Výrobní program Ceník 2013

Komentáře

Transkript

Výrobní program Ceník 2013
Výrobní program
Ceník 2013
Beton – sanace, zesilování
a ochrana betonových konstrukcí
Izolace a ochrana stavebních konstrukcí proti vodě
Nádrže na pitnou vodu, kanalizace a ČOV
Trvale pružné těsnicí tmely
Antikorozní nátěry
Průmyslové podlahy, potěry, samonivelační hmoty
Vnitřní a vnější sportovní povrchy
Střechy – izolace, sanace,
novostavby
Platnost od 1. 1. 2013
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
– Váš důvěryhodný a spolehlivý partner
Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je
stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,
sídlící v německém Ludwigshafenu.
Historické kořeny společnosti BASF Stavební hmoty Česká
republika s.r.o. na trhu stavební chemie a speciálních stavebních
technologií spadají do počátku devadesátých let 20. století, kdy
na českém trhu začala působit firma PCI.
V roce 1994 byla založena firma Prince Color.
V roce 1996 vznikla firma PCI Stavební hmoty, Moderní stavební technologie, která se v roce 1998 sloučila s firmou Rajasil
a došlo ke vzniku společnosti SKW-MBT Stavební hmoty.
Administrativní budova
Od 1. 6. 1999 se členem této společnosti stala východočeská
společnost Prince Color, která v České republice převzala aktivity
společnosti Relius Coatings.
V roce 2001 došlo k fúzi firem SKW-MBT Stavební hmoty
a Prince Color. Nově vzniklá firma začala působit na trhu pod
názvem MBT Stavební hmoty s.r.o. a stala se členem mezinárodního koncernu Degussa Construction Chemicals.
V polovině listopadu 2003 došlo k přejmenování firmy na Degussa Stavební hmoty, s.r.o.
K 1. 7. 2006 byla uzavřena akvizice společnosti Degussa
Construction Chemicals koncernem BASF. Tato společnost se tak
stala oficiálním členem skupiny BASF Group.
Pohled na nakládací rampy skladu a logistiky, zákaznický servis
V září 2006 došlo k přejmenování firmy na BASF Stavební
hmoty Česká republika s.r.o.
V současné době nabízí společnost BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o. svým klientům z celé ČR přes 600 produktů, což ji řadí k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům
stavebních hmot a speciálních systémů pro stavební praxi.
Získáním certifikátů ISO 9001 a 14001 společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. opětovně potvrdila, že nabízí
materiály nejvyšší kvality a dodržování nejpřísnějších standardů
ochrany životního prostředí je pro ni samozřejmostí.
Školicí středisko
Výrobky, systémy a technická řešení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., jsou denně konfrontovány
s požadavky a přáním nejrůznějších uživatelů, v nejrůznějších
provozních a klimatických podmínkách. V budovách různých typů
a stavebních konstrukcí, podzemních nebo nadzemních, najdete
speciální produkty naší společnosti, které zlepšují, chrání nebo
udržují Váš svět, Vaše investice, Váš majetek. BASF Stavební
hmoty Česká republika s.r.o. se řídí heslem: „Výrobky BASF přinášejí prospěch každému – každý den a kdekoli“. BASF Stavební
hmoty Česká republika s.r.o. soustavně vkládá velké investice do
výzkumu nových a do dalšího vývoje stávajících systémů. Náš
přístup k Vám je založen na partnerství, kde Vaše potřeby a požadavky jsou pro nás na prvním místě.
Sklad a expedice
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách
www.basf-sh.cz a www.basf.com.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
OBSAH
1. BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ............................................... 3
1.1.Sanace – dynamicky namáhané konstrukce – mosty,
dopravní objekty, inženýrské stavby ......................................... 3
1.2.Sanace – jemnozrnné stěrky, kosmetika betonu ...................... 3
1.3.Sanace – betonové komunikace, osazování vpustí, odvodňovačů
a kanalizačních poklopů v komunikacích ................................ 4
1.4.Ochranné protiimisní nátěry .................................................... 4
1.5.Hydrofobizační nátěry ............................................................. 5
1.6.Antikarbonatační nátěr ............................................................ 5
1.7.Inhibitory koroze ...................................................................... 5
1.8.Zálivkové hmoty, montážní a fixační malty .............................. 5
1.9.Chemické kotvy ....................................................................... 6
1.10.Kontaktní a spojovací můstky – cementové ............................ 6
1.11.Kontaktní a spojovací můstky – epoxidové ............................. 6
1.12.Zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a tkaninami –
systém MBrace ....................................................................... 6
1.13.Injektážní hmoty ...................................................................... 7
2. IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ .................................................. 8
2.1.Izolace stěrkové – cementové ................................................. 8
2.2.Izolace stěrkové – bitumenové ................................................ 8
2.3.Izolace spodní stavby – pracovní spáry – bobtnavé pásky ..... 8
2.4.Izolace – mostovky ................................................................. 9
2.5.Izolace – nádrže, jímky ........................................................... 10
2.6.Izolace – spáry ........................................................................10
2.7.Doplňkové produkty (těsnicí a izolační pásky, síťoviny) .......... 10
3. NÁDRŽE NA PITNOU VODU, KANALIZACE A ČOV ............11
3.1.Nádrže na pitnou vodu – izolace ............................................ 11
3.2.Kanalizace – sanace a ČOV ................................................... 11
4. TRVALE PRUŽNÉ TĚSNICÍ TMELY ........................................12
5. ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY ........................................................13
Protikorozní ochrana – systémy – nátěry na ocel,
kovy a nekovy (beton) .............................................................13
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ
HMOTY ...................................................................................14
6.1.Spojovací můstky ....................................................................14
6.2.Penetrační nátěry – disperzní .................................................14
6.3.Penetrační nátěry – epoxidové ................................................14
6.4.Penetrační nátěry – polyuretanové ......................................... 15
6.5.Penetrační nátěry – speciální ................................................. 15
6.6.Opravy betonových podlah – potěry – rychlovazné ................15
6.7.Vyrovnání nerovných podlah – samonivelační hmoty –
cementové ...............................................................................15
6.8.Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy –
minerální plnivo ..................................................................... 16
6.9.Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy –
syntetické plnivo ..................................................................... 16
6.10.Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy –
metalické plnivo ...................................................................... 16
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
6.11.Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy –
ochranné nástřiky ................................................................... 16
6.12.Povrchové úpravy betonových podlah – nátěry –
epoxidové ............................................................................... 16
6.13.Povrchové úpravy betonových podlah – nátěry –
polyuretanové ......................................................................... 17
6.14.Povrchové úpravy betonových podlah – stěrky –
epoxidové ................................................................................18
6.15.Povrchové úpravy betonových podlah – stěrky –
polyuretanové ..........................................................................18
6.16.Povrchové úpravy betonových podlah – stěrky –
chemicky odolné ..................................................................... 18
6.17.Dekorativní podlahy – obchodní domy, školy, nemocnice .......19
6.18.Dekorativní podlahy a stěny – obchodní domy, školy,
nemocnice – NOVÝ SYSTÉM MASTERTOP® 1327 ...............19
6.19.Antistatické a elektrostaticky vodivé podlahy – standardní ..... 20
6.20.Podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl –
UCRETE® ................................................................................21
6.21.Podlahy do garáží, parkovací domy, pojížděné střechy .......... 22
7. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY ........................26
7.1.Sportovní povrchy ...................................................................26
8. STŘECHY – IZOLACE, SANACE, NOVOSTAVBY ................ 29
8.1.Systémy Coniroof 2103 schválený dle EOTA/ETA 04/0035 .... 29
8.2.Systémy Coniroof 2110 schválený dle BBA/No. 99/3660 ....... 29
8.3.Systémy Coniroof 2150 schválený dle EOTA/ETA 04/0036 .... 29
8.4Systém MASTERSEAL® 640 Membrane schválený
dle EOTA/ETA 09/0396 ........................................................... 30
DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ,
SKLADOVATELNOST ............................................................32
OBCHODNÍ PODMÍNKY ........................................................34
ABECEDNÍ SEZNAM
Produkt
Strana
ABECEDNÍ SEZNAM
C
Strana
E
Concresive 1002
Produkt
Strana
MASTERSEAL® 640 Membrane
30
3, 6
EMACO® Fast Fibre
4
MASTERSEAL® 640 Primer
30
Concresive 1336 (1K pumpa)
7
EMACO Fast Fluid
4
MASTERSEAL 640 tkanina
30
Concresive 1366 (1K pumpa)
7
EMACO Fast Tixo
4
MASTERSEAL 640 Topcoat
30
Concresive 1380 (2K pumpa)
7
EMACO® Nanocrete AP
3
MASTERSEAL® 990
Concresive 1775 Cleaner
7
EMACO® Nanocrete FC
3
MASTERSEAL®1026
Concresive 1776 (2K pumpa)
7
EMACO® Nanocrete R2
3
(dříve Thorotect CR)
Concresive 1777 (2K pumpa)
7
EMACO Nanocrete R3
3
MASTERSEAL 1901
13
Concresive 1778 (2K pumpa)
7
EMACO® Nanocrete R4
3
MASTERSEAL® 1902
13
Concresive 1779 (2K pumpa)
7
EMACO® Nanocrete R4 Fluid
3
MASTERSEAL® 6100 FX
8, 10
®
®
®
®
®
®
®
5, 13
4
Conipur 2S
27
EMACO R 305
3
MASTERSEAL BC 1920
13
Conipur 55
17
®
EMACO S 20 B
3
MASTERSEAL BC 1921
13
Conipur BC 352
17
EMACO® S 88 C
3
MASTERSEAL® FX-Mesh
10
Conipur EPDM
27
EMACO® T 350 SL
4
MASTERSEAL® TC 1930
13
Conipur ET
27
EMACO T 450
4
MASTERSEAL TC 1940
13
Conipur HG
26
MASTERSEAL P 1910
13
Conipur KF
26
MASTERSEAL® P 1911
13
MASTERSEAL® P 1912
13
Conipur M 800
1
Produkt
9, 10, 22, 29
®
®
®
®
®
M
Conipur M 803 FL
29
MASTERFLEX 474
12
MASTERTOP 100
16
Conipur M 860
29
MASTERFLEX 610
8
MASTERTOP 200
16
Conipur M 860 thix
29
MASTERFLEX® 610 lepidlo
8
MASTERTOP® 210
16
Conipur M 869 F
23
MASTERFLEX® 612
8
MASTERTOP® 500
6, 14
Conipur PG
27
MASTERFLEX 3000
10
MASTERTOP 510
15
Conipur PRO CLAY
27
MASTERFLOW 648 CP plus
6
MASTERTOP 515
15
Conipur retopping
26
MASTERFLOW® 920 SF
6
MASTERTOP® 544
15
Conipur SP
26
MASTERFLOW® 940
5
MASTERTOP® 560 Rapid
15
Conipur SW
26
MASTERFLOW příslušenství
6
MASTERTOP 800
16
Conipur TC 400
17
MASTERSEAL 136
4, 11
MASTERTOP AD 170
19
Conipur TC 458
4, 9, 10, 17, 23, 29
MASTERSEAL® 138
5
MASTERTOP® BC 308
18
Conipur TC 459
4, 17, 29
MASTERSEAL® 185
5
MASTERTOP® BC 325 N
Conipur TC 481
22
MASTERSEAL 303
5
MASTERTOP BC 325 N FL
19
Conipur TC 482
17
MASTERSEAL 309
14
MASTERTOP BC 327 FL
19
Conipur WC 880
22
MASTERSEAL® 321 B
5
MASTERTOP® BC 361 N
Conipur WC 881
22, 23
MASTERSEAL® 367 Elastic
4
MASTERTOP® BC 370 AS
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
18, 19
18, 19
20
Coroflake 24
19
MASTERSEAL 368
4
MASTERTOP BC 372
Coroflake 48
18
MASTERSEAL 480
8
MASTERTOP BC 375 N
18
Coroflake 60
18
MASTERSEAL® 501
8, 11
MASTERTOP® BC 375 N AS
20
Coroflake 68
14
MASTERSEAL® 537
8, 11
MASTERTOP® BC 376
24
Coroflake 200
18
MASTERSEAL 550
5, 8, 10, 11
MASTERTOP BC 378
18
Coroflake C
19
MASTERSEAL 588
8, 10, 11
Coroflake N
14
MASTERSEAL® 600 (dříve Acryl 60) 4
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
®
®
®
®
®
®
®
MASTERTOP BC 378 AS
®
MASTERTOP® C 713
16, 18, 24
18, 20
16
ABECEDNÍ SEZNAM
Produkt
Strana
Produkt
Strana
20
PCI Polyfix® 30 sek.
5
MASTERTOP® MAT 4 / MAT 6
19
PCI Polyfix® Plus
5
4
MASTERTOP P 604
14, 24
PCI Repafix MASTERTOP P 605
9
PCI Repaflow
MASTERTOP® P 615
14
®
®
®
(dříve PCI Vergussmörtel)
6
MASTERTOP® P 617 14, 19, 22, 23, 24
PCI Stellmittel
10
MASTERTOP P 617 FAST
14
Protectosil CIT
5
MASTERTOP P 621
14
MASTERTOP® P 660
22
MASTERTOP® P 681
9, 15
MASTERTOP P 682
15
UCRETE® DP10, 20, 30
21
MASTERTOP P 683
15
UCRETE DP20 AS
21
MASTERTOP® P 684
10, 15
UCRETE® IF
21
MASTERTOP® P 686 W
14, 24
UCRETE® MASTERFLEX® 460
21
®
®
®
®
U
®
MASTERTOP P 690
9, 10, 15
UCRETE MF
21
MASTERTOP P 691
9, 15, 22
UCRETE MF AS
21
MASTERTOP® P 698
15
UCRETE® Primer LC
21
MASTERTOP® PS 231 FL
19
UCRETE® Primer RG
21
UCRETE RG
21
UCRETE UD200
21
®
®
MASTERTOP TC 407 W
17, 20
MASTERTOP TC 408 W
17
MASTERTOP® TC 409 W-ESD N
20
MASTERTOP® TC 442 W
17
®
®
MASTERTOP TC 465
®
®
®
17, 20
®
®
MASTERTOP TC 465 AB
17
MASTERTOP® TC 467 C-N
17
MASTERTOP® TC 473
®
ABECEDNÍ SEZNAM
MASTERTOP® CP 687 W AS N
16, 23, 24
MASTERTOP TC 485 W
16, 24
®
MBrace – lamely
6
MBrace – tkaniny
7
MBrace Laminate Adhesive HT
7
P
PCI Barrafix® EP
10
PCI Barraseal Extra
(dříve PCI Kanadicht)
PCI Bitupox SL
8, 10, 11
8
PCI Elastoprimer 110
12
PCI Elastoprimer 145
12
PCI Elastoprimer 220
12
PCI Pecimor® F
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
8
Poznámka: Produkty značky PCI jsou uvedeny pod písmenem „P“.
2
1.BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
1. BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
1.1. Sanace – dynamicky namáhané konstrukce – mosty, dopravní objekty, inženýrské stavby
1.1.1. Systém EMACO® Nanocrete na bázi nanotechnologie splňující požadavky ČSN EN 1504 – část 3
Název, popis
EMACO® Nanocrete AP
Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi, víceúčelový k ochraně
betonářské oceli a jako spojovací můstek. Dvojnásobný nátěr/nástřik.
Ochrana výztuže podle EN 1504-7.
EMACO® Nanocrete R2
Univerzální, rychletuhnoucí, opravná a reprofilační malta třídy R2 pro ruční
aplikaci, na bází nanotechnologie pro svislé konstrukce a podhledy. Pevnost
v tlaku cca 30 N/mm2.
EMACO® Nanocrete R3
Speciální thixotropní, vylehčená reprofilační malta třídy R3 pro větší
tloušťky vrstvy pro ruční i strojní aplikaci. Určena pro svislé konstrukce
a podhledy. Pevnost v tlaku min. 35 N/mm2.
EMACO® Nanocrete R4
Speciální sanační, thixotropní, vysokopevnostní reprofilační malta třídy R4.
Náhrada konstrukčního betonu na svislých a vodorovných konstrukcích, pro
ruční i strojní aplikaci. Pevnost v tlaku min. 50 N/mm2.
EMACO® Nanocrete R4 Fluid
Speciální sanační vysokopevnostní malta třídy R4 určená pro lití jako
náhrada konstrukčního betonu. Pevnost v tlaku min. 50 N/mm2.
EMACO® Nanocrete FC
Speciální tenkovrstvá, thixotropní, vylehčená, opravná malta třídy R2 pro
ruční i strojní aplikaci. Pevnost v tlaku cca 30 N/mm2.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Spotřeba při nátěru výztuže (2 vrstvy):
výztuž Ø 10 mm – 90 g/1 bm
výztuž Ø 20 mm – 185 g/1 bm
výztuž Ø 30 mm – 280 g/1 bm
Vhodný i na vlhký podklad.
4 kg
15 kg
plastový kbelík
C
182,00 Kč/kg
139,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 3–100 mm
(podhledy až 80 mm)
20 kg pytel
cementová šedá
C
42,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 5–75 mm
20 kg pytel
cementová šedá
C
36,00 Kč/kg
Spotřeba: 2 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 5–50 mm
(i na horizontální povrchy)
25 kg pytel
cementová šedá
C
33,00 Kč/kg
Spotřeba: 2 kg/m2/1 mm vrstvy
(tj. cca 2000 kg/m3 směsi)
Tloušťka vrstvy: 20–200 mm
25 kg pytel
cementová šedá
C
34,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 0,5–7 mm
20 kg pytel
cementová šedá
světle šedá
C
39,00 Kč/kg
1.1.2. Ostatní systémy – splňující požadavky ČSN EN 1504 – část 3
Název, popis
EMACO® S 88 C
Speciální sanační, thixotropní malta třídy R4 bez spojovacího můstku.
Náhrada konstrukčního betonu na svislých konstrukcích a podhledech.
Možnost ruční i strojní aplikace. Malta odolná CHRL.
EMACO® R 305
Speciální tenkovrstvá malta třídy R2 pro sanaci betonových povrchů, bez
spojovacího můstku. Mrazuvzdorná, odolná CHRL.
EMACO® S 20 B
Speciální stříkaný beton pro sanaci betonových a železobetonových
konstrukcí a zdiva. Suchý torkret C25/C30.
EMACO® Nanocrete AP
Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi, víceúčelový k ochraně
betonářské oceli a jako spojovací můstek. Dvojnásobný nátěr/nástřik.
Ochrana výztuže podle EN 1504-7.
Concresive 1002
Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová pryskyřice pro pasivace
výztuže v korozivním prostředí a zhotovení spojovacích můstků mezi
starým a novým betonem. Všestranné použití na běžné stavební podklady.
Lehce roztíratelná.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 1,8 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 6–40 mm
25 kg pytel
cementová šedá
C
20,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 1–5 mm
25 kg pytel
cementová šedá
C
25,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: do 80 mm
Vysoká pevnost a adheze.
30 kg pytel
betonová šedá
C
6,50 Kč/kg
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Spotřeba při nátěru výztuže (2 vrstvy):
výztuž Ø 10 mm – 90 g/1 bm
výztuž Ø 20 mm – 185 g/1 bm
výztuž Ø 30 mm – 280 g/1 bm
Vhodný i na vlhký podklad.
4 kg
15 kg
plastový kbelík
C
182,00 Kč/kg
139,00 Kč/kg
Spotřeba na spojovací můstek
a pasivaci výztuže: 1–2 kg/m2.
Dlouhá doba zpracovatelnosti.
6 kg
šedá
C
369,00 Kč/kg
1.2. Sanace – jemnozrnné stěrky – kosmetika betonu
Název, popis
EMACO® R 305
Speciální tenkovrstvá malta třídy R2 pro sanaci betonových povrchů, bez
spojovacího můstku. Mrazuvzdorná, odolná CHRL.
EMACO® Nanocrete FC
Speciální tenkovrstvá, thixotropní, vylehčená, opravná malta třídy R2 pro
ruční i strojní aplikaci. Pevnost v tlaku cca 30 N/mm2.
3
Další vlastnosti
