ZÁVOD LAUTERBACH

Komentáře

Transkript

ZÁVOD LAUTERBACH
N E WS
Vydáno 6. 2009/2010
ZÁVOD LAUTERBACH
Nové pracoviště skupiny Pfeifer
Chronologie vývoje nového pracoviště.
NOVÉ TRHY: Vstup na trhy v Austrálii a USA.
PELETY: Proč v období krize vykazují stabilitu.
OBSAH
ROZHOVO
Nahlédnutí, ohlédnutí a výhledy - rozhovor se třemi manažery firmy Holz Pfeifer
— 03
PŘÍRŮSTEK DO
RODINY
Portrét nového závodu Lauterbach
– chronologie vývoje pracoviště — 08
U PROTINOŽCŮ
V roce 2009 se podařil vstup na trh v
Austrálii – v zemi s velkými šancemi v
oblasti stavebnictví — 12
03
V PROUDU ČASU
08
Indický trh se razantně vyvíjí – dřevo
bude stále více uznáváno jako náhrada
oceli — 13
KDYŽ SE TŘÁSLA
ZEMĚ
Po ničivém zemětřesení v italském městě
L’Aquila se znovu budovalo – také s
výrobky společnosti Holz Pfeifer — 14
12
14
MALÉ, ALE FAJN
Rozmach pelet: Nejen kvůli nákladům,
ale rovněž z hlediska rostoucí
uvědomělosti v oblasti ochrany životního
prostředí — 15
NA CESTÁCH
Na mezinárodním poli: Společnost Holz
Pfeifer na veletrzích po celém světě – co
je přitom důležité — 16
NOVÁ STRUKTURA
Skupina Pfeifer je nově uspořádána
– změny v detailu — 17
15
V KOSTCE
Přehled: Lidé, nové trhy a výrobky
– novinky z firmy Pfeifer — 18
TIRÁŽ
Vydavatel:
Holzindustrie Pfeifer GmbH & Co KG, Brennbichl 103, A-6460 Imst, www.holz-pfeifer.com
Nakladatel a majitel média:
ECHO Zeitschriften- und Verlags Ges.m.b.H., Eduard-Bodem-Gasse 6,
A-6020 Innsbruck, www.echoonline.at
Spolupracovník tohoto vydání: Spole�nost Holz Pfeifer: Ingo Meitinger
ECHO: Sonja Niederbrunner, Daniela Steixner
Úprava/zpracování obrázk: Thomas Binder
Fotografie: Andreas Friedle, Spole�nost Holz Pfeifer
Tisk: Alpina Druck, A-6020 Innsbruck
2 | 2008
ROZHOVOR
TROCHU JINÝ
ZPŮSOB MYŠLENÍ
> Rozhovor. Manažeři Michael Pfeifer, Clemens Pfeifer a Ewald Franzoi o
krizi a jejich účincích, o budoucí politice společnosti a proč je třeba mít na
některých trzích dobrý žaludek.
Foto: Friedle
Manažeři Clemens Pfeifer, Michael Pfeifer a Ewald
Franzoi přikládají velký význam plánování – i když to je
právě v době krize obtížné.
Pfeifer News: Jak se vám daří po roce
krize?
Michael Pfeifer: Celý dřevozpracující
průmysl spadl hluboce ze své vysoké
úrovně. Krize udeřila na dřevozpracující
průmysl již loni na podzim. V této
době jsme museli přizpůsobit výrobu v
některých oblastech, což konkrétně znamená, že jsme v průřezu vypustili jednu
směnu v našich závodech.
Ewald Franzoi: V určitých oblastech
nebyl vývoj pro nás překvapující. Od jis2009/10 | 3
tého času jsme s hlubokou krizí počítali
a zavčas zavedli opatření.
Clemens Pfeifer : Podle toho jsme
byli přirozeně přinuceni přizpůsobit
výrobu možnostem odbytu. Zde jsme
rychle dospěli k rozhodnutí. Co hodnotím zpětně jako dobré opatření, je
skutečnost, že jsme se na přelomu let
2008/2009 rozhodli, ještě vyostřit naše
ekonomické myšlení. Byli jsme v zásadě
velmi ekonomicky smýšlející
společnost, ale ještě jednou jsme tuto
oblast prověřili. A tam, kde jsme ještě
viděli možnost úspor, došlo na jejich
realizaci. V každém případě jsme se v
krizi definitivně rozhodli pro odhodlané
jednání.
Pfeifer News: Překvapil vás pak přece
konečný rozsah?
Ewald Franzoi: To je obtížná otázka, na
kterou by se mohlo odpovědět protiotázkou: Známe již dnes celý rozsah? Bude
jistě ještě nějaký čas trvat, než začne
následné zotavení. Dnes nikdo nemůže
V současnosti není již jednoroční plánování otázkou chtění, ale dovednosti,
poukazuje Michael Pfeifer na těžké časy
pro společnost.
Pfeifer News: O jakém rozsahu tady
hovoříme?
Michael Pfeifer: V oblasti výrobků na
bednění – bednicích prken a dřevěných
nosníků bednění – jsme zaznamenali velmi velké poklesy obratu. Co běží
stejně dobře jako dříve, je oblast výrobků
pro dřevěné stavby – desky z přírodního
dřeva a prkna z rovnoměrně vrstveného
dřeva. Zde jsme dokázali obrat udržet.
V oblasti paliv můžeme dokonce díky
peletám a briketám obraty lehce zvýšit.
Naše přednost spočívá jasně v tom, že
vyrábíme více produktů, čímž jsme
pružnější. Celkově budeme mít oproti
předchozímu roku obrat nižší přibližně
o 25 procent. Jako rodinný podnik jsme
dosáhli jednoho: Na některé skutečnosti
jsme reagovali rychleji než naše konkurence. Rychlé procesy rozhodování jsou
výhodou naší ploché struktury, Jsme
také při nákupu a prodeji velmi blízko
trhu a to nám v těchto těžkých časech
prospívá.
Ewald Franzoi: Jasně, že je zlé, když
se ztratí téměř 25 procent obratu. Ale
existují podniky, jejichž obrat poklesl o
90 procent. Co tu dělají? Naše ztráta
obratu sice není potěšitelná, ale byla
díky okamžitým zavedeným opatřením
zvládnuta.
Pfeifer News: Co očekáváte v době po
ukončení krize? V jakém rozsahu se
bude měnit trh?
Michael Pfeifer: Vycházíme z toho, že
rok 2010 bude ještě velmi obtížný a že
hospodářství se bude postupně zotavovat teprve od roku 2011. Nevěříme však,
že bychom se opět rychle dostali na vysokou úroveň posledních let. Budeme kmitat uprostřed. V této souvislosti je třeba
rovněž vidět, co přivedlo hospodářství
na tuto vysokou úroveň. V posledních
letech bylo hodně stavěno na leasing a
úvěr, a tím byl průmysl roztáčen. To nebude v příštích letech v tomto rozsahu
možné. Banky se staly při poskytování
úvěrů mnohem opatrnější. Tím pádem
bude v budoucnosti poskytováno mnohem méně úvěrů, tudíž bude realizováno
méně projektů. V privátní oblasti ztratilo
mnoho osob práci nebo se muselo smířit
s nižšími výdělky. Tím jednoduše chybí
kupní síla.
Pfeifer News: Přicházíme tedy opět na
půdu reality?
