy, pokud nebude připojen senzore tepové frekvence, obrazovka
pro zobrazení tepové frekvence se nezobrazí následně po kadenci.
Místo ní se objeví obrazovka pro další spojený senzor.
Pozn. Komputer NODE 2.1 má doplňkovou funkci, která není na komputeru NODE 1.1.
Při prohlížení druhého ukazatele jsou senzory zobrazovány v pořadí nejprve
od nejpozději připojeného.
s1
Rychlost
s1
s1
V režimu Jízda je rychlost vždy zobrazena jako největší údaj uprostřed displeje.
Rychlost je údaj, jakou rychlostí se vaše kolo aktuálně pohybuje.
1. Pro přepnutí od aktuální rychlosti k průměrné rychlosti (AVG)
a poté k maximální rychlosti (MAX) opakovaně stiskněte ss11 .
Spodní boční tlačítko ss22 přepíná funkce v druhém ukazateli.
Druhý ukazatel je popsán v kapitole Druhý ukazatel.
1.
Pacer (Porovnání okamžité a průměrné rychlosti)
Ukazatel Pacer (Obrázek 27) udává, je-li Vaše aktuální rychlost vyšší nebo nižší
než Vaše průměrná rychlost. Směřuje-li ukazatel Pacer nahoru, jedete rychleji
než je Vaše průměrná rychlost.
Obrázek 27. Pacer
RIDE Mode
14
14
14
Druhý ukazatel
Spodní část displeje (Obrázek 28) zobrazuje další funkce.
Pokud je senzor vypnutý, komputer nebude zobrazovat funkce na druhém ukazateli.
Některé funkce na druhém ukazateli jsou jen u komputeru NODE 2.1.
Funkce
Vzdálenost
Duální náhled
Kadence
Tepová frekvence
Výkon
NODE 1.1
NODE 2.1
X
X
X
X
X
Sklon kopce
Nadmořská výška
Teplota
Obrázek 28. Druhý ukazatel
X
X
X
X
X
X
X
X
s2
s2
s2
s2
s2
s2
s2
s2
1. Pro zobrazení funkcí na druhém ukazateli opakovaně stiskejte ss22 .
Následující část popisuje jednotlivé funkce a jejich vlastnosti.
1.
DIST
Vzdálenost
Během Vaší jízdy komputer NODE měří ujetou vzdálenost,
udávanou jako DIST (Distance = vzdálenost).
1. Chcete-li vidět Vaši celkovou ujetou vzdálenost (DIST ODO), stiskněte B .
B
B
1.
RIDE Mode
15
15
15
Duální náhled
Váš komputer NODE dokáže zobrazit dvě funkce na druhém ukazateli
současně (Obrázek 29). Tato funkce se nazývá Duální náhled.
Použití této funkce naleznete v kapitole Nastavení – Duální náhled.
Pro přepnutí druhého ukazatele ze Vzdálenosti na Duální náhled stiskněte ss2.
2.
s2
Obrázek 29. Duální náhled
1.
CAD
Kadence
s2
Kadence udává, jak rychle šlapete, vyjádřeno jako počet kompletních
otočení kliky za jednu minutu.
2.
1. Pro přepnutí druhého ukazatele z Duálního náhledu na Kadenci stiskněte ss2
2. Pro přepnutí z aktuální kadence (CAD) na průměrnou kadenci
(CAD AVG) a na maximální kadenci (CAD MAX) opakovaně stiskněte B .
1.
B
B
B
2.
RIDE Mode
16
16
16
Tabulka 1. Zóny tepové frekvence
HR
Tepová frekvence
Tepová frekvence je údaj, který udává počet tepů srdce
za jednu minutu (BPM = beats per minute)
Obrázek 30. Umístění hrudního pásu
Zóna
% z max. tepové
frekvence
1
50-60
2
60-70
3
70-80
4
80-90
5
90-100
Senzor
Senzorem pro snímání tepové frekvence je hrudní pás.
Hrudní pás musí být ANT+ kompatibilní a musí být správně umístěn na hrudníku
(Obrázek 30). Aby hrudní pás držel pevně ve správné poloze, musí sedět těsně na těle.
K nastavení délky popruhu posuňte spony na pásu. Senzor na hrudníku funguje lépe,
pokud je kontaktní místo mírně vlhké.
Zóny tepové frekvence
Komputer NODE měří časový úsek, který strávíte v každé z pěti zón tepové frekvence.
Tento údaj je zobrazen v údajích o jízdě. Zóna, ve které se aktuálně nacházíte
je zobrazena na displeji v podobě číslice pod „HR“.
Každá z pěti zón tepové frekvence je odvozena od maximální hodnoty
Vaší tepové frekvence. Například, nastavíte-li svou maximální tepovou frekvenci 160 BPM,
Vaše zóna 5 bude 90 – 100% ze 160 BPM, tedy 144-160 BPM.
Zóna 1 bude 50 – 60 % ze 160 BPM, tedy 80 – 96 BPM. Nastavení maximální tepové
frekvence viz kapitola Nastavení – Tepová frekvence a kalorie.
s2
Aktuální zóna
tepové frekvence
1.
1. Pro přepnutí druhého ukazatele z Kadence na Tepovou frekvenci stiskněte ss22 .
Pokud není připojen senzor tepové frekvence, displej přeskočí
na zobrazení další dostupné funkce.
2. Pro zobrazení dalších funkcí tepové frekvence, opakovaně stiskejte B :
- Průměr
HR AVG
- Maximum
HR MAX
- Spálené kalorie
HR CAL
- Čas strávený v zóně 1
HR 1
- Čas strávený v zóně 2
HR 2
- Čas strávený v zóně 3
HR 3
- Čas strávený v zóně 4
HR 4
- Čas strávený v zóně 5
