Informace k mezinárodní výměně mládeže Praha – Bonn:

Komentáře

Transkript

Informace k mezinárodní výměně mládeže Praha – Bonn:
Informace k mezinárodní výměně mládeže Praha – Bonn:
Organizátoři akce: ICM při DDM HMP ve spolupráci s Amt für Kinder Jugend und Familie - Spielmobil Max (město
Bonn).
Téma výměny: volný čas dětí a mládeže
Kontext akce: Pravidelné podzimní setkání skupinky mladých lidí ve věku od 14 do 17 let z Prahy a Bonnu probíhá již
od r. 2002. Prvotní impuls k zahájení výměn mládeže daly rozsáhlé povodně v Karlíně v r. 2002, které postihly i
budovu DDM hl. m. Prahy. Představitelé města Bonn se na základě dobrých vztahů s naší organizací rozhodli finančně
podpořit opravu budovy DDM hl. m. Prahy na Karlínském náměstí zničenou povodněmi. Po vyřešení akutní situace
přetrvala na české i německé straně chuť prohloubit přátelství, které se zrodilo za tak vypjatých okolností a
pokračovat v jeho rozvoji a dalším prohlubování také v budoucnu. V pozadí těchto událostí se tak zrodila myšlenka
pořádat každý rok výměnu mládeže, která by tuto vizi naplňovala. Od r. 2002 tedy pravidelně každý podzim vyráží
skupina 10 českých účastníků v doprovodu 2 dospělých do Bonnu, aby se výměna na podzim následujícího roku
mohla uskutečnit zase v Praze.
Princip: Vždy na podzim odjede skupina 10 mladých lidí ve věku 14 až 17 let v doprovodu 2 dospělých vedoucích do
Bonnu na týdenní výměnu mládeže. Následující rok se ta samá skupinka českých účastníků setká s německými
přáteli na výměně mládeže v Praze. Ochota zúčastnit se také dalšího setkání v Praze a aktivní podíl na jeho přípravě
(ve smyslu možnost navrhnout aktivitu do programu apod.) je podmínkou účasti na výměně mládeže.
Termín letošního setkání: 8. – 14. 10. 2016 (odlet v sobotu 8. 10. v 8.00, přílet v pátek 14. 10. ve 20.25)
Doprava: Do Bonnu poletíme letecky s nízkonákladovou společností Germanwings z Prahy. Přímý let trvá cca 1 hod
15 min. V ceně letu má každý příruční zavazadlo + 1 zavazadlo k odbavení (max. váha 23 kg).
Ubytování: Ubytování v Bonnu je zajištěno v příjemném „zámečku“ – Haus Annaberg (http://www.annaberg.de/,
fotogalerie pod záložkou Gästehaus – Bilder, Bilder – Gästezimmer, Bilder – Tagungsräume). Pokoje jsou vícelůžkové,
toalety a sprchy společné na chodbě.
První dvě noci stráví Češi i Němci společně na chatě u německého vedoucího. Spacáky tedy s sebou!
Cena: Účastnický poplatek činí 4 400 Kč (doprava, ubytování, strava, pojištění, ped.doprovod, program…)
Program: Detailní denní program bude zveřejněn, jakmile nám ho němečtí partneři předají. Každoročně je ale
program koncipovaný jako zábavně-vzdělávací. Klíčovým tématem je poznání nabídky volnočasových aktivit, které
mladým město Bonn nabízí. Těšit se můžete např. na návštěvu muzea (Dům dějin Spolkové republiky Německo),
prohlídku města Bonn (http://in.ihned.cz/c1-26173140-nova-tvar-bonnu, http://www.ttg.cz/bonn-druhy-zivotbyvaleho-hlavniho-mesta/), sportovní aktivity, bowling nebo návštěvu zábavního parku Phantasialand
(http://www.phantasialand.de/de/home) apod. Spestřením programu je půlden strávený v německých rodinách.
Závěrečné zprávy z minulých ročníků výměny - http://www.ddmpraha.cz/icm/mezinarodni-aktivity/zpravy-z-akci.
Kontakty:
Mgr. Eva Hrivnáková, koordinátorka výměny, [email protected], 222 333 843, 777 706 527