Michael Pfeifer: Ano, dostali jsme se
opět na půdu reality.
Pfeifer News: Zjistili jste ve stavebnictví v určitých zemích již zotavení?
Michael Pfeifer: Věřím, že jsme již
dosáhli dna. Příštích dvanáct měsíců
budeme pracovat na této nízké úrovni.
Švýcarsko běží, stejně jako dříve, na
velmi dobré úrovni. Od léta také došlo
k lehkému zlepšení v Alžírsku a Maroku.
4 | 2009/10
Fotos: Friedle (4)
říct, zda je opravdu již v dohledu změna
trendu nebo znovu zažijeme nepříznivý
obra.
Michael Pfeifer: Co mne již překvapilo:
Dodávali jsme naše výrobky pro bednění
do 65 zemí. Od prosince 2008 se v
průběhu šesti týdnů trhy v téměř všech
těchto zemích zhroutily. Největší zhroucení jsme museli vydržet v Rumunsku,
Bulharsku, Turecku, Rusku a Dubai.
ROZHOVOR
Pfeifer News: Jak to vypadá v Dubai?
Michael Pfeifer: Velmi ponuře.
Clemens Pfeifer: Tam se příliš staví na
písku.
Michael Pfeifer: (smějě se) Tak to lze
říci. Tento trh spadl z velmi, velmi vysoké
úrovně velmi hluboko. Jistě to ještě potrvá déle, než se Dubai opět stabilizuje.
A já nevěřím, že vrátí na svou původní
úroveň.
Pfeifer News: Zmínil jste se, že stabilní zůstala oblast biopaliv. Bude téma energie stále důležitější?
Michael Pfeifer: Tak lze na to v každém
případě nahlížet. V této oblasti jsme měli
v posledních letech enormní nárůst trhu
– pro naše podniky je to důležitá, stabilní
podnikatelská činnost. Dřevo bylo vždy
průvodcem člověka – jako palivo, jako
stavební materiál. Trend směřuje opět
silněji
k tomuto obnovitelnému zdroji energie,
právě jako protiklad k diktátu cen fosilních paliv. Funguje to dobře. Je to vidět
také na tom, jak důrazně se vyvíjejí technologie v oblasti spalovacích pecí. Dnes
nabízí kamna na pelety uživateli vysoký
komfort, sotva lze mluvit o nevýhodách.
Pro mne je to důrazný faktor pro to, že
toto odvětví může nabízet vysokou stabilitu. A naše surovina každý den roste,
na to se nesmí zapomenout.
Ewald Franzoi: Dřevozpracující průmysl
byl a je jedním z mála odvětví, které
dlouhodobě ovlivňuje zásada trvalosti.
Při růstu výchozího produktu, stromu, se
uvažuje v desetiletích. Konzumenti se při
svém zásobení energií také již pomalu
zaobírají tématem trvalosti. Tím získávají opět obnovitelné zdroje energie jako
jsou pelety a brikety razantní rozmach.
Michael Pfeifer: Jistě jsme si tuto krizi
nepřáli, ale využíváme čas a sledujeme
vnitropodnikové záležitosti, které by v
jiných dobách možná byly opomenuty.
Člověk dělá své domácí úkoly.
Pfeifer News: Opět se nahlíží
dovnitř?
Michael Pfeifer: Ano, jasně. Prohlíží se
vše od A do Z. Promýšlení stávajících
struktur podniku neškodí. Průběžně se
hledají možnosti optimalizace a snížení
nákladů. Také letos jsme mohli v koncernu využít některé synergie, které přispěly
ke snížení nákladů.
Pfeifer News: S pracovišti ve třech
zemích máte dobré možnosti srovnání. Co označuje dobré pracoviště,
kde se nachází přání po zlepšení?
Clemens Pfeifer: Protože můžeme
udělat interní srovnání, získává se zde
opravdu čestné vyhodnocení. Rozhodující kritérium pro dobrou lokalizaci
pracoviště je jasně blízkost suroviny.
Nejlépe je, když pilařský závod stojí
uprostřed lesa – to bylo také podnětem
pro naše nejnovější pracoviště Lauterbach. Zřízením tohoto pracoviště se
zaplnilo poslední bílé místo na německé
mapě pilařských závodů. Rozhodnutí o
tom padlo dlouho před krizí a my jsme
se pak rozhodli je realizovat. Dnes jsme
přesvědčeni o tom, že to byl správný
krok. Toto pracoviště vidíme jako výchozí
bod pro další kroky. Musíme však jasně
říci, že právě v Tyrolsku se neustále objevuje otázka tranzitu. Z politické
strany zde existují omezení – také při
podnikové dopravě z podniku do podniku. Pociťujeme to samozřejmě jako
nevýhodu.
Ewald Franzoi: Politická podpora a jiné
rámcové podmínky jsou rozhodujícím
kritériem – to je obrovské téma.
Oblast biopaliv vidí Michael Pfeifer (vlevo) jako důležitou podnikatelskou činnost. Ewald Franzoi (uprostřed) zdůrazňuje princip
trvalého růstu společnosti, který také potvrzuje Clemens Pfeifer (vpravo) ve srovnání s mnoha krátkodobými vývoji v nejčerstvější
historii.
2009/10 | 5
Ewald Franzoi (nahoře) očekává změněné rámcové podmínky ve věcech
politiky pracovišť. Michael (uprostřed) a Clemens (dole) Pfeifer kritizují, že
rychlá rozhodnutí často nemohou být uskutečněna.
Pfeifer News: Bude se něco měnit ve
věci politiky lokalizace pracovišť?
Ewald Franzoi: Věřím, že to nyní požaduje
každý. Když to ale politika dříve nezvládla,
dovoluji si pochybovat, zda je to možné v
období krize. V záležitostech rámcových
podmínek musí dojít ke změnám. Jak
řekl Michael Pfeifer: V lokalitě Lauterbach
jsme získali zkušenost, že např. úřední
schvalovací postupy jsou zpracovávány a
prováděny v jednom centrálním místě – to
nesmírně urychluje rozhodovací procesy.
Existují také zcela pozitivní příklady - také
v zemích, kde by se to neočekávalo. Politika nesmí podnikatelům ztěžovat život
více, než už je.
Pfeifer News: Věříte, že určité rámcové
podmínky jsou uměle nafouknuty?
Michael Pfeifer: Částečně ano. Příliš
mnoho nositelů rozhodnutí a instancí je
ve hře, žádný není kompetentní – člověk
je posílán dokola.
Ewald Franzoi: V období krize by mělo
být možno požadovat od státních institucí, aby dělaly své domácí úkoly - jako
každý podni.
Pfeifer News: Přednostně se však
člověk cvičí v potlačení symptomů ...
Michael Pfeifer: Ano. Začínat takové
věci, není nikdy příjemné. Není to ovšem
otázka chtění, ale nutnosti.
Pfeifer News: Právě v období krize zní
heslo „inovace“ ze všech úst. Jsou
možné inovace ve dřevozpracujícím
průmyslu?
Ewald Franzoi: Možnosti existují vždy,
jen se člověk nesmí zastavit. Aby přišly
revoluční nové produkty, však bude
jistě obtížné. Téma dřevozpracujícího
průmyslu je trvalost, to je jiný přístup.
Odvětví se zakládá na trochu jiném
způsobu myšlen.