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 1–5 mm
25 kg pytel
cementová šedá
C
25,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 0,5–7 mm
20 kg pytel
cementová šedá
C
39,00 Kč/kg
1.BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Název, popis
PCI Repafix®
Spotřeba: 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 2–50 mm
Vysoká pevnost, rychle vytvrzující.
Balení vč. barev a cenové třídy
25 kg pytel
šedá
Kč bez DPH
B
57,00 Kč/kg
1.3. Sanace – betonové komunikace, osazování vpustí, odvodňovačů a kanalizačních poklopů v komunikacích
Název, popis
EMACO® T 450
Sanační, reprofilační, strojně pokládaná tekutá malta třídy R4. Náhrada
konstrukčního betonu na mostech pro spád do 3 %, s PP vlákny včetně
integrovaného curingu, odolná CHRL.
Spojovací můstek – řídké EMACO® T 450.
EMACO® T 350 SL
Sanační tekutá malta se samonivelační schopností s kompenzací smrštění.
Spojovací můstek ze stejné hmoty.
EMACO® Fast Tixo
Rychletuhnoucí a tvrdnoucí thixotropní, vysokopevnostní, pokládková
a opravná malta v třídě R4. Určená k rychlé opravě betonových komunikací,
výtluků, pro osazování rámů kanalizačních poklopů a vpustí, opravu
obrubníků, osazení silniční dlažby. Zprovoznění komunikace již po 1,5 h
(+20 °C).
EMACO® Fast Fluid
Rychletuhnoucí a tvrdnoucí opravná malta třídy R4, tekuté konzistence. Pro
osazování velkých rámů a vpustí s použitím bednění, opravy horizontálních
ploch, zalévání spár dlažby, k fixaci uličního vybavení apod. Zprovoznění
komunikace již po 1,5 h (+20 °C).
EMACO® Fast Fibre
Rychletuhnoucí konstrukční opravná malta třídy R4 tekoucí konzistence,
s obsahem ocelového plniva. Pro osazování velkých rámů, opravy
dilatačních spojů, míst s velkým rázovým zatížením, opravy v místech
extrémního dopravního zatížení. Pevnost v ohybu ≥ 25 N/mm2.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 2 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 10–50 mm
25 kg pytel
cementová šedá
C
25,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,95 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 5–25 mm
Míchání: 25 kg složky A + 5 l složky B
25 kg pytel – složka A
20 l kanystr – složka B
C
36,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,95 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 10–150 mm
Rozsah použití: –10 °C až +30 °C
25 kg pytel
C
36,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,05 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 10–100 mm
Rozsah použití: –10 °C až +30 °C
25 kg pytel
C
36,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,05 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 10–150 mm
Rozsah použití: –10 °C až +30 °C
25 kg pytel
C
45,00 Kč/kg
1.4. Ochranné protiimisní nátěry
Název, popis
Conipur TC 458
Jednosložkový polyuretanový nátěr, UV stabilní, aplikovaný na
zpenetrované minerální podklady. Přemosťuje trhliny. Schválený jako nátěr
ze skupiny OS-E pro balkóny a chodníky mostů. Vhodný jako uzavírací
vrstva pro systémy Conideck, Coniroof a Conibridge.
Conipur TC 459
Jednosložkový polyuretanový ochranný nátěr, aplikovaný na zpenetrované
minerální podklady. Přemosťuje trhliny. Určený do prostředí s trvalým
zatížením vodním sloupcem.
MASTERSEAL® 368 (akrylátový nátěr)
Speciální imisní ochranný nátěr pro betonové konstrukce, mosty, vysílače,
komíny, omítky, apod. Systém OS-B, OS-C.
MASTERSEAL® 367 Elastic (akrylátový nátěr)
Trvale pružný imisní a ochranný nátěr pro betonové konstrukce, mosty,
vysílače, komíny, omítky, apod. Systém OS-C, OS-D1.
MASTERSEAL® 1026 (dříve Thorotect CR)
Dvousložková cem. akrylátová směs pro ochranu povrchu betonových
konstrukcí. Vynikající fyz-mech. a chemická odolnost. Míchání 5:1
s MASTERSEAL® 600 (dříve Aryl 60).
MASTERSEAL® 600 (dříve Acryl 60)
Kapalné zušlechťující pojivo pro cementové směsi, kontaktní můstky,
vysprávkové hmoty. Lze míchat s vodou.
MASTERSEAL® 136
2K EP/PU nátěr, pružný, překlenuje trhlinky, speciálně pro oblast tanků,
nádrží, ČOV.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Spotřeba: 0,3–0,8 kg/m2 (dle účelu
použití a požadované struktury)
Balení vč. barev a cenové třídy
24 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
G
398,00 Kč/kg
G
419,00 Kč/kg
C
208,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,25–0,5 kg/m2 (dle použití
a struktury podkladu)
12,5 kg balení
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: cca 0,48 kg/m2/při
2 nátěrech
Bez rozpouštědel, vodoodpudivý,
odolný vůči rozmrazovacím solím
a CO2, barevný.
15 kg plastová nádoba
– Skupina 1: RAL 7023, 7035,
7038, 9010
– Skupina 2
– Skupina 3
Spotřeba: cca 0,62 kg/m2/při
2 nátěrech
Bez rozpouštědel, vodoodpudivý,
odolný vůči rozmrazovacím solím
a CO2, překlenuje trhliny, barevný.
15 kg plastová nádoba
– Skupina 1: RAL 7023, 7035,
7038, 9010
– Skupina 2
– Skupina 3
Spotřeba: 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy
Zatvrdlá stěrka má vynikající
odolnosti vůči CHRL.
Složka A – 25 kg pytel
Složka B – 20 kg kanystr
(MASTERSEAL® 600)
C
78,00 Kč/kg
Pro zušlechtění cementových směsí,
potěrů, omítek apod.
20 l kanystr
mléčně bílá
C
164,00 Kč/l
Spotřeba: cca 250 g/m2 – na 1 nátěr
Celkem 2–3 nátěry dle podkladu.
25 kg
šedá
C
398,00 Kč/kg
258,00 Kč/kg
298,00 Kč/kg
C
245,00 Kč/kg
295,00 Kč/kg
329,00 Kč/kg
1. BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Speciální opravná a modelovací malta na cementové bázi pro lokální
opravy poškozených ploch, hran a rohů v betonu.
Další vlastnosti
4
1.BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Název, popis
1. BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
MASTERSEAL® 138
2K EP nátěr snášenlivý s vodou, Pro nátěry betonu, svislé i vodorovné
plochy, exteriér, interiér, nádrže, kanály – ponořené části.
MASTERSEAL® 185
Epoxy-cementový primer a vyrovnávací vrstva na vlhké podklady.
MASTERSEAL® 990
2K speciální PUR nátěr/stěrka pro bioplynové stanice. Testovaný
na zatížení. Bioplyn-mezofilní technologie – teplota cca +40 °C.
Odolný biogenní kyselině sírové, překlenuje trhliny. Pro ocel
i beton.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 200 g/m2 – na 1 nátěr
Celkem 2–3 nátěry dle podkladu.
Na vlhký podklad.
25 kg
šedá
C
297,00 Kč/kg
Spotřeba: 1–2 kg/m2
Jako základní nátěr.
25 kg kombi balení
C
198,00 Kč/kg
Pololesklý.
Spotřeba pro 600 µ suchou vrstvu:
cca 0,9 kg/m2 plochy
20 kg
(16 kg + 4 kg)
černý
C
339,00 Kč/kg
1.5. Hydrofobizační nátěry
Název, popis
MASTERSEAL® 321 B
Speciální ochranná impregnace a hydrofobizace betonů, fasád a povrchů
z přírodních kamenů (pískovec) proti povětrnostním vlivům. Systém OS-A.
MASTERSEAL® 303
Transparentní hydrofobní přípravek pro impregnaci a ochranu betonových
povrchů pro mosty, věže, stadióny, budovy, zdi apod.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,2–0,5 l/m2 dle savosti
podkladu
Odvádí vodu a škodlivé látky, ihned
zpracovatelná, transparentní.
20 l kanystr
C
205,00 Kč/l
Spotřeba: 0,1–0,3 l/m2 dle savosti
Reaguje chemicky v pórech
cementových podkladů, odolný vůči
rozmrazovacím solím, vodoodpudivý.
20 l kanystr
C
249,00 Kč/l
1.6. Antikarbonatační nátěr
Název, popis
MASTERSEAL® 550
Vodotěsný pružný nátěr / stěrka na bázi cementoakrylátové, odolná tlak.
vodě (pozitivní /negativní) tlak, aplikace štětkou, lžící, strojně stříkáním.
S atestem na pitnou vodu.
Další vlastnosti
Spotřeba: cca 2–2,5 kg ve 2 vrstvách
Odolává UV záření.
Bílá barva, protikarbonatační
membrána.
Balení vč. barev a cenové třídy
Složka A – 10 kg kanystr
Složka B – 26 kg pytel
bílá
Kč bez DPH
C
140,00 Kč/kg
1.7. Inhibitory koroze
Název, popis
Protectosil CIT
Jednosložkový nízkoviskózní inhibitor koroze na bázi silanů, pro zastavení
či zpomalení koroze výztužných prvků, nových i zkorodovaných. Není nutné
ho odstraňovat z povrchu před aplikací následných vrstev. (Účinnost přes
90 %.)
Další vlastnosti
Spotřeba: cca 600 ml/m2
Dvouvrstvý nebo třívrstvý nátěr.
Balení vč. barev a cenové třídy
205 l sud
20 l vědro
Kč bez DPH
C
850,00 Kč/l
1.8. Zálivkové hmoty, montážní a fixační malty
Název, popis
MASTERFLOW® 940
Speciální cementová zálivková malta k plošnému podlévání základů strojů,
kolejí a podpěr. (Míchání s křemičitým plnivem Dmax8 pro tloušťky vrstvy
nad 80 mm, doporučená dávka max. 30 % spotřeby zálivky). Splňuje
EN 1504-6 pro kotvení výztuže. Splňuje EN 1504-3 v třídě R4.
PCI Polyfix® Plus
Blesková cementová malta k opravě, upevnění, montáži.
PCI Polyfix® 30 sek.
Blesková cementová malta pro rychlé montáže a utěsnění výronů vody.
5
Další vlastnosti
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 2,0 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 25–80 mm
≥ 80 mm s plnivem Dmax8
25 kg pytel
šedá
C
25,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,75 kg/m2/1 mm vrstvy
Vytvrzuje po cca 5–10 min.
25 kg pytel
B
31,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Vytvrzuje po cca 30 sek. bez tvorby
trhlin.
1 kg nádoba
šedá
B
115,00 Kč/kg
1.BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Název, popis
PCI Repaflow (dříve PCI Vergussmörtel)
MASTERFLOW® 648 CP plus
Speciální 3K nesmrštivá zálivková hmota na epoxidové bázi. Kvalitní
a dlouhodobé spojení podkladu a základu strojů.
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: 2,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Tloušťka vrstvy: 5–100 mm
25 kg pytel
Spotřeba: 2,3 kg/m2/1 mm podlévané
tloušťky vrstvy
Do 150 mm tloušťky vrstvy.
Chemicky odolná.
Kombi balení
114,81 kg
(10,7 + 4,06 + 4× 25 kg)
28,7 kg (2,7 + 1 + 25 kg)
Kč bez DPH
C
C
26,00 Kč/kg
99,00 Kč/kg
119,00 Kč/kg
1.9. Chemické kotvy
Název, popis
MASTERFLOW® 920 SF
Chemická kotva na bázi PMMA, bez styrenu. Splňuje ETA pro kotvení
výztuže a šroubů. Zkouška vytržení dle ČSN EN 1504-6.
MASTERFLOW® příslušenství
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
2K, pro střední zatížení, do vlhkého
prostředí.
Rozsah použití: –5 °C až +35 °C
380 ml kartuše
C
410,00 Kč/ks
Náhradní směšovací tryska
Koaxiální pistole pro kartuše 380 ml
10 ks
1 ks
D
10,00 Kč/ks
550,00 Kč/ks
1.10. Kontaktní a spojovací můstky – cementové
Název, popis
MASTERTOP® 500
Spojovací můstek na cementové bázi pro spojovací potěry a cementové
opravné malty nebo mezi dvě betonové vrstvy. Spojovací můstek
s čerpatelnými hlazenými potěry MASTERTOP®.
Další vlastnosti
Spotřeba: 1,5–2 kg/m2
Vysoká pevnost spoje, kontaktní
můstek mezi starým a novým
betonem.
Balení vč. barev a cenové třídy
25 kg pytel
betonová šedá
Kč bez DPH
C
63,00 Kč/kg
1.11. Kontaktní a spojovací můstky – epoxidové
Název, popis
Concresive 1002
Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová pryskyřice pro zhotovení
spojovacích můstků mezi starým a novým betonem. Všestranné použití
na běžné stavební podklady. Pasivace výztuže v korozivním prostředí.
Lehce roztíratelná.
Další vlastnosti
Spotřeba na spojovací můstek:
1–2 kg/m2
Dlouhá doba zpracovatelnosti.
Balení vč. barev a cenové třídy
6 kg
šedá
Kč bez DPH
C
369,00 Kč/kg
1.12. Zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a tkaninami – systém MBrace
Název, popis
MBrace – lamely
Systém speciálních uhlíkových, externě lepených lamel, které se aplikují
do tahových oblastí konstrukčních prvků a zajišťují/nebo zvyšují únosnost
konstrukčního prvku. Dodáváno v kompletu včetně lepidel.
Na vyžádání zašleme statikům a projektantům bezplatně výpočtový
program pro zesilování konstrukcí systémem MBrace.
Další vlastnosti
S&P CFK 150/2000
Modul pružnosti 168.000 N/mm2
50/1,2 mm
50/1,4 mm
80/1,2 mm
80/1,4 mm
100/1,2 mm
100/1,4 mm
120/1,4 mm
10/1,4 mm
20/1,4 mm
S&P CFK 200/2000
Modul pružnosti 210.000 N/mm2
50/1,4 mm
80/1,4 mm
100/1,4 mm
120/1,4 mm
20/1,4 mm
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Role 100 m
D
600,00 Kč/bm
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
D
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
Role 100 m
1. BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Speciální jemnozrnná 1K cementová vysokopevnostní zálivka s rychlým
náběhem pevnosti, čerpatelná.
Další vlastnosti
6
1.BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Název, popis
1. BETON – SANACE, ZESILOVÁNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
MBrace – tkaniny
7
Systém speciálních jednosměrně tkaných uhlíkových, externě lepených
tkanin, které se aplikují do tahových oblastí konstrukčních prvků, kde
zajišťují/nebo zvyšují únosnost konstrukčního prvku. Dále se používají
na externí zesílení sloupů (ovíjením) a jako náhrada nebo doplnění
smykové výztuže.
Dodáváno v kompletu včetně laminační pryskyřice.
(Nutno kontaktovat předem produktového manažera / technický servis.)
MBrace Laminate Adhesive HT
Speciální thixotropní lepidlo na epoxidové bázi pro lepení ocelových nebo
uhlíkových lamel na různé podklady.
Další vlastnosti
S&P C-Sheet
Modul pružnosti 240.000 N/mm2
Sheet 240 (200 g/m2)
Sheet 240 (300 g/m2)
Sheet 240 (400 g/m2)
Modul pružnosti 640.000 N/mm2
Sheet 640 (400 g/m2)
Spotřeba: 1,8 kg/m2/1 mm vrstvy
Možno aplikovat i na matně vlhké
podklady.
Balení vč. barev a cenové třídy
š. 300 mm/role 100 m
š. 300 mm/role 100 m
š. 300 mm/role 100 m
Kč bez DPH
D
š. 300 mm/role 50 m
10 kg
900,00 Kč/m2
cena na vyžádání
cena na vyžádání
cena na vyžádání
D
335,00 Kč/kg
1.13. Injektážní hmoty
Název, popis
Concresive 1336 (1K pumpa)
Flexibilní, nízkoviskózní PU injektážní pryskyřice, určená pro trvalé utěsnění
průniků vody přes trhliny betonu a zdivo. Vysoká pružnost, výborná
přídržnost k betonu. Pro suché i mokré prostředí
Concresive 1366 (1K pumpa)
Nízkoviskózní EP injektážní pryskyřice určená pro statické opravy trhlin
konstrukcích z betonu a zdiva. Vysoká pevnost, excelentní přídržnost
k betonu. Tolerantní k vlhkému prostředí.
Concresive 1776 (2K pumpa)
Nízkoviskózní akrylátová injektážní pryskyřice určená pro hydroizolace,
injektážní clony pod úrovní terénu, pro beton, železobeton a zdivo. Proti
korozi, vynikající soudržnost jako mezivrstva.
Concresive 1777 (2K pumpa)
Nízkoviskózní akrylátová, rychle tuhnoucí a vysoce flexibilní injektážní
pryskyřice určená pro hydroizolace, injektážní clony pod úrovní terénu, pro
beton, železobeton a zdivo.
Concresive 1778 (2K pumpa)
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
1K čerpadlo.
Odpovídá ČSN EN 1504-5.
15 kg – set
Složka A: 10,8 kg
Složka B: 4,2 kg
C
550,00 Kč/kg
1K, lépe 2K čerpadlo.
Odpovídá ČSN EN 1504-5.
15 kg – set
Složka A: 11,6 kg
Složka B: 3,4 kg
C
650,00 Kč/kg
Odpovídá ČSN EN 1504-5.
21,5 kg
(20 + 1 + 0,5) kg
Set
C
500,00 Kč/kg
21,5 kg – set
(20 + 0,5 + 1) kg
C
450,00 Kč/kg
Odpovídá ČSN EN 1504-5.
20 kg
C
300,00 Kč/kg
Rychlá reakce, 2K pumpa.
Prodloužení při přetržení 510 %.
Bobtnací poměr při kontaktu
s vodou 150 %.
22 kg – set
(20 + 1 + 1) kg
C
350,00 Kč/kg
10 l
(8 kg)
C
500,00 Kč/kg
18 kg – set
Složka A: 12,5 kg
Složka B: 5,5 kg
C
750,00 Kč/kg
Prodloužení při přetržení 290 %.
Bobtnací poměr při kontaktu
s vodou 20 %.
Odpovídá ČSN EN 1504-5.
Prodloužení při přetržení 1000 %.
Bobtnací poměr při kontaktu
s vodou 100 %.
Polymerní disperze určená pro zvýšení flexibility, trvanlivosti a soudržnosti
akrylátových injektážích gelů Concresive 1776 a Concresive 1777.
Concresive 1779 (2K pumpa)
Nízkoviskózní akrylátová injektážní pryskyřice určená pro hydroizolace,
injektážní clony pro beton, železobeton a zdivo.
Concresive 1775 Cleaner
Čištění, ředění, ochranu nářadí a strojů použitých při aplikaci produktu
Concresive 1776.
Concresive 1380 (2K pumpa)
Speciální EP pryskyřice, s excelentní tolerancí k vlhkému a mokrému
podkladu, vhodná injektáž – pod vodou, utěsňování, zesilování.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Odpovídá ČSN EN 1504-5.
Technologie – 2K čerpadlo, rychlá
reakce.
2.IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
PROTI VODĚ
2.1. Izolace stěrkové – cementové
Název, popis
Vodotěsná stěrka, odolná tlakové vodě (atest), s atestem ZU pro kontakt
s pitnou vodou. Pro základy, nádrže, bazény, jímky, sokly.
PCI Barraseal Extra (dříve PCI Kanadicht)
Speciální inovovaná cementová hydroizolační hmota k izolaci betonových
prvků v kanalizacích (stoky, nádrže ČOV apod.) odolává agresivní vodě.
MASTERSEAL® 501
Speciální cementová hmota, která po aplikaci zajistí tvorbu krystalické
struktury v betonu. MASTERSEAL® 501 je ve formě prášku. S atestem ZU
na pitnou vodu, sulfátovzdorný, pro ČOV.
MASTERSEAL® 6100 FX
Vodotěsná hydroizolační 1K stěrka pro izolaci sklepů, jímek
a bazénů, velmi nízká spotřeba, vytvrzuje do 3 dnů.
MASTERSEAL® 550
Vodotěsný pružný nátěr / stěrka na bázi cementoakrylátové, odolná tlak.
vodě (pozitivní /negativní) tlak, aplikace štětkou, lžící, strojně stříkáním.
S atestem na pitnou vodu.
MASTERSEAL® 588
Vodotěsná izolační stěrka na cementové bázi pro izolaci vysoce zatížených
jímek, nádrží a ČOV.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 1,6 kg/m2/1 mm vrstvy
Vhodný pro bet. a žb. základové
konstrukce, pro vodojemy.
25 kg pytel
šedá
C
33,00 Kč/kg
Nízký koeficient tepelné roztažnosti,
nepraská.
25 kg pytel
C
Spotřeba: 0,75–1 kg/m2/1 vrstvu
Provádí se ve 2 vrstvách do kříže.
25 kg pytel
šedá
C
89,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 0,8 kg/m2/mm tloušťky.
Překlenuje trhliny, trvale pružná,
ekonomická, vodotěsná do 30 m v.s.
Certifikace – CE dle EN1504 díl 2.
15 kg pytel
šedá
C
189,00 Kč/kg
15 kg pytel
bílá
C
198,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 2–2,5 kg ve 2 vrstvách
Odolává UV záření.
Bílá barva, protikarbonatační
membrána.
Složka A – 10 kg kanystr
Složka B – 26 kg pytel
bílá
C
140,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,4 kg/m2 s výztužnou
tkaninou Mesh – 2,9 kg/m2
Dvousložková hmota, překlenuje
trhliny, vodotěsná, odolná vůči
sulfátům a chemii v ČOV.
Nanáší se na vlhký podklad.
35 kg balení
(25 kg + 10 l)
šedá
C
143,00 Kč/kg
cena na vyžádání
2.2. Izolace stěrkové – bitumenové
Název, popis
PCI Pecimor® F
Bitumenový ochranný izolační nátěr pro venkovní stěny sklepů, pro základy,
závěrné zdi a mostní křídla. Odolný agresivní spodní vodě.
MASTERSEAL® 480 (ochrana vůči radonu)
1K bitumenová stěrka, hydroizolace určená pro ochranu betonových
základových konstrukcí proti agresivní spodní vodě. Aplikace štětkou,
stěrkou, s výhodou stříkáním.
PCI Bitupox SL
