3 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

Transkript

3 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as
ČESKÁ REPUBLIKA
Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001
STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO
Projekt fondu soudržnosti
ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ
Období: květen 2009 – říjen 2009
Správce stavby projektu
ŘÍJEN 2009
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Obsah zprávy
1) Shrnutí postupu ……………………………………………….
3
1 a) Schvalovací doložka …………………………………...
4
1 b) Finanční zhodnocení postupu ……………………….....
5
1 c) Základní údaje ………………………………………….
9
1 d) Závěr …………………………………………………...
14
1 e) Průběh plateb …………………………………………..
2) Detailní popis postupu prací ………………………………….
16
2 a) Obsah detailního popisu postupu prací …………………
17
2 b) Část A ………………………………………………….
Podprojekt č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV
18
2 c) Část B ………………………………………………….
Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce ČOV
Podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce
Podprojekt . 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky
Podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou – rekonstrukce
kmenových stok
27
2 d) Část C ………………………………………………….
Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV
Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce
ČOV
37
2 e) Část D …………………………………………………..
Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace
úpravny vody, rekonstrukce prameniště
Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště
46
3) Závěry a doporučení ………………………………………….
ZOPP č. 3 – Správce stavby
2
71
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
1)
Shrnutí postupu
1 a) Schvalovací doložka
1 b) Finanční zhodnocení postupu
1 c) Základní údaje
1 d) Závěr
1 e) Průběh plateb
ZOPP č. 3 – Správce stavby
3
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001
Název dokumentu:
Zpráva o postupu prací č. 3
Období: květen 2009 – říjen 2009
Číslo dokumentu:
2005/CZ/16/C/PE/001
Číslo vydání:
03
1 a) Schvalovací doložka
Vypracoval:
Zkontroloval:
Schválil:
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
Konsultant
DATUM
Ing. Dušan Novotný / část D
Ing. Hana Valová /
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
Zástupce vedoucího týmu
PODPIS
Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu
PODPIS
PODPIS
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
Objednatel
Ing. Gabriela Vlachovská /
pan Pavel Čejka /
manager projektu
předseda představenstva
DATUM
ZOPP č. 3 – Správce stavby
PODPIS
4
PODPIS
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
1 b) Finanční zhodnocení postupu
FM celková částka
FM datum zahájení
FM datum uplynutí (platnosti)
23 963,30 tis. EUR (22 677 tis. EUR)
15.12. 2005
31.12. 2010
Detaily smlouvy
Číslo smlouvy:
Zprostředkovaný projektový komponent:
Část
Částka smlouvy
Datum ujednání:
Datum zahájení:
Fáze smlouvy:
Lhůta sdělení chyb:
Datum původního dokončení:
Prodloužení lhůty:
Datum skutečného dokončení:
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
Podprojekt
Č.
1
2
3
4.2
6.2
4.1
5.
6.1
7.
8.
Bzenec ČOV
Strážnice - ČOV
Petrov-kanalizace
Hodonín-stoky
Veselí n M. –stoka
Celkem
Hodonín – ČOV
Ratíškovice-ČOV
Veselí n.M.-ČOV
Celkem
Bzenec ÚV
Mor. N. V.-pramen
Celkem
Projekt – stav
celkem
2005/CZ/16/C/PE/001
tis EURO 28 902 (27 790)
01.04.2008
15.04.2008
1.5.2009 – 31.10.2009
60 měsíců
30.04.2010
Rozpočet fin. mem.
RN
REZ
Suma
Rozpočet SoD
RN
REZ
Suma
Rozdíl
REZ
Suma
5091
2356
2663
591
684
6294
2335
782
963
4080
4550
465
5051
751
230
264
59
67
620
230
71
47
348
432
46
478
5842
2586
2927
650
751
6914
2565
853
1010
4428
4982
511
5493
6854
3000
3142
1014
1058
8214
1710
1196
1342
4247
5005
944
5949
686
300
314
101
105
820
171
120
134
425
510
85
595
7540
3300
3456
1115
1163
9034
1881
1316
1476
4672
5455
1029
6484
- 65
+ 70
+ 50
+ 42
+ 38
+ 200
- 59
+ 49
+ 87
+ 77
+ 78
+ 39
+ 117
+ 1698
+ 714
+ 529
+ 465
+ 412
+ 2120
- 684
1 463
+ 466
+ 244
+ 533
+ 518
+ 1051
20 480
2 197
22 677
25 264
2 526
27 790
+ 329
5113
Správce stavby
AD
Zad. dokum.
Propagace
722
224
262
78
757
83
262
70
+ 35
- 141
0
-8
Nestavební-uznat.
1286
1 172
- 114
Projekt celkem uznatelné
23 963
28 962
+ 4 969
Ve sledovaném období byly dopřesněny celkové náklady stavby a ostatních služeb, uznatelných
v rozsahu FM. Dopřesnění bylo na základě SOD k jednotlivým podprojektům a služeb či
ZOPP č. 3 – Správce stavby
5
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
konzultačních činností. Informace a kopie smluv předala MP. V únoru 2009. Údaje v závorkách jak
FM, tak i dle smlouvy vyjadřuje RN stavebně montážních činnosti.
Dodatkem č. 2 k SOD – č. zhotovitele 1664 – 08 – D2; č. objednatele 186/82/2008 ze dne 26.8.2009
byla upravena smluvní rozpočtová rezerva projektu SPH – část „D“z původní částky 535 401,00 EUR
na nově smluvenou částku 594 889,80 EUR bez DPH. Dle tohoto dodatku byly upraveny i celkové
smluvní náklady části „D“ a celého projektu SPH.
Finanční shrnutí postupu
Dokončení v %
Plán
Skutečnost
Uplynulý čas
Skluz
%
Měsíce
%
- 1,13
- 1,13
1
4
+ 1,11
+ 1,11
19
76
Ve sledovaném období
3,90
2,77
Od počátku stavby
91,88
92,99
Plánovaný náklad Prostavěnost
stavby - celkem k dnešnímu dni
25 535 532
25 841 783
Předstih
%
+ 306 251
+ 1,12
Skutečná
Plánovaná lhůta do
dnešního
lhůta
dne
25
19
%
76
Část staveb
Stav k 30.9.2009
v EUR
Fakturace říjen
v EUR
Stav k 31.10.2009
v EUR
„A“
7 036 023,75
13 134,63
7 049 158,38
„B“
8 236 580,38
8 763,72
8 245 344,10
„C“
4 355 455,44
18 500,00
4 373 955,44
„D“
5 444 820,49
728 505,07
6 173 325,56
SPH celkem
25 072 880,06
768 903,42
25 841 783,48
Přehled plánovaných objemů za září 2009 a od počátku stavby
„A“
8 510
7 006 844
„B“
909
8 247 769
„C“
250
4 338 910
„D“
1 074 921
5 942 009
ZOPP č. 3 – Správce stavby
6
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
SPH celkem
1 084 590
25 535 532
Shrnutí nákladů
Do předcházejícího
měsíce
Současný měsíc
Celkový součet do dnešního
data
25 072 880,06
768 903,42
25 841 783,48

Plán finančního plnění je přeplňován díky přeplnění plánovaných objemů na části stavby „D“.
 Podprojekty na špinavých vodách jsou ukončeny a vyjma objemů plánovaných pro úhradu
pamětních desek a nákladů na zkušební provoz se finanční objemy v plánu příštích měsíců
neobjeví.
 Část „D“ – podprojekty č. 7 a 8 – řešící jímání a úpravu pitných vod v Moravské Nové Vsi a
Bzenci, postupuje v souladu s časovým harmonogramem v mírném předstihu.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
7
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
8
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
1 c) Základní údaje

Celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového
řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli.
Jedná se o:
Část
Pod-projekt
číslo
Místo
A
1
Bzenec
B
2
Strážnice
3
4.2
Petrov
Hodonín
Veselí nad
Moravou
Hodonín
Ratíškovice
Veselí nad
Moravou
6.2
C
4.1
5
6.1
D
Zhotovitel
Název Projektu
Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce a intenzifikace
ČOV
Odkanalizování obce
Rekonstrukce kmenové stoky
Rekonstrukce kmenových stok
Rekonstrukce ČOV
Dobudování ČOV
Rekonstrukce ČOV
7
Bzenec
Rekonstrukce a intenzifikace
úpravny vod, rekonstrukce
prameniště
8
Moravská
Nová Ves
Rekonstrukce prameniště
IMOS
Brno a.s.
MSO
servis
s.r.o. +
Swietelsky
stavební
s.r.o.
Sdružení
Arko Brno
a.s. + KP
Ria a.s.
Imos Zlín
s.r.o. +
KUNST
s.r.o.

Části „A“, „B“ a „C“ řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit;
část „D“ řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské
Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec.

Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny
SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1
k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování
stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do
zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV a č. 2 –
Strážnice – rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A
a B upraven i konečný termín předání a převzetí na 15.11.2009.

Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž
uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů
objednatele.

Na částech A, B, a C projektové práce byly ukončeny v prosinci 2008.

Na všech částech A, B, C a D probíhaly ve sledovaném období stavebně montážní
práce.

V průběhu sledovaného období byla uskutečněna jednání ve věci finančního dopadu
změn vyplývající z rozdílnosti zadávací dokumentace a projektu realizace stavby,
vyvolaných změnami typů strojů a zařízení uplatněných objednatelem oproti
ZOPP č. 3 – Správce stavby
9
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
nabídkám zhotovitelů z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením a změn
vyvolaných rozdílností hydrogeologických podmínek a podprojektů č. 1 Bzenec a č. 2
– Strážnice. Odsouhlasení všech změnových listů je v kapitolách hodnocení
jednotlivých částí projektu.

V průběhu sledovaného období 2009 byly upraveny vztahy odpovědných osob
v důsledku prodloužení lhůty výstavby u části „A“ a „B“. Bankovní záruky a pojistné
smlouvy v současné době vyhovují podmínkám.

Dne 26.srpna 2009 byl uzavřen dodatek č. 2 části „D“ ve věci úpravy smluvní
rozpočtové rezervy a tím i celé smluvní ceny stavebně montážních prací projektu SPH.
Rezerva byla smluvena pro část „D“ na 594 889,80 EUR – smluvní cena celého
podprojektu na 28 902 000,00 EUR a stavebně montážní práce všech zhotovitelů na
27 790 000,00 EUR, včetně rezervy ale bez DPH.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
10
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Údaje o objednateli
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
Předseda představenstva:
Manažer projektu:
pan Pavel Čejka
Ing. Gabriela Vlachovská
Oficiální adresa:
Adresa: Purkyňova 2/2933
Město: Hodonín 695 11
Stát: Česká republika
Telefon: +420 518 305 911
Fax:
+420 518 351 221
e-mail:
[email protected]
Údaje o správci stavby
Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. – Centroprojekt a.s. – iC consulenten
ZTGmbH
Datum ustanovení zástupců správce stavby:
1. Ing. Jančálek Ludvík VT
Od
16.10.2006
Sídlo firmy:
Adresa: U Tržiště 22
Město: Břeclav, 690 02
Stát: Česká republika
Do
30.06.2010
Telefon: +420 519 360 711
Fax:
+420 519 360 716
e-mail:
[email protected]
Údaje o zhotovitelích
Zhotovitel A: IMOS Brno a.s.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
Od
Do
1. Ing.Petr Nop
2. pan Kamil Marhefka
15.04.2008
15.04.2008
Sídlo firmy:
Adresa: Olomoucká 174
Město: Brno 627 00
Stát: Česká republika
Telefon: +420 602 459 803
Fax:
+420 548 129 285
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště ČOV Bzenec
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva bez DPH:
Celkem bez DPH:
6 854 146 EUR
685 415 EUR
7 539 561 EUR
ZOPP č. 3 – Správce stavby
11
15.11.2009
15.11.2009
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. – Swietelsky stavební s.r.o.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Ing. František Minařík
2. Ing. Tomáš Hrabina
Od
18.04.2008
02.05.2008
Do
15.11.2009
15.11.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Za humny 20
Město: Kyjov 697 01
Stát: Česká republika
Telefon: +420 777 740 123
Fax:
+420 518 615 196
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště ČOV Strážnice
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
8 213 169 EUR
821 317 EUR
9 034 486 EUR
Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. – Královopolská Ria, a.s.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Ing. Rostislav Němeček
Od
15.04.2008
Do
30.11.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Vídeňská 108
Město: Brno 619 00
Stát: Česká republika
Telefon: +420 602 135 089
Fax:
+420 547 423 221
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
sídlo firmy
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
4 247 146 EUR
424 715 EUR
4 671 861 EUR
Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. – KUNST spol.s.r.o.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Miroslav Matějka
2. Bohdan Kopecký
Od
03.09.2008
03.09.2008
Do
30.04.2010
30.04.2010
Sídlo firmy:
Adresa: Tečovice 353
Město: 763 02 Zlín
Stát: Česká republika
Telefon: +420 577 197 111
Fax:
+420 577 197 111
e-mail:
[email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště úpravna vody Bzenec
ZOPP č. 3 – Správce stavby
12
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
5 948 898 EUR
535 401 EUR
6 484 299 EUR

Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku 69 523 EUR
bez DPH.

Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a iC Consulenten
GmbH na částku 757 000 EUR bez DPH.