Clemens Pfeifer: Dalo by se snad
označit jako inovace procesů. Navenek
to není tak rozeznatelné. Právě v oblasti
optimalizace jsme stále u toho.
Michael Pfeifer: Také v oblasti výzkumu a vývoje se musí ještě mnoho udělat
– spolupracujeme se školami a univerzitami. To budeme v budoucnosti ještě
posilovat.
Pfeifer News: Ještě jednou k lokalizaci pracovišť: Cítíte se nyní být dobře
rozmístěni?
Michael Pfeifer: Ano. S našimi pracovišti
v Rakousku, Německu a Česku jsme
dobře rozmístěni, také z hlediska zásobení surovinam.
Pfeifer News: Letos bylo otevřeno
nejnovější pracoviště Lauterbach. Budou následovat další stádia výstavb?
Clemens Pfeifer: To je stádium výstavby
I. Stádium II máme rozpracované. Kdy
bude realizováno, to jsme ještě nerozhodli. Plán však leží v zásuvce. Ve stádiu
výstavby I, s pilařským závodem, velkou elektrárnou a výrobou špalků, byly
také udělány některé kroky pro stádium
výstavby II, které mimo jiné bude zahrnovat i výrobu pelet.
Pfeifer News: Pohráváte si s
myšlenkou na další lokality?
Ewald Franzoi: (směje se) Co se toho
týká máme jasnou strategii. Samozřejmě,
že v dobách hospodářského poklesu
probíhají takové záležitosti pomaleji. Budeme však na tento bod zaměřeni. Do té
míry: Jasné ano.
6 | 2009/10
Fotos: Friedle (4)
Michael Pfeifer: A člověk musí říci:
Rámcové podmínky byly v Německu
efektivnější a lepší než v Tyrolsku.
ROZHOVOR
Krize v podstatě nebyla pro společnost Pfeifer překvapivá. Michael Pfeifer je však překvapen razancí a rychlostí, kterou postihla
odbytové trhy.
Pfeifer News: Kde se tedy vyskytuje
něco výhodného a zajímavého?
Ewald Franzoi: Zajímavých je mnoho
míst. Ve dřevozpracujícím průmyslu se
nyní samozřejmě odděluje zrno od plev.
Budeme vývoj důkladně pozorovat a vyhledávat, co je pro nás zajímavé.
Clemens Pfeifer: Je třeba také říci, že
množství nabídek na převzetí, které nám
byly směřovány, v poslední době výrazně
vzrostlo. Všechny je také prověřujeme a
diskutujeme o možnostech. Pokud tam
je něco, co naší společnosti pomůže dál,
pustíme se jistě do toho. Téma nových
investicí přináší opět otázku surovin. Do
úvahy přicházejí pouze oblasti bohaté na
suroviny, tady je třeba jmenovat především
Rusko. Je to však svázáno s velkými nesnázemi – Rusko není jednoduché teritorium. Již dlouho dobu tady sbíráme informace a sondujeme.
Pfeifer News: Jistě sondování
intenzivně s vodkou.
Clemens Pfeifer: (směje se) Je třeba mít
dobrá játra.
2009/10 | 7
Michael Pfeifer: A někoho přímo na
místě, kdo ovládá řeč a umí se přizpůsobit
jistým skutečnostem trhu a mentalitám.
To je základ pro vstup na trh. Velmi
důležitá je lidská rovina. Zde věříme,
že máme oproti konkurenci přednosti,
protože jsme schopni, a stále dále na
tom pracujeme, obsloužit trh bezchybně.
V Rusku jsme byli na dobré cestě, dokud
se v listopadu 2008 trh kompletně nezhroutil. Rusko však samozřejmě zůstává
pro budoucnost zajímavým trhem, o který
velmi usilujeme.
nové trhy a v těch stávajících získávat
větší podíl na trhu – tedy důrazně se
zaměřit na naši schopnost konkurovat.
Pfeifer News: Společnost Holz Pfeifer
získala nové partnery po celém světě
– jak?
Michael Pfeifer: Účastníme se mnoha
veletrhů mimo Evropu, jednak kvůli péči
o stávající zákazníky, jednak pro získání
nových partnerů. Speciální firmy v oblasti
bednění, které vyrábí systémy bednění
z oceli a přikupují dřevo, jsou pro nás
ideálním partnerem. Letos jsme do Austrálie dodali první kontejner – je to jistě
budoucí trh. Důležité pro nás je budovat
Pfeifer News: Jsou přesné plány do
budoucna otázkou možnosti nebo
chtění?
Clemens Pfeifer: V současnosti je již
jednoroční plánování otázkou možností.
Částečně se ukazují ne zcela logické a
nepochopitelné změny na trhu. Plánování je však pro nás ústřední záležitostí
a společnost naší velikosti se ho nesmí
nikdy vzdát. Čím dříve a lépe se plánuje,
tím dříve se objeví odchylky od cíle a je
možné korigovat směr.
■
Pfeifer News: Je to těžiště politiky
společnosti v následujících letech?
Ewald Franzoi: Ano. Další těžiště,
které já pokládám za velmi důležité, je
zajištění našich výrobních pracovišť.
Dřevozpracující průmysl stojí před rozhodujícími změnami. Mnoho konkurentů
má potíže umístit se v tomto změněném
prostředí. To bude naší hlavní úlohou.
BŘEZEN 08
JE TO
HOTOVO
> Závod Lauterbach. V rekordním čase bylo vybudováno
nejmladší pracoviště skupiny Pfeifer: Nový závod v
Lauterbachu zahájil provoz na jaře roku 2009.
V
březnu 2008 byl proveden
výkop v areálu o rozloze
50
hektarů,
nazývaném
„Červené pole“, který – jak
naznačuje název – opravdu nebyl více
než pole. O rok později prošel přes pilu
první kmen: Zrodil se nový závod a
to za rekordní dobu výstavby. „V Lauterbachu jsme přesně dodrželi každý
zadaný termín, některé jsme dokonce
zkrátili“, potvrzují manažeři společnosti
Holz Pfeifer. Vedoucí projektu Roger
Fränkel vysvětluje tento úspěšný výkon
takto: „Rozhodující základ pro dodržení
termínů byl položen už při plánování a
ve fázi zadávání. Na základě dobrého
a realistického časového plánu jsme
jasně stanovili jednotlivé dodavatele a
zadali vytčené cíle s vysokými smluvními pokutami. Během realizace byly
pokroky v práci velmi přesně sledovány a již při malé odchylce bylo ihned
zakročeno“. Přísná pravidla, která se
vyplatila: Nové pracoviště Lauterbach
skupiny Holz Pfeifer, ležící uprostřed
německé spolkové země Hesensko,
která se z 42 procent skládá z lesů,
bylo pro firmu Pfeifer posledním bílým
místem na mapě pilařských závodů
Německa. Podnik, jehož zrození bylo
zastíněno celosvětovou hospodářskou
krizí: „Rozhodnutí pro Lauterbach padlo
dlouho před krizí a my jsme se rozhodli
závod postavit. Dnes jsme přesvědčeni
o tom, že to byl správný krok. Toto
pracoviště vidíme jako výchozí bod pro
další kroky“, tolik manažer Clemens
Pfeifer. Optimální je přirozeně centrální
poloha Lauterbachu v Evropě – hlavní
trhy, které mohou být z Lauterbachu
zásobovány, jsou západní a střední
Evropa s nejdůležitějším odbytištěm v
Německu – a také přepravní blízkost
přístavu Hamburg a Brémy.