HR 5
B
B
B
B
B
B
B
2.
RIDE Mode
17
17
17
PWR
s2
Výkon
Výkon je údaj udávající sílu, kterou šlapete.
1.
1. Pro přepnutí druhého ukazatele z Tepové frekvence na Výkon stiskněte ss22 .
Pokud není připojen senzor výkonu, displej přeskočí
na zobrazení další dostupné funkce.
2. Pro přepnutí z aktuálního výkonu (PWR) na průměrný výkon (PWR AVG)
a na maximální výkon (PWR MAX) opakovaně stiskněte B .
Pro kalibraci výkonu viz kapitola Nastavení – Kadence.
B
B
B
2.
NODE 1.1:
1. U komputeru NODE 1.1 se nyní můžete vrátit ke Vzdálenosti
na druhém ukazateli stisknutím ss22 .
NODE 2.1: další funkce
Komputer NODE 2.1 disponuje dalšími funkcemi.
V této části se dozvíte více o funkcích:
- Sklon
- Výška
- Teplota
s2
s2
s2
s2
1.
RIDE Mode
18
18
18
GRADE
Sklon
Sklon je údaj udávající kolmost kopce vyjádřený v procentech.
Představuje metry převýšené na každých ujetých 100 metrů.
1. Pro přepnutí druhého ukazatele z Výkonu na Sklon stiskněte ss22 .
2. Pro přepnutí z aktuálního sklonu (GRADE) na průměrný sklon (GRADE AVG)
a na maximální sklon (GRADE MAX) opakovaně stiskněte B .
s2
1.
B
B
B
2.
RIDE Mode
19
19
19
ALT
Výška
Výška udává nadmořskou výšku v metrech nad hladinou moře.
Komputer NODE vypočítává nadmořskou výšku podle tlaku vzduchu.
Tlak vzduchu se může lišit při změně počasí, pro přesnější určení nadmořské výšky
tak bude nutné Výšku resetovat. Reset nadmořské výšky najdete
v kapitole Nastavení – Výška.
Komputer NODE sčítá celkové hodnoty Výšky z kola 1 do kola 2.
s2
1.
1. Pro přepnutí druhého ukazatele ze Sklonu na Výšku stiskněte s2
s2 .
2. Pro přepnutí z aktuální výšky (ALT) na nastoupené metry (ALT +),
na sestoupané metry (ALT -), na celkové převýšení (+∑),
na celkové sestoupané metry (-∑) a na maximální dosaženou výšku
(ALT MAX) opakovaně stiskněte B .
B
B
B
B
B
B
2.
RIDE Mode
20
20
20
TEMP
Teplota
Pro přepnutí druhého ukazatele z Výšky na Teplotu stiskněte ss22 .
s2
1.
Pokračovat v přepínání
1. Nyní je možné vrátit se zpět na Vzdálenost druhém ukazateli stisknutím ss22 .
s2
1.
RIDE Mode
21
21
21
Podsvícení
Komputer NODE 2.1 má podsvícený displej.
Díky zadnímu podsvícení displeje jsou údaje na komputeru lépe čitelné.
T
(3 sekundy)
Zapnutí podsvícení
1. V režimu jízda stiskněte T .
Pro delší životnost baterie se podsvícení automaticky vypne po 5 vteřinách.
1.
RIDE Mode
22
22
22
ZÁZNAM DAT
T
(3 sekundy)
Jízdní záznamy se uchovávají v paměti komputeru, můžete si tak zkontrolovat
například své průměrné či maximální hodnoty.
Přechod do režimu záznamu dat
1. Přidržte TT po dobu tří sekund.
Na displeji se zobrazí „END RIDE?“ (konce jízdy).
1.
2. Pro přepnutí hodnoty YES/NO (ano/ne) stiskněte ss22 .
YES
NO
Konec záznamu dat
Přechod do režimu záznamu dat
Přechod do režimu
záznamu dat
s1 .
Pro potvrzení volby hodnoty a přechod do módu záznamu dat stiskněte s1
s1
Přechod do režimu Jízda
1. Přidržte T po dobu tří sekund. Na displeji se zobrazí „END RIDE?“ (konce jízdy).
2. Pro přepnutí hodnoty YES/NO (ano/ne) stiskněte ss22 .
Zvolíte-li YES (ano) všechny údaje o jízdě budou smazány.
s2
Pro potvrzení volby hodnoty a přechod do módu záznamu dat stiskněte ss11 .
s1
2.
RECAP Mode
23
23
23
Prohlednutí jízdních dat
1. Pro zobrazení funkcí na druhém ukazateli opakovaně stiskněte ss22 .
2. Pro zobrazení údajů o funkci opakovaně stiskněte B .
Funkce
Údaje
Stiskněte s 2
Stiskněte B
Kadence
AVG
MAX
Tepová frekvence
MAX
CAL
Výkon
AVG
MAX
Sklon
AVG
MAX
Výška
ALT+
ALT-
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
s2
MAX
Vzdálenost
B
1.
2.
RECAP Mode
24
24
24
NASTAVENÍ
V tomto režimu je možné měnit nastavení Vašeho komputeru NODE
Přechod do režimu nastavení
B
(3 sekundy)
1.
1. Přidržte B po dobu tří sekund.
Na displeji se zobrazí BIKE (kolo).
2. Pro přechod k funkci opakovaně stiskněte ss11 .
Dále postupujte dle následující tabulky.
Funkce
Úkol
Kolo
Vyberte Kolo 1 nebo Kolo 2
Velikost kola
Vyberte z nabídky nebo zvolte Vlastní
Výška
Zadejte aktuální výšku
Kadence
Zapněte nebo vypněte senzor
Výkon
Zapněte nebo vypněte senzor
Kalibrujte
Tepová frekvence
Zapněte nebo vypněte senzor
Zadejte min a max tepovou frekvenci
Zvolte pohlaví
Zadejte váhu
Teplota
Zapněte nebo vypněte
Duální náhled
Zapněte nebo vypněte