Bitumenový ochranný nátěr pro zemědělské stavby a silážní jámy.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,5 l/m2/při 2 nátěrech
Ihned použitelný nátěr bez
rozpouštědel.
33 l nádoba:
černá
C
61,00 Kč/l
Spotřeba: 3 kg/m2
Překlenuje trhliny, proti tlakové vodě.
Bez penetrace.
30 kg kbelík
C
89,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,3 l/m2/1 nátěr
S obsahem rozpouštědel.
Doporučeny 3 nátěry.
25 l nádoba
černá
C
71,00 Kč/l
2.3. Izolace spodní stavby – pracovní spáry – bobtnavé pásky
Název, popis
Další vlastnosti
MASTERFLEX® 610
Kč bez DPH
Typ 20 × 10 mm
(po 10 metrech)
C
1 kartuše vystačí na 10 bm pásku.
310 ml kartuše
C
331,00 Kč/ks
Pro nepřístupná místa.
Dodáváno v kartuši.
Tuhne do 24 h.
310 ml kartuše
D
523,00 Kč/ks
Speciální bobtnavý profil do spár, který po kontaktu s vodou (po
zabetonování) několikanásobně zvětší svůj objem a tím zatěsní pracovní
spáru. Reaguje se zpožděním, až po zatuhnutí betonu a vytvoření
protitlaku. Lepí se do pracovní spáry.
MASTERFLEX® 610 lepidlo
Balení vč. barev a cenové třídy
2. IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ
MASTERSEAL® 537
Další vlastnosti
268,00 Kč/bm
Rychletuhnoucí, elastické lepidlo pro lepení profilů MASTERFLEX® 610.
MASTERFLEX® 612
Speciální 1K bobtnající pasta pro zatěsňování spár, trhlin a průsaků.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
8
2.IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
PROTI VODĚ
2. IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ
2.4. Izolace – mostovky
2.4.1. Izolace – epoxidové nátěry pod natavovací asfaltové pásy (kotevně impregnační nátěry a pečeticí vrstvy)
Název, popis
Další vlastnosti
Speciální bezrozpouštědlová nízkovizkózní epoxidová penetrační
pryskyřice. Možno plnit písky (záškrab, stěrky). Vhodná pro penetrace
podkladů, které jsou v kontaktu se zemní vlhkostí (neizolované základové
desky). Schváleno jako pečeticí vrstva pod izolační pásy (i na mladý beton).
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu (na 1 nátěr).
Schváleno pro mostní objekty.
Možno aplikovat na mladé betony
(7 dní staří).
MASTERTOP® P 605
2.4.2.
Balení vč. barev a cenové třídy
30 kg
transparentní
Kč bez DPH
C
259,00 Kč/kg
Izolace polyuretanové – Systémy Conibridge pro sanace a novostavby silničních a železničních mostů
Strojně stříkaná hydroizolační membrána umožní bezešvě a spolehlivě zaizolovat betonové či ocelové mostovky. Systém zajišťuje překlenutí
dynamických a statických trhlin v podkladu, vysoká teplotní odolnost umožňuje přímou podkládku litého asfaltu. U železničních mostů je možné ukládat
po úplném vytvrzení štěrkové lože bez jakékoli ochrany.
2.4.2.1. Systém Conibridge 2301/Conipur M 800 na betonovou mostovku
Trhliny překlenující hydroizolační systém se strojně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou.
Systém je schválený dle ZTV-BEL-B/1995, ŘSD ČR a Českými drahami ČR.
Název, popis
Další vlastnosti
Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
ji plnit písky (záškrab a stěrky). Vhodná pro penetrace podkladů, které jsou
v kontaktu se zemní vlhkostí (neizolované desky).
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
Možno aplikovat na mladé betony
(7 dní staří).
30 kg
transparentní
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Reakční doba cca 20–60 sek. Ihned
pochůzná a vodotěsná.
Složka A – 210 kg sud
Složka B – 220 kg sud
šedá
transparentní
Spotřeba: 0,15–0,25 kg/m2
25 kg
černá
G
290,00 Kč/kg
Conipur TC 458 (membrána ve styku s UV zářením)
Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m2/1 vrstvu
398,00 Kč/kg
Aplikace ve 2 vrstvách.
24 kg
RAL 7032
G
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na membránu Conipur M 800
válečkováním. Finální nátěr tvoří matný povrch.
MASTERTOP® P 605
Conipur M 800
Stříkaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 500 % jako
hydroizolační membrána systému Conipur/Conibridge dle ZTV-BEL-B, ŘSD
ČR a ČD. Aplikace za tepla speciálním vysokotlakým čerpacím zařízením.
1. varianta pod litý asfalt dle ŘSD
MASTERTOP® P 690
Balení vč. barev a cenové třídy
Jednosložkový bitumen akrylátový rozpouštědlový spojovací můstek pro
spojení hydroizolační membrány Conipur M 800 s ochrannou vrstvou
z litého asfaltu. Aplikace gumovou stěrkou, válečkem či kropícím vozem.
Kč bez DPH
C
259,00 Kč/kg
cena na vyžádání
2. varianta pod štěrkové lože dle ČD
jiné odstíny na vyžádání
2.4.2.2. Systém Conibridge 2301/Conipur M 800 na ocelovou mostovku bez protikorozní ochrany
Trhliny překlenující hydroizolační systém se strojně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou.
Systém je schválený dle ZTV-BEL-B/1995 a ŘSD ČR.
Název, popis
MASTERTOP® P 681
Dvousložková epoxidová pryskyřice s aktivními pigmenty, pro zhotovení
základní vrstvy ochranných protikorozních povlaků na ocelové podklady.
MASTERTOP® P 691
Další vlastnosti
Stříkaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 500 % jako
hydroizolační membrána systému Conipur/Conibridge dle ZTV-BEL-B, ŘSD
ČR a ČD. Aplikace za tepla speciálním vysokotlakým čerpacím zařízením.
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,3–0,4 kg/m2
Na předupravené ocelové podklady.
10 kg
červená
G
509,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 0,05–0,15 kg/m2
19,5 kg
transparentní
G
331,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Reakční doba cca 20–60 sek.
Ihned pochůzná a vodotěsná.
Složka A – 210 kg sud
Složka B – 220 kg sud
šedá
transparentní
Spotřeba: 0,15–0,25 kg/m2
25 kg
černá
G
290,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m2/1 vrstvu
24 kg
RAL 7032
G
398,00 Kč/kg
Jednosložkový polyuretanový rozpouštědlový spojovací můstek pro spojení
připraveného podkladu se strojně aplikovanou hydroizolační membránou
Conipur.
Conipur M 800
Balení vč. barev a cenové třídy
cena na vyžádání
1. varianta pod litý asfalt dle ŘSD
MASTERTOP® P 690
Jednosložkový bitumen akrylátový rozpouštědlový spojovací můstek pro
spojení hydroizolační membrány Conipur M 800 s ochrannou vrstvou
z litého asfaltu. Aplikace gumovou stěrkou, válečkem či kropícím vozem.
2. varianta pod štěrkové lože dle ČD
Conipur TC 458 (membrána ve styku s UV zářením)
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na membránu Conipur M 800
válečkováním. Finální nátěr tvoří matný povrch.
9
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Aplikace ve 2 vrstvách.
jiné odstíny na vyžádání
2.IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
PROTI VODĚ
2.4.2.3. Systém Conibridge 2301/Conipur M 800 na ocelovou mostovku s protikorozní ochranou
Název, popis
MASTERTOP® P 684
Další vlastnosti
Spotřeba: max. 0,06 kg/m2
Jednosložkový polyuretanový rozpouštědlový spojovací můstek pro spojení
připraveného podkladu se strojně aplikovanou hydroizolační membránou
Conipur M 800.
Conipur M 800
Stříkaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 500 % jako
hydroizolační membrána systému Conipur/Conibridge dle ŘSD ČR a ČD.
Aplikace za tepla speciálním vysokotlakým čerpacím zařízením.
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Reakční doba cca 20–60 sek.
Ihned pochůzná a vodotěsná.
Balení vč. barev a cenové třídy
4,7 kg
nazelenalý
Kč bez DPH
G
210 kg sud – složka A
220 kg sud – složka B
šedá
transparentní
798,00 Kč/kg
cena na vyžádání
1. varianta pod litý asfalt dle ŘSD
MASTERTOP® P 690
Spotřeba: 0,15–0,25 kg/m2
25 kg
černá
G
290,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m2/1 vrstvu
24 kg
RAL 7032
G
398,00 Kč/kg
Jednosložkový bitumen akrylátový rozpouštědlový spojovací můstek pro
spojení hydroizolační membrány Conipur M 800 s ochrannou vrstvou
z litého asfaltu. Aplikace gumovou stěrkou, válečkem či kropícím vozem.
2. varianta pod štěrkové lože dle ČD
Conipur TC 458 (membrána ve styku s UV zářením)
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na membránu Conipur M 800
válečkováním. Finální nátěr tvoří matný povrch.
Aplikace ve 2 vrstvách.
jiné odstíny na vyžádání
2.5. Izolace – nádrže, jímky
Název, popis
MASTERSEAL® 6100 FX
Vodotěsná hydroizolační 1K stěrka pro izolaci sklepů, jímek
a bazénů, velmi nízká spotřeba, vytvrzuje do 3 dnů.
MASTERSEAL® 588
Vodotěsná izolační stěrka na cementové bázi pro izolaci vysoce zatížených
jímek, nádrží a ČOV.
MASTERSEAL® 550
Vodotěsný pružný nátěr / stěrka na bázi cementoakrylátové, odolná tlak.
vodě (pozitivní /negativní) tlak, aplikace štětkou, lžící, strojně stříkáním.
S atestem na pitnou vodu.
PCI Barraseal Extra (dříve PCI Kanadicht)
Speciální inovovaná cementová hydroizolační hmota k izolaci betonových
prvků v kanalizacích (stoky, nádrže ČOV apod.) odolává agresivní vodě.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 0,8 kg/m2/mm tloušťky.
Překlenuje trhliny, trvale pružná,
ekonomická, vodotěsná do 30 m v.s.
Certifikace – CE dle EN1504 díl 2.
15 kg pytel
šedá
C
189,00 Kč/kg
15 kg pytel
bílá
C
198,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,4 kg/m2 s výztužnou
tkaninou Mesh – 2,9 kg/m2
Dvousložková hmota, překlenuje
trhliny, vodotěsná, odolná vůči
sulfátům a chemii v ČOV.
Nanáší se na vlhký podklad.
35 kg balení
(25 kg + 10 l)
šedá
C
143,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 2–2,5 kg ve 2 vrstvách
Odolává UV záření.
Bílá barva, protikarbonatační
membrána.
Složka A – 10 kg kanystr
Složka B – 26 kg pytel
bílá
C
140,00 Kč/kg
Nízký koeficient tepelné roztažnosti,
nepraská.
25 kg pytel
C
cena na vyžádání
2.6. Izolace – spáry
Název, popis
Další vlastnosti
Systém speciálních termoplastických elastomerních pásů pro překlenutí
problematických konstrukčních detailů jako jsou dynamické trhliny v betonu,
pracovní spáry, různé dilatační spáry. Slouží i pro bezproblémové napojení
konstrukčních dílů.
Spotřeba lepidla: 1–2 kg/m2
Vysoká roztažnost (až 600 %),
odolnost vůči řadě chemikáliím.
Jednoduchá aplikace, napojování
spojů horkovzdušnou pistolí.
Dodávka pouze se spec. lepidlem
pro lepení pásů.
MASTERFLEX® 3000
PCI Barrafix® EP
Speciální thixotropní lepidlo na epoxidové bázi pro lepení pásů
MASTERFLEX® 3000.
Spotřeba: 1,8 kg/m2/1 mm vrstvy
Možno aplikovat i na matně vlhké
podklady.
Balení vč. barev a cenové třídy
Typ 150/1
(role 20 m)
Kč bez DPH
D
240,00 Kč/bm
Typ 200/1
(role 20 m)
296,00 Kč/bm
Typ 200/2
(role 20 m)
493,00 Kč/bm
6 kg
D
2. IZOLACE A OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ
Trhliny překlenující hydroizolační systém se strojně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou.
Systém je schválený dle ŘSD ČR a ČD.
368,00 Kč/kg
2.7. Doplňkové produkty (těsnicí a izolační pásky, síťoviny)
Název, popis
MASTERSEAL® FX-Mesh
Výztužná tkanina pro cementové izolace, pro systémy MASTERSEAL®.
PCI Stellmittel
Přísada do stěrek pro zvýšení jejich stability (snížení stékavosti na svislých
plochách).
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Šíře 100 cm.
Šíře 20 cm.
50 m role
50 m role
D
99,00 Kč/bm
27,00 Kč/bm
Spotřeba: 3–8 % hmotnosti pojiva
stěrky
Jemné prachové lehké částice
(peříčko).
1 kg nádoba
bílá
D
1589,00 Kč/kg
10
3. NÁDRŽE NA PITNOU VODU, KANALIZACE A ČOV
3.1. Nádrže na pitnou vodu – izolace
3. NÁDRŽE NA PITNOU VODU, KANALIZACE A ČOV
Název, popis
11
MASTERSEAL® 537
Vodotěsná stěrka, odolná tlakové vodě (atest), s atestem ZU pro kontakt
s pitnou vodou. Pro základy, nádrže, bazény, jímky, sokly.
MASTERSEAL® 550
Vodotěsný pružný nátěr / stěrka na bázi cementoakrylátové, odolná tlak.
vodě (pozitivní /negativní) tlak, aplikace štětkou, lžící, strojně stříkáním.
S atestem na pitnou vodu.
MASTERSEAL® 501
Speciální cementová hmota, která po aplikaci zajistí tvorbu krystalické
struktury v betonu. MASTERSEAL® 501 je ve formě prášku. S atestem ZU
na pitnou vodu, sulfátovzdorný, pro ČOV.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 1,6 kg/m2/1 mm vrstvy
Vhodný pro bet. a žb. základové
konstrukce, pro vodojemy.
25 kg pytel
šedá
C
33,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 2–2,5 kg ve 2 vrstvách
Odolává UV záření.
Bílá barva, protikarbonatační
membrána.
Složka A – 10 kg kanystr
Složka B – 26 kg pytel
bílá
C
140,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,75–1 kg/m2/1 vrstvu
Provádí se ve 2 vrstvách do kříže.
25 kg pytel
šedá
C
89,00 Kč/kg
Další podrobnosti v případě potřeby lepení obkladů a dlažeb vám sdělí odborný poradce společnosti BASF, viz kontakty.
3.2. Kanalizace – sanace, izolace a ČOV
Název, popis
PCI Barraseal Extra (dříve PCI Kanadicht)
Speciální inovovaná cementová hydroizolační hmota k izolaci betonových
prvků v kanalizacích (stoky, nádrže ČOV apod.) odolává agresivní vodě.
MASTERSEAL® 588
Vodotěsná izolační stěrka na cementové bázi pro izolaci vysoce zatížených
jímek, nádrží a ČOV.
MASTERSEAL® 501
Speciální hmota na bázi minerálních hmot, v kontaktu s vlhkostí/
vodou vytváří krystalizační produkty, které utěsňují beton konstrukce.
MASTERSEAL 501 je ve formě prášku. S atestem ZU na pitnou vodu.
MASTERSEAL® 136
2K EP/PU nátěr, pružný, překlenuje trhlinky, speciálně pro oblast tanků,
nádrží, ČOV.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Nízký koeficient tepelné roztažnosti,
nepraská.
25 kg pytel
C
cena na vyžádání
Spotřeba: 2,4 kg/m2 s výztužnou
tkaninou Mesh – 2,9 kg/m2
Dvousložková hmota, překlenuje
trhliny, vodotěsná, odolná vůči
sulfátům a chemii v ČOV.
Nanáší se na vlhký podklad.
35 kg balení
(25 kg + 10 l)
šedá
C
143,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 1,5–2 kg /m2
při 2 vrstvách
Odolává sulfátům.
25 kg pytel
C
89,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 250 g/m2 – na 1 nátěr
Celkem 2–3 nátěry dle podkladu.
25 kg
šedá
C
398,00 Kč/kg
4. TRVALE PRUŽNÉ TĚSNICÍ TMELY
Název, popis
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Vytvrzující vzdušnou vlhkostí.
Odolný vůči chemikáliím.
Trvale pružný tmel.
600 ml hadička
cementová šedá, písková
šedá
C
269,00 Kč/ks
Jednosložkový polyuretanový, rychle vytvrzující univerzální tmel, vhodný
pro spáry v průmyslových podlahách, u mostních objektů, ČOV apod.
PCI Elastoprimer 110
1-složkový polyuretan
1 l kanystr
transparentní
C
658,00 Kč/l
1 K (250 ml)
C
cena na vyžádání
C
cena na vyžádání
Penetrace pro polysulfidové a polyuretanové tmely na savé podklady.
PCI Elastoprimer 145
Penetrace pod polyuretanové tmely na nesavé podklady, Báze Silan (1K).
Ocel, kovy, nekovy (Zn, Al, pozink,
apod.).
PCI Elastoprimer 220
Báze EP (2K).
Speciální penetrace pro MASTERSEAL® 990.
*
1l
kombi balení
* na objednávku
4. TRVALE PRUŽNÉ TĚSNICÍ TMELY
MASTERFLEX® 474
Další vlastnosti
Těsnění dilatačních spár na objektu „ Studijní knihovna Hradec Králové“
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
12
5. ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
Protikorozní ochrana – systémy – nátěry na ocel, kovy a nekovy (beton)
5. ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
Název, popis
MASTERSEAL® P 1910
2K základní zink-fosfátový nátěr pro ochranu ocelových konstrukcí a dílů.
Aktivní pigmenty pro ochranu vůči korozi.
MASTERSEAL® P 1911
2K základní nátěr s EP kombinací, obsah zinkového prachu pro ochranu
oceli, galvanizované oceli. Určen pro mostní konstrukce, konstrukce ve
styku s vodou apod. Vysoká přídržnost, i na očištěné pozink. a zink-fosfát
povrchy.
MASTERSEAL® P 1912
2K EP základní nátěr a mezivrstva, pro aplikace na ocelové konstrukce
a prvky, nerez. ocel, hliník a pozinkovanou ocel. Vhodná pro aplikace za
zvýšené teploty prostředí.
MASTERSEAL® BC 1920
2K EP pigmentovaný (kysl Fe/Al) mezi a final. nátěr, odolný vodě, mrazu,
solím, palivům a průmyslové atmosféře. Jednoduchá aplikace, odolný
vysokým suchým teplotám. Víceúčelový, obsahuje slídovitý kysličník
a destičkový hliník pro excelentní ochranu proti korozi. Vynikající soudržnost
jako mezivrstva.
MASTERSEAL® BC 1921
2K EP nátěr pro víceúčelová použití, zejména pro opravy stávajících nátěrů.
Vysoká odolnost vůči nárazu, abrazi, dobrá chemická odolnost, výborná
adheze k oceli, galvanizované oceli. Dobrá inhibice koroze, jednoduchá
a rychlá aplikace. Trvanlivost.
MASTERSEAL® TC 1930
Vrchní 2K AC-PU nátěr pro ocelové konstrukce. Výborná soudržnost
s podkladními vrstvami, zachování lesku, odolnost povětrnosti, odolnost
abrazi, chemikáliím – oleje, benzín, alifatická rozpouštědla. Jednoduchá
aplikace, trvanlivá ochrana konstrukce.
MASTERSEAL® TC 1940
Pro kov i beton. 2K EP vysoce kvalitní nátěr, pro mostní konstrukce,
konstrukce ve styku s vodou, odolný abrazi, proudící vodě a nárazům,
chemicky odolný.
MASTERSEAL® 990
2K speciální PUR nátěr/stěrka pro bioplynové stanice. Testovaný na
zatížení. Bioplyn-mezofilní technologie – teplota cca +40 °C. Odolný
biogenní kyselině sírové, překlenuje trhliny. Pro ocel i beton.
MASTERSEAL® 1901
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Matný.
Spotřeba pro 80 µ suchou vrstvu:
cca 0,20 kg/m2 plochy
25 kg
(22,22 kg + 2,78 kg)
červenohnědý
C
cena na vyžádání
Matný.
Spotřeba pro 50 µ suchou vrstvu:
cca 0,20–0,25 kg/m2 plochy
25 kg
(23,84 kg + 1,16 kg)
šedo-zelený
C
cena na vyžádání
Spotřeba pro 80 µ suchou vrstvu:
cca 0,185 kg/m2 plochy
25 kg
(20 kg + 5 kg)
přírodní bílá
C
cena na vyžádání
Spotřeba pro 250 µ suchou vrstvu:
cca 0,25 kg/m2 plochy
25 kg
(22,22 kg + 2,78 kg)
stříbrně šedý
C
cena na vyžádání
Pololesklý.
Použitelný i jako primer, BC a TopC.
Spotřeba pro 250 µ suchou vrstvu:
cca 0,4–0,45 kg/m2 plochy
25 kg
(22,73 kg + 2,27 kg)
červenohnědý
C
cena na vyžádání
Lesklý, pololesklý, slída/metal.
Spotřeba pro 40 µ s. v:
lesklý – 0,095 kg/m2
Spotřeba pro 40 µ s. v:
pololesklý – 0,09 kg/m3
Spotřeba pro 80 µ s. v:
slída/metal 0,2–0,25 kg/m2
6 kg (5 kg + 1 kg) / 6,45 kg
(5,45 kg + 1 kg) – pro slídu/
metal
dle konkrétní RAL barvy
C
cena na vyžádání
Lesklý. Aplikace: váleček, štětec,
Airless stříkání.
Spotřeba pro 600 µ suchou vrstvu:
cca 0,9 kg/m2 plochy.
25 kg
(21,4 kg + 3,6 kg)
červenohnědá 0039
šedá
0079
C
cena na vyžádání
Pololesklý.
Spotřeba pro 600 µ suchou vrstvu:
cca 0,9 kg/m2 plochy
20 kg
(16 kg + 4 kg)
černý
C
339,00 Kč/kg
slída/metal – barvy dle DB
Dle TL jednotlivých produktů.
5l
C
cena na vyžádání
Dle TL jednotlivých produktů.
5l
C
cena na vyžádání
EP ředidlo pro ředění nátěrů a čištění nářadí a strojů.
MASTERSEAL® 1902
PU ředidlo pro ředění nátěrů a čištění nářadí a strojů.
Stěrky pro nádrže na Polyaluminiumchlorid – Vodárna Karlovy Vary
13