Nové pracoviště však také přirozeně
doplňuje strategické zaměření skupiny:
8 | 2009/10
Fotos: Holz Pfeifer
LAUTERBACH
DUBEN 08
LAUTERBACH
KVĚTEN 08
ČERVEN 08
ČERVENEC
08
INFO
ZÁVOD LAUTERBACH –
FAKTA
„Rozhodnutí pro Lauterbach padlo dlouho před krizí.
My jsme se pak rozhodli závod postavit. Dnes jsme
přesvědčeni o tom, že to byl správný krok.“
Clemens Pfeifer, manažer
„Nepřetržitá zásobovací organizace
od pobřeží Severního moře až do Tyrolska umožňuje optimální řízení toku
surovin“, vysvětluje manažer závodu,
Gebhard Dünser. „Mimoto budou jak
při obalovém zboží, tak při surovinách
KVH/BSH díky jasnému rozdělení odbytových regionů sníženy naše náklady
na odbytovou logistiku. Zejména v oblasti balení máme v bezprostřední blízkosti Lauterbachu velké zákazníky, které můžeme optimálně zásobovat.“ Bylo
tedy nejen pracoviště, ale také jeho
výstavba zdlouhavě pečlivě plánovány a připravovány. Nyní stojí v Lauterbachu mnohem víc než pilařský závod:
„Lauterbach je pilařský závod s velkou
elektrárnou plus výrobnou špalků a má
již zabudovanou infrastrukturu pro stádium výstavby II“, vysvětluje Clemens
Pfeifer. V srpnu 2009 bylo stádium
výstavby I ukončeno a závod otevřen.
U toho však nemá zůstat.
2009/10 | 9
Jde to dále
„Stádium II máme rozpracované. Kdy
bude realizováno, to jsme ještě nerozhodli. Plán však leží v zásuvce“, tolik
manažer. Ohromné rezervy plochy v
areálu nabízí v každém případě vysoký potenciál pro rozvoj, jak doplňuje
vedoucí projektu Fränkel: „Stádium
výstavby II si však nelze představovat
jako ,Big Bang‘, jak tomu bylo ve stádiu I, spíše jako průběžný další rozvoj
závodu. Mají se – středně i dlouhodobě
– podnikat kroky, ve kterých se k jádru
závodu vybudují vhodná další rozšíření.
Jako první bude v následujících letech
pravděpodobně vytvořena výrobna
pelet. Pro výstavbu, která bude dále
následovat existuje již mnoho nápadů,
ale je příliš brzy hovořit o tom nyní.“ S
touto střednědobě plánovanou pátou
výrobnou pelet skupiny můžeme pak
být schopni konkurence v celé střední
Evropě. Samozřejmě skutečná reali-
Od listopadu běží pily závodu v
Lauterbachu v třísměnném a výroba špalků v čtyřsměnném provozu. Ročně bude při plném výkonu
vyrobeno v pilařském závodě 600
000 m3 řeziva, ve výrobě špalků
160 000 m3 paletových špalků a
65 000 MWh bioelektrického proudu v elektrárně. Polovinu výroby v
pilařském závodě bude tvořit obalové řezivo z borovice, druhou polovinu smrkové standardní rozměry. Při
plném výkonu se v pilařském závodě
zpracuje denně přibližně 4000 fm.
V současnosti je zaměstnáno něco
přes 150 spolupracovníků, při plném výkonu to bude 175 osob.
ZÁŘÍ 08
SRPEN 08
ŘÍJEN 08
INFO
CHRONOLOGIE PRACOVIŠTĚ
Březen 2008:
Zahájení stavby a otevření
Květen 2008:
Pozemní stavba a užitková vozovka
Leden 2009:
Do provozu uvedeno 360 metrů dlouhé
třídicí zařízení pro kulatinu. Duben
2009:
Do provozu uveden pilařský závod.
Květen 2009:
Ukončena výstavba skladu hotových
výrobků. Stěhování do správní budovy.
Červen 2009:
Do provozu uvedena výroba špalků
a pásová sušárna, také dohotovení
sušicích komor.
Srpen 2009:
Elektrárna jde „on air“ – první nahození
turbín dne 13. srpna
zace stádia II závisí v podstatě na celém hospodářském vývoji.
Integrované pracovišt�.
Pracoviště Lauterbach následuje ve
skupině Holz-Pfeifer spojení pilařského
závodu, elektrárny a zpracování zbytkového dřeva, což již bylo realizováno
v Kundlu a Unterbernbachu. Koncepce
integrovaného pracoviště se v Lauterbachu víc než podařila: „Základní
myšlenkou je, že člověk všem hlavním
a sdruženým výrobkům, vznikajícím při
zpracování surového dřeva, dodá co
nejvyšší zhodnocení a díky těsnému
prostorovému uspořádání různých
stupňů zpracování dosáhne výhod
v nákladech, zvláště v logistice“,
vysvětluje Fränkel. Lauterbach je tak
ve věcech odřezků plně integrován:
Kůra odstraňující se při výrobě kulatiny slouží jako palivo v elektrárně.
Odpadním teplem z elektrárny se suší
piliny a štěpky z pilařského závodu. A
z usušených třísek se znova vyrábějí
špalky a později také pelety. „Touto
konstelací vytváříme díky úsporám při
odbytové logistice a využívání odpadního tepla vysoké synergie“, dodává
manažer. To a enormní pružnost závodu umožňují hospodárné zpracování
všech druhů jehličnatého dřeva, které
se nacházejí v oblasti Hesenska. Navíc je v této lokalitě veliký potenciál
při nákupu kulatiny, protože se v okolí
nachází různé dodavatelské zdroje.
Speciálně jsme hrdí na následující
strukturu závodu: „Naše tepelná elektrárna na biomasu je svým vysokým
stupněm využití odpadního tepla ukázkovým příkladem moderní ekologicky
přijatelné výroby energie. Dodatečně
s plánovanou výrobou pelet získáme
přímo centrum bioenergie“, vysvětluje
Dünser. Plná integrace závodu s elektrárnou a zpracováním odřezků snižuje
LEDEN 09
„Bez báječné podpory
starosty Lauterbachu by
takové plynulé usídlení
nebylo pravděpodobně
realizovatelné.“
Roger Fränkel, vedoucí projektu
10 | 2009/10
LAUTERBACH
„Pro výstavbu, která bude následovat existuje
již mnoho nápadů - ale
je příliš brzy hovořit o
tom nyní.“
LISTOPAD 08
Per fektní par tner.
Dříve než volba padla na Lauterbach,
byly vyhodnocovány další alternativy
v Hesensku – nakonec ale padlo rozhodnutí ve prospěch Lauterbachu.
Také region přitom měl ve velké míře
prospěch ze závažné investice ve výši
120 milionů euro: „Střední Hesensko
je region se slabou strukturou a má
hospodářské problémy. Naším novým
podnikem vytváříme mnoho nových
pracovních příležitostí. Nepřímo jsme
důležitým impulzem růstu místního
hospodářství, protože neustále spolupracujeme s různými dodavateli a
poskytovateli služeb“, říká manažer.
