CLPC - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Komentáře

Transkript

CLPC - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
BULBÁRNÍ
LIMBÁLNÍ
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 


ZARUDNUTÍ
ZARUDNUTÍ
FILMU
CLPC

MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
MOMENT 15
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s papilární hypertrofií tarzální spojivky horního víčka
(Papilární konjunktivitida související s kontaktními čočkami neboli CLPC)
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
Vyšetření na štěrbinové lampě:
1. Difúzní osvětlení 2. Střední zvětšení (16x)
3. Přímé osvětlení
4. S fluoresceinem a bez fluoresceinu
Třídění nálezů (grading) :
Stupeň 0
Stupeň 0.5
Stupeň 1Stupeň 1
Stupeň 2Stupeň 2
Stupeň 3Stupeň 3
Stupeň 4Stupeň 4
Stupeň 0: Ojedinělé povrchové cévy, hladká spojivka
Stupeň 1:Drobné papily, nepočetné povrchové cévy,
nepravidelný reflex na nerovném povrchu
Stupeň 2:Ztráta průhlednosti, drobné papily, nepravidelný
reflex na nerovném povrchu
Stupeň 3: Zřetelné papily a vaskularizace
Stupeň 4: Papily s barvícími se defekty a vaskularizace
Incidence:
• Variabilní doba vzniku a stupeň závažnosti; u různých typů čoček
a režimů péče se může lišit o několik let
• 2 % u RGP, 2-15 % u hydrogelů s denním nošením, 2-19 %
u hydrogelů s prodlouženým nošením, 2-7 %
u silikon-hydrogelových čoček (SiH)
• Signifikantní snížení od zavedení čoček s častou výměnou
• Zvýšená incidence při prodlouženém nošení, neplánované
výměně a u materiálů s vyšším modulem (mechanické
působení)
Etiologie:
•Z
ánětlivý stav spojivky související s nošením kontaktních čoček a traumatem
• Imunologická odpověď –okamžitá hypersenzitivita (denaturované usazeniny, toxický vliv roztoku)
•M
echanická odpověď (design čočky nebo modul materiálu, protézy a stehy)
•S
pojená s atopií a MGD
Příznaky:
Nález:
• Povědomí o čočce, nesnášenlivost čočky, pocit cizího tělíska,
svědění, které může vzrůst po sejmutí čočky
• Mukózní sekrece, zhoršení vízu (dislokace čočky, usazeniny
a mukus)
• Na horní tarzální spojivce papily (> 0.3 mm) s centrální
cévou, která se na konci trsovitě větví, mukózní sekrece,
tarzální konjunktivální hyperémie a edém
• Dislokace čočky a nadměrný pohyb, nedostatečné zvlhčení
povrchu a usazeniny
• U SiH čoček se papily na horní tarzální spojivce obvykle
vyskytují v ohraničené oblasti
Strana 1
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
BULBÁRNÍ
LIMBÁLNÍ
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 


ZARUDNUTÍ
ZARUDNUTÍ
FILMU
CLPC

MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
MOMENT 15
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s papilární hypertrofií tarzální spojivky horního víčka
(Papilární konjunktivitida související s kontaktními čočkami neboli CLPC)
CO DOPORUČÍTE SVÝM PACIENTŮM
DOPORUČENÍ:
• Řešit při nálezu 2. a vyššího stupně a/nebo při zhoršení
o 1 stupeň nebo u pacientů s potížemi
• Nošení čoček může pokračovat, pokud to potíže dovolí
• Zlepšit hygienu čoček (denní čištění se surfaktantem,
změnit systém péče na systém bez konzervačních látek)
• Zvýšit frekvenci výměny čoček (ideálně jednodenní),
vyměnit čočky
• U RGP čoček změnit design anebo tloušťku, u měkkých čoček použít materiál s nižším modulem
• Při onemocnění okrajů víček doporučit jejich hygienu
• Při závažném stavu dočasně přerušit nošení čoček, použít oční
kapky se stabilizátory žírných buněk nebo kortikoidy
• Poradit s řešením sezonní alergické konjunktivitidy
Prognóza:
• Dobrá, zvláště při časté výměně čoček, ačkoli papily mohou přetrvávat měsíce
• Lepší při včasném zjištění — při mechanické příčině vymizí za 2 až 3 týdny, při zánětlivé příčině trvají déle
• Až 60% recidiva při prodlouženém nošení SiH čoček
Diferenciální diagnóza:
Folikuly
Folikuly — cévy obkružují folikul. Dolní tarzální konjunktivitida — nesouvisí
s kontaktními čočkami
Vernální konjunktivitida
Vernální konjunktivitida — bez vaskularizace (mladí muži, postihuje tarzální
spojivku dolního i horního víčka)
JAK ZJISTIT VÍCE
• Klikněte zde pro celkové osvěžení technik používaných na štěrbinové lampě
• Klikněte zde pro další údaje a odkazy
Strana 2
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015
MGD
LWE
LIPCOF
BARVENÍ

