VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu

Komentáře

Transkript

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu
8
Číslo 8, ročník 68, srpen 2015
ÚVODEM
Horké léto vládne
světem
Počasí letošního
léta vládne celým
světem. Podle amerického Národního
úřadu pro ovzduší
a oceány přepsal už
červenec absolutní
rekord a na Zemi
bylo nejtepleji od roku 1880, kdy se s měřením začalo. Na srpnová měření si ještě
budeme muset chvíli počkat, ale zdá se,
že ani druhý prázdninový měsíc se nenechá zahanbit. Vždyť pro jeho poslední
dny předpovídají meteorologové opět
v našich zeměpisných šířkách tropy.
Nemylte se však, že slovo „nejteplejší“
vyžene rtuť teploměru do závratných výšek. Průměrná globální teplota totiž byla
v červenci 16,61 stupně Celsia, což je ale
téměř o jeden stupeň nad průměrem
červencové teploty ve 20. století. Červenec trhal rekordy v Rakousku, Španělsku,
Nizozemsku či Velké Británii. V České
republice byl nejteplejší za posledních
devět let.
Přestože většina z našich čtenářů
a pracovníků chemičky nedá na sluníčko dopustit, extrémy v oblibě určitě
nejsou. S přibývajícími tropickými dny
stoupal i počet hlasujících v obvyklé
intranetové anketě až na 190. Na otázku, zda vyhovují respondentům teploty
nad 30 stupňů Celsia, jich v závěru našeho sledování 73 procent odpovědělo
záporně, zbylých 27 procent si pak teplíčko užívá. Možná by stálo za zvážení
položit doplňující otázku, kolik stupňů
měli kladně odpovídající na svých pracovištích. V kabině jeřábu na staveništi
membránové elektrolýzy bych v průběhu uplynulých horkých dnů opravdu
sedět nechtěla.
Z redakce Expresu přejeme všem čtenářům nejen teplotně příjemný závěr
prázdnin, ale také dobrý start do nového školního roku dětem, rodičům i pedagogům.
Marie Logrová, tisková mluvčí
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem zdarma
Východní vrátnice dostává novou podobu
Náročnou přípravu a ještě
náročnější realizaci si vyžádala instalace a úprava
nového strážního stanoviště v prostorách východní vrátnice. Jak jsme
naše čtenáře informovali
v minulém vydání, v nově
zabudované typové buňce bude kontrolní pracoviště pro osobní průchod
a automobilový vjezd.
Podle Jana Černohorského z Infraspolu, který má
realizaci projektu na starosti, byly prostory uzpůsobeny přesně na míru
zabudovávanému objektu. Při samotném usazování tak bylo nutno hlídat
každý centimetr.
Foto: J. Černohorský
Manipulace při usazování strážní buňky byla náročná.
Běžecký svátek v Ústí nad Labem je za dveřmi
Také letos se mohou všichni zá jemci před závodem
proběhnout s elitními běžci
Sobota 12. září je dnem D pro
všechny běžecké nadšence nejen
v Ústí nad Labem, proběhne už
5. ročník oblíbeného Mattoni Ústeckého 1/2Maratonu.
Přesně v 15.00 hodin odstartují
tři ze čtyř závodních kategorií, čtvrtá, SPOLCHEMIE Mistrovství České republiky handbiků v silničním
kritériu, zahajuje úderem poledne, v 13.30 se pak postaví na start
účastníci rodinného běhu.
Také letos připravili organizátoři
pro všechny zájemce předzávodní
Ročník: 5.
poprvé se konal 18. září 2011
Titulární partner: Mattoni
Kapacita závodu: 3 600 běžců
Ocenění IAAF: Zlatá známka
Kategorie: jednotlivci, štafety, 2RUN
(10+11 km), handbike
Doprovodné akce: dm rodinný běh,
Running Expo, Marathon Music Festival, Pozávodní party
proběhnutí, které odstartuje v pátek v 17.00 od prostor Maratonského Expa. Stejně jako loni se tak
mohou sportovci proběhnout s elitními běžci a získat od nich cenné
rady pro samotný závod. Profesionálové rádi prozradí všem zájemcům svoji taktiku i strategii před
i v průběhu samotného závodu.
Věřme tedy, že po oba dny bude
běžcům, organizátorům i divákům
přát počasí a že si všichni jubilejní
5. ročník užijeme.
Závody
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
21,0975 km | 12. 9. 2015 |15.00 - 3 hodiny | Jednotlivci
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem - štafeta
3 × 5 km + 1 × 6,0975 km | 12. 9. 2015
|15.00 - 3 hodiny | Štafeta
2Run (10+11 km)
10 + 11,0975 km | 12. 9. 2015 |15.00
- 3 hodiny | Štafeta
dm rodinný běh
3 km | 12. 9. 2015 | 13.30 - 1 hodina
| Fun
SPOLCHEMIE Mistrovství České republiky handbiků v silničním kritériu
12. 9. 2015 | 12.00 - 60 minut + 1 okruh
| Jednotlivci