Na výkon autorského dozoru – pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY
Environment a.s. na částku 68 336 EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na
část D na částku 14 585 EUR bez DPH.
1 d) Závěr
 Celkové hodnocení projektu SPH je kladné. K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny
podprojekty části B a C, jsou předány a převzaty. Část „A“ – podprojekt č. 1 – ČOV
Bzenec, byl v termínu uveden do ZP. Podprojekt je předán a převzat objednatelem
mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy – oplocení.
 U podprojektů č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV, č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV,
č. 5 Ratíškovice – dobudování ČOV, č. 6.1 Veselí nad Moravou – dobudování ČOV, a
č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV došlo k zahájení ZP ke dni
15.5.2009.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
13
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
1. e) Průběh plateb
ZOPP č. 3 – Správce stavby
14
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
15
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
2) Detailní popis postupu prací
2 a) Obsah detailního popisu postupu prací
2 b) Část A
Podprojekt č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV
2 c) Část B
Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce
Podprojekt . 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky
Podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou – rekonstrukce
kmenových stok
2 d) Část C
Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV
Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce
ČOV
2 e) Část D
Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace
úpravny vody, rekonstrukce prameniště
Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště
ZOPP č. 3 – Správce stavby
16
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
2 a ) Obsah detailního postupu prací

Souhrnné hodnocení

Předání a převzetí dokončených částí

Projednané a schválené změny

Předaná staveniště a jejich stav

Kontroly postupu prací

Povětrnostní podmínky – stavební deník

Popis činnosti zhotovitele

Činnosti plánované na příští období
listopad 2009 – duben 2010

Posouzení plánu a skutečností za sledované období
květen 2009 – říjen 2009

Zhodnocení jakosti

Přejímky a zkoušky materiálů a zařízení před a po zabudováním

BOZP

Vzniklé problémy a rizika

Fakturace

Stav financování projektu
ZOPP č. 3 – Správce stavby
17
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
2 b) Část A – podprojekt č. 1 – Bzenec – rekonstrukce ČOV
 Souhrnné hodnocení
Na této části stavby bylo dosaženo těchto výsledků:
o Dne 28.4.2009 proběhlo místní šetření této části stavby za účelem uvedení ČOV do
zkušebního provozu u SO a PS, kterých se ZP týkal.
o Dne 15.5.2009 byl zahájen ZP. KA zahájení byl vydán samostatný protokol, který je
archivován u objednatele.
o Proběh ZP byl pravidelně kontrolován na KD ZP, spolu s MKD stavby na SO, které
ZP nepodmiňovaly, hodnocení dle následujících kapitol.
o K ZP byl předložen a schválen Provozní řád pro ZP.
 Předání a převzetí dokončených částí
-
V souladu s SoD a dodatkem č. 1, byla stavba řádně dokončena ve smluveném
termínu.
-
Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci za plného provozu bylo předání
a převzetí stavby dílčím způsobem podle ucelených funkčních částí tak, aby
ČOV běžela v nepřetržitém provozu.
1. Předání dílčí části I – proběhlo dne 17.8.2009; předmětem předání a převzetí byly
všechny DSO a DPS, mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy, oplocení ČOV.
Tento dílčí SO – nebyl dokončen v tomto termínu zejména proto, že letní počasí
(horko) nedovolovalo výsadbu rostlin a výsev trávníků.
Součástí I. dílčí části byly i veškeré doklady a dokumenty:
a) projektová dokumentace skutečného stavu – příloha č. 1
b) listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby dtto příloha č. 1
c) soupis vad a nedodělků – příloha č. 2
d) dohoda o zajištění přístupu dodavatel do objektu za účelem odstranění
vad a nedodělků (SoD zadavatele ze dne 12.1.2009)
2. Předání a převzetí dílčí části II. se uskutečnilo dne 19.10.2009.
Předmětem byl pouze DSO 506 – Terénní a sadové úpravy a oplocení
Součástí tohoto předání byly i následující dokumenty:
a) projektová dokumentace skutečného provedení – příloha č. 1
b) listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1
Dílčí předání II proběhlo bez vad a nedodělků.
3. Celkové předání části „A“ projektu SPH proběhlo ve dnech 19.10.2009 – 3.11:2009.
Podprojekt č.1 – Rekonstrukce ČOV Bzenec.
Předmětem byla kontrola všech závad uvedených v protokolu o předání a převzetí ze
dne 17.8.2009 kontrola všech dokladů. Protokol o předání a převzetí byl bez vad a
nedodělků a byl předmětem žádosti o uvedení stavby do trvalého užívání spolu
s vyhodnocením zkušebního provozu a návrhem provozního řádu na trvalý provoz.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
18
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 Projednané a schválené změny
Ve sledovaném období byly projednány a schváleny tyto změny:
Změna č. 1 – předmětem změny byly záměry technologického vybavení dle požadavku
objednatele z důvodů kompatibility nových zařízení se stávajícími zařízeními
ČOV.
a) Změna schválena dne 13.5.2009
b) Cenový dopad – úspora 15 656,80 EUR
Změna č. 2 –
předmětem změny byl vzájemný zápočet víceprací a méněprací
a) Změna schválena dne 22.6.2009
b) Cenový dopad – zvýšení nákladů 235 179,88 EUR
Zvýšení nákladů bylo zapříčiněno zejména zvláštním zakládáním z důvodů
odlišných geologických podmínek oproti tendru.
Změna č. 3 – předmětem změny byla úprava rozsahu prací na oplocení
 Předání staveniště a jeho stav
Staveniště tohoto podprojektu bylo předáno jednorázově dne 22.4.2008. Vytýčení směrných a
výškových bodů bylo předáno samostatným protokolem odpovědného geodeta Správce stavby
dne 19.5.2008. Připojení na elektrickou energii pro potřeby stavby nemohlo být uskutečněno
v souladu s tendrovou dokumentací, protože nároky staveniště na příkon přesáhly možnosti
původního předpokladu projektanta. Proto v průběhu stavebních prací bylo napojení místo
změněno – připojení na venkovní síť e-on mimo staveniště. Ve sledovaném období nedošlo
ke změnám.

Kontroly postupu prací
Správce stavby zavedl kontrolní systém průběhu prací. Mimo každodenní kontrolu stavebním
dozorem (mladší stavební dozor) byly zavedeny kontrolní dny a pracovní porady řešící
problematiku stavby. Ve sledovaném období proběhla kontrolní činnost následovně:
MKD –
řeší problematiku postupu prací a podmínky pro schválení dílčích platebních
certifikátů dle schváleného a předem odsouhlaseného kalendáře a dle
schváleného programu. Ve sledovaném období proběhly tyto dny:
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
MKD – 13.5.2009 – přijata 2 opatření k plynulému postupu
MKD – 24.6.2009 – přijata 2 opatření k plynulému postupu
MKD – 15.7.2009 – přijato 5 opatření k plynulému postupu
MKD – 19.8.2009 – přijato 0 opatření k plynulému postupu
MKD – 16.9.2009 – přijato 0 opatření k plynulému postupu
MKD – 14.10.2009 – přijato 1 opatření k plynulému postupu
KDP –
řeší detailní problematiku postupu prací, vyhodnocuje podrobné
harmonogramy jednotlivých SO a PS a přijímá opatření k nápravě. Ve
sledovaném období se uskutečnilo:
ZOPP č. 3 – Správce stavby
19
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
KDP – 6.5.2009 – přijata 4 patření k plynulému postupu
KDP – 27.5.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu
KDP – 1.7.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu
KDP – 22.7.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu
KDP – 29.7.2009 – přijato 1 opatření k plynulému postupu
Od dalších KDP bylo upuštěno, protože stavebně-montážní činnost byla ukončena.
VS –
pracovní postupy za účelem objasnění či upřesnění technických řešení
realizační projektové dokumentaci, případně řešení technických problémů,
které vznikly v průběhu provádění díla, zpravidla za účasti projektanta. Ve
sledovaném období se uskutečnily:
XX.
XXI.
XXII.
VS – 20.5.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu
VS – 3.6.2009 – přijato 8 opatření k plynulému postupu
VS – 12.4.2009 – přijato 0 opatření k plynulému postupu
Od dalších VS bylo z důvodů ukončení stavebně-montážních prací upuštěno.
KDZP
kontrolní dny zkušebního provozu.
Byly prováděny v četnosti dle potřeby, hodnotily dosažení cílových parametrů
projektu, případně řešily závady na strojně technologickém zařízení a způsob
jejích odstranění.
I.
II.
III.
IV.
V.
KDZP – 10.6.2009 – uložena 2 opatření ke sjednání nápravy
KDZP – 8.7.2009 – uložena 3 opatření ke sjednání nápravy
KDZP – 19.8.2009 – uložena 2 opatření ke sjednání nápravy
KDZP – 16.9.2009 – uloženo 12 opatření ke sjednání nápravy
KDZP – 14.10.2009 – uloženo 13 opatření ke sjednání nápravy

Povětrnostní podmínky stavební deníky
Záznamy o počasí jsou vedeny ve stavebním deníku, jehož 1. kopii přebírá zástupce správce
stavby při schvalování či kontrole zápisu na ten či onen den.
Souhrnně lze konstatovat, že v průběhu sledovaného období nebyl ani jediný den, který by
z důvodů počasí nebylo možno využít pro stavebně montážní činnost.

Popis stavební činnosti zhotovitele
Květen 2009
 Stavebně montážní práce proběhly na těchto objektech:
DSO 301
DSO 303
DSO 501
DSO 502
ZOPP č. 3 – Správce stavby
Dešťová zdrž – sanace
Nádrž na odtoku – demontáž
Hlavní pracovní budova – venkovní omítky
Garáže – venkovní omítky
20
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
DSO 504
DSO 505
Venkovní osvětlení – montáže svítidel
Vozovky a zpevněné plochy – úpravy podkladních
konstrukcí
Červen 2009
DSO 301
DSO 303
DSO 501
DSO 502
DSO 504
DSO 505
Dešťová zdrž – sanace
Nádrž na odtoku – sanace
Hlavní pracovní budova – omítky
Garáže – omítky
Venkovní osvětlení – montáž svítidel
Vozovky a zpevněné plochy – konstrukční vrstvy,
obrubníky
Červenec 2009
DSO 301
DSO 303
DSO 501
DSO 504
DSO 505
Dešťová zdrž – sanace dna
Nádrž na odtoku – sanace dna
Hlavní pracovní budova – venkovní omítky
Venkovní osvětlení – montáž svítidel
Vozovky a zpevněné plochy – obrubníky podkladní
konstrukce
Srpen 2009
 Dokončeny všechny SO mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy
 Zahájeno předání a převzetí
DSO 301
DSO 303
DSO 501
DSO 504
DSO 505
Dešťová zdrž
Nádrž na odtoku
Hlavní pracovní budova
Venkovní osvětlení
Vozovky a zpevněné plochy
Září 2009
Zahájeny práce na DSO 506 – Terénní a sadové úpravy.
Říjen 2009
Dokončen DSO 506 – Terénní a sadové úpravy, stavba předána a převzata.
Od 15.5.2009 probíhal zkušební provoz, jeho hodnocení a kontrola bylo předmětem
samostatných KD.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
21
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 Činnosti plánované na příští období listopad 2009 – květen 2010
-
Prvořadým úkolem je zabezpečit, aby ČOV byla kompletně odzkoušena a pravomocně
uvedena do trvalého užívání do 15.11.2009.
-
Stavbu finančně uzavřít.
 Posouzení plánu a skutečnosti ve sledovaném období květen 2009 –
říjen 2009
V souladu se schváleným upraveným Programem prací ze dne 30.1.2009 byl na základě
dodatku SoD ze dne 12.1.2009 upraven i plán finančního plnění. Tento upravený plán byl
v podstatě ve sledovaném období splněn.
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2009
8 510
13 134,63
154,34
Od počátku stavby
7 008 949
7 049 158,27
100,57
+ 40 209,27
+ 0,57
Rozdíl od počátku
stavby
Plánovaný postup prací je dodržován.

Zhodnocení jakosti
Ve sledovaném období nebyly zaznamenány neshody;

Přejímky a zkoušky materiálů a zařízení před a po zabudování
Ve sledovaném období proběhly zejména zkoušky komplexního vyzkoušení zařízení před
uvedením do ZP. Pro komplexní vyzkoušení byl zpracován Zhotovitelem program
Komplexních zkoušek, který byl projednán objednatelem – provozovatelem a správcem
stavby. Po úspěšném komplexním vyzkoušení byl zahájen dne 15.5.2009 zkušební provoz.
Kontrolní činnost byla pravidelná na kontrolních dnech zkušebního provozu. Pravidelně byla
vyhodnocována uložená opatření z předcházejících jednání, nově byly posouzeny vzniklé
drobné závady. O průběhu ZP byl provozovatelem veden provozní deník, kde byly všechny
nedostatky zaznamenány a řešeny na jednáních KDZP.
Ve sledovaném období nebylo zjištěno nedostatků, které by vedly k přerušení zkušebního
provozu.
Pravidelně byly hodnoceny stanovené cíle projektu, zejména týkající se koncentrací
vypouštěných odpadních vod a posouzení parametru zlepšení stávajícího stavu stanovené
memorandem.
Závěrem lze konstatovat, že ve sledovaném období byly všechny parametry plněny.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
22
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

BOZP
Součástí Plánu jakosti je i Plán BOZP pro tuto část stavby.
-
koordinátor BOZP prováděl kontroly na stavbě pravidelně, o kontrolách byly pořízeny
protokoly:
o květen 2008 –
21.5.2009 – protokol č. 159/09.
26.5.2009 – protokol č. 163/08.
o červen 2009 –
9.6.2009 – protokol č. 169/09.
25.6.2009 – protokol č. 172/09.
o červenec 2009 –
0
o srpen 2009 18.8.2009 – protokol č. 185/09
31.3.2009 – protokol č. 133/09
o září 2009
0
o říjen 2009
0
Všechna uložená opatření koordinátora byla hodnocena při jednáních měsíčních kontrolních
dnů.


