Thermosepty 06

Komentáře

Transkript

Thermosepty 06
Informace o přípravcích
strojové čištění a dezinfekce
Thermosepty
kyselina
fosforečná
a
elin
kys nová
o
citr
lde
za ý
be dov
hy
Faktory
ovlivňující
použití
strojového
vybavení
Desi
nfek
ce
a
hy ldedo
vý
a
tk
á
alizá
l
r
neut
á
nn
80
Čišt
ění
r
te
Čas
Des
Ch
em
ie
úči
ní
kč
fe ek
sin řed
de ost
pr
tor
alk
alic
ký
Neut
raliz
ace
neutrá
lní
Čiš
ná
če
ě k da
m
o
z v
š
iv
ž
tě
ké
vy
ko
év
li v
a
é
e
50-60C
ochem é
k
termic
za
stude
na
tě n
í
y
do 3
5
a
nik
cha
Me
á
h ov
Sprc
T l a ko
C
z
tep a
la
ní
do
6
í
án
v
o
tí
a ch
P ro p l h č á s
c
d utý
silikáty
Ru
né
ena
nam stoty
z
a
i
z
neč
Vo
d
deminer
alizo
vaná vod a
oda
áv
pitn
tv r
dá
vod
a
atický
chl
ori
dy
enzym
ick
Teplota
čistící
prostředek
kc
infe
m
C
93
vé s
á
tří k
0C
ní
08/2006
Př ehled Thermosept ® programu
složení
balení
5 kg kanystr
10 kg kanystr
30 kg kanystr
5 - 15% neionických
tenzid ů, enzymy,
glykol, rozpouště dla,
inhibitory koroze
0,3 - 0,5%
3 - 5 g/ l
cca 8
5 kg kanystr
10 kg kanystr
30 kg kanystr
15 - 30% fosfátů
< 5% neionických
tenzid ů, karbonát
silikát, sulfát
0,3 - 0,5%
3 - 5g/ l
10 kg vě dro
15 - 30% fosfátů
< 5% neionických
tenzid ů, enzym, silikát, sulfát
0,3 - 0,5%
3 - 5g/ l
cca 11,5
10 kg vě dro
RKA
práškový
alkalický
dobrá čistící schopnost
RKF
DK
Alkalický
silná čistící schopnost
nepěnivý, bez fosfátů
KOH, silikát
antikoroziva
0,3 - 0,5%
cca 11
5 kg kanystr
30 kg kanystr
bez fosfát ů
pečující o materiály
organické kyseliny
(kys.citronová)
po alk.čištění
0,1 - 0,2%
po neutr.čišt ění
0,1%
5 kg kanystr
10 kg kanystr
30 kg kanystr
bez tenzidů
(kys. fosforečná)
anorganické kyseliny
0,1 - 0,2%
cca 2,2
6 kg kanystr
36 kg kanystr
enzymatický
silná čistící schopnost
sníž ená pě nivost
<DESINFEKCE
5% enzym ů, glykol,
5 - 15% neion.tenzidů
inhib.koroze,rozpouštědla
baktericidní,virucidní
Aldehydová
báze
pečující
o materiály
pH neutrální
glutaraldehyd, anionické
20g glutaraldehya100g:
neionogenní
tenzidy
clean
zym
enzymatický, pH neutr ální
pečujíci o materiály,
č vhodný také pro hliník
bez silikátů
RKI
práškový
alkalický
dobrá čistící schopnost
RkN
< 5% fosfát ů, KOH
silikát, antikoroziva,
tenzidy
pH
0,5%- 1%
cca 10,5
alka
alkalický
silná čistící schopnost
nep ěnivý, bez fosfát ů
koncentrace
ČIŠTĚNÍ
cca 11,5
NEUTRALIZACE
NKZ
NKP
ENDOSKOPY
ER
DK
ED
fungicidní, sporicidní
0,5%
cca 8
5 l kanystr
1% = 10g/l
1%, cca
60°C/10
min.
Cca 7
kanystr
55 lkg
kanystr
oroze,
Inventář pokojů
NDR
dezinfekční čiště ní
pečující o materiály
vhodné pro OP-obuv
odpovídá AK-BWA
100g: 4g dioctyldimethyl
ammoniumchlo rid,
3g phenoxypropanolu
cca 7,5
0,5 - 1%
60°C/90 s
1%/ 5 min.
10 kg kanystr
30 kg kanystr
5 - 15% neion.tenzid ů
alkohol, inhib. koroze
změkčo vač vody
0,1 - 0,2%
cca 7,5
30 kg kanystr
BSK
oplachovač
osychání bez fleků
odpovídá AK-BWA
SEK
oplachovač/stabilizátor
odstraňuje vodní kámen
osychání bez fleků
univerzální použití
15 - 30% neion.tenzid ů
organické kyseliny,
unifikátor
0,1 - 0,3%
cca 4,5
5 kg kanystr
10 kg kanystr
Pozn: Všechny Thermosept ® produkty mají CE certifkkáty
)
šek
ek)
K
SE
K
BS
R
ND
RK
F
P
NK
Z
NK
DK
RK
A(
p rá
rá š
I (p
RK
N-z
ym
n
RK
lea
Alk
ac
Th
e
rm
ose
pt
Př ehled produktů a jejic h použití
POUŽITÍ
Chirurgické nástroje
-termicky-
Kontejnery
-termicky-
Maloinvazivní
chirurgické nástroje
-termicky-
Pevné endoskopy
-termicky-
Anestetický materiál
-chemotermicky-
Anestetický materiál
-termicky-
OP - obuv
-chemotermicky-
OP - obuv
-termicky-
Dětské láhve
-termicky-
Laboratorní sklo
-termicky-
Drobný materiál
(kov, sklo, plasty)
-termicky-
Postele / noční stolky
-chemotermicky-
Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert
gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN
46001(Reg. -Nr.4567-01) und verfügt
über ein validiertes Umweltmanagementsystem gemäs Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).
Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Telefon 040/521 00-0
Telefax 040/521 00-318
www.schuelke-mayr.com
e-mail: [email protected]
Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
A-1070 Wien
Telefon (1) 523 25 01
Telefax (1) 523 90 35 79
e-mail: [email protected]
Nora a. s.
Malostranské nám. 2, 118 00 Praha 1
Office:
Jankovcova 2(TOKOVO) , 170 00 Praha7
www.nora-as.cz, e-mail: [email protected]
Tel:++420 266 78 29 29, info:607 666 885