Jak důležitá jsou nová pracovní místa
pro region, se ukázalo také enormně
mnoha iniciativními žádostmi o místo,
které směřovaly do nového podniku.
V regionu jsou rádi a tomu také odpovídá spolupráce, která byla od počátku
dobrá: „Byli jsme vždy plně podporování jak politickými funkcionáři, tak
také příslušnými úřady. „Zejména bez
báječné podpory starosty Lauterbachu,
pana Vollmöllera, by takové plynulé
usídlení nebylo pravděpodobně vůbec
realizovatelné“, potvrzuje vedoucí projektu.
Kolem dokola tedy panuje spokojenost a hrdost na nového rodinného
příslušníka skupiny. A můžeme být napjati, co ještě budoucnost přinese.
■
ÚNOR 09
JUNI 08
2009/10 | 11
BŘEZEN 09
ČERVENEC 09
další zbytečný provoz nákladních aut.
Jednání a myšlení dbající na životní
prostředí zaujímá ve filozofii společnosti
Pfeifer zásadní místo – v každém
případě je zpracování dřeva samo sebou pozitivním příspěvkem k ochraně
životního prostředí. „Vždyť dřevo je jediný opravdu obnovitelný materiál ve
stavebnictví, který je trvale k dispozici“,
jak je ve společnosti zdůrazňován.
Gebhard Dünser, manažer
PFEIFER
U PROTINOŽCŮ
HOLZ
> Austrálie. Roky pozorování a sondování se vyplatily: Společnost
Holz Pfeifer nyní vstoupila také na australský trh.
12 | 2009
Fotos: Holz Pfeifer, Wikipedia
T
rh byl již mnoho
Proto musela být přijata
let důkladně porychlá investiční rozhodzorován.
„Bylo
nutí ohledně výstavby
nám od začátku
přepravní
infrastruktury.
jasné, že nebude jednoduTaké v oblastech energie
ché umístit naše výrobky
a místní dopravy byly stána australský trh, avšak
le patrnější nedostatky v
vidíme akvizici tohoto trhu
infrastruktuře a problémová
jako důležitý krok pro bumísta, protože od poloviny
doucnost“, říká Ingo Meidevadesátých let minulétinger, vedoucí marketinku
ho století značně poklesly
a prodeje společnosti Holz
veřejné investice v oblasti
Pfeifer.
infrastruktury.
„Budovat
Již v roce 2008 byly
se nyní budou především
dřevěné nosníky bednění
nové cesty, mosty, přístavy
S 20 firmy Pfeifer dodávákolejové trati, elektrárny,
ny do více než 62 zemí.
jakož i zařízení pro zásoNa základě celosvětové Dřevo místo oceli: Společnost Holz Pfeifer vidí velké příležitosti na
bování vodou a likvidaci
krize se však nyní ještě měnícím se australském trhu
odpadních vod“, vysvětluje
intenzivněji hledají nové
Meitinger. Existuje tedy
trhy. Austrálie je jasně cílený trh, proto byly v uplynulých
množství potenciálu, protože zakázkové krytí ve výstavbě
letech výrobky z řeziva a dřevěné nosníky bednění S 20
infrastruktury je velmi dobré, odvětví se dívá optimisticky
dodávány do Austrálie nepřímo přes indické nebo jihoafna následující léta. Pak také z demografických důvodů se
rické partnery. Nyní se podařil přímý vstup na trh: Deset
bude stavební aktivita zvyšovat: Uvnitř země nastalo velké
kontejnerů dřevěných nosníků bednění S 20 bylo letos zasstěhování z jižních států do Queenslandu a Západní Ausláno lodí do Melbourne. Přitom se jednání ukázala jako velmi
trálie. V metropolích Brisbane a Perth, a jejich okolí, chybí
jednoduchá: „Australané jsou velmi otevření a vždy přístupní
obytné domy, kancelářské budovy, školy, nemocnice a cesty.
pro něco nového“, říká Meitinger. Budoucí trh. Australský
„Australský stavební průmysl se nachází převážně v národtrh má v následujících letech co nabídnout: Existuje mnoho
ních rukou. Hospodářské větvení je průhledné a zahraniční
projektů v oblastech energie a místní dopravy. „Od konce
podnikatelé mají relativně snadné podmínky pro vstup na
roku 2004 pociťuje Austrálie rostoucí nezbytnost modernizotrh. Avšak konkurenční boj je také velmi silný“, říká vedoucí
vat a vybudovat různé oblasti své infrastruktury. Spouštěcím
marketingu.
faktorem byl boom poptávky asijských zemí po minerálních
Evropské firmy budou přitom přímo vyzývány, aby se na
surovinách Austrálie, které se pomocí stávající infrastrukrealizaci projektů podílely. „Naše výrobky však nejsou v Austury námořních přístavů, cest a kolejových tratí nedala již
trálii příliš známy, proto vycházíme z toho, že bude nezbytné
v dostatečném rozsahu uspokojit“, vysvětluje Meitinger.
ještě další přesvědčování“.“
■
INDIE
U
ŘEKY
ZMĚNY
> Indie. Slovo Indie znamená řeku – hodí s k tomu, co se již několik let v této
zemi odehrává: Všechno se mění, stavební průmysl vzkvétá.
S
přibližně 8 procenty hrubého
domácího produktu zaujímá
stavební průmysl přední místo v Indii jako zemi snažící
se o vývoj: Je jedním z nejdůležitějších
motorů růstu indického hospodářství.
„Do roku 2012 je naplánováno pro projekty v infrastruktuře celkově 500 miliard USD“, vysvětluje vedoucí prodeje a
marketinku Ingo Meitinger. Poptávku po
podnikatelských nemovitostech ženou
dopředu zejména sektor poskytování
služeb, zpracovatelský průmysl a maloobchod. Také má být požadována
výstavba bytů: Bytový prostor musí být
vytvořen především v aglomeračních
centrech, zohledněna zde bude také
změna chudinských čtvrtí na bytové a obchodní oblasti. V Bombaji má
centrálně položená část města Dharavi
– s odhadovanými 600 000 obyvateli
největší slum v Asii – ustoupit bytovým
a kancelářským budovám.
Rovněž ve věci infrastruktury jsou
velké plány: Indie bude do roku 2015
přibližně 1,3 bilionů indických rupií investovat do infrastruktury letišť. Vedle
výstavby nových letišť je také plánováno rozšíření a modernizace stávajících
terminálů. První fáze rozšíření letiště
„New Delhi Airport“ má být ukončena do
roku 2010 a má stát 90 miliard rupií. Při
novostavbě letiště bylo použito přibližně
250 000 běžných metrů dřevěných
nosníků bednění S 20 od společnosti
INFO
INDIE
Indický trh je velký trh budoucnosti,
právě ve stavebnictví. Společnost
Holz Pfeifer zásobuje tuto druhou
nejlidnatější zemi světa, která má 1,2
miliardy obyvatel, již několik let.
2009/10 | 13
Holz Pfeifer. Ocel je jako stavební materiál často nedostatkovým zbožím, a proto se i u velkých projektů využívá dřevo
jako cenově výhodnější, ale kvalitativně
hodnotná alternativa.
Snížení nákladů.
Pro prodejní agenty společnosti Holz
Pfeifer, kteří jsou činní na místě, je Indie
napínavý trh: Již multikulturální zvyklosti činí ze země něco zvláštního a ostré
protiklady mezi chudobou a bohatstvím
jsou očividné.