Vzniklé problémy a rizika
Bez rizik
Fakturace
Fakturace provedených prací ve sledovaném období probíhala v souladu s OP. Přehled
fakturace v jednotlivých měsících:
ZOPP č. 3 – Správce stavby
23
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
24
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
25
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Financování projektu
Viz příloha v úvodní části této zprávy.
Vypracoval: Ing. Ludvík Jančálek
ZOPP č. 3 – Správce stavby
26
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Ad 2 c) Část „B“

Souhrnné hodnocení části „B“
V průběhu zpracování této zprávy správce stavby posoudil postup ve sledovaném období
těchto podproejktů:
 Podprojekt č.2 Strážnice – rekonstrukce ČOV
- v souladu s harmonogramem – dokončen, předán
 Podprojekt č.3 Petrov – odkanalizování obce
- v souladu s harmonogramem – dokončen, předán
 Podprojekt č.4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
- v souladu s harmonogramem – dokončen, předán
 Podprojekt č.6.2 Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky – dokončen, předán
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2009
909
8 763,72
1 083,28
Od počátku stavby
8 247 369
8 245 343,71
99,98
- 1 925,29
- 0,02
Rozdíl od počátku
stavby
Přestože tabulka vykazuje zpoždění, fyzicky jsou stavby ukončeny, předány a převzaty.
Finanční nedočerpání je způsobeno nečerpáním ostatních nákladů – pamětní desky a zkušební
provoz.
Vzhledem k tomu, že podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukci a intenzifikace ČOV je ve ZP a
ostatní podprojekty jsou dokončeny a převzaty objednatelem, bylo od samostatného
hodnocení podprojektů upuštěno.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
27
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Předání a převzetí dokončených částí
Předání a převzetí projektu SPH – část „B“ probíhalo dílčím způsobem. Důvodem byla
skutečnost, že součástí části „B“ byly čtyři samostatné podprojekty, a dále skutečnost, že
podproejkt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV, byla prováděna za plného provozu
v souladu s rozhodnutím legislativního orgánu o nakládání s vodami, a podprojekt č. 3 –
Petrov – odkanalizování obce – částečně podmiňoval zkušební provoz ČOV Strážnice.
1)
2)
3)
4)
Podprojekt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV – byl přejímán ve dnech
13.8.2009 až 21.8.2009. Součástí protokolu byly následující přílohy:
a)
Průvodní technická dokumentace, obsahující projektovou dokumentaci
skutečného provedení a seznam listinné dokumentace předávané
v průběhu realizace stavby – příloha č. 1.
b)
Seznam vad a nedodělků a protokol o odstranění vad a nedodělků –
příloha č. 2
Podprojekt č. 3 – Petrov – odkanalizování obce, byl přejímán ve dnech
2.6.2009 až 9.6.2009. Součástí protokolu byly následující přílohy:
a)
Průvodní technická dokumentace – projekt skutečného provedení a
listinné doklady předávané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1
b)
Seznam vad a nedodělků – příloha č. 2 – včetně protokolu o odstranění
těchto vad a nedodělků
Podprojekt č. 4.2 – Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky – byl přejímán ve
dnech 26.5.2009 až 1.6.2009. Součástí protokolu byly následující přílohy:
a)
Průvodní technická dokumentace – projekt skutečného provedení a
listinné doklady předávané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1
b)
Podprojekt byl předán bez vad a nedodělků
Podprojekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky „A“ byl
předán dne 21.1.2009. Součástí protokolu o předání a převzetí byly následující
přílohy:
a)
Příloha č. 1 – Průvodní dokumentace obsahující tyto položky:
- popis předmětu díla, zhotovitele, dokumentace skutečného provedení,
provozní řád, geodetické zaměření skutečného stavu, protokoly o zkouškách,
certifikáty a atesty předávané v průběhu realizace, smlouvy majitelů pozemků,
kolaudací, kopie SoD.
b)
5)
Podprojekt byl předán bez vad a nedodělků
Souhrnné předání celé části se uskutečnilo po odstranění všech vad a
nedodělků všech podprojektů ve dnech 21.8. až 28.8.2009. Součástí protokolu
byly i protokoly o dílčím předání podprojektů se všemi přílohami a protokoly o
odstranění vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí neobsahoval žádné
vady a nedodělky, byl jednou ze součástí žádosti k uvedení jednotlivých částí –
podprojektů do trvalého užívání, dokladem ke stanovení lhůty odpovědnosti za
osoby a podkladem k prohlášení o dokončení díla a finančním vyrovnání.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
28
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Projednané a schválené změny
Ve sledovaném období byly projednány a schváleny tyto změny:
1) Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce ČOV
Změna č. 1 – schválena 27.7.2009 – cenový dopad – navýšení 37 785,46 EUR
Důvodem změny byly zejména změněné geologické podmínky oproti
zadávací dokumentaci.
Změna č. 2 – schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 635,58 EUR
Důvodem byly úspory ze změny nedodání dvou kusů nádob na
uskladnění chemikálií – se souhlasem objednatele.
Změna č. 3 – schválena 29.10.2009 – cenový dopad – úspora 54,02 EUR.
Důvodem byla skutečnost nesouladu položkového rozpočtu se smluvní
cenou.
2) Podprojekt č. 3 – Petrov odkanalizování obce
Změna č. 1 - schválena dne 12.2.2009 – cenový dopad – zvýšení 770,23 EUR
Důvodem je vyžádání dalšího kladkostroje – kočky z důvodů
bezpečného provozování na ČS Pe 1.
Změna č. 2 – schválena 29.6.2009 – cenový dopad – úspora 688,62 EUR
Důvodem je vzájemný zápočet více a méněprací na základě
geodetického zaměření skutečného provedení dílčích stok.
Změna č. 3 – schválena dne 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 304,94 EUR
Důvod:vyrovnání cenové korekce rozdílu smluvní ceny oproti
oceněnému výkazu výměr.
3) Podprojekt č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
Změna č. 1 – schválena 5.3.2009 – cenový dopad – zvýšení + 7,68 EUR
Důvod: výsledné ocenění dle geodetického zaměření skutečného
provedení (rozdíly v cm).
Změna č. 2 - schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 19,15 EUR
Důvod: cenové vyrovnání rozdílu smluvní ceny a ocenění výkazu
výměr.
4) Podprojekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky
Změna č. 1 – schválena 16.1.2009 – cenový dopad – navýšení 8,66 EUR
Důvod:rozdíl na základě geodetického zaměření skutečného provedení
(rozdíly v cm)
Změna č. 2 schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1047 EUR
Důvod: cenové dorovnání rozdílu smluvní ceny a ocenění výkazu
výměr

Předání stavenišť a jejich stav
Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce ČOV
- Staveniště bylo předáno jednorázově dne 5.5.2008 – viz
samostatný protokol. Předání výškových a směrových bodů
odpovědným geodetem správce stavby protokolem dne
14.5.2008.
podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce
ZOPP č. 3 – Správce stavby
29
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
podprojekt č. 4.2
podprojekt č. 6.2
- Staveniště předáno jednorázově protokolem dne 5.6.2008.
Předání směrových a výškových bodů protokolem
odpovědného geodeta správce stavby dne 14.5.2008 a
zhotoviteli jako součást předání staveniště dne 5.6.2008.
Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
- Staveniště předáno jednorázově protokolem dne 15.5.2008.
Předání směrových a výškových bodů protokolem
odpovědného geodeta správce stavby dne 14.5.2008 a
zhotoviteli jako součást
předání staveniště dne 15.5.2008 – pro ulici Štefánikova.
- Staveniště pro ulici Národní třída předáno protokolárně dne
4.8.2008 včetně protokolu o předání směrových a výškových
bodů odpovědným geodetem správce stavby dne 14.5.2008.
- Staveniště ulice Štefánkova bylo uvolněno po dokončení
stavby dne 12.8.2008 a vráceno k užívání Městu Hodonín.
Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky
- Staveniště předáno protokolem dne 6.8.2008. Bez
vytyčovacích směrových a výškových bodů, jedná se o
technologii vystýlek stávajících stok.
- Všechna staveniště jsou funkční vyjma staveniště 4.2 – SO.02
ulice Měšťanská, které bylo vráceno k užívání Městu
Hodonín.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.

-
Kontroly postupu prací
Správce stanovil systém kontroly postupu prací na pravidelných kontrolních dnech a
pracovních poradách – vedení stavby s pevně stanovenými programy a okruhy
řešených problémů.
Mimo uvedené kontrolní dny a pracovní porady je denně vykonáván stavební dozor
pracovníky správce stavby s pověřením kontrolní činnosti a prováděním záznamů do
stavebních a montážních deníků.
- pro SO – specialisté na vodohospodářské stavby
- pro PS – specialisté pro technologická strojní zařízení
 Měsíční kontrolní dny (MKD) byly v těchto termínech:
XIII. MKD – 14.5.2009
- bez uložených opatření
XIV. MKD – 25.6.2009
- uloženo 1 opatření k plynulému postupu
XV. MKD – 16.7.2009
- uložena 2 opatření k plynulému postupu
XVI. MKD – 20.8.2009
- uložena 3 opatření k plynulému postupu
XVII. MKD – 17.92009
- bez opatření
XVIII. MKD – 15.10.2009
- bez opatření
 Kontrolní dny pracovní (KDp) byly konány v těchto termínech:
XVIII. KDp – 7.5.2009
- uloženo 9 opatření k plynulému postupu
XIX. KDp – 28.5.2009
- uložena 3 opatření k plynulému postupu
Od dalších KDP bylo upuštěno z důvodů, že stavebně montážní práce byly ukončeny a
probíhá zkušební provoz, který má samostatnou kontrolní činnost.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
30
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Vedení stavby (VS), které řeší technickou problematiku jak v projektové tak i
ve stavebně montážní činnosti, zpravidla za účasti projektanta, bylo konáno
v těchto termínech:
XX. VS – 21.5.2009
- uloženo 5 opatření k plynulému postupu
XXI. VS – 28.5.2009
- uloženo 1 opatření k plynulému postupu
Od dalších VS bylo upuštěno ze stejných důvodů jako u konání KDp.

Pro kontrolní činnost průběhu zkušebního provozu stanovil správce stavby
konání kontrolních dnů pro zkušební provoz KDZP, které hodnotily průběh a
funkci zařízení ve zkušebním provozu, drobné vady a jejich odstranění,
hodnotily výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod a dosažení cílů
projektu stanovených memorandem. KDZP byly ve sledovaném období
konány v těchto termínech:
I. KDZP – 11.6.2009
- uloženo 11 opatření k plynulému postupu
II. KDZP – 9.7.2009
- uložena 4 opatření k plynulému postupu
III. KDZP – 20.8.2009
- uložena 2 opatření k plynulému postupu
IV. KDZP – 17.9.2009
- uložena 4 opatření k plynulému postupu
V. KDZP – 15.10.2009
- uloženo 5 opatření k plynulému postupu
V průběhu ZP byl provozovatelem veden provozní deník, kde byly zaznamenány všechny
události. Zhotovitel předkládal ke konání KDZP zprávu, která vyhodnotila záznamy
provozního deníku a vyhodnotila rozbory odpadních vod, včetně cílů projektu stanovených
memorandem.

-

Povětrnostní podmínky – stavební deník
Zhotovitel vede na všech podprojektech stavební deníky, kde denně zaznamenává
údaje o počasí.
Souhrnně lze prohlásit, že ve sledovaném období touto zprávou nebylo jediného dne,
kdy se na stavbách – podprojektech části B – nedalo pracovat s ohledem na počasí.
Popis činností zhotovitele
Ve sledovaném období (květen 2009 až říjen 2009) zhotovitel prováděl tyto činnosti:
Květen 2009
- připravit stavbu k zahájení ZP
- dokončovací práce na SO – příprava k předání a převzetí podproejkt č. 2 a č. 3 a č. 4.2
- koordinace ZP
Červen 2009
- dokončovací práce na podprojektu č. 2, předání a převzetí podprojektů č. 3 a 4.2
- řízení a koordinace ZP
- odstranění vad a nedodělků – podporjekt č. 2 a č. 3
Červenec 2009
- odstraňování vad a nedodělků podproejktů č. 2 a č. 3; předání a převzetí podprojektu
č. 2
- - řízení zkušebního provozu
ZOPP č. 3 – Správce stavby
31
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Srpen 2009
- předání a převzetí části „B“
- řízení a kontrola ZP
Září 2009
- řízení ZP
Říjen 2009
- řízení ZP

Činnosti plánované na příští období (listopad 2009 až duben 2010)
Podprojekt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV
dokončit a vyhodnotit zkušební provoz
kolaudace podprojektu – uvedení do trvalého užívání
Podprojekt č. 3 – Petrov – odkanalizování obce
Sledování vad v záruce
Podprojekt č. 4.2 – Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
Sledování vad v záruce
Podprojekt č.6.2
Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky
Sledování vad v záruce

Porovnání plánu se skutečností za období květen 2009 až říjen 2009
Stanovený plán byl splněn na 100%.

