Zásoby pro humanitární pomoc

Transkript

Zásoby pro humanitární pomoc
Zásoby pro humanitární pomoc ( ZHP )
Správa státních hmotných rezerv ( dále jen Správa) v souladu s § 12 zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a
změně některých souvisejících zákonů vytvořila zásoby pro humanitární pomoc (ZHP). Tyto zásoby jsou součástí zajištění humanitární pomoci
postiženým osobám a jsou poskytovány státem po vyhlášení krizového stavu, v souladu se zákonem č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, na
správním území zasaženém krizovou situací.
Pořízení, skladování, ochraňování a přepravu ZHP k vyžadujícímu správnímu úřadu zabezpečuje Správa.
Za převzetí, přidělení postiženým osobám a zamezení zneužití ZHP odpovídá vyžadující správní úřad. ZHP se poskytují postiženým osobám
bezplatně.
ZHP slouží pro první 3 dny krizové situace k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob, které vlivem krizové situace zůstaly bez
potřebných věcných prostředků nutných k přežití a které nebyly evakuovány.
Vyžádání ZHP se předpokládá v situacích, kdy příslušný správní úřad není schopen poskytnout potřebnou pomoc z vlastních zdrojů. Vyžádání se
provádí formou písemného požadavku potvrzeného statutární osobou, předloženého k rozhodnutí a realizaci Správě cestou situačního centra
(SITCEN) Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).Písemný požadavek se zároveň posílá Správě, která zpětně informuje vyžadující správní úřad o
jeho obdržení a zajistí společné definitivní upřesnění požadavku.
ZHP jako součást STÁTNÍCH hmotných rezerv
Makroekonomická opatření - hmotné rezervy
Hospodářská mobilizace - mobilizační rezervy
Nouzové hospodářství
- pohotovostní zásoby
- zásoby pro humanitární pomoc (ZHP)
CELKOVÉ SLOŽENÍ A MNOŽSTVÍ ZHP
a) dávka potravin a osobních potřeb 4 500 ks
b) náhradní oděv a obuv 1 500 spr.
c) spací pytel 1 500 ks
d) balená pitná voda 13 500 l
ZHP JSOU ROZLOŽENY VE 3 SKLADECH :
Sklad A – závod SSHR OPAVAN - OPAVA
Sklad B – závod SSHR BUTAS - JIČÍN
Sklad C – sklad SSHR - PLZEŇ
V každém skladu je:
a) dávka potravin a osobních potřeb 1 500 ks
b) náhradní oděv a obuv 500 spr.
c) spací pytel 500 ks
d) balená pitná voda 4 500 l
OSOBNÍ SOUPRAVA
- POTRAVINY, NÁPOJE A HYGIENICKÉ POTŘEBY PRO JEDNU OSOBU NA 1 DEN (CELKEM PRO 1500 OSOB NA 3 DNY)
- ZÁRUČNÍ DOBA 2 ROKY
- ODPOVÍDÁ MEZINÁRONÍM STANDARDUM STANAG
- ZABALENO V JEDNÉ SOUPRAVĚ A CHRÁNĚNO FOLIÍ
- OBSAHUJE:
- 3 denní dávky potravin ve složení 2 hlavní jídla ve třech variantách, játrovou paštiku, lunch meat, suchary nahrazující chléb, porcovaný
džem, kávový extrakt, porcovaný čaj, cukr, instantní nápoj, multivitaminový instantní ovocný nápoj, čokoládu, žvýkačky a sůl
- hygienické prostředky ve složení toaletní papír, sáčky z PVC, hygienické ubrousky a mýdlo
- ostatní potřeby skládající se z umělohmotných jídelních příborů ke každému hlavnímu jídlu, lihového vařiče, suchého líhu, zápalek, svíčky
a nádoby na přípravu nápojů o obsahu 250 ml
Spací pytel UNI vz. 67
je balen po 25 ks v paletě S 1000
hmotnost palety 178 kg
NÁHRADNÍ ODĚV A OBUV
Jsou určeny pro 1 osobu a připraveny ve dvou variantách léto – zima. Liší se typem blůzy a kalhot pracovního oděvu. Průřezové velikosti jsou
voleny podle statistické četnosti pro muže a ženy.
NÁHRADNÍ oděv a obuv – letní varianta
plášť do deště
boty gumové
blůza a kalhoty pracovního oděvu
tenisky
nátělník
ponožky
rukavice bez vložky
rukavice gumové
Náhradní oděv a obuv – zimní varianta
plášť do deště
boty gumové
blůza a kalhoty prošívané
boty pracovní kožené
nátělník
ponožky
rukavice s vložkou
rukavice gumové
Požadavek na poskytnutí ZHP musí obsahovat:
Název vyžadujícího správního úřadu
Množství a druh vyžadovaných ZHP (podle počtu postižených osob)
Místo a čas převzetí ZHP u vyžadujícího správního úřadu
Jméno a telefonní spojení na osobu, která upřesní požadavek a dovezené ZHP převezme
Datum a čas podání požadavku
Číslo faxu na SSHR: +420 251 510 314
VÝDEJ ZHP
příkaz k vývozu a výdeji vydává předseda SSHR, nebo jím pověřený orgán
určený sklad je schopen vyvézt 50 % skladových ZHP do 12 hodin od převzetí příkazu předsedy Správy
případné vyvezení a vydání dalších 50 % je organizováno v druhém koloběhu podle pokynů předsedy SSHR
DOPRAVA A PŘEDÁNÍ ZHP
řidič přepravující ZHP má pro předání:
protokol o předání materiálu a výkaz vydaného materiálu pro potvrzení předání
výdejku ze skladu humanitární pomoci
je vybaven potvrzením o převozu ZHP a jeho doprovod v místě krizového stavu zajišťuje správní úřad
PODMÍNKY PRO VYLOŽENÍ ZHP Z VOZIDLA
materiál ZHP nelze vydávat přímo z vozidla
palety EUR s osobní soupravou a balenou vodou jsou naloženy v jedné vrstvě, pro vyložení je postačující boční rampa a ruční nízkozdvižný
vozík
palety se soupravou pracovních oděvů, obuví a spacích pytlů uložených v paletách S 1000 jsou naloženy ve dvou vrstvách
ze strany přebírajícího je vhodné zajistit mechanizační prostředek (vysokozdvižný vozík do výšky zdvihu 2,5 m, popřípadě jeřáb s vázacími
prostředky s nosností nad 1 tunu)
Spojení na situační centra:
Odbor stálých směn Společného operačního centra MO ČR - SOC , tel. 973 212 070, 973 212 071, 973 212 000, fax: 973 217 182, 973 212 076,
E-mail: [email protected]
Informační a situační centrum MV ČR - SIC, tel. 974 833 235, fax:974 833 508, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