Zvolte funkce (kadence, vzdálenost,
teplota, tepová frekvence, výkon)
Hodinový cyklus
Zvolte 12 nebo 24 hodinový cyklus
Hodiny
Zadejte čas
Jednotky vzdálenosti
Zvolte míle nebo kilometry
Odometr
Zadejte celkovou ujetou vzdálenost
Jazyk
Zvolte angličtiny, francouzština, němčina
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
s1
Přechod do režimu Jízda
1. Přidržte BT po dobu tří sekund.
2.
MANAGE Mode
25
25
25
Výběr jízdního kola
s1
Nastavení druhého kola
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
s2
2. Pro změnu hodnoty (vyberte Kolo 1 nebo Kolo 2) stiskněte ss22 .
Pro uložení Kola a přechod k funkci Velikost kola stiskněte ss11 .
3. Vyberte jedno z následujících:
- Nastavte velikost kola pomocí návodu v kapitole Nastavení - nastavení velikosti kola.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
- Pro návrat do režimu Jízda, přidržte B po dobu tří sekund.
B
(3 sekundy)
1.
2.
s1
s2
B
Přepnutí z Kola 1 na Kolo 2
(3 sekundy)
1.
2.
Pokud jste již nastavili Kolo 1 a Kolo a nyní chcete přepínat mezi nimi,
postupujte následovně:
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Na displeji se zobrazí BIKE (kolo).
2. Pro změnu hodnoty (vyberte Kolo 1 nebo Kolo 2) stiskněte ss22 .
Pro uložení Kola a přechod k funkci Velikost kola stiskněte ss11 .
3. Pro přechod do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
B
(3 sekundy)
3.
MANAGE Mode
26
26
26
Nastavení velikosti kola
s1
Nastavení
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
B
s 1 dokud se nezobrazí Wheel size.
2. Opakovaně stiskejte s1
Ujistěte se, zda nastavujete velikost kola pro správné kolo.
Vyberte z Kolo 1 a Kolo 2.
3. Pro změnu velikosti kola (velikost vyberte v tabulce)
stiskněte T nebo B .
Pro nastavení vlastní velikosti kola zvolte možnost Custom,
poté se držte návodu viz dále.
Pro uložení velikosti kola stiskněte ss11 .
Displej nyní přejde k funkci Výška v režimu Nastavení.
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení funkce Výška.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
Tabulka
velikostí kol
1.
700 x 20
700 x 23
700 x 25
700 x 28
700 x 32
700 x 35
700 x 38
26 x 1.5
26 x 1.9
26 x 2.0
26 x 2.1
26 x 2.2
Vlastní velikost kola
(3 sekundy)
2.
T
s1
B
3.
Vlastní velikost kola
Pro nastavení vlastní velikosti kola musíte znát obvod kola,
který udává vzdálenost, kterou kolo urazí při právě jednom otočení.
Změření velikosti kola
Potřebné nástroje: pomocník, tužka, metr.
1. Posaďte se na kolo, kolo nastavte ventilkem u země.
2. Pomocník vyznačí místo ventilku na podlaze a obtočte kolem celou
otáčku aby byl ventilek znovu u země.
3. Na podlaze vyznačte druhou značku u nové pozice ventilku.
4. Změřte vzdálenost mezi oběma značkami. Výsledek udává velikost kola.
Obrázek 31. Otočení kola
MANAGE Mode
27
27
27
s1
Nastavení vlastní velikosti kola
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte ss11 dokud se nezobrazí Wheel size.
B
(3 sekundy)
1.
3. Opakovaně stiskejte T nebo B dokud se nezobrazí Custom.
2.
T
Pro uložení volby Custom a nastavení vlastní velikosti kola stiskněte ss11 .
Na displeji se zobrazí Custom se zvýrazněnou první číslicí.
s1
or
B
3.
4. Pro změnu číslice opakovaně stiskejte T nebo B .
T
Pro potvrzení volby číslice stiskněte ss22 .
Poté co potvrdíte jednu číslici, zvýrazní se další číslice.
or
5. Opakujte krok 4 pro všechny další číslice.
s2
B
4 a 5.
MANAGE Mode
28
28
28
s1 .
6. Pro uložení vlastního nastavení velikosti kola stiskněte s1
s1
Displej nyní přejde k funkci Výška v režimu Nastavení.
6.
7. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení funkce Výška.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
MANAGE Mode
29
29
29
Výška
s1
Nastavení
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Altitude.
B
(3 sekundy)
1.
3. Pro změnu číslice opakovaně stiskejte T nebo B .
2.
T
Pro potvrzení volby číslice stiskněte ss22 .
Poté co potvrdíte jednu číslici, zvýrazní se další číslice.
or
s2
4. Opakujte krok 3 pro všechny další číslice.
B
3 a 4.
5. Pro uložení nastavení výšky stiskněte ss11 .
Displej nyní přejde k funkci Kadence v režimu Nastavení.
s1
6. Vyberte jedno z následujících:
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Držte se návodu pro nastavení funkce Kadence.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
5.
MANAGE Mode
30
30
30
Kadence
s1
Zapnutí a vypnutí senzoru
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Cadence.
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Pro změnu Off nebo On (vypnuto nebo zapnuto) stiskněte ss22 .
Pro uložení nastavení výšky stiskněte ss11 .
s1
Displej nyní přejde k funkci Výkon v režimu Nastavení.
s2
4. Vyberte jedno z následujících:
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Držte se návodu pro nastavení funkce Výkon.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
3.
MANAGE Mode
31
31
31
Výkon
Zapnutí a vypnutí senzoru
s1
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte ss11 dokud se nezobrazí Power (výkon).
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Pro změnu Off nebo On (vypnuto nebo zapnuto) stiskněte ss22 .
s1
Pro uložení nastavení výkonu stiskněte ss11 .
Displej nyní přejde k funkci Výkon v režimu Nastavení.
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení kalibrace Výkonu.
- Držte se návodu pro nastavení funkce Tepová frekvence
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
s2
s1
3.
MANAGE Mode
32
32
32
Kalibrace výkonu
s1
pro kalibraci senzoru výkonu musí být senzor zapnutý, spojený a spárovaný.
Pokud je Váš komputer NODE již zkalibrovaný, pokračujte krokem 4.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
s 1 dokud se nezobrazí Power (výkon).
2. Opakovaně stiskejte s1
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Je-li potřeba přepněte Power (výkon) na On (zapnuto) stisknutím ss22 .
s1 .
Volbu uložte stisknutím s1
Pro přechod do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
s1
s 1 a s2
s2
Proveďte párování snímače výkonu: stiskněte s1
po dobu tří sekund a vyšlete signál z každého senzoru.
Vyčkejte až se párování dokončí, poté opakujte krok 1 a krok 2.
s2
4. Chcete-li změnit Kalibrovat? na Yes (ano), stiskněte ss22 .
3.
Pro uložení vaší volby a přechod k procesu kalibrace stiskněte ss11 .
Když se na displeji zobrazí „Calibrating Power“, udělejte jedno z následujících:
Pro Powertap senzor výkonu zatočte kolem
Pro SRM senzor výkonu zatočte klikami dozadu bez zátěže na pedálech
Pro Quarq senzor výkonu netočte klikami
s1
5. Pokud se kalibrace nezdaří, displej vás znovu vyzve ke kalibraci (krok 4).
Pokud proces kalibrace proběhne v pořádku, komputer NODE postoupí
k nastavení tepové frekvence.
Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Tepové frekvence.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
s2
4.
MANAGE Mode
33
33
33
Tepová frekvence a kalorie
s1
Zapnutí a vypnutí senzoru
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Heart Rate (tepová frekvence).
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Pro zapnutí / vypnutí (ON / OFF) stiskněte ss22 .
s1
Pro uložení nastavení stiskněte ss1
1 .
ON
OFF
Úkol
Přechod k Tepové frekvenci
Minimum / Maximum
Přechod k Teplotě
Informace
Kapitola Nastavení – Tepová frekvence
Kapitola Nastavení - teplota
s2
s1
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení minimální a maximální tepové frekvence.
- Držte se návodu pro nastavení Teploty.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte s1
s1 .
3.
MANAGE Mode
34
34
34
Nastavení minimální a maximální tepové frekvence
s1
Pokud Váš komputer NODE již zobrazuje ikonu HR MIN pokračujte krokem 4.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Heart Rate (tepová frekvence).
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Je-li potřeba přepněte „Heart Rate“ (Tepová frekvence) na ON (zapnuto)
stisknutím ss22 . Pro uložení Vaší volby a postoupení k nastavení
funkce Tepové frekvence stiskněte ss11 . Objeví se zvýrazněná první číslice.
s1
s2
3.
T
4. Pro změnu zvýrazněné číslice pro hodnotu HR MIN
(minimální tepová frekvence) stiskněte T nebo B .
Pro potvrzení číslice stiskněte ss11 .
s1
or
Po potvrzení číslice se zvýrazní následující číslice.
5. Opakujte krok 4 pro všechny číslice.
B
4 a 5.
MANAGE Mode
35
35
35
s1
s1 .
6. Pro uložení minimální hodnoty tepové frekvence stiskněte s1
Displej automaticky přejde k nastavení Maximální tepové frekvence (HR MAX).
6.
T