S respektem se musí reagovat na
obchodní rámcové podmínky typické
pro tuto zemi: „Při jednáních se musí
respektovat, že ohledně ceny má vždy
poslední slovo indický partner“, míní
Meitinger.
Pracovní síla je v Indii velmi levná, a
proto je na staveništi zaměstnáno mnohem více pracovníků než v západních
průmyslových zemích, ovšem staví se
také z velmi levných materiálů. „Právě
zde chceme zabodovat s našimi výrobky
kvalitou, racionalitou při práci a úsporou
nákladů“, vysvětluje Meitinger strategii
pro indický trh. Platí také, že je třeba
dobře studovat zvyklosti a zvláštnosti
trhu, jinak se uzavření obchodu posune do daleka. Společnost Holz Pfeifer
však sebe i své zákazníky připravila co
nejlépe: „Navštěvujeme každého partnera před uzavřením smlouvy přímo na
místě, abychom získali pochopení pro
jeho požadavky. A samozřejmě zveme
naše zákazníky do Rakouska, aby si
osobně a na místě mohli udělat obrázek naší společnosti a našich výrobků.“
V současnosti se třívrstevné desky z
přírodního dřeva a dřevěné nosníky
bednění S 20 od firmy Pfeifer využívají
v různých stavebních projektech jako
jsou letiště, elektrárny, obytné budovy a
mosty – trend se zvyšuje.
■
VYZBROJEN
STABILITOU
> L‘Aquila. Obnova města L’Aquila po ničivém zemětřesení pokračuje.
Při výstavbě jsou používány také výrobky společnosti Holz-Pfeifer.
INFO
HOLZ PFEIFER V ITÁLI
no: Špatná kvalita staveb a chybějící
úřední dohled na výstavbou. Mnoho veřejných budov bylo vystavěno z
nekvalitních betonových a ocelových
materiálů. V Itálii se ke slovu přihlásilo
mnoho proslulých architektů a vyslovilo se pro jistější a odolnější stavební
materiál – dřevo, speciálně v oblastech ohrožených zemětřesením, ale
také přirozeně obecně není bezpečná
výstavba možností, ale nezbytností.
Také několik měsíců po přírodní
katastrofě žijí ještě tisíce lidí, kteří ztratili střechu nad hlavou, ve stanových
městečkách. Výstavba však pokračuje.
A nyní se staví stabilněji. Mimo jiné pomocí dřeva ze společnosti Holz Pfeifer.
„Přes některé naše zákazníky jsme do
L’Aquila dodali třívrstevná bednicí prkna a prkna z rovnoměrně vrstveného
dřeva“, potvrzuje Jürgen Gehrmann,
vedoucí prodeje společnosti Holz Pfeifer. Nejpozději v únoru by měli všichni
mít nad hlavou pevnou střechu.
Více dřeva.
Dřevo je v Itálii již několik let stále
oblíbenějším stavebním materiálem.
V posledních letech zažilo použití
dřeva na stavbách největší vzestup od
poválečného období. Zvláště na severu Itálie se dřevo stále více používá
a splňuje také rostoucí požadavky
na budovy, které šetří energii a jsou
šetrné k životnímu prostředí. Rakouský
dřevozpracující průmysl je jako hlavní
dodavatel stavebních produktů ze dřeva
do Itálie jasným vítěz tohoto vývoje.
Úhrnem přibližně 60 procent rakouského vývozu řeziva putuje do Itálie.
Pro společnost Holz Pfeifer je Itálie, po
Německu, druhý nejdůležitější trh.
■
14 | 2009/10
Fotos: Flickr, Wikipedia
J
ako by se přehnala apokalypsa, informují někteří obyvatele
italského města L’Aquila. Dne
6. dubna 2009 v 3.32 hodin
místního času se zatřásla země v Abruzzen, ohnisko zemětřesení se nacházelo jen pět kilometrů od města. 299
lidí bylo pohřbeno pod troskami, 28 000
zůstalo bez střechy nad hlavou, více
než 15 000 budov bylo zcela zničeno.
Závažné škody způsobilo zemětřesení
v historické části města L’Aquila, ale
nejhůře řádilo ve vesnicích východně od
města: Vesnice Onna byla téměř zcela
zničena, také vesnice Castelnuovo,
Fossa, Paganica, Santo Stefano di Sessanio, Tempera a Villa Sant’Angelo byly
silně postiženy. Otřesy v Abruzzen byly
nejsilnější v regionu od zemětřesení u
Assisi v roce 1997.
Z katastrofy je zřejmé především jed-
Pro obnovu okolí města L’Aquila, kde bylo zemětřesení, dodává společnost Holz Pfeifer třívrstevná bednicí prkna a prkna z rovnoměrně vrstveného dřeva. Na italském trhu
je v průběhu zvýšené renovační činnosti zadán také požadavek na lepené vazníky.
PELETY
PLNÉ
STLAČENÍ
> Pelety. Malé dřevěné výlisky s udivujícím účinkem prožívají již roky
nezadržitelné oživení: Poptávka po peletách je silnější než, kdykoliv dříve.
INFO
Fotos: Holz Pfeifer
N
ové nejsou – avšak jsou
tím oblíbenější. Znovu oblíbené. Současný peletový
boom, probíhající již několik
let, není první. „Pelety se vyráběly ve
velkém již po naftové krizi v roce 1973.
Tehdy se přirozeně mnozí snažili najít alternativu k drahé ropě - spalování
dřevěných pelet byla velmi dobrá alternativa“, vysvětluje Johann Schipflinger,
vedoucí prodeje biopaliv. Ceny ropy
však opět klesly – tím zmizela nutnost
vhodnějších alternativ a poptávka po
peletách se snížila. Již několik let však
lze pozorovat změnu trendu. Také nyní
je to podmíněno cenou – ale nejen jí.
Na rozdíl od 70. let minulého století
nemá současná motivace čistě materiální povahu, ale zakládá se na rostoucím ekologickém uvědomění. Hesla
jako změna klimatu, nedostatek zdrojů
a globální oteplení získávají viditelně na
významu – a tím také stoupá poptáv2009/10 | 15
VÝROBA PELET
ka po peletách. Mimoto technologický
vývoj v oblasti kamen na pelety výrazně
pokročil, pokud se týká pohodlí uživatele
nelze dnešní kamna vůbec srovnávat s
tehdejšími. Ostatně není to jen vytápění
olejem, které v rostoucí míře přechází
na dřevěné výrobky: „Stále více se ukazuje jasný trend: Zatímco doposud k
přechodu na pelety docházelo převážně
u vytápění olejem, zaznamenáváme od
začátku roku zvýšený zájem o přechod
u vytápění plynem. Rozhodujícím proto byly jistě vývoje na trhu s plynem“,
vysvětluje Schipflinger. Pelety se zase
jednou osvědčily jako správná alternativa.
Stabilní malý.
Při plném provozu vyrábíme na čtyřech
pracovištích Holz Pfeifer, které mají celkem 20 lisů, ročně mezi 350 000 a 400
000 tun pelet – trend roste. Hlavní odbytové trhy jsou Německo, Itálie a Rak-
Neupravená surovina, která se
skládá z čistých pilin a hoblin z
měkkého dřeva bez podílu kůry, se
pod velkým tlakem stlačí a peletuje, tedy lisuje do malých válečků.