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon
12. září 2015 | 12 September 2015
15:00 | Mírové náměstí/square
12
1
ká
Hrnčířská
raží
í
ád
21
UN
á
Vítězn
14
ost
m
Revoluční
ost
Panská
Mírové
nám.
Revoluční
dm
Brněns
Brněnská
Pře
11
Velká Hradební
Pařížská
15
E.
10
6
a
Kekulov
7
níh
o
2
od
17
ská
čín
Dě
Děčínská
18
bo
je
ínsk
á
8
13
Nár
od
í
rn
Tová
16
Střekovs
Tovární
ní
ké nábř
eží
9
Tovární
5
Malá Hradeb
Děčínská
e
eš
Textilní
Hrbo
vická
Ben
Tovární
ky
U Vleč
Děč
20
3
19
Železničář
ská
nábřeží
Střekovské
Železničářská
4
Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium city hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square
km
km
Také loni se při předzávodním proběhnutí sportovci zastavili před správní budovou Spolchemie.
Foto: M. Logrová
trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race
1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo
km vzdálenost
km distance
občerstvovací stanice
refreshment point
1
Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runner
15:03 / 15:14
8
15:23 / 16:12
15
9
15:26 / 16:20
15:43 / 17:10
2
15:06 / 15:22
16
15:46 / 17:18
3
15:09 / 15:30
10 15:28 / 16:28
17
15:48 / 17:26
4
15:11 / 15:39
11
18
15:51 / 17:34
5
15:14 / 15:47
12 15:34 / 16:45
19
15:54 / 17:43
6
15:17 / 15:55
13
15:37 / 16:53
20
15:57 / 17:51
15:20 / 16:03
14
15:40 / 17:01
21 16:00 / 18:00
předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)
osvěžovací stanice
sponges point
technické zázemí
technical area
první pomoc
first aid
seřadiště
line-up
hudební produkce
music point
start / cíl
start / finish
toalety
toilets
7
15:31 / 16:36
Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská (1 km)
» Velká Hradební » Předmostí » most E. Beneše (2 km) » Národního
odboje » Děčínská (3 km) » Železničářská » Střekovské nábřeží (4 km)
» Střekovské nábřeží » most E. Beneše » Předmostí » U Nádraží (5 km) »
Malá Hradební » Revoluční (6 km) » Tovární (7 km, 8 km) » Hrbovická »
U Vlečky » Textilní (9 km) » Tovární » Kekulova (10 km) » areál / factory
area Spolchemie (11 km) » Brněnská » Pařížská » Velká Hradební (12 km)
» Předmostí » most E. Beneše » Národního odboje (13 km) » Děčínská
(14 km, 15 km) » Vítězná » Otočka / turn » Vítězná (16 km) » Děčínská
(17 km, 18 km) » Děčínská » Železničářská (19 km) » Střekovské nábřeží
(20 km) » Most E. Beneše » Předmostí » Hrnčířská » Mírové náměstí
(21 km) » Cíl / Finish
160 m n.m.
131 m n.m.
0 km
1.25 km
2.5 km
5 km
7.5 km
10 km
12.5 km
15 km
17.5 km
20 km
21 km
2
srpen 2015
Chemička školí své zahraniční distributory
Teoretické i praktické seznámení se
sortimentem ústecké chemičky bylo
hlavní náplní červencové návštěvy zaměstnance distributorské firmy Trader
Negocios z Brazílie.
Usměvavý zástupce s typicky slovanským jménem Marcelo Kowalski „prošel
rukama“ především zaměstnancům
technického úseku, hlavně kolegů z výzkumu a vývoje. „Samozřejmě jsme mu
představili celý náš sortiment, důraz
jsme však při jednání kladli především
na pryskyřice. A to nejen na produkt jako
takový, ale také na aplikace,“ vysvětlil pro
Expres ředitel úseku Tomáš Loubal. Z úst
odborných pracovníků si zahraniční partner vyslechl základní informace o firmě,
konkrétním charakteru jednotlivých výrob, materiálech i o jejich použití. Jak už
Zástupce brazilského distributora M. Kowalski (vpravo) s pracovníky výzkumu a vývoje J. Hyršlem (vlevo) a P. Nikodýmem.
Investice stále
běží naplno
Přizpůsobit se letním vedrům
museli také pracovníci na stavbě
membránové elektrolýzy ve Spolku.
Jak nám potvrdil vedoucí oddělení
investic firmy Petr Karika, práce se
soustředila především do časných
ranních a posléze i podvečerních
hodin. „Nemůžeme si dovolit výpadek, termíny výstavby musíme nutně dodržet,“ vysvětlil pochopitelné
důvody.
Projekt investice membránové
elektrolýzy v ústecké chemičce je
podporován z Evropské unie, přímo
finančními prostředky Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí – „Pro vodu, vzduch
a přírodu“, Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik. Výše dotace
na projekt „Membránová elektrolýza“
je až do 200 milionů korun.
Pracovníci stavební firmy provádějí opláštění hlavní výrobní haly nové elektrolýzy.
Foto: M. Logrová
Objevená historie
Nejen pro milovníky historie