7. Pro změnu zvýrazněné číslice pro hodnotu HR MAX stiskněte T nebo B .
Pro potvrzení číslice stiskněte ss22 .
or
Po potvrzení číslice se zvýrazní následující číslice.
s2
8. Opakujte krok 7 pro všechny číslice.
B
7 a 8.
9. Pro uložení maximální hodnoty tepové frekvence stiskněte ss11 .
s1
10. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Pohlaví.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
9.
MANAGE Mode
36
36
36
Nastavení pohlaví
s1
Nastavení pohlaví je důležité pro výpočet výdeje kalorií.
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Gender (=pohlaví) zobrazuje pokračujte krokem 5.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte ss11 dokud se nezobrazí Heart Rate (tepová frekvence).
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Je-li potřeba přepněte „Heart Rate“ (Tepová frekvence) na ON (zapnuto) stisknutím ss22 .
Pro uložení Vaší volby a postoupení k nastavení funkce Tepové frekvence stiskněte ss11 .
s1
s1
4. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Gender (Pohlaví).
s2
5. Pro změnu pohlaví (výběr M - muž nebo F – žena) stiskněte ss22 .
3.
4.
Pro uložení Vaší volby a přechod k funkci Váha stiskněte ss11 .
6. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Váha.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
s1
s2
5.
MANAGE Mode
37
37
37
Nastavení váhy
s1
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Weight (=váha) zobrazuje pokračujte krokem 5.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Heart Rate (tepová frekvence).
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Je-li potřeba přepněte „Heart Rate“ (Tepová frekvence) na ON (zapnuto) stisknutím ss2
2 .
Pro uložení Vaší volby a postoupení k nastavení funkce Tepové frekvence stiskněte ss11 .
s1
s1
4. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Weight (Váha).
s2
3.
5. Pro změnu zvýrazněné číslice stiskněte T nebo B .
4.
T
Pro potvrzení číslice stiskněte ss22 .
Po potvrzení číslice se zvýrazní následující číslice.
or
6. Opakujte krok 5 pro všechny číslice.
s2
B
5 a 6.
MANAGE Mode
38
38
38
T
7. Pro změnu váhové jednotky (vyberte libry nebo kilogramy)
stiskejte T nebo B .
or
B
7.
s1 .
8. Pro uložení nastavení váhy stiskněte s1
Displej automaticky přejde k nastavení Teploty.
s1
8.
9. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Teplota.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
MANAGE Mode
39
39
39
Teplota
s1
Zapnutí a vypnutí
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Temperature (=teplota)
zobrazuje pokračujte krokem 3.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
s 1 dokud se nezobrazí Temperature ( = teplota).
2. Opakovaně stiskejte s1
B
(3 sekundy)
1.
2.
s1
3. Pro zapnutí / vypnutí (ON / OFF) stiskněte ss22 .
Pro uložení Vaší volby a postoupení k funkci stiskněte ss11 .
ON
OFF
Úkol
Přechod k jednotkám teploty
Přechod k Duálnímu náhledu
Informace
Kapitola Nastavení – Teplota
– Nastavení jednotek
Kapitola Nastavení
– Duální náhled
s2
s1
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Teploty.
- Držte se návodu pro nastavení Duální náhledy.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
3.
MANAGE Mode
40
40
40
s1
Nastavení jednotek
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Temperature (=teplota)
zobrazuje pokračujte krokem 4.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
s 1 dokud se nezobrazí Temperature (= teplota).
2. Opakovaně stiskejte s1
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Je-li potřeba přepněte „Temperature“ (Teplota) na ON (zapnuto) stisknutím ss22 .
Pro uložení Vaší volby a postoupení k nastavení funkce
Nastavení jednotek stiskněte ss11 .
s1
s2
4. Pro změnu jednotek teploty (vyberte stupně Celsia nebo Fahrenheita) stiskněte ss22 .
Pro uložení nastavení jednotek váhy a postoupení
k funkci Duální náhled stiskněte ss11 .
3.
5. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Duální náhled.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
s1
s2
4.
MANAGE Mode
41
41
41
Duální náhled
Zapnutí a vypnutí
s1
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Dual View (=duální náhled)
zobrazuje pokračujte krokem 3.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Dual View (= Duální náhled).
