ologen pterygium rev. 2014-04-09

Komentáře

Transkript

ologen pterygium rev. 2014-04-09
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
Název výrobku:
OLOGENTM – PTERYGIUM
Nitrooční implantát
Klasifikace ZP: III
Katalogové číslo:
830601
862051
OLOGENTM – PTERYGIUM
Nitrooční implantát
Klasifikace ZP: III
Katalogové číslo:
830601
862051
ologen TM
Kolagenová matrix pro - pterygium a vybrané chirurgické zákroky na oku
3. Zácvik operatéra se nepožaduje, protože tradiční postup excise pterygia na odkryté skléře
se nemění.
4. Po excizi pterygiální tkáně proveďte uzávěr spojivky a skléry jedním stehem na konci
CHARAKTERISTIKA A FUNKCE PROSTŘEDKU
ologen™ kolagenová matrix je opěrná matrix podporující regeneraci tkáně a předcházející
oblasti excise skléry (obr. 1). Poté umístěte ologenTM kolagenovou matrix pod spojivku na
tvorbě jizev. Kolagen se získává z prasečích kůží a matrix má pórovitou strukturu sestávající
vrchol oblasti odkryté skléry (obr. 2) a implantát zajistěte suturou spojivky (obr. 3). Tím je
z lyofilizovaného atelokolagenu typu I a glykosaminoglykanů (GAG).
operace hotova.
ologen™ kolagenová matrix zlepšuje stav pojivové a epitelové tkáně v místech poškození,
zeslabení nebo rozvolnění. Opěrná matrix předchází nejen vzniku jizev – blokací opětovného
přerůstání novotvořené fibrovaskulární tkáně pterygia – usměrněním procesu hojení; ale
rovněž poskytuje dynamický fyzikální a fyziologický systém, který umožňuje tvorbu zralých
spojivkových a rohovkových struktur. Posléze během 1 měsíce je ologen™ kolagenová
matrix biologicky odbourána. Interakční faktory jako pnutí tkáně, předem dané remodelační a
NÁSLEDNÁ PÉČE
Lokální antibiotika - čtyřikrát denně po dobu alespoň 5 dnů.
zánětlivé mechanizmy mohou průběh procesu prodloužit.
-
1% Prednisolone acetate - každé dvě hodiny (mimo dobu spánku po dobu) 6 týdnů.
TERAPEUTICKÉ INDIKACE
-
Kombinace antibiotické a steroidové masti - před spaním nejméně po dobu jednoho
ologenTM kolagenová matrix je indikována u primární excize pterygia následně po excizi
odkryté skléry.
týdne.
-
Pacienta upozorněte, aby nenosil kontaktní čočky minimálně 3 měsíce po provedeném
chirurgickém zákroku.
Použití ologen™ kolagenové matrix u dalších oftalmologických zákroků, které zde nebyly
-
uvedeny, se řídí rozhodnutím lékaře, způsobem provedení zákroku, lokalizací, prognózou a
Lékař musí pacienta pozorně sledovat a vyhodnocovat v období operace i po operaci.
V případě potřeby předepíše lékař vhodné léky.
potenciálním poměrem přínosu a rizika.
UPOZORNĚNÍ
POKYNY PRO POUŽITÍ
•
Neresterilizujte. K jednorázovému použití!
1. ologen™ kolagenová matrix se dodává sterilní, v sáčkovém dvojobalu. Před použitím
•
Všechny otevřené a použité výrobky zlikvidujte podle platných předpisů.
roztrhněte vnější obal, vyndejte vnitřní fóliový obal a vyjměte výrobek.
•
Nepoužívejte, je-li porušený uzávěr obalu nebo překročená doba exspirace.
2. ologen™ kolagenová matrix nevyžaduje žádnou další přípravu a je připravena k přímému
•
Dojde-li nesprávnou manipulací k poškození nebo kontaminaci prostředku, prostředek vyřaďte
z používání.
použití.
•
Vždy dodržujte sterilní a aseptické podmínky.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim,tel. 541 422 070, fax 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
Strana 1/4
Rev. R901-TG-EN-06
2014-04-29
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim,tel. 541 422 070, fax 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
Strana 2/4
Rev. R901-TG-EN-06
2014-04-29
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
Název výrobku:
OLOGENTM – PTERYGIUM
Nitrooční implantát
Klasifikace ZP: III
Katalogové číslo:
830601
862051
OLOGENTM – PTERYGIUM
Nitrooční implantát
Klasifikace ZP: III
Katalogové číslo:
830601
862051
KONTRAINDIKACE
ologen™ kolagenová matrix je kontraindikována u pacientů přecitlivělých na prasečí kolagen.
INTERAKCE
Jakýkoliv prostředek nebo substance, která narušuje fyzikální pórovitou strukturu nebo
odbourává fyzikální konfiguraci ologen™ kolagenové matrix může urychlovat míru absorpce
a degradace.
EXSPIRACE A UCHOVÁVÁNÍ
ologen™ kolagenová matrix nemůže být použita po době exspirace. Doba exspirace je
vyznačena na obalu.
ologen™ kolagenová matrix musí být uchovávána při pokojové teplotě. Chraňte před
nadměrným teplem (nad 40°C) a přímým slunečním zářením.
Výrobce:
Aeon Astron Europe B.V.
Niels Bohrweg 11-13,
2333 CA Leiden,
The Netherlands
Tel:+31.71.332. 2280
Fax:+31.71.332. 2280
Web:www.ologen.com
Email:[email protected]
SPECIFIKACE
Výhradní distributor pro Českou republiku:
Dahlhausen CZ, spol. s r. o.
Knínická 1577
664 34 Kuřim
ČR
Tel:541 422 070
Fax:541 422 071
Web:www.dahlhausen.cz/ologen
Email:[email protected]
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim,tel. 541 422 070, fax 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
Strana 3/4
Rev. R901-TG-EN-06
2014-04-29
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim,tel. 541 422 070, fax 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
Strana 4/4
Rev. R901-TG-EN-06
2014-04-29