dnes přinášíme článek pracovníka
Městského muzea Ústí nad Labem
Martina Krska, kterým publikoval
v Mladé frontě Dnes zajímavá fakta zjištěná v souvislosti s výročním
svržení atomových bomb. Jedna
z jejich autorek má rodinnou vazbu
nejen na sever Čech, ale také na ústeckou chemičku. Jedná se o čtyřiadevadesátiletou rodačku z Ústí nad
Labem Lilli Hornigovou.
Pracovala na bombě pro Nagasaki
Nebýt náhody, nejspíš by se lidé v Ústí o této
rodačce už nikdy nedozvěděli. Lilli Hornigová se
podílela na vývoji atomové bomby.
Jaké jsou její vzpomínky na práci na zbrani pro
Nagasaki. A jak si vzpomíná na Ústí?
Čtyřiadevadesátilá Američanka Lilli Hornigová patří mezi poslední žijící vědce z projektu Manhattan.
Projektu, jehož náplní byl vývoj první atomové bomby světa. Výsledkem pak bylo dosud jediné válečné
využití této strašlivé zbraně v Hirošimě a Nagasaki.
„Věděli jsme, že Němci pracují na své bombě,
byli by bláhoví, kdyby ne. Myslím, že v té době se
konečným použitím mnoho lidí nezabývalo. Celé
úsilí mělo jasně daný cíl - získat funkční bombu.
Asi jsme si mysleli, že všechny problémy se vyřeší
samy. Představa, že bychom měli bombu na někoho svrhnout, se nikomu nezamlouvala,“ komentuje po 70 letech „svůj díl“ na tisícovkách obětí jaderné exploze v Japonsku.
Lilli Hornigová se dostala do tajného výzkumného střediska atomových zbraní jako manželka
uznávaného chemika Donadla Horniga, který patřil do nejužšího výzkumného týmu. Avšak i ona
brzy dostala důležitý vědecký úkol. Pracovala
na vývoji plutonia pro pumu Fat Man (Tlusťoch),
která 9. srpna proměnila Nagasaki v apokalyptické
místo.
Kvůli zdravotním rizikům byla přeřazena do oddělení výbušnin. Přihlížela nicméně prvnímu zkušebnímu atomovému výbuchu světa a ohromena
jeho ničivou silou pak podepsala petici vědců, která vyzývala prezidenta USA, aby bombu nepoužil
na lidské cíle.
A teď k té náhodě. Letošní výročí výbuchu
přivedlo za Lilli Hornigovou do amerického státu Rhode Island newyorského fotografa Paula
Savianiho. Po celém světě fotografoval pro svou
výstavu aktéry bombardování Hirošimy a Nagasaki. Když si fotograf a jeho objekt při portrétování
povídali, zjistili, že mají nezvyklé společné téma
- jedno město na severu Čech. Paule tam dvakrát
fotil a Lilli se tam narodila.
Na výstavě Paula Savianiho v ústeckém muzeu
si můžete prohlédnout působivý černobílý portrét
vrásčité, avšak energické tváře, v níž je vepsána nevídaná životní pouť. Její počátek se psal 22. března
1921 v Ústí nad Labem. Saviani zprostředkoval
i kontakt.
Kde jste se přesně narodila?
V Drážďanské ulici (dnes Masarykova - pozn.
red.). Myslím, že číslo domu bylo 51, ale každopádně ten dům už nestojí. Mám za to, že byl zničen
za války; před pár lety se ho můj syn se snachou
snažili najít, ale už tam nebyl. (Dům stojí, byl ale
přečíslován na číslo 70.)
Z jaké pocházíte rodiny?
Mí rodiče byli Erwin a Rascha Schwenkovi. Ta-
Foto: M. Logrová
v minulosti Tomáš Loubal řekl, detailní
znalost výrobního sortimentu firmy ze
strany distributorů je prvořadou strategií zvyšování služeb zákazníkům. „Dobré
technické a obchodní dovednosti distributorů nám bezesporu pomáhají zvýšit
i podíl produkce na trhu,“ přikyvuje José
Landeros z obchodního úseku, který má
díky svým jazykovým znalostem teritoria se španělským jazykem ve své gesci.
Ověření stávající obchodní strategie
Spolchemie na tamním trhu bylo také
cílem setkaní brazilského kolegy s obchodním ředitelem Zdeňkem Moravcem.
Jak Tomáš Loubal dodal, v následujících týdnech se v ústecké chemičce vystřídají distributoři z Mexika, Španělska,
Portugalska a z dalších španělsky mluvících zemí.
Personální změny ve skupině
V samotném závěru července nastoupil na pozici technologa v provoze
Epichlorhydrin Ing. Petr Valha. Laboratoř výzkumných a ekologických služeb
nově vede od 1. srpna Ing. Jana Kilianová.
Vítáme v týmu
Ing. Petr
Valha
Provoz EPITETRA společnosti
CHS Epi posílil
na pozici technologa od závěru
července absolvent Univerzity Pardubice Ing. Petr
Valha
Jak nám řekl, v roce 2013 ukončil bakalářské studium na Přírodovědecké
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v oboru
toxikologie a analýza škodlivin, v rámci
zmíněného letošního absolutoria Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích má za sebou zajímavý obor