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.1. Spojovací můstky
Název, popis
Spojovací můstek na cementové bázi pro připojené potěry a cementové
opravné malty nebo mezi dvě betonové vrstvy. Spojovací můstek
s čerpatelnými hlazenými potěry MASTERTOP®.
Spotřeba: 1,5–2 kg/m2
Vysoká pevnost spoje, kontaktní
můstek mezi starým a novým
betonem.
Balení vč. barev a cenové třídy
25 kg pytel
betonová šedá
Kč bez DPH
C
63,00 Kč/kg
6.2. Penetrační nátěry – disperzní
Název, popis
MASTERSEAL® 309
Základový penetrační nátěr na podlahy. Pod samonivelační hmoty
MASTERTOP® 510, MASTERTOP® 515 a MASTERTOP® 544. Vodou
ředitelný, pro vnitřní použití.
Další vlastnosti
Spotřeba: cca 0,1 kg v ředěném
stavu 1:1
Snižuje nasákavost, zpevňuje
podklad, bez rozpouštědel, ihned
použitelný.
Balení vč. barev a cenové třídy
10 kg
Kč bez DPH
G
99,00 Kč/kg
6.3. Penetrační nátěry – epoxidové
Název, popis
MASTERTOP® P 604
Další vlastnosti
Speciální bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová penetrační
pryskyřice. Toleruje vlhkost. Vhodná na omyté původně zaolejované
povrchy. Není nutný posyp pískem.
MASTERTOP® P 617
Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice pod
epoxidové nebo polyuretanové nátěry a stěrky. Možno plnit křemennými
písky pro stěrky a malty (plastbeton).
MASTERTOP® P 617 FAST
Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice pod
epoxidové nebo polyuretanové nátěry a stěrky. Možno plnit písky (záškrab,
stěrky). Vytvrzuje velice rychle i za nízkých teplot.
MASTERTOP® P 621
Speciální bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová penetrační
pryskyřice. Penetrace na vlhké a mladé betony.
MASTERTOP® P 686 W
30 kg
transparentní
G
196,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,2– 0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
16,9 kg
transparentní
G
409,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,2– 0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
18 kg
transparentní
G
243,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,2– 0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
15,3 kg
transparentní
G
319,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,2– 0,8 kg/m2 nebo dle
navržené směsi
18 kg
transparentní
G
274,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,3– 0,6 kg/m2
25 kg
transparentní
G
296,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,13 – 0,3 kg/m2
dle savosti podkladu
20,4 kg
Složka B-Tvrdidlo č. 1
transparentní
F
870,00 Kč/kg
Spotřeba na ocelové podklady:
0,13 kg/m2, spotřeba na beton kolísá
dle savosti podkladu 0,2–0,3 kg/m2.
Vytvrzuje i při teplotě okolo +2 °C.
15,6 kg
transparentní
F
729,00 Kč/kg
Vodou ředitelná dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
použít na anhydritové a magnezitové podklady. Vhodná pro základní
vrstvy, které jsou v kontaktu se zemní vlhkostí. Alternativně pod
MASTERTOP TC 485 W pro zvýšení adheze s podkladem a plnitelnosti
písky (záškrab a stěrky).
Coroflake N
Vinylesterová dvousložková penetrace pod systémy Coroflake, na ocel
i beton.
Coroflake 68
Speciálně formulovaná epoxidová dvousložková penetrační a laminační
pryskyřice na ocelové nebo betonové podklady. Betonový podklad může být
i matně vlhký, neizolovaný vůči vzlínající vlhkosti. Univerzální použití pod
nátěrové i podlahové systémy.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,3 – 0,6 kg/m2
Bezrozpouštědlová dvousložková nepigmentovaná nízkovizkózní
epoxidová penetrační pryskyřice s jemným plnivem. Možno plnit
křemennými písky pro stěrky a malty (plastbeton).
MASTERTOP® P 615
Balení vč. barev a cenové třídy
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
MASTERTOP® 500
Další vlastnosti
14
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.4. Penetrační nátěry – polyuretanové
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Název, popis
MASTERTOP® P 683
Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m2
Rozpouštědlo obsahující jednosložková polyuretanová penetrační
pryskyřice na minerální podklady pro vrchní polyuretanové nátěry
Conipur BC 351 a Conipur TC 458, která vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.
Balení vč. barev a cenové třídy
10 kg
transparentní
Kč bez DPH
G
619,00 Kč/kg
6.5. Penetrační nátěry – speciální
Název, popis
MASTERTOP® P 681
Dvousložková epoxidová pryskyřice s aktivními pigmenty, pro zhotovení
základní vrstvy ochranných protikorozních povlaků na ocelové podklady.
MASTERTOP® P 682
Další vlastnosti
MASTERTOP® P 684
G
509,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 50 g/m2
1 kg
transparentní
G
998,00 Kč/ks
Spotřeba: max. 0,06 kg/m2
4,7 kg
nazelenalý
G
798,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,15–0,25 kg/m2
25 kg
černá
G
290,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 0,05–0,15 kg/m2
19,5 kg
transparentní
G
331,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,05–0,15 kg/m2
19,5 kg
transparentní
G
295,00 Kč/kg
Jednosložkový spojovací tavící můstek mezi stříkanou polyuretanovou
membránou Conipur M 800 a následným litým asfaltem.
MASTERTOP® P 691
Jednosložkový polyuretanový rozpouštědlový spojovací můstek pro spojení
připraveného podkladu se strojně aplikovanou hydroizolační membránou
Conipur.
MASTERTOP® P 698
Kč bez DPH
10 kg
červená
Jednosložkový kontaktní primer na neželezné kovy a nerezovou ocel.
MASTERTOP® P 690
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: 0,3–0,4 kg/m2
Na předupravené ocelové podklady.
Jednosložkový spojovací můstek na keramické podklady (dlažba, bělnina).
Rozpouštědlo obsahující jednosložkový polyuretanový spojovací můstek na
bitumenem pojené podklady pro systémy Coniroof a Conideck.
6.6. Opravy betonových podlah – potěry – rychlovazné
Název, popis
MASTERTOP® 560 Rapid
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
25 kg
šedá
G
27,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/1 mm vrstvy
Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro
podlahová vytápění, pro vyrovnání
nerovných podlah, pro tloušťku vrstvy
2–10 mm.
25 kg pytel
G
14,00 Kč/kg
K plošnému vyrovnání nerovností
od 0,5–15 mm, při přimíchání plniva
až do tl. 30 mm. Pochůzná po cca
3 hodinách.
Spotřeba: 1,7 kg/m2/mm.
25 kg pytel
šedá
G
20,00 Kč/kg
Speciální samonivelační hmota na bázi cementu k opravě a vyrovnání
nerovností od 0,5–15 mm na betonových, cementových a anhydritových
potěrech před pokládáním koberců, PVC, linolea, dlažeb, korku
a plovoucích podlah.
MASTERTOP® 544
Spotřeba: 1,65 kg/m2/1 mm vrstvy
20 kg pytel
šedá
G
25,00 Kč/kg
Spotřeba: 2 kg/m2/1 mm vrstvy
Rychle tuhnoucí hotová cementová malta pro potěry tl. 20 až 80 mm.
Vhodná pro prostory, které jsou trvale vystavovány vlhkostí.
6.7. Vyrovnání nerovných podlah – samonivelační hmoty – cementové
MASTERTOP® 510
Speciální samonivelační hmota na bázi cementu k opravě a vyrovnání
nerovností od 2 do 10 mm na betonových, cementových a anhydritových
potěrech.
MASTERTOP® 515
Samonivelační, čerpatelná, skelným vláknem vyztužená tekutá cementová
malta pro reprofilaci betonových podlah s vysokým zatížením v interiéru.
Malta je určena k vyrovnání drsných a nerovných podlah v tloušťce jedné
vrstvy od 3 do 40 mm.
15
Další vlastnosti
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.8. Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy – minerální plnivo
Název, popis
Vsypový materiál na cementové bázi pro zhotovení lehce až
středně namáhaných průmyslových podlah. Aplikace současně
s prováděním betonu.
Spotřeba: 3–8 kg/m2
Ošetření povrchu po aplikaci
ochranným nástřikem
MASTERTOP® C 713.
Balení vč. barev a cenové třídy
25 kg pytel
přírodní šedá
Kč bez DPH
G
10,50 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
6.9. Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy – syntetické plnivo
Název, popis
MASTERTOP® 800
Vsypový materiál na cementové bázi s příměsí syntetického
plniva pro zhotovení středně namáhaných průmyslových podlah.
Aplikace současně s prováděním betonu.
Další vlastnosti
Spotřeba: 3–8 kg/m2
Ošetření povrchu po aplikaci
ochranným nástřikem
MASTERTOP® C 713.
Balení vč. barev a cenové třídy
25 kg pytel
přírodní šedá
Kč bez DPH
G
12,50 Kč/kg
6.10. Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy – metalické plnivo
Název, popis
MASTERTOP® 200
Vsypový materiál na cementové bázi s metalickou příměsí pro zhotovení
těžce namáhaných průmyslových podlah. Aplikace současně s prováděním
betonu.
MASTERTOP® 210
Potěrový, čerpatelný materiál na cementové bázi s metalickou příměsí pro
zhotovení těžce namáhaných průmyslových podlah. Aplikace i na vyzrálý
beton.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 4–10 kg/m2
Ošetření povrchu po aplikaci
ochranným nástřikem
MASTERTOP® C 713.
25 kg pytel
přírodní šedá
G
28,50 Kč/kg
Spotřeba: 15–45 kg/m2
Ošetření povrchu po aplikaci
ochranným nástřikem
MASTERTOP® C 713.
25 kg pytel
přírodní šedá
G
47,00 Kč/kg
6.11. Povrchové úpravy betonových podlah – pancéřové podlahy – ochranné nástřiky
Název, popis
MASTERTOP® C 713
Další vlastnosti
Spotřeba: 0,07–0,1 l/m2
Ošetřující a utěsňující polymerní krycí nástřik na rozpouštědlové bázi
pro uzavření povrchů neprobarvených vsypových a betonových podlah.
Povrchová impregnace potěrů.
Balení vč. barev a cenové třídy
20 l
210 l
transparentní
Kč bez DPH
G
139,00 Kč/l
125,00 Kč/l
6.12. Povrchové úpravy betonových podlah – nátěry – epoxidové
Název, popis
MASTERTOP® TC 485 W
Další vlastnosti
Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m2/1 vrstvu
Vodou ředitelný epoxidový nátěr pro betonové a cementové podklady.
Vhodné pro podzemní garáže, skladovací a výrobní haly, jímky, zásobníky.
Tloušťka do 0,5 mm.
MASTERTOP® TC 473
Epoxidová samonivelační bezrozpouštědlová podlahovina pro
nátěry a lité vrstvy pro středně těžké až těžké provozy. Povrch
je hladký a lesklý.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
25 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
G
297,00 Kč/kg
G
275,00 Kč/kg
G
215,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,4–1,2 kg/m2
Bezrozpouštědlový dvousložkový epoxidový pigmentovaný nátěr,
elastifikovaný, pro lehké až středně těžké provozy, hladký, lesklý. Je vhodný
jako uzavírací vrstva v systémech Conideck.
MASTERTOP® BC 372
Balení vč. barev a cenové třídy
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
MASTERTOP® 100
Další vlastnosti
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,4–1,2 kg/m2
30 kg
RAL 7001, 7030, 7032,7035,
7038, 7040
jiné odstíny na vyžádání
16
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.13. Povrchové úpravy betonových podlah – nátěry – polyuretanové
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Název, popis
Balení vč. barev a cenové třídy
MASTERTOP® TC 407 W
Spotřeba: 0,1–0,14 kg/m2
Speciální polyuretanový krycí lak na vodou ředitelné bázi, matný, vysoce
otěruvzdorný, s výtečnou odolností vůči poškrábání. UV odolný. Na pružné
systémy MASTERTOP®.
Spotřeba: 0,09–0,11 kg /m
MASTERTOP® TC 408 W
Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2
2
MASTERTOP® TC 442 W
Dvousložkový polyuretanový nátěr na provádění vodorovného značení pro
parkoviště a ostatní podlahy. UV stabilní, po vytvrzení matný.
Conipur BC 352
Jednosložková polyuretanová hmota pro zhotovování„kamenných
koberců“ ve vnitřním i vnějším prostředí. UV stabilní.
Conipur TC 400
Jednosložkový polyuretanový nátěr pro betonové a cementové
podklady. Vhodný pro podzemní garáže, skladovací prostory,
chodby apod. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.
Jednosložkový polyuretanový nátěr, UV stabilní, aplikovaný na
zpenetrované minerální podklady. Přemosťuje trhliny. Schválený jako nátěr
ze skupiny OS-E pro balkóny a chodníky mostů. Vhodný jako uzavírací
vrstva pro systémy Conideck, Coniroof a Conibridge.
Conipur TC 459
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření. Aplikace
na nasenou hydroizolaci válečkováním nebo nástřikem. Finální nátěr tvoří
pololesklý povrch.
Conipur TC 482
Dvousložkový polyaspartický krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Vhodný pro aplikace v exteriéru, též
v kombinaci s barevnými písky nebo chipsy. Finální nátěr tvoří
lesklý transparentní povrch.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
9,7 kg
RAL 7032
G
679,00 Kč/kg
G
670,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2
10 kg
RAL 7032
G
645,00 Kč/kg
G
1089,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2
10 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,08–0,12 kg/m2
10 kg
transparentní
G
658,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,15–0,2 kg/m2
dle savosti podkladu
2,4 a 4,8 kg
bílá, černá, žlutá, červená,
oranžová, zelená
G
cena na vyžádání
Spotřeba: 0,15 kg/m2 jako primer,
ostatní dle navržené směsi
10 kg
transparentní
G
cena na vyžádání
Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m2/1 vrstvu
Nanášet ve 2 vrstvách.
25 kg
RAL 7040
G
237,00 Kč/kg
G
398,00 Kč/kg
G
419,00 Kč/kg
G
749,00 Kč/kg
Polyuretanový krycí lak, matný, otěruvzdorný, s vysokou odolností vůči
poškrábání. UV stabilní. Na elastické podklady vně i uvnitř objektů.
Conipur 55
683,00 Kč/kg
10 kg
transparentní
Dvousložkový polyuretanový lak s antibakteriálními účinky,
hedvábně matný, elastický, oděruvzdorný, UV odolný, pro vnitřní
použití na pružné podlahové systémy MASTERTOP®.
MASTERTOP® TC 467 C-N
650,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,1–0,13 kg/m2
Dvousložkový polyuretanový krycí lak, hedvábně matný, elastický,
oděruvzdorný, UV odolný, pro vnitřní použití na pružné podlahové systémy
MASTERTOP®.
MASTERTOP® TC 465 AB
G
jiné odstíny na vyžádání
Dvousložkový polyuretanový krycí lak na vodou ředitelné bázi,
matný, otěruvzdorný, UV odolný, pro vnitřní použití na tvrdé
podlahové systémy MASTERTOP®.
MASTERTOP® TC 465
10 kg
transparentní
RAL 7032
Kč bez DPH
jiné odstíny na vyžádání
Speciální polyuretanový krycí lak na vodou ředitelné bázi,
pigmentovaný, matný, vysoce otěruvzdorný, s výtečnou odolností
vůči poškrábání. UV odolný. Na tvrdé EP a PUR systémy jako
MASTERTOP® 1270, MASTERTOP® 1324 apod.
Conipur TC 458
17
Další vlastnosti
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,3–0,8 kg/m2 (dle účelu
použití a požadované struktury).
24 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba při aplikaci válečkem:
0,10–0,15 kg/m2 (dle účelu použití
a požadované struktury)
12,5 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,3–0,8 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
10 kg
transparentní
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.14. Povrchové úpravy betonových podlah – stěrky – epoxidové
Název, popis
Bezrozpouštědlová dvousložková transparentní (průsvitná) epoxidová
pryskyřice pro zhotovení podkladních a obrusných vrstev (Quarz color),
jakož i pro vrchní krycí nátěry a tenké stěrky. UV stabilní.
MASTERTOP® BC 372
Epoxidová samonivelační bezrozpouštědlová podlahovina pro
nátěry a lité vrstvy pro středně těžké až těžké provozy. Povrch
je hladký a lesklý.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba kolísá dle savosti podkladu
a celkové skladby podlahy.
18 kg
transparentní
G
396,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,54 kg/m2/1 mm
tl. vrstvy neplněné pryskyřice.
Možno plnit křemenným pískem
do poměru 1:0,7.
30 kg
RAL 7001, 7030, 7032,7035,
7038, 7040
G
215,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
6.15. Povrchové úpravy betonových podlah – stěrky – polyuretanové
Název, popis
MASTERTOP® BC 375 N
Polyuretanová samonivelační bezrozpouštědlová stěrka, pro střední až
těžké průmyslové provozy, hladká, lesklá. Slouží i jako spojovací vrstva na
litý asfalt.
Další vlastnosti
Spotřeba: 1,4 kg/m2/1 mm
tl. vrstvy neplněné pryskyřice.
Možno plnit křemičitým pískem
do poměru 1:0,3.
Balení vč. barev a cenové třídy
30 kg
RAL 1001, 5024, 6021,
7001, 7016, 7023, 7030,
7032, 7035, 7038, 7040
Kč bez DPH
G
199,00 Kč/kg
G
239,00 Kč/kg
G
341,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
MASTERTOP® BC 325 N
Samonivelační polyuretanová stěrka, která je tvrdá, ale zároveň pružná.
Minimalizuje zatížení pohybového ústrojí (klouby). Pro sportovní povrchy, do
jídelen a chodeb ve školách a nemocnicích.
MASTERTOP® BC 361 N
Spotřeba: 2–2,5 kg/m2
včetně plniva
30 kg
RAL 7032, 7035
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 1,5–2,5 kg/m2
Bezrozpouštědlová, dvousložková samonivelační probarvená
stěrka na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vnitřní i vnější
prostředí. Vhodná pro dekorativní aplikace v občanských
a bytových stavbách.
12,5 a 30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
6.16. Povrchové úpravy betonových podlah – stěrky – chemicky odolné
Název, popis
MASTERTOP® BC 378 AS
Epoxidová samonivelační bezrozpouštědlová stěrka, pro střední až
těžké průmyslové provozy, hladká, lesklá. Vysoce chemicky odolná.
Elektrostaticky vodivá.
MASTERTOP® BC 378
Epoxidová samonivelační bezrozpouštědlová stěrka, pro střední až těžké
průmyslové provozy, hladká, lesklá. Vysoce chemicky odolná.
Coroflake 60
Epoxidový povlak pro dlouhodobou ochranu betonu a oceli před louhy
a zředěnými kyselinami. Vhodné pro trvalé zatížení. Aplikace válečkem
i nástřikem. Základová penetrace epoxidová Coroflake 68.
Coroflake 200
Povlak na bázi epoxi/novolak pro dlouhodobou ochranu betonu a oceli před
koncentrovanou kyselinou sírovou a koncentrovanými louhy. Vhodné pro
trvalý ponor. Aplikace nástřikem (dvousložkové čerpadlo) nebo válečkem.
Základová penetrace epoxidová Coroflake 68.
Coroflake 48
Povlak na bázi speciální hybridní pryskyřice pro dlouhodobou ochranu
betonu a oceli před koncentrovanými i zředěnými kyselinami a louhy.
Vhodné pro trvalý ponor i za vysokých teplot. Výborná odolnost vůči
rozpouštědlům.
Aplikace nástřikem nebo válečkem. Penetrace vinylesterová Coroflake N.
Tloušťka do 1 mm.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Spotřeba: 1,5–4,0 kg/m2 dle typu
a požadované struktury nášlapné
vrstvy
Balení vč. barev a cenové třídy
30 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
G
362,00 Kč/kg
G
279,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 1,6 kg/m2/1 mm vrstvy
Minimální tloušťka 1,5 mm.
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 0,2 kg/m2/1 vrstvu
Nanášení ve 2 vrstvách.
Tloušťka do 1 mm.