B
(3 sekundy)
1.
2.
s2 .
3. Pro zapnutí / vypnutí (ON / OFF) stiskněte s2
Pro uložení Vaší volby a postoupení k funkci stiskněte ss11 .
ON
OFF
Úkol
Přechod k nastavení Duálního náhledu
Přechod k Hodinovému cyklu
Informace
Kapitola Nastavení – Duální náhled
Kapitola Nastavení – Hodiny
– Hodinový cyklus
s1
s2
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Duálního náhledu.
- Držte se návodu pro nastavení Hodinového cyklu.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte BB po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
s1
3.
MANAGE Mode
42
42
42
Nastavení
s1
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Dual View (=duální náhled)
zobrazuje pokračujte krokem 4.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Dual View (= Duální náhled).
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Je-li potřeba přepněte „Dual View“ (Duální náhled) na ON (zapnuto) stisknutím ss22 .
Pro uložení Vaší volby a postoupení k nastavení funkce Duálního nastavení stiskněte ss11 .
s1
4. Pro změnu levého náhledu, stiskejte T nebo B .
Levý duální
náhled
Node 1.1
Node 2.1
CAD
X
X
DIST
X
X
TEMP
X
X
GRADE
PWR
HR
s2
3.
T
X
X
X
X
or
Pro uložení Vaší volby a postoupení k nastavení funkce druhého
duálního náhledu stiskněte ss22 .
s2
B
5. Pro změnu pravého náhledu, stiskejte T nebo B .
4.
MANAGE Mode
43
43
43
Pravý duální
náhled
Node 1.1
Node 2.1
T
CAD
X
X
DIST
X
X
TEMP
X
X
GRADE
PWR
HR
s2
or
X
X
X
s1
X
B
2.
Pro návrat k nastavení levého náhledu stiskněte ss2
Pro uložení Vaší volby funkce Duálního náhledu a postoupení k funkci
Hodinový cyklus stiskněte ss11 .
5.
6. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Hodinový cyklus.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
MANAGE Mode
44
44
44
Hodiny
s1
Nastavení hodinového cyklu
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte ss11 dokud se nezobrazí Clock Type (= Hodinový cyklus).
B
(3 sekundy)
1.
2.
s1
3. Pro změnu hodinového cyklu (vyberte 12 nebo 24 hodin) stiskejte ss22 .
Pro uložení Hodinového cyklu a postoupení k nastavení funkce Hodiny stiskněte ss11 .
s2
3.
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Hodin.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
MANAGE Mode
45
45
45
Nastavení hodin
s1
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Clock (=hodiny) zobrazuje pokračujte krokem 3.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
s 1 dokud se nezobrazí Set Clock (= nastavení hodin).
2. Opakovaně stiskejte s1
B
(3 sekundy)
1.
2.
T
3. Pro změnu hodiny, stiskejte TT nebo B .
Pro potvrzení hodin a postoupení k nastavení minut stiskněte ss22 .
or
s2
4. Pro změnu minut, stiskejte T nebo B .
2.
Pro návrat k nastavení hodin stiskněte ss2
B
3.
Pro potvrzení nastavení a postoupení k jednotkám vzdálenosti stiskněte ss11 .
T
s1
or
5. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Jednotek vzdálenosti.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
B
4.
MANAGE Mode
46
46
46
Vzdálenost
s1
Nastavení jednotek vzdálenosti
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Distance (=vzdálenost)
zobrazuje pokračujte krokem 3.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
B
s 1 dokud se nezobrazí Distance Units (= Jednotky vzdálenosti).
2. Opakovaně stiskejte s1
(3 sekundy)
1.
2.
s1
3. Pro změnu jednotek vzdálenosti (vyberte kilometry nebo míle) stiskejte ss22 .
Pro uložení volby a postoupení k nastavení funkce Odometr stiskněte ss11 .
s2
3.
4. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Odometr.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
MANAGE Mode
47
47
47
Nastavení odometru
s1
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Odometr zobrazuje pokračujte krokem 3.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte ss11 dokud se nezobrazí Distance Units (= Jednotky vzdálenosti).
První číslice je zvýrazněna.
B
(3 sekundy)
1.
2.
3. Pro změnu první číslice, stiskejte T nebo BB.
Pro potvrzení první číslice a postoupení k další číslici stiskněte ss22 .
T
Nyní se zvýrazní další číslice.
or
s2
4. Opakujte krok 3 a nastavte všechny 4 číslice.
B
3 a 4.
5. pro uložení nastavení Vašeho odometru a postoupení k nastavení
jazyka stiskněte ss11 .