Podobné dokumenty

1 Základní metody informatiky

1 Základní metody informatiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI www.inf.upol.cz

Více

Hepatitis C

Hepatitis C Gigasept AF dezinfekce a čištění nástrojů a termolabilních materiálů - 4%/15 min,1,5%/60min. baktericidní(vč.Tb),fungicidní a omezeně virucidní(vč.HBV,HIV,HCV,...),plně účinný 7 dní Oba přípravky j...

Více

Nástroje - Schulke CZ

Nástroje - Schulke CZ Strojní reprocessing endoskopů Mikrochirurgické nástroje Kojenecké lahve Podložní mísy, močové lahve Postele, noční stolky, operační stoly Kontejnery Pásové dopravníky Inkubátory Obuv Laboratorní v...

Více

02-IS-RDG Výpočetní tomografie (CT)

02-IS-RDG Výpočetní tomografie (CT) což může mít vliv na další průběh léčby. CT je moderní metoda využívající účinků rentgenového záření, které jsou do určité míry pro organismus zatěžující a její použití je třeba důkladně zvážit. Vy...

Více

Octeniderm 06

Octeniderm 06 D) Před použitím incizních fólií můsí být pokožka vyschlá, což se týká především použití termokauteru nebo jiného elektrického prostředku.

Více

Standard pro použití intravaskulárně aplikovaných kontrastních látek

Standard pro použití intravaskulárně aplikovaných kontrastních látek Standard pro použití intravaskulárně aplikovaných kontrastních látek I. Úvod Intravaskulárně aplikované kontrastní látky se používají při rozličných zobrazovacích studiích jak diagnostických tak te...

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa peripheral blood, and followed by screening of family members, which is a necessary condition for efficient prevention. Keywords: colorectal cancer – Lynch syndrome – HNPCC – MSI – microsatellite i...

Více

text_e_learningova skripta_uprava

text_e_learningova skripta_uprava Mýdla jsou vyráběna alkalickou hydrolýzou tuků, která se provádí za varu v přítomnosti určitého procenta alkálie (hydroxid sodný, draselný). Tento proces se nazývá zmýdelnění neboli saponifikace. U...

Více