21 kg
RAL 7032
F
697,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,65 kg/m2/1 vrstvu
Nanášení ve 2 vrstvách.
Tloušťka do 1 mm.
17 kg
šedá
červená
F
1197,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,50–0,70 kg/m2/1 vrstvu
Nanášení ve 2 vrstvách.
Složka B-Tvrdidlo č. 1.
20,4 kg
šedá
F
1399,00 Kč/kg
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
MASTERTOP® BC 308
Další vlastnosti
18
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Název, popis
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Coroflake C
Válečkované nebo airless stříkané povlaky na bázi modifikovaných
vinylesterových pryskyřic. Výtečná chemická odolnost vůči celé řadě
kyselin a louhů, rozpouštědel a změkčovadel. Vhodné pro trvalý ponor i pro
krátkodobé vysoké tepelné zatížení. Penetrace vinylesterová Coroflake N .
Tloušťka do 1–1,5 mm. Mikrotenké vločky (tzv. „flakes“) v systému zajišťují
vyšší difúzní odpor proti pronikání agresivního media k podkladu.
Coroflake 24
Válečkované nebo airless stříkané povlaky na bázi modifikovaných
vinylesterových pryskyřic. Výtečná chemická odolnost vůči celé řadě
kyselin a louhů, rozpouštědel a změkčovadel. Vhodné pro trvalý ponor i pro
krátkodobé vysoké tepelné zatížení. Penetrace vinylesterová Coroflake N .
Tloušťka do 1–1,5 mm. Mikrotenké vločky (tzv. „flakes“) v systému zajišťují
vyšší difúzní odpor proti pronikání agresivního media k podkladu.
Další vlastnosti
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,70 kg/m2/1 vrstvu
Nanášení ve 2 vrstvách.
Složka B-Tvrdidlo č. 1.
20,4 kg
černošedá
F
938,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 vrstvu
Nanášení ve 2 vrstvách.
Složka B-Tvrdidlo č. 1.
20,4 kg
šedá
F
723,00 Kč/kg
6.17. Dekorativní podlahy – obchodní domy, školy, nemocnice
Název, popis
MASTERTOP® AD 170
Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro lepení gumogranulátových
podložek v systému REG.
MASTERTOP® BC 325 N
Samonivelační polyuretanová stěrka, která je tvrdá, ale zároveň pružná.
Minimalizuje zatížení pohybového ústrojí (klouby). Pro sportovní povrchy, do
jídelen a chodeb ve školách a nemocnicích.
MASTERTOP® BC 361 N
Další vlastnosti
Kč bez DPH
25 kg
šedá
G
167,00 Kč/kg
Spotřeba: 2–2,5 kg/m2
včetně plniva
30 kg
RAL 7032, 7035
G
239,00 Kč/kg
G
341,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 1,5–2,5 kg/m2
MASTERTOP® MAT 4 / MAT 6
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: 0,8–1,0 kg/m2
dle struktury podkladu
Bezrozpouštědlová, dvousložková samonivelační probarvená
stěrka na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vnitřní i vnější
prostředí. Vhodná pro dekorativní aplikace v občanských
a bytových stavbách.
12,5 a 30 kg
RAL 7032
ostatní odstíny
na vyžádání
Spotřeba: 1 m2/m2
š. 1,5 × 10 m
G
MAT 4
260,00 Kč/m2
MAT 6
358,00 Kč/m2
Spotřeba: 0,8–1,0 kg/m2
dle struktury podkladu
30 kg
šedá
G
217,00 Kč/kg
Gumogranulátová podložka pro zhotovování systému REG.
MASTERTOP® PS 231 FL
Dvousložková bezrozpouštědlová pigmentovaná polyuretanová stěrková
hmota pro uzavírání pórů v systému REG a pro stěnové systémy
MASTERTOP® WS 200 a WS 300.
6.18. Dekorativní podlahy a stěny – obchodní domy, školy, nemocnice –
NOVÝ SYSTÉM MASTERTOP® 1327
Název, popis
MASTERTOP® P 617
Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice pod
epoxidové nebo polyuretanové nátěry a stěrky. Možno plnit křemennými
písky pro stěrky a malty (plastbeton).
MASTERTOP® BC 327 FL
Další vlastnosti
MASTERTOP® BC 325 N FL
Samonivelační polyuretanová stěrka s příměsí retardérů hoření,
která je tvrdá, ale zároveň pružná. Minimalizuje zatížení
pohybového ústrojí (klouby). Pro sportovní povrchy, do jídelen
a chodeb ve školách a nemocnicích.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,2–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
18 kg
transparentní
G
243,00 Kč/kg
Spotřeba: 3,2–3,7 kg/m2
25 kg
modrá
G
259,00 Kč/kg
Spotřeba: 2,5–3,0 kg/m2
30 kg
šedá
G
254,00 Kč/kg
Speciální bezrozpouštědlová, dvousložková samonivelační
probarvená stěrka na bázi polyuretanové pryskyřice
s akustickými vlastnostmi (alternuje gumogranulátové desky).
19
Balení vč. barev a cenové třídy
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Název, popis
Další vlastnosti
Spotřeba: 0,1–0,14 kg/m2
Speciální polyuretanový krycí lak na vodou ředitelné bázi, matný, vysoce
otěruvzdorný, s výtečnou odolností vůči poškrábání. UV odolný. Na pružné
systémy MASTERTOP®.
Spotřeba: 0,09–0,11 kg /m2
MASTERTOP® TC 465
Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2
10 kg
transparentní
RAL 7032
Kč bez DPH
G
650,00 Kč/kg
683,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Dvousložkový polyuretanový krycí lak, hedvábně matný, elastický,
oděruvzdorný, UV odolný, pro vnitřní použití na pružné podlahové systémy
MASTERTOP®.
10 kg
RAL 7032
G
645,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
6.19. Antistatické a elektrostaticky vodivé podlahy – standardní
Název, popis
MASTERTOP® BC 370 AS
Další vlastnosti
Spotřeba: 2–2,5 kg/m2
Epoxidová samonivelační bezrozpouštědlová stěrka, pro střední až těžké
průmyslové provozy, hladká, lesklá. Elektrostaticky vodivá.
MASTERTOP® BC 375 N AS
Epoxidová samonivelační bezrozpouštědlová stěrka, pro střední
až těžké průmyslové provozy, hladká, lesklá. Vysoce chemicky odolná.
Elektrostaticky vodivá.
MASTERTOP® CP 687 W AS N
Speciální elektrostaticky vodivý nátěr, který zajišťuje odvedení
elektrostatického náboje v podlahových antistatických systémech.
MASTERTOP® TC 409 W-ESD N
Speciální polyuretanový krycí nátěr, který v kombinaci
s vodivým nátěrem MASTERTOP® CP 687 W-AS N a litými
stěrkami MASTERTOP® BC AS, MASTERTOP®
BC 375 N AS splňuje komplexní požadavky ESD v prostorech EPA.
Dvousložkový produkt.
Pozn.: Pro správnou volbu systému kontaktujte technický servis BASF.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
30 kg
RAL 7032, 7035
Kč bez DPH
G
297,00 Kč/kg
G
265,00 Kč/kg
G
362,00 Kč/kg
G
489,00 Kč/kg
G
1523,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 2–2,5 kg/m2
Polyuretanová samonivelační bezrozpouštědlová
stěrka, pro střední až těžké průmyslové provozy,
hladká, lesklá. Elektrostaticky vodivá.
MASTERTOP® BC 378 AS
Balení vč. barev a cenové třídy
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: 1,5–4,0 kg/m2
dle typu a požadované struktury
nášlapné vrstvy
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spotřeba: max. 100 g/m2
Vodou emulgovatelný nátěr.
15 kg
černý
Spotřeba: 0,15–0,18 kg/m2
10 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
MASTERTOP® TC 407 W
Balení vč. barev a cenové třídy
20
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.20. Podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl – UCRETE®
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Název, popis
UCRETE® UD200
Polyuretanbetonová podlaha pro extrémní zatížení na bázi speciálních
polyuretanových pryskyřic. Třísložkový produkt. Lehce profilovaný povrch
nabízí optimální stupeň nekluznosti v suchých i mokrých provozech
(mlékárny, pivovary, masný průmysl apod.). Výborná odolnost vůči nárazu
a oděru.
Odolává pojezdu ocelovým kolem.
UCRETE® DP10, 20, 30
Vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s volitelnou texturou
povrchu. Odolává pojezdu ocelovým kolem.
Povrch UCRETE® DP je protiskluzový. Dle DIN 51130:
R11
UCRETE® DP10
UCRETE® DP20
R13 V6
UCRETE® DP30
R13 V8
UCRETE® DP20 AS
Vysoce odolný elektrostaticky vodivý podlahový systém v tloušťce vrstvy
6 mm. Jedinečná vysoce odolná technologie z polyuretanových pryskyřic
s mimořádnou odolností vůči agresivním chemikáliím. Povrch
UCRETE® DP20 AS je protiskluzový R13 V6 dle DIN 51130. Odolává
pojezdu ocelovým kolem.
UCRETE® MF
Vysoce odolný podlahový systém v tloušťkách 4–6 mm. Jedinečná vysoce
odolná technologie z polyuretanových pryskyřic s mimořádnou odolností
vůči agresivním chemikáliím. Povrch UCRETE® MF je matný a hladký.
Odolává pojezdu ocelovým kolem.
UCRETE® MF AS
Vysoce odolný elektrostaticky vodivý podlahový systém v tloušťkách
vrstvy 4–6 mm. Jedinečná vysoce odolná technologie z polyuretanových
pryskyřic s mimořádnou odolností vůči agresivním chemikáliím. Povrch
UCRETE® MF AS je matný a hladký. Odolává pojezdu ocelovým kolem.
UCRETE® IF
Vysoce odolný polyuretanový podlahový systém s kovovým plnivem
v tloušťce vrstvy 9 mm. Vysoká odolnost mechanickému rázu a obrusu.
Odolává pojezdu ocelovým kolem.
UCRETE® RG
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Odolává široké škále chemikálií
a teplotám od –40 °C až +120 °C
při tloušťce vrstvy 9 mm; od –25 °C
až +70 °C při tloušťce vrstvy 6 mm.
Při tloušťce vrstvy 12 mm krátkodobě
odolává až do +150 °C. Aplikace
na 7 dní starý beton.
cena na vyžádání
Odolává široké škále chemikálií
a teplotám od –40 °C až +120 °C
při tloušťce vrstvy 9 mm, při tloušťce
vrstvy 6 mm od –25 °C až +70 °C,
při tloušťce vrstvy 4 mm od –15 °C
až +60 °C. Aplikace na 7 dní starý
beton.
cena na vyžádání
Odolává široké škále chemikálií
a teplotám od –25 °C až +70 °C
při tloušťce vrstvy 6 mm. Aplikace
na 7 dní starý beton.
Svodový odpor:
EN 1081
Rg<106Ω
IEC 61340-5-1 Rg<109Ω
cena na vyžádání
Odolává široké škále chemikálií
a teplotám od –25 °C až +70 °C
při tloušťce vrstvy 6 mm, při tloušťce
vrstvy 4 mm od –15 °C až +60 °C.
Aplikace na 7 dní starý beton.
cena na vyžádání
Odolává široké škále chemikálií
a teplotám od –25 °C až +70 °C při
tloušťce vrstvy 6 mm, při tloušťce
vrstvy 4 mm od –15 °C až +60 °C.
Aplikace na 7 dní starý beton.
Svodový odpor:
EN 1081
Rg<106Ω
IEC 61340-5-1 Rg<109Ω
cena na vyžádání
Odolává široké škále chemikálií
a teplotám od –40 °C až +120 °C.
Aplikace na 7 dní starý beton.
cena na vyžádání
Aplikace na 7 dní starý beton.
cena na vyžádání
Aplikace na 7 dní starý beton.
cena na vyžádání
Aplikace na 7 dní starý beton.
cena na vyžádání
Doplňková polymermalta na svislé plochy, používá se k modelování fabionů,
odvodňovacích kanálů, stěn nádrží a jímek a na jiné vertikální plochy.
Třísložkový produkt.
UCRETE® Primer LC
Speciální penetrace pro podlahové systémy UCRETE®. Aplikuje se jako
celoplošný záškrab „Scratch coat“. Pouze na vodorovné plochy. Třísložkový
produkt.
UCRETE® Primer RG
Speciální kontaktní penetrace pro UCRETE® RG. Pouze na stěny.
Třísložkový produkt.
UCRETE® MASTERFLEX® 460
Těsnicí hmota do pracovních a dilatačních spár na bázi polyuretanu hlavně
pro podlahové systémy UCRETE®. Typické použití produktu je pro podlahy
potravinářských, strojírenských, chemických, farmaceutických a hutních
provozů. Barevná dle odstínů UCRETE®.
21
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Dvousložková, odolnost vysokému
chemickému a mechanickému
zatížení (např. zatížení pojezdem
paletovacími nebo vysokozdvižnými
vozíky).
G
cena na vyžádání
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.21.
Podlahy do garáží, parkovací domy, pojížděné střechy
Systémy Conideck pro pojížděné střechy
Nezastřešené plochy a pojížděné střechy v přímém styku s vnějšími klimatickými vlivy, jako je déšť, sníh, UV záření a změny teplot.
Systémy se také používají u krytých podlaží parkovišť nacházejících se přímo nad obchody, kancelářemi, sklady apod.
Systémy v následujících podkapitolách jsou uvedeny za účelem základního zatřídění dle umístění v objektu.
Další podrobnosti, materiálové varianty a systémové skladby vám sdělí odborný poradce společnosti BASF, viz kontakty.
6.21.1.1. Systém Conideck 2203
Trhliny překlenující čtyřvrstvý systém schválený dle dle OS-10/RiLi SIB 2001, EN 1504-2 se strojně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou
a odděleně rychle vytvrzující obrusnou vrstvou.
Rychlost vytvrzení jednotlivých vrstev umožňuje pokládku systému a jeho provozuschopnost do druhého dne.
Název, popis
MASTERTOP® P 660
Dvousložková bezrozpouštědlová polyuretanová penetrační pryskyřice.
Možno ji plnit písky (záškrab a stěrky). Rychlé vytvrzení umožňuje aplikaci
následné vrstvy již po několika hodinách. Vhodná pro penetrace betonových
a asfaltových podkladů.
Conipur M 800
Stříkaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 500 % jako
„plovoucí“ vrstva / hydroizolační membrána dvouvrstvého systému Conideck
dle RiLi SIB 2001/OS-10. Aplikace za tepla speciálním vysokotlakým
čerpacím zařízením.
Conipur WC 880
Dvousložková elastická polyuretanová stěrka s tažností 50 %, jako obrusná
vrstva pojížděných a pochůzných systémů Conideck. Rychlé vytvrzení
umožňuje aplikaci uzavíracího nátěru již po několika hodinách.
Conipur TC 481
Dvousložkový polyaspartický krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na obrusnou mezivrstvu
stěrkováním s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří
lesklý povrch.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
10 kg
transparentní
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Reakční doba cca 20–60 sek.
Ihned pochůzná a vodotěsná.
Složka A – 210 kg sud
Složka B – 220 kg sud
šedá
transparentní
Spotřeba: 0,5–1,6 kg/m2
dle typu a požadované struktury
nášlapné vrstvy
24 kg
bílá
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
28 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
G
379,00 Kč/kg
cena na vyžádání
G
339,00 Kč/kg
G
615,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
6.21.1.2. Systém Conideck 2205
Trhliny překlenující čtyřvrstvý systém se strojně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou a odděleně obrusnou vrstvou.
Systém je schválený dle OS-10/RiLi SIB 2001 a OS-F/ZTV-SIB 90, EN 1504-2.
Název, popis
MASTERTOP® P 617
Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
ji plnit písky (záškrab a stěrky). Vhodná pro penetrace podkladů, které jsou
v kontaktu se zemní vlhkostí (neizolované desky).
MASTERTOP® P 691
Další vlastnosti
Dvousložková elastická polyuretanová stěrka s tažností 500 %, jako
obrusná vrstva pojížděných a pochůzných systémů Conideck. Rychlé
vytvrzení umožňuje aplikaci uzavíracího nátěru již po několika hodinách.
Conipur WC 881
Dvousložková elastická polyuretanová stěrka s tažností 50 %, jako obrusná
vrstva pojížděných a pochůzných systémů Conideck. Pomaleji vytvrzující
než varianta Conipur WC 880 umožňuje dobrou zpracovatelnost při
teplotách nad +20 °C.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
18 kg
transparentní
G
243,00 Kč/kg
Spotřeba: cca 0,05–0,15 kg/m2
19,5 kg
bezbarvý
G
331,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Reakční doba cca 20–60 sek.
Ihned pochůzná a vodotěsná.
Složka A – 210 kg sud
Složka B – 220 kg sud
šedá
transparentní
Spotřeba: 0,5–1,6 kg/m2
dle typu a požadované struktury
nášlapné vrstvy
24 kg
bílá
Jednosložkový polyuretanový rozpouštědlový spojovací můstek pro spojení
připraveného podkladu se strojně aplikovanou hydroizolační membránou
Conipur.
Conipur M 800
Balení vč. barev a cenové třídy
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.21.1.
cena na vyžádání
G
318,00 Kč/kg
22
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Název, popis
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Conipur TC 458 (nezastřešené plochy)
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na obrusnou mezivrstvu stěrkováním
s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří matný povrch.
Další vlastnosti
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
(dle účelu použití a požadované
struktury)
Balení vč. barev a cenové třídy
24 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
G
398,00 Kč/kg
G
275,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
nebo
MASTERTOP® TC 473 (kryté plochy)
Dvousložkový elastifikovaný epoxidový krycí nátěr. Aplikace na obrusnou
vrstvu stěrkováním s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří lesklý
povrch.
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
6.21.1.3. Systém Conideck 2266
Trhliny překlenující čtyřvrstvý systém s ručně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou a odděleně obrusnou vrstvou.
Systém je schválený dle OS-11a/RiLi SIB 2001 a OS-F/ZTV-SIB 90.
Název, popis
MASTERTOP® P 617
Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
ji plnit písky (záškrab a stěrky).
Conipur M 869 F
Další vlastnosti
Dvousložková elastická polyuretanová stěrka s tažností 50 %, jako obrusná
vrstva pojížděných a pochůzných systémů Conideck. Pomaleji vytvrzující
než varianta Conipur WC 880 umožňuje dobrou zpracovatelnost při
teplotách nad +20 °C.
Conipur TC 458
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na obrusnou mezivrstvu stěrkováním
s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří matný povrch.
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
18 kg
transparentní
G
243,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5–2,0 kg/m2
30 kg
RAL 7032
G
245,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,5–1,6 kg/m2
dle typu a požadované struktury
nášlapné vrstvy
24 kg
bílá
G
318,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
(dle účelu použití a požadované
struktury)
24 kg
RAL 7032
G
398,00 Kč/kg
G
275,00 Kč/kg
Ručně aplikovaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 800 %
jako „plovoucí“ vrstva/hydroizolační membrána dvouvrstvého systému
Conideck dle RiLi SIB 2001/OS-11a. Aplikace zubovou stěrkou.
Conipur WC 881
Balení vč. barev a cenové třídy
jiné odstíny na vyžádání
nebo
MASTERTOP® TC 473
Dvousložkový elastifikovaný epoxidový krycí nátěr. Aplikace na obrusnou
vrstvu stěrkováním s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří lesklý
povrch.
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
6.21.1.4. Systém Conideck 2264
Trhliny překlenující třívrstvý systém s ručně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou, která pní zároveň funkci obrusné vrstvy.
Systém je schválený dle OS-11b/RiLi SIB 2001, EN 1504-2.
Název, popis
MASTERTOP® P 617
Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
ji plnit písky (záškrab a stěrky).
Conipur M 869 F
Dvousložková vysoce elastická polyuretanová stěrka s tažností 800 %,
plnící zároveň funkci obrusné vrstvy. Schválená dle směrnic RiLi-SIB
2001/OS-11b. Stěrka se plní v poměru 10:4 křemenným pískem frakce
0,3–0,8 mm. Aplikace zubovou stěrkou.
Conipur TC 458
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření
a mechanickému zatížení. Aplikace na obrusnou mezivrstvu stěrkováním