Svou pevnost získávají pelety díky
procesu lisování – tedy bez přidání
chemických, syntetických pojiv.
Průběžná kontrola kvality zaručuje
čisté palivo s malou zbytkovou
vlhkostí a vysokou výhřevností.
ousko. A trhy zůstávají stabilní – protože
na rozdíl od
jiných výrobků se ukázalo, že pelety
jsou proti krizi odolné. „Odvětví energie
a biopaliv roste i dobách jako je tato a
je tak důležitou, stabilní podnikatelskou
činností pro naši společnost“, potvrzuje
manažer Michal Pfeifer. Právě v zimě se
očekává, že cena zůstane stabilní.
■
HOLZ PFEIFER NA
CESTÁCH
> Návštěvy veletrhů. Společnost Holz Pfeifer je zastoupena na všech významných
veletrzích. Procházka mezinárodním světem veletrhů zabývajících se dřevem.
S
vým rozměrem výstavní plochy,
přes půl milionů čtverečních
metrů, je s odstupem největší a
asi také jeden z nejpůsobivějších veletrhů
všeobecně – bauma, mezinárodní odborný veletrh stavebních strojů, strojů
na stavební materiál, báňských strojů,
vozidel pro stavebnictví a stavebních
zařízení. Na tomto veletrhu jsou zastoupeni všichni vedoucí trhu a klíčoví
hráči - také společnost Holz Pfeifer bude
na bauma 2010 představovat od 19. do
25. dubna 2010 paletu svých výrobků. V
roce 2007 bylo zastoupeno přes 3 000
vystavovatelů ze 49 zemí. Pro rok 2010
panuje – navzdory krizi – optimizmus.
Mezinárodní přítomnost:
Skupina Pfeifer byla v
roce 2009 mimo jiné na
WOOD SHOW v Dubai a
na „Legno edilizia“, mezinárodní odborné výstavě
o použití dřeva ve stavebnictví ve Veroně. V roce
2010 bude zastoupena na
bauma.
Veletrhy jsou ideálním místem a nabízí
výbornou atmosféru pro seznámení se
a informování zájemců a potenciálních
zákazníků Společnost Holz Pfeifer se
v mezinárodním měřítku prezentuje na
mnoha veletrzích – také v krizovém roce
2009 byla na veletrzích „Saie“ v Bologni,
„Batimat“ v Paříži, „Branchentag Holz“ v
Kolíně, „Legno edilizia“ ve Veroně nebo
„BIG 5“ v Dubai.
K samozřejmé image skupiny Pfeifer
patří ukázat a také prožívat přítomnost
a blízkost zákazníků jako společnost.
„Účastníme se mnoha veletrhů také
mimo Evropu, jednak kvůli péči o
stávající zákazníky, jednak pro zís-
kání nových partnerů“, tolik manažer
společnosti Holz Pfeifer. Přitom je
pro společnost podstatně a zásadně
důležité, vstoupit do kontaktu se zákazníkem připravený, protože ten,
kdo se pohybuje na mezinárodním
parketu, tomu musí být jasné, že mravy a zvyky jsou pro zemi specifické:
Právě globalizovaný svět si žádá uctivý
společenský styk mezi rozdílnými kulturami – požadavek, který si společnost
Holz Pfeifer bere za svůj a samozřejmě
jej vždy dále naplňuje. Jen díky optimálním a individuálním službám se
zákazníci cítí nejlépe opatrováni – a to
je konečná záruka úspěchu.
■
Na jaře roku 2010 bude společnost zastoupena na následujících veletrzích:
• MADE expo – Mezinárodní odborný veletrh pro výstavbu a architekturu:
Milán, 3. až 6. února
• progetto fuoco – Mezinárodní odborný veletrh zařízení
a spotřebičů na výrobu tepla a energie spalováním dřeva:
Verona, 24. až 28. února
• bauma – Mezinárodní odborný veletrh stavebních strojů, strojů na stavební materiál, báňských strojů, vozidel pro stavebnictví a stavebních
zařízení: Mnichov, 19. až 25. dubna (hala A2, stánek 414)
16 | 2009/10
Fotos: Holz Pfeifer (3)
Termíny veletrhů 2010
VELETRHY & INTERNÍ STRUKTURA
NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
> Nové uspořádání. Po fázi silného expanzivního růstu bude skupina
Pfeifer nově uspořádána.
U
plynulé roky se ve skupině
Pfeifer vyznačovaly silným
růstem. Po ukončené integraci převzatých podniků chceme nyní ve
skupině synergickým efektem vybudovat dlouhodobě se rozvíjející podniky.
Z tohoto důvodu jsme vedle
společenskoprávní integrace jednotlivých podniků provedli také změnu
vnitřní struktury skupiny Pfeifer.
V popředí stojí spojení veškerých
operativních činností pod jedno silné
centrálně řízené holdingové uskupení.
Proto bude jako vedoucí společnost
ustanovena Pfeifer Holding GmbH
se sídlem v Imstu, jejíž hlavní role
spočívá ve strategickém rozhodování
budoucího uspořádání podniků.
Úkoly vedení společnosti uvnitř tohoto holdingu budou zajišťovat Michael
Pfeifer,Clemens Pfeifer a Ewald Franzoi.
Operativní
záležitosti
budou
přeneseny podle oblasti úkolů na již ve
skupine činné jednatele
Ulrich Feuersinger, marketing + prodej
Gebhard Dünser, závody + technika
Ingomar Kogler, nákup
a dále doplněny úsekem financování
a personalistiky koncernu.
Touto novou organizační strukturou
chceme dlouhodobě uspořádat naše
podnikání a rozšiřovat postupně řídící
základnu.
Vedení podniků v jednotlivých operativních subjektech je od nynějška
uspořádáno následovně.
■
Pfeifer Holding GmbH
GF MICHAEL PFEIFER • GF CLEMENS PFEIFER • GF EWALD FRANZOI
Jednatelé operativního ízení
ULRICH FEUERSINGER / MARKETING + PRODEJ
GEBHARD DÜNSER / ZÁVODY + TECHNIKA
INGOMAR KOGLER / NÁKUP
Holzindustrie Pfeifer GmbH & Co KG
GF ULRICH FEUERSINGER • GF INGOMAR KOGLER
Anton Heggenstaller GmbH
GF ULRICH FEUERSINGER • GF GEBHARD DÜNSER
Heggenstaller Lauterbach GmbH
GF GEBHARD DÜNSER • GF INGOMAR KOGLER
Holzindustrie Schlitz GmbH & Co. KG
GF ULRICH FEUERSINGER • GF INGOMAR KOGLER
Konstrukto GmbH & Co. KG
GF ULRICH FEUERSINGER • GF INGOMAR KOGLER
Holzindustrie Trhanov s.r.o.
GF MILAN VASICEK • GF GEORG WALCHER
Anton Heggenstaller Vertriebs-GmbH
GF ULRICH FEUERSINGER • GF LEONHARD SCHERER
Euroblock Verpackungsholz GmbH
GF ULRICH FEUERSINGER
2009/10 | 17
NOVÍ OBCHODNÍ
ZÁSTUPCI, NOVÍ
PARTNEŘI
OSOBNÍ SNAHA
NOSNÉ
PRVKY
> Společnost Holz Pfeifer v USA. Noví partneři, nové
trhy: Vedle Austrálie, Indie a Rhodu našla společnost
Holz Pfeifer nové partnery také v USA.