Zhodnocení jakosti
Ve sledovaném období nebylo zaznamenáno neshod.

Přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování
Veškeré přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování jsou v dokladových
částech – přílohách protokolů o předání a převzetí dokončených částí staveb.

-
BOZP
Ve sledovaném období nebyly na části „B“ zaznamenány pracovní úrazy ani pojistné
události.
Koordinátor navštěvoval stavby pravidelně a pořizoval protokoly o kontrole.
Květen 2009
Podprojekt č. 2 Strážnice
Podproejkt č. 3 Petrov
ZOPP č. 3 – Správce stavby
21.5.2009
26.5.2009
26.5.2008
32
protokol č. 155/09
protokol č. 162/09
Protokol č. 165/09
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Červen 2009
Podprojekt č. 2 Strážnice
9.6.2009
25.6.2009
protokol č. 167/09
protokol č. 171/09
V dalších měsících byla stavebně-montážní činnost ukončena a koordinátor stavby
nenavštěvoval.

Vzniklé problémy a rizika
V současné době nejsou na této části stavby podprojektu „B“ žádné problémy ani rizika, která
by ohrožovala plnění smlouvy.

Fakturace
Viz přiložené tabulky.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
33
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
34
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
35
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Financování
Viz příloha v úvodní části projektu.
Vypracoval: Ing. Ludvík Jančálek
ZOPP č. 3 – Správce stavby
36
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
2 d) Část C
Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV
Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV

Souhrnné hodnocení postupu části „C“ projektu SPH
 Všechny podprojekty jsou v ZP a předány a převzaty objednatelem.
 Harmonogram je naplněn. Všechny podprojekty ukončily stavebně-montážní činnost a
jsou v ZP a předány objednateli.
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2009
250
18 500
7 400
Od počátku stavby
4 338 910
4 373 955,42
100,8
+ 35 045,42
+ 0,8
Rozdíl od počátku
stavby
Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve
fyzických jednotkách, vykazuje 100 % plnění.
Vzhledem k tomu, že všechny podprojekty byly předány a převzaty a zkušební provoz má
zavedený samostatný kontrolní systém a systém řízení projektu, nebudou jednotlivé
podprojekty hodnoceny.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
37
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Předání a převzetí dokončených částí staveb
Vzhledem ke skutečnostem, že podprojekt SPH – část „C“ je tvořen třemi podprojekty a
předávání a přejímání bylo postupné dle dokončených jednotlivých ucelených částí, byla
projednána dílčí předání a převzetí ucelených funkčních částí v rozdílných termínech. Celá
část „C“ byla předána a převzata samostatným protokolem po převzetí poslední ucelené části
a odstranění všech vad a nedodělků na všech dílčích předání. Tento protokol sloužil
k prohlášení zhotovitele o dokončení díla, stanovení záruční doby na dílo a jako jeden
z podkladů uplatnění zadržených částek. Předání a převzetí dílčích částí a celé části „C“
projektu SPH proběhlo v následujících termínech:
1)
Podprojekt č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV
Předání a převzetí tohoto podprojektu bylo zahájeno dne 8.5.2009 a ukončeno bylo po
předání poslední části dne 29.6.2009. Součástí protokolu z tohoto dne byly i následující
přílohy:
a) Příloha č. 1a) – Projektová dokumentace skutečného stavu
Příloha č. 1b) – Průvodně technická dokumentace
b) Příloha č. 2 – soupis vad a nedodělků
2)
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV
Předání a převzetí proběhlo dne 15.5.2009. součástí protokolu o předání a převzetíbyly i
následující přílohy:
a) Příloha č. 1 – Průvodní dokumentace včetně projektu skutečného provedení a
listinných dokladů předaných v průběhu realizace.
b) Příloha č. 2 – soupis vad a nedodělků včetně protokolu o jejich odstranění.
3)
Podproejkt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV
Předání a převzetí dne 15.5.2009. Součástí protokolu byly i přílohy:
a) Příloha č. 1 – Průvodní dokumentace včetně projektu skutečného provedení a
listinných dokladů předaných v průběhu realizace.
b) Příloha č. 2 – seznam vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí včetně
termínu jejích odstranění a protokolu o odstranění.
4)
Závěrečný protokol o předání a převzetí SPH části „C“ jako celku ze dne 30.6.2009,
jehož součástí byly i předávací protokoly dílčích částí, doklady včetně protokolu o
odstranění vad a nedodělků ze všech dílčích předání a převzetí.

Projednané a schválené změny
Podprojekt č. 4.1 Hodonín – Rekonstrukce ČOV :
Změna č. 1 – schválena 3.2.2009 – cenový dopad – navýšení 9 791,13 EUR
Důvod: změny technologického zařízení vyžádané objednatelem z důvodů
kompatibility a servisu
Změna č. 2
Změna č. 3
- schválena 26.5.2009 – cenový dopad – navýšení 26 997,00 EUR
Důvod: Změny strojně technologického vybavení vyžádané zhotovitelem
z důvodů kompatibility kalového hospodářství
- schváleno 28.6.2009 – cenový dopad – navýšení 14 666,13 EUR
ZOPP č. 3 – Správce stavby
38
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Důvod: skutečný stav uložení inženýrských sítí, změny z důvodů kolize se
stávajícími sítěmi.
Změna č. 4
- schválena dne 11.11.2009 – cenový dopad – navýšení 20,54 EUR
Důvod: Dorovnání cenového rozdílu mezi smluvní cenou a oceněným výkazem
výměr.
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – Dobudování ČOV
Změna č. 1 – schválena 1.6.2009 – cenový dopad – navýšení 25 714,30 EUR
Důvod: změna strojů a zařízení vyžádané objednatelem z důvodů kompatibility
se stávajícím zařízením a servisu
Změna č. 2
- schválena 1.6.2009 – cenový dopad – navýšení 45 117,23 EUR
Důvod: Změna řešení komunikace z důvodů neúnosné pláně a jejího zpevnění.
Změna č. 3
- schváleno 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 789,12 EUR
Důvod: Řešení RD nerespektovalo normy o bezpečnosti práce ve věci přístupu
k žebříkům.
Změna č. 4
- schválena dne 12.11.2009 – cenový dopad – navýšení 1 694,17 EUR
Důvod: Dorovnání cenového rozdílu mezi smluvní cenou a oceněným výkazem
výměr.
Podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou – Rekonstrukce ČOV
Změna č. 1 – schválena 1.6.2009 – cenový dopad – navýšení 5 612,10 EUR
Důvod: změny strojů a zařízení vyžádané objednatelem z důvodů kompatibility
a servisu
Změna č. 2
- schválena 1.6.2009 – cenový dopad – úspora – 35,98 EUR
Důvod: Rozdíl smluvní ceny a oceněný výkaz výměr.
Změna č. 3
- schválena 15.11.2009 – cenový dopad – navýšení 3 734,99 EUR
Důvod: výsledky ZP na úpravu zařízení vzhledem k dosažení cíle projektu.
Změna č. 4
- schválena dne 8.11.2009 – cenový dopad – úspora 31,13 EUR
Důvod: cenové dorovnání smluvní ceny a oceněného výkazu výměr po
aritmetických korekcích.

Předané staveniště a jejich stav
Předání staveniště proběhlo bez problémů následovně:
Podprojekt . 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV
-
staveniště předáno jednorázově protokolem ze dne 5.6.2008, souběžně byly předány
vytyčovací body oprávněným geodetem správce stavby, protokol ze dne 14.5.2008
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV
-
Staveniště předáno jednorázově protokolem ze dne 22.4.2008 i směrové a výškové
body byly předány oprávněným geodetem správce stavby – protokol ze dne 14.5.2008
Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – Rekonstrukce ČOV
ZOPP č. 3 – Správce stavby
39
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
-
Staveniště předáno jednorázově protokolem ze dne 5.6.2008. Současně byly předány i
vytyčovací body oprávněným geodetem správce stavby – protokol ze dne 14.5.2008.
Všechna staveniště jsou dosud v užívání, jsou funkční a bez problémů.

Kontroly postupu prací
Správce stavby má zavedený systém kontroly postupu prací. Kromě každodenní kontroly
stavebním dozorem, případně technologem, je zaveden systém kontrolních dnů a pracovních
porad to znamená vedení stavby, které hodnotí postupy dle předem stanovených programů dle
smlouvy správce stavby s objednatelem. Jedná se o:
MKD – měsíční kontrolní dny – hodnotí se postup dle schváleného Programu prací,
hodnocení kvality a oprávněnost návrhů zhotovitele na dílčí platbu
KDP – kontrolní dny pracovní – hodnotí postup dle schválených podrobných harmonogramů
jednotlivých SO a PS, otázky kontroly, bezpečnosti, a dodržování plánu kontrol a zkoušek.
VS – vedení stavby – řeší technickou problematiku v projektové přípravě a provádění,
obvykle za účasti projektanta.
Na části „C“ proběhly kontrolní dny a vedení stavby ve sledovaném období takto:

Měsíční kontrolní dny
XIII. MKD – 14.5.2009 – uložena 2 opatření k plynulému postupu
XIV. MKD – 25.6.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu
XV. MKD – 16.7.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu
XVI. MKD – 20.8.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu
XVII. MKD – 17.9.2009 – bez opatření
XVIII. MKD – 15.10.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu

Kontrolní dny pracovní
XVII. KDP – 7.5.2009 – uloženo 5 opatření k plynulému postupu
XVIII. KDP – 28.5.2009 – uložena 4 opatření k plynulému postupu
Další konání KDp bylo ukončeno vzhledem k tomu, že dne 15.5.2009 byla stavba uvedena do
ZP. Kontrola ZP má založen vlastní systém a na stavbě se dále nepracuje.
 Vedení stavby
XVIII. VS – 21.5.2009 – uložena 4 opatření k plynulému postupu
XIX. VS – 4.6.2009 – uloženo 6 opatření k plynulému postupu
Další konání vedení stavby bylo ukončeno vzhledem k tomu, že stavba byla uvedena do ZP a
ZP má vlastní kontrolní systém a na stavbě se nepracuje.
 Kontrolní dny zkušebního provozu
Probíhaly ve sledovaném období dle rozpisu předloženém správcem stavby. Kontrolní systém
zabezpečoval:
-
hodnocení záznamů a drobných nedostatků uvedených provozovatelem v „Provozním
deníku ZP“
hodnocení uložených opatření z předcházejících ZP
hodnocení průběhu ZP provozovatelem
ZOPP č. 3 – Správce stavby
40
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
-
vyhodnocení výsledků vypouštěných odpadních vod (koncentrace, hydraulika, bilance
a dosahování cíle stanovené memorandem)
Průběh konání ve sledovaném období byl následující:
I.
II.
III.
IV.
V.

-

KDZP – 11. a 12.6.2009 – uloženo 13 nápravných opatření
KDZP – 10.7.2009 – uloženo 10 nápravných opatření
KDZP – 20.8.2009 – uloženo 8 nápravných opatření
KDZP – 17.9.2009 – uloženo 17 nápravných opatření
KDZP – 15.10.2009 – uloženo 17 nápravných opatření
Povětrnostní podmínky – stavební deník
Zhotovitel má vedeny na všech podprojektech stavební deníky, s denními údaji o
počasí.
Obecně lze konstatovat, že v uplynulém období nebyl žádný den, ve kterém by nebylo
možno provádět stavbu z důvodů počasí.
Kopie stavebního deníku je uložena u Správce stavby
Popis činností zhotovitele
Květen 2009
Podprojekt č. 4.1. – Hodonín – rekonstrukce ČOV
- dokončovací práce, příprava předání a převzetí
Podprojekt č 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV
- dokončovací práce na stavbě, příprava předání a převzetí
Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV
- dokončovací práce, příprava předání a převzetí
Červen 2009
Všechny podprojekty:
Červenec 2009
Všechny podprojekty:
Srpen 2009
Všechny podprojekty:
- předání a převzetí podprojektů
- řízení a organizace zkušebního provozu
- odstraňování vad z protokolů o předání
- řízení a organizace zkušebního provozu
- odstraňování vad z protokolů o předání
- řízení a organizace zkušebního provozu
Září 2009
Všechny podprojekty:
- řízení a organizace zkušebního provozu
Říjen 2009
Všechny podprojekty:
- řízení a organizace zkušebního provozu
ZOPP č. 3 – Správce stavby
41
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3



Činnosti plánované na příští období listopad 2009 – duben 2010
a)
kontrola, evidence vad uplatňovaných v záruční době
b)
vyhodnocení ZP, příprava kolaudace podprojektů
Porovnání plánu a skutečnosti ve sledovaném období – květen 2009
– říjen 2009

Všechny plánované úkoly byly splněny

Stavby jsou připraveny ke kolaudaci
Zhodnocení jakosti
Ve sledovaném období nebylo zjištěno neshod.

Přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování
Ve sledovaném období proběhlo místní šetření za účelem předání a převzetí podprojektů.
Všechny podprojekty byly převzaty, včetně všech dokladů podmiňující kolaudaci stavby.