teorie a technologie výbušin.
„Narodil jsem se zde na severu, mám
tu rodinu, přátele a tady chci také zůstat. Do Spolku jsem přišel z důvodu
svého zájmu o chemii a jako technolog
chci získat praxi a pochopit detailně
celé výrobní zařízení,“ řekl nám nový
kolega s tím, že adekvátní znalosti zařízení by mu pak do budoucna mohly
pomoci k případnému rozvoji a vylep-
tínek se narodil v Praze, ale vyrůstal ve Vídni. Maminka pocházela z tehdejšího Ruska; narodila se
ve Slonimu (dnešní Litva), ale vyrůstala v Lodži,
Varšavě a ve Lvově. Oba moji dědečkové pracovali
v textilním odvětví, jednoho z mála otevřeného
v té době i pro Židy. Maminka byla lékařkou, ale
praxi vedla pouze krátce. Druhá její sestra byla
lingvistkou v Kyjevě. Zmizela v letech 1933 - 34
v rámci stalinských čistek. Nejmladší sestra byla
zubařkou, ale praxi rovněž nevedla. Zmizela i s babičkou ve Varšavě v roce 1941 nebo 1942.
Jak se vaši rodiče dostali do Ústí?
Rodiče se potkali v Erlangenu v Bavorsku, kde
maminka studovala lékařskou fakultu a tatínek
tam získal doktorát z chemie. Vzali se ve Vídni přesně v den, kdy vypukla první světová válka. Tatínek
nejdříve pracoval jako výzkumník v KaiserWilhelm
Institutu v Berlíně a maminka byla lékařkou v jedné velké berlínské nemocnici. V roce 1916 tatínek
získal práci jako výzkumný chemik v Rakouském
spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí.
Co se vám vybavuje z rodného města?
Na rané roky strávené v Ústí mám velmi živé
vzpomínky. Drážďanská ulice byla rušné místo,
uprostřed vedla tramvajová linka a všude byla
spousta chodců. Jednou z atrakcí, na které jsem
vždy čekala v okně našeho obývacího pokoje, byla
velmi stylová dáma, která nosila elegantní kabát
s obrovským kožešinovým límcem stejné barvy,
jako byli její dva afghánští chrti, kteří ji vždy doprovázeli. Obecně bylo Ústí spíše špinavé průmyslové
město, ačkoli okolí si vybavuji jako velmi krásnou
krajinu. O nedělích jsme si tramvají vyjížděli podél
Labe na skálu nad řekou, kde byla malá restaurace
a kde jsme se setkávali s přáteli.
Co vedlo k vašemu odchodu z Ústí?
V březnu 1929 jsme se odstěhovali do Berlína.
Odešli jsme pryč v důsledku vládní politiky s cílem
zbavit se cizinců, obzvláště Němců a Rakušanů,
aby Češi mohli získat lepší práci. Takže co je ve svě-
šování stávajícího systému. Jeho prioritou, stejně jako všech zaměstnanců
chemičky, je bezpečný a efektivní provoz s minimálním dopadem na životní
prostředí a zdraví zaměstnanců.„Je pro
mne čest pracovat ve fabrice s dlouholetou tradicí, možností neustálého
osobního rozvoje a rozvoje nových
technologií a věřím, že praktické zkušenosti, které zde získám, budou firmě
významným přínosem.“
Mezi jeho koníčky patří zahrada,
cestování, sport, motorky a převážně se zabývá historií, zejména obdobím druhé světové války. Po Čechách
tak rád navštěvuje významná místa
související s tímto obdobím, láká ho
samozřejmě i zahraničí (Německo,
Polsko, Slovensko, Rusko). Z důvodu
zajímavého přírodního bohatství, jako
jsou například pozoruhodné druhy
rostlin, pavouků, hadů, podmořských
živočichů, jej přitahují i exotické kraje.
„Do budoucna plánuji potápění, ze
všeho nejvíce mě láká Karibik,“ dodal
na závěr krátkého představení své
osoby. Z redakce Expresu mu přejeme
nejen splnění všech snů, ale především
hodně zdaru v nově nastoupené pracovní etapě.
tě nového? (rodiče Lilli Hornigové si ponechali
i po vzniku Československa rakouskou státní příslušnost - pozn. red.)
V Německu to ale pro Židy nebylo tehdy bezpečné.
V Berlíně jsme žili do roku 1933. Tatínek pracoval ve farmaceutické firmě Schering-Kahlbaum
(pro tuto společnost mezi prvními na světě syntetizoval ženský hormon estrogen - pozn. red.).
Blízký kolega ho varoval, že jeho jméno figuruje
na seznamu lidí, kteří mají být posláni do koncentračního tábora. Firma mu pak zařídila práci na pobočce v New Yorku.
Jak jste se jako „holka z Ústí“ dostala až k atomové bombě?
S rodiči jsem žila ve státě New Jersey a v roce
1942 nastoupila na Harvard na postgraduální
práci. Tam jsem hned první den poznala Donalda
Horniga. O rok později jsme se vzali a oba jsme
pracovali na válečných projektech. Na jaře 1944
jsme byli požádáni, abychom odjeli do Los Alamos