s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří matný povrch.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
18 kg
transparentní
G
243,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,3–3,3 kg/m2
dle požadované tloušťky a umístění
v objektu
30 kg
RAL 7032
G
245,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
(dle účelu použití a požadované
struktury)
24 kg
RAL 7032
G
398,00 Kč/kg
G
275,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
nebo
MASTERTOP® TC 473
Dvousložkový elastifikovaný epoxidový krycí nátěr. Aplikace na obrusnou
vrstvu stěrkováním s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří lesklý
povrch.
23
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
30 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.21.2.
Systémy Conideck pro krytá mezilehlá podlaží parkovišť
6.21.2.1. Systém Conideck 2255
Trhliny překlenující třívrstvý systém s ručně aplikovanou elastickou vodotěsnou membránou, která pní zároveň funkci obrusné vrstvy.
Systém je schválený dle OS-13/RiLi SIB 2001, EN 1504-2.
Název, popis
MASTERTOP® P 617
Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
ji plnit písky (záškrab a stěrky).
MASTERTOP® BC 376
Dvousložková elasticky houževnatá polyuretanová stěrka s tažností 65 %,
plnící zároveň funkci obrusné vrstvy. Schválená dle směrnic
RiLi-SIB 2001/OS-13. Aplikace zubovou stěrkou.
MASTERTOP® TC 473
Dvousložkový elastifikovaný epoxidový krycí nátěr. Aplikace na obrusnou
vrstvu stěrkováním s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří lesklý
povrch.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
18 kg
transparentní
G
243,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,8–1,5 kg/m2
dle požadované tloušťky s umístění
v objektu
30 kg
šedá
G
195,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,5–0,8 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
30 kg
RAL 7032
G
275,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
6.21.2.2. Systém Conideck 2273
Epoxidový stěrkový systém bez schopnosti překlenutí trhlin. Systém je schválený dle OS-8/RiLi SIB 2001, EN 1504-2.
Název, popis
MASTERTOP® P 604
Bezrozpouštědlová dvousložková nepigmentovaná nízkovizkózní
epoxidová penetrační pryskyřice s jemným plnivem. Možno plnit
křemennými písky pro stěrky a malty (plastbeton).
MASTERTOP® BC 372
Dvousložkový epoxidový krycí nátěr. Aplikace na obrusnou vrstvu
stěrkováním s následným převálečkováním. Finální nátěr tvoří
lesklý povrch.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: cca 0,4–0,8 kg/m2 dle
savosti podkladu
30 kg
transparentní
Spotřeba: 0,6–0,9 kg/m2
dle účelu použití a požadované
struktury
30 kg
RAL 7001, 7030, 7032,7035,
7038, 7040
Kč bez DPH
G
196,00 Kč/kg
G
215,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
6.21.2.3. Systém Conideck 2261
Epoxidový paropropustný nátěrový (popř. stěrkový) systém vhodný do suterénních pater, které jsou ve styku s terénem.
Systém pro lehké až střední zatížení nepřeklenující trhliny v podkladě.
Název, popis
MASTERTOP® P 686 W
Další vlastnosti
Vodou ředitelný epoxidový nátěr pro betonové a cementové podklady.
Vhodný pro podzemní garáže, skladovací haly a výrobní haly, jímky,
zásobníky.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Kč bez DPH
Spotřeba: cca 0,4–0,6 kg/m2
25 kg
transparentní
G
296,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,2–0,3 kg/m2/1 vrstvu
25 kg
RAL 7032
G
297,00 Kč/kg
Vodou ředitelná dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice. Možno
použít na anhydritové a magnezitové podklady. Vhodná pro základní
vrstvy, které jsou v kontaktu se zemní vlhkostí. Alternativně pod
MASTERTOP TC 485 W pro zvýšení adheze s podkladem a plnitelnosti
písky (záškrab a stěrky).
MASTERTOP® TC 485 W
Balení vč. barev a cenové třídy
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Uzavřená, mezilehlá a suterénní patra parkovišť, která jsou chráněna před přímými klimatických vlivy.
Při jejich návrhu je kladem menší důraz na hydroizolační spolehlivost a překlenutí trhlin v podkladu.
jiné odstíny na vyžádání
24
6. PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
6.PRŮMYSLOVÉ PODLAHY,
POTĚRY, SAMONIVELAČNÍ HMOTY
25
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
7.VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY
7.1. Sportovní povrchy
7.1.1.Halové sportovní povrchy
Název, popis
CONIPUR HG
Jde zde o špičkovou elastickou polyuretanovou sportovní podlahu
určenou do víceúčelových sportovních hal, školních tělocvičen
a gymnastických sálů. Vhodná na veškeré míčové hry včetně
hokejbalu, floorbalu, futsalu, badmintonu atd.
CONIPUR KF
Jde zde o špičkovou elastickou polyuretanovou sportovní podlahu
určenou do víceúčelových sportovních hal, školních tělocvičen
a gymnastických sálů. Vhodná na veškeré míčové hry včetně
hokejbalu, floorbalu, futsalu, badmintonu atd.
CONIPUR retopping
Jde o systém opravy a renovace starých nebo poškozených
polyuretanových nebo PVC podlah. Po dokončení je podlaha znovu
vhodná na veškeré míčové hry včetně hokejbalu, floorbalu, futsalu,
badmintonu atd.
Další vlastnosti
Cenová třída
Kč bez DPH
Bodově, v kombinaci s dřevěným roštem kombinovaně elastický
povrch, volba z 21 základních barev, podložka do 10 mm, odpovídá normám DIN 18032/2, EN 14 904, schváleno IHF, FIBA,WFA
a příslušnými národními sportovními federacemi.
Třída hořlavosti – Cfl-s1
Tření – 102
Redukce síly dopadu – 55 %
Odolnost při dopadu – 16 Nm
F
cena na vyžádání
Kombinovaně elastický povrch, volba z 21 základních barev, podložka nad 10 mm, odpovídá normám DIN 18032/2, EN 14 904,
schváleno FIBA a ČBA.
Třída hořlavosti – Cfl-s1
Tření – 102
Redukce síly dopadu – 56 %
Odolnost při dopadu – 15 Nm
F
cena na vyžádání
Bodově elastický povrch, volba z 21 základních barev, po renovaci
znovu odpovídá normám DIN 18032/2, EN 14 904, je možné
počítat s certifikací IHF, FIBA,WFA a příslušnými národními
sportovními federacemi.
Třída hořlavosti – Efl
Tření – 102
Redukce síly dopadu – 49 %
Odolnost při dopadu – 16 Nm
F
cena na vyžádání
Cenová třída
Kč bez DPH
Vodonepropustný, mrazuvzdorný.
Bodově i plošně elastický.
Dlouhá životnost.
Neměnné fyzikální vlastnosti v závislosti na stáří (pružnost).
Jednoduchý způsob opravy poškozených míst.
Povrch odpovídá normám DIN 18035/6, EN 14877 a IAAF
specifikaci.
Standardní barva – červená, zelená, modrá.
F
cena na vyžádání
Vodopropustný, mrazuvzdorný.
Bodově i plošně elastický.
Dlouhá životnost.
Neměnné fyzikální vlastnosti v závislosti na stáří (pružnost).
Jednoduchý způsob opravy poškozených míst.
Povrch odpovídá normám DIN 18035/6, EN 14877 a IAAF
specifikaci.
Standardní barva – červená, zelená, modrá.
F
cena na vyžádání
Povrch odpovídá normám DIN 18035/6, EN 14877 a IAAF
specifikaci.
Standardní barva – červená, zelená, modrá.
F
cena na vyžádání
7.VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY
V oboru sportovních podlah jsme aktivní již po 30 let a divize
CONICA SPORT SURFACES zná požadavky z celosvětového
trhu. Naše rozsáhlé zkušenosti a know-how jsou nejlepší zárukou pro naše obchodní partnery – nabízíme nejmodernější,
spolehlivé a k životnímu prostředí šetrné systémy sportovních povrchů pro vnější a vnitřní použití.
Systémy CONICA jsou testovány a certifikovány nezávislými
instituty, sdruženími a sportovními federacemi.
7.1.2.Venkovní sportovní povrchy
7.1..2.1 Povrchy atletických drah a školních atletických oválů
Název, popis
CONIPUR SW
Špičkový kompaktní atletický povrch sandwichového typu (2 vrstvy)
tl. cca 13 mm . Základová vrstva z SBR granulátu, svrchní vrstva
viskózní probarvený PUR se vsypem EPDM granulátu stejné barvy.
Vhodný pro vrcholovou atletiku.
CONIPUR SP
Kvalitní dvouvrstvý atletický povrch tl. 13 mm (10+3). Na základovou
vrstvu černého SBR granulátu je proveden barevný nástřik
viskózního probarveného PUR s jemným EPDM granulátem
stejné barvy. Vhodný pro vrcholovou atletiku, školní atletické dráhy
a okrajově i pro míčové hry
CONIPUR retopping
Jde o systém opravy a renovace starých nebo poškozených
atletických drah. Po dokončení má dráha znovu všechny potřebné
parametry kvality.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
26
7.VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY
7.1.2..2 Víceúčelová hřiště
7. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY
Název, popis
CONIPUR EPDM
Jednovrstvý sportovní povrch tl. 10–13 mm na bázi spojení
barevného EPDM granulátu a bezbarvého PUR. Vhodný pro míčové
hry, školní sportoviště, školní běžecké dráhy a rekreační tenis.
CONIPUR 2S
Dvouvrstvý povrch tl. 12–16 mm. Základová vrstva z SBR granulátu,
svrchní vrstva na bázi spojení barevného EPDM granulátu
a bezbarvého PUR. Vhodný pro míčové hry, školní sportoviště, školní
běžecké dráhy a rekreační tenis
Další vlastnosti
Cenová třída
Kč bez DPH
Vodopropustný, mrazuvzdorný.
Bodově i plošně elastický.
Dlouhá životnost.
Neměnné fyzikální vlastnosti v závislosti na stáří (pružnost).
Jednoduchý způsob opravy poškozených míst.
Povrch odpovídá normám DIN 18035/6, EN 14877.
Standardní barva – červená, zelená, ostatní na vyžádání.
F
cena na vyžádání
Vodopropustný, mrazuvzdorný.
Bodově i plošně elastický.
Dlouhá životnost.
Neměnné fyzikální vlastnosti v závislosti na stáří (pružnost).
Jednoduchý způsob opravy poškozených míst.
Povrch odpovídá normám DIN 18035/6, EN 14877.
Standardní barva – červená, zelená, ostatní na vyžádání.
F
cena na vyžádání
Další vlastnosti
Cenová třída
Kč bez DPH
Vodopropustnost.
Vynikající dokluz hráče.
Neměnný odskok míče po celou dobu hry.
Dlouholetá životnost.
Minimální náklady na údržbu a obnovu.
Certifikován ITF.
Možné použít pro rekonstrukci tenisových dvorců s umělým povrchem (acrylát, umělá tráva atd.).
F
cena na vyžádání
Další vlastnosti
Cenová třída
Kč bez DPH
F
cena na vyžádání
Cenová třída
Kč bez DPH
F
cena na vyžádání
7.1.2.3 Tenisové kurty
Název, popis
CONIPUR PRO CLAY
Revoluční typ tenisového antukového povrchu pro celoroční užívání.
Jde o pevnou směs hrubozrnné antuky a speciálního PUR pojiva
(30 mm), pokrytou jemným antukovým prachem.
7.1.2.4. Dopadové plochy dětských hřišť
Název, popis
CONIPUR PG
CONIPUR PG je dvouvrstvý systém, určený pro dopadové plochy
dětských hřišť. Je složený ze základní vrstvy 100% černého SBR
granulátu s PUR pojivem a svrchní vrstvy z speciálního barevného
EPDM granulátu s PUR pojivem.
Podle typu vybavení hřiště (houpačky, prolézačky, hrady, provazové
žebříky atd.) se určuje požadovaná tloušťka základní vrstvy. Tato
tloušťka je dána předpisem pro mezní hodnotu pádu v závislosti na
maximální možné výšce, z které k pádu může dojít – hodnota HIC.
Vodopropustnost.
Monolit zamezuje usazování nečistot ve spojích desek nebo pruhů.
Vysoká variabilita zvolených doplňků (HIC hodnoty).
Široká škála barev a obrazců podle volby zákazníka.
Systém splňuje požadavky normy EN 1177/1997, certifikace ITC
Zlín.
7.1.2.5. Podkladové vrstvy pod umělou trávu
Název, popis
CONIPUR ET
Jde o systém pokladové vrstvy pod hřiště s umělou trávou nebo jako
náhrada vodopropustného asfaltu pod víceúčelová hřiště s povrchy
CONIPUR EPDM nebo SP.
Jde o směs černého SBR granulátu, jemné frakce kameniva a PUR
pojiva. Výška vrstvy od 25 do 35 mm.
27
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Další vlastnosti
Vodopropustnost.
Celkové vylepšení vlastností dopadu hráče a odskoku míče u hřišť
s umělou trávou.
Adekvátní náhrada vodopropustného asfaltu – zrychlení doby
realizace, zdokonalení rovinatosti hřiště.
Možno použít i pro opravy starých poškozených asfaltových ploch,
určených pro sportování.
7.VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY
7.VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ POVRCHY
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
28
8. STŘECHY – IZOLACE, SANACE, NOVOSTAVBY
8. STŘECHY – IZOLACE, SANACE, NOVOSTAVBY
Systémy Coniroof pro sanace plochých střech, novostavby a střechy atypických tvarů
Strojně stříkaná hydroizolační membrány umožní bezešvě zaizolovat jakékoli tvary střech a detailů, s možností aplikace na různé typy podkladů (beton, kov, dřevo, sklo,
asfalt, tepelný izolant, apod.). Díky odolnosti proti prorůstání kořenů (testováno dle DIN 1042) je vhodná i pro vegetační střechy.
Podrobné informace k hydroizolačním systémům Coniroof a upřesnění materiálových variant
vám sdělí odborný poradce společnosti BASF, viz kontakty.
8.1. Systém Coniroof 2103 schválený dle EOTA/ETA 04/0035
Název, popis
Conipur M 803 FL
Stříkaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 500 % vhodná
pro všechny typy střech. Je odolná vůči přelétavému ohni a sálavému
teplu. Aplikace za tepla speciálním čerpacím zařízením. Schváleno EOTA
(ETA-04/0035).
Conipur TC 459
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření. Aplikace
na nasenou hydroizolaci válečkováním nebo nástřikem. Finální nátěr tvoří
pololesklý povrch.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: 1,1 kg/m2/1 mm vrstvy
Reakční doba cca 20–60 sek.
Ihned pochůzná a vodotěsná.
Složka A – 220 kg sud
Složka B – 220 kg sud
barva šedá a bílá
Spotřeba při aplikaci válečkem:
0,10–0,15 kg/m2 (dle účelu použití
a požadované struktury)
12,5 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
cena na vyžádání
G
419,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
Spojovací můstky a penetrační nátěry dle typu podkladu (viz kapitola 6.3.– 6.5.).
8.2. Systém Coniroof 2110 schválený dle BBA/No. 99/3660
Název, popis
Conipur M 800
Stříkaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 500 % vhodná
pro všechny typy střech. Aplikace za tepla speciálním čerpacím zařízením.
Schváleno BBA (No. 99/3660).
Conipur TC 458
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření. Aplikace
na nasenou hydroizolaci válečkováním nebo nástřikem. Finální nátěr tvoří
matný povrch.
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Spotřeba: 1,1 kg/m2/mm
Reakční doba cca 20–60 sek.
Ihned pochůzná a vodotěsná
Složka A – 210 kg sud
Složka B – 220 kg sud
barva šedá a transparentní
Spotřeba při aplikaci válečkem:
0,20–0,30 kg/m2 (dle účelu použití
a požadované struktury)
24 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
cena na vyžádání
G
398,00 Kč/kg
G
419,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
nebo
Conipur TC 459
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření. Aplikace
na nasenou hydroizolaci válečkováním nebo nástřikem. Finální nátěr tvoří
pololesklý povrch.
Spotřeba při aplikaci válečkem:
0,10–0,15 kg/m2 (dle účelu použití
a požadované struktury)
12,5 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
Spojovací můstky a penetrační nátěry dle typu podkladu (viz kapitola 6.3.– 6.5.).
8.3. Systém Coniroof 2150 schválený dle EOTA/ETA 04/0036
Název, popis
Další vlastnosti
Balení vč. barev a cenové třídy
Conipur M 860
Spotřeba: 1,35 kg/m2/1 mm vrstvy
30 kg
Conipur M 860 thix
Spotřeba: 1,05 kg/m2/1 mm vrstvy
10 kg
Spotřeba při aplikaci válečkem:
0,20–0,30 kg/m2 (dle účelu použití
a požadované struktury)
24 kg
RAL 7032
Kč bez DPH
G
354,00 Kč/kg
549,00 Kč/kg
Ručně aplikovaná dvousložková polyuretanová membrána s tažností 700 %
pro hydroizolační vrstvy plochých střech. Je určená především pro menší
plochy, nepřístupné plochy stříkanou technologií či opravy stříkané izolace.
Varianta Thix je určena pro aplikace na vertikální plochy.
Plnohodnotná náhrada Conipur M 865 Z / M 865 Z thix.
Conipur TC 458
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření. Aplikace
na nasenou hydroizolaci válečkováním nebo nástřikem. Finální nátěr tvoří
matný povrch.
G
398,00 Kč/kg
G
419,00 Kč/kg
jiné odstíny na vyžádání
nebo
Conipur TC 459
Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření. Aplikace
na nasenou hydroizolaci válečkováním nebo nástřikem. Finální nátěr tvoří
pololesklý povrch.
Spojovací můstky a penetrační nátěry dle typu podkladu (viz kapitola 6.3.– 6.5.).
29
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeba při aplikaci válečkem:
0,10–0,15 kg/m2 (dle účelu použití
a požadované struktury)
12,5 kg
RAL 7032
jiné odstíny na vyžádání
8. STŘECHY – IZOLACE, SANACE, NOVOSTAVBY
8.4. Systém MASTERSEAL® 640 Membrane schválený dle EOTA/ETA 09/0396
Název, popis
Jednosložková rozpouštědlová polyuretanová penetrace na savé minerální
podklady pro izolační vrstvu MASTERSEAL® 640 Membrane. Vytvrzuje
vzdušnou vlhkostí. Aplikace válečkem, stěrkou či nástřikem.
Balení vč. barev a cenové třídy
Kč bez DPH
Spotřeba: 0,2–0,5 kg/m2
dle savosti podkladu
5 kg
transparentní
G
359,00 Kč/kg
Spotřeba: 1,5–2,5 kg/m2
dle struktury podkladu aplikace ve 2,
resp. 3 vrstvách
25 kg
šedá
G
224,00 Kč/kg
Spotřeba: 0,1–0,15 kg/m2/nátěr
dle struktury podkladu aplikace v 1,
resp. 2 vrstvách
20 kg
šedá
G
597,00 Kč/kg
Šíře 100 cm
role 400 bm
G
cena na vyžádání
Ostatní typy penetrace dle druhu podkladu viz kapitola „Penetrační
nátěry – speciální“.
MASTERSEAL® 640 Membrane
Jednosložková rozpouštědlová polyuretanová hmota, vytvrzující vzdušnou
vlhkostí ve vysoce pružnou a voděnepropustnou membránu. Určená
jako hydroizolace plochých střech na různé typy podkladů ve spojení
s penetračně adhezními vrstvami.
Aplikace válečkem, stěrkou či nástřikem.
MASTERSEAL® 640 Topcoat
Jednosložkový rozpouštědlový polyuretanový krycí nátěr jako ochrana
membrány vůči UV záření. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.
Aplikace válečkem, štětkou či nástřikem.
MASTERSEAL® 640 tkanina
Netkaná polyesterová tkanina pro vyztužení membrány Masterseal detailů,
trhlin či celoplošného armování systému. Aplikace do první vrstvy čerstvě
nanesené membrány se zaválečkováním do jejího nasycení.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
8. STŘECHY – IZOLACE, SANACE, NOVOSTAVBY
MASTERSEAL® 640 Primer
Další vlastnosti
30
31
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ,
SKLADOVATELNOST
Produkt
E
EMACO® Fast Fibre
EMACO® Fast Fluid
EMACO® Fast Tixo
EMACO® Nanocrete AP
EMACO® Nanocrete FC
EMACO® Nanocrete R2
EMACO® Nanocrete R3
EMACO® Nanocrete R4
EMACO® Nanocrete R4 Fluid
EMACO® R 305
EMACO® S 20 B
EMACO® S 88 C
EMACO® T 350 SL
EMACO® T 450
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
A
C
C
C
C
C
C
C
C
4
5
5
5
3
3
3
3
3
12
12
12
12
6
6
6
6
6
A
C
5
4
12
6
C
C
C
C
C
5
5
5
5
4
6
6
6
6
6
C
C
C
C