ROHOVKY
KVALITA
SLZNÉHO 
FILMU
KVANTITA
BULBÁRNÍ
LIMBÁLNÍ
SLZNÉHO  PINGUEKULA PTERYGIUM 


ZARUDNUTÍ
ZARUDNUTÍ
FILMU
CLPC

MOMENT 12
MOMENT 13
MOMENT 14
MOMENT 15
VZDĚLÁVACÍ
MOMENTY
Jak pečovat o pacienty s papilární hypertrofií tarzální spojivky horního víčka
(Papilární konjunktivitida související s kontaktními čočkami neboli CLPC)
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Pacientka C. B. je 29letá úřednice, která začala nosit kontaktní čočky před 8 lety.
Nosí stále stejnou značku silikon-hydrogelových čoček s měsíční výměnou.
Přichází do naší praxe poprvé. Stěžuje si na silné svědění, které se projevuje
s čočkami i bez čoček, „zalepené oči“ a nutnost snímat čočky po 6 hodinách
nošení.
Otázky:
1. Jakou techniku vyšetření na štěrbinové lampě byste použili k posouzení horních víček?
A. Úzký paprsek
B. Bílé světlo a fluorescein
C. Velké zvětšení
D. Pouze bílé světlo
2. Jakým stupněm byste hodnotili zhrubnutí jejího víčka?
A. Stupeň 2.5
B. Stupeň 3.0
C. Stupeň 3.5
D. Stupeň 4.0
3. Jaké vlastnosti materiálu ovlivňují zhrubnutí víček?
A. Modul čočky
B. Povrchové vlastnosti
C. Design čočky
D. Všechny uvedené
4. Které z následujících řešení byste nejspíše vybrali?
A. Přejít na jednodenní čočky
B. Přejít na RGP čočky
C. Ukončit nošení čoček
D. Pokračovat se stejnými čočkami, zkrátit dobu nošení
Správné odpovědi:
2: C. Na víčku jsou papily s vaskularizací a to odpovídá stupni 3,5.
3: D. Všechny uvedené vlastnosti mohou přispívat k rozvoji CLPC.
4: A. Správná odpověď je A. V tomto konkrétním případě jsou nejlepší volbou jednodenní čočky, zejména v období
sezónní alergie.
Strana 3
NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SERIÁL PRO INSPIRUJÍCÍ PÉČI
THE VISION CARE INSTITUTE® je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015
TVCI_CZ_CZ0010
1: B. Obrátit víčka a použít bílé světlo a fluorescein (obrázek vpravo), difúzní osvětlení a střední zvětšení.

Podobné dokumenty

MGR. PAVEL VYVIJAL

MGR. PAVEL VYVIJAL MGR. PAVEL VYVIJAL Vzdělání Od - do

Více

váš 12. vzdělávací moment - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

váš 12. vzdělávací moment - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC Pozor: mikrobiální keratitida je také označována jako infikovaný rohovkový vřed, rohovkový absces,hnisavá keratitida, infekční keratitida, ulcerativní keratitida

Více

Vyšetření slzného filmu - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

Vyšetření slzného filmu - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC a  méně proteinů než hydrogely. Vzhled lipidu se může podle jednotlivých silikon-hydrogelových materiálů lišit a  lipid se může jevit jako lipidová fólie přes celý povrch čočky nebo jako přerušovan...

Více