(tajné výzkumné centrum v Novém Mexiku). Don
navrhl a vyrobil „jednotku X“, která odpálila plutoniovou bombu, a já pracovala na návrhu vysoce
explozivních tvarovaných náložích nebo na čočkách, které obklopovaly radioaktivní jádro.
Fakta Lilli Hornigová (94)
Lilli Hornigová, rodačka z Ústí nad Labem, se
dostala do výzkumného střediska v Los Alamos
jako manželka chemika Donalda Horniga. I ona
brzy dostala důležitý vědecký úkol - pracovala
na vývoji plutonia pro pumu na Nagasaki. Posléze přešla do jiného oddělení. * Má 13 pravnoučat a žije v USA ve městě Providence.
O autorovi: Martin Krsek, spolupracovník MF DNES
Mutace - Mladá fronta DNES - severní Čechy
ŽIVOTNÍ JUBILEA - srpen
60 let
Ing. Bohumil Pelc z referátu koordinace technického úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
55 let
Miroslav Foršt z provozu UP I Epoxidy
výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
50 let
Eva Kořínková z úseku nákupu Spolek
pro chemickou a hutní výrobu
PRACOVNÍ JUBILEA - srpen
40 let
Jaroslava Chvátalová z úseku nákupu
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
35 let
Olga Králová ze střediska Laboratoře
organických analýz technického úseku
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Vladislav Purchard z provozu UP I
Epoxidy výrobního úseku Spolek pro
chemickou a hutní výrobu
25 let
Ing. Vladimír Kadlec ze střediska Skupina správy majetku a údržby výrobního úseku společnosti Infraspol
20 let
Jaroslav Charouzek z provozu Chlorová chemie výrobního úseku společnosti CHS Epi
Poděkování
jubilantům
Jaroslava Chvátalová
Foto: archiv Spolku
Za čtyřicet let práce ve Spolku
pro chemickou a hutní výrobu
chceme naším prostřednictvím
tento měsíc poděkovat Jaroslavě
Chvátalové, která pracuje na oddělení nákupu Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
Jaroslava Chvátalová nastoupila
do chemičky v srpnu 1975 k hlavnímu mechanikovi, a jak nám prozradila, takto se označovala pozice šéfa údržby. „V roce 1988 jsem
po mateřské nastoupila na nákup
a tady jsem dodnes,“ dodala.
Stejně jako všem dalším dlouholetým kolegům patří Jaroslavě
Chvátalové poděkování za odvedenou práci a do příštích let jí přejeme hodně štěstí a zdraví.
Inzerce
PRODÁM
●4 zimní pneu 205/55/16,
vzorek 80%. Cena za kus 500 Kč.
Kontakt: Jaroslav Vávra,
tel.: 602 451 668
KOUPÍM
●akordeon (tahací harmoniku).
Jedno jaké značky. Okolo 80 basů,
nabídněte. Děkuji.
Kontakt: Jan Příhoda,
tel.: 731 429 988, e-mail: [email protected]
srpen 2015
3
Hasiči cvičili i v parném létě Správní budova Spolku je také letos
součástí Dnů evropského dědictví
Hasiči v bezpečnostních oblecích připravují hadice k čerpání
z cisterny.
Ani v horkých letních dnech podnikoví hasiči Spolku pro chemickou
s hutní výrobu nezaháleli. Kvůli snížení prašnosti skrápěli v období extrémních teplot hlavní komunikace uvnitř
areálu, které jsou v současné době
zatíženy zvýšeným pohybem vozidel
v souvislosti s probíhající investiční
výstavbou.
Foto: R. Gajdoš
Mimo jiné cvičili hasiči v několika
etapách přečerpávání nebezpečné
látky z železniční cisterny za použití
čerpadla UECA, které bylo v letošním
roce modernizováno a rozšířeno o další příslušenství. Jak nám řekl zástupce
velitele podnikových hasičů Roman
Gajdoš, praktickým výcvikem musí
bezpodmínečně projít všichni členové.
Stejně
jako
v minulých letech se i letos
v září otevřou
dveře
správní
budovy ústeckého
Spolku
pro chemickou
a hutní výrobu
(Spolchemie) pro
veřejnost. U příležitosti Dnů evropského dědictví ji mohou zájemci navštívit v sobotu a v neděli
5. a 6. září, vždy od 10 do 16 hodin.
Také letos bude pro zájemce připraven komentovaný výklad vztahující se
nejen k dějinám samotného objektu.
Zájemci si budou moci vybrat delší variantu prohlídky s vysoce odborným
komentářem bývalého zaměstnance
a velkého znalce historie chemičky Jiřího Orta, stávající pracovníci se pak rádi
ujmou i těch, kteří si budou chtít kulturní památku prohlédnout jen zběžně.
Dny evropského dědictví jsou akcí,
která každoročně v září otevírá brány
nejzajímavějších a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven,
technických památek a militarií, budov,
objektů i dalších prostor, v nichž je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství
Běžné veřejnosti málo známý pohled na zadní část správní
budovy Spolku.
sbírkových fondů a movitého kulturního
dědictví. A to i těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela veřejnosti nepřístupné. Konají se od roku 1991 po záštitou Rady Evropy a k jejich myšlenkám se dnes hlásí
48 zemí Evropské kulturní konvence.
V České republice se Dny evropského
dědictví konají pravidelně také od roku
1991, letos od 5. do 13. září na téma „Památky znovuzrozené“. Na Ústecku budou vedle řady tradičně zpřístupněných
Foto: M. Logrová
míst otevřeny například kostely, Masarykovo zdymadlo na Střekově, palácové
vily bývalých podnikatelů Wolfruma,
Petschka, Weinmanna nebo parní vodárna Střekov.
Od roku 1998 je hlavním garantem
akce Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. To letos proběhne
5. září v Českém Krumlově.
Konference chemiků se letos zaměří na lidské zdroje
Modernizované čerpadlo UECA pro přečerpávání látek
z jedné cisterny do druhé.
Foto: R. Gajdoš
Výstražné zařízení znovu
poničeno
V krátké době už podruhé zjistili pracovníci ostrahy chemičky
poškození výstražného zabezpečení u areálu firmy.
Zloději a vandalové tak způsobí nejen hmotnou škodu a ohrozí bezpečnost v případě nutnosti
použití zařízení, ale nezajištěné
a obnažené dráty pod proudem
mohou zranit třeba zvědavé
děti.
„Konkurenceschopnost a lidské zdroje pro chemický průmysl“ je název letošní konference Svazu chemického průmyslu České republiky, která proběhne
24. září od 14 hodin v prostorách Národního technického muzea v Praze.
Svaz se tak letos soustředí na to nejdůležitější, bez čeho by se žádná firma
neobešla – na lidskou pracovní sílu. A to
nejen z pohledu přímých zaměstnanců,
ale i potenciálních pracovníků a výchovy
nových mladých chemiků.
Mezi hlavními okruhy jednání budou
především:
1. Výměna zkušeností z organizace tří
ročníků celostátní soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR“.
2. „Sektorová dohoda pro chemii
– Dorost pro chemický průmysl“, jako
základ pro naplnění hlavního tématu konference. Sektorová dohoda je
otevřený dokument, pod který se
podepsalo již 24 strategických partnerů a 45 partnerů výkonných.
3. Podíl na realizaci regionálních dohod
pro Ústecký a Pardubický kraj (v oblasti chemie) a dohody pro Zlínský
kraj (v oblasti gumárenské a plastikářské výroby).
4. Využití podnětů z kulatých stolů pořádaných u příležitosti Roku průmyslu a technického vzdělávání.
5. Využití doporučení z mezinárodních
projektů vzdělávání.
V podvečerních hodinách proběhne
v Národním technickém muzeu také
tradiční společenský „Večer s českou
chemií“, kde převezmou zástupci společnosti EPISPOL, a.s. obhájený souhlas
užívání loga Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii. Poprvé jej
dceřiná firma Spolku pro chemickou
a hutní výrobu získala v roce 2013.
Responsible Care jako celosvětová
dobrovolná iniciativa existuje od roku
1985. V říjnu 1994 na veletrhu CHEMTEC
vyhlásili první prezident SCHP ČR Miroslav Krejčí a tehdejší ministr průmyslu
a obchodu ČR Vladimír Dlouhý národní
program Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care.
Letní fotosoutěž končí v září
Odkryté a obnažené dráty mohou
být nebezpečné.
Foto: firma Roger
Do 22. září, kdy je poslední astronomický letní den, mohou fotografové zasílat své úlovky do fotosoutěže.
Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu [email protected] nebo přímo na adresu tiskové mluvčí skupiny:
[email protected] Doporučujeme volit při fotografování vyšší rozlišení (alespoň 1 MB). V případě jejich tisku pro
výstavu v podnikové jídelně jsou pak záběry kvalitnější.
Kam na výlet?
dnes nejen s Jiřím Svobodou
V dnešním čísle jsme připravili hned dva výlety ve větší
vzdálenosti od sebe, aby měli
čtenáři možnost volby. Prvním
z tipů možné návštěvy jsou zříceniny hradu Kamýk v Českém
středohoří, druhým pak jedna
z nejkrásnějších vyhlídek v Národním parku České Švýcarsko,
vyhlídka Belvedér.
Kamýk
Na zříceniny hradu Kamýk, které dominují na skalním suku nad
stejnojmennou obcí severozápadně od Litoměřic, se vydáme s Jiřím
Svobodou a jeho knihou Tajemství
Českého středohoří. Sama skála je
erozí vypreparovaným přívodním
magmatickým kanálem, který naši
předkové začlenili do zdiva při stavbě hradu.