A
C
A
C
C
C
A
C
C
C
4
4
4
4
5
4
5
5
5
3
3
3
5
5
6
6
6
6
12
6
12
6
4
12
12
12
6
6
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
12
6
6
6
6
6
6
12
6
6
12
12
Produkt
Doprava
Zpracování Skladova-
skladování
telnost
M
MASTERFLEX® 474
C
MASTERFLEX® 610
A
MASTERFLEX® 610 lepidlo
C
MASTERFLEX® 612
C
MASTERFLEX® 3000
A
MASTERFLOW® 648 CP plus
C
MASTERFLOW® 920 SF
B
MASTERFLOW® 940
A
MASTERFLOW® příslušenství
–
MASTERSEAL® 136
C
MASTERSEAL® 138
C
MASTERSEAL® 185
C
MASTERSEAL® 303
C (do +35 °C)
MASTERSEAL® 309
B
MASTERSEAL® 321 B
C
MASTERSEAL® 367 Elastic C
MASTERSEAL® 368
C
MASTERSEAL® 480 C
MASTERSEAL® 501
A
MASTERSEAL® 537
A
MASTERSEAL® 550
E
MASTERSEAL® 588
C
MASTERSEAL® 600 (dříve Acryl 60)
MASTERSEAL® 640 Membrane
C
MASTERSEAL® 640 Primer
C
MASTERSEAL® 640 tkanina
A
MASTERSEAL® 640 Topcoat
C
MASTERSEAL® 990
C
MASTERSEAL® 1026 (dříve
Thorotect CR)
MASTERSEAL® 1901
C
MASTERSEAL® 1902
C
MASTERSEAL® 6100 FX
A
MASTERSEAL® BC 1920C
MASTERSEAL® BC 1921
C
MASTERSEAL® FX-Mesh
A
MASTERSEAL® TC 1930
C
MASTERSEAL® TC 1940
C
MASTERSEAL® P 1910
C
MASTERSEAL® P 1911
C
MASTERSEAL® P 1912
C
MASTERTOP® 100
A
MASTERTOP® 200
A
MASTERTOP® 210
A
MASTERTOP® 500
A
MASTERTOP® 510
A
MASTERTOP® 515
A
MASTERTOP® 544
A
MASTERTOP® 560 Rapid
A
MASTERTOP® 800
A
MASTERTOP® AD 170
A
MASTERTOP® BC 308
A
MASTERTOP® BC 325 N
C
MASTERTOP® BC 325 N FL
C
MASTERTOP® BC 327 FL
C
MASTERTOP® BC 361 N
E
4
5
5
5
3
5
1
4
–
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
9
36
6
36
24
24
9
6
–
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
12
12
36
12
12
4
4
4
5
4
4
5
6
5
4
6
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
6
12
12
12
12
12
36
12
12
12
12
2
12
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, SKLADOVATELNOST
C
Concresive 1002
Concresive 1336 (1K pumpa)
Concresive 1366 (1K pumpa)
Concresive 1380 (2K pumpa)
Concresive 1775 Cleaner
Concresive 1776 (2K pumpa)
Concresive 1777 (2K pumpa)
Concresive 1778 (2K pumpa)
Concresive 1779 (2K pumpa)
Conipur 2S
Conipur 55
Conipur BC 352
Conipur EPDM
Conipur ET
Conipur HG
Conipur KF
Conipur M 800
Conipur M 803 FL
Conipur M 860
Conipur M 860 thix
Conipur M 869 F
Conipur PG
Conipur PRO CLAY
Conipur retopping
Conipur SP
Conipur SW
Conipur TC 400
Conipur TC 458
Conipur TC 459
Conipur TC 481
Conipur TC 482
Conipur WC 880
Conipur WC 881
Coroflake 24
Coroflake 48
Coroflake 60
Coroflake 68
Coroflake 200
Coroflake C
Coroflake N
Doprava
Zpracování Skladova-
skladování
telnost
32
DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ,
SKLADOVATELNOST
DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, SKLADOVATELNOST
Produkt
33
MASTERTOP® BC 370 AS
MASTERTOP® BC 372
MASTERTOP® BC 375 N
MASTERTOP® BC 375 N AS
MASTERTOP® BC 376
MASTERTOP® BC 378
MASTERTOP® BC 378 AS
MASTERTOP® C 713
MASTERTOP® CP 687 W AS N
MASTERTOP® MAT 4 / MAT 6
MASTERTOP® P 604
MASTERTOP® P 605
MASTERTOP® P 615
MASTERTOP® P 617
MASTERTOP® P 617 FAST
MASTERTOP® P 621
MASTERTOP® P 660
MASTERTOP® P 681
MASTERTOP® P 682
MASTERTOP® P 683
MASTERTOP® P 684
MASTERTOP® P 686 W
MASTERTOP® P 690
MASTERTOP® P 691
MASTERTOP® P 698
MASTERTOP® PS 231 FL
MASTERTOP® TC 407 W
MASTERTOP® TC 408 W
MASTERTOP® TC 409 W-ESD N
MASTERTOP® TC 442 W
MASTERTOP® TC 465
MASTERTOP® TC 465 AB
MASTERTOP® TC 467 C-N
MASTERTOP® TC 473
MASTERTOP® TC 485 W
MBrace – lamely
MBrace – tkaniny
MBrace Laminate Adhesive HT
Doprava
Zpracování Skladova-
skladování
telnost
A
A
C
A
C
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
C
A
C
D
A
A
C
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
3
5
5
3
3
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
2
2
4
12
12
6
12
6
12
12
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
60
60
12
P
PCI Barrafix® EP
PCI Barraseal Extra (dříve
PCI Kanadicht)
A
PCI Bitupox SLE
PCI Elastoprimer 110
E
PCI Elastoprimer 145C
PCI Elastoprimer 220C
PCI Pecimor® F
C
PCI Polyfix® 30 sek.
A
PCI Polyfix® Plus
A
PCI Repafix®
A
PCI Repaflow (dříve PCI Vergussmörtel) A
PCI Stellmittel
A
Protectosil CIT
C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
12
12
12
6
12
12
6
6
6
6
36
12
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Produkt
U
UCRETE® DP10, 20, 30
UCRETE® DP20 AS
UCRETE® IF
UCRETE® MASTERFLEX® 460
UCRETE® MF
UCRETE® MF AS
UCRETE® Primer LC
UCRETE® Primer RG
UCRETE® RG
UCRETE® UD200
Doprava
Zpracování Skladova-
skladování
telnost
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Doprava a skladování rozdělení produktů:
AMrazuvzdorný (v suchu).
BMrazuvzdorný do –10 °C.
CNení odolný proti mrazu, neskladovat a nepřepravovat při teplotách
pod 0 °C.
DV chladu, ne však v mrazu, uchovávat v dobře uzavřených obalech
(při teplotách od +5 °C do +20 °C).
E V chladu, ne však v mrazu, uchovávat v dobře uzavřených
obalech, nevystavovat slunečním paprskům a teplotám nad +30 °C.
F V suchu.
Všechny produkty se musí skladovat a přepravovat v suchu a nesmí
být vystaveny silnému působení tepla.
Zpracování rozdělení výrobku:
1 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu do –10 °C.
2 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu do –5 °C.
3 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +1 °C.
4 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +5 °C.
5 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +10 °C.
6 Zpracovatelný při teplotě vzduchu a podkladu nad +15 °C.
Skladovatelnost:
Doba skladování je udána v měsících od týdne výroby.
U produktů Conipur a MASTERTOP® je doba skladovatelnosti udána
jako orientační. Rozhodující je údaj na obalu (spotřebujte do: / best
before:).
Další informace o přepravě, bezpečnostních podmínkách aj. poskytneme na vyžádání.
Zmrzlý nebo vykrystalizovaný materiál se nechá roztát nebo rozpustit
v teplé místnosti nebo ve vodní lázni (do +50 °C) a pak se důkladně
promíchá. Voda nesmí vniknout do nádoby.
Nepoužívejte otevřený oheň !
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
jícímu známé místo výdejního skladu prodávajícího nebo, pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží zákazníkovi, je místem
odběru místo určení.
V případě, že kupující, jím zplnomocněná osoba nebo dopravce kupujícího přebírá zboží ve skladu prodávajícího, přechází
nebezpečí škody na kupujícího okamžikem převzetí v určeném
výdejním skladu. V případě dodání zboží na jiné místo určení
dopravcem prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží
na kupujícího, pokud není dohodnuto jinak, okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce prodávajícího. Převzetí zboží od
dopravce je kupující povinen potvrdit na dodacím listu. V případě, že si kupující zajistí vlastní přepravu, je povinen bez zbytečného odkladu doručit potvrzený dodací list prodávajícímu. Na
vyžádání prodávající předá kupujícímu stejnopis potvrzeného
dodacího listu, a to při platbě v hotovosti při převzetí zboží a při
fakturaci kupní ceny jako přílohu faktury.
Prodávající se zavazuje, že zboží bude kupujícímu dodáno
v plném rozsahu uzavřené kupní smlouvy, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Lhůta k dodání počíná běžet ode dne,
kdy byla kupní cena zaplacena prodávajícímu, tj. ode dne, kdy
byla platba připsána na účet prodávajícího, není-li ve smlouvě
nebo těchto podmínkách dohodnut jiný okamžik zahájení běhu
dodací lhůty.
Prodávající je povinen dodat zboží v druhu a množství podle
přijaté závazné objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke
shodě. Kupující souhlasí s dodáním zboží v přiměřeně větším
množství tak, aby mohlo být dodáno v balení od výrobce. Prodávající je v případě dodávky na smluvené místo určení povinen zboží řádně zabalit, a to na náklady kupujícího, není-li
cena zabalení zboží již součástí kupní ceny.
Dílčí dodávky jsou přípustné. Při dodání zboží obdrží kupující
od prodávajícího příslušné doklady ke zboží. Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že zboží odmítne převzít, odpovídá prodávajícímu za veškeré vzniklé škody, včetně ušlého
zisku, zejména škody vzniklé uhrazením nákladů na dopravu
zboží tam a zpět, na skladování zboží a související náklady.
Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení
zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Pokud dojde ke
zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících
na straně kupujícího o více jak dvě hodiny, je prodávající oprávněn za každou další započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání,
účtovat smluvní pokutu ve výši 650 Kč bez DPH. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit
speciální dopravní prostředek usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo ap.). Cena příplatku za
dopravu speciálním vozidlem je 20 Kč bez DPH za kilometr.
Zboží prodávající dodá:
1. v nízkoobjemových obalech (kbelíky, kanystry, sudy, kbelíky
apod.)
2. s použitím obalů: paleta, kontejner: při dodávce zboží s použitím těchto obalů prodává prodávající tyto obaly kupujícímu
současně se zbožím za cenu paleta 160 Kč bez DPH, kontejner 5 500 Kč bez DPH.
3. Na základě požadavku kupujícího je prodávající povinen odkoupit obaly dle odstavce 2. za následujících podmínek
a)nabídka zpětného odkupu vratných obalů bude kupujícímu učiněna nejpozději do 180 dnů od data dodání
b)kupující na vrácené obaly vystaví daňový doklad za jednotkovou cenu u palet á 130 Kč bez DPH, u kontejnerů
5 500 Kč bez DPH se splatností 30 dnů
c)vykupované obaly nesmí vykazovat známky poškození
a musí odpovídat příslušné normě (např. v EUR).
d)kupující k daňovému dokladu připojí datum nákupu od
prodávajícího a číslo dodacího listu
e)náklady na dopravu obalů k prodávajícímu nese kupující,
není-li dohodnuto jinak.
4. Smluvní strany se mohou dohodnout i na odkoupení obalů
dle odstavce 2., které kupující nabídnul ke zpětnému odkoupení po uplynutí lhůty 180 dní od jejich dodání, nebo které
nenakoupil u prodávajícího. V tomto případě bude cena obalů stanovena dohodou.
5. Množství a druh obalů uvedených v odstavci 2., které jsou
v oběhu mezi smluvními stranami eviduje prodávající a na
požádání sdělí kupujícímu aktuální stav evidence.
6. Místem předání a převzetí vrácených obalů je sklad prodávajícího, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
7. Smluvní strany mohou sjednat tzv. smlouvu o kontejnerovém kontu, na základě které nebude kupujícímu fakturována
cena kontejnerů.
8. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se datem uvedeným na
obalu výrobku den výroby.
VI.
Termín dodání zboží
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží určené na
základě přijaté objednávky nebo objednávky, u níž došlo ke
shodě v následujících lhůtách:
a)zboží které bude mít prodávající na skladě, bude připraveno k dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do jednoho týdne po přijetí objednávky nebo datu shody
objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
b)zboží, které nebude mít na skladě, bude prodávajícím
bez zbytečného odkladu objednáno u výrobce nebo pro-
dejce. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího
písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo faxem. Zároveň prodávající kupujícímu sdělí předpokládaný termín
dodání.
V případě, že kupující nevznese vůči předpokládanému termínu dodání /písmeno b) tohoto článku/ námitky písemně, zpravidla elektronickou poštou nebo faxem, a to do dvou pracovních
dnů po obdržení sdělení o předpokládaném termínu dodání
zboží, platí, že s navrženým termínem souhlasí.
VII.
Kupní ceny a platební podmínky
Dohodnuté kupní ceny zboží jsou ceny podle ceníků prodávajícího, které jsou platné v den uzavření smlouvy. Prodávající
si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího
upozornění. V cenících je cena zboží uváděná bez daně z přidané hodnoty.
V kupních cenách není obsažena cena dopravy do místa určení, ani cena nestandardního balení. Uvedené ceny dopravy
a nadstandardního balení budou účtovány kupujícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Úhrada ceny zboží je kupujícím prodávajícímu placena zpravidla v hotovosti v pokladně prodávajícího v den odběru zboží
u prodávajícího proti vydání příjmového dokladu na uhrazenou
kupní cenu nebo zálohově předem v plné výši kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty na základě proforma faktury. Nejpozději do tří dnů po dodávce zaplaceného zboží je prodávající
povinen vystavit a předat kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu.
Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto zaplacení zboží
až po jeho dodávce (dílčí dodávce), je kupující povinen zaplatit
kupní cenu nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře
vystavené prodávajícím, a to na účet prodávajícího uvedený
na faktuře.
Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní
ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího.
Nedohodnou-li se strany jinak, teprve tímto okamžikem vzniká kupujícímu nárok na dodání zboží. Dále, nedohodnou-li se
strany jinak, je důkazem zaplacení kupní ceny bankovním převodem výpis z účtu kupujícího dokládající provedenou úhradu
nebo písemné potvrzení banky kupujícího o tom, že provedla
úhradu na účet prodávajícího.
Při prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
V případě, že kupující řádně a včas nezaplatí kupní cenu zboží,
prodávající má právo při dalších dodávkách:
a)požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním dalšího
zboží na základě proforma faktury, kterou vystaví prodávající
b)pozastavit dodání dalšího zboží, pokud kupující neuhradí
dodané zboží řádně a včas, a to až do doby jeho zaplacení, přičemž nedodání zboží se nepovažuje za neoprávněné neplnění ze strany prodávajícího, resp. za porušení
smluvních povinností prodávajícím s tím, že toto ustanovení se vztahuje i na dodání na základě jiných smluv
z předchozích období.
c)provést snížení případného rabatu až na 0 % do doby
řádné úhrady veškerého dodaného zboží.
Neuhradí-li kupující pohledávku prodávajícího ani do 60ti dnů
ode dne splatnosti faktury, je prodávající oprávněn předat vymáhání úhrady pohledávky subjektu zabývajícímu se vymáháním pohledávek a požadovat na kupujícím náhradu za odměnu a náklady, které subjekt vymáhající pohledávky vyúčtuje
prodávajícímu a prodávající uhradí v souvislosti s vymáháním
pohledávky.
Kupující je oprávněn postoupit nebo dát do zástavy pohledávky
a jiná práva za prodávajícím vyplývající zejména ze vzájemné
smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím pouze po předchozím
písemném souhlasu prodávajícího.
Jakékoliv nesplatné či splatné pohledávky kupujícího za prodávajícím vzniklé kupujícímu zejména ze vzájemné smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím nebo postoupené na kupujícího
třetí osobou není kupující oprávněn jednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím.
VIII.
Výhrada vlastnictví
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny, přičemž úplné zaplacení kupní ceny a DPH
je vždy podmínkou vlastnictví. Výhradou vlastnictví nevzniká
kupujícímu nárok na vrácení zboží a nezaniká jeho povinnost
cenu zboží řádně a včas uhradit. V případě uplatnění výhrady
vlastnictví je kupující povinen umožnit prodávajícímu přístup
ke zboží a zpětný odvoz zboží, jehož vlastnictví na kupujícího
nepřešlo, pokud jej kupující má ještě k dispozici. Pokud zboží
k dispozici již nemá, je povinen převést pohledávku za svým
zákazníkem na prodávajícího v rozsahu dlužné částky. Prodávající má právo na náhradu škody vzniklé uplatněním vlastnického práva podle tohoto odstavce.
IX.
Limit čerpání zboží, zajišťovací směnka
Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn stanovit
limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu projednání.
Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím k zajištění
OBCHODNÍ PODMÍNKY
které jsou v souladu s § 273 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního
zákoníku v platném znění součástí smluv, uzavřených mezi
prodávajícím – společností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím, který na tyto
všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky)
přistupuje.
I.
Rozhodné právo
Obchody mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními
podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
ČR, a to bez ohledu na to, zda je kupující tuzemskou či zahraniční osobou. Dodávky zboží podle těchto obchodních podmínek jsou možné jen na území ČR.
II.
Kupní smlouva
Realizace obchodů mezi smluvními stranami probíhá pro dlouhodobý prodej zboží prodávajícího na základě rámcových kupních smluv a následných jednotlivých závazných objednávek
kupujícího, pro jiný prodej na základě závazné objednávky kupujícího nebo na základě uzavřené kupní smlouvy pro dodávky zboží ke zhotovení díla – stavby (tzv. objektová smlouva),
nebude-li uzavřena kupní smlouva. Závaznou objednávku lze
učinit pouze písemně, zpravidla faxem, elektronickou poštou,
listovní zásilkou, kurýrem, výjimečně i telefonicky, dohodnou-li se tak smluvní strany písemně (a to způsobem uvedeným
v rámcové kupní smlouvě nebo jiné smlouvě). U objednávky
listovní zásilkou je kupující povinen přesvědčit se telefonicky
u prodávajícího, že tuto objednávku obdržel. Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne
doručení objednávky, že objednávku mění, nepřijímá nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněný v objednávce přijal.
V případě objednávek přísad do betonu a příslušenství platí
lhůta jeden pracovní den ode dne doručení objednávky.
Závazná objednávka musí být čitelná a konkrétní a musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
a)identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, obchodní firmu, adresu sídla, IČ a DIČ kupujícího)
b)druh zboží
c)množství zboží
d)způsob dopravy zboží (kupujícím nebo prodávajícím)
e)dodací lhůtu
f) cenu za jednotku a celkovou cenu objednaného zboží
nebo odkaz na ceník prodávajícího, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak
g)číslo objednávky, datum a podpis objednávky s uvedením
podepisující osoby a funkce podepisující osoby, a to tiskacím nebo hůlkovým písmem
h)telefonický kontakt na objednávajícího.
V případě, že prodávající nebude moci z části objednávku
vykrýt podle specifikace kupujícího, platí že:
a)smlouva je uzavřena v části objednávky, u níž došlo ke