BOZP
Ve sledovaném období nebylo na podprojektech žádných pracovních úrazů ani pojistných
událostí. Koordinátor BOZP navštěvoval stavby po dobu realizace pravidelně. Ve sledovaném
období se uskutečnily tyto návštěvy:
Květen 2009
Podprojekt č. 4.1 Hodonín
Podprojekt č. 5 Ratíškovice –
Podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou
21.5.2009 – protokol č. 160/09
bez návštěvy, stavba ukončena
21.5.2009 – protokol č. 161/09
26.5.2009 – protokol č. 164/09
Návštěvy koordinátora byly ukončeny vzhledem k tomu, že stavebně montážní činnosti byly
ukončeny.

Vzniklé problémy a rizika
Podprojekty jsou bez rizik což prokázal dosavadní průběh ZP.

Fakturace
Probíhala dle skutečně provedených prací. Finanční vyhodnocení bylo předmětem
předchozích kapitol.
Viz přiložený přehled faktur.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
42
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
43
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
44
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 Financování stavby
Viz příloha v úvodní části projektu.
Vypracoval: Ing. Ludvík Jančálek
ZOPP č. 3 – Správce stavby
45
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Ad 2 e) Část „D“

Souhrnné hodnocení části „D“
Podprojekt
č. 7
Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravy vody
a rekonstrukce prameniště
Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště
č. 8
Ve sledovaném období byla na tuto část stavby uzavřen k SoD č. objednatele 186/82/2008, č.
zhotovitele 166/08 – dodatek č. 3, dne 31.12.2009, který řešil úpravu smluvní ceny za
nedočerpání smluvní částky a změnu DPH z 19 % na 20 % od 1.1.2010.
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2009
1 074 921
728 505,07
67,77
Od počátku stavby
5 942 009
6 173 325,47
103,89
231 315,47
3,89
Rozdíl od počátku
stavby
Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve
fyzických jednotkách, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 3,89 %.
V měsíci říjnu došlo k dalšímu snížení přeplnění realizovaného v minulých měsících (v září
bylo přeplnění na úrovni 11,87 %). V měsíci říjnu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění
na úrovni 72,13 % plánu. U podprojektu č. 8 bylo realizováno plnění za říjen na úrovni
55,69 % plánu. Podprojekt 7 vykazuje stále přeplnění – 106,12 %, podprojekt 8 vykazuje
plnění na úrovni 91,98 %. Snižování přeplnění je dáno blížícím se termínem dokončení –
30.11.2009. U podprojektu 8 došlo ke snížení plnění pod úroveň plánu, neboť v plánu byla
uvažována za měsíc říjen poslední výrazná částka. Vzhledem ke stavu prací je reálný
předpoklad k dorovnání plnění za měsíc listopad, kde je plánována už pouze nízká fakturace.

Předání a převzetí dokončených částí
Stavebně montážní práce budou ukončeny ke dni 30.11.2009. Ve sledovaném období nebyly
předány a převzaty žádné objekty.

Projednané a schválené změny
ZOPP č. 3 – Správce stavby
46
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce
prameniště
Změna č. 1
- schválena 21.1.2009 – cenový dopad 0,00 EUR
Důvod: záměna monolitu prefa konstrukce SO-03 Vodojem Vracov
Změna č. 2
- schválena 22.5.2009 – cenový dopad – navýšení 66 801,02 EUR
Důvod: vyžádána náhrada míchadel SO-O2 ÚV Bzenec
Změna č. 3
- schválena 20.5.2009 – cenový dopad – 0,00 EUR
Důvod: záměna šoupátka za klapky, aerace S0-02 ÚV Bzenec
Změna č. 4
- schválena 25.5.2009 – cenový dopad – navýšení 34 139,10 EUR
Důvod: Navýšení výztuže dle ČSN – SO-03 Vodojem Vracov
Změna č. 5
- schválena 22.5.2009 – cenový dopad – navýšení 440,35 EUR
Důvod: změna trafa, nedodání průtokoměrů, řízení zobrazovače – SO-02 a
PS 04-05
Změna č. 6
- schválena 23.6.2009 – cenový dopad – úspora 11790,18 EUR
Důvod: linka VN – investice E-ON
Změna č. 7
- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 15241,28 EUR
Důvod: zvětšený objem náplně filtrů – 20-02
Změna č. 8
- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 25 674,02 EUR
Důvod: oprava mezidna filtrů SO-02
Změna č. 9
- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 4 056,66 EUR
Důvod: výtápění, kouřovody dle ČSN – SO-02
Změna č. 10
- schválena 31.7.2009 – cenový dopad – navýšení 2 839,36 EUR
Důvod: dlažby, obklady dle skutečnosti SO-02
Změna č. 11
- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 5 980,86 EUR
Důvod: sanace podloží pod komunikací
Změna č. 12
- schválena 31.7.2009 – cenový dopad – navýšení 17 912,51 EUR
Důvod: spádování mazaniny dle skutečnosti SO-03
Změna č. 13
- schválena 31.7.2009 – cenový dopad – úspora 1 471,41 EUR
Důvod: plastové výplně dle skutečnosti – SO-03
Změna č. 14
- schválena 29.7.2009 – cenový dopad – navýšení 58 539,26 EUR
Důvod: odvoz zeminy – vzdálenosti určené skládky SO-03
Změna č. 15
- schválena 20.8.2009 – cenový dopad – úspora 2 595,84 EUR
Důvod: opravy omítek dle skutečnosti SO-03
Změna č. 16
- schválena 27.6.2009 – cenový dopad – navýšení 4 183,36 EUR
ZOPP č. 3 – Správce stavby
47
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Důvod: úpravy regulační stanice plynu dle ČSN SO-02
Změna č. 17
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1 336,52 EUR
Důvod: fasáda v prostoru trafokobek – SO-02
Změna č. 18
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 261 931,61 EUR
Důvod: sanace stávajících AN – SO-03
Změna č. 19
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 37 822,86 EUR
Důvod: odpočty neprovedených položek – SO-02
Změna č. 20
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1 397,52 EUR
Důvod: přístupová plošina – aerace – SO-02
Změna č. 21
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 4 351,14 EUR
Důvod: sanace pláně komunikace SO-03
Změna č. 22
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 81 176,90 EUR
Důvod: sanace AN pod filtry SO-02
Změna č. 23
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 57 346,50 EUR
Důvod: vystrojení průtokoměru nerez SO-03
Změna č. 24
- schválena 25.11.2009 – cenový dopad – navýšení 3 982,69 EUR
Důvod: dopočet dle skutečného provedení oplocení SO-03
Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště
Změna č. 1
- schválena 22.5.2009 – cenový dopad – úspora 433,11 EUR
Důvod: Změna výkonu trafa – SO-05
Změna č. 2
- neschválena – neuznána – cenový dopad – 0,00 EUR
Důvod: je součástí tendru
Změna č. 3
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 0,00 EUR
Důvod: změna založení šachet, neúnosné podloží - SO-04
Změna č. 4
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – 0,00 EUR
Důvod: napojení kabelů na ČS4-PS-03, změna trasy
Změna č. 5
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – 0,00 EUR
Důvod: změna vstupních schodů u ramp SO-01
Změna č. 6
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 5 045,87 EUR
Důvod: rekonstrukce jímací studny – vícepráce SO-03
Změna č. 7
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1 318,87 EUR
Důvod: změna výplně ČS 1 – 4, SO - 01
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 14 139,23 EUR
Důvod: vícepráce úpravy studní 1 – 4 ČS SO-01
Změna č. 8
ZOPP č. 3 – Správce stavby
48
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Změna č. 9
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 12 830,94 EUR
Důvod: prohloubení pozorovacích vrtů SO-04
Změna č. 10
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 9 977,74 EUR
Důvod: méněpráce – odvoz zeminy – SO-04
Změna č. 11
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 3 810,00 EUR
Důvod: méněpráce PS 04.1
Změna č. 12
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 5 210,87 EUR
Důvod: méněpráce PS 04.2 – elektro
Změna č. 13
- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 8 714,48 EUR
Důvod: ocenění skutečných výměr – méněpráce – kabelových rozvodů
PS-03
Změna č. 14
- schválena 25.11.2009 – cenový dopad – úspora 3 173,10 EUR
Důvod: odpočet neprovedených prací

Předání stavenišť a jejich stav
Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 6.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 03 Vodojem
Vracov, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce
trafostanic, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – ÚV Bzenec, dne 14.10.2008 k podprojektu č.8
– Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště.
Ve sledovaném období beze změn.

Kontroly postupu prací
Správce stavby má zaveden kontrolní systém postupu prací. Kromě denní kontroly stavebním
dozorem je zaveden systém kontrolních dnů a pracovních porad tzv. vedení stavby. Kontrolní
dny mají stálý program a hodnotí pracovní postupy z různých úrovní.

Měsíční kontrolní dny (MKD)
Vyhodnocují pracovní postup z hlediska plnění Programu prací, finančního plnění a dodržení
kvality a bezpečnosti a mimo jiné i hodnocení dokladů oprávněnosti dílčí platby. Na této části
projektu se uskutečnily:
VIII. MKD – 13.5.2009
- uložena 3 opatření k plynulému postupu
IX.
MKD – 17.6.2009
- bez opatření
X.
MKD – 15.7.2009
- uloženo 5 opatření k plynulému postupu
XI.
MKD – 12.8.2009
- uložena 2 opatření k plynulému postupu
XII. MKD – 16.9.2009
- uloženo 1 opatření k plynulému postupu
XIII. MKD – 14.10.2009
- uloženo 2 opatření k plynulému postupu

Kontrolní dny pracovní (KDp)
Hodnotí postup rozestavěných SO dle podrobných harmonogramů, kvalitu a bezpečnost. Na
této stavbě se uskutečnily:
XIII. KDp – 6.5.2008
- uloženo 8 opatření k plynulému postupu
ZOPP č. 3 – Správce stavby
49
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
XIV. KDp – 27.5.2008
XV. KDp – 10.6.2008
XVI. KDp – 1.7.2009
XVII. KDp – 22.7.2009
XVIII. KDp – 5.8.2009
XIX. KDp – 26.8.2009
XX. KDp – 9.9.2009
XXI. KDp – 30.9.2009
XXII. KDp – 21.10.2009

- uloženo 7 opatření k plynulému postupu
- uloženo 11 opatření k plynulému postupu
- uloženo 7 opatření k plynulému postupu
- uloženo 7 opatření k plynulému postupu
- uloženo 8 opatření k plynulému postupu
- uloženo 9 opatření k plynulému postupu
- uloženo 7 opatření k plynulému postupu
- uloženo 7 opatření k plynulému postupu
- uloženo 11 opatření k plynulému postupu
Vedení stavby (VS)
Hodnotí podmínky pro plynulý postup z pohledu technických předpokladů ať v projektové
činnosti nebo v provádění stavby. Obvykle za účasti projektanta. Na této části projektu se
uskutečnily:
XII. VS – 20.5.2008
- uloženo 8 opatření k plynulému postupu
XIII. VS – 3.6.2008
- uloženo 8 opatření k plynulému postupu
XIV. VS – 17.6.2009
- uloženo 9 opatření k plynulému postupu
XV. VS – 8.7.2009
- uloženo 7 opatření k plynulému postupu
XVI. VS – 29.7.2009
- uloženo 12 opatření k plynulému postupu
XVII. VS – 19.8.2009
- uloženo 13 opatření k plynulému postupu
XVIII. VS – 2.9.2009
- uloženo 8 opatření k plynulému postupu
XIX. VS – 23.9.2009
- uloženo 8 opatření k plynulému postupu
XX. VS – 7.10.2009
- uloženo 2 opatření k plynulému postupu
Všechna uložená opatření jak na KD, tak i VS jsou pravidelně vyhodnocována na dalším
jednání KD nebo VS.