První zmínka o hradu je z roku
1319, kdy král Jan Lucemburský
dává Jindřichovi z Kamýka hrad
do manského držení jako náhradu
za vynaložené prostředky na jeho
stavbu, k tomu přidává ves Žalhostice. Hrad nebyl zřejmě zcela nový,
spíš byla obnovena nějaká starší
hradní stavba. Majitelé se často střídali a hrad přestal být obýván kolem
roku 1600, v letech 1809 a 1819 vyhořel.
Jako ke každému historickému
objektu váže se i ke Kamýku nejedna
pověst. Ta nejznámější je o Růži z Kamýku, krásně dceři hradního pána,
která byla odmítnutým templářským
rytířem unesena a zemřela v kryptě
hradní kaple v Žernosekách.
Trasa:
Výchozím bodem je obec Kamýk,
nad níž se zřícenina hradu tyčí. Stoupá se k ní několik málo minut - z části po schodech, z části po pěšině
po modré turistické značce. Auto je
možno zaparkovat např. u obecního
úřadu nebo u kapličky, popř. lze dojet až téměř pod hrad. Cesta je spolehlivě značena místními ukazateli.
Úzkým vchodem se dalo vystoupat na vrchol skalního ostrohu.
Dnes je ale z důvodu bezpečnosti opatřen mříží a uzamčen.
Foto: Tajemství
Českého středohoří
4
srpen 2015
Kam na výlet? Tenisový turnaj Spolchemie
Pokračování ze str. 3
Vyhlídka Belvedér
Jednu z nejkrásnějších vyhlídek
v Českém Švýcarsku, kterou mnozí
označují suverénně za nejkrásnější,
vyhlídku Belvedér, jsme zvolili jako
tip na výlet v oblasti Děčínska.
V době svého vzniku sloužila jako
místo pro koncerty, kde se bavila
šlechta a její hosté, kteří sem přijížděli
kočárovou cestou alejí z Bynovce, kde
bylo panství a zámek rodu Clary-Aldringen. V roce 1791 zámek v Bynovci
vyhořel a šlechta přestala mít o vyhlídku zájem.
Memoriál Karla Pilcha
V pořadí 23. ročník tenisového
turnaje Spolchemie ve dvouhře
i čtyřhře, který je už devět let věnován tragicky zesnulému kolegovi
a sportovci Karlu Pilchovi, naplánovali jeho organizátoři na neděli
20. září na kurtech Severní Terasy.
Podmínkou účasti hráčů na tenisovém turnaji Spolchemie je zaplacení startovného ve výši 100 korun
za každou přihlášku. Sportovní akce
se mohou zúčastnit nejen všich-
ni hráči, kteří hrají Tenisovou ligu
Spolchemie, ale také jakýkoliv pracovník z areálu Spolchemie, tedy
i zaměstnanci cizích firem, včetně
bývalých zaměstnanců a také důchodců chemičky. Tenisového turnaje Spolchemie se mohou aktivně
zúčastnit i kamarádi, přátelé a přítelkyně přihlášených hráčů.
Prezentace účastníků, výběr startovného, určení hracího systému
a rozlosování proběhne od 8.30
do 9.00 hodin, kdy turnaj zahajuje.
Ukončení se předpokládá zhruba
v 18.00 hodin. Systém turnaje si
zachová obvyklý průběh. Občerstvení formou bufetu bude zajištěno
přímo na kurtech. Turnaj ve čtyřhře
se rozehraje po ukončení zápasů
v základních skupinách ve dvouhře.
Popřejme všem účastníkům hodně štěstí, dobré počasí a kdo nebude hrát, přijďte alespoň fandit!
Igor Hausman
Průběžné výsledky 18. ročníku
Tenisové ligy Spolchemie 2015
29. července 2015
MARTIA - Střekovští Lvi 0:5 (11:40)
Hurych - Kundrt 5:8, Lužáková - Kundrt 3:8, Pollak - Foršt 0:8, Eklová - Foršt
0:8, Pollak, Eklová - Foršt, Kundrt 3:8
- Hurych 8:1, Hausman - Pollak 8:3,
Rajdl - Hřebík 8:6, Navarra, Rajdl Hurych, Pollak 6:8
24. července 2015
Střekovští Lvi - EPIK 4:1 (38:15)
Foršt - Fiala 8:1, Fedák - Sůra 6:8, Foršt - Sůra 8:1, Fedák - Fiala 8:5, Foršt, Fedák - Fiala, Kapitulčin 8:5
22. července 2015
El Niňo - MARTIA 4:1 (38:21)
Hausman - Hřebík 8:3, Navarra
31. července 2015
Resin Boys - MARTIA 5:0 (40:7)
Engler - Hurych 8:1, Procházka - Pollak
8:6, Kopecký - Pollak 8:0, Kopecký - Hurych
8:0, Kopecký, Švec - Pollak, Hurych 8:0
18. ROČNÍK 2015
Poř. Družstvo
Pohled z vyhlídky Belvedér do 130 metrů hlubokého
kaňonu řeky Labe.
Samotné slovo belvedér je přejato z italštiny a značí větší vyhlídkovou stavbu parkového či zahradního typu. Jedna taková leží právě asi
2,5 kilometru na jihozápad od Hřenska. V roce 1711 ji nechal vybudovat
František Karel Clary-Aldringen, majitel většiny území nynějšího České Švýcarska. Je z ní krásný výhled do 130
metrů hlubokého kaňonu řeky Labe
a na stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone na německé straně hranice.
Foto: www.kudyznudy.cz
Od roku 1889 zde stojí kamenná
budova, dnes Hotel Belveder, sloužící turistům. Stupňovitá terasa, se
sallou terenou (v podobě umělé