Noví obchodní zástupci ...
... a jeden nový partner
ZA STARÝCH
ČASŮ
Přeprava dřeva dříve: Společnost
Holz Pfeifer, založená roku 1948, má
samozřejmě dobré možnosti srovnávat
mezi současností a minulostí: Malý
pohled do firemního fotoarchivu.
Dřevěné nosníky bednění S 20 od firmy Pfeifer při použití v USA – noví partneři
byli zaškoleni spolupracovníky společnosti Holz Pfeifer.
S
polečnost Holz Pfeifer si již vybudovala úspěšné partnerství ve
více než 60 zemích. Nyní se to
podařilo také ve Spojených státech amerických: „Do USA dodáváme naše výrobky již mnoho let, ovšem to byly jen jednotlivé zakázky. Vzhledem k velikosti USA
nám bylo jasné, že potřebujeme partnera, který by naše výrobky uvedl na trh v
celých USA“, vysvětluje vedoucí prodeje
Ingo Meitinger. Zvláště proto cestovali
spolupracovníci společnosti Holz Pfeifer
do USA, aby vyškolili nového partnera.
Ten je ve všech částech USA zastoupen
prodejními pobočkami, což byla jasná
přednost. „Naší strategií je, mít v jednotlivých skladech ve všech spolkových
státech v zásobě naše výrobky, aby se
tyto výrobky mohly dodávat na staveniště
v USA just in time. Tím zkrátíme dodací
lhůty a snížíme výdaje na logistiku“, tolik
Meitinger. Tím je zaručena nejvyšší spokojenost zákazníka – a to je vyhlášený cíl
dřevozpracujícího průmyslu Pfeifer. ■
OSLAVOVANÝ & POCTĚNÝ
> Pocta spolupracovníkům Holz Pfeifer.
Č
tvrt století trvající
věrnost
– dostatečný důvod
pro společnost Holz
Pfeifer uctít své věrné
spolupracovníky. V
rámci vánočních oslav roku 2009 budou
uctěni spolupracovníci, kteří oslavují 25 let pracovního poměru:
Z Imstu jsou to Peter Rittmeier a Andreas
Witting, jakož i Ing.
Franz Held, který v
roce 2009 odešel do
důchodu. Z Kundlu budou oslaveni
Gerhard Auer a Gregor Berger. „Za náš
úspěch děkujeme v
první řadě nasazení
našich spolupracovníků“, jsou si vědomi
manažeři společnosti Holz Pfeife.
■
18 | 2009/10
Fotos: Holz Pfeifer, Firedle
Společnost Holz Pfeifer se intenzivně
a individuálně stará o své partnery a
obchodní zástupce – manažer Michael Pfeifer je také osobně na místě, aby
přivítal nové členy rodiny Pfeifer.
KRÁTKÉ ZPRÁVY
HOSTEM U
HOLZ PFEIFER
> Hosté & prohlídky. Návštěvníkům jsou brány pracovišť
společnosti Holz Pfeifer otevřeny. Speciální návštěvy firem
jsou na denním pořádku.
Návštěva firmy Stark ...
N
Jako host. Firma pmg z Koreje
áleží k stálému programu dřevozpracujícího
průmyslu Pfeifer: Prohlídky závodů poskytují zájemcům
pohled do zákulisí společnosti.
Mají za cíl ukázat otevřeně a jasně,
kdo jsme a co nabízíme. Ať již
společnost navštíví a prohlíží vysoce postavené osobnosti, firmy,
školy nebo zástupci partnerských
firem – společnost Holz Pfeifer je
ve všech oblastech transparentní.
Právě tím můžeme zase objevit
synergie, a především mohou být
využity, a vytváří se dobrá a dlouholetá partnerství.
■
... a firmy Holzbau Austria
... jakož i týmu Hünnebeck Östereich
BELLA ITALIA
> Zprávy z jihu Evropy.
Setkání obchodních
zástupců ve Veroně Nový prodejní tým, veletrh v Římě
J
iž v polovině 50. let 20. století začala
firma Pfeifer úspěšně uplatňovat
řezivo na trzích v Itálii, Švýcarsku
a Německu, přitom průběžně stoupala
kapacita řezání.
Dnes zásobuje přes 60 zemí na celém
světě, ale právě krize něco zviditelnila:
„Trhy, které přes noc vzniknou, se také
2009/10 | 19
Italské setkání obchodníků v Imst
často přes noc hroutí. Kontinuální trhy
jsou po desetiletí ty, které jsou před našim
prahem, jmenovitě Německo, Itálie, Rakousko a Švýcarsko“, potvrzuje manažer
Michael Pfeifer. Speciálně na těchto
trzích proto existují také již po mnoho let
rozvinutá a intenzivní partnerství. Mimoto
disponuje společnost Holz Pfeifer velkou
Cesta na Sardinii
sítí obchodníků a obchodních zástupců,
kteří jsou přirozeně často hosty v sídle
společnosti v Tyrolsku – na výměnu, kvůli
školení, ale také na společenských zábavách.
A opačně ze společnosti Holz Pfeifer
také rádi jezdíme do Itálie – rozumí se,
že pracovat.
■
Pole adresy
Bar freigemacht/Postage paid
6460 Imst
Österreich/Austria
NAŠE PRACOVIŠTĚ
ÚSTŘEDÍ
Holzindustrie Pfeifer GmbH & Co KG
Holzindustrie Pfeifer GmbH & Co KG
Holzindustrie Schlitz GmbH & Co. KG
Brennbichl 103
A-6460 Imst
Telefon:
+43-5412-6960-0
Fax:
+43-5412-6960-200
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.holz-pfeifer.com
Luna 88
A-6250 Kundl
Telefon:
+43-5338-7337
Fax:
+43-5338-7337-77
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.holz-pfeifer.com
Bahnhofstraße 63
D-36110 Schlitz
Telefon:
+49-6641-911-84-0
Fax:
+49-6641-911-84-309
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.holzindustrie-schlitz.de
Anton Heggenstaller GmbH
Konstrukto GmbH & Co. KG
Holzindustrie Donau s.r.o.
Bremer Straße 5
D-29525 Uelzen
Telefon:
+49-581-8071-0
Fax:
+49-581-8071-170
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.heggenstaller.de
An der Kohlplatte 9
D-89420 Höchstädt
Telefon:
+49-9074-430
Fax:
+49-9074-4339
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.konstrukto.com
Trhanov 72
CZ-34533 Trhanov
Telefon:
+420-379-4140-00
Fax:
+420-379-4140-001
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.donau-vertrieb.de
Anton Heggenstaller GmbH
Heggenstaller Lauterbach GmbH
Holzindustrie Donau s.r.o.
Mühlenstraße 7
D-86556 Unterbernbach/Bayern
Telefon:
+49-8257-81-0
Fax:
+49-8257-81-170
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.heggenstaller.de
Am Hällstein 1
D-36341 Lauterbach
Telefon:
+49-6641-911 84-0
Fax:
+49-6641-911-84-309
Email:
[email protected]
Internet:
www.heggenstaller.de
Provoz: Grešlové Mýto
CZ-67156 Grešlové Mýto
Telefon:
+420-379-4140-00
Fax:
+420-379-4140-001
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.donau-vertrieb.de

Podobné dokumenty