-

Povětrnostní podmínky – stavební deník
Podmínky počasí jsou zaznamenávány ve stavebním deníku, kde I. kopii převezme
stavební dozor při kontrole zápisu.
Zatím byly podmínky pro stavbu příznivé
Popis činností zhotovitele
Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod,
rekonstrukce prameniště
Květen 2009
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:
SO 02 ÚV Bzenec
 SO 02.1 Provozní budova
Provedena montáž prefabrikovaných stropních desek, vnitřní omítka stropů, vnitřní omítka,
vnější omítka, výztuž mazanin, vyrovnávací potěr, potěr pískocementový, lešení prostorové,
lešeňová podlaha, čištění budov, montáž průvětrníků, vybourání a odvoz suti, stříška nad
ZOPP č. 3 – Správce stavby
50
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
vstupem, zastřešení výtahové šachty, klempířské práce, demontáž stavebních doplňků, montáž
zámečnických výrobků, pomocné práce, montáž výtahu.
 SO 02.2 Budova chemie
Provedeno osazení zárubní a vrat, osazení zárubní a dveří, montáž dveřních křídel,
truhlářských konstrukcí.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Provedeno očištění ploch, zazdění otvoru, montáž překladu, začištění omítek, osazení zárubní,
montáž dveřních křídel.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Proveden pískocementový potěr, vodotěsný nátěr, úpravy nastavitelné děrované přepážky,
betonový základ, konstrukce z betonu vodostavebního, bednění a odbednění konstrukcí,
zabetonování otvoru, vytvarování dna, těsnění bobtnavým páskem, montáž a demontáž lešení,
vrty do železobetonu, demontáž stavebních doplňků.
 SO 02.5 Kotelna
Provedeny vnitřní omítky, montáž a demontáž lešení, bourání zdiva, stropů, podkladů a
dlažeb, odvoz suti, demontáž kotlů, demontáž stavebních doplňků.
 SO 02.8 Pynoinstalace
Provedeny zemní práce, montáž potrubí z trub HDPE, montáž konzol a objímek.
 SO 02.9 Decentralizace vytápění
Provedena montáž litinových kotlů, demontáž zařízení a pomocné práce.
 SO 2.10 Elektroinstalace
Provedena montáž termostatu, ovládací skříňka, svítidlo zářivkové, svítidlo nouzové
průmyslová a interiérové, zásuvky, spínače, krabice rozbočovací, žlab pozinkovaný, lišta
vkládací, kabel CYKY, úpravy, revize, demontáže v provozní budově.
PS 01 Strojně technologická část
 DPS 01.2 Přítoková jímka
Provedena montáž šoupátka, vypouštěcí potrubí, demontáž stávajícího zařízení.
 DPS 01.3 Aerace
Provedena demontáž stávajícího zařízení a montáž uzavírací klapky.
 DPS 01.4 Rychlé míchání
Provedena montáž míchadla, uzavíracího šoupátka, potrubní rozvody, demontáže stávajícího
zařízení.
 DPS 01.5 Flokulace
Provedena demontáž stávajícího zařízení, montáž míchadel.
 DPS 01.6 Sedimentace
Provedena montáž odtokového žlabu, demontáž stávajícího zařízení.

DPS 01.9. Strojovna
ZOPP č. 3 – Správce stavby
51
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Provedena montáž čerpadla do vodojemu Vracov, uzavírací klapky s pneupohonem, uzavírací
klapky ruční, montážní vložka, redukční ventil, pojistný ventil a potrubí.
 DPS 01.12 Dávkování chemikálií
Provedena montáž zásobní nádrže.
PS 02 Energetika
Provedena montáž montáž rozváděče RU1, usměrňovač GU1, baterie GB1, optooddělovač,
demontáž elektro a práce pod napětím.
PS 03 Motorická instalace
Provedena montáž rozváděče 2RM, 6RM, MS01-3 stop tlačítko, MS ovládání pohonů, snímač
hladiny, kabel CMSM, CYKY, NYCY JYTY, vodič CYY, pozinkovaný žlab, lišta plastová,
trubka poddajná, montáže včetně uvedení do provozu, revizní zpráva, demontáž stávajícího
zařízení.
PS 04 Měření a regulace
Provedena montáž vyhodnocovacího relé 1SL1, převodník 3BQ2, zákaloměr 3BQ3,
analyzátor 3BQ5, vyhodnocovací převodník 5BF5, vyhodnocovací relé 5SL 3-5, svodič
přepětí, spínač nástěnný, krabice rozbočovací, ucpávka kabelová, kabel CMFM, kabel
CMSM, žlab, lišta plastová.
PS 05 Automatizovaný systém řízení
Provedena montáž PLC v sestavě, UPS a zdroje pro PLC, kabeláž RS485, mntáž ASŘ,
oživení, doladění programů.
SO 03 Vodojem Vracov
 SO 03.1 Přístavba
Proveden částečný obsyp a zásyp akumulačních nádrží, betonáž ztužujících pasů, zkoušky
vodotěsnosti nádrží, naplnění a vyprázdnění nádrží, vybourání a vyjmutí kovových
konstrukcí, vrty do železobetonu, izolace natěradly, tepelná izolace, montáž krovů,
klempířské práce, demontáž stávajících klempířských výrobků, zastřešení pálenou krytinou,
montáž kovových výrobků, demontáž stavebních doplňků, odstranění starých nátěrů, zdivo
nosné, konstrukce z betonu, výztuž, betonáž věnců, montáž a demontáž lešení, těsnění spár.
 SO 03.2 Vystrojení
Provedena montáž přívodního potrubí, montáž kolena, demontáž stávajícího zařízení.
Červen 2009
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:
SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic

SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice
Na objektu provedena demontáž a montáž trafostanice.

SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih, úprava trafostanic
ZOPP č. 3 – Správce stavby
52
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Na objektu provedena demontáž a montáž trafostanic.
SO 02 ÚV Bzenec
 SO 02.1 Provozní budova
Na objektu provedena oprava vnitřních omítek, betonová mazanina, demontáž lehkého lešení,
osazení výrobků, otlučení vnitřních omítek, odvoz suti na skládku, lemování z hliníkového
plechu, pomocné práce.
 SO 02.2 Budova chemie
Na objektu provedeno osazení průvětrníků, ventilátoru, vrt do železobetonu, dveřní práh.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Na objektu provedeny kotevní trny, betonáž otvorů, odsekání obkladů, vrty do železobetonu,
demontáž zařízení, vzduchotechnické potrubí, zásyp sypaninou, vnitřní omítky, montáž a
demontáž lehkého lešení, osazení průvětrníků, vybourání překladů, kovových zárubní, odvoz
suti na skládku, demontáž krytiny, demontáž doplňků, radiální ventilátor, pomocné práce.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Na objektu provedeno nosné zdivo, nastavitelné děrované přepážky, segmentové těsnění,
očištění ploch, základ z betonu, vyčištění obkladu, montáž a demontáž lehkého lešení, přesun
hmot.
SO 02.5 Kotelna
Na objektu provedeno očištění ploch, výplňový beton, zazdění otvorů, zabetonování otvorů,
vnitřní omítky, náspy pod podlahy, montáž a demontáž lehkého lešení, otlučení omítek, odvoz
suti na skládku.
 SO 02.6 Garáže a dílny
Na objektu provedeno vybourání otvorů, pomocné práce.
 SO 02.7 Obslužná komunikace
Na objektu provedeno vytrhání obrub, odkop zeminy s odvozem, podklad z kameniva, sanace
pláně, osazení obrubníků, lože pod obrubníky, odvoz suti na skládku, přesun hmot.
 SO 02.8 Pynoinstalace
Na objektu provedena montáž potrubí, montáž armatur, konzoly, objímky, pomocné práce.
 SO 02.9 Decentralizace vytápění
Na objektu provedena montáž potrubí, kotlů, expanzní nádoby, oběhové čerpadlo,
kombinovaný rozdělovač, zásobník, kulové kohouty, magnetická úprava vody, tangenciální
odlučovač, hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, uzavírací armatura, tlakoměry.
PS 01 Strojně technologická část
ZOPP č. 3 – Správce stavby
53
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 DPS 01.3 Aerace
Provedeno osazení plastových provzdušňovačů, šoupátka, uzavírací klapka, potrubní spojky,
potrubní rozvody.
 DPS 01.5 Flokulace
Provedena montáž přítokového potrubí, uzavírací klapky, potrubní spojky.
 DPS 01.6 Sedimentace
Provedena montáž šoupátek, potrubní spojky, přelivný žlab, demontáž stávajícího zařízení,
odtokový žlab, potrubní rozvody sedimentace.
 DPS 01.9. Strojovna
Provedena úprava vnitřního povrchu čerpadla prací vody, demontáž stávajícího zařízení,
potrubní spojky, potrubí ve strojovně.
 DPS 01.10 Výměna stávajících armatur
Provedena montáž uzavíracích klapek.
PS 03 Motorická instalace
Provedena montáž MS ovládání pohonů, kabal CYKY, kabelový žlab, ocel konstrukční,
montáž zařízení, uvedení zařízení do provozu.
PS 04 Měření a regulace
Provedena montáž 2BQ1, 2BQ2 převodník, 3BF1 indukční průtokoměr, 3SL1 vyhodnocovací
relé hladiny,
5BF6 indukční průtokoměr, 5BL 1-2 ponorná tentometrická sonda, 5BP2, 5BP3
tenzometrický snímač tlaku, 5BQ1 analyzátor 5BQ2 analyzátor, 5BQ3 souprava na montážní
desce, 5SL1 vyhodnocovací relé, rozbočovací krabice, ucpávkové vývodky, kabely, kabelový
žlab, lišta vkládací, montáž zařízení MaR, demontáže stávajících okruhů.
PS 05 Automatizovaný systém řízení
Proveden komunikační modul, Softvare profibus – licence, aplikční SW PCL + 8 pohonů.
SO 03 Vodojem Vracov
 SO 03.1 Přístavba
Proveden obsyp a zásyp akumulačních nádrží, bednění a odbednění věnců, výztuž věnců,
komponentní nátěr, podzemní šachtice, vrt do železobetonu, segmentové těsnění, přesun
hmot, izolace proti zemní vlhkosti, geotextilie, odstranění krytiny, provedení povlakové
krytiny, fólie z PVC, fólie parotěsná, fólie se zvýšenou odolností, montáž potrubí nerez,
vzduchotechnické potrubí, základ z betonu, konstrukce ze žel. betonu, výztuž konstrukcí,
doprava a montáž lešeňové podlahy, osazení průvětrníků, pomocné práce.
Červenec 2009
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:
SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic

SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice
ZOPP č. 3 – Správce stavby
54
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje
E.ON.
 SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih, úprava trafostanic
Objekt je dokončen.

SO 02 ÚV Bzenec
 SO 02.1 Provozní budova
Na objektu provedena oprava vnitřních omítek, nátěr na vnější omítku, obklad vnější,
parapetní desky, zabetonování otvorů, čištění budov, otlučení omítek, odvoz a uložení suti na
skládku.
 SO 02.2 Budova chemie
Na objektu provedeny zděné příčky, vrt do železobetonu, plastová skříň, plastová vana,
dlažba, obklady, odstranění nátěrů, nátěry.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Na objektu provedeno bourání podkladů, bourání dlažeb, odvoz suti na skládku, vrt do
železobetonu, ruční dočištění stěn, vnější omítky, vyčištění, oprava a údržba dlažby,
zabetonování průvětrníků, montáž a demontáž lešení, obklady.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Na objektu provedena náplň těles filtrů, odtěžení filtračního písku, vyčištění nádrží,
vodorovná a svislá doprava písku, vyčištění betonových ploch, montáž a demontáž lešení,
dlažba, vnitřní omítky, vnější omítky, výztuž mazanin, vyčištění obkladu, vrt do
železobetonu, odvodňovací žlab, odstranění starých nátěrů, nátěry, pomocné práce.
 SO 02.5 Kotelna
Na objektu se nepracovalo.
 SO 02.6 Garáže a dílny
Na objektu se nepracovalo.
 SO 02.7 Obslužná komunikace
Na objektu provedeno uložení sypaniny na skládku, lože pod dlažbu, obalované kamenivo,
asfaltobetonový kryt, zarovnání a zařezání styčné spáry, odkopávky, srovnání pláně, podklad
z kameniva.
 SO 02.8 Plynoinstalace
Na objektu provedena montáž plynovodních armatur, tlakové zkoušky a revize, pomocné
práce.
 SO 02.9 Decentralizace vytápění
Na objektu provedena montáž potrubí,tlakové zkoušky, montáž ostatních dodávek, expanzní
nádoba, oběhové čerpadlo.
PS 01 Strojně technologická část
DPS 01.3 Aerace – provedl se plastový provzdušňovač, uzavírací klapka, potrubní spojky,
potrubní rozvody.
DPS 01.5 Flokulace – nepracovalo se.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
55
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
DPS 01.6 Sedimentace – nepracovalo se.
DPS 01.7 Filtrace – provedena demontáž stávajících filtrů 3,2,1, montáž uzavíracích klapek,
potrubní spojky, montážní vložka, potrubní rozvody.
DPS 01.8 Likvidace pracích vod – provedena montáž čerpadla, uzavírací klapky, šoupátka,
potrubní spojky, zpětná klapka, potrubí.
DPS 01.9. Strojovna – provedla montáž čerpadla, zpětné klapky, montážní vložka, vodoměr,
potrubí.
DPS 01.10 Výměna stávajících armatur – provedena montáž uzavírací klapky.
PS 02 Energetika
Na objektu provedena montáž rozváděče RH1, rázváděč RC1, montáž elektromateriálu,
elektromontáže, nátěry, demontáže elektro, práce pod napětím.
PS 03 Motorická instalace
Na objektu provedena demontáž stávajícího zařízení.
PS 04 Měření a regulace
Na objektu provedena 6BF1, 6SL1, svodič přepětí, spínač nástěnný, krabice rozbočovací,
ucpávková vývodka, kabel CMFM, kabel CMSM, vodič CYY, kabelový žlab, lišta plastová,
trubka elektroinstalační, pomocný materiál, montáž zařízení MaR.
PS 05 Automatizovaný systém řízení
Na objektu proveden aplikační SW pro řídící systém, oživení a odladění okruhů vstupů a
výstupů, oživení a odladění programů.
 SO 03 Vodojem Vracov
 SO 03.1 Přístavba
Na objektu proveden obsyp objektů, úprava pláně, kompletní konstrukce z betonu, stropní
desky, dezinfekce nádrže, montáž a demontáž lešení, izolace, geotextilie, povlaková krytina,
fólie, podbíjení, hromosvod, vodič, pomocné práce, zásyp sypaninou, fasáda.
 SO 03.7 Úprava stávající panelové komunikace
Na objektu provedeno rozebrání vozovek, podklad z kameniva, doprava a osazení silničních
dílců, odstranění bláta, odvoz suti na skládku, přesun hmot.
Srpen 2009
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:

SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic
 SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice
Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje
E.ON.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
56
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

SO 02 ÚV Bzenec

SO 02.1 Provozní budova
Na objektu je provedena montáž obkladů, opravy vnitřních omítek, nátěry, malířské práce.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Na objektu je provedeno očištění ploch tlakovou vodou, základ z betonu, vnitřní omítka
hrubé, vnitřní omítky hladké, betonová mazanina, uložení suti, demontáž baterií.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Na objektu je provedena náplň těles filtrů, odtěžení filtračního písku, vyčištění nádrží,
vodorovná a svislá doprava písku, zámečnické výrobky, montáž dlažby, vrty pro injektáže,
injektování, osazení zárubní, zabetonování potrubí, montáž a demontáž lešení, vybourání
otvorů, montáž atypických výrobků, oprava meziden.
 SO 02.5 Kotelna
Na objektu jsou provedeny opravy vnitřních omítek, vyspravení ploch, vnitřní omítky,
příprava povrchu, zabetonování potrubí, montáž a demontáž prostorového lešení, vybourání
otvorů, otlučení omítek.
 SO 02.6 Garáže a dílny
Na objektu je provedena zazdívka otvorů, oprava vnitřních omítek, vyspravení povrchu,
vnitřní omítky, příprava povrchu, zabetonování potrubí, doprava a zřízení lešení, bourání
příček, otlučení omítek,naložení a odvoz suti, pomocné práce.
PS 01 Strojně technologická část
 DPS 01.7 Filtrace
Provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, potrubní rozvody.
 DPS 01.12. Dávkování chemikálií
Proveden dávkovací soubor, generátor chlordioxidu, dávkovací čerpadlo, kulové kohouty,
elektromagnetický ventil, potrubní rozvod, demontáž stávajícího zařízení,vodorovné sběrné
potrubí, filtrační válec, podtlakový regulátor, automatický přepínač, dávkovací regulátor,
injektor, vstřikovací armatura, sací potrubí, písto-membránové čerpalo, membránové
čerpadlo.

DPS 01.13 Nátěry – provedeny nátěry ve filtrech 3,2,1.
PS 02 Energetika
Na objektu provedeny elektromontáže, demontáže elektro, práce pod napětím, výchozí revize.
PS 03 Motorická instalace
Na objektu provedena montáž rozváděče 4RM, MS 01-3 stop tlačítko, MS ovládání pohonů.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
57
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
PS 04 Měření a regulace
Na objektu proveden 2BQ3 zákaloměr, 3BP1-6 tenzometrický snímač, 3BLK 1-6 snímač
hladiny, 3BQ1 převodník, 4BL1-2 snímač hladiny, 4BL3 tenzometrický snímač, 4SL1 spínací
jednotka, 4SL2-3 vyhodnocovací relé, 5BP4, 5BP5, 5BP6tenzometrický snímač, 6BQ1
zákaloměr, svodič přepětí, spínač, krabice rozbočovací, ucpávková vývodka, kabel CMFM,
kabel CMSM, vodič CYY, lišta vkládací, trubka elektroinstalační , 3BQ4 zákaloměr.
PS 05 Automatizovaný systém řízení
Na objektu proveden aplikační SW pro řídící systém, aplikační SW pro PC vizualizace,
začlenění ÚV do dispečinku, montáž zařízení ASŘ, oživení a odladění okruhů vstupů a
výstupů, oživení a odladění programů, PLC v sestavě, UPS a zdroje pro PLC 1, aplikační SW
pro řídící systém.

SO 03 Vodojem Vracov
 SO 03.1 Přístavba
Na objektu provedeno přemístění výkopku, rozprostření a urovnání ornice, betonový základ,
demontáž lešeňové podlahy, vrty do železobetonu, segmentové těsnění, montáž nerez potrubí,
konstrukce z betonu, začištění omítek, doplnění vnější omítky, oprava vnějších omítek,
osazování plastových výrobků, montáž a demontáž lešení, oplechování parapetů, truhlářské
konstrukce, vnitřní omítka, vnější omítka, odvoz suti.
 SO 03.2 Vystrojení vodojemu
Na objektu provedeny demontáže stávajícího zařízení, potrubní rozvody.
 SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace
Na objektu provedeno rozebrání vozovek, odstranění podkladů, naložení a odvoz suti na
skládku.
 SO 03.5 Oplocení
Na objektu provedeny odkopávky s přemístěním na skládku, srovnání terénu, betonáž,
osazování sloupků, bourání základů, rozebírání plotů, odvoz suti na skládku, montáž oplocení,
montáž vrat, demontáž vrat.
 SO 03.6 Terénní úpravy
Na objektu provedeno uložení sypaniny na skládku, úprava pláně, zřízení podkladu.
Září 2009
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:

SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic
 SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice
Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje
E.ON.

SO 02 ÚV Bzenec
ZOPP č. 3 – Správce stavby
58
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 SO 02.1 Provozní budova
Na objektu se ve sledovaném období nepracovalo.
 SO 02.2 Budova chemie
Na objektu se ve sledovaném období nepracovalo.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Na objektu se provedlo odpadní potrubí, podlahová vpusť, odstranění starých nátěrů,
pomocné práce.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Na objektu proveden betonový základ, náplň těles filtrů, vyspravení povrchu, potěr,
zabetonování potrubí, vyčištění ploch, děrované přepážky, úpravy nastavitelných přepážek,
dlažba, přesun hmot, opravy obkladů,
montáž a demontáž lešení, vybourání otvorů, doprava a odvoz suti, vrt do železobetonu,
materiál nerez,
demontáž doplňků, pomocné práce.
 SO 02.5 Kotelna
Na objektu se provedlo otlučení vápenných a cementových omítek, naložení a odvoz suti na
skládku, pomocné práce.
PS 01 Strojně technologická část
 DPS 01.5 Flokulace – provedena demontáž stávajícího zařízení.
 DPS 01.6 Sedimentace – provedena demontáž stávajícího zařízení.
 DPS 01.8 Likvidace odpadních vod – provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní
spojky, potrubní rozvody.
 DPS 01.10 Výměna stávajících armatur – provedena montáž uzavíracích klapek,
revize a repase jedné klapky.
 DPS 01.11 Pneupohony - výroba vzduchu – provedena dodávka technologie, hlášení
na ruční ovládání, instalační stojany, ovládací pneumaticko elektrická jednotka.
 DPS 01.12. Dávkování chemikálií – provedena demontáž stávajícího zařízení,
montáže dávkování manganistanu draselného, ukončení montáže dávkování chloru a
chlordioxidu.
 DPS 01.13 Nátěry – prováděly se nátěry.
PS 03 Motorická instalace
Na objektu se provedla montáž kabelů CYKY, kabelový žlab, plastová lišta, elektroinstalační
trubka, nosná konstrukce, montáž zařízení jako celek, uvedení zařízení do provozu.
PS 04 Měření a regulace
Na objektu provedena montáž tenzometrického snímače tlaku, ultrazvukový snímač hladiny,
analyzátor, vyhodnocovací relé, kabel CMFM, kabel CMSM, plastová lišta, montáž zařízení
MAR, oživení a odladění okruhů MAR.
PS 05 Automatizovaný systém řízení
Na objektu provedena montáž zařízení ASŘ, oživení a odladění okruhů vstupů a výstupů,
oživení a odladění programů.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
59
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

SO 03 Vodojem Vracov
 SO 03.1 Přístavba
Na objektu proveden nátěr betonových ploch, osazení výrobků do betonu, těsnění spár,
odvlhčovač, plastová hadice, přesun hmot, pomocné zednické práce, opravy omítek.
 SO 03.2 Vystrojení vodojemu
Na objektu provedena montáž přívodních potrubí, koleno a patkové koleno
 SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace
Na objektu provedeno rozebrání vozovek, odstranění podkladů, úprava pláně, podklady
z kameniva, naložení a odvoz suti na skládku, přesun hmot.
Říjen 2009
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:

SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic

SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice
Na objektu proveden izolátor, spojovací tyč, ukončení AL pás, ukončení vodičů, pojistkové
spodky, trafostanice stožárová, montáž konzol, montáž trubek, uzemnění, kabel, výkop a
zához jámy, odvoz zeminy, rozbourání betonového základu.
Samostatně byla provedena přeložka VN linky, kterou zajistil distributor E.ON.

SO 02 ÚV Bzenec
 SO 02.1 Provozní budova
Na objektu provedena montáž a dodávka atypických výrobků, malířské práce, pomocné
úklidové práce, příčky ze sádrokartonu.
 SO 02.2 Budova chemie
Na objektu provedeny malířské práce, závěrečný úklid.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Na objektu provedeno očištění stropů, čištění budov, montáž a dodávka atypických výrobků,
montáž soklíků, dlažeb, zdvojená podlaha, malířské práce.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Na objektu provedeny konstrukce z betonu železového, bednění a odbednění konstrukcí,
vytvarování dna, mazanina z betonu prostého, osazení zárubní, vodotěsný nátěr, těsnění
bobtnavým páskem, komponentní nátěr, těsnící malta, demontáž lešení, sanační těsnící malta,
těsnící gumový profil, pevné děrované přepážky, repase stávající děrované přepážky,
segmentové těsnění, montáž atypických výrobků, montáž soklíků, pomocné betonářské práce,
doprava montáž a demontáž lešení, přístupová plošina, sanace akumulační komory.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
60
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 SO 02.5 Kotelna
Na objektu provedeny opravy vnějších omítek, mazanina z betonu prostého, potěr
pískocementový, ometení stěn a stropů, montáž a demontáž lešení, čištění budov, přesun
hmot, malířské práce, odpadní potrubí, podlahová vpusť.
 SO 02.6 Garáže a dílny
Na objektu se provedlo ometení stěn a stropů, malířské práce.
PS 01 Strojně technologická část
 DPS 01.5 Flokulace
Provedena montáž míchadel HyperClassic,
 DPS 01.6 Sedimentace
Provedena montáž přelivného žlabu, odtokových žlabů, uzavírací šoupátka, potrubní
spojky, demontáž stávajícího zařízení.
 DPS 01.7 Filtrace
Proveden elektromagnetický ventil, potrubní rozvod.
 DPS 01.8 Likvidace odpadních vod
Provedena demontáž stávajícího zařízení, potrubí likvidace pracích vod, uzavírací klapky,
uzavírací šoupátka, uzavírací klapky bezpřírubové, potrubní spojky, plovákové zařízení.
 DPS 01.9 Strojovna
Proveden elektromagnetický ventil, uzavírací klapky, zpětná klapka, potrubní spojky, potrubí.
 DPS 01.10 Výměna stávajících armatur
Provedena se revize a repase klapek.
 DPS 01.12. Dávkování chemikálií
Provedena montáž dávkovacích čerpadel, potrubní rozvod vápenného mléka, sudové
čerpadlo, vyhodnocovací jednotka, čidla detektoru.
PS 03 Motorická instalace
Na objektu provedena montáž deblokační skříně, montáž kabelů, montážní zařízení, revize
dílčích technologií.
PS 04 Měření a regulace
Na objektu proveden převodník pro měření pH, tenzometrického snímače, ultrazvukový
snímač hladiny, revize dílčích technologií, montáž nosné konstrukce, montáž zařízení MaR.
vyhodnocovací relé, kabel CMFM, kabel CMSM, plastová lišta, montáž zařízení MAR,
oživení a odladění okruhů MAR.
PS 05 Automatizovaný systém řízení
Na objektu se provedl aplikační SW pro PC vizualizace, kabeláž RS, montáž zařízení ASŘ,
oživení a odladění okruhů, revize dílčích technologií, připojení vápenného hospodářství.