jeskyně) s vysokou arkádou a s erbovním znakem Clary-Aldringen, je
umístěná na vysoké pískovcové skále. Poblíž byl zbudován šlechtický
letohrádek.
Trasa:
Přístup pro pěší turisty je možný
po červené turistické značce vedoucí v délce cca 15 km z Hřenska
do Děčína.
Další možný přístup pro pěší je
od přívozu v Dolním Žlebu. Přímo
proti výstupu od přívozu přes silnici
vede stezka, která po chvíli přejde
v sice turisticky neznačenou, ale poměrně dobře zachovanou kdysi vybudovanou kamennou cestu.
Z Belvedéru dolů do labského
údolí vedou také schody. Přístup
k nim je pod restaurací vyznačen.
Skutečný turistický zážitek, to je
červená turistická trasa z Děčína.
V Děčíně vystoupejte na Stoličnou
horu, odkud budete mít nádherný
výhled na celé město. Z Kváďáku, jak
se tomuto místu také říká, dále pokračujte po červené turistické trase
přes Růžový hřeben až na vyhlídku
Belvedér. Cesta se vine po vrcholcích skal se spoustou zajímavých výhledů. Z Belvedéru můžete dále pokračovat po červené až do Hřenska
přes údolí Suché Kamenice, které
je také oblíbeným místem fotografů. Zpět do Děčína se můžete vydat
autobusem, ty jezdí poměrně často,
nebo také výletní lodí.
Motoristé mohou přijet až téměř
k vyhlídce na parkoviště u penzionu
Belvedér po silnici vedoucí z Hřenska přes Janov a Arnoltice.
Záp.
V
P
Skóre sety
Skóre gamy
B
1.
El Niňo
9
8
1
40:5
341:131
17
2.
Střekovští Lvi
8
7
1
30:10
285:149
15
3.
Resin Boys
6
5
1
20:10
195:146
11
4.
MARTIA
9
2
7
11:34
171:302
11
5.
JERRY
7
2
5
14:21
183:216
9
6.
EPIK
8
2
6
12:28
166:278
9
7.
Falcons
5
0
5
3:22
68:187
5
4. srpna 2015
El Niňo - Resin Boys 2:3 (24:31)
Hausman - Dospěl 3:8, Kašpárek - Šulc 7:8,
Navarra - Kopecký 5:1 scr., Kašpárek - Dospěl
8:6, Navarra, Kašpárek - Dospěl, Šulc 1:8
5. srpna 2015
El Niňo - JERRY 5:0 (40:19)
Hausman - Soos 8:2, Kašpárek - Podrazil
8:6, Navarra - Loubal 8:2, Kašpárek - Soos 8:5,
Kašpárek, Hausman - Loubal, Podrazil 8:4
Pořadí v soutěži o nejužitečnějšího hráče ligy 2015
Zápasy
Vítězství
Vítězství
Prohra
Prohra
Úspěšnost
BODY
dvouhra
čtyrhra
dvouhra
čtyrhra
v%
celkem
Poř.
Jméno
Tým
1.
Kašpárek Aleš
El Niňo
21
15
4
1
1
90
17,6
2.
Foršt Miroslav
Střekovští Lvi
20
12
4
2
2
80
13
3.
Hausman Igor
El Niňo
17
11
4
2
0
88
12,7
4.
Kundrt Pavel
Střekovští Lvi
18
9
5
3
1
78
9,8
5.
Navarra Mirek
El Niňo
12
5
5
0
2
83
7,7
6.
Dospěl Jiří
Resin Boys
8
4
3
1
0
88
5,3
7.
Procházka St.
Resin Boys
10
5
2
2
1
70
4,5
8.
Ladra Štěpán
MARTIA
3
3
0
0
0
100
3,3
9.
Podrazil Roman
JERRY
19
7
3
6
3
53
2,9
10.
Rajdl Daniel
El Niňo
4
2
1
0
1
75
2,4
11.
Fedák Michal
Střekovští Lvi
10
3
3
3
1
60
2
12.
Šulc Daniel
Resin Boys
2
1
1
0
0
100
1,7
13.
Slavík Roman
EPIK
2
1
1
0
0
100
1,7
14.
Kopecký Lad.
Resin Boys
7
3
1
3
0
57
1,2
15.
Engler Pavel
Resin Boys
5
2
1
2
0
60
1
16.
Švec Miloslav
Resin Boys
2
0
1
0
1
50
0,2
17.
Kuchynka Petr
EPIK
3
1
0
1
1
33
-0,2
18.
Novák Jaroslav
Resin Boys
2
0
1
1
0
50
-0,3
19.
Loubal Tomáš
JERRY
10
3
1
4
2
40
-0,5
20.
Barták Petr
JERRY
4
0
2
2
0
50
-0,6
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc úvěr a  projekt je dále podporován z Evropské unie, přímo finančními prostředky Fondu soudržnosti v  rámci Operačního programu Životní prostředí – „Pro vodu, vzduch a přírodu“, Prioritní osa 5 – Om...

Více

expres 8 2013.indd

expres 8 2013.indd Náročnost běhu zatím zvyšuji postupně. Letos už jsme s  manželkou přihlášeni na 2Run, samotný půlmaraton možná až příští rok. Čím je pro osobně vás vlastně běh? Sport mám rád obecně. Mimo jiné hraj...

Více

Na fóru - ChemPlay

Na fóru - ChemPlay Alkydy II posílil na  funkci technologa Bc.  Matěj Konvičný, počátkem června nastoupila také Mgr.  Romana Granátová jako manažerka marketingu a  Jiří Tichý do  skupiny správy majetku a údržby Infra...

Více

Trhovosvinenské listy 11/14

Trhovosvinenské listy 11/14 mají opravdový zájem na chodu našeho města, a tahle skutečnost je pro mě opravdu velmi důležitá. Tak jako by bylo nepříjemné vést ustavující jednání ZM před prázdným sálem, tak by asi pro starostu ...

Více

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy Jaroslav Pflegshörl ze střediska Výrobna Monokrystaly CZ společnosti Radsworth Vladimír Rod z referátu techniků elektro a MAR Spolek pro chemickou a hutní výrobu

Více