Podobné dokumenty

Operace spojivky PTERYGIUM a PSEUDOPTERYGIUM

Operace spojivky PTERYGIUM a PSEUDOPTERYGIUM Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně a pro Vás srozumitelně poučen/a o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích zdravotní...

Více

Technický list

Technický list Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com, [email protected] strana 1/2

Více

operace pterygia / pseudopterygia

operace pterygia / pseudopterygia Před nástupem do nemocnice podstoupíte předoperační vyšetření, které Vám zajistí Váš praktický lékař. Do očí si budete kapat předepsané oční kapky. V případě, že jste alergický/á na některé léky (t...

Více

HOT DOG – OHŘÍVACÍ PŘIKRÝVKY Anesteziologie

HOT DOG – OHŘÍVACÍ PŘIKRÝVKY Anesteziologie Nepokračujte v používání systému ohřevu pacienta Hot Dog, pokud indikátor přehřátí a/ nebo alarm zní i po resetu jednotky. Přečtěte si kapitolu alarm v tomto manuálu. Upozornění Federální zákony (U...

Více

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu Stavebními prvky kloubní chrupavky jsou glukosaminy a chondroitin. Má se za to, že pokud jsou podávány perorálně pacientům s osteoartritidou, mohou doplnit viditelnou ztrátu chrupavky v postižených...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Název výrobku: BILIÁRNÍ KATÉTR Katalogové

NÁVOD K POUŽITÍ Název výrobku: BILIÁRNÍ KATÉTR Katalogové Záruka: LMI ručí za odpovídající péči o své produkty během výroby. Záruka na výrobek se poskytuje v souladu s českým právním řádem. Nevztahuje se na škody vzniklé nesprávným zacházením a použitím. ...

Více