SO 03 Vodojem Vracov

SO 03.1 Přístavba
ZOPP č. 3 – Správce stavby
61
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Na objektu provedena desinfekce nádrže, doprava montáž a demontáž lešení, přemístění
výkopku, sanace stávajících akumulačních nádrží
 SO 03.2 Vystrojení vodojemu
Na objektu provedeno přívodní potrubí, příčné přívodní potrubí, patkové koleno, vertikální
potrubí, obsyp objektu, vrt do železobetonu, segmentové těsnění, hloubení rýh, pažení a
odpažení, průtokoměry, nerezové potrubí, štěrkodrť.
 SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace
Na objektu provedeno srovnání pláně, podklad z kameniva, obalované kamenivo, postřik
živičný, asfaltový kryt, osazení obrubníků, odkopávky, přídlažba, betonové lože.
 SO 03.5 Oplocení
Na objektu provedeny odkopávky, přemístění výkopku s uložením na skládku, srovnání
terénu, doprava a betonáž, osazení sloupků, bourání základu, rozebrání plotů, naložení a
odvoz suti na skládku, montáž oplocení, demontáž stávající brány, montáž brány.
Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště
Květen 2009
 SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4
Provedeno zazdění otvorů, montáž překladů, betonáž stropů, stupně dusané, bednění a
odbednění stupňů, začištění omítek, vnitřní omítky, osazení rámů a zárubní, vnější omítky,
montáž a demontáž lešení, vyvěšení nebo zavěšení křídel, vybourání oken a dveří,
oplechování parapetů, demontáž oplechování, montáž oken, montáž oken.
 SO 02 Oplocení pramenišť
Provedena betonáž patek, osazení sloupků, bourání základů, rozebírání plotů, odvoz suti,
montáž oplocení, ostnatý drát.
 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A
Provedeno čerpání vody, betonáž šachet, bednění a odbednění šachet, osazení betonových
dílců, montáž a demontáž lešení, osazení prostupu.
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Provedeny čerpací zkoušky, čerpání vody, hloubení jam, hloubení rýh, pažení a odpažení rýh,
osazení skruží, montáž litinového potrubí, výstražná fólie, vyhledávací vodič.
PS 3 Vnější kabelové rozvody – elektrotechnická část
Na tomto objektu se provedla montáž plastových skříní, kabel AYKY, chránička,
zprovoznění.
Červen 2009
 SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4
Na tomto objektu se provedlo úprava pláně, podklad pod dlažbu, vnější omítky se
zateplením,zřízení a demontáž lešení s podlahami, montáž lešení lehkého, oplechování
parapetů, demontáž oplechování, začištění omítek, vnitřní omítky, vložky do dilatačních spár,
vybourání otvorů, vysekání ve zdivu, odvoz suti, demontáž ostatních doplňků.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
62
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 SO 02 Oplocení pramenišť
Provedena betonáž základových patek, plotové sloupky, rozebírání plotů, odvoz suti na
skládku, přesun hmot, montáž oplocení, montáž ostnatého drátu, montáž vrat a vrátek, nátěry
ocelových konstrukcí, úprava pláně.
 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A
Provedeno čerpání vody, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí, úprava pláně, svahování,
zatření spár, vyspravení povrchu, mazanina, potěry, vodotěsný nátěr, betonáž stěn, bednění
konstrukcí, osazení poklopů, stupadel, segmentové těsnění, montáž a demontáž lešení,
izolace.
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Provedeny přítokové zkoušky, čerpání vody, sejmutí ornice, hloubení rýh, pažení a odpažení,
přemístění výkopku a uložení na skládku, zásyp, osazení skruží, montáž potrubí včetně
tvarovek, tlaková zkouška, zabezpečení konců, varovná fólie, vyhledávací vodič.
 SO 05 Rekonstrukce trafostanic
Proveden kompletně celý objekt.
 PS 03 Vnější kabelové rozvody – elektrotechnologická část
Provedena pokládka sdělovacího kabelu, výstražná fólie.
Červenec 2009
 SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4
Na objektu provedena dlažba vnější, montáž obkladů, podlah, přesun hmot.
 SO 02 Oplocení pramenišť
Na objektu provedeno hloubení šachet s uložením sypaniny, úprava pláně, betonáž
patek,osazování sloupků, montáž oplocení, ostnatého drátu, napínacího drátu, montáž vrat,
nátěr konstrukcí.
 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A
Na objektu provedeno napojení potrubí, osazení skruží, betonáž patek, drobné kovové
konstrukce, žebřík hliníkový.
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Na objektu provedeno čerpání vody, přítokové zkoušky, sejmutí ornice, pažení a odpažení,
hloubení rýh, přemístění výkopku, uložení sypaniny na skládku, montáž potrubí, tlaková
zkouška, osazení plastových šachtic, varovná fólie, vyhledávací vodič, odstranění podkladů a
krytů, odkopávky, hloubení jam, úprava pláně rozprostření ornice,ochrana stromů bedněním,
osazení skruží, uložení suti na skládku,potrubí ocelové včetně trubních dílů, potrubí nerez
včetně trubních dílů.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
63
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Srpen 2009
 SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4
Na tomto objektu provedena montáž atypických výrobků včetně dodávky materiálu
 SO 02 Oplocení pramenišť
Objekt je dokončen.
 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A
Na tomto objektu se nepracovalo.
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Na objektu je provedeno čerpání vody, hloubení jam, zásyp sypaninou, úprava pláně, výztuž,
betonáž konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, bednění šachet, obsyp potrubí, obsyp
objektů, betonáž základových konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, lože pod potrubí,
betonáž podkladní konstrukce, betonáž stěn šachet, osazení překladů, provedení izolace.
V rámci provozních souborů se pracovalo pouze na PS 02.1 Čerpací stanice 4 – úpravy
strojnětechnologická část. Provedeno vystrojení čerpací stanice a osazení čerpadla úkapů.
Září 2009
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Na objektu provedena úprava pláně, rozprostření ornice, betonáž konstrukcí, bednění a
odbednění konstrukcí, výztuž, betonáž šachet, osazení překladů, bednění šachet, segmentové
těsnění, izolace, osazení skruží, montáž technologických domků, potěr, montáž šoupátek se
zemní soupravou.
PS 01.1 Čerpací stanice nad vrty – Strojně technologická část
Na provozním souboru provedeno vystrojení vrtů JV2 – JV6 a to montáž čerpadel, šoupátek,
zpětných klapek a potrubní rozvody.
Odzkoušení čerpadel na provizorní přívod elektrické energie nebylo možné provést z důvodu
nedostatečného jištění napájení motoru ze staveništního rozvaděče. Bude provedeno po
provedení definitivní přípojky.
Říjen 2009
 SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1 – 4
Na objektu provedeno osazení poklopů, montáž a demontáž lešení, plastové okna, montáž
atypických výrobků, demontáž ostatních doplňků, přesun hmot, hloubení šachet s uložením
zeminy, osazení sloupků, montáž oplocení, úpravy sběrné studny, plastové výplně.
 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV23 A
Na objektu provedeno osazení sloupků, montáž branky, nátěry konstrukcí, montáž oplocení,
šoupátka, stupadla, zámečnické výrobky, hloubení šachet, uložení sypaniny, potrubí nerez,
trubní dílce, příruba přivařovací, uzavření čel chráničky, vystrojení a napojení vrtu.
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Na objektu proveden obsyp objektů, rozprostření ornice, osazení sloupků, podklad pod
dlažbu, dlažba, montáž potrubí, potrubí přírubové, tvarovky hrdlové a odbočné, šoupátka,
ZOPP č. 3 – Správce stavby
64
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
montážní vložky, proplach a desinfekce, poklopy 600/600, nátěr izolační, oplocení, žebříky,
montáž brán, atypických výrobků, nátěry.
PS 02.2
Čerpací stanice 4 – úpravy – Elektrotechnologická část
Na objektu provedeno vyzbrojení stávajícího rozváděče, ponorný tenzometr, tenzometr se
závitem, magneticko-indukční průtokoměr, zásuvková skříň, konvektor, kabeláž, svítidlo,
přepěťová ochrana, plastová lišta, chránička, vodič pozinkovaný, demontáž stávající
elektroinstalace, výkop a zához rýhy, montáž přístrojů.

-
Činnosti plánované na příští období (listopad 2009 až duben 2010)
K 30.11.2009 ukončit stavební práce.
K 31.1.2010 zahájit ZP.
V průběhu prosince 2009 a ledna 2010 – předat a převzít stavby.

Porovnání plánu se skutečností za období květen 2009 až říjen 2009
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2009
1 074 921
728 505,07
67,77
Od počátku stavby
5 942 009
6 173 325,47
103,89
231 315,47
3,89
Rozdíl od počátku
stavby
Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve
fyzických jednotkách, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 3,89 %.
V měsíci říjnu došlo k dalšímu snížení přeplnění realizovaného v minulých měsících (v září
bylo přeplnění na úrovni 11,87 %). V měsíci říjnu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění
na úrovni 72,13 % plánu. U podprojektu č. 8 bylo realizováno plnění za říjen na úrovni
55,69 % plánu. Podprojekt 7 vykazuje stále přeplnění – 106,12 %, podprojekt 8 vykazuje
plnění na úrovni 91,98 %. Snižování přeplnění je dáno blížícím se termínem dokončení –
30.11.2009. U podprojektu 8 došlo ke snížení plnění pod úroveň plánu, neboť v plánu byla
uvažována za měsíc říjen poslední výrazná částka. Vzhledem ke stavu prací je reálný
předpoklad k dorovnání plnění za měsíc listopad, kde je plánována už pouze nízká fakturace.
Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty.

Zhodnocení jakosti
Ve sledovaném období nebyly zaznamenány neshody.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
65
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování
Byly předmětem zpráv zhotovitele k uznání nároků měsíčních dílčích plateb.

BOZP
V uvedené části stavby bylo dosaženo těchto výsledků:
Pracovní úrazy:
0
Pojistné události:
0
Návštěvy koordinátora BOZP:
Podprojekt č.7 Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce
prameniště
Květen 2009
21.5.2009
21.5.2009
Protokol č. 158/09 – Bzenec
Protokol č. 156/09 – Vracov
Červen 2009
9.6.2009
26.6.2009
9.6.2009
26.6.2009
Protokol č. 170/09 – Bzenec
Protokol č. 175/09 – Bzenec
Protokol č. 166/09 – Vracov
Protokol č. 176/09 – Vracov
Červenec 2009
20.7. 2009
30.7.2009
30.7.2009
Protokol č. 178/09 – Bzenec
Protokol č. 182/09 – Bzenec
Protokol č. 183/09 – Vracov
Srpen 2009
18.8.2009
18.8.2009
27.8.2009
27.8.2009
Protokol č. 186/09 – Bzenec
Protokol č. 186/09 – Vracov
Protokol č. 190/09 – Bzenec
Protokol č. 191/09 – Vracov
Září 2009
24.9.2009
24.9.2009
Protokol č. 193/09 – Vracov
Protokol č. 194/09 – Vracov
Říjen 2009
2.10.2009
2.10.2009
23.10.2009
23.10.2009
29.10.2009
29.10.2009
Protokol č. 195/09 – Bzenec
Protokol č. 197/09 – Vracov
Protokol č. 198/09 – Bzenec
Protokol č. 200/09 – Vracov
Protokol č 202/09 – Bzenec
Protokol č 203/09 – Vracov
Podprojekt č.8 – Moravská Nová Ves – Rekonstrukce prameniště
Květen 2009
21.5.2009
ZOPP č. 3 – Správce stavby
Protokol č. 157/09
66
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Červen 2009
26.6.2009
Protokol č. 173/09
Červenec 2009
20.7. 2009
30.7.2009
Protokol č. 177/09
Protokol č. 181/09
Srpen 2009
18.8.2009
27.8.2009
Protokol č. 188/09
Protokol č. 189/09
Září 2009
24.9.2010
Protokol č. 192/09
Říjen 2009
2.10.2009
23.10.2009
29.10.2009
Protokol č. 196/09
Protokol č. 199/09
Protokol č 201/09
Vzniklé problémy a rizika
Prozatím nejsou.

Fakturace
Viz přiložený soupis.
ZOPP č. 3 – Správce stavby
67
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
68
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
ZOPP č. 3 – Správce stavby
69
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
 Financování
Viz přiložená tabulka v úvodní části této zprávy.
Vypracoval: Ing. Dušan Novotný
ZOPP č. 3 – Správce stavby
70
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
3.
Závěry a doporučení
Závěrem lze vyhodnotit sledované období takto:
Část A
 Bylo dosaženo cíle
- zahájení ZP k datu 15.5.2009
- předat a převzít stavby dle SoD
 Dosavadní průběh ZP potvrzuje dosažení cílů projektu stanovených FM
 Úkol: úkolem je dokončení vyhodnocení ZP a do 15.11.2009 uvést tuto část stavby do
trvalého užívání.
Část B
Podprojekt č. 2
 Bylo dosaženo cíle uvedení stavby do ZP.
 Předání a převzetí bylo v souladu s SoD.
 Úkol: ukončit a vyhodnotit ZP a uvést do trvalého užívání.
Podprojekt č. 3
 Postupuje v souladu s Programem.
 Předání a převzetí v souladu se SOD a Programem prací.
 Uveden do trvalého užívání.
Podprojekt č. 4.2
 Ukončen v termínu – uveden do trvalého užívání.
Podprojekt č. 6.2
 Ukončen v termínu – uveden do trvalého užívání.
Část C
Podprojekt č. 4.1
 Byl splněn cíl uvedení do ZP
 Úkol: do 15.11.2009 uvést do trvalého užívání.
Podprojekt č. 5
 Uvedení do ZP splněno.
 Projekt předán a převzat
 Úkol: do 15.11.2009 uvést do trvalého užívání.
Podprojekt č. 6.1
 Uveden do ZP v termínu.
 Projekt předán a převzat
 Úkol: do 15.11.2009 uvést do trvalého užívání.
Část D
Podprojekt č. 7
 Pokračuje v předstihu dle Programu.
 Úkol: uvést stavbu do ZP do 31.1.2010.
 Předat a převzít stavbu do 31.1.2010
Podprojekt č. 8
 Má mírné zpoždění, neohrožuje termíny dle SOD.
 Úkol: uvést stavbu do ZP do 31.1.2010.
 Předat a převzít stavbu do 31.1.2010
ZOPP č. 3 – Správce stavby
71
Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3
Dle správce stavby je projekt bez rizika.
V Břeclavi, říjen 2009
ZOPP č. 3 – Správce stavby
Ing. Ludvík Jančálek
72

Podobné dokumenty

16 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

16 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as Veselí n M. –stoka Celkem Hodonín – ČOV Ratíškovice-ČOV Veselí n.M.-ČOV Celkem Bzenec ÚV Mor. N. V.-pramen Celkem Projekt – stav celkem

Více

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet Oddíly prací PSV celkem VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Více