zakázkový lisT (job ordEr)

zakázkový lisT (job ordEr) Podpis zákazníka* (customer´s signature*) * Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s rozsahem a cenou služeb poskytnutých dodavatelem služeb. Souhlasím, aby Europ Assistance...

Více

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA pokud je třeba přístroj opravit, nerozebírejte jej sami, ale kontaktujte servisního pracovníka. Přístroj pouze odpojte od zdroje el. energie. Např.: ƒ pokud je poškozený napájecí kabel ƒ pokud se d...

Více

Nápojový lístek - Bowling snack bar

Nápojový lístek - Bowling snack bar L o g o C o ca-C o la,tvar lá hve C o ca-C o la a C o ca-C o la dyn am ická vln a jso u re g istrovan é o ch ran n é zn á m ky sp o le č n o sti Th e C o ca-C o la C o m p an y.

Více

anketní lístek a formulář žádosti.

anketní lístek a formulář žádosti. Máte zájem o kompostér? Město Náměšť nad Oslavou uspělo se žádostí o poskytnutí dotace na nákup domácích zahradních kompostérů z programu Fondu Vysočiny. V rámci tohoto projektu město pro své občan...

Více

zásobování a logistika fifo metoda - DUM

zásobování a logistika fifo metoda - DUM Anotace, způsob použití:DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví oblast oceňování zásob . DUM je určen pro výklad učiva a praktické výpočty.

Více

Katalog A5_vanoce 2011_bez cen.indd

Katalog A5_vanoce 2011_bez cen.indd • je doporučována při zvýšené zátěži nosných kloubů (těžká fyzická práce, sport, nadváha)

Více