s1
6. Vyberte jedno z následujících:
- Držte se návodu pro nastavení Jazyk.
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte BB po dobu tří sekund.
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte ss11 .
5.
MANAGE Mode
48
48
48
Jazyk
s1
Nastavení
Pokud Váš komputer NODE na displeji již Language (=jazyk) zobrazuje pokračujte krokem 3.
1. Pro přechod do režimu Nastavení přidržte B po dobu tří sekund.
Režim nastavení začíná volbou Výběr jízdního kola.
2. Opakovaně stiskejte s1
s 1 dokud se nezobrazí Distance Units (= Jednotky vzdálenosti).
B
(3 sekundy)
1.
2.
T
s1
3. Pro změnu jazyka (vyberte z angličtiny, francouzštiny, španělštiny
nebo němčiny) stiskejte T nebo B .
or
Pro uložení volby jazyka a postoupení k funkci Kolo stiskněte ss11 .
B
3.
4. Vyberte jedno z následujících:
- Pro návrat do režimu Jízda přidržte B po dobu tří sekund.
s1 .
- Pro zobrazení dalších funkcí, opakovaně stiskejte s1
MANAGE Mode
49
49
49
BATERIE
Jedna baterie se nachází v komputeru a jedna další v každém senzoru. Pokud budete
používat Váš NODE každý den, baterie by měla vydržet přibližně deset měsíců.
Abyste předešli poklesu kapacity baterie při dlouhém nepoužívání vyndejte komputer z držáku.
To znemožní komputeru provádět automatický start.
Baterie v senzoru
Baterii v senzorech vyměňte každých deset měsíců nebo když komputer nedokáže
rozpoznat signál ze senzoru a spárovat se s ním.
Baterie v komputeru
Baterii v komputeru vyměňte když ukazatel baterie ukazuje stav nabití méně než 10%
(nebo pokud ukazatel neukazuje žádnou čárku).
Před vyndáním baterie z komputeru si poznačte souhrnná data z Vašeho komputeru.
Po výměně baterie komputer NODE automaticky provede Reset a všechny hodnoty
zobrazí nulové. Po provedení výměny baterie můžete manuálně nastavit vaše data,
která jste si poznačili.
1
Typy baterie
Komputer NODE i všechny senzory využívají stejný typ baterie, 3 voltová CR2032 baterie.
Při nákupu nové baterie si nejlépe vezměte starou baterii s sebou.
Výměna baterie
1. Kryt baterie otevře pomocí mince, otáčejte proti směru hodinových ručiček.
Vyjměte baterii. Dbejte aby gumové těsnění zůstalo na svém místě.
2. Vložte novou baterii se znakem + vzhůru (nebo ven).
3. Umístěte kryt baterie a utáhněte pomocí mince ve směru hodinových ručiček.
2
3
50
RESET
Veškeré nastavení můžete vymazat pomocí funkce Reset. Stiskněte tlačítko Reset.
Komputer NODE poté přistoupí k automatickému nastavení.
Obrázek 32. Tlačítko Reset
51
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud s vaším komputerem NODE nastane problém, při jeho řešení se držte následující tabulky. Pokud se Vám problém nepodaří vyřešit navštivte Vašeho prodejce Bontrager.
Problém
Kolísavá data
Chybí aktuální rychlost
Chybný údaj rychlosti
Chybí údaj kadence
Chybí údaj tepové
frekvence
Výkon nelze zkalibrovat
Prázdný displej
Displej zobrazuje - -
Předpokládaná příčina
Řešení
Magnet umístěn příliš daleko
Upravit magnet a umístit senzor
Slabá baterie v senzoru
Vyměnit baterii
Magnet umístěn příliš daleko
Upravit magnet a umístit senzor
Komputer není spárován se senzorem
Vynutit spojení
Špatně zvolená velikost kola
Přenastavit velikost kola
Senzor nepřečte správně magnet
Upravit magnet a srovnat senzor
Slabá baterie v senzoru
Vyměňte baterii
Senzor nepřečte správně magnet
Upravte magnet a srovnat senzor
Komputer není spárován se senzorem
Vynutit spojení
Slabá baterie v senzoru
Vyměnit baterii
Vypnutý senzor
Zapnout senzor
Senzor nepřečte správně signál tepové frekvence
Upravit magnet a zvlhčit konektor na hrudním pásu
Slabá baterie v senzoru
Vyměnit baterii
Vypnutý senzor
Zapnout senzor
Senzor (hrudní pás) není ANT+
Vybrat správný senzor a spojit
Komputer není spárován se senzorem
Vynutit spojení
Slabá baterie v senzoru
Vyměnit baterii
Vypnutý senzor
Zapnout senzor
Senzor nevysílá signál
Dle manuálu kapitola Výkon
Komputer je ve spacím režimu
Stisknout tlačítko
Baterie je vybitá nebo špatně vložená
Vložit novou baterii
Žádné senzory nejsou spárovány s komputerem
Aktivovat senzor a vynutit spojení
52
www.bretton.cz
Bretton s.r.o.
Kodaňská 77, 101 00 Praha 10
tel. 267 912 679
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Návod k obsluze