shodě
b)prodávající je oprávněn novým návrhem nabídnout kupujícímu jiné plnění
Jednorázovým plněním prodávajícího v místě sídla nebo provozovny prodávajícího na základě ústní nebo písemné objednávky kupujícího, bez uzavření písemné rámcové nebo jiné
smlouvy, je uzavřena kupní smlouva.
III.
Povinnosti prodávajícího
Prodávající má zejména povinnost
a)vyřizovat kupujícímu včas jeho objednávky
b)informovat kupujícího o změnách v sortimentu a ceníku
zboží
c)poskytovat kupujícímu stanovenou množstevní slevu
IV.
Povinnosti kupujícího
Kupující má zejména povinnost, pokud v rámcové kupní smlouvě není stanoveno jinak:
a)prodávat řádně zboží zákazníkům
b)informovat zákazníky o veškerých vlastnostech a způsobu použití zboží
c)objednávat včas zboží u prodávajícího
d)objednávat zboží v množství, které odpovídá jeho balení
výrobcem
e)podílet se na marketingu a propagaci prodeje zboží (zejména formou účasti na regionálních výstavách)
f) zpětně informovat prodávajícího o prodejnosti jeho zboží, stavu na trhu a připomínkách zákazníků k materiálům
prodávaným prodávajícím
Kupující, který je koncovým zpracovatelem dodaného zboží
prodávajícího, nemá povinnosti stanovené v bodech a), b), e)
a f) tohoto článku.
V.
Podmínky dodávky zboží
Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím
zplnomocněnou osobou nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Podkladem pro vydání zboží ve skladu je dodací list. Kupující, jím zplnomocněná osoba
nebo pověřený dopravce jsou povinni převzetí zboží potvrdit
podpisem na dodacím listu. Odmítnou-li potvrdit převzetí zboží,
má se za to, že smluvené zboží bylo řádně předáno a převzato.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem odběru kupu-
34
OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY
zaplacení sjednaného zboží vystavení zajišťovací směnky se
směnečnými podmínkami podle požadavku prodávajícího, avalovanou kupujícím nebo členy jeho statutárního orgánu.
X.
Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost
Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží
v souladu se záručními podmínkami výrobce. Záruční doba
odpovídá době určené pro skladovatelnost nebo použitelnost
dodaného zboží uvedené výrobcem dodaného zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za
jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí
zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
Nedodržení přepravních a skladovacích podmínek prodávajícího kupujícím, jím zplnomocněnou osobou nebo dopravcem
kupujícího je vždy důvodem k neuznání reklamace vad zboží.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho
převzetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne, může uplatnit
nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen když prokáže,
že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody
na zboží.
Kupující stvrdí svým podpisem na dodacím listu nebo podpisem kupní nebo jiné smlouvy, že převzal technické listy k dodávanému zboží a že se seznámil s jejich obsahem, zejména
se skladovacími podmínkami, že je seznámen s dobami použitelnosti zboží stanovenými na obalech zboží, v návodech
použití, technických listech apod. a že je seznámen s přepravními podmínkami.
V případě, že kupující prodává zboží dalším zákazníkům, zavazuje se prezentovat zboží v souladu s dokumentací ke zboží
obdrženou od prodávajícího, sdělovat svým zákazníkům jakost
a vlastnosti zboží prodávajícím a výrobcem popisované. Kupující se zavazuje seznámit své zákazníky s dobou použitelnosti
zboží a s přepravními a skladovacími podmínkami.
Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené při přepravě,
přepravuje-li kupující zboží sám.
Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněna písemně v dodacím listu. Reklamace skrytých
vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději
během záruční doby. Reklamace musí být uplatněna písemně
doporučeným dopisem odeslaným prodávajícímu nejpozději
do 3 dnů po jejich zjištění, rozhodujícím pro zachování lhůty
je datum odeslání. V reklamačním dopisu je kupující povinen
uvést všechny nutné podrobnosti týkající se vady zboží a uvést
jím požadovaný nárok z vady reklamovaného zboží. Ihned po
zjištění vady výrobku je kupující povinen zajistit zboží a místo
jeho použití proti poškození a vyčkat na prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho použití prodávajícím nebo jím pověřeným zástupcem. Prodávající se zavazuje bezodkladně zajistit
prohlídku reklamovaného zboží a místa jeho použití.
Kupující je povinen zboží užívat a zpracovávat řádně v souladu
s technickými listy umístěnými na webových stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), skladovacími podmínkami a dobami
použitelnosti zboží, obvyklým způsobem je ošetřovat podle
pokynů výrobců. Reklamace vad způsobených nesplněním
těchto podmínek nemůže být uznána. Poradenství odborných
a technických poradců prodávajícího při aplikacích materiálů
dodaných prodávajícím dle kupních smluv uzavřených mezi
prodávajícím a kupujícím je poskytováno na základě žádosti
kupujícího v rámci servisu zákazníkům. Poradenství není závazné vzhledem k tomu, že prodávající nemůže vyloučit nesprávnost a neúplnost informací poskytnutých kupujícím při
zpracování a aplikaci zboží. Prodávající neodpovídá za škodu,
odchýlí-li se kupující při zpracování a aplikaci zboží od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce
a dob použitelnosti zboží, byť by tak učinil na základě poradenství.
V ostatním platí ustanovení Obchodního zákoníku, pokud jde
o nároky z vad zboží, pak ustanovení § 436 a související ustanovení Obchodního zákoníku.
Je-li zboží dodáno dopravcem smluveným prodávajícím, je
kupující při zjištění zjevného poškození nebo neúplnosti zboží povinen sepsat s dopravcem v den dodání protokol o poškození nebo neúplnosti zboží s popisem zejména množství
poškozeného nebo neúplného zboží, datovaný a podepsaný
kupujícím a dopravcem. Zevně neznatelné poškození zboží
nebo jeho neúplnost je kupující povinen písemně oznámit dopravci a prodávajícímu nejpozději do tří dnů ode dne dodání
zboží dopravcem.
XI.
Vrácení zboží
Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě
předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a v originálním
balení v cenách kupní ceny minus 10 %. Načatá balení, zboží
s omezenou trvanlivostí, speciální výrobky a speciální barevné
odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vráceny.
XII.
Likvidace odpadů a nevratných obalů
Za likvidaci nevratných obalů a případných odpadů odpovídá
kupující, příp. jeho kupující. Způsob likvidace jednotlivých výrobků je uveden na technických listech ke každému výrobku.
XIII.
Zpracování výrobků
Kupující je povinen používat a zpracovávat výrobky prodávajícího v souladu s technickými listy umístěnými na webových
stránkách prodávajícího (www.basf-sh.cz), v souladu s bezpečnostními listy k jednotlivým výrobkům a v souladu s údaji
uvedenými na obalech zboží. Kupující se zavazuje dodržovat
základní pravidla stavební praxe, obzvláště dodržovat zákaz
aplikace výrobků při nevhodných klimatických podmínkách
a zaznamenávat množství spotřebovaného materiálu. K tomuto účelu se kupující zavazuje řádně vést stavební deník s uváděním všech důležitých údajů o průběhu realizace a o aplikaci
zboží prodávajícího.
U výrobků, které nejsou předem nadávkovány v předepsaném
poměru, nesmí kupující svévolně měnit stanovené mísící poměry a zavazuje se dodržovat striktně předepsané dávkování.
Nedodrží-li předepsané dávkování, není oprávněn uplatňovat
reklamace zboží a náhradu škody u prodávajícího. Složky obsahující pigment a plnivo musí být před dávkováním důkladně
homogenizovány a promíchány pomoci předepsaného mísidla.
Vzhledem k tomu, že zpracování výrobků a jeho spotřebu mohou ovlivnit nejrůznější vlivy, jsou údaje o spotřebě pro prodávajícího nezávazné. Změny ve složení výrobků, provedené na
základě nejnovějších výsledků vývoje a výzkumu, jsou výslovně vyhrazeny.
XIV.
Odpovědnost za škody
Za škody, které lze prokázat bezprostředně vadným výrobkem
prodávajícího, odpovídá prodávající v rámci zákonných ustanovení. Je vyloučena odpovědnost za škody, které nelze označit
za škody způsobené vadou výrobku.
XV.
Poradenství
Prodávající nabízí pro kupující odborné konzultace, a to
v předprojektové přípravě, projektové přípravě a při vlastní realizaci. V případě požadavku kupujícího může prodávající zajistit svými odbornými poradci odborné proškolení a technickou
instruktáž, mající povahu nezávazné bezplatné služby. Z toho
nevznikají prodávajícímu žádné závazky. Případná měření
a kontrolní odběry zjištěné a změřené prodávajícím mají pouze
informativní charakter.
XVI.
Důvěrnost informací
Smluvní strany prohlašují, že všechny skutečnosti, které
o sobě navzájem získají v průběhu vzájemných obchodních
vztahů, zejména obsah smluv, výrobní, technologické, odběratelské či obchodní poznatky, se považují za obchodní tajemství a zavazují se uchovat je v tajnosti, s výjimkou povinnosti
poskytnutí informací státním orgánům dle obecně závazných
právních předpisů.
XVII.
Sankce
Poruší-li některá ze smluvních stran závazek uvedený v čl. XVI.
obchodních podmínek, má druhá smluvní strana právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Výše smluvní pokuty nemá vliv na právo
uplatnit náhradu škody a na výši náhrady škody.
XVIII.
Odstoupení od smlouvy
Prodávající i kupující mají právo odstoupit od smlouvy, poruší-li
druhá smluvní strana podstatným způsobem ustanovení kupní
nebo jiné smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující
v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části o více než 90
dnů po splatnosti kupní ceny. Prodávající v tomto případě není
povinen dodat zboží objednané kupujícím, které nebylo dodáno kupujícímu do doby doručení odstoupení prodávajícího
kupujícímu.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že dnem
doručení je nejpozději čtvrtý den ode dne podání odstoupení
od smlouvy k poštovní přepravě. Bezdůvodné odmítnutí převzetí odstoupení od smlouvy se považuje za doručení odstoupení od smlouvy.
XIX.
Uzavření a zánik smlouvy
Rámcová kupní smlouva, kupní smlouva nebo jiná smlouva
jsou uzavřeny na dobu neurčitou, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Smlouvy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí rámcové
kupní smlouvy,kupní smlouvy nebo jiné smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které každá smluvní strana podepíše při podpisu smlouvy na znamení, že se seznámila s jejich
obsahem a že s nimi souhlasí.
Každou smlouvu lze písemně zrušit:
a)dohodou smluvních stran
b)výpovědí prodávajícího nebo kupujícího, v tomto případě
zanikají smlouvy dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. O doručení platí ustanovení
o doručování sjednané v čl. XVIII. obchodních podmínek – u odstoupení od smlouvy.
c)okamžitým zrušením v případě odstoupení od smlouvy
d)uzavřením nové smlouvy se předchozí smlouva ruší.
Zánikem smlouvy však není dotčeno právo oprávněné strany požadovat smluvní pokutu, náhradu škody, vrácení zboží,
apod. Účastníci jsou povinni vyrovnat vzájemné závazky a pohledávky do 15 dnů od zániku smlouvy.
XX.
Smlouva o kontejnerovém kontu
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupující chemických přísad do betonu v přepravních obalech (1000 litrových kontejnerech) a jejich vrácení po vyprázdnění.
Při dodání kupujícímu bude na dodacím listě uveden počet
kontejnerů, jejichž převzetí kupující potvrdí.
Tyto kontejnery se nebudou kupujícímu fakturovat, ale budou
připsány na jeho kontejnerové konto.
Výše smluveného kontejnerového konta bude uvedena ve
smlouvě.
Kupující podpisem těchto obchodních podmínek stvrzuje, že
kontejnery předané před podpisem smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou předmětem sjednaného kontejnerového konta, jsou v bezvadném stavu.
Při vracení kontejnerů bude zaznamenán a potvrzen (dopravcem/řidičem i kupujícím) počet a stav vracených kontejnerů.
Vrátit lze pouze kontejnery s označením „BASF“. Po převzetí
kontejneru prodávajícím bude tento odepsán z kontejnerového
konta.
V případě vrácení poškozeného kontejneru kupujícím (zápis na
dodacím listu), bude sepsán zápis o škodě a případ se bude
řešit s kupujícím (náhrada škody nebo oprava kontejneru).
V případě vrácení kontejneru se zbytkovým množstvím nad 20
litrů (zápis na dodacím listu), bude kupujícímu účtována likvidace vráceného množství produktu dle nákladů za ekologické
odstranění.
V případě neopravitelného poškození, znehodnocení, ztráty,
překročení sjednaného množství kontejnerového konta či nevrácení kontejneru v případě skončení smlouvy o kontejnerovém kontu bude kupujícímu fakturována částka 5 500 Kč plus
DPH za každý jeden kontejner.
V případě ukončení odběru přísad vrátí kupující prodávajícímu
zpět kontejnery evidované na kontejnerovém kontu v bezvadném stavu. V případě, že tak kupující nemůže učinit, zavazuje
se uhradit prodávajícímu částku 5 500 Kč bez DPH za každý
nevrácený kontejner na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností faktury 14 dnů ode dne vystavení faktury.
XXI.
Závěrečná ustanovení
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré
smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě mají ve smyslu § 273
Obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými podmínkami. Uzavřené smlouvy a všeobecné obchodní podmínky
mohou být změněny a rušeny pouze dohodou smluvních stran
v písemné formě.
Faktura vystavená oprávněnou stranou musí mít náležitosti
daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. Nebude-li mít tyto náležitosti, je povinná smluvní strana oprávněna vrátit fakturu k přepracování.
O dobu doručení vrácení a přepracování faktury se prodlužuje
lhůta splatnosti fakturované částky.
Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek
nebo smluv nezpůsobuje jejich neplatnost. Ustanovení, o nichž
se zjistí, že jsou neplatná, se nahradí takovými ustanoveními,
která odpovídají zamýšlenému účelu.
V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých
závazků ze smluv vyplývajících. Za vyšší moc se považují zejména živelní události, vyhlášení války, mobilizace, povstání,
stávka celníků apod.
Vztahy smluvních stran těmito obchodními podmínkami
a smlouvami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
Všechny spory vzniklé z uzavřených smluv a těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány místně příslušným soudem České republiky nebo u Rozhodčího soudu
při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním nebo více rozhodci.
Právo volby, kdo bude spor rozhodovat, má prodávající.
V Chrudimi dne 24. února 2012
Kupující: .…………………………….......…………....…….....…..
35
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
Prodávající: ………………………….......…………....………......
Ing. Radek Haloda, jednatel společnosti
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
TECHNICKO-PORADENSKÝ SERVIS
1. 724 029 869
1. Vitoušek Martin
2. 602 641 925
2. Jelínek Pavel
3. 724 358 390
3. Roháček Pavel
4. 725 753 706
4. Lalík David
5. 602 583 789
5. Kazda Petr
PRŮMYSLOVÉ A DEKORATIVNÍ PODLAHY
1. 602 583 785
1. Hašlar Karel
2. 724 916 877
2. Terek Martin
3. 721 656 690
3. Nedělka Tomáš
4. 602 583 791
4. Machů Pavel
Pozn.: Tiskové chyby vyhrazeny.
TECHNICKO-PORADENSKÝ SERVIS
SANACE A IZOLACE POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB
To nejlepší řešení pro Vás od
BASF Construction Chemicals
Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými
technologiemi:
CONICA® – vnější a vnitřní sportovní povrchy
CONIDECK® – přímopojížděné a pochůzné hydroizolační systémy na bázi strojně
nebo ručně aplikované polyuretanové membrány
CONIROOF® – strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů
EMACO® – sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí
GLENIUM® – přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton
MASTERFLEX® – těsnicí tmely, injektáže proti vodě
MASTERFLOW® – přesné zálivkové hmoty, montážní a fixační hmoty
MASTERSEAL® – stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí
MASTERTOP® – podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti
PCI® – lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty,
komplexní technologie bazénů, systém produktů pro podlaháře
PRINCE COLOR® – zateplovací systémy, lepidla na obklady, spárovací hmoty,
malty, potěry, sanační hmoty
UCRETE® – podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl
Sídlo firmy
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: [email protected]
internet: www.basf-sh.cz
Technicko-poradenský servis
SANACE A IZOLACE
PRŮMYSLOVÉ
POZEMNÍCH
A DEKORATIVNÍ
A DOPRAVNÍCH STAVEB
PODLAHY
Praha, Severní Čechy
Praha
724 029 869
Jižní a Západní Čechy
724 916 877
Západní a Jižní Čechy
602 641 925
Severní Čechy,
Východní Čechy
Východní Čechy a Vysočina
602 583 785
724 358 390
Severní Morava
721 656 690
Severní Morava
725 753 706
Jižní Morava a Vysočina
602 583 791
Jižní Morava
602 583 789
Nadzemní a podzemní
parkoviště, střechy
724 346 271
[email protected]
UCRETE® – speciální
podlahy do potravinářství
602 583 786
[email protected]
Průmyslové podlahy
724 964 524
[email protected]
Vydáno: leden 2013
Novým vydáním pozbývá staré platnost.
Zákaznický servis
(příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 469 607 118
e-mail: [email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

1. bet on - Stavchemat

1. bet on - Stavchemat tloušťky vrstvy. Tloušťka vrstvy 3–100 mm (podhledy až 80 mm).

Více

Výrobky pro sanaci a ochranu betonu

Výrobky pro sanaci a ochranu betonu konstrukčního betonu na svislých a vodorovných konstrukcích, pro ruční i strojní aplikaci. Tloušťky vrstvy 5–50 mm, pevnost v tlaku cca min 50 N/mm2.

Více

mastertop 1730 - CAPRO spol. s ro

mastertop 1730 - CAPRO spol. s ro chemické odolnosti celého systému MASTERTOP Polykit průmyslové podlahy či je možno kontaktovat technický servis firmy MBT.

Více

Systémová řešení PCI

Systémová řešení PCI Pro použití v interiéru a exteriéru. Antikorozní ochrana armovací oceli při opravě betonu. Adhezní můstek pro tloušťku vrstvy: 2 mm (2 vrstvy). Doba zpracovatelnosti: 60 minut Ruční aplikace opravn...

Více