Návod k obsluze Mode (Barometr), Alti Mode (Nadmořská výška), Exit (Opuštění profilů). Každý profil umožňuje samostatné nastavení a výběr jednotlivých funkcí (tedy údajů které mají být zobrazeny). Pokud tedy napří...

Více

Katalog - Mercedes-Benz

Katalog - Mercedes-Benz bylo ušít Vám prostor na míru: sedadla, která Vás příjemně ochladí nebo zahřejí a která se Vám jednoduše přizpůsobí. V uvolněné poloze poznáte i na zadních sedadlech, co je to velkorysost. Šest pat...

Více

Katalog kol TREK a doplňků

Katalog kol TREK a doplňků doživotní záruku! Na druhém místě je odpružení (vidlice nebo zadní tlumič – pokud je jimi kolo vybaveno). Následovat by měla zapletená kola s plášti a dále pak ostatní komponenty. Toto pořadí berte...

Více

AXN500 / AXN700

AXN500 / AXN700 Tlačítkem START vstupujete do jednotlivých nastavení a potvrzujete zadané hodnoty. Tlačítky ▲ a ▼ se pohybujete mezi jednotlivými položkami aktuálního nastavení. Stiskem tlačítka B (STOP) se vracít...

Více

Přijímač - Digital Control Incorporated

Přijímač - Digital Control Incorporated Varovné signály při přehřátí vysílače..................................................................................12

Více

Jak nainstalovat computer na V aše kolo

Jak nainstalovat computer na V aše kolo a ODO nastavení či vynulování se objeví na obrazovce.

Více